Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 16 příspěveků, 6 různých jmén: <nic>, bojkot, Bojkot izrael, Bojkot izrahell, BojkotIzrael, Timah.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

02.09.2013 09:59

Rómové v péči humanistů, aneb blížící se národní pohroma?

Mě pobavila hned první věta :Rád se obyčejně zabývám podstatou věci.

BojkotIzrael 83.?.?.?

Tak proč řešiš cikanskou kopřivku když svět včerně čr tpí židovskou rakovinou?!!!

295381

24.07.2013 10:14

Svět pod informační poklicí amerických zvláštních služeb a bank

SPOJENÉ STÁTY ŽIDOVSKÉ a šidovská lože Skull and Bones

BojkotIzrael 83.?.?.?

Nejpodstatnějším odhalením byla spolupráce mezi německou nacistickou stranou a členy Skull‭ & ‬Bones,‭ ‬vedenými Prescottem S.Bushem,‭ ‬otcem a dědou dvou amerických prezidentů.‭ Prescott Sheldon Bush se chytře oženil s dcerou George H. Walkera,‭ ‬jednoho z nejbohatších mužů USA. Mezi Walkerovými obchodními partnery byl i Averell Harriman,‭ ‬bonesmen z ročníku‭ ‬1913,‭ ‬který založil v roce‭ ‬1920‭ ‬W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co.(dnešní banku Brown Brothers Harriman & Co, http://bit.ly/YmkdMT)‭ ‬a jmenoval Walkera prezidentem firmy.‭ ‬O dva roky později Harriman přijel do Německa a založil pobočku v Berlíně.‭ ‬V téže době navázal užší styky s Augustem Thyssenem,‭ ‬patriarchou rodiny,‭ ‬ovládající německý železářský a ocelářský průmysl.‭ ‬V období mezi dvěma světovými válkami Thyssenovo průmyslové impérium se odhadovalo na‭ ‬100‭ ‬milionů dolarů,‭ ‬což by při dnešních kurzech představovalo asi padesátinásobek.‬Našel Adolfa Hitlera a George Herberta Walkera.‭ ‬Hitler doslova fascinoval Thyssena. Na jejich první schůzce koncem roku‭ ‬1923‭ ‬Hitler informoval Thyssena,‭ ‬že nacistická strana musí naléhavě dostávat peníze,‭ ‬aby vyrostla v národní stranu a ubránila se komunisticko-Židovským útokům a mohla uskutečnit svůj sen o fašistickém státě a vrátit Německu jeho bývalou slávu.‭ Fritz Thyssen, ‬nacistický bankéř s částečným úvazkem udržoval zvláštní styky s mnoha‭ „‬bonesmeny‭" ‬vytáhl šekovou knížku,‭ ‬dal Hitlerovi‭ ‬100‭ ‬000‭ ‬marek a slíbil,‭ ‬že přiměje další průmyslníky,‭ ‬aby ho následovali‭; ‬to se také stalo a rodící se strana byla dostatečně zásobena,‭ ‬aby přežila neblahé následky Hitlerova puče v pivnici.(Historie tajných spolků organizací a sekt, John Lawrence Reynolds, str. 172,173) A pak fůze ‬W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co. s Holandskou bankou Bank voor Handel en Scheepvaart do společné Union Banking Corporation‭(‬UBC‭)která byla hlavní finanční spojkou mezi nacistickým Německem a zbytkem světa a v polovině třicátých let fungovala na nejvyšší úrovni.‭ Posuďte totožnost osmi členů správní rady této banky: E.‭ ‬Roland Harriman‭ (‬bonesmen ročník 1917,‭ ‬viceprezident W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co.,New York). H.‭ ‬J.‭ ‬Kouwenhoven‭(‬člen NSDAP‭; ‬manažer Bank voor Handel en Scheepvaart‭(‬transferní banka mezi August Thyssen Bank a UBC‭).Knight‭ ‬Wooley‭ (bonesmen,‭ ročník 1917,‭ ‬ředitel‭ ‬Guaranty‭ ‬Trust,‭ ‬New York(sesterská firma W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co.‭)Cornelius‭ ‬Lievense‭ ‬-‭ ‬prezident UBC‭; ‬ředitel‭ ‬Holland-American.Ellery S.‭ ‬James‭(bonesmen‭ ročník 1917‭, ‬společník Brown Brothers‭ & ‬Co.,‭ ‬New York.)Johann‭ ‬Groninger‭ ‬-‭ ‬člen NSDAP‭; ‬ředit...

Automaticky kráceno

293818

Během druhé světové války pravicoví sionističtí vůdci nepodnikli prakticky nic pro pomoc evropským židům. Ze sionistického pohledu byly filantropické akce na pomoc německým Židům nežádoucí a škodlivé. Přicházeli bez majetku a nenabízeli žádné podobné výhody a přednosti jako jejich emigrující souvěrci podle tajné dohody Haawara. Ti němečtí Židé, kteří dostávali přistěhovalecké povolení jako "pouzí uprchlíci", byli považováni za "nežádoucí lidský materiál"! Vůdci židovských imigrantů z Německa v Palestině byli téhož mínění: "Pro Palestinu je z nich 90 % nepoužitelných."
V sionistickém archivu v Jeruzalémě je uložen dokument záchranného výboru, zabývající se opravdu neobyčejnou otázkou: "Koho bychom tedy měli zachránit? … Máme bez ohledu na kvalitu pomáhat všem lidem (tj. Židům), kteří jsou v tísni? Nebo nám půjde o národní sionistickou akci a budeme se v první řadě snažit o záchranu těch, kteří mohou prospět zemi Izrael a židovstvu? Jsme-li schopni zachránit 10 až 50 tisíc lidí, jež mohou napomoci výstavbě země a obnově Izraelského národa, namísto záchrany miliónu Židů, kteří by byli na obtíž a v nejlepším případě by představovali apatický prvek, pak se musíme zachovat správně a zachránit řečených deset tisíc - bez ohledu na výtky a prosby miliónů. Je třeba zachránit pionýry, a z nich zase především takové, kteří jsou vyškolení a duchovně vhodní k sionistické práci." Dokument v té souvislosti mluví o "nejlepším materiálu".
Chaim Weizmann měl na mysli pouze emigraci do Palestiny když řekl: "Raději bych viděl zkázu německého židovstva než zánik země Izrael pro Židy."
Tři týdny po Křišťálové noci roku 1938 David ben Gurion prohlásil: "Kdybych věděl, že transporty do Anglie by bylo možné zachránit všechny (židovské) děti z Německa, ale transporty do Palestiny jen polovinu z nich, pak bych se rozhodl pro to druhé."

Izraelský levicový politik, člen Knessetu a antisionista Uri Anvery ve své knize "Izrael bez sionistů"

293798

23.07.2013 21:03

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

RE: Chazarské naplaveniny v Palestině

bojkot 83.?.?.?

No, držel bych se při zemi. Ale kromě Egypta byl kristus mezi svým 12-30 rokem také v Persii, Číně a Indii. [cool]

293796

23.07.2013 21:00

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

PRAVDA O HOLOKAUSTU - ŠOA

Bojkot izrahell 83.?.?.?

Město KAMENEC-PODOLSKY http://www.2i.cz/08ea5872a1 v dnešní Ukrajině je jedno s nejstarších Karaitských a Chasidských osídlení, a místo kde se narodil chasidský charedim rabin Izrael Ba'al Šem Tov (1698-1760). Hlasal lásku k Bohu a bližním kterou upřednostňoval před studiem sionistického nesnášenlivého Talmudu. Hlásal prostý a zbožný život v chudobě, a bouřil ostatní židy proti populárnímu talmudickému nacionalismu a sionismu a zvláště navrat židů do palestiny považoval za hříšný a příčící se Bohu. Získával stále větší vliv, než talmudičtí rabíni, což vyvolavalo ve střediscích židovského sionismu nenávist. Vzniklo sionistické hnutí „odpůrců“ (mitnagdim), v jehož čele stál rabín ha-gaon rabi Elijahu ben Šlomo, zvaný Ga'on z Vilna který roku 1722 uvrhl všechny chasidy a jejich duchovní vůdce do klatby. Doslova řekl: "KDYBY TO BYLO V MÉ MOCI, NALOŽÍM S NIMI TAK, JAKO PROROK ELIJÁŠ S POHANSKÝMY KNĚZY BA'ALOVÝMI." (byli hromadně ubiti) http://bit.ly/VjsakR http://bit.ly/VjteoR. Ga'on z Vilna byl jedním na koho se odkazují zakladatelé Voložinské ješivy (talmudické školy) která dodnes vyučuje toto: Odlišnost duše žida s jeho mocí, zaměřením, vnitřním světem, je oproti duši góje (nežida) větší a hlubší, jako je odlišnost duše góje oproti duši zvířete, protože mezi posledními je odlišnost v množství, a mezi prvními je odlišnost v kvalitě. Libovolný skutek, i ten nejlepší, uskutečněný gójem, jen posiluje Satana, libovolný skutek žida, včetně zločinu, napomáhá Bohu.“Jelikož se hnutí odpůrců tohoto zvráceného učení Chasidim rozrůstalo mělo podporu statisíců prostých a chudých židů ba co víc sympatizovalo s islámem jakož to původně náboženstvím reformující judaismus včetně křesťanství a hrozila tak hromadná konverze, rozhodli se sionisté k hromadnému fyzickému odstranění celé této nebezpečné populace chasidů. Prostřednictvím vykořistěného majetku, američtí židovští bankéři a obchodníci z Wall street zaplatili za tuto špinavou práci rodící se Hitlerovské mašinerii. http://youtu.be/cvEBsOnhSHE V celé oblasti Podolí která byla na krátkou dobu součástí Osmanské říše,http://www.2i.cz/e604b69c4f a kde byl Chasidismus nejvíce rozšířen bylo vyhlazeno od 1,600 000 do 2,000 000 Chasidů. Byli upáleni přímo v synagogách, nebo nahnáni do dolů ve kterých byli pomocí trhavin zasypáni. Kamianets-Podolskyi masakr byla první masová akce v "konečném řešení" nacistů. Očití svědci uvedli, že nacisté se ani nesnažili skrývat své činy před místním obyvatelstvem.http://bit.ly/VjsaRU Je však třeba také zdůraznit že chasidští židé kteří odporovali sionismu obývali celou oblast, the pale settlement, http://bit.ly/13RCW4D do kterého spadala část Ruska, Polska, celá Ukrajina, Litva, a Bělorusko. Snad není potřeba připomínat že těch 6 mil. židů by nikdy nedovolilo založit sionistům Izraelský stát v roce 1...

Automaticky kráceno

293795

23.07.2013 15:10

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

RE: Chazarské naplaveniny v Palestině

Bojkot izrael 83.?.?.?

Tak to, že křestanské církve zvláště katolická římská byly a jsou pod šidovskou kontrolou není nic nového. Začalo to ve Španělsku inkvizicí, jen pro to, aby chudí židé a křestané nemohli poznat konverzované bohaté privilegované židy, kteří toužili rozšířit svůj nenasytný obchodní vliv. Nicméně to z Kristem (zda existoval nebo ne) nesouvisí. Naopak sám žid Kristus odpadnutí cirkví předpovídal, proto přišel další prorok Mohammed což byl pravděpodobně taky Žid, kterého nakonec Židé otrávili. [cool]

293784

22.07.2013 22:12

Konspirace není žádná teorie – Insider Světové banky

Neustálé ředění inflační "polévky" - nekrytí měny zlatem - FED - ekonomická Krize

BojkotIzrael 83.?.?.?

To už všichni víme minimálně 5-10 let. Tak proč s tim nic neděláme?
Protože nás drží v kleci naší vlastní pohodlnosti !!! Nikomu se prostě nechce říct DOST !!! Zrušit své půjčky, hypotéky, úvěry, nebo jen prostě vybrat všechny své úspory. V tom případě nemá cenu o tom pořád donekonečna psát, jak jsou ti Bankéři zlí a bezcitní. Jediné co je třeba napsat je : DOBŘE NÁM TAK....!!! [naštvaný]

293761

22.07.2013 21:55

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

RE: Chazarské naplaveniny v Palestině

83.?.?.?

Zapomínáš poněkud na jediného Boha kterého po tisice let tento prokletý chazarský narod neustále uraží. Moc peněz kterou mají od Boha nepochází. Proč myslíš že Chazaři tak nenávidí islám a muslimy? No ano, Jediný si už dávno vyvolil jiný opravdu SEMITSKÝ národ ARABŮ. A jedině oni dokážou s pomocí Boží, chazarům zatnout tipec. Jehoshuu ben Nochriho (Krista) bůh poslal tehdy ještě snad k židům varovat a chtěl je napravit. Ale Oni ho nechali potupně popravit. Mysliš si že ten další prorok kterého Bůh pošle se s nimi bude mazlit? [cool]

293760

22.07.2013 21:42

Konspirace není žádná teorie – Insider Světové banky

HAARP A CHEMTRAILS JSOU MOCNÉ NASTROJE NA MANIPULACI A SELEKCI LIDSTVA.

BojkotIzrael 83.?.?.?

Zmiňovaný projekt Fund Backs v prvním videu nas zavede k jinému americkému EUGENICKÉMU (fašistickému) výzkumu a to projektu Pioneer Fund http://k9k.4t.sl.pt oba dva financované už od počátku II. světové valky americkou vládou.http://glurl.co/b_o (nijak mě to nepřekvapuje)http://jie.utnij.net

Ano, Chemtrails šírí potřebné těžké vodivé kovy pro atmosferický přenos vln HAARP které slouží také ke špionáži protože tato uměle vytvořená oblačnost(ionosféra)skvěle odráží radiové vlny pro navigační systémy. Ale je to také zástěrka pro nápravu skleníkového efektu(ale také silně zatěžuje imunitní systém), zaroveň však pomáha očkovat americkou, evropskou a australskou tkz. vyvolenou populaci na nadchazející "čínské chřipky" viz http://glurl.co/b_q které mají neočkované hromadně vyhladit, nebo přinejmenším výrazně zredukovat.(proto jsou tak velké zasoby plastových FEMA infekčních rakví, http://bit.ly/125Y8F8 zabranujících nekontrolovatelné šíření infekce) System HAARP spotřebovává značné množství elektrické a z ní odvozené energie, které se již americe nedostává,(zemětřesení a tsunami v Indonesii 2004 a fukušimě 2011) což je pravá příčina světové (rozuměj západní) ekonomické krize. Prostě již nemají dostatek energie (podobně jako v Matrixu) na globální útoky, a zmůžou se jen na lokální útoky srovnatelné s místním zemětřesením. http://youtu.be/2TdIkI1ory8 http://youtu.be/vkyO-h9axxc (23-28 min)

293759

22.07.2013 21:17

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

RE: Osvieženie pamäti.

BojkotIzrael 83.?.?.?

Palestinci jsou jednoduše řečeno potomci starých filištinu kteří byli jedni s opravdu původních obyvalel levanty se kterými už tehdy za velmi kratičkého panování izraelského království (neco přes 250 let) pod vedením krále Davida a jeho syna Šalamouna filištini velmi úspěšně bojovali. Ne nadarmo celou oblast levanty pojmenovali římané jako Philistea (Palestina). Pak kralovství izraelské bohudík zaniklo. A na základě 300 trvajícího panování hebrejců, dnešní chazaři z "čečny a ossetie" ospravedlnují okupaci celé levanty, když jenom Otomanští turci tam vládli přes 500 let? Oč mají větší právo na Palestinu Turci než ti proradní Chazaři? [cool]

293757

22.07.2013 20:50

Jak poznat Žida?

Existuji a hlavně existovali židé kteří odmítali a odmítají palestinskou genocidu arabského národa II

BojkotIzrael 83.?.?.?

Jako hlavní zastupci levicových odpůrců sionismu kteří přežili masové vyhlazování v the pale Setllement je chasidské hnutí Naturei karta ale bohužel je jich tak málo a jsou tak zesměšnováni a umlčováni že je to jako plivnutí do moře sioHnismu.http://www.nkusa.org/aboutus/
http://on.fb.me/1dQlOCq [pláč]

30697

22.07.2013 18:51

Jak poznat Žida?

RE: Jak poznat rasistu ?

BojkotIzrael 83.?.?.?

[chechtot] [chechtot]

30696

22.07.2013 18:33

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

Kniha Arthura Koestlera - The Thirteenth Tribe (Třináctý kmen) 1976

bojkot 83.?.?.?

Arthur Koestler ve svém bestselleru z roku 1976 The Thirteenth Tribe (Třináctý kmen) dokázal, že Chazaři, polokočovný slovansko-turko-finský národ, se usadil na místech nynějšího jižního Ruska mezi Volhou a Donem na březích Černého, Kaspického a Azovského moře. Židé, kteří byli byzantským panovníkem Lvem III. vyhoštěni z Konstantinopole, nalezli domov mezi pohanskými Chazary. Kolem roku 740 zde v konkurenci s křesťanskými a muslimskými misionáři získali tamějšího vládce pro judaistickou víru. Některé detaily a podrobnosti těchto událostí jsou obsaženy v dopisech mezi chazarským králem Josefem a Hasdai Ibn Šarputem z Cordoby, který byl lékařem a jakýmsi ministrem zahraničí španělského muslimského chalífy Abdarrahmána.

Když byla ve 13. století říše Chazarů rozvrácena Mongoly, uprchli její obyvatelé - na židovskou víru obrácení Chazaři - směrem severozápadním a stali se praotci aškenaziů (ruského, německého, baltského a polského židovstva). Tito "chazarští" židé počtem vysoce převýšili "židovské" židy, kteří se usadili v Evropě jinou cestou a v jiném historickém období. Proto velká většina východoevropských židů není vůbec semitská, a protože také většina západoevropských židů přišla rovněž z východu, resp. z východní Evropy, nejsou i oni z velké většiny semité."

Ve své knize Třináctý kmen (The Thirteenth Tribe 1976 ) Arthur Koestler dokazuje s drtivou podporou takových antropologů jako je Ripley, Weissenberg, Hertz, Boas, Meadová a Fishberg, že velká většina dnešních židů jsou potomci Chazarů z jižního Ruska.

Knihy, které jdou více do hloubky dějin Židů jsou "Třináctý kmen"(The Thirteenth Tribe) od Arthura Köstlera a "The Invention of the Jewish People" od Shlomo Sanda. A pak také kniha "The Controversy of Zion" od Douglase Reeda. Popisují to samé.

293749

22.07.2013 18:16

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

RE: Chazarské naplaveniny v Palestině

83.?.?.?

Ano jako třeba Paštúnové, prý jeden z deseti ztracených židovských kmenů, kteří i tak o sobě smýšlí, nenávidí Izrael prostřednictvím Talibanu. To jsou paradoxy. Paštunsky jazyk pochází z jazyka Kharóšthí které se nějakou záhadou najednou objevilo v západní indii a Afganistánu v 3. století př. n. l. až 3. stoletím n. l. A zcela jistě pocházelo z aramejského písma... Ale zpět k Chazarům. Hazarajat nebo chceme li Hazaristan je horské uzemí v centrálním Afgánistánu kde žijí (mimo jiné dnes utlačovaní) Hazaři kteří tvoří 10-20% obyvatel Afhanistánu. A ted hlavní myšlenka. Do roku 1333 n.l. nebylo v dnešní oblasti Afganistánu o Hazarech ani vidu ani slechu.http://bit.ly/Sxfo6G Takže už víme kam se poděli Chazaři z kavkazského judaistického ilchánátu. Přestoupili s judaismu na shia islám a ten zbytek odešel s karaity do litvy a ukrainy a zcela se tam smisil s germány a slovany, jejichž potomci si troufale nárokují právo se nazývat vyvoleným lidem odjaktěživa neposlušného Shitzraele. Nicméně už Hsuen Tsang který byl proslulý čínský buddhistický mnich, učenec, cestovatel a překladatel, který žil za čínské dynastie Tchang (618 – 907) napsal o lidech v té oblasti že je to lid šťastný svobodný, že jsou profesionálové v magii a jejich jazyk je výrazně odlišný od okolních zemí. Ti chazarové mají ale smůlu pořád až dodnes se točí kolem nějakých "hodně divných" lidí!! Dokonce se povídá že ve 13. stol.v Hazarském městě Bamian byl úkladně a lstivě zavražděn Čingischánův vnuk, a proto celé město nechal Čingischán srovnat se zemí(še by starodavne lidyce?) A když půjdeme ještě dál do historie té oblasti tak už historikové alexandra Velikého píši že v této oblasti žijí lidé agresivnější než okolní národy, Chazarové mají prostě smůlu jsou agresivní a nesnášenliví jak špičatý hexagram, a pak brečí že jsou vyvražďování(a to docela hustě dnes např. v Afganistánu a Pakistánu http://www.hazarapeople.com/) jen ty chazary s shitzraele to ještě čeká... [cool]

293747

22.07.2013 17:42

Jak poznat Žida?

Existuji a hlavně existovali židé kteří odmítali a odmítají palestinskou genocidu arabského národa

BojkotIzrael 83.?.?.?

Dnes jich je ale jen okolo 10% a jsou převážně levicové zaměření. Například tento film Occupation 101 by bez nich nevznikl, je to však jen hlas důsledně, pečlivě a systematicky predevším v zahraničí umlčované menšiny. Většina z nich (bylo jich přes 6 milionů) už nikdy svuj hlas: NE SIONISMU nikdy neřekne.

Ve filmu jsou výpovědi nejrůznějších převážně však izraelských představitelů humanitárních a náboženských organizací, politiků i vojáků, kteří odmítli sloužit zájmům, které už desítky let rozdmýchávají sionisticky motivovanou nenávist a zabíjení na Blízkém východě. České titulky si prosím zapněte vpravo dole na youtube. http://youtu.be/9ZrQMfKktk4

30694

22.07.2013 12:55

EU zakázala spolupráci s izraelskými subjekty na okupovaném území

Chazarské naplaveniny v Palestině

BojkotIzrael 83.?.?.?

Zda se že, Chazarové kromě Hebrejských mají i Hunské (Mongolské)Geny, (a to dnes především ti z Afganistánu) když své hlavní město Atil (Itil) 40km jihovýchodně od dnešního města Astrachaň u dnešní vesničky Samosdelka v Rusku u kaspického moře(46°00 S, 47°49 V )pojmenovali po divokém Hunském vojevůdci Attilovi. [velký smích] Nicméně chladnokrevná cisařovna vychodořímské Byzantské církve která neváhala úkladně zavraždit svého syna Constantina VI. Irena z "Athen" byla CHAZARKA. A Chazarský král Kagan než přešel k judaismu a vytvořil zázemí šidům z Byzance, PŘEDSTÍRAL z taktických důvodů konverzi na islám.(740n.l.) (vlastnosti jakého dnešního národa mi to jen připomíná? [velký smích])Jeden z Chazarských kmenů kteří (a to dodnes) nesouhlasili s šidovskou konversí Chazarů Maďaři(a zdá se že i Bulhaři), opustili Chazary a usadili se neznámo kde někde daleko na západě. Roku 1247 n.l. je poslední zmínka o Chazarech v mistních kavkazkých kronikách. Aby se objevili s nenucenou vlezlostí roku 1333 v Afganistánu, a jejich ještě vlezlejší potomci počátkem 20. století v Palestině. http://bit.ly/W2zG6Q

293732

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa03.12.20 10:51 USA 3

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 6

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Měnové kurzy

USD
21,74 Kč
Euro
26,42 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
24,41 Kč
100 japonských jenů
20,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,40 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 883,66 Kč
1 unce stříbra
521,24 Kč
Bitcoin
421 938,50 Kč

Poslední aktualizace: 3.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?