Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 18 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, novapalo.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.05.2014 16:35

Čtvrtá cesta k ruskému Řádu

Pavol Peter Kysucký išiel na podstatu

novapalo 212.?.?.?

Toto je veľmi dobrý článok, ktorý principiálne rozdeľuje pôsobenie Ruska a USA. Je to pravda. Slovenský autor P.P. Kysucký vo svojej knihe „Demokracia je principiálny omyl“ však ide na podstatu veci. A to, že demokracia je degeneratívny systém, pretože svojou podstatou odporuje dvom základným zákonom vo vesmíre a teda zákonu duality a zákonu hierarchie. V našom vesmíre neexistuje rovnoprávnosť a rovnocennosť. Preto princípy demokracie sú odporujúce základným zákonom vo vesmíre.
Každému je jasná duchovná hierarchia : kameň, rastlina, slimák, vták, cicavec, človek, UFO. Ale nikto nechce pripustiť, že takáto jemnejšia hierarchia je aj medzi národmi a medzi jednotlivými ľuďmi a musí byť aj medzi ženou a mužom. Je jasné, že schopný a vzdelaný človek nie je rovnocenný s človekom neschopným a aj bez vzdelania. Preto voľby, keď každý volič disponuje 1 hlasom bez ohľadu na jeho hierarchické zaradenie sa v spoločnosti, je protiprírodný systém. Tento rovnostársky politický systém musí zákonite produkovať politikov najnižšej možnej kvality, pretože masy ľudí sú neznalí.
Princíp rovnoprávnosti a rovnocennosti však všetkým hovorí : „Aj ty neschopný, si rovnoprávny a rovnocenný.“ Je jasné, že je to omyl a preto ale tento princíp svojim pôsobením rozdeľuje všetkých proti všetkým. Tento princíp totiž ruší hierarchiu!!!! Najskôr je to samostatnosť národov, potom náboženstiev, potom samostatnosť geografických oblastí......... V podstate tento princíp rozdeľuje všetkých proti všetkým.
V knihe autor napísal už pred 3 rokmi o Arabskej jari, že to skončí totálny krachom, ak sa nezruší demokracia. Taktiež emancipácia žien je výplod chorého princípu demokracie – teda rovnoprávnosti a rovnocennosti. Autor P.P. Kysucký tvrdí, že žena nemôže mať rovnaké práva ako muž a žena má byť podriadená mužovi, ináč nebude šťastný ani muž a ani žena v rodine s emancipovanou ženou. Povedzte p. Duginovi, nech si prečíta knihu slovenského autora P.P. Kysucký. Dá sa stiahnuť aj v SK aj v RU verzii zadarmo na www.negativa.sk. Autor navrhuje budúci politický systém po krachu demokracie a aj postupný prechod od demokracie.

309264

06.06.2014 12:49

Aristokracie nebo demokracie?

Demokracia je principálny omyl

novapalo 212.?.?.?

Dobrý článok. Mnohé úvahy sú správne. Ale musím aj tak smutne konštatovať, že je omyl. Demokracia svojimi princípmi popiera základný zákon vo vesmíre a to duchovnú hierarchiu. Tak ako píše pán Kysucký vo svojej analytickej knihe "Demokracia je principiálny omyl", demokracia sa nedá opraviť žiadnym spôsobom. Demokracia určite skrachuje a bude nahradená novým systémom štátneho zriadenia. Dokonca p. Kysucký tvrdí, že demokracia je ten najhorší systém, aký tu doteraz bol. V knihe sa píše, že už Grécky filozof Sokrates povedal, že "... až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody prirodzene tiahnu po pozíciach moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia. Pán Kysucký predpovedá, že konečný a jediný relatívne spravodlivý politický systém bude duchovný hierarchický systém. Kniha sa dá bezplatne tiahnuť na www.negativa.sk. Základné zákony vo vesmíre sú dualita a hierarchia. Každý rozumie duchovnej hierarchii od najnižšej po najvyššiu : kameň, rastlina, ryba, cicavec, človek, UFO. Ale nikto nechce pochopiť, že demokracia tvrdením, že ľudia sú si rovní, majú byť rovnoprávni, slobodní, je žiaľ hierarchický omyl. Kastovný systém principiálne správne chápe duchovnú hierarchiu. Dôsledok z toho je napr. aj taký, že žena nie je rovnocenná mužovi a preto demokratická emancipácia žien je omyl.

311155

14.07.2014 10:59

Washington svou arogancí zničí vlastní říši

Problém je demokracia a duchovná hierarchia

novapalo 212.?.?.?

V knihe "Demokracia je principiálny omyl" je citát už od Sokratesa, že demokraciu nakoniec ovládnu zločinci a nastolia teror horší, ako dokáže tá najhoršie oligarchia alebo monarchia. Pretože v USA je demokracia najdlhšie, tak jednoducho tam sa zločinci presadili najlepšie. Avšak nemyslite si, že západnú Európu ovládajú nejakí "dobrí ľudia". Omyl, je tam vláda zločincov rovnako, ako v USA. Avšak v USA je po dlhých rokoch aj obyvateľstvo už totálne degeneravané. USA obyvateľstvo sú individualisti, ktorí nie sú schopní sa spojiť a ísť štrajovať. To ešte v EU táto všeobecná duchovná degenerácia nedostúpila takéhoto stupňa a preto sú demokratickí zločinci, ktorí vládnu umiernení. To sa však v budúcnosti tiež určite zmení. Celý systém sa nestále upravuje zločineckými demokratickými politikmi a vládnucími skupinami, aby to tak smerovalo. Vo vesmíre sú dva základné zákony, dualita a hierarchia. Každy chápe, že žena a muž sú duálna dvojica a nie je možný život muža bez žena ani naopak. Avšak degeneratívna demokracia Vám hovorí, že homosexualita má mať rovnaké právo ako vzťah muža a ženy. Je to zámer zločincov, zničiť prirodzenosť, aby nastúpila hlboká depresia - podrobne sa vysvetľuje mechanizmus v tejto knihe. Ale na základe druhého zákona o hierarchii teda nemôže byť žena rovnoprávna s mužom, niekto musí byť nadradený a druhý podradený. Preto žena je podradená a má slúžiť a muž má byť nadradený a má vládnuť. Pokiaľ máte doma emancipovanú, teda rovnoprávnu ženu, tak je nešťastný aj muž aj žena. Rovnako platí hierarchia vo všetkom aj v materálnom svete aj v duchovnom svete. Sú ľudia so silnejšími svalmi, ....... sú bohatší a chudobnejší. To je materiálna hierarchia. A rovnako je aj hierarchia duchovná - podrobne sa rozoberá hlavne v kapitole "Hranica smrti". Takže sú duchovne najschopnejší ľudia a potom priemerni a duchovne podpriemerní, teda zločinci. V demokracii sa zákonite vždy stane, že k moci sa dostanú tí najväčší zločinci. Dokonca žiaľ demokracia svojimi princípmi doslova motivuje všetkých ku kriminálnemu chovaniu sa a individualizmu. Princípy, ktoré tak pôsobia sú podrobne rozoberané v tejto knihe. Preto sa demokracia musí zrušiť a nahradiť duchovných hierarchickým politickým systémom. Pretože vládnuť musia tí duchovne najvyšší a nie táto spodina, ktorá nám tu vládne v celom západnom svete. Ale pretože západ je duchovne na podstatne nižšej úrovni ako Slovania, tak nový duchovný systém zavedú určite Slovania, keď sa konečne spoja. Preto spojenie Slovanov je základ budúceho šťastia na Zemi. Kniha sa dá stiahnuť zadarmo na www.negativa.sk. Aby sa Slovania mohli konečne spojiť, musia zrušiť a zakázať kresťanské náboženstvá a zaviesť moderné, nové štátne náboženstvo - prečo? o tom podrobne v druhej knihe na tomto vebe.

313236

16.07.2014 15:45

Zavlečení Ukrajiny nad propast

Stane sa to určite

novapalo 212.?.?.?

To je isté, že to tak dopadne. Pretože Rusko chápe, že USA aj západ chce rozdeliť a ovládnuť definitívne aj ich. Ukrajina je dôležitý krok plnenia tohto plánu. Na Ukrajine Rusko vidí a ešte len bude vidieť, čo s všetko bude diať. Budúcnosť sa ľahko predvída, ak človek vie, ako fungujú základné zákony nášho vesmíru, teda dualita a hierarchia. A ako sa západ už 1000 rokov snaží zničiť Slovanov najskôr cez kresťanské náboženstvo a potom pomocou demokracie. Hlavne demokracia dokáže dokonale deštruovať jednotu akýchkoľvek národov. Demokracii neodolá ani Čína, ak by postúpila v demokratizácii ďalej. Informácie o demokracii a duševne chorom kresťanstve nájdetet na www.negativa.sk. Na príklade Ukrajiny bude Rusko krásne vidieť, čo sa stane aj s Ruskom. Preto tu sa Rusko "zasekne" a nepustí ďalej. Aj za cenu atómovej vojny. Nemajú totiž na výber....... Takže, "určite sa to stane".

313334

16.07.2014 16:06

Je mi líto učitelů

Demokratická škola je škola nenormálna

novapalo 212.?.?.?

V demokratickej škole na Slovensku a v Čechách po zavedení demokracie sa stalo to, že nastala nenormálna situácia. Zrušila sa platnosť základného zákona prírody a to je hierarchia. Čo sa tak stalo? Základné problémy školy v demokracii sú neakceptovanie tohto :
- Deti majú rôzne vyvinuté mozgy, teda hmotu, ale aj rôznu úroveň karmy svojich duší, takže zrušenie fyzického trestania detí je degenerácia, ktorá tu ešte doteraz nebola. Deti stratili znalosť o hierarchii, takže deti sú neúctivé k starším ľuďom, autoritám, stávajú sa individualisti, nevedia si pomáhať......
- Musí byť rozdielna výchova chlapcov od dievčat, pretože muž je podľa tohto zákona vládca, a žena slúžiaca. Ak sú zavedené rovnocenné učebné osnovy aj metódy, tak výsledkom takejto výchovy bude kočkopes - teda ani muž a ani žena - pán Kysucký tomu hovorí hermafrodit.
- Rodičia a ani deti nemôžu vedieť dopredu, aké vzdelanie budú ich deti potrebovať za 20 rokov. To musí určiť a dopredu plánovať štát.
- Vo všetkých školách sa musia vyučovať aj duchovné predmety, filozofia, psychológia. Zásadne sa preceňuje význam jazykov. Absolútne sa nedoceňuje význam technických predmetov. Skrátka škola podlieha módam, ako v tržnej ekonomike. To čo chcú rodičia, to im škola dá, aj keď sú to hlúposti, pretože podľa zákona hierarchie, priemerní ľudia nevedia a ani nebudú vedieť, čo budú potrebovať. O tom musia rozhodnúť morálne a duchovné elity a autority.
Podrobne je všetko popisované, ako funguje v knihách od p. Kysuckého na www.negativa.sk.

313337

Emócie sú vždy škodlivé. Rusko tento spor vyhrá určite, ak neurobí vážnu chybu. Čas pracuje pre Rusko a s každým mesiacom, ako sa bude tento spor predlžovať, bude narastať množstvo ľudí, ktorí si budú uvedomovať pravdu aj na západnej Ukrajine. Aj v Poľsku, ktoré tak neslovansky teraz podporuje USA. Oni sa totiž boja Nemcov viac, ako Rusov. A majú pravdu. Aj západní Ukrajinci sú Slovania a preto treba, aby zomrelo čo najmenej ľudí. Tento ťah západu nie je len proti Rusku, ale proti všetkým Slovanom. Západ má veľké obavy z toho, že ak sa Slovania spoja okolo Ruska, tak vznikne nielen nové rozdelenie Európy ale aj sveta. Uvedomte si, že mi západní Slovania máme dostatočné technologické know-how, aby sme nahradili drtivú väčšinu dodávok z Nemecka, alebo USA. A z Ruska budeme mať všetky suroviny a energie. Preto západ robí všetko pre trvalé rozdelenie Slovanov. Treba toto učiť všetkých Slovanov. Nemá význam to hovoriť Nemcom. A akékoľvek emócie sú škodlivé. Uvažujme racionálne. Podrobne stratégiu vládnucích vrstiev západu proti Slovanom aj vlastným národom rozoberá pán Kysucký na www.negativa.sk. Kniha "Demokracia je principiálny omyl" sa dá stiahnuť zadarmo. Uvedomme si, musíme sa učiť, aby sme vedeli, čo na nás západ vymyslel.

313340

21.07.2014 07:57

Rozpad rodiny a školství oznamuje rozpad příslušné civilizace

Ako demokracia ničí Slovanov

novapalo 212.?.?.?

No to je vynikajúci článok. Rád k tomu pridám.
Za rok 2013 z Českej republiky odviedli do zahraničia zisky vo výške viac ako 300 000 000 000,- Kč (slovom 300 miliárd Kč), píše sa na internete. Koľko odviedli zo Slovenska?, Ukrajiny, Poľska, Ruska, Bulharska ...........?? Už vieme, prečo naše deti musia odchádzať pracovať ako „lacná pracovná sila“ na západ a nemôžu nájsť prácu na Slovensku. Vyciciavajú nás – získavajú zadarmo našich najschopnejších ľudí, ktorí odchádzajú natrvalo na západ. Treba začať vážne uvažovať, ako sa brániť koristeniu západu. My Slovania sa musíme spojiť. Ukrajina je charakteristický príklad, ako demokraciou a kresťanskými princípmi nás Slovanov západ rozdeľuje proti sebe, aby nás potom ovládali.

V knihe „Demokracia je principiálny omyl“ autor dokonale analyzoval zásadné degeneratívne princípy demokracie, ktoré odporujú dvom základným zákonom vesmíru a to dualita a hierarchia. Preto demokracia sa nedá nijaym spôsobom opraviť, ale musí sa odstrániť. Kniha „Demokracia je principiálny omyl“ si môžete stiahnuť zadarmo na www.negativa.sk .

Druhá autorova kniha „Kresťanská civilizácia je omyl“, ktorá je voľným pokračovaním prvej knihy sa nedá stiahnuť zadarmo. Je silne kritická proti kresťanskej viere a všetkému, čo z tejto mylnej viery vzniklo. Táto kniha je pre silných kresťanských veriacich nevhodná a preto sa neposkytuje na voľné šírenie.

Výsledok obidvoch kníh je však to, že kresťanstvo a neskôr demokracia boli pre Slovanov zavedené len kvôli tomu, aby ich západ duchovne zničil a potom ovládal. Pozostatok Rímskej ríše sa po rozpade preskupil a transformoval sa do Rímskeho náboženstva. Preto západná civilizácia s Rímskou ríšou, starovekým Gréckom ......... je nám Slovanom cudzia. My Slovania sme mali naše kniežatstvá dávno pred Rímskou ríšou a máme vyššiu úroveň duchovného vedomia než západ a juh Európy. Slovania nikdy nemali otroctvo a nevoľníctvo. To k nám prišlo zo západu a juhu Európy a ostatného sveta a s tým aj so západnou demokraciu aj bezdomovci. V súčasnej demokratickej tržnej ekonomike západu zasa len prefíkanejšie nás všetkých okrádajú a smejú sa nám, akí sme ale hlúpi. V druhej knihe sa píše, že tržná ekonomika a globalizácia odráža nízku úroveň vedomia západu, ktorý nie je schopný si priznať, že tento „tupý tržný zvierací inštinkt“ vedie nevyhnutne ku konečnému krachu........ Autor navrhuje, ako doplniť tržnú ekonomiku, aby ekonomika tvorila celok s duchovnou stránkou človeka.

Aby sme sa my Slovania mohli oslobodiť od duchovnej degenerácie západu, musíme vedieť a pochopiť, ako nás západ dokázal ovládnuť. Musíme vedieť, aké duševné degeneratívne a telesne mrzačiace systémy vytvorili pre ovládanie a moc. To emocionálne pán Kysucký analyzuje a vysvetľuje – aj keď literárne neohrabane – v jeho 2 knihách. Slovania sa oslobodia len, ak sa spoja.

313646

26.07.2014 12:38

Trh zlata, insider trading a „finanční terorismus“ na Comexu

Kresťanská civilizácia je omyl

novapalo 212.?.?.?

V tomto článku sa pekne vysvetľuje, že západná civilizácia je v skutočnosti jednoducho civilizácia podvodu. Ak si čitateľ uvedomí, že celý burzový svet je svetom podvodu, ako je to aj so zlatom, tak pochopí, že asi aj celá západná civilizácia je teda podvod? Je to tak. V novej knihe od pána Kysuckého "Kresťanská civilizácia je omyl" je to detailne dokázané. Kresťanstvo, tržná ekonomika, globalizácia. Je to všetko naaranžžované za účelom okrádania tých, ktorí poctivo pracujú. Pán Kysucký jasne dokázal, že tržná ekonomika je ekonomikou zvieracích inštinktov a je to preto aj úroveň západnej civilizácie. My Slovania sme duchovne na vyšej úrovni ako západ a nenechajme sa od nich okrádať. Vyššiu duchovnú úroveň Slovanov dokazuje už množstvo autorov. Základné je, aby sme my Slovania pochopili, že celý západní systém, je systém zločinecký. Tiež musíme pochopiť, že západ je duchovne v súčasnosti na najnižšom dne, kde sa vo svojej celej histórii doteraz dostal - len zábava, majetok ..... a nič. Kniha "Kresťanská civilizácia je omyl" sa dá kúpiť na www.negativa.sk. Autor dokazuje, prečo je tržná ekonomika "katastrofa" a globalizácia len metóda, ktorá umožňuje západným zločineckým investorom rozkladnuť štáty a zmiznúť so svojim majetkom potom do druhého štátu. A takto si môžu prechádzať beztrestne z jedného štátu do druhého, podľa toho, kde sa dá drancovať lepšie. Globalizácia je určená na ničenie národných ekonomík. Aby sme sa my Slovania zachránili od tejto všeobecnej degenerácie západnej, musíme poznať ich zločinecké stratégie (Rímske náboženstvo, demokraciu, tzv. slobodnú - avšak v skutočnosti neexistujúcu tržnú ekonomiku, globalizáciu)a ako to celé funguje.Ale hlavne sa musíme my Slovania spojiť do spoločného ekonomického aj vojenského bloku. Ak má niekto finančné prostriedky, nech založí veb pre spojenie Slovanov.

314074

29.07.2014 10:47

Svět odsouzen k zániku kvůli bezstarostnosti Západu

RE: Článek vynikající - hlavní váleční štváči označeni velmi chybně

novapalo 212.?.?.?

Prečítajte si knihu "Demokracia je principiálny omyl". Dá sa zadarmo stiahnuť na www.negativa.sk. Potom budete rozumieť tomu, čo sa odohráva.

314268

06.08.2014 11:20

Čísla o Ukrajině

Stále bližšie k pravde

212.?.?.?

Vidím aj na tomto vebe, že čitatelia sa stále viac noria do hĺbky problémov západ a Slovania a stále viac začínajú chápať podstatu.
Som presvedčený, že internet v tejto slobodnej podobe nám tu dlho nezostane. Česi musia počítať s tým, že Nemci ich budú chcieť obsadiť opäť. Slováci musia počítať s Maďarmi. Židia obhajujú demokraciu, ale vôbec sa demokracie vo svojom živote osobnom, ani spoločenskom neriadia. USA, západ a Židia ordinujú demokraciu len statným a to preto, aby boli deštruovaní a zničení. Čítajte geniálne jednoduchú a pritom hlboko deprimujúcu charakteristiku princípov demokracie v knihe "Demokracia je principiálny omyl". Dá sa voľne stiahnuť na www.negativa.sk. S jedným ale súhlasím. Jedno je isté, Ukrajina ak má byť "demokratická" tak sa určite rozdelí a nezostane ako jednotný štát. Západní USA a EU stratégovia sú už nejako zhlúpnutí, pretože nechápu, že demokracia síce dokonale deštruuje a rozdeľuje, ale nedokáže spojiť. Na to je potrebné použiť iné princípy. Asi tie iné princípy, ktoré sú opisované aj v tejto knihe, oni už nepoznajú. Viete, USA sa tiež rozpadnú. Demokracia v USA je už v poslednom štádiu (demokratickej degenerácie a z toho vzniknutého totálneho individualizmu a sebeckosti, však sledujte ich najnovšie filmy) a ja očakávam skorý rozpad USA na viac samostatných štátov. Však uvidíme....... Alebo v snahe o záchranu sa USA rozpútajú otómovú vojnu?

314920

03.09.2014 14:28

Putinův poradce: Přechod na novou globální ekonomiku si bude vyžadovat válku

Západ sa nevzdá len tak ľahko

212.?.?.?

Je veľký omyl, ak si niekto myslí, že tieto problémy na Ukrajine spôsobuju len USA. Omyl. A teda zásadný omyl. Západná Európa sa len utajuje a skrýva sa za USA. Ale v skutočnosti západná Európa maximálne podporuje a aj bude podporovať USA. Neverte im na západe nič. Západ nás vždy oklamal a tak to bude robiť aj ďalej. Štáty v strednej Európe a na Balkáne sú pre západ len ich nové kolónie a to je všetko. Všetky tie demokratické a kresťanské divadlá sú len pre ohlúputie. Ale výsledok bude taký, že západ bude bohatnúť na úkor ostatnej Európy.
Naši demokratickí politici sú len bábky na to, aby sme slúžili západnej Európe aj USA a teda západu. My Slovania nemáme nič spoločné s hodnotami západu a preto treba vážne uvažovať, ako vystúpiť z EU aj z NATO. osobne som presvedčený, že Rusko sa nevyhne veľkej vojne so západom. Toto je len predlžovanie času a príprava Ruska na vojnu. Rusko získavá čas, aby sa lepšie pripravilo na túto veľkú vojnu so západom. Ukrajina je sranda. Ukrajinu Rusko nechá vykrvácať, pretože Ukrajina je v tejto hre vedľajšia. Nakoniec sa stane, že Ukrajina bude pre západ oveľa väčší problém než pre Rusko. Pretože Ukrajina bude viazať veľké množstvo prostriedkov západu, ktoré sa nebudú dať použiť proti Rusku. Rusko robí strategickú chybu, že nerozdúchava protiEU emócie v strednej Európe a na Balkáne. Ale asi to ešte nechce a získava čas pre svoju armádu.

316678

07.09.2014 19:10

Británie je darebácký stát a je nebezpečím pro svět

Rozpad Británie je už istá vec

212.?.?.?

Musím sa smiať, akú zásadnú chybu urobil britský premér aj s celou vládou. Zahájili masívnu kampať, aby presvedčili Škótov, aby nehlasovali za oddelenie.
Len totálny hlupák urobí takú vec, ako urobila britská vláda a médiá. Určite nechápete, prečo tvrdím, že to bola zásadná chyba. Asi ste nečítali knihu od p. Kysuckého "Demokracia je principiálny omyl". V tejto knihe sa podrobne analyzuje, ako degeneratívne funguje demokracia a že demokracia rozdeľuje v konečnom dôsledku všetkých proti všetkým. Takže čím viac demokracie tu budete mať, tým viac sa všetci medzi sebou budú nenávidieť a závidieť si a .... Mimochodom masová závisť vzknikla až s príchodom demokracie v 19. storočí na západe a v 20. storočí na východe Európy.
Ak by britská vláda mediálne nereagovala na snahy Škótov o samostatnosť, tak by masy Škótov nemali dôvod rozoberať a analyzovať a tak sa neustále systémom sebanasierania nevmanipulovať do toho, čo bude nakoniec pre nich chyba. Musíte si uvedomiť, že priemerný volič je totálny hlupák a volí nie podľa rozumu, ale podľa emócii. A emócie, ako píše pán Kysucký vo svojej druhej knihe "Kresťanská civilizácia je omyl" sú skutočný Diabol v našom vesmíre a nie ten chumaj kresťanský - teda kresťanský diabol neexistuje. Ale nedá sa vysvetliť na niekoľkých stranách to, čo je obsiahnuté v týchto dvoch analytických knihách, takže sa ani nebudem o to snažiť. Len si spomeňte, keď Škóti odhlasujú osamostatnenie sa, že sa to dalo naisto určiť podľa toho, aké chyby z nechápania urobila britská vláda aj s ich premiérom. Sú to totálni diletanti a jednoducho somári....
Takým somárom západným sa my Slovania nesmieme nechať napospas. Preto západu nesmieme veriť nielen preto,že sa sebecky a individualisticky pozerá len na svoje vlastné záujmy (však individualizmus a samostatnosť je ich vrchol ľudského snaženia sa), ale aj preto, že západ jednoduhcho vôbec nechápe a je natvrdlý a tupý zo somarín ako napr. sloboda jednotlivca, multukulturalizmus, homosexualita, rodová rovnosť žien... Všetky tieto degeneratívne demokratické duševné úchylky západ dovedie isto k totálnemu kolapsu. V podstate západ je duševne chorý, ale pretože si neuvedomuje svoju duševnú chorobu, tak sa ani nelieči.
Preto ja nechcem ďalej zostať súčasťou západu a západnej EU.

316912

08.09.2014 13:42

NATO útočí!

Západná civilizácia sa rozpadáva

212.?.?.?

Problém je v tom, že neútočí NATO, ale celý západ. Teda nielen USA, ale celá západná EU, Kanada, Austrália. Nemýľte sa, že Nemecko nechce, ale je donútené USA. Nie! To len Merklová a ostatní západní polotici predvádzajú divadlo, že ako oni nechcú, ale musia.
Nie. Západ kolabuje kvôli svojej duševne chorej filozofii o demokracii a teda rovnosti všetkých. Je to duševne chorá predstava, ak je západ presvedčený, že 10 rokov nezamestnaný Cigán, je rovný mne, ktorý píšem tento článok. Preto v demokracii nevyhnutne všetko duchovné degeneruje. Demokracia je degeneratívny systém, ktorý sa nedá nijako opraviť, musí sa odstrániť. Budúci politický systém bude duchovne hierarchický, kde budú vládnuť kasty najvyšších duchovných, ako píše p. Kysucký.
Takže nedá sa nič robiť. Západ kolabuje hlavne duchovne. Západ postihla všeobecná tuposť. Však všetci ich filozofovia obhajujú túto somarinu o rovnoprávnosti. Západ je doslova duševne chorý. Však západ Vám hovorí, že ste si rovní s Cigánom. Cigáni sa dajú zvládnuť. Ale veriaci v islám sa nedajú zvládnuť. Dokonale vysvetlil p. Kysucký vo svojej druhej knihe, prečo veriaci v islam sa nemôže stať kresťanom. Kresťanská viera sa totiž v zásadných veciach mýli. Islám, aj keď sa mýli tiež, je bližšie k pravde. A to musím upozorniť, že p. Kysucký je presvedčený o existencii ducha aj Boha. Ele súčasne hovorí, že kresťanský Boh určite neexistuje.
Preto západ postupne prepadne do občianských vojen medzi islámom a kresťanstvom. Preto západ musí začať bojovať za každú cenu. A preto ja navrhujem, aby sme sa my Slovania čo najskôr oddelili od západu a západnej EU.

316957

09.09.2014 17:24

Na pozadí ukrajinského příměří

Rusko sa vojne nevyhne

212.?.?.?

Súhlasim s článkom. Kyjev prímerie využije len na ďalšie prípravy na útok. Kyjev sa nemôže vzdať dobrovoľne. Kyjev musí byť vojensky porazený. Iná možnosť neexistuje. Len naivní neznalí si môžu myslieť iné. Rusko to však určite vie tiež. A Rusko tiež využíva tento čas na urýchlené prípravy svojej armády.

Po zavedení ďalších a ďalších sankcií západu proti Rusku bude nakoniec pre Rusko najvýhodnejšie obsadiť 2/3 územia Ukrajiny a obchodovať za podstatne nižiše ceny so svojimi vlastnými. Pretože Rusko už nebude mať taký príjem EUR a USD a preto bude musieť znížiť výrazne svoje výdavky v týchto menách. A najľahšie to bude tak, že bude dodávať na Ukrajinu svoje suroviny, odkiaľ bude dovážať produkciu a teda nebude potrebovať USD a EUR. To samozrejme bude vyžadovať Ukrajinu vojensky obsadiť. Presnejšie len tú časť, ktorá je dostatočne produktívna. Ostatnú západnú časť nechajú Poľsku a EU.......

317044

13.09.2014 16:33

Bankovnictví pravdy a lží

Kresťanská civilizácia je omyl

212.?.?.?

Je to skutočne tak, ako sa píše v článku. Tento systém prirodzene vznikol v západnej Európe a potom sa výrazne zdokonalil v USA. Tí, ktorí bohatnú z tohto duchovne zvráteného systému sú USA a západná EU. Je jasné, že my na Slovensku aj keď sme súčasťou EU, sme systémom vyciciavaní a vykorisťovaní.
Zopakujem, systém je doslova duchovne zvrátený, pretože okráda. Zlodeji kradnú majetky svojim obetiam. Zlodeji západní dostávajú od ostatných zadarmo to, čo si nezaslúžia.
Neverte tomu, že občania západných štátov nevedia o tom, že si žijú dobre hlavne kvôli tomu, že ich štáty koristia od tých ostatných. Vedia to a s tým súhlasia...... Predpokladám, že viac ako 50 % občanov západu vedia, že ich štáty koristia z ostatných štátov. A súhlasia s tým......
Teda väčšina obyvateľstva západu sú v skutočnosti zločinci. Kradnú ich štáty a oni s tým súhlasia. Veríte západu??!! Ja absolútne neverím. A neverím nielen ekonomických elitám západu, ale neverím žiadnym bežným obyčajným ľuďom západným. Západ sú zločinecké národy. Západná civilizácia je omyl. Západná civilizácia preto bude zničená. Ja nevidím z toho východisko, pretože nikto na západe si nepripúšťa, neverí, že ich zločinecké chovanie sa, ich duchovne privedú nakoniec ku kolapsu. Je to nevyhnutná reakcia duality v našom vesmíre. Západ vytvoril duševne choré kresťanské Rímske náboženstvo a následne demokraciu, ktoré uvednenou spätnou duálnou reakciou západ zničí.
Ja neverím, že západ sa vzdá týchto nemorálnych ziskov dobrovoľne. Preto ja tvrdím, že sa blíži atómová vojna medzi Ruskom, Čínou ........ a západom.
Neverte naivne, že sa vám nič nestane, však vy za to nemôžete.... Tento zločinecký, avšak hlavne mylný západný systém, totiž produkuje zásadné omyly. Napr. aj cena surovín a energií je významne podhodnotená a cena obnoviteľných zdrojov ako potraviny (cena obeda v reštautácii) je nadhodnotená. A iné neprirodzenosti a zásadné degenerácie, odporujúce zákonom prírody. Viac v knihe "Kresťanská civilizácia je omyl". Systém sa musí odstrániť, nedá sa opraviť a podľa mňa bez atómovej vojny to nepôjde.

317353

14.11.2014 13:37

„Němečtí politici jsou americké loutky“

Demokracia je degeneratívny systém

212.?.?.?

Demokracia nie je ilúzia. Demokracia skutočne na západe a v USA už existuje dlhšie ako 100 rokov. Ale nikto nechce vidieť, že demokracia všade vedie k tomu istému :
- všeobecná duchovná degenerácia
- ovládnutie štátu, aj moci v štáte, zločineckými skupinami
- všeobecná dezilúzia a depresia všetkých, ktorí sa stávajú v demokracii stále hlúpejší, chudobnejší - aj keď sa im donekonečna opakuje, že sú šťastní, pretože sú slobodní a majú právo slobodne sa vyjadrovať a ????????
Dokonale, aj keď zbytočne emocionálne, demokraciu analyzoval pán Kysucký v jeho knihe "Demokracia je principiálny omyl".
Všetky demokracie vždy a všade nakoniec ovládnu zločinci, ktorí nakoniec nastolia tyraniu, aby sa udržali pri moci čo najdlhšie. Demokracia však určite skončí. Demokracia odporuje dvom základným zákonom vo vesmíre a to dualite a hierarchii. Problém je v tom, že demokracia doslova "separuje" zločincov od odstatných a dosadzuje týchto zločincov na pozície moci. Princípy, ako sa to zákonite deje, sú dokonale popísané v tejto knihe. Konečný systém štátneho zriadenie bude duchovne hierarchický a určite nie rovnostársky.
Demokracia vytvorila na západe svoje najväčšie problémy :
- duševne chorá emancipácia žien
- rovnoprávnosť cudzincov a rozpad prirodzených hierarchických vzťahov
A demokracia žiadne svoje závažné problémy nedokáže riešiť, naopak, problémy sa zväčšujú, pretože tieto problémy sposobili práve základné princípy demokracie. Ak sa chcú tieto problémy riešiť, musí sa k ním pristúpiť na základe iných princípov a nie demokratických......

321043

05.12.2014 14:16

Význam zrušení South Stream

RE: Kde nie je vôľa, tam nie je cesta.

212.?.?.?

Vynikajúci postreh - treba znárodniť cirkevné majetky hlavne Rímskej katolíckej cirkvi !!!!!!
Však už L.N. Tolstoj presne a trefne označil cirkev ako najväčšieho Diabla na Zemi. A to píšem, hoci com si istý, že Boh existuje. Ale kresťanský Boh nemôže existovať !!!!!!!

322762

10.02.2015 16:31

Je tu nádej a existuje aj „iný Západ“

Iný západ je zbytočný

212.?.?.?

Tento iný západ je naivný omyl. Iný západ nič nerobí a teda slúži tým, ktorí vládnu. Takže títo iní nám povedia potom, že oni za to nemôžu?! Tak isto Vám Nemci teraz povedia, že oni za 2. svetovú vojnu nemôžu, pretože oni nesúhlasia s kolektívnou vinou. Ale moji milí somári, samozrejme, že Nemci môžu za 2. svetovú vojnu a kolektívna vina je správne pochopená realita. Ten, kto odmieta kolektívnu vinu, ten Vám teraz bude tvrdiť, že je aj iný západ ..........
Podvod pre somárov.
Iný západ bude kolektívne vinný za to, čo príde, aj keď tento iný západ sa o nič nestará, len o svoj blahobyt a svoje šťastné životy a plné bruchá. A tvária sa, že oni za nič nemôžu????
Že sú iní, a oni nebudú niesť kolektívnu vinu tých ostatných? Nie, samozrejme budú zodpovední kolektívne a dostanú svoje bez ohľadu na akékoľvek hlúpe názory, že sú iní.

326753

Káva pro Zvědavce

27

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 36 čtenářů částkou 9 294 korun, což je 27 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Feminacistky chtějí rovné zastoupení v NERV09.04.20 22:11 Česká republika 1

„Odevzdejte nám sochu maršála Koněva!“, žádá Rusko09.04.20 18:16 Rusko 4

Jean Paul Belmondo má dnes narozeniny09.04.20 17:43 Francie 1

Vláda po vzoru Lenina (NEP) schválila NERV - orgán, který bude radit, jak oživit ekonomiku09.04.20 14:06 Česká republika 2

Plánovaná panika09.04.20 11:40 Neurčeno 0

Zázračný americký lék na koronavirus09.04.20 08:46 USA 1

Nejnovější dezinformace....08.04.20 18:10 Česká republika 5

Hamáček chroptí blahem: asi se podaří prosadit 10 tisíc pokuty vybírané mestapem a policií08.04.20 17:36 Česká republika 10

Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G08.04.20 12:13 Neurčeno 0

Revoluce nese smrt?08.04.20 09:26 Neurčeno 4

Ve Španělsku se policie vymkla kontrole07.04.20 21:40 Španělsko 5

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 4

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 4

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 4

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 5

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 9

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Měnové kurzy

USD
24,67 Kč
Euro
26,99 Kč
Libra
30,75 Kč
Kanadský dolar
17,66 Kč
Australský dolar
15,63 Kč
Švýcarský frank
25,55 Kč
100 japonských jenů
22,76 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
5,93 Kč
100 maď. forintů
7,64 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
33,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 529,01 Kč
1 unce stříbra
376,69 Kč
Bitcoin
177 211,60 Kč

Poslední aktualizace: 10.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?