Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 59 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.02.2014 04:10

Rezignace McFaula - selhání strategie USA v Rusku

To je taky nápad, dělat s takovým jménem velvyslance. Po transkripci do azbuky nomen omen !

85.?.?.?

Něco podobného, jako když byl do Jew Yorku vyslán propagovat "Česko" pan Fejk.
Kdoví, jak to myslel ten Amík s tou nedobrou silovou politikou EU vůči Rusku, paní Nulandová jí nadšená očividně není ...

304248

14.02.2014 13:11

Americký sen je mrtev!

Vot globalizácija ! Jak pravil soudruh jid Dlouhý, kdyby nepředali průmysl barevným, ti by se hrozně rozčílili

85.?.?.?

a dělali by terorismus - až taková moudra padají z trilaterálního hrobaře našeho průmyslu ...
Hnědnou, žloutnou, vládne jim povedená elita (nikoli ta z Kongresu, ta je jen vhodným hromosvodem), tak to u nich bude vypadat jak u hnědých a žlutých (spíš jak v Číně než jako v Niponu, tam dobré rady globalistů zatím oslyšeli).
Jak rozum liberála i paragrafy velí, rasy a kultury jsou si zcela rovnocenné, leč jisté rozdíly přeci jen vysledovat lze a jak pravil mulatem poražený mormon, diversita je v USA to nejfajnovější (ačkoli barevní na republikány hází kolektivně bobek). Předtím nasadili proti Obamovi potrhlého dědka (to by u naší omladiny asi nefungovalo), ale mediální žumpa měla po Bushovi II. lehkou práci.
No co, "komunismus" porazili (ne tak docela), tak je čekají jen světlé zítřky a kdo bude větší úderník, koupí si po startu z králíkárny větší haciendu - u nás to funguje také tak...
Jen ten sýček sir Russell kdysi napsal, že pokud si Amíci nezavedou socík, špatně se jim povede ...

304688

14.02.2014 13:40

Ústavní soud: pochybovat je trestné!

Třeba se také dočkáte, ten soud má zajímavé složení

85.?.?.?

přinejmenším co se vyznání týče. Jidé nejsou zrovna příznivci svobody projevu (z historického hlediska).
A z té posvátné cifry sleví tak nejvýš 250 000, aby to bylo i aritmeticky košer ...

304695

14.02.2014 13:54

Svátek lásky nebo války?

Spíše je zajímavé, jak se podařilo (?) zavést svátek, o kterém do plyše věděli jen

85.?.?.?

studenti anglického jazyka a pár světoběžníků.
Dokonce se nad tím pozastavuje i server jidovize, která jinak stojí v čele boje proti národnímu svérázu, mj. prezentací celého tria nepřechýlených moderátorek ... asi byla potřeba ideově překrýt ošklivé MDŽ...

304696

21.02.2014 12:45

Syrský scénář pro Ukrajinu?

Už dali do oběhu dojemnou story o zastřelené medičce

85.?.?.?

která stačila o svém mření uvědomit svět prostřednictvím sociální sítě, ale zdá se, že obživla.
Lékaři a zdravotníci jsou opravdu vděčným cílem odstřelovačů, zejména z pohledu propagandy protistrany...

305076

24.02.2014 00:56

Geopolitika ukrajinského konfliktu: návrat k základům

No, oni si to nemyslí zcela určitě ...

85.?.?.?

V souhlase se svým reakčním zaměřením propaguje dnešní sionismus mezi osobami židovského původu zvláštní judaistickou myšlenku, že je “židovský národ bohem vyvolený”. Ideologové a vůdci mezinárodního sionismu stále tvrdí, že existuje “světový židovský národ” a “jed­notný židovský národ” (tuto tezi charakterizoval již V. I. Lenin jako v podstatě protivědeckou a politicky reakční). Přitom se zpravidla opakuje tvrzení o “jedinečnosti židovského národa” (“atypičnosti”) a o jeho “převaze” nad jinými národy. Bývalý předseda výkonného vý­boru SSO E. Pinkus říká: “Izraelci a židé v diaspoře si uvědomují, že tvoří jediný národ, spjatý společnou historickou kulturou a spo­lečným osudem” (zvýrazněno autorem). O existenci “jediného židov­ského národa” hovořil a psal nejednou jeden z hlavních otců sionismu — Ben Gurion. Známý ideolog soudobého sionismu a judaismu Martin Buber napsal: “Židovství je atypické. Jeho základní charakteris­tiky nelze srovnávat s žádným ze známých etnických společenství.” Jiný sionistický ideolog z počátku 20. století N. Sokolov píše: “Ži­dé jsou nepochybně nejčistší rasa ze všech civilizovaných národů na světě.” Nejbližší spolupracovník T. Herzla, ideolog “západního sio­nismu” M. Nordau tvrdil, že “židé jsou méně přizpůsobiví a schopnější než průměrný Evropan, nemluvě již o všech těch pasivních Asiatech a Afričanech”.

305241

25.02.2014 03:44

Může Washington svrhnout tři vlády najednou?

Pan Dolejší z BL by vám vysvětlil, že tomu tak není a vše je přirozený vývoj

85.?.?.?

do kterého nějaké USA se svými zájmy na půlce zeměkoule nezasahují a Židé už tuplem ne.
Ten píše tak uvědoměle, že by to mohl vzít i za oplakávanou mediální madonu Drtinovou ...
Asi opravdu jde do tuhého, když se začíná mlžit i na "alternativě" ...

305302

26.02.2014 00:21

Může Washington svrhnout tři vlády najednou?

Zajímavé je především, jak popírá vliv USA & Co, který je očividný

85.?.?.?

A určitá naivita je určitě u prostých Haličanů přítomna, pokud se domnívají, že je spasí nejen skrblická EU, ale dokonce i podvodnice Tymošenková na oplátku za to, že ji dostali z krimu (odposlechnuto v TV). Žumpálisti z novinek - mimochodem v posledních dnech tvrdě cenzurující nepohodlné názory - dosáhli nových nížin tím, že její zabásnutí označili za "internaci".
Manipulativní článek má pochopitelně pravdu v tom, že svrhávaní vůdci mají masy odpůrců a dopustili se řady omylů, ovšem je demagogické tvrdit, že se toho nepokusili plutokraté prostřednictvím svých golemů využít pod masivním krytím mediální žumpy překrucující pojmy a realitu ke krvavé vyostřené konfrontaci, ke které by samovolně došlo jen stěží - a jak z obou posledních článků zde uveřejněných, tito se tím ani netají. Rovněž i srovnání zločinného ničemy Nečase s podporou stěží 15 %, který se odrovnal sám, s násilně svrhávanými přinejmenším 3x populárnějšími tzv. (volby nevolby) "diktátory" je krajně demagogické.
Té jeho ničemnosti a nenápadného podstrkování "správných" názorů do jinak solidních článků si tu již kdosi nedávno všiml a jak vidno, nemýlil se ...

305362

26.02.2014 23:08

Posunuje se Ukrajina k občanské válce a velké konfrontaci velmocí?

Reagan se mohl s Chruščovem setkat leda tak jako kalifornský guvernér

85.?.?.?

nebo se svíčkou o Dušičkách, ale Gorbačev, který nedávno trefně poznamenal, že v Kijevě selhala perestrojka, tehdy brblal, jaký že to má význam jednat s člověkem, který si evidentně druhý den nic nepamatuje...

305423

27.02.2014 00:28

Alexandr Dugin: To je velká válka kontinentů (1. část)

Jo, vyznávat Eurosajůz třeba. Jako dnes Zeman v Bruseli

85.?.?.?

protestující Ukrajince na tiskovce sdělil, že když naposledy mluvil s Janukovičem, tak se onen chtěl přidružit (a tudíž když změnil názor, ať zdechne i se sympatizanty). Vedle něj sedící skopčák ho nepřiliš vlídně napomenul, ať nemluví rusky, že mu nikdo nerozumí ...
Je příznačné, jak se po úspěšném puči začali hned všichni strachovat o teritoriální celistvost dobytého území. Podobné dohody uzavřela ta povedená unie i s různými Arabáši, což se kupodivu obešlo bez podobného rozruchu.
I na Západě si bystřejší lidé začínají klást otázku, na co že NATO 23 let po rozpadu Varšavské smlouvy potřebuje nový štáb a kam asi bude expandovat po Ukrajině a Gruzii ...

305427

28.02.2014 01:39

Alexandr Dugin: To je velká válka kontinentu (2. část)

a také jsou tam Rusíni vydáváni za Ukrajince

85.?.?.?

Židi se jen tak neztratí, ale Rusínům to reálně hrozí, Strana regionů tam měla silné pozice ...

305475

01.03.2014 01:43

Hnědá revoluce na Ukrajině

To dělají dobře, škoda, že jsme na dva kusy a nemůžeme restituovat ...

85.?.?.?

Kromě dopisu Svazu Karpatských Rusínů se velmi angažovaly zahraniční rusínské organizace nejen darem Warholových děl vlasti. Představitelé společnosti přátel Podkarpatské Rusi byli přijati kanceláří prezidenta ČSFR (panem Vondrou), dosáhli přijetí ve Federálním shromáždění, v české vládě a v České národní radě. V říjnu 1991 adresovali Federálnímu shromáždění Memorandum důkladně objasňující problémy rusínského národa a jeho nezadatelné právo rozhodnout o vlastním osudu bez machinací Kravčuka a prokyjevských komunistických kolaborantů.
Memorandum o rusínské otázce zůstalo bez odpovědi. Naše politická reprezentace kvitovala s potěšením Kravčukův obrat k tezi o „občanském státě“ a naší ekonomické reformě jako vzoru, napodobila maďarskou vládu v otázce otevření našeho konzulátu v Užhorodě. Návštěva pana Pitharta v Kyjevě svými výsledky připomíná spíše bedekr víkendových cest. Veřejná vystoupení politiků se vyznačovala podprůměrnými znalostmi i komunistické historiografie a komunistických spisovatelů z doby jejich svazáckých maturit. Výrok federálního činitele "Podkarpatská Rus nikdy nepatřila k Československu“, učiněný před novináři, je patřičný pro absolventa sovětského školství nebo svědčí o mdlém duchu jeho autora.

305598

02.03.2014 15:59

Co se skutečně stalo v noci na Krymu?

Spolu se zkušeným agentem Štětinou jsou skutečně revivalem Bratrstva kočičí pracky

85.?.?.?

Nedivil bych se, kdyby v letounu bylo kargo pro Tatary či podobné militanty, Štětináč se dle svých slov chystá tyto poštívat na místě. Za balkánské války bylo takové vměšování ze strany Turecka (ba i Iránu) běžné ...
Bohouš, který původně chtěl umravňujícími kydy spolu s Viszegraďany na Krymu udržet územní soudržnost bruselské kořisti, zcela dle svého vzoru už jen trapně prská.
A Dlouhé Bidlo se stalo odhodlaným studenoválečníkem ...

305778

18.03.2014 20:44

11. září 2001 - aneb Velká konečná ruská hra

Když budou rublíky, budou i zbraně - a lepší než americké. I proto se Izraelci sápou po ukrajinském průmyslu...

85.?.?.?

Aby se zabránilo bankrotu, měla Ukrajina dostat ruskou půjčku 15 miliard euro bez předběžných podmínek, pak ale přišel ten puč. Teď by byl ministerský předseda junty šťastný, kdyby obdržel od USA přes MMF i pouhou miliardu dolarů. (Evropané sice slíbili více, ale během pěti let…) Už přijal podmínky MMF, které budou znamenat zbídačování, nezaměstnanost a svázanost dluhy. A to byl ten vlastní důvod pro ten puč. Půjčky MMF a USA jsou významným zdrojem profitu finanční komunity a ti jsou zvyklí zotročovat dlužnické země, jak obšírně vysvětlil Perkins.
Oligarchové, kteří financovali operaci Majdan, rozseli zkázu: nejštědřejší podporovatel multimiliardář Igor „Beňa“ Kolomojski obdržel jako léno velké rusky mluvící město Dněpropetrovsk. Nechtěli od něj, aby se vzdal izraelského pasu. Jeho bratři spolu-oligarchové dostali další rusky mluvící průmyslová města včetně Charkova a Doněcku, ukrajinského Chicaga či Liverpoolu. Kolomojski není jen ‚oligarchou‘ židovského původu: je aktivním členem židovské komunity a podporuje Izrael, je i mecenášem mnoha synagog, z nichž jedna je největší v Evropě. Tomu ale nedělalo žádné problém podpořit neonacisty, i ty, kteří mají zákaz vstupu do USA, kvůli jejich deklarovanému antisemitismu. To se jeví jako důvod, proč projevy židovské uvědomělosti vůči Hnědému puči žalostně selhaly.
Nové ruské stíhačky výkonnější a levnější než plutokratické ...

306945

26.03.2014 02:31

Nová Sobotková vláda ještě horší než ta předchozí

Strany posledně jmenované editorem kompromituje jejich spojení s tuneldědou

85.?.?.?

který platí po amnestii (vcelku oprávněně) za arcizločince, Vandas se zdiskreditoval družbou s banderovci a i předtím působil dojmem, že o nějaký výraznější úspěch snad ani nestojí.
Babišova popularita je vysvětlitelná tolerancí mediální žumpy, jelikož se zjevně jedná o nastrčence, který má udržet nízkou míru zdanění firem (nejen svých, ale hlavně zahraničních, vyvážejících zisky ze země). Sám na tiskovce prohlásil, že jeho hlavním cílem bylo zabránit levicové koalici.
Navíc se ČSSD nevarována "výhrou" Pyrrha v posledních volbách zhnusila elektorátu nejen laxním postojem k církevnímu tunelu, ale hlavně eurohujeřinou, která vyvrcholila servilitou vůči Bruseli a NATO v ukrajinské kauze.
Předchozí vlády, ač mimořádně (i fyzicky) odpudivé a rovněž pracující pro cizinu (mj. Vatikán), měly alespoň tolik rozumu, že nevystupovaly veřejně jako sbor bruselských místodržících ...

307373

27.03.2014 02:28

Dopis NE Bruselu - Národní demokracie předsedovi Státní rady Republiky Krym

Nejste vy ten, co tu strašil jako Bovaryová a který oxidoval i na IVTT

85.?.?.?

kde byl označen za agenta, což vzápětí prakticky potvrdil ? Ten váš repertoár (i soukmenovce Kerryho) ohledně ukrajinské krize je opravdu nenápaditý ...

307427

27.03.2014 13:48

Dopis NE Bruselu - Národní demokracie předsedovi Státní rady Republiky Krym

Správně, řečeno slovy samarského Vovky

85.?.?.?

Buďme tolerantní.

307448

27.03.2014 14:07

Dopis NE Bruselu - Národní demokracie předsedovi Státní rady Republiky Krym

Co jste to za skupinu, děti nebo ženské (dle gramatiky soudě) ...

85.?.?.?

Nostalgičtí jsou naši lidé za tradicemi místními, či spíše sociálními jistotami a dobou, kdy ještě leccos nemělo svého vlastníka, shodou volnotržních okolností z ciziny ...nevím, co by je z tohoto mělo vyléčit v kapitalistickém Rusku, které zaučovali opravdoví machři.
Ztotožňování Ruska se SSSR by spíše svědčilo pro možnost a), indoktrinace (popsaná zde ukrajinským Rusem) přináší výsledky nejen na Ukrajině ...

307452

27.03.2014 14:12

Nová Sobotková vláda ještě horší než ta předchozí

Takže vlastně přispěl k multi kulti i k etnobyznysu svých souvěrců, majitelů ubytoven

85.?.?.?

A to mu plutokrati vyčítat nebudou, diversita (za poplatky majority) je jejich cíl ...

307453

28.03.2014 13:34

Nové Gladio na Ukrajině

Vy nevěříte zprávám židovské agentury ? No, trestné popírání to ještě není, ale ...

85.?.?.?

Také si myslím, že by agenti zde měli pracovat poněkud velkorysejším způsobem co do kvantity a kvality a neomezovat se jen na infantilní skřeky a posměšky jako jinde.
Ostatně argument já tam byl a vy ne bylo to poslední, co zbylo odpudovi Štětinovi, když byl po právu (poněkud váhám, ale nikoli v jeho prospěch) srovnáván s Goebbelsem ...
Obdivuji člověka, který dokáže zjistit na základě pouhé přítomnosti v zemi všechny (geo)politické, historické a hospodářské nuance lépe než dav publicistů, zpravodajů a jiných šťouralů...pan Stwora by se pro nás stejnou logikou měl stát nezpochybnitelnou autoritou pro záležitosti Kanady atd. atp.
Doufám, že je nepravdou i zvěst o tom, jak si vyvolení oligarchové opět polepšili ...Oligarchové, kteří financovali operaci Majdan, rozseli zkázu: nejštědřejší podporovatel multimiliardář Igor „Beňa“ Kolomojski obdržel jako léno velké rusky mluvící město Dněpropetrovsk. Nechtěli od něj, aby se vzdal izraelského pasu. Jeho bratři spolu-oligarchové dostali další rusky mluvící průmyslová města včetně Charkova a Doněcku, ukrajinského Chicaga či Liverpoolu. Kolomojski není jen ‚oligarchou‘ židovského původu: je aktivním členem židovské komunity a podporuje Izrael, je i mecenášem mnoha synagog, z nichž jedna je největší v Evropě. Tomu ale nedělalo žádné problém podpořit neonacisty, i ty, kteří mají zákaz vstupu do USA, kvůli jejich deklarovanému antisemitismu. To se jeví jako důvod, proč projevy židovské uvědomělosti vůči Hnědému puči žalostně selhaly.

307515

28.03.2014 15:04

Přelud občanské společnosti

Asi mají toho potápěče nějak extra pod dohledem, jako dřív Altermedia

85.?.?.?

Ty už pro jistotu odstřelili.
Představitelé vlády a veřejní spolupracovníci tu mohou samozřejmě předkládat názory svého zaměstnavatele, ale měli by to činit transparentněji s uvedením hodnosti apod., když už na ně přispíváme ...

307522

28.03.2014 16:20

Tři, kteří stvořili válku

Reagan nebyl členem republikánského establishmentu. Porazil kandidáta Establishmentu George H. W. Bushe (otce George W.

85.?.?.?

ve střetu o republikánskou nominaci na prezidenta. Tím, že přilákal voliče jak Demokratů, tak Republikánů, Reagan dosáhl obrovského volebního vítězství. Reagan měl dva cíle: jedním z nich bylo skoncování se stagflací, druhým bylo ukončení studené války. O nic jiného se moc nezajímal. „Závody ve zbrojení“ a „obrana proti balistickým raketám čili star-wars“ nebyly nikdy skutečné. Šlo o hrozbu použitou, aby přiměl Gorbačova vyjednávat o ukončení studené války. Na rozdíl od současné Republikánské strany Reagan chtěl mír, nikoliv válku.
Vím to, protože když se mi povedlo stanovit novou ekonomickou politiku, která vyléčila stagflaci, tak mě prezident Reagan jmenoval do super-tajné prezidentské komise, která nastoloval moc nad CIA.
CIA odporovala Reaganově úsilí o ukončení studené války, což činil i mocný vojensko-průmyslový komplex, před nímž americký lid varoval prezident Dwight Eisenhower ve svém posledním projevu k národu. Konec studené války ohrožoval zisky mocného vojenského průmyslu a moc CIA.
CIA říkala, že to bude Sovětský svaz, kdo vyhraje závody ve zbrojení, protože Sovětský svaz mohl na rozdíl od USA kontrolovat investice a mohl alokovat celý hrubý domácí produkt Sovětského impéria do zbrojení. Reaganova tajná komise ale CIA přehrála. Byl jsem jako člen výměnného programu studentů mezi USA a SSSR roce 1961 v Sovětském svazu a sledoval jsem situaci. Moje první kniha (v roce 1971) tvrdila, že sovětská ekonomika selhala. Když jsem o desítky let později v roce 1989 a 1990 v Moskvě promlouval k Sovětské akademii věd, přinášeli mi členové Ekonomického institutu kopie mé knihy, abych do nich dal autorský podpis. A to jsem si myslel, že v Sovětském svazu existuje cenzura.
Sovětský svaz se zhroutil tři roky poté, kdy Reagan opustil úřad. Pro nás, kteří jsme Reaganovi pomáhali ukončit studenou válku a zbavit se hrozby jaderné války, to bylo překvapení. Já sám a mnozí další Reaganovi přívrženci jsme oponovali rozšiřování NATO za zmenšené hranice Ruska. To, čeho si svět není vědom, je to, že kolaps Sovětů v USA rozpoutal novou, nesmírně nebezpečnou ideologii známou jako neokonzervatismus.

307524

28.03.2014 17:17

Tři, kteří stvořili válku

Američany nezastavilo, ani když jim Britové vypálili r. 1812 Washington

85.?.?.?

Samotný Washington si vybudovali poté, co je v dosavadním hl. městě Philadelphii obtěžovali vojáci žádající žold (jak jsou si jen počátky demokratur podobné...).
Jsou to odolní rváči, jak je známo z Pattonových projevů a překvapilo to i Hitlera během ardenské ofenzívy. Nebo alespoň byli, než zhnědli, zežloutli a ztloustli.
Ale článek umožní pochopit takové jevy, jako je adorace komiksové "kultury" a "záchranu" Jessicy Lynch ...i když Španělé vyšli propagandě vstříc premiérovým zřízením koncentračních táborů.
P.S. Ve filmu popisujícím útok "Drsných jezdců" na San Juan (zbytečný podnik, kopec byl v dostřelu námořních děl) je i pasáž o zabíjení německých poradců, jakási předzvěst veledíla dyslektika Tarantina "Hanební parchanti" ...

307529

30.03.2014 00:34

Rusko obviňuje Západ z „nestoudného vydírání“ při hlasování OSN o Ukrajině

To je od vlajkové lodi mediální žumpy přání otcem myšlenky

85.?.?.?

Pochopitelně že nebudou jásat nad navrácením Krymu, když jim otloukají o hlavu Tibet, Ujgury atd., ale Putinovi (ten jim veřejně poděkoval za podporu) postačí, když se budou držet stranou, dobře vědí, že po Rusku by byli další na řadě, i když celý ten čínský projekt se někomu moc honí k ožebračení americké i evropské střední třídy, vydávané poté za "přirozený proces".

307582

05.04.2014 16:27

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

Izrael má své zájmy všude, kam vkročí vyvolená noha - a na Ukrajině si docela polepšil...

85.?.?.?

Oligarchové, kteří financovali operaci Majdan, rozseli zkázu: nejštědřejší podporovatel multimiliardář Igor „Beňa“ Kolomojski obdržel jako léno velké rusky mluvící město Dněpropetrovsk. Nechtěli od něj, aby se vzdal izraelského pasu. Jeho bratři spolu-oligarchové dostali další rusky mluvící průmyslová města včetně Charkova a Doněcku, ukrajinského Chicaga či Liverpoolu. Kolomojski není jen ‚oligarchou‘ židovského původu: je aktivním členem židovské komunity a podporuje Izrael, je i mecenášem mnoha synagog, z nichž jedna je největší v Evropě. Tomu ale nedělalo žádné problém podpořit neonacisty, i ty, kteří mají zákaz vstupu do USA, kvůli jejich deklarovanému antisemitismu. To se jeví jako důvod, proč projevy židovské uvědomělosti vůči hnědému puči žalostně selhaly.
Krom toho i v médiích, okázale ignorující ty nesprávné odstřelovače, probleskly zprávy o více či méně bohulibých aktivitách maskovaných veteránů blízkovýchodní demokracie.
Ostatně nepolapitelnost sniperů, kteří jsou vždy pohotově, když je třeba zažehnout "občanskou" vzpouru (oškliví teroristé to definují jako změnu politické situace na vojenskou) je pozoruhodná. Nepovedlo se to ani na Krymu, kde sniper zastřelil ukrajinského praporčíka a ruského kozáka a další z obou stran zranil.
Obsazení Krymu po nástupu nacionalistů v Kyjevě byl jistě připravený scénář, armády celého světa by se měly chystat na nejroztodivnější situace a tato byla celkem předvídatelná, po měsících intenzivního západního vměšování a stupňující se radikalizaci majdanistů. Ale jen kvůli Krymu iniciovat pád relativně přátelské vlády by se Putinovi sotva vyplatilo, zejména když vezmeme v úvahu reakci USA a jejich satelitů.
I u nás se čírovci s blbondy více diví tomu, proč se Krym odtrhl (asi měli po vzoru "vyjímečného" Kosova místní podříznout pár Ukrajinců v uniformě), když se tam "nic nedělo", než nad bystrým uznáním hnědého puče ze strany jejich vlád. Bystřejší by to mělo varovat, co záhy nastane, až plutokraty hra na demokraturu omrzí ...

307953

06.04.2014 12:52

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

SS braly kde koho, před červencovým atentátem měly totiž povoleno jen 10 % branců - dobrovolníků

85.?.?.?

a tak Himmler bral kde se dalo, nejen mezi etnickými Němci, ba dokonce se neomezoval ani na Germány, ba ani na europoidy - z té slavné donedávné "Ukrajiny" tam dokonce u Němců sloužilo cca 550 židů (nerabínských) a hafo mongoloidních Tatarů. Do haličské divize SS se namísto povolených 25 000 hlásilo hned 80 000 (kam se hrabou Češi).
Bandera (převrat mu asi udělali k jubileu) byl v koncentráku ( a dva jeho bratři tam zahynuli ) protože likvidoval konkurenční nacionalisty vedené Melnykem, už před válkou byl odsouzen v Polsku k trestu smrti, změněno na doživotní žalář.

308025

27.04.2014 15:27

Jak ukrajinská krize nakonec skolí anglo-sionistickou říši

Asi tu kromě sajanů máme i siskáry, kteří přispěli k nadšení svých protějšků bajkou o přeplácených pasáčcích

85.?.?.?

a teď se to bude šířit po virtuálních vlastech českých hned vedle evergreenů o banánech a toaleťáku, protože mládež o hrůzách normalizace toho ví péčí masmédií proklatě málo.
Rovněž žádná neopravená normalizační střecha se jeví jako blábol a města byla plná lešení spíš než kvůli havarijnímu stavu (který nyní v případě některých objektů - nemluvě o pozůstatcích průmyslu - spíše pokročil) kvůli neblahé "rozestavěnosti", kdy se jeden projekt musel přerušit kvůli momentálně důležitějšímu kvůli nedostatku pracovních sil - ač byla tehdy populace dle dnešních měřítek mickey mouse degrees "nevzdělaná", byl docela problém přimět lidi dělat rukama.
Jedinou pobídkou byly asi peníze, a je faktem, že mnozí "socialističtí" vzdělanci (zejména ti krapet sociopatičtí) chápali vyšší příjmy těžce fyzicky pracujících jako jakýsi nechutný egalitářský výstřelek na úkor jejich nerealizovaného zaslouženého nadstandardního blahobytu. Dnes se asi tetelí blahem, když se špinaví nevzdělanci hrabou v popelnicích, živoří z minimálních platů či penzí, případně umrzají na ulici ...

309068

27.04.2014 18:32

Jak ukrajinská krize nakonec skolí anglo-sionistickou říši

Jak neustále vykřikuje europoslanec ČSSD Rouček, Rusko chudne

85.?.?.?

Ovšem otázkou je, kdo teda bohatne a proč nemá dost a humanitárně hamtá a hamtá - a strašně se diví, že to těm chudákům Rusům začne po dvaceti letech vadit, když jim dohamtá na práh ...

309075

27.04.2014 23:36

Řekněte NE všem těm velkým lžím!

to by mu opravdu hrozilo, protože oddělovat vězně dle barvy pleti je velmi ee

85.?.?.?

Jak moudře rozhodli zámořští Skotáci, multi-kulti se musí šířit i takto ... There are more men raped in the United States—about 90,000 every year—than women—a mere 40,000. Most of the male rapes take place in prison, and good many of them are interracial, with blacks and Hispanics searching out and raping white men.

309094

30.04.2014 03:41

Role Západu v ruských reformách

Výstižný opis "Rape of Russia". Nám také fest zasolili a krást chtějí i na Ukrajině

85.?.?.?

pochopitelně opět hlavně pravověrní (piclého starostu Charkova hned lifrovali do Izraele, kam při chabém Janukovyčově protiútoku utekli i někteří sponzoři Majdanu).
Proto se rádo zdůrazňuje, že na Ukrajině vlastně nic zajímavého a cenného není (snad kromě pro Rusy pracujícího zbrojního průmyslu, jak škodolibě poznamenává Dolejší).
V článku také nebyly dostatečně vypíchnuté "zásluhy" Schwarze-Sorose, které zmínila jiná popisovatelka drancování nešťastného Ruska.

309193

30.04.2014 03:57

Ukrajinští vojáci zabiti za to, že odmítli střílet do vlastních lidí

Tak říkejte Pravému sektoru židobenderovci

85.?.?.?

když Vám neonacisté "nesedí", to je myslím docela výstižné ...

309194

03.05.2014 16:57

V Oděse zabíjejí bez rozdílu ženy, staré lidi i děti

Asi nemá Rusko rád, protože už není "komunistické", na agenta BIS by byl přiliš otevřený

85.?.?.?

(ti nasazovali agenty i k Cibulkovi, než přišel o rozum), ovšem je možné, že už se jde "do finále" a masky mohou padat.
Čulík pak zastává politkorektní linii jednak kvůli (nejen) Čechům vlastní EmmyGrantovské nafoukanosti, ale i kvůli západnímu grantu. On i ten jeho oblíbený Guardian, když došlo třeba na proces s Miloševičem, produkuvali v podstatě liberálfašistické zvratky.
Židovští oligarchové se zmocnili řady velkých novoruských měst a promptně zastrašili nebo zkorumpovali tamní starosty a velitele milice - z Oděsy se utíkalo na Krym už před měsícem, podobná situace nastala i v Charkově.
Běžná populace na Ukrajině (jako asi všude mimo paštúnská kmenová území) se do boje moc nehrne a zde může hlavní úlohu hrát mediální žumpou marginalizovaná "Národní garda" a pravosektorové úderky, spolu s podporou skutečné Říše Zla (nebo došlo k přepólování ?) - tzv.mezinárodního společenství.
Je zajímavé, že když přišli na Majdanu o život za dosud neojasněných okolností arménský islamista a běloruský násilník (nemluvě o ve Slezsku popáleném Cikáněti), měl z toho "svobodný" tisk ujímání, kdežto masakr názorových odpůrců pučistů jejich neuniformovanými příznivci vytlačuje málem do lokálek...
Ovšem protiruské postoje zaujímá velká část populace spíše z ignorance než z "uvědomělé" zavilosti, třeba tato anketa na spíše "pravicovém" Týdnu vychází "půl na půl"...

309364

04.05.2014 01:57

Několik faktů o Putinovi

Však on to Indonésan Barry Soetero neměl v životě lehké

85.?.?.?

Ani jeho rodiče. Ani jeho prarodiče. A kam to dotáhl, na nejmocnějšího muže světa. Nějaký škarohlíd sice onehdá do Hyde Parku napsal SMS, že je jen loutkou korporací, ale osvícený host ho poučil, že korporace žádnou moc nemají a jen slouží lidu - čo povedám, zákazníkům (na příkladu zkrachovalé PANAM)...

309422

04.05.2014 17:00

Obrázek lepší než tisíc slov

A kdo to platí ? No že se ptám....

85.?.?.?

Ukrajinsko-židovský byznysmen Igor Kolomojskij patří mezi oligarchy, které současná pučistická vláda dosadila na začátku března do čela východoukrajinských ruskojazyčných regionů. Vládnoucí gubernátor Dněpropetrovské oblasti Kolomojskij, s aktuálně odhadovaným majetkem přes 35 miliard korun, je mimo jiné spoluzakladatel největší ukrajinské komerční banky PrivatBank. Je známý svým odporem k Rusku a Rusům. Patří také mezi ty ukrajinské Židy, kteří odmítají označovat agresivní militanty z EuroMajdanu za "fašisty", "neo-nacisty" a antisemity. Naopak, údajně jedinou hrozbu vidí tito Židé v Rusku a zejména v Putinovi...Nad otázkou financování ozbrojených militantů během EuroMajdanu se sice dodnes vznáší otazník. Ovšem ve své gubernii se pan Kolomojskij financováním "kontra-revoluce" už netají. V reakci na protesty ruskojazyčného obyvatelstva na východě Ukrajiny rozjel 16. dubna akci: nabízí jménem svým i své PrivatBank tisíce dolarů těm protestujícím, kteří přestanou demonstrovat a nechají se odzbrojit; deset tisíc dolarů pak nabízí Kolomojskij za odchyt ozbrojeného "moskala" (ukrajinské pejorativní označení etnického Rusa). Podle amerického deníku The New York Times měl Kolomojskij už také poskytnout z vlastní kapsy okolo pěti milionů dolarů na palivo a baterie pro ukrajinské armádní transportéry a helikoptéry, aby vůbec mohly opustit své základny a angažovat se aktuálně v "operaci proti teroristům". Rozuměj proti pro-ruským aktivistům.

309491

05.05.2014 09:41

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

Takové řeči jsou naprosto od věci, cenzura je nepřípustná

85.?.?.?

(nebo jak to píšou v tom nezávazném dokumentu) a úroveň zpracování nemůže být důvodem k odmítnutí, pokud je to technicky odvysilatelné a neporušuje to očividně a slyšitelně zákon.
Ať už je to sofistikovaná provokace (i když Bartoš měl jedno popotahování, většina mu toho projde) nebo ne (profi jidi se na facebooku nad ním čílí přímo rutinně), nená mu "naše" TV co zakazovat (had není objekt vysílaný po 22. hodině a děti sledujících volební šoty je méně než někdejších občanek NDR sledujících Cimrmany).
Nebo je snaha podpořit všemi způsoby Uhnii o oblibě celých 30 % ?

309579

19.05.2014 02:32

Metody Syngenty při umlčování opozice vůči GMO jsou neuvěřitelné

Premiér Dmitrij Medveděv nedávno oznámil, že Rusko nebude nadále importovat GMO produkty

85.?.?.?

a uvedl, že země má dostatečnou plochu a zdroje k produkci přírodních potravin.
„Pokud chtějí Američané jíst GMO produkty, ať si jedí. My to dělat nechceme. Máme dostat plochy a příležitostí k produkci přírodních potravin“
Rusko zvažovalo své připojení k dlouhému (a neustále se rozrůstajícímu) seznamu anti-GMO krajin již delší dobu. Činí tak potom, co skupina ruských vědců naléhala na vládu, aby zvážila alespoň desetiletý zákaz geneticky modifikovaných organismů za účelem důkladného prozkoumání jejich vlivů na lidské zdraví.

310255

24.05.2014 02:51

Apel plukovníka Strelkova

Obávám se, že se o náhodnou shodu nejedná - ten pán se jmenoval Walter Rosenberg

85.?.?.?

a proč nespojit příjemné (budování sekulárního kultu) s užitečným ( upozaděním jména nepříjemného a zvláště v hospodářské oblasti erudovaného kritika ?)
Jinak co se týká potýkání se opolčenců s židobanderovci, je štěstím, že pučounští zplozenci pekel jsou na tom s bojechtivou omladinou podobně (snaží se mobilizovat i do 55 let).
Používají sice různorodé nájemné zabijáky, ale ti jsou si vědomi žoldnéřského pořekadla, že mrtvoly si pro žold nechodí a tudíž jsou opatrní.
Strelkov by mohl vyhlásit v odvetu nábor jakési anti NWO interbigády, likvidace banderovského genetického odpadu v žoldu té nejodpornější plutokracie by se měla stát nejčestnější povinností opravdu uvědomělých bílých Evropanů ...

310569

25.05.2014 03:34

Apel plukovníka Strelkova

No parodie na referendum tam už byla před dvaceti lety - a dopadlo to podobně

85.?.?.?

Jidobenderovci nyní bez Krymu ruskojazyčné přehlasují a pokud tyto nechtějí být zotročeni mezinárodním i tuzemským oligarchou, nezbývá jim nic jiného než sáhnout po zbrani a napravit zločin kalmycko-čuvašského atd. míšence, kterého stále paradoxně uctívají ...
V roce 1994 byl Donbasu hozen úplatek, aby se snížila míra nespokojenosti, která panovala ve společnosti. Ten se cynicky nazýval "poradní průzkum (veřejného mínění)". Ale co to může být za průzkum když se hlasovalo hlasovacími lístky souběžně s volbami, a to na základě "zákona o referendu"? Ve skutečnosti to bylo referendum, jehož výsledky byly jednoduše Kyjevem ignorovány.
Vezměme na vědomí, že (tehdejší) oblastní rada se řídila zákonem Ukrajiny o "Všeukrjainském a místních referendech." Bylo to tedy referendum, ale mělo speciální název - "průzkum", aby se snížil jeho význam a aby nemusela být provedena jeho rozhodnutí, která jsou v souladu s ústavou Ukrajiny závazná. Vždyť výsledky byly pro Kyjev zjevně neradostné. Tady jsou.

Hlasovalo se o 4 otázkách:

1/ Souhlasíte s tím, aby Ústava Ukrajiny upevnila federativní uspořádání Ukrajiny?

Výsledky v Doněcké oblasti:

Pro - 79,69%

Proti ¨C 15,02%

Neplatných hlasů - 5,29%

Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro - 84,14%.

Výsledků hlasování pro oblast Lugansk se nenašly.

2/ "Souhlasíte s tím, aby Ústava Ukrajiny upevnila ruský jazyk jako státní jazyk Ukrajiny spolu se státním ukrajinským jazykem?"

Výsledky v Doněcké oblasti:

Pro - 87,16%

Proti - 8,54%

Neplatných hlasů - 4,30%

Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro - 91,08%. Výsledky v oblasti Lugansk:

Pro - 90,38%

Proti - 5,04% neplatných hlasů - 4,58%

Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro ¨C 94,72%.

3/ "Souhlasíte s tím, aby na území Doněcké (Luganské) oblasti jazykem práce, úřadů a dokumentace a také v oblasti vzdělávání a vědy byl ruský jazyk (používán) spolu s ukrajinským?"

Výsledky v Doněcké oblasti:

Pro - 88,98%,

Proti - 6,86%

Neplatných hlasů - 4,15%

Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro - 92,84%.

Výsledky v oblasti Luganska:

Pro - 90.91%

Proti - 4,51%

Neplatných hlasů - 4,58%

Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro ¨C 95,27%.

4/ "Jste pro podepsání Charty SNS (Svazu nezávislých států), plnoprávnou účast Ukrajiny v hospodářském svazu, v meziparlamentním shromáždění SNS?" (v roce 1994 to bylo synonymem euroasijské integrace.)

Výsledky v Doněcké oblasti:

Pro - 88,72%.

Proti - 6 82%

Neplatných hlasů - 4,45%

Bez neplatných hlasovacích lístků: Pro - 92.86%. Výsledky v obl...

Automaticky kráceno

310628

07.06.2014 02:02

Zbraně, prostitutky a drogy – to jsou věci, se kterými je spojen Petro Porošenko

Spolková republika Německo představuje poválečný konstrukt v režii vítězných mocností

85.?.?.?

Západní část byla anektována a rozdělena mezi USA, Velkou Británii a Francii (Trizóna). Východ připadl Sovětskému svazu. Důsledkem domluvy mezi mocnostmi vznikly nové německé instituce, politické strany i stát jako takový. V jejich režii byl přijat roku 1949 Základní zákon SRN (Grundgesetz). Tedy nikoliv formálně ústava (Verfassung).V ní se téměř nesetkáme s jinde naprosto běžným termínem "občan", nýbrž s "Němci" či "lidem". Už i americká ústava právní konotace občanského vztahu běžně používá.

Němci, na rozdíl od všech ostatních Evropanů, nemají občanské průkazy. Tamnímu obyvatelstvu úřady přidělují toliko osobní průkazy (Personalausweis). Z definice tak jeho držitel není občanem, ale osobou, a z Němců je "personál". Zní to přehnaně? Na závěr článku to bude ještě zajímavější… Při pohledu na osobní průkaz zaujme ještě jedna věc. Všude je naprosto běžné, že se tam uvádí státní občanství (tedy u nás Česká republika, jinde USA, Francouzská republika, Rakouská republika atd.). Jen Němci tam nemají občanství uvedeno, tedy SRN, pouze německou příslušnost (Deutsch).

311186

06.07.2014 04:23

Skutečný Majdan je v Novorusku

Podle jednoho blogu, který v RU záhy zamázli, to až tak rafinovaný plán nebyl ...

85.?.?.?

Někteří se domnívají, že součástí jezuitsky lstivého plánu USA bylo vyvolat občanskou válku, do které bude vtaženo Rusko a ve které utrpí porážku. Jenomže historie Krymského jara ukázala, že samotné povstání v Sevastopolu bylo pro všechny účastníky konfliktu překvapením. Vyvíjelo se zpočátku bez účasti Ruska a jeho důsledky byly pro Washington překvapením, neboť tam považovali celé území Ukrajiny – včetně Krymu a Donbasu – za nedotknutelné vlastnictví toho režimu, který byl přiveden k moci v Kyjevě.
Povstání v Sevastopolu, znásobené místním separatismem, bylo Kyjevem fakticky proignorováno. Kyjev nepodnikl nic k tomu, aby město udržel. V Kremlu v tom uviděli sympatickou šanci k provedení “vpádu do Prištiny č.2″, neboť místní obyvatelstvo je tam velmi loajální Moskvě a je tam i pár vojenských jednotek. Byla naplánována a provedena perfektní (to myslím naprosto vážně) kombinovaná spec.operace k začlenění Krymu do RF. Zcela jistě se dostane do učebnic pro specialisty “určitého typu”. Vypadala ještě efektněji, než porážka gruzínské armády v roce 2008.
Američané, nemluvě už o Kyjevu, jí propásli. Setrvačnost tohoto úspěchu stvořila nejenom efekt dočasné konsolidace společnosti, ale též vyvolala ve vládnoucích kruzích určitou euforii, která ovšem na pozadí nedávné katastrofy vypadala poněkud podivně. Bylo vyhlášeno, že po mnoha letech “bez ideologie” a národní ideje, byla idea nakonec nalezena – znovusjednocení rozděleného národa a de facto “shromažďování zemí”. Mezi opozičními patrioty (a dokonce i částí levých patriotů) začalo být to, co se dělo, vnímáno jako svým způsobem konec šablony: celé roky jsme tvrdili, že Putinův režim je proti lidem, ale on… “Krym je náš!” posloužilo jako katalyzátor hurá-vlasteneckého nadšení (podobně jako počátkem První světové války) a tímto prizmatem se posuzovalo to. co se dělo v Donbasu. Předcházející tomu politická katastrofa, kdy se zhroutil Janukovičův režim, byla náhle pociťována jako svého druhu smutné nedorozumění.
Ovšem jestli v Krymu Kreml jednal v maximálně příznivých podmínkách, Američané nestihli reagovat a Kyjev to, se dělo totálně prospal, pak v Donbasu vývoj procesu odpadnutí Doněcka a Luganska narazil na určité těžkosti.

312749

07.07.2014 03:52

Konstantin Knyrik: Je bezodkladně nutná jakákoli reakce Ruska!

Proč Kaganát pí. Nudelmanové osvětlí odkaz

85.?.?.?

zde ...
Židobenderovci nejspíš nebudou vítáni jako osvoboditelé, jak jednou psali v bakalonovinách (ale už od toho upustili).
To, že se Putin nechal zprostit závazku intervenovat ve prospěch zahraničních Rusů vojensky je poněkud znepokojující, stejně jako Lavrovovy řeči o tom, že ozbrojená fáze konfliktu skončí do několika týdnů.
Jen aby se neopakoval jugoslávský scénář, kdy se Miloševič vykvajzl na krajinské a bosenské Srby a jak dopadl ... čiň Jidu dobře a Haagem se ti odmění ... eurográzli vedou již dlouho drzé řeči.

312845

08.07.2014 04:19

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

Autor zcela pomíjí fakt, že přes dvacet let řádění sionmédií (a moc jiných na UA není) stvořilo pěknou verbež

85.?.?.?

jakési "naše" čírovce a jednodenní hladovkáře, ovšem na steroidech - a ti Rusy nikdy milovat nebudou. Proto už před konfliktem mnozí inteligentnější Ukrajinci radili k rozdělení země dle kulturně-etnického klíče - tzv. ukrajinská národnost je záležitost zcela umělá a šířená spíše byrokratickým tlakem, nepřesně srovnatelná s naší "národností moravskou" a většinou hrdých Moraváků národnosti české, např. na Donbase jsou údajně Rusové v menšině, ovšem rusky mluví přes 90 % populace ...
Bohužel židovští oligarchové coby organizátoři majdanského krveprolití (pod patronací Chazarů ze zahraničí) se stihli připravit, posilnit své zabijácké tlupy, zkorumpovat ruskojazyčné fízly a předáky ještě víc, než je na UA zvykem, po převratu pak přešli k otevřenému zastrašování a vraždění "před (zavřenýma) očima Západu".
A tak se Rusku podařilo jen povinné minimum strategického Krymu (kde předtím okřikovali separatisty za "narušování suverenity UA"), což ovšem může být kdykoli využito proti němu jako záminka k válce, neboť západní společnost je zcela pod sionistickým dezinformačním tlakem (který má za cíl mj. nastolení masivní ignorance, která je pro manipulaci davů přínosnější než sofistikované budování obrazu nepřítele).
Uznáním Novoruska by nemuselo dojít k válce ("občanské" ani světové) a i mírná oficiální pomoc by vrátila juntu do patřičných mezí a zcela jistě by neupevnila její postavení mezi hoholy, ale jak jsou v něčem jidi a jejich majetky (dle Talmudu celý svět) - a dokonce lidová rep...

Automaticky kráceno

312889

10.07.2014 03:14

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

No to tedy rozhodně není - a nejen proto, že se autorovi zdá nesmyslným

85.?.?.?

historický název Novorusko. Miloševič také jednal, moudře opouštěl národovce, a kam to nakonec dojednal ... Naposledy bych ocitoval smáznutého Colonela Asaada, který zřejmě zveřejňoval pro Kreml nemilé otevřené informace, a starou diplomatickou moudrost - "Rusko není nikdy tak silné, jak vypadá a nikdy tak slabé, jak se zdá ..."
- Dnes je mezi provládními politology módní svádět všechno na špatné obyvatelstvo, že prý “co tě nepálí” a “hlavně aby nebyla válka”. Proto je všechno tak špatné a proč by tedy měl Putin bojovat, když všichni ostatní sedí doma? To je pravda, ale je to pouze část pravdy, kterou se tito autoři snaží zamaskovat celou řadu neúspěchů ruské politiky na Ukrajině, včetně neúspěchů samotného Putina a Lavrova jako ministra zahraničních věcí. Jde o to, že organizování lidí Jihovýchodu zdola bylo celá léta potlačováno jak ukrajinskou vládou, tak “Stranou regionů”, na kterou sázelo Rusko a která pří likvidaci proruských organizací dosáhla dokonce větších úspěchů než Juščenkova vláda. Což Kreml sledoval se stoickým klidem. Například konzul RF v Krymu Andrejev nazýval místní separatisty (v mnohém jen díky nim se podařilo “Krym je náš!”) provokatéry podrývajícími územní celistvost Ukrajiny. Kromě KPU a vitrenkovců prakticky nikdo nechodil pošťuchovat se s banderovci v Kyjevských ulicích. Žádné organizace k řešení těchto úkolů vytvořeny nebyly.

V Kremlu měli za to, že k realizaci svých zájmů na Ukrajině mají politických a ekonomických pák více než dost, ovšem státní převrat 20.února odhalil bezmoc této politiky. Symptomatické přiznání Puškova nejlépe popisuje příčiny katastrofy...Rusko vložilo v průběhu 20.let 200 miliard do ukrajinské ekonomiky, kdežto USA – 5 miliard do “rozvoje demokracie”. Zřejmě jsme je vložili ne tam, kam bylo třeba. Důležitá lekce.

Takovéto lekce jsou obyčejně zaplaceny krví.

Ruský kapitál dlouho choval iluze o tom, že je pomocí vyděračských smluv (které se takovými staly díky “oranžovým” – pokud to někdo zapomněl, přehodnocení cen vyvolali právě “oranžoví”) možné řešit otázku základny ČF, ovládnout strategické podniky a mít vliv na politický systém. Ovšem fakticky se s pomocí laciného plynu, zavírání očí na jeho reexport, různých ekonomických preferencí, laciných úvěrů a podobných věcí budovaly základy čistě antiruského a rusofobního státního útvaru. Neboť zatímco se v Moskvě bavili primitivními Čubajsovými výmysly o “liberálním impériu” a řízení bývalých republik SSSR pomocí ekonomických nástrojů, Američané celá léta vychovávali antiruskou elitu a mládež. ...

Automaticky kráceno

313036

17.07.2014 00:32

Válečné zločiny a zvěrstva páchaná ukrajinskými ozbrojenými silami a národní gardou

Před sto lety o ní nikdo neslyšel

85.?.?.?

A teď je najednou den ze dne slavnější ...

313377

21.07.2014 02:06

Let MH17 skončil nad Ukrajinou

Co se může stát levicovému plátku, když jde "do tuhého", nám už předvedl Dolejší v blistech

85.?.?.?

A létat ve válečné oblasti je krapet nerozum, oblasti se každý rozumný dopravce zkoušel vyhnout už od března, kdy byl ještě celkem klid.
Odtajněné dokumenty z nechvalně proslulé Operace Northwoods z roku 1962 potvrzují, že americký náčelník štábů plánoval „vytvoření incidentu, který by přesvědčivě demonstroval, že kubánský letoun zaútočil na charterový civilní letoun a sestřelil ho na cestě ze Spojených států na Jamajku, do Guatemaly, Panamy či Venezuely.“
Náčelník spojených štábů plánoval to letadlo naplnit „skupinou vysokoškolských studentů odlétajících na prázdniny,“ aby tak Kubu plně démonizoval a potenciálně si tak uprostřed studené války připravil jeviště pro konfrontaci se Sovětským svazem.

313634

14.08.2014 00:17

Náhorní Karabach a dominová destabilizace katastrofy

A sám Putin je na Krymu s georgijevskou stužkou

85.?.?.?

https://www.youtube.com/watch?v=Jm8alxD6YjI&app=desktop

315367

05.10.2014 21:52

Setkání čtenářů Zvědavce a předvolební meeting

Jó, liberálové jsou slušní a rozumní lidé - pokud nenarazí ne někoho neliberálního

85.?.?.?

To se hned promění v rozdurděné saně, u nás i jinde ...

318603

05.10.2014 23:49

Kdo tvoří „Islámský emirát“?

Rusko nic gruzínského (snad kromě sebevědomí) nenarušilo, neb si kravatožrout začal

85.?.?.?

Ovšem mediální žumpa začala po nezdaru gruzínského útoku ječet o ruské intervenci, přesně jako dnes na UA ...

318609

13.10.2014 17:05

Volby do Senátu: Byla to pro mne úžasná zkušenost

Těm, o kterých článek nepojednává, rozhodně není jedno, zda budou domorodce okrádat sami nebo nějací místní

85.?.?.?

darebáci, vždyť jde o oběživo. Proto tak vyšilují ohledně Putinova Ruska a jejich mediální žumpa preventivně postřeluje i osoby, které jim dobře posloužily či stále slouží, jako třeba naše dva poslední prezidenty.
Editor jim dal teď do ruky trochu větší klacík než měli, anžto sprostý lid málokoho nenávidí více než "posrance", jejichž obzvlášť odpudivou odrůdou se mu jeví být senátoři - o čemž svědčí čím dál tím nižší účast ve volbách, kdy není problém se ve 2. kole dostat i pod 10 %. Teď se stačí zmínit o neúspěšné kandidatuře, a podprůměrně inteligentní jedinec mu ke komunofašistovi a antisemitovi ještě přilípne etiketu potencionálního vyžírky.
Jinak o těch našich opozičních či skoronesystémových partajích je těžko soudit, zda se jedná o "preventivní" projekty nejmenovaných či jimi ovládaného vnitra, nebo je hatí shody nekompetentnosti a neschopnosti, což je nejzřejmější u postavy lídra DSSS, který by mohl alespoň zužitkovat zuřivou mediální antipropagandu jako "radikálové" na Západě (kteří ovšem s nejmenovanými záhy po volebním úspěchu najdou konsensus nebo nečekaně exnou).
Okamurovo hnutí bude asi rovněž "pod kontrolou", navíc se jedná o ziskový podnik vzhledem k malému počtu členů a velkému počtu vyvolených milionů ... lze jen stěží předpokládat, že by mediální žumpa přijímala vcelku shovívavě nějaké projekty ambiciozních (ji nevlastnících) jednotlivců, které by ohrožovaly podstatu systému ...

319037

15.10.2014 03:08

Novorusko: A za co jsme vlastně umírali?

Podobné dekly jsou tam "povinné", více zde ... www.zvedavec.org/komentare/2014/06/6024-osudovy-trojuhelnik-rusko-

85.?.?.?

Mozgovoj to vidí jasně ... zde

319117

26.10.2014 20:11

Totální válka by mohla vypuknout na východní Ukrajině každý okamžik

Páč už je to ukrajinství přešlo

85.?.?.?

Ona tam totiž byla nějaká ta referenda, vědí ?

319837

29.10.2014 15:51

Vede CIA pomlouvačnou kampaň proti Putinovi?

Bez zejména ruských dobrovolníků by žádné Novorusko nebylo

85.?.?.?

tamní obyvatelé sice chtěli po rozvalu CCCP maximální míru autonomie (ve svérázném novém státním útvaru pochopitelně marně) a po židobanderovském puči i nezávislost, ale netušili, že NWO již odhodil všechny zábrany a půjde i přes mrtvoly bílých Evropanů.
Tudíž se spoléhali na neustále "globálně" hlásaný respekt k lidovému hlasování a touze po sebeurčení, která byla dokonce "vyjímečně" podpořena v případě Kosova i brutální agresí.
Ovšem i náš (polo)osvícený hradní pán toto označil za nezávazný průzkum veřejného mínění a tudíž se musela nezávislost hájit "tradičnějšími" metodami a nelze mírumilovným občanům vyčítat, že se hned nevrhli ve zbroji (které se navíc nedostávalo) na nejbližšího vládního vojáka (který zpočátku žádnou bojechtivost nejevil).
Proto vzali zavděk místními i zahraničními militanty, kteří pučistický, neustále sílící nápor zadržovali co to šlo. Putinovu zásahu bránilo jednak samo nejasné směřování nové státnosti, nežádající o připojení k matičce Rusi, druhak vychytralá praxe Ukrů, kteří z polovičních i čistých Rusů vytvářeli statistickými triky echt Ukrajince a tudíž se zdálo, že v Novorusku jsou Rusové minorita.
Strelkov měl sice pesimistické, ale realistické komentáře (kromě posledního, kdy zle vyčinil kozákům a mylně ohlásil obklíčení Doněcka), ale pro obranu dělal, co bylo v jeho silách. Jako v podstatě bělogvardějský reakcionář mohl sotva doufat v podporu odchovanců sovětských akademií z Generálního štábu RF, a tudíž se musel před všearmádní ofenzívou (zdánlivě nevhodně přerušenou, i když rozumné zákulisní důvody tu být mohly) coby vrchní velitel poděkovat ...

319976

05.11.2014 03:14

Soulož do zadku

A to to prý kdysi nedělali ani devianti ...

85.?.?.?

Even in ancient Greece, generally thought to be a culture very friendly to male homosexuality, this antipathy was clear and often expressed. The famous "romantic friendships" the Greeks favored, between an older man and a young boy, did not usually involve buggery. Greek fathers — warriors, athletes and orators, who believed women belonged in the kitchen — did not care to think of their sons "playing the part of a woman." The classicist K.J. Dover's 1977 book Greek Homosexuality, based on a careful analysis of ancient pornographic pottery, revealed that what went on was "intercrural" sex — between the thighs. (This was also the technique favored by Oscar Wilde, according to one of his biographers.)

320330

12.11.2014 02:49

Hysterická kampaň proti Zemanovi pochází z dílny amerického velvyslanectví

Číratec naslouchal pozorně výkladu pančelky exsoušky, leč pamětníci vědí své

85.?.?.?

Důchodce pouštěl režim milerád, protože jejich emigrací by ušetřil penze (podobně jako je Žid scientolog Jaceňuk dnes nechce platit Novorusům). A prohlášením přízně (pozváním), že za ně zaplatí veškeré náklady včetně zdravotního ošetření odpadala nutnost devizového příslibu, který byl hlavní překážkou vycestování nach West.
Režim toto uvolnil rok před pádem, když přestal zkoumat, kde žadatel o výjezd k valutě přišel. Úplná liberalizace cestování, připravená starým režimem a dle harmonogramu spuštěná 15.12. 1989, byla v nedávném průzkumu vydávána za hlavní triumf demokratury ...

320843

20.11.2014 01:15

Projev, který nikdo neslyšel

Ten Václav na koni nebyl král a zájem o jakékoli demonstrace je mizivý

85.?.?.?

což je vzhledem ke katastrofální situaci milionů ovčanů s podivem. V Brně prý uctívalo režimní ikony asi třicet lidí, plus cca dvě stě číratých a 50 "dělníků" ...

321498

22.11.2014 16:53

Budoucnost už není, co bývala

Ta Procházková tomu rozumí

85.?.?.?

jak vidno i jinde. Je zajímavé, že "naši" číratou omladinu přivedly ani nechci říci kým ovládaná masmédia na lumičí stezku nejen své záhuby pomocí idolu v podobě zvetšelého šišlajícího feudála, který se svým restitučním šibalstvím ani netají.
Jaký to rozdíl proti USA, které byly zničeny coby stát bílých protestantů pod hesly pokrokové pestrobarevné budoucnosti a panáky jako McCain či mormon(!) Romney se naopak udržovala omladina dál od republikánských hlasovacích lístků, protože mulat měl pro loutkovodiče asi nějaký ten "symbolický" význam...

321756

23.11.2014 17:29

Budoucnost už není, co bývala

To je známá věc, že Opletala zastřelil nějaký "po německu" oděný civilista krátkou palnou zbraní

85.?.?.?

A republiku předčasně vyhlásil v říjnu 1918 obchodník se zeleninou místo cesty za dodavateli, jak nám v jedné ze srozumitelných her objasnil zvěčnělý p. prezident ...

321808

23.11.2014 18:43

Budoucnost už není, co bývala

No, na Masaryka Wilson prý přímo neřval

85.?.?.?

ani ho nesepsul jako malého Jardu, jak učinil Velšan L.George dle představ Kosatíka v Českém století (přičemž vypouštěl pozoruhodné obraty jako "My Angličané..."). Ovšem dle svědků při zjištění přesného počtu Skopčáků na našem teritoriu vyskočil ze židle a podivil se "Proč mi o tom Masaryk nikdy neřekl ?"
No, ale byl to profesor a určitě měl doma slovníky a encyklopedie, nemluvě o státním aparátu k dispozici( i když oproti dnešku byl superštíhlý).

321813

29.11.2014 17:08

Co Američané slaví v den Díkuvzdání

Jen málokdy se tamní vládci, nějakou náhodou všichni židé (které do Kalifornie kdysi zahnal velký Tomáš Alva)

85.?.?.?

alespoň trochu utnou a nastíní relitu, jaká opravdu panovala v jimi nezfabrikované historii ... vida, co vzniklo z porušování autorských práv, za které se nyní vyvolení převelice berou.
A ten Lincoln byl opravdu dost "kontraverzní", není divu, že se mu staví pomníky ...

322255

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
17,08 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
20,96 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 158,18 Kč
1 unce stříbra
528,26 Kč
Bitcoin
412 730,77 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?