Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 42 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Lin .

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.12.2014 19:30

Tábor smrti Talerhof (2)

RE: Děkuji za kvalitní článek, k popsanýnm událostem je ale více zdrojů

Lin 88.?.?.?

Pokusím se odpovědět jen na část vaší otázky. "Židovskou otázku" jsem neopomněla, ale vynechala a dotýkám se jí jen velmi okrajově. Důvod je ten, že tehdy se žádná "židovská otázka" neřešila a "židovská národnost" nebyla. Píšu také malé písmeno "ž", protože to, co se tehdy rozlišovalo, byla příslušnost k náboženství. Na Haliči konkrétně bylo mnoho židů, ale hlásili se většinově k polské národnosti. Obtíž je ale v tom, že někteří hájili polské zájmy, někteří se zas hlásili k "novoukrajinství", někteří hájili zájmy rakousko-uherské a někteří své vlastní. Snad jen velmi ojediněle se vyskytovali židé, kteří hájili zájmy Rusínů.
Jestliže píšu, že "novoukrajinci" nenáviděli Poláky (tak, jako úplně všechny jiné národnosti), pak k těm Polákům počítám i židy, kteří se k této národnosti hlásili.
K pogromům docházelo hlavně ke konci 1.války a po ní. Nešlo jen o pogromy na židy, ale opět o pogromy na Rusíny. A aby té skrumáže nebylo málo, z mnohých "novoukrajinských" židů se stali ti nejkovanější proletáři - viz. např. Trocký. Dneska je to popisováno, jakoby Rusíni se "přerodili" na Ukrajince a páchali tam pogromy na židy. Ne. Rusíni byli pro "novoukrajince" stejným terčem, jako židé. A z mnoha židů se stali trockisté, což je dnes cudně vysvětlované, jakože "židé viděli v marxismu záštitu proti antisemitismu".
Prostě tyto okolnosti jsem jen naznačila, abych neuváděla čtenáře ještě do většího zmatku. Už takhle je daná doba dost zmatečná a to hlavně proto, že nám chybějí informace. Podstata tkví v tom, že "ukrajinství" bylo stvořené jako kladivo na Rusíny i Poláky a v případě "potřeby" i na židy.
Podobnou schizofrenii můžeme vidět na UA i dneska, kdy žid Kolomojský podporuje (a financuje) neonacistické bandy, které z principu židy nenávidí a páchají na nich násilí.
K ostatnímu - o arcivévodovi Karlovi, o kterém píšete, nic nevím. A knihu zmiňované paní jsem nečetla.

323215

11.12.2014 20:14

Tábor smrti Talerhof (2)

Moc děkuju

Lin 88.?.?.?

Chtěla bych poděkovat, že jste (zatím) přijali mou snahu s porozuměním. I sám editor měl obavy, jak toto povídání bude přijaté a jaké vyvolá reakce.
Já vím, že není vůbec "všeobsažné" a že se pokouší vysvětlit jen úsek. To by ale bylo na hodně dlouhé bádání a pravděpodobně i nad mé síly. Chtěla jsem jen ušetřit čas těm, kdo chtějí hledat víc a pochopit víc. Čas, který jsem strávila já, když jsem začínala od nuly, jen s heslem "Talerhof".
A jsem přešťastná, že tu sami uvádíte souvislosti, kvůli kterým jsem času neželela - Češi x Slováci, Srbové x Bosňáci x Chorvati, genocida Slovanů (možná by se dalo říci - genocida tvrdohlavých, kteří odmítají zapomenout, kdo jsou), úloha náboženství atd. atd.
Metoda je opravdu stále stejná, jen doznává obměn dle prostředí, ve kterém se aplikuje. Moc to souvisí i s našimi vlastními dějinami = kolikrát byla u nás provedená "očista území od neloajálních" a kolikrát proběhlo "osazení území loajálními". A dodnes se nám podsouvá, jaký jsme to "zrádcovský" národ a že jsme takoví byli vždy a všude. Stejně, jako třeba "Češi - národ pivařů", kdy filmem, knihami, průzkumy aj. je implantován "prefabrikovaný" obrázek Čecha coby Švejka, trávícího svůj volný čas na gauči, u telky a s lahví piva v ruce.

323219

12.12.2014 18:18

Rusko a Turecko se ukotvují v Euroasii

RE: Eventuality

Lin 88.?.?.?

Ono to "plazení se" je trochu delší - od r. 1959, kdy Turecko podalo žádost o vstup do Evropského hospodářského společenství. V roce 1963 podepsalo Asociační dohodu. Nikdy nebylo přijato... Pak v roce 1987 požádalo znovu a to o vstup do právě se rodící EU. A znovu nic...
A jen co Turecko podepsalo dohody s Ruskem, objevila se tam Morgherini (snad hned druhý den) a přesvědčovala, slibovala... Prý EU urychlí administrativní "průtahy", EU Turecku pomůže zajistit podmínky pro vstup, EU si Turecka "velmi váží", Turecko je pro EU "vážným partnerem" atd. Chtějí za to "maličkost" - odstoupit od smluv s Ruskem. [smích]
Když se na vše podíváme ještě šířeji, těmito dohodami (z posledních měsíců) se nám jaksi "přesypali" světoví hráči. Navíc Gazprom oznámil svůj úmysl, že již nebude "dodávat plyn až do domu", jinak řečeno - dodá ho do Turecka a to ať si ho pak prodává dle vlastního uvážení. A další negativum pro EU - pokud ten plyn bude chtít, trubky si musí postavit sama a za své.

323264

12.12.2014 18:48

Tábor smrti Talerhof (2)

RE: Ja také děkuji za zajímavé počtení.

Lin 88.?.?.?

Zhodnotit statisticky? To neumím... [smích] A pramálo rozumím té Gausově křivce. "Dovozuji" podle toho, co je vlastně kultura určitého národa. Jde o ohromné množství informací, nasbíraných lidmi (příslušníky národa) během dlouhého času své existence a předávaných mimo genetiku. Kultura formuje stereotypy chování a vztahů jedince jak k vnitřnímu světu, tak k vnějšímu. A jestliže vám začnu podsouvat "prefabrikát", pak za nějaký čas se s ním můžete ztotožnit a přijmout za "svou kulturu". Tj. - začnete "poupravovat" např. rodinou předávané vzory chování "správného chlapa" či "správné ženské", protože "prefabrikát" vám ukazuje úplně jiného "správného chlapa/ženu".
Co myslíte, že je úlohou např. reklamy? Jen prodat zboží? Nebo i cosi jiného?
Brzy budou Vánoce. Je snad "českou tradicí" (když vůbec opomeneme, co to Vánoce vlastně jsou) bouchat všude blikající sobíky, mluvící Santy a vítat na náměstích kamión Coca-Coly? Kde se tohle "nadšení" vzalo v českých hlavách a jaká "česká kultura" se předává dalšímu pokolení?
PS: Jsem ráda, že čtení zaujalo a děsí mě váš nick. [smích]

323268

14.12.2014 17:27

Tábor smrti Talerhof (2)

RE: pár otázek

Lin 88.?.?.?

V podstatě jste pochopil velice správně. Obyvatelé Haliče byli Rusíni a ti se cítili spřízněni velmi těsně s Rusy (kulturou, historií, svými kořeny)- asi tak, jako třeba Češi a Moravané, popř. i Slováci (Velkomoravská říše zahrnovala všechny zmiňované, včetně Zakarpatské Rusi). A teď asi dám hloupý příklad, nic lepšího mě nenapadá.
Představte si, že by někdo třeba Chodům začal vštěpovat, že oni jsou "osobitý národ" a že s Čechy nemají vůbec nic společného, že je naopak Češi vždy jen utlačovali, využívali a že jsou jejich pradávný nepřítel. Na Chodsku by chtěli vyhlásit svůj vlastní "osobitý" stát, svou kulturu by úplně odřízli od té české (včetně historie). A všichni, kdo by tam s údivem prohlašovali "ale já jsem přeci Čech", by byli vraždění nebo jinak postihovaní.
A co se rozpoutání bratrovražedné války týká - není to zas tak výjimečný jev a ani není potřeba jiných etnik. Sami se mezi sebou bili např. Francouzi, Angličané, Američané, Španělé, Italové, Češi, Poláci, Rusové, Němci... Vždy byla příčinou ideologie - ať už náboženská nebo "politická" (náboženství je také součást politiky = proces řízení). Všechno je to výsledkem politiky "rozděl a panuj". Používá se vždy, když a) národ odmítá přijmout vnucovaný směr vývoje nebo naopak chce jiný směr, než je žádoucí, b) když je třeba národ oslabit (z různých důvodů) a zlomit jeho suverenitu.
No...a bratrovražedné války sice z určitého úhlu mohou vypadat jako projev demence, ale spíš jde o projev zmanipulovanosti. Pokud je společnost na úrovni davu, pak opravdu není těžké ho manipulovat a popř. rozdělit. K tomu stačí jeden šikovný řečník, schopný "oslovovat národ". A pokud jedinci v národě neumějí přemýšlet stylem "komu to bude k užitku, co to národu (i jedincům) přinese a co vezme, jaké budou následky", pak...
Ad "vyhlídka lepšího života": ano, ale ve smyslu "lepší život pro mě, výhody pro mě". Takto uvažují všichni kolaboranti, co prodávají vlastní národ za jidášský stříbrňák.
V dalším díle o Talerhofu cituji Vavrika, který napsal:
- Všichni páchali Kainovo dílo v rámci svých pravomocí a pro své osobní výhody – pro pochvalu, pro odměnu, pro blahosklonnost a oblíbenost u svých vyšších nadřízených. Nejpřísnější odsouzení si zaslouží kainovská prodejnost haličské inteligence, hlavně z řad učitelů a duchovních. -

323387

09.01.2015 19:24

Tak kdopak nám to vraždí v Paříži?

RE: teroristi

Lin 88.?.?.?

Nakladatelství vydalo jistou karikaturu - i když ne zrovna Putinovu. Dost nechutně "zkarikovalo" teroristický útok v moskevském metru.
A ani se moc nemýlíte v možných důvodech toho útoku. Jen bych ještě přidala jeden - a tím je atlantická smlouva. Podle jednoho článku byly neostřejšími hranami, bránícími podpisu smlouvy mezi EU a USA, různé názory na definici soukromí. EU se velmi bránila zavádět "špízování po americku" a odmítala poskytovat spoustu soukromých dat do "centrály" v USA. To teď možná padne.

324765

12.01.2015 20:38

Kruhy na vodě

RE: Tak jste mne zas tolik nezklamal...:-).

Lin 88.?.?.?

No...nevím, jestli to přistěhovalectví je důsledkem "špatného svědomí Anglie a Francie". Spíš bych řekla, že je důsledkem "ekonomickým" = velmi levná pracovní síla. Nezdá se mi, že by evropští politici byli tak kajícní a svědomití, že by ty přistěhovalce tlačili do Evropy i navzdory protestům občanů svých zemí jen kvůli špatnému svědomí.

325007

09.02.2015 18:16

A s nimi přišlo peklo…

RE: Jak zastavit invaze Ruska do jiných zemí...

Lin 88.?.?.?

Hm... hodně odvážné tvrzení o "bývalé násilné kolonizaci". Kdo koho kolonizoval? Kdopak byli Taurové nebo Skýtové (snad ne "divoký stepní kmen" - jak píše wiky)? A co s tím má jako co dělat Ukrajina? Byla snad kdy v historii nějaká Ukrajina "násilně kolonizovaná" ?
Krym se vlastně už jednou vrátil domů - a to za Kateřiny Veliké. V padesátých letech Krym násilně připojil k Ukrajinské sovětské republice Chruščov - a to protiprávně, navzdory sovětské Ústavě a ústavám čtyř základních republik. V té době byl Chruščov u moci, takže protestní hlasy brzy umlkly - s tím, že je to přeci jedno, pořád je to jeden svaz. Po rozpadu SSSR Krymčané nechtěli být součástí Ukrajiny a dost hlasitě se ozývali. Ovšem - nebylo jim to nic platné. Demonstrace byly násilně potlačené a referendum (ač o něj opakovaně žádali) nikdy nebylo povolené. Pokud by Krym Rusko nyní "neanektovalo", pak by tam byla dnes ještě horší krvavá lázeň, než je dnes na Donbase.
Ad Chruščov: Oficiálně se traduje, že jako Krym milovala jeho žena (Ukrajinka), takže jí chtěl udělat radost. Jiné řeči, že se tak dohodli na nějaké pjatice. Jsou to řeči. Pravdu hledejte v indíciích, že Chruščov sám byl "novodobý Ukrajinec"(tj. nacionalista, v tehdejší řeči separatista - stejně, jako jeho následovník Brežněv), trockista k tomu a Krymem chtěl jen posílit tehdejší trend "ukrajinské státnosti". Proč? Protože Ukrajina není stát, ale projekt, kterého se sám horlivě účastnil a mezi válkami a za války se osobně angažoval v krvavých činech "novoukrajinců" - tj. ve vybíjení "rusofilního" obyvatelstva.

326685

09.02.2015 18:24

A s nimi přišlo peklo…

RE: Jak zastavit invaze Ruska do jiných zemí...

Lin 88.?.?.?

Tohle je zvláštní argument... Podkarpatská Rus byla připojena na úpěnlivou žádost podkarpatských běženců z dob 1. světové (ti, co utekli do Ameriky - jednání probíhala tam, stejně, jako ta o Československu). Po těch represích, které si zažili, se oprávněně obávali, že jak pod Polskem, tak Maďarskem to vše bude pokračovat. No... a už vůbec nechtěli být součástí nějaké "nové Ukrajiny", protože s nacionalistickými "novoukrajinci" měli ty nejhorší zkušenosti. Nebo si snad myslíte, že pro tehdejší představitele Československa bylo Podkarpatí nějakou výhrou - že o toto území usilovali? [smích]

326686

09.02.2015 20:00

A s nimi přišlo peklo…

Lin

Lin 88.?.?.?

Pár postřehů pro vlastní obrázek. Je omylem myslet si, že události na UA souvisí jen s UA a Ruskem, potažmo USA a Ruskem. To celé souvisí hlavně s Evropou, jejím "krvácením", týká se i nás.
Při zničení Libye byly odepsané veškeré pohledávky země - největší dlužníci byly USA a Francie. Prostě - není Kaddáfí, nejsou dluhy. Navíc bylo zkonfiskované veškeré libyjské zlato a peníze v bankách, jakože to jsou prostředky "teroristy Kaddáfího". Stejný postup mají při "vítězství nad terorismem" s kýmkoliv.
Evropa posledních let se až příliš začala odvracet od věčných dlužníků za oceánem, díky kterým přišla i o své investice. Idea spolupráce mezi EU a BRICS byla velmi živá, tzv. "volná zóna obchodu od Lisabonu po Vladivostok". Kdo by pak živil USA? Další "nepřípustností" bylo založení banky BRICS, která funguje obdobně, jako MMF, ovšem s úplně jinými (nevydřidušskými) pravidly. Mohou USA připustit něco takového?
Rovin a cílů rouzpoutávání chaosu v Evropě je několik.
O rozbitou a zadluženou UA nikdo nestojí. Jak pro EU, tak pro Rusko by byla v této situaci obrovskou zátěží. Jak se píše v článku - peníze nechce dávat vůbec nikdo.
Sankce na Rusko způsobily největší újmu právě EU (tj. oslabily její už tak vratkou ekonomiku). Minulý týden si pár evropských politiků trouflo to říci v Mnichově Bidenovi do očí. Jeho reakce? - Nevhodné, troufalé, zbytečně popuzující. Uvědomte si, že jste nyní profitovali z nízkých cen za ropu. -
Další zátěží pro evropské země (včetně Ruska, to nese největší zátěž) jsou běženci. I ti přispívají k celkovému chaosu a odčerpávání peněz. Některé země na západ od UA jsou již velmi opatrné (paradoxně Polsko, které politicky schvaluje zbraně pro UA, neuznalo za rok ani jednomu Ukrajinci statut běžence).
USA chtějí také dodávat na UA zbraně (proč asi? pro zajištění míru?). Oni je tam stejně už delší dobu dodávají, ale takhle by to bylo oficiálně (dle nepodložených informací je ukrooligarchové prodávají do Sýrie a to vládním vojskům- viz odtajněné dokumenty "hackerské akce" Kyberberkutu). UA je dneska zemí s největším černým trhem zbraní. Kdo stojí a takto "stabilní" zemi jako o souseda?
USA se snaží Evropu donutit, aby "pomohla" UA. "Pomáhat" by tedy znamenalo zátěž pro každého z nás. Kdopak zaplatí např. Slovensku jeho "reverz"? Však - co obnáší takový reverz? Že na UA proudí část dodávek, předplacených nebo objednaných jinou zemí EU. Za tohoto stavu si myslet, že se dluhy vrátí, je pošetilé. Jednak - UA je černá díra pro finance, jednak válčení stojí každý den spoustu peněz (a mnoho životů), jednak ekonomický stav země je katastrofální. I Soros minulý týden oznámil, že slíbená miliarda dolarů z jeho nadace zůstane jen slíbenou (a tlačí na EU, že "ona musí" ).

326689

10.02.2015 20:48

Je tu nádej a existuje aj „iný Západ“

RE: dekuji

Lin 88.?.?.?

Kdybyste byl "vrchním plánovačem", tj. tím, kdo skutečně manipuluje s životy miliard lidí, troubil byste to do světa? [smích]
Ohledně parazita zkuste tohle videjko (je s titulky).

326785

10.02.2015 21:13

A s nimi přišlo peklo…

RE: Jak zastavit invaze Ruska do jiných zemí...

Lin 88.?.?.?

Díky za vysvětlení. Myslela jsem si, že je to argument v duchu "Češi ukradli kus Ukrajiny" (občas se takový objevuje i tady).

326787

20.02.2015 21:07

Strategické dopady bitvy o Debalcevo

RE: Jeden zajimavej ctenaruv comment k clanku ...

Lin 88.?.?.?

Podle zpráv ze strany obránců a také civilistů z "kotle" - byli tam. Po sjednání koridoru pro civilisty (ještě před rozhodující bitvou) ukrostrana vyvezla na 800 vojáků - pod dohledem OBSE.
Samozřejmě, že jde o sdělení, které dokázat tady a teď není v mých silách, protože žádné snímky ani rozhovory se neobjevují.
Na snímcích po bitvě obránci upozorňují na některé z mrtvých s tím, že - tohle byl Němec, tohle Polák. Ale podle čeho to určili - to tam není.
Že tam ale byly cizí zbraně - to je nafilmované. Dokonce i jeden Hammer obránci ukořistili. A nejen ten - dokonce i tohle.
Pro zajímavost - všimněte si na videjku (cca 5 minuta), co drží ten obránce v ruce za balíček. Je na něm český nápis "obvaz kapesní".

327550

Eriko, mýlíte se. Udo vidí to samé, co vy = co jste popsala. V tom, co napsal výše o "přesoleném" projevu, jsem se taky chvíli "hrabala"... protože být na místě paní poslankyně, vyjádřila bych se stejně - emotivně a tak, jak to vidím (cítím).
Jenže...pak mě napadlo, kolik podpory "zdola" má asi paní poslankyně a jakou spolupráci s kolegy - tj. - jestli ona není takový "sám voják v poli". Protože - pokud tu podporu nemá nebo nemá s kým "odklonit" politiku země k jinému směru, brzy ji "nějak" odstraní, něčím zdiskreditují,"stranicky" odrovnají, že na další volební kandidátce už nebude. Taková je "běžná praxe" od nás = zbavují se všech potencionálně (jim) nebezpečných. A protože je to paní, která by dle mého v politice měla zůstat, pak to bude škoda...velká škoda pro celé Slovensko.
Jinak (ať neplýtvám další příspěvek) - souhlas ve všem, co paní řekla a vyjádřila tak mínění tisíců "obyčejných" lidí a to nejen na Slovensku - prostě to, co je "dole" už delší dobu nad slunce jasné a hluchým "elitářům" se to ještě nedoneslo.

328372

Jaj, snažíte se tak moc, až ti jiskry od patiček odletují...
Uvádíte fakta a váš oponent hypotézy? Odkdy je naplánovaná věc, která díky "okolnostem" nevyšla, hypotézou? Je snad podle vás operace Gladio či Kubánská krize jen hypotézou? To, že svět stál jen minikrůček před další válkou a že to vše bylo velmi vážné - to je taky jen hypotéza?
S tou Varšavskou smlouvou a NATO se podívejte na data - kdy která organizace byla založená, jaká byla vyhlášení - a pak snad i pochopíte, co píše oponent. Pro rozšířenější pohled si ještě pohledejte pár materiálů o Jaltě v r. 1945 (např. - proč byla v Rusku, kdo ji inicioval a kdo ve skutečnosti sjednal takovou demarkační čáru "sfér vlivu" a proč).
Ohledně těch "zabudnutých na 20 rokov" připomenu samotné Německo, které od Hitlera z okupace nevylezlo a ti "osvoboditelé" mají na svědomí mnohem více německých civilistů, než naše "okupace" r.68 (a to nepřipomínám civilisty předlouhého seznamu zemí "nato-osvoboditelů" ). Ostatně - někteří Němci se kupodivu na "věc" dívají stejně, jako váš oponent... zvláštní, ne? [smích]

328565

Proč manipulujete? To vás nezachrání. [smích] Váš oponent se vám snažil vysvětlit, z jakého důvodu bylo založené NATO a proč SSSR žádal o členství - a nebyl přijatý. Vy jste to nazval hypotézou. Zrovna tak, jako reálné nebezpečí v 60. letech. To byla "vztahovačnost SSSR" ? Proč do toho motáte Palacha?
A Němci se okupovaní cítí - ne že ne. Moc dobře to vědí a v poslední době se proti tomu bouří. Chápou, že kvůli "americké ochraně" ani nemohou mít vlastní politiku. A k poslednímu - "němečtí exoti" ? Pokládáte snad za exoty i celý Bundestag? Ten se po vraždě Němcova po dlouhých letech názorově sjednotil... a místo po sankcích volají pro otevřenou spolupráci s Ruskem.

328586

10.03.2015 19:58

Boris Němcov obětován pro zahájení barevná revoluce?

RE: Němcov cennější mrtvý, než živý.

Lin 88.?.?.?

No... oni jsou Čečenci a Čečenci. Jedni jsou běžnými občany Čečny, v Čečně žijící - a ti druzí jsou "političtí běženci", získávající tento status na "západě" dle jasných praviděl = musí jít o člověka, který buď politicky nebo se zbraní v ruce bojoval proti současné "diktatuře" Ramzara Kadyrova. A "západem" jsou hojně podporováni a oni se za to účastní různých akcí (viz např.Boston - Carnajevové, nebo Charlie Hebdo - nebo také teror.útoky v Rusku i v Čečně). Tihleti "političtí" Čečenci jsou ve své podstatě teroristi - džihádisti a jsou dneska nebezpeční jak ve světě (protože se spojují s ostatními džihádisty), tak v samotné Čečně. Putin před tím před pár lety "západ" varoval, že se tihle "političtí" nakonec obrátí proti nim.
Podezřelí z vraždy Němcova jsou Čečenci, ale stoupenci zemřelého Dudajeva, podléhající velení čečenského praporu stejného jména, který působí na Ukrajině (proti Novorusku) a je financovaný oligarchou Kolomojským. Klíčová postava je Adam Osmajev - jako jeden z "plánovačů" vraždy Němcova, i když prvotně byl cílem Navalný a Němcov byla jen "náhrada". Navalný se totiž o čemsi nekalém dozvěděl, takže - jsa pod domácím arestem - způsobil si takové malé divadýlko "porušení arestu" na veřejnosti, aby ho na pár dní zašili a on vyvázl živý.
Jinak - ke Kadyrovovi: on Putinovi nenadbíhá, on je mu skutečně vděčný. Původně i on se svým otcem zabíjeli v první čečenské válce ruské vojáky a chtěli "samostatnost a demokracii". A ona přišla... společně s džihádisty a právem šaríja. Čečna zažila takový teror, jaký nikdy nezažila - a to od "vlastních muslimských". Kadyrovci (a jim přátelské klany) navíc zjistili, kdo financuje tenhle teror a proč - a že demokracie a rozkvět Čečny rozhodně nejsou cílem. Takže ve druhé válce, která zemi skoro zničila, už stáli po boku Rusů a vyháněli tu svoloč, která se jim tam natáhla. To máte podobné, jako v Gruzii...
Kadyrov je dle mého čestný a hrdý člověk, vlastenec - a ne vlezdoprdelkista. Sám je osobou, na kterou je vypsaná vysoká odměna (za zabití), pokusy o atentát jsou každou chvíli, poslední byl počátkem měsíce.

328861

13.03.2015 18:28

ECB kupuje Európu

RE: O čem to vlastně je?

Lin 88.?.?.?

Jestliže si myslíte, že lidská práce je zbožím, pak to leccos ohledně vašich postojů vysvětluje. "Předražené zboží, které se neumí prodat"... hm... tak on se člověk prodává na trhu jak otrok a dle vás je to v pořádku... hezky jste to řekl, jen co je pravda.
Pane, jak potom vysvětlíte, že dneska už i u nás, i v "západní" Evropě, v USA aj. pracují lidé třeba 12 hodin denně - a přesto jejich výdělek nestačí na pokrytí zcela základních potřeb (tím myslím jídlo, bydlení, energie, daně a poplatky)? Prostě jinak - tito lidé, ač mají své zaměstnání a skutečně vytvářejí hodnoty (tj. to vaše zboží či služby, které podnikatel s velkým ziskem prodává - proto toho nebožáka nutí pracovat 10 a více hodin denně) žijí na hranici chudoby.
Přiznávám, že se mi z vašeho příspěvku udělalo poněkud mdlo... jak je nelidský a nabubřelý. Pokud jste podnikatel, za kterého jiní lidé vykonávají určitou práci (abyste rozuměl - dle vašeho slovníku "dávají lidem práci" ) - vy sám si dáváte stejnou mzdu, jako mají vaši zaměstnanci? Jaký podíl mají pracující lidé, každoročně vytvářející firmě hodnoty, podíl na této firmě? Rozdělujete snad každý rok stejným dílem mezi sebe a své zaměstnance zisk, který vaše firma dosáhla? Nebo si snad myslíte, že je to "váš zisk", dosažený pouze vaší prací a tento zisk náleží pouze vám? Z jakého titulu? Hodnotili snad vaši dělníci "hodnotu vaší práce"- tj.stejně, jak jste "ohodnotil" vy je?
Předpokládám odpověď "dávám lidem práci"... [oči v sloup]

329103

19.03.2015 20:12

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

Ještě doplnění k závěrům článku

Lin 88.?.?.?

Dovolím si doplnit článek ještě o svůj pohled na "dragounskou jízdu". Vzhledem k tomu, že už v minulosti (konkrétně i minulý rok) se přepravovali "natovci" přes naše území - jak tvrdí i hlásná trouba IDěs, můžeme se ptát, proč zrovna nyní se to děje takhle veřejně a za velké medializace. Myslím si, že jde o "test českého národa" - tj. na kolik je již zpracovaný, že stráví přítomnost a průjezdy cizích vojsk. Ne na tři noci, ale na stálo. V NATO máme svou předurčenou roli a tou je být logistickou zemí, jakýmsi týlem hned "za frontou". A protože ve válkách vždy rozhoduje, jak máte zabezpečený týl, musí se to vyzkoušet. Amíci, i přes své chabé znalosti historie dobře vědí, že k cizím okupačním vojskům zrovna moc sympatií nechováme. A kdo by potřeboval ve svém týlu nějaké sabotáže, blokády, schválnosti - nebo nepokoje v zemi, demonstrace, svržení jim loajální vlády?
Média i "maršál" Stropnický, tvrdící "však to není nic zvláštního, jde jen o pomoc, je to obvyklé..", nás jen pomaličku zpracovávají k situaci, že to tak bude (vaří nás jako tu žábu).

329475

22.03.2015 13:53

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Ještě doplnění k závěrům článku

Lin 88.?.?.?

Jistě, v mnohém máte pravdu. Podpořit pátou (a šestou) kolonu u nás? Možná - i když - ti budou sloužit svým pánům do té doby, pokud budou u moci (a u moci budou udržovat i je) a dokud budou platit. Až tyto důvody pominou, najdou si jiného "pána" - nic jiného totiž neumějí. Jenkí nemají v plánu umírat - asi jako žádný voják. Pokud jenkí v Evropě bude bojovat, tak ne za naše zájmy (pravda), protože my žádné své "národní zájmy" s tímto loajálním vedením nemáme = jsou jen zájmy "pána"- kolonizátora.
A ten test českého obyvatelstva má více vrstev. Právě proto, že vláda i média mluví stejnou řečí jako okupant. Jak chcete zjistit, co si skutečně myslí obyvatelstvo a do jaké míry to s odporem myslí vážně?
A doplnění k "proruskému" a "proamerickému" postoji: myslím si, že i toto označení je manipulace. Copak je to o zemi či národnosti? Nemusím milovat Rusko, abych dneska zastávala "proruský postoj". Konkrétně mně jde o to, kdo zastává prolidský a neválečný postoj. Nebudu podporovat nikoho, kdo štve k válce cizíma rukama (tj. svou krev prolévat nehodlá, chce, aby tekla krev cizích - už jste někdy viděl, aby "elity" nebo jejich děti umíraly na frontách?). Budu podporovat každého, kdo východisko z problémů hledá vzájemnou domluvou, spoluprácí. Až bude mít prolidský postoj třeba Izrael, budu ho podporovat taky. Budu "proizraelská" ?
PS: ke komentáři níže, který píše o "čecháčkovství":
- pane, uvědomujete si, že takto stojíte na straně zrádců? Náš národ má za sebou tolik hrůzy, o jaké se mnoha národům (včetně Ruska) ani nezdálo. A je zázrak, když v genetickém kódu některých příslušníků národa stále ještě existuje cosi jako vlastenectví, láska ke své vlasti a neporobený duch. A vy - místo abyste ho pomohl vzkřísit - ho ještě ubíjíte.

329610

23.03.2015 18:43

Národní demokracie proti vstupu cizích vojsk

Hodges nám to vysvětlil

Lin 88.?.?.?

Ben Hodges vysvětlil, proč kolona amíků projíždí přes půl Evropy:
"Smysl celé akce je v tom, abychom demonstrovali obyvatelům spřátelených zemí, nacházejícíh se v blízkosti Medvěda, že my jsme s nimi. Putin si neustále pořádá cvičení, přemisťuje vojáky i techniku kam chce a kdy chce - prostě po celém Rusku."
No - tak jo. Jenže co když se Medvěda vůbec nebojím a o žádnou ochranku nestojím? Budou mě chránit i přes můj odpor?
Nebo - odkdy je trestné, aby si jakákoliv země, které ještě zbyla nějaká armáda, pořádala cvičení a přemisťovala techniku i vojáky na svém vlastním území? K tomu je potřeba povolení od USA?
Článek na RT je právě o nesouhlasu obyvatel v ČR. Na videjkách je kolona v Lotyšsku. Asi tak nějak to bude vypadat i u nás.

329705

Emtékáčko, to video "Jsem ruský okupant" jste viděl - nebo jen soudíte podle toho článku? Ten článek je totiž chybný v úsudku odshora až dolů a domnívám se, že záměrně. "Echo 24" mi silně evokuje "Echo Moskvy", což je zaměřením takový "Hlas Ameriky" v Rusku. Proč myslíte,že se Rusové těší na válku? Je vůbec možné se "těšit na válku", chystanou pro ně na vlastním území, kde umírat budou hlavně vlastní lidé? Myslíte, že až takhle na hlavu jsou? Vy byste se těšil, až vám rozbombardují barák a vy sám, pokud nezahynete hned při prvním úderu, budete žít kdesi po sklepích se smrtí v zádech? Nebo - vy se snad těšíte na "veselý vojenský život" v první linii? Byly snad pro Rusy všechny války posledního století "sranda a potěšení" ? Myslíte, že si nepamatují, co je válka za svinstvo?
Podívejte se, prosím, na to videjko ještě jednou. Měl byste poznat, že to je cosi jako satira (neumím přesně určit žánr). Ale umím odlišit, že když Rusům dnes a denně tlučou o hlavu, že jsou "okupanti" (a povětšinou mají jako argument právě Československo nebo Maďarsko), pak se brání tímto způsobem ("tak když jsem podle vás okupant, tak dobře, jsem, ale..." ).
Možná vám k pochopení ohromného rozdílu mezi působením Rusa a Američana pomůže osvětlit si, co je to civilizační (národní) konglomerát a co blok = proč se "pod Rusem" měli a mají země líp, než "pod Američanem". A jako bonus při pochopení toho, co ve videjku je, můžete pochopit také to, proč se dneska ztv. "západní civilizace" (v čele s USA) snaží rozpoutat válku a zničit (nejen) Rusko. Můžete také pochopit, že mluvit o "rusofilství" u každého, kdo dnes Rusy podporuje a shledává jejich činy spravedlivými, je účelová podprahovka. Vůbec nejde o Rusko. Jde o podporu spravedlivé a lidské koncepce. Já jsem, kupříkladu, "čechofil" a přesto Rusko podporuju. Proč? Protože z mého hlediska se mi zdá silně na hlavu podporovat někoho, pro koho jsem jen "součástka" a nástroj k dosažení jeho vlastních cílů a ambicí. Nemůžu podporovat nikoho, kdo vidí v naší zemi jen poslušnou kolonii, kterou může beztrestně drancovat a dělat si, co chce. A podporuju úplně každého, kdo mi (naší zemi) dopřeje vlastní rozvoj bez toho, abychom ztratili sami sebe.
Tady to videjko .

329837

Nějak nerozumím. Dáváte mi odkaz na Pjakina, kterého pravidelně poslouchám už dva roky a hodně z něj čerpám? Jestli ho posloucháte i vy, pak nechápu, proč jste nepochopil to videjko "Jsem ruský okupant".
A taky nechápu, proč jste nepochopil to mnou postované videjko "konglomerát x blok", kde se už v úvodu říká, že globalizace je OBJEKTIVNÍ proces, takže probíhá nezávisle na tom, zda to chcete nebo ne. Už teď jsme "globálně pohlceni" a to tak, že atlantickou civilizací. A antlantická civilizace nám nenabízí zachovat si svou vlastní kulturu. Ta kultura nespočívá jen v nějakých lidových tancích a zpěvech, ale hlavně v "pohledu na věc", v mezilidských vztazích, v násilném lámání sociálního chování. Kdo nám sem navázal, že je normální, aby např. rodinu tvořil pár stejného pohlaví? Že např. dítě je nedotknutelný malý bůh, kterého se rodiče bojí, takže ho nechávají růst jak dříví v lese, jen aby neměli oplétačky se sociálkou?
Už jste na jedné straně barikády. Vybral jste si to? Já ne - a přesto je mi v naší zemi vnucovaná kultura, ke které nemám žádný vztah.

329898

... a tady taky nerozumím... "Účko" reaguje na nepochopené videjko "Jsem ruský okupant" - a tam nebylo ani slovo o konglomerátu či bloku. To bylo ve videjku v mé odpovědi pro "mtk".
A myslím si, že rozdíl mezi konglomerátem a blokem není v tom, zda svaz států má vlastní vlády a zákony. Jde o zachování vlastní kultury. Proto můžou být v bloku RF i republiky s jinou vírou, což v USA není ani jeden stát s vlastní vírou a tradicemi. A i USA jsou řízeny centrálně, nejen Rusko. To řízení je v každém uskupení (dokonce i v jednom státě - příklad krajů a celorepublikové vlády).

329900

No... uniklo mi, že stejný argument používá i "protistrana". Tou myslíte koho? Jako ty, co nás dělí na rusofily a rusofoby? Už tam je odpověď. [smích] Já se rusofilem necítím. Nemám potřebu psát nějaké "zvací dopisy" do Moskvy, jak nás ta Amerika ohrožuje a že je potřeba nás "zachránit". Já nezvu ruská vojska, aby se nám tu "prodemonstrovala". Já nepíšu demagogické články (viz jako ten, na který jsem reagovala). Nemám potřebu říkat a psát o "protistraně", že je napadena jedovatým postřikem a že by měla pykat, sedět ve vězení. Tohle všechno ale dělá "protistrana", takže ta fóbie z Rusa asi přece jen je...

329901

K bodům:
- to, jakou kdo má sex.orientaci, je mi také úplně jedno a myslím si, že i v minulosti to bylo většině lidí jedno. Není v našich kulturních zvyklostech popravovat homo - a my si přeci povídáme o našem kulturním prostředí, ne? Pokud kdy u nás byly homo "pod pendreky", tak pro něco, za co "pod pendrekem byl i heterosexuál = trestná činnost (prostituce, kuplířství), drogy aj.
Ale - nemůže mi být jedno, když se tahle "agenda" stává státním programem ve výchově dětí a to na úkor tradiční rodiny.
- "ich bin der okkupant" a Goebbels kulhá na obě nohy. Ono vůbec srovnávat protektorát (naci/faši/ideologii) s r.68 je o neznalosti, naletění na úmyslnou dnešní propagandu. Komunisitcká a fašistická ideologie se odlišuje nejméně tím, že ta komunistická nikdy nebyla rasistická (alespoň nevím o tom, že by plánovitě likvidovala jiné rasy a národy). Dávat rovnítko mezi protektorát a r. 68 je ignorantství, ze kterého se mi dělá zle. Kolik našich lidí bylo poslaných pod sekeru, umučených nebo zlikvidovaných v koncentrácích v r. 68? Neporovnávejte neporovnatelné.
R. 68 byl chybou (a dnešní Rusko ji uznává). Ovšem - pro spravedlivé posouzení bychom tu také měli uvést, že to nebyla žádná Rudá armáda, ale vojska Varšavské smlouvy, tj. i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni... Proč se dneska "svezlo" všechno jen na Rusa? Uznali snad vlády těchto zemí, že jejich účast na r. 68 byla chyba? Když už chce někdo dneska u nás odsoudit r.68, měl by odsoudit všechna vojska VS.
A další argument, že nám tu zůstali na dalších 20 let. Ano, zůstali a měli tu své základny. Jako vojska uskupení, kterého jsme byli součástí. Úplně stejně, jako má NATO své základny v členských zemích. Např. v Německu neodešli od konce války, tj. zůstávají jim tam už 70 let. A nehnou se, i když obyvatelé protestují a díky své ozbrojené "přítomnosti" drží v šachu vlastní politiku Německa.
Pánové (myslím i "mtk" ), než se zas snížíte k tomu, abyste mi doporučovali emigraci na východ, zamyslete se nad tím, že posuzovat děje a dobu se má v co nejširších souvislostech - a na podkladu té doby, tj. podmínek, které byly. Díky za diskusi.

329928

02.04.2015 15:20

Konec války v Plzni

RE: Přijeli na nepřátelské území, proto se chovali, jak se chovali

Lin 88.?.?.?

Aha... tak na nepřátelské území přijeli? Takže - to oni nás vlastně jako nepřátelské území dobývali a ne osvobozovali. Díky - to vysvětluje, proč se tu chovali jako hovada. Ale co vysvětlí, že drželi ochranné ruce nad nacisty? Byl to jejich nepřítel, takže... Nebo nebyl to nepřítel a nepřítelem jsme byli my v Československu?
A ano - za všechno vlastně může Beneš a kolaborující Češi. Jak je vidět, tohle je "příčina na vysvětlení všeho". Beneš a Češi způsobili válku, Beneš a Češi způsobili šílené chování USarmy, Beneš a Češi způsobili Rudou armádu ve střední Evropě a ještě i "komunistickou okupaci, co všechno rozkradla". Kdyby toho Beneše nebylo, čím by si "chápan" odůvodnil všechny ty děje minulého století?

330401

02.04.2015 15:32

Konec války v Plzni

RE: Doplnění

Lin 88.?.?.?

Možná ze stejného důvodu, jako vy - Slováci. Nezdá se mi, že byste na tom v tomto hledu byli líp, než my. I v Bratislavě byla v r. 89 plná náměstí...
O Škodovce se to tehdy ještě vědělo (dneska - následkem školní debilizace - to už bude horší) a já jsem přešťastná, že se dodnes úplně nezapomnělo. Protože - jestli se ještě nezapomnělo, existuje naděje na poučení a tím i na volbu lepších rozhodnutí. Proč myslíte, že se překrucují a přepisují dějiny? Právě kvůli tomuhle = aby rozhodnutí budoucích nestálo (bylo odřezáno) na zkušenostech minulých.
Proto děkuji nejen za tento článek, ale také za rozšířené "okolnosti" v odkazu prvního přispěvatele.

330404

09.04.2015 18:22

Oklamané Polsko (III)

RE: Manipulativní článek

Lin 88.?.?.?

Kytičko, k bodu d): To myslíte vážně? Nemáte to přesně obráceně?
Píšete stejně, jako novodobí "hist(e)orici". Proč asi myslíte, že to dělají? K prospěchu a cílům koho asi? Nás jako národa?
Přečtěte si, jak ti ubozí Němci k nám byli přátelští a jak jsme je utiskovali . Ke svému tvrzení o "německém hladu" pletete chronologii a pokládáte stav těsně po 1.válce za stav způsobený vládou naší republiky. Pokud už mluvit o hladu, tak po 1. válce měli hlad úplně všichni - jedno, zda Čech nebo Němec. I v pohraničí se rabovaly obchody a sklady, byly hladové bouře. A jakože Češi za to můžou? Zvláštní názor máte... Tady výpis z historie Ústí nad Labem- listujte si a čtěte, je tam povíc stránek.

330792

14.04.2015 19:38

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Nevím, kam tím míříte. Norimberský proces byl mezinárodní vojenský tribunál, soudící válečné zločiny hitlerovského Německa. Proč jenom Německa? Protože Německo beztrestně ve válce porušovalo jak mezinárodní, tak válečné právo, páchalo genocidu ras a národů. Řekněte mi, prosím, které z vojsk, která jste jmenoval, páchalo totéž? Které vojsko vítězné koalice zcela programově, cíleně a dle předem rozpracovaných plánů vybíjelo Slovany, židy, cikány... - tj. provádělo selekci, kdo zůstane naživu a kdo umře?
Norimberk ani nemohl soudit jiný národ, než Němce, protože k souzení válečných zločinů Němců byl určený (dohodou v Londýně). Každá armáda jiné země měla svůj vojenský řád a podle toho pak byli souzeni jejich vojáci, kteří spáchali válečné zločiny.
A pak - každou historickou událost, situaci, činy, musíme zasadit do doby, která tehdy byla.

331146

14.04.2015 19:55

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

No... vzhledem k tomu, co si Evropa od nich "užila", je zázrak, že se vůbec nějakého soudu dožili. Nezapomeňte na atmosféru, která tehdy byla. A ta přinášela i takové návrhy, že všechny německé muže je nutné vykastrovat (tuším, že návrh padl ze strany USA - ale nejsem si jistá). Norimberk tehdy splnil funkci veřejného trestu před světem a v jistém smyslu i zabránil budoucímu pohlížení na Němce jako na vražedný národ.

331148

14.04.2015 19:57

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

No samozřejmě - o tom to je. Úplně vždy nesou následky loutky, k tomu jsou určené. A jen se divím, že ty dnešní loutky si z toho neberou poučení.

331150

14.04.2015 22:41

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Co, prosím? Doložit, že německý nacistický režim měl ve svém programu genocidu ras a národů a selektoval obyvatele jak u sebe doma, tak na dobytých územích podle své "árijské doktríny" ? To si snad děláte srandu. Vždyť je to osnovou Hitlerova jediného "díla" a nijak se s tím netajil.
Ohledně Norimberského tribunálu jsem se, myslím, vyjádřila dost jasně = co bylo jeho úkolem. Nesoudil nikoho jiného, než Němce, protože tak zněla londýnská dohoda protihitlerovské koalice. Němce proto, že páchali zločiny nevídané, dosud mezinárodním právem nepopsané. Německý nacismus byl prohlášený za zločinný a s nacivojáky a nacielitou se podle toho také nakládalo.
Norimberk nebyl jediným soudem nad válečnými zločinci, skoro každá země, osvobozená od německé okupace, měla své válečné a polní soudy. K těm mezinárodním patřil i Tokijský tribunál.
Závěry Norimberku položily základy modernímu mezinárodnímu právu a konvencím - mj. také konvenci o nepromlčitelnosti genocidy, že každá genocida je zločinem, trestaným podle mezinárodního práva. Nejznámější deklarací, vzešlou z Norimberka, je deklarace lidských práv, která je mj. součástí naší Ústavy. To, že dneska jsou to jen slova na papíře, je věc druhá. V dané době to byl významný krok.
Osud německých zajatců byl hrozný, nepopírám. Ale znovu upozorňuji, abyste soudil podle doby, která byla.
Napadení SSSR na Polsko má své opodstatnění a to, že Poláci v té době nebyli žádná neviňátka. Však jsou zde např. články od Starikova a ten je co do faktů velmi dobrý.

331155

14.04.2015 22:59

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Ještě vám přidám pár citátů, abyste lépe pochopil genocidní "program" nacistů. Kdyby tenkrát vyhráli, tak tu dneska nejste.

- Walter Hergel – sudetoněmecký specialista a právník – únor 1937:
„Tuto zemi si přejeme jako německou půdu, proto i konec existence české národnosti na této půdě. Germanizace půdy může nastat jen tím způsobem, že český národ odtud fyzicky zmizí, … k čemuž může dojít ve dvou základních formách: buď vyhubením, nebo vyhnáním.“ -

- Karl von Neurath, německý šlechtic, říšský protektor (Heydrichův předchůdce) – 28.08.1940:
„Při podrobném prozkoumání obyvatelstva dnešního území protektorátu je člověk překvapen velkým počtem plavovlasých lidí s inteligentními tvářemi a dobrou stavbou těla, kteří by sotva byli v nepříznivém smyslu nápadní i ve středoněmeckém a jihoněmeckém prostoru, nemluvě ani o východolabském prostoru. S ohledem na silné smíšení krve s Germány v uplynulém tisíciletí považuji za zcela možné, aby už z toho důvodu byla v zemi České a Moravské ponechána část obyvatelstva… U Čechů bude naopak záležet na tom, aby se individuálním šlechtitelským výběrem zachovali Češi vhodní pro germanizaci z hlediska rasy, a aby se na straně druhé vypudily rasově nevhodné nebo říši nepřátelské živly.“ -

- Bernhard Adolf, předseda protektorátního Svazu průmyslu – listopad 1940:
„Když se tímto způsobem zlikviduje v tomto prostoru asi 70% českého národa, pak význam zbývajících 30%, které se z velké části skládají rasově z podlidí, jejichž asimilace je nežádoucí, poklesne natolik, že je můžeme bez obtíží vystěhovat nebo jinak zneškodnit.“ -

- Baldur von Schirach, po atentátu na Heydricha:
„Ještě na podzim r.1942 oslavíme Vídeň zbavenou židů. Pak se budeme věnovat řešení otázky vídeňských Čechů. Kulky, které zasáhly našeho druha Heydricha, zranily i nás, neboť platily nám všem. Proto jako župní vedoucí Vídně vydávám rozkaz, aby se po evakuaci židů přikročilo k odsunu všech Čechů z Vídně. Tak jako osvobodím město od židů, osvobodím jej i od Čechů.“ -

331157

14.04.2015 23:48

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Jestli je pro vás velkou neznámou podstata německého nacismu = rasismus a doktrína nadřazené árijské rasy - nebo toto odmítáte - pak se nemáme o čem bavit.
K Norimberku naposledy: mezinárodní tribunál nad zločiny NĚMECKÉHO nacismu, který sám o sobě byl označen za zločinný.
Pakt Molotov - Ribbentrop: SSSR takový pakt uzavřel jako poslední z řady evropských zemí a následovnická země - RF - ho odsoudila jako chybný, což neudělala žádná jiná evropská země, včetně Polska. U těch Poláků byl problém hlavně v tom, že spoléhali na Anglii a její ochranu, rozehráli hru jak proti Hitlerovi, tak proti SSSR. A pak nesli následky. Přečtěte si zdejší sérii článků od Starikova.

331163

15.04.2015 00:10

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Ale pane - o té podstatě se bavíme od samého počátku. A váš první vstup do diskuse, kde mě žádáte o "doložení genocidy a selekce" je co? Málo dokladů o tom, že německý nacismus páchal genocidu a prováděl selekci lidí, určených k likvidaci, dle své árijské doktríny? Že rozděloval lid do kast "nadlidí a podlidí" ? Jste to vy, kdo odvádí pozornost od toho hlavního = od podstaty nacismu, která ho odlišuje od všech ostatních "-ismů" .

331165

15.04.2015 11:36

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Když... v případě sionismu si myslím, že nejde o rasismus a nadřazenost rasy (etnika). Kasta "vyvolených" je v nacismu určená příslušností k rase (se všemi určujícími znaky), národu či etniku (viz Germáni). U sionismu jde také o kastu "vyvolených", avšak na rase, národu či etniku vůbec nezáleží, záleží na příslušnosti k náboženství (či ideologickému směru). Sionismus sice dost komicky používá k odstranění svých kritiků či oponentů "antisemitismus", ale téměř nikdo z této kasty semitou není - tj. nepochází ze semitského etnika, ač se dnes snaží říkat, že ano, že je spojuje "semitský jazyk". Jenže jenom jazyk nikdy netvořil ani národ, ani etnikum. Národ (etnikum) určují a spojují znaky tři a jeden ze znaků je společný fenotyp (sdílené geny).

Ano, souhlasím, že jde o shody, hlavně co do "efektu". Společným rysem je ale dle mého právě kasta "vyvolených" a kdo se do ní "nevejde", je dle těchto ideologií "podčlověk".
Ne náhodou byl také svého času také sionismus označený za zločinný.

331194

15.04.2015 12:11

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Zvláštní postoj? A jaký tedy zastáváte vy? Snad rasové, etnické a náboženské čistky? Pokud ano, pak se mi zvláštním jeví váš postoj.
Pokud si myslíte, že se svých "problémů" zbavíme tím, že je hodíme na nějakého vnějšího viníka a kolektivně ho potrestáme, pak se velmi mýlíte. Jen historie posledních sta let je plná takovýchto "řešení" a také následků, které z toho byly.
A Pjakin? Není žádný "guru", je to analytik, zaměřený na analýzu právě probíhajících procesů. Jestli jste z jeho vystoupení vyvodil "nepřátelství k židům", pak se opět mýlíte.

331196

15.04.2015 12:32

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

Lin 88.?.?.?

Jen doplním: socialismus (komunistická ideologie) je postavená na třídním boji = žádné kasty "vyvolených" (že se to pak opět zvrtlo jinak a vznikla kasta "stranická", je jiná otázka). Tato ideologie však nikdy nebyla rasistická, tj. zaměřená na likvidaci ras, národů, etnik.
Tartus mi sice píše, že mám znalosti základní školy (což klidně může být pravda), ale sám takto podstaný rozdíl mezi nacismem a komunismem (socialismem) nevidí.
A pán výše, který po mně žádá "důkazy nacistické genocidy", se nejspíš právě teď narodil.

331197

15.04.2015 15:28

Pod falešnou vlajkou

RE: viete co mi tam vadi?

88.?.?.?

Reagujete na správný příspěvek? To o "vnějším viníkovi" jsem psala níž. A neříkám, co píšete. Říkám, že pokud jakákoliv společnost začne řešit své vnitřní problémy označením vnějšího viníka, pak se vždy bude dopouštět křivd a bezpráví a své vlastní problémy nevyřeší.
Jestli jsem dobře pochopila, narážíte na cikány jako destabilizující segment. Kdo jim umožňuje, aby tím "segmentem" byli? Kdo je zvýhodňuje v právu, kdo jim umožňuje výhodnější podmínky před našim právem? Není to takhle náhodou "elita" naší společnosti, která tvoří zákony, soudí a rozhoduje o spravedlnosti a nespravedlnosti? A není to takhle náhodou z důvodu, aby odvedla pozornost od své odpovědnosti za situaci v zemi?
Pokud má dav za viníka situace cikány, pak dělá to, co se po něm chce a co je v plánu. Až to elita bude potřebovat, dav si schladí žáhu na cikánech, zmasakruje je či je "odsune na Madagaskar" a skutečné viníky (opět) přehlédne, nechá je dál působit a možná je bude ještě i oslavovat. Co se změní pro dav? Nic, protože cikáni jako "destabilizující segment" sice nebudou, ale objeví se nový "vnější viník", třeba důchodci, Vietnamci, muslimové atd., prostě jakákoliv jiná skupina.

331223

24.05.2015 10:45

Nastane nový pogrom židů?

RE: A kdo to vlastně je V.V.Pjakin???

Lin 88.?.?.?

ad Pjakin: Usuzujete podle toho, co jste našel na gůglu. Že jsou od něj přednášky "zagůglené" až z loňska má jednu prozaickou příčinu - od loňska se začaly pravidelně překládat do češtiny, protože zaujaly větší počet lidí (a přednášky přebírá více serverů). Jinak Pjakin nespadl z nebe, je to dlouholetý člen týmu, pochází z altajského kraje. Je snad podezřelé, že dříve se podílel na práci týmu a od určité doby přednáší? [smích] Přednášejících z týmu KSB stále přibývá, takže ke třem základním (Zaznobin - dlouhodobé rozbory, Veličko - střednědobé rozbory, Pjakin - krátkodobé rozbory, reakce na bezprostřední události) přibývají další noví, pro vás "spadlí z nebe".
Jinak - KSB = koncepce sociální bezpečnosti (po rusky KOB) původně seznamovala lidi (jak už zde na dislusi někdo dobře napsal) s praktikami řízení společnosti ze strany "elity" = programování společnosti k požadovaným "náladám", smýšlení, světonázoru (o tom byla Mrtvá voda). Protože však na přelomu 80 a 90 let již bylo jasné, že takovýto způsob řízení dovedl lidstvo do slepé uličky (k sebezničení), tým hledal jiná řešení = jak z toho ven. Tato část tvoří "nadstavbu" = učí lidi, jak rozpoznávat manipulace, jak si "skládat" informace do mozaikovitého celku = tvořit si světonázor = chápat, co se děje a k čemu to povede.
Takže KSB není nic "vymyšleného nového", ale jde o odtajnění tisíciletých praktik řízení lidstva + nadstavbu "jak to dělat lépe". Samozřejmě - pokud zastáváte názor, že lidstvo (společnost) řízené není, pak se vám to celé bude zdát jako "blbost"...
-ad článek: dobrý, vystihuje podstatu. Dává odpověď na často "záhadné téma", když jedni židé nepravosti financují a druzí si z toho rvou vlasy. Jiná, vzdálenější odpověď - proč jedni židé byli za poslední svět.války masově likvidováni a druzí z ní profitovali. Co nebylo v článku dostatečně zdůrazněné - likvidováni jsou vždy ti, kteří se "odchýlí" od předem určené role a "asimilují" do stávající společnosti.

333457

31.05.2015 15:43

Z hlediska vyššího principu mravního zabití okupanta není zločin

RE: Z hlediska...

Lin 88.?.?.?

Pravdu máte oba - Franta i vy, každý "z jiné strany". Otázka je, do jaké míry tam bojovat musíme - a to je v rukách našich politiků. Všem bych jim přála Afghán aspoň na půl roku. Na členství v NATO se skutečně naši "elitáři" ani neobtěžovali se občanů zeptat.
Tomu člověku, co se tak nešťastně vyjádřil k našim "afgháncům", bych doporučila velmi dobrého právníka, hlavně se znalostí mezinárodního práva. Zběžně: existuje naše vojenská doktrína (jakási "armádní kuchařka" ), existuje i vojenská doktrína NATO. V obou je uvedeno, že aliance má obranný charakter a působí pouze v rámci členů NATO (popř. v obraně jejich hranic). Pokud může jinam, tak jen se souhlasem RB OSN. A tady je kámen úrazu (a několikrát na to upozorňoval i Lavrov).
Stále platí starší ujednání, že o mírotvoreckou misi musí požádat obě strany konfliktu a obě s ní musí souhlasit. Přistupuje se k ní až po sérii diplomatických vyjednávání a pokud se nedocílí žádného výsledku. A RB musí projednat, odsouhlasit, ve schvalovacím dokumentu musí být přesně vymezené cíle mise, pravomoci a dokonce i rozmístění jednotek mírotvůrců. Od konce 90.let se ale ujala "jiná praktika", že mírotvůrci zasahují: 1) dle ujednání velení NATO, 2) dle ujednání EU, 3) dle ujednání AU (Africká unie), 4) dle uvážení vlády USA. Prvním takovým "jiným případem" bylo, myslím, Kosovo. Tato "praktika" ale právně zpochybňují všechny takto vedené "mise", protože nemají právní oporu v mezinárodním právu. Takže afghánská mise může být stejně tak protiteroristická, jako teoristická - viz vaše slova, jak ji mohou chápat Afghánci (např. v této misi tam NATO podporuje "jedinou správnou stranu" a USA si samy dosazují svou prezidentskou loutku, takže není divu, že země je už desetiletí v ohni).

333813

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 5

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 6

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Blokování čínské pomoci Itálii v Praze22.03.20 16:08 Česká republika 3

Chmelár o prohlášení Stoltenberga: Je to šílené a nepříčetné21.03.20 08:40 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
24,60 Kč
Euro
27,48 Kč
Libra
30,64 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
15,17 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
22,80 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
31,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 938,79 Kč
1 unce stříbra
356,21 Kč
Bitcoin
152 909,63 Kč

Poslední aktualizace: 29.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?