Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 100 příspěveků, 12 různých jmén: <nic>, =(!)=, Bekota, dvjv, HHBB, hůl lámající, jean.laroux, Kristofr, lama.cz, raskolnikov, Rokefela, Tomasu.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

19.02.2010 13:05

Jsem homofob? Podle příručky ano

RE: Ale, božínku...

Tomasu 217.?.?.?

Požaduji společné sprchy a toalety - pánské i dámské, homo i hetero - prostě odstranit tuto nebetyčnou diskriminaci z naseho života. Jak mají fungovat antidiskriminační opatření, když oficiálně umožnujeme tuto formu diskriminace?

212983

11.06.2010 14:43

Skupina Bilderberg konspiruje v latinské Americe

RE: Řízení světa-Satanova Synagoga

HHBB 217.?.?.?

Podívej, biskupe, jako správný katolík přeci nemůžeš připustit jiný podvod, než ten pravý, to je jasné, takže vlastně žádní židi ani být nemohou. Z toho důvodu jsme všichni vlastně mutací Žida do té doby, než papež s inkvizitorem rozhodnou jinak… [chechtot] [oči v sloup]
No, začínáš mi dělat starosti, netuším, jestli se tohle nechá ještě nějak léčit… netýrali tě nějak v dětství, nemusel jsi třeba klečet na hrachu před křížem??

(k tomu dole, nemusíš sem kopírovat části knih, které na tobě dílo dokonaly, já to znám, zrovna čtivý to není a na nějaký recenze tu ani není místo, je to hlavně diskuze, tak se trošku pokus o něco ze své hlavy, přeci pokud by to měla být "skrytá moc", tak se bude chtít skrývat, co říkáš, a nejlépe tak, že bude mlžit a mlžit a mlžit - tedy psát skazky o "skryté moci" )

221751

25.06.2010 11:54

Rusko stojí před geopolitickými výzvami 21. století

Rusko je nová Byzanc

HHBB 217.?.?.?

Je to jen přátelské doporučení, není to „útok placeného sioagenta“, to co Vám chci stručně sdělit.
„Protislovanská“ strategie, je strategií proti všemu co inklinuje k soběstačnosti. Je to prastará doktrína přesahující termín „Slovan“ daleko do minulosti. Staří zemědělci se svou občinovou demokracií osídlili obrovskou část prostoru vhodného k jejich způsobu obživy. A vytvářeli přebytky!
Tedy nejsou bez viny! Usadili se a zcivilizovali prostor, který před tím užívali i lovci a nomádi. A na potíž je zaděláno! Neslučitelné kultury na jednom prostoru. Nomádi a lovci stáli před rozhodnutím jak dál! Učit se „novému stylu“, nebo razantně setrvat u starého – a je tu vznik obchodu jako životní strategie (nomádi) a vytvoření zdaněných teritorií (lovci a výpalné). Ve spojení lovci-nomádi je to skutečně smrtelná kombinace pro rozsáhlou civilizaci pastevco-zemědělců (indoevropané – áriové – keltové – praslované). Je to již mnohatisíciletý střet kultur, kdy jedna kultura vytváří přebytky a druhá je spotřebovává. Dnes to jde napříč všemi etniky.
To, co tu prezentujete (a je to již takový zvědavecký kolorit) je představa všemocného „siospiknutí“, které nám ubližuje a „přirozeně“ velký slovanský bratr nás zachrání…Nezachrání! Lidé jsou tam v obrovské bryndě, několikerá genocida zanechala obrovská zranění na duši národů celé oblasti, které navíc již přišlo o své specifikum – pravoslaví. Jejich víra je již římská víra, a to, co započalo intenzivně již za Kateřiny a po druhé třicetileté válce (1914 – 1945), bylo nejspíš dokonáno (prostudujte si postavu generalissima řádu Ledochowského, že nevíte, kdo to byl?). A v čele Ruska je se vší pravděpodobností již nějaký Patricius Romanorum
Vložený obrázek
Pokud je nějaké spiknutí, tak jen žene vodu na mlýn „věčného“ impéria, které se ve své poslední zjevné podobě (svaté nebo nesvaté) jmenovalo Řím. Jeho zasvěcenci již tisíce let nedělají nic jiného, než se vyučují a zdokonalují v umění ovládání populace (co myslíte, že mají v těch arcívech, legendy svatých?). KC a Vatikán je jen jeden proud a jeho kněžstvo využívá směsici babylonsko-etruského kultu, po přijetí křesťanské doktríny přimíchali i židokřesťanský mišmaš, a tak postupují všude a využívají vše, co se k tomu hodí. Hollywood a popkultura je velmi účinná větev toho pestrého guláše.
Co proti tomu dělat? Proti tomu nelze dělat nic! Jediné co by mohlo být účinné, je vědomá ignorance, vysoký nadhled a humor a víra ve vlastní schopnosti.

222793

20.07.2010 13:12

Ach ten zdravý, nekuřácký svět

RE: Philip Morris

hůl lámající 217.?.?.?

>Mají tedy dost peněz, aby si zaplatili " odborné" kecy o tom, že kouření moc neškodí
Snad tím nemyslíte naprosto ojedinělou informaci, kterou Vám tu někdo předložil proti masáži o škodlivosti kouření a nutnosti potírat kuřáky...(oni stejně ví, že toto je nepodstatné v případě návykovosti).
Vynuceny jsou naopak laboratorní výsledky, které mají potvrdit, že tabák je "dáblova rostlina".
Proto článek ani není o propagaci "Philip Morris" produktů, ale především o účincích tabáku...

224546

11.09.2011 21:54

9/11 po deseti letech – stále čekám

Cimrmanova břítva

jean.laroux 217.?.?.?

Někdo občas vypadne "náhodou" z okna. Někomu občas selžou brzdy. Někdo dostane rakovinu .. někteří možná odejdou z tohoto světa dřív než stačí něco říct.

A Occamova břitva? Ta dostává v případě války Propaganda vs. Konspirace pořádně na frak.

TEZE: Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.
PROTITEZE: U obou argumentačních protipólů se dá najít velmi jednoduché vysvětlení a nelze odvodit, které je správné pro nedostatek průkazně ověřených pilířů jednotlivých konstrukcí.

Wikipedie uvádí příklad Occamový břitvy .. Cituji: Occamova břitva je jedním ze základních principů či postupů, na kterých úspěšně staví i současná věda. Occamova břitva řeší problém nekonečné rozmanitosti teorií, které vedou ke stejným výsledkům. Například k Newtonovu gravitačnímu zákonu lze formulovat alternativní teorii, která říká, že gravitační síla je ve skutečnosti poloviční než podle Newtonova zákona, a zbytek způsobují jinak neviditelní a neměřitelní trpaslíci, kteří tělesa postrkují tak, aby se zdánlivě chovala podle Newtonova zákona. Trpaslíci ovšem s postrkováním přestanou v roce 2042, což bude znamenat konec známých fyzikálních zákonů. Occamova břitva z nespočetného množství takových alternativních teorií vybírá právě Newtonův zákon, který žádné trpaslíky nepotřebuje.

V případě kauzy 9/11 tu máme na straně jedné Al-kaida trpaslíky a na straně druhé CIA trpaslíky. Z Occamovy břitvy se tak stává patová záležitost, kterou dokáže rozseknout jedině Jára Cimrman se svou geniální syntézou. "Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci, ty potvory Vám vlezou všude a strašně rychle se množej"... [smích]

253107

18.09.2011 12:47

Zakažte kouření na veřejných místech!

Dotaz

Kristofr 217.?.?.?

Ahoj, je možné se zhulit z kouře, když vedle někoho sedíte a nechtěně to dejcháte?...dík za odpověď

253608

19.11.2011 22:56

Nebudeš poslušný? Zničíme tě auditem

Nebyl pan poslanec nekde namestkem na ministerstvu?

217.?.?.?

?

257318

26.01.2012 10:41

Superkonspirační teorie o lidské oběti

RE: Zlá pharmacie? Ale jděte:-)

217.?.?.?

Všechny moc pěkně zdravím a přeji krásný bezinfekční den.
Mezi „funkční mozky“ řadíte sebe s panem Moudrostřikem, nebo ty ostatní?
Ale ponejprv je potřeba si zodpovědět otázku, zdali jsem takového hodnocení vůbec schopen, pokud je můj mozek nějak funkčně omezen. Pokud si však takovou otázku vůbec nekladu, pak se již patrně jedná o nějaký druh omezení, což mi naopak umožňuje bezproblémově posuzovat funkčnost mozku těch druhých. [mrknutí jedním okem]

261665

11.04.2012 14:49

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

217.?.?.?

to je nerálné s ohledem na kýženou změnu, protože střední vrstvy jsou tím, co tento systém potřebuje nejvíce - je to vrstva systémových poskoků, neschopna se jakkoliv spojit, protože nemá žádný vlastní definovatelný záměr a systém krachuje, protože i ta "střední vrstva" (co to vlastně vůbec je) se likviduje vlastní debilitou...no a recyklovat takovou vrstvu zase chvíli potrvá...
spíš je to asi nějaká ideová alternativa ke "spojeným proletářům"...
dokud budou "vrstvy" a "třídy" přítomny v myšlení lidí, budou to stále jen variace na stejné téma...

266741

09.05.2012 11:42

Vzájemný vztah vědomí lidí a společenského systému

RE: Počátky vlády písařů

=(!)= 217.?.?.?

Ale přece jen něco bylo. Nějak to ten Hospodin vyřknout musel. Musel se skládat alespoň z mluvícího ústrojí, a to by zase nebylo funkční bez prostředí, ve kterém se může slovo boží šířit, což je, předpokládám, nějaké plynné médium. To pak mluvidla rozvlnila slovy "budiž světlo", a pak se něco rozsvítilo, co muselo vzniknout zároveň s pokynem "budiž světlo", jinak by to muselo být už před tím, tedy by to zase popíralo tvrzení, že "nebylo nic". Pokud by, přeci jen, ten zářič vznikl až na povel "budiž světlo", pak by se jednalo o samovolný vznik, tedy něco, co se událo bez kontroly Hospodinovy, ale to je zase naprosto proti tomu všemu božímu chápání...
Třeba to bylo nakonec tak, že "nebylo nic" a všechno vzniklo současně s povelem "Budiž světlo!", kterej vznikl zničehož nic, prostě jen tak se v tej nicotě visící "boží vůli" zachtělo světla i s tim okolo, což je oficiélně známo jako ten "Veliký třask!". [chechtot]

268544

12.06.2012 08:15

Řekové a Srbové se postavili „novému světovému řádu“ (II)

RE: To nám ta naděje dlouho nevydržela

217.?.?.?

obavájí se klubu nadputinců - Vyšľachtené rasy "humanoidov" - a "Jewnionu"
naopak zavrhují tu "objektivní pravdu" co ještě minule platila, a tak tu máte nějaké nové zaručené odkazy - určitě si to prostudujte
[chechtot]

PS: pan udo vám klade na srdce, abyste nepřeceňoval VP (vlastní předvídavost)... prostě se pořádně pomodlete a ono to nějak dopadne [mrknutí jedním okem]

270529

Kolik špíny vyplouvá v masmédiích na Rotschildy a další?
i ty rozumbrado, a odkud ses o o ročildech dozvěděl? prohrabals vatikánský archivy, nebo ti to naservírovala média... kupříkladu internet... [mrknutí jedním okem]

274053

07.09.2012 09:20

Přední ekonom: Island to udělal správně … A všichni ostatní to dělají špatně

RE: zpět k prosperitě

raskolnikov 217.?.?.?

"Objektívnou skutočnosťou je" maximálně to, že je tu cosi umístěno pod nickem udo1, avšak dál jsou to jen subjektivní dojmy, což potvrzuje i přání "Na to sa snáď zhodneme"...
když ono by to takto napsáno mělo vypdat asi víc "učeně, odborně a zasvěceně" že, udo... [mrknutí jedním okem]

274533

20.09.2012 11:38

Temné mraky na horizontu: Morální relativismus

Autor je asi pobožný

dvjv 217.?.?.?

a vychází z náboženských představ, kdy koncept „věrnosti vděčnosti a upřímnosti“ vede k řádu...
„Vidíme, že prakticky všechny rodiny akceptují jako „dobro“ koncepty věrnosti, vděčnosti, upřímnosti“
třeba mafiánské rodinné klany? to není z mé strany ironie, ale souvisí to s tím, že pro postavení a přežití rodu je to „dobré“
...ale ten samý koncept vede také k zotročení a vede k „pěstování otroků, pomocí … manipulace, kteří budou naprosto souhlasit se svým statutem otroka“ (stačí jen z věty v článku vypustit zcela nadbytečné slovo „genetické“ a bude to hned jasnější )
a právě proto je u autora vypěstován strašák „anarchie“, která tak moc připomíná to „zlo“ bořící „řád“ a navozuje představu chaotického nedokonalého stavu jaksi mimo kompetenci „stvořitele“… autor sice může být v zajetí náboženských vizí o univerzálním dobru, nic proti, ale nestačí jen zaměnit slovo „bůh“ za „přírodní a přirozený“, a pokud si ty věci přestaneme takto dramatizovat, tak jistý stav anarchie vede k přijetí odpovědnosti vlastní, což je také stav, který mi umožní vůbec to nějak kvalifikovat a umožnit být to „dobro“…

275133

20.09.2012 13:52

Je Nový světový pořádek „židovský“?

RE: Perfektni clanek

dvjv 217.?.?.?

rozumni a solidni zidi, s moralnim svedomim a hodnotami
myslí se tím "obrácení židi", pokud je mi známo, tak je katolík, se vztahem k ženám asi jako apoštol pavel... [chechtot]

275144

03.10.2012 14:59

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

raskolnikov 217.?.?.?

mimosmyslovými zážitky/vjemy
je-li to vjem, jedná se o přenos podnětu... čím a jak? možná zase smyslem... [smích]
Nevěděl, že to nejde a tak to udělal
to je výborné a perfektně vystihuje to, o co tu běží i obecně, ale co mi tu uniká... jak to souvisí s rozuzlením ateismu?

276311

09.10.2012 15:44

Řecký premiér: Společnost se bez naléhavé finanční pomoci rozpadne

RE: Kapitalismus se hroutí a socialismus ho nahrazuje

217.?.?.?

Zlatý úsvit je předzvěstí socializace Evropy... a samozřejmě i světa
akorát to nemá s národovci nic moc společného, jen je potřeba hrát na struny, které "lid" chce slyšet [smích]

Vložený obrázek
na toto téma se rozepsal i jordan maxwell (proč si to nepřečíst?)...
nedívám se na to sice z pozic božích a dábelských záměrů, ale jisté souvislosti jsou vskutku nepřehlédnutelné, takže je potřeba se pořádně nakrmit ideály a hurá do toho...

276842

16.10.2012 09:22

Volby

RE: Nie sú len dve cesty

raskolnikov 217.?.?.?

- ale ono sakra záleží na tom, kdo co dělá, jinak pak nastupuje „účel světí prostředky“ a ve jménu svatostí se vraždí, člověče…
- podnikatel je i zaměstnanec, podniká na trhu práce tím, že nabízí svůj čas a výkon úplně stejně, jako podnikatel hospodský, sedlák, truhlář atd… ti všichni někoho okrádají?
- učitel chce velké daně? [chechtot] no pochopitelně, ale pro ty druhé, a to by rádi všichni a budují si tak přerozdělovací systém a živnou půdu pro parazity
- racionální volič je kravina, volič jen „volí“, což je jen iluze rozhodovacího procesu, ve skutečnosti rozdělení plánu a volby znamená vyloučení z rozhodovacího procesu
- dělení na „sociální skupiny“ je vytváření neřešitelných vztahů v trubcovitové společnosti, toho je nutno se zbavit a začít uvažovat v rovině jedné sociální skupiny
- moc kalousů a nečasů stojí a padá s přerozdělovacím procesem
- prosazení zájmů jakékoliv skupiny na úkor jiné zadělává na těžké potíže v budoucnu
- struktury, jako je EU směřují k bolševizaci a nikdo nemusí být na pochybách, že komunisti nás prodají EU přesně v ten moment, kdy to budou moci udělat
- „finanční elita“ je ideologický blábol, jsou to jen byrokrati preferovaní v přerozdělovacím procesu
- sovětský svaz nezmizel, jen se převtělil do nových struktur na globální úrovni
- stávající uspořádání v islámském světě nevyhovuje ani západu a ani východu, změny se dějí se souhlasem obou stran, neshody mohou panovat ohledně budoucího dělení a sfér vlivu
- rok 1968 proběhl se souhlasem Západu, nikdo v tu chvíli nepotřeboval žádné „třetí cesty“, naopak, bylo potřeba jasně vymezit sféry a umístit jednotky mocností do každého strategicky důležitého prostoru a čssr byla takovým posledním bezprizorným prostorem…
sovětská intervence byla opravdu jemná a mnohem více "humanitární" takže nezbývá než soudruhům poděkovat - propánajána, kde ses tu vůbec vyloupl, soudruhu, po těchhle volbách už zase narůstá hřebínek, co... [mrknutí jedním okem]

277260

16.10.2012 09:58

Volby

RE: Nie sú len dve cesty

raskolnikov 217.?.?.?

cena práce, to jest toho, co pracovník nabízí (a prodává), je držena nízko ze dvou důvodů, buď na ní není více peněz k mání, nebo o to nikdo příliš nestojí...
bohužel právě sami "pracovníci" touží po systémové ochraně, čímž se staví do role jakési závislé "třídy", kterou zneužívá a vykořisťuje nějaký "podnikatel"... a to povede vždy k neblahým koncům, lépe by bylo, pokud by byla jen čestná dohoda mezi těmi kdo kupují, a těmi kdo prodávají, to však nelze systémově nijak zaručit, to lze systémem jen deformovat, a tak znovu vyrábět antagonistické třídy a jejich stranické sekretariáty

277262

30.10.2012 10:05

V náš prospěch je sounáležitost se všemi lidmi a bytostmi

RE: Tradícia a genetika, časť 2.

dvjv 217.?.?.?

tak si to po sobě ještě jednou přečtěte
>Znám konkrétně jednoho důchodce, který celý život prožil přínosnou a obětavou prací pro společnost.
a teď tohle
>Podle toho bude vypadat budoucnost.

přesně tak, současnost vzniká předchozí činností, takže podle toho a pro co se ti před tím obětovali, tak to se musí objevit na scéně

souhlasím do puntíku s janou, předpokládám, že neměla na mysli samozásobitele léčivkami, ale přesně to, jak to bylo nazváno, tedy "důchodce", čili pobírače renty, co si budovali jakýsi masový zaopatřovací "pobíračský systém"... no a důsledky jsou zde, milý pane důchodče, je to kam se jen podíváme... samá ubékaná ovce... [mrknutí jedním okem]

278131

08.11.2012 14:58

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Než přiběhne aktivista a náš dobrý a vlastně jediný kamarád

Rokefela 217.?.?.?

Blázen nebude to pravé slovo. Člověku, který stále dokola opakuje činnost, která mu nepřináší nijaký užitek a ani potěšení, tomu se obvykle říká "blbec", no a ten, který se snaží k takové činnosti přimět ještě ostatní, těm se říká "užitečný idiot". No a tenhle kamarádský chlapíček inklinuje již k té druhé kategorii.

278680

08.11.2012 15:37

Politici si udělali z českého národa fackovacího panáka

RE: Dobře že restituce prošly

Rokefela 217.?.?.?

Pán si to asi popletl s mocí světskou. Ale ona i ta "světská moc" byla (a stále je) nějak organizována církví. Vždyť se stačí podívat, kolik úředníků (a politických stran) se hlásí k nějakému vyznání, nebo rovnou k církvi, a to dokonce i v takové k církvi alergické zemi, jako je ta naše.

Není dnes také, čistě náhodou, bělohorské výročí? Švarcnberk se musí náramě bavit.

278684

27.11.2012 08:38

O kněžích

RE: opět dualita a vymezování se vůči opaku

217.?.?.?

no to je přeci jasné a přirozené, církev a svět ničí Židi, to jsi objevil až teď?
když lidi přijdou na to, že je něco v nepořádku, musí proto být vysvětlení a v "křesťanské civilizaci" snad ani jiné být nemůže...

zvrhlá kultura - převlečení Židi
feminismus - Židovky
krize -Židi
války -Židi
odpadlík - Žid
zkažený kněžík - převlečený Žid
biskup - převlečený Žid
kardinálové a papežové? - naprosto jasní převlečení Židi
a zednáři? bože to je děs, kompletně Židi...

na těch stránkách je opravdu klasika, která naplní očekávání všech, kteří čekají na jasná vysvětlení a jasné označení viníků... abych pravdu řekl, při pročítání těch věcí se mi ta agenda ukázala konečně v celé své "nádheře", a před tím jsem dokonce i židy z lecčeho podezříval, po této masáži mě to však dokonale přešlo...
nepsali to nakonec Židi? [zmaten]

279634

27.11.2012 09:03

Smrt Západu a úpadek Východu

RE: Rusko ako spása?

217.?.?.?

katolíci nemohou jinak, římská církev, i když se rozdělila na východní/západní, měla od počátku ambice univerzálnosti, bylo to tak vždy, neboť tradice impéria byla a je expanze, proto cyklicky inovované "jednotné" náboženství musí nést stále obecnější znaky, aby se mohlo vyrovnat se vstřebávanými kulty i potencionálními navrátilci (třeba židi a protestanti), stejně tak ví, že jim neprospívá duální rozpolcenost, neboť cílem je jednotná (univerzální) víra pro svět
že to naráží na tradice? no to je samozřejmě pro budovatele jednotného řádu vždycky problém, neboť sami považují tradici za mocný nástroj, ale mají to, co jiní ne - trpělivost, a to, co se prohlašuje za "pravé katolíky", bude vždy již jen sekta v rámci hlavního proudu
...
nejvíc mě ale pobavil ten "vatikánský slídič"... [chechtot]
už jsem se tu na sebe dozvěděl leccos (ročildův agent, pravičák, soudruh, placený provokatér mossadu, jeden z "nich" a podobné už otřepané nálepky) ale tohle je zatím nejlepší, to mě skutečně hned po ránu dostalo do dobré nálady... [smích]

jo... a věděls, že Stalina vychovali a vzdělali jezuiti?

279635

27.11.2012 09:27

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Hamas vs. židé

217.?.?.?

důkazy o čem? o "starých judejcích"? [smích]
už jsem se to dříve pokusil několikrát načnout, ale nejde to tu, tento prostor je nějakým způsobem idelogicky zakonzervován, vždy se do toho vloží někdo, kdo již nediskutuje, ale jen přebíjí nepohodlné souvislosti osvědčenými "pravdami"... už jsem tu narazil na zdejší limity (a to několikrát) ani ne tak ze strany moderátorů diskuze, jako spíš na únosnost toho, kam se to potom začne odebírat... ale za fakt považuju to, že je to tu tematicky víceméně již vymezeno a místní publikum má určitý profil a občas do toho rejpnout mi přijde jako dobrý nápad... [smích]

279636

30.11.2012 08:38

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: zločinec Netanjahu

217.?.?.?

roberte, opět a znova, proč by se mělo "židovstvo" hlásit k "sionismu", když se jedná o různé věci, dále je jasný, že se asi židům jít do pouště a dělat tam rozbroje zrovna dvakrát nechtělo (důvod vzniku izraele s židy souvisí až druhotně, vysvětloval sem to jinde) a pak, existence medaile, která na sobě nese symboly používané v imperiálním římě (třeba v chrámu jupitera), to přeci neznamená, že eichmann byl žid, byli to luteráni, tedy odpadlí římani, a jak byl na tom luther s židy je celkem známo...

279781

03.12.2012 09:00

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Hamas vs. židé

217.?.?.?

Opět fikce, tak třeba u nás rozlezlá a hojně využívaná poštovní spořitelna je ve vlastnictví ČSOB, ta ve vlastnictví vlámského konglomerátu KBC, dříve se jmenovala Catholic Volksbank van Leuven, která se rozmáchla za Ferrnada Collina (také profesora katolické univervizity Leuven, kde studoval i transformátor a obdivovatel katolíků V. Dlouhý)… kde máš ty židy? neschovali se v třeba ECB? Je M. Draghi žid? Jo, možná ten Nohejlův převlečenej, ta se snad raději budeme bát... [mrknutí jedním okem]

279896

03.12.2012 09:31

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

217.?.?.?

Už jsem na tebe jednou dal, pane Quido a nahlédl jsem do dílka o Kaganovičem ušlápnutém Stalinovi. Nehodlám tu snůšku manipulace tady rozebírat, snad jen, že tohle vydávají a šíří nějaké nábožensky pomatené sekty.
Já to polopaticky shrnu, možná to bude jasnější.
Dle křesťanské doktríny je člověk prvotně hříšný a dle biblické geneze jsou už ti první vyhnaní z ráje Židi. To mění až jejich spasitel a vykupitel, tudíž Židi nejsou teprve až ti jeho následovníci. Označení žid (nebo Žid) tu má smysl jen z pohledu křesťana a ozačuje se tím "prvotní zlo" a každý "odpadlík".
Jestli je tu čeho se bát, tak vůbec toho, že je ochoten tomuhle někdo věřit a na tomhle základě pak vytvářet historicky se tvářící legendy a děsit tím stáda věřících. A jaký to má smysl je snad zřejmé.

279899

03.12.2012 15:59

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

217.?.?.?

uklidni se, zatím tu hadry meleš právě ty.
Klimov píše. Veškeré načálnictvo NKVD bylo sestaveno z židů. 80% revolučních lídrů a předáků sovětského režimu byli čistokrevní židé. Ostatních 20% smíšená krev: položidé, 3/4židé, 1/4židé a místní degeneráti ženatí se židovkami. Těch pár Rusů co bylo jmenováno do vlády byli homosexuálové. Mezi 2000 rudých komisařů a vedoucích pracovníků první sovětské vlády bylo 1830 osob neruských.
celá věta je nesmysl
1) nic jako "čistokrevný žid" neexistuje
2) položidé, 3/4židé, 1/4židé je pustý a holý blábol (ty znáš 1/4 křesťana?)
3) místní degeneráti ženatí se židovkami se stali degenerátama sńatkem? uvědomuješ si, co to plácíš?
4) Rus není vyznání, proto do toho nelze plést židy

Vyvráceno. Prostě bláboly míchající náboženství absolutně do všeho.

279909

03.12.2012 16:15

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: zločinec Netanjahu

217.?.?.?

to je i ten na barevný foto... mimo jiné se podílel i na výcviku prvních agentů mossadu a všichni, co jsem uváděl a vůbec ti, co se podíleli na založení moderní zpravodajské agentury po válce, byli členy katolického řádu, který se považuje za ochránce křesťanstva...

279911

05.12.2012 09:58

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

RE: Lidstvo už dávno kontrolováno je a bude také univerzálně zotročeno!!!

Bekota 217.?.?.?

Nenechte se prosím Vás odradit. Lékaři jsou samozřejmě také součástí spiknutí a ty prášky, co vám dávají, transportují tajné látky do Vašeho mozku, kde jsou aktivovány zářiči umístěnými na Aljašce. Ovládají je tam bioroboti, kteří jsou od člověka nerozeznatelní a ti jsou programováni nám hierachicky nadřazenou zmutovanou cizí vyvolenou entitou, kterou sem vyslali Drakoni z mléčné dráhy v době atlantské. Spiknutí proti Církvi (a lidstvu) je tak obrovské, že se tomu zdráhají ještě někteří (úplně zmanipulovaní) lidé uvěřit, neboť nejsou schopni ho spatřit v celém rozsahu a navíc Jim se podařilo ty nešťastníky přesvědčit, že Oni vlastně neexistují.
Že se Vám zdá, že je Vám po prášcích lépe, to je samozřejmě podvod, je v tom i droga, která vás utlumí, a po které postupně degenerujete. Dávejte to pod jazyk, a pak to tajně vyplivněte do záchodu. Dělám to tak. Je mi teda daleko hůř, ale takhle na mě nemůžou.

280035

07.12.2012 09:28

Janečkova pozitivní evoluce – raz dva tři, show dva tři

Prosím vás,

Bekota 217.?.?.?

už tu toho rouhání nechte, nebo na nás Bůh Janeček sešle strašlivého Žida Daniela Landaua.

280184

07.12.2012 10:15

Post-imperiální Pax Americana

RE: Situace kolem Chazarského pseudostátu se ještě dále zhorší

Bekota 217.?.?.?

Dobrý den, to jsem rád, že jste se tu konečně objevil. Říkal jsem si, že nám tu chybí Guru. Lid potřebuje Gurua.
Pořád je mi divné, jak, kdy a kde mohli ti Chazaři z Chazárie a Bilderbergu udělat chybu, že byli tak náhle demaskováni. Mohl byste mi to, pane Guru, nějak více a pro mě velmi názorně, osvítit, jak se to jim to mohlo přihodit? Já si myslím, že asi jak pořád nahlíželi do toho Talmudu, tak úplně zapoměli na internet.

280187

jestli mám být upřímný, quido, tak pro budoucnost je nejnebezpečnější právě to, co se odehrává v hlavách, jako je ta tvoje... je mi líto, ale skutečně to tak vidím...
kdo věří ve výhradně utajné řízení světa pomocí temných rejdů, zkaženou krev, pravdu zjevenou ve starých písmech a podobně, ten je na cestě k paranoidnímu chování o orientuje se pomocí negativ, strachu a náboženských bludů... to vše je velmi nebzpečné, pokud se to stane masovou záležitostí, k čemuž koukám, tady není příliš daleko...

280360

takže situaci opravdu zvládli na jedničku.

a to je to, co říkám, dube, že tamní převrat byl také v zájmu rusů, což se zdá, skutečně zvládli dobře... rozhodně je to stálo méně, než západ a morálně na tom (zatím) těží, zatímco prohnaný berber utržil lekci za svou zradu...

280362

12.12.2012 09:45

OSN požaduje kontrolu nad světovým internetem

Konečně! Také tomu dávám jedničku.

Bekota 217.?.?.?

Jsme všichni jedna velká lidská rasa (až na pokřížené Chazary) a jsme si dost podobní a co je dobré pro Číňany, bude dobré i pro mne, hlavně že budu víc v bezpečí. Konečně někdo Židům zatrhne to internetové podvracení Krista a udělá přítrž té jejich zkaženosti. Můžou se teď v tom jejich Sanhedrinu vztekat, ale proti síle východních národů stejně nic nezmůžou. Teď už se naplno ukazuje, jak jsou Spojené Národy důležitá a užitečná organizace. Říkal jsem si, že ten internet stejně nepotřebujeme, všechno důležité bylo již sepsáno ve svatých knihách a my se tu již jen opakujeme.
Ale jedna věc mi stejně nedá spát. Co když Antikristovi Kříženci ovládají Čínu?

280421

17.12.2012 09:10

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: a už je to tady zase

217.?.?.?

pokud tyhle slinty o spiknutí židů proti církvi (a lidstvu) bereš skutečně tak vážně (jak už to vypadá), tak začít s terapií včera už bylo pozdě - i ta teď může bejt již neřešitelnej problém, páč i terapeut je už natuty převlečenej žid...

280698

z čeho všeho autor čerpá, ale co když je to úplně naopak... [mrknutí jedním okem]
- mayský kalendář nepředpovídá lautr nic
- usa nejsou hegemonem (dělaj co se se dá, aby si udrželi nasazený standard a nedostali hlad)
- vývoj kolem íránu se jeví jako pro írán výhodný (a pro izrael průser) a taktéž vývoj v sýrii se stane pro izrael nejspíš noční můrou
- rusko a amerika nikdy spolu válčit nebudou, pouze si hrají na nepřátele, aby byl důvod budovat celosvětově spravedlivý režim
- a růst číny není třeba podrobovat, neboť je totálně závislý na prosperitě západu

280699

21.12.2012 14:41

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: Článek jen ředí realitu - MY CHCEME VÁLKU, MY CHCEME VÁLKU!

raskolnikov 217.?.?.?

ale kdepak, pane orákle, tady jde zcela o jinou mesič, pan Negojim a Nešábesgojim jasně píše, o co jde...
Účelem dneška je vnutit GOJ/im chuť válčit
vidíš, ten dnešek je pěknej parchant...
Pak europští GOJ/im dostanou hlad. A Shabes/GOJ/im v podobě Vondrů, Peake, Šedivých & Co. jim zavelí: Drang nach Osten!
no a šábesgojim (patrně nějaký stupeň mezi Gojímem a Negojímem) na sebe berou podobu našich oblíbených vůdců, a gojim už čekaj dychtivě jen na jejich rozkazy...
jestli ale někdo čeká vysvětlení, kdo jsou gojim a šábesgojim, může to poskytnout už jen nějakej Negojim (možná moudrostrak), pokud to tak může vůbec učinit, neboť, a to pozor, jedná so ty které nesmíme autocensurně jmenovat... a máš to, bašti gojíme... [mrknutí jedním okem]

280972

02.01.2013 12:25

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: Kdyz, je to vsechno jedna velka saskarna jen a jen pro smich.

217.?.?.?

boží zásah a zrození nové rasy z černé evy - vybledlý spasitel

Vložený obrázek

[mrknutí jedním okem]

281373

10.01.2013 10:20

A vy jste náčelník Papuánců?

Souhlasím

Bekota 217.?.?.?

s autorem článku, protože si myslím, že pan Franz je neakceptovatelný pro svůj politicky nekorektní vzhled. Raději bych někoho hezčího, někoho jako našeho současného pana prezidenta, to je přeci jenom fešák na transatlantické úrovni.

281965

10.01.2013 12:13

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: Souhlasím

Bekota 217.?.?.?

Máte samozřejmě pravdu, ale jsme jen malí postsovětští lidé, co mi vlastně zmůžeme. Podívejte se na to, na co sáhneme, to se nějak rozbije, nebo rovnou zmizí.
Měli bychom pozvat někoho z našich soudruhů, kulturních vzorů, aby nám dobře vládnul. Naši východní soudruzi už na to přišli a budou volit soudruhy Franky.

Vložený obrázek

Rubáška jim sluší, vypadají v ní jak našinec, tak co. My to teď ještě vydržíme, a příště to můžeme nabídnout třeba soudružce Sreisandové, když ji dáme pas a vhodně ji oblékneme, nikdo nic ani nepozná, co říkáte, pane Stevene.

281983

15.01.2013 10:31

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Nesouhlasím - A DĚLÁTE DOBŘE..

raskolnikov 217.?.?.?

snad jen to falšování voleb mi přijde zbytečné a primitivní v dnešní mediokracii skoro bych řekl až zbytečné
no, je to nadbytečný, stejně podivně nadbytečný je i springmeier se svejma 13 liniema, který jsou jistou agendou notoricky vykreslovány jako židovský a na druhou stranu celkem důsledně zapomíná zmiňovat dynastie se skutečným vlivem ve vatikánu, ostatně se na ně adekvátně notoricky zapomíná prakticky všude... springmeier dost připomíná agendu alexe johnse, která se jakoby obouvá do vatikánu, což samo o sobě je podivný, neboť vazba AJ na zpravodajský složky KC v US se zdá být zřejmá...
prakticky všechny tyhle pojednání o spiklencích však pomíjí skutečný aspekty katolický moci, ty právě až tak na "bloodlines" nestojí, ty jsou jen její složkou...
trochu mi to připomíná jen takový huštění mlhy... [mrknutí jedním okem]

282411

15.02.2013 09:21

Za papežským pučem je peněžní skandál

RE: Možno áno, možno nie...

Bekota 217.?.?.?

Přeji dobré zimní ráno i stále více úsměvů při budování Nového řádu. V žádném případě nesmíme klesat k malomyslnosti, hlavně naději a zase naději, pane stevene, a tak se pevněji semkneme kolem našeho Nového papá.

284911

15.02.2013 15:18

Za papežským pučem je peněžní skandál

RE: EVROPSKÝ parlament, Vatican a Šelma 666

Bekota 217.?.?.?

Ale toto je přeci naprosto srozumitelné, vždyť Izrael je zemí Židů stejně, jako Germánie zemí Němců. A Němec může být muslim, nebo katolík úplně stejně, jako katolíkem může být někdo, kdo se cítí být národností Žid. Když se v Polsku narodí židovce dítě, ze kterého vyroste katolík, tak na tom přece není nic divného, zvláštností tu může být akorát to, že se hlásí k národnosti Žid, a tak trochu překvapující novinkou se tu zdá být to, že ještě při tom může být po matce v klanu židů. Tedy sečteno, takový jedinec je vyznáním katolík, národností Žid a po matce členem klanu židů.

284932

25.02.2013 10:19

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

raskolnikov 217.?.?.?

hmm...
to zní skoro jak "ponižování židů"...
nechceš to rozvést v nějaký myšlenkový směr, něco jako "slovanismus obdoba judaismu"? vlastně námět už je hotov, stačí jen poslovanizovat biblický hrdiny a z utrpení žida udělat utrpení slovana a cesta k vyvolenosti je vydlážděna... [mrknutí jedním okem]

285393

25.02.2013 12:03

Židé Haredi konfrontují zmilitarizovaný sekulární sionistický stát

a co nyní pro nás "zmilitarizované a sekularizované" vůbec znamená?

217.?.?.?

a jestli už dávno nestojí problém jinde...
"hodná a mírumilovná" patriarchální rodina židů s mnoha dětmi zní sice pěkně, ale s neexistencí izraele se naplno projeví již dávno existující latetntní problém, který je pro nás daleko větší, než sekulární ozbrojení izraelci... naopak skutečný problém dneška představuje pro nás rychle se množící neevropan, který snad chce bílého člověka v leccčems napodobit, ale těžko můžeme čekat přehnané sympatie, takže zatím izraelci zaměstnaný mohamedán znamená pro nás ještě trochu času, stejně jako to, že se ještě mohou nějaký čas zabývat konfliktem mezi sebou...
přemýšlejte i zde, zdali by nestálo za to tady předkládaná témata vůbec přehodnotit, a jestli není ta žido / křesťanská konfrontace kontraproduktivní, možná pro nás až destruktivní...
doufám, že si tu snad lidi ještě zachovávaj zbytky rozumu a jsou si aspoń trochu schopni představit, co znamená prudce se množící populace okolo evropanů...
a vlastně pro kolik lidí je "rozum" důvodem k tomu někoho veřejně ubít k smrti...
http://zpravy.ihned.cz/svet-asie-a-pacifik/c1-5937...
a také to, že už brzo nemusíme být ve své zemi doma...
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/294246-dev... ..."kde 75 procent žáků tvoří děti přistěhovalců"

285397

25.02.2013 13:23

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

raskolnikov 217.?.?.?

ale no tak...
v jedné televizi (křesťanské) se vyjádřil nějakej "rozumnej" rabín k "ateistům" (tak nazývají věřící ty druhé), že se jedná o "parazity"... skutečně řekl "paraziti" a zdůvodnil to tím, že nepřináší nic civilizaci, která je vybudována "věřícími" a toliko z ní jen "těží"...
víš udo, on tím nepřímo myslel slovany, kteří institucionalizovali "bezbožnost" a víceméně vytlačilili židy ze svého bloku a v tichosti po nich zlikvidovali i stopy (včetně hřbitovů)...
je to prostě tzv. "úhel pohledu" [smích]
nicméně ty biblické pasáže jsou nedílnou součástí pravoslaví, víme? a slovanství vzniklo při pokřesťanšťování "barbarských pohanů" v rámci římsko-byznatského imperialismu, no a tak se nejspíš zažil i název "sklavini", což byl právě pojem, kterým byzantinci začali nazývat své pokřesťanštěné spojence, když odvrhli to pohanství, no a taky tu perskou verzi židovství, se kterou si zahrávali o něco dříve...

udo, dej pozor, ať si tu do něčeho nenaběhneš...[mrknutí jedním okem]

285399

25.02.2013 16:51

Židé Haredi konfrontují zmilitarizovaný sekulární sionistický stát

RE: a co nyní pro nás

217.?.?.?

já samozřejmě chápu Zvědavé obavy ze spiknutí galaktických rozměrů, z proradných siomédií a nových židovizí, bezbožných krvežíznivých chazarů v beránčí srsti a nenasytnosti židokapitálu... dokonce bych ve své Zvědavosti byl schopen jít tak daleko, že bych prosil imámy, aby mě zbavili mého zajisté židem infikovaného rozumu a snad by se mi i ulevilo, jen se zatím špatně srovnávám s tím překotným množením bohabojných a čím víc se boha bojí, tím víc se množí...
nevím proč, asi je to u mě taky nějaká fóbie... [mrknutí jedním okem]

285403

15.03.2013 08:36

Papež Washingtonu?

RE: Radiovy rozhovor s rabbinem o nove zvolenem papezi.

raskolnikov 217.?.?.?

čoveče, roberte, co to tam máte u vás za pastora? ten by zasloužil metál... [chechtot]

286355

15.03.2013 11:26

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

RE: Bolševický smrad.

raskolnikov 217.?.?.?

tak puzzle, hmmm...
prostě jste zábavní, vy židovističtí spiklenicisti [vyplazený jazyk]
jestli chceš znát, kdo na to má kopyrajt, tak tě tam odkážu místo pepka karty
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/
je až neuvěřitelné, jak dlouho to spiknutí ve vlastních řadách odhalují... 1700 let?, nebo ještě mnohem déle?... [překvapení]

286366

29.04.2013 09:25

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

217.?.?.?

takže ty taky, bobine?
to, že bible byla a je pro komunisty inspirativní, to je totiž docela pravděpodobné, otázka ale potom je, kdo tu tim "rudým zápalem" skutečně hoří... žáno
to od uda, to už jsi četl? je to fakt zajímavý, představ si, bobine, že: syfylitický alkoholik gottvald byl ve skutečnosti pravý křesťan a komunista, a proto v tom těžkém boji nechal popravit svý soudruhy kámoše, aby zachránil skutečné křesťany a komunisty ohrožené fašisto-sionisto-marxistickými diverzanty... vau... [překvapení]
tak to mu já říkám zápal, taky tak hoříš, jako objektivně skutečný soudruh původní křesťan udo? [smích]

289024

29.04.2013 09:50

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

217.?.?.?

oni ti potulní kazatelé, když vlezli někam, kde už jim to opravdu nikdo nežral, že jim občas nějaká ta koudel u zadku vzplanula, to se vyloučit asi nedá... ostatně máme o tom i mnoho "historických dokladů" v podobě zdokumentovaných vidin příslušníků nejpravdivější instituce v kosmu, jako třeba to o usmažení svatého víta, o čemž nás přesvědčují i hmotné artefakty... třeba kosti v kapli... [mrknutí jedním okem]

289027

07.05.2013 11:10

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

raskolnikov 217.?.?.?

S posúvaním Klimova do guru-statusu by som bol opatrnejší.
takže klimovovu samoprověrku máš asi za sebou, výsledek nejistý, opatrnost namístě [chechtot]
Je síce pravda, že dnešní tzv. židia sú síce celkovo nebezpeční sociopati a celé tie ich organzácie budú snáď čoskoro zakázané
pravda je, že sobě i okolí nebezpečnými pomatenci se to jen hemží...
co je to "tzv. žid", to je někdo, kdo není žid a vydává se za něj? nějaký převlečený křesťan? čí to potom jsou organizace, židů, nebo těch druhých, maskovaných za židy, hm...
no, zatím se to tu hemžilo Židy převlečenými za katolíky, tohle je nějaká inovace dle klimova? a jak má za takové situace vypadat "zdravý rasizmus", to bych rád věděl, já bych se ještě dokázal zorientovat ohledně cikánů, černochů, možná arabů, ale "jak poznat Žida" od "tzv. žida"... neříká k tomu něco grigorij, jestli je na to nějaká prověrka? [mrknutí jedním okem]

289257

01.07.2013 11:37

My vám ten respekt k cikánům do hlav natlučeme i za pomoci obušků a vodních děl

O čem ten článek je?

raskolnikov 217.?.?.?

To jsou zbytečně vomílané věci směrem k vaření krve do kouta zahnaného systému.
Ano, chování mnohých je nesnesitelné.
Označíme skupinu lidí, naložíme a někam vyvezeme? Můžeme je pozavírat, nebo rovnou pobít?
Tahle snahy už tu byly a nevedly nikam, jen k horšímu.
Žijeme v tom, co nazýváme civilizace, a to slovo je kultura europoidního člověka. Za civilizaci si jako dominující skupina můžeme sami. Můžeme tisíckrát ukazovat prstem na „ty zlé odjinud“, ale k nápravě vede vždy a jen sebereflexe. To slovo, pokud nemá být jen pouhý žvást, se samozřejmě nebude líbit, pohled na vlastní jednání často bolí. A smysl? To já nevím, ale vím, že proti někomu mobilizovat nám možná na duši uleví, ale nikdy to nic nespraví.
Počet Romů (cikán je přeci jen něco trochu jiného) prudce narostl, a to je problém numero jedna. Za tohoto stavu není možné jakéhokoliv uklidnění. Proč narostl? Příčiny jsou provázané – jednak pokleslá úroveň a množení spolu přímo souvisí, stejně jako nedostatečný smysl pro vlastní odpovědnost. S tím souvisí opatrovnická politika – tedy systémový problém. Kde tedy děláme chybu?
Nevadí nám placení porodnosti jako ekonomického nástroje na řešení nouze. Taková finanční podpora stav bude jen zhoršovat. Pokud se nebudou vytvářet podmínky pro převzetí odpovědnosti za svoje chování, ale naopak se bude podporovat opatrovnictví systému (nad černými či bílými ovcemi, to je jedno), bude to jen horší a horší.
Všechny možné země se potýkají s podobnými věcmi a nikdo netouží, aby mu další zatěžovali zoufalý socialismus - ovcemi protlačovaný. Tak na sebe vzájemně tlačí, aby si problémy drželi doma, i kdyby si to měli všichni navzájem platit. Dojem, že budeme-li cpát peníze do „nápravy“, a že se to napraví, vede jen k vytvoření nějakých penězovodů, na které se pak přisávají „humanitáři“, kteří v zápětí vytvoří skupiny vlivu, pro které je pokračující neřešení způsob obživy. Potíž je i v nakládání s nemovitostmi, kdy se využívají toky peněz v sociálním systému k tomu, aby mizely jako úhrady nájmů, což je vlastně zase státem podporovaný nějaký druh lichvy.
Určitě si není dobré nechat agresi líbit a je nutné jednat hned na místě, což jediné je účinné a výchovné. To je ale už důsledek pokročilé neřešené choroby, kterou však pochodující davy s klacky na ulicích nikdy nevyřešily a ani nevyřeší.
Je nutné přestat platit porodnost a dělat podmínky pro takový způsob obživy. V základu je to beztak nemorální, a proto se to vždy vymstí. Nemáme podmínky pro drobnou obživu a logicky navazující sebevzdělávání. To zase nemůže být odvislé na sociálním a ekonomickém postavení, ale musí to být obecně dosažitelné. Jak to má zvládnout nesourodá kultura, když se s tím potýká i ten, kdo je tu doma?

292481

04.07.2013 10:43

Svět je pro Snowdena malý

No, nevim...

raskolnikov 217.?.?.?

Trochu mě to pobavilo, protože z nějaký ingredience je možný uvařit mnoho různých věcí. Co když je ten člověk špión těch, co se teď na oko rozčilují, že je Amerika špicluje? Co když se provařil a chtěj se ho jednoduše zbavit, ale zase to s Američany příliš nerozjebat? Američani si s Evropany na té méně viditelné úrovni už dávno nadávají do pitomců, ale přece jen jsou tu ještě zájmy společný a nikomu se to nebude chtít otevřeně vyhrocovat (zrovna třeba kvůli Morálesovi).
Uvedu pro příklad něco, co tu na Z. bylo nedávno smeteno ze stolu jako prkotina. Pád Český vlády.
Média nám předhodila jakousi bulvární trojúhelníkovou historku a cosi mlhavého o korupčnících a lobbistech. Jenže poslyšte jinou verzi.
Šéf policejní sekce byl odvolán, protože se obul do nejvyšší státní zástupkyně kvůli podivnostem s jejím chotěm. Ten totiž dřepí na vysokých postech korporace, která měla být dodavatelem čehosi do sociálního systému v rámci vylepšení servisu, a světe podivuj se, i proti teroristům, alkajdě, špinavým prachům atd.. V této kauze hrála doslova hysterickou roli podivná figura sektáře – toho času ministra za obskurní klérostranu. Ten byl na nátlak premiéra odvolán a prostředník zatčen. Premiér byl opakovaně kritizován za neochotu proti terorismu rázně zakročit, a to ústy generálů (ve výslužbě)a představitelů nejčestnějších protikorupčníků v Česku a přilehlém okolí. Boj se svedl i o státní zastupitelství, který skončil jen pádem jinýho ministra. Jenom nějaká korupce? Nebo šlo o špiclovací systém vydávaný za sociální servis, který by se týkal prakticky každý osoby v této zemi. Proto se v ten moment dostal premiér do miřidel tajných služeb a stbáckých pohrobků. Jako slabý místo byla vytipována silná sekretářka. Nějací poskoci a zaměstnanci vlády byli servisem najati na sběr informací na premiérovo okolí a jeho nejbližší spolupracovníky za účelem negativní medializace. Premiér (a jeho důvěrnice [mrknutí jedním okem]) tuší cvrkot a zvolí kontrarozvědku jako odpověď. Jelikož se boj vede i přímo uvnitř vlády - viz např. personální řádění jednodenní ministrině obrany, odkopnuté, ale jinak nevykopnutelné, je neoficiální cesta jen pochopitelná, což se ukázalo být slabé i tak, neboť kontrarozvědka je plná i kontrakontrarozvědčíků. Bulvární prefabrikát pak posloužil k odsouzení místo soudu a padla sekretářka i se šéfem – potažmo vláda, která si neporadila s takovou prkotinou, jako megašmírování prakticky všech rodin v Česku pro neznámý cizí subjekt.
Co vlastně víme o kauze Snowden? Nic. Tedy ani to, kdo je tu ten největší parchant, a kdo ten goodboy. Takže, proč je Snowden pro všechny horkej brambor? Protože okovaná bota Američana? Tak jednoduchý to asi nebude. [smích]

292695

22.07.2013 15:33

Kdo zabíjí mužství v Česku

RE: Barbari a Rim

217.?.?.?

je, ale bude to chtít nějakej čas, než na levanetu k tomu něco vymyslej, aby to neodporovalo konstruktu o boží vyvolenosti pravých křesťanů slovanů [mrknutí jedním okem]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC118194...
katolická církev, která byla logickým důsledkem kooptování a zobecňování všech kultů do jednoho univerzálního pro potřeby věčného impéria, má v sobě silně patrný i etruský vliv (což je logické vzhledem k umístění říma), a to právě ve vyžívání se v kultu smrti typickém pro etrusky a zatímco kultrury, ze kterých vzešli slované (slovan vznikl víceméně jako východní křesťan), tedy kultury předslovanské svoje mrtvé obraceli obvykle v popel, zdá se, že duchovní potomci etruských augurů a haruspiků v římské církvi je naučili jim stavět posmrtné bydlení, nebo na ně aspoň plácnout desku a nad tim vztyčit něco svatýho, ostatně ponurost etruských kultů se na římské církvi řádně podepsala... etruskové byli monogamní, stepní eurasijské kmeny vesměs polygamní, tedy se dá předpokládat, že akumulovali statky na klanovém principu (patrilineární společnost), předslovani žili zase více občinově... jinak se dá říci že etruskové jsou velmi pravděpodobně kulturou vzniklou právě tam, kde postupně zase zanikala hlavně pod helénským vlivem a římskou republikou...
pro rusy bývá příznačná ještě jedna věc, kterou charakterizuje výrok výše ("nejstarší ruský,paleoruský,jediný slovanský,indoevropský"), a to, že si tak nějak mimochodem všechny a všechno pletou se slovem "ruský", takže můžou nato vzít jed, že právě to povede k totálnímu rozkolu v "bratrstvu"... ostatně tato vnitřní agresivita je u slovanů charakteristický a prohlubující se jev a na levanetu tím jen nejspíš pomáhaj tlouct další hřebík do rakve již tak křehké vzájemnosti...

r.

293740

24.07.2013 08:42

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

RE: Žid, židovstvo, to je mýtus.

217.?.?.?

[chechtot] ... pardon...
>Židovstvo je mýtus, ilúzia, cielený klam.
taky se tomu říká "strašák"
když ptactvo okukuje pole, tak si říká, "hmm, tady nic nezmůžeme, páč je tam "On", s tim nic nenaděláme, podívejme, jak je hrozný"...
ptactvo (ale ne veškeré) podle všech indicií nijak neřeší, že se tam ten strašák sám nepostavil, možná některým probleskne hlavou, "uděláme na něj nálet a problém s tou hrůzou zmizí" ...
takže si to shrňme:
strašáci ako výborní psychológovia využívajú najhoršie ľudské vlastnosti, chamtivosť, mamon, zlaté teľa, predajnosť, neschopnosť uplatniť sa v spoločnosti vlastnou prácou a z toho vyplývyjúce protežanstvo a karierizmus... A sú veľmi úspešní. Ale sú veľmi nedôslední
a perla na závěr:
strašáci tiež majú ľudské chyby a my sa učíme veľmi rýchlo

možná jednou předstihneme v dedukci i vrány [mrknutí jedním okem]

293813

>To platí hlavně pro vás. Já jsem definici uvedl.
Tím se jako myslí „Definice ekonomického růstu je zvýšení množství vyprodukovaného zboží a služeb.“ ??
Ovšem nejsem si jist dostatečností tohoto tvrzení, natož slovem "definice"… já však uvedl konkrétní příklad vycházející aspoň z toho, jak to prezentuje ona dnešní ekonomická praxe… takže pokud budeš aspoň číst to, s čím polemizuješ, tak bych se nemusel opakovat... takže znovu: „tímto růstem ekonomové rozumí "kvantitativní nárůst HDP"“
>Popírá to vaše tvrzení, že "pokud taková čísla nebudou, nebude ani ta "ekonomická věda""
Pokud to nemá aspoň náznak nějaké praktické odezvy, pak je to jen plácání a nic to nedokazuje, snad je to možná jen pokus o to „popírání“…
> Nikdy jsem netvrdil, že veškerý ekonomický růst spočívá v dobrých radách
Jistě, jenže tvrzení, „že růst je zvyšování množství“, je tak jako tak k ničemu, když k tomu neposkytnu aspoň elementární vysvětlivky, jako třeba čím vůbec chci ten „růst“ měřit, aby to bylo vůbec zaznamenatelné…
Naopak, to já tu tvrdím, že pokud budu dobré rady měřit penězi, můžu z toho vyvozovat dokonce i „ekonomický růst“ (doporučuji číst aspoň to, co se pokouším popírat)
>Vy si myslíte, že věci neexistují, dokud je někdo nevyjádří v penězích?
Opět ta nepozornost… já tvrdím, že pokud to ekonom nezměří, nevyjádří ani „ekonomický růst“… dnešní ekonomie má svoje kritéria, která taky uplatňuje, a tomu taky odpovídají pojmy, pokud je však pán drfie marxista, může uplatnit jiné pohledy, ale je třeba je zohlednit aspoň marxistickou terminologií, jinak bude hovořit o voze a myslet tím třeba kozu…
Barter byl pro marxistickou ekonomii celkem typickým uvažováním, vzpomínám si dobře i na ty tabulky a ukazatele té doby, totiž vyčíslování penězi bylo nahrazeno tunami, hektolitry, kilowatty, kilometry apod., proto se ptám, čím by se ten „ekonomický růst“ jako měl tedy měřit?
Samozásobení je něco, kde "ekonomický růst" hraje pramalou roli, leda že by se samozásobitel chtěl třeba zdaňovat [chechtot]

294379

>Souhlasím tedy s panem dubem. Žádný růst se nekoná. I kdyby si to hnojař nafakturoval a zaplatil daně.
Problém je ale v tom, že ty „souhlasíš“, ale tvrdíš něco jiného, neboť i dub tvrdí, „že ekonomický růst“ se koná ("ekonomové" vám tuto ztrátu (výdaje-tržby) započítají do gdp jako plus a vykáží jako "růst".)
Ovšem ta nechápavost už je buď účelová, nebo se asi opravdu jedná o skutečnou víru.
Například výrok: Žádný růst se nekoná. I kdyby si to hnojař nafakturoval a zaplatil daně.
To je hned několik „nepochopení“. Ten „hnojař“ je typický příklad námezdní síly v ekonomice služeb s vysoce pokročilou dělbou práce, kde i většina živností je spíše tou činností námezdní. Tady motivem není užitečnost, ale získávání „prostředků“. Tudíž zde vystavují účtenky jeden druhému (neplést si to se samozásobitelem). To „získávání prostředků a tvorba zisku“ je vázáno na generování tzv. „přidané hodnoty“, která je právě jedním ze základních kritérií pro výpočet toho „ekonomického růstu“.
>Samozásobitel vytvořil užitečný produkt pro sebe, což je růst.
Ano, samozásobitel je obvykle schopen určit, co je užitečné, pro něj to není zatemněno honbou za prostředky“, které jinak zastupují to kritérium užitečnosti. Růst to ovšem je „růst“ jen proto, že „mrkev roste“, s praxí i teorií manter „ekonomického růstu“ to moc společného nemá, tam je užitečnost definována „tržními vztahy“ a „tvorbou hodnot“ v rámci „tržního procesu“. Jinými slovy, když eskymák prodá eskymákovi radu za dva lososy, pak už vytvořil potenciál, ze kterého by mohli ekonomové začít vyvozovat růst.
>Z vašich předešlých vyjádření to vypadá, že za růst považujete nějakou extra práci nad to, co člověk dělá dobrovolně.
Hm… já jsem již v prvním příspěvku ve vlákně popsal smysl těch růstových zaklínadel. Když chce někdo někoho danit, těžko někam dojde, když zdaní mrkev, kterou má ten dotyčný akorát tak pro sebe. Naopak ho potřebuje donutit k vyšší produkci, která pak podlehne zdanění. To se samozřejmě plně odráží i v moderním daňovém systému, jen jsou tu již sofistikovanější a psychologicky průchodnější metody.
>Takhle to dopadne spíš tak, že se člověk smíří s nižším životním standardem nebo se odstěhuje nebo přejde do šedé ekonomiky atp.
Ano, je to celkem přirozené a lze to považovat za normální, proto se hledají sofistikované stimuly, jak donutit lidi k „ekonomickému růstu“ a ještě to vnímali pozitivně. [mrknutí jedním okem]

294457

11.09.2013 14:32

Írán, nikoliv Sýrie je skutečným cílem Západu

RE: moc Jiraska taky skodi

217.?.?.?

"A k tomu Rakousko-Uhersku jste nám vůbec nic neřekl"
tak já povím, bylo to moc fajn, císař pán byl bohem požehnaná jistota v tomto jinak bohapustém světě... [chechtot]
prosím prosím, kde že leží ten prášek, já bych si taky dal...

295945

20.09.2013 10:26

Rouhání

RE: náboženstvo

217.?.?.?

spravil akorát to, že je vyvedl z bídy smyčkou do bídy, nelze si zahrávat s vlky a čekat, že z toho vylezu bez újmy, to tu ale asi těžko vysvětlim...
stejně dopadne celá "arabská koalice", kde byl marxismus roubován na islám podobně jako u zaostalého katolického plebsu... šmarjáá, na tomhle nikdo nepracoval desítky let proto, aby pomohl nadějně se množící arabské mládeži, ale aby revitalizoval již zastaralá náboženská dogmata a vyrobil si armádu šťastných pitomců radujících se z "práce"... tady si každý potentát musí dát pozor, s čím si zahrává, a kam to může se "svým lidem" dopracovat, když se bude chtít z toho cuknout...
kaddáfí, krom toho, že to byl sebestředný kašpar (obvykle vhodný kandidát do funkce vůdce), si myslel, že s tim klasicky po arabsku vyjebe, no chvíli to může vycházet, ale ne napořád (proč ho, asi tak, putin pustil k vodě)...
mimochodem, nejen na lybii, ale i na další arabské soudruhy a vůbec další kulturní experimenty tu několik generací vyčerpalo svůj potenciál, ovšem s výsledkem podobným tunajšímu socialistickýmu experimentu s "rómy"...
ach jo, když čtu tyhle názory, tak vidim, že z průseru, kam už se neomylně hrneme, se jen velmi těžko v dohledné době vypachtíme...
tu slabost jarmily pro plukovníka, tu bych ale spíš viděl spojenou s nějakými potížemi v dětství, nějakou sexuální frustraci, asi nějaká rezidua náboženství, podobně totiž zbožňovali stalina babičky v rusku, podobnou ženskou klaku měl i hitler (nojo, křesťanská výchova němců byla pověstná), či se jí těší i islámští duchovní vůdci jinde, a konec konců i tady, jak předvedla autorka článku... [mrknutí jedním okem]

296504

20.09.2013 11:01

Agrese skončila v okamžiku vypálení dvou balistických raket

RE: Přinucení k míru II ?

217.?.?.?

dobrý point, ale i postřeh, je to tak, papež cituje co zaznamenal kosmas jako tradici, nicméně s tim papežem jsem do toho chtěl vnést trochu ironie (skrzevá tu neomylnost), ale je tu ale, skutečně část genů vyskytujících se zde, se táhne až k babylonu [překvapení] ... ale jak jsem pravil výše, vše je otázka odvahy v interpretaci a schopnosti z toho vykouzlit do sebe zapadající koncept...
jinak samozřejmě souhlas, historky se tradují, a pokud jsou dostatečně atraktivní, lidé je přebírají a přivlastňují si je... lze si i představit, že v dávných dobách, kdy lidí bylo podstatně méně, a písemnosti prakticky minimální, bylo možné sebrat veškeré známé příběhy a sepsat z nich historii lidstva, jako to udělali řekové (dokonce i několikrát), kteráž to snaha může vést i k pokusům o vytvoření univerzální "rasy lidí"...
to nejspíš neskončí, viz pokusy panslavjanistů napodobit celkem nedávné snahy pangermanistů a vůbec celá ta nešťastná křesťanská doktrína o člověku ze spaseného žida [mrknutí jedním okem]

296509

27.09.2013 15:16

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

217.?.?.?

třeba má břežinský důvod sověty (či rovnou rusy?) nesnášet... možná není sám, a třeba tu nevraživost s ním sdílí celé národy... kupříkladu v pobaltí...
Umíte si představit, že by SSSR podobně intrikoval v Mexiku a Kanadě?
ty zjevně trpíš nedostatkem představivosti... nebo naivita?
a ty "důkazy", viděls nějaký, nebo jen zrovna baštíš, co ti chutná, jak to batolátko cukrátko [mrknutí jedním okem]

296924

27.09.2013 15:26

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: lenže

217.?.?.?

už to začíná být divný, zdá se, že nás tu slováci chtějí infiltrovat, nakazit a rozvrátit naší jednotu (dokonce i tady na zvědavci)... je načase rehabilitovat aspoň husáka s bilakem a z dubčeka udělat mučedníka, nebo se na tu strašnou pravdu přijde a konečně vyplavou na veřejnost ty utajovaný protokoly slovenských mudrců...

296925

10.10.2013 15:22

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

217.?.?.?

Popletené to samozřejmě máte Vy, neboť boží mlýny melou vždy ke spokojenosti Bohem Vyvolených, jinak to ani být nemůže. Mohu Vám jen doporučit vrátit se ke své zákonitě přirozené roli, ke které Vás Stvořitel předurčil a neobluzovat tu sebe i ostatní neplatnými zákony, nebuďte naivní, tím tomu stejně neutečete. Poučte se ve vlastním zájmu tajnými texty vyjevené panem Nohejlem, a pak mu ještě rád poděkujete za Vaše probuzení.

297635

11.10.2013 08:49

Prezident Zeman vyhandloval osobní výhody za bezpečnost naší země

RE: Chobotnica NWO.

217.?.?.?

Je to je horší, stal se z něj nevěřící, představte si to, po všech těch studiích, a nevěřící. Eco, who had been a militant Catholic intellectual in the early 1950s, confessed later in an interview that he stopped believing in God after his studies.
http://www.kirjasto.sci.fi/ueco.htm
Normálně tomu všemu přestal věřit! No tak pak se nedivme, že zneváží i samotné Protokoly Poučených Mudrců Siónských http://en.wikipedia.org/wiki/The_Prague_Cemetery. Taková troufalost je možná snad jen u odpadlého katolíka a neznaboha. [mrknutí jedním okem]

297680

08.11.2013 08:39

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Otázka zní....

217.?.?.?

Zlatý standard je chiméra, aby to bylo funkční, bylo by nutné ke směně používat fyzické zlato, což je prostě i tak hovadina naentou, a pokud to kdy fungovalo, tak blbě a neslo to sebou vždy jen cyklické krize, chudobu a následné snahy pančovat kovy a vymýšlet náhražky.
Vytvořit univerzální standard se začalo dařit až s vynálezem bankovek, v podstatě účtenek vázaných na nějakou evidenci, což samozřejmě nevymysleli žádní židi, ale papežští bankéři v Itálii, kteří tak zaváděli jednotný nadnárodní standard - stříbrný janovský a zlatý benátský - přičemž ten stříbrný se stal univerzálnějším, což je právě ten, který používá Londýn a je zcela identický s tím templářským z Janova. Ale už tenkrát šlo o krytí, které někdo musí garantovat, a proto to byl třeba silný panovník, ale i ten se často musel spolehnout na někoho ještě vlivnějšího, a tím byla právě ŘÍMSKÁ CÍRKEV.

299346

08.11.2013 15:44

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: moc dobre

217.?.?.?

Tak sme sa teda dozvedeli, ze svet nema vladcov - cize tajacov za nitky
1. Psal jsi o „Vládcích světa“, což je poněkud něco jiného.
2. Vládce vládne jen potud, pokud je jeho moc akceptována, pokud není, vláda se stává čím dál více limitovanou. Můžeš mi tisíckrát cpát, že mi vládne ročild, akorát se ti vysměju, možná ale, že vládne právě tobě.
Vlastnictvi zotrocuje - cize Rothschild si vsetko prenajima
1. Vlastnictví je diskutabilní pojem. Sedět na něčem a tvrdit, že „to je moje“ neříká o svobodě vůbec nic.
2. Pokud třeba platí daně za nějakou barabiznu, příliš se to od pronájmu neliší, pokud si platí nějaké poskoky, zase si je pronajímá, atd. atd.
Jinak řečeno, vládci očekávají dary, což je uznání jejich postavení. Mají někde sionští poučenci krabičky, kam jim lidé chodí s dárečky? Tak to si spíš asi budeš muset pomoci fantasmagoriemi a nitkách, kterými tě tajá tajný mezinárodní zlý žid jako pejska. [smích]

299363

08.11.2013 16:03

České zlato ukradené nacisty? To nic...

RE: Otázka zní....

217.?.?.?

Právě, toto nemá s těmi čínskými až tolik společného, nehledě, že jde o tu filozofii peněz, kterou převzali křesťané ve středověku zprostředkovaně od starých Řeků u nichž má moderní evropské bankovnictví prapůvod, kdy řecká bankovní centra působila ve středomoří, než to zválcoval příchod impéria a následně zhroucení "pohanského systému". Na ustupujících helénských územích to pak přebíraly nově příchozí kultury (Arabové atd.), na Západ to proniklo ve středověku s křižáky a emigrací byzantinců, tím vlastně končil středověk a přicházely ke slovu znovu antické filozofie a sem patří i pohled na ekonomii.

299365

02.01.2014 10:52

Strašlivě nízká úroveň českých televizí

RE: Jedna dobrá komerční TV

217.?.?.?

že zde převládají příslušníci starší generace.
taky se mi zdá, že tento diskuzní prostor začíná ovládat senilita...
mimochodem, ten "šlágr" je skutečně otřesný komerční a doslova pouťový šmejd (a sebeuspokojování jakéhosi peterky)... občas se na to podívám, abych se uvedl ve vytržení a hledím na to už pomalu s posvátnou hrůzou, ještě musím podotknout, že i těch pár minut (úžasu) dokáže mou ženu dokonale rozhodit, i když se nachází ve zcela jiné místnosti... [chechtot]

301753

02.01.2014 11:11

Rozdělení Československa

RE: Souhlas s panem Editorem!

217.?.?.?

ten, na koho reaguješ, je takový kolorit Z., pomatený blázen, který ani netuší, co jsou věci jako čest a vlastenectví, spíš jen vyvolává takové bezděčné nutkání ke zvracení...
vlastně mi tu připomíná bretšnajdra, který se tu v nějaké obskurní masce pouští do kritiky žida, aby "splynul s komunitou" a mohl tak vesele prodávat své marx-leninské bláboly...

301754

02.01.2014 13:43

Rozdělení Československa

RE: Rozdělení

217.?.?.?

a ono se to nejspíš stane, ani neni vyloučené, že dojde k úplnému rozpadu a z velkých měst se stanou nějaké samostatné republiky...
totiž dřívějšímu rozpadu československa bránil asymetrický podíl slováků na moci, prostě tomu vládli slováci (víceméně podržení kremlem), a tak se eliminoval důvod se separovat... a dnes?
dost jsem se divil, že moravani dál netlačili více na separaci (a klidně mohli), jenže to prostě vyšumělo, protože se moravští potentánti navezli do centrálních struktur (někdy mám i pocit, že praha pochází odněkud z moravy) a ztratili tak motivaci se v nějakém sebeurčování dál angažovat, no a tomu apolitickému zbytku je to spíš šumafuk...
no a mě jako jihočechovi je tohle úplně jedno, jsem v podstatě anarchista bez vyznání a stranické příslušnosti a vlastnectví a aparát jsou pro mě dvě poměrně různé věci [smích]

301778

02.01.2014 14:02

Rozdělení Československa

RE: jsem ovlivnený výrokem o 3 prutech

217.?.?.?

křesťanství se týká daleko více slováků (a možná moravanů), češi nikdy křesťané nebyli, resp. byli jimi jen z donucení, a podle toho to taky vypadalo, nechuť čechů k vyznání totiž několikrát přerostla v rozsáhlé konflikty, a tohle nespraví ani čínský nepomucký [mrknutí jedním okem]
tři pruty a svatopluk je klasický historický paradox, svatopluk byl latiník a chtěl se přidat na západ, a tak se zpronevěřil byzantskému (resp. slovanskému) odkazu jeho předků, a aby dosáhl svého, privilegoval hrstku přivandrovalých nomádů za to, že přijali latinský rituus, a tak vytvořil vrstvu maďarských grófů, kteří naučili slováky v uhrách pěkně po maďarsky, a nebejt neznabohů z čech, hůtorili by už všichni, no a za to teď slováci staví svatoplukovi sochy, vyhání čecha a honí žida, no neni to sranda [chechtot]

301779

03.01.2014 08:40

Rozdělení Československa

RE: Souhlas s panem Editorem!

217.?.?.?

škoda, že tu z tebe vypadlo více citů než názorů, tak snad jen, že nejprve si aspoň přečtu, na co chci reagovat, aby se to vůbec podobalo diskuzi, jinak to spíš vypadá jako výkřiky při borovičce... [mrknutí jedním okem]

301876

03.01.2014 10:36

Rozdělení Československa

RE: Česko-Slovensko

217.?.?.?

myslíš judsko?
ne, opravdu, česko je v běžné mluvě o dost stravitelnější než česká republika, navíc to aspoň trochu respektuje uspořádání, tedy to, že tu jsou ještě čechy, morava a slezsko a pro tento souhrn není název čechy vůbec vhodný a s jiným názvem tu zatim nikdo nepřišel, možná, že se dočkáme i toho, že to budou tyhle tři a mezi nima pomlčka, a že to bude trvat aspoň rok

301891

03.01.2014 11:52

Strašlivě nízká úroveň českých televizí

RE: Jedna dobrá komerční TV

217.?.?.?

je to tak, až příliš to připomíná tvshop se zázračnými noži, ovšem tady je předmětem něco, co se pro to vůbec nehodí, to už je spíš stravitelná ta tv estráda, která už za účelem prodeje a zprostředkované zábavy vznikala, u mě dokonce vznikl efekt, že písničky, které jsem měl celkem rád, se mi po průchodu "šlágrem" začaly rychle protivit, no třeba to zase přejde, ještě že ten krám má ten vypínač [mrknutí jedním okem]

301900

06.01.2014 09:41

Rozdělení Československa

RE: Prospělo nám to

217.?.?.?

ta realita se příliš neliší...
jinak ekonomická migrace je normální, ale nejen ta, kolikrát je to jen iluze a převládá kulturní aspekt, masová migrace na západ obvykle lidem zase tolik výhod nepřinese, ale západ je relativně atraktivní místo z kulturního hlediska právě i pro schopnost stávat se kosmopolitní (těžko si lze představit masovou emigraci západu třeba do pákistánu, zatímco naopak se to děje)
no a na vysoké škole je to vidět pěkně, stejně jako ve frontě u okýnka na sociálním úřadě, kde stále více převládají východní dialekty, a "slovanská vzájemnost" jede na plný plyn, netřeba nad nějakou tou kačkou nařikat, čech se se přeci rád pro všechny své východní bratry obětuje, ostatně, už by na to mohl být pomalu zvyklý, ještě na konci devadesátých let se k čechovi jako k bratrovi hlásil kde kdo od libanonu po turkmenistán ... [velký smích]

302099

06.01.2014 11:10

Rozdělení Československa

RE: Prospělo nám to

217.?.?.?

souhlas, tyhle nářky jsou zbytečné, i když, docela bych se divil, kdyby ještě lidi z česka jezdili ve větší míře někam "za prací", co se týká mě, mám ten názor, že práce je tolik, kolik jí kdo uvidí, takže výraz "brát práci" je dost diskutabilní, a ještě zvlášť v době, kdy sám pojem "práce" je silně zamlžený...
ovšem příspěvky se spíš týkaly "vyjídání systému" migranty, a může jím být třeba ten "študent" stejně jako věčný "čekatel na práci", což nevyřeší ani legislativa, to vyřeší jedině snad ten ostnatý drát, vyžraná pokladna, nebo odrazující bída...

302110

06.01.2014 14:48

Rozdělení Československa

RE: Česko-Slovensko

217.?.?.?

Dejte vědět, kde bydlíte a bude - li lokalita lukrativní, zuby mám v pohotovosti -zbytek občůrám.
v takovém případě můžeš nějakou utržit a odtáhnout se staženým ocasem, čímž bude ztvrzena platnost mého tvrzení výše...
proč naopak Moraváci nezůstávají ve své domovině a cpou se do Česka???
pokud je to tak, nejspíš jim nic a nikdo nebrání, a tak se cítí jako doma

302125

12.02.2014 09:33

Po neúspěšných ženevských rozhovorech přistupují USA k vyhrožování Sýrii

RE: Jmenovat veci pravymi jmeny,nebot,tak dochazi ke zkresleni situace.

217.?.?.?

roberte, než se pustíš do definicí dle apoštola jana, kdo je žid a kdo ne, zamysli se nad tim, kdo je křesťan a kdo ne... možná zjistíš, že naboženství je o pravých a nepravých vyznavačích čehokoliv, ti, co se považují za pravověrné, tak zcela samozřejmě považují ten zbytek za zbloudilé a zatracené, tak už to prostě u pánbíčkářů všeho druhu chodí, bohužel díky nákaze ve vlastním vědomí již nejsou schopni si sami uvědomit, že možná ne těm druhým, ale jim samotným přeskočilo...
mě je definice žida ukradená, kdo se považuje za žida, ať si je žid, stejně mi je ukradenej křesťan, a to do tý doby, než se mi začne vandrovat do života... ale rozdíly tu jsou, nezaznamenal jsem nikdy žida, co by mě chtěl obracet na žida, zatímco křesťani (všeho druhu) jsou jako agresivní virus a chovali se tak odjakživa...
proto se připojuji k výše uvedenému apelu, sbalte si ježíšky, napravené i nepravené židy, jehovu i hospodina a jděte všichni už s tou "křesťanskou civilizací" do prdele, prostě to už stačilo, ukázali jste, co umíte, dík a sbohem a říkám ti, když zmizí křesťan, zmizí i žid...

304481

12.02.2014 09:41

Pád ruské vlády v roce 2014?

RE: Nejslabší, ale zároveň nejsilnější stránka Rusů a Ruska

217.?.?.?

problém národů žijících v zemi jménem rusko je jasný, nejsou schopni žít vedle sebe na dobrovolném respektu jeden ke druhému, tudíž tam nemůže být klid a pořádek bez toho, aniž by jim ho tam někdo nenastolil, lidé jako ivan hrozný, petr veliký, stalin nebo putin jsou tam téměř nezbytností, sami to většinou vědí a sami to většinou chtějí a pohádky z levanetu na tom asi nic nezmění

304483

a za tím zmizením je právě spiknutí židů

304500

těch, o kterých píše pan nohejl, tedy je to spiknutí "takzvaných židů"...pravý žid ani neexistuje, protože pán ježíš kristus je zrušil a od té doby jsou to křesťané, proto je potřeba hledat mezi "takzvanými židy", a tím může být prakticky kdokoliv, protože ti se poznají tak, že se vydávají za to, čím nejsou, a dokonce to může být i ten, co volá "chyťte žida", znáš to, ne, k chytání zlodějů obvykle vyzývá ten největší zloděj, proto buď velice a převelice opatrný na každém kroku...

304575

13.02.2014 10:17

Po neúspěšných ženevských rozhovorech přistupují USA k vyhrožování Sýrii

RE: Jmenovat veci pravymi jmeny,nebot,tak dochazi ke zkresleni situace.

217.?.?.?

ale jsou lidé, kterým hluboké poznání vyloženě škodí, totiž pokud věří, rozum nepotřebují, naopak poznání vyžaduje rozum, a rozum nahlodává víru a svět se stává nejasný, zamotaný, komplikovaný a daleko složitější, věci přestávají dávat smysl, a to se dříve prostému věřícímu prostě nestávalo a byl ve svém smíření s osudem šťastný, proto s tím "hlubokým poznáním" opatrně, jsou tací, kterým z toho i přeskočilo... [smích]
parizsky katolicky biskup,jez je zidem
toto je jistě velmi hluboké a znepokojující poznání, ale věc má jednoduché vysvětlení, které tě snad uklidní...
totiž každý pravověrný křesťan je ve skutečnosti tím pravým židem, také to znamená, že mimo křesťanství židé nemohou existovat, a proto je velmi správně nazýváš "takzvaní"... jinými slovy, každý, kdo se hlásí k židům, je víry falešné, neboť tato entita neexistuje, jelikož každý skutečný žid je křesťan, proto je jen logické, že katolický biskup je žid, ale jedná se o již novým zákonem překonanou entitu, správněji by bylo "je křesťan", protože tento pojem již slovo "žid" nahradil...
ti neštastníci na obrázku to je ještě nepochopili a považují se za pravé židy, proto také naivně odmítají sion, neboť si neuvědomují, že takto nebudou spaseni, neboť kristus učinil sion místem, ze kterého vzešlo spasení v podobě pravých židů - křesťanů, až si to konečně uvědomí, přijmou krista i sion a zavládne věčný mír... doufám, že neodmítáš sion, roberte, to bys totiž nebyl pravověrným křesťanem, ale takzvaným židem... [mrknutí jedním okem]

304578

dozorcovi neobyčejných dozorců obyčejných dozorců otroků znacharu chaznarovi

304986

17.04.2014 12:50

Izrael odmítá tlak Washingtonu kvůli Ukrajině

RE: Nemáme tušení,co je v arzenálech

lama.cz 217.?.?.?

Jistě, že. Své o tom věděli už tvůrci legendární počítačové hry Red Alert 2 a následného datadisku Yuris Revenge. Považoval jsem to vždy za projev mimořádně nechutné západní propagandy. No jak se dnes ukazuje, byla to celé pravda.

308640

17.04.2014 12:54

Izrael odmítá tlak Washingtonu kvůli Ukrajině

Přece se izraelský pán nebude zpovídat svému americkému lokaji

lama.cz 217.?.?.?

Amerika může být ráda, cítit se poctěna, měla by být vděčná Izraeli, že ji ve svých vstazích staví na roveň samotnému Rusku. Neb si takové postavení vůbec nezaslouží.

308641

24.04.2014 18:18

Čtvrtá politická teorie

RE: Po demokracii nastoupí harmonie

lama.cz 217.?.?.?

A kdo tu zpětnou vazbu a okamžitou reakci bude dělat? Hlásíte se dobrovolně, na plný úvazek? Kdybych se nepohyboval mezi aktivisty (vesměs diletanty, kteří netuší o čem mluví a tušit ani nechtějí, protože by se jim z reality zatočila hlava) a neslyšel je vyprávět o vzdušných zámcích, které by chtěli stavět (a moc se přitom nenadřít), tak bych se i divil. To co tu propagujete je nesmysl. Tam, kde jsou zájmy, argumenty nemají váhu, tam nemůže být žádná "harmonie", pouze mocenský boj.

Jo a vy jste se už angažoval v nějaké politické straně, věnoval jste vážné politické práci naplno alespoň čtyři roky života, abyste mohl autoritativně tvrdit, že politiku dělají alfasamci?

308927

25.04.2014 19:09

Čtvrtá politická teorie

RE: Po demokracii nastoupí harmonie

lama.cz 217.?.?.?

Co mě opravňuje soudit jiné,speciálně aktivisty?Zkušenosti.Zkušenosti z Ne základnám (pozitivní) a zkušenosti z ProAltu (negativní),pochopení způsobu,jakým funguje mysl běžného aktivisty.Zkušenosti straníka-komunisty.Můžu položenou otázku obrátit,abych použil její logiku proti vašemu(omlouvám se za předchozí aroganci,vytočil jste mě)proti vašemu nebetyčnému pokrytectví:co vás opravňuje soudit politiky a straníky zvláště,pokud o fungování politických stran a o praktické politice nevíte vůbec nic?

Jsem členem parlamentní strany,sleduji její celostátní i především místní politiku a vím(ano pane vševědoucí)já vím, že o jejím politickém projektování nerozhoduje její předseda na celostátní ani lokální úrovni.Politici jsou jen slouhové,nemají skutečnou moc.Tu mají ti,kdo vlastní tenhle svět,a v omezené míře těch pár zbývajících straníků.Vím,že strana nefunguje tak,jak bych si představoval,vím že ten či onen vlivný straník - zastupitel je grázl a šikovně,v souladu se zákonem hrabe pod sebe,ovšem - vím také,že je to vzdělaný,politicky spolehlivý a ve své funkci pracovitý člověk a ten,kdo jej chce nahradit musí jej předčit ve všech třech směrech.Naznačujete,že jsem ignorant a trpaslík,přitom jen opakujete mantry,které jste vyčetl na tom hloupoučkém webu nebo odposlouchal od podobně postižených.O způsobu jakým funguje politická společnost a společnost lidí obecně,lidé se za tisíce let v zásadě nezměnili,neopustili džungli,nevíte ani hovno.Nadávám vám,jsem na vás zlý,protože aktivisté toho druhu jsou vlastně stejní jako lidé,kteréni věřící v boha,mluvící o synovi boha,jenž obětoval sebe pro jiné,o archandělu Michaelovi,veliteli nebeského vojska a jiných neskutečných píčovinách!!! [naštvaný]

Nedávno jsem se pohádal s jedním celoživotním akademikem,který nikdy nežil životem obyčejného člověka,ale věří,úporně věří,že nám rozumí,že nás zná.Nechápe,proč jej řadoví straníci,soudruzi, nerespektují,proč jej,velkého akademika neberou vážně.Jsou to praktičtí lidé,víte.Proto vás nerespektuji a proto vaše cancy o harmonii neberu vážně.Pane jh111,jestli chcete něco změnit k lepšímu,musíte nejdřív pochopit co je ten lidský živočišný druh vůbec zač a také,jakým způsobem funguje lidská společnost a jaký je vstah mezi ekonomikou a politikou.Musíte poznat skryté podhoubí praktické každodenní politiky.To všechno musíte poznat,tomu všemu musíte rozumět,aby jste mohl malovat růžovou budoucnost s autoritou.Pokud se vám do toho nechce,jestli je vám líno každodenní politické angažovanosti(tam patří i to studium),bylo by lepší,kdybyste (spolu s ostatními aktivisty a pobožnými lidmi veškeré provenience)držel hubu.

308982

24.07.2014 08:22

Byla to Putinova raketa!

Ano,

217.?.?.?

vypadá to na Putinovu raketu

313926

04.08.2014 10:58

Knoflík

Věci se mění

217.?.?.?

dnes se nakupuje i jinak, než před 20ti, 60ti, 180ti léty, není ani potřeba nikam jezdit
http://www.raj-siti.cz/sici-soupravy/cz/c-978/
předpokládám, že internet máte...

314763

04.08.2014 12:19

Knoflík

RE: Věci se mění

217.?.?.?

ano, mám [smích]
jelikož si nedovedu představit, kde bych se měl momentálně pídit ve městě po galanterii a vize, že budu někde půl dne bloumat a hledat ten správný obchod a správný regál mě příliš nenaplňuje, obětuji klidně 100 kč na kurýra, který mě tohoto trápení zbaví, soupravičku pak pečlivě uložím, a mohou ji pak zdědit i moji potomci, kteří pak nebudou muset takovou lapálii s knoflíkem řešit

nebo bylo článkem míněno cosi mnohem závažnějšího?

314768

04.08.2014 15:44

Knoflík

RE: Věci se mění

217.?.?.?

absurdní je psát, že Dále se po mě chce...
myslím, že nechce, kdo chce šít, musí si si sehnat jehlu a niť, a že ji nemá žid obchodující s veteší na prvním rohu? no nemá, je zmizelej, a ani jehly nejsou rohlíky, tuhle věc má doma kde kdo ještě po prabábě v tunách, proto hold taková komodita nebude na každym rohu, a taky nikdy nebyla...
obětujte drobný na kurýra a čas věnujte překladu nějakého článku, za dopoledne určitě jeden přeložíte a tu investici do poslíčka máte doma několikrát
chápete? [smích]

314776

04.08.2014 15:49

Knoflík

RE: Za to

217.?.?.?

místy trochu násilné, ale snaha o humor se cení, štefane, určitě ti někdo zatleská...

314778

02.09.2014 09:19

Konec ukrajinské armády?

RE: Poznámka

217.?.?.?

Ale mě to vůbec nepřekvapuje, ba již ani nerozrušuje, všiml jste si, co zdejších rusofilů používá amerikanizované přezdívky? Ostatně "antifašistická" věrchuška v Kremlu jezdí symbolicky v Mercedesech, taková je prostě doba. No, a jelikož Zvědavci jsou notoričtí neplatiči, je potřeba si pomáhat i robotickými překladači. A protože jsou nejspíš postaveny na jazykových teoriích anglofonního odpadlého Hebrejce Čomského, nemůžete od toho čekat respekt k českým zvláštnostem. Ostatně není to tak dlouho, co tu byla snaha jazyk zdejší mírně poruštit v mezích češtiny, a to bez ohledu na to, že ruština obsahuje množství mongolizmů, a čeština zase germanizmů a nejen těch, čeština obsahuje i mnoho unikátní prastarých výrazů typických pouze pro tento prostor, ale na druhou stranu i Tatar chce být dobrým eurasiatem a bratrem.
A Ukrajinci nejsou, jsou to buď Malorusové, nebo odpadlí zapadnici – fašisti - sionisti. Tady se bojuje za pravdu, takže buďte laskavě ohleduplnější.

316602

02.09.2014 10:13

Výlet do Ruska

RE: Proc se Východu (ne)bát

217.?.?.?

Tak to máte rozhodně pravdu pane favela, já jsem se tomu teda vzepřel, a ještě si nechal dobrovolně zvednout zálohy u toho nejdražšího dodavatele plynu, neb se chystám zvednout spotřebu, abych podpořil Vladimiroviche ve spravedlivé věci, bude teď mít veliké výdaje u Francie za ty válečné lodě a výcvik námořníků.

316612

02.09.2014 10:20

Konec ukrajinské armády?

RE: Poznámka

217.?.?.?

Když už, tak "Pane Bože", pane hugo.

316615

04.09.2014 16:04

Výlet do Ruska

RE: Proc se Východu (ne)bát

217.?.?.?

Pane Moudrostraku, „rovnostářské“ je především to, co rovnost káže a rovné to, co ji žije. Přerozdělovat znamená nejprve sebrat, již jen tento samotný akt vylučuje obecně rovný přístup k věci. Ostatně přerozděluje také fašista i židobolševik, výpalník i lichvář, socialista vybírá a přerozděluje, kapitalista akumuluje a alokuje. A berně „bere“ berňák, nebo přichází exekutor a všichni berou proto, aby bylo co porcovat, přidělovat a z čeho si ukrajovat, a především, aby bylo možné zřídit korýtko a korumpovat, pane Moudrostraku. Příděl je samotná podstata korupce. Pokud Vám ty příspěvky nedávají smysl, pak nejspíš proto, že se pohybujete v uzavřeném světě určitých představ. Ale to asi nejste zdaleka sám. Ty příspěvky nejsou ani o Dobru a Zlu, jsou o rozdílu mezi fikcí a žitím té fikce. [smích]

316745

>Jen pravicujici jednoduchy organismus potrebuje mit V.Š.E. projeto a přeloženo a prevykladano pres FOX News ci ProTiProud a pod.[/i]
Ale vlastně je to chválihodný počin, když uvážíme, že je "současné putinovské Rusko rozhodně pravicovější, konzervativnější, než současný západ..."
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Pra...
Vzhledem k Vašemu udivujícímu rozhledu ovšem nemůže být pochyb o tom, že jste to analyzoval opět skvěle, pane Moudrostrak [smích]

316950

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 1

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?