Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

14.05.2014 19:09

Americká přítomnost v Euroasii a její dopad na bezpečnost a vojenské dohody tohoto regionu

Když může Brazílie, může každý - aneb Kdopak by se Goliášů bál

187.?.?.?

Nějaká, jakákoliv, každá, všechny?

Brazílie, která je opravdu „nyní daleko nejbohatší zemí v Latinské Americe a ještě v tomto desetiletí se má stát pátou největší ekonomikou na světě“, země zaujímající zhruba polovinu Jižní Ameriky, která má téměř 200 milionů obyvatel, přírodní bohatství, mozky, možnosti a spojence, kteří nejsou ekonomičtí souchotináři ani političtí kastráti, může si tedy dovolit více nežli jiné země v okolí. Zopakujme ještě jednou, z těchto důvodů nemůže být obecně „důkazem, že hospodářský úspěch a politická nezávislost jsou možné“.
Politicka choreografie skoncila!
- See more at: http://www.blisty.cz/art/53571.html#sthash.B4Qdpe7b.dpuf

310107

V Južnej Amerike sa odohráva čosi podobné: jej veľmoc sa pripravuje nahradiť, a to aj vo vojenskom rozmere, upadajúce impérium Spojených štátov amerických”.

Brazília vzdoruje plánu Colombia. Preložila Silvia Ruppeldtová. ZDE
- See more at: http://www.blisty.cz/art/53571.html#sthash.B4Qdpe7b.dpuf

Když může Brazílie, může každý - aneb Kdopak by se Goliášů bál
Josef Mikovec
- See more at: http://www.blisty.cz/art/53571.html#sthash.B4Qdpe7b.dpuf [chechtot] [překvapení]

310106

Vojenská stratégia, ktorú uplatňuje Pentagon na ovládanie Brazílie, spočíva v obkľúčení tejto obrovskej krajiny vojenskými základňami (ktoré dnes stoja v Paname, Kolumbii, Peru a Paraguaji) a vo vyvolávaní konfliktov a nestability na jej hraniciach.Ak sa USA podarí rozšíriť kolumbijský konflikt smerom k amazonskej Brazílii, ako sa to deje smerom k Venezuele, vytvorí tak v Brazílii situáciu nekontrolovateľnej nestability, ktorá by mohla byť príťažou v jej vzrastajúcom význame regionálnej moci schopnej nahradiť upadajúcu hegemonickú veľmoc.
Brániť Amazóniu znamená bojovať. V tomto zmysle uvažuje Národná stratégia obrany vo vzťahu k vojenskému zmýšľaniu USA veľmi autonomisticky. „Odhovoriť ich od toho znamená byť pripravený bojovať. Akokoľvek dokonalá totiž môže byť technológia, nikdy sa nestane alternatívou boja. Vždy bude jeho prostriedkom.“

Kým Pentagon sa vo vojenskej stratégii vedenia vojny spolieha na technológiu, Brazília kladie hlavný dôraz na priamy boj v teréne. Sú tu však rôzne zmeny: letecké sily sústredené do Sao Paula a ku pobrežiu pri Riu de Janeiro sa majú spojiť s ostrovmi južného Atlantiku, kde boli objavené nové obrovské zásoby ropy, vďaka ktorým sa Brazília stala siedmou najväčšou ropnou mocnosťou sveta. Námorné loďstvo bude navyše strážiť ústie Amazonky, ako aj jej povodie a povodie riek Paraguay a Paraná.
Od roku 2004 sa vojenský rozpočet Brazílie zvýšil o 45 percent, nehovoriac o nedávnych nákupoch ponoriek, helikoptér a 36 stíhačiek poslednej generácie či základni ponoriek, ktorej výstavba sa začala neďaleko Ria de Janeiro, ako píšu noviny O Estado de Sao Paulo (25. apríla 2010). Len prednedávnom odovzdal minister obrany Nelson Jobim leteckým silám dvanásť helikoptér kúpených v Rusku a určených pre leteckú základňu Porto Velho v brazílskom amazonskom štáte hraničiacom s Bolíviou. Sú to prvé vojenské helikoptéry vo vlastníctve štátu a zároveň predstavujú prvý vojenský nákup od Ruska. Keď sa onedlho podpíše dohoda s Francúzskom o skonštruovaní 36 stíhačiek Rafale, spečatí sa prudký príklon smerom k vytvoreniu autonómneho vojensko-priemyselného komplexu, prvého na území Juhu. Vo vydaní denníka Diario do Povo z 28. apríla 2010 sa môžeme dočítať, že „obdobie, v ktorých vládnuce veľmoci využívali exkluzivitu svojich sfér vplyvu, sa stáva vecou minulosti.“ Noviny vysvetľujú nárast vojenského loďstva Číny a jeho šírenie v celom západnom Tichomorí. Vládne noviny dodávajú, že mocenské vzťahy v Tichom oceáne sa menia a že USA tam posilňujú svoju prítomnosť, nakoľko vojenský vzostup Číny je „strategická požiadavka každej veľmoci, ktorá chce hájiť svoje záujmy podľa možností svojich kapacít.“ V Južnej Amerike sa odohráva čosi podobné: jej veľmoc sa pripravuje nahradiť, a to aj vo vojenskom rozmere, upadajúce impérium Spojených štátov amerických”.

Brazília vzdoruje plánu Colom...

Automaticky kráceno

310105

“Nárast vojenských aktivít, ktoré v posledných dvoch rokoch v južnej časti latinskoamerického kontinentu podporuje Pentagon a Južné velenie USA (Southern Command, Comando Sur) budovaním vojenských základní v Kolumbii a Paname, ale aj okupáciou Haiti po januárovom zemetrasení, naráža v Brazílii na veľký odpor. Hlavnou príčinou je skutočnosť, že ju šíria nové jednotky, ktoré majú záujem vojensky celkom ovládnuť latinskoamerický priestor Reorganizácia obrany a výrazný nárast vojenského rozpočtu dokazujú, že brazílske ozbrojené sily ako aj vláda prirodzene reagujú na hegemonický tlak v oblasti, ktorého dôsledkom je jednoznačne zvyšovanie napätia, nestálosti a nedajú sa samozrejme vylúčiť ani vojenské konflikty.Brazílske jednotky sú podľa informácií denníka Zero Hora (18. apríl 2010) plne pripravené, nakoľko ide o „najväčšiu zmenu v rozmiestňovaní jednotiek, odkedy sa v roku 1964 v Brazílii zmocnila vlády vojenská junta“. Súčasné motívy však tentoraz nie sú ideologické, ale geopolitické. Viaceré brigády peších vojsk sa premiestňujú z pobrežia smerom na územie centrálnej Brazílskej vysočiny so zámerom chrániť Amazóniu. Na týchto miestach sa 21 už existujúcich pohraničných stráží má rozrásť o ďalších 28. K 210 tisícom existujúcich vojenských oddielov pribudne ďalších 59 tisíc. Toto zahustenie sa však zameriava len na amazónsku oblasť, ktorej obrana je pre Brazíliu strategický uzol. V Amazónii sa počet vojenských oddielov zdvojnásobí. V priebehu niekoľkých rokov sa má zvýšiť z 25-tisíc na 49-tisíc, čo znamená, že tam bude slúžiť takmer 40 percent nových brancov. V Brazílskej vysočine má vyrásť aj základňa vojenského letectva. Prvoradé sú však zmeny vo funkčnosti vojenských brigád, ktoré sa zmenia na nezávislé bojové moduly. Každý z nich bude mať tritisíc členov.O týchto zmenách hovorí aj text Národnej stratégie obrany, ktorú v decembri 2008 schválil prezident Lula. Definuje krátkodobé, stredne a dlhodobé plány až do roku 2030, ktoré majú „zmodernizovať štruktúru národnej obrany“ zreorganizovaním armádnych síl, novou koncepciou brazílskeho vojenského priemyslu ako aj zloženia jednotiek ozbrojených síl. Podľa textu sú v obrane najdôležitejšie tri hlavné faktory: kybernetický, vesmírny a jadrový. Najväčšou novinkou je však zmena orientácie pozornosti: doteraz sa vojenská pozornosť upierala smerom na juh, pretože jedným z koloniálnych dedičstiev bol aj stále hroziaci konflikt s Argentínou. V súčasnosti sa však odporúča sústrediť sa na stred, pretože reálne hrozby prichádzajú zo severu a z andských regiónov. Vojenská stratégia, ktorú uplatňuje Pentagon na ovládanie Brazílie, spočíva v obkľúčení tejto obrovskej krajiny vojenskými základňami (ktoré dnes stoja v Paname, Kolumbii, Peru a Paraguaji) a vo vyvolávaní konfliktov a nestability na jej hraniciach.Ak sa USA podarí rozšíriť kolumbijský konflikt ...

Automaticky kráceno

310104

Další ukázkou snahy toto zaznamenat a podchytit je Historical Dynamics: Why States Rise and Fall
- See more at: http://blisty.cz/art/52160.html#sthash.OR9kCral.dpuf
“Zatímco byla globalizace příznivci i nepřáteli označována za definitivní triumf korporátního kapitalismu, lze ji mnohem lépe pochopit jako pokus selhávajícího systému živit iluzi ekonomického růstu transferem výroby zboží a služeb do ekonomik, které podle právě zmíněných standardů jsou méně efektivní než ekonomiky průmyslového světa. Bez deformujících účinků imperiální tributární ekonomiky se práce ukázala být o dost levnější než energie, takže výsledek byl výhodný a dovolil průmyslovým státům udržet jejich přehnané životní standardy o pár let déle.”John Michael Greer
- See more at: http://blisty.cz/art/52160.html#sthash.OR9kCral.dpuf

310103

uvidíme, co přinese zasedání BRIC v městě Brasilia. “Vladimir Putin prohlásil, že krize ukázala, že tento kolos ( tj.BRIC) bude „lokomotivou světové ekonomiky v příštích letech””. Vzájemně se doplňující (nejen pro ekonomický růst ! ) země, mohou sjednoceny, být jednak hospodářským hegemonem asijsko- tichomořského světa, jednak protipólem USA a neutralizátorem neoimperialismu na globální úrovni a také i v oblastech nepodmíněných bezprostředně ekonomikou. Podmínkou je soudržnost a společný postup, především uvnitř WTO, G8, G20 a OSN. Odborníci zdůraznují geostrategický význam BRIC.
Opakování z počtů Obavy těch, kteří jsou od toho, z latinskoamerické renesance a autopoiesis i pragmatických postupů, jsou namístě. Nejde jen o pouhé nutné řešení sociálních problémů, politickou, ekonomickou a kulturní emancipaci Latinské Ameriky, především Bolívie a Venezuely, ale o mnohem hlubší tranformaci. Jde o latinskoamerickou renesanci a autopoiesis. Je pochopitelné, že tato může plně a úspěšně probíhat pouze “souběžně a prolnutě a následně” s levicí. Samotná etika, racionalita a spiritualita jsou zcela jiné až protichůdné, programově zvěcňující a degradující ne-lidskosti a užitkové nelidskosti, systém, jehož fungování je mimo jiné závislé převším na míře odlidštění, spirituální nivelizaci a predeterminací iluzorním individualismem zabraňujícím individuaci. Přes dlouhodobý útlak společenství indígenos (indígenas) není pouhým shlukem vydělených a osamělých nositelů zájmů a predisponovaných mechanismů nevlastní vůle a touhy a figurek v nepřehledné hře s utajovanými pravidly. Není omezeno pouze na osoby a vylučuje vztah k bytí založený na pouhé utilitaritě, technicitě, esenciální a nevyhnutelné neúctě k bytí a jeho heterogennosti. Jejich racionalita se nestala instrumentální a podřízenou, znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti. Proto z ní vyplývá životná, odolná, psychohistoricky a kulturně historicky funkční náboženskost a hodnotová vitalita. Propojená asijská renesance a politicko-ekonomické možnosti podmíněné a podmiňující novými vztahy je další materiál pro Golema bez šému

podrobnosti Chitrapu Uday Bhaskar ,“The Asian renaissance” Anwar Ibrahim, “Asian Renaissance Ideas and Its Relevance” ZDE ZDE
Rusko má narůstající spirituální rezervy, které v dlouhodobé perspektivě docela jistě prokáží životnost, nezadržitelnost a trvalejší předpoklady pro kolektivní akci a metaethnické společenství, nežli nahodile nebo mocenským plánům a ekonomickým zájmům podřízeně přizpůsobivé druhotné shluky depolitizovaných lidských jednotek a umělých a nesourodých útvarů. Poměrně přesvědčivě to mimo jiných dokládá Peter Turchin v knize War and Peace and War.Další ukázkou snahy toto zaznamenat a podchytit je Historical Dynamics: Why States Rise and Fall
- See more at: http://blist...

Automaticky kráceno

310102

v clanku je drobna chybycka...cinsky sintoismu, asi by melo byt cinsky konfucianismus.

310101

Káva pro Zvědavce

72

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 115 čtenářů částkou 25 260 korun, což je 72 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Čiperka Prymula ukradl tváře herců na soukromou kampaň26.01.21 23:07 Česká republika 1

Vakcína od Astra Zenecy má prý jen 8% účinnost26.01.21 11:16 Německo 8

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 7

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Měnové kurzy

USD
21,45 Kč
Euro
26,05 Kč
Libra
29,45 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,15 Kč
100 japonských jenů
20,69 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,73 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,45 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 731,05 Kč
1 unce stříbra
546,05 Kč
Bitcoin
686 402,31 Kč

Poslední aktualizace: 26.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?