Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 10 příspěveků, 1 jméno: didusin.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.10.2015 11:56

Lež jako nový světový řád?

Kobka ČT

didusin 89.?.?.?

Znalec
Bota z niž vystrčil se palec zakopla
a znalec temna
sotva se vynořil zrud
zalezl hbitě
a malíku důvěrně sdělil
slunce je blud

341045

15.11.2015 21:28

Prosluněná poznámka k imigraci

Sluníčkový?

didusin 89.?.?.?

Asi se nemýlím, když si domnívám, že autor se baví nad čtenářským nepochopením ironie, která se nese celým článkem a je zřejmá snad z každého odstavce. Zajímavým pandánem by byl také nějaký komentář pravověrného muslima, zda by i on považoval zmíněný článek za adoraci jemu blízkých postojů.
Zveřejněné komentáře nejsou překvapující v tom smyslu, že konzistentně popisuji profil zdejšího čtenářstva. Co je však zarážející, a to není zřídkavé, je povrchní čtení. Je možné , že přehlcení množstvím informací oslabuje trpělivost a pokud se čtenář nesetká s jednoznačným přitakáním, považuje to za útok na pravdu-na svoji pravdu. Ono to tak jednoduché zase není. I muslimové jsou lidé, nadání stejně jako my všemi cnostmi i nectnostmi, jejich náboženství je o šest století mladší než-li křesťanství, které také prošlo fázemi, s kterými se dnešní člověk neztotožní. Jsme odmítaví k organizátorům mnohého zla, které vyvolává cíleně chaos v různých částech světa a kaskádu násilností, a z toho pohledu se nelze divit reakci slabých, kteří používají alternativní způsob boje, jestliže nemají rovnocenné prostředky, jakkoli nás to oprávněně pohoršuje, neboť to nezasáhne původce zla. Ptejme se však, komu to slouží a kdo v konečném důsledku bude fatálně oslaben? Budeme přesvědčování, že náš ochránce sídlí za oceánem a první akcí bude snadnější prosazení smlouvy ITT i vojenských základen. Ale proti komu?
Co nám chybí, je pevné niterné odhodlání, které je neseno vírou v něco metafyzického, ke kterému se můžeme vzpínat. Nikdy to ovšem nemůže být vzývání zlatého telete...Tím jsme oslabeni, v tom jsou silnější nejen muslimové, ale třeba i amazonští indiáni. Je na nás, abychom v tradici evropského myšlení (Čína má Konfucia) našli v sobě sílu k obnově spirituality na vyšší úrovni, to nás udělá odolnými a odhodlanými k obraně nejen ve zbrani proti vnějšímu nepříteli, ale zejména proti vnitřnímu rozkladu. Dnes, při hrozbě dalších a dalších teroristických útoků jako v Paříži, je odpor proti vnitřnímu rozkladu nezbytný a nutno myšlenkovou lučavku královskou, šířenou mejnstrímem proti vlastenectví a soudržnosti, odhalovat i s nositeli. Pokud se naši muslimové chtějí distancovat od teroru jejich souvěrců, není nic snazšího, nežli aby začali proti svým radikálům bojovat. Nemusí to být nutně ozbrojený boj, stačí aby byli nápomocní infiltrací bojůvek a spolupracovali s tajnými službami. Teprve potom budou jejich postoje věrohodné. Bývalý pražský imám Shehadeh ale naopak vyhrožuje Čechům, aby nenaštvali muslimy, protože se potom budou divit… co je nutno ještě dodávat?

341893

17.11.2015 12:15

Útok ve Francii = státní terorismus, ale jakého státu?

Ách ta češčyna

didusin 89.?.?.?

Snažte se prosím psát alespoň v titulcích bezchybně, jinak mám občas podezření, že pisatel úmyslně znevěrohodňuje vlastní informace:
- Ozbrojeny Francouzi
- Změna směri kormidla
- Zcela spravna analiza
Doporučuji nahlédnout na server Literární noviny a článek Terezy Spencerové: Masakr v Paříži v kontextu reality.

341963

Čas oponou trhne. Je to již drahně let, ještě v době, kdy Chodorkovskij poprvé žádal o obnovu procesu (nebo o propuštění). Tehdy jej zastupoval kanadský židovský právník, který na dotaz novináře, zda se v případě věznění Chodorkovského nejedná o antisemitismus odpověděl něco v tom smyslu, že nikoli, protože zná Putinův rodokmen. Rozhovor byl převzat tuším z nějakého německého časopisu (Spiegel?) a zveřejnil jej Týden. V této souvislosti je zajímavou postavou také Andropov, který pomohl Gorbačovi na politické výsluní doporučením k anglické baronce. Putin ovšem jedná pragmaticky a může být zachráncem Ruska…čas ukáže

343448

12.02.2016 13:52

Pekelné soužití s migranty a politiky

Znepokojen naivitou

didusin 89.?.?.?

Neudivují, spíše mne rozčilují opakované úvahy komentátorů o naivitě bruselských či našich politiků ve věci imigrace nebo víra v jejich integrovatelnost. Málokdo si všímá dávných plánů organizátorů světa, které svědčí o opaku a dlouhodobé přípravě rozředění a pokoření Evropanů organizovaným nájezdem. Pokoření je denně stupňováno informacemi o blahosklonném ignorování práva v případě přišelců, kteří nemusí mít doklady totožnosti, mohou jezdit auty bez řidičského opávnění (běženec z Bosny /sic/ a švédský soud uzná jeho právo řídit, když tvrdí, že jej ztratil) a ohrožovat další účastníky provozu a je o ně ve všem postaráno. Je tolerováno násilí na domácích obyvatelích, ale tvrdě potlačeny protesty ohrožených, atd. Naši politici nás uklidňují, že to není náš případ, ale nedodají slůvko zatím. Urychleně expedují pěchotní zbraně ze skladů do Iráku či Kurdům, aby se náhodou nedostaly v případě potřeby do rukou občanů, neboť by mohly ohrozit násilníky...či dokonce je samotné. Ve stínu těchto každodenních starostí se připravuje smlouva TTIP i TISA a poručnictví těchže bude dokonáno.

Zdá se, že organizátorům nejde o začlenění-integraci imigrantů, ale o přeměnu Evropy tak, jak to řekla Barbara Lerner Spectra, zakladatelka švédské organizace Paideia : „Evropa se ještě nenaučila být multikulturní. A já si myslím, že budeme součástí porodních bolestí této přeměny, ke které musí dojít. Evropa nebude nadále jednotná společnost, jak byla v průběhu minulého století. Židé budou v centru toho všeho. Je to obrovská změna pro Evropu, kterou musí projít. Tito právě přecházejí do multikulturního stadia a Židé budou nenáviděni kvůli naši vedoucí úloze. Ale bez této vedoucí role a bez této transformace by Evropa nepřežila“.
Snad ani není nutno doplňovat tuto informaci o úvahy Zbigniewa Brezinskeho z roku 1971 o nedostatečnosti národních států, Coudenhove Kalergiho a Thomase Barnetta o nutnosti smíšení ras či Sorosova „doporučení“ o přijímání milionů migrantů. Integrace přišelců není v plánu… a za stávající situace není ani myslitelná.
Představitel NATO, které v souvislosti s imigrací nehne ani prstem (až teď symbolicky), Wesley Clark, vyřkl tato slova: „V Evropě už není prostor pro etnicky homogenní státy.“
A Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda oficiálně sdělil následující: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Kritiky zabijeme“.
A naivní zmínky o vlivu tzv.chemotrails na ovčany mi připadají jako úmyslné znevažování tzv. konspiračních teorií... Pokud nebude sto a více tisíc občanů na náměstích, tak se ti doma sedící nemohou divit. Statečnost se ...

Automaticky kráceno

345514

04.03.2016 08:46

Děti jsou v první linii boje za zničení národa

Výborné shrnutí

didusin 89.?.?.?

To jsou problémy a nebezpečí, o kterých by měl vědět každý, zejména rodiče. Šiřte.

346308

09.03.2016 13:26

Doktora Rogozova udal Jan Čulík

Kontraproduktivní

didusin 89.?.?.?

Svým činem pan Čulík docílil kouzla nechtěného. Připomněl, jaké nebezpečí může přikvačit přijetím nájezdníků bez vzdělání a znalosti jazyka, jestliže i promile těch vzdělaných, ale neochotných akceptovat racionální pravidla hostitelské země, ohrožuje základní životní potřeby občanů.

346612

29.04.2016 22:05

Vyhodnocení ankety o Zvědavci

Konspirace

didusin 89.?.?.?

Výhodou publicistů, a tím mám na mysli i nás, naprosté amatérské pisálky, že mohou spekulovat o čemkoli s rozhledem, daném právě obsazenou rozhlednou. Nepochybně jsou oživením každé diskuse, protože vnesou do problému mnohdy nečekaný pohled, která ověří jen budoucnost, pokud vůbec. I proto mám tak rád konspirace... těch se totiž dopouští také naprostá většina politologů, všichni novináři a komentátoři všeho druhu, jen to nepřiznávají. Proč?, protože nikdo z nich nenabírá žufankou z pramene, brouzdají po otevřených zdrojích, nanejvýš je jim předhozena vhodná informace a vše ostatní záleží na jejich schopnosti spekulativní fabulace. Pokud nejsou dost zkušení, trpěliví a zapomenou se zeptat komu to slouží...? tak jim nezbývá než-li sloužit. Opravdu je všechno jinak?

348107

14.06.2016 13:12

Ako sa Rusko pripravuje na tretiu svetovú vojnu

Ftip

didusin 89.?.?.?

Obama: "Mrs. Smith, Máte šťastnou rodinu?"

Mrs. Smith: "Ó zajisté. Mám čtyři syny a vynikajícího muže!"

Obama: "A kde jsou teď?"

Mrs. Smith: "Nejmladší syn John se teď nachází v Iráku. Druhý syn Mike v Afghánistánu, třetí Bill je teď v Kosovu a nejstarší Peter se teď chystá na Ukrajinu..."

Obama: "A kde je váš muž?"

Mrs. Smith: "Ten je teď na turné po celém světě a přednáší na téma 'Jak zastavit invaze Ruska do jiných zemí'..."

349535

14.06.2016 13:32

Ako sa Rusko pripravuje na tretiu svetovú vojnu

Vtip?

didusin 89.?.?.?

(Ne)výhodou nadnárodního korporativismu, který ovládá také ruskou ekonomiku, jsou jeho mimoregionální a státem obtížně kontrolovatelné vazby a k vnitřnímu rozvratu postačuje několik vlivných osobností. Role Andropova, Gorbačova či Jelcina je přetřásána jen v konspiračních teoriích, ale výsledek pociťují občané denně. Nikde není psáno, že se podobný scénář nemůže opakovat.
Rusko může být natolik oslabeno vnitřně, zradou, sociálními problémy a také podnícenými náboženskými konflikty natolik oslabeno vnitřně, že tísněno ze všech stran bude na obranu, za cenu rozpoutání světového kataklyzmatu rezignovat a možná i opakovanou zradou se podvolí. Bratranci Arabů za louži mají pořád na mysli ovládnutí Sibiře i Dálného východu nejen s jejich surovinovými zdroji, ale také pro suchozemskou kontrolu Číny, pokud se nedokážou vklínit do jejího finančního světa a významně jej alespoň ovlivňovat, když ne ovládnout. Pro splnění tohoto úkolu mohou vyvolat v budoucnu konflikt z Ruskem, který nebude nutně nukleární, jak jsem již kdysi napsal. Američané reálně očekávají tak velký pokrok v konvenčních zbraních, že v budoucnu by se jim mohl podařit technologický náskok, který způsobí radikální zvrat ve způsobu vedení válek. Odskokem ve zbraňové technice nad určitou úroveň se mohou rozhodnout, za spolupráce (bratrské) ruské oligarchie, zahleděné do slunce vycházejícího na Atlantikem, pro postupnou parcelaci Ruska vojenskou cestou, aniž by nutně vyvolali jadernou odvetu. Tomu bude předcházet masivní propaganda jaderného i raketového odzbrojení, která přesvědčí světovou veřejnost, a mocnosti zbaví morálního zdůvodnění jaderné odvety za útok konvenčními zbraněmi. A jinak neintegovatelní evropští přišelci z Jihu budou využití pro pochod na Východ...

349536

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 100 čtenářů částkou 16 049 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

je to s dobrovolnými příspěvky na provoz zase velmi špatné. Stalo se už trapným koloritem Zvědavce, že několik dnů před koncem měsíce musím tady psát urgentní prosby v křiklavém červeném rámečku, protože v pokladně chybí velká část potřebné částky.

Odstranil jsem reklamu, protože jste mi psali, že vás uráží svou hloupostí. Neplatili mnoho, ale alespoň něco. Takže jsem plně závislý na tom, co se dobrovolně vybere. Děkuji.

Ve zkratce

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 1

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 2

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 1

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 11

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Měnové kurzy

USD
23,25 Kč
Euro
25,24 Kč
Libra
30,04 Kč
Kanadský dolar
17,50 Kč
Australský dolar
15,37 Kč
Švýcarský frank
23,78 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
35,56 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 881,64 Kč
1 unce stříbra
436,70 Kč
Bitcoin
224 571,49 Kč

Poslední aktualizace: 24.2.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?