Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 19 příspěveků, 1 jméno: jan26.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

09.03.2016 06:57

Doktora Rogozova udal Jan Čulík

hnus

jan26 195.?.?.?

Britské listy už viac rokov nečítam, pretože mi je z nimi propagovanej agendy na zvracanie. It adresa blisty je zrejme odvodená od českého slova blít... Čo je to za zvrátené zriadenie, ktoré stavia príslušnosť k sekte nad hygienické predpisy a zdravie pacienta? Kto má záujem na násilnej islamizácii Európy? Čo je to za podlého gaunera, ktorý udá zodpovedného človeka za to, že postupuje v súlade s lekárskou etikou a nechce riskovať infekciu na chirurgickej sále? Komu ten gauner slúži a nevadí mu, že je udavač a podliak? Čo je to za "demokraciu"? Veľa otázok, ma ktoré sa dá odpovedať jednou veto: Je to proste HNUS...

346592

09.03.2016 07:04

Doktora Rogozova udal Jan Čulík

RE: Jan Čulík

jan26 195.?.?.?

Neviem ,či ten tvoj dedo bol práve hrdina... Môj dedo bol "dobrovolne" odvedený na práce do Nemecka (p.s. nebol žid ani komunista - tým sa stal až po vojne plný dojmov z rekreačného zariadenia v Ludwiqshafene). Tam skoro skoro vypustil dušu. Štvať ľudí ako divú zver je svinstvo. Napokon práve to spravil pán Čulík.

346594

04.04.2016 07:19

Epidémia neplodnosti II. Hormonálna antikoncepcia, očkovanie a iné

Svet pod despociou psychopatov.

jan26 195.?.?.?

Zmes najhorších psychopatov ovláda finančný systém a cez tvorbu a distribúciu peňazí ovládajú celú ľudksú pospolitosť. Politicky, ekonomicky, kultúrne, technicky. Zmienený B. Gates je jedných z lokajov tejto monštróznej sebranky narcistov a narušených grázlov. Sám pravdepodobne trpí aspergerových syndrómom. Prejavy tohto druhu autizmu sú prakticky absentujúca schopnosť empatie, normálnych ľudských vzťahov, súcitu či akýchkoľvek vyšších citov a to navzdory vysokej inteligencii. Dokonalý poskok na špinavú prácu.

347421

25.07.2016 07:47

O strachu

Diskrétnosť je matka úspechu.

jan26 195.?.?.?

Pri všetkej úcte pán Stwora, myslím si, že publikovať pod svojím menom a zverejňovať svoju identitu nie je prejav hrdinstva ale nebetyčnej blbosti. Rovnako ako zakladať na soc. sieťach pod svojím pravým menom rôzne názorové skupiny. Donášačstvo, sledovanie "nespoľahlivých", vytváranie zoznamov a následná "eliminácia", to je bežná prax už po niekoľko storočí. Od čias čarodejníckych procesov, cez rozličné režimy, Metternichov, Bachov, prvorepublikových, či fašistických kádrov, komunistov, či havlistov, sa v tomto ohľade nič nezmenilo. Nazdávam sa, že dokonca krytie identity členov a prispievateľov Zvedavca nie je dostačujúce a už dnes značná časť z nás je na nejakom tom "pracovnom" zozname. Trochu ma Vaše postoje k anonymite prekvapujú. Sám totiž zdôrazňujete potrebu šifrovať elektronickú komunikáciu. Načo šifrovať, keď sa pod "nepohodlný" článok rovno podpíšeme pravým menom?
Žiadne hnutie odporu dlho neprežilo, ak režim poznal identitu jeho členov. Dôležité sú činy, nie mená pod článkom. Obzvlášť v dnešnej dobe platí, že sa treba chrániť. Napokon ani členovia nadnárodnej oligarchie, strojcovia novej despocie a NWO svoju identitu a zámery (konšpiračné) nepublikujú. Ako hovorí nemenovaný politológ, dobré riadenie nie je vidieť.

350758

16.08.2016 09:28

Západ je krásný

Ani Werich by to krajšie nenapísal...

jan26 195.?.?.?

Naozaj pekne a múdro napísaná úvaha.
Len dodám k poslednej vete "Lidi proberte se". Ťažko sa väčšina preberá, keď dostane tak sladké anestetikum ako je spotrebný blahobyt na dlh.
Mimochodom, mne sa "rozplizlé obrovské zadnice" páčia. Som toho názoru, že oblé krivky robia ženu krajšou. Nevidím ich krásu vo vychrtnutých kostiach na predpis od teplých new yorských návrhárov. Ale to len tak naokraj. Nech si to užijú podľa hesla "Ak do pekla, tak na dobrom koni"...

351302

26.08.2016 07:28

Arktida na prahu zhroucení

klimatická paveda a strašenie kysličníkom

jan26 195.?.?.?

Planéta sa pomaly a nepravidelne, no kontinuálne otepľuje od skončenia malej doby ľadovej, cca od 18 storočia. Na tento proces má človek pramalý vplyv. Klimatická paveda sa sama stala obeťou politickej propagandy a nástrojom brzdenia ekonomického rozvoja krajín. Ich počítčové modely, na ktoré sa kliaalarmisti radi odvolávajú, sú menej presné ako tarotové karty pripitej cigánskej veštice z podchodu. V USA si pochopiteľne neželajú aby prírodné zdroje míňal niekto druhý. Preto to šikanovanie absolútne nezmyselnými kvótami na produkciu CO2, ktorý má ako skleníkový plyn absolútne podružnú úlohu v celom procese. Dokonca to vyzerá tak, že rast koncentrácie CO2 v atmosfére je dôsledkom postupného otepľovania (uvoľňuje sa vyššími teplotami) a nie jeho príčinou. Mimochodom vegetácia ochotne tento CO2 naviaže do biomasy prostredníctvom fotosyntézy. Lesníci v strednej Európe napríklad zistili, že ich rastové tabuľky (model objemových prírastkov drevnej hmoty v lese, závislých od bonity stanovišťa a dreviny), zostavené podľa zozbieraných údajov z 40 až 60 tich rokov, podhodnocujú prírastok o 5 až 10% oproti skutočnosti. To je v podstate dobrá správa, pretože pri kvázi kapitalistickom rabovaní porastov v strede Európy to pomáha kompenzovať úbytok zásob. Jedným slovom, vyššia teplota a viac CO2 znamená viac fotosyntézy a nárast biomasy v lesoch, na poliach i vo vodných ekosystémoch.
Straščenie roztopením Arktísdy je velmi ochybné. Takisto by bolo dobré pripomenúť, že Antarktický ľad má tendenciu rozširovať sa o niekoľko 100 tis km2 ročne a láme nové plošné rekordy. Jedno je jasné. Klimatickí vedci vývoju klímy zatiaľ rozumejú oveľa menej ako bolo žiadúce...

351522

26.08.2016 13:21

Arktida na prahu zhroucení

RE: klimatická paveda a strašenie kysličníkom

jan26 195.?.?.?

v krátkosti: klimatické modely boli preukázateľne nespoľahlivé. Vychádzajú z meteorologických modelov a ich výsledky, ktoré predpokladali za posledných 15 rokov sa nepotvrdili. Dokonca ani tvrdenia, že sa otepľuje nie sú exaktné. Sieť vodných sond Argo (veľmi komplexná oceánska sieť výskumných hydrologických sond) nepotvrdila jednoznačné otepľovanie vôd. Ako náhle výsledky prestali vyhovovať klima pavede, prestali ich publikovať.
Pokiaľ ide o Vaše tvrdenie, že lesov nastáva paušálny úbytok, je to nezmysel, resp Váš subjektívny dojem. Plochy lesov v stred. Eur. sa za posl. 50 rokov zvýšili o niekoľko %. Po prevrate 89 sa prestali obhospodarovať rozsiahle poľnohosp. plochy a pasienky, ktoré zarastajú sukcesným lesom (tzv. biele plochy). To je tiež určitý druh lesa (tisíce ha v SR i ČR) i keď sa ako les neeviduje (extravilánová zeleň). Pokiaľ ide o rastové tabuľky, tie sú modelom vývoja hospodárskeho lesa. Tam jasne dokazuje vyšší objemový prírastok dreva (biomasy), ktorý má hlavnú príčinu v teplejšom a dlhšom vegetačnom období.
Ďalej si, prosím nepleťme producia kyslíka s viazaním uhlíka v biomase. Sú to 2 rozdielne veci.
Pokiaľ ide o Kjótó. USA dohovor nepodpísali preto aby sa ním nemuseli viazať a mohli bezstarostne míňať svetové zdroje. Avšak nimi riadení pajáci tlačili ostatné štáty k jeho prijatiu.

351539

28.10.2016 09:18

Ideologické zbraně globalismu. Feminismus

Globalizmus - diktatúra deprivantov a psychopatov.

jan26 195.?.?.?

Článok veľmi presne vystihuje realitu. Avšak mám jednu výhradu. Feminizmus nie je marxizmus. Požičiava si od neho niektoré nástroje, militantné chovanie a nenávisť. No marxizmus má za cieľ odstrániť vykorisťovanie pracujúcich a zbaviť moci gaunerov, ktorí držaia kapitál. Feminizmus však týmto gaunerom slúži. v tom je dosť podstatný rozdiel. Iste, možno namietať, že marxizmus môže byť tiež skryte ovládaný nadnárodným kapitálom, tak ako ISIL deklaruje nenávisť voči Amerike, no v skutočnosti je zástupnou armádou USA...

352937

04.11.2016 08:52

Hillary Clinton, FBI a skutečné listopadové překvapení

boj medzi trumpom a clintonovou - boj medzi elitou

jan26 195.?.?.?

Potvrdzujú sa slová V.V. Pjiakina, že za Trumpom stoja globalisti a za Clintonkou domáca americká mafia. Trump (ktorý to pravdepodobne vyhrá), bude mať za úlohu transformovať globálnu superveľmoc USA na lokálnu a to s čo najmenším krviprelievaním a otrasmi. USA ako globálny nástroj hegemónie je totiž neudržateľný a ak by ho globalisti chceli za každú cenu udržať, stiahol by ich pod vodu. Domáca mafia naopak zúrivo bojuje a je schopná riskovať aj III. W.W. i za cenu zničenia USA.
Pjakin predpokladal, že globalisti v príhodnej chvíli Clintonovú potopia. Majú na ňu toho viac než dosť. A na rozdiel od domácej us mafie ovláda riadenie sociálnych celkov a zdaľeka nerobia toľko lapsusov.

353110

24.11.2016 08:51

Jak Trump ví, že kvůli neustávajícímu globálnímu oteplování bude Země za 100 let neobyvatelná?

Bludy a fantasmagórie klimatického alarmizmu

jan26 195.?.?.?

Teória globálneho otepľovania je fantasmagorický konštrukt, ktorý by neobstál ani v konkurencii "vedeckých" prác ústavu marx leninizmu (ten ústav bol o kúsok exaktnejší a serióznejší). Tvrdenie, že dochádza k bezprecedentnému otepleniu atmosféry v dôsledku emisií skleníkových plynov ľudskou činnosťou a to hlavne emisiami CO2 je nezmysel. Opak je zrejme pravdou, zvyšovanie teploty morí a atmosféry uvolňuje CO2. Ten však s veľkou ochotou absorbuje rastlinná biomasa (riasy v moriach, rastlinstvo všetkého druhu vo vode i na zemi). Samotné tvrdenie, že sa otepľuje, pláva tak trošku na vode. Pred niekoľkými rokmi bol odhalený rozsiahly podvod s údajmi o otepľovaní. Keď údaje nesedeli do želaného záveru, boli "upravené". Tak fungoval tzv. hokejkový graf, "dokazujúci" bezprecedentné oteplenie.
Na vývoj klímy vplýva samozrejme aj antropogénny faktor. Znečisťovanie morí a bezhlavé odlesňovanie najmä tropických oblastí nie je zanedbateľné. Ani nesprávna agrokultúra či priemysel nie sú bez vplyvu. No klimaalarmisti obvykle úplne ignorujú či bagatelizujú prírodné vplyvy na vývoj klímy a teplôt. Vplyv zmien slnečnej činnosti, vplyv zmien kozmického žiarenia na tvorbu oblačnosti, geologické procesy a pod. akoby neexistovali. Keďže oligarchovia uvoľňujú peniaze iba na "vedecký" výskum, ktorý má akože dokázať žiadanú tézu, nedostáva sa prostriedkov na seriózny výskum iných faktorov. Vedci, ktorí by vystúpili proti všeobecnému "konsenzu" (ktorý nemá nič spoločné s vedeckým bádaním), sú persekuovaní a nedostane sa im vedeckých grantov. Stali by sa opovrhovanými kacírmi a "kontroverznými". Preto radšej držia hubu a krok (ako my všetci).
Teória globálneho otepľovania má, podľa môjho názoru, opodstatniť brzdenie ekonomického rozvoja vybraných štátov a oblastí. Globalisti totiž majú záujem o reguláciu distribúcie nerastných surovín a bohatstva na planéte. Trump je zástupcom tej najvyššej globálnej elity (i keď si ho mýlime s izolacionistom) a má veľmi dobré informácie. Nie je to žiadny idiot, ale človek, ktorý veľmi dobre vie, čo chce a čomu môže veriť. Kydy o globálnom otepľovaní sú určené pre nižšie vrstvy, nie pre super elitu.

353545

04.01.2017 08:02

Co má v plánu Henry Kissinger?

globalisti vs domáca oligarchia v USA

jan26 195.?.?.?

Treba si uvedomiť, že ani USA nie sú plne suverénna krajina. Ich riadenie má v podstate v rukách globalistická oligarchia. Takisto jednotlivé korporácie ako zmienená Exxon mobile nekonajú suverénne. Sú ovládané finančnými domami, ktoré sú pod úplnou kontrolou globalistov a preto nebudú konať proti ich záujmom i keď by sa im to hodilo. V súčasnosti globalisti odstrihávajú USA od vedenia sveta, pretože ich svetová dominancia je neudržateľná. USA zožerú 50% zdrojov, vygenerejú 40% odpadu, majú asi 5% obyvateľstva planéty a pritom úlohu svetového hegemóna prestávajú zvládať. Najmocnejšia svetová globalistická oligarchia presúva ťažisko riadenia sveta z Veľkej Británie a USA do Číny. Presúvajú tam spracovateľské a priemyselné kapacity, technologické poznatky (všimnite si ako "Číňania" skupujú západné korporácie, automobilky a koncerny - s cieľom zmocniť sa technológií) a kapitál. Trump nie je izolacionista ani bezhraničný us vlastenec, ako sa môže javiť. Má za úlohu utlmiť USA zo svetového hegemóna na lokálnu veľmoc. Podľa možností má vyriešiť vnútorné problémy USA bez vypuknutia občianskej vojny. Domáca elita, trvajúca na udržaní hegemónie USA nad svetom, pomaly ustupuje. Prehra Clintonovej bola hlavným bodom ich (nedobrovolného) ústupu.
Mimochodom je zaujímavé, že mozgový trust globalistov pozostáva zo značnej časti z dedkov od 80 r. do 101 r. veku. Na svoj vek sú riadne čiperní... Je zrejmé, že sa im dostáva nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a účinných liečiv...

354572

17.01.2017 07:36

Napaden fanatickým nekuřákem

Užitoční hlupáci v službách zla

jan26 195.?.?.?

Takéto indivíduá vedome alebo nevedome slúžia zlu po celé veky. V 17 storočí vás podobný duševný mrzák udal za "čarodejníctvo" (možno aj za fajčenie), v 19 storočí za panslavizmus a výroky proti cisárskemu majestátu, za Hitlera proti ríši, za socializmu za počúvanie Hlasu Ameriky, dnes za fajčenie v rohu stanice alebo niečo podobné. Vždy plnili úlohu užitočných idiotov a v prospech psychopatov držiacich skutočnú moc. A ešte si myslia, že páchajú dobrú vec... Poprevratový chaos medzi r. 1990 až 2005 priniesol aspoň jednu dobrú vec (popri množstve zlých) a to relatívnu slobodu prejavu a chovania. To obdobie relatívnej a zdanlivej slobody však končí a v blízkej dobe sa teror a zastrašovanie obyvateľstva znovu roztočí takými otáčkami, že doba normalizácie nám príde ako zlatý vek (ani nepočítajúc dostupné byty pre mladých a lacné mlieko).

355144

25.01.2017 11:48

O čem a s kým si povídá mobil, když si myslíme, že spí

špionáž včera a dnes

jan26 195.?.?.?

Som presvedčený, že telefónne linky boli odpočúvané už v časoch, keď Graham Bell natiahol prvú linku medzi Bostonom a Philladelphiou...
Špehovanie internetovej komunikácie prebieha na všetkých úrovniach od vtedy, čo bol internet sprístupnený verejnosti. Sledovaniu, analýze a zneužitiu dát, ktopré tečú cez Váš telefón je možné len jedným spôsobom. Využitím "blbého" telefónu, bez dátového pripojenia, užívateľských kont s internetom a emailovou poštou. Mnohí podnikatelia a verejne činné osoby to tak aj robia. Človek, ktorý by si mohol dovoliť superchytrý telefón za 2 tis eur, má starú rárohu s tlačidlami a malým displejom. Tak zabránia špehovaniu, kompromitácii a zneužitiu získaných dát.

355360

07.08.2017 07:45

My 2

Homopropaganda

jan26 195.?.?.?

Príčiny úchylného stavu:
1. Súčasný režim sa topí vo vlastnej bezcieľnosti a nedokáže dať ľuďom žiadnu perspektívu. Preto ich nabáda aby sa vyčerpali v kolotoči zvrátených sexuálnych úchyliek a tak sa snaží paralyzovať ich občiansky hlas.
2. Globalistická oligarchia vedie otvorenú vojnu proti pôvodným obyvateľom Európy. Vedie ju na propagandistickej, ekonomickej, nábožensko-ideologickej, i drogovej úrovni. Dováža sem milióny cudzích asociálov a snaží sa paralyzovať pôrodnosť pôvodného obyvateľstva všetkými možnými pákami (od ekonomickej cez propagáciu sex. úchyliek a rozvrat rodiny). Nutno dodať, že s pomerne veľkým úspechom. Pre ich riadenie sveta sa viac hodí kultúrne, rasovo, etnicky rozorvaná masa bez identity s IQ pod 90 a bez skutočného vzdelania.
3. Na určitých priečkach riadenia spoločnosti je udomácnená homosexuálna mafia, ktorá sa snaží propagovať svoje "hodnoty". Tá je frustrovaná s odmietania drvivej väčšiny spoločnosti a pritvrdzuje v nátlaku a propagande.
Jedno pozitívum na záver: Zdá sa, že im pomaly dochádza čas a dych. A o to je diabol zúrivejší...

359463

16.08.2017 08:46

Pro Severní Koreu jsou sankce, uvalené Radou bezpečnosti OSN, vražedné

Divadlo pre svetovú verejnosť

jan26 195.?.?.?

Formálne odsúhlasenie rezolúcie voči KLDR zo strany Ruska a Číny ešte vôbec neznamená, že sa nimi budú aj riadiť. Ako poznáme, medzinárodné právo je len zdrap papiera, ktorým si utrie zadnicu každý, najmä tie silné štáty, podľa rozhodnutia klanovo mafiánskych elít, ktoré ich ovládajú. KLDR je do istej miery vydržovaná nadnárodnými globalistickými elitami zo zdrojov Ruska, Číny a dokonca samotných USA ako určité vyvažovacie ohnivko globálnej politiky. Režim v KLDR sa navonok javí ako super izolovaná rebelská krajina, no už len limity poľnohospodárskej produkcie v hornatej krajine si vynucujú dovoz obilovín. Ak si dobre spomínate, chýbajúcu ryžu, pšenicu a kukuricu tam aj v 90 rokoch doviezli USA a Čína. Som tiež presvedčený, že vývoj balistických rakiet a atómových zbraní nezvládli tak úplne sami, ale pomohli im ruky svetového "deep state". USA sú v súčasnosti na odpis a KLDR zrejme plní určité úlohy v tomto smere.
Kim nie je šialenec ani idiot a vie, čo bude po skúškach striel a bômb nasledovať. Hladomor v krajine by zrejme jeho režim a funkcia neustáli, rovnako priama konfrontácia s USA by bola samovraždou. Preto predpokladám, že je to len cirkus pre miliardy očí svetového davu, pod ktorým prebiehajú iné procesy. A vojna nakoniec nebude (ani "sľúbený" hladomor zo sankcií).

359582

05.09.2017 08:25

Hate Speech aneb Jak umlčet hlas Internetu

Režimy sa menia, hadi zostávajú.

jan26 195.?.?.?

Je to presne tá istá kasta "ľudí". Slizkých, amorálnych, bezcharakterných prisluhovačov, rodených politrukov, farských báb, udavačov a hate speech nahlasovateľov. Boli aktívni v 17 storočí, kedy odhaľovali a udávali kacírov a bosorky (Šumperk), boli aktívny za Rakúsko-Uhorska ako udavači panslávov a obrodných vlastencov, boli aktívni za 1. ČSR, Protektorátu, Slovenského štátu, v 50.rokoch, normalizácie i dnes, v skapínajúcej kleptokracii, ktorá sa ešte včera vydávala za demokraciu. Dnes sú aktívni na školeniach pochybných mimovládok, riadených západnými oligarchami. Potrebujú totiž zostať v obraze, udržať krok s dobou, ovládať novodobý pojmový aparát udavača, špicla a "uvedomelého" prisluhovača režimu. Za to očakávajú pomoc pri kariérnom postupe, lepší plat, nejaké tie výhody, možnosť ublížiť svojmu susedovi, či dobrý šuk v skupine "spriaznených" skautov (to už dnes asi menej, v kurze je totiž homosexualita a frigidnosť). Nemajú tvár, iba gumenú masku, nemajú názor a presvedčenie, iba sebecké záujmy. Sú vždy oporou režimu. Až kým režim nepadne, vtedy radi pomáhajú pri lynčovaní jeho predstaviteľov.

359851

05.09.2017 10:11

Hate Speech aneb Jak umlčet hlas Internetu

RE: Výborne...

jan26 195.?.?.?

Presne tak. Z obavami sledujem ako agenti režimu, piata kolóna mimovládiek a celá prorežimná mašinéria pritvrdzuje v agresivite voči kritikom a oponentom režimu. Z roka na rok klesá tolerancia voči slobode prejavu a rozvíjajú sa nástroje zastrašovania. Ešte pred pár rokmi mala prorežimná propaganda plnú hubu a stránky rečí o demokracii a slobode, no dnes tieto slová prakticky zmizli. Naopak, v propagandistických médiách podporujúcich režim, sa naplno rozvinula obluda politickej korektnosti. Cenzúra a systém udávania sa rozbieha na plné obrátky. Na to si systém pripravuje staronové kádre. Pokiaľ sa tejto mašinérii účinne nepostavíme, je otázkou niekoľkých rokov, kedy nás začnú vyhadzovať z práce, zatvárať do väzníc a psychiatrií za vyslovený názor. Už to začína. Ľudia začínajú byť inštinktívne opatrní vo vyjadrovaní aj v krčme. Najväčší pozor si treba dávať na vyjadrenia na soc. sieťach. Tam už funguje celý mechanizmus naplno. Za posledné roky pribudol rad prípadov, kedy boli za svoje výroky (často úplne pravdivé a dokonca nevinne formulované) vyhodení z práce (najmä komerčné televízie, dokonca štátna RTVS), alebo preverovaný políciou. Ako sa režim vnútorne rozkladá, klesá dôvera v hlavné médiá dramatickým tempom. Ich agenti sú preto čoraz agresívnejší voči alternatívnym médiám. Tak sa zároveň usvedčujú a ukazujú pravú tvár. Je len na nás, či sa to klifotické zlo naplno uchopí vlády nad našimi životmi.

359855

03.01.2018 09:26

Osnuje FBI spiknutí, aby zastavila Trumpa?

Boj "elít" vnútri USA

jan26 195.?.?.?

Trump nie je prezidentom ľudu. Je pod kontrolou mocného klanu praktizujúceho globálnu politiku, ktorý V.V. Piakin nazýva Globálnym prediktorom. Ten bojuje s vnútroštátnou oligarchiou USA, ktorá pozostáva z domácej vrstvy zbohatlíkov a mašinérie štátnych úradníkov. Keďže USA sú ako globálny hegemón odpisované a ťažisko globálnej moci je presúvané do východnej Ázie (Čína, Južná Kórea, tiež potenciálne stredoázijský Irán), je potrebné odpíliť vetvy riadenia a vplyvu domácej oligarchie. FBI je podľa skúseností skôr nástroj Globálneho prediktora, kým CIA je pod kontrolou domácej oligarchie. Trumpa má GP pevne v rukách a očakáva od neho, že splní úlohu ekvivalentu Gorbačovovi. Na druhej strane domáca oligarchia USA (tzv. štátna elita) je príliš macošská voči vlastnému obyvateľstvu, ignoruje jeho oprávnené záujmy, je krajne amorálna a chamtivá. V tomto ohľade je Trump lepšou variantou pre milióny pracujúcich Američanov ako bezohľadná skazená a zvrhlá domáca "elita", hlúpo expandujúca pracovné miesta do východnej Ázie a okrádajúca domáci daňový systém o stovky miliárd dolárov daňovými únikmi, potrebných na normálne fungovanie štátu. Ak FBI pripravuje "odstránenie Trumpa", tak zrejme len preto aby Trump mohol zúčtovať s domácou oligarchiou.

361739

29.01.2018 07:35

Bylo to o vous, ale vyhráli jsme

Gratulujem.

jan26 195.?.?.?

Gratulujem Vám, bratia Česi k sebazáchovnej úspešnej voľbe. Zeman je zdatný, schopný politik a úprimný vlastenec. Na rozdiel od naivných idealistov pozná pozadie politiky a verejného života i zákonitosti, ktoré mu vládnu. Zeman, na rozdiel od prezidenta Slovenska - agenta CIA, beztvárneho a bezcharakterného Kisku, je človek pracujúci pre svoj vlasť. Len to zdravie... Zeman už nie je najmladší, má rad zdravotných problémov a je to na ňom vidieť. Tie veľké tmavé podkovy pod očami neveštia nič dobré (obličky?). to bol aj jeden zo silnejších a účinnejších argumentov jeho oponentov a podľa mňa hlavný dôvod, prečo vyhral tak tesne. Okrem toho, podpindosníci amerických neocons sa neštítia ani vrážd, takže by si mal pán prezident dať dobrý pozor, čo pije a je. Radi by mu totiž pomohli na druhú stranu, aby nezavadzal.
Jeho prítomnosť na pražskom hrade je veľmi pozitívnou správou i pre Slovákov. Drahoš s Kiskom by boli pre našu spoločnú zahraničnú politiku a ochranu štátu pred inváziou kalergiho detí z Afriky a Ázie úplnou pohromou.

362181

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 2

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 2

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Měnové kurzy

USD
21,63 Kč
Euro
25,92 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,73 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
19,89 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,71 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,61 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 449,77 Kč
1 unce stříbra
561,62 Kč
Bitcoin
1 304 898,99 Kč

Poslední aktualizace: 17.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?