Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 27 příspěveků, 6 různých jmén: <nic>, =(!)=, Bekota, Blekota, pan Alzhajmr, raskolnikov.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

23.05.2012 19:21

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

=(!)= 188.?.?.?

Dobrý den, a děkuji vám ze pěkný příspěvek. Velice si cením vašich znalostí zde předložených. Rozhodně je budu brát v potaz.
Mrzí mě, že vás asi zklamu, nejsem žid, takže autenticita Mojžíše je u mě na nižší úrovni než Ferdy Mravence. Pokud věříte biblickým zkazkám, můžete být žid, nebo dokonce křesťan, podle vonikání asi nejspíš to první.
Tyto povídačky daly do kupy badatelé alexandrijské akademie, a to ještě v době, kdy neexistoval žádný žid a ani hebrejské písmo, kterým by bylo možno psát a pak to ještě číst. Byli to totiž Řekové, kteří nic zcizovat nemuseli, neboť domácí kněžstvo šlo řeckému dvoru na ruku, protože bylo šťastné, že řecký dvůr hraje hru na faraony. A řecká aristokracie se zase nemusela příliš obtěžovat exotickým afroasijským plebsem, neboť to zvládlo domácí kněžstvo. Tam totiž Peršané před tím zaváhali, neboť poslali kněžíky i s faraem do kopru a moc převedli do Persie. Proto vítali Egypťani Alexandra jako osvoboditele, a když generál Ptolemaios přijal titul faraona a otrokům dal půdu v jižní Sýrii (Palestině), tak ho pak prohlásili za spasitele. Řekové jim nic moc nevnucovali a naopak investovali do obnovy jejich starých chrámů, a také je studovali, v čemž byli skutečně dobří.

Pokud je nějaká nejasnost v púvodu úroku, tak ho znaly především kultury zabývající se dobytkařením. On se totiž nemusel výhradně týkat prostředků směny. Naopak se dá předpokládat, že stýkal především stád. A když se někdo staral druhému o dobytek, platil mu za svěřené stádo poměrnou částí z přírůstků - tzv. úrokem.

Těším se na další školení
Vaše řiť. [smích]

269528

24.05.2012 06:58

Operation Unthinkable

RE: Dva se perou a treti se tomu smeje za rohem-dejiny rozdeleneho sveta

=(!)= 188.?.?.?

Vy máte ale bujnou fantazii, žijete sám? [mrknutí jedním okem]

269550

24.05.2012 07:16

Poprava pro výstrahu

RE: Rathyáda - vrtěti psem?

=(!)= 188.?.?.?

Tak to už není ono, i když taky dobré. Ten příspěvek o LVU znacharovi měl ale daleko větší náboj. Nechcete to ještě rozvést?
Mohu se zeptat... máte nějakou tu alternativu pro nízkého světlého biorobota, nebo jste se to všechno dosvězěl při studiích na chazara? To abych si udělal představu o původu, případně bych se chtěl zeptat, jestli jste při nějaké změně svých názorů nezahlédl také nějakou změnu v barvě očí. Paní Jarmila je katolického původu ze Slovenska a jistě stále zesvětluje, co vy? [smích]

269551

17.09.2012 18:58

Komu slouží chaos prezidentské volby

RE: Ale, ale

raskolnikov 188.?.?.?

podle řady doktrín trvá "degenerace" od stvoření světa... nebo také "líp už bylo", což je jen odkoukání procesu stárnutí, a jelikož je vše v cyklech (a to je čas) týká se to všeho...
přímo křesťanství (jako takové) má svůj původ jednoznačně ve vatikánu (možná lépe v římě) a papež je titulován "nevyšší mostař", což je "tesař" zcela jistě římského původu, a to již z dob dávno před r. 0... obávám se, že si čas od času zmatení křesťané namlouvají, že je to něco jiného, než to je, což platí i na autora článku, který, jestli se teď nepletu, po té, co uviděl v žaludku zednáře cosi, tak se dal ke křesťanstvu, kde spatřil naopak cosi... [mrknutí jedním okem]

275009

03.10.2012 23:23

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: ateismus

Blekota 188.?.?.?

Já si myslím, že tomu mnoho ateistů věří proto, protože to vymysleli katolíci na katolické univerzitě v Louvain. Tam popletli i A. Einsteina, protože jinak by mu to světlo nevylétlo, když se všude před tím snášela ta tma nad propastí. A je řekl Pán budiž světlo, tak to třesklo, a potom začal to světlo oddělovad od tmy, a mohlo být zamotáno do toho relativního vzorečku.

276375

17.10.2012 22:04

Volby

RE: Nie sú len dve cesty

raskolnikov 188.?.?.?

proboha, uklidni se [smích]
napsals to hezky, ale hádáš se sám se sebou, většinu toho, čemu tu oponuješ, tak jsi si sám předložil - totiž psal jsem, že to jsou veškeré přerozdělovací mechanismy, to za prvé, a to proto, protože odevzdávám prostředky k dalšímu odloženému procesu, který navíc není pod mou kontrolou...
vezmu to tedy odzadu
proč na trhu? no to vůbec nebylo předmětem, psal jsem, že účasten je ten, kdo chce něco prodat, a tím se od sebe "podnikatel a zaměstnanec" neliší, že je tu někdo staví proti sobě, to jen ten důsledek ideologického výcviku (proto i mediálního), proč sis toho nevšiml? asi právě z ideologických důvodů...
že za práci někdo nezaplatí, protože to za to nestojí, to už jsem psal výše, jen mě opakuješ, ale to nevysvětluje nedostatek peněz, protože ty chybí, i když to za to stojí, a všechny strany na tom mají zájem (a je to více než běžné)
ať lidi dělají, přesně to, co je baví, já jsem naprosto pro, jedině to má smysl, ale to vůbec nesouvisí s penězi a s tím, proč většině chybí, i kdyby chybět nemusely, ale to ses nikde nepokusil vysvětlit
tímto samozřejmě potvrzuji to, že honba za ziskem je scestná, protože vytlačuje právě to, co by jinak mohlo být ta zábavná činnost, ovšem nikde jsi opět nevysvětlil, proč to je všudypřítomné, a proč činnost jako zábava je nahrazena nutností pracovat, jestli jsi měl na mysli "pokročilou dělbu", pak ano, to v tom také hraje značnou roli, ale to se opět dostáváme na jiné pole a do jiných příčin
"dobré výsledky" po vysokém zdanění jsou logické, dokud se daří vysoké zdanění realizovat...
no a z pohledu "mizení peněz" je honba za ziskem a vysoké zdanění totéž, neboť se opět jedná "jenom o transfery", tudíž se to nikde neztrácí, jen mi uniká, co jsi tím chtěl vlastně říci celkově...
pokud vezmu tvůj poslední odstavec, tak by se jednalo o jakousi ideální netržní společnost, což by samozřejmě řešilo potíž s penězi...co mi však není jasné, jak se doplňuje s obhajobou vysokého zdanění? bylo by, nebo nebylo...hm? pokud ano, tak jak by si ten "spolupracující kolektiv" mezi sebou danil? co kdo hodí do kádě? [mrknutí jedním okem]
teď znovu, k tomu peněžnímu nedostatku, netýká se to nějak idealizované společnosti, ale toho, co to způsobuje nyní, a to je, což jsi možná naznačil, právě ta "honba za ziskem" a sem patří veškeré akumulační mechanismy, nejen výtěžek z prodeje (prodej práce obecně- námezdní síly, produktů atd.), ten v tom totiž hraje zanedbatelnou roli, ale hlavní roli hrají systematické trvalé a jednosměrné peněžní poplatky (nejen ze mzdy, ale z čehokoliv) což jsem zjednodušil do slova "daň" (jako odevzdávat) ... no pokud by ve tvé ideální společnosti žádná nebyla, pak to nemá smysl rozebírat, já jsem pro, a také bych žádnou nezaváděl, bez ohledu na to, co tvrdí všelijaké ideologicky podbarvené školy...

277361

21.12.2012 20:22

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: balkanizace je nesmysl

Bekota 188.?.?.?

Dobrý večer pane z Kysučan. Odeslal jsem to ještě před koncem světa, tak snad si to tam v jiné dimenzi ještě někdo přečte, je to přece jen o zamotané otázce genů antikristových.
Těší mě Váš zájem o studium, avšak já jsem jen pouhý laik Bekota, který se nemůže rovnat s takovými kapacitami jako pan Quido, Nohejl, nebo snad pan Udo Jednička, který se již dokonce dostal od Chazara na Znachara. Na tak vysoký level si netroufám.
Teď k té Vaší projekci o mé projekci. Vyšel jsem ze studií, o nichž se nějakým nedopatřením vyjádřily chazarizované tajmsy v roce 2003, kdy ještě mezi vyrožděnci panoval značný optimismus ohledně praotce Žida. Odkaz je zde. http://www.nytimes.com/2003/09/27/science/27GENE.h.... Jsou tam zmínky o lidech, kteří se na výzkumu podíleli a jejich práce a reference k nim jsou dále dohledatelné. Proto doporučuji, kromě samoprověrky, také samostudium. Ten výzkum znamenal, jak se někteří z řad antikristových nesměle zmínili, hotovou katastrofu. Proto se ty další komentáře již nesou v duchu "asi", nebo "možná" a "kdo ví". Ač mezi jejich běžnou populací je "slovanského původu" cca každý desátý, tak u "židovské vrchnosti" to dělá více jak 52%. Že by král a praotec Chazarů byl nakonec bratr Slovan?
Proto opatrně, neboť skrze to, co nazývá pan Nohejl "židovským pozadím", bychom se mohli snadno vyšplhat až do ruské hlavy. A tak, pane z Kysučan, pozdravujete sousedy chazarské Slováky a doporučuji i tu samoprověrku. Podobně může dopadnout pan Quido i s Védami, neboť je vysoce pravděpodobné, že ponesou "gen antikrista". A teď se znovu laskavě zamyslete, kam vlastně chazarské teorie směřují, proč jsou předmětem a tématem i lidí okolo CIA (pracujících v oblasti psyop), katolických teologů a stránek trousících seznamy "Židů".
Ani ten halyvůd tak nepřesvědčuje. Jestli na jeho začátku stáli židovští promítači již nekompatibilní s Rusí, tak i oni byli postupně korporativizováni. Například největší hvězda a symbol "zlatého halyvůdu" John Wayne mával praporem bílého patriota proti "židobolševizaci", byl obklopen výhradně katolíky a ač narozen jako protestant, odešel jako katolík. Avšak největší ze všech studií, Disney c., bylo od začátku otevřeně "árijské", zlé postavičky připomínaly žida a Disney byl oporou honu na komanče. Disney postupně veřejně "zkorektněl", ale můžeme nekonečně spekulovat proč. Nakonec jsem v "halyvůdském nebi" našel hvězdu, která by se dala považovat i za Žida. Taková Natálije Portman. Ta se narodila ve "státě židovském" a sama se k víře předků hlásí, ale v "holokaustování" nejede, ač zrovna ona by mohla. A zatímco tapetu "Natálka" bych si dal dobrovolně, k tapetě "Áda" by mě určitě museli hodně nutit, přičemž možný afroidní původ AH a árijský původ NP v tom hraje pramalou roli.
Tak zase někdy v příštím a ještě zamotanějším světě. [mrknutí jedním okem]

280986

25.12.2012 12:40

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: balkanizace je nesmysl

Bekota 188.?.?.?

Dobrý den, myslím, že když už teď to nejhorší máme za sebou, už bude jen lépe a lépe. Svatý Otec říkal, že pokud všichni uvěříme, budeme zase na sebe hodní. Hodně jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, že má pravdu, bez náboženství to nepůjde, nevěděli bychom ani, kdo má pravdu a kdo je ten škodič, od kterého je třeba se očistit. Například pan Quido, ten je čistý a má na to dokonce říšský certifikát. Podobnými certifikáty se pyšnili všichni vyčištění v Říši. Vrtá mi ale hlavou, jak se nyní mohl na internetu provalit jejich kříženecký původ. Ještě že to všechno vysvětlil pan Klimov. Proto bych se raději spolehl na jeho spolehlivější samoprověrku. Možná byste zrovna Vy, pane Kysučane, pomohl panu Quidovi osvětlit, jak se šíří Antikrisovy geny z uzamčených židovských komunit, že je svět zaplaven tolika zlomky Židů. Já v tom mám po čtení v elaborátech pana Uda již příliš velký chaos, jak se mnou cloumají ti znachaří egregoři. Ti dokonce způsobili, že čistí Árijci nejsou vůbec Árijci, Germáni našli germánský gen, ač se jednalo o stovky různojazyčných kmenů. Ale právě již Římani rozpoznali jejich společný gen, a proto podle toho genu nazvali celou oblast, naprosto logicky, Germania. Stejně tak spatřili juedjské rysy ve směsce obyvatel v Sýri-Palestině, a proto je podle genu antikrista zcela logicky nazvali Judejci. Přeji hezké oslavy svátku papeže Silvestra, a také mnoho veselí, kterého si užívám dosti již dnes. [smích]

281053

29.12.2012 17:37

Jak Trocký předpověděl balkanizaci Evropy

RE: Dokonce i HAARATZ otiskl clanek o nejvetsich vrazich sveta.

raskolnikov 188.?.?.?

pane roberte, mohl bys vysvětlit, pěkně svými slovy, i třeba tady panu štefanovi, jak jsi dospěl ke statisce, kde jsou vedle sebe kolonky - černý, červený, žlutý, bílý a ... Džů??? prokryndapána, to má tahle poslední odpověď bejt něco jako, "tu statisku sem dal nějakej nohejl, kterej plácá blbiny, protože, doprdele "Racism against Jews, Oh yeah what race would that be?" ... nebo bylo by snad rozumově přijatelný napsat, "že tu máme všelijaká náboženství, například křesťany, muslimy, jehovisty a vůdů, židy a jedi a ze všeho nejhorší jsou rudokožci"?

281171

25.01.2013 19:43

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Jak vojebat vojební klání?

Bekota 188.?.?.?

Děkuji, to vypadá celkem slibně, musíme nějak tu noční příležitost vužít. Jestli máme už někoho, na kom se tu shodne aspoň deset zvědavých, tak už zbývá jen ta prkotina s výměnou aspoň dvou mega lístků (to by mohlo slušně zvýšit šanci, ale zase abychom se zbytečně nepředřeli) a je vyhráno. Pak už bude jen dobře. [mrknutí jedním okem]

283486

22.02.2013 00:49

Bolševický převrat (I)

RE: prevrat

raskolnikov 188.?.?.?

už jsem se lekl, že jich je tu víc a ono je to zatim jen nějaké rozpolcené individum...
no jo, pár si jich dá a ono se mu zas uleví... [smích]

285288

26.02.2013 22:33

Kolik stojí místo pro Kosovo v OSN?

RE: Slovania, židia a spol.

188.?.?.?

no, taky bude úplněk, a tedy pro iluminátský rejdy naprosto ideální podmínky...[mrknutí jedním okem]

285482

19.03.2013 21:39

Superstár

RE: Ale vždyť hvězdy koncertují

Bekota 188.?.?.?

Dobrý večer, guru Guru, považujte to již za ověřený fakt, vyučují to tam. Vím to, sám jsem prošel školení a mohu nárokovat odborný certifikát, zatím mi ho však odpírají a místo toho mi vnucují tabletky, které však tajně zneškodňuji v toaletě. Vydržte ten boj, a prosím Vás, raději to také nepolykejte.

286697

25.04.2013 21:32

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

raskolnikov 188.?.?.?

navštěvovat jezuitskou školu rozhodně není neobvyklé, vždyť vytvořili obrovský vzdělávací systém po celém světě, je to druh kolonizace, které můžeme říkat měkká, protože při misii vznikne nejprve kaplička a špitálek, a potom školička, no a protože to je, jak říkáš, "prospěšné", vzniknou pak opodál i kasárna, aby to ochránila (například kousek od georgetownu je pentagon), co je ovšem důležité, vyroste nová generace ...
a přečti si znovu ten bod 6), co postovala Lin
těžko mohl stát za stalinem převalský (zemřel, když byl soso ještě děcko), ale tak či onak stalina vychovávala instituce, zvlášť, když je to internát...
samozřejmě, že výchova má všelijaké efekty, kdo by to měl vědět lépe, než katolíci, kteří se tím zabývají stovky let, ostatně psychologie je u jezuitů hlavní předmět, pokud k nim vstoupíš do řádu, mirdo, a když to dotáhneš až na studia v gregoriáně, dozvíš se hodně nejen z ní (jako třeba páter halík), ale i o kulturních zvláštnostech národů, čemu věří, co neradi, a tak... zvlášť tam studují třeba sociologii a právo a určitě si najdou čas i na židy... http://en.wikipedia.org/wiki/Pontifical_Gregorian_University
vychovali tam také nejednoho papeže...
no a samozřejmě na takových školách vznikají společné předpoklady pro příští společenské uplatnění (i ty tzv. konexe)
jak jsi vůbec přišel na to, že se na jejich školách mumlá něco z motlitebních knížek? (to možná v židovských) [mrknutí jedním okem] jezuiti jsou špička nejen v matematice, ale i v astronomii, a třeba ze špičkových jezuitských škol ve franci vzešla celá elita francouzské revoluce...

288821

27.04.2013 17:24

Tři diagnozy

Jedna diagnóza

raskolnikov 188.?.?.?

Tak tak…
Článek je podnětný a měl by vyvolat nejen známkování jedničkami, ale také k zamyšlení zdejších zvědavců.
Předně pan premonstrát, který má velmi blízko k „vychovatelům“, jako je páter Halík, by se měl raději být v prsa a volat „mea culpa“. Tato akademická elita všeobecného kultu se „diví a naříká“ a lékař zbloudilých duší pláče nad „kristovou zahrádkou“ jak nad rozlitým mlékem.
Kdepak, co duchovní inženýři drobí, to se bude muset taky vyzobat. Ovšem jako mnohonásobný doktor zajisté ví, že nemoc je ozdravný proces, proto možná naříká nad tím, že kristova zahrádka už dnes slouží jen jako kompost. A přesně z těchto důvodů, se já výroku studenta asiata nejen neděsím, ale já to vítám. Je to jen nutná katarze společnosti potýkající se s důsledky tisícileté výchovy k „řádu“ a ohýbání se před imaginární vrchností.
Všechno má svou druhou tvář, včetně církve i páchání „dobra“. Jedině ve stavu, v jakém jsme dnes, lidé mohou sami sebe najít a donutit k pochopení své odpovědnosti za svět, který není „někoho nad námi“, ale každého z nás, aniž by se při tom musel stát sběratelem desítek akademických titulů. Jediná autentická akademie je svět a život sám.
Znal jsem Pelhřimov i Rynárec, kde teolog psychiatr žije i Žirovnici odkud pochází, a to již za minulého režimu a již tenkrát byl ten kraj takový, jak píše pan jáhen. Lidé v něm mohou opravdu působit zlomeně, zvráceně a padle. Vysočina je drsný kraj kdysi plný všelijakých samorostů, kde s tím kontrastují boží muka u každého rozcestí, křížové cesty a kláštery, všelijaká sídla správců panství a snad největší hustota barokních kostelů a Janů Nepomuckých na světě. A co… povedlo se to, pane premonstráte?
Došlo to přesně tam, kam mělo, nalomení lidé z věčného ohýbání před křížem a pánem, pochroumané duše a vědomí z chorého kultu pomatenců, kteří jen věří, co činí, ale pramálo se ohlíží.
Díky za článek.

288942

28.04.2013 21:32

Hitler vyhrál válku

RE: Lepší pohled na souvislosti?

188.?.?.?

kdo by asi tak mohl systematicky a vytrvale "znevažovat" jakýsi výraz "košer"... možná nějaký provokatér? nebo třeba sebopírač?
jen pokračuj, jendo, občas se tomu tady i tleská... [mrknutí jedním okem]

288999

28.04.2013 22:09

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

188.?.?.?

Ok, hrajme sa teda ďalej a zopakujeme si to po x+1 krát.
a na co si tu hraješ? [chechtot]
Človek nie je v tomto zmysle schopný "nezávisle myslieť"
u některých je to víc než zřejmé...
Ďalej otázky na Vás:
kdepak, chalan, najsamprv vysvětli, co jsi myslel tím "skutečným komunismem" (či křesťanstvím, to je fuk)
ono totiž z těch tvejch výroků vyplývá, že vybitím židů v ksč byl zachráněn pravý komunimus, to bylo teda ono, co tu bylo? nebo ještě ne? možná tam byly ještě další sionistické podvratné buňky, já fakt nevim, ale dalo by se tim vysvětlit, proč jsme ještě skutečný komunistický ráj nepoznali - prostě to zmařila ještě další neuvěřitelně ukrytá hnízda trockistů, je to tak?

já prostě nemůžu jinak, já to tu musim vyzdvihnout znovu, jako výrok, který by neměl upadnout v zapomnění:

Myslíte Slánskeho a podobných fašisto-sionistov ohrozujúcich skutočný komunizmus a pôvodné(nie dnešne otrokárske) kresťanstvo?
Komunisti proste bojovali o život a snažili sa aj fyzicky odstraňovať marxistov(diverzantov).
Bola tvrdá doba a hrozila vojna..


prostě samé perly... představa, že skuteční komunisti pověsili sionisty-marxisty, co ohrožovali původní křesťany a zachránili tím skutečný komunismus původních křesťanů, tak ta mi přijde úchvatná...
to se přihodí člověku jen tak, nebo v tom maj "prsty" nakonec ti mongolové? [velký smích]

289002

29.04.2013 23:18

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný, lepší pohled na souvislosti?

188.?.?.?

>Objektívna realita je všetko okolo Vás z pozície objektívnych spoločensko-prirodných pravidiel všeobsažného Supersystému
"všecko okolo mě" jsem já, a pak všecko okolo - tz čuju objekty, a tím vzniká realita... z pozice "suprsystému" neni nic, je to jen zvrácený duševní pochod, vyplývající opět z vlastní představy, že jako vydělený systém vstupuji do toho suprsystému, vytvořeného a ovládného suprsilou... udo, to je duševní nedstatečnost způsobená nějakým výplachem mozku - nejspíš ses stal obětí nějakého "suprsystému", já tomu říkám jednoduše pánbíčkářství [smích]
>Ten "na úrovni" vtip ohľadom chápania role Gottwalda ti inak fakt vyšiel [velký smích]
a já myslel, že to byl tvůj vtip, nebo ti ty výroky vnukl "suprsystém" jako "objektivní realitu"?
udo, nebereš něčeho už moc?

289059

29.04.2013 23:26

Hitler vyhrál válku

RE: Lepší pohled na souvislosti?

188.?.?.?

legrační, kromě "kosher" nezblblého Negojíma jendy, jsou na tom hlavně ty smajlíci a celkem vystihují tu veškerou PODSTATU [mrknutí jedním okem]

289060

07.05.2013 21:47

Ubohá Itálie…! Stejní lidé, stejná show

RE: Miesto národov v globálnej kultúre

188.?.?.?

I když naznačuješ, že ti „takzvaní“ jsou nějaké historické verze náboženství, tak z dalších hypotéz vyplývá, že ten „dnešní judaizmus“ už není „mýtus o Hebrejoch“, ale skrývá se ve svém přetavení za „virtuální rasizmus“...to se ten „mýtický Hebrej“ přetavil na virtuálního, a tím se stal takzavaný?…
jinak... je Slovák mýtus, rasa, nebo je to slovenská víra o Slovákovi z matky, nebo to rozhodnou na matrice na základě ideologie o virtuálním Slovákovi... [smích]

289292

14.07.2013 17:19

Korupce v přímém přenosu

RE: Vlastizrádce ...

raskolnikov 188.?.?.?

S dovolením sem shrnu reakci na více příspěvků
„sdeleni je na urovni predvolebnich frazi“ Jo? … a co je propána ta „úroveň předvolební fráze“? „A co statni vydaje?“ A proč mám dokola řešit tuhle vnucenou starost, a vůbec z jaký pozice? Tady na mě někdo uvalil výpalný, to prošustroval, a ještě z toho dělá můj problém. Jediný smysluplný řešení je, už mu nic nedat. A je tu funkční definice státu „na co vůbec by to mělo být dobré“? „Prosim o fakta a cisla.“ Mám k dispozici jen to, co každý, a dávno v tom nehledám smysl – snaha „ekonomizovat“ lidské chování a pomocí čísel ho vysvětlovat tu už hraničí s blbostí…
(na tyhle stránky jsem narazil už před dvanácti lety, občas se sem vracím, identitu jsem si tu změnil nesčíslněkrát, protože jsem poťouchlý iluminátský agent [mrknutí jedním okem])

„jaká by tedy měla být ta "autentická pravice"“ tohle dělení už dávno ztratilo svůj smysl, (pochybuju, že by se mi tohle tady vůbec podařilo vysvětlit), můj zájem je společný všem - chránit jednotlivce před nátlakem jakýchkoliv gangů (mocenských skupin) - to by ovšem vyžadovalo vysokou politickou kulturu s osobní odpovědností - tedy každý duchařský subjekt zvaný „právní osoba“ by pozbyl zákonné ochrany. Od korporací až po politické strany, církve a čerta ďábla, by to vše bylo vráceno na úroveň zájmových debatních kroužků a nazdar. Bez tohodle kroku nemá cenu dál cokoliv řešit, neboť nikdo nebude zase za nic zodpovědný a bude si ze mě, jako za sebe zodpovídajícího se člověka, dělat jen dobrej den.

„Jestli ono je to vůbec tak, jak se to tady snažíš urputně uřvat.“ Jen tiše ťukám do klávesnice a ani řvát nikde nehodlám. Totiž funkční krok je bez řvaní začít odstřihávat sosáky. To je ovšem činnost, která klade poměrně vysoký nároky na sebe sama, ale čím více lidí na ní vědomě a cíleně přistoupí, tím dřív budeme pozorovat spontánní úmrtí parazita. Pokud ovšem naše životní funkce nejsou spojeny i s parazitem, a to se obávám, že ve velké většině ano, proto jsme stále fascinováni děním na „vyšší úrovni“. „za vším vidět komouše“ no souhlas, je to víceméně diskuzí vynucená zkratka, ale do značné míry platí, ze je to „komoušské“ myšlení, které je na pořadu dne nejen u nás, ale už v globální měřítku! Tady se už vede jen mocenskej boj o místa v hierarchii jakési (víceméně hypotetické) vůdčí sekty. To je vývoj dobrý jen z pozice příslušníka stáda - kusu, který chce být lajnován a zaopatřován. Proto jsem tu záměrně ocejchoval tu nostalgii. Ono „dobré“, nemusí být vždy to lepší.
Tohle řvaním na ulici s vytřeštěným zrakem nikdo nevyřeší. Už jen proto, že komouši jsou historicky logickým produktem římský církve (čímž Bubina moc nepotěším, sorry), a tedy je to už hluboko zakopáno do mentality lidí.

293308

07.09.2013 14:45

Kváskový chleba

RE: stwora, proč lžeš?

pan Alzhajmr 188.?.?.?

Dobrý den, pane Rupperte, nechte toho. Buďme trochu korektní, pan editor Stwora nelže, pan editor pouze šíři alternativní pravdu.

295744

08.09.2013 14:38

Kváskový chleba

RE: Nezničitelný chleba

pan Alzhajmr 188.?.?.?

Dobrý den, nevíte, pane Sašo, když tedy vládnou světu skrze všemocné organizace, jako je ten APIAC, proč pláčou u zbořené zdi? Myslím, že stále touží po tom si postavit konečně svou svatyni, jako mají i mnozí ostatní. A žid na ten „svůj“ svatý kopeček vlastně ani nemůže. Tedy, mezi námi, já na tom kopci vidím rozsáhlé zbytky chrámového komplexu Římanů, které někdo polepil kachlíčky s arabskými motivy. Židi tam mají vystavenou stopku, a tak jen dole naříkají a pokorně se modlí.
https://www.youtube.com/watch?v=d0yMeCauZhs
Taky jsem myslel, že vládci se nenechávají oslavovat a dav jásá a slzí, když mu kynou z balkónu. No a tady padají jen spršky nadávek a kamení, přitom chtějí jen navštívit místo, co je jim tak nějak svaté.
https://www.youtube.com/watch?v=3sYsIfUF3pw
Já nevím, to je trochu podivná světovláda. Mě to spíš připadá, že ten Izrael není ani tak židovský stát, ale taková větší vojenská základna naplněná židy, nezdá se Vám?

295769

12.09.2013 18:36

Ruský šachový tah

Proč 1

raskolnikov 188.?.?.?

O chemikálie jde asi v poslední řadě (až to zabaví, prodají jim zase na čerstvé), ale při sepisování působivého projevu politika je důležité použít něco, co ho postaví aspoň do světla zachránce před hrozbou zadušením na straně jedné, či před tomahavkem v zádech a skalpováním envéóčkem na straně druhé. Ok, toto samo o sobě je téma, které zaměstná rozhodující část populace, příčiny však neřeší.
Takže v syrských vodách kotví ruské válečné lodě a ty americké nemohou nic vypustit syrským směrem, neboť to křižuje zóny působení jiných bojovně laděných plavidel, která by to velmi pravděpodobně vyhodnotila jako útok na sebe a nějaký další důvod odpovědět se v takovém případě již nehledá… proto teď nic nevyletí, otázka je, co tedy ti, co tam válečná plavidla poslali, vlastně sledují. Zájmy nějakých režimů na Blízkém východě? Nebo dokonce tamních obyvatel?
To těžko, ať už hrají jakoukoliv roli. Jedněm tu jde o především záchranu mastného tolaru, no a druhým o to sebrat z něj co největší krajíc. O co jde komisařům, potažmo těm, které zastupují... nastalou situaci využít – tedy vytvořit patovou situaci mezi hodným a zlým policajtem jakéhosi Pořádku, a z té vytěžit pořádek ještě Novější, výhodnější. My tady teď jaksi nic netratíme, duální pat nám spíš prospěje.
Rusko se chytilo šíitské (proíránské) koalice, protože může jen získat lepší mocenské pozice, neboť těm v písku příliš variant nezbývá. Tato koalice má náhle bezprostřední potenciál potopit stávající Pořádek dollaru krytého sunitským olejem. No a k tomu je potřeba postavit a chránit trubky vedoucí životodárnou temnou tekutinu a plyn hlavně do Evropy. Zajímá tu někoho „lid“? Vůbec ne, je úplně jedno, jestli to bude despota středověký, nebo hlava klanu v uniformě generála socialisty, důležité je, aby ochránil pumpy a trubky. Ten co mu vtom klade překážky, bude představen logicky jako zlý. Máme-li dvě strany, tak ten zlý a dobrý se jeví v závislosti na tom, odkud se zrovna díváme.

295995

12.09.2013 18:37

Ruský šachový tah

Proč 2

raskolnikov 188.?.?.?

Proč ale vznikl problém a došlo to do fáze poměřování a lámání, to však leží mimo olej a olejové peníze. Lidem je většinou jedno, odkud surovina je a co je na penězích namalováno. Jenže k maléru dojít muselo z jiných příčin, a proto jen tak neskončí, protože se vlastně nijak neřeší.
Jde o potraviny. Lidí v oblasti dramaticky přibývá a nemají už co do huby. Proto musí prodávat co mají za každou cenu a stávají se rukojmí těch, co naopak nutně nic nepotřebují. A jídlo není prostě proto, protože došla voda. Ne petrolej, ale voda je nejcennější, a těm lidem tam visí život na vlásku, protože právě voda je hlavní destabilizující faktor početně bujícího muslimského světa (zmnožili se jen za poslední tři generace několikanásobně). Arábie mocně odsává spodní vody, které každoročně klesají minimálně o metr, a zároveň se zvyšuje její slanost. V bezprostředním průšvihu jsou všechny okolní země, včetně Egypta. Navíc se očekává další vzestup hladiny oceánů, tedy ještě vzroste zasolení říčních delt. Súdán již své civilní objekty předělává na vojenské, očekávajíc apokalyptickou migraci proti proudu Nilu. Afrika nemůže migrovat na sever – na jedné straně průliv, na druhé železná opona, Afrika je tedy od severu odříznuta a Blízký východ se teď zakymácel v důsledku syrské žízně.
V roce 2007 začali syrští zemědělci prchat před suchem. Během krátké doby se do oblastí velkých měst (hlavně Damašku) přesunulo na čtvrt miliónu vyprahlých farmářů. V zemi vzniklo desetitisíce divokých studní, které dále vysychají, jak vody stále rychleji klesají. Napjatá situace přerostla v nepokoje, které režim řešil po východním způsobu, tedy víceméně klackem. Problém tím však nemizí, naopak přerůstá do okolí, čímž se ale otevřely nové příležitosti i na globální šachovnici. Problém Syřanů je navíc přímo navázaný na Turecko a nepřímo na Izrael (ten zatím vodu vyřešil). Turků také neubývá a zužitkovávají vody Eufratu pro své hospodaření více jak z poloviny, čímž logicky limitují možnosti Syřanů nejen v energetice. A tak Sýrie, jejíž kdysi ovocem zaplavené obyvatelstvo narostlo od 60. let sedminásobně, se dostalo do situace, která nemá v blízkém dohledu žádné dobré řešení, šachy nešachy.

295996

29.09.2013 10:20

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

188.?.?.?

kde sem to jenom o tom "čecháčkovství" slyšel... hmmm, asi myslíš sebe, "čecháčka" ztraceného v cizím velkém metru, co ze zoufalství uvěřil pohádkám o zlém "Židu"?
nic si z toho nedělej, lidi věří různým věcem, zvlášť když se staly jinde a dávno, klidně přeskoč klimovy a podobná "veledíla" a přečti si rovnou bibli... ostatně i klimov ke svým závěrům došel po důkladném studování bible a "satanského genu"... [překvapení] [chechtot]

297020

29.09.2013 10:36

Historie vzniku syrské krize a nekonečná válka USA

RE: Plno polopravd

188.?.?.?

vraždí tento židovský zlosyn hladem přes 43 milionů ruských lidí
to není zrovna šťastný výrok, to by se na ukrajině mohlo vysvětlovat dokonce jako popírání holokaustu ukrajinců, což je tam trestné... a co k tomu říká "bratrská" moskva? "Z depeší zveřejněných serverem WikiLeaks dokonce vyplývá, že ruský prezident Dmitrij Medvěděv upozornil ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeve, že když prohlásí hladomor za genocidu, zpochybní Rusko nároky Ázerbájdžánu na Náhorní Karabach." zajímavé že...
tak komu bude "ruský lid" co vracet, to by mě fakt zajímalo, když "trockisty" (rozuměj židobolševiky obklopené armádou číňanů) už vyčistil... nebo ještě ne? jsou ještě pod mořem a ve vzduchu? [mrknutí jedním okem]

297021

Káva pro Zvědavce

8

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc červen přispělo 27 čtenářů částkou 2 645 korun, což je 8 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zákaz shromažďování platí jen pro někoho - chvilkaři mají výjimku05.06.20 23:12 Česká republika 2

Poskokové a hlupáci ve vládě dále poškozují vztahy s Ruskem, teď vyhostili ruské diplomaty05.06.20 19:33 Česká republika 2

Video: Běloši líbají černochům nohy jako akt pokání05.06.20 18:22 USA 1

Poděkování NATO za ochranu? A před kým?04.06.20 17:20 Česká republika 4

V Turkmenistánu zakázali covid-1903.06.20 00:08 Turkmenistan 1

Jak zastavit Nord Stream 2?03.06.20 00:00 Evropská unie 5

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 21

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 13

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Měnové kurzy

USD
23,56 Kč
Euro
26,61 Kč
Libra
29,85 Kč
Kanadský dolar
17,56 Kč
Australský dolar
16,42 Kč
Švýcarský frank
24,49 Kč
100 japonských jenů
21,50 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,74 Kč
Ukrajinská hřivna
0,89 Kč
100 rublů
34,41 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 679,56 Kč
1 unce stříbra
410,49 Kč
Bitcoin
226 645,48 Kč

Poslední aktualizace: 6.6.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?