Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 51 příspěveků, 1 jméno: abc.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

03.10.2012 12:05

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: ja Vas chapu,

abc 89.?.?.?

Celá vec je omnoho horšia pre V.K. než sa javí napovrch: Ekonomický vrah: Manuál
http://www.youtube.com/watch?v=pHqc-YgbsVg&feature =player_embedded

Peres a ekonomický sionizmus http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sEVm6xTEUuI

Vladimír, obhajovať niekoho, kto si nedá pozrieť na ruky sa nemá! Lepšie by ste spravil, keby ste napísal niečo o svojej milovanej kočke alebo o vašich susedoch z Kanady alebo Čiech, lebo v článkoch o V.K. ste stúpili vedľa ako je vidieť z reakcií ... Inými slovami "Nekádrujte, aby ste neboli sám kádrovaný...

A to ešte len budete čučat, keď sa posledný žijúci prognostik M. Zeman stane vašim prezidentem s Mirkem Šlaufem po boce...

276281

03.10.2012 12:43

Bůh, víra, náboženství, církve

Veriaci ateisti

abc 89.?.?.?

Pokiaľ ste si nevšimli milí diskutujúci, tak pán Zelenka napísal článok tým o ktorých píše v poslednom odstavci. Aj pán Zelenka si mýli pojmy z dojmami malého Ferda mravence, ktorý chodí stále dokola po lopte a hovorí si "sakra to nemá to konce ten vesmír".Pre mravčeka je lopta vesmírom a jeho premýšľanie je obmedzené pojmami ku ktorým sa dopátral svojim rozumom. Nepoznal ani tretí rozmer ani 2pírna2 alebo iné zákonitosti, ale to mu nebráni aby sa dobral k takému súdu ako pán Zelenka.

Na rozdiel od pána Zelenku pán Červenka /darujme mu jméno/vi, že nikdy objektívnu realitu stvorenia nepochopí. Preto s pokorou siahne po knihe, ktorú ako manuál alebo bedeker, alebo návod na pochopenie zmyslu života, prečo sme na zemi, ako sme sa sem dostali, prečo pripustil Boh na zemi zlo, prečo vznikla sporná otázka jeho vlády, prečo napriek tomu vo svojej láske a prozreteľnosti dovolil ľuďom žiť a hľadať spravodlivú vládu, dal napísať Stvoriteľ všetkého ako súbor príbehov a skúseností ľudí, ktorí v tom majú jasno a aj tých, ktorí ho hľadajú v tom lepšom prípade, či tých ktorí mu v svojej nevedomosti vzdorujú...

Ľudia pre ktorých Zelenka napísal svoj článok, v tom jasno nemajú, ani Boha nenašli a ešte mu aj vzdorujú. Sú len "slepými vodcami slepých", ktorí sa uspokojili so zásterou Boha, cirkvi, viery, aby mohli slobodne a bez zodpovednosti páchať svoje zločiny, pre ktoré vznikla aj trieda ateistov. V podstate obidve skupiny od Boha nič nepotrebujú. Ani veriaci ani ateisti.Užili si to počas svojho života, ako veriaci ateisti...

276288

03.10.2012 13:18

Ještě jednou můj názor na Klause

RE: At je to jak chce,

abc 89.?.?.?

Jo,jo, jsou to dobrodincilidstva, říka to i kazatel, který s elitami žil. My to zjistíme, až nás všichni vyhladoví i když budou Tesca plné potravin....Lindsey Williams The Elite Speak http://www.youtube.com/watch?v=-qS1sDXjki0&feature=related

276298

03.10.2012 22:22

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: symbol

abc 89.?.?.?

Zase sa tu stretli slepci, ktorí chcú debatovať o Bohu ako v tej indickej rozprávke, keď každý slepec držal slonovi inú končatinu a abstrahovali kto alebo čo je Boh. Dokedy nás budú poučovať o Bohu tí ktorí nevedia čítať v jeho knihe prírody jeho vlastnosti Stvoriteľa aj jeho večnú moc s tými, ktorí nechcú čítať jeho slovo Bibliu, kde sa nám predstavuje ako Boh, ktorý je zosobnením lásky? Hlavným atribútom Boha je láska, ale aj tá je presne definovaná čo je a čo nie je: 1. Korinťanom 13:4 Láska je zhovievavá a láskavá. Láska nie je žiarlivá, nevystatuje sa, nenadúva sa, 5 nespráva sa neslušne, nevyhľadáva svoje vlastné záujmy, nenechá sa popudiť. Nevypočítava urážky. 6 Neraduje sa z nespravodlivosti, ale sa raduje z pravdy. 7 Všetko znáša, všetkému verí, vo všetko dúfa, vo všetkom vytrváva. 8 Láska nikdy nezlyháva.
Ak niekto zlyháva, tak je to vždy človek.Rimanom 8:38 Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vlády, ani terajšie veci, ani budúce veci, ani moci, 39 ani výška, ani hĺbka, ani žiadne iné stvorenie nás nebudú môcť oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
A komu sa chce ten sa môže dočítať o tom ako nás kristus naučil spoznať Boha. Ján 7:16 Ježiš im na to odpovedal a riekol: „Čo učím, nie je moje, ale patrí tomu, kto ma poslal. 17 Ak túži niekto konať Jeho vôľu, pozná, či je to učenie od Boha, alebo či hovorím sám od seba.

276367

04.10.2012 20:51

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

abc 89.?.?.?

Kto si nevie zadefinovať pojem Boh, pre toho mám priamo definíciu z prvej ruky od Boha: (Izaiáš 40:26) „Zodvihnite vysoko oči a hľaďte. Kto stvoril tieto veci? Je to Ten, ktorý vyvádza ich vojsko podľa počtu, všetky ich dokonca nazýva podľa mena. Pre hojnosť dynamickej energie a pretože je aj silný v moci, ani jedna [z nich] nechýba.

276505

05.10.2012 17:32

Co udělá Ankara?

Ankara sama neuďelá nic

abc 89.?.?.?

Aj keď vedenie vojsk Turecka je prochazarské, bez pomoci svojich tureckých chazarských bratov vo svete neurobí nič... http://wertyzreport.com/2012/10/04/syrie-nechce-valku-s-tureckem-ziad-fadel/

276573

05.10.2012 18:33

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

abc 89.?.?.?

Boh znamená mocný. Ako napísal Izaiáš pred 3700 rokmi je aj zdrojom dynamickej energie, z ktorej je vytvorený celý vesmir, Boh ako Stvoriteľ pozná každú z hviez ktorú vytvoril po mene.Prirovnať Bibliu k pizzi, budiž, stále je to pizza. To znamená, že ak sa dostalo najstaršej knihe toľkej cti, že je stále prekladaná, tak nechápem, že vám vadia jej moderné verzie v moderných rečiach, ktorým ľudia lepšie rozumejú ako Vulgate písanej po latinsky.

Z Dukom na mňa nechoďte. Tomu neverím ani slovo. Aj keby mal v kríži zaliaty prach s lyžičky s ktorou jedli Jozef a Mária. RKC považujem za najväčšiu sektu kresťanstva, ktorej učenie aj život je v rozpore s učením Ježiša Krista.

Takisto definícia Boha = mocný Stvoriteľ, je všeobecne prijímaná. Aby ste pochopil rozdiel medzi nami ľuďmi a ním Bohom Stvoriteľom, v Biblii je jeden príklad za všetky v liste (Hebrejom 3:4) "Každý dom postavil niekto, ale ten, kto postavil všetko, je Boh."Inými slovami, ak nás logika učí, že každý dom niekto postavil, prečo tú istú logiku nepoužívame aj na veci, ktoré nie sme schopný postaviť? Myslím tým celý hmotný vesmír, život a prírodu ako ju poznáme ? Kauzalita proste nepustí, a veriť je v súlade so zdravým rozumom. Viera nie je slepá. Niekde inde v debate som písal ako je definovaná viera v Biblii (Hebrejom 11:1,6) a každý kto verí Bohu a jeho sľubom na základe dostupných dôkazov, nie je ľahkoverný ani poverčivý. Tiež odmietam agnosticistický postoj k dôkazom o Bohu, lebo je nezodpovedný, a neposkytuje aliby jeho zástancom. Takže nemáte ma prečítaného, ako si myslíte...

276577

08.10.2012 14:09

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: symbol

abc 89.?.?.?

Neviem či vôbec viete o akom bohu píšete.Všemocný Boh chce aby ľudia zmúdreli a poučili sa na svojich chybách, keď to inak nejde. Ľudia sa vzdali ponuky vedenia Bohom, podobne ako keď dieťa odmietne vedenie svojich rodičov. Keďže to tak ľudia chceli, pripustil vládu Satana ako boha vami opisovaného. Božie predsavzatie je aby sa zlo a utrpenie navždy skončilo. Symbol vami opisovaného boha priniesla vláda Satana nad ľuďmi. Chcelo by to viac čítať Bibliu a vzdelávať sa v poznaní právd, ktoré by vás oslobodili z tmárstva produkovanými zavedenými cirkvami. V žiadnom kostole nevyučujú Boží zámer so zemou, ani prečo Boh pripustil zlo a kedy a ako ho ukončí. Takže na Boží zásah si treba počkať až do Armagedonu, keď bude ohrozená samotná existencia tých, ktorí to majú v hlave o Bohu zrovnané. Prežijúci Armagedon , Božiu vojnu proti všetkým odporcom Božej zvrchovanosti vytvoria zemský ráj to na pohled...Prežijúci musia už dnes konať Božiu vôľu, lebo nebude času prehodiť kabát... Konať Božiu vôľu je prirodzené pre každého kto miluje pravdu a spravodlivosť. Takže dovidenia na rajskej zemi!

276755

15.10.2012 10:23

Volby

Jenže co se dá navrhnout?

abc 89.?.?.?

To sa už realizuje. Keďže najväčší problém všetkých vlád je korupcia a chamtivosť. Boh to vedel dopredu, lebo pri svojej všemohúcnosti sa mohol pozrieť do budúcnosti. A preto navrhol a zrealizoval vládu, ktorú bude každý z poddaných s láskou rešpektovať. Táto vláda nie je skorumpovateľná, lebo jej pôsobisko je v nebi. Tam ruka korupčníka nedosiahne. Program tejto vlády Ježiš zhrnul v 19 minútovom prejave v známej Kázni na vrchu. Každému sa dostane osobnej slobody dôstojnosti a šťastia, ktoré nebude zasahovať do dôstojnosti, slobody a šťastia druhých ľudí. Biblia to nazýva všeobecné dobro. Nikdo nebude diskriminovaný za farbu pokožky, pretože srdce každého z nás je červené. Všetci budú bývať v pozemskom raji, bez chorôb, zla, utrpenia a vojen. Boží ľud by mal dostať za to že žije v mieri a neučí sa vojne Nobelovú cenu mieru...Skrátka nie démonkracii a áno teokracii. Ono tá krácia bude potrebná aj v novom systéme vecí, ktorý pripravuje Boh. Ale tým, že vláda bude v nebi,a bude sa skladať z jednotlicov zo všetkých národov, národností a jazykov,už nebudú potrebné žiadne národné vlády. Rasizmus, nacizmus a iné izmy vymiznú. Ľudia budú spolupracovať na komunálnej úrovni. A keďže k prežijúcim tohto celosvetoveho marazmu po Armagedone pribudnú aj miliardy vzkriesených ľudí, žiadna z ľudských myšlienok, ľudských schopností a umu nebude stratená. Život bude nádherný a nie je to sen. Boh to navrhol ľuďom už v záhrade Eden. A okľukou cez stáročia utrpenia a poučenia z neho sa k životu v Edene vrátime. Boh však nie je komunista, aby do svojho raja niekoho nútil! Boh je láska a buriči ho donútili, aby im dožičil najesť sa nezávislosti dosýta. Nestačilo vám ešte démonkracie? Navrhujem vám Božie kráľovstvo, nebeskú vládu nad zemou, o ktorú sa mnohí modlíte, bez toho, že by ste rozumeli slovám, ktoré dookola opakujete!!

277176

15.10.2012 19:54

Volby

RE: uz se stalo...

abc 89.?.?.?

Dovoľte aby som sa pousmial, nad vašim pochopením slobodnej vôle. Čo okrem toho, že ste vložili papierik do urny, ste pre svoju slobodu urobili? Nič. Pravý opak sa stane skutočnosťou. My na Slovensku už máme voľby s podobnou účasťou za sebou a to je jedno či do europarlamentu, vyšších územných celkov alebo miestnych zastupiteľstiev. Včera ukazovali na Markíze odhalenie princípu zastupiteľskej moci, ktorá sa buduje korupciou. Korupcia je priamo zakomponovaná v piramíde moci vládcov a ovládaných. Ročne nás 15 % provízie cez rôznych sprostredkovateľov, ktoré idú nakoniec politikom, stoja odhadom 500 miliard eur. Na provízie sa skladáme všetci v tomto skorumpovanom systéme vecí. Tie provízie idú z našich peňaženiek a teda z našich daní. U vás to poznáte napr. s pandurami. Jedno si preto treba zapamätať a to je jedno kto je pri moci. Moc kazí a absolútna moc kazí absolútne. Na inom mieste som dal odpoveď na Vladimírovu otázku z článku Volby: Jenže co se dá navrhnout? Skutočne slobodný je človek, ktorý si môže vybrať medzi pravdou a lžou, a nie medzi dvomi pravdepodobnými vecami alebo dobre zamaskovanými lžami. Inak mu bude slobodná vôľa zbytočná. Dovtedy dokiaľ to nepochopíme budeme neslobodní a musíme si vychutnať ovocie nespravodlivosti akože slobodnej vôle až do dna. To je princíp zastupiteľskej demokracie najväčšieho podvodu na ľudstve ,ktorá ovládaním ľudí lžami a polopravdami nás oberá o slobodnú vôlu. Keď sú politici prichytení pri lžiach, tak sa vyhovárajú, že politika je kompromis možného. Situácia pred voľbami na Slovensku bola predčasom podobná.Nikto nechcel, aby nám vládli Gorily a predsa nám Gorily po voľbách opäť vládnu. http://www.michal1.sk/na-citanie/peter-balog/74-peter-balog/2819-planeta-opic-alebo-vystavme-gorilam-ervenu

277218

09.11.2012 09:15

Jak na ně

RE: Bůhví, kolikátá jsme civilizace a zase všechno špatně...

abc 89.?.?.?

Tú hlúposť z ľudí vytiahne až zem. Je to tak.Neberte to osobne, myslím to všeobecne na egoistických ľudí. Proste ľudia veria len tomu čo vidia. Po smrti , keď sa zobudíte /vzkriesením/ na novej zemi, pozemskom raji, očistenom od všetkého hmotárskeho zmýšľania, tak sa prispôsobíte. Inak to neviete. Len ísť s davom. Lenže problém nastane opäť na konci milénia. Opäť budete musieť dokázať svoju vlastnú spravodlivosť vlastnými skutkami spravodlivosti. A to bude pre veľa ľudí nemožné...., láska nie je len slovo, treba ju dokazovať každý deň. Ale ako, keď chýba vďačnosť? Za čo? Za to že žijeme, že život je krásny a aj za to
že môžeme poznať niečo lepšie ako je len tento život. Je to všetko o hierarchii hodnôt. Ak hore bude Boh tak dole bude pokora. Ak hore je mamon tak dole je ego. Aké jednoduché. A stále dokola tá istá chyba. Dokedy? prorok hovorí, "až do kedy nespustnú mestá tak, že obyvatelia sa v nich budú hľadať"...Človek bol stvorený jednoducho pre život v prírode. A každému podľa jeho potrieb .... ale teraz už "doopravdy", jak říkate vy češi. Zlo sa už opakovať nebude. Dobro zvíťazí a bude pre všetkých. Pre väčšinu fatalistické ale pravdivé.

278769

12.11.2012 22:22

Vzepřela se izraelská armáda premiérovi Netanyahu?

Blíži sa bod zlomu

abc 89.?.?.?

a to je asi hlavný dôvod prečo sa vzopreli generáli izraelskej armády vojnovému štváčovi Benjaminovi...Video v záverečnej časti opisuje, že Irán sa vzoprel elitám a vlastní technológie, o ktorých sa môže Benjaminovi len snívať...Hoci Irán nevlastni atómové zbrane ako Izrael.... majú také zbraňové systémy, ktoré odvrátia mierové strely Izraelu ako nedoručenú poštu...

Na druhej strane, aj keď dokument je o prevrate vo fyzike a využívaní fyzikálnych zákonov v nových technológiach, ani elitám nie je jedno, že Keschová vízia im ponúka legálnu zmenu OSN na NWO a vytvorenie jediného svetového kóšer náboženstva s centrom v Jeruzaleme, čomu asi neodolajú... uvidíme, čo a ako stihnú zrealizovať králi zeme v krátkom čase, ktorý im zostáva...

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6422-techn ologie-m-t-keshe-blizi-se-bod-zlomu/

278959

12.11.2012 23:22

Vzepřela se izraelská armáda premiérovi Netanyahu?

RE: Blíži sa bod zlomu

abc 89.?.?.?

Krátke inštruktážne videa v skratke pre tých, ktorí nemajú čas na dlhé video:

http://www.youtube.com/watch?v=UrN99RELqwo&feature=player_embedded

http://pliskova.blog.idnes.cz/c/302591/Technologie-M-T-KESHE-nova-budoucnost-lidstva.html

278965

13.11.2012 09:37

Vzepřela se izraelská armáda premiérovi Netanyahu?

RE: Blíži sa bod zlomu

abc 89.?.?.?

Buďte si istý, že som kľudný. Čakám niečo lepšie ako nové technológie. Večnosť ľudského bytia na rajskej zemi. Ale rád by som videl ľudí lietať hoci na " lietajúcom koberci"...keď to ide čarodejniciam na metle? Preto si kladiem otázku, na čom potom elity nachytajú ľudí do NWO, aby väčšina ľudí s ním súhlasila, ak nie na nové technológie? Ak zavrhneme 3 WW...Navyše ak je pravda, že zem má 14.- 18. 2 2013 obehnúť Nubiru a zem bude značne zdevastovaná, prepólovaná? Môže to byť práve plazmové čarovanie na oblohe /chemtrails a H.A.A.R.P. fungujú/ a prísľuby obnovy zeme pomocou nových technológií, ktoré ľudstvo zázračne uzdravia, nasýtia, a dajú mu novú technológiu lietania? Všimli ste si niekedy futurologické predpovede elít, že nové technológie autá a vlakynebudú potrebovať cesty, koľaje a hlavne nie benzín a naftu? Všetky dopravné prostriedky sa budú bezpečne vzášať a nikto do nikoho nenarazí...

Paradoxne tieto technológie sú ponúknuté zo strany najväčšieho nepriateľa elít iránskeho vedca, ktorého krajinu sa už 30 rokov nedokážu chazari zmocniť, potom ako tam prebehla duchovná revolúcia a nastrčenú "loutku" šacha Reza Pahláviho poslali tam odkiaľ prišiel? Paradox je tiež ten, že ide s novou technológiou cez elity, vlády a podnikateľov, nie cez plebs. Navyše vie elegantne a bezbolestne pretransformovať OSN na NWO pre mierové účely a zaviesť jedno "kóšer" náboženstvo? O čo sa elity /slobodomurárske, jezuitské, iluminátske,banksterské a iné/ márne snažia už niekoľko stáročí? Na to mi dajte odpoveď, "příteli"...[smích])))

278992

20.11.2012 10:50

Proč nová válka proti Gaze?

RE: Jako na kolotoči

abc 89.?.?.?

Už to nebude otázka "pár desítek nebo set let", ale pár desítek týdnu nebo měsícu", čo sa dožijeme lepších časov. Aspoň podľa Wericha.[smích])))
Our Story In 2 Minutes
http://www.youtube.com/watch?v=MrqqD_Tsy4Q&feature=player_embedded

Jan Werich- Civilizace http://www.youtube.com/watch?v=CWivA-ZXcVQ

279376

20.11.2012 23:56

Proč nová válka proti Gaze?

RE: Izrel už provždy nikoho nevypráska...

abc 89.?.?.?

Hra na všemocný Izrael alias Chazarstan skončila. Dtto skončila aj hra na jihadisty.[smích]))Do troch mesiacov následkom Keshovej výzvy zmení identitu aj OSN. Elitám totiž nič iného nezostáva. Kruté pre Izrael aj jihadistov, ale milostivé pre svet. Prichádza hodina skúšky pre každého!
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6440-aktua...

279398

16.01.2013 07:26

Otevřený dopis panu Karlu Schwarzenbergovi

Od Karla do Karla...

abc 89.?.?.?

Úprimnú sústrasť bratia Češi, k výsledkom volieb. Konečne sa vám splní sen a budete "pupkom sveta". A stačí k tomu len sociálne siete a tí ktorí spočítavajú hlasy... http://simon22.blog.pravda.sk/2013/01/13/bude-prezidentovat-slachta-ci-socan-naplni-sa-od-karla-do-karla/

282498

18.01.2013 10:30

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

RE: Tomas Klus-Panu Bohu Do Oken

abc 89.?.?.?

Až teď vás milí češi doběhlo rozdeleni ČSFSR. Dosud ste vice brali aj s EU a teď nastal čas vice dávat. A že tomu žbrblavému knížeti nerozumí ani rakušané, nikomu nevadí.Vždyť neříka cizí řečí jak slováci.Mladí na faceboku mu rozumí. PR reklama jak svině. Nic naplac, cirus svět vstupuje do posledního dejství Czech history.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=nMjXz5hKAR4&feature=endscreen

282685

20.01.2013 20:09

A nemají Němci pravdu?

RE: no -

abc 89.?.?.?

Vrátili ste len požičané...Vavrinec Benedikt Nedožerský napísal a vydal prvú systematickú gramatiku českého jazyka Dve knihy českej gramatiky zostavenej podľa zásad prirodzenej metódy a osvetlenej poznámkami aj rozdelenej číslami (Grammaticae Bohemicae ad leges naturalis methodi conformatae et notis numerisque illustratae ac distinctae libri duo, 1603). Na jej príprave a vydaní pracoval plných deväť rokov. Jeho práca je najlepším a najsamostatnejším gramatickým dielom takmer na dve storočia. V tomto zmysle ju hodnotili aj všetci významní českí lingvisti.

Benedikt svoju gramatiku venoval českej a slovenskej mládeži. V latinskom úvode vysvetľuje, že jeho slovenský pôvod mu nebráni napísať gramatiku češtiny.

Pre dnešnú Facebokovú generáciu, ktorá si píše aj SMS bez diakritiky, už česká gramatika nič nehovorí....a sloveská , je im jen jednou z mnoha "cizích řečí", které nerozumějí...

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vavrinec_Benedikt_z_Nedo%C5%BEier

282892

20.01.2013 21:20

A nemají Němci pravdu?

Proč je někdo svině a někdo hrdina?

abc 89.?.?.?

http://www.growjob.com/clanky-personal/proc-je-nekdo-svine-a-nekdo-hrdina/

282896

22.01.2013 14:51

Zemský škůdce prezidentem?

RE: Možná by bylo dobré

abc 89.?.?.?

Prečo nepošlete tieto otázky na Šlafenbildeberga Moravcovi do predvolebnej debaty??? Snáď by sa český národ zobudil, a tak ako slováci by ste si zvolili menšie zlo!!! Lebo to čo tu čítam, to je národna tragédia nielen pre vás ale aj pre nás. Vieme veľmi dobre, čo by sa stalo aj so Slovenskom, keby sa Šlafenbildebergovi podarilo prelomiť Benešové dekréty...traurig
Geschichte na spôsob Kosova u vás a u nás szomorú ištória ! Potom by vám nepomohlo ani plakať ani protestovať proti lživým múdiám, plne v rukách vieme koho....Toto vás čaká po voľbách o týždeň...
Blokáda verejnoprávnych médií - 103 minútové svedectvo o stave slovenskej spoločnosti http://dolezite.sk/Blokada_verejnopravnych_medii_103_minutove_svedectvo_o__191.html

283123

22.01.2013 20:39

Věra Čáslavská píše Karlu Schwarzenbergu

RE: Neskutečná demence

abc 89.?.?.?

To je tá, čo si užívala so Samarančom? Nie nadarmo sa hovorí , že každého hriechy dostihnú...Nepísal ten list niekto za ńu v ústave pamätí národa?

Ak nie, tak sa aspoň zabavte čo píšu nášmu Pánovi premiérovi občania "Horného výplachu", ktorí tiež veľmi pozorne sledujú vaše prezidentské voľby. Dozviete sa prečo by mal voľby vyhrať český "Čarnogurský"....Prezradím vám len to, že slovenský Schwarcenberg už začal zbierať podpisy na budúcu voľbu nášho prezidenta...
http://www.youtube.com/watch?v=pYn20SBN6vw

A nakoniec nám povi božskej Kája, jak to doopravdy je: http://www.topky.sk/cl/11/1295492/

283156

24.01.2013 13:13

Více k pláči, nežli k smíchu

Více k pláči, nežli k smíchu

abc 89.?.?.?

Vážení spoluobčané,

v době nedávné jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 - 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z 2. světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte.

Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává.

Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovati o odtržení Slovenska od Čech.

Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigua Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

Váš EDVARD BENEŠ."

283352

08.02.2013 09:38

Vrtěti psem – 1. díl

Doporučuji všem: Propaganda (2012)

abc 89.?.?.?

http://wertyzreport.com/2013/02/07/doporucuji-vsem-propaganda-2012/

284494

08.02.2013 09:52

Vrtěti psem – 1. díl

RE: hmm

abc 89.?.?.?

Niekedy sa objaví článok z dolezite.sk aj na zvedavci.org a opačne ak ste si nevšimli, a to vtedy keď považujú administrátori články za dôležité k pozdvihnutiu verejnej mienky zvedavcov o tom, čo sa dejej okolo nás.... http://dolezite.sk/USA_Demokracie_rozkveta_jako_za_Gottwalda__41.html

284495

10.02.2013 19:10

Vrtěti psem 2. díl

Umenim propagandy je zamlčať pravdu

abc 89.?.?.?

a to sa v prípade "šlafenbildeberga" plne potvrdilo. http://www.relay-of-life.org/cz/chapter.html "Vrtěti psem" sú články, ktoré považujem za "nejlepší", co jsem zvědavci četl.Priznám sa, že som si vzhľadom na ich rozsah musel otvoriť sedmičku "Muškátu Moravského". Ale stálo to za to. Vaše i naše e dějinná skušenost s propagandou je k nezaplacení.... [smích]

284589

12.02.2013 11:09

Prezidentské volby 2013 výpověď o stavu společnosti

K čomu spejeme?

abc 89.?.?.?

Slovensko už dosiahlo ciele elít, genocídu národa!
http://www.youtube.com/watch?v=vW9ZWgdZOEk
http://moje.hnonline.sk/node/12859

284703

14.02.2013 13:22

Zákon na ochranu dětských obětí aneb proč v USA zuří

Trh s deťmi sa presunul na Ukrajinu...

abc 89.?.?.?

Jeremiah: Pěstounské rodiny neboli byznys s dětmi?http://sk.gloria.tv/?media=390647

284847

26.02.2013 09:57

Boj o ruskou centrální banku

RE: Nezavisla centralna banka

abc 89.?.?.?

Akí bohovia mu majú pomôcť, keď opustil svojho boha a spolupracuje s inými bohmi?

(Daniel 11:36-39) A ten kráľ bude skutočne konať podľa svojej vôle a vyvýši sa a zvelebí sa nad každého boha; a bude hovoriť podivuhodné veci proti Bohu bohov. A istotne bude mať úspech, kým nepríde ku koncu verejné odsúdenie; pretože sa vykoná to, o čom je rozhodnuté. 37 A nebude brať do úvahy Boha svojich otcov; a nebude brať do úvahy žiadosť žien a nijakého iného boha, ale bude sa zvelebovať nad každého. 38 Ale bude v svojom postavení vzdávať slávu bohu pevností; a bohu, ktorého nepoznali jeho otcovia, bude vzdávať slávu zlatom a striebrom a drahokamom a žiadúcimi vecami. 39 A bude konať účinne proti najopevnenejším pevnostiam, spolu s cudzozemským bohom. Nechá oplývať slávou kohokoľvek, kto [ho] uznal a skutočne ho nechá panovať medzi mnohými; a bude určovať podiely zeme za cenu.

285441

03.03.2013 18:49

Božská fraška

RE: Čím prispela cirkev pre vývoj spoločnosti?

abc 89.?.?.?

Čo nám náboženstvo dáva? Zaujímavá otázka, ktorú si kladú ľudia, ktorí v živote nečítali Božie slovo Bibliu. Keby ju čítali, tak by poznali, že nám dáva zmysel života v pravom poznaní Boha a jeho zámeru s ľudstvom, ktorým je raj na zemi. Tento bol odloženný pre vzburu voči Bohu. Nájsť odpovede na otázky odkiaľ sme sa tu vzali, kam smerujeme, prečo je na zemi zlo a dokedy je potrebné poznať. Kto ich poznanie zavrhuje pre skutky cirkví je chytení do pasce, ktorú mu nastavil odporca a ohovárač Boha.

Biblia tiež odhaľuje, že v mene boha tohto sveta satana vystupuje falošné náboženstvo, ktoré Biblia nazýva prostitutka, čiže žena ľahkých mravov, smilnica, ktorá je vydržiavaná k nesvätému účelu slúžiť potrebám politikov na zastretie ich zločinov proti ľudstvu. Každá politika ako umenie ovládať ľudí klamstvom skončí vojnou. Tú požehnáva cirkev. Inak by nemohlo byť napísané " že sa našla v nej krv všetkých zabitých na zemi".

Naproti tejto "pobehlici" je cirkev Kristova označená ako čistá panna, nevesta baránkova, ktorá sa nepoškvrnila svetským vplyvom politikov. Cirkev Kristova je budúca vláda nad zemou s krásnym názvom Božie kráľovstvo. O príchod Božieho kráľovstva nás naučil modliť sa Kristus. Je niekto proti?

285694

03.03.2013 19:02

Božská fraška

RE: Čím prispela cirkev pre vývoj spoločnosti?

abc 89.?.?.?

Pravá cirkev Kristova je soľou zeme. Čo to znamená? Presný opak morálneho rozkladu, ktorý je opísaný v článku. Nie nadarmo píše Biblia, že tam kde je Boží duch je sloboda. Len ten človek je slobodný, ktorý dbá na práva iných. A to najdôležitejšie právo Boha určovať čo je dobré a zlé pre človeka bolo napadnuté vzburou, ktorá viedla k nezávislosti na Bohu. Jej následkami sme obratý o slobodu žiť v zdraví a dokonalosti na rajskej zemi. Boh to dovolil z jedného dobrého dôvodu. Pre večné poučenie ľudstva. Kto sa tohto poučenia vzdáva, nemôže mať v poriadku vnútorný kompas v nás.

285695

03.03.2013 19:24

Božská fraška

RE: 21:12.2012 a nic

abc 89.?.?.?

Páni interpretujúci Majský kalendár sa pomýlili tým, že nevsunuli do svojich výpočtov takzvaný "nultý rok". Ľudia sa teda dočkajú toho čo bolo sľubované tento rok. A čo sa týka Zjavenia 17,7, treba si pripomenúť celý scenár budúcich udalostí, aby sme vedeli čo nás čaká a neminie...

(Zjavenie 17:7-17) Nato mi anjel povedal: „Prečo si sa divil? Poviem ti tajomstvo tej ženy a divého zvieraťa, ktoré ju nosí a ktoré má sedem hláv a desať rohov:

8 Divé zviera, ktoré si videl, bolo, ale nie je, a chystá sa vystúpiť z priepasti a má odísť do zničenia. A keď tí, ktorí bývajú na zemi, uvidia, ako divé zviera bolo, ale nie je, a predsa bude prítomné, užasnú v údive, ale ich mená neboli zapísané vo zvitku života od založenia sveta. 9 Tu záleží na rozumnosti, ktorá má múdrosť: Sedem hláv znamená sedem vrchov, na ktorých sedí žena. 10 A je sedem kráľov: päť padlo, jeden je, ten ďalší ešte neprišiel, ale keď príde, musí zostať na krátku chvíľu. 11 A divé zviera, ktoré bolo, ale nie je, je samo ôsmym [kráľom], ale pochádza z tých siedmich a ide do zničenia. 12 A desať rohov, ktoré si videl, znamená desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale ako králi dostanú moc na jednu hodinu s divým zvieraťom. 13 Tí majú jeden úmysel, a preto dávajú svoju silu a právomoc divému zvieraťu. 14 Tí budú bojovať s Baránkom, ale Baránok nad nimi zvíťazí, lebo je Pán pánov a Kráľ kráľov. Aj tí povolaní a vyvolení a verní s ním.“ 15 A hovorí mi: „Vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, znamenajú ľudí, zástupy, národy a jazyky. 16 A tých desať rohov, ktoré si videl, a divé zviera, tí znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia ju a zjedia jej mäsité časti a celkom ju spália ohňom. 17 Lebo to Boh vložil do ich sŕdc, aby uskutočnili jeho úmysel, áno, aby uskutočnili [svoj] úmysel tým, že dajú svoje kráľovstvo divému zvieraťu, dokiaľ sa nesplnia Božie slová.

285698

11.03.2013 13:30

Inaugurační projev Miloše Zemana

Inaugurácia Zemana - iný pohľad

abc 89.?.?.?

http://www.jangaso.sk/news/inauguracia-zemana-iny-pohlad/

286195

15.03.2013 09:35

Papež Washingtonu?

Není šprochu, aby v něm nebilo pravdy trochu

abc 89.?.?.?

Takže máme tu okultistom predpovedaného posledného "čierneho" pápeža špiritistickej cirkvi /jezuiti chodia v čiernom oblečení/František je plne k službám elít NWO. Správa sa žoviálne ako Gorbačov. Je určený na rozloženie RKC zvnútra pomocou právd, proti ktorým bola RKC 1 700 rokov imúnná svojim pokrytectvom, tým že ovládala a podporovala svetské vlády. A teraz k titulku.

Pri príležitosti prvej omše pre kardinálov v Sixtínskej kaplnke 14.3.2013 povedal:
„Ak sa nebudeme spovedať Kristovi, čím sa staneme? Skončíme ako poľutovaniahodná mimovládka,“ vyhlásil František v rámci svojej kázne. Kardinálov pritom varoval, aby sa „nespovedali svetskosti diabla“.„Kráčanie, budovanie a spovedanie nie je jednoduché. Niekedy prichádza aj k otrasom,“ pokračoval a dodal: „Chcel by som, aby sme my všetci po týchto dňoch spásy mali odvahu kráčať v prítomnosti Pána.“

Koľko právd povedal v pár vetách... RKC je ako mimovládka...každý predsa vie, že pravá cirkev Kristova je označená ako panna a je budúcou vládou zeme. Čím je RKC? Tým čo povedal František: "mimovládka", manipulujúca ľuďmi, ktorí sú opíjaní v nevedomosti oo Bohu a tak neschopní pochopiť, že "RKC sa spovedá svetskosti diabla" /CIA/ Svet žije v "posledných dňoch" v prítomností Pána. 20.3. sa stretne Obama s Bibim a ponúkne svetu zmluvu, na rozdelenie Jeruzalema na izraelskú a palestínsku časť a chrámovu horu pre Vatican /Vatican názov starého etruského pohrebiska v Ríme/ Smrtiaci kruh Vaticanu v rukách jezuitov bude uzavretý....

286359

18.03.2013 21:57

Superstár

Superstár je šou

abc 89.?.?.?

a vôbec sa tým netají. Kto v nej hľadá niečo viac píše takéto články. Napriek tomu, že to je šou, tak sa v nej podarilo formou kástingov, ktorými prešli desaťtisíce mladých talentov vygenerovať spevákov ako Anetu Langerovú, Chodúra a iných víťazov narodných ale aj československej šou. Finančnou dotáciou a možnosťou nahrať svoje CD,dostali víťazi fantastickú podporu v ich rozlete. Stále však platí, že pokiaľ nemá spevák zázemie a podporu akú dostávali Kája a Helenka v socialistických pomeroch, tak v kapitalistickej džungli záujmov , ktorá hrá v komerčných médiách len anglickú hudbu, majú dnešní interpreti handicap. Dokážu ho rozchodiť len tí cieľavedomí a usilovní. Slovenskí interpreti a vydavatelia zvádzajú vyše dvadsaťročný boj o to , aby boli hraní v médiách aj slovenskí interpreti populárnej hudby aspoň v minimálnom percentuálnom pomere. Žbirka naposledy povedal, že keby v médiách dávali len 5% slovenskej hudby a interpretov, on bude naďalej skladať pesničky len po slovensky, pretože jeho manželke češke sa jeho slovenské piesne páčia. A to je pán spevák, ktorý má matku angličanku...Pochopili sme teda v čom je problém nedostatku hviez populárnej hudby? Problém je v systéme a prostredí,v režime v akom pracujú kapitalistické média. A preto napriek tomu, že šťastie praje len usilovným, mne sa projekt československej šou superstár páči, aj z iného dôvodu, lebo nedovoľuje čechom zabudnúť na slovenskú pieseň a reč a opačne slovákom na českú reč a pieseň, ktorými sme sa za éry spoločného štátu vzájomne obohacovali a budeme obohacovať na veky. Naposledy mala v STV veľký úspech relácia Legendy popu, kde mladí interpreti spievali piesne speváckych legiend českých aj slovenských. V tom nie sme úzkoprsí a oceňujeme si kvalitu českých aj slovenských interprétov. Vypočujete si prosím jednu hitovku Karla Duchoňa, zloženú z troch slov, ktorým azda každý rozumie. http://www.youtube.com/watch?v=U8Qk7nSFHlo

286604

26.04.2013 10:43

Tři diagnozy

RE: Súčasné spoločenské zriadenie sa volá marazmus...

abc 89.?.?.?

Ešte k tým falošným "inuitským" protokolom , ktoré sa do bodky spĺňajú,hoci sú "dokázaným" podvrhom ruskej zahraničnej štátnej bezpečnosti. Je fakt, že samotní inuiti odmietajú žiť nemorálne....

Preto terapia ako zvrátiť "inuitmi" naordinovaní osud národov, je obrátiť všetko naruby a začať žiť morálne aj keď vás budú považovať za "blbcov" zrelých na psychiatrickú liečbu elektrickými šokmi...a ohovárať po všetkých médiách ovládaných "inuitmi". Proste treba to ustáť. Jediný kto si vás všimne je Stvoriteľ a to stojí za to. Jediný recept záchrany ako prežiť "vek marazmu" je zaznamenaný v Matúšovom evanjeliu 6:33 "Preto stále hľadajte najprv kráľovstvo a Jeho spravodlivosť, a toto všetko /čo hľadajú národy/ vám bude pridané."

P.S. Zaujímavé, že pán dekan tento recept nespomenul vo svojej analýze...

288871

GMO nikomu nechutia, nikomu neprospievajú, vzbudzujú strach, je to genocída ľudstva.
http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

293912

Neodpovedali ste na základnú otázmu: Či vám chutia GMO potraviny?

293915

7 zemí do 5 let - Generál Wesley Clark mluví v roce 2007 o Sýrii http://www.youtube.com/watch?v=an3A3hRA8_M

294037

03.08.2013 06:06

Dvě podvodné falešné demokracie ohrožují život na Zemi

Americký sen

abc 89.?.?.?

Americký sen o ovládnutí sveta, ešte nebol dosnívaný...
http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58...

294049

03.08.2013 08:10

Dvě podvodné falešné demokracie ohrožují život na Zemi

RE: Clovek-obcan ma obrovskou sanci si vybrat,jakou smrti chce vlastne zahynout.

abc 89.?.?.?

Tých možností je ešte viac. Ešte ste zabudli na globálny chemtreilsový "postrek" a jeho smrtonosné následky na zdravie postihnutých morgelónmi / čo je svetová novinka/ a "hračku" globálnych elít "súdneho dňa" HARP...Inak dávam palec hore, za skoro úplný výpočet ohrození! Totalitná svetovláda falošnej demonkracie OSN "po nechcenej ale vynútenej vojne", sa môže začať!

(Při vší úctě ke každému názoru svědomí mně nedovolí podporovat propagaci jistých stránek, směrníky vypuštěny. - Moderátor)

294053

03.08.2013 12:32

Dvě podvodné falešné demokracie ohrožují život na Zemi

RE: Clovek-obcan ma obrovskou sanci si vybrat,jakou smrti chce vlastne zahynout.

abc 89.?.?.?

Prekvapili ste ma, že sa dá toľko slov napísať od veci a o ničom. Nič ste nevyvrátili, nič ste neobhájili. Len ste ma presvedčili že, ozaj záleží na tom, na ktorej strane plotu stojíte, aby ste si mohli vybrať smrť alebo život. Našťastie ja stojím na strane plotu, kde dovidím za horizont spomenutých ťažkostí. Filmy o "chemtrails" nie o "contreils" a takisto o HARPe boli odvysielané aj v TV. Neboli však určené deťom, ktorým stačia vedomosti zo základnej školy...

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd...

http://www.youtube.com/watch?v=o43kQI8EoEA

294059

03.08.2013 12:42

Dvě podvodné falešné demokracie ohrožují život na Zemi

RE: Clovek-obcan ma obrovskou sanci si vybrat,jakou smrti chce vlastne zahynout.

abc 89.?.?.?

Dojíma ma vaša ideologická bdelosť, pán moderátor. Prekvapuje ma to o to viac, že moderujete politicky nekorektné médium. Alebo to už je minulosť? Neprajem vám, aby sa vám prihodilo, to čo opisujú dané články. Preto si dovolím vybrať len ideologicky nezávadné videá o morgelónoch a volaní po NWO - OSN.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd...

http://www.youtube.com/watch?v=JArGPelbryo

294060

07.11.2013 22:05

Odhalení Edwarda Snowdena – Geopolitika a poučení (I)

Aj USA sú monitorované...

abc 89.?.?.?

http://www.makrosvet.sk/index.php/2013-07-19-13-58-45/archiv-znamenia-doby/155-monitorovany-a-moniturujuci-stat-menom-amerika

299331

08.12.2013 08:02

Satanův plán

RE: Pekně zhulený článek:-(

abc 89.?.?.?

Ten film potešil aj mňa pani Jarmila. Ukázal koľko vecí potrebujeme k prežitiu a že základom života je samostatnosť a sebestačnosť!
V západnom svete veľké spoločnosti úmyselne nechali vzniknúť a podporujú životný štýl založený na zbytočnom míňaní. Firmy vo všetkých odvetviach majú veľký záujem na tom , aby priemerný človek radostne vydával peniaze za hlúposti . Podnecujú nás k nevedomému a nepotrebnému nakupovanie , kedykoľvek len môžu .

300456

08.12.2013 08:10

Satanův plán

RE: lehká volba

abc 89.?.?.?

Nie v tak dávnej histórii, bývalý americký viceprezident D.Cheney riaditeľ CFR mal preslov na tému “zotrvanie na temnej strane”. Táto reč viceprezidenta Spojených štátov nemôže nikoho nechať na pochybách koho nasledujú USA.

300457

08.12.2013 08:18

Satanův plán

RE: Článek je naprostý blábol

abc 89.?.?.?

K povinnej "četbě" by som pridal aj Bibliu, zvlášť štyri evanjeliá.

300458

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 3

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 5

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,54 Kč
Euro
26,15 Kč
Libra
29,40 Kč
Kanadský dolar
16,95 Kč
Australský dolar
16,63 Kč
Švýcarský frank
24,26 Kč
100 japonských jenů
20,76 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,21 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,56 Kč
1 unce stříbra
548,09 Kč
Bitcoin
760 240,34 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?