Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 34 příspěveků, 6 různých jmén: <nic>, =(!)=, Bekota, emil tituška, Míra Vykládal, raskolnikov.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.01.2011 21:02

Ropu se ukrýt nepodařilo

RE: Jak snadno usvědčí kupecké počty autorku z alarmismu

85.?.?.?

Hmm a zkusil jste nekdy tu ropnou skvrnu plovouci na hladine podplavat?
Videt plovouci skvrnu na hladine je jedna vec a videt vyverajici ropu z hloubky 1500 m je vec druha.

236221

Zlodějský a prohnilý systém je beze cti a pravidel, no a s tím právě souvisí ony záchodové funkce, jak steve pochopil... [mrknutí jedním okem]

266044

03.04.2012 17:54

Zdeněk Jirotka

RE: pro Jarmilu a Moudrostraka

85.?.?.?

nemá, je to jen nějaký názor, a ten stojí a padá s vírou stoupenců v jeho pravdivost...
to by mi ale nestálo za komentář, jde o jeho manipulatvní přístup k diskuzi obecně, který již jakémukoliv výsledku dává dopředu lživou pachuť...

266297

03.04.2012 18:10

Moravskoslezští rodáci a ticho u veverek

RE: Věci Prodejné

85.?.?.?

já se obávám, že zde už vůbec nejde o to, zdali nějaký bárta jo, nebo ne, ale zdali systém ve stávající podobě je ještě vůbec stravitelný, případně co s tím, protože volby evidentně nic neřeší, pouze řešení dále oddalují a komplikují, a jak tedy naložit s těmi, co zneužívají slabiny systému ke zbídačování lidí a zakopávají se v pozicích... a vůbec co s lidmi, kteří si evidentně zatím nejsou schopni nic lepšího vytvořit, prosadit a obhájit...

266300

04.04.2012 16:40

Nový Mandela

RE: Smutné

85.?.?.?

Předčil jsi má očekávání, udo1, to je skutečně neskutečný guláš nesmyslů.
Křesťani jsou produktem jednotného imperiálního kultu ze 4 st. jehož součástí je i množství historizujících vyprávění uspořádaných do jakéhosi kodexu známého jako Bible. Bez tohoto by nic, co je dnes chápáno jako křesťan, neexistovalo. Bez tohoto imperiálního kultu ze čtvrtého století by neexistovali nejen římští křesťané, ale ani kacíři, heretici, kopti, ortodoxní, pravoslavní, desítky větví protestantů a všech možných a nemožných ježíšových sekt. A také by samozřejmě nebyl ani islám, poarabštěná verze na východních územích impéria. A taktéž by nebyl ani žádný judaismus, neboť i ten je jen dalším produktem téhož imperiálního kultu ze čtvrtého století. Nejstarší biblický text je Codex Vaticanus, je psán řecky, je ve Vatikánské knihovně a pochází... ze čtvrtého století.
Řecky proto, protože nejstarší předlohou Bible je řecká Septuaginta, což jsou texty zpracované řeckými akademiky v Alexandrii řecky. Všechno ostatní jsou jen další lokální verze a překlady. I hebrejština je produktem těchto pozdějších překladů, díky čemuž se s ní vůbec začalo psát. Vatikán samozřejmě podporuje všechny báchorky dokazující historicitu Bible, biblickou archeologii a podobné paskvily, které dějiny obrací naruby, protože má k tomu pádný důvod. Starý civilní zákoník byl v rukách císaře a byl vyjádřením jeho moci, proto bylo římským kněžstvem (císařova opozice) upřednostněno něco jiného, a tak vznikla Bible, a v tu chvíli ani moc nezáleželo na tom, co vní je, nikdo v tom ani pěkně dlouho nečetl (bylo to stejně pro jistotu zakázáno), všechno stálo na výkladech kněžíků o jednom Pánu. Obskurní čachry okolo této čítanky, jejíž děj je situován i do nedávno vzniklé a rekolonizované provincie Judea (vznikla za Julia Cézara) stočil nahlížení na svět a dějiny středověce absurdním směrem. Impérium nutně potřebovalo jednotný universalistický kult ve snaze to udržet pohromadě, proto je křesťanství především průkopníkem multukulti.
Pokud se považuješ za křesťana, tak jsi produktem římského imperiálního kultu ze čtvrtého století, úplně stejně jako ti judaisti. [smích]

266351

05.04.2012 00:02

Nový Mandela

RE: Veselé

85.?.?.?

Jo, jednotné vyznání automaticky způsobuje, že nejednotné výklady vyplodí odpadlíky, kteří dřív nebo později plní svou užitečnou roli, neboť je to produkt téhož. Křesťané si judaisty museli vytvořit, jistě uznáš, že by to bez nich nebylo plně funkční. Jestli se jedná o skutečné postavy nebo fiktivní je úplně jedno, protože biblické příběhy jsou zhruba stejně vypovídající, jako příhody brouka Pytlíka – kdo chce, najde si v tom všechno a popřít chrousta nejde. Jenže kdo to však začne brát vážně a doslova, duševně začne strádat. Pavel je téměř jistě smyšlená figura, stejně tak nikdo na kopci v Jeruzalémě nikoho na kříž nepřibíjel. A co ti můžu říct s naprostou jistotou, víra v tyto báchorky žádný vliv na tvůj pobyt v nebi nemá, stejně jako zařazení se do kategorie „křesťan“.
No, tím jsem chtěl od začátku říci, že hledání té „podstaty“ v těchto vodách, je marnost nad marnost. [mrknutí jedním okem]

Co se týká „svitků z Kumránu“, tak tento objev věků je asi z r. 1947 (načasování, náhoda, rozhodně zajímavé) a je oním počátkem oživování Bible, kam spadá i biblická tzv. archeologie. Na dataci bych nesázel, je +- 300 let a útržky jsou většinou překlady řecké Sedmdesátky, tedy v podstatě potvrzují, co jsem už psal nahoře. Že jsou křesťané duševně narušení, to je můj názor, za kterým si stojím, gulášek uda1 na tom nic nezmění. Brát to jako urážku je zbytečné, kdybych to myslel zle, tak bych se tu s tím už dál nezdržoval, prostě bych urazil... a šel.

Ještě k tomu, co psal dub. Zoroastismus se podepsal především na Talmudu, neboť ten vznikal právě v perském prostředí, to jsme zase o staletí blíže k dnešku. Na křesťanství měl samozřejmě také vliv, ale křesťanské (přesněji katolické) rituály jsou především z mithraismu, který je ještě mnóhem starší a samozřejmě je odražen i ve Védách. Z Malé Asie si to přinesli i římští legionáři, nadšení provozovatelé Mithrova slunečního kultu (oběť boha-býka). Velké obětiště bylo i v prostoru Vatikánu.
Starý zákon vychází koncepčně z egyptských kultů, což je docela přirozené, Řekové vládli Egyptu, investovali do obnovy tamních chrámů a využívali egyptské kněžstvo k pacifikování afroasiatů (prostě politika), a na domorodce samozřejmě věci jako obřízka a „poslední soud“ platili více, než Aristoteles nebo Platón. Řekové jinak mrzačení považovali za opovrženíhodné a rozhodně je nenapadlo obětovat kus ohanbí svého dítěte, jako úlitbu bohu. V akademii shromáždili snad všechno, co kdy někdo sepsal a díky řeckým paralelním překladům vytesaných do kamene vůbec dokážeme luštit hieroglyfy, protože tím naštěstí už zfanatizovaní alexandrijští křesťané nedokázali zatopit, když likvidovali toho antického ďábla ve velkém.

Myslim, že to snad prozatím stačí. [smích]

266374

06.04.2012 21:49

Nový Mandela

RE: Veselé

85.?.?.?

Tak vidím, že to nestačilo. Pokusím se krátce, ať tu příliš nezabírám cenný prostor.
Náboženství se zabývá vírou v boha, ateismus ne, "falešní bozi" jsou falešní jen z náboženských pozic.
Monoteismus je zotročení ducha ve jménu jediné autority. Pokud je to jeden pytel, tak hlavně v tomto smyslu.
Termín "judaismus" v kontextu starověku je úplný nesmysl.
Issa? Není třeba lavírovat, Ježíš - Juzeus (Diu - Zeus) je prostě Deus – Dius - Deivos, avšak ne jako diviak, ale jako divoucí (zářící) bytost, předmět mnoha mýtů a představ (i-dejí). Smysl pojmu "nebe" je obloha (nebhos), zatímco smysl slova "Bůh" (Bhaga) je bohatý (mocný) zaměnitelné jednak s Pán–Otec (jako Pitar, Páter, Jupiter, Diu-piter), a tedy opět s Diem. Vše je indoevropské. I ten Jehova je schován za Jova (Jupiter), pro Semity bez samohlásek je to nezapsatelné, nečitelné a nevyslovitelné (Jehova = Ieoua = Ioua = Jova).
Egypt byl indoevropské kultuře podřízen již dávno před Řeky, Řekové ho převzali jako silně rozvrácenou periferii velké Persie. Egyptský kult, jak ho známe, je již čistě helénská záležitost, je to řecká rekonstrukce a účelové oživení mumie. Nebýt protestantů, kteří "ukořistili" katolíkům Bibli a začali ji vzývat jako trofej, tak by tím zblbnul jen zlomek stávajícího počtu biblistů (tisíc let dozadu kněžíky nenapadlo, že by se knihy mohly stát lidovou záležitostí)
Judea (Iu-dea) vznikla z jižní Sýrie jako římská kolonie, s římským právem a s římským náboženstvím. O vliv tam vždy usilovali i Peršané (tenkrát jako Parthové), když tam před tím proběhlo šest válek mezi řeckými Ptolemaiovci a Seleukovci. Proto to bylo mnohokrát kolonizované území, povětšinou veterány (sebrané od Atlantiku až po Indii), do dob Říma spravováno výhradně helénskou (řecko-perskou) aristokracií. A tak se z toho stal doslova horkej brambor. Prostě je to brána ze Středomoří do Asie.
A to trvá doteď.
Za původní egyptské "judejce" (žid je až římský termín odvozený od obyvatele římské provincie - žiude) lze s velkou nadsázkou označit snad jen afroasijské Palestince (před Římem Jižní Sýrie – Palestina), jejichž postavení je však zhruba takové, jak za Dária, Ptolemaia, Tibéria, Konstantina atd., zbytek jsou vlastně zase vojáci z různých koutů světa.
furt stejný... [mrknutí jedním okem]

266483

07.04.2012 11:04

Zdeněk Jirotka

RE: Díky za oddechový článek

85.?.?.?

To by byla i ta ovce chytřejší, než papblb, kterej se znevolní, jen tak, jakoby nic, za potištěný papír. "My tady tvoříme hodnoty a Žid nám to bere!" [oči v sloup] Tak si to představ, jak si někde sedneš na prdel, na palici si dáš jarmuli a budeš vesele lichvařit s potištěnym papírem. Jak dlouho myslíš, že ti to vydrží? Lůza zůstane lůzou, dokud bude na tyhle kraviny věřit. Hlavně se vždycky podívej, kdo ti to cpe pod nos, třeba se ti pak rozsvítí. No jasně, kapitalismus je bezva, jen nám to kazí Žid. Nebo nám komunismus pokazil zlý Žid? Ale kdež. Zlý Žid pokazil katolíkům ráj na zemi. Ne, co to pletu, zlý Žid to kazí mohamedánům. Sakra. Nebo pravoslavnejm? Uh. Co to pletu, Martin s Jeanem na to kápli ... protestantům to kazí zlý Žid. A toho jedinýho hodnýho Žida (blonďatýho Araba) umučili. Takoví jsou ONI...
Každej den potkávám průměrný a velmi aktivní křečky, kteří jsou schopni kvůli pár šupům udělat doslova cokoliv. Aha, tak tady jsou! Židi! Ale proč taky nadávaj na Židy? Ha! Trik! Musíme je odhalit, jsou všude mezi námi, hemží se a škodí a vydávají se za nás...jsou převlečení! Někteří se dokonce mění! Dokážou mutovat a mezigalakticky putovat!
No... tohle nejspíš opravdu nevypadá dobře...

266501

08.04.2012 14:55

Nový Mandela

RE: Veselé

85.?.?.?

Pod vlivem vytrvalé křesťanské masáže z TV, kterou jsem dnes dobrovolně podstoupil, abych si rozehřál po ránu nervovou soustavu, odpovím celkem optimálně naladěn a pokusím se to jen stručně naznačit, jinak to bude nekonečný. Podívej se na náměstí sv. Petra (od rána v TV), máš tam všude odpovědí nespočet – klasický styl (Řecko), sakrální architektura a numerologie (opět Řecko, třeba Pythagorova škola) a prastaré indoevropské mýty - většinou archetypální kosmologické ideje, klasické Řecko vzniklo kolonizací ze severu, stejně jako Persie, a to je spojeno do římského imperiálního stylu, dnes klasické znamená téměř totéž co imperiální (sakrální budovy, vládní budovy, banky, burzy atd.). My své vlastní minulosti a vlastním omylům nemůžeme utéci, budou se nám vracet na hlavu tím důrazněji, čím více je budeme chtít hodit na nějakého fiktivního protivníka. Zakopáváme sami o sebe, o svou vlastní minulost - blízkou až vzdálenou… to není jen nějaký chytristický blábol, to je naše každodenní plahočení se v důsledcích doslova a do písmene…
Ale tady to…
Udo1, člověče, víra v boha, který není… skutečně jsi mě rozesmál, opravdu, ještě teď se šklebim… znovu, tohle je věčný problém pouze pánbíčkářů, ateisté to mají vyřešeno, bůh je pro ně nereálný, protože v něj nevěří, ať je takovej nebo makovej, a tedy prostě pro ně není…
Skutečnost vnímáme, proto je vždycky subjektivní, je to výsledek práce našich smyslů a toho, jak si ji dokážeme vybavit – představit. Když někdo uvěří v představu, stává se pro něj skutečností. Ovšem pokud někdo věří v něco, co si ani nepředstaví, pak je to slepá víra, fanatismus… prostě duševní nedostatečnost…
Pokud věříš v boha, který není, pak je nepředstavitelný (slepá víra), pokud věříš v boha, který je, pak jsi naprosto normální polyteista, protože to je jakákoliv představa boha. Jednobožci hádající se s druhými jednobožci jsou jen omezení polyteisté, vnucující druhým svou jednoduchou představu. Z toho vyplývá, že univerzální monoteismus hraje na slepou víru v nepředstavitelného boha a plodí stádo duševně narušených fanatiků, neboť zákaz idealizace je prakticky totéž, co zákaz myšlení, a tak se vyvinulo i křesťanství a jeho deriváty, je to jen všeobecný úpadek jako běžná součást všech cyklů. [smích]

266547

22.05.2012 18:12

Vlastenectví proti euroatlantismu

RE: Demokrat, nebo nacionalista?

=(!)= 85.?.?.?

No…jen jestli nedáte víc právě na ty legendy. Vy argumentujete „ježíšovým učením“, jako kdybyste snad nějakou tou židokřesťanskou sektou starověku sám prošel.
Ale co se tím lavírováním pokoušíte dokázat, pane Oracle, stále se snažíte oddělit režim Franca od fašizmu a římského kléru? Přivést synchronizovaně k moci vojenské režimy sice mohlo někomu připadat jako snaha řešit sociální lapálie obyvatel, jenže z toho nakonec jaksi vypadlo inovované mocenské uspořádání světa. Nebo snad Tiso sledoval zájem prostého Slováka více než Říma? Někdo to tak vidět může, ale o tom, že v tom hlavní roli sehrávalo církví kontrolované náboženství, tak o tom vůbec nepochybujte. Jestli máte pocit, že za Franca bylo fajn… pak to vykládejte těm, co po instalaci těchhle režimů skončili, často jako bezejmenní, v hromadných hrobech (a speciálně Franco nechal hroby odpůrců důsledně zahladit...)
> Druhá signifikantná vec je, keby Francov režim neposkytoval ako-tak dôstojnú obživu vlastným obyvateľom, tak netrvá asi 40 ale 10-15 rokov (príkladom je celá južná Amerika kde ľavicové režimy a fašistické či pravicové režimy podporované USA sa striedali každých 10-15 rokov), prosím myslite trochu...
tak já tedy myslím… a myslím, že jste sem zase jen tak něco plácnul… Francův režim nikomu obživu neposkytoval, naopak, tyhle režimy obvykle samy potřebují být důkladně živeny. Dokonce jsou režimy, které právě proto, že honěj lidi jak stroje a často i odírají až na kost, tak vykazují vysokou životnost, jenže o stabilitě rozhodují i jiné věci a často i vnější. „Lid“ však v tom obvykle hraje až ty třetí housle.

269452

26.11.2012 22:38

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Hamas vs. židé

raskolnikov 85.?.?.?

"je v rozporu s tím, co vidíme" ... no a co vlastně "vidíme"...
zde je tedy polopatický příklad
Vložený obrázek
tak který z nich páchá tu genocidu, který je válečný zločinec..., a ten první zleva vlastní nějakou banku? (třeba opravdu spravuje nějakou kasičku, těžko říci, a i kdyby, má být za to kýmsi popoháněn? nesou snad na hrbu "zločiny izraele"?
nejspíš těžko, proto můžu jen s obtížemi považovat takovou argumentaci za racionální, a proto jsem napsal, co jsem napsal...
a taky proto to ani neznamená neexistenci židů, zblblých sekt, genocidy atd., pouze to znamená obecnou přítomnost po staletí živeného odporu k jedné odpadlé sektě, což má náboženský (iracionální a svatými žvásty podepřený) základ...
proto i ty další vývody jsou jen, lituji, blábolení...

279618

03.12.2012 20:52

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

raskolnikov 85.?.?.?

jelikož po převratu bylo celkem zasolženicinováno, tak jsem pojal mírnou averzi a nijak zvlášť jsem tohoto nositele nobelovy ceny nestudoval...
já jsem sice nositel toliko odřených kalhot neruského střihu, ale jedno vím jistě, jakmile někdo dělá z židů národ, není to samo sebou (solženicin je v tom důsledný) a je jisté, že jeho pohled je tak determinován nábožensky (dle něj je tak i tak za vším "ztráta boha" )... osobně mi přijde zvláštní, že by ho národy "ztratily" během sezóny, takže tím bych "příčinu" za sebe uzavřel, ovšem ani solženicin nikde neviní židy z iniciace revoluce, dokonce je tady i vlažně obhajuje, ale na druhou stranu ryze v katolicky ortodoxním stylu jim neváhá přišít všeobecné podvracení od pití počínaje, kabalismem a módními manýry konče...
jistá nostalgie po ortodoxním carismu je cítit i z jeho analýzy příčin pogromů, které jdou odněkud "z podzemí", i když připouští, že represivní chování ruského impéria proto vytvořilo "jaksi bohužel" ty správný podmínky...
tím jsem odpověděl, ano, solženicin staví na ruské imperiální náboženské tradici...
...
ale proč, sakra, tu mám polemizovat s nějakým klimovem, solženicinem a tak, když ti se tu k tomu nikdy nevyjádří, kde je tu vlastně názor?
kde má ruský žid nějaké národní atributy? má zemi a jazyk? vždyť mnoho potomků z kdysi židovských rodin se považovalo a považuje za ruské vlastence, mluví rusky, rusko berou za svůj domov a sousedy za své bližní bez ohledu na to, jak se jejich prabába modlila (sám sem takový potkal)...
já naprosto chápu, že mnoho soudných lidí považuje vyhrabávání prvotního hříchu žida za nebezpečnou hru, a taky že nebezpečná je, a to ne kvůli "zlýmu židovi" (žid děsí akorát sektáře), ale kvůli již globálnímu křesťanskýmu zatemnění mozku, které se ve snaze o "očistu" není schopno nikde zastavit, a to ani před hromadami vlastních "obětí"...
...
ještě dodatek ke kvídovi níže... copak tě nutím reagovat? jenže ty ani nediskutuješ, ty tu předhazuješ cizí argumenty a chceš abych tu polemizoval s nějakými romány... a ještě jednou, náboženská geneze je náboženství a nehodlám se na to dívat jako na racionální argumentaci...

279931

06.12.2012 13:57

Janečkova pozitivní evoluce – raz dva tři, show dva tři

RE: Nechápu pivní Pepíky a lídlující Mařen/ky

85.?.?.?

>Když čtu článek a diskusi pod ním, stále méně rozumím zinkajícím pivním Pepíkům a/i lídlujícím pravicujícím Mařen/kám:
sice nerozumíš, za to víš, co je pro ně nejlepší...
to tě tak rozlobila poznámka o stbáckém synkovi? pročpak? [smích]
>Vždy sloužili a slouží jako rohožka velmocem. Nyní rozbíjí a rozebírají EU
tak slouží, nebo neslouží...

rozumíš vůbec sám sobě? [mrknutí jedním okem]

280123

21.12.2012 08:19

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: balkanizace je nesmysl

Bekota 85.?.?.?

Pane Guru, ale já netvrdím vůbec nic jiného, než co se píše ve vysoce odborných studiích zabývajících židovskou otázkou. Pan Klimov mi byl doporučen právě zde, jako největší odborník specialista a hlavně vědec, který je vysoce racionální a nezaplétá se do náboženství. No tak jsem dal na dobrou radu a v pojednáních pana ze CIA si pilně studuji. Troufám si říci, že tu tvrdím to samé co pan Klimov, pan Guru, pan Quido, pan Dub a mnoho zdejších dalších studentů židovského problému. Pouze se to snažím doplnit o ještě nějaká nová externí data.
Tak například:
Když východoevropští rabíni hýří stejným genem, kterým se pyšní árijští Slovani, jak si to vysvětlit? Kdo vlastně byli ti Chazaři (Kozaři), kteří se zjevili uprostřed árijské oblasti a na jakousi slovanskou gótštinu napasovali hebrejské znaky, toť otázka doslova židovská. Možná záhada, ale určité vysvětlení by se tu nabízelo. Chazaři Židé se nešíří po mužské linii, ale po spletitých liniích ženských. No a to asi mohlo vzniknout tak, že agresivní feministické Chazarky v loupeživých tlupách unášely a zotročovaly nebohé slovanské kresťaninské otce Gojímy, které pak ve svých doupatech poskákaly, a tak plodily ty Kagany nesoucí stále po mužské linii onen árijský slovanský gen. A to jsou Oni. Maskují se jmény kresťaninů a škodí Církvi (a lidstvu).
Když pan Quido tvrdí, že Židé páchají genocidu, je to protižidovské? Myslím, že by to mnohý popleta mohl nazvat antisemitismem. No a máme problém. Není náhodou pan Quido židovský degenerát? Podle pana Klimova je antikristovým znamením, typickým pro tyto degeneráty, jistá vnitřní sebenenávist, která se projevuje právě tím nešťastným antisemitismem. No vidíte, pane Guru a co Vy, už jste si provedl Klimovovu samoprověrku?

(V příspěvcích musíte rozlišovat závadnou ideologii a neslučovat ji s nějakou etnicitou nebo náboženstvím, je to nezákonné a neodpovídá ani skutečnosti. Nikdy to totiž nejsou všichni příslušníci nějaké etnické nebo náboženské skupiny, ač v ní může být více častá nějak závadná ideologie. Díky – moderátor.)

280939

01.01.2013 23:31

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: Dokonce i HAARATZ otiskl clanek o nejvetsich vrazich sveta.

85.?.?.?

ale ty jsi pěkný taškář! děkuji, bylo to milé a veselé, taková ta osvěta vtipnou formou, to mají všichni rádi, pobaví se, nakonec i tu bublinku si koupí... [mrknutí jedním okem]

281326

30.01.2013 22:28

Palestinci říkají, že zřejmě nemají na výběr a musí dát Izrael k Haagskému soudu

RE: Izrael diskriminuje nejen Palestince

Bekota 85.?.?.?

Dobrý večer, pokoušeje se to pochopit, z uvedeného mi vychází, že etiopský žid věří společně s mezinárodním judaistou v mýtus zbloudilých kmenů zmizelých někde v proudu času. Příslušník nalezeného kmene, například v Etiopii, je potom Etiopský Žid. Podobně svou kmenovou příslušnost nacházejí židé rozptýlení jinde po světě, a tak se z nich stávají Židé, kteří se mohou soustředit v sektoru Izrael. Tamní správa je pak v zájmu demokracie očkuje. Hm.

284024

08.02.2013 16:36

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: K Nurimberským zákonům:

Bekota 85.?.?.?

Jsem rád, že tu někdo konečně zase zavzpomínal na našeho akademika. Už jste si provedl jeho samoprověrku? (připomínám - návod zde http://zvedavec.org/nazory_5259.htm#ptr280508)
Pokud ano, můžeme pokročit, aniž bychom upadli do podezření z hysterického antisemitismu, nebo naopak ze semitofilství.
Teď bych si dovolil jedno malé doplnění k výše uvedeným míšencům. Podle mého soukromého výzkumu jejich původu, byli všichni ještě ke všemu: Hitler 1/1 římský katolík, Goebbles 1/1 římský katolík, Himmler 1/1 římský katolík a jezuita, Heydrich 1/1 římský katolík, Eva Braunová 1/1 římský katolík. Skroro to vypadá, jakoby celá ta smetánka měla ještě k té židovské krvi navíc 100% římské krve.
Jinak, samozřejmě, prostý německý lid, jakožto každičký lid, ten nikdy za nic nemůže.

284523

21.02.2013 22:48

Co po kapitalismu?

RE: Kapitalismus?

raskolnikov 85.?.?.?

>Takže peniaze musia mať hodnotu, ktorá sa uchová prípadne rastie to je za X peňazí kúpite rovnaké alebo väčšie množstvo rovnakého tovaru.
aha...
kdyby tohle platilo univerzálně a skutečně by se rostoucí hodnota dala ukrývat v penězích, všichni by už dávno jen seděli a čekali na ten tovar za ty přírůstky... prostě takovej zázrak, asi něco jako boží dar...
jenže on ten prevít spíš sešle nějaký kobylky, co všechno sežerou a uchovaná hodnota v penězích je pak kde? no, můžeš začít hádat... [mrknutí jedním okem]

285280

25.02.2013 18:02

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: ponižování Slovanů

raskolnikov 85.?.?.?

a stále to úporné ukazování prstem, tebe ten žid tak trápí, žes úplně zapomněl na sebe…jejich bůh je přeci i ten tvůj, ty přeci věříš, že je to ten jeden, nebo ne? a jestli skutečně souhlasíš, tak je v tom i to, že víra slovanů (a nemám zatím nic přesvědčivého, že by entita jménem „slovani“ byla přítomna před „pravoslavím“) je v širším smyslu totéž… jen jestli už neukazuješ do zrcadla, udo... proto jsem uvedl i toho rabiho, připoměly mi ho právě tvoje argumenty...
ty vlastně ani tolik nediskutuješ, přijde mi to spíš jako vytváření dojmu komunikace pod záminkou opět a jen ukázat na nějakého žida (dokonce takzvaného), v čemž tkví asi celý point těch traktátů…

285407

23.04.2013 21:24

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

85.?.?.?

vtipný, s tou ženou, fakt dobrý... [mrknutí jedním okem]
jinak předpokládám, že do takových zařízení se vstupuje s cílem stát se "dobrým pastorem", bible nebible...
výrostek jozífek dostal doporučení na seminář od kapucínů, kteří vyučovali na katolické škole v gori, kde studoval před tím, a kde projevil svůj zvláštní talent... na semináři v tbilisi byl pět let, tedy "opustil" seminář kdy... v posledním roce?
jezuiti si nyní naopak pravoslavnou církev pochvalují, útočiště v ní jim poskytla už kdysi carevna kateřina (dlouho před stalinem), no a tak si to tam prostě z nějakého důvodu oblíbili, tak studuj pilně, mají ještě rozsáhlejší bibli než latiníci [smích]

288723

25.04.2013 19:18

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

85.?.?.?

>Vzdělání (i dokončené) ještě neznamená, že tím dotyčný načuchne.
záleží na tom, jestli je někdo talent, nebo dřevo... dřevo se hodí na ledacos, ale těžko se z něj stane revolucionář a spasitel
víš kdo vychovával třeba fidela, mirdo? můžeš hádat... jednou [mrknutí jedním okem]

288813

13.07.2013 21:07

Korupce v přímém přenosu

RE: Snad by se tu lépe vyjímaly příspěvky nahnědlé než takto zkreslující....

85.?.?.?

vlastně ani nevim, proč na takovej výměšek mám reagovat, ale třeba tě to přinutí myslet (budu projednou optimista)...
zatímco jako "indokrinovaný" tu píšu z vlastní zkušenosti, tak ty tu jako místní "expert odhalovač" vykrmuješ odkazy na traktáty salónních marxistů z BL, rady poradců prognostických prominetů, nebo dokonce ohromující rubriky z idnes (je mi líto, ale nemám ani čas tohle všechno číst, a ještě se k tomu vyjadřovat)...
co takhle něco málo sám vypotit, než dělat hlásnou troubu indoktrinářům, aspoň nějakej pokus... [mrknutí jedním okem]

293257

14.07.2013 02:13

Korupce v přímém přenosu

RE: Vlastizrádce ...

raskolnikov 85.?.?.?

další tragikomik...
ve všem, co jsem napsal, mám pravdu, neboť je to zkušenost, a tu nebudu lakovat nějakou "objektivitou", a taky na co? protože se mi to teď nelíbí, ty "objektivito"? naopak, na blití jsou ti obdivovatelé komunistickýho lágru, kteří se nikdy z ničeho nepoučí, pouze klušou cestou nejmenšího odporu zpátky do ohrady...
když už jsme u tý lichvy a exekucí, kdo myslíš, že tvoří ty gangy jištěný justicí a šmírovacim aparátem, to myslíš, že to diriguje havlovo zombie, nebo co? vždyť je to plný těch komoušskejch "dobrodinců", co si akorát strčili legitky pod polštář, podivej se, kdo tady špicluje čachruje a kupčí, kdo od začátku dřepí v "orgánech", já tam (kromě obskurních katolickejch reinkarnátů) vidim už jen rudý zadky, co nám tu jako předváděj ten kapitalismus a tak, nalezli do EU, odkud "demokraticky" řečněj, zatímco z ní vyráběj novej sojuz, no tak co nařikáš, šlape to přesně tam, kam chtěj a konec konců nejspíš s nima i ty...
to si tu snad někdo myslí, že komouši milujou živnostníky a přejou jim veselej důchod? já naopak od počátku vidim, že tzv. levice (plná komárů) sem tahá korporace, aby jim nadělala z lidí "proletáře - voliče" v montovnách a tzv. pravice (plná komárů) pracuje vytrvale na rozkladu všeho, co směřuje k soběstačné existenci, aby to tý "internacionální levici", co nejvíc usnadnila... tady nikdy nikdo nic směrem pryč od toho zkrachovalýho "socialismu" neudělal (kromě pachtících se samoživitelských bláznů zotročujících svoje rodiny), jen kecy a zase planý kecy, všechno vždy směřovalo nazpět k dirigismu, akorát si tu lezou do zelí poskoci černých a rudých prdelí a mezi tim se akorát kde kdo snaží něco nakrást, páč každej správnej trouba si umanul bejt "rentiér"...
mě z tohodle procesu laskavě vynech, u voleb jsem byl za tu dobu jen jednou a chyby se už snažim neopakovat ... mimochodem, stav je tak daleko, že soukromě ani pořádně nikoho zaměstnat nejde, a to i v případě, kdyby náhodou dotyčnej dokonce něco užitečnýho uměl, je to totiž likvidační, tak to tady ta údajná "pravice" dotáhla daleko... [mrknutí jedním okem]
ty věci s korupcí jsou ostatně kraviny, divadlo pro plebs, aby si myslel, jako že tu jde o spravedlnost, "boj proti korupcí" je stejnej podvod, jako "boj proti teroru", každej krok v tomto ohledu bude směřovat jen k posilování policajtskýho a justičního aparátu - tedy k utažení šroubů opět směrem kde už to bylo, ovšem za nového posilujícího jásotu rychle zapomínajících bláznů...

293269

20.07.2013 22:37

Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky

RE: Nekulhá tu něco?

85.?.?.?

ale to já vím a dál to řešit k ničemu stejně nepovede...
oni tvoří morální předobraz norem, k jejichž tvorbě byli pověřeni, když jím nejsou (a snad ani být nechtějí), tak to máme smůlu, protože pokud by to měl být soud a dráb podpořen křikem davu, tak to už je sešup někam, kde už bude čekat jen milost a nemilost samozvanců a mudrovat v takovém případě o nějakých pravidlech je k ničemu a fikce na entou, protože ty budou tvořeny v úplně jiném procesu, o čemž už dnes ani nepochybuji...
o blaho z jejich popudu mi ani nejde, jde o to, jestli se máme ještě držet principů (a pak by snad mělo smysl o tom i diskutovat), a nebo se na to už vybodnout a věnovat se třeba studiu mravenců [smích]

293619

Na kolečko s kolečkem hnoje tu máme filosofii růstaře:
Čím více zboží a služeb vyprodukujeme, tím méně vzácné budou, tím menší tedy budou mít hodnotu…
Takže jsme kolečkem hnoje přispěli do „růstové politiky“, přestože jsme spotřebovali prase, ložiska, podrážky, protože jsme přidali do společného ranečku báječný produkt, což je v "ekonomice služeb" prakticky cokoliv, co je vyúčtováno, fakturováno, vykázáno, proplaceno, či nějak ekonomicky oceněno a zpracováno. Dokonce i banky používají pro svůj servis termín „produkty“, stejně jako pojišťovny, právníci a poradci všeho druhu, a patrně i palič, lupič a nájemný vrah rozpouštějící kohosi v sudu s kyselinou přispěje do rostoucí ekonomické hromádky nějakým tím produktem. Prostě čím víc, tím líp, páč haldy produktů stlačí jejich cenu a všem bude hej… jen nesmí zapomenout vystavit řádný daňový doklad, jinak by ekonomové nespočítali růst, a to by pak hrozila panika, že něco neděláme, anebo, a to by bylo vůbec nejhrozivější, děláme na hromadu málo.
Samozásobitel je sobec, který si vypěstuje mrkev, aby jí sežral, snad aby si vyostřil svůj podlý zrak. To je trestuhodné, protože si tento servis neocenil jako řádný produkt, nepřidal hodnotu, neprodal a nevystavil řádný doklad pro výpočet daně, čímž nijak nepřispěl ke svatému růstu ekonomů a vydal se na tenký led šedé zóny. Dokonce si hlupák myslí, že ví, co dělá. Příklad by si však měl vzít z voziče hnoje, který se plně zapojil do celospolečenské dělby práce a uvědoměle plní výkazy růstového ekonomického procesu.
[mrknutí jedním okem]
Samozřejmě uvažující člověk cítí, že v tom skutečně něco smrdí, a že by to mohlo být to hovno. Jenže on je to skutečně vyčuraný systém, který je devastační právě v tom, že cílí na ty stádní pudy lidí, avšak přináší slušné živobytí těm, kteří už nejsou ochotni se o svou pastvu sami postarat, a takhle pohodlně těží z nevědomosti kolem otáčejících křečíků, kterým takhle ještě pěkně poradí jak být efektivnější, křečíci zavrní a přidaj na tempu, protože početně nakonec nula od nuly pojde, tak o co jde, hlavně že je práce...

r.

294437

28.08.2013 22:22

Sýrie: Další chystaný válečný zločin Západu

RE: Spoločný záujem.

85.?.?.?

"sionismus je extrakt z talmudu, a rozhodně nevznikl po II světové."
blbiny vycucaný z prstu... jo a psal jsem o "sionistickém režimu"
"prokázal to kdo?"
sami židi, když mysleli, že najdou gen pražida a našli kulový...
Saudskou Arabii i Turecko ovládá ten samý žid ze sekty Donmeh.
[chechtot] to je dobrý, to je z levanetu?
Tak je psáno už v protokolech.
aha! tak to jo, to muší být pravda…
Nějaké vynikající rusko-francouzské vztahy je další blaf jak celá tvoje slovní ekvilibristika.
blaf? No jo, mělo mě napadnout, že to neni v protokolech…
http://voiceofrussia.com/2013_06_17/Vladimir-Putin...
http://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Pow...
http://voiceofrussia.com/2013_02_07/Russia-France-...
http://voiceofrussia.com/news/2013_06_01/Russia-s-...
http://www.strategic-culture.org/news/2013/03/28/r...
http://i.imgur.com/GA8Sq.jpg
"Že samotná židovská špička je ovládána někým jiným, je docela možné a pravděpodobné - ale to už je další "level" - komu vlastně slouží sionisté."
a komu? [mrknutí jedním okem]

295123

31.08.2013 13:14

Budeme nuceni ukončit činnost

RE: Podle ovoce jejich - POZNÁTE JE:-)

85.?.?.?

>Na rozdíl od tebe Babiš není ovčan
to protože se snaží vyvolávat dojem o tlusté peněžence, na které mu nesejde? kdo na to může skočit? (kromě moudrostraka)
já bych se spíš ptal, co za člověka se může obklopovat vyloženýma hňupama
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/komarek-...
jen tak dál a ujo bábiš bude rád za 3%, možná by měl těm svým najatým žvanilům dopouručit, aby raději drželi hubu a zbytečně si svou imbecilitou v terénu neubližovali, to potom možná má šanci posbírat i 5% volících múdrostraků [mrknutí jedním okem]

295317

28.09.2013 18:47

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

85.?.?.?

najednou... vejš si psal, jaký to byl ten sssr chudák, co s ním zlý usa vyjebával, tak si to laskavě ujasni… a teď, když souhlasíš, že sssr byl paskvil, tak bys měl břežinskýho oslavovat, že ho chtěl rozjebat, osvobodit sovětský lid od jha žida, a přinést mu svobodu... [mrknutí jedním okem]
tak předně, pokud se chudák „sovětský lid“ nechal ožebračovat židem, tak to neni žádnej chudák, ale blb, co si to zaslouží, a to platí univerzálně...
a když chci na někoho svádět svoje potíže a nadávat, tak to bude bez tak k hovnu, pokud nebudu adresný, což znamená, když budu jmenovat věci pravými jmény, a když to nedokážu, tak si zase tu svoji ubrečenou mizérii zasloužím… chudinky, co maj „zlý šéfy“, se měli dávno spakovat, když to nejsou schopný jinak řešit, jinak zase musí pochopitelně držet zobák… hele, rómům zlořečit také ní „korektní“, znamená to, že tomu šéfuje spolek rómských mudrců včele s dežou?
potkal jsem v usa ukrajince, co se vydával za rusa, aby si přivydělal hraním dumek na garmošku američanům, co byli původem němci, a víš co, on byl původem žid a za ženu měl tatarku, a nejradši se kamarádil s čechy, páč před čechem měl pocit, že se nemusí skrývat to, že je něco jako žid…
Nemá cenu přesvědčovat Ukrajince, že Moskvu neživil. Ať se obhlídne kolem sebe, koho živí teď.
jasně, a čecha zase, že neživil socialistický bratrstvo v poušti… tohle vysvětlování ti dá asi zabrat, budeš asi muset počkat, až pamětníci vymřou...
… a když nechceš reagovat, tak nereaguj, jinak taková reakce obvykle stojí za prd… [smích]

296998

11.10.2013 21:12

Kovbojská demokracie USA je terorismus převlečený do nóbl hadrů

RE: Co, muzem ocekavat od statu,kde ,tak zvani zide maji hlavni slovo.

Míra Vykládal 85.?.?.?

Nakonec to „pošpinil a znehodnotil člověk ve své touze po moci“, aha, zní to sice chytře (aspoň tedy panu stevemu), ale zároveň to zní, že to stvořil nějaký duch svatý a s mocí to nemělo lautr co do činění.
Ale dobrá, jelikož tu jinak střílíte citace a odkazy jak na střelnici, tak dřív nebo později se něco trefí. Takže ty Nohejlovi tajné texty mají původ v Gnózi, protože odtud to převzali křesťané, židé a kdoví kdo, ale víceméně už jako paskvil.
Konečně, budete se divit, ale tomu rozumím, dokonce to považuji za velice pravděpodobné, a jelikož není doloženo nic židovského, co by bylo starší než to křesťanské, dá se předpokládat, že židé vznikli již konzumací křesťanského paskvilu. Já bych jen doplnil, že ta křesťanská raná nauka vychází přímo z řeckých novoplatoniků, ovšem ani z těch biblických předloh nezůstalo nic dochováno, římská církev to totiž po zpracování do Bible někdy ve čtvrtém století zabavila a údajně zničila.
A budete se divit ještě víc, souhlasím dále. Totiž on ten Babylonský Talmud je asi opravdu plný perského zoroastriánství (tedy původ opět dávno před židem) a je to jen logické, židé (ovšem tak si vůbec neříkali) se snažili porozumět tomu biblickému paskvilu, tak to dokola ti jejich učenci komentovali a přirozeně do toho vnášeli to, co bylo okolo – tedy perské náhledy na věc. Kde se tedy vzaly ty údajně jejich názory, které tu pan Nohejl tak pranýřuje (ovšem toto jsou víceméně výmysly z neexistujících částí) - vylíhly se v hlavách jakýchsi „původních biblických hebrejů“ plahočících se egyptskou pouští, nebo to je holá fantasmagorie a jedná se jen o recykláty vypaběrkované z trosek říší, kde se průběhem času usazoval ostatně i kdejaký nomád.
A teď jen k tomu Vašemu závěru - totiž špinění a znehodnocování vyplývá z nepochopení, neochoty pochopit, či úplně a jednoduše z neschopnosti pochopit něco, co bylo vytvořeno jiným. No a tohle všechno má jako svědčit o tajném židu ovládajícího svět? Tak se snažte pochopit aspoň to, co sám píšete a na co sám poukazujete, třeba nakonec dojdete k osvícení i ohledně "nauk", který po netu sbírá jako kombajn i pan Nohejl a plácá to sem po tunách. [smích]

297713

"židovsko-zednářská" vymejvárna mozků bude nejspíš nějaký katolický termín, a jelikož na kázání nechodím, ani na žádné náboženské seance, je mi takové označení dost nejasné, takže to o tom "blití" nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ovšem nepochybně zvrací cosi u tvého "katolického" příspěvku...

302304

22.02.2014 19:56

Vyhlásenie prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča

RE: Slava Ukrajině.

emil tituška 85.?.?.?

emile, emile, nemusíš hned věřit všemu, co plácne nějaká nosatá v televizi, na světě neni jenom ČT...
http://www.youtube.com/watch?v=zBnyNqsTmgo (6:35)
http://www.youtube.com/watch?v=IcoSQybX_JQ
možná ty dvě elektronky ti stačí na mudrování na Z., ale do chápání bude potřeba zapojit ještě něco navíc.[mrknutí jedním okem]

305154

23.02.2014 22:43

Vyhlásenie prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyča

RE: Slava Ukrajině.

emil tituška 85.?.?.?

emil robot říká:
Jestli se rýsující se prognózy naplní,nebudou to vlastenci,kteří budou vládnout na UA,ale ti "fešáci s kupírovanou oháňkou"
tím myslí koho, mohamedány?
až musel přijít šéf výzvědné služby,který byl profík a měl na rozdíl od starého ožraly přehled a vůli.První co následovalo bylo to,že začal židovské oligarchy a jejich nastrkané kamarády ve vládě,honit jak nadmuté kozy a když se cukali,tak je zavřel.Jinak to udělat ani nemohl,tím na chvíli zachránil Rusko
koho tedy vyhnal kremelský spasitel... já vim, vlastně "sionisty"
A netahej do toho Putina,já ho tam taky netahám
já vím, že robot "šéfa výzvědné služby" do toho netahá, on tam prostě vždycky tak nějak spadne
tak proč si vlastně robot naříká? nad jevreji (jasně, chápu, "sionisty" ) a pokračuje
/nebohý Dolfek od vás viděl nejdál a jak dopad!?/na rozdíl od jevrejů a to dokládá i dnešek,neboť jste si vůbec nevšimli,do jaké míry je to patriotické hnutí infiltrováno a řízeno Mossadem
takže převrat provedli kryptojevrejové (chápu, tak tedy "kryptosionisté" )... a tohle info se vylíhlo kde, asi v emilově plechovce...a důkaz je nejspíš to, že byl vyhnán janukovič...
a koho že vlastně ten janukovič zradil, že ho museli kryptosionisti tvářící se jako ukrajinci (kdoví, jestli tam nějací ukrajinci vůbec byli [mrknutí jedním okem]) tedy tak hanebně vyhant? prozraď to robotí tajemství

305237

25.02.2014 19:00

Posunuje se Ukrajina k občanské válce a velké konfrontaci velmocí?

RE: tradice SS Galizien...

85.?.?.?

zase výborný postřeh, štefane...
a tento batalion sebenenávistných sluhů satanovy synagogy
http://www.algemeiner.com/2014/01/23/anti-semitic-...
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/1...
financovaný domem ročildů pomašíruje malým ruskem až na východ území, kde však narazí na statečný odpor pravověrných a zem bude opět zachráněna a znovu hrdě zavlají prapory osvoboditelů... a všem bude zase dobře až navěky...

305345

02.03.2014 22:20

Hnědá revoluce na Ukrajině

RE: made in fujbúk

85.?.?.?

ironie, hmm, tak vlastně autor výroku tvrdí, že není debil...
tak to je ovšem moudré...

305829

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,80 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
17,04 Kč
Australský dolar
16,22 Kč
Švýcarský frank
24,48 Kč
100 japonských jenů
20,93 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,38 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 981,17 Kč
1 unce stříbra
525,64 Kč
Bitcoin
413 798,65 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?