Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 11 příspěveků, 1 jméno: udo2.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.04.2016 22:43

Strach a nenávist v arabských nocích

RE: Slabosť SS (Sity & Strít)!

udo2 95.?.?.?

Dark side policy in 7 words..
Starý známy výrok britských politikov:
"My nemáme stálych spojencov, iba stále záujmy"
interests & interests..

..či kuloárny štandard ich najväčšej kolónie:
"Isto, sú to teroristi, ale momentálne sú to NAŠI teroristi"
..detto otázka diktátorov..

348058

06.05.2016 20:07

Loutkovodiči přistěhovalecké krize

RE: Odchovanci Ne?ziskovek fašistickej démonkracie

udo2 95.?.?.?

V ponímaní jelít je demokracia
nie vládou ľudí pre ľudí,
ale formou fašistickej totality,
davokracie, či démonkratúry.

Pravdu majú v tom zmysle, že v starej Hélade
sa ľud celkovo nazýval ochlos, resp. oikos
a démos bol v podstate výraz pre majiteľov otrokov.
T.j., úzku skupinu cca. 15-20 populácie
s tzv. "plnými obćianskymi právami" = oligarchia

Dnes globaálny finacizmus.
Hlavne na finanćných machináciách úrokových podvodov,
úžery, "vznikla" inak o.i. napr. aj Peloponézska vojna,
padly Athény a polis HélLady celkovo.
Detto Karthágo, neskôr Rím,..atď

Toľko k hIsTórickej realite.. namiesto mýtov,
ktoré sa ućia v škole naše decká..o holom cisárovi
zeme zapadajúceho slnka menom "Samosato"
a jeho šouGunovi, vojvodovi "Nahoda".

Obávam sa vśak..a nie len ja,
že v praktickej politike každodennej konśpiračnej praxe
NEHODY v princípe neexistujú..

348301

06.05.2016 20:34

Loutkovodiči přistěhovalecké krize

RE: to je hnus

udo2 95.?.?.?

Môžete zabiť človeka,
no nemôžete zabiť myšlienku, ideu.

..a tá vždy nevyhnutne vychádza z príslušnej
základnej KONCEPCIE myslenia, riadenia,
nastavovania parametrov kultúry (=kolektívneho pod-vedomia)

(a)sociálne inžinierstvo tu existuje,
v tých - ći oných formách, nejedno tisícročie

Dajte lepśiu ucelenú Koncepciu vývoja civilizácie,
ako dáva krvilačná biblia a jej rôzne zvrhlé deriváty.
Až potom môžete kritizovať
a jelitá do múzy-a,
či akvária chodiť pozorovať

Človek sa nerodí zlý.
No tak ani na mori nemôźete loď, hoc blbú,
na ktorej sa nachádzate, najprv potopiť,
a že veď až potom "uvidíte čo ďalej"..

V následnom chaose by totiž stádo
mohlo viac žriebät rozdupať,
ako keď ho teraz mocou ožratý, sociopatický bača riadi.
..alebo aj kovboj..to je jedno.

Cui bono, keď sa jatky zrýchlia?

348302

19.05.2016 22:00

"Sprisahanie" proti osobe Juraja Smatanu

RE: Keby som mal blog, tak informáciu šírim

udo2 95.?.?.?

Ono 1% sociopatov v každej populácii sa ďalej delí
na sociopatov A) šikovných a B) nešikovných.

Tí šikovní sa obklopujú tými nešikovnými.
ako had, keď vie, že raz sa znova bude musieť
pokúsiť vyvliecť, maskovaciu kožku davu predhodiť..

Dobré na tom je, že pred zvyškom démonkratického sfeta
vyzeráme ako "ich" štandardná davokracia,
nie len že deviantov tolerujúca, ale i protežujúca..
a tak nás majú menší dôvod zhumanitovať..
Časo-Miera tým robí pre nás..ak ju umne užijeme..

V tom zmysle pracuje i bačova kyslá Smotana..
György Žinčica na naše ciele [smích]

Dobré je i to, že keď sa dnes raz delikvent zverejní,
už si nikdy nebude pred mladými hlavami horúcimi
v žiadne uličke istý..
a aj rodina sa mu v tomto zmysle skôr-či neskôr "poďakuje".

348670

20.05.2016 10:19

Husitské manifesty a jejich odkaz

VenetIa

udo2 95.?.?.?

1) Slovo je Miera
Tam, kde rieka, chRam Života vyviera.
Miera v kraji Kamet-Iter (EgoPtah),
menom Boha jediného bola..
..u vyšších kást

2) Slo bodA je vedomá nevyhnutnosť.
Bo iba kto doStatočne (nie dokonale) pozná pravidlá..objektívne socio-naturálne,
slobodne rozhodnuť sa môze, či podľa nich pôjde..
alebo proti. S príslušnými následkami.
Kto ich (praVidiel-rázcestia-rozlíšenia 1-0) existenciu popiera
(ako je sCholasTikos - deformou vzdelania učený),
ten ovcou jatočnou, barana-vodcu Amena, ďalej ostáva

3) Prečo "Benátčanom"?
..aká je ich A) svetlá a B) temná stránka?

Vieme predsa, že z Venétie (i jeden z l´Atinských názvov pre Slovienov):
a) žoldnieri Mamaja pochádzali,
b) Byzanciu križiaci "saccovali"
c) aj Osmanov formovali (prakticky celý riadiaci aparát boli kresťanskí konvertiti na pseudoislám) a na nás miesto križiakov, otrokárčiť (jásir strašný) posielali
..atď
..a tak sme aj s nimi 250 rokov na Slovensku v tAtRe bojovali i vyhrali

Veky, liet tisíce prešlo,
no tak vtedy, ako aj dnes,
2 lásky a dve nenávisti k životu (akému) jesto.
Na najvyššej úrovni chápania,
2 "egyptské" múmie majú miesto.
Ktorá z nich však k životu vstane?
na nás záleží - komu dáme predkov i potomkov dane.

Symbol WAS, 2 je kľúč
Abu je Otec, EL

348682

20.05.2016 23:39

Husitské manifesty a jejich odkaz

RE: VenetIa

udo2 95.?.?.?

lze
od konce, de fini.
Hľadať zMyseľ a nie nezmysEL.

Variánt, interPretácii jest mnoho,
no v konkretnej situácii len jedna,
jeden pohľad je objektívne Pravde,
Miere Mier najbližší,
pri stretnutí so skutočným BoHomm..
Metóda - spôsob hľadania Jeho,
je onen čarovný meč raSprávok najmilší.

Iba on Gorov, Horov uzol rozväzuje,
a Hydry hlavy..vo Vode Živej delóžuje.

AtRey-ov Falco a
biely pes Goro [smích]

348707

22.05.2016 23:30

Husitské manifesty a jejich odkaz

RE: VenetIa

udo2 95.?.?.?

Áno, umelci a "umelci"
sú veľmi efektívne printre
kulturologických matríc.
..a ich projektantov

Sociálne a asociálne inžinierstvo v praxi

Dik za príklady pre ostatných M´arten [smích]

Skutočný umelec nemôže nebyť inžinierom
enGineEre..
poznajúci pôvod "ducha"
(konrétny naprogramovaný agregátny modul kolektívneho podvedomia)
v rámci procesnej..presnejšie praktickej frekvenćnej analýzy identifikovaných kmitavých modelov
..tak možno z dôkazného materiálu mnoho povedať aj o osobnostnom profile
adMina..jeho cieľoch. Mená sú pre profesionálov nezaujímavé. Technológie.

Viď starý základ kulturologického inźinierstva (kedysi a-sociálnych "mágov" ):
Tandem PA programátor & admin
P-C preDictor-cor(e)Rector

Bionet tu bol skôr, ako internet
a zločiny kybernétov (hel."navigátor" ) v syntetickom internete
majú len zastierať řádení ich starších, šikovnejśích kolegov
v bionete, bo ten sa kontroluje, riadi ľahśie ako internet..

Ok..pome ale nazad do každodennej ilúzie davu,
ako vo fa. Matrix, či? [velký smích]
realita je v poho, len človek Ju musí spoluriadiť.
To je zasa opačné, ako v fa.Ma3x

348753

01.06.2016 15:40

Evangelium podle Mistra Jeronýma

RE: V souvislosti s tím M´Amon z WST

udo2 95.?.?.?

Baran stáda..
m´Amon rohatý
a Jeho ducha JHWH m´Ámen-ie.

Bez rozlíšenia toho, ćo konkrétne je v poriadku
a čo je lož..Mína, Vírus v ktorom "náboženstve",
ideológii, filozofii..riskujeme,
že lekciu isTórie si zopakujeme.

Hrubé čiary sa v tomto zmysle konať nebudú,
bo kazia gramotno-konštruktívnu náladu.
Os novú, problémov starých formujú.

Treba teda i u kresťanstva i u islamu,
či marxizmu a judaizmu rozliśovať,
čo konkrétne tam je v poriadku
a čo je nános starých asociálnych inžinierov,
za akým účelom pravdepodobne, atď..

Pôvodné myšlienky vnuknutí múdrych proRokov (starých proGnostikov)
a neskoršie postupné systematické deformy,
zavírenia týchto Sociologických operačných systémov.
Hľadanie spoloćného, nadkonfesionálneho fundamentu.

A) Detektívka detekovania súvislostí v odlišnostiach,
miesto kolektívno-inDiviDuálnej samovraždy "boja protikladov"
Protodialektikou Domov Života
a nie v jej opak prevrátenou
B) pseudodialektikou
rozdelenia mysle samotného jedinca-nosiča,
..zvráteného tak na tupý printer príslušnej kulturologickej matrice.
Zombi, nad ktorým deÁmon vládne..

Preto sa tomuto zdravému sedliackemu prístupu
hierArchovia vždy bránili, bo jedine porovnanie
a následne tak metodické rozlíšenie
môže ich m´amen.,JA vykoreniť

Inak nielen, že vylejeme decko s vaňou,
no i vyvoláme rozpory bez miery..slepo veriacicich spoluovčanov.
Cui bono?
..kto bude z toho chaosu následne "tradične"
za oponou divadla profitovať, lístky strihať?

349097

02.06.2016 10:18

Evangelium podle Mistra Jeronýma

RE: V souvislosti s tím M´Amon z WST

udo2 95.?.?.?

Ano..
Hlavne tá posledná veta je moc dobrá..

K tučne zvýraznenému..
Preto ideme v priRode podľa Gaussa.
Dokonalosť je pasca.
Riadime dostatočne..(s prijateľnými odchýlkami)

T.j., v tom je krása demokracie
a "učtovná" efektivita davokracie.
Stačí riadiť na 51%. Kto riadi na nejakých 80%,
má "konkurenčnú výhodu" a bezpečnostnú rezervu.
Inak by a-sociálni inžinieri predsa deámonkraciu nedovolili, či? [smích]

Len po KSB príde čo?
Máte nejaký plán riadenia "trhu ideí"?

Vieme predsa, že riadenie bez koncepcie neexistuje
a taktiež sme zatiaľ nikde v doteraz známom Univerze
nenarazili na neriadené procesy.
Samoriadenie systému je predsa vždy iba nejaká forma
skrytej Koncepcie riadenia.

349143

03.06.2016 18:03

Evangelium podle Mistra Jeronýma

RE: V souvislosti s tím M´Amon z WST

udo2 95.?.?.?

A) Dik za tip Marten! [smích]
Čo z tých linkov vy osobne považujete
za použiteľné, funkčné technológie?
..tiež sa zaoberáme niektorými podobnými otázkami,
technikami

B) Myslíte, že KSB projektuje "technickú" civilizáciu?

C) Upratanie znamená poskytnutie objektívne lepšej,
objemnejšej alternatívy cieľa a metód jeho realizácie.
Nazad ísť v tomto zmysle nemožno.

D) entropia..
Áno, určitá Miera neurčitosti (teória Pravdepodobnosti) existuje vždy.
Hodnotový rozptyl javov podliehajúcim pravidlám
Normálneho štatistického rozdelenia..rozlíšenia.

Náhodné procesy však v doteraz známom univerze
z pŕisne vedeckého hľadiska neexistujú.
Poznáme procesy chaotické. (to nie je to isté)
Tie sú však zrovna tak štatisticky modelovateľné,
s dostatočného odstupu predvídateľné.
T.j. sú riadené.
"Samoriadené" v prípade vašej dočasnej neschopnosti identifikácie subjektu, definujúceho ich ciele a zákony k nim vedúce.

Proste zatiaľ nepoznáme systém bez Koncepcie.
Bez jej rozlíšenia (hoc aj na úrovni podvedomia) nemôźete dostatoćne bezpečne riadiť žiadny objekt.
O spoluriadení osudu vlastného, či celej civilizácie ani nehovoriac.

Následne prichádza otázka, do akej Miery si môžete dovoliť
riadiť nejaký objekt (systém=dej=jav=proces) podvedome,
ak si neuvedomujete, nepoznáte jeho ciele, MOŽNÉ varianty a aktuálnu tendenciu jeho vývoja?
Alebo máte natoľko odladené vlastné podvedomie (autopilota)
a viete ho v prípade nastania "neštandardnej situácie" dostatočne rýchlo pre"programovať"?
..len tam sa tiez bez uVedomenia si objektívnej reality (metodológie jej aproximácie) moc nepohnete..

Zhrniem:
Vo vašich linkoch som videl technológie (metódy dosahovania nejakých cieľov)
HOW
No nezbadal som tam Koncepciu
WHAT

Alebo je skrytá?
(deklarácia jej neexistencie, maska môže byť taktiež cieľ..parciálny)

349199

07.06.2016 13:53

Evangelium podle Mistra Jeronýma

RE: V souvislosti s tím M´Amon z WST

udo2 95.?.?.?

Ok..ešte raz dik za linky,
no zopakujem:
Čo z toho všetkého, čo ste tu uviedli Marten,
by podľa Vás osobne mohlo byť reálne
a v akých súvislostiach, konštelácii?

Alebo beriete to všetko úplne vážne tak,
ako je to napísané?

re: fantazijní snílkovia
Ako to myslíte s tým údajným "problémom"?
..konkrétnejšie prosím

dik za info
u.

349290

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 46 čtenářů částkou 9 438 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 1

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Michigan: Úředníci vyšetřují 242 plně vakcinovaných lidí, kteří onemocněli Covidem-19 - tři zemřeli08.04.21 15:10 USA 5

Zavádění vakcinačního pasu porušuje Norimberský kodex - je formou nátlaku08.04.21 13:19 Evropská unie 2

Babiž si přivedl dalšího globalistu - z bláta do louže08.04.21 11:49 Česká republika 4

WHO nesouhlasí se zavedením vakcinačních pasů - zatím08.04.21 10:43 Evropská unie 2

Měnové kurzy

USD
21,68 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,29 Kč
Australský dolar
16,60 Kč
Švýcarský frank
23,57 Kč
100 japonských jenů
19,91 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,68 Kč
100 maď. forintů
7,22 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 814,02 Kč
1 unce stříbra
550,65 Kč
Bitcoin
1 380 715,08 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?