Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 31 příspěveků, 2 různá jména: Jan Novák, UveFilter.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

14.01.2016 14:49

Jsem dozorce v Dachau

RE: Príčiny pasivity obyvateľstva

Jan Novák 212.?.?.?

Netřeba hledat spiknutí, tam, kde je vysvětlením normální blbost. To, že vedení EU i většiny členských států je proti svým občanům je zřejmé, ale mechanismus ovládání je ryze lidský, netřeba vymýšlet fantaskní scénáře.

Představte si, že parlament zavede podpory na uprchlíky a pozve jich sem milion bez ptaní. Budou protesty a demonstrace, pár lidí dostane po hubě od policajtů, další vyhodí z práce nebo zavřou za to co píšou na transparenty nebo fejsbuk, posílí se pravomoci policie aby zvládla "extremisty", zavede se nová daň na jejich krmení. A uprchlící proudí dál. Co uděláte reálně pak? Atentát na politika? Pogrom na imigranty s nevyhnutelnou bitkou ostrýma s policajtama? Myslím, že až na pár otrlých individuí budou lidi dál chodit do práce, platit daně a občas brblat u piva. A to i bez chemie v čaji.

344405

18.01.2016 17:13

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: tendencne, ale budiz

Jan Novák 212.?.?.?

Čeští a moravští Němci si vyhlásili německé rakousko dokonce dva dny před vyhlášením Československa, protože nepochopili, že Wilsonovo právo národů na sebeurčení tu je jen pro vítěze. Pak zahájili společné soužití, tím, že je obsadilo české četnictvo a silou zbraní rozehnalo pár demonstrací. A pak ještě fůra státních a obecních zaměstnanců přišla o práci díky jazykovým zkouškám. Jaká asi musela být láska Němců k jejich nové vlasti? Lze se divit, že z tohoto svazku chtěli pryč? V čem se to lišilo od snahy Čechů odtrhnout se z Rakouska Uherska?
První republika vznikla na základě momentální mocenské převahy a jakmile tato převaha pominula, tak se to logicky zhroutilo. Nešlo oddělit od Rakouska Země Koruny České, protože to by se někdo blbě ptal, proč tedy vlastně sesazujeme legitimního Českého krále Karla I. Stvořili jsme na základě vymyšleného konceptu československý národ a přilepili k Českému království horní Uhry a zakarpatskou Ukrajinu se kterými nás historicky nic nespojovalo. Vytvořili jsme si vlastně národní stát na mnohonárodnostním území, a zachovali tak všechny národnostní třenice z Rakouska s tím rozdílem, že teď nebyl tím společným tmelem státu Němec, ale Čech a Němec měl za humnama další Němce, ke kterým ho to už od 1848 táhlo.

344585

18.01.2016 17:25

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: Dovolim si pridat,ze my take

Jan Novák 212.?.?.?

Železná opona měla za cíl udržet lidi uvnitř a ne bránit někomu lézt sem k nám. Stačí se podívat na NDR - za dobu existence se snížil počet obyvatel o tři miliony, převážně útěkem na západ. U nás to logicky nebylo tak masivní, ale důvod stavby plotu je stejný. Sověti měli své "kultrurní atašé" na ambasádách, západ má různé "neziskovky", každopádně se tito lidé nemusí pro svou práci brodit rašeliništěm. Mašínů bohužel nebylo dost na to aby to bolševika ohrozilo. A pokud někdo sloužil režimu a motivací mu bylo sloužit vlasti, pak je to podobné jako když někdo nastoupil k wehrmachtu aby bránil vlast. Motivace chválihodná, ale komu to sloužilo už je na zamyšlenou.

344586

19.01.2016 14:53

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: tendencne, ale budiz

Jan Novák 212.?.?.?

Diskutujte laskavě k věci, pomocí argumentů a ne osobních útoků.

Moderní národní stát se zformoval na území se stejným převažujícím POLITICKÝM národem, buďto byl stát a národ totéž jako ve Francii nebo se v 19-tém století spojily různé státy s jedním národem jako Itálie nebo Německo. Mnohonárodnostní státy v nacionalistické Evropě se moc neudržely, protože nějaký převažující národ si zřídil/upravil stát jako formu své existence a ne naopak, že si stát stvoří vlastní národ. Ano, leckde jsou menšiny, ale tak do pěti procent obyvatelstva a ne třetina populace jako to bylo v případě Němců v zemích KČ.
Obyvatelstvo se cítilo být Čechy,Němci,Slováky a ne nějakými uměle stvořenými Čechoslováky, stejně jako se předtím málokdo považoval za Rakušana, ale spíš za Němce,Maďara,Čecha.
Vysvětlete tedy prosím jako člověk v těchto věcech zjevně vzdělaný, jak je možné, že k nově vytvořenému státu na základě národnostního klíče přidali Slováky, kteří tam chtěli a zároveň tam nutili zůstat Němce, kteří tam být nechtěli a k tomu Rusíny, kterých se nikdo na nic neptal. Buď respektuji hranice historických STÁTŮ (České a Uherské království, moravské markrabství atd.)a nebo respektuji přání NÁRODŮ (Čechů, Němců, Slováků). Československo nedělalo ani jedno. K historickému území s poměrem Čechů k Němcům cca 2:1 - 3:1 se přilepilo čistě národnostně vymezené území Slovenska a zakarpatské Ukrajiny (byla to ukrojená část historického uherského království - stejně jako chtěli Němci ukrojit část českého království). Takový kočkopes vznikl díky převaze dohodových mocností - jakmile se karta obrátila, otočili se k nám zády Němci a pak i Slováci, protože každý národ chtěl svůj stát, stejně jako Češi nebo Maďaři v Rakousku.

A dále.
Ferdinand Dobrotivý byl posledním KORUNOVANÝM českým králem, jeho následníci byli dál právoplatnými českými králi i bez obřadu korunovace, stačilo se správně dynasticky narodit. Franz Josef I i Karel I. byli tedy právoplatnými českými králi, markrabaty moravskými, vévody slezskými atd. - VIZ wiki nebo jiné slovníky (Je to podobné jako vystudovat VŠ a nechat si diplom poslat poštou místo té slávy v Aule). Navíc narozdíl od moderního Rakouska nikdo krále z trůnu žádným zákonem nesesadil, prostě se demokrati vyprdli na tisícileté tradice vlastní země a na zelené louce si postavili nový stát.

344631

19.01.2016 16:03

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: tendencne, ale budiz

Jan Novák 212.?.?.?

Vyhánění ze Sudet se týkalo čistě Židů a z Čechů převážně lidí usídlených po roce 1918, tedy pošťáků, četníků, železničářů, státní správy, tedy vesměs lidí, které Němci vnímali spíš jako okupační správu a jakmile nastala příležitost koukali se jich zbavit. (představte si, že by státní správa a policie byly obyvatelstvem oblíbené tak jako dnes a ještě by to byli navíc dosazení cizinci) Kupříkladu moje prarodiče, kam až pamět sahá poze česky mluvící domorodé Moravany, ani jejich sousedy nikdo ze Sudet nevyháněl, stačilo prokázat, že tam žili před rokem 1918 a na úřadě jim ověřili árijský (tzn. nežidovský, nikoli německý)původ.
V Rakousku Čechy taky nikdo moc neutlačoval - císař zatáhnul velkou část národního divadla,byly české školy, vycházely české knížky - a přesto chtěli pryč. Češi se pak chovali k menšinám stejně, jako se chovali dříve rakouští Němci k ostatním národům.

344633

20.01.2016 11:22

Rasově smíšená Evropa - cíl "elit"

Ovladatelnost?

Jan Novák 212.?.?.?

To, co se děje je zjevné, důvody nemusí být tak zjevné. Ale, čemu nerozumím je proč by míšenci měli být nějak lépe ovladatelní. Nezdá se mi, že by v zemích odkud migranti pocházejí byli nějak poddajní. Míchaná populace jsou třeba Brazilci a nepřipadají mi nějak ovladatelnější nebo vykořeněnější než jiné národy.
Navíc Západní svět do pár let zbankrotuje - nelze jinak a elity se vymění.

344696

20.01.2016 18:56

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: tendencne, ale budiz

Jan Novák 212.?.?.?

Proč sem taháte katastr? Nijak to přece s tématem nesouvisí. Stát není bytové družstvo a parlament není valná hromada nějaké akciovky aby hrálo roli kdo má jaké pozemky a s jakým podílem.
To o králi jsou jen romantické představy z pohádek, s tématem to nijak nesouvisí, to by jako po každé prohrané válce měli lidi aktuálního krále ignorovat? Např. třicetiletá válka byla nesrovantelne horší katastrofa pro zemi a legitimitu panovníka po ní nikdo nezpochybňoval. Navíc R-U byla před válkou konstituční monarchie, v Říšské radě seděli čeští poslanci, armáda byla plná českých důstojníků, Černín byl ministrem. Takže se rozhodně nedá říct, že by nějací cizí oni zatáhli nás Čechy ani nás obyvatele království českého do nějaké jejich války, protože to byla i naše válka.
Co se týče odtrhávání území, která neměla státní subjektivitu, doporučuju vašemu oku politickou mapu R-U
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko#/media/File:Austria-Hungary_map_cs.svg
Jak jistě víte, nějaké Slovensko nebo zakarpatská Ukrajina na ní není a to z toho prostého důvodu, že tyto země nikdy takovou subjektivitu neměly a namalovali je 1918 na čisté mapě a důvodem byla pouze a jedině etnická příslušnost obyvatelstva tam žijícího (navíc příslušnost k účelově vymyšlenému národu). Když tedy o dvacet let později chtěli sudeťáci udělat to samé, měli bychom se bez té sebestřednosti o které mluvíte na to dívat stejně a nedělat okolo toho tanečky abychom sami před sebou lépe vypadali.
A stejně jako čeští politici přesvědčili západ o tom útlaku a touze po českém státu, tak o dvacet let později přesvědčili němečtí politici ten samý západ o jejich útlaku a touze patřit do německého státu.
V obou případech bylo západem vyhověno a nebýt Heydrichjády a Lidic, nejspíš by sudety po válce v říši i zůstaly.
Buď bylo špatné oboje nebo nic, nelze události objektivně posuzovat podle toho jestli facku dávám nebo dostávám.

344715

21.01.2016 13:34

Změna pravidel demokratické hry v Evropě

RE: střílí se vedle

Jan Novák 212.?.?.?

Myslím, že stres a deprese zapřičiněné snahou uživit rodinu tu byly vždycky a možná důvody k tomu byly dříve silnější. Neslyšel jsem o tom, že by dnes chudí umírali hladem nebo na infekční nemoci, tedy dnes se o rodinu můžeme bát mnohem méně než třeba před sto lety. V tomto bude hodně penzijní systém, kdy není přímá vazba mezi generacemi a nemusíme tak mít více dětí, které nás uživí na stáří.

344746

22.01.2016 10:25

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: tendencne, ale budiz

Jan Novák 212.?.?.?

Práce je to pěkná, jen nějak nevidím, že by z ní vyplývala legitimita či nelegitimita odtržení Sudet. Naopak z těch v práci zmíněných zákonů vyplývá, že Československo vyjebávalo s menšinami ještě o trošku více než R-U. Např. R-U nemělo žádný oficiální státní národ nebo jazyk, aby tím dávalo najevo, kdo je tam pánem a kdo jen trpěnou menšinou. (V obou státech si ve zpětném pohledu neměly menšiny objektivně na co stěžovat)
A ano dá se říct, že vznik Československa byl legitimní, protože to vyšlo a vládnou ty mocnosti, které to umožnily. Kdežto odtržení Sudet legitimní nebylo, protože to nevyšlo a mocnosti, které to umožnily jsou poraženy.
A už vůbec nerozumím vaší argumentaci, kdy vždy jinými slovy opíšete, to co tvrdím já a k tomu přidáte arbitrární tvrzení, že máte pravdu [smích]

1918 - etnicky stanovená mapa Slovenska - odtržení integrální součásti Uher na základě příslušnosti k národu
1938 - etnicky stanovená mapa Sudet - odtržení integrální součásti Čech a Moravy na základě příslušnosti k národu

344782

22.01.2016 17:34

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: Dovolim si pridat,ze my take

Jan Novák 212.?.?.?

Tak to od nich bylo hrozně hezký. Místo aby nechali lidi odejít a vybudovali tu mezi svými ten ráj, tak se starali o dobro lidí, co zdrhali pryč. I kdyby je měli na čáře nakonec pro jejich dobro zastřelit nebo je nechat pochcípat v lágrech. Jistě jsou jim všichni, ti co by jinak někde makali za mrzký dolar nebo marku neskonale vděční.

Nemohlo to náhodou být třeba tak, že velká část pracovitých a svobodomyslných lidí se jim na to vysrala a šla radši někam kde se prostě žilo líp? A to nejen materiálně. A aby jim tu vůbec někdo zbyl, tak natáhli dráty a postavili stráže.

344792

25.01.2016 11:38

Den, na který Západ rád zapomíná

RE: Pohled z druheho brehu...

Jan Novák 212.?.?.?

Zamlčovat nebo překrucovat historická fakta, podle toho jaké důsledky to může mít pro dnešek je přesně ta spravedlnost vítězů.
R-U nemělo žádný státní jazyk (viz např. Wiki heslo jazyková otázka) - z praktických důvodů převládala němčina, stejně jako v USA převládá angličtina, ale nikde v zákoně o tom na rozdíl od ČSR není ani zmínka.

Odvozovat z výroku jednoho intelektuála nějaké předpovědi pro budoucnost by mě osobně přišlo dost nebezpečné i na pět let dopředu, natož na staletí.

Franz Josef byl jeden z mála Habsburků, který uměl česky a právě za jeho vlády se definitivně zrodil moderní český národ. A pokud mě paměť neklame, tak kromě z mého pohledu chválihodného zatlačování Osmanské říše, na kterém se po staletí podílela celá Evropa vedlo za jeho vlády R pouze obranné války. Franz Josef také uvazoval o slavnostní korunovaci za českého krále, ale nechal toho aby nenasral české Němce. Byl to konzervativec jako poleno, ale určitě ne šovinista. O jeho válečných zločinech jsem tedy zatím neslyšel a to ani z pohledu dnešní doby, natož podle tehdejších zvyků.

A pokud Němci dávali najevo svou nadřazenost, pak to vypovídá o nich a ne o státu ve kterém spolu s ostatními národy žili. Je podstatný rozdíl jestli se někdo v životě chová jako blbec a nebo jestli totéž chování někdo vtělí do zákona.

344867

22.02.2016 10:53

Někdo to rád horké

RE: Bohužel,

Jan Novák 212.?.?.?

Politické hvězdy a mrtvoly vytvářejí média plná pravdy a lásky. Klause jako prezidenta ignorovat dost dobře nemohly, teď jako občana už můžou.
Myslet si o něm může každý své, ale pro mě je nejdůležitější, že jeho největší oponenti nikdy nevyvrací jeho výroky, ale jen mlží a napadají osobu řečníka.
A když někdo napadá řečníka místo výroku, pak to znamená jen jediné - došly mu argumenty a nechce přiznat, že má řečník pravdu. Ostatně stačí si pustit staré záznamy o tom co kdo říkal o EU, oteplování, podpoře "eko" energie a porovnat s dneškem.

345775

Proč by měl být meziválečný svět jakkoli šokován z norimberských zákonů a obecně z německé politiky?
Obecně panovalo přesvědčení o nadřazenosti bílé rasy, nacionalismus byl jednou z dominantních ideologií tehdejší západní civilizace. Woodrow Wilson vyzdvihoval roli kukluxklanu při obnově Jihu, Rooswelt hovořil o nadřazenosti anglosasů, podobně to bylo v Britském impériu, Francii a dalších zemích. V západní civilizaci se soudním rozhodnutím sterilizovali homosexuálové a asociálové, existovaly pracovní tábory pro nepřizpůsobivé živly, Austrálie při sebemenším zákroku v nemocnici jako bonus sterilizovala domorodce. Takže západní svět hleděl na Německo spíš pobaveně jako na ty pedantské prušáky, co zas všechno hrozně přehánějí a těžkopádně, důsledně a byrokraticky dělají to, co ostatní země s lehkostí a nadhledem. Řada lidí včetně politiků Německo i obdivovala, za to, že začali dělat pořádně to, o čem se v jejich zemích jen dokola mluvilo.

345785

23.02.2016 09:50

Někdo to rád horké

RE: Bohužel,

Jan Novák 212.?.?.?

Naděje a tužby si může projektovat kdo chce kam chce, ale pro mě je V.K. jediný politik v té záplavě beznázorového slizu, který nejenže má vlastní postoj, ale ještě ho má stejný včera, dnes i zítra. Tedy příznivci i odpůrci vědí na čem jsou. A prezidentská amnestie mě osobně celkem potešila. Týkalo se to nejčastěji maření úředního rozhodnutí (já sám z principu mařím, kde můžu), neplacení výživného (Když je někdo zavřenej, tak asi platit začne? - maj mu dát exekuci majetku) a podobných kravin. A zastavení případů co se táhnou 8 let? Soudci ječeli jako kdyby to už druhého ledna měli mít - ve skutečnosti by to blokovalo soudy až do promlčení. Byla to taková výchovná facka našim soudům, aby si vyndali hlavu z prdele a něco se svým rezortem udělali. Pro srovnání - norimberský proces trval necelý rok.

345804

23.02.2016 16:08

Někdo to rád horké

RE: Bohužel,

Jan Novák 212.?.?.?

Nejde o to, kdo a proč seděl nebo měl sedět před tribunálem, jde o to, že mnohem rozsáhlejší proces trval rok (i kdyby to bylo jen divadlo, organizačně to prostě byl regulérní soudní proces - svědci, soudci, důkazy) a tady nedokáží do osmi let uzavřít jednu kauzu a pak se zlobí na amnestii. Takže pokud někdo vysílá signál, že krást se vyplácí, pak v prvé řadě naše soudnictví.
Nebyl jsem ani u skartace 1990, ani jsem neměl možnost nahlédnout do moskevských archivů jako vy, takže nedokážu posoudit jestli činy a postoje V.K. jsou opravdu jeho, každopádně díky jemu (nebo jeho loutkářům) se v mainstreamu probíraly a kritizovaly věci, které už tam dnes nenajdeme a spoustě lidem se mohlo rozsvítit. (a na hradě nevisel ten modrožlutý hadr, což neskutečne sralo všecky pravdoláskaře a mě to hřálo u srdce vidět je prskat v televizi)
A co se maření činnosti úřadů týká - domnívám se, že v systému jako je ten současný je morální povinností člověka, respektovat stát a jeho chapadla jen tam, kde z toho hrozí vymahatelná sankce a tam kde to jde jeho činnost mařit nebo aspoň nespolupracovat.
A vážně si myslíte, že zavřený neplatič někomu něco splatí? Dluhy se mají řešit exekucí. Někdo neplatí - fajn zavřu ho. Tím mu seberu příjem, přičemž zavření není spojené s povinností pracovat, natož pak pracovat tak dlouho, dokud nesplatí a i to zavření navíc platíme z daní. A jako trestaný člověk si pak už v poctivé práci neškrtne - čili buď nemá nic nebo se přesune do šedé či černé ekonomiky a pro soudy je oficiálně bez majetku. To fakt té matce s dítětem hodně pomůže.

345810

Každá říše má své zájmy a když narazí na jinou, tak na sebe vrčí a buď se dohodnou, kde je čí dvorek a nebo se poperou. Na WW2 se zadělalo už příměřím 1918 - prostě se ta pranice bez jednoznačného výsledku na chvíli přerušila, soupeři se opláchli a připravili na další kolo. I kdyby se Adolf místo do reichstagu dostal na architekturu, k nějakému měření sil by asi stejně došlo.

345811

26.02.2016 12:43

Vodíková budoucnost lidstva: věda, hospodářské a politické souvislosti

RE: Tak doufejme....

Jan Novák 212.?.?.?

Pokud spadne ropa az na dno, pak je na dne predevsim Putin jako jeden z prednich vyvozcu ropy.

345910

15.03.2016 14:18

Než budete věšet tibetské vlajky...

RE: Pokrytectví,tak na to jsme....

Jan Novák 212.?.?.?

Tibet měl tehdy nejspíš stejnou úroveň lidských práv a stejný systém jako čínský venkov, jen to bylo ještě mnohem chudší a tím i drsnější. Otrokářství, neskutečná krutost a bída - to tak nějak k asii patřilo, bez ohledu na systém vlády.

346851

15.03.2016 14:34

Než budete věšet tibetské vlajky...

RE: Pokrytectví,tak na to jsme....

Jan Novák 212.?.?.?

Celkem bezpečně rozliším černocha od Evropana, ale jak odlišit Slovana od Germána, to fakt nevím. Pokud nevěříme Jiráskovým mýtům, pak nemáme ani jasno kdo jsou naši předci, když je toto území obývané nepřetržitě od neolitu a z dob stěhování národů máme na období pár set let několik vykopaných pohřebišť a tři věty v kronice. (co by asi potomci vyvozovali za závěry o století dvacátém, kdyby našli jeden novinový článek z blesku a pár zrezlých samopalů z války na celé století událostí). Stačí se podívat do telefonního seznamu, aby nám bylo jasné, že z toho několikasetletého stýkání a potýkání máme víc, než by si možná někdo přál. A upřímně nevím, čemu by to bratrství s tím či oním prospělo nebo vadilo. Srbové a Chorvati se od sebe nepoznají pomalu ani jazykem a nebrání jim to dělat si navzájem "etnické" čistky...

346852

17.03.2016 17:55

Než budete věšet tibetské vlajky...

RE: Pokrytectví,tak na to jsme....

UveFilter 212.?.?.?

To právě neuměli - možná měli jen pocit, že ti v popravčí jámě jsou jiní než ti, co u ní stojí - ale to je víra a ne věda.

V protektorátu dělali pod záminkou nějakého očkování či co plošné měření lebky a dalších parametrů, aby zjistili kolik toho budou muset vyhladit. A v tichosti to vyšumělo, když zjistili, že podle jejich vlastních pravidel jsou v protektorátu větší árijci než v sudetech.

346930

18.03.2016 13:15

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

RE: populistický psychopatický gauner

UveFilter 212.?.?.?

Nechápu tu osobní zaujatost a zaslepenost. To jako když vám nějaký neoblíbenec řekne, že venku je hezky, tak si natruc vezmete gumáky a deštník?
Není snad jedno, kdo řekne pravdu? Můžeme se bavit proč to říká, případně proč k tomu něco dalšího už neříká, ale je sakra dobře, že to zazní od někoho, koho i mainstream ještě úplně nevyignoroval.

346953

21.03.2016 13:55

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

RE: Pravda?

UveFilter 212.?.?.?

Můžete nějak rozvést tu okradenou většinu?

Pokud vím kradlo se u nás za posledních sto let takto:
1919 Masaryk okradl všechny co měli nad 150 hektaru poli
1938 Hitler okradl zidovske obcany CSR v Sudetech
1939 Hitler okradl zidovske obcany v protektorátu, Tiso na Slovensku
1945 Beneš okradl nemecke a madarske obcany CSR
1948 Gottwald okradl zbytek tech, co jeste meli nejake podniky/pudu
1953 Zapotocky okradl lidi o uspory
do 1989 stat ukradl majetech tech co pred nim emigrovali

po 1989 se vracela cast toho co stat ukradl od 1948 vejs a melo to nejakeho konkretniho dedice

Zbytek sel do kuponovky nebo ho primo prodal/vydrazil stat (poldi stehlikovi, skodu volkswagenu,banku jine bance...)

Ja osobne nejsem dedic zabaveneho majetku, tedy jsem nic nezrestituoval a zaroven nevnimam jako kradez, pokud napr. skodovku koupil volkswagen - nebyla v zadnem smyslu moje a mam k ni zhruba stejny vztah jako ke stale statnimu podniku Budvar - neni muj, nerozhoduju o nem a nemam z nej zadny podil at ho vlastni stat nebo soukromnik - muzu posuzovat jedine produkt - koupit/nekoupit

A co se tyce pravniho vakua pri privatizaci - uprimne nevim, kde vzit po 40letech komunismu ty skvele zakony a ciste soudce aby byli pripraveni driv nez vsechny ty privatizovane podniky zkrachuji. (pripominam, ze skodovka tehdy vyrabela favority a 120ky a pritom s padem opony byly najednou dostupny sierry,passaty atd.)

347036

23.03.2016 13:55

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

RE: Pravda?

UveFilter 212.?.?.?

Pomníky jsou vyhozené peníze, jednou za dvacet let se odstraňují a mění za jiné.

Ale k původnímu mému příspěvku. Můžete mě připomenou o co konkrétně okradla vláda nebo její jmenovaný premiér vás nebo někoho vašeho známého?

p.s.
O co mě osobně okrádá každá konkrétní vláda vidím na výplatní pásce. Také se dá vyčíslit co stojí různé podpory fotovoltaiky, zelená úsporám nebo čapí hnízdo a kolik z toho připadá na mě, ale nedokážu se vcítit do role okradeného v případě, že kdokoli získá státní podnik (i kdyby ho dotyčný de facto ukradl, tak pokud se ho stát nerozhodne za moje peníze "zachránit", pak nejsem nijak poškozený - naopak se tím zúžil prostor, kde hospodaří stát.)

347081

23.03.2016 18:10

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

RE: Pravda?

UveFilter 212.?.?.?

V prvé řadě je dobré připomenout, že je to stát, kdo okrádá lidi nikoli naopak. Všechno co kdy stát udělá nebo rozdá musí nejdříve pomocí daní sebrat lidem, tedy mě, vám i těm chudým vrstvám (monarcha nebo parlament, princip zůstává). Daně jsou peníze, které stát pod pohrůžkou násilí vybere od poddaných. (Pohádku o tom, jak rozhodují voliči ponechme mentálně narušeným dětem. A pokud někdo říká, že platí daně dobrovolně nebo bez násilí, ať je zkusmo jeden rok nezaplatí.)
Pokud se někdo obává vlastní chudoby nebo někomu leží na srdci osud jiných chudých, nemocných atd., ať se si sjedná pojištění nebo si založí nadaci pro ostatní.
Současná demokratická praxe je taková, že takový dobroser zvedá ruce v parlamentu a pak z CIZÍCH peněz realizuje své představy o boji s chudobou - TO je podle mě sociopat a zloděj.

Okradený stát je tedy jen okradený zloděj a pro mě jako daňového poplatníka to znamená, méně majetku o kterém rozhoduje stát. Tedy v ideálním světě méně úředníků, méně fízlů a méně daní.

347087

24.03.2016 16:41

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

RE: Pravda?

UveFilter 212.?.?.?

Nezazlívám politikům privatizaci, ale to, že ji nedotáhli do konce. Protože, když stát všechno rozprodá soukromníkům, tak už nemá do čeho strkat rypák a na co vybírat daně. Všechno, co popisujete udělal nějaký politik, který měl pravomoc o něčem rozhodovat. Jenže lidi ječí "Zdraví není zboží"... a tak o zdravotnictví rozhodují politici. "A kdo nám postaví silnice?"...a tak politici tunelují Blanky. "A kdo nás ochrání?"... a tak živíme nejvíc fízlů na obyvatele v Evropě. "Infrastruktura musí být státní..." a tak živíme dráhy a poštu a bráníme soukromníkům ve vstupu do odvětví. "Musíme kontrolovat podnikání"... a tak nám stbák zavede EET. A co se týče té státní nezávislosti. Naše slavná nezávislá centrální banka devalvovala měnu úplně stejně jako kdyby tam seděl někdo z brusele a platili jsme eurem... Takže jedinou nezávislost na kterou věřim je nezávislost občana na státu - tím odpadne drtivá většina problémů včetně zadlužování. A co se školného týče - pokud by se jeho zavedením zrušilo ministerstvo školství a státní dohled nad vymýváním mozků, tak super... ale tak to asi plánované není

347109

24.03.2016 17:13

Neplánované zápisky z cesty do předvolebního Německa

RE: Pravda?

UveFilter 212.?.?.?

Co je stát a k čemu by měl sloužit lidem?
Stát je něco jako mafie, která vybírá výpalné za ochranu na určitém území. K tomu poskytuje nějaké užitečně vypadající služby a různým zpúsobem přímo živí nebo korumpuje intelektuály aby vytvářeli pohádku o nepostradatelnosti (dříve to byla církev a božský původ vladaře, dnes jsou to učitelé, politologové, novináři a rádobyvědecké argumenty). Z vybraného výpalného pak živí své dráby a podporovatele. (dříve to byla šlechta se svými privilegii, dnes jsou to granty, dotace, komise a podpory kdečeho, co je státu milé)

Funguje tak dnes?
Dokonale, stejně jako stovky let předtím - pohádka se upravuje, principy zůstávají.

Jaké parametry změnit, aby se stal tím, čím má být?
Volit strany, které mají v programu omezování moci státu nebo připravovat nějakou revoluci.

V čem se v principu liší výběr daní od loupežného přepadení?

347111

01.04.2016 16:59

Epidémia neplodnosti. Čo nám média nepovedia

no nevim...

UveFilter 212.?.?.?

Tohle je buď apríl nebo blábol. Co jiného než životní styl odlišuje v euroatlantické civilizaci Čecha od cikána, Němce od Turka nebo negra od Američana? Prostředí stejný, jídlo stejný, možná cikán spotřebuje míň kosmetiky, ale tím se ten rozdíl asi vysvětlit nedá.
A i příznivci chemtrails a podobných teorií snad uznají, že nás práškují všecky stejně - cikány možná víc, když jsou víc venku.

347364

05.04.2016 14:26

Panama Papers

Je to proste jak bulharska stripterka

UveFilter 212.?.?.?

Kdyby neexistovala daňová pekla, nepotřebovali bychom daňové ráje. Pokud bych podnikal, rozhodně bych hledal každou možnost, jak si peníze ponechat v rukách svých nebo firemních, namísto toho abych je dával k dispozici politikům, kteří za to pořídí víc kamer, fízlů,naberou víc úředníků, zavedou víc kontrol, komisí, podpoří více neziskovek...

Ještě v roce 1914 byla nejvyšší sazba progresivní daně z příjmu pod 5%. Takže i naše zem byla z dnešního pohledu daňovým rájem - jen ty současné ráje zůstaly na svém a ze zbytku se stalo peklo.
Jestlipak tehdy někdo řešil přesun kapitálu do zahraničí? [smích]

347458

09.05.2016 17:26

Budou pro migranty platit lehčené verze zákonů?

RE: Je to boj, který lze vyhrát jen brutálním způsobem

UveFilter 212.?.?.?

Trestní stíhání za myšlenky je realita naší země, jak podle paragrafů, tak zejména podle znaleckých posudků i bez paragrafů.

§ 260 Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
§ 365 Schvalování trestného činu

To spolu s odpovědností provozovatele webu za veškerý obsah včetně diskusí dává předchozí příspěvek do celkem rozumného světla. Až se budou admina ptát na IP adresy a tak, tak aby každý věděl do čeho jde a místo siláckých řečí si vyndal hlavu z p...e a rozhlédl se, kde reálně žije.
např. zde http://paragraphos.pecina.cz/2012/07/policie-se-po...

Je to stejné jako upozornit souseda za války, že se chystá ven po zákazu vycházení a ještě bez předepsané hvězdy na kabátu.

348355

25.05.2016 12:09

Husitské manifesty a jejich odkaz

Zpetne lakovani dle potreb

UveFilter 212.?.?.?

To je na té historii pěkné, jak si v ní kdejaký demagog najde co chce. Národovec vidí boj Čechů s Němci, komunista vidí třídní boj, katolík vidí loupeživé lapky. To by asi husiti koukali, jak vidí náboženský spor motivovaný obavou o spásu své duše jejich potomci. Německý Žatec byl kališnický, česká Plzeň katolická. Král Václav byl náš hodný český král, jeho brácha Zikmund byl zlý němčour. Valdenské a podobné sekty před husity raději vynecháme, páč se nám ani do jedné koncepce nehodí. A z bitvy u Lipan uděláme hroznou porážku - nejlépe národní, i když vítězné straně velel zemský správce kališník a poražené můžeme vidět jako bandu lapků, co se po vyhrané válce odmítají živit něčím jiným než rabováním. Hlavně, že se nám hezky projektují myšlenkové pochody 19tého a 20tého století do století 15tého a tím si pak zpětně obhajíme kdeco.

Mimochodem hezky to bylo vidět na Husovi v Německu - dlouho to byl správňák - předskokan Luthera, pak z něj byl zlý český kacíř - a to jen podle nálad v současnosti, nikoli podle nových poznatků historiků [smích]

348832

29.08.2016 09:59

Arktida na prahu zhroucení

RE: Granty za oteplování vs. granty za neoteplování?

UveFilter 212.?.?.?

Grónsko je sice dobrý příklad, ale nepřeceňoval bych to. Sice tam bylo o něco tepleji, ale název "Zelená země" byla Erikova propaganda, jak tam natáhnout osadníky. Zhruba v podobné době pojmenovali k žití mnohem příjemnější Island "Země ledu".

351592

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
25,91 Kč
Libra
29,98 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,75 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 514,98 Kč
1 unce stříbra
559,10 Kč
Bitcoin
1 239 324,00 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?