Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 13 příspěveků, 1 jméno: Alladin.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.10.2013 22:09

Prezident Zeman vyhandloval osobní výhody za bezpečnost naší země

Díky autorovi

Alladin 94.?.?.?

Děkuji za článek. Jeho obsah naznačuje to, co si mnoho bystřejších na světě domýšlí. Já zajdu ještě dále a upřesním stávající situaci z vyšší perspektivy. V současné době na světě existují dvě velká uskupení illuminátů. V zásadě drží jakž takž basu, jde jim přece o "společnou věc"...jak to ovšem mezi predátory bývá, bojují mezi sebou o sféry vlivu, kontrolu nad významnými energetickými lokalitami planety. Jednotlivé frakce vytváří a ruší účelové koalice, zkrátka přetahují se o kořist.
Tou kořistí není jen jimi a jejich sponzory ujařmené lidstvo, cíle jejich "pánů" jsou daleko rozsáhlejší a zcela mimo běžný znalostní a zkušenostní rámec jedince. Je třeba říci, že lidstvo "v tom" není samo, má velmi silné a věrné spojence. Historie a původ lidského rodu je naprosto a zcela odlišná od toho, co se dozvíte ve škole. Veškeré poznání a vědění, vedoucí ke skutečnému pochopení podstaty naší reality a skutečné povahy jevů a tvorby až k jejímu zdroji by bylo spolehlivě prvním krokem k hromadnému uvědomění a cestou k osvobození se z područí těchto temných společenství. Našimi spojenci jsou ti, jimž naši pradávní předkové stáli po boku na straně světla, pravdy a lásky. Na konci minulého roku tito jasně ukázali všem predátorským entitám, že není možno donekonečna kořistit, že není místo, kde by se mohli ukrýt před důsledky svých nekvalitních svobodných voleb. Všichni ti, kdo se dostanou do "vrcholné" politiky, kteří mají možnost zde působit jsou těmi "prověřenými", těmi kteří jako trubci plní zadání a požívají za to jistých krátkodobých "výhod". Ovšem ve světě predátorů je vždy někdo na vrcholu "potravního řetězce" a nikdo se tam neudrží věčně. Loutkovodiči pak čas od času změní lehce kulisy, vymění kašpárka za rytíře, draka za vodníka a sehraje jiný příběh, loutkohra běží, obecenstvo, zabrané do děje ani nevidí, co se děje okolo, ozvláště pak je-li mu stále dokola vysvětlováno, že okolo nic neexistuje, že je to iluze, že je jen to divadýlko a nic jiného. V takovém prostředí pak ten, kdo poukáže na to, že divadlo je podvod a je jen divadlem, že pravda je jinde je budto loutkovodiči a jejich pohunky, či nejlépe samým zpitomělým publikem dehonestován a exkomunikován a postaven na úroveň blázna, nebo "nebezpečného kacíře" ev. jinak umlčen. Doporučím přečíst si text "Tajemství Amenti" autora píšícího pod pseudonymem Petr Penguin. Najděte si oroginální PDF verzi, na webech jsou běžně přepsané, překroucené podoby tohoto díla. Není to pro každého. Je to však pravdivý popis původu a historie lidstva. Přeji všem hezký den [smích]

297662

24.10.2013 20:33

Dívka propašována do Británie za účelem sklizně orgánů

JE TO JEŠTĚ MNOHEM HORŠÍ

Alladin 94.?.?.?

Ahoj,
realitou je, že obchod s orgány je celosvětovou záležitostí, o níž se nemluví, prakticky nikdo ji nevyšetřuje, řeší se jen to, co nejde zamést pod koberec. Je to obraz stavu tohoto světa, k němuž nás vedou illuminátské elity a jejich pohůnci. Člověk nemá pro tyto tvory žádnou hodnotu. Zarytě se mlčí(nedávno jsem o tom četl) například o existenci celých "fabrik" na orgány v oblasti jižní hranice Egypta. Převaděči tam mají dohody se somálskými lokálními vládci, s egyptskou stranou. Vyberou od lidí, kteří chtějí z těchto regionů odejít do Egypta či dále peníze "za převod". Sami je pak dovezou do těchto střežených táborů, odkud jsou odebíráni přímo do těchto "nemocnic", kde jim provedou "vyšetření" a mrtvoly pak vozí do nedalekých hromadných hrobů. Převaděči pak inkasují za každý "zdravý, použitelný kus". Někteří měli to "štěstí, že toto "vyšetření" přežili a přišli "jen" ledvinu, či jiný "postadatelný" orgán. Tyto zrůdnosti se dějí po celém světě, nikde však v takovém obrovském rozsahu. Snad jen s vyjímkou Kosova a Albánie v minulé a předminulé dekádě.
Ostatně nedivme se. I lidé v "civilizované" části světa jsou ve stále větší míře degradováni na pouhý výrobní prostředek. Spotřební materiál. Nic víc. Zbytek je omáčka, divadýlko pro nepozorné a neprozíravé. Spousta lidí řekne: to se mně netýká, kdesi v africe ...to je ovšem obrovský omyl.

298531

24.10.2013 21:10

Opravdu chceme kmotra Babiše?

Ono je to složitější

Alladin 94.?.?.?

O tom, jakou roli bude p. Babiš a spol. hrát, že právě on bude tím, kdo bude mít ekonomickou moc bylo rozhodnuto dávno před rokem 89. Je mnohem tvrdší a agresívnější, než jeho političtí a mocenští konkurenti. Zajímá ho neomezená moc a nezastaví se před ničím, je jako buldok. Vedený svými loutkáři pevnou rukou. V principu je naše současná politická situace obrazem nastupující divoké bouře v malém českém rybníku. Tato situace však velmi úzce souvisí s obrazem toho, co probíhá za jeho hranicemi. Jde o boj několika illuminátských frakcí o kořist. Peníze, lidé, teritoriální kontrola. Celá ta hra na "demokracii", "ekonomiku", "řízení státu" je pro tyto skupiny nutnou součástí hry, umožňující jim vysát z "lúzy", z kontrolovaných teritorií co jen jde, aniž by čelili jejímu odporu. Účel tu světí prostředky. Jedou v tom všichni. Ať jde o politiky a jejich loutkáře, či jiné loutky ovládající církevní, školské, mediální, vlastně všechny myslitelné instituce, oblasti lidské činnosti. Cíle illuminátských skupin a jejich sponzorů jsou natolik rozsáhlé a ohavné, a natolik zasahují mimo běžný znalostní a zkušenostní rámec, že je pro nepoučeného nesmírně obtížné vytvořit si i obecnou představu o pravdivém obrazu naší reality. Přeji všem hezký den

298533

24.10.2013 21:26

Mattoni tajně skupuje tisíce hektarů s obřími rezervoáry

Díky za odkaz

Alladin 94.?.?.?

Díky za odkaz na tuto záležitost. Reálně jde o mnoho. Vše strategické a pro každodenní život člověka důležité, nezbytné je už výhradně v rukou zahraničních finančních skupin, za nimiž jako obvykle stojí stále ti samí. Je to až fádní, jak stále stejný obraz se objevuje kdykoliv jde o něco významného. Nejde o nic jiného, než o převzetí plné kontroly nad lidskými životy. Jakoby tito kořistníci, plnící jako trubci zadání svých majitelů a jejich loutkařů, měli v poslední době jaksi naspěch. Plná kontrola nad potravinami, vodou, vším. To za tím vidím.

298534

06.11.2013 23:21

České zlato ukradené nacisty? To nic...

moc dobre

Alladin 94.?.?.?

Díky za tento článek, obsahově je opravdu dobrý. Tyto věci se ve škole nikdo nedozví. Navíc jsou tu další souvislosti, jež naprosto přesahují běžný znalostní a zkušenostní rámec. Rotschildovic a Rockefelerovic peníze a vliv onen konflikt připravily, rozpoutaly a i ukončily.Hitler a jeho parta hic byli totiž těmi, ko měli vytvořit nový světový řád. V určitém okamžiku si však začal "dělat co chce" a přestal se řídit "pokyny" svých sponzorů, nehledě na to, že začal likvidovat i židovskou illuminátskou smetánku a nadto se spolčil s jinou bandou temných duší a bylo "zaděláno". Vše další okolo, je zastírací legendou, mající zajistit, aby "nikdo nic nepochopil". Což se také až na vyjímky dělo.A tak je to vždy se vším. Kdo není "v obraze" a takříkajíc "online", je odkázán na dohady a bádání(samo ve zdrojích onou temnou agendou kontrolovanými), zatímco predátor je zatím opět o kus dále.
Preji hezký den

299282

09.01.2014 00:29

Otrávení Pacifiku

Nic není náhodou

Alladin 94.?.?.?

Ahoj,
realita je taková, že celá kauza Fukushima a její průběh není ani trochu náhoda. Zasvěcení ví, že jisté kruhy chtějí, z důvodů sobě vlastních, tuto krásnou planetu zdevastovat, zničit, znetvořit vše tak, aby lidský rod už nemohl dále pokračovat. Oni a jejich sponzoři mají své, ohavné cíle a všemi prostředky je chtějí naplnit. Moře je životodárnou studnou, jeho bohatství přímo živí polovinu lidstva, zbytek do jisté míry. Bude-li mkoře mrtvé, radioaktivní, bude-li život v něm mutovat a umírat, pak bude o to snadnější získat nad lidmi absolutní moc. Jde mimo jiné i o kontrolu nad potravinami, vodou. Pro lidstvo je situace vážná. Ona temná společenství, sloužící jako loutky jiným bytostem chtějí uskutečnit děsivou genocidu a zotročení. a proč se to vše děje? Drtivá většina lidstva ani zčásti nechápe, že tím, jak tento svět tvoří, tím, jak podléhají tomu, čím nás po tisíce let tito temní formátují, tím jin dávají do rukou onu moc nad námi, kdysi pradávnou ušlechtilou lidskou rasou. Udělali z lidí jakési univerzální víceméně nevědomé otroky, závislé na cizích názorech, rituálech a myšlenkových formách, avšak bez skutečné vnitřní hloubky, bez skutečného, čistého přrozeného kognitivního vědění, jež lidem kdysi velmi dávno zprostředkovávala jejich tehdy ještě o mnoho zdravější genetická a energoinformační výbava. Je dobré zapomenout na pana Darwina a jeho sice do jisté míry trefný, avšak nepřesný pohled. To, co vyjádřil bylo mnohonásobně převařeno a x-krát zneužito k znetvoření lidského vnímání k obrazu těch, co nám vládli tehdy jako ted. Protože jejich sktečným cílem až na krátké období posledních několika tisíciletí je infiltrace lidských komunit, jejich ovládnutí a následná zrada. To se děje věky a tato iluminátská, mechanicko-technická "civilizace" je už zcela "jejich" produktem. V dávné lidské historii bylo mnoho kultur, ve všech myslitelných oblastech nepoměrně vyspělejších, než tato současná. A přesto došlo k jejich zničení. Ne-li rukou illuminátských hybridních ras, pak s pomocí jejich sponzorů. A přesto, jak věřím, lidstvo se opět zvedne z prachu a oni nad ním ztratí moc. Ač to tak nevypadá, oklonosti tomu jsou nakloněny. Ale nikdo to za nás, lidské bytosti neudělá. My sami na sobě pracujme tak, aby to, co každý den tvoříme, vedlo nás a tento svět k tomu nejušlechtilejšímu, co je možno, bez ohledu na to, čím nás ony temné struktury manipulují. Uzdravovat, napravovat energetickou bilanci tohoto světa, jehož jsme součástí. Je to na nás, každém jednom. Vždy lze říci: svět je "špatný" tak já budu taky. Svět je takový, jaký se zdá proto, že někdo konal tak, aby takovým byl a je na nás, zda chceme jít vědomě směrem naší vlastní evoluční progrese, či směrem nekočícího boje o to, čeho má každá geneticky a evolučně zdravá bytost dostatek(proto, že je ve vě...

Automaticky kráceno

302251

27.01.2014 21:53

Morový dech „arabského jara“ na Ukrajině

Studená válka

Alladin 94.?.?.?

Zdá se, že jen málo zde diskutujících chápe, že jde o to maximálně Rusko poškodit, oslabit. Ekonomicky, politicky, vojensky také. Ukrajina je vyhlédnutou obětí. Tím, že by se připojila k EU by nastala taková bída, že si to mnozí ani nedikáží představit. Navíc by se Nato tímto snadno dostalo až k hranicím Ruska. Ukrajina má být Us-EU obětována. O lidi jim nejde ani náhodou. Nová studená válka je v běhu. Putin a spol nejsou žádní miláčci, ovšem to, co předvádí Us-Eu je obrazem čiré agrese a tmáčství. Co se týče podpory lidí klčkovým bandám,jsem toho názoru, že kdyby tu byla opravdu široká podpora národa, u moci by už byl dávno někdo jiný.

303388

05.03.2014 22:20

Moskva obrací role v Kyjevě

RE: už sa vedia podmienky ruskej vlády

Alladin 94.?.?.?

channelery a spřízněnou manipulativní verbež sem prosím netahat !! děkuji... [smích]

306061

09.06.2014 23:01

Rusko „zradilo“ NWO

About...

Alladin 94.?.?.?

Věc je prostá. Před koncem roku 2012 se začínala pomalu rozpadat koalice illuminátských společenství. Vše bylo dopředu připraveno. Pro alespon rámcové uchopení podstaty zápletky je nezbytné přijmout, že ony illuminátské kolektivy korespondují se svými loutkovodiči, jejichž lokalizace je jiná, než místní, pozemská. tedy ve většině případů. Lidé jsou od malička formátováni jako nevědomé stádo, reagující dle impulzů svých manipulátorů. Lidská historie v oficielní podobě , vzdělání, věda, vše podléhá a slouží tomuto účelu. Takto naformátovaný člověk pak není schopen přijmout cokoliv, co neodpovídá onomu formátování a takto vzniklá "norma" vytváří onu ďábelskou samosvornost tohoto systému. Tedy pouhá nevědomost davu o pravé povaze naší reality minulosti těmto temným společenstvím umožnuje vládnout lidem jako stádu ovcí. Ona studená válka předcházejících desetiletí a rozdílnost oponujících režimů byla mimo jiné také přípravou na zneužití významné vesmírné události, jež měla předznamenat "vítězství" sponzorů oněch illuminátů nejen na této planetě dávno už zotročeným lidstvem(využívaným nejen coby víceúčeloví otroci, ale současně i jako rukojmí) ale i nad ochránci lidské rasy. Lze to přirovnat k společné snaze o získání kořisti a současně k přípravě na získání celosvětového dominia na této planetě pro svou predátorskou smečku. Stále ovšem drží svou protilidskou agendu. Situaci navíc zamotala i koncovka klíčového dramatu, v níž nakonec opět lidstvo dostává šanci na osvobození se z područí oněch predátorských entit. Jinými slovy, padlé kolektivy nemají čas. Jejich sponzoři je poňoukají k zrychlení realizace NWO-OWO. S přicházejícími pozitivními změnami, jež nemohou zastavit, Jednají tak, jak jednají. Jedna „strana „ agresívně a již bez obalu, druhá strana využívá zdržovací taktiku a „úhybné manévry“. Mezi nimi obratně manévruje další „strana „ , využívající otevřené rivality dvou k vytěžení maxima pro sebe. Slabší strana nemá moc možností k akci. Je zde ještě teoreticky možnost jejího odstoupení od protilidských agend a spolupráce s vítěznou prolidskou agendou a za ní stojícími kolektivy…v běhu jsou ohavné záměry a technologie, mající za úkol maximálně oslabit a znehodnotit lidský genetický potenciál, ostatně plížívá rehabilitace fašismu včetně nacismu a maximální podpora celosvětové islamistické expanze, stejně jako cílený rozvrat tradiční základní společenské jednotky – rodiny a její nahrazení obludnou genderovou agendou, vše podporované „západní“ politickou klikou jsou jen rozmanitými směry oné temné chobotnice. Jedno je jisté. Brzy jim nezbyde nic, než teror. I na něj se připravují. Leccos však, jak věřím, bude jinak.

311353

06.09.2014 16:31

Putinův poradce: Přechod na novou globální ekonomiku si bude vyžadovat válku

Za tím, co se zde děje je ještě jiná hra...

Alladin 94.?.?.?

Za tím, co se zde děje je ještě jiná hra...

316861

24.11.2014 22:50

Sociální parazité

RE: Pochopil som správne,

Alladin 94.?.?.?

Schopnost rozlišit "frekvenčně" čistou, pravdivou informaci od balastu je daná geneticky. To nelze vyšpekulovat ani vědecky podchytit tak, jak to předvádí akademická obec obecně. Zkrátka jsou lidé, kteří o tyto dříve samozřejmé vlastnosti nepřišli. V prostředí všeprostupující manipulace a pokřivení čehokoliv je nesnadné takovouto informaci rozlišit i pro takto geneticky vybaveného jedince. Lidé takto nevybavení jsou odkázáni na jiné cesty. O těchto věcech něco vím a toto není channeling. Ten cítím na 100honů. Nedá se zaměnit. Je snadné a pohodlné nechat se houpat tím, čím jsme vrchem spodem krmeni. racionální nenechavci vesměs spekulováním o něčem, čím nejsou schopni hlouběji proniknout nedokáží dojít jinam, než do bodu, kdy se motají vkruhu svých ev. cizích myšlenech iluzí a manipulací. Jsme záměrně drženi v nevědomosti o vlastní podstatě, historii a možnostech. Takto jsme ovladatelní, manipulovatelní. Bezmocné stádo, které vždy, než se alespoň vzdáleně přiblíží částečnému pochopení toho, proč se věci dějí jak se dějí, je dávno po všem a loutkáři, kteří jsou sami loutkami jiných už rozehrávají dějství, o němž nevědomé masy nic netuší a až přijdou do bodu alespoň částečného pochopení podstaty, opět bude po všem a stádo půjde tam, kde je loutkáři chtějí mít. všechny ideologie a povolené(zveřejněné) filozofické a spirituální směry jsou jen nástroji, umožňující malé skupině manipulujících udržet dav pod kontrolou. Je lhostejno, zda se jedná o ideu s náboženským či sociálně politickým obsahem, vždy je postavená jako iluze. I tzv. demokracie je jen podivným plakátem, za nímž se skrývá cosi jiného. V této situaci nezbývá, než se řídit vnitřními instinkty. Jinak dobrý komentář [smích]

321904

24.11.2014 22:54

Sociální parazité

RE: Pochopil som správne,

Alladin 94.?.?.?

Příteli na těchto webech pravdu nehledej. O lidech tvořících tyto stránky něco vím a vím o čem hovořím.
Hezký den [smích]

321906

24.11.2014 23:18

Sociální parazité

RE: Zřejmě jsem měl ten článek uvést nějakým vysvětlením

Alladin 94.?.?.?

Je to jako s vlčími smečkami. Jedna se přetahuje s druhou, či třetí o kořist. Tou kořistí je lidstvo, tato planeta a nejen to. Skutečně je jedno, která smečka bude právě u kormidla...Jejich cílem je dominance a absolutní zotročení. Nic méně. Nečekejme od rockefelerovic tlupy či ropných maharadžů lidské přístupy. To by bylo velmi naivní. Dokud bude lidstvo takové, jaké je, bude vždy snadnou kořistí. Rozděl a panuj, toto heslo je dnes v této pseudo civilizaci všudypřítomné. Změna může přijít jedině z nitra. Jestliže každý jeden člověk svou vlastní bytost posune na vyšší, spirituálně, hodnotově a morálně ušlechtilejší stupeň, lze důvodně očekávat, že tyto elity a jejich pohůnci brzy ztratí půdu pod nohama. Je však dobré mít na mysli i to, že tyto elity mají k dispozici technologie, o nichž se nevědomému davu ani nesní. Akademická věda má jeden úkol-udržovat status quo. Jistý malý posun vpřed je pro udržení iluze nutný. Jeho úkolem je nedopustit skutečný pokrok, skutečný posun vpřed. Jiná věda pak existuje v tajných projektech často pod hlavičkou nevládních, soukromých firem a institucí. Technologie manipulace mysli, psychosociální kontroly včetně technologií souvisejících i s genetickými manipulacemi jsou dnes a denně využívány jak je to možné. V tomto ohledu se důvěřivost vůči systému nevyplácí.

321908

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 1

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?