Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 54 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Venny.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

12.05.2012 10:28

Osvobození Plzně

RE: Žádné vlajky

Venny 93.?.?.?

Nějak mi pořád nebere hlava, že by se pomocí džípů a náklaďáků dala vyhrát válka - i kdyby byly sebevíc "vytuněné". Z Vašeho nadšeného dokládání o významu této dodávky bojujícím stranám mám aspoň podobný dojem: Tanky nejsou důležité, důležité jsou džípy. Asi nová strategie... Ona ta válka nebyla jen o logistice, ale především o zisku. Existují dokumentární materiály, kdy v troskách sestřeleného bombardéru Luftwafe nad britským územím byly součásti (významné funkce) Made in USA. Zejména se to, pochopitelně, nelíbilo obyvatelům Londýna, Liverpoolu, Coventry a dalších měst. Jistě to nebylo z pouhého rozmaru.
Věčné spory o významu toho kterého státu na výsledku II. sv. války se dají shrnout do jednoduchého kruhu: kdyby se Hitler nevázal na více frontách, Anglie by nejspíš padla. Kdyby padla Anglie, dodávky pro Rusko z USA by byly problematické a spolu s prostředky, uvolněnými z afrického a britského bojiště by to znamenalo porážku Ruska. Pokud by se Hitler dostal k ropě a na Střední Východ, byl by to konec asijských bojišť a USA by těžko účinně vzdorovaly Německu a Japonsku. Tím jsem chtěl naznačit jen to, jak všechny 3 hlavní vítězné mocnosti byly na sobě závislé a jejich představitelé si toho byly vědomi. A během času se situace vyvíjela nejlíp pro Rusko a USA.

268804

19.01.2013 13:48

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Od Karla do Karla...

93.?.?.?

Bratře Slováku, šetři humorem. Jaký osud potká vás? Nepřeji vám ani nám, abyste byli Horní Panonií či Horními Uhrami, ovšem když si to bude někdo "důležitý" přát...

282788

19.01.2013 13:58

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

RE: Na straně Čečenců tam také bojovala izraelská armáda

93.?.?.?

Jak tedy můžeš věřit tomu, co říká Karlos, když mu není vůbec rozumět? [překvapení]
To mi tedy vysvětli... [vyplazený jazyk]

282790

21.01.2013 21:20

Nelze napravovat staré křivdy tím, že pácháme nové

Bylo-li napsáno A, nutno napsat i B

93.?.?.?

Problémy s Němci v tzv. sudetech nastaly dříve než po nástupu Hitlera k moci. Ony se totiž objevovaly HNED po vyhlášení ČSR, kdy úřady v německy mluvících částech země měly předat fakticky moc pověřeným orgánům československým. Existuje v archivech řada dokumentů o událostech v Tachově, Chebu, Mariánských Lázních, Liberci a jinde. Proč? Protože k. und. k. byrokracie měla na rozhodujících postech lidi německé národnosti a těm nyní měli "velet" Češi, tady pro ně podřadnější národ; ti kterým vládly stovky let. Svou roli k odcizení dále měla hospodářská krize, kterou ke svým potřebám Hitler hbitě využil. Ani hospodářské oživení, ani prokazatelné svobody, které německá menšina měla při vydávání svých knih, tiskovin, pořádání kulturních a společenských akcí, nedokázalo v Němcích vyvolat prostou loajalitu k tomuto státu. Ve světle nepokojů Výmarské republiky, inflace a nacistického řádění byl život v ČSR klidný a bezpečný. A to přes všechny chyby, kterých se československé úřady dopustily.
Je nutno podotknout, že vztah Němců k většinovému domácímu obyvatelstvu neřešila jen ČSR. Stačí se podívat na předválečné mapy Německa a vidíme např.: Dolní Slezsko, Východní Prusko, Alsasko, enklávy v Jugoslávii a jinde na Balkáně. Ač je řádění RG a dalších politováníhodné, nelze zaměňovat příčinu za následek. Je třeba si uvědomit, že z nacistické nadvlády byla osvobozena třeba Francie, Nizozemsko, Polsko, Jugoslávie,... Nikde tam se, jak vidno z dobových dokumentů, s nimi nemazlili. Proč bychom tedy měli být MY ti nejhorší? Není to snaha o nějaké zrevidování výsledků války?

283020

23.01.2013 20:54

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Vybuch cisteho fasismu

Venny 93.?.?.?

Pan Pantůček pochopil základní principy demokracie. Jestliže je ve sdělovacích prostředcích dostatek prostoru pro emočně vypjaté otevřené dopisy např. V. Čáslavské či jiných Schw. podruhů, musí se najít i prostor pro emoce jiného druhu. Po volbách pan Pantůček bude jistě respektovat jejich výsledek a to daleko disciplinovaněji, než nám předvádí několik kariéristů a jimi zmanipulovaná mládež na jihočeských náměstích.

283291

09.03.2013 07:50

Za největší nebezpečí považuje Zeman kmotrovské mafie, neonacisty a novináře

Jaký je vlastně dopad Zemanova projevu?

Venny 93.?.?.?

Fundovaných i "fundovaných" rozborů Zemanova projevu bylo a ještě bude... Myslím si, že jsou ta hodnocení trochu předčasná, dá se možná říci i zbytečně zveličovaná - vzhledem k prezidentským pravomocem a možném oficiálním vlivu prezidenta na chod vlády, zastupitelských orgánů apod. (A též ochotou výše jmenovaných institucí se prezidentovými názory či přáními nějak zaobírat.) Už dávno bylo klasikem napsáno - ne podle řečí, podle skutků poznáte je. Dejme tedy novému prezidentovi prostor, aby svá slova v rámci svým pravomocí nějakým způsobem začal naplňovat, např. oslovením voličské veřejnosti, slušných politiků, odborníků v oblasti práva, ekonomiky, kultury, sociologie...
V souvislosti s inauguračním projevem si nemohu nechat ujít rýpnutí do podobných projevů jeho předchůdců - na Havla si nikdo moc netroufl (aspoň v době ČSSR / ČSFR), protože hrozilo bleskové označení nálepkou staré struktury a prakticky ukončení mediální kariéry. U Klause, i přes více polarizovanou společnost, pravice nic takového nedovolila, protože Klausovo zvolení považovala i za svůj úspěch. Zda tomu bylo skutečně tak, ukázaly až jeho skutky, zejména ve 2. období. A média té doby? Samozřejmě pevně kráčela po chodníčku "politické korektnosti".
V životě státu jsou významnější projevy, např. představení programového prohlášení nově instalované vlády. Co společnosti (nejen svým voličům) naslibovalo trio Nečas - Schwarzenberg - John a jak to vše dopadá? Jak na tento projev reagovala oficiální média tehdy a jak reagují na současný stav? Víme sami, není třeba rozepisovat. Modrá síťovka hodně zhubla... Pro někoho. [chechtot]

286057

16.04.2013 21:03

Totalita

RE: Příznačné pro polistopadové období je, že ÚSTR obhajuje Nečas, jehož otec byl podle údajů samotného ÚSTR agent STB

Venny 93.?.?.?

Syna není nutno kádrovat podle fotříka. Jeho předlistopadová minulost je zřejmá a otcovy eskapády mu už příliš nepřitíží. Ať se zodpovídá sám za sebe. To není kádrování, jak si mylně myslíte. [chechtot]

288186

11.05.2013 07:43

Izraelské útoky na Sýrii

RE: Izrael i Amerika kašlou na jakékoliv mezinárodní dohody

Venny 93.?.?.?

Bylo by mylné se domnívat, že PVO je řešena pouze jednostupňově - pomocí plrk. Systém je vícestupňový, páteř tvoří stíhací letectvo doplněné právě plrk různých dálkových a výškových dosahů (a jiných parametrů), používané na cíle s určitými letovými parametry, tzv. prioritou zničení apod. Dále celý systém doplňují prostředky PVO-PV, které tvoří jak plrk (opět různých, ale kratších dosahů), tak hlavňové protiletadlové dělostřelectvo. Tyto prostředky jsou již primárně předurčeny proti vrtulníkům a jak se dřív říkalo - proti frontovému letectvu (bitevní, bombardovací apod.). Tomu všemu samozřejmě někdo velí a samostatná činnost při velení a rozhodování je většinou připisována z pochopitelných důvodů logicky prostředkům PVO-PV. U nich je 1. předpokladem přežití heslo: Vystřel a zmiz! [cool]

289531

30.05.2013 20:50

Hrozba celosvětové sodomie

RE: Poslední křeč

Venny 93.?.?.?

Se zájmem jsem si přečetl oba vaše příspěvky, které, ač poměrně krátké, hovoří o tom, že máte o vývoji lidské společnosti a vědách, jenž se jím zabývají, daleko větší přehled, než většina zde bouřlivě diskutujících. Péče o slabé (potomky, jako nositele pokračování rodu a seniory, jakožto nositele paměti a tradice rodu) je stará jak lidstvo samo. Vždy ovšem bylo dbáno, jak vy říkáte, na spolupráci mužského a ženského principu, protože ta jediná byla zárukou zachování obojího (života i jeho norem) do budoucna. Jinými slovy - každý mladík si musel najít družku a každé mladé děvče bylo připravováno pro svou roli pokračovatelky rodu. Různá doba se různě vypořádávala s těmi, kdo se těmto existenčně nejdůležitějším zákonům vymykali - s větší, menší nebo nulovou tolerancí. Vždy ale bylo jasné, že jinudy cesta nevede. Proč je tomu v poslední době jinak? Proč tyto skupiny nežijí v klidné toleranční atmosféře, ale hlasitě upozorňují na svou odlišnost, agresivně se domáhají práv, která jim nenáleží (výchova cizího potomstva) apod.? Žádný tolerantní člověk nebude upírat osobnostem z jejich řad zásluhy na poli kultury, vědy... Nabízí se odpověď, možná příliš přitažená za vlasy - dnešní svět ve světle objevů v genetickém inženýrství, klonování, ale i informatice atd. začíná získávat pocit, že archaického způsobu udržování rodu a jeho norem již není třeba. Jsme přece moderní, svobodní, žijme jak chceme, ale hlavně bez zodpovědnosti. A co nevíme, to si najdeme na internetu. K čemu to povede? Určitě k rozbití klasického modelu rodiny, znesváření "mužského a ženského principu", ztrátě charakteristických vlastnosti muže i ženy. Důsledků těžko dohlédneme, a nebude to pro lidstvo nic optimistického.

290516

31.05.2013 18:41

Hladovka na Guantanamu a Obamovy sliby

To není fikce

Venny 93.?.?.?

Ne, opravdu nečteme o událostech v ruských gulazích či československých uranových lágrech. Toto se děje v instituci, kterou spravuje vláda údajně nejvyspělejšího, nejdemokratičtějšího a nejlepšího státu světa. Toho státu, který žádný rok nezapomene poslat okolnímu světu hvězdičky za "dobré chování", zdvižené varovné prstíky a dost často i letky humanitárních bombardérů. [bliji]
Ale je taky dost možné, že jsme vystaveni propagandě z řad extrémistů, teroristů, komunistů, Ruska, Číny, Íránu... [chechtot] [chechtot]

290556

13.06.2013 18:50

Nebezpečná frekvence 440 Hz – totální nesmysl!

RE: I když věřil bych, že vliv jednotlivých frekvencí na organismus může být velký

Venny 93.?.?.?

A samozřejmě existují další frekvence, jejichž vliv na organismus je zřejmý a mnohem nebezpečnější. Například kmitočty okolo 5-10GHz vám při dostatečném výkonu a expozici napřed způsobí krůpěje potu, potom udělají v šourku průvan a dále způsobí třeba trvalou neplodnost. Je mnoho lidí citlivých na vnímání vysokých frekvencí; fungují tak spolehlivě, že se podle nich dal odsledovat provoz radiolokátoru, který se nacházel v blízkosti jejich bydliště (i několik km). Ozáření signálem vysoké frekvence může vyvolávat bolesti hlavy, poruchy v soustředění, nevolnost a jistě mnohé další. Co jiného je mikrovlnná trouba než generátor energie o nízké vlnové délce? [cool]
Když už jsem u té mikrovlnky - znáte někdo její model z poloviny 80. let? To se upevnil kus masa nebo uzeniny mezi zářič a anténu radiolokátoru pracujícím v cm pásmu, anténa se natočila do volného prostoru mimo zástavbu a podle citu a zkušeností se pustil na určitou dobu vysílač. Výsledky byly překvapující... [cool]
A v této době, kdy do nás pere tolik signálů ve všech možných frekvencích, jsou obavy o jejich vlivu na organismus opodstatněné. To máme: televize, rádio, satelitní TV, mobilní sítě, bezdrátové PC sítě, radiolokační prostředky, systémy průmyslové bezdrátové automatizace, vysílačky, radiomajáky, zabezpečovací systémy, routery... No, připadám si při tom vyjmenovávání jako ten stavebník z filmu Na samotě u lesa. [oči v sloup]

291356

22.06.2013 14:03

Vyspělé ruské zbraně pro Sýrii

RE: no neviem....

venny 93.?.?.?

Hleďme - další gůglvzdělanec, aneb odborník, který ví hovno o všem. Něco si někde přečíst, pak vypálit pár čísel na obrazovku je něco jiného, než si tu věc či problematiku "omáknout". [vyplazený jazyk]
P.S. Pisatel má za sebou pár let u PVO, takže přeci jen má o problematice jakýs přehled. [chechtot]

291961

03.03.2014 18:45

Americká armáda přebírá od ukrajinských radikálů ukradené dokumenty

RE: Propaganda naruby ...

Venny 93.?.?.?

Píšete, že při různých revolucích občas teče krev... To máte jistě pravdu. Zapomněl jste ovšem dodat ČÍ krev vlastně teče. Zcela určitě ne těch, kteří z té revoluce očekávají prospěch, vliv, peníze, moc. Za jalové sliby a pod nabubřelými, ale jinak prázdnými hesly si vždy najdou dostatek otloukánků, kteří za ně nastaví krk. To bylo, je, bude. Známý anglický spisovatel R.L.Stevenson se už v 19. století dopustil myšlenky, že pokud někde ve světě vypukne revoluční kvas, je vždy nutné pozorně zkoumat, cui bono (volně). Jistě nejste tak naivní, abyste věřil, že Ukrajincům na Majdanu a jinde. Kdepak, karty jsou už rozdány, jako podobně u nás v 89. na Letné a Melantrichu. Zatím se i tam, v Kyjevě, všichni tváří jako kamarádi, ovšem v reálu už se kalkuluje, spekuluje, uzavírají se pakty, vybírá se nejoptimálnější startovní dráha. Kdo tedy má větší zájem na destabilizované Ukrajině? Rus, Američan, EU? Ustanovením jakési dočasné či revoluční vlády s omezenou legitimitou a s vlivem různých, jak naznačeno výše, zájmových uskupení různých ideologií a sesazením sice neoblíbeného, ale přeci jen legálního prezidenta jsou narýsovány dvě cesty: buď se bude separovat Krym a jižní část Ukrajiny (v případě výhry různých ultrapravých a nacionalistických uskupení) nebo se bude chtít trhnout západ, silně zasažený nacionalisty (v případě výhry umírněných za podpory proruského východu země. Bude tu další podivné Kosovo, i s nějakou demoratizační spojeneckou základnou? Nebezpečné nejen pro své sousedy? Víme, že část západní Ukrajiny patřila před I.sv Rakousku - Uhersku (Halič) a Polsku. Jak se k tomu postaví Bělorusko, Polsko? V závěru bych projevil jedno přání, tolik odlišné od toho vašeho: nepřeji si, jakožto Evropan, aby Pravý sektor se všemi svými přílepky ještě cokoliv říkaly. To by si ovšem měli Ukrajinci s touto garniturou vyložit včas, dokud to jde. Může se stát, že se z těchto ultrapravých stane hůl, kterou bude v případě potřeby někdo cvičit celou Ukrajinu. Jakkoliv to bude potřeba... A na samý závěr je si uvědomit jednu věc, která byla často dokázána: každá revoluce požírá své děti. Víme o tom i něco u nás.

305885

13.03.2014 06:21

Putin promlouvá

RE: Nesmime zapominat na to,

Venny 93.?.?.?

>únava a přesycenost
>jedním jediným správným názorem, na který už zase
>začínám cítit alergii...

Toto je myslím velmi výstižná charakteristika současné doby pohledem čtyřicátníků a starších. Zase je někdo neomylný, zase je někdo neotřesitelnou autoritou, zase je někdo předvojem pokrokových sil, zárukou míru, nedostižným vzorem... [naštvaný]
A naše přitroublé sdělovací prostředky plní svou roli propagandisty či vysvětlovače vůle největšího bratra stejně jak před 30 a více lety. Změnilo se zde něco? [překvapení]

306500

14.03.2014 10:24

Den celonárodního odporu proti protektorátu EU

RE: Historie

Venny 93.?.?.?

Vy si opravdu myslíte, že by stařičké mocnářství přežilo i nadále? Součástí monarchie byla spoustu království, vévodství, knížectví... Stačí se podívat na mapu R-U počátku 20. století. Situace byla neudržitelná: I. sv. válka znamenala konec monarchií Ruské, Rakousko-Uherské, Německé, Jugoslávské, Italské, Osmanské atd. A samozřejmě i citelné oslabení Velké Británie, ač byla vítěznou stranou.
Co by v tomto chaosu bylo lepší? [oči v sloup] Založit se Slováky samostatný stát nebo zůstat v národnostně či politicky skomírající říši, které by minimálně hrozil rozpad na Předlitavsko a Zalitavsko, poválečné represe a hospodářské sankce, které by jako v sousedním Německu mohly nahoru vyzdvihnout další extrémistické proudy. To si musí odpovědět každý na základě znalostí, rodinných tradic... [cool]

306607

15.04.2014 17:51

Provolání k obyvatelům západní a centrální Ukrajiny

RE: Děkuji za vysvětlení.

Venny 93.?.?.?

Vzato historicky - Střední Evropa, pokud ji ztotožníme s Českým královstvím, Rakouskem, Uhrami, Polskem měla snad až na posledně jmenovaný stát (a to ještě s výhradami) neblahé zkušenosti spíše se Západem (Franská říše / Německo) a z Balkánu (Osmané). Vzájemné šarvátky pomíjím. Z východu přitáhla tak nejspíš Zlatá horda, kteřá, kdo by to byl řekl, rozvrátila několik knížectví na ruském území. Ovšem tito nájezdníci byli problémem celé Evropy... Polská averze ke všemu ruskému je dána i polskými mocenskými ambicemi v Haliči a na Ukrajině, kde spolu s Litevci vytvořili kdysi dávno Velkopolsko, které se rozprostíralo "od morza k morzu". Pod tlakem Ruska, Osmanů, zřejmě i Švédů a hlavně díky své neschopné státní administrativě toto území nedokázali udržet a přišli o něj. Polská letora je v tomto velice ublíženecká, bohužel.
Závěrem je nutno připomenout, že trojího dělení Polska se neúčastnilo jen východní Rusko, ale z dnešního pohledu "západní demokracie" reprezentované Pruskem a Rakouskem. Středoevropan by si tedy měl dávat pozor na všechny strany. To zase platí především o Polsku, neboť přes jeho roviny se na východ dral jak Napoleon, tak Hitler. A oba zase hezky rychle zpátky...

308531

21.07.2014 18:38

Informační válka

RE: Torez

Venny 93.?.?.?

Samozřejmě máte pravdu. Každý PL systém má jako jednu z hlavních taktických parametrů velikost "prostoru účinného působení". Laicky - jde o prostor vymezený maximální a minimální výškou a maximální a minimální šikmou dálkou, v němž je schopen zničit cíl s danou, dostatečně vysokou pravděpodobností. Mimo tento prostor pravděpodobnost zničení prudce klesá a postřelování je neefektivní. Proto jsou střelecké radary vybaveny kamerami, aby předčasným vyzařováním neumožnily protivníkovy detekování a provedení úhybného manévru, ale naopak jej "nalákaly" co nejhlouběji do PÚP a zde jej úspěšně zničily vystřelenou raketou. Činnost střeleckého radaru, ať pracuje v jakémkoliv režimu navádění, se tím minimalizuje, i s ohledem na možnosti zarušení parazitním signálem atd. Samozřejmě - jsou zde další faktory - např. nesmí se prošvihnout správný čas, aby cíl z toho PÚP nevyletěl a aby nemohl při dostatečném přiblížení použít protiradiolokační střely.
Žádná prdel, zvládnout technicky a takticky takovéto systémy. Na všech stupních. [cool]

313692

22.07.2014 18:19

Byla to Putinova raketa!

RE: tah je na opici Obama

Venny 93.?.?.?

Trochu si dovolím vás poopravit. Raketa nejde po fyzicky větším cíli, ale po cíli s větší efektivní odraznou plochou. Pokud by se do konfliktu zamotala práškovací Andula, šla by k zemi ona, protože má tuto plochu suverénně větší, než boeing a SU. [cool]

313770

23.07.2014 18:29

Byla to Putinova raketa!

RE: tah je na opici Obama

Venny 93.?.?.?

Gůgluješ rád? Tak gůgluj a uč se, co to je efektivní odrazná plocha (a jak vůbec nemusí souviset s rozměrem letadla) a jaký je její vztah k radiolokační rovnici. Tedy pokud to pobereš. [chechtot]
Za trubku je tu někdo jiný, já ne. [oči v sloup]

313880

23.07.2014 18:58

Byla to Putinova raketa!

RE: Montéři od nikolky

Venny 93.?.?.?

Nemusí jít čistě jen o "hrany" a "plochy", jako spíše o jejich styk - chce-li někdo, tedy roh. Všem je určitě znám termín "koutový odražeč", používaný jako klamný prostředek (vytváří falešné cíle). Jde o to, že paprsek (jakýkoliv) se v koutovém odražeči vrací vždy do původního směru, tedy ke zdroji. Hladké a oblé tvary stíhaček a jejich výzbroje nejsou jen požadavkem aerodynamiky ale i požadavkem snížení zachycení radarem. Řečeno jednodušeji - je tu snaha o to, aby bylo těch "koutů" co nejmíň. Velikost efektivní odrazné plochy se udává v dm2 (srovnej s celkovou plochou stroje). Už pouhý pohled na Andulu stačí na to, aby si člověk v této problematice aspoň částečně zběhlý (např. sloužil u PL vojska) všiml tvaru trupu, kabiny, nasazení křídel, podvozku atd. a udělal si úsudek sám.
Z vlastní zkušenosti vím, že odraz stíhačky MIG21, 23, 27, Albatrosu, Delfína atd. nebyl ve srovnání s odrazem od dopravního letadla dramaticky menší. Menší Delfín "odrážel" větší signál, než mnohem větší MIGy. Na poloze letounu vůči radaru záleží a je to poznat při manévrech, kdy k radaru natáčí vždy jinou část trupu.
Samozřejmě záleží i na nosné frekvenci vysílače radaru - zda pracuje v m, dm nebo cm pásmu. Taky výkon vysílače a další parametry.

313882

25.07.2014 17:11

Byla to Putinova raketa!

RE: Montéři od nikolky

Venny 93.?.?.?

Nevím, v čem je interpretace "koutu" nesprávná, představím-li si jej jako 3 vzájemně spojené plochy - pro lepší představu např. jako 2 související stěny místnosti (plochy) s podlahou (plochou)... Nebo jste snad myslel onen společný styk všech tří ploch, ten jeden bod? Tak to se vám omlouvám, to jsme si opravdu nerozuměli. [smích]
Zákon odrazu neplatí jen pro fyziku viditelného spektra záření, a prosím, nebavme se o interferencích, parazitních odrazech, parazitních frekvencích vysílače atd. Já se pouze snažím poukázat na faktory související s nalezením a sledováním cíle. Tyto faktory empiricky popisuje radiolokační rovnice a ač již její tvar neznám (po více než 30 letech ze školy a 20 mimo obor to po mě nikdo nemůže chtít), jsem s to si poměrně přesně odvodit, jaké faktory ASI zahrnuje - v přímé i nepřímé úměře. A kromě výkonu, frekvence vysílače, výšky antény, vzdálenosti atd. se uplatňuje velikost efektivní odrazné plochy. Samozřejmě vím, čím je ovlivňována, protože na tom závisel můj úspěch v praktické činnosti: ta zasraná letadla najít a "vést" je pro potřeby dalších instancí. Nehodlám vést akademické debaty o rezonanci vln na hraně křídla či ve VF části RL přijímače. To jsem nikdy nepotřeboval; činnost klystronu nebo permaktronu, nehledě na magnetron či permaktron, jsem již dávno zapomněl. Ano, jsou v silném magnetickém poli a pracují na principu rezonance. A proč vědět víc, když to už nepotřebuji? Přijde-li někdy diskuze na toto téma, budu ji ze zájmem sledovat a dolovat z paměti poslední útržky znalostí... [smích]
To je vše, a zdravím vás, ať jste bývalý kolega z PVO, letovod, teoretik, výzkumný pracovník...

314034

05.08.2014 19:05

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

To, co padá dolů, mi jako kovové pásky způsobující tzv. pasivní rušení příliš nepřipadá. Ty by měly být mnohem menší, lehčí a v závislosti na výšce shozu a větru by měly v ovzduší "vydržet" mnohem déle. Je to vlastně smyslem tohoto způsobu rušení radiolokačních prostředků. Tenké kovové pásky se vznáší v luftu, odráží RL paprsky zpět a není tedy vidět, co je za nimi (cíl se skrývá, nelze ho identifikovat, zaměřit). Toto rušení se používá již řadu desetiletí a měl by si s ním poradit jakýkoliv systém selekce pohyblivých cílů (odrazy od pozemních předmětů, pomalu se pohybujících pasivních rušičů a atmosférických útvarů se vrací k RL s prakticky stejným /nulovým Dopplerovým posunem a jsou potlačeny. Pohybující se letadlo má samozřejmě tento posun nenulový a je tudíž indikováno).

314874

06.08.2014 16:47

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

Komplet KUB s raketou 3M9M3 a výš umí cíle na odletu. M1 a M2 byly použitelné jen pro příletové cíle. Jak se přepočítávaly Dopplerovy fázové posuny nevím a je mi to už celkem volné. Zkrátka to tak bylo - tyto rakety byly na polygonech úspěšně testovány na pomalé cíle na odletu (vrtulníky, imitace křídlatých raket). Je jen vaší starostí, zda si zjistíte tyto údaje u kompletů OSA, KRUG nebo velkých Volchovů, Dvin atd., tedy i prodiskutovávaného BUKu (pokud se vám to podaří [chechtot] ). Všechny mně známé PL prostředky měly radiolokační hlavice pro povelové či poloaktivní navádění. Je docela možné, jak tu psal jinde bývalý kolega z PVOS, že komplexy středního dosahu používaly navádění více metodami.
Samozřejmě máte pravdu že potlačení rušení bylo vždy něco za něco - zpravidla o něco poklesla intenzita zobrazování cílů, což ovšem při dobrém technickém stavu a vycvičenosti nebýval zvláštní problém. V našich podmínkách (cvičili jsme na Žatecku, na Plzeňsku a na Karlovarsku) nebylo možné bez SPC vést průzkum.
Nevím, jaké materiály se používají nyní pro páskové rušiče. Dříve to byly staniolové pásky, podobné materiálu, do nějž je balena čokoláda, ale tenčí, nasekané na tenké proužky, v žádném případě průměru hajzlpapírové role. Opakuji, že smyslem použití pasivního rušiče - kovové pásky bylo vytvořit co nejrychleji radarově nepropustné mračno, které by mělo ve vzduchu vydržet co nejdéle. Rušící hajzlpapír sletí rychle dolů a je po parádě... Zjistěte si šířku vyzařovaného paprsku (postačí samozřejmě hlavní lalok) u střeleckého / naváděcího lokátoru a promítněte si jej do vzdálenosti třeba 25km. Pak si uděláte sám názor, zda by operátor vůbec stačil zaregistrovat dolů překotně letící rolku kovového hajzlpapíru. Ale co já vím, třeba se dnes už používá jiná strategie a metody... [chechtot]

314946

06.08.2014 22:06

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

Mám ve věci celkem jasno. KUB, stejně jako BUK mají poloaktivní navádění rakety. Což znamená, že bez střeleckého lokátoru je raketa k ničemu. Lze ji vystřelit, ovšem necíleně, takže akorát s ní plácnout někam do lesa. Okraj PÚP je v šikmé dálce u KUBu cca 25km, u BUKu cca o 10km víc. To číslo jsem zvolil zcela záměrně. [cool]
Určitě víte, jak probíhá proces střelby, takže ho tu nebudu popisovat. Po zachycení cíle operátor střeleckého RL jej sleduje a po zpracování jej "předá" RL hlavici rakety. To znamená konkrétně u poloaktivního navádění, že raketa pasivně sleduje odraz signálu, který vysílá naváděcí / střelecký lokátor. Dokud nejsou naplněny všechny faktory střelby, raketa neodlítne. Nikdo nesleduje padající rolku hajzlpapíru, ovšem v okamžiku použití rušiče operátor cíl může ztratit. PROTO jsou tyto systémy vybaveny kamerou (v ose střeleckého RL), kterou je cíl sledován až do okamžiku, kdy je zapnuto ozařování, jehož odraz hlavice rakety zachytí a sleduje jej. Machři z KUBU stříleli na 15km, aby cíl sundali okolo deseti km - dle rychlosti letu cíle, samozřejmě.
Ještě jedna věc - byl-li použit pasivní rušič shozením z nějaké stíhačky, určitě by nespadl do trosek Boeingu, ale úplně jinde, před místem dopadu letadla. Jak víme z fyziky, místo zásahu se nerovná místu dopadu. Trochu jsem si to promyslel... [cool]

Omlouvám se p. Stworovi, že ač neregistrován, přečerpávám zřejmě limit příspěvků.

314963

07.08.2014 17:01

Let MH17 byl možná sestřelen kanonem

RE: podivné pásky padající z nebe

Venny 93.?.?.?

Hlavně si udělejte jasno, co je to aktivní, poloaktivní, pasivní a povelové navádění řízené střely na cíl. Pak si osvěžte znalosti v oblasti rušení - tedy aktivního, asynchronního, odpověďového či pasivního a za jaké situace se provádí (těžko budu v pozici pilota sypat kovové pásky jako pasivní rušiče, když zjistím, že už po mě jde naváděná raketa a to fofrem). A když budete v tom, vemte to i přes vysílací frekvence RL v metrovém, decimetrovém či centimetrovém pásmu, porovnejte z fyzikálního hlediska výhody a nevýhody každého z nich, použitelnost či nepoužitelnost pro účel průzkumu vzd. situace, navedení raket aktivním, poloaktivním či povelovým způsobem, ale i třeba pro provádění vlastního rušení RL prostředků protivníka. A kdyby vám zůstala trocha času, nastudujte si obecné požadavky na stanoviště palebné baterie (pokud nenajdete BUK, parametry KUBu budou dost podobné), organizační schéma vyššího útvaru atd. (střelecké lokátory i odpalováky, prostředky průzkumu a velení). Pak zjistíte, že "palebné" postavení odpalováku uvnitř městské zástavby navíc bez přítomnosti naváděcího RL, jak bylo v našich sdělovacích prostředcích vehementně ukazováno, je naprostý nesmysl. Ten odpalovák by tam byl k ničemu.
No, máte toho zvládnout dost... [velký smích]

315017

19.09.2014 18:55

Úloha křesťanství v procesu globalizace

Vřele doporučuji

Venny 93.?.?.?

přečíst si knihu Temné papežství, zajímavě popisující vývoj křesťanství od počátků až do 2. pol. 20. století. Dozvíte se, jak to vlastně bylo s charakteristickými prvky tohoto náboženství, jako je celibát, proč vznikaly církevní řády, seznámíte se s rolí Panny Marie, zcela přízemními choutkami zástupců božích na zemi, s intrikami, podvody, vraždami...

317737

23.09.2014 07:25

Jediné dvě jistoty ohledně tragedie Boeingu MH17

RE: chce to jít do detailu

Venny 93.?.?.?

Dobrý den kolego. Byl jsem technikem průzkumných RL prostředků tehdejšího 11. a 12. plp (Stříbro, Mar. Lázně). [cool]
Spoustu věcí jsem již zapomněl, na palebné baterii jsem též nepůsobil, ovšem nedá mi nereagovat na naprosté nesmysly, které se tu prezentují některými rychlovzdělanci. [oči v sloup]

317863

30.10.2014 16:39

Polské koncentrační tábory a jejich ruské oběti

RE: Možna by bylo si dobre si priznat

Venny 93.?.?.?

Ta protiruská propaganda trvá daleko déle, už z dob studené války, kdy jsme byli poslušným satelitem SSSR. Pravda, za leccos si SSSR mohl sám, čehož bylo druhou stranou pohotově využito (špičkou jsou vojenské invaze v Maďarsku a u nás), ovšem v rámci tohoto státu byly další svazové republiky (dnes samostatné), jejichž občané "působili" jakožto Sovětská armáda (i jinde) prakticky po celém východním bloku. Zejména pobaltské země a Gruzie, dnes i Ukrajina, jsou ve společnosti vnímány jako oběti ruské zvůle, ačkoliv historicky mají mnoho žluklého másla na hlavě a to nejen ve vztahu ke Střední Evropě. Po rozpadu SSSR byla tedy propaganda cíleně směrována právě na Rusko, jakožto nejvýznamnější následnický stát (ekonomicky, politicky, vojensky, technologicky, ...), s čímž nezbývá než souhlasit. Co je cílem takovéto propagandy, je rovněž známo - rozeštvání spojenců, špatný mediální obraz, rozložení systému zvenčí i zevnitř, parcelizace, nastolení loutkových vlád a konečně : bezuzdná EXPLOATACE NEROSTNÝCH A LIDSKÝCH ZDROJŮ.

320068

06.11.2014 10:37

V Norsku dál kradou děti

RE: Norsko určitě ví co dělá

Venny 93.?.?.?

S tím socializačním procesem završovaným přes začleňování děcek do rodin majoritní společnosti nelze souhlasit. Cikánské obyvatelstvo se do ČSR dostalo v převážné míře po II. sv. válce, prakticky shodně jako příslušníci českých menšin, žijící dlouhodobě v zahraničí (volyňáci, potomci evangelických rodin, vypuzených v rámci rekatolizace atd.). Zatímco cikáni se "přizpůsobují" už 5.-6. generaci s nepříliš znatelnými úspěchy, u dále jmenovaných (za stejnou dobu "jen" ve 3. generaci) již nepoznáte jejich původ, pokud vám je sami neprozradí. Z hlediska socializace, uplatnění se ve společnosti a přijetí systému hodnot majoritní společnosti se musí dotyčným především chtít... Etnické zvláštnosti jsou sice pěkná věc, ovšem pokud jsou v rozporu se zájmy společnosti, jsou neudržitelné. Potom jsou tyto možnosti - akceptovat a přizpůsobit se, nebo nepřijmout a nevylézt z kriminálu, nebo táhnout o štaci dál. U nás se jde čtvrtou cestou: většina se MUSÍ naučit žít podle zvyklostí menšin, aby nebyla nařčena z rasizmu. Blahopřejme havloidům a dalším pravdoláskařům, jak se jim to daří. [bliji]

320445

10.11.2014 16:31

Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví

RE: Ten cesky majdan

Venny 93.?.?.?

Jak v dnešní "elitní" společnosti vidno, autorů nějakého zvacího dopisu by se taky našlo dostatek... [naštvaný]

320719

12.11.2014 18:39

Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví

RE: Ten cesky majdan

Venny 93.?.?.?

Pokud tomu, co zde vypotil, Benda sám věří, je tento vejlupek všech sametových nectností ještě blbější, než jsme doufali. Sakra, jak je možné, že je tohle stvoření naprosto nepotopitelné a je-li vyhozeno dveřmi, vrátí se okýnkem od hajzlu. [bliji]
Vlastní blbost ho dokonale impregnuje a všechna kritika, jedno či obhroublá od národa nebo "kulantní" od mládenců z poslanecké party, po něm neškodně steče, aniž by zanechala skvrny na jeho sebevědomí nebo dokonce vyvolala jev, zvaný sebereflexe. Poslední dobu sleduji, že stále více politických kolegů i ze stejné modré buňky má velké problémy jeho názory a chování rozdejchat.
Sečteno a podtrženo - jako autor zvacího dopisu se potencionálně Mareček Bendůj pohybuje velmi vysoko. [bliji]

320912

Víte, mladý muži, já bych přál Obamovi (a jeho následníkům) aspoň jednu takovou "demokratizaci", která by se trochu podobala Putinově "anexi" Krymu: bez mrtvých, bez vybombardovaných měst, bez zničeného průmyslu, bez hladomoru, bez rozbitého dopravního systému, bez likvidace sociální, zdravotní, vzdělávací a zásobovací infrastruktury. Samozřejmě též bez odněkud se vynořivších extrémistických skupin, které se mydlí mezi sebou a podobně. Možná mám špatné vzdělání, nebo trpím předsudky k této hektické době, ale neměl by obsah a forma pojmů "demokratizace" a "anexe" být přesně opačný? [překvapení]

322165

17.01.2015 06:31

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Domnívám se,

Venny 93.?.?.?

Ann, a jen to dořekněme. Největší můrou zvláště začínajícího pedagoga je, aby se mu do třídy nedostali dva a více dárečků z kategorie "zanedbaný fracek" - nezkrotitelný, nevzdělatelný, neposlušný, agresivní atd. vejlupek, dosazený ubohé ani ne 30-leté učitelce s minimální praxí do (jinak fungující) třídy za účelem jakéhosi sbližování kultur, pozitivní diskriminace a překonávání předsudků majoritní společnosti. A to teprv začne tanec, protože kolem těchto zanedbaných se vytvoří jádro "rebelů" a úča si to může jít hodit... Nebo nasadit výchovné prostředky z dob počátků povinného školství v našich zemích. Jenže to taky nejde, protože to by byla diskriminace a přijel by Kocáb. [oči v sloup]
Nejsem pedagog, ovšem mám dost informací o tom, jak může takový klan nepřizpůsobivých, strategicky rozlezlý po malé škole (zde někde na Chebsku, Sokolovsku) její činnost téměř paralyzovat... Zapojí-li se do procesu "nevzdělávání se" matky a starší klanu. může to zabalit i jinak velmi zkušený ředidel se slušnými výsledky. [bliji]

325345

17.01.2015 07:21

IDěs opět útočí na pana prezidenta

RE: Co ve skutecnosti Zeman rekl

Venny 93.?.?.?

Je mi to celkem jasné. Co prezident mluvil o postižených dětech, není až tak podstatné. Kdyby to bylo podstatné, našlo by se určitě dost lidí, kteří by se problémem intenzivně zabývali - z různých důvodů. Podstatné je, že se Zeman opět dotkl spolku rádoby intelektuálů, planých tlachalů, unuděných bonvivánů, lehce i více úchylných politiků, jež dostal označení "pražská kavárna". Ta své stigma dostala právě proto, že její bezbřehé prázdné žvanění má jediný účel: zkazit dobrou pověst komukoliv, koho vrchnost označí. A když ani toto nebude stačit, podílet se na jeho politickém i společenském odstřelu. Vždycky se najde dost načervenalých hýkavců, kteří odvedou špinavou práci. [oči v sloup]

325348

V roce 1968-91 zde byla Sovětská armáda, ne ruská. Jaký je v tom rozdíl, vám nemusím jistě vysvětlovat. Součástí Sovětské armády byli i příslušníci všech bývalých svazových republik, dnes formálně samostatných států. Proč bych měl věřit na démonizaci dnešní armády RF a zároveň se sympatiemi a porozuměním horovat pro Ukrajinu, Pobaltí či Gruzii? Vždyť jsou vlastně z jedné líhně... [chechtot]
Co nás má s jednou částí bývalých okupantů spojovat a druhou nenávidět? To, že jedni podobně jako my zavedli koloniální statut a druzí se nechtějí pokořit? Já opravdu nevím, to si zodpovězte sám. [chechtot]

328502

16.03.2015 19:40

Válečná propaganda NATO: Nebezpečí pro Rusko a světový mír

RE: A zde je přehled českých zločinců, propagátorů útočné války

Venny 93.?.?.?

Klikači makaj, až se z myší kouří... [chechtot]

329306

19.03.2015 17:02

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Neuvěřitelný !

Venny 93.?.?.?

Je neuvěřitelný jak lehce děláte vy a vám podobní rychlé závěry: pokud se mi nelíbí průjezd americké vojenské techniky (s OSTROU municí zřejmě i na lafetovaných zbraních - neuvěřitelné, tohle si tu nikdo od 68. nedovolil!, ani "domácí armáda" ne), jsem podle vás automaticky příznivec a sympatizant nějaké východní kabaly. Vážený, důvod je daleko prostější - já už tu jednou cizí tanky a vojáky zažil, moji rodiče dokonce 2x. A hrdě se hlásit k výdobytkům západní civilizace po tom všem co ve světě vidím? To bych musel "bejt blbej nebo mladej". A to už dávno nejsem... [cool]
Na druhou stranu - bude to asi estráda, když kolona válečných hrdinů zastaví na předem určeném místě a k nim přijde skupina "studentů" nejlépe ze soukromých a katolických škol a s nimi regionální politici, co se potřebují zviditelnit, a předá US Army zdravici, jak když přijeli na návštěvu soudruzi ze Sovětského svazu. A okolo bude špalír loajálních, dobře prověřených a hlavně prošacovaných občanů, třímající v PRAVICI vlaječku s pruhy a hvězdami. [vyplazený jazyk] Bůh ochraňuj Ameriku! [chechtot]
Jestli tedy mají potřebu hnát to přes ČR, tak jedině na vagónech, se zašpalkovanou a zaplachtovanou technikou, bez munice, hezky zalezlí ve vagonech typu Bai a Be s kamínky na dřevo uprostřed, ve kterých vozili na cvičení nás. Polňačku mají taky, tak papat hezky za svoje. A pojede se, až bude v grafikonu díra, ne že se bude zdržovat pravidelná osobní a nákladní doprava. [velký smích] V Bohumíně naložit a v Chebu připojit za německou mašinu směr Norimberk. Těšilo nás, boys! [cool]

329467

20.03.2015 16:04

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Neuvěřitelný !

Venny 93.?.?.?

Spíše souhlasím s vámi, než s přispěvatelem MAN. Nehnou ani prstem a pokud bude taková situace, hodí nás přes palubu stejně, jako to udělali jiným svým spojencům, třeba už z dob studené války. Vždyť už jenom to právo vyjímečnosti, které si americká vláda přisvojuje a hlásá do světa, je mrazivé a znepokojující. [naštvaný]
Cizí voják je cizí voják. A když jede hlavním městem jiné země ozbrojen v OT, nemůžeme mít jinou asociaci než 39. a 68. rok.
Tady již nejde jen o to, na čí straně jsme, ale o holé přežití planety.

329517

20.03.2015 16:19

Oblbuj mě mamko, dokud jsem já Janko

RE: Dovedete si představit vysílání obdobného pořadu na ČT?

Venny 93.?.?.?

... já vůbec.

http://czechnewstv.cz/nemecky-satiricky-porad-die-anstalt-obraz-nepritele-zkorumpovani-novinari-titulky-cz/

329518

26.03.2015 10:17

Operace „Atlantické odhodlání“

RE: Příliš malá planeta

Venny 93.?.?.?

Vyčítejte zajícům, že se nechají sežrat liškou.... [vyplazený jazyk]

329878

02.04.2015 16:42

Konec války v Plzni

Před Plzní bylo i toto město...

Venny 93.?.?.?

Sice prý veskrze německé, ale přeci jen na čs. území:
https://www.youtube.com/watch?v=Gu0f3tbyVJ4

330412

16.04.2015 16:58

Oklamané Polsko (IV)

RE: Jen bych dodal

Venny 93.?.?.?

Doba je taková a nikdy přesně nevíme, v jakém rozsahu je oficiální politika či výklady stěžejních událostí prosáknuty konspiracemi a výmysly a jak moc se tzv. konspirační teorie či alternativní postoje shodují s realitou. Někdy se to totiž jeví přesně naopak, např. výklad událostí 9/11.
Nicméně další události okolo Íránu mohou mnohé napovědět, např. jako u pokusů americké administrativy naklonit si Kubu čistě z pragmatických důvodů: kdo by si přál, aby v nejméně vhodnou chvíli Fidel pošimral USA na podbřišku. [chechtot]
Joj, to by bolelo!

331281

07.05.2015 10:17

Proč se NATO děsí Ruska

RE: Autor evidentne zabúda na sociológiu.

Venny 93.?.?.?

Já bych byl k tomu herci shovívavější. Není pravda, že nemá válečné zkušenosti: vždyť přeci hrál coby mladý muž v ruském válečném filmu, a to byste netušili, sovětského důstojníka.
[chechtot] [chechtot] [velký smích]

332438

05.06.2015 10:27

Byla v Jemenu použita malá jaderná bomba?

RE: faktem je

Venny 93.?.?.?

Havloidní trolíci z různých "politicky neseriózních" serverů si hrají na partyzány a mlčí nebo vše obracejí v obecné fráze o pravdě a lásce... [oči v sloup]

334090

Američanovi, který se živí vlastní prací a má se co ohánět, aby uživil svůj American Dream, to nemůže vyhovovat.
Vyhovuje to těm, kteří vlastní ropné rafinérie, zbrojovky, výzkumná a vývojová centra v dikci armády, nebo jsou jinak zainteresovaní na dodávkám vojenskému molochu.
Taky to může vyhovovat těm, kteří potřebují naplnit osobní ambice či pozapomenout na malýho a měkkýho pinďoura.

337096

11.09.2015 07:58

Vzestup nelidí

RE: ríši nelidí vidím denne

Venny 93.?.?.?

A nezapomínejte na nejmladší voliče, kteří volí z neznalosti, ale podle mě spíše z recese, nejsouc si vědomi následků takové srandičky. Knížátko si nechá namalovat číro a je mezi náctiletými voliči jedničkou. Člověk o tři generace starší... Veškeré výzkumy, veškeré psychologické studie jdou mimo, protože mladý vodič si místo věkově (a zájmové) bližšího vrstevníka ve věku např. 25 let vybere senilního dědka. Pro legraci, někoho naštvat... To je jediné hledisko. Za odměnu jim pak dotyční zvolení zařídí placené studium, studentské úvěry, zruší různé úlevy, rodičům, co je živí, zvednou daně.... O pražském voliči a jeho specifikách se vyjadřovat nebudu. [oči v sloup]
Potom by stálo uvažovat o posunutí věku pro volební právo.
Abych se netrefoval do nepříliš zralé a vyspělé budoucnosti národa, mám tu i příklad ze starší generací: při jedněch volbách hluboko v 90. letech se při naší návštěvě euforicky naladěná tchýně přiznala, že volila ODS, protože na předvolebním mítinku v jejím městě měl Klaus nádhernou kravatu a krásný oblek... A že DOUFÁ, ŽE I MY JSME VOLILI STEJNĚ. Následovala poměrně ostrá slovní výměna, která málem skončila předčasným odjezdem domů, kdyby nezasáhl tchán. Podotýkám, že v té době již probíhala Klausova privatizace a na veřejnost prosáklo dost leváren typu LTO, Kožený, zavřené fabriky jako následek úspěšných privatizací, svazácký a odborářský nemovitý majetek, zaplácávání zkrachovalých bank ze státního rozpočtu, Poldi Kladno a machinace kolem Škodovky v Plzni... atd.

339342

Máte pane zajímavé myšlení a moc se poddáváte emocím. Kdyby takto rozvažovalo velení protivzdušné obrany a letectva v éře Varšavské smlouvy vs. NATO (na obou stranách), máme dodnes plnou Šumavu a Český les vraků letadel / vrtulníků nejrůznější provenience a značek. Od SR-71 až po Mi-8. Že tomu tak nebylo, můžeme vděčit vcelku rozumnému postoji obou protivníků.
Že se přelety děly, a cíleně, se můžete přesvědčit na některých stránkách s problematikou PVO.
Jako bývalý příslušník PVO musím s autorem souhlasit: F16 byly na číhané, což dokazovaly i zveřejněné záznamy letové situace. Točily se několikrát na poměrně malém prostoru, velice dobře informované o činnosti obou SU.

343252

13.01.2016 07:39

Sexuální terorismus v srdci Evropy

RE: Jo teror

Venny 93.?.?.?

Samozřejmě že teror je ohavnost a těžký zločin, ať na sebe bere jakoukoliv podobu. Aby byl nějaký čin označen jako teror, musí to projít nějakým procesem, začínajícím někde u někoho mocného, u autority (za středověku tuto roli plnila kromě panovníků i církev "svatá": co řekla ona, to platilo) a potom přechází na právní a výkonnou složku moci. Podobně ihned po 9/11 Bush vyjmenoval islámský terorismus a následně, jako odraz jeho (připravených) řečí, vznikl Patriot Act. Ale co jsem chtěl říct - pokud sexuální terorismus nebude označen německým státem jako terorismus a výkonná moc nedostane nástroje a rámec pro jeho potlačení, budou jako násilí, extremismus, rasismus, xenofobie a jiné projevy odporu označovány veškeré projevy a výstupy domácího obyvatelstva proti Angelou pozvané tlupě cizinců. Proč? Protože takto to má být - někdo vysoko nad Merkelovou CHCE, aby tu ti přistěhovalci byli a zůstali (a podrží je ekonomicky i politicky), CHCE zastrašit domácí... v duchu očekávání dalšího plánovaného vývoje. Podívejte se na ten nedávný projev německého ministra ohledně zvýšení kontroly nad internetem...

344348

18.01.2016 18:52

Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

RE: Analyza

Venny 93.?.?.?

Takže stručně řečeno - neziskovky a nadační fondy po nich radostně hrábnou, protože už ze školy budou mít makovičky dobře vymleté. Nebude potřeba ztrácet čas nějakým přesvědčováním.

344594

Otázka, vážený JN: kdyby ti Savčenková dala, šel bys do toho? Nebál by ses, že by tě potom sežrala jak kudlanka?

349210

15.08.2016 16:38

Západ je krásný

RE: OMG

Venny 93.?.?.?

Nějaký rozdíl tu přeci jen bude: do VUMLu chodili jen vybraní a nelze říct, zda je tato činnost stoprocentně naplňovala. Ani kostely nebyly pro všechny: odpadlíci, jinověrci a bezvěrci měli vstup zapovězen. I v tomto případě nelze s jistotou říct, že by pravidelné navštěvování kostela v neděli dopoledne a u příležitosti vybraných patronů a církevních svátků všechny klienty beze zbytku uspokojovalo.
Zato v super, hyper a jiných marketech se nikdo neptá, jakého jsi vyznání či politické příslušnosti. Stačí naplnit heslo, které by mělo viset nad všemi vchody: Vítej, kdož chceš utrácet a zadlužovat se. [velký smích]

351290

05.01.2017 16:28

Rasismus? Hm...

RE: Rasismus ? HM.....

Venny 93.?.?.?

"... slušná česká dívka se s černochem nespustí... "
To zřejmě ne, jenže věc je v tom, že podobné reklamy, plakáty, videoklipy, pornoklipy, rep atd. nejsou apriori určeny pro českou, slovenskou, německou, francouzskou, dánskou, švédskou, ... dívku. To si jen blbě vysvětluje vyžilá Žilková.
Tyto věci jsou určeny především pro toho černého chlapce ze Somálska či Nigeru: podívej se jak je snadné získat bílou holku toho nenáviděného bílého muže, jak si ji pokořit jak děvku, donutit ji k brutálnímu sexu, ukázat, že černý samec je víc a dokonce, že ty bílé holky po ničem jiném netouží.
A když tomu prosťáčkovi náboráři od Seréše ještě slíbí prachy, auto, barák nádavkem, to by bylo, aby to nezkusil. Zvláště když slyší a vidí, že bílý muž je slabý, bojácný a přebytečný. Že není schopen mu v tom kořistnickém úsilí nějak zabránit. Představuje si, jak bílého muže ponižuje, když souloží s běloškou, pokud možno blond a ten nenáviděný "massa" se na to musí dívat.
Tzv. ideologické multikulti materiály - od videoklipů přes porno až k obyčejným reklamním katalogům - se v Západní Evropě produkovaly už od 80. let, po konci reálsoc se značně přitvrdilo.
Důkazů, jak je tato rasová záležitost v reálu chápána nebělošskými připrchlíky, je více než dost. [naštvaný]

354643

05.01.2017 16:35

Rasismus? Hm...

RE: Nevím, zda jde o záměrnou provokaci, ale

Venny 93.?.?.?

Až budou v akci slušivé vestičky s mnoha kapsami pro rybáře, myslivce či zahrádkáře a kutily - hádejte, kdo je bude v katalogu prezentovat? [cool]

354644

03.06.2017 07:44

Heršvec, kde mám vlastně doma?

RE: Musím se smát

Venny 93.?.?.?

... ovšem s rizikem, že se objeví jiný "Michal", a bude mu tam ty pětky sázet taky. Bez ohledu, že jde o jedničkový web. [chechtot]

358098

Káva pro Zvědavce

38

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 74 čtenářů částkou 13 361 korun, což je 38 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Tak se povedlo. Rusko je z tendru venku19.04.21 19:41 Česká republika 6

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Měnové kurzy

USD
21,57 Kč
Euro
25,94 Kč
Libra
30,14 Kč
Kanadský dolar
17,20 Kč
Australský dolar
16,73 Kč
Švýcarský frank
23,55 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,19 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,27 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 222,68 Kč
1 unce stříbra
556,39 Kč
Bitcoin
1 180 837,78 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?