Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 1201 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, svědomí.

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.05.2012 18:10

Kalouskův závod ke dnu

RE: Zdejší ovčané žijí v orálně-análním stádiu, všechno jim projde břichem.

90.?.?.?

I ty jeden filozofe! Jenomže musíš si dát pozor na demagogii. Ta mrcha má nejčastěji její mimikry a pak když se ráno podíváš do špíglu, tak nevěříš svým očím - čučí na tě blbec. Namoutě jako ten orangutan! Ta stará Blažková by tě mohla předvádět na řetízku pro kozu. Orangutan filozof, no to se jen tak nevidí. Ani na Nezvědavci, natož pak tady. [překvapení] [chechtot] [oči v sloup] [bliji]

269863

28.05.2012 18:34

Kalouskův závod ke dnu

RE: Zásadný problém je beztrestné zadlžovanie štátu bez príčiny

90.?.?.?

Jak? Čekáním na Godota. [naštvaný]

269864

28.05.2012 22:53

Kalouskův závod ke dnu

RE: Zásadný problém je beztrestné zadlžovanie štátu bez príčiny

90.?.?.?

Netvrdím. Konstatuji. [pláč]

269880

Nepodařené experimenty mocných?... [zmaten] Experimenty, jako ostatně vše v tomto hmotném Vesmíru, mají dva základní atributy. Příčinu v přítomnosti a její následky v následných přítomnostech, kdy každá z příčin je zdrojem svých následků ve formě fraktálů. To vše lapidárně vyjádřeno ve rčení - "život je nekonečná řada průserů na sebe navazujících". [překvapení]

Z teorie chaosu pak plyne, že definovat příčinu z následků je možné jen velmi omezeně jak v prostoru, tak v čase a ty nepodařené experimenty tedy mají jak se to jeví, příčinu přímo v následcích nápadu Stvůrce - nehmotným duchem oživit hmotu a dát tak v omezeném prostoru a za velmi úzce stanovených podmínek vesmírnému dění opačný průběh entropie, s intelektem schopným poznávat sebe sama i své okolí na jeho vrcholu. To vše za účelem "být k JEHO obrazu" a tak třebaže byvše jen hmotou, moci MU vyjadřovat za svoji existenci vděčnost chvalozpěvy a provoláváním slávy... Známá to Stvůrčí ješitnost, jejíhož nemalého podílu se nám jak známo dostalo i na náš dvorní Hrad a ba i do podhradí.

Nehledě na fatální následky plynoucí již ze samotné negace entropie vznikem života, je jeho opatření intelektem navíc zdrojem nikoliv zákonitého dění, ale svobodnou vůlí umocněnou pravděpodobností, takže víme jen to, že nic nevíme a jisté je jen to, že nic není jisté. V omezeném prostoru povrchu jedné planety si s tím nekonečný Vesmír jako s energeticky závislou poruchou nejspíš časem poradí, ale tím také ten nepříliš šťastný, ne-li přímo blbý, experiment zanikne. No a to je naším prokletím zmíněném již Biblí, za sežrání toho jablka poznání dobrého i špatného. Jsme jedinými tvory z celé říše života, kteří již začínají chápat neodvratný konec celého experimentu sebedestrukcí, ale nejsou schopni proti tomu naprosto nic učinit.

A tak určování jakýchsi řádů, či neřádů, přesahujících řádově naše intelektuální schopnosti k jejich zřízení i řízení, jak vyplývá z celé historie lidstva, je proti tomu zániku experimentu s negací entropie, naprostá prkotina... Leda by... ale to je příliš naivní vize...

Leda by se všichni a neprodleně jali přijmout již i zde prezentované poznání plynoucí z tam uváděných materiálních artefaktů a potvrzujících JEHO záměr jehož jsme sami důsledkem, přičemž si sami z toho pro sebe vyvodili ty správné závěry - vytvořit i na Zemi Ráj pro všechny... pak snad na ty chvalozpěvy ten Stvůrce i nějakou tu dobu ještě posečká... [oči v sloup]

269918

Však poznáním o pokroku taky je, že "jsme ochotni se i strhat, jen abychom nemuseli nic dělat". [vyplazený jazyk]

269922

"Vlítnout do spřátelené země, jako v r. 68 k nám, to ještě svedli."

No jen tím o jednu generaci oddálili to čeho jsme svědky dnes a tak nebýt toho mohli jsme ten Armagedon už mít ve zdraví za sebou.

269937

"...proč dnes všichni umělci jsou prezentovány za "elitu národa"?Vždyť to jsou cirkusáci, komediánti, kejklíře atd. O myšlení žádný z nich nezavadil, pač to bolí."

Ještě že tak. Oni mají za úkol dobře pobavit a jen nemnohým je dáno do vínku vkládat do toho i něco ke zmoudření obecenstva. Horší je to s politiky a nejhorší s těmi napravo. Ti sice všichni moudře modře myslí, ale jen na sebe a baví i když se to po nich nežádá, ale za ty prachy příšerně mizerně.

269939

Nic se nemá přehánět. Ani ta ironizace VUMLu, neb hrozí, že kouzlem nechtěného je z kovaného demagoga pojednou kovaný agitátor, což zajisté platí i naopak a to by pro protagonisty obojího kádru mělo být jejich noční můrou při vědomí, že ani jejich chlebodárci nejsou úplní pitomci a prolomení oné křehké hranice zaregistrují na faktické odezvě v objektech svého zájmu.

Je tedy záslužné státi se za prostředky svých spoluobčanů vzdělancem v roli pracující inteligence, leč činiti si získanými znalostmi z obojích z nich šoufky, může takového žertéře, při nakopávání jeho prdele těmi rozvernými občany, připravit i o šourek. [vyplazený jazyk]

269960

30.05.2012 00:23

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Panu Zelekovi patří určitě dík-bohužel,začal

90.?.?.?

Obsahově není co vytknout, ale ten styl... čas již oponou trhnul a jsme o tři generace dál... I průvodce historií musí používat jazyk své doby a ne ten s historií souznějící, neb jeho souputníci těm jím použitým termitům již neporozumí a mohou nabýti dojmu, že s z nich nejapně utahuje. Nezřídka pak takoví končívají se smyčkou rovněž utaženou, ale v místech kde to není právě k vyvolání slasti.... To rčení o kopání a jámě nevzniklo z nudy. To je odrazem letitých reálií.

269961

01.06.2012 00:01

Kalouskův závod ke dnu

RE: Ekonomika není kráva

90.?.?.?

Když se zmenší moc politiků, tak se zmenší stát? To je iluze.

Zmenšit politikům moc je možné jen tehdy, pokud se obnoví monarchie. Jinak není toho, kdo by tu moc politikům zmenšil. Oni ji totiž potřebují i ti kapitalisti, kteří si politiky vydržují ke svým cílům, protože čím větší mají politici moc, tím větší moc mají i oni.

No a na zmenšení státu, tedy lépe vyjádřeno státního aparátu, na to by musel být rovněž jedině monarcha, protože ta doba od voleb k volbám je na to jednak moooc krátká a pak, důležitost politika a tím i jeho setrvání ve funkcích, pokud možno i posmrtně, ta je přímo úměrná množství jeho podřízených. Zákony páně prof. Parkinsona platí bezezbytku.

Jedině tedy monarchie, nebo uvědomělá socialistická totalita, jsou schopny omezit moc kapitálu a tím i politiků, potažmo optimalizovat státní aparát. Jenže monarchie se přežily, socializmy nedožily a kapitalizmus umírá. Moc mocí na výběr tak už není...

Poslední zhasíná...!!! [pláč]

270063

Jak se ale vyznat v tom, KDO je KDO? Když ve docela rozumném obsahu se objeví "Díky vyčerpání či pozastavení základních zdrojů (ropa, voda, potraviny, vypnutí elekřiny), budou důsledky nedozírné...", kde použití termínu "díky" v souvislosti s katastrofou je naprosto matoucím významem o pozici před tím tímtéž individuem zastávající, tak kde pak hledat pevný bod, jenž může posloužit k pohnutí Zemí?... Ano. Ďábel je skryt v detailu a tím zásadním je chaos ve významu slov, jimiž se lidé jsou schopni vyjadřovat a navzájem chápat. Babylon. Ten zanikl naprosto stejným způsobem - zmatením jazyků. Na tyto projevy by se měla stanovit ta nejpřísnější z kriterií platná pro trestné činy, jsouce ony činy přímo velezrádnými. [pláč] [bliji]

270068

01.06.2012 01:11

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Panu Zelekovi patří určitě dík-bohužel,začal

90.?.?.?

Pak ovšem nezbývá, než z pokusu zrealizovat realitu jak to jen lze, jinak ani ti vědomí si lepu nejsou před ním ochráněni, neb je všepronikajícím aerosolem, jedním to z nepřeberných triků mamonu.

270071

01.06.2012 02:07

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Marxova pracovní teorie hodnoty 2

90.?.?.?

K těm základním potřebám je zapotřebí ještě přidat bezpečí a teplo. A to jako nejdůležitější, protože na rozdíl od ostatního na Zemi přítomného života, lidé nemají vhodnou výbavu jak pro svoji obranu, tak pro termoregulaci. To vše nám musí nahradit intelekt, jinak zde nemáme šanci k existenci.

Museli jsme se sem tedy dostat jinak, než pouhou evolucí a nejen to, ale i ten intelekt musel být po dostatečně dlouhou dobu (nejméně desítky tisíc let, jak vyplývá z posledních výzkumů) pod kuratelou kohosi mocného, k vypěstování potřebných návyků na zachování druhu, rozvinutím schopnosti vytvářet a používat nástroje spolu se získáváním vhodných surovin a energií.

Jsme zde jen pouhými hosty, existenčně závislými na intelektu, surovinách a energiích, proto jakési hašteření se o směnných hodnotách čehokoliv je jen nebetyčná zabedněnost mamonem. Máme-li coby druh přežít, pak jedině ve vzájemné a nezištné kooperaci na všech úrovních nezbytné organizační struktury toho, čemu říkáme civilizace. Tedy pořád platí to "... a neuveď nás v pokušení, ale chraň nás od zlého... jakož bylo na počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen." [mrknutí jedním okem]

270077

01.06.2012 09:45

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (I)

RE: ono staci financni tytyty....

90.?.?.?

Kosher? A od gojima?... [zmaten] [překvapení] [oči v sloup] [bliji] ... [chechtot]

270090

01.06.2012 10:27

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (I)

RE: Přeci jenom jsi snílek, jak máš v názvu

90.?.?.?

Zbývá tak jen určit KDO to všechno zrealizuje. No a v tom je jádro pudla, protože by to rádi všichni, což přihlédnuvše k vašemu evolučnímu základu vycházejícímu z tlupy hominidů, byť "dvoumoudrých", lze rozřešit jediným způsobem...rvačkou o prvenství....to když ten který vás má na triku, si šel hrát na jiné pískoviště.

Je sice jakás to zatím nejasná až mlhavá vize s možností, použít to mezi ušima a přijmout poznání o vzniku našeho životního prostoru s dedukcí vzniku nás samých a pak...

... no byl to jen takový nápad...pustá hypotéza nehodná vás opuštěných "dvoumoudrých"... ne, to nebyl překlep. Odsud z druhého břehu Styxu se to jeví jinak. No však si to ověříte zakrátko sami... [vyplazený jazyk]

270093

01.06.2012 11:12

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (I)

RE: Jsi jenom snílek, jak máš v názvu?

90.?.?.?

No fajn. A kdo z vás pár se mýlí nejméně, aby škody byly minimální? Máte nějakého arbitra, kterému se podřídíte? A to je vás jako do mariáše a co pak na úrovni jedné etáže domu, celého domu, ulice, obce...

Kdepak vážení. To co lidstvo zažívá jsou důsledky protivení se údělu "v potu své tváře...", protože jako tomu bylo už s tím jabkem, se člověčí intelekt sám vyzdvihuje tam, kde nemá jinou šanci než cyklické pády z vrcholů toho protivenství k počátkům svého bytí. Ten úděl je nepřenosný a platí pro všechny, takže jakékoliv jeho zpochybnění nutně vyvolá nerovnováhu vedoucí ke společenským antagonizmům, od nichž je již jen cesta ke konfliktům. A tak cokoliv bude obsahovat byť jen nástin mamonu...

Jak prosté... ovšem v prostředí se svobodnou vůlí všech to chce setsakra kázeň...taky všech, jinak je to jako:

pes ji_tr_nič_ku sežral,
docela ma_lič_kou,
při_stih ho při tom kuchař,
praštil ho pa_lič_kou...
[vyplazený jazyk]

270096

01.06.2012 14:27

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (I)

RE: Přeci jenom jsi snílek, jak máš v názvu

90.?.?.?

Ale ta "ústava" přece dávno existuje a z jinakších hlav, než jsou ty vaše "dvoumoudré". DESATERO se to zove. Jen jaksi chybí snaha přimět tu "svobodnou vůli" těch pár bodů (že by masová sklerosa? ) a k nim navíc pár moudrých rad do života, ctít.
Čert ví proč!?...

No on to ví zcela jistě, když je to zprotivení se, v již tom prvním z testů inteligencí opatřené oživlé hmoty na vděk a pokoru ke svému bytí, jeho dílem. A konec konců i jeho trestem, za svoji troufalost remcat tomu kdo je Stvůrcem jeho samého, do jeho díla. Nejspíš je z toho co způsobil úplně vedle a zoufalý, protože ať udělá to, či ono, vždycky je z toho u těch "dvoumoudrých" jen další a ještě horší lapsus, přičemž času k jejich nápravě se mu již nedostává a jeho pád do nebytí je nadohled. Oni ti "dvoumoudří" ale na tom nejsou o nic líp, jelikož tím mezi ušima je jim souzeno vnímat svět kolem sebe a tedy i ten svůj konec, ale nejsou sto proti tomu ani pohnout prstem. Jsou zhypnotizovaní svými EGY jako myš hadem. Možná proto bylo to přirovnání hada k Satanovi uvedeno ještě dřív, než se stačil projevit. Ono tam, kde Čas je Ne-čas [překvapení] , tam je všechno v jednou chumlu přítomnost, v níž se ví i to, co se ještě neví. [vyplazený jazyk]

270102

01.06.2012 16:19

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (I)

RE: Přeci jenom jsi snílek, jak máš v názvu

90.?.?.?

To "niečo plochšie" není třeba hledat. To bylo právě důvodem ke stavbě těch katedrál, jenomže ten prostředek k poznání se stal sám sobě cílem a účel se tak rozplynul v okázalost prostředku. Ono to sice tak úplně není, ale to poznání v katedrálách hlásané neproniká jejich zdmi ven. Jako by platilo jen uvnitř jejich prostoru a i tam se krčí pod okázalostí protagonistů pavěr, neznajících, či zvysoka kálících na to o čem hlásají - o neuctívání model, když každý z nich i vše kol nich je samou modlou; o pokoře, když mamon je jim hudbou sfér; o lásce, když každá z věr je nepřítelem jiné...

Takže ono bohatě postačí vrátit těm katedrálám jejich původní účel k šíření poznání, na které si dnes už může každý dokonce i rukou sáhnout, jsa ono zhmotněno do milionů tun kamene pyramid v Gíze... Nějak se do toho ale nikomu nechce... [pláč]

270107

01.06.2012 17:26

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (I)

RE: Jsi jenom snílek, jak máš v názvu?

90.?.?.?

Z čeho máš strach, když i jako anonymní nick ještě potřebuješ anonymizer?! Sám ze sebe? Nebo z toho co plodíš? Copak nevěříš svým vlastním projevům? Nebo jsou to projevy jiných? Toho VM? Copak vzácného ti pošeptal?... No?... Nenech se prosit a poděl se s ostatními o to sladké tajemství. Jsi přece anonimizovaný anonymní zvěstovatel pravdy a tak i kdyby šlo o nepravdu, na tobě neulpí ani její pach. Nebo si snad přeješ, aby ti ostatní zůstávali v nevědomosti? V nevědomosti až do hrobu? Nebo i za něj? [oči v sloup] [velký smích]

270111

Babi ono to nejspíš zajde na základní princip existence kapitálu - zisk. Ani na vrcholu té pyramidy s okem nemůže být víc než jeden a o to místo se právě svádí urputný zápas, v němž už jeden z nich, Lehman Brothers, odpadl. Zbývá jich tak ještě 12, ale i kdyby tam zůstal po čase přece jen ten jeden, tak ani pak nebude mít nebeský klid. Je tam platný zákon smečky a o místo na jejím vrcholu je tak permanentní zájem všech jejích členů. No a že by se shodli na nějakém globálním standardu v době kratší jak 1 000 let, tak o tom se dá úspěšně pochybovat, když konkurence je pro ně existenční axiom. Dopadne to jako s tím IZIPem - podojit dostupné zdroje financí bez nutnosti nést za něco odpovědnost a inspicient do interkomu oznámí - "tak další prosím na scénu"... [mrknutí jedním okem]

270112

01.06.2012 18:02

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Nejtvrdší režim je momentálně v Česku

90.?.?.?

Tak to přeji pokoření změnou představ ve frontě na toaletu. Jde jen o to, kdo bude pokořen. Fronta, či exkrement, potažmo jeho "majitel"? [zmaten] [oči v sloup] [chechtot]

270113

Ti "jednomoudří" nejsou nebezpeční. To jen ti "dvoumoudří". Chtělo by to spáchat neanonymní anketu, kdo se cítí být kterým z nich a ty nebezpečné pak bezpečně eliminovat. Nejlépe vysazením na nehostinný ostrov patřičně vybavené a posledního přeživšího pak ukazovat, za vstupné na charitu, jako kuriozitu v cirkusovém zvěřinci. Spojilo by se tak účelné s užitečným. [mrknutí jedním okem]

270115

01.06.2012 19:19

Zprávy uvádí jako jediné oběti teroristického útoku v Houla stoupence Assada

RE: Co se doopravdy stalo v Houla

90.?.?.?

Co tady ještě strašíš? Tvá ruka, noha, hlava i řiť chybí tam, kde se kde kdo řítí bránit národní zájmy USA. Tak alou! Metál a možná i kulka, nebo pořádná koule do koulí tě na tom poli slávy neminou - hrdino bez bázně a hany. Chvátej zachránit pošramocenou čest toho bezvýznamného malého národa kdesi uprostřed Evropy. Dostaneš pro tento čas požehnání vlády samotného Nečase a válečné stroje Casa se již houfují.

270118

01.06.2012 21:27

Nejde o krizi, ale konečně dorazily účty!

RE: Pokud se nepletu ........

90.?.?.?

V čem je ten rozdíl, když je ta naše "armáda" součástí NATO?

270123

02.06.2012 00:16

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Nejtvrdší režim je momentálně v Česku

90.?.?.?

Když ona k představě patří i představivost. No a při uplatnění představivosti k představě pokořování právě oné potřeby, pro niž je účast ve frontě zásadní nutností, je stav duševního rozpoložení postiženého dvoumoudrého hominida názorně vyjádřitelný toliko těmi smajlíky... Kouzlem nechtěného jsem právě v situaci postiženého, ale naštěstí jsem první ve frontě. [cool] Tak já letím... [velký smích]

270127

"Násilně kolektivní systém?"

A to má být jako co?... Byl by autor tohoto výroku tak laskav a uvedl zde i argumentaci, která ho k němu vedla? Bude zajímavé zvědět, jak ten dvoumoudrý hominid jako druh - vybavený coby pouhý sběrač a zcela holý z hlediska termoregulace - jak mohl při všech těch nástrahách a protivenstvích prostředí planety Země, vůbec vzniknout a do nynějška přežít?... [zmaten] [překvapení] [oči v sloup] Jsem, a jistě ne sám, jedno veliké ucho.... omlouvám se - oko. [vyplazený jazyk]

270188

"Krajina kde ked ludia nieco chcu tak si to schvalia a ked nieco nechcu tak si odhlasuju ze to nechcu."

Ozaj. Zvonku to tak vyzerá...

To je ale jen ten důsledek, jehož příčina není v těch lidech, ale v prostředí do něhož se dostali a které jim nabízí nadstandardní podmínky životní úrovně ne pro bohatost místních materiálních zdrojů, nýbrž pro bohatost globálních zdrojů finančních.

Jakže to pravil ten jeden z Rothschildů? "Nechte mě tisknout měnu státu a čerta starého mě budou zajímat jeho zákony", no a Švýcary ty měny států mají ve svých trezorech. Čerta starého tak tam ty kdo je jimi živ, zajímá co si ti Švýcaři kdy a o čem odhlasují, protože nebýt jich, tak i kdyby se oni sami snažili sebevíc, budou chudí jako ta jejich krajina - jako kostelní myši.

"Jó to se jim to demokratuje, když jim na to jiní dají" - jak by řekl topra fojak Švejk. [vyplazený jazyk]

270190

03.06.2012 12:01

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Nejtvrdší režim je momentálně v Česku

90.?.?.?

Tak už jsem zpět i s tím klikem. Ta fronta je u mě jen fiktivní, mavše vše potřebné zřízení hnedle za dveřmi a jen pro sebe. [vyplazený jazyk] Ale čert ví co je příčinou té nenadálé četnosti, pro niž bude nezbytný delší tuhý půst. Že bych zhřešil a to byl postih?...

A tak mě při tom místo na Přemysla došlo na mysl, zda by to nemělo být jevem obecným. Jakmile by se někdo provinil vůči JEHO zákonům - a ty jsou přece známé - tak vzápětí by přišla odplata nikoliv domluvou, pokutou, stáním v koutě, klečením na hrachu, nebo veřejnými, či nucenými pracemi až doživotní samotkou spoutaný v "medvědu", ale tímto, mimořádně účinným způsobem. Vsadím boty, že z kriminálů by byly penziony pro bezdomovce, z policajtů hajzldědci a ze šlapek hajzlbáby, no a politici, ti by měli zcela jistě za svoji odměnu nad hlavou místo meče spravedlnosti, svatozář...

Škoda jen, že by to nebylo účinné na bankstery. Ti gauneři by se zcela jistě i u NĚHO vykoupili, jako ostatně dosud vždycky. [bliji]

270193

03.06.2012 12:44

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Nejtvrdší režim je momentálně v Česku

90.?.?.?

No já nevím, ale těch max 12 šípů že by skolilo mamuta? Vždyť neznali ani bronz, natož pak železo a museli se držet hezky daleko, protože takový nasraný mamut, to je horší než vzteklá parní mašina. Ono se to nezdá, ale kdyby měl mamut štítek jako ta parní mašina, tak na by na něm bylo nejspíš tak číslo 412, což znamená 4 hnací jednotky=nohy, 1+3=4*10=40km/hod rychlost a 8t/4=2t zatížení na hnací jednotku. Když ani dnešní nadopovaní sprinteři nedosáhnou těch 40 km/hod, tak co pak ti troglodyti tenkrát. Jo a ještě se taky píše, že je lovili do vykopaných(?) jam a to už muselo být ještě pracnější. On ten mamut není žádnej vůl, aby vlezl na kde co, co jinde není. Při takové produktivitě je pak s podivem, kam ti mamuti zmizeli, když sežrat je ti neandrtálci určitě nestačili. Nevyhynuli nakonec na přemnožení?... Jako ti neandrtálci? [zmaten]

270196

03.06.2012 13:56

Nejde o krizi, ale konečně dorazily účty!

RE: Pokud se nepletu ........

90.?.?.?

Jaká naše armáda, když je to jen jedna z částí cizinecké legie NATO? Která podle dohody dávno měla zmizet tak, jak již není Varšavský pakt... Francouzi měli v té své žoldáky všemožných národností na samostatné smlouvy. NATO je dál. Tam mají žoldáky na samostatné smlouvy všemožných celých států. Dokonce chce tu Evropu bez Ruska chránit před napadením, z Íránu a KLDR, i Izrael. Jinak ji nejspíš napadne v cizích dresech sám místo nich a tím přiměje NATO k invazi i tam, kam se mu zase až tak moc nechce. On Írán i KLDR je přece jen tvrdší ořech, než Libye či Afghánistán, kde se už 10 let plácají proti pastevcům koz od ničeho k ničemu.

A důkaz?... Od kdy je obranou území Evropy agrese v Africe? To jako preventivně chtěli Kaddáfímu zabránit v invazi do Řecka, do Itálie, nebo nedej bože do Francie, či Španělska? A o totéž se chystají i jinde!... Asi neznají to o tom větru a bouři.

270198

03.06.2012 18:55

2% = 49 x nula nula NIC

Je jediná pomoc.

90.?.?.?

Jestli platí, že
"kdo neskáče není Čech, hop hop hop, - ", pak navrhuji nový slogan:

"každý Čech bankéřem, buch, buch, buch, - ".

Na rozdíl od bezduchého hopsání sounož (nejde o překlep), lze v tomto použít libovolnou část těla, kdykoliv i kdekoliv a samotnou i s nástrojem. A ještě se tím podvědomě vzdává hold Stvořiteli. No a pokud platí, že největší hovadina má největší úspěch, jakože to nesporně platí, pak má Česko a tím i Čeština zaručenu nehynoucí světovost i v přilehlých galaxiích.

Tak vzhůru do Vesmíru a s vervou sobě vlastní řvěme, dupejme a tlučme:

["každý Čech bankéřem, buch, buch, buch, - "] D.C. ad lib.
[velký smích] [chechtot]

P.S. A nějaká pitomá finanční krize nám může být ukradená... když v parafrázi na Švejka: "nám na to ostatní dají". [vyplazený jazyk]

270208

03.06.2012 19:26

Je příčinou problémů soudobé společnosti společenský systém nebo způsob vládnutí?

RE: Nejtvrdší režim je momentálně v Česku

90.?.?.?

No jo, ale když ony rostly tenkrát taky ještě všude stromy a mezi těmi se dost blbě používá jako zbraň cokoliv, nehledě na to, jak vlastně přežili do doby, než vynalezli ten atlatl a pazourek na hroty, protože obsidián snad používali jen indiáni a tam zase nebyli mamuti...

Jestli oni jim tady nemuseli vařit nějací odněkud zjinud, vybavení i na mamuty. Ta střelná rána ráže 45' mezi rohy - no dobře, tak mezi parohy - co má ten nalezený prajelen, ta přece musela vyjít z něčeho kdo to měl a uměl použít a to byl sotva ten pračlověk Janeček. [oči v sloup]

270211

05.06.2012 10:08

Pokládání základů pro preventivní jadernou válku proti Íránu

RE: Jsme vsichni ucastnici valky i kdyz zijeme na druhem konci sveta

90.?.?.?

Rakovina jako následek radioaktivního působení je obecně uznávaným faktorem, ale je někde potvrzena i souvislost diabetu s radioaktivním zamořením? [zmaten]

270275

05.06.2012 18:31

2% = 49 x nula nula NIC

RE: 22 příspěvků od začátku měsíce

90.?.?.?

Copak Vás nutím je všechny zveřejňovat, pokud zde obtěžují? [oči v sloup] Ale nenuťte mě zase Vy tento server nepodporovat mými anonymními příspěvky psanými i finančními. On ne každý je ochoten k vystupování byť pod anonymním nickem, za cenu předplatného. [vyplazený jazyk]

270290

06.06.2012 00:25

2% = 49 x nula nula NIC

RE: snaha se cení, ale autor by se měl nejdříve vzdělávat, než něco začne psát

90.?.?.?

Z Wiki o "fiat money" vyjímám:
"státní či soukromé banky (s patřičnou licencí) mají pověření vydávat zákonnou měnu coby bankovní kredit z úvěrových účtů, které u svých klientů vedou, nebo ji naopak přijímat k navýšení stavu účtu či splácení debetního úvěru"

Pokud tedy peníze obecně vznikají z dluhu a u ničím nekrytých fiat money to platí, tak musí být logicky každý vklad rovněž z dluhu, leda by si někdo tiskl peníze sám, jako ty banky... A to by byla nekalá konkurence trestná podle zákona. [vyplazený jazyk]

270299

06.06.2012 00:46

2% = 49 x nula nula NIC

RE: Multiplikace peněz

90.?.?.?

Ty pásy by ani tak nevadily. Ono spíš vadí to, že na tom Měsíci i planetách není koho humanitárně kolonizovat, jako tomu bylo v minulosti dobrým zvykem zde na Zemi. Jen si to zkuste představit, že doletíte ozáření radiací na Měsíc, zapíchnete tam vlajku, prohlásíte ho za něčí... a ono NIC. Nikdo vás nevítá; nikdo na vás neútočí; ba si vás ani nikdo nevšímá!!! No není to k uzoufání? Taková nuda?... Tak co tam? Tady je toho přece ještě tolik ke kolonizování, až oči přecházejí... a někde jste vítaní, tamto zase na vás střílí, ale všude si vás všímají a tak se nikde nenudíte... no a nakonec z toho ještě něco kápne, tak neberte to raději tady, než se kamsi ... [mrknutí jedním okem]

270300

06.06.2012 21:07

2% = 49 x nula nula NIC

RE: snaha se cení, ale autor by se měl nejdříve vzdělávat, než něco začne psát

90.?.?.?

Ty "skutečné" papírové peníze, kterých je v rámci těch "vygenerovaných" mizivé procento, ty jsou ovšem rovněž na dluh a to dluh vládní vůči ČNB, tak jako je to u FEDu s 5% úrokem za "vzduch". U FEDu se dařilo dlouhá desetiletí utajit a i nyní se všemožně brání zviditelnit, jeho skutečné vlastníky. Všechny národní banky přitom mají být jeho kopií a tak ani u ČNB nelze oficiálně zjistit, zda není privátním subjektem a bankovní rada jsou jen bílí koně. To, že je jmenuje prezident republiky, je bohapustá formalita. Kdyby je jmenoval skutečně, byli by mu i odpovědni, jak plyne z teorie řízení. A jsou?... Tuuudle [oči v sloup] Jsou "nezávislí"... Je to jen opičárna pro masy. Prezidentem je dnes beztak kde kdo kdoví kde.

270313

07.06.2012 00:57

Jak uspět v umění

RE: To není špatný nápad

90.?.?.?

Neboj babi. Tady ti všichni dosvědčí, že jsi disident IV. odboje. [mrknutí jedním okem] ... Vlastně si to tady můžou dosvědčit málem všichni navzájem, když i admin je jím oficiálně. Tak jestli to umíš, skládej. Ti kdo to zahrají se už najdou.... Možná by neškodilo do toho nějak vpašovat i Klause, aby se necejtil vopominutej. [smích]

270317

07.06.2012 23:48

Exekutor na steroidech

Exekuce na exekutora?

90.?.?.?

Není takový exekuční úkon projevem zneužití funkce veřejného činitele a tedy trestným činem v organizované skupině, jíž exekutorský úřad nepochybně je? Co to dát policii jako podnět k šetření, s návrhem finančních náhrad a satisfakce?

270352

08.06.2012 16:11

Exekutor na steroidech

RE: Absurdní divadlo

90.?.?.?

Hyeny mají v přírodě důležité poslání řízené přírodními zákony. To jen ten "dvoumoudřec", sem na Zemi importovaný ze zaniknuvšího Ráje, není zdejšímu prostředí přizpůsobený a k přežití nutně musí používat intelekt. V nehmotném světě duchovních bytostí je intelekt jakékoliv úrovně jim vzájemně neškodný. Duchovní bytosti si sotva můžou vzájemně načechrat fasádu. Ve světě hmoty a energie se však intelekt projeví přímo zmaterializovaně a je-li "dvoumoudrý", tak blbosti se už ani meze nekladou. Dovede vypustit džina z láhve, ale jak ho dostat zpět, tak na to už je moc blbej. Je to jak varoval Švejk: "Na světě nemůžou bejt všichni chytrý, poněvadž by na ní bylo tolik moudrosti, že by z toho byl každej druhej blbej." A na jeho slova dochází. Škola je čím dál delší a na jejím konci jsou ti co sice umí číst, ale neví "vo čem to je". A vo tom to je.

270389

09.06.2012 11:03

Exekutor na steroidech

RE: Exekuce na exekutora?

90.?.?.?

Tak to je v háji. Ta podmínka úmyslu je nenaplnitelná. Nezbývá, než cálovat. [naštvaný] [bliji]

270421

09.06.2012 11:34

Exekutor na steroidech

RE: Absurdní divadlo

90.?.?.?

Ta teorie nemá chybu. Praxe je jako obvykle odlišná.

Po těch vyhnaných zde zůstanou majetky... a zhasnuto... [oči v sloup] Leda by to vyhnání zařídili kreativizmem zrecyklovaní komunisti a všechno zestátnili. Desatero přece vyznávají stejně jako křesťani, tak co by jim udělalo uznat je jako Stvořitelovo, když už existuje i materiální důkaz jeho existence. [překvapení] Pak by ta pasáž v hymně -"zemský ráj to na pohled" - mohla být i naplněna. [vyplazený jazyk]

270424

09.06.2012 21:54

ČSSD významně pomohla k přijetí návrhu zákona na vyrovnání s církvemi

RE: Velký Knír na Hradě

90.?.?.?

Fohat rozumí dobře. Musíš číst i hlavičku a čtenému porozumět. Jen je otázkou co bylo tehdy větším zlem. Zda být na dešti, nebo vlézt pod okap. Zda být v blátě, nebo v louži, když jsme tak jako tak v prdeli.

270435

Oni ti hamouni všeho kalibru jsou nepoučitelní. Velký křach je za dveřmi a jak je rozrazí, všichni budou potřebovat potravu, která potřebuje půdu, která potřebuje obdělávat. Ve městech budou k jídlu nanejvýš krysy a venkov se tak nebude ptát čí co je. Prostě si vzpomene na předchozí zkušenosti s JZD a začne znovu společně produkovat potravinovou soběstačnost, protože jinou šanci nemá. Ti kteří dnes brání elity&spol. se dají do služeb přežití, jinak nepřežije nikdo. Že to nebude žádný samet, tak o tom nemůže být pochyb. Nikdo nevstoupí dvakrát do stejné řeky a po zkušenostech už to nebude jako kdysi na zelené louce.

270437

13.06.2012 21:28

S měkkými protikorupčními zákony se korupce nezbavíme

RE: jak nahoře,tak dole.

90.?.?.?

Zato ti, kdo o reinkarnaci něco tvrdí, mají hafo argumentace k potvrzení svých tvrzení. [oči v sloup] Tak sem s nimi, ať neumřeme blbí. [překvapení] [chechtot]

270624

13.06.2012 21:55

S měkkými protikorupčními zákony se korupce nezbavíme

RE: zloděj volá : chyťte zloděje !

90.?.?.?

Neměj obavy ty potrefený huso. Klidně okrádejte a tunelujte dál i spolu s těmi svými nejbližšími příbuznými a s politiky, kteří jsa v tom sami namočeni až po uši, nic takového nedopustí. On to vyjádřil kníže pán o Parkanové jasně, že "chtít ji obvinit za politické rozhodnutí je nesmysl" - jakoby politici mohli beztrestně třeba stát i zruinovat. A kdyby to ti politici i dopustili, je vás Lotrandů už tolik, že než si na vás spravedlnost udělá čas, tak budete odloženi in memoriam i bez toho infarktu ze strachu z prozrazení, který z tebe trčí jako sláma z bot.

270625

13.06.2012 23:18

Ruské varovné výstřely

RE: WTF?

90.?.?.?

"Stalin naproti tomu chtěl, aby Hitler udělal špinavou práci a oni pak přijdou, "osvobodí" Evropu..."

Ono se o tom moc neví, ale to měl Stalin v úmyslu už když ládoval ten slepý patron do kanónu Aurory. [překvapení] [chechtot] [oči v sloup]

270630

13.06.2012 23:52

Ruské varovné výstřely

RE: Spatne datum

90.?.?.?

V době, kdy bylo z USA veřejně označeno Středozemní moře za odpalovací základnu pro "protiraketové účely", by bylo odpálení ruské rakety z totoho prostoru "neviditelnou" ponorkou, krokem s nepředvídatelnými následky. Mimo to by tato ponorka byla v pasti, z níž není úniku jinam než na dno, kde je místy dost hluboko. Spíš se taková aktivita dá očekávat jako průzkum bojem od NATO, kdy měla tato cvičná rachejtle vyprovokovat k zásahu protiraketovou obranu RF, k získání žádoucích informací o ní. Novinové zprávy obou stran jsou v tomto ohledu jen spekulacemi, pokud přímo neklamou.

270633

17.06.2012 14:46

Proč musel jít David Rath do basy

RE: Pravdivej clanek

90.?.?.?

Ale to snad neeé! Tak trapná neznalost? [oči v sloup]

Kandelábr je přece to, co má něco umožnit. Tu pověšení lucerny, ondy zase oprátky a proto musí stoje na zemi bránit v působení gravitace trčením vzhůru. Kdežto zábradlí, jak už z názvu plyne, to má čemusi bránit. Třeba pádu do propasti, nebo i do zločinu a proto musí bránit působení dané gravitace svým trčením v dál; ale zase ne tak vysoko aby ho nešlo přelézt a ten pocit svobody z jeho překonání si dosytosti vychutnat, když to zakázané nejvíce chutná už od Ráje. [velký smích]

270725

"...tak ještě může být na téhle planeté hodně horko..."

To horko bude ale od Slunce, protože jeho barevná teplota ve viditelném spektru přešla skokem v několika minutách [překvapení] a prakticky bez obvyklého cca 30 hodinového zpoždění [překvapení] [překvapení] s odrazem v geomagnetické maxibouři na horní hranici měřitelnosti [překvapení] [překvapení] [překvapení] , od konce loňského září [zmaten] ze žluté do modré. Zanedlouho tak budou na Zemi docela jinakší starosti než jaké nám banksteři vnucují - jak to přežít [oči v sloup] , pokud to vůbec lze... [naštvaný]

270759

19.06.2012 15:19

Proč musel jít David Rath do basy

RE: ouha - levicová touha - po moci

90.?.?.?

Pán je snad právník!? Takto pojímaným komunikačním prostředkem jímž je jazyk, lze tak visvětlit i nevysvětlitelné. To biblické babylonské zmatení jazyků pak není dáno mnohostí různých řečí, ale mnohostí různého výkladu řeči jediné. V současnosti obdoba to použití slova díky, ve spojení s něčím dle Bible, "zlým". Příkladně "díky jaderné katastrofě ve Fukushimě...", adt. a pod., kdy je jeden na pochybách o normální funkčností toho, co "dvoumoudří" mají mít mezi ušima, leč díky absenci této podivné materie jimi nejsou.

270789

21.06.2012 19:55

Na správné straně historie

RE: Len frázy?

90.?.?.?

Mluvená i psaná řeč je tím, co lidi odlišuje od zvířat... Měl snad ten Lavrov smrdět? Nebo být sladkokyselý? Když tyhle smysly jsou na dálku ke komunikaci nepoužitelné? [oči v sloup] ... Dokáže to tvoje EGO vůbec přijmout fakt, že tady není samo? A že "jak se do lesa..."? I ten tvůj projev, je jen projevem, z něhož se dá vyvodit všechno a nic... spíš to nic. [vyplazený jazyk] Ale budit se kvůli tomu nemusíš [mrknutí jedním okem]...

270914

21.06.2012 20:45

Na správné straně historie

RE: Lavrov to ví, je to mezi řádky...

90.?.?.?

Ten Marx se do toho seznamu MOCNÝCH dostal proč? On snad měl MOC? Pokud je známo, byl chudý jako kostelní myš a udělal jedinou známou věc na světě - analyzoval kapitál... a jak plyne z dodnes zlostných reakcí kapitalistů i jejich užitečných idiotů, tak nejspíš správně... A to v té době neexistovalo burzovní kasíno s deriváty, pákami a penězi podloženými dluhem za úrok.

270916

24.06.2012 17:13

Odcházející svět dýmek

Trojkombinace.

90.?.?.?

Nestačí jen kouřit. Musíte i chlastat (I. liga postačí) a dorážet to kafem. Kdo to nezvládne, je žabař. Kdo to zvládne aspoň po dobu 50 let, je profík. A kdo to všechno potom bez absťáku pošle do pryč, toho vzalo pod svá křídla samo nebe a nějací Satanisti ve vládě i s k ním zkonvertovavším Kalouskem a s jeho daněmi, mu můžou leda tak políbit [chechtot] ... ale ne, nemyslel jsem prdel; myslel jsem "šos". [vyplazený jazyk] ... Mně už můžou [mrknutí jedním okem]

271025

25.06.2012 23:04

Odcházející svět dýmek

A včúl buď múdrý...

90.?.?.?

Tak na http://elensarcze.wordpress.com/2010/11/19/priprav...
se lze v závěru dočíst o vodní dýmce toto: "Dýmka je celkově škodlivější než cigarety (kvůli CO a těžkým kovům), ale vezmeme li v úvahu intenzitu kouření vodní dýmky, není to zas tak hrozné...." [překvapení] [zmaten] [vyplazený jazyk]

271125

26.06.2012 20:06

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (I)

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

90.?.?.?

Když nejsou židi jako židi, tak proč jimi všichni jsou? Obřízka je přece víra a ne genetická odlišnost s níž se rodí!!! [překvapení]

To "janko": Smíme vědět, od kdy je IČO OSVČ rodným číslem? Prosím prosím, ať neumřeme blbí. [oči v sloup] Možná by to chtělo zintenzivnit ten pobyt na internetu. [vyplazený jazyk]

271174

27.06.2012 00:31

USA a Francie chystají pro Sýrii libyjský scénář

RE: Varovanie

90.?.?.?

Když byl taťka schopen pro své potěšení stvořit čas, prostor, hmotu i energii a něco z toho prachu ještě uplácat k obrazu svému, tak se jistě nekochal představou, že si s tím obrazem rozumně pokecá o burzovních derivátech. Jako obraz byl ten uplácanec sice krásný, ale jen dokud neotevřel hubu. No a ti dnešní modří dvoumoudří pitomci, sakra překlep; potomci jeho obrazu, ti už nemusí ani tu hubu otevírat. To co mají mezi ušima, to jim z těch hub po internetu smrdí až na druhý konec světa. Takže tu selekci taťka zvládne levou zadní. Prostě nechá všechny dvoumoudré navzájem se očichat a ti co smrdí si rovnou můžou za všechny svý prachy koupit lístek do očistce, kde je bez namáčení odsmradí. Tedy vlastně jim jen dají mezi ty uši něco rozumu. Kdo je skrblík a lístek si nekoupí, nebude... přestane být... a ještě blbej... Jak prosté [vyplazený jazyk]

271180

27.06.2012 15:47

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (I)

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

90.?.?.?

Je to fajn pocit, nemuset umřít blbej. Díky. [mrknutí jedním okem]

S těmi znalostmi židů o člověku není sporu. Zejména pokud ten Mojžíš, nebo koho ta Bible vlastně uvádí, byl veleknězem chrámu v Heliopolis, jak uvádí Paul Brunton. Uvedeno na pravou míru by to znamenalo, že se dostal k prastarým záznamům, které mu mohly dopomoci k absolutní nadvládě nad tehdejším světem a tak je prostě čmajznul, načež musel zmizet. Poté je léta studoval a pak už musel jen najít početný zástup následníků, které by mu farao byť nerad, ale uvolnil. Až na ten jeho kriminální počátek to může ta Bible uvádět celkem věrně. V arše tak nejspíš byly ty poznatky uchovávány jako posvátné. Desatero určitě... A jsou doposud.

O tom vzniku člověka ale bude nejspíš poněkud jiný příběh a o dost skromnější než galaktický i když zase ne v rámci celého Vesmíru nedůležitý. Postačí poznání, že Sluneční soustava přinejmenším ve své vnitřní části, je již nepochybně realizací inteligentního záměru. Člověk pak z toho vychází jako pokus o ten obraz jejího i svého stvůrce, oživením toho prachu z Bible... Na tak inteligentního stvůrce pokus ne právě inteligentní... [oči v sloup]

271212

27.06.2012 23:13

Operace „Evropská unie“: Cena svobody

RE: informační vrstva,

90.?.?.?

"...každý se někdy může naučit odpojit své vědomí od těla..."

... a napojit se na Matrix [oči v sloup] ... Jak to odpojené vědomí pozná, že to bloumání po Galaxii nebyla iluze? [vyplazený jazyk]

A když je každý člověk nepatrnou částí Boha, tak jeho samotného nepotřebuje? To je stejná logika, jako že neurony nepotřebují mozek, potažmo tělesné buňky člověka. V neživé hmotě to tak je, že atomy ke své existenci nepotřebují organizování se do molekul a ty zase svá vyšší uskupení třeba do podoby hvězd, či galaxií. Ale v oživené hmotě je to přesně naopak. Tam je organizovanost hmoty předpokladem k existenci. Těla i myšlení. Nejsme žádnou malou součástí Boha. Jsme jím stvořeni jen k jeho obrazu a tedy obdobou autoportrétu malíře na plátně a tedy ve stejném porovnání také inteligentní... Čili nic moc...

"A když se to nepovede, bude sice hůř - ale o to rychleji půjdou pak změny k lepšímu."

Proroctví ne vždy vyjdou podle přání a tak jisté je jen jedno: "nic není jisté"... vyjma toho, že nebude-li pršet, nezmoknem. [chechtot]

271227

28.06.2012 01:54

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (I)

RE: Biblické jméno obětí programovatelných parametrů uchvatitelů

90.?.?.?

Jaký projekt? Čím je potvrzován? To všechno je k mání kde? Plejáďané? Aštar?

Pokud by každé písmeno mělo vlastní význam, pak ovšem by ho tvůrci slov museli znát. Problém je pak v tom, že ta písmena jsou v každé řečí jiná i když slova z nich vytvořená mají stejný význam. Takže falzifikace tohoto tvrzení se jeví býti potvrzenou. Leda by to platilo jen pro jednu řeč a ta by nesměla vykazovat žádný vývoj v čase. Ani vertikálním, ani horizontálním, ba ani v minulém! Či ne?

A co ty asociační řady? To je jako co? Ani strejda Google z toho není moudrý. Jediný odkaz je na fejeton o jednom narkomanovi, jak se sjel a potkal smrt. Ještě že to byl blábol, jinak by se jeden až lek.

O té dvojí formě informace se dá uvažovat. Jedna je spřažena s časem Vesmíru, který musí být v celém jeho rozsahu synchronní i když ne nutně kontinuální, protože nebýt to tak, nemohly by působit vesmírné zákonitosti gravitací počínaje. Jiná je pak informace spřažená s hmotou a prostorem jak ji známe. Ovšem její omezená rychlost šíření je jen z pohledu hmotných objektů, jejich hmotností a jejich vzdáleností vůči sobě, jenž se u těch které známe z pozorování mění jen zcela zanedbatelně. Jinak není vůči čemu ji změřit, když ve Vesmíru nic chvilku nepostojí a jeho střed je Bůh ví kde. Možná v Česku na Řípu. [smích]

Ta poslední věta o jiném příběhu jiného boha je o čem? Mezi lidi se možná šíří, ale buď nejsem lidi, nebo nejsem na tom správném místě ve správný čas. Ani vertikální ani horizontální. Tak kam se mám postavit, aby mě to nemíjelo jako dosud štěstí ve hře?

271234

28.06.2012 02:48

Operace „Evropská unie“: Cena svobody

RE: Velmi zajimave napsano...

90.?.?.?

Srovnávat v čemkoliv jakoukoliv jinou zemi s tímto gangsterstánem, je naprosto ošidné a výsledek neporovnatelný. Máme sice parlament plný právníků, ale tím že má každý z nich několik právních názorů a hlavně ve svůj prospěch, tak páchají jeden zákonný paskvil za druhým. Ti zbylí neprávníci jsou jen do naplnění počtu partajnických volebních kandidátek, kteří podle svého nejlepšího vědomí a absentujícího svědomí, jsou za ty platy, úplatky a prebendy, ochotni s těmi paskvily souhlasit rukama i nohama. No a celé to kočíruje kapitál chamtivý po zisku.

V tom průběžném pilíři je zakotveno něco, co ho má činit v každé normální zemi dostatečným - růst produktivity. Tu ovšem nesmí sežrat kapitalisti na hrátky v burzovním kasínu či na jiné prostopášnosti, ale musí těmi zisky z růstu produktivity plnit jak své mzdové a sociální fondy, tak i státní kasu tak, aby rostla životní úroveň nejen jejich, ale úměrně k tomu v celé společnosti. Pak nebudou potřebné povinné soukromé penzijní fondy a vznikat jakési umělé krize s rostoucími propastmi mezi třídami... Penze má sloužit k jedinému - důstojnému dožití každého a to je u všech stejné. Kdo je lačný po mamonu, nechť se činí dál jak libo. Nejsa faraon, do hrobu si to stejně nevezme...a když i vezme, ukradnou mu to jako tomu faraovi... Jak prosté...

271236

28.06.2012 03:15

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

Ale co jiní?

90.?.?.?

Tys měl v ruce alespoň ty klíče, za které si můžeš vynadat do volů a třeba i naliskat. Ale těch nezvoníků bylo oproti té hrstce zvoníků většina národa a ti jsou na tom po té pamětné Havlově velkolži mnozí ještě hůř, protože s bídou mají nárok na ty dávky, bez nichž si mohou leda tak hodit mašli, jak už mnozí z nich i udělali... Nebylo by správnější hodit tu mašli těm, kteří to poplyšákovo mají na triku? Určitě jich není tolik jako těch druhých a můžou tak mít i společné spočinutí někde v rohu smetiště.

271238

28.06.2012 12:04

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (II)

RE: schválne obrátené naruby?

90.?.?.?

Když tak to kolemjdoucí mrnění jeden sleduje, nezbývá než očekávat brzký příchod toho Nejvyššího, jenž prohlásí: "Tak vážený dvojmúdrý, dosť bolo teho huncústva a zatváráme. Posledný zhasíňa!"

271256

28.06.2012 17:04

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

RE: Za vším stojí přirozená lidská vlastnost-chamtivost.

90.?.?.?

Ono všechno dění má svoji příčinu. Tedy i to lidské, které ač má fyzický základ v hominidech, přece jen se od nich dost podstatně liší ve dvou rozdílech, které jsou vzájemně příčinou a následkem. Příčina je v chybějící přirozené výbavě nutné pro existenci na této planetě a následek je rostoucí intelekt. I ta příčina je ovšem jen následkem jiné příčiny o které ale můžeme jen spekulovat, nebo ji převzít z Bible. Prostě nás někdo uplácal pro planetu s jinými podmínkami životního prostředí, dovolujícími nám být vegetariány. A pak nás čert ví proč přemístil sem kde vládnou ty zdejší dovolující jen život v potravním řetězci, ale pozapomněl nám rovněž upravit pohlavní pud na zdejší sezónní. Sice nám to pomáhá zachovat náš druh, ale jsa na vrcholu toho potravního řetězce a nemaje tedy přirozených regulátorů populace v predátorech, množíme se rychleji než je nám milé a tak maje rozum, máme tím i regulatorní nástroje k redukci početních stavů dvoumoudrých a to jak tu, nebo tam, či někde zcela jinde.

Důsledek toho všeho je v tom, že si to chybějící životní prostředí snažíme prací a organizací nahrazovat v následném řetězci příčin a následků. Jednak abychom nezanikli jako druh a pak že jsme tak líní jako vandrácká hůl, takže se třeba i strháme, jen abychom nemuseli nic dělat.

No a ono se to daří až tak moc, že nás samo toto úsilí sice existenčně ohrožuje, ale protože to je současně náš úděl, viz "v potu své tváře...", tak se s tím sotva dá co rozumného dělat v podmínkách, kdy převládají rozumem umocněné pudy. Zejména ten vlastnický. Ten se uplatní i v primitivním společenství, příkladem čehož může být scéna s lahví od Coca-Coly ve filmu "Bohové musí být šílení", která je spíš reportáží právě o tom, co je v nás.

Když žádná jiná vhodná planeta není kam až oko dohlédne, máme jen dvě možnosti. Být bit, protože škoda rány která mimo padne, nebo nebýt, protože to prostě uděláme jako ti v té "Planetě opic".

271268

28.06.2012 22:19

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

RE: Dobre napsane... ALE co s tim?

90.?.?.?

Aby oni sami nezdržovali dáváním si přednosti kdo bude tím prvním na řadě atd., a když losovačky jsou jak známo zakázané, tak bude nejlepší vzít to odshora pěkně po řadě.

Všichni jak tam jsou porušili ze zištných pohnutek slib daný Ústavou ČR a jsou tedy velezrádci. Lhostejno zda aktivně, či svojí pasivitou. Věděli, nebo vědět měli čeho jsou aktéry, či svědky a co je jejich občanskou povinností. Takže to co se jim klade, nelze pokládat za kolektivní vinu, no a spravedlnosti musí být učiněno zadost, byť by dopadla i na ty, kdož tvoří zákony. Jít do politiky za vidinou moci byla jejich svobodná volba, ale moc nutně provází odpovědnost. Jinak by se zde nevládlo z vůle lidu, nýbrž by zde vládla zvůle moci, proti kteréž mají občané ústavní právo se postavit na odpor.

271276

30.06.2012 14:05

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (II)

RE: Církevní privatizace

90.?.?.?

Není to antisemitizmus. Je to je kšeft. Sudeťáci jsou ze hry a ti dvojí si v těch horních patrech ani vlásek neskřiví. Obojí si ho kryjí kipou. [vyplazený jazyk] [bliji]

271320

30.06.2012 14:27

O dotování ekonomiky a bankovním „týlu“ nadnárodních korporací (I)

RE: Tezko verit pisateli

90.?.?.?

Kdo je tady naivní? Vláda? Parlament? Partaje?... Vždyť ti všichni sají kde můžou. A odkud kápne víc? Od místních chudých málo dotovaných, nebo od více dotovaných zahraničních zemědělců?!... V politice se NIC neděje spontánně. Vše je tam záměr. Zejména jak jde o prachy a o ty jde přece vždycky na prvním místě. Hlavně těm s jarmulkou. Přikazuje jim to zákon Nejvyššího. Tak co můžou dělat? [pláč] [chechtot]

271321

30.06.2012 20:33

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (II)

RE: Tak tenhle dnesni clanek

90.?.?.?

Proč brrr? Takový šťabajzny se jen tak nevidí. Už aby se to pořádalo taky v Česku. Kandidátek je tady víc než tam. Od Hradu přes podhradí až po lont. [velký smích] [bliji]

271331

02.07.2012 03:50

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

Kauzalita, objektivita a subjektivita - I.

90.?.?.?

Celá existence Vesmíru stojí na kauzalitě a objektivitě. Rozum lidský navíc i na subjektivitě. Počátek kauzálního dění, v jehož konečných důsledcích jsme aktéry i my sami, je v nudě. Kdosi, nebo cosi, co je nadáno inteligentní tvořivou silou, se prostě nudilo a protože nuda je matka zahálky a zahálka hrobařem inteligence, tak pojalo úmysl stvořit něco tak chaotického, co ho do konce jeho nekonečné existence jednou provždy nudy zbaví. A stvořilo Vesmír. Ale ouha. Ukázalo se, že Vesmír je sice ve svých fraktálech nekonečně rozmanitý, ale právě v nich i nekonečně podobný tím, že se musí řídit neměnnými zákonitostmi. No a protože inteligence toho kdosi cosi je nejspíš nekonečná, tak ty neměnné zákonitosti se hnedle staly recidivou nudy, potažmo zahálky, potažmo hrozbou pro úplnou proměnu inteligence toho kdosi cosi v debilitu. A tak jako před tím s Vesmírem a jeho časoprostorem naplněným hmotou a jejím duálním protějškem energií, jalo se to kdosi cosi pojmout úmysl ještě nekonečně složitější a stvořilo Sluneční soustavu s různohmotnými planetami, jako základem pro hru o nekonečných variantách zahánějících jeho nudu. Hru nazvanou - život.

No a zatím má ta hra svoji nejsložitější verzi v živočišném druhu "člověk", což je poněkud upravená verze lidoopa tím, že co mu bylo odebráno na fyzické výbavě - k níž muselo být na vhodné z planet (Venuši blahé paměti) vytvořeno zvláště stabilní prostředí nazvané čert ví proč Ráj - to mu bylo přidáno na intelektu. Vzhledem k nekonečné inteligenci toho kdosi cosi je ten náš intelekt sice jen coby k jeho obrazu, ale vládnuvše svobodnou vůlí se stává obtížně předvídatelným, což zaručuje, že ta protivná nuda má naději na přeměnu v nekonečný řetězec příčin průserů a nutnosti řešení jejich následků.

Naším údělem tak mimo toho být tím jeho obrazem, je starat se o svoje zachování při životě a tím i tvorbě těch průserů a jejich následků, čímž se sami inteligenčně povznášíme a současně zamezujeme aby i to kdosi cosi o svoji inteligenci nepřišlo, jinými slovy nezblblo. Zatím se nám to jak se zdá daří nadmíru úspěšně a jistě tak u toho kdosi cosi sklidíme ocenění, až nám dá o sobě zase časem vědět. Jeho čas je totiž oproti tomu našemu neobyčejně líný. Záznamy uvádí, že jeden jeho den je roven tisíci našich roků, tedy cca 50 generací, takže i kdyby se nám kdosi cosi věnovalo denně, naprostá většina z nás ho osobně nepozná a tak jeho případné vysvětlení té jeho kauzality a objektivity jsou pro většinu z nás španělskou vesnicí.

271376

02.07.2012 03:54

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

Kauzalita, objektivita, subjektivita - II.

90.?.?.?

Jsou-li kauzalita a objektivita pro nás španělskou vesnicí, pak subjektivita je nám všem naprosto přirozenou. Tou nejpřirozenější ze subjektivit se nám pak stala tužba po vlastnění hmotných statků - objektivně sice nikomu nepatřících a když ano pak jen tomu kdo si je stvořil - a z nich pak cosi, co nám ty hmotné statky pomáhá různě směňovat procesem zvaným "kšeft" - peníze. Ony se sice časem staly samy hmotným statkem zvaným zboží, byť je to stejná pitomost jako pokus zvednou sám sebe sedě na židli, ale je to náš subjektivní přínos pro zachování kauzality s objektivitou a tím i nezblbnutí toho kdosi cosi, třebaže naopak tím blbneme sami. Je to smutné, ale je to tak, že buď bude nakonec v nekonečnosti blbé to kdosi cosi, nebo my. No a protože košile je bližší kabátu, je jasné kam to směřuje. Nejasné naopak je, zda nám to ta nekonečná inteligence sežere, nebo nám sdělí, že zblbnout nemusíme, budeme-li používat ten svůj příděl inteligence a ty prachy pošleme k čertu, protože objektivně vzato si je subjektivně stvořili lidé a ti se mají starat o zahánění nudy toho kdosi cosi a ne o kšefty s penězi. Jako bonus nám pak odpadne i vše, co se s penězi vleče jako koule na noze - dluhy s lichvářským úrokem- a konečně bude moci každý "podle svých schopností mít podle svých potřeb". Tedy jen a jen svojí zásluhou a ne tyjíce ze zásluh jiných. Můžeme se tak těšit nadějí, že kdosi cosi nám nezblbne, my zmoudříme a místo potopy nás tentokrát neuškvaří.

271377

03.07.2012 02:04

Piráti na internetu

RE: K zamysleni

90.?.?.?

Nikoliv po narození. Všichni by měli zaplatit OSA autorský poplatek už při každém pokusu, byť i neúspěšném, o početí. Když se musí platit autorský poplatek i z prázdných médií včetně listu papíru a ze zakoupených záznamových zařízení, zvýšený navíc o 20% DPH, tak je i požadavek z předchozí věty sice idiotský, ale zákonný. Zákony přece tvoří zákonodárci i když jsou právníky ze z Plzně a nebo jimi nejsou vůbec, ale mají k tomu oprávnění od svých stejně inteligentních voličů... [oči v sloup]

271414

04.07.2012 14:03

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: Makow vyvraci sam sebe

90.?.?.?

"Kdyby ti tzv. iluminati takovou moc opravdu meli, kniha by nikdy nevysla a jmeno Makow by nikdo ani neznal."

Tak to by platilo, kdyby ovšem nebylo těch zpropadených uniklých "Protokolů...", v nichž je i nemožné možné. No a jedním z těchto tam popsaných majstrštyků je, přesvědčit okolí, že to co je, není. A druhým pak je pravý opak toho prvního. Holt kdo umí, ten umí...ti ostatní jen čumí...

Informace, zejména ty užitečné k ovládnutí jiných, ty jsou ceněny od nepaměti nade vše. Ty jejich z "Archy úmluvy", ty to dokládají už dobrých pár tisíc let nad Slunce jasněji...

Ještě že jsou ty boží mlýny... Ono tam v těch ukradených prastarých záznamech zase až tak úplně všechno jasně popsáno být ani nemohlo a taknějak zůstalo zřejmě opominuto, že to o tom "džbánu s uchem" má daleko univerzálnější platnost, než se obecně ví a jeví. Pak se ovšem projeví, že jsou věci "mezi nebem a zemí", s nimiž není radno si zahrávat, nechce-li se dopadnout jako ty děti ve stohu slámy se sirkami.

271497

04.07.2012 14:13

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: tato kniha ma mnoho nedostatku nepresnosti a domnenek atd...

90.?.?.?

Srandisto. Pamatuj si, že jednou legionář, navždy legionář. Můžeš skončit jen se štítem, nebo na štítě. A to ti legionáři byli veřejná služba. U těch neveřejných nejspíš skončíš jen na štítě.

271499

04.07.2012 15:36

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: Dobre a presne napsany clanek

90.?.?.?

Je to fakt dobrý závan argumentace, jak učinit tušené nejsoucím. Jistě. To co se skrývá, to lze jen dedukovat z jeho projevů. Ale naštěstí ty, jako vlastní stín, je nesnadno skrýt. Z toho pak co je těmi projevy vyjeveno je zjevné, že ta pyramida s okem na jednodolarovce není, jako ostatně vše v politice a ve kšeftě, žádnou náhodou. A ony těch symbolických i faktických projevů jsou celé přehršle, že ani tak umně projevený pokus o jejich zahalení do hávu neexistence to pak nesvede.

Závěr začíná otázkou:
"Proč se značná část lidí neumí samostatně správně rozhodovat?"

Odpověď je snadná. Už od společnosti prvobytně pospolné, tedy té, která se vytvořila po tom neslavném odsunu z Ráje, se ukázalo, že když jsou podmínky pro život těch člověků jiné než rajské, musí držet pospolu. A i když byli tehdy jen ti první dva, tak už měli rozdělené poslání a s nimi též různé úkoly k zachování svému i svého druhu. Ona ta Bible totiž pomíjí, že predátoři na Zemi neměli zákaz jejich lovu, počasí na ně taky nemuselo brát ohled a o krmení i pití se taky nějak museli postarat sami, když jen ten vzduch byl jaxi grátis jako v tom Ráji. No a když tedy tak museli držet pospolu a mít přitom různé úkoly, tak s jejich množením se se množila i potřeba všechno to hemžení se nějak organizovat, aby se umravnil ten jinak všudepřítomý pozemský chaos. No a co bylo dál, to je naprosto polopatě podáno W&V v písni "Civilizace", kde je i odpověď na tuto otázku. Tak kdo má zájem a nechce umřít blbej, nechť se z té písně poučí přečtením jejího textu na http://eurabie.blog.cz/0703/kdyz-jeste-civilizace-..., nebo jejím poslechem na YouTube.

271501

04.07.2012 16:36

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: tato kniha

90.?.?.?

To s tím Vatikánem je vskutku nevšední pohled na světové dění. Nějak ale ten pohled přehlíží prostý fakt, co bylo dřív a co povstalo z čeho. Pokud se k němu přihlédne, pak se věci jeví v poněkud jiném nasvícení. Ono také když se něco nezdá, tak se musí zdát něco jiného a když se něco zdá, tak je to jen sen, z něhož je dobré se do reality probudit. No a po tom probuzení je pak dobré nevěřit svým očím nad tím, že v těch pilířích státní moci se usalašili jedni a v těch pilířích ducha ti druzí a obojí si hrají tu "já na bráchu...", či tamto zase "ruka ruku myje", zatím co s těmi dole je to oblíbený intelektuální mač "rozděl a panuj", nebo jeho drsnější verze "cukr a bič"....

Zatím jsou to sice jen indície, ale to o těch pomalých a jistých mlýnech se jeví mít reálný základ. Každý kdo něco stvoří, tak je zvědav na své dílo a tady se tvořilo, až se hory zelenaly. Je tak nabíledni, že se bude i zvědavo. No a mají-li být toho předzvěstí viditelná nebeská znamení, pak není nebestěšího a viditelnějšího, nežli je samo Slunce. A to na nás od konce minulého září září jako zjednané, až z toho původního do žluta šlo přes modrou už do fialova, takže být někým kdo s tím dílem nějak nesouzní, či se mu dokonce vzpouzí, tak do smrti veselej nebudu. [vyplazený jazyk]

271505

04.07.2012 17:18

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: Inteligentním se divím

90.?.?.?

Nesmysl je sám argument "...proč se snaží argumentovat s nesmysly." Když už, tak "...proč se snaží polemizovat s nesmysly."

Jsme společenstvím živočišného druhu, kterému nezbývá nežli v tomto světě žít pospolu v dělbě potřebných činností, z nichž je nám pak dáno zde existovat. "Ten dělá to a ten zas tohle...", jak zpívá Werich v "Pekařově císaři", ale sotva si sami mohou vždycky vybírat to, kde, k čemu a co dělat. Jenže pokud to společenství nemá jiný program než mamon, nutně v něm musí být ztracenci a ti ostatní jim podobní. No a společenství kapitálu není nic, než mamon. Duchovno a tělesno z něho nevyjímaje. Lidé jsou v něm jen "pracovní silou" pro trh, pokud ne "živou silou" pro boj.

271506

04.07.2012 20:28

Sjednocená Evropa a panevropský fašismus

RE: Vyzva !!!

90.?.?.?

Je dost neobvyklé reagovat sám na sebe. Chce to zmírnit tempo psaní, aby bylo víc času k přemýšlení. Jak nabádal Komenský: "Všeliké kvaltování toliko pro hovada boží dobré jest".

Ten návrh by pak doznal dost podstatných změn, kdy místo funkce prezident se tomu říká osvícený panovník. Takových však už v galaxii nazývané "Mléčná dráha", nebejt. Takže nezbývá, než vyčkat příchodu toho krále nebeského... "Tak já to teda beru šéfe"! [cool]

271511

04.07.2012 21:29

Sjednocená Evropa a panevropský fašismus

RE: Německý, italský a český

90.?.?.?

A co by se stalo, kdyby si vtipálci dosadili místo "Ř", či "Ž", raději "Š"? [vyplazený jazyk]

Tedy oni ti rodičové stojí spíš před rozchodem z rozumu, než že by se konečně vzdali toho dosavatního života na hromádce. To pak to "nejšikovnější dítě" v obyvatelstvu českého ďolíku může taky skončit kdesi v zapadlém dětském domově.

Jinak ale o té místní genialitě to je docela odvážná myšlenka. Jen není-li ta myšlenka otcem přání a nebo jestli se ta genialita neprojevuje více genitálně... Kde pak jsou ty zástupy poznáníchtivých cizinců, toužících to dítě - před kterým závistivá cizina uctivě v obchodech žádá aby nekradli - poznat na vlastní oči? Tedy kromě těch, kteří tudy profrčí za volanty kamionů převážejících cokoliv za účelem kšeftu... A kdepak jsou v cizině k vidění ty zástupy děcek nejšikovnějších z šikovných - které sice plynně čtou i v cizích řečech, ale nechápou vocogo?Tedy kromě těch po nichž jde policie celého světa, neb je jim v šikovnosti vzorem sama hlava státu!

Takže shrnuto, pojem "věčnost" je pojmem dvousečným. Na jedné straně může mít formu příjemnou, ale ta už byla. V Ráji. Druhá strana této mince je a jak už to v dualitě bývá, jejím opakem. V zatracení. No a protože i čas má svoje dvě strany přítomností pouze oddělené, tak tohle vbrzku přijde. "Mnoho štěstí". Dá-li se o nějakém vůbec zvažovat tak, aby to neznělo sarkasticky, když Česko je prý mostem na všechny strany, ale po mostě se jak známo šlape.

271514

05.07.2012 01:35

Filipika proti ódám na Pospíšila

RE: Pospíšil se bude starat o umění

90.?.?.?

No není to zajímavé? Tak v totalitním režimu tvořili umělci jako by se nechumelilo a byť to vlastně za toho rudého teroru ani nemělo vzniknout, ještě se to dokonce chránilo před rozkradením a přitom to má nezanedbatelnou hodnotu... Jaképak umělecké skvosty asi zůstanou po té soudobé poplyšákové éře, když na nic nejsou peníze?... Ale zato svoboda, ta je. To zase jo. Nikdo už nikomu nebrání hodit si mašli... jen z toho Nuseláku je čím dál obtížnější plachtit vzduchem... taky by to nedělalo dobré jméno režimu, když kdejaký zoufalec by to zneužil ke svému zviditelnění se na titulní stránce bulváru. Že?

271518

Ta zpráva je značně zavádějící. To množství Uranu sice nemá ani 20 litrů objemu, ale musí být převáženo v těžkých přepravkách a tak při režimu k tomu náležejícímu je zhola nemožné jeho odcizení bez posvěcení nejvyšších míst státní moci, protože sami vojáci by si nikdy nic takového nemohli dovolit, když je v USA pořád platný trest smrti, uplatněný na Rosenbergových ne za krádež materiálu, ale plánů na výrobu, což je od realizace ještě na hony daleko.

Nejdůležitější je ale jiná věc. Ty vyrobené hlavice se nemůžou namontovat bez jejich vyzkoušení na polygonu. Takový polygon Izrael nemá a tak je jediné vysvětlení. Buď jsou ty hlavice z válečných skladů US ARMY a žádné kradení se nekonalo, nebo ty zkoušky umožnila vláda USA na svých polygonech a pak o těch krádežích musela vědět. Všechny kecy o nešíření jaderných zbraní, které navíc Izrael neakceptoval, jsou tak jenom kecy.

271522

Agitka? Proboha v čí prospěch? Ten téměř neaktivní uran má jisté podkritické množství a už při zjišťování jeho výše to tenkrát stálo toho examinátora život. Že by to podkritické množství měl někdo v úmyslu odnést z armádního skladu v igelitce, o tom lze s jistotou pochybovat a tak "těžká přepravka" ještě neznamená stotunový kontejner, ale něco, co rozhodně neunikne bdělému oku ostrahy takového zařízení, navíc děje-li se tak opakovaně po léta. Krást ten uran je tedy dost nepravděpodobná hypotéza. Konec konců proč by Izrael v USA něco léta pokoutně ukrádal, když je kompletně vlastní?!... To o těch testech je taky agitka?... Tak kdo tady vlastně fabuluje? [oči v sloup]

271551

05.07.2012 21:36

Odtajněné dokumenty FBI a CIA potvrzují, že Izrael v 50. letech kradl uran, aby si vyrobil atomovky

RE: Tak, zvani zide z USA pomohli svym zidum v sovetskem svazu

90.?.?.?

Že by A-bombu pomohli USA sestrojit Němci, je nesmysl. Jestli je ještě k sehnání Jungova kniha "Jasnější než tisíc sluncí", tak ta ten vývoj dokumentuje od počátku až po aplikaci. Konec války v Německu už neměl na nic vliv, protože v té době byl vývoj bomby u konce. Dokonce Churchill se v Jaltě snažil Stalinovi naznačit, že by měl být povolnější, protože je na obzoru něco, co svět změní. Ten prý ale vůbec nezareagoval (a teprve později se ukázalo, že nereagoval záměrně, aby zase on nedal spojencům najevo, že o projektu Manhattan něco ví) a protože přímá hrozba nebyla v té době kvůli možnému vyzrazení celého projektu Manhattan přípustná, tak se vliv nové zbraně v Jaltě neuplatnil. Němci byli o celé roky za vývojem v USA, kde na tom pracovaly v dobrovolné izolaci celé legie aktérů všech možných profesí, neohrožovány válečným děním.

271553

No tak i kdyby to zvládli ukrást ze skladu a nepřišlo se na to při inventůrách, které u tohoto materiálu nemohly být ve vlastním zájmu kontrolujících ledabylé, tak kdy, kde a jak to otestovali k funkčnosti?... To je ten stěžejní problém, před kterým oba uhýbáte, ponechávajíce ho zjevné záměrně nepovšimnut. Pročpak asi? Co? [zmaten] [vyplazený jazyk]

271562

06.07.2012 00:58

O dotování ekonomiky a bankovním „týlu“ nadnárodních korporací (II)

Válka má řadu podob.

90.?.?.?

Masivní horká válka o ruské zdroje se dnes jeví být pro USA stejně riskantní, jako v době SSSR. Z počátku úspěšný průlom této ruské obrany - přes nějak zmanipulovaného Gorbačova jeho změnou politického systému návratem ke kapitalizmu - se s nástupem Putina zadrhl a tak bankovní válka FEDu proti RF je jen jiným prostředkem k dosažení téhož, při snaze o eliminaci rizika masivní horké války. To ale nemůže zůstat ze strany RF bez odezvy a tak následná obrana orgánů RF proti vnitřnímu rozvratu podněcovanému zevně, nabývá na razanci. A překročí-li to vměšování kritickou hranici, tak poté jako vždy následuje řetězová reakce. Lhostejno zda ve hmotě, či ve vztazích. Ovšem ta ve vztazích má jen krok k té horké formě ve hmotě... Toto léto se jeví být poněkud horkým... ve všem. [naštvaný]

271567

"Kopčíte konstrukci?"

Řeč je přece o kradení uranu a ne o kradení dokumentace a technologií. Samotný uran by mohli použít tak nanejvýš na těžítka, když prý nezáří. Ale teprve právě to, co je ukryto za tím do té doby nebývalým projektem Manhattan, je klíčem k realizaci. Takže jediné co zbývá konstatovat je, že to vše je dodáno přímo z USA. Na klíč. [bliji]

271569

07.07.2012 00:35

Finanční puč v Evropě: Vláda bank, pro banky

RE: předlužené banky

90.?.?.?

Když on celý ten proces zprivatizování Země je rozložený schválně do řady gojimských generací, jimž se stane postupně Matrix skutečností. Ti pak zahleděni okem skelným pominou, že se jim jiní, mající ve své tisícileté honbě za mamonem společný zájem zcela konkretní, té planety původně patřící všemu živému, zmocnili jen pro sebe. K obnově biblického Ráje.

Ztracený Ráj lze totiž obnovit jen dvěma způsoby.

A) - Božím zásahem pro všechny jak bylo přislíbeno, ale na to nemá nikdo vliv jinak, než se stát tím Stvořitelovo obrazem a získat naději být vybrán.

B) - Nebo se dát cestou vytvoření Ráje bez boží účasti a jen pro vyvolené, nahrazujíce jim ty božské počiny nutné k obnově Ráje ovládnutím všech ostatních.

"B" je sice správně, ale... ale co pak? Je-li pravdou, že nic netrvá v světě věčně, nelze si ani jen představit zbytečnější úsilí celých rodů vyvolených, posléze však vyvalených. Po dosažení té mety totiž sice budou v umělém Ráji, ale jak pak na planetě uzavřené v kleci radiačních pásem naplní ty svoje neutuchající tužby po narůstající moci, která jediná jim dává smysl jejich bytí? Toť pak otázka přímo hamletovská. Být, či nebýt?... [vyplazený jazyk]

271612

07.07.2012 18:32

Odtajněné dokumenty FBI a CIA potvrzují, že Izrael v 50. letech kradl uran, aby si vyrobil atomovky

RE: Tak, zvani zide z USA pomohli svym zidum v sovetskem svazu

90.?.?.?

"...ten mal dokončený reaktor a aj odskúšanú malú bombu..."

Co to mělo být ta "malá bomba"? Ta kterou odzkoušeli Amerikáni byla vzhledem k množství Uranu nejmenší jakou tehdy dokázali udělat a přesto měla cca 15 kt TNT, tedy jako ta Hirošimská. Tak jak něco takového mohli Němci odzkoušet v Evropě, aniž by to uniklo pozornosti? Udělat tu nálož menší než je přirozená kritická hmotnost, je mnohem větší problém, než byl ten prvotní vývoj a trvalo dalších 10 let, než US ARMY měla nálože s ekv. 10 t a 20 t pro bezzákluzový kanon.

271643

07.07.2012 23:44

Odtajněné dokumenty FBI a CIA potvrzují, že Izrael v 50. letech kradl uran, aby si vyrobil atomovky

RE: Tak, zvani zide z USA pomohli svym zidum v sovetskem svazu

90.?.?.?

Je z toho vidno příslovečnou Německou důkladnost - od menšího k většímu - a ne v Barnumském USA stylu nabízet hned jen to největší co mají a teprve až když o to nemají zákazníci zájem, udělat výprodej. I tu hirošimskou pumu pro nezájem na trhu nakonec zmenšili až na ten bezzákluzový kanon s dostřelem 2 km při 10 t TNT, nebo 4 km při 20 t TNT. A i ten po pár letech nezájmu o jeho použití z výzbroje vyřadili. Zlé jazyky tvrdí, že ten nezájem byl ze strany obsluh [chechtot]
Jo a prej se dá ta nálož zmenšit dokonce až na úroveň ručního granátu, s účinností absolutní devastace rovněž do dvou kilometrů. [překvapení] [chechtot]

271650

08.07.2012 00:18

Odtajněné dokumenty FBI a CIA potvrzují, že Izrael v 50. letech kradl uran, aby si vyrobil atomovky

RE: Z dostupnách materiálů o tzv. Andropovovi (2)

90.?.?.?

"Potom by mohli mať pohlavári pravdu s našim neprávom na život.."

Z jejich pohledu samozřejmě pravdu mají. Má to ale háček. Ty získané prastaré informace podle kterých se řídí, se vztahují k poznatkům své doby. A protože svět té doby je pro nás jen legendou, k níž se obtížně nalézají artefakty ji dokladující, nutně musí i ti dnešní vládci dovést dnešní civilizaci ke stejnému stavu. Ke stavu legendy, kdy i naši potomci, budou-li jací, budou obtížně hledat artefakty dokladující naší civilizaci. Zřejmě i tehdy, jako i dnes, bylo přijmutí smyslu existence lidstva jen v ní samé, málo ambiciózním zářným zítřkem. A tak si ho prozářili. Zářením. Jenže ne tím život dávajícím slunečním, ale život beroucím vlastním. Nejspíš taky jako to Slunce jaderným. [pláč]

271651

08.07.2012 13:54

Osudový omyl T. G. Masaryka

Honíme se za vlastním ocasem.

90.?.?.?

Kdy už konečně dojde lidem poznání, že žádný z těch jimi vymyšlených systémů vlády není použitelný natrvalo. Všechny pracují s nějakým předpokladem, který se posléze ukáže jako iluzorní. Vše má přitom nějakou příčinu, ale ta je již dávno zasuta v zapomnění a důsledek se proto nedá změnit, nechť má podobu jakékoliv společensko-ekonomické formace. A co je tedy tou příčinou?

Příčinou jsme my sami a to tím, že jsme tělesnou výbavou vhodní jen pro podmínky panující v Ráji (kde byla všeho potřebného hojnost a tedy nebylo zapotřebí žádného úsilí o bezpečnost, o teplo, o krmení ani o pití a o vzduchu ani nemluvě), ale reálně i podle Bible jsme si toho nevážili a chtěli být ne jen k tomu obrazu pro potěšení svého Stvůrce, jak bylo původně našim údělem, ale nechaje se kýmsi poťouchlým ukecat - že když už jsme podle jeho podoby, tak můžeme být i jím samým - jsme ho upřimně řečeno zastihli v nedbalkách a tak upustil od toho očekávaného vzývání jeho slávy coby díků za naše přivedení na svět a dal nás do područí tomu poťouchlenci s tím, že co si nadrobil, nechť si i vyžere. Ale ne v jeho Ráji, nýbrž tam, kde z těch rajských podmínek je jen ten vzduch bez úsilí o vlastní i druhovou existenci, jinak se místo místa na vrcholu potravního řetězce, ocitneme na jeho dně. No a od toho se to všechno až podnes odvíjí. Musíme "v potu svých tváří...", ale jsme přitom líní; museli jsme se organizovat v dělbě práce a dávat tak vzniknout společenským třídám; museli jsme ustanovit hodnotový systém a přitom ho nectít; museli jsme aktivovat sebezáchovně sobectví i když musíme držet pospolu; a vůbec se musíme potácet ve spoustě jiných antagonizmů, s nimiž si nevíme rady ani my, ani ten co nás dostal do vínku za svou troufalost.

A tak zde na Zemi pro nás není žádný způsob, jak to naše prokletí změnit a nejen Masaryk, ale i kdokoliv předním a po něm se za popsaného stavu nutně nudně mýlí. Veškerá naše snaha o změnu vlastními silami je jako honění se za vlastním ocasem u psa. My bohužel nemáme ani ten ocas a tak se honíme jen za přeludy.... No jistá jiskřička naděje by možná byla, ale to by znamenalo VŠECHNY obdařit jistým ověřitelným poznáním, jemuž by se VŠICHNI dali v plen udržením své svobodné vůle na uzdě pod sloganem "přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno". Je to sice téměř stejné jako nyní, kdy se honíme za tím svým neexistujícím ocasem, ale právě to zmíněné poznání dává naději na požadovanou změnu našich naturelů a tím i údělu. Že musí zmizet nástroj směny produktů té dělby práce jenž se sám stal produktem - peníze - o tom snad ani netřeba mít pochybnost. To je nezbytnost... Jinak se za tím neexistujícím vlastním ocasem uhoníme až k smrti. [vyplazený jazyk]

271679

08.07.2012 16:35

Finanční puč v Evropě: Vláda bank, pro banky

RE: hmm

90.?.?.?

"Hodnoty se už tvoří jen za účelem zisku nikoli kvůli rozvoji, proto ta stagnace....."

To ale není žádná anomálie. To je prostě proto, že kapitál je tu pro co největší zisk a tvorba hodnot produkcí žádoucího zboží, která i přes sofistikované metody prognostiky je neúměrná potřebě, je jen vedlejším produktem a pouze předpokládá jeho uplatnění na trhu. Se zpožděním reagující trh ale nestačí tu nadprodukci absorbovat a vzniklý fázový posun mezi produkcí a spotřebou vede k nestabilitě, projevující se nesourodými cyklickými průběhy v jednotlivých komoditách. Je to obdoba biorytmů, jenže s mnohonásobně více průběhy a navíc mnohdy vzájemně závisejícími, takže jedině právě honba za ziskem zůstala ukazatelem a motorem celého toho dění. V prostoru s limity zdrojů i spotřeby to ovšem nemůže trvat navěky.

271688

10.07.2012 02:23

Smrt americké ústavy

Efekt sté opice?

90.?.?.?

Na českém internetu je již 10 let uvedeno něco, co zatím shlédlo víc jak 10 000 návštěvníků, ale zatím jen nepatrná část z nich vzala to poznání za své tak, aby reagovala přímo jeho šířením. Přitom obdobně jako u těch opic jde o podnět k vývojovému skoku ve společenství. Jak se ale v různých diskuzí začíná jevit, jsou reakce diskutérů k dedukcím o základních potřebách a vzájemných vztazích v civilizaci z toho poznání plynoucích, již brané na vědomí a zatím tedy pasivně přijímané. S pokračujícím časem však může to poznání jen narůstat až do bodu zlomu sté opice, po němž nastane ten její efekt lidsky vyjádřený známým sloganem, že "myšlenka se stává tvůrčí silou, jakmile se jí zmocní masy". Možná existuje něco jako katalyzátor, urychlující proces zmocnění se masami. Není ovšem jisté, zda v případě takto mocné myšlenky, byť argumentačně nefalzifikovatelně doložené, není lepší nechat ji v lidských myslích dozrát k přirozenému projevu toho jevu sté opice, kdy by se i ti dnešní všemocní měli v pokoře sklonit před tím, co je o řadu řádů přesahuje tak, že z vlastní vůle odloží svoji zvůli... No uvidíme...

271757

11.07.2012 00:26

Smrt americké ústavy

RE: Efekt sté opice?

90.?.?.?

Odkaz na prezentaci

271808

11.07.2012 00:50

Smrt americké ústavy

RE: USA jsou evidentně neofašistickým státem, JFK by jistě souhlasil.

90.?.?.?

Ono nic netrvá věčně. Ale může to stihnout napáchat tolik špatností, že se to ani do konce všech věků nepodaří napravit. Jako ten plyšák z Václaváku - "jen jedním očkem na nás pohlédl a do smrti veselí nebudem".

271809

12.07.2012 18:21

LIBOR: Největší skandál insider trading v historii

RE: Bankári nekradnú

90.?.?.?

Tak to s 100:10 už dávno padlo. U nás je to 100:2 a někde i 100:0.

Ten článek je blábol k odvedení pozornosti, který právě "rezervy" vůbec nezmiňuje, třebaže ty a ne nějaký LIBOR, nebo Franta, či Pepík, jsou čímsi unikátně zneužitým. Kdo dovolil bankám podvod s "rezervami"? Zákonodárci!!! Jaký vliv na úrokovou sazbu mají klienti bank? Žádný!!! A banky mezi sebou? To je o důvěře v solidnost, která se s deriváty vytratila.

Totéž s dohledem nad FED jiným, než mají jeho majitelé. Kdo? Prezident? Kongres? Vždyť ti jim dovolili FED založit a oni se chovají podle A. Rothshielda: "Kdo spravuje měnu země a ten tvoří její zákony". FED tak nepodléhá žádné kontrole státních orgánů.

Bankéři a mafie v USA fúzovali a vznikli bangsteři. Mají ale v genech bankrot, protože v kapitalizmu musí růst inflace, jinak tento řád končí v křeči deflace. A inflace potřebuje růst produkce a tím i spotřeby. V limitovaném prostředí planety to však z principu nelze a právě jsme ty limity dosáhli. Ty různobarevné arabské "revoluce" jsou jen posledním zoufalým pokusem oddálit co nemůže nepřijít.

Zavíráme! Zachraň se kdo můžeš! To, že se u nás policie rozhýbala k činnosti, to není samo sebou. Kapitál ji jen povolil uzdu, aby odvedl pozornost od nastávajícího kolapsu. A ten přijde jak píše Bible - neohlášen jako zloděj v noci. [bliji]

271877

12.07.2012 18:31

Smrt americké ústavy

RE: Efekt sté opice?

90.?.?.?

Není tam těch "náhod" ve vzájemných vztazích poněkud přespříliš? [překvapení] ... Ono i těm opicím to trvalo, než ji to došlo. [oči v sloup] [vyplazený jazyk]

271878

13.07.2012 03:44

LIBOR: Největší skandál insider trading v historii

RE: Bankári nekradnú

90.?.?.?

Úvěrem k bohatství? No tak to zvládnou jen ti negojímové, jak si uctivě dovolí gojímové označit židy. Je to něco jako urazit Roma cikánem. [oči v sloup] [velký smích]

271890

Špionáž je přece počestné řemeslo. Jako jím je i prostituce. Ta je sice o chlup starší, ale mnohdy jsou jedním. Nesmí se ale přitom vyzvídat. Vyzvědačství je v mnoha zemích nežádoucí. A i u nás trestné... Když se prokáže, což vzhledem k utajení je prakticky nemožné. [smích]

271892

18.07.2012 03:43

Nejvyšší soud: Diskuze je ze zákona zakázána

RE: Šulchan Aruch

90.?.?.?

Tak to s tím něco udělej, ať neumřeš blbej. Ono totiž to umanutí nadřazeností jde proti biblickému božímu příkazu "v potu své tváře...", týkajícího se všech potomků těch prvních z lidí. No a až dojde na to boží účtování jak kdo jeho příkazy naplňoval, což může být coby dup třeba i zítra, za týden, nebo letos do švestek, tak je dobré vzít v potaz, že Stvořitelstvo na nějaký ten holocosi moc ohledů nebere. Stačí si připomenout potopu, nebo Sodomu a Gomoru, ba i sám exodus. Tentokrát to ale bude naposledy, tak si ve svém nekonečném čase může dovolit věnovat pár chvil selekci koho zatratí, či koho ponechá k vyšlechtění pro život věčný v jeho království. A tak z těch posledních budou první a z prvních budou poslední... a není vám tak co závidět.

272162

19.07.2012 10:38

Lži média fabrikují události

RE: Média se snaží zavděčit mocným, hlavně finančně mocným

90.?.?.?

"Čestný člověk nemá ani šanci, nesmí veřejně otevřít hubu."

Ta věta má i nemá pravdu, čili je na tom jako ta média.
Čestný člověk ve společnosti kapitálu? To si může dovolit jen ten, kdo už na něm nezávisí - důchodce. Zatím. A co se týče toho otvírání huby, tak to nepochybně mohou jak čestní, tak nečestní. Např. při zívání, u zubaře, k pozření sousta a pod., tedy tam, kde to má nějaký smysluplný, téměř bohulibý účel. Otvírat však hubu při příležitostech nesmysluplných, účel nemajících, jako např. při hulákání na šéfa mimo pozdravení, nebo totéž na hluché v četně pozdravení, nebo totéž i na nehluché v ještě hlučnějším prostředí, či na sportovních kolbištích a demonstracích, tam to je zcela neracionální očekávání racionální odezvy... Leda by to mělo přinést zvýšení zisku. To ale bývá spíše příležitostí hodnou utajení.
Ta věta tedy má i nemá pravdu, čili je na tom jako ta média. [vyplazený jazyk]

272238

Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 2

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 10

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Marián Kotleba se rozdáním 3 šeků po 1488 eurech dopustil ideozločinu a půjde sedět12.10.20 21:56 Slovensko 12

Počty zemřelých loni a dnes09.10.20 15:21 Česká republika 6

Studenti na slavné Karlové univerzitě chtějí "bezpohlavní systém"09.10.20 00:10 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
297 863,35 Kč

Poslední aktualizace: 24.10.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?