Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 18 příspěveků, 1 jméno: abc.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.10.2014 16:54

Jak bude akciový trh reagovat na konec kvantitativního uvolňování?

Pád svetovej meny dolára, sa dotkne všetkých,

abc 89.?.?.?

Pád svetovej meny dolára, sa dotkne všetkých, čaká nás "veľké finančné súženie".http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

320070

09.11.2014 09:42

Smlouva TISA: globální migrace pracovních sil bez práv a likvidace státu

Už to nestihnú...

abc 89.?.?.?

Svet je rozdelený do troch tried ľudí vo forme piramídy:

veľmi malá skupina - elita ľudí, ktorá robí veci,

pod ňou sú väčšie skupiny, ktoré dohliadajú na to, ako sa veci robia,

a naspodu piramídy je väčšina ľudstva, ktorá sa nikdy nedozvie, čo sa stane.

http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

Musíte si uvedomiť, že všetci títo ľudia – bankári, politici, sudcovia, sú priateľmi, patriaci do tých istých tajných spoločností. Čím viac dokážu potopiť bežného priemerného človeka do chudoby a beznádeje, tým viac sú medzi sebou rešpektovaní a tým viac sú oceňovaní. Nikdy nie sú súdení ani potrestaní, pretože ten, kto ich môže odsúdiť a potrestať, je len ich “brat” v tajnom spoločenstve.

Utajenie dáva totiž členom tajných „bratstiev“ pocit nadradenosti nad bežnými ľuďmi. Môžu s nimi manipulovať podľa predom dohovorených úloh, o ktorých ľudia ani netušia. Pracujú v utajení , podobne ako satan diabol, ktorý pracuje v najvyššom stupni utajenia, lebo je ľudským očiam neviditeľný. Títo ľudia, preto plnia agendu satana diabla. Nejedná sa teda o nič viac ako vládu nad svetom bez Boha, zašifrovanú biblickým textom v čísle 322.

...ich zvrátená vláda nad svetom bude trvať len jednu hodinu, a urobia len to, čo im dovolí Boh. (Zjavenie 17:12-14) A desať rohov, ktoré si videl, znamená desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale ako králi dostanú moc na jednu hodinu s divým zvieraťom. 13 Tí majú jeden úmysel, a preto dávajú svoju silu a právomoc divému zvieraťu. 14 Tí budú bojovať s Baránkom, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo je Pán pánov a Kráľ kráľov. Aj tí povolaní a vyvolení a verní s ním.“

320626

Čo povedať k aerosolovým zločinom voči ľudstu? Len to, že pokiaľ Božské práva dané ľudstvu, dýchať čistý vzduch, nebudú povýšené nad záujmy jedného národa, alebo skupiny národov, presadzované pomocou armády a tajných agentov, stali sme sa svedkami tragických skutočností a zmien, ktoré predpovedal už pred 2000 rokmi apoštol Ján v Zjavení 11:18, a priblížili sme sa k splneniu sľubu Stvoriteľa neba k ničiteľom modrej oblohy zeme: „Boh zničí tých, ktorí mu ničia zem“! Nezabudnime, že obloha nad nami má byť a aj bude opäť blankytne modrá!

Poučenia o chemtrails nikdy nie je dosť,vzhľadom na apatiu ľudstva k tomu čo dýchame a aký to má vplyv na psychiku ľudí, či ich celkový zdravotný stav! http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

Svet je jeden veľký koncentrák, kde sa robia na rôznych miestach pokusy na ľuďoch ako je AIDS, ebola, morgelony, vtáčie a prasačie chrípky etc.
http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

320635

09.11.2014 12:18

Británie vede kampaň za účelem oslabení evropské regulace GMO

Chutia vám GMO potraviny?

abc 89.?.?.?

Ak nie, budú musieť! Monsato a Kodex Alimentarius to zariadi!
http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

320639

11.11.2014 09:55

MMF připravuje půdu pro globální konfiskaci majetku

MMF, keď z capa / kozla /urobia záhradníka...

abc 89.?.?.?

Ako to dopadne? Máme sa zmieriť s tým, že slobodu berie človek človeku? http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

320770

11.11.2014 20:01

MMF připravuje půdu pro globální konfiskaci majetku

RE: MMF, keď z capa / kozla /urobia záhradníka...

abc 89.?.?.?

Ľuďom vždy robilo problémy zistiť, kde v prúde času uskutočňovania Božieho zámeru, sa svet pod vládou neviditeľného vládcu nachádza. Kto si dal tú námahu a prečítal si Bibliu s porozumením, mohol sa dopátrať, že sporná otázka vlády satana nad ľudstvom bude trvať obmedzený čas a že ju vystrieda vláda kráľovstva Božieho syna. O tom nás naučil modliť sa v Otčenáši Ježiš, aby prišla zmena vlády nad svetom v prospech tých, ktorí chcú konať Božiu vôľu.

Kde je tá hranica oslobodenia ľudstva a život v slávnej slobode Božích detí? Na to odpovedal Ježiš svojim učeníkom formou znamení, ktoré budú sprevádzať Ježišov druhý príchod v sláve kráľovstva. Každý kto je vnímavý k dianiu vo svete, vidí , že žijeme „posledné dni“ starého systému vecí a že ďalej to už po starom nejde. Musia sa však naplniť všetky znamenia, nielen niektoré, aby sme z nich mohli vyvodzovať Boží zásah.Boh predsa zasahoval do dejín a zasiahne aj teraz. Potopa sveta, zničenie Sodomy,Ninive, Babylonu,Jeruzalema, sú toho jasným dôkazom. Ale aj husiti sa mýlil aj marxisti sa mýlili a mýlia sa aj súčasní vládcovia sveta. Takých omylov zažilo ľudstvo veľa, lebo neboli naplnené všetky znamenia.

Netreba preto zúfať, stačí vyskúšať, či je pre nás konanie Božej vôle dobré a prijateľné. Ježiš na zemi dokázal, že bude spravodlivým vládcom a dokáže nastoliť spravodlivosť na zemi. Mnohí proroci opisovali ríšu pokoja a blahobytu, ale najväčší z nich Daniel opísal 2300 rokov dlhý chod dejín až po zásah Ježiša a zmenu vlády nad svetom a v Zjavení zasa máme podrobný scenár posledných dní „času konca“ aj s perspektívou 1000 rokov vlády Krista s jeho spoluvládcami nad zemou.

Božou mocou budú obnovené všetky životy ľudí, ktorí zomreli na zemi „spravodlivých aj nespravodlivých“. Preto môj príspevok nebol predpis Bohu kedy má konať, „zda tentokrát již zasáhnout může nebo nikoliv.“ Každý máme nejaký svetonázor a ten môj sa plne opiera o porozumenie Božieho zámeru s ľudstvom. A uisťujem vás, že hovoriť Bohu o svojich plánoch na zajtrajšok, ak sú v súlade s Božím zámerom, Boha určite poteší.

320816

13.11.2014 10:16

Nadělal si Washington do vlastního (ropného) hnízda?

Svet vedú korporátni psychopati alias deprivanti

abc 89.?.?.?

Velmi zjednodušeně je lze rozlišit charakterizovat deprivanta podle několika znaků:

Mají tendenci vrhat veškeré své úsilí na získání moci a majetku a na manipulaci jinými lidmi (obzvláště ofenzivní typy deprivantů).
Mívají náhradní program lidství, postrádající přiměřenou dávku odpovědnosti, altruismu i tvořivosti.
Deprivanti mívají tendenci sdružovat se do koalic.
Ničí vyšší, diferencovanější citové a morální hodnoty.
Destruktivita je někdy jejich základní životní program.

Deprivant je termín zavedený Františkem Koukolíkem k označení člověka, který z psychologických, biologických či sociokulturních důvodů nedosáhl lidské normality, případně o ni přišel. Důsledky deprivantství jsou výraznější v citové, než v intelektuální oblasti.
http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

320969

14.11.2014 17:22

„Němečtí politici jsou americké loutky“

Všetci politici sú americké marionetky,

abc 89.?.?.?

keď sa riadia konšpiračnou vojnovou propagandou masovej mediálnej manipulácie svetových médií, ktoré sú v rukách svetových okultných síl vedúcich ľudstvo v zastúpení ich vodcov do konfrontácie s Bohom a vzájomného vyhladenia... Tento stav predpovedaný pred 2000 rokmi je súčasť duchovnej hry o naše životy. Duchovný vodca sveta, ktorý znásilnil ľudskú slobodu klamstvom, násilím, zastrašovaním a korupciou svoj boj proti Bohu prehral, preto vedie svet do celosvetovej konfrontácie s Kráľom kráľov a Pánom pánov...Postup svetových udalostí sprevádzajucich zmenu vlády nad svetom je daný 2000 rokov dopredu:

1/ Veľké celosvetové súženie zrútenim finančného systému a 3. svetovej vojny, ktoré bude Bohom skrátené kvôli vyvoleným
2/ Vyhlásenie OSN o Mieri a bezpečí!
3/ Vznik NWO pretransformovaním OSN, trvajúcej veľmi krátko a to len na jeden účel
4/ Politický útok na svetové náboženstvá s cieľom získať ich bohatstvo na krytie výloh NWO
5/ Viditeľné znamenia 2. Kristovho príchodu a prevzatia vlády nad svetom, ktoré budú zrejmé aj ateistom a falošným kresťanom ako znak ich odsúdenia
6/ Vychvátenie do neba posledných so 144 000 spolukráľov s Kristom
7/Celosvetový útok na Boží ľud s cieľom ich vyhladenia sprevádzaný ich zázračnou ochranou
8/ Armagedon, Božia vojna v ktorej Kristus v záujme záchrany ľudí túžiacich po Božej spravodlivosti odstráni všetkých odporcov Božej zvrchovanosti vrátane celosvetového politického a obchodného systému
9/ Kristus a jeho anjeli zviažu Satana Diabla a jeho démonov do stavu nečinnosti na 1000 rokov
10/Prežijúci Armagedon obnovia rajskú zem, spoločne so vzkriesenými ľuďmi zažijú obnovu života k dokonalosti
11/ Po skončení milénia bude Satan Diabol s démonmi uvoľnení aby dokonalé ľudstvo vyskúšali v rýdzosti voči Božej zvrchovanosti podobne ako zviedol Adama s Evou
12/ Satan Diabol, sa opäť pokúsi demagogicky o celosvetový vražedný útok na Boží ľud. Bude porazený a na veky zničený aj s démonmi. Spomienka na ich neúspešný pokus zvedenia ľudstva bude navždy výstrahou, precedentným prípadom pred podobnými pokusmi kedykoľvek v budúcnosti.
13/ Ti z dokonalých ľudí, ktorí prejdú skúškou rýdzosti uznaním Božej zvrchovanosti, získajú večný život v slávnej slobode Božích detí

321049

16.12.2014 16:29

Tábor smrti Talerhof (3)

Chazaři chtějí obnovit svou nadvládu v Rusku --

abc 89.?.?.?

a pokoušejí se o to již celé tisíciletí. Tento projekt je u konce a bude realizován pod krytcím názvem útoku Góga z Magógu. Tábor smrti Talerhof a vytvoření Ukrajiny je pouze epizodou v dějinách jejích světovládniho úsilí, které jim nakonec zmaří Boží zásah a nastolení říše spravedlnosti na zemi. Veškeré následky zrúdne vlády člověka nad člověkem k jeho škodě budou odstráneni.To je jediná nádej pro všechni lidi.http://www.radioislam.org/czech/czech_30023.htm

323508

10.01.2015 22:02

Tak kdopak nám to vraždí v Paříži?

RE: Francouzi prostě přestali poslušně asistovat

abc 89.?.?.?

https://www.youtube.com/watch?v=RWRzGQHdBhg

324841

12.01.2015 22:36

Kruhy na vodě

RE: Tomu říkám síla.

abc 89.?.?.?

Kráľ je nahý.... Prosím vás, odvážil sa už niekto spýtať , prečo nám agentúry masovej manipulácie neukázali dôkazy o zabití 12 ľudí v redakcii u Karola? Prečo nám neukázali ich identitu alebo aspoň ich rozstrieľanú kanceláriu z vnútra?

Navážate sa tu do viery, ale k viere sú nutné dôkazy...nielen nájdené OP teroristov.Aj pas Agču, ktorý sa našiel vypadnutý z lietadla pod dvojičkami bol použitý ako dôkaz... Zinscenovať sa dajú akékoľvek rozprávky aj pre dospelých. Tvrdenie , že dôkazy nie sú potrebné je fatálny omyl. A vyšetrovateľ, ktorý spáchal samovraždu, nám už chýbajúce dôkazy neprezradí. Na to musíme použiť vlastnú hlavu. A to vo všetkom. Idem si prečítať rozprávku, lebo tam zvíťazí vždy dobro nad zlom.

325025

22.01.2015 10:36

„Charlie Hebdo“ a jeho protigojští spojenci

Výhody proxyterorizmu

abc 89.?.?.?

sú hneď poruke. Atentátnik je hneď známy, lebo sa prezentuje strateným pasom /Agča/, ktorému pas vypadol z lietadla po náraze do dvojičiek, alebo /Culibali/, ktorému vypadol OP v aute s ktorým prchal z miesta činu. Pôvodcovia týchto akože teroristických činov si to odskúšali na naivných bratoch Carnaeovcoch, ktorých spravili zodpovednými za atentát v Bostone, hoci kamery zachytili iných nosičov batožiny s výbušninami. Ono to naozaj funguje. Stačí, keď sa vám budú prehrabávať v PC, určite sa niečo proti vám nájde. Veď to poznáte zo socíku, všetko čo poviete, napíšete alebo si myslíte /až tak ďalejko siahajú ich schopnosti/, sa môže použiť proti vám. Nič sa nezmenilo, fičíme len v lepšom utajení.

Ďalšou výhodou je usmerňovanie udalostí k smerom úplnému odstráneniu náboženstiev. Neokonzervatívni anti- realisti vedia najlepšie, kam tento svet treba nasmerovať. Je to predsa napísané v Biblii a čo je napísané v Písme, to sa musí stať, lebo Písmo nepustí, či si to niekto praje alebo nie. A je vymaľované.

325657

05.04.2015 17:52

Americká sněmovna otevřeně vyzývá ke změně režimu v Moskvě

RE: Absence reakci

abc 89.?.?.?

Absencia reakcie na "drganie veľmocí", spočíva v tom, že chazari majú "pod palcom" Ameriku a všetky média sveta, takže čo potrebujú v Amerike a zvlášť v Európe zamlčia. V duchu 1 poučky propagandy: Umením propagandy je to, čo dokáže zamlčať. Všetko preto ide podľa plánu. Ticho. Klid. Svetové média s istotou vedú ľudstvo do konfrontácii so samotným Stvoriteľom.A to je prosím 2500 rokov resp. 2000 rokov dopredu zapísané.

(Daniel 11:40) A v čase konca sa bude s ním drgať kráľ juhu, a kráľ severu sa priženie proti nemu ako búrka, s dvojkolesovými vozmi a s jazdcami a s mnohými loďami; a istotne vstúpi do krajín a zaplaví a prejde.

(Zjavenie 17:11–14) A divé zviera, ktoré bolo, ale nie je, je samo ôsmym [kráľom], ale pochádza z tých siedmich a ide do zničenia. 12 A desať rohov, ktoré si videl, znamená desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale ako králi dostanú moc na jednu hodinu s divým zvieraťom. 13 Tí majú jeden úmysel, a preto dávajú svoju silu a právomoc divému zvieraťu. 14 Tí budú bojovať s Baránkom, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo je Pán pánov a Kráľ kráľov. Aj tí povolaní a vyvolení a verní s ním.“

330585

21.05.2016 08:44

V Sýrii Rusko brání civilizaci – Západ straní barbarismu

RE: Samovyvolení psychopati jsou ničivovou silou

abc 89.?.?.?

https://www.youtube.com/watch?v=4VOnf8c3Rek

348715

08.06.2016 06:13

Konec M. A. D. – začátek šílenství

Písmo

abc 89.?.?.?

Písmo hovorí jasnou rečou. Budú sa "drgať", ale vzájomne sa superveľmoci vlastniace atómové zbrane nezničia... Toto šialenstvo, aby koncom politiky /umenia ovládať ľudí klamstvami/ bola vždy vojna, ukončí až Boží zásah do dejín ľudstva.

(Daniel 11:40) A v čase konca sa bude s ním drgať kráľ juhu, a kráľ severu sa priženie proti nemu ako búrka, s dvojkolesovými vozmi a s jazdcami a s mnohými loďami; a istotne vstúpi do krajín a zaplaví a prejde.

(Daniel 11:44–12:2) Budú však správy, ktoré ho znepokoja, od východu slnka a od severu, a vyjde istotne s veľkým zúrivým hnevom, aby vyhladil a aby mnohých oddal zničeniu. 45 A nasadí svoje palácové stany medzi veľkým morom a svätým vrchom Okrasy; a bude musieť prísť celkom k svojmu koncu a nebude [toho], kto by mu pomohol.
12 A v priebehu toho času povstane Michael, veľké knieža, ktoré stojí v prospech synov tvojho ľudu. A istotne nastane taký čas tiesne, aký nenastal od [čias, keď] vznikol nejaký národ, až do toho času. A počas toho času unikne tvoj ľud, každý, kto bude nájdený zapísaný v knihe. 2 A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, títo k životu trvajúcemu na neurčitý čas a tamtí na pohanu [a] na hnus trvajúci na neurčitý čas.

Zaujímavé finále konca ľudských dejín je pred nami. A ukončí šialenstvo politikov. Na čele s USA.

349329

18.07.2016 08:17

A teď si vás, holoubkové, podám, že vás vlastní máma nepozná

Umením propagandy je zamlčať pravdu

abc 89.?.?.?

http://simon22.blog.pravda.sk/2016/07/17/par-bodov-veducich-k-zaveru-preco-nemohlo-ist-v-turecku-o-prevrat/

350569

Totiž nič nie je skryté tak, aby to nebolo odhalené; nič nebolo tak starostlivo zatajené, aby to nevyšlo najavo.http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/399394-new-yor...

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/399403-wikilea...

350592

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 7

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,76 Kč
Euro
26,42 Kč
Libra
29,26 Kč
Kanadský dolar
16,92 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
24,42 Kč
100 japonských jenů
20,94 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,39 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 053,57 Kč
1 unce stříbra
523,40 Kč
Bitcoin
420 094,44 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?