Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 10 příspěveků, 1 jméno: ppppp.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

05.06.2014 18:30

Rusko „zradilo“ NWO

RE: Rusko především zradilo samo sebe

ppppp 178.?.?.?

Myslím, že Rusko spíš čelí celosvetové infekci a tou je neobjektivní preinformovanost podporovaná nezdravými prenašeči - vazbami sociálních sítí, které nemají jen pozitiva, ale také negativa. Umožňují krome dobrých zpráv šírit i infekce. Další duležitá souvislost je, že sociální síte mají zadní dvírka na vyhodnocení informací spíš pro toho, kdo je zakládal, než pro toho, kdo je používá. Informace o revolucích tak pricházejí jejich širitelum dríve, než jejich kritikum, a zastáncum spíše evolucí. Skoro nic rozumné na svete se hurá systémem delat nedá. To by nebylo treba studií a struktur praxe.
Násilná revoluce bývá často jen nová a nečitelná forma náboru do otroctví. Je treba poctive zkoumat, kdo ji organizuje, a komu slouží.

Vyrvávat na ulici, protestovat, vzdorovat bývá vetšinou nekonstruktivní. Pokud má být už jen vzdor vzdorem, tak jej nelze zameňovat s útokem na svobodu žití jiných. Mísíme a otáčíme základní pojmy, a demokracie coby vládalidu (koho-čeho, nebo komu-čemu?) zcela zastírá svou podstatu.
Protest nerovnáse útok.
Demonstrace takénerovnáse vandalismus, devastace, výtržnictví. Demonstrace má být fyzické upozornení pred legálne provedenou zmenou.
Násilný a ozbrojený prevrat = terorizmus, a obrana proti prevratu nemuže být také terorizmus. To by armáda a policie také byli teroristi. Máme zde pojmový babylon. Když platí zákon primerené obrany, je treba aby platil i zákon primerené akce.
Kdyby JV Ukrajiny udelalo treba i petici proti odtržení regionu od ukrajinské správy, tak není možné ji ignorovat, nebo reagovat armádou.

Dále máme zákon, který ríká, že postup jinak trestný, kterým se odvrací ješte vetší zlo se za trestný nepovažuje. Tento zákon by mel být v nejaké forme ukotvený v právu všech civilizovaných zemí. Jinak by nefungoval ani institut obrany a obránce by se stal automaticky teroristou.

Za problém jsou odpovedni skoro všichni, co se honí za svým majetkem a nehledí na budoucnost další generace. Ta se pak ve své hlouposti rodičum a sami sobe vymstí, jako je to zjevné z tohoto dokumentu:
https://www.youtube.com/watch?v=-LKFptM7oOk&list=U...
Chybou je, že to tam nechali zajít mnozí ve své lhostejnosti takhle daleko. Podobný zrod fašismu se muže prihodit asi všude, stačí pár duševních infekcí, a nejaké peníze.
Infekcí je také idea, že peníze je možné "vydelat" nicnedeláním, (ziskem) ze vzduchu, jinak rečeno neposkytnutím adekvátního užitku. Dochází tím k neprekonatelným sociálním nerovnostem a z toho plynoucích konfliktu.

311113

05.06.2014 21:57

Rusko „zradilo“ NWO

RE: Rusko především zradilo samo sebe

ppppp 178.?.?.?

Ne, nešlo o bežný, nerízený omyl, ale o cílené, organizované zneužití vlastních nedostatku jisté skupiny (zejména mladých dezorientovaných) lidí vedoucí k manipulaci. Počínaje odobrením vandalismu a huckáním falešné hrdosti, která ve skutečnosti není hrdostí, ale arogancí.

Co se týče té petice, tak jsem vyjádroval situaci, že Kyjev mel uznat už i pouhou "petici", když podle nej nešlo o legální referendum. Vubec neco takové nemel rešit vojensky, když navíc Janukovičovi dokonce odmítli sjednat porádek s výtržníky, které prerustaly ve fašisty. Neuznání tolika hlasu byla jen výmluva a odmítnutí respektování vule tolika voliču.

Samozrejme je to o expanzi anglosaského západu za použití chytráctví a dvojího metru. Jistou dávku fašizmu má zakódovanou hodne lidí v podobe určitého predátorství, nebo alespoň šéfovství a došlo k jeho nekontrolovanému bujení a zneužití.
Viz link hned na začátku - do prece nebyla žádná "demonstrace", ale manipulace s otevreným ohnem na verejnosti a demonstrace smerující k potlačení práv jiných. Meli proste hned zatknout organizátory, ať prinejmenším vysvetlují, o co jim jde. Západ by sice ječel, ale bylo by to správné. Lepší, než pozdeji vysklené výlohy a vraždy.

311119

06.06.2014 07:35

Aristokracie nebo demokracie?

demokracie=vláda komu čemu 3.pád, nebo koho čeho 4. pád?

ppppp 178.?.?.?

Souhlasím s autorem. Neco podobného také leckde pripomínám.

Ješte je možný i další výklad
demo-kracie = demoverze aristokracie, ale to spíš jako žert.

Demokracie je pojem, který opravdu skrývá oxymoron a zmatek. Pomáhá tím zavést dvojí metr, anonymizaci a odzodpovednení zástupcu za své činy.

Oxymoron/protimluv je to proto, že není možné současne sám sobe vládnout a zároveň se (relativne) svobodne rozhodovat. Lid sám sobe "demokraticky" vládnout nemuže, na vládnutí je potrebná hierarchie/struktura, která odporuje demokracii.

Politika dvojího metru je nic jiného, než druh strategie predátoru, kterí místo dosažení schopností určitého druhu volí radši úskok-schopnost jiné kategorie. Otázka je, co je správné a užitečné. V džungli asi obojí. Další otázka následuje, zda jsou lidé proto lidmi, aby se chovali jako džungle.

"Prímou" demokracii vlastníme teď, protože naše "svobodné a prímé" volby jsou zcela závislé na informacích poskytnutých "nezávislými" rozumej velmi často nekým koupenými médii.

Jak z toho ven? Priznat/najít nejakou formu aristokracie, monarchie. Protože dnešní demokracie coby na mnohých místech spíš vláda oligarchu kombinovaná s nadnárodními strukturami slouží jen na to, aby skuteční vládcové meli svou reprezentaci hromady placených a pritom neefektivních mluvčích=poslancu v parlamentu a úredníku státní správy (včetne navázaných institucí). Málokterý z nich je opravdu nezávislý a má i odpovídající zkušenosti. Bez zretelného karierního rustu, referencí a výsledku by se nikdo do parlamentu dostat nemel, ne jako je tomu teď. Firma bez postupne rostoucích referencí sotva získá lepší zakázku, proč by mel takový poslanec prijít k fleku jako v tombole?
Jinak jsme jen tam, kde jsme již dostikrát byli a máme jen nový náter na rovnostárství a placené neschopnosti. Ať dostává peníze jen ten, co neco umí. Omezit tvorbu perpetomobilních penez ze vzduchu. Ale to je moc práce, najednou by se mohlo ukázat, co kdo neumí. Pak nám nekdo naaranžuje revoluci s tema, "co to umí lépe". Schopný monarcha by ale mohl mít šanci. Nazvat veci pravým jménem je z dlouhodobé perspektivy jiste optimální.

311130

06.06.2014 07:52

Aristokracie nebo demokracie?

RE: demokracie=vláda komu čemu 3.pád, nebo koho čeho 4. pád?

ppppp 178.?.?.?

Ješte jsem zapomel poznámku ke KOALICÍM. Koalice považuju za škodlivý prvek, který nemá v parlamentu co delat a ve skutečnosti brání zastupitelství, ať v dolní, nebo horní komore. Naruší se tím vertikální stromová struktura, a celý strom se chová, jakoby mel svázané vetvy.

Souhlasím s nickem 109... výše hlasne s tím, že by pomohlo, kdyby se zákony stavely jenom principiálne, a natolik jednoduše, aby je nebylo možné nekolikrát menit za pochodu behem volebního období.
Zákon a z toho plynoucí trestní odpovednost nemuže být neco jako podniková norma, která se pro každý podnik hodí jiná.
Pokud má mít smysl rovnost pred zákonem, tak to ten zákon musí také ve svém (jednoduchém) výkladu umožnit.
Současný stav je asi dusledkem alibizace soudcu, kterí se snaží mít všechno v zákonu, aby nemuseli projevit odpovednost za svá rozhodnutí. Chrání se tím dejmetomu pred mafiány. Je to ale trochu logické, když ty mafiány nejprve necháme dlouho behat po svobode, a pokud v lochu, tak jen krátce, falešný humanismus škodí. Jak se kdysi králové chránili pred loupežníky? Meli podobné problémy, a kdo s tím nehne, ať nedelá krále. Další problém je nadnárodní import "mafiánu" a ideologií zvenčí. Deláme, jakobychom se neznali a dusledkem je, že nevíme ani, komu sloužíme.

311131

06.06.2014 12:06

Aristokracie nebo demokracie?

RE: Pacient je technokrat.

ppppp 178.?.?.?

Vo viacerom súhlasím, ale toto:

Že sú občania sprostí? Aj debil si vie spočítať výplatu a poľa výplaty sa bude rozhodovať vo voľbách

fungovať zjavne nebude. Hlúpy, alebo nejakým spôsobom nedopečený, neohľaduplný, asociálny človek bude stále očakávať viac, než si zaslúži. To funguje bez ohľadu na výšku príjmu a majetok.

Veľa z nás sme nakazení perpetomobilizmom, a ziskom z ničoho, a tam je ťažké očakávať primeranú sebareflexiu. To je aj dôvod, prečo ani komunizmus, ani imperializmus fungovať nemôžu, a podobné nápady protirečia ako prírode, tak aj matematike.

Len málokto z nás reálne vie, koľko a v čom musí pracovať, aby nebol ostatným na škodu. Toto sa od doby prvotnopospolných spoločností dávno vytratilo.

Je veľký rozdiel "zarobiť" a zarobiť. Naša životná úroveň sa prudko vyšvihla popri ťažbe ropy a plynu, zdrojov ale ubúda. Nabehnutým štýlom je jasné, že tie miliardy ľudí nie je ako uživiť. Sme nároční na spotrebu, chováme sa príliš konzumne, málokto to chápe. Nebyť bezbrehého konzumu, nahovárali by sa revolúcie a vojnové výpravy ťažšie.

Predátori budú ďalej požadovať tú "výplatu" za akúkoľvek cenu, presne, ako je tomu teraz. Sme tam, kde sme boli. Pokrok musí nastať v duševnej rovine, odmietnutím duševných návnad zameraných na koristníctvo, zapredávanie, a uprednostnením filozofie trvale udržateľného hospodárstva.

311151

07.06.2014 14:49

Aristokracie nebo demokracie?

RE: Demokracie

ppppp 178.?.?.?

Jenže ty Emile jakoby jsi odmítal chápat mechanismus, za pomocí neho nám zde práve ta "aristokracie" vládne. Tím je práve falešná návnada demokracie a falešný pocit svobody.

Proto není rešením zmenit, prestavet tenhle systém, tím ho jen podporujeme. Rešením je spíše demaskování, identifikace, nazvání vecí pravými jmény a vytvorení aristokracie alternativní.

Aristokrati nám zde nabízejí "demokracii" jen proto, že jde o zastaralý systém, s kterým umí dobre manipulovat, co se i deje.

To jako když nekdo v dobe dronu nabízí souperi ke konkurenčnímu souboji luky a šípy. Nabízejí ruzné typy dekadencí a nefunkční rády. Nejde o žádnou konspiraci, ale v okolí pozorovatelný fakt.

311211

07.06.2014 22:05

Aristokracie nebo demokracie?

RE: Omyl demokracie a kríza elít!

ppppp 178.?.?.?

Obetuju príspevek pro to, aby jste mel možnost se pokusit upresnit, pokud máte zájem, kde vás/nekoho konkrétne poučuju, kde se predvádím, a jsem mimo téma.

Bez vysvetlení to považuju od vás za nepochopení, účelové nálepkování a sotva nečím podloženou dedukci. Šéfování, nebo mentorování neprijímám.

Podle mne jste udelal presne to, co mi vytýkáte. Za slušné bych považoval napsat, že nesouhlasíte, nebo se vám to nelíbí.

311228

08.06.2014 09:21

Zbraně, prostitutky a drogy – to jsou věci, se kterými je spojen Petro Porošenko

RE: ak Ukrajinci toho Porosenka/Walzmana

ppppp 178.?.?.?

Ľudia v skutočnosti "demokraticky" voliť nevedia. Voľby sú priemerne vec reklamy a štatistiky, nie kvality.

Reálne voliť môže iba človek, ktorý niekoho dostatočne dobre pozná, a zároveň zastáva podobné hodnoty, ako volený.

Stockholmským syndrómom by bolo lepšie označovať situáciu, keď sa verejnosť nedozvie, prečo ten ozbrojenec-lúpežník získal určité sympatie. Namiesto toho, čo by to zverejnili budú vymýšľať všakovaké definície, len aby nemuseli reálne vysvetliť, prečo sa tak stalo, a že práve to sa pokúsil ozbrojenec vysvetliť zúčastneným, pričom hral tvrdé divadlo, lebo to možno zbabral už na začiatku. Nie je vylúčené, že ozbrojenec jednal tak preto, že niekto iný, kto mal jednať zákonne jednal ešte horšie, a nešlo vylúčiť, že sám bol obeťou. Tým nechcem osvedčiť, že jednal správne, ale vadí mi, prečo sa informácia o tom nedostala von komplet, ako mala. Nebolo by vôbec od veci zistiť, čo bolo podstatou, keďže sa tomu ozbrojencovi ešte poskladali na advokáta.
Načo sú definície, keď neviem, čo bolo príčinou.

311243

09.06.2014 08:55

Sekání luk

môžem potvrdiť

ppppp 178.?.?.?

že "sekání luk" teda kosenie lúk dotuje EU aj na slovensku.

Čo je horšie, EU dotuje zatrávňovanie polí, klčovanie sadov a vinohradov, ale už NEdotuje ich zakladanie a výsadbu.

Možem sa niekoho spýtať, prečo?

K tým zvieratám. V honbe za výkonmi kosačiek sa zabúda na normy. Naraz "týranie zvierat" nevadí. Prečo pri certifikovaní podobných konštrukcií nevystupujú podmienky na ochranu zvierat? Tam nech fungujú spolky na ich ochranu. Prečo bežné domové kosačky nesplňujú hlukové normy? Je v poriadku, že "každý" si po jednom cez víkend zapne na hodinu kosačku, ktorá narobí hluk do vzdialenosti aj v stovkách metrov? Kde sú naraz tí normotvorci, zákonodarci, inšpekcie?

Prečo sa napríklad poľovníci "trasú", keď niekto zoberie z cesty zrazenú srnku, zajaca? Kde je tam prezumpcia neviny? Prečo je nutné považovať takého kneď za pytliaka, keď si pri tom skôr rozbije auto? Alebo to vezme po niekom, kto si rozbil, oškrel?
V USA s tým problém nemajú, a to je dosť diktátorská krajina.

Povedzme si na rovinu, poľovníci až toľko do tej zveri neinvestujú, aby sa museli podobne správať. Kosačka preto nie je až taký "predátor" ako píše obrazne Moudrostrak, ale skôr devastátor, pretože tú srnku nechá zhniť. Predátorom by skôr bola, ak by ju traktorista zjedol. Bez predátorov sa zvietatá premnožia tak, či tak, príroda s tým počíta, aj keď to býva smutné.

Na tento problém by možno išlo reagovať aj zmenou štýlu kosenia od stredu k okrajom, aby tieto živočíchy mali šancu utiecť.
Mláďa neodíde od matky a je schopné účinného pohybu pár dní po narodení, pričom je jún a mláďatá sa rodia skôr. Preto je aj otázka, ako reagujú sami traktoristi, a aké existujú konštrukčné úpravy a možnosti. Aj tu by sa mohli pričiniť ochráncovia a normotvorci, keď už.

311277

11.06.2014 07:57

Jan Čulík: dám ty peníze právníkům

zkusme tuhle úvahu

ppppp 178.?.?.?

Je kvalita právníku úmerná jejich odmene? Nehoní kočka vlastní ocas?

Je tomu stejne jako u technických nebo vedeckých profesí, kde je nutno (zpravidla) predkládat meritelný a očekávaný společenský užitek?

Čím je dané, že si jeden stejne vzdelaný právník zaslouží deseti nebo stonásobek toho, co jiný? Je to opravdu dáno jeho kvalitou?
Proč je tomu tak, když zákony umí prostudovat nekdy i laik, a se stejnými argumenty je nevyhraje? Čím je dána schopnost presvedčit soudce, opravdu jsou to jen argumenty?

Nebo se jedná o skrytou lobby, která jako Chaplin ve své grotesce nejprve po nocích okna vytlouká, aby mela pres den práci?

Nikdo nemá své schopnosti napsané na čele, a právníku je moc, stejne jako v jiných profesích, každý by chtel slíznout smetanu, bez ohledu na to, jaký udelá užitek.

Tak v čem to je. Je to tím, že dobrý právník psychologicky zná své soudce, zná jejich prípady a ví, na co slyší? Nebo má na soudce jiné nečitelné vazby a soudce se tvárí, že rozhodli ve prospech právníka díky jeho kvalite?
Jde jen o pokus zamaskovat výdelek predstíranou hrou na kočku a myš? Kdo a čím hodnotí opravdové schopnosti právníka? Jsou právníci spíše dobrí herci v právnické alchymii?
Kdo určuje míru spravedlnosti, morálky a kultury ukotvené v právu? Prece ne zbylé 3 vznikly z práva, ale spíše naopak, právo z nich. Je nelogické, když se je pozdeji to samé právo pokusí popírat, to už pak nemuže být právo.

311460

Káva pro Zvědavce

57

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc září přispělo 121 čtenářů částkou 20 084 korun, což je 57 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Cross Club bude mít otevřeno i po 22. hodině25.09.20 14:25 Česká republika 1

Prymula: Chci méně prostoru v médiích pro kritiky svých opatření25.09.20 11:09 Česká republika 2

Média stupňují hysterii strachu, opět šíří poplašné zprávy24.09.20 22:34 Česká republika 0

Dezorientováni Němci chtějí více afrických kobylek. Demonstrují s nápisy "My máme místo"22.09.20 18:59 Německo 8

Obchodní centrum Mercury, České Budějovice: Rouškové gestapo v akci21.09.20 16:29 Česká republika 3

Janek Ledecký: Zůstaňte negativní a buďte pozitivní!21.09.20 00:15 Česká republika 0

Rasistická černoška v letadle: Jsem královna Kalifornie20.09.20 23:33 Neurčeno 3

Arabská strana Švédska vyzývá k vysídlení těch obyvatel skandinávské země, kteří odmítají multi-kulti hodnoty a etnickou diverzitu18.09.20 19:00 Švédsko 6

Někdo zmlátil cyklisty v Rumburku. Byli to cikáni?17.09.20 17:26 Česká republika 2

Proč hynou statisíce ptáků? A proč se před smrtí chovají divně?17.09.20 11:21 USA 15

Až 90% testů v USA je chybně vyhodnoceno a přiznává to NewYork Times16.09.20 23:02 USA 3

Svědci Covidovi? Je jich 50 a mlátí lidi, kteří nemají náhubek16.09.20 22:14 Česká republika 8

Český COVID teror v metru15.09.20 21:31 Česká republika 9

Vládní pomoc firmám se ukazuje jako velká past15.09.20 09:55 Česká republika 1

Vládní semafor ukazuje nulové riziko - vláda nařídila plošně nosit náhubky12.09.20 12:45 Česká republika 4

Další důkaz funkčnosti švédského modelu při zvládání Covid12.09.20 12:22 Švédsko 7

Likvidace dopravy autem po Praze11.09.20 09:12 Česká republika 6

Nemáte homosexuály, ženy či menšiny? Zapomeňte na Oscara09.09.20 12:14 USA 4

Vakcína proti Covid-19 firmy Astrazeneca se ukazuje jako riziková09.09.20 11:11 Rusko 3

Dr. Hariri - Nová data z CDC ukazují, že na COVID-19 zemřelo jen 6% z původních 160 tisíc08.09.20 23:41 USA 1

Měnové kurzy

USD
23,35 Kč
Euro
27,13 Kč
Libra
29,67 Kč
Kanadský dolar
17,41 Kč
Australský dolar
16,37 Kč
Švýcarský frank
25,13 Kč
100 japonských jenů
22,11 Kč
Čínský juan
3,42 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,83 Kč
100 rublů
29,80 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 427,94 Kč
1 unce stříbra
534,75 Kč
Bitcoin
248 947,01 Kč

Poslední aktualizace: 25.9.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?