Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, J.Kraus, Josef Kraus.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.01.2013 14:07

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

K lepšímu pochopení

J.Kraus 90.?.?.?

dění bychom měli přihlédnout i k Pavědě s jejími hierarchiemi světů nad- i podlidských, s jejími mimozemšťany, jejichž existence je různě posunuta ve vlnovém spektru i mimo něj, jejich různými zájmy a k postavení člověka v tom všem. Přijmeme-li názor, že lidské myšlenky a emoce jsou pro jiné stejně viditelné a hmotné jako pro nás třeba rohlík, není daleko k dedukci, že se jimi může někdo živit. Někdo láskou, někdo nenávistí, chceme-li to mít černobílé. A to, že některý člověk odmítá jíst maso a představa bezbranného telete v jateční ohradě ho bolí a dojímá, může mít obdobu i jinde. Protože kráva je v přirozené harmonii světa nezastupitelná, i když nemá všechna ta neviditelná těla jako člověk. Velké téma – usmíření ducha. Z různých dobrých důvodů jsou dnes lidé vedeni k nenávisti a masová media jsou její zdroj. Počet lidí je třeba výrazně omezit a z karmických důvodů si to musí zařídit sami mezi sebou. Jejich vůdcové to zařizují většinou nevědomky za peníze nebo z blbosti, idealistů je málo. Kde jsou, tedy spíše kde nejsou? Blížící se boj všech proti všem pravděpodobně rozvrátí vše včetně infrastruktury a těžko si ty organisující a vítězné představit, jak jim po stu letech někde na statku čeledín válí svíčky z hovězího loje a ze lnu plete knoty. Sami těžko obstojí a tady se to začíná mlžit. Člověka jen mrzí, že připomínkou některých masovými medii neuváděných fakt třeba o presidentské amnestii ty orgie nenávisti ještě víc roztočí. Kdo má, tomu bude přidáno a kdo nemá, bude mu odňato i to co má. Dopřejme každému dostat se tam, kam ho vede jeho přirozenost a kde bude spokojen. Co se týče ž(Ž)idů, jsou praví a nepraví a díváme-li se na druhou světovou válku z určitého úhlu, vidíme že praví Židé se zbavovali nepravých za ochotné spolupráce nacistů. Tady je zásadní věc, které ve Zvědavci nerozumím. Bez ohledu na ideologii je Izrael předsunutá posice Evropy a kdo zastaví krví zpité muslimy po jeho pádu a vyvraždění?

282519

31.01.2013 13:18

Hříchy proti Duchu rozhodly volby

Vážený pane Staňku,

90.?.?.?

četl jsem rád Vaše články a články pana Funka na „Duchovním setkání“ a jsem rád, že Vás opět nalézám. Jak napsal na Neviditelném Psu Petr Štěpánek, jejich slova jsou pravda a láska, jejich pracovní nástroje lež a nenávist. A když to teď parafrázoval pan president Klaus, bylo to přesně jak jsem to cítil. U mne to bylo pro p.Zemana z původních tak 20: 80 na 55: 45 při volbě a kromě běžně uváděných důvodů, to je agresivního otevření tématu Dekretů ze strany J.M.knížete, sprosté a nenávistné urážky generála Beera, úzkého spojení J.M.knížete s případy typu Becherovka a ČT3 až k jeho podivným rodinným, adopčním a dědickým záležitostem, o zanícené podpoře nadpráv pohlavně úchylných a jiných evropských ohavností ani nemluvě, ještě tyto důvody uváděné méně: J.M.kníže podle všeho nemá ponětí o veřejných a státních financích a dovolil, aby jeho mládežnická fronta rozvrátila vnitřní vztahy v mnoha rodinách, kde rodiče volili tajně a protestně p.Zemana proti dětem, načisto už zpitomělým záplavou demagogie z facebooku a tisíců SMS. Kromě toho, vždyť to J.M.kníže snad v životě nenapsalo jediný článek, natož knihu – z čeho si udělat objektivní názor? Čí je to loutka? Vždyť nemohli být tak hloupí, aby neviděli tu zoufalou kontraproduktivnost knížecí kampaně. Pokud jsem měl těsně po volbě pochyby, jestli jsem to nezblbnul, po té záplavě nenávisti, lží a obracení pravdy naruby v minulém týdnu už je nemám. Voliči p.Zemana jsou v defensivě a vyplašení z přívalu pohrdání a zloby. Člověk má skoro dojem, že už začíná to předpovídané dělení lidí. Po staletích lámání ke ctnosti a úctě k bližnímu i ke všemu stvořenému nastal konec přetvářky a formální zdvořilosti, každý se přiklání tam, kam patří svou vnitřní podstatou. Ale zásadní pochyby jsou. Třeba pan Funk si v tomhle nezadá s Ondřejem Neffem a hledíme-li na věc optikou staletí, opravdu vítězí kníže pankáč. Boj všech proti všem a potom něco nového, ano, cesta nikdy nevedla zpět a předtím je to lidstvo opravdu třeba profiltrovat. Ale tak daleko já ještě nejsem. Lépe jít do přírody a třeba tam i potkat nějakou poctivou a vlídnou němou tvář.

284070

06.05.2014 12:02

Neschopnost telepatie neomlouvá!

Není to dlouho,

90.?.?.?

jedna moje příbuzná, přes šedesát let a v invalidním důchodu (vývod) ovdověla a byla předvolána k notáři v samém centru Prahy (mají pěknou vilku za hranicemi Prahy, už ve středočeském kraji). Ten okamžitě zablokoval konto, které měla společné s manželem a zároveň vystavil platební příkaz na 26 000,- Kč jako odměnu notáři se splatností tři dny. Doma v hotovosti měla pár stovek. Než se jí to podařilo popůjčovat, už tam byli exekutoři, pak teprve začala volat o pomoc příbuzenstvo. Nakonec to dobře dopadlo.

309721

21.07.2014 12:32

Rozpad rodiny a školství oznamuje rozpad příslušné civilizace

Jsem rád, že

Josef Kraus 90.?.?.?

se pan Staněk zase ozval. Na Phoenixu se, zdá se, odmlčel. Soudě podle svého okolí, nejsem si jistý, zda se dá dnes dítě „normálně“ vychovat. Z kvalitní rodiny, vybaveno dobrými základy a předáno škole zakrátko nasaje vše špatné z okolí. Je tam ono a pár podobných v zoufalé menšině a tlak zkažených si je přizpůsobí. Pokud ne, už kolem desátého roku si tvoří prostřednictvím her a filmů s převrácenou logikou a násilím jako normou jakýsi falešný a zvrácený obraz světa. Zlatý ještě hery potr proti tomu, čemu je vystaveno dnes. Rodiče pak bezmocně přihlížejí jeho pádu. Vidím dvě jiskry naděje. Jednak v indigových dětech, se kterými ale osobně nemám zkušenost, jednak v zamlklém a netečném jedinci o dvě generace mladším než já (a kterému podobných je jistě víc), jemuž jsem začal vyprávět něco o Minaříkovi, Steinerovi, Funkovi a který, aniž je znal, se najednou rozpovídal tak, až mi byla hanba. Měl přímou zkušenost. V reálu je nejpravděpodobnější, že po rozpadu infrastruktury se rodiny, jako základní životaschopná jednotka, stanou základem nového pokračování. Ti, kteří budou volat o pomoc, jistě nebudou odmítnuti.

313670

26.08.2014 10:15

Znát souvislosti: Bolševický převrat

Už někdy v sedmdesátých letech 19.století

J.Kraus 90.?.?.?

psali někteří duchovní lidé na Západě, že síly, probuzené francouzskou revolucí a posilované i později krví nevinných, chystají nějaké velké představení. Zřejmě velkým úsilím se je podařilo nasměrovat ze Západu na Rusko. To se tak stalo jakýmsi cvičným polem. Nyní jsme zřejmě svědky pokračování původního plánu. Vysáté Rusko se pomalu mátoří k duchovní obrodě, zatímco zkažený lid Západu už je připraven stát se potravou těch, kteří neznají slitování. Nepochybujme ale, že vše je součástí vyššího plánu. I temní duchové dělají potřebnou a užitečnou práci. Už třeba jen tím, že je vůči komu se vymezit. A těm, kteří s nimi splynou (splývají), bude jejich postavení připadat zcela přirozené. Ostatně, jak říká i Bill Gates, lidí už teď je na Zemi desetkrát víc než stačí unést.

316145

12.11.2014 10:52

Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví

Jen na okraj.

Josef Kraus 90.?.?.?

Temelín projektoval v osmdesátých letech pražský Energoprojekt, sovětská strana dodala know-how – hlavně vzorové výkresy, které se předělaly podle českých zvyklostí a norem. Spolupráce se sovětskou stranou na technicko-osobní úrovni byla velmi dobrá, beze stopy nějaké nadřazenosti – něco takového by bylo absurdní. Firmy jako Energoprojekt a Energovod měly i fundované technické odbory, posunující vývoj vpřed a normotvorné. Ty lidi to bavilo a jako my jsme přebírali dobré z německých nebo britských norem, oni pajcovali od nás. Energovod zanikl násilným a tragickým způsobem, Energoprojekt, tedy v jeho asi desetiprocentní původní velikosti, si ČEZ a ústav v Řeži držely podivným způsobem dodnes. Měl předepsanou projekční hodinu za nekonkurenceschopných 1000,-Kč, kvalitní lidé odcházeli, přišedší mladí byli připraveni šéfovat, nikoli poslouchat, pracovat a získávat zkušenosti. Teď na podzim se firma přestěhovala z velkých světlých kanceláří na Vyskočilově ulici do krcálků někam na Palmovku, při té příležitosti byli propuštěni další lidé. Prý aby se ušetřilo – ale nájemce původních prostor byl ochoten srovnat nájemné na úroveň, kterou firma zaplatí za ony mnohem menší krcálky, pánové už si na to plácli, ale přišel rozkaz, že tohle ne. Nálada pozůstalých na bodu mrazu. Povzbudivé je, že nahoře musí existovat nějaké zbytkové síly, které brání úplné likvidaci Energoprojektu. Ale proti běhu času a duchu doby, kausalitě, těžko něco zmůžou. Ostatně, vyciťovat svoji technickou i lidskou degradaci a podřadnost při styku se současnými Zápaďany není nic, co by člověka duchovně posouvalo dál. To je oproti Rusům obrovský rozdíl. U leckoho už vše, co přichází z temnými duchy obsedlého Západu, vyvolává nenávist a to je špatné. Jisté je, že výsledky svého díla první poznají oni. Jestli se udržíme do té doby, bude to poloviční výhra. No, desetinová. Mimochodem, čím více exponentů Pravdy a Lásky bude pohlceno svojí nenávistí, tím čistší vzduch budou mít ti, kteří zůstanou. Dopřejme jim tu nenávist. A ty hlášky z Temelína do čínského Westinghousu – kde by vlastně skončily? A pustil by k nim vůbec Číňan – ten americký i ten čínský - Američana?

320873

19.02.2015 20:28

Únor 48

Beneš byl osamocen,

Josef Kraus 90.?.?.?

ale to byli všichni poznamenaní válečnou Británií. Český národ roku 1945 nebyl národem let předválečných. To říkali, v soukromí a ne moc nahlas, naši vrátivší se vojáci. Ještě po letech vzpomínali, jak tehdy nevěřili, že by komunisty mohli racionální Češi volit. A možná ještě osamocenější byli ti, kteří poznali sovětskou skutečnost z první ruky - vojáci Svobodovy armády a ti, kteří prošli internací 1939-41. Za několik měsíců po válce už všichni radši mlčeli, aby je lidi nerozcupovali. Znám to z vyprávění a bylo to téma neveselé. Zápaďáci už s národem nikdy zcela nesplynuli, což by jistě takhle neřekli, ale jejich výlučnost byla patrná i někde v davu ostatních – aspoň pro mne, kterému rodinné poměry umožnily vypěstovat si na ně čuch. Na pana presidenta Beneše nedali dopustit, těžko mohl udělat víc než udělal.
Článku dávám 1 a doufám, že si pan Staněk z té trojky moc nedělá. Ty duchovní lidi se ze země nevydupou a kdyby mělo z Čech postoupit celých 40% - no, to přece ani není možné. Jak tak vidím kolem sebe, dost lidí se od politiky, tedy medií, odtahuje, protože negace těch temných duchů zasahuje i ty, kteří se snaží se jim postavit, třeba jen někde na internetu. Radostnější je myslet na něco vznešenějšího a komu to nejde, tak aspoň na psy, kosáky nebo při nákupu pozorovat v Globusu malé holčičky též na nákupu (holčičky možno zcensurovat). Pan Kozák má na konec letošního roku zajímavou předpověď. Je trochu děsivá, ale kdyby to běsnění, ta agonie, měly opravdu skončit, vzbuzuje to naději a optimismus i nás, kteří jsme smířeni, že neprojdeme. Když vidím současné děti, výchovu, jaké se jim dostává, skoro bych to s českým národem jako celkem vzdal. Ale že by mohl být ve srovnání se Západem jednooký králem, to ano.
Mimo téma: zmizeli malí ptáci, zůstali jen od holuba výš. Platí to pro pětitisícovou obec na kraji Prahy, pro park v Nuslích u Botiče a žádného jsem nezahlédl ani z vlaku do Prahy. Stalo se to v noci z 31.1. na 1.2. Fotil jsem ten den poloochočenou kosici na kýblu se shnilými padavkami, který byl připravený k odvezení do pole a než se stalo, kosáci ho půlku vyzobali. A to ty neshnilé jim rozhazuju po zahradě, bylo letos vyloženě překosákováno. Bylo by to na delší povídání, letošní zimu se s těmi ptáky něco děje. V posledních dnech se objeví občas osamocená sýkorka, u Botiče asi pět konipasů a občas se odněkud ozve vrabec. Ale krmítko na okně tak, jak bylo toho posledního ledna. Třeba to panu Kozákovi začíná vycházet a už tam na ty lidi někde čekají.

327460

Káva pro Zvědavce

50

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 103 čtenářů částkou 17 488 korun, což je 50 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 8

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 5

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Magor Novotný si přeje, aby Zeman a Babiš zemřeli08.09.20 22:29 Česká republika 11

Britský COVID teror v metru07.09.20 23:45 Británie 12

Žárovku vynalezl černoch, říká Biden07.09.20 23:12 USA 5

Měnové kurzy

USD
23,06 Kč
Euro
26,93 Kč
Libra
29,41 Kč
Kanadský dolar
17,25 Kč
Australský dolar
16,36 Kč
Švýcarský frank
24,98 Kč
100 japonských jenů
21,89 Kč
Čínský juan
3,39 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,38 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
30,04 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 000,76 Kč
1 unce stříbra
531,64 Kč
Bitcoin
241 277,63 Kč

Poslední aktualizace: 23.9.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?