Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 29 příspěveků, 1 jméno: pje.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

11.11.2014 14:45

Soulož do zadku

RE: suhlas

pje 93.?.?.?

Ani já ne, tohle je součást údajně "bezpečných nereprodukčních" sexuálních praktik. Obávám se, že ten, kdo nejen nám nadělil vývojově konečník, tak jej naprogramoval k poněkud jinému účelu. Proto my, poctiví a inteligentní lidé musíme mít potomky, je to naše poslání. A sexu uměřeně k poněkud jiným méně egoistickým činnostem...

320791

11.11.2014 14:54

Soulož do zadku

RE: A to to prý kdysi nedělali ani devianti ...

pje 93.?.?.?

Bylo-li, jest to hodné primitivního opičení? Vždy byli takoví, no, trochu podivní nudící se...což my nejsme, takže zůstaňme i v tomto normálními, neb biologicky funkčně determinovanými.Láska i sex muže se ženou (a naopak [smích]) mají vše, co dává smysl nám, jednotlivcům, párům, rodinám i celé populaci našeho druhu...

320792

13.11.2014 19:49

Nadělal si Washington do vlastního (ropného) hnízda?

vždyť jsem to psal

pje 93.?.?.?

Oil shales: Na jedné straně geologicky i ekonomicky jasný těžební "bolid" - zazáří a rychle vyhoří. Na druhé straně přiznání statistické agentury Ministerstva energetiky USA o záměrném falšování odhadů zásob a těžby. Zoufalá optimistická propaganda, po jejímž odhalení již průměrný občan USA nebude svým vládám věřit vůbec nic.

321001

22.11.2014 14:32

Budoucnost už není, co bývala

RE: Budoucnost už není, co bývala

pje 93.?.?.?

Strach, zbabělost. To je společný jmenovatel pro nezveřejnění autentického názoru, pro skrývání se za anonymitu, pro odlišné adresné a anonymní vyjadřování. Strach mají mít podvodníci, zloději, vrazi a všichni ti gauneři, jejichž svědomí je temné jak odvrácená strana Měsíce. Bolševiky s klacky nahradili plutokratičtí loajaristé s měšci. Svině téhož rodu. Před těmi se máme bát? Strach slušných zvýhodňuje gaunery. Přestaňme se bát, nacházejme svou statečnost a hlasme se o spravedlnost.

321743

FDR šel do války s tím, že pozornost občanů obrátí od původců Velké Deprese k Nepříteli a posílí silně pošramocenou soudržnost zlatotelecí euroatlantické civilizace. Jeho oponenti si byli dobře vědomi jeho zdravotního stavu...

322954

08.12.2014 11:26

Prezident disident

RE: Ten Milošem zjevně nadšený Onan Franta zapomněl

pje 93.?.?.?

Jistě, milý Emile Robote. A hoď kamenem, kdo jsi nezhřešil! MZ jako prezident dělá vše pro to, aby zajistil této zemi nadějnou perspektivu v destruovaném "starém" světě a ukloní se přitom bez zlomení páteře jak čínským Kommandarinům, tak židovským farizejům, aby tak zajistil jejich respekt (za respekt). Nepřijde mi, že jde o činy prodejné děvky... I já jsem MZ opakovaně volil a musím říci, že mne pozitivně překvapil, zatímco jeho orlická výsost mne přesvědčila o své bezvýznamnosti a lidské malosti.

322958

08.12.2014 11:37

Prezident disident

RE: Ten Milošem zjevně nadšený Onan Franta zapomněl

pje 93.?.?.?

Zkuste, Emile zvýšit pozici pozorovatele a postřehnout, že MZ není figurka na české či středoevropské šachovnici, ale stává se obtížnou figurkou nabourávající pracně budovanou globální strategii jednotné propagandistické fronty. pak si položte otázku: Je uzavření ekonomických kontraktů s Čínou, středoasijskými a latinskoamerickými zeměmi méně než uzavření kontraktů s Izraelem z pozice "přítele Izraele zachránivšího jej v prvních letech existence"? To není o vlivu Tydlitátových v ČR či o počtu izraelských death-tech a money-mills zde, ale o zdrženlivosti Izraele v situacích kdy by česká nezávislost nekonvenovala s tou Izraelskou. Kontraktorské izraelské firmy jsou v obdobné pozici jako jakékoli jiné z jiných zemí... Chce to více proniknout do věcných aspektů mezinárodních dohod...

322959

12.12.2014 12:36

Tábor smrti Talerhof (2)

RE: Děkuji za kvalitní článek, k popsanýnm událostem je ale více zdrojů

pje 93.?.?.?

Margareth Mac Millan nepřináší do pohledu na poválečnou situaci nic tak překvapivého pro ty z nás, kteří o věci máme solidní povědomí. Především jde o problematiku uplatnění vlivu vítězných mocností a záměrů, jež se týkaly projekcí dalšího vývoje ve zcela nových podmínkách po revoluci v Rusku. Mírotvorce Karel byl chtě nechtě poněkud epizodní a vcelku bezvýznamnou figurkou na tehdejší šachovnici. Jde o svým způsobem osobní tragédii člověka, který vyšel z nobility, dospěl k její kritice a neměl naprosto žádnou možnost reálně své myšlenky, jakkoli snad humanistické, uvést v život. To je asi vše, co lze o Karlovi říci. Podotýkám, že mírotvorců s výsledky bylo zejména na české straně mnohem více a po právu se také chopili budování republiky.

323247

06.01.2015 11:27

USA nemohou začít na Ukrajině velkou válku

RE: veleznámá připomínka z Německa...

pje 93.?.?.?

Problém je, že slušnost ke kompetenci jaksi nestačí...

324483

06.01.2015 11:30

USA nemohou začít na Ukrajině velkou válku

RE: Veľmi reálne

pje 93.?.?.?

Ano? [smích]

324484

29.01.2015 21:49

Jakou hru dům Saudů hraje?

RE: Nepodléhejte iluzi

pje 93.?.?.?

Místo užívání si bychom měli pracovat na nových technologiích šetřících zdroje, nejen ty nedostatkové neobnovitelné přírodní. O to se snažím.

326048

30.01.2015 09:57

Washington se vzbouřil proti Obamovi

Hra bez pravidel

pje 93.?.?.?

Stručne řečeno, "doporučení" shora není ničím jiným než úsilím o obnovení hry bez pravidel kromě jediného vnitřního pravidla hegemona - V náš prospěch!

326076

09.02.2015 11:25

A s nimi přišlo peklo…

RE: Jak zastavit invaze Ruska do jiných zemí...

pje 93.?.?.?

Přesné. Doplním jen, že agresor se pozná podle toho, jak rozšířil agresí své území a území své dominance a jak je zaplnil vojskem. Pak není o čem...

326664

09.02.2015 11:36

A s nimi přišlo peklo…

Není to věcí štěstí

pje 93.?.?.?

Ono totiž štěstí přeje připraveným. Vedení RF jasně ukazuje, že umění vládní strategie a taktiky není jeho slabou stránkou, což ostře kontrastuje s vedením USA. Je zajímavé sledovat, jak Merkelová a Hollande shledávají soukromé konzultace v Moskvě za mediálně nepodstatné, zatímco své tanečky jinde jsou hojně medializována s obsahově protiruským vyzněním. Dokud si my, lidé, kdekoli na světě nenecháme kálet na hlavy, ohnutí až k zemi před domnělými Vyvolenými, nebude síly jak ovládnout tuto planetu gaunery. Ani se nedivím, když můj přítel evangelík stále častěji připomíná, že peníze jsou nástrojem Ďábla a že je snadné mu odolat tím, že před nimi upřednostníme lásku k Bohu (k mravním principům) a lidskou vzájemnost. Jak prosté a jak plné síly!

326667

17.02.2015 10:50

Saúdská Arábie slíbila drahou ropu Rusku, když svrhne Assada

A ani dosaženo nebude

pje 93.?.?.?

Rusko je totiž připraveno na pomalou stabilizaci prostřednictvím přirozeného tlaku na růst cen ropy nad hranici efektivnosti těžby (a souvisejících nákladů). Současně je ohledně Sýrie v pevném spojenectví s oficiální vládou a prezidentem, protože jde o zcela realistickou protiteroristickou alianci. Se Saudy se opatrně jedná kdykoli a kdekoli, ale uzavírat koňské handly a zrazovat partnery v boji s militantním fanatismem a nelidstvím prostě znamená sebevraždu. Mimochodem, Saudy držená zvýšená produkce a tím snížená cena ropy je čistě politický kalkul a nemá žádné ekonomické opodstatnění, protože s každým vytěženým galonem se jednotkový náklad vzhledem k vyčerpávání zdroje zvyšuje.

327269

20.02.2015 14:15

Strategické dopady bitvy o Debalcevo

RE: SUPERIOR VOJENTORG

pje 93.?.?.?

Trochu respektu k slušně se vyjařujícímu předdiskutérovi by ani vám neuškodilo.

327517

20.02.2015 14:35

Únor 48

stojí za to přečíst, ale i kriticky myslet

pje 93.?.?.?

Pokud porovnám své znalosti s páně Staňkovými, pak v mnohém se shodují, leč v mnohé nikoli. Pan Staněk jako mnoho jiných zapomíná na historický kontext. Tím kontextem byla poválečná euforie nad porážkou fašismu a hmatatelné potvrzení, že jediný, kdo skutečně pomohl proti Hitlerovi, byl SSSR, nikoli Francie, Velká Británie či poněkud bezzubá Malá Dohoda. Důvěra v autenticitu SSSR a domácích komunistů se odvíjela i od prokazatelné účasti mnoha komunistů v protifašistickém odboji společně s nekomunisty. Prostě zafungovalo jednoduché - když nás osvobodil SSSR navzdory vlastním obrovským obětem, nemůže to být Zlo. Podle tohoto jednoduchého schématu se pak zrodil volební výsledek roku 1946. Dále pan Staněk zapomíná, že kdyby nám v roce 1947 vypomohl při neúrodě nekdo jiný než SSSR a kdyby sedláci nezadržovali obilí před hladovějícím národem, byl by únorový bolševický puč pouhou pomíjivou eskapádou Stalinovy kliky. Jistěže se tu hemžili agenti KGB, zatímco jinde se hemžili agenti CIC. Byla to doba hemžení agentů a mocenského zápasu o další vývoj slibující ze zničeného nízkého základu pohádkové zbohatnutí. Nezapomínejme ani na pouhý generační odstup od Velké Deprese roku 1929 a její oprávněně dehonestační efekt pro velkokapitál.

327519

20.02.2015 14:45

Únor 48

RE: Nepoživatelná bramboračka.

pje 93.?.?.?

Jen tolik, že korupce je prosté pronikání trhu do netržního prostředí.

327520

15 března 1939 byli Čechoslováci vyhnáni do ulic k "vítání" německých okupačních vojsk. V čerstvé paměti měli vlastenecké mobilizační vzepětí z léta roku 1938 a jeho následné velkomocenské udušení Mnichovem. Na většině dobových fotografií je vidět kombinace smutných a nasupených očí a řada hrozících pěstí. To Sudety zpočátku vítaly Henleina i Hitlera jinak, než i tam postupně poznali pravé "půvaby" jejich heimatu.

329747

29.06.2015 12:33

Nadvláda pokrytectví na Západě

Drobná korekce

pje 93.?.?.?

Nikdo zvenčí nečiní nic v zájmu Ukrajiny (snad kromě RF), tím méně EU, která doposud pouze s větším či menším skřípěním zubů plnila příkazy z Washingtonu a od těch, co jím vrtí. Naštěstí se čím dál více lidí začíná zajímat o pravdu, tj. hledají si vlastní a neoficiální zdroje informací, porovnávají je a činí si tak vlastní obraz reality, který se, pro mnohé překvapivě, stále více vzdaluje od toho oficiálně mediálního. Jelikož ale ve Washongtonu zvrtali, co mohli a globální konflikt v US režii si kromě oné party nepřeje nikdo, je reálná šance, že se i EU posune z antiruské prosankční pozice do pozice protiválečné a s Ruskem kooperativní. Hrát užitečné idioty je totiž nebezpečnější hra než hra z ohněm...

335731

04.08.2015 11:42

Bitva o Oceánii

Strategické priority

pje 93.?.?.?

Francie nemá dost zdrojů na transformaci svých bývalých kolonií na spolupracující partnerské země, proto v Asii obecně ztrácí vliv. Pro Rusko je nicméně Francie zemí, která hraje vyvažující roli k Německu i jako významný člen EU. Podlední vývoj kolem Mistralů jasně ukazuje, že i Paříži jde o udržení tváře před Ruskem, nechce-li se totálně "macdonaldizovat". Vědomí, že asijské zdroje mohou přirozeně nahradit ty ruské a jejich nenahraditelná část bude Ruskem tranzitována do Evropy Hedvábnou Stezkou činí Francii pro Rusko strategickým partnerem tím více, čím úspěšněji dokáže Paříž odolávat vlivu USA v Evropě. Čína nemá pouze své vlivné zástupce v asijských zemích, ale také značný majetek v zemích anglosaských, což se moc neví. Tím a svými značnými zdroji se stává hlavním asijským fenoménem a budoucím lídrem bez ohledu na momentální politický a ekonomický vývoj. Je nezbytné připomenout, že vlastní finanční institucionalizace BRICS ještě není plně fukční, ale až bude, Francie jako žadatel o členství může i v tomto být na téže palubě. Mnoha strategicky uvažujícím Francouzům je tato skutečnost známa a činí rozhodné kroky k normalizaci vztahů s Ruskem a vybalancování vztahů s Čínou omezením asijské konkurence výměnou za prostření evropského stolu pro BRICS. To je vzhledem k reálným podmínkám pravděpodobný vývojový scénář.

337544

04.08.2015 11:49

Bitva o Oceánii

RE: naopak

pje 93.?.?.?

Upozorňuji, že nová ochota Mistraly do Ruska pustit plně zapadá do toho, co píšu níže i do logiky Vámi zmíněných událostí. Pro Rusko je více než penále v eurech za nedodání důležitá vstřícnost Paříže. Ostatně sankce nesankce, kdekdo s Ruskem vesele obchoduje na neveřejném bilaterálně smluvním základě. Je pak na Rusku, komu Mistraly jako zjevně nepotřebné dále prodá a své peníze stejně dostane včetně závazku kupující strany držet Rusku štangli. Proto ta záležitost s Mistraly dopadá pro Rusko ideálně až nyní při dodání Mistralů.

337545

10.08.2015 15:27

Módní teror

???

pje 93.?.?.?

Předně, pokud kdokoli použije v případě ponožek v sandálech a obdobných situacích arogantní dehonestaci takového chování, je na místě si o něm pomyslet své. Princip sandálů předpokládá bosou nohu z prostého důvodu, aby chodidlo větralo i díky vhkosti potu, což je přirozený lidský termoregulátor. Od května do října běhám po městě na boso v Lizardech (skvělé trekové sandály) a již se stalo, že jsem takto (v kraťasek a košili s krátkým rukáven) i zkoušel své studenty bez jakýchkoli výhrad či křivých pohledů. Kdo si do sandálů navleče ponožky, může pro to mít zdravotní důvody a nejsem tu od toho, abych to jakokli hodnotil navzdory výše uvedené logice. Ostatně mají snad ženy nějaké privilegium pro zcela běžné chození v sandálech na boso, že je v ponožkách vidím pouze vyjímečně? Praha, hic léta 2015.

337892

10.08.2015 15:29

Módní teror

RE: ???

pje 93.?.?.?

...kraťasech... ...rukávem... Omluva za překlepy.

337893

10.08.2015 15:30

Módní teror

RE: wt..

pje 93.?.?.?

Respekt. Já chodím na boso, takže prosím respekt i ke mně...

337894

10.08.2015 15:32

Módní teror

RE: wt..

pje 93.?.?.?

No vidíte Vladimíre, já klidně v těchto hicech chodím ve sportovních kraťasech bez spodního prádla, neb síťka. Je to pro Vás problém? Podotýkám, v jednobarevných nekoupacích...

337895

10.08.2015 15:35

Módní teror

RE: Ponožky do sandálů pouze dlouhé a bílé :-)

pje 93.?.?.?

Nechápu, proč bych měl vůbec sledovat nějaké výplody "modních pipin", Nezajímá mne to a mám za to, že netrpím nedostatkem vkusu a soudnosti, abych urážel okolní citlivky. Lidi, stačí obyčejná ohleduplnost a vše ostatní jsou pouze výkřiky do tmy.

337896

15.08.2015 12:52

Od "vyhrávají oba" k úplnému propadáku

Celkem pravdivé

pje 93.?.?.?

Osobní říkám téměř totéž. Klíčové je, že US a globální finanční sektor již nemá ani domácí, ani zahraniční rezervy a politickou podporu obyvatelstva a pozice ve světě ztrácí každým dnem. Cokoli doposud v USA řízené politickomocensky včetně kurzu USD je na hranici mediální udržitelnosti zdání normálu. Těch nerovnováh rostoucích na většině finančních i komoditních trhů je tolik a vzájemně provázaných, že to řídit silou jako doposud nejde a k zásadním reformám není vůle ani odvaha. Pochopitelně odříznout moloch FEDu a jej vlastnících soukromých bankovních a finančních korporací povede k zemětřesení, proti němuž byl černý čtvrtek 1929 slabým odvarem. Co je podstatně jiné, jak uvádím v úvodu, je rozvalená pozice hliněného obra USA. Zbývá pouze chřestění zbraněmi, ale i to stojí příliš a dlouho to nevydrží. Celé to panoptikum čeká ohlušující rachot zhroucení komplexní socioekonomické megabubliny, kterou ti pitomci stále přifukují, nedbaje vlastního pudu sebezáchovy. Nechtěl bych žít v USA...

338122

26.08.2015 19:29

Rukavice Františka Kriegla

Majáky rovných páteří

pje 93.?.?.?

Všichni, kdo mají rovnou páteř (svědomí, odpovědnost, ohleduplnost, poctivost, čest...), jako nemnozí vysoko ční a svítí ostatním na jejich cestu. Stačí, aby se ve školách o nich učilo. Odmítají mé publikace. Proč? Pro jinakost? Nebo pro pravdu, která nehladí a nazakrývá? Proč je kolektivní síla institucí zneužita k ochraně individuálních slabostí parazitovat na ostatních? Proč je zábava přednější než znalosti bez přívlastku a selekce? Žaluji. Ty, kteří zradí pro minutu svého domělého klídku a příspěvku na spotřební hříšek. Ty, po nichž se může klidně slehnout země. Ty, kteří berou, aniž totéž dávají a mlčí o prvním, zato se prsí druhým. ČSNS: Důvěřujte, i když prověřujte, program cizelujeme a sociálno od tržna a národna odrhnout nehodláme. Síla idejí a majáky jejich nositelů a životních reprezentantů nás vede k lepší budoucnosti. Bez krizí, bez válek, bez chaosu a zmaru. Pohodlí neslibujeme...

338658

Káva pro Zvědavce

77

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 158 čtenářů částkou 26 788 korun, což je 77 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím, zvažte, zda byste mohli přispět na provoz tohoto serveru. Zbývá poslední den do konce měsíce a v pokladně chybí čtvrtina potřebné čásky. Jsme bez reklamy, tudíž plně závislí jen na tom, co se vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Rouškový teror v Čechách31.03.20 00:57 Česká republika 0

Neutopické zemědělství: krizové jaro30.03.20 17:08 Česká republika 0

Lidstvo se vyvinulo původně na zcela jiné planetě, na Zemi jsme cizinci30.03.20 16:41 Neurčeno 1

Rockefeller a pandemie29.03.20 12:55 Neurčeno 4

Fed nemůže opravit, to co je rozbité.28.03.20 19:25 USA 0

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 6

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 7

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Měnové kurzy

USD
24,94 Kč
Euro
27,47 Kč
Libra
30,90 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
15,32 Kč
Švýcarský frank
25,96 Kč
100 japonských jenů
23,07 Kč
Čínský juan
3,51 Kč
Polský zloty
6,03 Kč
100 maď. forintů
7,65 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
31,24 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 399,85 Kč
1 unce stříbra
349,71 Kč
Bitcoin
158 541,75 Kč

Poslední aktualizace: 30.3.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?