Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 93 příspěveků, 38 různých jmén: <nic>, Atomov, Blbjapný, Brartrh, Čétédyvák, Čétépatyzant, Darmožráč, Druhý Názor, Duchud, Father 2, Hering, Idiot, Jistiny za krásu čestiny, Kokx, Lao Ce, Leo da Vinci, Líbačlumpů, Marabharat, Marabharata, Márakenko, Martin Šmíd, Mstislav Tekutý, MUDr. Nerat, Nelida, Obrodník, Orbad 4891, osv9cen7, Pepa Řepa, Pepé, Přítel člověka, Pyjonír, Regenerát, Satanlin, Tschert, Vstalin, Yeto, Yetty, Yourmor.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.02.2019 11:48

Však my vás umlčíme!

K čemu svoboda slova?

Orbad 4891 178.?.?.?

Svoboda slova spočívá v potlačení svobody slova. Největší svobodu slova skýtá žádná svoboda slova. Chcete-li zničit svobodu slova, dejte všem svobodu slova, a oni se jí navzájem zbaví.

369840

24.02.2019 11:16

Však my vás umlčíme!

RE: K čemu svoboda slova?

Pepé 178.?.?.?

A není to právě svoboda, být bez slova? Ostatně, o co nám vůbec pomocí těch slov a mluvení jde? Není to pouze náhradní ventil, podobně jako fotbal a knedlíky, kterým se kompenzuje základní nedostatek úplného a definitivního pohlavního uspokojení? Neokecává se slovy hlavní problém Vesmíru, v marné naději, že se tak vyřeší???
K čemu nám lidem ta slova byla dobrá? Vždyť řádné problémy nijak neřeší, ale jen odsouvají, prohlubují a rozšiřují.

369876

13.02.2020 21:35

Kritika sionismu je přípustná, antisemitismus ne

RE: Autor a následovníci Moseho...

Nelida 178.?.?.?

Uvádíte: "Používáte-li jiný význam slov než lidé, se kterými hovoříte, nedomluvíte se." Dodal bych, aby to vyjádření bylo kompletení: "Používáte-li stejný význam slov jako lidé, se kterými hovoříte, nedomluvíte se rovněž."
Slova by se měla zákázat, neboť každé slovo je snahou ovládnout, zneužít a vysát svět. A ten chudák již trpí bez tak již beze slov nadmíru dost....

376895

02.04.2020 15:27

David Icke: koronavirus je monstrózní podvod elit

RE: Ksindl kvičí

Duchud 178.?.?.?

Napáchali jsme už dost zločinů na této planetě, a vůbec jsme si nedělali s mutováním, internováním a vyvražďováním nějakých domorodců, zvířat a rostlin žádné starosti. Bylo to správné, protože se nám to v naší nenažranosti hodilo. Proč bychom se měli najednou podělat, když přijde řada na nás?
Rodičům např. vůbec nevadí, že z jejich dětí vychovávají média a školy kretény a idioty. Nevadí jim to, protože jsou sami také tací, a protože tací chtěli být a o trochu vychytalejší šmejdi toho využili...

378250

02.04.2020 19:03

David Icke: koronavirus je monstrózní podvod elit

RE: anti anti-anti

Nelida 178.?.?.?

A to je právě ona fatální chyba, která se dnes tak důležitě zdůrazňuje - tj. tzv. myslet vlastní hlavou a práce s informacemi. Všichni to dnes zdůrazňují, ať to myslí upřímně (naivně) nebo zlomyslně.
Na takovou metodiku lze každého nachytat. Informace podává zprávu o nějakém relativním jevu, o absolutním nejevu nelze podat informaci žádnou. Jev sám o sobě je lživý, natož informace, která o něm informuje. Tzv. důkaz pravdy je pouze důkazem lži.
Dokud budeme stále myslet tak hloupě, tak si s námi "oni" mohou dělat co chtějí. Vlastně nás pitomce tím obelháváním vychovávají.

378267

22.04.2020 09:29

Drazí občané

A co a koho zlikvidovala ekonomika?

Mstislav Tekutý 178.?.?.?

Měl bych takový hloupý dotaz. Proč tolik kvičíme, když se likviduje ekonomika (ve skutečnosti právě rozvíjí, ovšem jak pro koho)?? Když likvidovala ekonomika celý svět, přírodu, rostliny, zvířata, životní prostředí, lidi, pohany, a všechny možné DAREBÁCKÉ STÁTY, tak jsme drželi hubu, neboť nám to vyhovovalo. Nyní si stěžujeme, když dochází řada nás, co jsme to způsobili a poporovali.

378846

26.04.2020 20:31

Henry Kissinger volá po Novém pokoronavirovém světovém řádu

RE: Lidstvo je na scestí.

Marabharata 178.?.?.?

Ano, Mahabhrata, lépe však Védy, nám sdělují, že už samotný vznik vesmíru byl autodestruktivním rozložením (zmnožením), které následně pokračuje až do zdárného konce všeobecné likvidace (zkapalnění). Tento vesmír je jedním ze špatných pokusů o dokonalé slo(u)žení, jehož následkem je množení (rozkládání). Asi těžko naučíme dokonalému slo(u)žení 7,7 mld. rozkládajících se lidí, kteří mají ostatně zcela jiné zájmy a starosti...

378933

27.04.2020 08:54

Henry Kissinger volá po Novém pokoronavirovém světovém řádu

RE: Lidstvo je na scestí.

Brartrh 178.?.?.?

Lidstvo je tedy na scestí již od samého vzniku vesmíru. To nám ovšem sděluje i bible, tedy Genesis (falzifikace Véd). A jeví se zřejmé, že ani ty předcházející vesmíry za moc nestály. Ačkoliv se vcucly a zase vyplivly, ke skutečné anihilaci (souloži) při kataklyzmatech nedošlo, a odpad z předcházejícího vesmíru se vyvrhnul do dalšího, ještě horšího.
Souhlasím, že lze těžko předpokládat, že by se ty miliardy lidské hmoty na sebe vrhly a místo zabíjení (které problém nijak neřeší, ale rozvíjí) by se vzájemně anihilovaly, a podobně vyzářily do ztracena jako v nukleárním reaktoru.

378940

27.04.2020 10:38

Henry Kissinger volá po Novém pokoronavirovém světovém řádu

RE: Lidstvo je na scestí.

Atomov 178.?.?.?

S penězi je to mnohem snazší, aby se vytratily do ztracena. Na to jsme všichni kádři. Stačí převést všechnu hmotu na čísla, a ty pak na nulu. Hlupáci si myslí, že tak hmota zmizela do ztracena - pánubohu do oken (MS Windows), ale to se dosti mýlí. Takto hloupě rozbít atom nelze...

378943

27.04.2020 10:44

Henry Kissinger volá po Novém pokoronavirovém světovém řádu

RE: Svět lidí a svět hodnot

Líbačlumpů 178.?.?.?

Četba Kissingera i Brzezinského se mi líbila. Ať chtějí nebo nechtějí, stejně všechno na sebe i ten svůj pouze vlastní pořádek spočívající ve světovém nepořádku (poddaných) vykecají. A vždyť je to dobře! Fandím takovým lumpům. Svět přece neví, co potřebuje. Svět chce být klamán, tak proč se zlobit na oplzlé dědky, že mu to umožňují.

378944

27.04.2020 16:42

Henry Kissinger volá po Novém pokoronavirovém světovém řádu

RE: Lidstvo je na scestí.

Marabharat 178.?.?.?

Podle křesťanské tradice mají všichni členové svaté trojice boží mužské pohlaví. Je to ten Otec, ten Syn a ten Duch svatý. Tato zcela mužská homosexuální trojka je pro běžného člověka obvykle skutečným tajemstvím božím.
Zdvojení nebo dokonce ztrojení kladného (mužského) potenciálu je podstatou rozkladu a úpadku západní kultury. Když kulminuje hladina kladného potenciálu, vzniká následně pokles a prudký pád do potenciálu záporného.
Manipulace s tajemstvím božím, které se týká svaté trojice, spočívá v jednoduché úpravě jejího původního smyslu. Vtip této falzifikace spočívá v tom, že duch svatý je v hebrejštině a koptštině rodu ženského, avšak v řečtině rodu středního a v latině rodu mužského. Trojice boží tedy původně tvořila svatou rodinu (tvůrčí princip), ve které byl přirozeně zastoupen otec, matka i jejich dítě (syn).

378950

01.05.2020 16:12

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Osobné obrodenie.

Obrodník 178.?.?.?

Naší obvyklým rozlišováním na dobro a zlo se asi nedostaneme k žádnému osobnímu obrození, či lépe řečeno k obrození osobního bludu. Je to rozlišení velmi relativní, které závisí na hodnotícím kritériu. Protože tato nebývají shodná, liší se i hodnocení. Co jeden má za dobré, druhý má jako zlé. Nelze se tedy domluvit, aspoň prozatím, a tak nakonec po právu vítězí právo silnějšího. Nebo, ne?

379071

01.05.2020 16:16

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Bůh synergie

Vstalin 178.?.?.?

Přečetl jste Sebrané spisy JVS? Nebo si děláte názory na autorská vyjádření z názorů jiných autorů - tj. jedna paní povídala, že jedna paní povídala, atd.??

379072

02.05.2020 20:51

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Osobné obrodenie.

Obrodník 178.?.?.?

Jasně, jsem pro, ale co s těmi, kteří na to kašlou, a díky těm univerzálním hodnotám (ve skutečnosti konvenční společenské smlouvě), dokáží ty upřímné zastánce univerzálních hodnot tak skvěle klamat, podvádět, okrádat, vykořistovat, mrzačit na těle i na duchu, mořit a umořovat? Dělají to s občany, jako sami občané s jinými komoditami (občany, rostlinami, zvířaty). Soudíme je podle sebe, ale oni nás také, ovšem zcela jinak než my je.
Jinak, chápání relativity občanské morálky, vůbec neznamená, že ji musíme porušovat, jak si automaticky myslíte, že z toho vyplývá. Takto se nikam nedostaneme.

379113

02.05.2020 21:02

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Osobné obrodenie.

Obrodník 178.?.?.?

Hlupáci svět, přírodu a lidi, nemohli nijak zničit. Zničili jej lidé chytří a pracující. Pochybuji, že bychom si ve stavu naprosté vyčerpanosti vyhrnuli rukávy a pomocí práce zpětně uvedli přírodu a člověka do vyššího (ne)pořádku. Původní blbost nastala hloupým nápadem přetvořit přírodu, kterou hlupák považoval za špatně udělanou, jevila se mu nedokonalá, tak podle svých stupidních představ se vrhnul do jejího předělává.
Například přirozené viry se nám zdály špatné, tak jsme vynalezli mnohem lepší. Ani sekeromlat nám nestačil, tak jsme vynalezli atomový kyj. Nohy nám nestačily, tak máme auta, ploché a křivé nohy, tlusté zadky, umělé klouby, vozíčkáře a ležáky, ulice plné belhajících trosek. Prométeus si to přikování ke skále zcela zasloužil. Nyní mu supové kolovají a vyžírají játra, tak si stěžuje. Může si stěžovat - ale jen na svoji hloupost.

379114

03.05.2020 09:00

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Kontaminace

Regenerát 178.?.?.?

Ta mladá krev chybí všude, nebo je kontaminovaná drogovou a maloměšťáckou pasivitou. Počkáme až staří zhebnou, mezitím z nich ještě něco vysajeme, a bude po všech ideologických problémech. Idea komunizmu byla například (úmyslně nebo i hloupě?) kontaminována tezí, že napřed musí člověk jíst a potom přemýšlet. S jídlem však roste chuť, lenost a blbost. Netrpí, většina nespokojených příspěvkářů na sociálních sítích stejným přesvědčením? Nezlobí se na oněch globálních i lokálních "horních deset tisíc" jenom proto, že jim nechtějí dát více peněz a možností, aby mohli ještě více a rychleji "jíst" a degenerovat? Což nespočívá podstata té náramné svobody a demokracie v konkurenčním boji a potlačování o to, kdo dříve a více totálně zblbne? No, a není to nakonec dobře? Někdo musí tu špinavou práci udělat. Napřed se samosebou (i s dopomocí) odstraní staří a pak přijdou na řadu zpitomělí mladí, kterým je všechno srdečně jedno. Těch pár osamělých frustrovaných žvanilů na sociálních sítích nemá žádný vliv. A navíc prospěšně slouží jako užiteční idioti za záporné příklady idiotizmu a svobody slova.

379119

04.05.2020 19:20

Nesnesitelné dilema hostů České televize

Pochvala ČT

Čétépatyzant 178.?.?.?

ČT a jejím modrátorům (např. p. Modravci, pí. Mýlkové aj.) patří poděkování a velké zasloužené odměny za jejich nelhkou a vysoce kvalifikovanou profesionální práci. Nebýt ČT, jejích modrátorů a opozičních politků, kteří hrdinsky ze sebe i z druhých dělají nehorázné idioty, nikdy bychom nevěděli, která bije, koho z trucu volit, ani bychom nevěděli, kdo se snaží vyjadřovat upřímně a kdo si z nás dělá vyloženou peredel. Za těch 30 let, co jako invalidní důchdce sleduji ČT jsem s ní naprosto spokojený. Jako bývalému muklovi mi pomohla radikálně změnit své názory na naše opojence, Rusy, Číňany, Sv. Korejce, KSČ, SSSR, ČSSR, demokracii, podnikání, kapitalizmus, komunizmus a jiná ožehavá témata. Měli bychom jít veřejně projevit svoji podporu ČT nějakou manifestací. Stačí například změnit hesla a přemalovat transparenty, např. "Ať žije soudruh generální tajemník KSČ!" na "Ať žije pan generální ředitel ČT!".

379162

04.05.2020 19:40

Hodnotová analýza a národní obrození?

RE: Povalaci, darmozraci a socialne vazby

Darmožráč 178.?.?.?

Možná zavřít všechny občany (lidi, zvířata, rostliny, viry i bacily) do koncentráku, jestli tam už nejsou, kde budou všichni produktivní? A ty neproduktivní zavřít do ZOO? Podobně jako lední medvědy, kteří díky oteplování, tj. změně klimatu polárního na tropický, nemohou žít za polárním kruhem, neboť jim nechutná včelí med? Cesty do bodu B z bodu A i běh pubertálů po atletickém oválu vítám. Bez toho by se náš ekonomický růst zastavil, a nemohli bychom naplnit boží plán a zničit veškerou biosféru planety.

379163

06.05.2020 15:56

Nesnesitelné dilema hostů České televize

ČT vytváří lásku k Rusům

Pyjonír 178.?.?.?

Přestrojená čété přišla na to, jak naučit milovat občany Rusy, Rusko, potažmo bývalé či příští SSSR. Před rokem 1989 nás čéesté nutila milovat SSSR a dopadlo to velice špatně, neboť občané ČSSR díky tomu nenáviděli SSSR. Nyní když Čété vtlouká do občanů nenávist k Rusku, má to opět opačný efekt, většině občanů je Rusko čím dále tím více sympatičtějí. Čím více se budou inkviziční redaktoři ČT snažit, tím více budeme milovat Rusko. Čété určitě ví, co dělá, abychom si při příštím převratu zase bez jediného výstřelu padli s tolik nenáviděným nepřítelem kolem krku. Sice senior nad hrobem, ale opět si připadám jak pionýr, kterého zpracovává čété Pyjonýrská organizace plná nadržených soudružek skupinových vedoucích a teplých soudruhů svazáků vymývajících mozky nebohým jiskřičkám.

379211

07.05.2020 19:24

Extra špatná dobrá zpráva

RE: chybné předpoklady dávají chybné závěry - je-li víra nadřazena

Blbjapný 178.?.?.?

Hloupost chudých je bezbřehá a věčná, pokud se o ni dobře staráme, a tato starost je nejzákladnější a nedůležitější podstatou ekonomické a politické moci. Vychovávejte z lidí kretény a idioty, a oni vám za to budou líbat ruce. Těch pár intelektutálních maloměšťáckých výjimek to nemůže nijak ovlivnit. Blbouni, se kterými žijí, a kterým slouží za odrazující příklady, je snadno zneškodňují a umořují. Dobře koncipovaná vláda s vytvářením takových výjimek (užitečných idiotů) programově počítá. Vítejteme se na palubě!

379257

09.05.2020 14:00

Extra špatná dobrá zpráva

RE: Historie nic takového neučí

Idiot 178.?.?.?

No, to se myslivče idiotů převelice mýlíte. "Společenské rovnostářství Ráj na Zemi" vytváří utrpení, které předchází úmrtí. Ve smrti jsme si všichni rovni. Ovšem zlí jazykové tvrdí, že krátce po ní opět všechno rovnostářtví ihned končí a začíná znovu ten zasrarasmus nerovnosti. Na podkladě všeho je idiotizmus. To idiot honí (loví) idiota, či bůh boha. Představa vícečetnosti nežli nulové, je idiotizmem všech idiotizmů. Třeba vás to tvrzení rozesměje....

379291

11.05.2020 08:45

Operace Orwell

RE: pravdu ovčania nepotrebujú...

Druhý Názor 178.?.?.?

Vrtěti psem: "Když to bylo v televizi, tak je to pravda." Když si přečteme, názory H. Kissingera, ze kterých vytváří pravdu, snadno zjistíme zájmy za tím skryté, pokud ovšem nejsme úplně padlí na hlavu. Občanům ostatně o žádnou pravdu nijak nejde, ale jenom o fotbal, míč, knedlíky a pí., což je jistě velmi správné. Je potřeba je v takových zájmech ponechávat a podporovat, aby byli šťastní, aby se jich nabažili, pravdy se neděsili. Pokusili jste se u někoho upřímně změnit názor, aby jej upřímně přijal? Tvrdím, že je to aboslutně nemožné.
Správně se říká: "Co blb, to názor." Člověk je blb, nebo lépe řečeno názor. Každý názor je blbý, natož jeho nositel či nosič. A takový názor shnání pouze pro sebe potravu či palivo (duševní a hmotné), aby mohl zachovat a udržovat svoji iluzorní existenci. Čím více tak činí, tím více se vymezuje a bojuje s ostatními blbými názory, které se chtějí podobně hloupě uplatnit. A tak všechny názory, tj. lidé či blbci, pracují na skonání věků. Zvířata ani rostliny planetu Zemi a sebe zničit nedokáží, zato blbci to zvládnou velice hravě. Ve zničení vzniklého, tj. v naplnění této boží či přírodní vůle, spočívá vznešený úděl lidstva. Na což můžeme být a jsme patřičně hrdí..a rovněž i na to, že jsme blbí.

379310

11.05.2020 16:20

Operace Orwell

RE: Co Ze?? Praha se Osvobodila Sama?

Pepa Řepa 178.?.?.?

Ti, kteří "bojovali" pod dekou vyhráli válku, nahrabali si další majtek, převlékli kabát, udrželi moc a moč. Napřed ovšem vyhnali zpod deky jiné, kteří se šli navzájem masakrovat. Mladí muži se mezi sebou vraždili a plesniví vyžraní starci si to rozdávali pod dekou s holkama a děckama....
Kromě takových řepojiských koksokeců, jaké dnes musíme všude poslouchat, nikdo z těch demokratických náramných mravních autorit za těch 30 let občanům pořádně nevysvětlil, v čem vlastně byl ten bolševizmus špatný. Že držel svině trochu pod krkem, zatímco dnes slaví hodokovas?
Občané pouze pochopili, že komunizmus je špatný, protože je špatný, jako dnes pochopili, že Rusko je špatné, protože je špatné, zatímco globašismus získává na mediální kráse. A my jsme jako vždycky dobří, protože jsme dobří (pouze nebýt těch bolševiků, fašistů, demokratů, sionistů a jiných), a to protože jsme to my. Žijeme totiž v roce 1984 s Orwellem na věčné časy a nikdy jinak!

379317

11.05.2020 16:23

Mršit demokracii u nás bude též Evropská komise

Sprosté slovo demokracie

Jistiny za krásu čestiny 178.?.?.?

Už bychom si měli najít jinou nadávku, než je "demokracie". Ta oplzlá sprosťána už úplně vytlačila naše oblíbené národní "vole" a "do konečníku".

379318

21.09.2020 19:56

Udělejme ze symbolu konformity symbol odporu

České správy

Čétédyvák 178.?.?.?

České zprávy nejsou zprávy, ale správy, které vám vyspraví mozek. Nejsou "ňůs" (news), ale hnus. Dvě třetiny tvoří hokejový guláš Covid-19, který vám udělá z mozku maglajs, a jednu třetinu tam žvaní politologové, aby vám spravili mozek, abyste věděli, co jste vlastně viděli a slyšeli.

382216

31.10.2020 07:49

Requiem za bílou rasu

Vyhubená rasa netrpí

Yourmor 178.?.?.?

Naši vládcové neselhávají a nejsou neodpovědní. Jsou si dobře vědomi, že rasa, která neexistuje, tak netrpí. Jsou si dobře vědomi, že musíme nést následky těch morbidních masakrů, válek, mučení, vyhubení různých druhů zvířat a národů, zničení kultur, zdevastovaní kontinentů a ostatních prasáren, které jsme po celé Zemi za dobu svého „osvíceného“ působení napáchali. A když si toho vědomi třeba ty vlády nejsou, musí poslouchat řízení osudu, osud skrze ně vládne…Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

383664

01.11.2020 08:03

Covid-19 osvětlil nejtemnější agendu DARP, část 1

RE: Calea 1994

Yeto 178.?.?.?

Jeto smutný a trudný život na této zoufalé planetě, zvláště když zde panuje ta demokracie. Co všechno, jaká náramná svinstva musí jedinec udělat a podepsat, jak za trocha lásky musí obejít a zotročit svět, dokonce i když je americkým prezidentem?
Vypadá to, že po zavedení nového pořádku,bude možné získat trochu lásky jenom v případě, že se stanete americkým prezidentem, tedy prezidentem světa. Prezidentská kampaň nabyde tak nových forem. Bude na ni kandidovat 8 miliard občanů, každý bude bojovat proti každému, aby si trochu užil štěstí. Bude to nádherný masakr, řeky krve, země pohnojená výživným organickým humusem nejméně na 500 let.

383674

02.11.2020 11:29

Sérum nebo dryák?

RE: dryák?

Kokx 178.?.?.?

Jsem velkým příznivcem očkování. Nemyslím politického, ale koksem. Očkuje se tím už tři desetiletí mládež, a docela dobře to zabírá. Generace, které tím očkováním prošly získaly značnou odolnost proti koksovému antiviru. Někteří na to plošné promořování sice zařvali, ale společnost i se svými lékařskými odborníky, se jinak cítí v tomto ohledu zdravá. A když se nyní promořuje tím Covidem, tak se máme najednou podělat a bít na poplach. Všechno je v pořádku, ti nejlepší jedinci jako vždy přežijí a dají dobrý základ nové populaci. Kritérium té nejlepší kvality jedinců, je však sporné. I při jeho stanovené probíhají líté boje. Chtělo by to nezávislé soudy, nezávislé hlavně svými astronomickými příjmy, aby nebyly závislé, které by rozhodli, které kritérium hodnocení nejlepší kvality jedinců je to nejlepší.
Buďte si jisti, že z těch názávislých soudů a kritérií vypadnou, jako nejlepší jedinci právě nezávislí soudci. Píše se o tom už v bibli, o době soudců. Někde jsem četl, že až jejich demokracie vyvrcholí, již se nebude krást. Lidé již nebudou mít na ruce pět prstů, ale jenom tři, a soudcové čtyři, aby měli pochopitleně navrch. Nad nimi však možná budou tací, co budou mít prstů pět nebo možná šest.

383714

04.11.2020 08:58

Amerika se mění v zemi táborů přežití

Neučte se plavat

Yetty 178.?.?.?

Jak známo z doby námořních korábů, námořníci se neučili plavat. Důvod byl jednoduchý. Totiž ten, aby se co nejrychleji utopili, když spadnou do moře. Záchrana nebyla možná.
Survivalisté byli odjakživa, určitě někoho po zuby ozbrojeného také znáte, který se zakopává ve svém zatuchlém kutlochu a domnívá, že si zachrání kejhák uprostřed moře demokracie, a potom až tato kocábka ztroskotá. Po 10-20 letech bývají z takových zahnilých křečků a plesnivých jezevců asociální psychopaté, kreténi s psychopatologickými a morbidními sklony a způsoby. Ostatně v demokracii jsou přece všichni survivalisté a chovají se stejně, chtějí si zachránit kejháksvůj nebo několika bližních, aby měli tzv. kvalitní život, a tím ten všeobcený krach s masivní dopomocí svého vykutáleneného nepřítele připravují. Je to obyčejná funkce poděšeného pudu sebezáchovy, pečlivě v demokracii pěstovaná od narození do smrti, která fugnuje mimo jiné jako motor její ekonomiky.
V demokracii platí základní pravidlo, že kdo dřív chcípne, ten vyhraje. Mimo výjimky, všichni volíme kompromis a podporujeme pozvolně narůstající krach. Jen zaslepený nevidí tu hrůzu, která všeobecně panuje, a chce si zachránit svůj kejhák, aniž domýšlí, co skutečně přijde za kvalitní život. Bylo na to přece mnoho desítek let se připravit jiným způsobem, než tím psychopatogenní....A pomsta bude sladká. Věřte mi...

383787

04.11.2020 10:23

Osud podvolených

Dvořák a Nezdvořák

Yetty 178.?.?.?

Hodnotit úroveň písemné práce, navíc vztekým způsobem p. Nezdvořáka, který oplývá ještě většími nehoráznostmi nemíním. Stačilo mně zahlédnout v textu chybné premisy páně Dvořákovy, a dál netřeba podrobně práci číst nebo se nějak přít.
Těmi naivními pramisami jsou: zachování míru, šance na uchování svobody a současného způsobu života. Jsme přece pořád ve válce, žádná svoboda neexistuje, a současný způsob života je katastrofální, a ke katastrofě nás přivedl a v ní nás jistě utopí.

383793

04.11.2020 10:32

Prezidentské volby v USA a tajná finta Demokratické strany?

K zasmání

Yetty 178.?.?.?

Trochu nostalgie pro starší k zasmání se US volbám postačí známá Učebnice marxistické filosofie od A. G. Spirkina (Svoboda Praha 1971, ruský originál 1963). Soudruhům a této učebnici jsme se před 1989 posmívali, nečekalo se, že přijde ještě větší a teprve ta pravá pakárna:

"Buržoazní ideologové se snaží vylíčit své politické strany jako nadtřídní, všelidové organizace, povolané smířit zájmy protikladných tříd. Buržoazní sociologové tvrdí, že příslušnost k určité straně nemá žádný vztah k třídní příslušnosti lidí – jako by strany měly rodinný, tradiční, sociální nebo náboženský charakter. Aby tuto ideu zdůvodnili, odvolávají se na buržoazní systém více stran. Avšak každému politicky trochu myslícímu člověku je jasné, že např. mezi dvěma základními stranami Spojených států amerických, demokratickou a republikánskou, není principiální rozdíl nikoliv proto, že by byly založeny na stejných náboženských, kulturních, geografických, rodinných a některých dalších tradicích, nýbrž proto, že obě tyto strany svou ideologií a politikou obhajují zájmy jedné a téže vládnoucí třídy – buržoazie, zájmy monopolního kapitálu. Systém dvou stran v USA je nástrojem k zamaskování třídní podstaty buržoazního státu. Podle výstižného Marxova vyjádření je systém dvou stran pro buržoazii nutný, aby v případě, že upustí moc z jedné ruky, mohla ji uchopit do druhé. Není náhodou, že někteří miliardáři dávají velké peněžní příspěvky současně do pokladen obou stran." (Str. 340)

383795

04.11.2020 14:24

Kolonialismus nezmizel

Březina

Yetty 178.?.?.?

Otokar (tj. útočník) Březina (1868-1929): „Národ bez vyšší duchovní pravdy zahyne, i kdyby ho chránila armáda, policie, zákony a vojenské pakty“.

Myslím, že se tak již dávno stalo, pouze jej někteří polomátožní nenechavci tahají z hrobu, ale hrozí, že je nebožtík může stáhnout k sobě. Možná je lepší jej nechat už zetlít. Není životaschopný. Ony internetové skomírající dozvy umíráčku jej neprobudí. Vyšší duchovní pravdy se dávno vytratily, jinak by Březina o nich nepsal, a náš hřbitov chrání nevlastní "armáda, policie, zákony a vojenské pakty".
Národ, který není, netrpí. Je to stejné jako s vytrženými zuby, ty také nebolí. Nejvíce bolí zuby moudrosti, ty jsme si nechali vytrhat první. Viďte, pane Březina? Nejste toho sám nejlepším příkladem?

383807

05.11.2020 15:23

Naše děti

RE: Článek jsem pochopil

Yetty 178.?.?.?

Nenechte se vysmát s tím státem. Logicky přece stát právě chce, aby jeho králíci páchali všemožnou nevychovanost, a odpovědnost klasicky odmítá a hází na rodiče.
Rovněž chápu obvyklou autorovu formu vyjadřování, neboť říci nám všechno na rovinu, jistě nelze, vyskočili bychom asi z kůže.

383834

05.11.2020 15:36

Naše děti

RE: Vše je zřejmé

Tschert 178.?.?.?

Nebyl bych si tak úplně jist tím, co si tvrdíte. Například ti, co uletěli, nespadli. Pochybuji, že staré poučky selhávají, neboť čím starší, tím lepší. Selhávají nové poučky (páč jsou jen stupidní propagandou). Je moc hezké, jak přemýšlíte a jaké pochybné závěry vyvozujete a podsouváte druhým, viz "že se nedožijeme výsledklů našeho snažení a nemůžeme ověřit výsledek, pak je lepší nedělat nic?" Nejlepší je dělat něco, nevědět co a nevědět proč. Ti, co dokázali skutečně vůbec nic nedělat, uletěli.
Co si pamatuji, tak za feudalismu bylo mnohem lépe, než pak. U nás ve městě byli jenom 2 policajti. Propaganda nového věku obchodníků však ovšem musela faudalismus řádně očernit, zcela stejně jako dnes tři desítky let očerňuje reálný (ne)socialismus, takže naše děti, které jej nezažily, se při jeho zmínce v noci pomočují a pamětníky poučují.
Jelikož, čím dále se od socialismu vzdalujeme, tím je horší a obludnější, tak z toho vyvozuji, že to samé se děje feudalismem.

383835

05.11.2020 15:38

Naše děti

RE: Zdraví dětí především

Tschert 178.?.?.?

Víte, kdo vyhrál v US volbách? Přece americký president!

383836

05.11.2020 15:40

Naše děti

RE: Naše děti vychovává nepřítel

Tschert 178.?.?.?

Váš příspěvek nemá chybu. Málem jsem si potrhal bránici. Blahopřeji ke svobodě, demokracii a lidským právům!

383837

05.11.2020 15:55

Naše děti

RE: Moje zkušenost.

Tschert 178.?.?.?

To je divné. Jak to, že popisujete moje děti? Možná mám už také schízu a píši sám sobě? Važte si toho, že je to u vás v těch mezích, které popisujete. Může to být ještě 100x horší, a nikdo vám nepomůže, jenom se vám vysmějí, jenom se vám budou pošklebovat, jenom vám chytře budou radit, ačkoliv to sami nezažili a nepoznali, ačkoliv sami děti neměli nebo se jim jejich děti "vydařily" (viz níže).
Musíme to brát vědecky a logicky (jak někteří idioti doporučují). Jelikož naše děti nejsou naše děti, ale státní majetek, a stát je majetkem vládnoucí třídy, tak bychom měli mít vlastně radost, že se ten majetek poškodil.
Pořád je to lepší mít doma narkomana, než z něj mít nějakého odborníka jako např.: lékaře, psychiatra, televizní moderátorku, heterogeního impotenta, právníka, soudce, exekutora, bankéře, učitele, vetešníka, politika, bachaře, dalera, notáře a jiného člena veřejně organizovaného legálního zločinu.

383838

05.11.2020 20:43

Naše děti

RE: Naše děti budou jen další oběti všežravého kapitalismu, který je v režii zločinců a psychopatů

Márakenko 178.?.?.?

Neklesjte na mysli. Nejste sám. Asi jste také poznal, že děti jsou radost, ale vůbec žádná. To je jasné od Adama a Evy, a pozěji pro ty degenerované od Adama Smithe. Ony jsou už dávno zničené, jen se to zpočátku tak moc neprojevuje. Jakmile nastoupí rodiče, média, škola, vrstevníci atd., tak se to ukáže.
Chtělo by to tu "tradiční čínskou medicínu", a ale vypadá to spíše na úplný rozptyl. Což je optimistické, neboť konec je dobrý, dobrý konec, všechno dobré.

383845

05.11.2020 21:06

Naše děti

RE: a kdo ty děti vychoval ?

Márakenko 178.?.?.?

Jo, tak nějak, za socialismu se měli občané velmi dobře, byla to v porovnání s dnešním marasmem šťastná doba. Většina kašlala na všechno kromě konzumu. Ostatně jako dnes. Genocida jejich dětí je nezvedne. Mají raději přilepených zadek celý den na židli.
Jedním z nedostatků marxismu-leninismu (myslím upřímně vzatého) byl předpoklad, že když se vytvoří dobré společenské podmínky (socializmus v první fázi), že se lidé stanou dobří. Selhalo to hned. Dáte-li dobytek do bytu I. kat. tak jej vybydlí a zničí. Tím samým přepokladem dnes krmí globálně celé lidstvo, totiž že když bude dosaženo ekonomického růstu, vznikne "blahobyt národů" a všichni budou šťastní.
Píšete, že byste "svoje děti dal výhradně do lesní školky". Takže jste žádné děti neměl či nemáte? V tom případě jsou vaše rady nepříliš kvalifikované. Nebo vás dopálili? Tak tomu rozumím. Četl jste Makarenka? Znáte jeho systém výchovy?
A nač tu nenávist? Proč být nasraatý Proč nejste rád a šťasten, že bude brzy konec? Někdo tu špinavou práci s námi musí přece udělat, zvláště,když my sami na to nemáme žaludek, když nám to dělá tak převelice dobře. Vy jste tady chtěl být šťastný a vyčítáte to samé druhým, kteří si to dovedli lépe zařídit? To není jejich blbost, ale naše.
Jinak to není vůbec špatný nápad, odvést děti do lesa. Znáte tu pohádku O Jeníčkovi a Mařence? Již tenkrát děti fetovali perník, a tak se jich moudrý otec zbavil, že je dal výhradně do lesní školky hned vedle krematoria. Později se to nějak popletlo, nebo raději změnilo, na pohádku O perníkové chaloupce, aby děti nezískaly odpor k fetování perníku.

383846

05.11.2020 21:25

Naše děti

RE: plán

Father 2 178.?.?.?

Hlavní útok nepřítelem po dobytí území je veden na děti. Ty je nutné zavléci do závislostí a bytostně zničit (zdegenerovat). Ohýbej proutek, dokud je mladý. Emancipovat hloupé ženy na muže, to byl dobrý nápad, jak zbavit rodinu otcovské autority. A hned bylo 2x tolik pracovních sil a daňových poplatníků.Jedna polovina pracovních sil je tak blbá, že dře ve 3 směnách (v zaměstnání, nakupování, vaření, praní, žehlení, péče o děti, a noční pocení) a vůbec jí to nepříjde divné.
Jediné, co můžeme dělat, je něco se sebou, ale také to moc nejde... To místo v první řadě není vůbec špatné. Je tam dobrý výhled, i trochu za kulisy. Nezaclání pitomci v zadních řadách, kteří tu divadelní sračku žerou, prožívají a nevidí, a fandí hercům, kulisákům, dramatikům atd., kteří si mastí kapsy.
Je nás velmi mnoho, takových zhrzených rodinou, dětmi a režimem (chtělo by to ještě sebou). Jen je kolem sebe nevidíme, nechceme vidět, a také se nechceme s nimi vůbec přáteliti. Každý sám, proti takové mašinerii, je směšný. Kvůli jednomu takovému, není potřeba vůbec nic měnit. Divadlení fraška je v pořádku. Stačí jen sedět a čekat až spadne opona. Na WC sice nemůžeme, tak močit a kálet můžeme pod sebe, jako to dělají naše čtyřicetileté sjeté děti., které si užívají svobody, demokracie a lidských práv.

383847

06.11.2020 08:03

Naše děti

Had svléká kůže

Satanlin 178.?.?.?

Jak známo od mýtického prvopočátku, s hadem první spolupracovala žena (Eva). Had (režim) svléká kůže, a když je jedna stará (např. socialismus), naroste mu kůže nová (např. demokracie). Názvy a kůže se mění, had zůstává stejný. Už v pradávnu se zjistilo, že žena spolupracuje s každým režimem, ačkoliv na něj nadává. Její zlost odnáší muž, jehož pokyny se rodina neřídí. Pokud máte doma závisláka, příživníka, problémové dítě nebo dospělého zmetka, bude obyčejně na jeho straně, proti muži. Ten buď vezme roha, nebo na sobě nechá štípat dříví.
Starý režim byl z tohoto hlediska neskonale lepší, neboť včas odebral ty rozmazlené zmetky z mateřské péče a snažil se z nich udělat muže. K tomuto účelu sloužila především základní vojenská služba, pracovní povinnost a zákony proti příživnictví.
Jakmile byly po roce 1989 tyto instituce, ještě z jiných závažných důvodů, zrušeny, nastala likvidace hlavní genderové společenské síly změn (revoluční), a to populační skupiny mladých mužů. Pokud je tato síla pacifikována, kanalizována a zlikvidována mateřskou výchovou, rozmazlením, vařením, alkoholismem, narkomanií, kariérnictvím, kadeřnictvím, genderismem, vzděláním, blbostí a jinými opatřeními, je vyloučena jakákoliv přirozená reakce a změna (revoluce) na společenský šlendrián (reži). Je to princip plošného vraždění neviňátek Herodem popsaný v Novém zákoně. Nemocní starci, mladé nebo staré ženy, nikdy žádnou revoluci nedělají. Aby had udržel své bezpečí, zisky a občanské a ekonomické procesy v pohybu, musí fingované revoluční chvilky vytvářet sám. Nakonec divadlo vyvrcholí v tzv. demokracii, která je permanentní revolucí milionem chvilek demokracie až do úplného vyčerpání spoleřnosti, vyhoření paliva a ztráty vědomí.

383855

06.11.2020 08:10

Naše děti

RE: jo jo , už je to tak: děti mohou za své rodiče

Satanlin 178.?.?.?

Nejste vůbec tak chytrý milý rabi Pingu Nadgóji, jak se samolibě stavíte nad góje. Je to vaše špatná karma. Autor si z vás přece střílí. Nevyzrál jste náhodou nad góji tím, že máte rád jejich nezeletilá děvčátka?

383857

06.11.2020 09:18

Nemohoucnost voleb

Výsledky svobodných sázek

Yetty 178.?.?.?

1.Sázková kancelář (majitel)
2. Výherce 1. výhry (majitel)
3. Výherce 2. výhry (brácha majitele nebo jeho mužena)

383860

06.11.2020 10:16

Naše děti

RE: a kdo ty děti vychoval ?

Yetty 178.?.?.?

{Zrušeno. Urážíte diskutující. A dejte si pohov, máte už 18 příspěvků a je teprve 6. Nárok máte na 10 za měsíc. Editor

383863

06.11.2020 10:27

Naše děti

RE: výchova nevolníků za Marie Terezie

Yetty 178.?.?.?

To je jasné, zbytečně dlouhé. Jesli se vám lesní škola povedla, tak je to úžasné. Jenomže v ČR je 10 mil. občanů, nad kterými jste zlomil pyšně hůl, a v každém větším městě není žádný lesopark. U nás se v "lesoparku" povalují bezdomovci, feťáci, špekvajgly, úchyláci, injekční stříkačky, odpadky, AIDS, pedofilové, teploušové a hromady psích a jiných lejn.
Nemluvím nijak bez zkušeností. Snažil jsem se dávat dohromady "lesní školku" více jak 30 let, a i když za socializmu pro to byly lepší podmínky, tak i po něm, všichni koho jsem znal a kterým jsme psal, pro naprostý nezájem na to kašlali. Měli mne za úplného vola, jako zcela určitě i vy.
A teď, když už natahuju bačkory, tak už je pozdě a jde to mimo mne. Pouze tak ještě vyplivnu spolu se zkaženými zuby, na jejichž opravu nemám peníze, nějakou tu slinu, u které předpokládám, že se mi stejně vrátí.

383865

06.11.2020 11:13

Naše děti

RE: výchova nevolníků za Marie Terezie

Satanlin 178.?.?.?

Genocidu samozřejmě ovšem na svých dětech vykonávají také jenom děti (rodiče, prarodiče atd.), které již bytostnou deformaci dříve úspěšně podstoupily, ale pouze jsou již tzv. „dospělé“.
Ještě dnes je až příliš nadmíru idiotů a chytráků, kteří dosud nepochopili, že tradiční (tj. výrobní) výchova selhala, nebo se naopak dobře vydařila, a stále trvají na její intenzifikaci. No, prostě komedie k nezaplacení.
Škola by měla především naučit děti poslušnosti, pořádku, úklidu, zodpovědnosti, práci, spolupráci atd. a pak teprve číst, psát a počítat.
Připravujte se raději na posmrtný život.
Místo do lesních školek bychom měli raději naše děti vodit na jatka, do piteven a lednic krematorií, abychom si tam s nimi zvykali na to, co možná přijde, a co se všude možně děje. Krváky a smilstva v televizi a "nevinné" vraždící počítačové hry na to nestačí. Možná by si pak naše děti odpustily zapalovat bezdomovce.

383871

06.11.2020 11:21

Naše děti

RE: Had svléká kůže

Satanlin 178.?.?.?

Děti, to je rvačka o rukojmí se státem, nadnárodními korporacemi, mafií, společností a se ženou.
Někdo si tady střílel z tradiční čínské medicíny. Jistě je to dobrá vě věc, když zabrání oplodnění při kopulaci přirozeným ovládáním plodivé síly, bez gum a všech těch hormonálních sraček co ty tlusté nány dnes baší.

383872

06.11.2020 11:52

Naše děti

Ukázka z SMS

MUDr. Nerat 178.?.?.?

Pro nezkušené, opravdu skutečně jen malá ukázka z SMS, jaké posílají naše děti svým rodičům, zatímco tyto nespí, spláci hypotéky, platí penále, exekuce a dluhy za svá dítka (Původní pravopis i úprava zachovány):

„A ty si stejná svině jako ten skurvenec co s ním žiješ mrdko zatluče ti hřebýky do rakve zasraranej křesťan řeš prachy kdyš de o můj život KURVO“

„Ty si stejná děvka jako všechny prachy prachy a mě de o život ty svině budu je mít a pak vám je nacpu do tech vašich špinavých kund a prdelí“

„Perverzní kundo nemám strach z žádnýho násilý z celího vašeho zasranýho světa mrdko už mě mlátily tvý otroci a je mi to egál já na životě nelpím“

„Horkej židáku pokoušíš se lhát skz mě a já sem jen prase co ti kope mělkej hrob“

„Vy dojebaný koně z továrny na lepidlo“

„Heč já sem taky tvrdej čurák“

Pod vlivem Pervitinu roste odvaha a hrdinství, podobně jako u stejně zfetovaných vojáků Wermachtu při útoku na SSSR. Subjekt začíná chrlit a plnit ty nejprimitivnější pouliční a mediální žvásty, příkazy a rozkazy, které pronikly do jeho podvědomí.
Pokud se v tom trochu vyznáte a sledujete dobře televizní odborníky, politiky a diskutéry, tak často poznáte v jejich projevu naprosto stejné kolektivní vědomí, psychopatické projevy paranoidní schizofrenie apod.

383873

06.11.2020 18:46

Naše děti

RE: Deti su odrazom svojich rodicov.

Tschert 178.?.?.?

Díky za náramné poučení, ale jste podle mne, prosím, úplně mimo mísu, čili používáte nevhodnou argumentaci na špatně pochopená vyjádření (možná špatně vyjádřená). Omlouvám se, ale je mi trapné vás uvádět do obrazu, neboť jste jistě dobrým člověkem. A bylo by to na dlouhé diskutování, na které zde není prostor, a jistě zbytečné, neboť obě strany diskuse jsou již po svém přesvědčené. Docela vám závidím vaši blaženou nevědomost a hlavu v písku. Mnozí to štěstí však bohužel neměli, a tak jim naivním pedagogickým poučováním působíte jízlivou radost.
Jen k jednomu: Nevím, jak u vás na vsi, ale u nás ve městě ta škola, spolužáci a kamaráti dávají dobře vychovaným dětem tvrdé drogy. Každý nemá štěstí na indoletní poslušné opičky a dětičky.

383893

06.11.2020 19:42

Naše děti

RE: čo robia muži?

Tschert 178.?.?.?

1) Založit něco jako svaz mužů nelze, pokud jej někdo mimo jeho členy nebude financovat a oni ty peníze nebudou moci rozkrádat. Zkoušel jsem to bezvýsledně desítky let.
2) Mužská síla je (aspoň v ČR a EU) obecně vyčerpaná až psychopatogenní, a ženy jsou dosud "mrtvé" a umrtvené emancipací. Tyto muženy táhnou, rozdělují a stahují muže do nor a domácích kutlochů, z čehož pochází blbost, alkoholismus, fotbal a narkomanie, vaření a jiná hobby.
3) Jsem osamělým kritikem školství, zejména toho dosavadního typu. Je to marné bubnování do boje. Dnešní muži jsou bohužel úplně k ničemu (slušně řečeno).
4) Znám případy, rodičů co odloučili své děti od špatného vlivu systému a učili je sami. Procento "úmrtnosti" 100%, byly neschopné přežít v reálném marasmu demokracie...
Čo robia muži? Blbnou? Jako už delší dobu, jinak bycho neměli tu podivnou demokracii, jakou zaslouženě máme....

383894

07.11.2020 08:40

Naše děti

RE: Deti su odrazom svojich rodicov.

Tschert 178.?.?.?

Toto je od vás mnohem lepší. A rozebírat a doplňovat by možná vydalo na celou knihu. V úvahu vždy bereme všechny strany, nebo se o to alespoň pokoušíme, jinak je úvaha úplně vadná.

Bod 4. Zatímco v přírodní říši porobíhá pozitivní výběr těch nejlepších jedinců, v této současné lidské říši (dekadentní) probíhá negativní výběr těch nejhorších jedinců. Avšak člověk, to z ní hrdě, začal již dávno seletovat (devastovat) přírodní říši po svém.
Bod 3. Netřeba uvádět, kde je zlo, je i dobro a naopak, jeden extrém předpokládá druhý. Co s tím, je jiná otázka. Činit dobro znamená vytvářet zlo a naopak. Kdo své děti miluje, ten je trestá, a naopak, kdo je trestá, ten je miluje. Atd. Peklo tě miluje.
Bod 2. Poznej sám sebe a nemusíš zařazovat nikoho, a již vůbec sebe, neboť jsi správně zařazen. Lidé jsou stále více nevědomí, sociálně, duševně, tělesně a mravně omezení, a to mnohem více než jakékoliv zvíře, Negativně se vyselektovali a nadále selektují sami (viz bod 4) a selektovat se sami jako každý jedinec sám (vlastním bytostným zušlechtováním) a jako společnost, pomocí zavedení vhodného zušlechťovacího režimu, naprosto odmítají (je to bolestivější, než propadat dekadenci). Tak se na to musí nepřímo, od toho je peklo na Zemi.
Bod 1. Člověk je chyba. Jak by tedy nečinil chyby? Ve vyšším smyslu chyby nečiní, jenom vytváří podmínky, aby v nedohledném horizontu nebyl chybou.

Opatrně, prosím, poučujte ty, kteří prošli peklem. Oni uvádějí jenom stín svých zkušeností, a již jenom tím se vystavují velikému nebezpečí, a již jenom kvůli tomu je umlčují ti, na které peklo teprve čeká. Přitom jejich zprávy jsou pro čekatele pekla právě nejdůležitější. Hlavu v písku, lesní školky, rodinné domky štěstí s třímetrovými zdmi odkolo, jako ochrana před sousedy a zlým světem, a priori úplné odmítání špinavé politiky (psychologie), to všechno a jiné vymezování sebe a svých zájmů peklo převelice vítá. Úroda se musí nechat uzrát...

383906

07.11.2020 08:45

Naše děti

RE: Moje zkušenost.

Tschert 178.?.?.?

Vůbec nic šéfe, bomba jako vždy přijde poštou. Být vámi sundám si před svým krámem ten rudý štít, než přitáhne banda naštvaných otců a matek, a nastane zmatek.

383908

07.11.2020 09:14

Naše děti

RE: Něco úvah

Tschert 178.?.?.?

- Dobrý nápad podsunout jeho ješitnosti takový dvakrát moudrý a sebe popírající název, co?
- Základním lidskou svobodou (pudem) je právo vlastnit cokoli, jenom nikoliv sebe. Marxismus-leninismus správně tvrdí, že člověk je pouhý odraz hmoty, jemu poroučí hmota (majetek).
- Právo vlastnit je silnější než právo na život, proto jej podporujeme, abychom umrtvili lidi, udělali z nich chodící mrtvoly, zombie, stroje a automaty, a tím pak především sebe.
- Velký majetek se množí, malého majetku ubývá, což je štěstím těch, kteří se chtějí z pekla osvobodit (vzdávejte se všeho majetku, dětí, sebe...)
- Majetek bláznův bývá jařmem volským, ovšem jenom pro tupohlavého tuplovaného vola na kozlíku, neboť majetkem bláznů je blaženost.
- Čestně lze velký majetek získat zrozením z bohatého, avšak kolébku střeží závist a svár, avšak ukradneš-li jednu ovci, zastřelí tě, ale ukradneš-li celé stádo, budou si tě vážit, budou s tebou vyjednávat a budou ti sloužit. Děti zlodějů jsou čestné a mravné. Mohou si to dovolit, kradli za ně jejich rodiče, které okradli dědictvím. Naše děti!
- Chudák chudáka okrádá, boháč všechny, a chytrý okrádá hloupého až úplně zblbne na chudáka - nejprve duševního, pak tělesného a pak sociálního.
- Čestný chudák živí své tělo prací; duši pak nadějí výhry či posmrtné blaženosti, pozná-li tělo, které se učí ovládat, a pak dokáže-li duševně ovládat i naději a sebe, pozná svět a to jej osvobodí (Ježíš). Nebo Arbeit macht frei (Hitler).
- Utiskovaní chtějí vyváznout z utištění, vyváznuvší z utištění chtějí majetek, majetní chtějí utiskovat, avšak utiskovaný je utiskující, utiskující je utiskovaným (dobře jim tak takovým dobře se léčí).
- Chudák ze svého lejna platí daň - a tak očišťuje svůj organizmus před léčením, zatímco boháč ta lejna požírá.
- Hlupák ví všechno a je ochoten o tom hovořit nadarmo i zadarmo, avšak když jednou zavře ústa, uklidní mysl, tak realizuje Všechno, a bude osvobozen, zatímco chytrák, který ví, že nic neví, bude v pekle věčně. Prázdný sud nejvíce duní, a když si uvědomí svoji prázdnotu, bude osvobozen. To jenom prádnota honí prázdnotu a vytváří iluzi plnosti.

383909

07.11.2020 15:31

Naše děti

RE: a kdo ty děti vychoval ?

Yeto 178.?.?.?

Ano, stát může mít jakékoliv dobré úmysly, ale není to nic platné, neboť stát je nástrojem (majetkem) vládnoucí třídy (viz K. Marx). Z toho důvodu dostane za uši stát první, když nebude vychovávat spratky v souladu s přáním vládnoucí třídy. A nepíše tam někde autor článku něco o poškozování státního majetku, v tomto případě lidských zdrojů ekonomického růstu??

Nevěřili byste, jak na komunismus nadávají právě nejvíce ti, kteří mají komunistické myšlení, kteří přesně fungují podle pouček marxismu-leninismu. Aniž to tuší poznávají ve svém nepříteli. Já na to, že jsou sami svým nepřítelem, jejich já je nepřítelem jejich já.

383924

07.11.2020 15:42

Naše děti

Jsme to my

Yeto 178.?.?.?

Nikdo v diskusi dosud neuvedl, nebo jsem to neneašel, že v těch našich dětech budeme trpět my sami, jejich rodiče, jako v nás trpí naše rodiče a v nich zase jejich atd., až nakonec trpí rodič poslední, kterým je vševědoucí, všemocný a všudypřítomný bůh stvořitel, na kterého nenechá podstatná část lidstva vůbec nijak dopustit, že dopustil takové peklo na zemi, které tak milují, a je ochotna kvůli tomu druhou část lidstva vyvraždit do posledního kusu, jako se to například úspěšně daří u zvířat a rostlin...

383925

08.11.2020 11:40

Naše děti

Ženy naše děti nezajímají

Přítel člověka 178.?.?.?

Také jste si všimli, že do diskuse nezasáhla asi žádná žena, pokud nebyla převlečená za muže, ale že si v ní vylévají srdce pouze muži. Nevím, jak jinde, ale s ženami (matkami) se obyčejně o výchově dětí nedá rozumně mluvit, pokud ovšem nemáte za ženu ženu jak se patří, a nikoliv nějakou televizní Mařenu. (Mařena je výraz od slova mařit, a to zejména muže, děti a sebe).
Naše ženy naše děti nezajímají, naše muže již dávno.
Prý právě nějaký dozorce vystřílel rodinu. Mařeny a odborníci tvrdí, že prý se zbláznil. Co když svoji rodinu miloval, ale měl doma něco podobného jako v zaměstnání, nebo někteří přispívatelé.
Mily muži, milí přátelé, pokud chcete udržet rodinu, ačkoliv je zcela proti vám, respektive sama proti sobě, a seznáte, že spolupracuje s televizí, médii, mediálními odborníky, tvůrci veřejného mínění, sportujte s přáteli, choďte za jinými ženami, pěstujte chytře manželskou nevěru, při nejhorším choďte na pivo, na fotbal nebo na ryby, nebo jenom tak choďte bezcílně po ulicích, pořiďte si mne, přítele člověka (totiž psa). To všechno vám pán bůh rád odpustí, ale neopustí vám, že na sobě necháte štípat dříví, že budete žít pokorně skomírat pod pantoflem, a že přivedete sebe, svoji rodinu, ženy a děti, do ubožejšího stavu, než ten hrdina dozorce.

383942

17.11.2020 08:06

Základny na Měsíci

Čerstvá zpráva z médii

Yetty 178.?.?.?

Už zase vyslali nějaké kosmonauty tam nahoru - určitě na Měsíc. Výzkum vesmíru je jistě mnohem důležitější, než výdělečná krize z koronaviru, který není rozhodně umělý, ale pouze unikl z laboratoře. Všichni souhlasí, abychom se rozhodně jako ČR i EU zadlužili. Přece nenecháme padnout ekonomiku....a hlavně ty základny na Měsíci!

384132

18.11.2020 08:14

Základny na Měsíci

Průběžné výsledky voleb

Yetty 178.?.?.?

Mimozemská sčítací komise zjistila, že většina kandidátů na prezidenta Zeměkoule nežije na Zemi, zvláště ti, kteří jsou poslední v pořadí.

Na prvním místě zatím stále vede pan Frankie, který uvedl, že jedna jeho známá jela na Měsíc na rekreaci a přijela odtud v jiném stavu. Dodáváme, že o něco podobného s oplodněním v mimozemském prostoru se pokoušeli i Sověti, ale Lenin se jim z toho nenarodil. Navíc přistání na Zemi nedopadlo dobře, a tak potrat padlý na hlavu udělali aspoň jedním generálním tajemníkem.

Na jednom z posledních míst se drží pan Andrej Vyšinskij, děkujeme mu za jeho snahu a vzorný příklad toho, jak lze nejlépe zmanipulovat právě ty nejchytřejší jedince, respektive ty, co se za ně sami považují.

My mimozemšťané jsme vždy nadšenými obdivovateli toho, jak pozemšťané poctivě myslí, a to přesně tak, jak jsme je to naučili. Při kolonizaci Země jsme rychle zjistili, že zmanipulovat lidi je tou nejsnazší věcí na světě. U zvířat se nám to nepovedlo, a tak jsme raději přešli na velkochovy občanů. Občany pak lze již velmi snadno použít ke všem hospodářským účelům, jako například ošetřovatele psů, koček, slepic, králíků, dětí, prasat a hovězího a jiného dobytka, především toho lidského.

384155

27.11.2020 08:45

Základny na Měsíci

Expedice na Měsíc

Yetty 178.?.?.?

Místo planého žvanění bychom měli vyslat na Měsíc expediční sondu s lidskou posádkou, která by se přesvědčila na vlastní oči, zda tam nějaké základny jsou nebo nikoliv. Problém by byl asi s výběrem věrohodné posádky, která by cestu skutečně vykonala a potom nebásnila podle nějaké zadané partitury v nějakém filmovém studiu kde se vrtí psem. Možná ji určit losem? Sice by na to padly nehorázné miliardy peněz, zheblo by díky tomu dalších pár milionů hladovějících občanů naší krásné planety, ale my bychom umírali s blahým vědomím, že základny na Měsíci jsou nebo nejsou. Když bychom umřeli, tak pak by nám to pak bylo zase všechno úplně jedno. Na onom světě jsou totiž úplně jiné starosti. Důležitý je ten okamžik toho osvobozujícího poznání před smrtí.
"Naše! cizinecká armáda místo toho nakupuje 1200 nových aut (o dalším arzenálu nemluvně). Ta stará auta, která sloužila více, jak 50 let sice stále dobře jezdí, bez ohledu na rozmary počasí a terénu, ale prý již nevyhovují. (Asi nejsou tak pohodlná a drahá jako ta nová?) Bude jistě zajímavé zjistit, zda ta nová auta vydrží jezdit také 50 let? Vsaďte se, že nikoliv...

384315

27.11.2020 09:01

Lidem rizika očkování, výrobcům dryáků zisk?

Odškodnění mrtvých

Yetty 178.?.?.?

Není mi nějak jasné, jak chce ta vláda odškodnit ty zemřelé, kteří natáhnou bačkory díky vakcinaci tím sajrajtem? Možná stejným způsobem jako to dělají Číňané, kteří dávají do hrobu svých zemřelých falešné peníze? Naše peníze jsou přece všechny dávno falešné, tak by to neměl být přece žádný problém.
Na druhé straně však takto, když se odškodňují pozůstalí příbuzní, tak se jim vlastně vyplácí odměna, za to, že napomohli nebožtíkovi do hrobu (či pece). Potom by vlastně všichni usilovali, jak své příbuzné, co nejrychleji zlikvidovat. Myslím, že to není nijak zase špatný nápad, vyplácet příbuzným odměnu jako "odškodné", za to, když prokáží svůj podíl na skonu příbuzného. Všechny peníze by se nám pak stejně okruhem vrátily do naší kasičky, až se všichni navzájem usmrtí. Peníze jsou vlastně takovou moderní oprátkou.
S tou vakcínou je to jako s tou vagínou. Nesmíte se vyléčit přímo, ale pouze chronicky léčit naší hospodářskou oklikou, která vás nijak neuspokojí ani nevyléčí. Přece se nebudeme léčit jako ti proklatí Číňané hrstí nějakých obyčejných bylin, když můžeme vydělávat na vědecky izolovaných vaginách i vakcínách.

384316

28.11.2020 08:40

Totální vymývání mozků

Napravit nebo popravit

Tschert 178.?.?.?

Hlavní otázkou je, zda čeští občané chtějí napravit nebo popravit. Nehledě na to, co většina z nich žvaní, jejich jednání je usvědčuje z toho druhého. A zdá se, aspoň symbolicky, že od Bílé hory až do Černého údolí.
Ony ty typické rolnické a selské palice, dnes křupanské maloměšťácké, absolutně odmítají jakékoliv sdružování, tak je musí druzí združstevnit, zkolektivizovat, zprivatizovat, a korporátně monopolizovat. Lidé, kteří podléhají názvům, písmu a výrazům, aniž by chápali jejich použité významy a kdo a jak je používá, a jejich podstatu, jsou vlastně ubožáci, kterým nic jiného nezbývá, než aby si z nich dělali vychytralí zlosynové legraci a vytírali si s nimi druhý otvor.
Bylo to právě ono pedantské dbaní na používání starých zažitých názvů, které jim naformátovalo mozek na blbce, na automatické myšlení a duševní zaostalost, spolu se ztrátou přímého vnímání. Mluva coby komunikační prostředek formátující mysl je osvědčeným způsobem zotročování lidských bytostí.
Nemělo by se na to jít jinak, než myslí a mluví pan von Družka nebo paní soudružka? Ostatně kdy, když už je vše s křížkem po funuse?

384329

28.11.2020 12:18

Totální vymývání mozků

RE: Co s tím?

Martin Šmíd 178.?.?.?

Pes který štěká, nekouše.
Máte na to lidi? Dokonce i ten ubohý sameťák museli za Čechoslováky udělat zahraniční agentury ve spolupráci a v jednotě strany, vlády a pracujícího lidu...A nyní když proflákali 30 let nakupováním, tak ten malomešťacký ksindl kvičí - ovšem jen kvůli ohrožení svého pohodlí.
Češi už dávno zvolili "život" mezi špalkem a popravčí sekyrou. Vlastně i to za ně musel rozhodnout někdo jiný.

384332

29.11.2020 07:51

Totální vymývání mozků

RE: Naprostý souhlas, jen jedna výhrada

Tschert 178.?.?.?

Vůbec ne. Je to výsledek naprosté neschopnosti občanů plnit své občanské povinnosti správců Evropy, což je jejich povahový plán a záměr, takže to za ně musí vykonávat jejich zločinní parazité.

384350

29.11.2020 08:06

Totální vymývání mozků

RE: Snadná obrana proti vymývání mozků

Tschert 178.?.?.?

To jste pěkní neschopní hlupáci, když si nesmíte pouštět TV, rozhlas, číst noviny mainstreamu a používáte vlastní chorý mozek. Pokud nad vámi vykonávají medializované smyslové vjemy takou moc, tak prosím vás, nikoho před popravčí četu neposílejte. Ovšem vyjma sebe. Ačkoliv, vlastně již dávno před ní stojíte.
A navíc, vy někdo znáte nějaký nezávislý soud? Myslíte, že je to zrovna ten váš, že tak soudíte? Soudy jsou vždy závislé. Nezávislost spočívá v neposuzování.
Vždyť my musíme být jenom rádi, že nám vůbec někdo vládne, že je někdo vůbec ochoten nám vládnout. Sami to přece vůbec nijak nedokážeme. Nejsme schopní sdružit své vlastní jednání a myšlení, natož svých blízkých, přátel a známých. Nejsme schopní zorganizovat ani partu do mariáše. Musí to za nás dělat peníze a jiní, kteří nám skrze ně umožňují abychom vůbec nějak žili, neboť sami bychom úplně shnili jak doma na houmofisu.
A pokud bychom se tací jako jsme my, nedej bože, chopili nějakým způsobem vlády, vládli bychom přece ještě mnohem více hůře, než nám vládne ta současná zoufalá selanka hňupů, lumpů, chátry a všemožných chytráků

384351

29.11.2020 09:45

Totální vymývání mozků

RE: To je těžký.

Tschert 178.?.?.?

Jistěže, většina keců zde i jinde jsou "after the fact", čili s křížkem po funuse jako nějaké dodatečné pohřební řeči vypravující nebožtíky na onen svět vstříc další nejisté existenci.
Debilizace vlastního obyvatelstva na nejvyšší možnou míru, je přece podstatou demokracie a tržního hospodářství. Pořád mne přivádí v úžas, jak vlastní blbost coby občanská společnost a pár naivních buřičů, svádíme na blbce, kteří nás zblbli a nikoliv na vlastní morální a duševní blbost, které to připustily, a se kterými absolutně odmítáme cokoliv pozitivního dělat.
Kdo se o to vážně a vytrvale nepokusil u sebe i druhých, nijak tomu nerozumí, a pouze naivně blouzní, vzteká se, závidí a nadává, kecá...atd.
Chceme snad svrhnout globální a lokální vládu, nastolit lepší režim (podle naší blbosti) a pak předpokládáme, že se lidé stanou lepšími? Toto může předpokládat jenom úplný idiot. Nepovedlo se to ani bolševikům v SSSR, a přitom se s nikým nijak nemazlili. Kdo zabije tyrana, musí se jím stát sám, jinak zabití tyrana ztrácí smysl...
Všechno je v naprostém pořádku. Demokracie vychovává blbce zblbnutím, a než ti blbci trochu zmoudří, bude to trvat velmi dlouho, možná i těch mrtvol budou ještě pěkné haldy..
Museli bychom nejprve začít vychovávat člověka, ale zatím se ta otázka vůbec nijak ve větší šíři nenastolila, natož aby proběhla fundovaná diskuse o tom, jakým způsobem jej vychovávat, když všechny ty staré způsoby naprosto selhaly. Napřed si musíme všichni až do úplné ztráty vědomí užít svobody a demokracie....a své blbosti.

384353

30.11.2020 08:28

Totální vymývání mozků

RE: nic noveho

Tschert 178.?.?.?

Kdyby to vymývání mozku čím dále tím fekálnějšími výkaly fungovalo jenom od Goebblese, tak by to bylo výborné, ale ono funguje jaksi odjakživa. Je to podstata konkurence, pohlavně-potravního řetězce a selekce. V přírodě selekce pozitivní, vybírající ty nejlepší jedince a druhy, v občanské společnost selekce negativní, vybírající ty nejhorší druhy a jedince. Musíme v tom vidět zcela správný proces univerzální autodestrukce vesmíru, který je např. naznačen již v kompilaci starších textů do prvních kapitol Genesis. Zkuste to tam najít.
Většina lidské masy je mrtvá odjakživa a chce jen ještě více zemřít. Fakt, že umírání a smrt nazývá opačně životem, na tom vůbec nic nemění. Hmota se smršťuje před zhroucením. Gravitační procesy hroucení hmoty nelze tak naivně obelstít, jak se 99% potřeštěných lidí domnívá (např. vzděláním, nakupováním aj.). Jsou to mrtví lidé, kteří mezi sebou mechanicky bojují o to, kdo koho dříve a lépe pohřbí, a jako mechanická monstra si to u sebe vůbec neuvědomují. Komunikují spolu pouze jako mrtvá zrcadla odrážející zkázonosnou kmitající energii.
Zatímco se davy druhých mezi sebou tak krásně perou, tak ti třetí, kteří jim tu taškařici organizují, se nad blahobytem z toho pocházejícím náramně smějí. A ti čtvrtí to jenom nezúčastněně pozorují...

384368

02.12.2020 18:23

Antikoronavirové kolíky

Narážení na kůl

Tschert 178.?.?.?

Přátelé, vy tomu vrážení kolíků do řiti nerozumíte, proto se rozčilujete. Ve skutečnosti jde o přípravu občanů k narážení na kůly, podobně jak se to provádělo v naší vyspělé západní kultuře už ve středověku. Kdo bude mít řitní otvor dobře vytahaný, hladce se na kůl napíchne, zatímco ti co ho mají strachy sevřený se budou dlouze velmi trápit, než jim kůl projde celým tělem. Narážení na kůl je velmi levné, šetří jinak vysoké náklady při exekuci a eradikaci občanů.

384452

04.12.2020 18:07

Nebuďme hejlové

Chceme žít

Tschert 178.?.?.?

Chceme žít a to je ta naše smůla. Díky této indispozici jsme snadno manipulovatelní, poslušní a zneužívaní otroci, biologické stroje, toxicky kontaminovaný biologický odpad určený k likvidaci. Jsme poslušné mátožné zombie, ačkoliv se nám případně zdá, že jednáme proti parazitnímu systému nebo si myslíme, že jsme od něj izolováni. Touha žít nás přísně předurčuje k oddané službě svému Nepříteli a jeho sluhům, ať jsme proti němu nebo s ním v jednom šiku. Chceme hloupě žít, a to čím dále více, čím více je život a jeho mizerné předzvěsti mizernější a horší. A navíc zoufale chceme, aby v tom horoucím pekle žily šťastně naše děti, když sami jsme to nedokázali. Lze žít v paradoxu, aniž bychom chtěli žít? Taková je zde otázka.
Všichni dnes spěchají na testy na koronavirus, ale nikoliv na testy na hloupost...Pokud by tyto byly skutečně nezávislé, zaručeně by dopadly u všech pozitivně, nemyslíte?

384519

05.12.2020 11:30

Pouhý odraz televize

RE: podvýživa lidského mozku

Tschert 178.?.?.?

Vaši námitku, ohledně vyjádření "pomocí bílkovin přemnožené masožravé lidstvo" lze snadno zpochybnit tak, že když se lidským zdrojům již navyklým na maso zvířat, nikoliv na maso lidí (změna viz Bible, tuším příběh Abrama a Izáka??), nebude dostávat tato živočišná bílkovina, tak duševně zdegenerují. Vámi zmiňovaný vůdce A. Hitler byl prý vegetarián a o dalších mnohem inteligentnějších lidech, kterým mozek z nedostatku zvířecího masa nezměkl, raději pomlčíme.
Rozhodně si svůj flák masa nenechte aspoň 3x denně upřít, nic lepšího vám nelze doporučit. Účinky této stravy jsou na vás již nyní velice zřetelně patrné - tím jak jste chytrý. A bude to stále horší a horší, budete stále chytřejší a chytřejší až do úplné ztráty vědomí (obvykle mozkovou mrtvicí). Díky tomuto vašemu jednání se vás planeta takto nenápadným způsobem jako svého obtížného hmyzu zbavuje.
Jak známo u lidojedů, pojídání masa nepřátel jim poskytuje jejich sílu. Pomocí přirozených trávicích procesů se tak nepřátelé stávají našimi přáteli. Pokud vyměníme lidskou bílkovinu za zvířecí, stáváme se humanoidními zvířaty, bestiemi, sviněmi, prasaty, voly, krávami, slepicemi, kohouty, ovcemi, berany a jinými zrůdami.
A nyní se již jenom můžeme těšit, jak někdo dokáže tuto tezi rozporovat...

384536

05.12.2020 11:46

Pouhý odraz televize

Předseda Mao Ce Tung k věci

Lao Ce 178.?.?.?

Metafyzika neboli vulgární evolucionismus zkoumá všechny věci ve světě jako isolované, nacházející se ve stavu klidu; zkoumá je jednostranně. Přívrženci takového názoru na svět zkoumají všechny věci a jevy na světě, jejich formy a kategorie jako na věky navzájem isolované a nikdy se neměnící.
Jestliže i uznávají změny, pak jen jako kvantitativní zvětšování nebo zmenšování a jako mechanické přemisťování. Přitom příčiny takového zvětšování nebo zmenšování a přemisťování leží nikoliv ve věcech a jevech samých, nýbrž vně věcí a jevů, tj. v působení vnějších sil. Metafyzikové se domnívají, že se různé věci a jevy ve světě kvalitativně nemění. Metafyzikové se domnívají, že věc může toliko nekonečně reprodukovat sama sebe, avšak nemůže se přetvořit v jinou, odlišnou věc.
……….......
V Číně pak metafyzický způsob myšlení, vyjádřený ve slovech „nebe je neměnné, neměnné je ti tao“, byl zastáván po dlouhou dobu zcela prohnilou feudální třídou. K mechanistickému materializmu a vulgárnímu evolucionismu, importovanému z Evropy v posledním století, hlásila se buržoazie.
V protikladu k metafyzickému názoru na svět vyžaduje dialekticko-materialistický světový názor, abychom vycházeli při zkoumání vývoje věcí a jevů z jejich vnitřního obsahu, z té souvislosti, v níž je jedna věc s jinými, to jest, abychom zkoumali vývoj věci a jevů jako jejich vnitřní, nutný samopohyb, při čemž každá věc (jev) je ve svém pohybu vzájemně spjatá a ve vzájemném působení s jinými, obklopujícími ji věcmi nebo jevy. Základní příčina vývoje věcí je nikoliv vně věcí, nýbrž uvnitř nich, v rozporné povaze vnitřně vlastní věcem samým. Všem věcem a jevům jsou vnitřně vlastní rozpory. Ony právě rodí pohyb a vývoj vědí. Rozpory ve věcech a jevech samých jsou základní příčinou jejich vývoje, kdežto vzájemná souvislost s jinými věcmi nebo jevy a vzájemné působení jedné věci nebo jevu na jiné věci a jevy jsou příčinami hrubého řádu. /Mao Ce-tung – O rozporu (Srpen 1937), Vybrané spisy sv. II. SNPL Praha, 1954, str. 318-329, Cena brož. Výt. 8,20 Kč, váz. 12,60 Kč/.

384537

05.12.2020 19:07

Pouhý odraz televize

RE: podvýživa lidského mozku

Lao Ce 178.?.?.?

Dobrý zásah do černého. Také jsem si nevšiml, že by ti chroničtí požírači hamburgerů mimo desítky kilogramů sádlové nadváhy sršeli nějak moc inteligencí.

Každý režim musí trvale udržitelným růstem nahánět strach strašidlem režimu minulého, nebo nepřátelského, aby zblbnutou omladinu přiměl k přesvědčení jaké má ona štěstí, že se do něj narodila a jaký je on vlastně náramný (ovšem až na některé maličkosti, které se vyřeší vyhlazením seniorů zatížených minulostí, Rusů, Číňanů a jiných).
Každý režim si musí vytvořit nové odrazy hmoty (otroky). Ty staré se špatně předělávají, neboť jsou již opotřebované, ledacos si pamatují, a něco jim, až na změny názvů, připadá nějak podezřele stejné, jenom v bleděmodrém.
Jelikož může být s pokračujícím pokrokem vědy, techniky, ekonomiky, svobody a demokracie jenom hůře, aby to fungovalo, musí se vytvářet iluze světlých zítřků, že bude lépe....Povídali, že mu hráli!

384546

06.12.2020 09:30

Pouhý odraz televize

RE: Což o to, TV lze vypnout...

Lao Ce 178.?.?.?

Jednoduše řečeno, hoši u kormidla si mohou se společností závislou na komplikované komplexitě dělat co chtějí, a jsou vlastně hodní, že nám blbočanům ještě dosud pořádně nepředvedli, co si mohou s námi dovolit udělat.
Vypnout TV, jak píše autor, v jednotlivých případech je jistě trochu přínosné, ale jinak bez účinku, neboť jedinec není izolovaná věc, ale v konvenční realitě zcela závislý jev. Občané, aby se výrazněji mohli bránit, museli by vytvářet svá vlastní společenství fyzicky přítomných osob (přítel = při-těle), nikoliv virtuální internetová, a museli by se zaměstnávat opačnou činností, vzděláním a kulturou, než tou, kterou díky systému konzumují, a která jde k duhu procesu přirozené a uměle urychlované degenerace jejich bytosti.
Účelem té komplikované komplexity je samozřejmě zkolabování mozku. Již dnes přece velice rychle výrazně poklesává IQ veřejnosti. Dokonce to lze pozorovat především na sobě samém, ale obecně má blbost tu prioritní vlastnost, že si jí její nositelé nejsou vědomi a považují se za chytré. Podobně jako, když někdo pozře česnek a nechápe, proč se od něj druzí, kteří jej nesnědli, odtahují - a to tím více, čím jim blíže leze do ksichtu.
Mozek je orgánem myšlení, my se však obvykle domníváme, že myšlení naopak vytváří - řekli nám to přece odborníci (a těm se musí věřit, nebo vás všichni upálí na hranici).
Vyloučili jsme se autodestruktivním abstraktním myšlením (vědou, informacemi a technikou) z přírody. A podvědomě do nás proniká umrtvující anorganická struktura hmoty, jejíž komponenty (molekuly, atomy atd.) tvoří velice pevně definovanou mříž, která svými vazbami při svém chvění vytváří určitou volnost (svobodu a demokracii), které končí, tam, kde začíná demokracie, svoboda (volnost) druhých komponentů.
Podprahově se domníváme, že v pevném skupenství hmoty nalezne naše vědomí a mysl mír a spokojenost, proto pudově vyhledáváme pohodlí, klid, pohodu atd. - buď přímo (jako primitivní hlupáci) nebo nepřímo (jako podnikaví chytráci). Je to ovšem naprostá anorganická "digitální" totalita pevné masy, která nás svým peklem vítá.
Poklesnutí na nižší energetickou hladinu bytí (pevnějšího skupenství hmoty) ovšem vyžaduje předešlé probuzení, nabuzení a vzrušení stávající energetické hladiny lidské masy, k čemuž nejlépe slouží osvědčené pohlavní a potravinové vzruchy, zábava (např. televize, fotbal), alkohol, tabák, tráva, tvrdé drogy, léky na erekci a vůbec všechno, sportovní soutěživost, peníze především atd.

384556

06.12.2020 14:07

Pouhý odraz televize

RE: Proč platit ČT koncesionářské poplatky ?

Yetty 178.?.?.?

Protože máme svobodu a demokracii, tak by povinné televizní sledování reklam na erekci, vaginální suchost a anální kolíky, zvláště dětí, které je občas prokládané nějakým seriálem a reklamním zpravodajstvím, mělo být zdarma.
Přinejmenším, když máme možnost svobodné volby, by si měl mít občan možnost vybrat, komu a jakému médiu bude platit koncesionářský poplatek. Čili například by mohl platit poplatek místo fekál-kanálu ČT třeba Zvědavci, nebo jinému provozovateli podobného druhu...

384563

07.12.2020 10:10

Pouhý odraz televize

Odraz objektivní reality píše

Tschert 178.?.?.?

Co takhle nebýt pouhým automatickým odrazem reality? Kdo se o to vážně nepokusil, neuvěří jak je to obtížné. Většina odrazů objektivní reality se domnívá, že že žádným otrockým odrazem reality není, a však je pouze něco jako Anrufbeantworter. Každý odraz objektivní reality se zaříká jak je svobodný, jak má svůj nezávislý úsudek, jak se svobodně rozhoduje, jak všemu rozumí atd. Každý odraz dává druhým odrazům (samozřejmě hloupějším než on) najevo svůj nezávislý, inteligentní a dokonalý úsudek (jako přesně nyní činím já).
Zajímavé, jak ten podvrh dokonale funguje. Jak za nás něco cítí, myslí, rozhoduje a jedná samo a my se na tom ztřeštěném koni jenom hrdě vezeme a všude ješitně hulákáme a rozkřikujeme, jak jej ovládáme...
Vskutku, není nic snazšího, než z nás udělat hlupáky větší než dávno jsme. Vezměte si mne všichni, prosím, za výstražný příklad...možná ne/hodný následování. Mikuláš s andělem dávno selhali!

384572

07.12.2020 17:15

Pouhý odraz televize

RE: Což o to, TV lze vypnout...

Lao Ce 178.?.?.?

Skvělé! Naprosto s Vámi souhlasím, což se mi podaří málokdy.
Rodina je ukázková situace, jak příšerná složitost a úplná blbost vítězí, nad účelností a jednoduchostí. Rodina základ státu (otroctví)!
Dodávám, že nejenom se neženit, respektive nemít žádné pohl. vztahy, ale vůbec nebýt. Ale to jenom opakuji moudrá naučení duchovních velikánů, kteří to pochopili dávno před námi (a dokonce i bez vzdělání). Myšleno ovšem pochopit celou bytostí, nikoliv jenom rozumem a myšlením, ale především podvědomím (tělem), které řídí ony duševní dis/funkce. Dokud tělo neodmítá potravní, pohlavní, peněžní a jiné prostředky a požitky "štěstí", tak jsme správně v potměšilém pekle, dnes nazývaném svobodou a demokracií, kde se musíme léčit...

384590

08.12.2020 09:19

Pouhý odraz televize

RE: podvýživa lidského mozku

178.?.?.?

Je to Nekonečný příběh lidské nenažranosti (dnes kapitalizmu), kdy všechno požírá temná prázdnota. Entropie, která od vzniku vesmíru postupně pomalu narůstá a ke konci exponenciálně rychle exploduje, likviduje náš svět, který je cele založený na abstraktních představách. Jsou to vlastně ony, které působí devastujícím a destruktivním vlivem na lidskou bytost i její životní prostředí (přírodu). Nelze tomu nijak zabránit, zejména nikoliv vytvářením dalších a dalších abstraktních představ, informací, a již vůbec ne vědecko-technickým pokrokem.
A již vůbec tomu nelze zabránit výživou lidského mozku, neboť právě tento odporný nádor a jeho hanebná a hnusná výživa nás přivedly do dnešního srabu a marasmu, který bude narůstat.
Povšimněte si prosím jak malý mozek mají ve srovnání s námi například zvířata, ptáci a hmyz, a jak jsou oproti nám nebetyčně inteligentní. A co například viry, které ve své úžasné jednoduchosti vůbec žádný mozek nemají, přesto dokáží suverénně zlikvidovat biologicky nejsložitějšího, nejzdegenerovanějšího a nejješitnějšího pána tvorstva. A co až nastane blackout a vrátíme se k pěstním klínům? Pak úžasná jednoduchost anorganické struktury pazourku prorážející naší lebku okamžitě přesvědčí o své genialitě každého vzdělaného pitomce.
Je lépe ihned učinit své vlastní majetkové vypořádání, duševně se usmířit s tímto světem a v dobré víře se připravovat na odchod na svět onen. Na tomto světě zakrátko, budou živí mrtvým závidět, ty hloupé holé lidské kuřátko.

384611

11.12.2020 08:47

Pouhý odraz televize

RE: Děkuji Vašku

Tschert 178.?.?.?

No nevím, co je na tom geniálního, že si z nás pan Vašek Šašek dělá blázny.
Zatímco, my chodíme do práce, splácíme hypotéky, brodíme se ráno po 5.00 hod. ulicemi plných psích výkalu, vajglů, plivancům, stříkaček, střepů z lahví, špíny, potkanů a odpadků, a marně hledáme parkovací místa pro všelijak poskládaná, posvařovaná a poruchová auta z autobazaru, tak naše dítka sbírají před hospodou konopné vajgly, a vychovávají drogoví dealeři u školy a hlavně média, která jim nutí anální kolíky, aby bytostně nedozrály a byly již pak po celý život nedomrlé a pošahané, závislé na mobilech, sociálních sítích, přípravcích na erekci, vaginální suchost, prostatu, trávení, spaní, bolesti hlavy a kloubů, početí, udržení plodu a porodu nemocného tělesně postiženého alergika, autisty, magora, budoucího alkoholika a narkomana....

Což nikomu nedochází, že se s dětmi zachází stejně jako s chemicky pěstovanými banány, jablky, rajčaty, pomeranči atd., které se trhají záměrně nezralé, aby v umělé toxické ochranné atmosféře při zavážení na trh dozrávali v kontejnerech, takže nakonec vůbec nemají svoji původní chuť, jsou jalové, bez jader, podivného pohlavního druhu, jsou nestravitelné a intoxikované?

384673

13.12.2020 21:27

Dopis vládě

Neškodná vakcina

178.?.?.?

Když je ta vakcína proti tomu koronaviru tak účinná a zdravotně nezávadná, tak nevakcinovaní občané nemohou nakazit občany vakcinované, neboť budou vůči koronaviru imunní, takže případné riziko nákazy ponesou mezi sebou pouze občané nevakcinovaní, což je jejich svobodné rozhodnutí a základní ústavní, lidské a občanské právo.
Máme věřit, že vakcína je neškodná, stejně jako přípravky v televizních reklamách, určených pro děti na problémy s pohlavní nedostatečností?

384759

16.12.2020 09:24

Dopis vládě

RE: Neškodná vakcina

178.?.?.?

Ono asi šlo spíše o ty práva, než o ne/spoléhání na vakcínu. Králíkáři berou nejen králíkům nejen právo na život, ale i na smrt.
Není divné, že Čína ohledně Covidu 19 je již delší dobu vymazána z médií, a u nás v televizi se o něm a vakcíně žvaní od rána do večera jako o Čapím hnízdě?
Co říkají léčitelé je také tabu. Možná, že pár zapomenutých českých bylin někde "u příkopu" by vykonalo mnohem lepší službu, než ta vakcína, která má vlastně nahradit nesprávně funkční vagínu....(neboť správná koncepce spaluje všechny nemoci.)

384808

17.12.2020 17:55

Znamení doby - mediální manipulace

Placatá Země (mysl)

Leo da Vinci 178.?.?.?

Autorův názor, že „bohužel jediná obrana je číst maximum zpráv ze všech zdrojů a udělat si vlastní úsudek“ je nedostatečný. Pomineme, že takto jednající člověk se duševně vyčerpává, ubíjí a chátrá, čili ničí sám sebe, tak tento způsob obrany doporučují všichni intelektuální odborníci z obou stran tábora (manipulátoři i jejich odpůrci). Tito odborníci, ačkoliv jsou odjakživa zmanipulovaní, se chtějí bránit manipulaci duševně a to pomocí intelektuálně nasbíraných faktů (informací) a jejich logickým srovnáváním.
Tento syntetický způsob tvorby „pravdy“ je poměrně bezpečnou metodou, jak vytvořit relativní hypotézu (lež) a jak zůstat zmanipulovaným (a jak manipulovat druhé). Zatímco intelektuál takto myslí či jedná v duševní oblasti abstraktní mysli, paměti a logiky, tak podvědomí, které se podílí na tvorbě mínění (min. z 90%), zůstává netknuté a ovlivňuje zdánlivě nezávislý úsudek.
Pro jedince je nutné hledat daleko jednodušší a mnohem dokonalejší metody, jak se vypořádat s manipulací, které je všestranně vystaven od narození až do smrti (podle některých i od smrti až do narození).
Rovněž autorův názor, že „Země je placatá“, který pokládá za mylný, je mylný. A je pěkným příkladem jeho vlastní zmanipulovanosti. Činit si názor na kulatost Země například ze snímků ISS, je dosti hloupé, neboť třírozměrná kulatost (3D) na těchto snímcích vůbec vidět není, neboť funkce zrakového smyslu to vylučuje. Pozorovatel těchto snímků vidí pouze placatý kruh (2D), čili placatou Zemi.
A tak bychom mohli pokračovat dál, ale pro nevoli, kterou výše uvedené argumenty obvykle budí, to nemá význam.

384873

17.12.2020 18:58

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Víte,

Tschert 178.?.?.?

Propagandou je každý akt duševní (myšlenkový) i tělesně projevený (mluvením, psaním, gestem či jiným tělesným pohybem) - což se vztahuje i zde na mne. Diskuse je samozřejmě pouze propagováním vlastních či přejatých názorů.
Lidi se musí vyžvanit, neboť mimo to, že musí všude možně držet hubu, neboť za ně žvaní jiní (např. v TV, šéf, žena), tak také nemají, co dělat, nebo nechtějí a nemohou nic jiného dělat - a vlastně za to jako mrtvé jevy kosmické mechaniky ani nemohou. Na sociálních sítích si diskutující bohužel nemohou nafackovat, a tak si zavřít huby navzájem. Dementa či troleje lze poznat ihned na první pohled (např. jako v mém případě), a tak diskuse a hádka s ním je ztrátou času a sil, a dělá z nás troleje a dementa také.
Poznej vlastní propagandu, poznáš propagandu druhých. A není svět pouze propagandou??

384875

18.12.2020 11:24

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Víte,

Tschert 178.?.?.?

Jestli to bylo na mne, tak nesetrvávejte v bludu, že "ako ego sme tvory sociálne", máte na víc.
Ano, ego je jenom "jako". A "jako" do jisté míry autonomní jev trpící fikcí izolovanosti (viz rozklad a entropie), jej těžko donutíte u sebe, a již vůbec nikoliv u druhých, aby dobrovolně dodržovalo konvenční morálku v zájmu shodných zájmů vícerých ego. Nejde to moc násilím, a již vůbec ne pomocí racionální logiky, mluvení, vyučování a jiné zdánlivě nestresové výchovy. Jakýkoliv nátlak na ego, jej posiluje, učí vychytralosti, lstivosti, pokrytectví, klamání, lhaní, vytahování, atd. Kdo to u sebe nezkusil, ten nevěří...
Ego je v podstatě něco jako molekula vibrující ve struktuře hmoty, omezená ostatními molekulami a svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi.
Vůbec nejde o propagandu a desinformace, ale o prosazování egoistických zájmů, jakýmkoliv způsobem v souladu s gravitací a destrukcí.
To jen malí hmyzí sobci naříkají a nadávají na velké, ale když se dostanou trochu blíže k jejich místu, jsou ještě horší a přičinlivější, než předešlí, které nahradili.
Nechtělo by to začít z jiného konce, než z obrazu objektivní reality, a od ní se jenom odrazit?
Neříkali marxisté správně, že tzv. pravda (zájem) je třídní. Určuje jí vládnoucí třída, která ji vnucují pomocí svých nástrojů (stát, peníze, média atd.) třídám ovládaným. O od střední třídy určené likvidaci i svým vlastním určením a zájmy, žádnou revoltu nečekejme, a jiná ovládaná třída jako případný tvůrce dějin není... Kapitalisté ji po řádném poučení se svým výtvorem (dělnickou třídou) již nevytvoří, a jiní činitelé nejsou. Budiž nám země lehkou!

384898

19.12.2020 09:12

Znamení doby - mediální manipulace

RE: Placatá Země (mysl)

178.?.?.?

Jistě. Hmat je schopen vnímat 3D objekty, ty hlupáku myslící a manipulovaný údem. Posmivaš se dobře jenom sobě.

384914

26.12.2020 08:16

Recenze knihy Sebedestrukce Západu

Marxistické řešení IVK

Tschert 178.?.?.?

To, co vždy vyjde z dílny IVK vždy potěší každého milovníka všech konspiračních teorií. Např. viz jenom ten vtipný závěr článku, kdy po velebení kapitalizmu a po distancování se od marxistických inspirací a experimentů, je obecně doporučováno marxisticko-socialistické kolektivní řešení, spočívající v „znovuobnovení hodnot kolektivů národa, obce a rodiny“.
Na znovuobnovení člověka se ovšem jako vždy samozřejmě zapomenulo. Ten je jako vždy již předem dokonalý, jak je zcela nejlépe zřejmé z oteklých person pánů intelektuálů, kteří tak "nezištně" okupují všechny ty instituty, ústavy a instituce, které se zabývají tím náramným všeobecným dobrem. Jenom je s podivem, že mimo nich a jim podobných atrap člověka a všech těch jejich komplikovaných stupidních teorií, je všeobecně všem živým tvorům na planetě stále hůře a hůře.
Také se velmi divím, se, že IVK nebyl ještě zařazen do seznamu konspiračních agentur a serverů tím parazitním Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (ovšem zcela závislým na nadávání a na dávání peněz).
Je rovněž úžasné, jaký monstrózní objem nejapných intelektuálních teorií musí být vždy vytvořen, aby se vzalo v odborné i laické veřejnosti na povědomí, že něco zcela správně nehraje, a tak se podnítilo hledání a prosazování toho zaručeně správného řešení, které způsobí, že všechno bude zase hrát ještě mnohem hůře než předtím.
Dá to jistě příšerně mnoho intelektuální práce a fin. prostředků přijít na to, že jediné možné řešení úpadku je možné jenom ještě větším úpadkem. V systému založeném na našich autodestruktivních západních hodnotách to zákonitě jinak nejde. Což je ovšem jeho hlavním a základním zkušenostním pozitivem jako slzavého údolí a pekla na zemi, kde živí závidí odjakživa mrtvým...

385072

31.12.2020 18:13

Těžký rok za námi, ještě těžší před námi

Poděkování

Tschert 178.?.?.?

Chtěl bych upřímně za všechny čtenáře Zvědavce, i za milé i nemilé příspěvkáře, dokonce i za infiltrovaný a za peníze všeho schopný mediální ksindl, poděkovat panu Stworovi za jeho dosavadní obětavou dvacetiletou práci, a popřát mu, aby vydržel i nadále.
Nemusíme se vším souhlasit, co je na Zvědavci nebo jinde publikováno, ale měli bychom trvat na tom, aby všechno, vyjma vulgárních a obscénních projevů, mohlo být publikováno. K tomu nám dopomáhej bůh, který neexistuje!

385225

01.01.2021 10:52

Těžký rok za námi, ještě těžší před námi

RE: Věřit v boha znamená nevěřit sám sobě

Lao Ce 178.?.?.?

Možná, že obava z toho, co někdo napsal o bohu, a nejde některým nějak v jejich nábožném rozčilení pod fousy, jest zbytečná, a pramení ze subjektivní víry čili osobní vymezenosti, která třeba nedovoluje pochopit, jak to ten někdo možná mínil?
Bacha na prostoduchou nalejvárnu, byť dobře míněnou. Bůh ji nemá rád. Víra v boha je nevírou, jinak by věřícímu nebylo potřeba v boha věřit. Bůh je ateista.
Není zajímavé, jak všichni všude po všech požadují víru, čili klam vedoucí buď z klamu (mimo klam), nebo obvykle z klamu do klamu nebo do nějakého klanu duševně omezených věřících. Víra je pouze silou (cestou), a silou obvykle hlavně ekonomickou a ekonomicky využitelnou. Ježíš říká: "Já je cesta!"
Pochopení výroku, že "věřit v boha znamená nevěřit sám sobě", je tedy možná i otázkou IQ. Bůh v nejstarších písmech svatých (Upanišádách) říká: "Tat Tvam Asi!"

Ach, bože, ať ta příšerná pitomost, co nás v šerém dávnověku postihla, již skončí! (Nic lepšího nám všem přát do Nového roku nelze.)

385247

03.01.2021 11:19

Občanská válka v USA začíná být nevyhnutelná

RE: Nevyhnutelný je především konec hegemonie USA

178.?.?.?

Rozpad východního bloku (tábora socializmu) byl závislý na rozpadu SSSR, na jeho vnitřní občanské válce. Nyní se již můžeme jenom těšit na občanskou válku v USA, na rozpad západního bloku, a na trapný zánik západní civilizace a toho nejvíce zbabělého, zdegenerovaného a škodlivého organizmu planety. Někdo by už konečně mohl vzít na sebe tu statečnou odpovědnost, a rychle to všechno ukončit. Jinak nás potěš pánbůh nad tím martyriem, které máme již za sebou, a které nás především ještě jinak čeká...

385299

03.01.2021 15:18

Občanská válka v USA začíná být nevyhnutelná

RE: Kdo ví.

178.?.?.?

No, to by bylo určitě potřeba, neboť jestli američtí soudruzi mají doma takový úředně nesrozumitelný, komplikovaný a nehrázný bordel a sprostý dementní občanský ksindl, jako my v ČR, tak vulkán nebo atomovka jsou tím jediným správným řešením. A zdá se, že se to teprve pořádně začíná rozjíždět...

385305

09.01.2021 08:45

Má na tohle ČT vůbec právo?

Nejširší spektrum názorů

Hering 178.?.?.?

Jinak skvělý autor vychází z chybného pochopení správného kodexu České televize.

Česká televize, jako ostatně všechna demokratická veřejnoprávní a nezávislá média, „chce být fórem pro veřejnou diskuzi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek“, ovšem jen jednoho názoru (rozuměj demokratického).

Bohužel nám stále chybí nějaký nezávislý úřad (v ČR i EU), který by určoval, které názory jsou demokratické, a které nikoliv. Prostý občan je potom objektem různých mediálních manipulací, desinformací a šíření prokremelských nálad našimi protikremelskými agenturami a médii. A jeden by se pak z toho všeho poossral.

385542

10.01.2021 09:33

Má na tohle ČT vůbec právo?

RE: Nejširší spektrum názorů

Hering 178.?.?.?

Bohužel jste nepochopil pointu toho vtipu, a vaše další vysvětlování je pak úplně mimo mísu. Být vámi, dával bych si na tuto indispozici pozor, a něco s ní dělal. Často vede k bratrovražedné střelbě do vlastních řad...
Mimo jiné, v pekle dávno a dávno už jsme, a ten úřad na principu chobotnice přece dávno existuje a dobře funguje. Pokud by byl zřízen oficiálně, byl by to další krok ke kolapsu systému. Občané by pak věděli, který názor je oficiálně "správný", a v reakci na to by si učinili svůj "správný" názor. Dobrým příkladem je praxe reálného socializmu, kdy normalizační pokrytectví (všichni všechno mysleli a dělali "jako" ) odshora dolů a zdola nahoru, umožnilo hladký průběh sametového podvodu, pouze s jedním mrtvým, kterým byl student Martin Šmíd.
Měli bychom tedy jako prostí pitomci vyžadovat nějaký oficiální úřad, aby nám říkal, co si máme myslet a dělat. Systém to však učinit nemůže. Zadává pouze z různých stran (chapadel chobotnice) manipulativní informace (např. 1+1+1+1), a v mysli sebevědomého prostého pitomce (inteligenta), pak vzniká systémem požadovaný výsledek (4). (Můj příspěvek je také toho typu.)
Dnes jde jen o naprosté zblbnutí občanů na nejnižší přípustnou míru, např. zadržování moči, ale i to lze řešit kalhotkami proti jejímu úniku, stejnými pro obě pohlaví (či pro těch 72 možných pohlaví našimi sexuology doporučovanými).

385585

23.01.2021 12:14

Lubomír Volný: Chtěl bych vám říct, jak to vnímám já

L. Volný nevalně dodržel 10. pravidel

Hering 178.?.?.?

1. Sleduj, co je televizi!
2. Věř tomu, co je v televizi!
3. Mysli si, co chtějí, aby jsi si myslel, v televizi!
4. Jednej, jako ti ukazují a říkají v televizi!
5. Nakupuj, co ti nabízejí v televizi!
6. Mluv s druhými o tom, co bylo v televizi!
7. Přesvědčuj druhé o tom, co bylo v televizi!
8. Nahlašuj druhé, kteří si nechtějí myslet, říkat a dělat, co je v televizi!
9. Nazývej to svobodou a demokracií, a svobodou myšlení, rozhodování, slova a projevu, neboť to říkají v televizi!
10. Buď šťastný a plať poplatky za televizi!

385943

24.01.2021 11:39

Lubomír Volný: Chtěl bych vám říct, jak to vnímám já

Nevolný - Volný

178.?.?.?

Jak většina starších dobře ví, "o" se čte v ruštině jako "a". Čili Nevalný je Nevolný, a Volný je Valný. Ten skandál s naším Valným je opět pěkný příklad toho, jak Kreml útočí na naši svobodu, demokracii, ekonomiku a prosperitu.
Ostatně soudím, Rusko musí být zničeno!

385976

Káva pro Zvědavce

72

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 115 čtenářů částkou 25 260 korun, což je 72 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 2

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
26,05 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
20,69 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 731,05 Kč
1 unce stříbra
546,05 Kč
Bitcoin
686 402,31 Kč

Poslední aktualizace: 26.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?