Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeny 3 příspěvky, 1 jméno: Joshua Jozef KANALOŠ.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

13.06.2013 17:20

Bachmannová: Bůh prokleje Ameriku, pokud se postaví proti Izraeli

Slovensku chyby pokora - bude pekelnou jamou pre mnohých.

Joshua Jozef KANALOŠ 85.?.?.?

Skloniť hlavu neznamená spolu s ňou ohnúť aj chrbát.
Znamená to, že aj charakter je možné formovať bez arogancie a že najkratšou cestou k videniu seba v pravom svetle je prejaviť pokoru vtedy, keď ju najmenej očakávame možno aj my samotní...

Nie šaty z hodvábu a šperky zo zlatá, ale verné s pokorou srdce je ozdobou každého z nás." Pokora v Boha skrz, Pána Ježiša Kristaje najväčšou devizou, ktoru si musíme chranit ako najkrechkejší kvietok. Stači maličky mrázik v podobe svetskej mamony a je fuč. Potom môžme voláť a hľadať. Kde si? Veď ja ťa tak nutne potrebujem. Áno potrebujem. Kde som ťa len stratil. Hľadanie trva niekedy dlhšiu chvíľu ak niesme voči sebe samich sobcom. Ale mi veľmi dobre vieme, kde sme si ten charakter nalomyli a čím. Aj keď sme si mysleli že nás to neuvidí. Ale, to ale je na pravom mieste, ked si uvedomime, že s pokorou v srdci si môžme odpustiť a prijať toho druhého do srdca, Až potom z nás opadne dlho nesený balvan ťažkosti. Len to popálenie muselo prísť. Ano. Pád. Ten je nevyhnutný, preto aby sme sa vrátili na torozcestie, kde sme si to nalomili. Poprosíť s MODLITBOU nebeského Otca BOHA a prostrednictvom obete Spasiteľovej, Ježiša Krista, nám bude odpusteno. Len sa už nesmieme vrátiť k minulosti. Nech je slnko v našej duši neustále chránené a pokora nech ám je stále v pätách. Prajemvšetkým na tejto planete. Milosť Božia nech je s vámi. Amen. Joshua Jozef Kanaloš

Dřevorubec kácel stromy u řeky. Najednou mu sekera spadla do řeky. Začal naříkat a v tom se zjevil Bůh: “Proč tak naříkáš?” ptal se ho. „Ach, Pane, spadla mi do řeky sekera. Bez ni se nemohu živit.“ Bůh sáhl do vody a vytáhl zlatou sekeru. “Je to tvá sekera?” zeptal se. “Ne, není,” odpověděl muž. Bůh z řeky vytáhl stříbrnou sekeru: “Je to ona?” “Ne,” zněla dřevorubcova odpověď. Potřetí sáhl Bůh do vody a tentokrát muži nabídnul železnou.sekeru. “Ano, to je má sekera,” zaradoval se dřevorubec. Boha potěšilo, že je tak čestný a poctivý, proto mu daroval všechny tři sekery. Po místě. Náhoda tomu chtěla, že jeho žena uklouzla, spadla do vody a utopila se. Dřevorubec začal plakat. Proč pláčeš?” zjevil se před nim Bůh. “O Pane, má žena spadla do řeky a utopila se.” Bůh vešel do vody a když se vrátil, vedle něj stála Jennifer Lopez. “Je to tvá žena?” zeptal se Bůh. “Ano, to je ona,” odpověděl muž. “Lžeš” rozhněval se Bůh, “to není ona!” Dřevorubec padl na kolena a řekl: “Odpusť, Pane, ale musel jsem. Kdybych ti řekl NE, nabídl bys mi Catherine Zeta-Jones. Kdybych odmítl i tu, vrátil by ses s mojí ženou. Já bych pak řekl ANO a ty bys mi dal všechny tři. Jsem chudý muž. Nedokázal bych se postarat o tři ženy najednou.” Z toho plyne ponaučení: Pokud muž lže, má pro to dobrý a čestný důvod a dělá to pro blaho druhých.
Citáty z Biblie
18 Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je...

Automaticky kráceno

291353

13.06.2013 17:16

Bachmannová: Bůh prokleje Ameriku, pokud se postaví proti Izraeli

Amerike chyba POKORA a preto bude zničena - potopena

Joshua Jozef KANALOŠ 85.?.?.?

Horčičné zrnko - "Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)
O pokore

Už ako dieťa malé sotva šesťročné som počul slova babky, keď mi povedala že: „Najviac zo všetkého potrebujem pokoru, aby som na všetko, čo počujem, bol pripravení povedať „odpusť“, lebo pokorou sa odrážajú všetky útoky diabla“.

Pozrime sa teda, aký význam majú moje slová, prečo hovorím, že najviac zo všetkého je pre nás potrebná pokora, prečo nepoviem, že najviac je potrebná zdržanlivosť?
Veď aj apoštol hovorí, že: „každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého“. Alebo prečo nepoviem, že najviac zo všetkého potrebujeme bázeň pred Bohom? Veď v Písme je napísané: „Počiatkom múdrosti je bázeň pred Bohom, a inde sa zase píše, že: „bázňou pred Bohom vyhneme sa zlému“. Prečo nehovorím, že najpotrebnejšie sú dobré skutky alebo viera? Veď je povedané, že: „dobrými skutkami sa zmývajú hriechy“, a apoštol vraví, že: „bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu“. Teda - ak bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, a ak prostredníctvom dobrých skutkov sa zmývajú hriechy, a bázňou pred Pánom sa vyhneme zlému, a každý, kto sa venuje napredovaniu v duchovnom živote, sa všetkého zdržiava, prečo potom hovorím, že najviac je pre nás potrebná pokora a všetko ostatné, tiež potrebné, vynechavam? Chcem tým ukázať, že ani bázeň pred Bohom, ani dobrý skutok, ani viera, ani zdržanlivosť, ani hocaká iná cnosť nemôže byť vykonaná bez pokory. Preto hovorím: „Najviac zo všetkého potrebujeme pokoru, aby sme na všetko, čo budeme počuť, boli pripravení povedať „odpusť“, lebo pokorou sa odrážajú všetky útoky nepriateľa“. Teraz vidíme, aká veľká je moc pokory, a aký veľký účinok má slovo „odpusť“!
(1) 1Kor 9, 25(2) Ž 111, 10(3) Pr 16, 6(4) Sir 3, 33(5) Žid 11, 6
Keď svätý Anton videl rozprestreté všetky siete diabla, povzdychol si a opýtal sa Boha: „Kto sa im vyhne?“ Boh mu odpovedal: „Pokora sa im vyhne“, a oveľa pozoruhodnejšie je to, čo k tomu dodal: „Tie siete sa jej ani nedotknú“. Už vidíte blahodať tejto cnosti? Vskutku, niet nič silnejšieho ako je pokora, nič ju nepremôže. Ak sa pokornému človeku prihodí nejaké trápenie, svoju pozornosť ihneď obracia na seba samého, ihneď začne odsudzovať seba samého, že je hoden toho, čo sa mu stalo a nikomu nič nevyčíta. Na nikoho nezačne zvaľovať vinu. Takýmto spôsobom to, čo sa mu stalo, prekoná bez rozpakov, bez žiaľu a s absolútnym pokojom. Preto sa vôbec nehnevá a nikoho nehnevá. A preto svätý správne povie, že najviac zo všetkého potrebujeme pokoru.
Teraz sa pozrieme na to, v čom spočíva pokora. Pokora spočíva v tom, aby sme svojho blížneho považovali za rozumnejšieho a vo všetkom lepšieho než sme my. Jednoducho povedan...

Automaticky kráceno

291352

13.06.2013 17:05

Bachmannová: Bůh prokleje Ameriku, pokud se postaví proti Izraeli

Kedy začal existovať Boh?

Joshua Jozef KANALOŠ 85.?.?.?

Kedy začal existovať Boh?


Ateisti vyčítajú kresťanom, že niesu schopní vysvetliť večnosť Boha. Oni však niesu schopní zas vysvetliť večnosť hmoty/energie, keď z toho vylúčime Boha. Najprv si musíme položiť otázku, kedy vznikol čas. Čas môže meniť svoju rýchlosť a teoreticky sa dá aj zastaviť! -Závisí len na tom, akou rýchlosťou sa pohybujeme. Vypočítať sa to dá podľa:Tento člen vzorca znamená napr. čas, za ktorý si na Zemi vypijeme kávu. -Povedzme, že to stihneme za 10 minút.Tento člen vzorca znamená, ako to vníma kozmonaut - tj. ako dlho bude vidieť piť našu kávu, keby sa pozeral na nás počas letu ďalekohľadom.Tento člen umožňuje to celé prepočítať. -Písmeno v je rýchlosť rakety kozmonauta a písmeno c rýchlosť svetla, ktorá je 299 792 458 metrov za sekundu.
-Ak kozmonaut poletí napríklad rýchlosťou 299 792 457 metrov za sekundu (...čiže o jeden meter za sekundu pomalšie než svetlo), bude vidieť, že my vypijeme našu 10 minútovú kávu len za 5 stotín sekundy. (...podľa času v rakete...) -A naopak: keby kozmonaut na palube rakety pil kávu, ktorá by mu z jeho pohľadu trvala 10 minút, my by sme ho videli piť 85 dní! -Je i viac vecí, ktoré sa menia. -Napríklad dĺžka v smere letu a hmotnosť. -Ak napríklad kozmonaut pri spomínanej rýchlosti 299 792 457 metrov za sekundu zvýši svoju rýchlosť napr. ešte o 1000 metrov za sekundu, tak z nášho pohľadu sa zvýši iba o 8 cm za sekundu, lebo kozmonaut je i s raketou kratší. (...samozrejme iba z nášho pozemského pohľadu...) -Rýchlosť rakety 299 792 457 m/s je taká tiež iba z nášho pohľadu! Jeho "meter" my totiž vidíme iba ako necelú desatinu milimetra. -On si ale stále myslí, že je to meter, lebo to tak vidí. -Môže pridávať svoju rýchlosť trebárz aj do nekonečna! Jeho zrýchľovanie je totiž z nášho pohľadu stále pomalšie a pomalšie, a preto nikdy nedosiahne rýchlosť svetla presne. On to ale vidí inak: -Myslí si, že zrýchľuje rovnomerne! -Meter na rakete totiž vidíme zo Zeme zvyšujúcou sa rýchlosťou stále kratší a kratší, až nakoniec pri rýchlosti svetla dosiahne nulový rozmer. -Ku tomu však nikdy nedôjde, lebo na to by bola potrebná nekonečná energia - a tú kozmonaut k dispozícii nemá
Tieto zákony času a priestoru tu kedysi neboli. -Oni boli na počiatku stvorené! Otázky o počiatkoch a koncoch majú svoj zmysel len v prostredí kde plynie čas. Tam kde čas nieje, nemá zmysel sa pýtať, kedy..... -Rovnako tak nemá zmysel sa ani dopytovať na pôvod Boha, lebo pred stvorením času - nebol čas!Dokonca nemá zmysel sa ani pýtať na elektrón, aký bol pred 1000 rokmi a aký je dnes. Preň akoby čas vôbec neplynul. Niet rozdielu medzi elektrónom včera a dnes! Jediný rozdiel je maximálne jeho poloha (včera bol tu a dnes je zasa tam). -On samotný sa ale nezmenil. Je ten istý. -Nech ho urýchlite na akúkoľvek energiu (teplotu), jediné čo sa zmení je jeho hmotnosť (pre nás). Elektrón ...

Automaticky kráceno

291351

Káva pro Zvědavce

70

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 111 čtenářů částkou 24 460 korun, což je 70 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 6

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
21,58 Kč
Euro
26,18 Kč
Libra
29,46 Kč
Kanadský dolar
16,90 Kč
Australský dolar
16,59 Kč
Švýcarský frank
24,28 Kč
100 japonských jenů
20,80 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,61 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 062,66 Kč
1 unce stříbra
546,39 Kč
Bitcoin
692 742,60 Kč

Poslední aktualizace: 26.1.2021 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?