Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 148 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Vojta49, VojtaIL.

Stránka: 1 2

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

20.06.2012 14:55

Slovensko má svého Breivika

RE: bílí cikáni ? Nebo užívání si života.

Vojta49 84.?.?.?

Díky za Váš názor, pane Řeháku. Vážím si lidí, kteří nahlížejí na problémy současného světa z evolučního úhlu pohledu. Přesto dovolte, abych se pokusil o jiné vysvětlení problému "bezdětného konzumismu".

Všude ve světě vždy platilo, že chudí plodí více dětí než bohatí. Platí to i o cikánské populaci u nás. Evoluční sociologové tento jev vysvětlují obavou z budoucnosti. Běžnější u chudých. Kteří si nedokážou v produktivním věku vytvořit dostatečné rezervy pro klidné dožití. A tak chudí doufají, že alespoň některý z jejich četných potomků bude úspěšným. A dokáže se o ně ve stáří postarat.

Myslím, že tato myšlenka není daleko od pravdy. Vždyť STRACH Z BUDOUCNOSTI je hlavní lidskou motivací. Ať už jde o každodenní vstávání do té "nesnesitelné" práce nebo o nutkavé hromadění majetku bez ohledu na to, jak velkou hromadu už mám. Obojí děláme ze strachu, co by, kdyby ...

K čemu motivuje své občany tzv. "moderní sociální stát"? On jim přece zákonem zajišťuje všestrannou péči až do smrti. Bez ohledu na to, zda jim na ten "zasloužený" důchod budou vydělávat jejich vlastní děti či děti cizí. Vedle toho vyspělý průmysl i rozvinuté služby nabízejí nepřeberně skvělých ZÁŽITKŮ. Lhostejno, zda ZÁŽITKY v materiální formě nebo jako služby.

Člověk se sice bojí neznámé budoucnosti. Ovšem když dostane záruku, že se o něj stát postará, kašle na PRACNOU A NÁKLADNOU výchovu dětí. Maximálně jedno děcko, aby se neřeklo. Vždyť ZÁŽITKOVAT JE O TOLIK PŘÍJEMNĚJŠÍ, než se starat o početné potomstvo.

Jen pro zajímavost. Zkuste se podívat přes den na Evropu prostřednictvím Flightradar24.com . Odhaduji, že v těch letadlech sedí malý zlomeček lidí, kteří cestují za prací. Drtivá většina pasažérů letí za ZÁŽITKY. Tam a zase zpět. Rychle, honem, vždyť jsme ještě neviděli západ Slunce nad Kilimandžárem. Ten přece musíme spatřit!

A výsledek? Ten vidíme ve všech vyspělých zemích. NENÍ ČAS PLODIT DĚTI.

270849

21.06.2012 00:58

Na správné straně historie

RE: Lavrov to ví, je to mezi řádky...

Vojta49 84.?.?.?

Obvykle na Vaše "moudra" nereaguji, pane Kysučane. Tentokrát mi to nedá. Dovolte prosím několik otázeček.

Mohl byste nám říci, proč chce globální parazit vládnout nám, prostým lidem? Vždyť my, většina lidské populace jsme v jeho očích jen hloupí a líní ubožáci. Asi podobně, jakými jsou v našich očích cikáni.

Kdybyste měl tu moc, opravdu byste chtěl vládnout cikánům? A ještě k tomu všem na světě? [chechtot] Proč?

Uměl byste vůbec vysvětlit pojem VLÁDNOUT? Předem upozorňuji, že VLÁDNOUT na rozdíl od MÍT MOC, obsahuje značné množství odpovědnosti. Proč touží Váš globální parazit po odpovědnosti? [velký smích]

A ještě maličkost na závěr. Uměl byste nám jednoduše a srozumitelně vysvětlit, co je to ZLO? Když už tím pojmem tak rád operujete?

270865

30.06.2012 14:42

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (II)

RE: Církevní privatizace

Vojta49 84.?.?.?

Nejsem žid ani Šudeťák. Přesto bych velmi stál o pár set hektarů lesa. Které až dosud vlastní a hanebným způsobem obhospodařuje podnik Státní lesy ČR. A dosahuje na nich průměrného výnosu cca 300,- Kč z hektaru.

Každý rozumný hospodář kdekoliv ve světě dosahuje čistého výnosu kolem 3000 Kč/ha lesa. Takže 300 hektarů by mou rodinu zabezpečilo na věčné časy. Vatikánští správci majetků se tetelí rozkoší při pomyšlení, že jim spadne do klína 260 tisíc! hektarů lesů a polí v ČR. Panečku. To bude peněz na církevní propagandu.

271323

01.07.2012 18:38

K čemu je Evropě dobrý vlastní Knesset? (II)

RE: Církevní privatizace

Vojta49 84.?.?.?

Google je zdarma k dispozici všem, pánové. Co si jeho pomocí můžete na téma LČR snadno zjistit? Třeba to, že tento státní podnik "vydělal" za prvních 10 let své existence ubohých 4,7 miliardy Kč. A to většinou tak, že kladného hospodářského výsledku dosahoval prodejem nemovitého majetku. A nikoliv dřeva. Račte si laskavě vygooglovat třeba větičku "Lesy dosáhly velkého zisku díky prodeji majetku". Dokonce ještě v roce 2007 dosáhly LČR ročního čistého zisku ve výši mizerných 284 milionů Kč. To je necelých 209 korun z hektaru!

Vy opravdu soudíte, pane Esw, že LČR mohou prodávat majetek, který nevlastní? Cha cha. LČR je taková druhá výnosná Sazka pánové. Kterou její manažeři "dojí" podobně, jako dojil Hušák tu svou.

V obecném pojetí jsou všechny státní podniky "obecní pastvinou" (račte si laskavě vygooglovat "tragedie obecní pastviny" ). Sazka už skončila v konkurzu. Podobný osud hrozí všem státním firmám. Proč? No protože nikomu nepatří. Stejně, jako nikomu nepatřily všechny podniky před rokem 1989. Až se z nich nakonec staly zastaralé provozy, neschopné vyrobit cokoliv, co by sneslo mezinárodní konkurenci.

271342

03.07.2012 22:26

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: Dobre a presne napsany clanek

Vojta49 84.?.?.?

S dovolením Vám jedno takové tvrzení ukážu, pane Mnichove47. Autor tvrdí, že

> Cílem iluminátů je degradovat a zotročit lidstvo, alespoň psychicky a duchovně pokud ne fyzicky.

Myslíte, že ví, co říká? Dost o tom pochybuji. Jak bude vypadat svět, až se iluminátům podaří jejich údajného cíle dosáhnout? Kdo na ně bude pracovat? Když lidstvo bude psychicky a duchovně degradováno třeba na úroveň českých Cikánů? Nebo Afroameričanů. Nebo Haiťanů. Nebo snad ještě hlouběji? Kdo bude ty masy funkčně negramotných, žádné profese neovládajících, líných, nezodpovědných a nespolehlivých lajdáků živit, šatit, opatrovat? Kdo bude opečovávat a vychovávat jejich děti? Sami ilumináti? Cha, cha.

Závěr? Myslím, že dál netřeba argumentovat. Má-li autor jakékoliv kritiky podobně diletantskou představu o smyslu existence kritizovaného subjektu, je očividně naprosto nekompetentní. Další čtení podobných blábolů takovéhoto autora je evidentní ztrátou času. [smích]

271447

04.07.2012 14:11

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: Dobre a presne napsany clanek

Vojta49 84.?.?.?

> cílené šlechtění a selekci individuí (alias lidského dobytka)

Promiňte, pane Muji, a Vy něco podobného umíte? Proč tuto svou vzácnou schopnost nenabídnete vládám, které se již desítky let snaží udělat z cikánů platné členy naší společnosti? Zcela marně. Odhaduji, že by za dobré výsledky ve "šlechtění a selekci" cikánů mohla být i Nobelova cena. Neváhejte, než to udělá některý iluminát. [velký smích]

> zotrocit absolutne vetsinu tak aby pracovala a slouzila a nic vic..bez naroku a nebo prav

Jenže to nelze, pane P. Ještě nikdy se to nikomu nepovedlo. Právě historie otrokářských společností (třeba Vámi zmiňovaného Říma) nám ukazuje, že lidé život bez nároků a práv DLOUHODOBĚ NESTRPÍ. A když otrokářství ještě nikdy nevydrželo, proč by mělo vydržet iluminátům? Znáte odpověď?

Díky za Váš příspěvek, pane Dvjv. Je důkazem toho, že iluminátům pokus o "degradaci a zotročení lidstva" nemůže vyjít. Lidé, kteří umějí užívat rozumu jako Vy, takovým pokusům snadno odolají.

Soudím, že vyvracet víru ve zlotřilé ilumináty nemá smysl. Víra je totiž to jediné, co nelze člověku vzít. Byť by byla sebenaivnější. O moc zajímavější by bylo zjistit, proč

> zdrcující většina chce, aby o ni bylo postaráno, chce sloužit, chce být chráněna, chce být vedena...

Proč se značná část lidí neumí samostatně správně rozhodovat? Proč jejich život naplňuje většinou jen klopotné napravování jejich minulých chyb? Proč lidé bez ustání hledají jakousi "vyšší moc" kterou činí odpovědnou za svou neschopnost a z ní plynoucí osobní neúspěchy? A když už se okoukali hejkalové, čarodějnice, upíři, čerti i polednice, vymyslí si nového Bubáka jménem iluminát?

271498

05.07.2012 21:47

Ilumináti – Sekta jež se zmocnila světa

RE: Ilumináti v ČR

Vojta49 84.?.?.?

Vaše teorie o GP má pane Kysučane zoufalé nedostatky. Dovolím si Vám jich několik ukázat.

1. GP jsou ONI. Tedy ONI řídí svět. Jenže řídit (vládnout, vést) může jedině ON nebo ONA. Nikdy a nikde na světě ještě nefungovalo žádné kolektivní vedení. Proto také každá armáda světa má svého vrchního velitele. A ne nějaké kolektivní velitelství.
2. Předávání vědomostí a moci v rámci GP z otce na syna předpokládá, že všichni ti synové (a musely jich být za ta léta tisíce) poslušně přejímali rady a názory svých otců. Jenže realita je úplně jiná. Synové odmítají svět svých otců. Jako starý, zatuchlý a zkostnatělý. Oni si chtějí vybojovat svůj, nový a lepší. Ještě jste si toho nikdy nevšiml? Synové (a co když žádný nebyl, co pak?) GP všichni do jednoho byli výjimkou z tohoto pravidla? Proč?
3. Existuje-li centrum GP a jeho výkonná složka, vyvstává potřeba informačních toků. V obou směrech. Bez zpětné vazby žádné řízení nefunguje. Informační toky ovšem musejí být přesné, nezkreslené a a ještě ke všemu naprosto utajené. Jakou formu měly ty informační vazby v průběhu jednotlivých tisíciletí? Že se nikdy a nikde neprovalilo jediné jméno, žádná akce, dokonce ani náznak nějakého konkrétního plánu.
4.Z toho, co Vy si myslíte, že
> tí „osvietení“ vedia, že im to umožňuje riadiť a ovplyvňovať celý svet
tak tím by nedokázali s prominutím uřídit ani okresní přebor v gorodkách. Na to vezměte jed. Stačí letmo prolistovat libovolnou z učebnic Teorie řízení. A rychle zjistíte, že ovládat (vést, řídit) lidi lze dlouhodobě jen jejich motivováním. Nedokážete-li lidem negativní či pozitivní motivací vnutit svou vůli, jako vládce končíte. Viz například car Mikuláš II., Milouš Jakeš nebo plk. Kaddáfí. A to většinou docela trpce.

Dovolíte-li, zkusím Vám naznačit, co je příčinou vymýšlení podobných pochybných teorií. My lidé totiž v naprosté většině vůbec nechápeme jevy, probíhající v současném světě. Ovšem nutkavě (vy byste řekl přímo obsedantně) potřebujeme získat pocit, že svému světu rozumíme. A tak si stvoříme teorii. Kupříkladu o GP. A máme jasno. [smích]

Proč současnému světu nerozumíme? No protože naše mozky se evolučně formovaly několik milionů let pro soužití ve skupině nejvýše 150 lidí. A náhle, v posledních několika tisíciletích jsme stavěni do pozice, že máme tisíce či dokonce miliony sester a bratří. A ještě ke všemu je údajně máme všechny milovat, jako sebe sama. S tím se naše mozky nedokážou vypořádat. A tak jsme natolik zmateni, že nedokážeme ani říci, co je to ZLO. Vaše "vědecká" definice zla z naší minulé debaty je pane Kysučane zcela nedostatečná. Je mi líto. A jak chcete hodnotit okolní svět, když nedokážete vysvětlit ani to, co je zlo?

271555

06.07.2012 16:16

Finanční puč v Evropě: Vláda bank, pro banky

RE: proč žijeme?

Vojta49 84.?.?.?

Jedním z nejbohatších Evropanů je jakýsi Ingvar Kamprad, pane Calimero. Kupodivu nevlastní žádnou banku. Jak je to možné?

Také prosím o sdělení, kde se nalézají ony Vámi definové "plody společné práce"? Rád bych z nich také trochu konzumoval. [mrknutí jedním okem]

> Bohuzial namiesto ocakavaneho nastupu rovnosti

Sny o rovnosti lidí patří do stejné kategorie, jako sny o létajících pečených holubech. Či o zlaté rybce, která na požádání každému splní tři přání. Je pravdou, že mnoho lidí takto sní. Nedokážou-li se ovšem těchto svých bláhových snů zbavit, žijí trvale s pocitem křivdy. Jim se rovnosti (pečených holubů, splněných přání, ...) nedostalo. Ale některým jiným ano. Za to určitě mohou nějaké temné síly! [velký smích]

Závěr? Rovnosti lidí se nedočkáte, pane Calimero. Z prostinkého důvodu. Každý jsme jiný. S tím se smiřte. Nedokážete-li to a budete se i nadále užírat nespravedlností světa, škodíte jen sám sobě. Zbytečným stresem si zkracujete život. A k nastolení rovnosti lidí tím nijak nepřispějete. [smích]

271591

07.07.2012 13:00

Finanční puč v Evropě: Vláda bank, pro banky

RE: proč žijeme?

Vojta49 84.?.?.?

Už tomu rozumím, pánové. Svět prostě vykořisťují průvodčí, tedy pardón bankéři. Není-liž pravda? Dokonce o tom přednáší malá holčička. A takové nevinné dvanáctileté poupátko přece nelže. Tak to musí být pravda! Že?

Japonsko je zadluženo tak, že na každého Japonce vychází téměř 100000 USD státního dluhu. Můžete mi pánové v souvislosti s japonským státním dluhem, který činí v souhrnu 12 bilionů USD, objasnit několik maličkostí?

- Většina japonského dluhu je kryta z vlastních zdrojů (úspor, fondů, bank). Kdo je v Japonsku tím zlým vykořisťovatelem? Odpovědi typu "Zlý pejzatý židojaponský bankéř" prosím vynechte.
- Ty obrovské peníze snad rozkradli japonští politici? Kteří?
- Či snad Japonsko vede nějaké války a v nich už promrhalo 12 bilionů USD?
- Nebo za ty peníze Japonsko vyslalo už 1000 pilotovaných misí na Měsíc?
- Tak si Japonský stát za ty prachy nechal vystavět 800 jaderných elektráren? Učitě ne. Neboť většinu z 53 japonských reaktorů vlastní soukromé firmy.
- Tak tedy za co byly vydány peníze, které Japonský stát dluží? Mají je snad ve svých chamtivých pazourách nějací nenasytní bankéři? Jak se k těm penězům dostali? A co s nimi dělají?

Prosím pomozte mi pánové nahlédnout do toho tajemství. Do tajemství, kdo prostřednictvím státního dluhu vykořisťuje ty nebohé Japonce? Kam se ty půjčené sumy poděly? A u koho skončily? Díky za fundované odpovědi.

A ještě speciálně pro pana "184". Vy opravdu soudíte, že úrok je výhradním zdrojem bohatství? A z čeho pak plyne bohatství výše zmíněného vlastníka řetězce IKEA, pana Kamprada. Snad z úroků?
A naši bohatí prvorepublikoví sedláci. Ti také zbohatli z úroků? Co Baťa? I ten? [chechtot]

271629

08.07.2012 13:15

Finanční puč v Evropě: Vláda bank, pro banky

RE: proč žijeme?

Vojta49 84.?.?.?

Třikát bída, pánové! Nikdo! Nikdo z vás není schopen odpovědět na mé otázky.

1.Kdo vykořisťuje úrokem ze státního dluhu Japonsko?
2.Za co byly utraceny peníze, které si japonské vlády půjčily?
3.Kde je těch 12 bilionů USD?

Ono totiž to Japonsko jaksi nezapadá do schematu "Zlí pejzatí bankéři vysávají úrokem svět", že? Proto nemáte co říci.

Pane "91". My lidé, jsme sociální tvorové. A zřejmě jimi byli už i naši dávní předkové před miliony let. Proto také naši nejbližší příbuzní - lidoopi, žijí v sociálních skupinách. A co je základním rysem každé sociální skupiny? Kupodivu nikoliv rovnost jejích členů, ale HIERARCHICKÁ SOCIÁLNÍ STRUKTURA. Skupiny, které by ji postrádaly by neuspěly ani v lovu, ani v obraně svého teritoria. Rovnost členů skupiny by působila při všech společných činnostech totální chaos. Nikdo by nevěděl, kde je jeho místo. Vaše představy o rovnosti členů lidských skupin, dosud nedotčených civilizací, je totální blud. Je mi líto.

Ovšem největší skvost zde zplodil pan Dub. Na mou otázku, zda i Baťa zbohatl z úroků, odpovídá:

> jo i ten milý klaune, protože si na rozšíření svého impéria musel půjčit.

Přestože úrok je dle mínění většiny zdejších "znalců" ta nejškodlivější věc pod Sluncem. A nutností jej splácet strádá celá planeta. Baťovi byl ku prospěchu. Zbohatl proto, že musel platit úroky z úvěrů.

Promiňte mi pane Dube. To si nemohu odpustit. Navrhuji, abychom už navždy nazývali podobné "myšlenkové skvosty" po Vás. Říkejme jim DUBOVÁ LOGIKA. [smích]

271677

13.07.2012 00:58

Řecký Martin Barták: Akis Tsochatzopoulos

RE: Jiná, neveřejná verze

Vojta49 84.?.?.?

Realita je ovšem naprosto jiná, pane Lopato. Naše Pragovky (tedy náklaďáky Praga V3S a S5T) se již od začátku šedesátých let vyráběly v Avii. A nikoliv v Pragovce.

Je to auto, které konstrukčně vzniklo těsně před 2. světovou válkou. Do jeho vývoje nebylo téměř vůbec investováno. Takže auto se až do začátku devadesátých let vyrábělo téměř v nezměněné podobě. Třeba jeho maximální rychlost stále činila "úctyhodných" 60 km/hod, jako v době zahájení výroby. Což je pro současné požadavky poněkud málo. Dost pochybuji o tom, že by americká armáda tak strašlivě toužila po půl století starých veteránech.

Američani, jmenovitě GM, si Avii dokonce v roce 2001 koupili. Kdyby tak strašlivě toužili po V3S, mohli tam klidně její výrobu obnovit.

To ovšem neznamená, že si vozu P V3S nevážím. Na svou dobu to bylo skvělé auto do terénu. Ta doba už je ale bohužel pryč.

271887

19.07.2012 13:12

Lži média fabrikují události

RE: Média se snaží zavděčit mocným, hlavně finančně mocným

Vojta49 84.?.?.?

> V přirozené hamižnosti hubíme vlastní druh

Už jsme se vyhubili natolik, že většina alarmistů pláče nad "strašlivým přelidněním" Země. [velký smích]

Jinak s tou přirozenou hamižností jste trefil hřebíček na hlavičku, pane Sašo. Ano, jsme takoví. Přírodní výběr po miliony let preferoval ty naše předky, kteří byli "hamižnější", než ostatní.

Hamižnost je jen pojmenováním projevů jednoho z nejdůležitějších přírodních zákonů. A to zákona, který mezi všemi živými preferuje ty nejhamižnější. Ty, kteří dokážou uspokojit své potřeby s co nejmenší námahou a v co nejkratším čase. Kdo toto dokáže nejlépe, zanechá po sobě nejvíc potomků. A čípak jsme asi potomci? Těch, kteří se na uspokojení vlastních potřeb nejvíce nadřeli a kterým to trvalo déle než ostatním? Asi ne, že? Těm totiž nazbýval čas ani síly na plození potomstva.

Tuto jednoduchou skutečnost bohužel mnoho lidí nechápe. A tak v různých diskuzích stále dokola čtu výzvy k tomu, ABYCHOM SE ZMĚNILI. Změnili k lepšímu tak, že nebudeme hamižnými. Nebudeme prahnout po snadném zisku. A když už se nám zadaří, tak se rádi podělíme s druhými. Třeba i na úkor vlastního potomstva. A budeme mít druhé rádi stejně, jako sami sebe. Nebo snad i víc! Cha, cha.

Taková provolání mi připadají dětinská. Jsou stejná, jako žádat po jabloni, aby přestala dávat jablka. A začala plodit špekáčky. A to nejlépe tak, že hned! [chechtot]

Jenže. To co máme uloženo v genech (jabloně i my), se složitě vytvářelo po miliony let. A tak sebenaléhavější žádosti o změnu genetické podstaty živého organismu jsou naprosto marné. Ukazují jen naivitu a neznalost žadatele.

272245

20.07.2012 17:51

Lži média fabrikují události

RE: Média se snaží zavděčit mocným, hlavně finančně mocným

Vojta49 84.?.?.?

Díky všem, pánové. Vaše představy o ČLOVĚKU jsou typické. Člověk je přece mimořádný tvor. Pán všeho tvorstva. Jediný živý organismus, nadaný duší. A byl stvořen k tomu, aby konal dobro ve prospěch všeho lidstva. Pravda? Nebo naivní představa?

Tak třeba pan Dušan. Velký odpůrce konkurence a propagátor spolupráce. Jak je to s Vámi a konkurencí? Tvrdím, že Vy jste soutěžil se svou matkou už ve chvíli, kdy si Vás tým Vašich genů teprve stavěl v její děloze. Proč si Vás stavěl? No z jednoduchého důvodu. Abyste tento tým svých stavitelů jednou rozmnožil. A vůbec ne proto, abyste spolupracoval s jedinci, které si jejich týmy postavily k témuž účelu.

A jak že jste soutěžil se svou matkou? No jednoduše. Ve svém nehotovém tělíčku jste cíleně syntetizoval látku, kterou jste přes placentu infiltroval do matčina krevního oběhu. Ta látka vyvolala u Vaší maminky inzulinovou rezistenci. V její krvi zůstávalo víc cukru. A o ten šlo. O zdroj energie pro práci Vašich stavitelů. A oni si tímto způsobem zvýšili její přísun z krve Vaší nebohé matky. A lékaři tomu říkali těhotenská cukrovka. Tedy fuj, pane Dušane. Takhle soutěžit o zdroje ještě před narozením. A dokonce s vlastní matkou!

Letmo vyjmenuji několik ukázek toho, jak jste pane Dušane soutěžil už v dětském věku. Čůral jste s kamarády na ohradu, kdo výš. Házel šutrem, kdo dál. Utíkal, kdo rychleji. Hrál kuličky, čáru, voko o nos. Kouřil, pil alkohol, ač Vám to s nechutnalo. Otloukal se na skejtu, inlajnech, ... ač to bolelo.

A teď to důležité. Vždy jste byl pane Dušane altruista. Oblíbený svými přáteli. Rozdělil byste se o poslední kůrku, poslední cigáro. Pro partu všechno! Až jednou přišla ONA. Při pouhém pohledu na NI Vás střídavě polévalo horko a zima. Srdce bušilo. Cítil jste uvnitř takové slastné ...I ONA hleděla častěji na Vás, než na jiné. Políbili jste se, vzali jste se, ... A pak to přišlo. Vaši přátelé také projevili zájem. Políbit JI, obejmout JI, pomilovat se s NÍ. Co to?!? Kde zůstala Vaše pověstná štědrost, altruismus, tolik propagovaná spolupráce? Proč se o NI nepodělíte? Proč JI svým přátelům také nepůjčíte? Proč jste najednou tak hamižný? Copak by JÍ ubylo?

Neubylo. Jenže jste právě narazil na nepřekročitelnou hranici. Pokud jde o vlastní smysl života (k němuž jste byl svými geny stvořen), nelze dělat kompromisy. Se spoluprací je ámen. Musíte konkurovat všem ostatním vlčákům. Jejichž geny je silně nabádají, aby se pomilovali s Vaší krásnou manželkou. A pomnožili tak své vlastní tvůrce. Kamarád, nekamarád. Nebo ne? [smích]

272284

21.07.2012 23:50

Lži média fabrikují události

RE: Média se snaží zavděčit mocným, hlavně finančně mocným

Vojta49 84.?.?.?

Omluva všem, dámo a pánové. Rád bych zareagoval na většinu z vás. Myslím, že lidé obecně (a tedy i vy všichni) silně podceňují evoluční determinaci našich (lidských) vlastností a z nich plynoucích jevů. Čas mi bohužel nedovoluje pokračovat v diskuzi. S chutí se k tomuto tématu vrátím někdy v budoucnu. Díky všem. [smích]

272313

02.08.2012 14:03

O sionismu

RE: sionista - satanista

Vojta49 84.?.?.?

V současné době žijí na západ od své domoviny - Sudet, potomci tří milionů odsunutých Sudetů. Všichni Sudetové mají nepochybně stejné domovské právo na své historické území, jako potomci odsunutých Palestinců.

Kdy už konečně pane KeduTe přestanete preferovat nároky Palestinců? A začnete hájit zájmy Vám určitě daleko bližšího národa, Sudetů? [mrknutí jedním okem]

Vysvětlivka: Jméno národa Sudetů jsem vytvořil dle naprosto stejných pravidel, dle nichž vzniklo jméno národa Palestinců.

272855

03.08.2012 14:43

O sionismu

RE: sionista - satanista

Vojta49 84.?.?.?

Naprosto s Vámi souhlasím, pane KeduTe. V odsouzení principu kolektivní viny odsunutých Němců. Tento Váš postoj i většina Vašich příspěvků zde napovídá, že jste inteligentní a vzdělaný pán.

Ovšem pozor. Jak si vysvětlit Váš argument, kterým hájíte svou přízeň k údajným Palestincům? Skupina osob, která má jednu z nejstarších historií na této planetě, své historicky ověřitelné vůdce, svůj jazyk, své písemnictví, své náboženství, svou kulturu, ... Tedy všechny známé atributy národa. Které ani mnohé uznávané národy nemají. Ona není národem?

A proti tomu stojící fakta o údajných Palestincích. K datu vzniku státu Izrael žilo na celém území tehdejší Palestiny necelých 800 tisíc Arabů. Ani jediný Palestinec. Ještě dvacet let po vzniku státu Izrael nežil nikde na světě ani jediný Palestinec. Kde se náhle vzalo současných 11 milionů údajných Palestinců? Uměl byste vysvětlit jejich historický původ?

Není náhodou Vaše adorování Palestinců poněkud účelové, pane KeduTe? Není tím účelem Vaše potřeba, odůvodnit si sám pro sebe svou hlubokou nenávist k národu Židů? Vaše jinak vysoké estetické cítění Vás napomíná, že nenávidět celou skupinu lidí zavání principem kolektivní viny. Obecně i Vámi hluboce odsuzovaným. A tak nutně potřebujete své svědomí uchlácholit. "Ubozí, židy pronásledovaní, masakrovaní, ... Palestinci" jsou výborným prostředkem chlácholení. Mýlím se? [smích]

272907

04.08.2012 13:48

O sionismu

RE: sionista - satanista

Vojta49 84.?.?.?

Děkuji za tak rozsáhlou reakci, pane KeduTe. Je plná zajímavých názorů. To podstatné v ní však chybí. Co to je? No přece odpověď na mé otázky. Proč je správné nenávidět Židy? A proč je správné milovat Palestince. Vám je to evidentně jasné. Tak nějak tu správnost "cítíte v srdci", že? Ovšem relevantní argument jste nenašel žádný.

Tak už se tím netrapte. I v tomto případě lásky/nelásky jde víc o víru a emoce než o racio a vědění. A víru nelze nikomu vzít. Ani z ní plynoucí emoce. [smích]

272949

14.08.2012 16:32

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

RE: Pan Stvora ma absolutne pravdu

Vojta49 84.?.?.?

Podepisuji Vaše slova, paní Růženo. A dovolím si jejich malé doplnění.

Většina prostých lidí si myslí, že bohatství vzniká pilnou prací. Ovšem to je blud. Uvízne-li člověk na pustém ostrově, může pracovat od kuropění do tmy a přesto sotva přežije. Proč? No protože na pustém ostrově mu nikdo nepůjčí výkonné technologie. Takové stroje, budovy a zařízení, jejichž prostřednictvím člověk produkuje skutečné bohatství. Když zemědělskému dělníkovi nepůjčí majitel pole, louky, stádo, traktor, kombajn, ..., dělník holýma rukama neudělá nic. Když chirurgovi nepůjčí majitel kliniky operační sál s veškerým vybavením a personálem, ... když pilotovi nepůjčí letecká společnost letadlo, ..., atd. Bez půjčování nevzniká nic.

A nyní to důležité. Vlastníci výrobních prostředků (kapitálu) PŮJČUJÍ SVŮJ MAJETEK JEN TĚM, KTEŘÍ NĚCO UMĚJÍ. Čím výkonnější a složitější zařízení, tím víc toho musí vypůjčitel umět. Viz příklad s pilotem. LÍNÝM NEUMĚTELŮM NIKDO NIC NEPŮJČÍ. A to je ten důvod, proč je většina Afroameričanů i indiánů ve své bohaté zemi chudých. Proč jsou chudí též všichni Haiťané, subsaharští černoši i naši cikáni. Zvláštní kapitolou jsou Severokorejci. Ti nejspíš nejsou ani líní, ani neschopní. Jen jim nikdo nic nepůjčí. Neboť riziko komunistického "zespolečenštění" (tedy krádeže) zapůjčeného kapitálu je příliš vysoké. Proto ten obrovský rozdíl mezi oběma částmi Koreje.

Řešení? Snad věda jednou přijde na to, jak výrazně geneticky vylepšit potomky skupiny lidí, jejichž IQ je nižší, než obvod jejich pasu. Do té doby bude veškerá pomoc těmto lidem platná stejně, jako zimník veverce.

273315

15.08.2012 15:17

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

RE: Pan Stvora ma absolutne pravdu

Vojta49 84.?.?.?

Základní zákony dědičnosti jsem neobjevil já, paní Kateřino. Ale už cca před 150 léty jakýsi pan Mendel. A moderní genetika je jen potvrdila.

Vy je popíráte. Ovšem argumentujete chybně. Tvrdíte, že NEROZVÍJENÝ TALENT SE JAKOBY ZTRÁCÍ. Ano, s tím lze souhlasit. To ovšem vůbec neznamená, že ROZVÍJENÝ NETALENT SE MĚNÍ V NADÁNÍ ČI SCHOPNOST. A přišli na to už naši moudří předkové. Když zjistili, ŽE KOMU NENÍ SHŮRY DÁNO, ...

Pojďme na konkrétní příklady. Na ostrově Kréta vzkvétala Mínojská civilizace už před 5000 roky. Ti lidé tam už tehdy stavěli mnohaposchoďová luxusní zděná sídla. Některé prostory v nich byly dokonce klimatizovány proudící vodní clonou. Splachovací toalety byly vyrobené z alabastru. Interiéry zdobily nádherné malby. Jejich písmo zůstalo dodnes nerozluštěno.

Ve stejné době mohla vzniknout stejně krásná a vyspělá civilizace na podobném ostrově u Afriky. Na Madagaskaru. Africká populace tam měla stejně ideální podmínky, jako ta evropská na Krétě. O tom, že by už tehdy bílá rasa nějak bránila ve vývoji rase černé nemůže být ani řeči. Proč na Madagaskaru (ani jinde v celé Africe) nic podobného nevzniklo? Když to zaostávání nebylo způsobeno geneticky, čím tedy? Proč nic podobného mínójské kultuře nevzniklo ani v Austrálii? Osídlené lidmi cca před 50000 roky? Proč také severoamerická populace žila až do Kolumbových časů na úrovni doby kamenné?

Že je to všechno příliš vzdálené? V prostoru i čase? Dobrá, pojďme blíž. K nám domů. Před 600 léty, když ještě neexistoval knihtisk a Karlova univerzita sotva vznikla, sestrojil jakýsi pan Mikuláš z Kadaně Pražský orloj. Nádherný výtvor lidského umu. Jen těžko mohl pan Mikuláš někde vystudovat matematiku, fyziku, astronomii, geometrii, metalurgii, kovoobrábění, ... A přesto ten orloj postavil. Kde v Africe najdeme stejně osvícený výtvor z téže doby? Že nikde? Co bránilo jeho vzniku? Otrokářství? Kolonialismus? Drancování afrického surovinového bohatství? Nic z toho před 600 léty neexistovalo. Vzniku takového díla bránilo paní Kateřino jediné. Nedostatek intelektu jeho případných tvůrců.

273364

16.08.2012 15:32

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

RE: Pan Stvora ma absolutne pravdu

Vojta49 84.?.?.?

> a preto máme všetci rovnaké gény.

Samozřejmě, že nemáme, pane Erichu. Stejné geny bychom měli jen tehdy, kdybychom všichni byli klony nějakého jediného společného předka. Jenže nejsme. Jsme výsledkem RŮZNĚ SILNÉHO EVOLUČNÍHO TLAKU. Co to je? No to je souhrn všech nepříznivých vlivů, které musíme překonat k tomu, abychom dokázali přežít a vychovat své potomky.

Příklady? Pro naše evropské předky bylo nezbytností, naučit se zemědělským dovednostem. Lov a sběr by všechny neuživil. Se zemědělstvím úzce souvisela řemesla. Bylo nutno vyklučit les, obdělat pole, postavit sýpky, stáje, obydlí, cesty, ... Vyrobit oděv, obuv, nářadí, připravit palivo a píci na zimu, ochránit sebe i svůj majetek před nájezdníky, naučit se obchodovat, ... Potomci těch, kteří toto všechno (a mnoho dalšího) nedokázali, prostě už mezi námi nejsou. Přežili JEN TI, KTEŘÍ BYLI SCHOPNI SE UČIT.

A nyní evoluční tlak na lidi v Africe. Ten základní se dá popsat jednoduše. KDYŽ JSI SÁM KOŘISTÍ, UTEČ. KDYŽ LOVÍŠ, UŠTVI KOŘIST. UDEŘ! Kdo přežil tam? NO PŘECE TI NEJRYCHLEJŠÍ, NEJVYTRVALEJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ. Schopnost učit se byla až druhořadá.

Pojďme na chvíli na olympiádu. Černí sprinteři. Srovnejme svalstvo jejich horní poloviny těla se svalstvem Železného či Špotákové. Ti černí jsou výrazně vybavenější. Proč tedy neházejí oštěpem? Proč neskáčou o tyči? Proč nedělají desetiboj, neplavou, nevrhají koulí, ...? Proč jen běhají? Vždyť PŘECE po medailích touží stejně, jako my, běloši.

Jenže. ONI K TOMU NEMAJÍ DOSTATEČNOU GENETICKOU VÝBAVU. Technické disciplíny vyžadují hlubší schopnost učit se. Trpělivě a dlouhodobě. Je třeba natrénovat sofistikovanou koordinaci svých svalů. Bohužel jejich mozky to nedokážou. Vzdor tomu, že první černí otroci byli dovezeni do Ameriky již před pětisty léty. A jejich potomci tedy žijí už cca 20 generací! v kulturním prostředí bílých. Geneticky jsou to stále pouze neolitičtí lovci a sběrači. Samozřejmě hovořím o průměru. Čest výjimkám. [smích]

273420

17.08.2012 13:49

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

RE: Pan Stvora ma absolutne pravdu

Vojta49 84.?.?.?

Podobně naivní představy o možném vlivu kvalitní výchovy na budoucí vlastnosti dětí, jako Vy paní Kateřino, měla i jakási paní Boučková. Ještě za hluboké totality. A tak si k vlastnímu dítěti adoptovala další dvě cikáňata. Výsledek? Katastrofa. Která je podrobně popsána v její knize, vydané pod titulem Rok kohouta. Dovolím si zde ocitovat její názor, k němuž dospěla po létech marné snahy vychovat z genetických cikánů slušné lidi:

Je vědecky prokázané, že chování a jednání člověka je z devadesáti procent dané genetickými vlastnostmi a jen deset procent se dá ovlivnit výchovou. ... Ty děti jsou agresivní, tupé, až dementní. Myslíš si, že nějaké dítě zachráníš, když mu dáš lásku a rodinu, že z něho vychováš dobrého člověka, ale jenom si zničíš život.

Hlásat tedy můžete, co Vám libo. Ovšem varuji Vás. Zkusíte-li své přesvědčení uplatnit v praxi, skončíte stejně tragicky, jako paní Boučková.

273440

18.08.2012 14:07

Příčiny a řešení problému chudoby Afriky

RE: Pan Stvora ma absolutne pravdu

Vojta49 84.?.?.?

Googlujete pěkně. Ale co vlastní úvaha? Co logika, paní Kateřino. Vy tedy tvrdíte, že lidský intelekt se z větší části tvoří až při růstu a výchově dítěte.

(Mimochodem v tomto citujete "velkého vědce" Lysenka, který byl také autorem myšlenky, že správnou výchovou se dá dosáhnout i toho, že práce se stane základní životní potřebou člověka ... Cha, cha).

A děti, kterým se z libovolných důvodů nedostává mateřské lásky a dostatek podnětů dle Vás nutně končí s nízkým IQ. To ovšem znamená, že VŠECHNY DĚTI, které z nějakého důvodu strávily určitý čas v kojeneckém ústavu, v dětském domově, vesničce SOS, náhradní péči, ... jsou postižené. A nejen ony. I děti, které se sice narodily geneticky dobře vybaveným rodičům a vyrůstají ve vlastní rodině, ale z nějakého důvodu (drogy, alkohol, uvěznění rodiče, ...) se jim nedostalo dostatečné péče také. Nesmysl, že?

Také byste možná uměla vysvětlit, jak je to s IQ průměrného černošského vyšokoškoláka v Jihoafrické republice. Tento (pro vás podezřelý) kvocient tam činí u VŠ studentů 100 bodů. V evropských zemích je průměrné IQ vysokoškoláka 130. Čím to?

Včil mudrujte Vy. [velký smích]

273462

21.08.2012 14:30

Církevní restituce jsou nespravedlivé a nemravné

RE: Restituce majetku 17 církvím

84.?.?.?

Souhlasím, pane Kadleci. Opravdu spravedlivé by bylo přímé financování. Kdy by každá církev dostávala daňové asignace pouze od vlastních věřících. Řečeno jednodušeji. Ti, kteří nezbytně potřebují své "duchovní pastýře", nechť si je laskavě zaplatí ze svého. Proč jim je mám platit (ze svých daní) já?

Zdraví Vojta49

273655

24.08.2012 18:16

Evropa: „Socialismus“ pro bankéře a nadnárodní korporace

RE: Šířit !

84.?.?.?

Říkáte perla? Mně tento článek naopak připadá jako blábol ideologií stiženého diletanta. Zacituji Vám některá FAKTA:

Veřejný sektor byl v Řecku silný již od konce druhé světové války, nárůst počtu zaměstnanců ve státní správě je však spojován především s osmdesátými lety minulého století. Nikoho možná nepřekvapí, že tehdy vládě předsedal jistý Andreas Papanderou, ... Za jeho vlády rostl význam politického klientelismu, správná polická příslušnost znamenala vstupenku na lukrativní místo ve státním sektoru. Řecko se stalo rájem státních úředníků. Vlády si začaly své voliče kupovat tím, že je bez okolků zaměstnávaly ve státním sektoru, propustit zaměstnance pro ně přitom bylo cosi nemyslitelného, až nezákonného. Vznikla vysoká přezaměstnanost a ročně tak stát zbytečně přicházel o obrovské sumy peněz.

Život státního zaměstnance v Řecku je záviděníhodná. Jeho plat je v průměru 2,5krát vyšší než zaměstnance v soukromém sektoru. Je mu zajištěna doživotní penze, kterou po jeho smrti přebírá manželka. Samozřejmostí jsou třinácté, čtrnácté, v některých případech patnácté či šestnácté platy. Průměrný věk odchodu do důchodu činí 53 let. V řeckém parlamentu na 300 poslanců pracuje 1 600 úředníků, kteří dostávají právě ony patnácté a šestnácté platy z toho důvodu, že 'musejí pracovat přesčas'. Tyto bonusové platy zároveň nepodléhají dani. Dalším příkladem může být i řecká národní banka, která zaměstnává 3 000 pracovníků (ČNB zhruba 1 500), přitom by podle odhadů její chod zabezpečilo zhruba 300 lidí. Před několika lety byla podobná situace i u pilotů, kterých byl ve státní Olympic Airways dvojnásobek toho, co bylo nutné. Nejmarkantnější je však situace u učitelů, kterých je v Řecku odhadem zhruba osmdesátitisícový nadbytek. Ti si často při nedostatku práce vydělávají i například jako taxikáři, a tak pobírají de facto dva platy. Propouštění ve státním sektoru je přitom ojedinělé. Zatímco v soukromém sektoru dostávají zaměstnanci jako odstupné podle zákona 24 měsíčních platů, státní zaměstnanci obvykle obdrží 72 či 100 platů. Ilustrujícím případem byla situace u státního Telekomu, který pořeboval propustit až polovinu ze svých 25 tisíc zaměstnanců. Vláda tuto nepříjemnost vyřešila tím, že každý, kdo se svým odchodem souhlasil, obdržel jako kompenzaci v průměru 200 tisíc EUR.

Konec citace. Podotýkám, že jde o stav na konci roku 2010. Řecká armáda měla v roce 2010 133 tisíc mužů. Armáda ČR má i s civilními zaměstnanci 32 tis. lidí. Vrátní a řidiči v řecké státní olejářské společnosti ještě nedávno brali v přepočtu 80.000 korun. Kdepak, řecká státní správa nikdy neplýtvala.
[chechtot]

273817

04.09.2012 14:26

Asociální stát

RE: Další

Vojta49 84.?.?.?

> Obžalovávám stát, že neochránil lidi s menší inteligencí, ...

To je slovo do pranice, slečno/paní Duanito. A před čím vším by měl stát lidi chránit? Před jejich špatnými rozhodnutími? Třeba:

Když se lenoch rozhodne, že on se učit nebude, ať se učí šprti ...

Když se mladá hlupačka rozhodne, že rychlé otěhotnění a vdavky s kýmkoliv jí určitě zajistí skvělou a pohodlnou budoucnost, ...

Když se trumbera, který nechápe pojem RPSN rozhodne, že zadluží sebe i rodinu ...

Když si zábavou přesycený hlupák pořídí trvalou invaliditu při nesmyslném adrenalinovém běsnění ...

Když se lenoch rozhodne, že on v žádném případě pracovat nebude, ...

A mohl bych dlouho pokračovat. Obecně. Kde je ta hranice, kde končí ona Vaše VYSNĚNÁ LEVICOVÁ PRÁVA ČLOVĚKA? A jestliže se lidská společnost skládá z většiny lemplů, kteří si nárokují "svá práva", ovšem nemají žádné povinnosti ani odpovědnost, kdo tvoří tu druhou skupinu lidí? Tu, která má povinnost té první skupině zabezpečovat její práva? Kde jsou práva této odpovědné skupiny lidí? Z jakého titulu oni musejí (platit, pracovat, pečovat, starat se) a ti ostatní nemusejí? To by mě opravdu zajímalo. [smích]

274335

05.09.2012 14:19

Asociální stát

RE: Pravicujme, tunelujme - už někdo viděl tunelovat něco jiného, než stát?

Vojta49 84.?.?.?

> vlci jsou více sociální než současný stát.

Dovolte, abych se pousmál pane Sašo. Zkuste se podívat třeba na http://www.vlci.info/smecka/hierarchie/ . Kdyby se státy chovaly jako vlčí smečky, měli bychom po problémech Proč?

1. U vlků se MOHOU ROZMOŽOVAT JEN TI NEJSCHOPNĚJŠÍ. Tedy alfa-páry. A všichni ostatní členové smečky je podporují. Tedy pracují (loví) pro ně, chrání je a pomáhají s výchovou jejich mláďat.

2. Ve vlčí hierarchii navíc existují i omega-jedinci. Kteří jsou pro smečku nepotřební. Či jsou dokonce její přítěží. Ti mají ve smečce jen jediné právo. Právo na život. Ovšem musí si své potřeby zajistit sami.

V protikladu k tomu dnešní tzv. sociální státy podporují rozmnožování téměř výhradně jen omega-jedinců. Jejichž podíl ve společnosti exponenciálně roste. Ačkoli tito lidé jsou pro společnost prokazatelně nepotřební. Dokonce ve většině jsou jí přítěží.

Např. v ČR žijící populace dvacetiletých a mladších cikánů NIKDY VE SVÉM ŽIVOTĚ neviděla nikoho ze svého okolí pracovat. Natož aby pracovali oni sami (čest výjimkám). Dnes je jich cca čtvrt milionu. Bude-li náš "skvostný sociální stát" pokračovat ve své stávající sociální politice, přečíslí v průběhu dvou až tří generací tato chátra současnou majoritní společnost. Jejíž početnost (natalita nižší než 2 a stále klesá) naopak upadá. A tak se díky stupiditě sociálního státu nejspíše ještě v tomto století dočkáme toho, že nám bude vládnout cikánský vajda.

> Problém nastane až někde v milionovém společenství a je znásoben nadnárodním společenstvím.

Opravdu? Dle mého soudu např. nadnárodní koncern VW do značné míry "živí a šatí" naši zem. A nikdy nebyl nikým tunelován. Zato VŠECHNY STÁTNÍ A POLOSTÁTNÍ FIRMY, řízené za nic neodpovídajícími státními byrokraty jsou neustále brutálně drancovány. Viz LČR, SAZKA, ČD, ČEZ, ČA, Pražský DP, Budvar, ...

Ať to probírám z libovolné strany, stále vidím jen jedinou příčinu veškerého ZLA, nad nímž neustále všichni pláčeme. Tou příčinou jsou MODERNÍ SOCIÁLNÍ STÁTY. To ony přece ožebračují stále tvrdším zdaňováním své občany. To ony jsou předmětem korumpování a cílem tunelování. To ony nás neustále zadlužují. To ony dokážou promrhat stovky miliard ve zbrojení, válkách i zcela nesmyslných projektech. To ony řece luxusně živí houfy prolhaných politiků. To ony chrání ty nejhorší lotry. To ony ...

Nebo se snad někde zásadně mýlím?

274396

06.09.2012 19:13

Asociální stát

RE: Pravicujme, tunelujme - už někdo viděl tunelovat něco jiného, než stát?

Vojta49 84.?.?.?

Odpovím na Vaše slova, abych nebyl považován za nezdvořáka, pane Hestroyi. Proč? No protože Vaše příspěvky jsou nezajímavé. Protože jsou opět z kategorie "já věřím". Většinu diskutujících ovšem více zajímá, když přispěvatel napíše něco z kategorie "já bezpečně vím". A když to, co on ví, ostatní neznají.

Tedy v co věříte? Že já jsem vetchý stařík nad hrobem, odkázaný na almužnu státního důchodu. Jistě, máte právo věřit čemu chcete. Vaše víra je ovšem na hony vzdálena realitě.

Dále věříte, že by bylo mnohem lepší, kdyby bývalá AZNP Škoda Mladá Boleslav zůstala v českém vlastnictví. Pak by zisk zůstával "doma". A to je dle Vás to hlavní.

I v tomto případě je Vaše víra zprominutím infantilní. Zkuste se zamyslet, co by se změnilo? Kdyby současnou automobilku Škoda vlastnil Čech třeba jménem Novák? A jemu by plynul zisk z ní. Co byste z toho měl Vy? Co by z toho měli obyvatelé Mladé Boleslavi? Co by z toho měl Český stát? Tedy myslím ve srovnání se současným stavem, kdy zisk po zdanění odchází akcionářům VW? Vy si opravdu myslíte, že by pan Novák utratil desítky miliard korun zdaněného zisku pro svou osobní spotřebu? A to výhradně za nákupy v ČR? [chechtot]

Co je dle mého soudu to skutečně důležité? A proč soudím, že Škoda VW (samozřejmě obrazně) živí a šatí ČR? Tím důležitým je fakt, že ve svých provozech zaměstnává cca 25 tisíc lidí. A ti lidé si tak slušně vydělají. A nejsou odkázání na státní pomoc. Ovšem kromě svých kmenových zaměstnanců zaměstnává Škoda VW ještě další desetitisíce lidí u svých subdodavatelů. Samozřejmě už jen zprostředkovaně. Tedy tím, že nakupuje jejich práci a prodává ji dál jako součást vyrobených aut.

A klidně můžete srovnávat, pane Hestroyi. Třeba s bývalým podnikem Poldi Kladno. Ten zůstal "v českých rukách". S tím jste spokojen? Hlavně proto, že zisky z něj neodtékají do zahraničí? Oč lepší by bylo, kdyby i Poldi měla osvíceného vlastníka, který by ji rozvíjel stejně, jako VW Škodovku. Nebo ne?

Závěr? Lidé, kteří pohrdají formálním vzděláním a příčí se jim studium "brožur", pane Hestroyi, obvyke dopadají jako Vy. Oni se prostě musejí v těch oblastech, kde jsou jejich znalosti chatrné, spoléhat na své víry. Uvedl jsem Vám přesvědčivý příklad toho, jak je Vaše víra k ničemu.

A teď to nejdůležitější. Každý člověk je ve svém životě nucen činit významná rozhodnutí. Každé své rozhodnutí člověk opírá o své znalosti, vědomosti, zkušenosti. Ovšem tam, kde znalosti, ... chybí, založí člověk svá rozhodnutí na svých vírách. Jsou-li ovšem ony víry stupidní, diletantské či iracionální, jsou výsledná rozhodnutí katastrofálně špatná. A pak ani není příliš divu, když se takovému člověku jeví současný svět jako peklo. Vzpomínáte si na tato svá slova, pane Hestroyi? [smích]

274488

08.09.2012 15:12

Asociální stát

RE: Pravicujme, tunelujme - už někdo viděl tunelovat něco jiného, než stát?

Vojta49 84.?.?.?

> Jsou to jen a právě sociální státy?

Ovšem, pane Sašo. Nebo Vy snad znáte nějaký jiný subjekt, který smí tvůrcům skutečných hodnot beztrestně uloupit 85% toho, co svou prací vytvořili? A tyto hodnoty (často naprosto stupidně) přerozdělit těm, kteří netvoří nic?

Komunismus nechci, pane Sašo. Ani nechci, aby kdokoli umíral hladem. Jen se snažím upozornit na to, v čem já vidím největší nebezpečí pro budoucnost našich dětí a vnuků. A to spatřuji v hordách hloupých, líných, nevzdělatelných a funkčně negramotných potomků současných hloupých, líných, nevzdělatelných a funkčně negramotných rodičů. (Čest výjimkám.) Bojím se, že se naše současná (sice nedokonalá, ale přesto dosud nejlepší, jaká kdy existovala) společnost v budoucnu zcela zhroutí. A to pod tlakem mas lidí, kteří nebudou schopni ničeho jiného, než se množit. Ovšem "svá práva" si budou náležitě tvrdě nárokovat.

A ještě pár slov pro pana Hestroye.

Nepropaguji segregaci, vyhlazování, eugeniku ani koncentrační tábory. Nikomu neupírám právo na život. Jen se přimlouvám za to, abychom se vrátili k přírodním zákonům. Tedy aby bylo omezeno právo, zcela nekontrolovaně se rozmnožovat. Rozmnožovat bez jakékoli odpovědnosti za budoucí osud svých potomků. Tedy čistě na náklady a odpovědnost společnosti.

K otázce VW. Nic jsem Vám do úst nevložil. Z Vaší kritiky současného fungování VW u nás jsou relevantní jen Vaše slova
> přičemž vlastník je zahraniční a odvádí veškeré zisky mimo zemi,
Zbytek kritiky je z kategorie KDYBY BYLY ... Takové argumenty ani Vy neuznáváte. Že?

A na závěr ke slovnímu spojení "velikost rozlišení". To je opravdu tak strašlivý nesmysl, že Vás to přivádí k šílenství, pane Hestroyi? Tak v tom případě se Vám hluboce omlouvám. Za to, že jsem si je dovolil použít. [mrknutí jedním okem] Ovšem nevím, co uděláte s těmi více než pětistymiliony autorů, kteří totéž slovní spojení použili také. A to pouze v angličtině. Tedy alespoň Google to tvrdí. [velký smích]

274586

08.09.2012 16:24

Asociální stát

RE: Pravicujme, tunelujme - už někdo viděl tunelovat něco jiného, než stát?

Vojta49 84.?.?.?

> jediné, které dnes prosperují jsou Skandinávie a Německo

Pane Moudrostraku. Dovolil jsem si Vám vypsat vývoj HDP v USA, Německu a dvou skandinávských zemích za posledních 5 let v procentních bodech. Poslední čísílko udává výhled pro rok 2012. Vy v těch číslech opravdu vidíte zásadní rozdíl? Já ne.


USA ......... 1,9 -0,3 -3,5 3,0 1,7 1,5

Německo .. 3,3 1,1 -5,1 3,7 3,0 0,8

Švédsko ... 3,3 -0,6 -5,2 5,6 4,0 1,4

Dánsko .... 1,6 -0,8 -5,8 1,3 1,2 1,4

Tedy. Na co že jste se to ptal? [chechtot]

274588

10.09.2012 14:21

Asociální stát

RE: Pravicujme, tunelujme - už někdo viděl tunelovat něco jiného, než stát?

Vojta49 84.?.?.?

Pěkné srovnání, pane Moudrostraku. A číselné podklady pro tyto propagandistické tabulky jste falšoval Vy osobně, nebo někdo jiný? [velký smích]

Jen namátkou. Oba víme, že průměrná roční mzda v USA činí přibližně 45 tis. USD. Průměrná měsíční mzda v ČR pak cca 25 tis. Kč. Umíte vysvětlit, proč se v ČR údajně v průměru vydělává o 41,91% méně, než v USA? Mně vychází (při kurzu dolaru 20 Kč), že v ČR se vydělává o dvě třetiny méně, než v USA. A to je rozdíl. Jistě stejně "kvalitní" budou i ostatní ukazatelé. Prostě
> úměrné MoUdrostraku
[chechtot]

Pokud chcete srovnávat jakékoliv ukazatele z různých zemí, nelze se příliš spoléhat na oficiální statistická data. Jednak byla obvykle vypočtena v různých zemích pomocí různých metodik. A navíc ovlivněna subjektem, který je zjišťoval. Byl-li ten subjekt v žoldu vlády, vyšly statistiky "optimističtější", než je realita. A naopak.

Daleko více vypovídá o libovolném ukazateteli kvality života v té či oné zemi jeho TREND. Ať už jde o průměrný dožitý věk, o průměrnou míru úspor či zadlužení domácností a pod. Moc pěkná podívaná je na ukazatele kvality života v ČSSR z období 1970 - 1990. Pokles téměř všech ukazatelů byl úděsně pravidelný. Až jsme se v mezinárodním srování "dopracovali" na úroveň latinskoamerických banánových republik. [smích]

274640

19.09.2012 17:44

Komu slouží chaos prezidentské volby

RE: Nevolit, či volit neplatně?

Vojta49 84.?.?.?

Jsem téhož názoru, pane Kropáči. Krom toho soudím, že pan Franz má velkou šanci býti zvolen českým prezidentem. Proč? No protože ho budeme volit my. My, kteří jsme si před časem za největšího Čecha všech dob zvolili Járu da Cimrmana. My, švejkující Češi. [smích]

275093

24.09.2012 13:13

Dagestán: Sýrie přichází do Ruska

RE: Presne

Vojta49 84.?.?.?

> Nejlepsi cesta pro islamske zeme je zrusit jakekoli vztahy se zapadem ...

To je dost hloupý nápad, pane None. Pokud by to islámské země zkusily, začne jejich obyvatelstvo neprodleně hladovět. Nebo si snad myslíte, že si dokáže 100 milionů egyptských Arabů pro sebe vypěstovat dostatek potravy v údolí Nilu? Nebo ji snad budou pěstovat v poušti?

Kam si hladový člověk půjde pro jídlo? Samozřejmě tam, kde je. Tedy k nám. Opravdu si přejete, aby Evropu zaplavily hordy vyhladovělých muslimů? Myslíte, že pak se nám zde bude žít lépe? [velký smích]

275400

02.10.2012 15:49

Bůh, víra, náboženství, církve

RE: symbol

Vojta49 84.?.?.?

Tentokrát s Vámi obecně souhlasím, pane Hestroyi. A soudím, že se rozčilujete zbytečně. Už jste myslím sám poznal, že lidská VÍRA je tou nejpevnější a nejtrvanlivější substancí v tomto vesmíru.

Lidé za dobu své existence už VYMYSLELI DESETITISÍCE BOHŮ. A také se jim klaněli. A rovněž v jejich jménu válčili. Obvykle s těmi, kteří se (dle jejich vlastní VÍRY) klaněli těm NEPRAVÝM BOHŮM. Vítězové obvykle vyplenili svatyně poražených. A krom běžné válečné kořisti si odnesli i vyobrazení bohů poražených. Ta pak postavili do svých svatyň. Do podřízeného postavení vlastním bohům. A to bylo tou největší pohanou pro poražené. Neboť tak, jako oni sami se stali otroky vítězů, tak se i jejich bohové stali otroky cizích bohů.

Tento tisíciletý PROBLÉM PORAŽENÝCH BOHŮ geniálně vyřešil až bůh neviditelný a nezobrazitelný. Jeho nelze žádným způsobem porazit či vyvrátit. Neboť existuje jen v lidských myslích. Takže zanechte všech pokusů o jeho vyvrácení. Jeho nelze porazit stejně, jako víru v uhranutí, chemtrails, spiknutí Iluminátů či v konečné vítězství proletariátu nad vykořisťovateli. [smích]

276141

09.10.2012 14:20

Řecký premiér: Společnost se bez naléhavé finanční pomoci rozpadne

RE: Kapitalismus se hroutí a socialismus vždy v historii hanebně zklamal

Vojta49 84.?.?.?

VÝDOBYTKY SOCIALISMU. Toto slovní spojení mě zaujalo, pane Karpolate. Ve vašich starších příspěvcích jsem našel i pojem VEŘEJNÉ BLAHO. Po obém Vy očivividně velmi prahnete.

Mohl byste mi laskavě oba pojmy osvětlit? A to prosím nejen teoreticky. Když budete třeba hovořit o tom, že "výdobytky socialismu" = létání pečených holubů do úst [mrknutí jedním okem] , vysvětlete prosím i to, kde se oni pečení holubi vezmou. Jinak jsou ty "výdobytky" z oblasti dětských bajek.

Taktéž Vaše "veřejné blaho" bude asi něco velmi zajímavého. Proč? Například nová dálnice. Vybudovaná napříč CHKO. Pro dopravce je taková dálnice jistě velkým blahem. Pro ochránce přírody je naopak totální zkázou. Kde tedy leží ono "veřejné blaho" v případě dálnic? A také v případě jaderných elektráren? Veřejných domů, EU, solárních elektráren, letecké dopravy (versus chemtrails), potravinové soběstačnosti takzvaně "za každou cenu", transportu zboží přes polovinu zeměkoule, atd.

A ještě jaký je vztah "veřejného blaha" ke krásným ženám. Ty nejkrásnější budou k dispozici nám všem mužům? Vždy, kdykoliv si zamaneme? Nebo ne? A když ne všem, ale jen některým, o jakém VEŘEJNÉM blahu tedy hovoříte? To mě opravdu moc zajímá. Předem děkuji za laskavou odpověď. [smích]

276837

10.10.2012 17:21

Řecký premiér: Společnost se bez naléhavé finanční pomoci rozpadne

RE: Kapitalismus se hroutí a socialismus vždy v historii hanebně zklamal

Vojta49 84.?.?.?

> My noví lidé se takovými detaily nezabýváme.

Takže "výdobytky socialismu" a "veřejné blaho" jsou nepodstatné detaily? Proč tedy po nich voláte? Nebo používáte přihlouplé propagandistické pojmy, kterým ani sám nerozumíte?

A Váš další zvláštní pojem, pane Karpolate. "Lidově demokratické volby". Uměl byste vysvětlit, co to je? Jak se liší "lidově demokratické" od obyčejných demokratických voleb. A jak konkrétně v nich "lid rozhodne" o veřejném blahu? Jak se kupříkladu dohodne lid-kuřáci s lidem-nekuřáky? Nebo lid-věřící s lidem-ateisty? Případně lid-homosexuálové s lidem-hetero? To by mě také velmi zajímalo. [chechtot]

276870

11.10.2012 23:17

Dluhy

RE: Autor nezná problém úvěrové emise

Vojta49 84.?.?.?

> Žádný jiný podnik nemá tuto možnost vytvořit peníze

Tuto možnost má skoro každý. Každý, kdo vlastní trochu úspor, pane Pje. Úspory českých domácností činí přes bilion korun. Minimální výše základního kapitálu pro založení banky je stanovena na 500 mil. Kč. To znamená, že prostí čeští občané mají možnost se spolu dohodnout, použít své úspory a s jejich pomocí založit klidně 2000 NOVÝCH BANK. A už mohou vytvářet
> peníze bez faktického zdroje.

Když je tak snadné tvořit peníze "z ničeho", proč to prostí čeští občané nedělají? Proč místo toho jen láteří u piva či pláčou nad svým údělem v internetových diskuzích? Když kdejakou jinou výnosnou lumpárnu činí ve velkém? Že by to "dělání peněz z ničeho" zase nebylo až tak snadné? [mrknutí jedním okem]

276965

12.10.2012 14:44

Dluhy

RE: Autor nezná problém úvěrové emise

Vojta49 84.?.?.?

Diky všem za reakce, pánové.

Pan Maut vidí nemožnost založení nové banky v tom, že by byl problém s bankovní licencí. A na důkaz toho, že taková licence je nepřekonatelný problém, funguje v ČR už více jak 50 bank. Ty všechny mají protekční licence, pane Maut? [mrknutí jedním okem]

Pan Honza999 zase vidí činnost bank jako amorální. Dobrá. A co tedy založit BUBL (BezÚročná Banka Lidu)? Tato banka by nepracovala s úrokem. A půjčovala jen do výše vkladů střadatelů. Tedy žádné peníze ze vzduchu, ale jen reálné úspory střadatelů. Ani žádné úroky.

A teď pozor, pane Honzo999. Banka by pomocí sociálních sítí oslovila celou lidskou populaci na Zemi. Zřídila by virtuální internetové pobočky ve všech zemích světa. Stamiliony kritiků stávajích bank a odpůrců úročení by ihned přešly od svých "amorálních bank" k naší morální BUBL. "Zlé banky" by ve velkém krachovaly. Protože všichni by si půjčovali jen od naší BUBL. BEZÚROČNĚ!

A co víc? Ve stanovách BUBL by bylo ustanovení, že úsporami nekryté peníze lze ve výjimečných případech také vytvářet. A to v takových, jakým je třeba ubohé Řecko. Řekům by BUBL vytvořila "peníze ze vzduchu". Řekové by jimi neprodleně vyplatili svůj těžce úročený státní dluh. Tím by se zbavili břemene úroků. Stávající "zlí věřitelé" by bez inkasa úroků přišli na buben. A byl by Ráj na Zemi. Co říkáte, pane Honzo999?

Že to nejde? Protože prostí lidé sice na jedné straně odsuzují úrok, jako prapříčinu všeho zla? Ovšem pro vlastní úspory hamounsky vyhledávají bankovní dům s nejlepším úročením vkladů? Kde je chyba, pane Honzo999? Není ona nakonec ta úroková amorálnost zlých bank postavená na chamtivosti nás všech, prostých lidí? Co s tím? [smích]

277003

16.10.2012 00:51

Volby

RE: Nie sú len dve cesty

Vojta49 84.?.?.?

Bolševická agitka. Toho nejhrubšího zrna. To všechno vás učili na VÚMLu, pane/paní "193"?

> podnikatel okrádá zaměstnance, platí jim co nejméně, aby maximalizoval vlastní zisk ...

První propagandistický blábol. Žádný podnikatel si nemůže dovolit platit své zaměstnance výrazně méně, než jeho konkurent. Proč? No protože by mu ti jeho zaměstnanci k té konkurenci utekli. Ale! Nemůže si je dovolit platit ani výrazně víc. Neboť tak by jeho zboží (služby) byly dražší než konkurenční. A opět by zkrachoval.

> Bolševismus znamená prosazení zájmu většiny na úkor menšiny.

Cha, cha. Lenin zorganizoval v carském Rusku údajnou "bolševickou" revoluci. Tedy v marxistické hantýrce vládu proletariátu nad ostatními skupinami obyvatel. Jenže! V Rusku té doby téměř ŽÁDNÝ PROLETARIÁT NEEXISTOVAL. Vždyť tehdy bylo Rusko typicky feudální zemí. Téměř bez průmyslu. Kde by se tam nějaký proletariát vzal? Ve skutečnosti tedy v porevolučním Rusku vládla hrstka Leninovy chátry nad drtivou většinou nevědomých ruských mužiků. [chechtot]

> byla sovětská intervence opravdu jemná ...

Když cizí armáda zcela bezdůvodně vtrhne do mé vlasti. Střílí do neozbrojených civilistů. Zmocní se všech sdělovacích prostředků. Zajme nejvyšší státní představitele a odvleče je kamsi do zahraničí ... a nakonec tuto mou zemi okupuje dlouhá dvě desetiletí!?! Tomu říkám "jemnost".

Že Vám člověče není hanba!

277243

16.10.2012 23:56

Volby

RE: Nie sú len dve cesty

Vojta49 84.?.?.?

> No, vždyť stačí, aby podnikatelé shodně drželi cenu práce nízko

Ha, ha, ha. Tak podnikatelé uzavírají kartelové dohody proti svým zaměstnancům? A beztrestně? Takže třeba vlastníci VW, TPCA a Hyundai jsou spolu ve shodě? A sdírají své zaměstnance společně z kůže?

Fakta jsou však zcela opačná, pane/paní "64", než Vaše dojmy. Naopak zaměstnanci se sdružují v odborech. A hrozbami stávkou nutí své zaměstnavatele pravidelně zvyšovat mzdy. To je také důvod, proč je ve VW vyplácena nejvyšší průměrná mzda v ČR. O tom jste ještě nikdy neslyšel/a? [velký smích]

277296

14.11.2012 00:12

Jak na ně

RE: Konec je dobrý

Vojta49 84.?.?.?

> Pokud tedy nějaký "experiment" je a měl by "fungovat", tak na něm nenacházím žádný smysl.

Nenacházíte smysl života, pane Moudrostraku? Z čeho tedy odvozujete svůj nick? Když neznáte ani to, co je pro život nejdůležitější?

Napovím Vám. Libovolný živý organismus SE MUSÍ MNOŽIT RYCHLEJI, NEŽ HYNE. Tomuto nejvyššímu cíli je v živé přírodě podřízeno úplně vše. I u lidí. A jen lidé, kterým se daří tento nejvyšší přírodní zákon naplňovat, jsou opravdu šťastni. Ti, kterým se to nedaří, si hledají zástupné cíle. Filozofují, mudrují, zběsile cestují tam a zase zpět, věnují se dobročinnosti, hledají osvícení, ... Vše marné. Nakonec zjišťují, že
> Vanitas vanitatum ...

279029

26.11.2012 11:31

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

Vojta49 84.?.?.?

Kdesi jsem četl následující myšlenku:

"Pokud by Arabové složili zbraně dnes, neexistovalo by žádné další násilí. Pokud by Židé odložili své zbraně dnes, neexistoval by už Izrael."

Myslím, že autor těchto vět udeřil hřebíček ...

279587

26.11.2012 23:12

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

Vojta49 84.?.?.?

> násilné deportace, zavírání lidí za ostnatý drát, krádeže půdy, ponižování, zabíjení, mučení a mnoho jiných svinstev

Těmi násilnými deportacemi myslíte odsun 2,2 miliónů Němců z poválečné ČSR? A zavíráním lidí za ostnatý drát myslíte železnou oponu, která u nás vznikla po roce 1948? Krádežemi půdy myslíte znárodňování a násilnou kolektivizaci u nás? Ponižování, zabíjení a mučení? To myslíte komunistické lágry nucených prací a jednotky PTP u nás?

A teď to důležité. To vše se u nás dělo v daleko větší míře, než "ubohým" Arabům, odsunutým z území Izraele. Ti se zázračně namnožili z původních 800 tisíc v roce 1948 na dnešních 11 milionů! Takový populační boom ukazuje na jejich stráááášlivé útrapy, že? [chechtot]

279622

27.11.2012 23:15

Rukojmí glorioly holokaustu

RE: Zamyšlení 2

Vojta49 84.?.?.?

> Mohl byste sem hodit nějaký podobný příklad ...

Mohl.

Na konci května a v červnu 1945 tak Československá armáda v Postoloprtech soustředila a internovala tisíce civilních obyvatel německé národnosti z Postoloprt a nedalekého Žatce.[5] Internovaní byli rozděleni – muži ve věku od 13-65 let byli odvedeni do kasáren, zatímco ženy, děti a starci byli soustředěni v lágru v bažantnici.[5] Tam byl původně výcvikový tábor Hitlerjugend.[6] Následně bylo nejméně 763 z nich bez soudu zastřeleno. Popravy probíhaly přímo v bažantnici, u školy, v kasárnách, u trati, na vinici a v pískovně.[7] Mezi popravenými bylo i pět chlapců z Hitlerjugend ve věku od 12 do 15 let, kteří chtěli z internačního tábora utéct či si natrhat ovoce. Chytila je hlídka a na příkaz Bohuslava Marka je brutálně zmlátila. Poté je před zraky ostatních internovaných demonstrativně popravila.[5]

Stačí? Ne? Tak si vygooglujte další sám. Třeba ústecký masakr.

Stále Vám ještě není jasné, proč jsem Vaše původní litanie nad oběťmi židovského běsnění přesunul k nám, do Čech? V každém národě se najdou bestie, schopné hrozných činů. V ČSR stejně, jako v Izraeli.

Aniž bych chtěl snižovat utrpení palestinských Arabů. Fakta říkají, že v posledních několika dekádách se počty jejich obětí ročně pohybují v průměru níž, než činí počty smrtelných dopravních nehod v ČSR. Nebylo by z tohoto pohledu účelnější, brojit proti "hromadám mrtvol" vzniklých v důsledku dopravních nehod u nás? Tedy když už jsou ty naše "hromady" větší, než ty arabské? [velký smích]

279657

03.12.2012 16:26

Americký GULAG jako nejnovější forma kapitalismu (II)

RE: Tak to je koniec.

Vojta49 84.?.?.?

Je mi líto pane Hestroyi, ale opět zasvěceně píšete o věcech, o nichž jste si nebyl ochoten zjistit ani základní údaje. Víte třeba, jaká je cena kubíku zemního plynu na západoevropských burzách? Cca 3,- koruny. Víte, kolik platíme (my všichni, uvázaní na rouru ruského plynovodu) za kubík Gazpromu? 9,- korun u vrtu!!! Tomu říkám zisky, panečku.

Už rozumíte tomu, kdo platí tu ohromnou propagandu proti těžbě levného plynu z našich vlastních zdrojů? Kdo by přišel o své nehorázné zisky?

A že je technologie hydraulického štěpení nebezpečná? Komu, čemu? Už od padesátých let se její pomocí těží naše jediná ropa na jihu Moravy. Kde jsou ty strašlivé ekologické škody? [chechtot]

279914

03.12.2012 23:04

Americký GULAG jako nejnovější forma kapitalismu (II)

RE: Tak to je koniec.

Vojta49 84.?.?.?

> Hydraulické štěpení má za následek naprostou devastaci vodních zdrojů

Vaše "znalosti" jsou vskutku "gazpromové", pane Hestroyi [chechtot]

Hydraulické štěpení bylo poprvé úspěšně použito v roce 1947 a v ropném průmyslu se používá na oživení ložisek od roku 1949, tedy s touto metodou máme zkušenosti již nejméně 62 let. Většina aplikací hydraulického štěpení ale byla limitována na klasická ropná ložiska (včetně těch českých) a tedy nebyla „na očích“ běžným obyvatelům. Navíc hydraulické štěpení v hustě zastavěných aglomeracích se používá od 80. let minulého století ...

Tolik citace z odborné stati prof. Eisnera z ČSAV viz http://www.allforpower.cz/clanek/tezba-bridlicoveho-plynu-hydraulickym-stepenim/ .

A ještě poznámku k tunelování. Vy máte konkrétní informace o tunelování Mladoboleslavské Škodovky? V tom případě jste boháč. Veliký boháč. Stačí, když tyto své cenné informace nabídnete vlastníkům VW. Tedy rychle do toho, než Vás někdo předběhne. [velký smích]

279941

06.12.2012 17:36

Janečkova pozitivní evoluce – raz dva tři, show dva tři

RE: Nechápu pivní Pepíky a lídlující Mařen/ky

Vojta49 84.?.?.?

> škoda jen, že v té emerice to není ani kapitalismus, ani komunismus, ale čistokrevný fašismus

Opravdu? Pro fašismus jsou krom jiného typické:

- kolektivismus,
- tvrdé progesivní zdanění bohatých,
- vyvlastnění velkokapitálu,
- znárodnění veškerého zbrojního průmyslu, ...

Vy tyto charakteristiky nalézáte v USA, pane Dube? A co potom vidíte v KLDR? Pozemský ráj? [chechtot]

280147

07.12.2012 00:35

Janečkova pozitivní evoluce – raz dva tři, show dva tři

RE: Nechápu pivní Pepíky a lídlující Mařen/ky

Vojta49 84.?.?.?

Pošklebujete se udatně, pánové. Ovšem ukazujete tím jen svou nevzdělanost. Oba.

Odkud čerpám charakteristiky fašismu? Což takhle Fašistický manifest? Nikdy neslyšeli? Jak by mohli, že?

Možná by Vám oběma prospělo, méně žvanit a trochu víc číst. [smích]

280170

07.12.2012 15:44

Repatriace zlata po celém světě

RE: Kaddafi taky chtěl svoje zlato zpět

Vojta49 84.?.?.?

> několik vagonů ?!?

Carský poklad údajně vážil 13400 tun. A byl převážen na 120ti železničních vagonech. Viz zde.

V rámci tohoto pokladu bylo našimi legionáři údajně "zachráněno" i oněch 100 tun rumunského zlata.

V této souvislosti už je docela zřejmé, proč ČS legie nemohly po skončení války cestovat domů směrem na západ. I když to bylo mizerných pár tisíc km po souši. Proč se musely trmácet směrem na východ kolem celé zeměkoule. Přes půl Asie, Severní Ameriku a dva oceány k tomu. A z čeho byl tento nákladný "výlet" pro 55 tisíc mužů placen.

Už také rozumím tomu, proč sběratelé tak strašně touží po malé smaltované medaili po mém dědovi-legionáři. Je poměrně nenápadná a nazývá se Sokol s meči. Údajně byla vyrobena v Tokiu. Z ryzího zlata! Kdepak se to zlato na ty metály asi vzalo? [mrknutí jedním okem]

280205

11.12.2012 14:20

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

Vojta49 84.?.?.?

Dojemné, pane Quido2. Vaše slova mi vhánějí slzy do očí. Nad strašlivým osudem našich ruských bratří.

A proto si už přestanu stěžovat. Stěžovat na to, kterak nám naši ruští bratři vydrancovali naše zásoby uranu. Odborníci tvrdí, že kdybychom dnes měli všechnu rudu, kterou jsme museli ZDARMA (oni nám za ni údajně platili jen náklady na těžbu) odevzdat Rusům, uhradil by její prodej za světové ceny CELÝ NÁŠ SOUČASNÝ STÁTNÍ DLUH. Ale to je maličkost, ne?

Také už si nebudu stěžovat na to, jak jsme zde museli po dlouhá desetiletí pečovat o blaho svých okupantů. 80 tisíc ruských vojáků u nás mělo kde bydlet, čím svítit, u čeho se hřát, čerstvé mlíčko, maso, pečivo, ovoce, zeleninku, ... Naše armáda o 25 tisíci mužích nás ročně stojí cca 50 miliard korun. Kolikpak nás asi stál "dočasný pobyt bratří"? Někteří tvrdí, že to bylo ještě VÍC, NEŽ VYDRANCOVANÝ URAN. Opět maličkost.

A nebudu si ani stěžovat na to, jak naši zem už pěkných pár let "dře z kůže" bratrský Gazprom. Prodává nám ročně cca 6 miliard kubíků zemního plynu. Za 9,- Kč/kubík u vrtu. To je TROJNÁSOBEK SVĚTOVÉ CENY. Sdírá-li nás tedy Gazprom na jednom kubíku o 6,- Kč, dělá to ročně třetinu našeho rozpočtového schodku.

Samé maličkosti, ne? Proto "Да здравствует наша братская дружба навсегда" [chechtot]

280390

12.12.2012 14:26

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

Vojta49 84.?.?.?

Číst Vaše diletantské výpotky, to je utrpení, pane Vopice. Doporučuji méně adrenalinového opičího vřeštění a více studia. Nejlépe z "brožur".

K uranu. Víte, čím nám soudruzi ze CCCP za náš vzácný uran platili? Celá desetiletí? Nebyly to ani Kč, ani Kčs, jak jste si statečně vygoogloval. Na to vezměte jed. To, čím nám tehdy sovětští soudruzi platili, za to jsme si mohli koupit leda tak březová pometla. Tak "dobře" nám platili.

Ke SVĚTOVÉ CENĚ plynu. Kdepak se asi tak nakupuje plyn ve velkém? Že by na komoditních burzách? Ještě jste o nich neslyšel? Evidentně ne, když argumentujete grafem ceny plynu pro konečné spotřebitele. Které samozřejmě v Evropě silně ovlivňuje kdo? No přece Gazprom. Tak šup zpátky googlovat. Na Londýnské komoditní burze totiž včera stál kubík zemního plynu dokonce jen 2,80 Kč. Pokud si ovšem dokážete cenu krychlového metru přepočíst z ceny za mmbtu.

Závěr? Takže budeme ve svých domovech radostně dál topit plynem v konečné ceně 15,- Kč/kubík! A čeští skláři (a další firmy) budou krachovat jen proto, že zlodějské ceny plynu činí jejich produkci neprodejnou. Proč to? Protože někteří trumberové si myslí, že hydraulické štěpení v hloubce několik km zničí jejich vodní zdroje. No bať. Vždyť ona taková dvoukilometrová studna je přece u každé české chalupy, že? [chechtot]

280432

13.12.2012 17:53

Americké jednotky se shromažďují na turecko-syrské hranici

RE: Rusko

Vojta49 84.?.?.?

Vy si opravdu myslíte, že lze podat důkaz o něčem, co není? Mám Vám podat důkaz o tom, že nám SSSR nezaplatil řádně za náš uran? Či důkaz o tom, že VW nebyl tunelován? Opravdu?

http://proatom.luksoft.cz/view.php?cisloclanku=2006061901 zde se dočtete, že jsme byli nuceni do SSSR dodat téměř 100.000 tun uranu. TO JE FAKT. Sám si snadno najdete dnešní cenu uranu na světových trzích. Činí přibližně 3,2 mil. Kč za tunu. Další už musíte vlastním mozkem. Opravdu si myslíte, že SSSR zaplatil svému poslušnému komunistickému vazalovi za dodávky uranu sumu, jejíž ekvivalent by v dnešních cenách činil 3,2 bilionu korun? Tedy dvojnásobek našeho státního dluhu? Ha, ha, ...

K plynu. Gazprom nemusí chodit s flintou. Gazprom má svou pozici velmi jednoduchou. Má-li totiž nějakou zemi (např. Turecko, Ukrajinu, ČR) UVÁZANOU NA VODÍTKU své vlastní roury, jednoduše nabídne svou cenu. A ber nebo nech být! Zkuste se podívat na názor Turků, na ceny ruského plynu.

K zemnímu plynu. Dobrá. Dejme tomu, že frakování způsobí vertikální trhliny v hornině. A jimi začne k povrchu pronikat zemní plyn. Co myslíte že se asi stane? Otráví se vodní zdroje a bude Vám hořet voda ve vaně? [chechtot]

Něco znalostí z brožur, pane Hestroyi. Krychlový metr zemního plynu (prakticky metanu) váží necelé tři čtvrtě kila. Že Vám to nic neříká? No jistě. K tomu totiž ještě potřebujete vědět, že kubík vzduchu váží cca kilo a čtvrt. Dochází? Jakmile se kdekoliv na povrchu země objeví obláček zemního plynu, NEHROMADÍ SE. Stoupá a stoupá. A rozptyluje se. Nic neotráví, žádná voda nikde nehoří.

Pokud stále trváte na svém tvrzení o zdevastovaných vodních zdrojích, budete nám muset nějaké ukázat Vy. Dokázat, že ŽÁDNÉ NEJSOU, totiž nelze. [velký smích]

280505

14.12.2012 15:36

Proč vláda tají statistiku o Romech?

Právo a odpovědnost

Vojta49 84.?.?.?

V čem vidím příčinu rostoucího cikánského problému já? Obrana práv jednotlivce je dovedena v současné lidské společnosti ad absurdum. Důsledek? Společnost je pak zcela bezbranná vůči těm, kteří svá (přebujelá) lidská práva zneužívají. Miliony let přece v přírodě a posléze i v lidské společnosti platilo: chceš-li mít vlastní potomky, musíš být schopen se o ně postarat. Co platí dnes? Měj si potomků kolik chceš. Starat se nemusíš. Postará se ti o ně společnost.

Podobná absurdita panuje i v základních ekonomických vztazích moderní společnosti. Po ticíciletí vždy platilo: chceš rozhodovat o užívání bohatství? Pak se musíš postarat o jeho vznik. Co platí dnes? Získej politickou moc. Přisvojíš si tak právo rozhodovat o pohádkovém bohatství, povinnost vytvářet je zůstane na druhých. A tak politici "rozhodují", dluhy po nich budou platit ještě naši vnuci.

Závěr? Každé PRÁVO je jen jednou stranou mince. Druhou stranou je vždy ODPOVĚDNOST. Dojde-li v jakékoliv lidské skupině k oddělení práv od odpovědnosti, ona skupina na to časem těžce doplatí. Lhostejno, zda jde o Římskou říši či Evropské společenství. Bohužel.

280567

15.12.2012 17:27

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: Právo a odpovědnost

Vojta49 84.?.?.?

Vzpomínáte na pohádku Mrazík, pane Vopice? Nastěnka přijíždí s Ivanem a s dary od děda Mrazíka domů. Marfuša vztekle dupe nožkama a vřeští "já chci taky ..., já chciii!!!".

Poslední dobou všechny Vaše reakce na má slova tuto scénku silně připomínají. Ať už je řeč o čemkoliv, Vy jen vztekle dupete nožkou a křičíte "já chci mít pravdu, já chci vyhrát, já chciii!!!".

Ač je to naprosto OT, tak ještě jednou a naposled k TUNELOVÁNÍ mladoboleslavské Škodovky. Pojem tunelování není ekvivalentem anglického "fraud". Tunelování je stav, kdy je podnik systematicky veden svými správci k úpadku. Ještě před konkurzem jeví tunelovaná firma řadu typických znaků. Například. Dluží. Svým dodavatelům, zaměstnancům mzdy, bankám splátky úvěrů, státu odvody. Propouští. Neinvestuje. Neinovuje. Ztrácí zákazníky. Namísto zisku vytváří ztrátu.

Škoda-VW od privatizace nikdy podobné znaky nejevila. Proto tvrdím, že ŠKODA-VW NIKDY NEBYLA TUNELOVÁNA. A klidně dál dupejte nožkou. Na svých slovech si trvám. A na Vaše další případné vztekání už nebudu reagovat. [smích]

280641

20.12.2012 00:42

Evropské feministky se spolčují proti dětským pohádkám

RE: Vize

Vojta49 84.?.?.?

> Nějakej další nápad?

Jeden bych měl. Na co nás muže ženy potřebují? K čemu si nás hýčkají? Jen pro tu jedinou spermii, kterou potřebují k početí vlastního potomka? Vždyť ženy prakticky nesou 99,99% nákladů na pořízení společného potomka. Počínaje oním vzácným vajíčkem, kterých má každá žena za život k dispozici jen pár stovek. Zatímco muž plýtvá stamiliony spermií v každém ejakulátu. Přes devět měsíců výživy plodu, výhradně ženiným metabolismem. Až po cca dvacetiletou péči o potomka, kterou většinou zajišťuje opět žena. Nemám pravdu, paní Kateřino?

Již brzo bude dámám k dispozici metoda partenogenetického početí. A tím se my muži staneme definitivně minulostí. Žádní přihlouplí "mačové" prostě nebudou potřeba. Vždyť velkou většinu takzvané "mužské práce" už dnes stejně vykonávají stroje. A bude konec válek, naparování, zbytečného soupeření, předstírání vlastní důležitosti, adrenalinového běsnění, lenošení, politikaření, ...

A co hlavně? Populace bude nesmírně vzkvétat. Neboť odstraněním nás mužů se ušetří CELÁ POLOVINA VZÁCNÝCH ZDROJŮ. A možná i víc.
[mrknutí jedním okem]

280853

29.12.2012 16:24

Nejlínější generace

RE: Kolik, toho lidsvo dosahlo za 500 roku, revoluce,obcanske valky a jine.

Vojta49 84.?.?.?

Zkuste se zeptat, pane Nohejli, několika svých přátel. Položte jim jednoduchou otázku. Jaká jsou základní lidská práva? Vsadím svůj nejlepší klobouk proti Vaší nejstarší rádiovce, že většina z nich bude blekotat nesmysly. Proč? Protože většina prostých lidí (alespoň ve vyspělých zemích) je skálopevně přesvědčena, že mezi lidská práva patří PRÁVO NA DŮSTOJNÝ ŽIVOT. A pod pojmem "důstojný život" si představuje BLAHOBYTNÝ ŽIVOT. Blahobyt bez vlastního přičinění. A hlavně BEZ ODPOVĚDNOSTI ZA SVÁ VLASTNÍ ROZHODNUTÍ.

Důkaz? Je prostinký. Pohleďte na současnou natalitu ve vyspělých zemích. Naše "bílá rasa" vymírá. Trpí nemocemi? Ne. Trpí hladem? Ne. Nemá kam hlavu složit? Ani to ne. Tak proč zůstává tolik lidí takzvaně singl? A bez dětí? Protože MÍT DÍTĚ JE PRACNÉ. A nákladné. A omezuje svobodu. Svobodu užívat si radostí života. Vyhazovat si z kopýtka, střídat partnery, cestovat. Užívat si všech možných rozkoší a požitků, které dnešní doba nabízí. Až po zcela nesmyslné adrenalinové běsnění, jež mnozí dokonce platí vlastním zdravím či životem. Smyslem lidského života mnoha prostých lidí se stalo jediné. UŽÍT SI co nejvíce rozkoší a radovánek.

Otázkou je, kdo má lidem (dnes tolik žádaný) blahobyt platit? Když oni sami si na něj nejsou schopni vydělat? A tak jsme svědky nevídaného paradoxu. Ač žijeme v tom největším blahobytu a dostatku v celé známé historii lidstva, stále více se množí volání po revolucích, po válkách, po ničení, devastaci, ... Ti volající ovšem očekávají, že do těch revolucí, válek, ... za ně půjdou nějací jiní lidé. Oni sami přece musí sedět u svého PC. Aby mohli právě probíhající revoluci "zasvěceně" komentovat. [chechtot]

281167

30.12.2012 14:59

Nejlínější generace

RE: Kolik, toho lidsvo dosahlo za 500 roku, revoluce,obcanske valky a jine.

Vojta49 84.?.?.?

Tak jsem čekal, pane/paní 37, zda se neozve někdo, kdo bude mluvit sám za sebe. Vy píšete o jakýchsi anonymních chudácích, kteří makají "od vidím do nevidím" za minimální mzdu. Zajímavé je, že kdykoliv na toto téma s někým diskutuji, vždy je to podobné. Můj oponent NIKDY nemluví sám za sebe. Vždy jen za nějaké "úplně jiné" chudáky.

Má zkušenost praví, že v naší zemi spokojeně žijí a velmi slušně vydělávají statisíce cizinců. Třeba Ukrajinců. Pracují většinou na stavbách. A ubezpečuji Vás, že pod 1000,- Kč na den obvykle nejdou. Pracují často i o víkendech. Každý si snadno spočítá, co si dokážou vydělat. Proč to ten Váš "ubožáček" s 8 tisíci měsíčně nezkusí také?

Také mám spolužáka, který tráví každé léto na stavbách v USA. Jako prostý přidavač. Za svůj čtyřměsíční letní výdělek pak žije po zbytek roku velmi spokojeně doma. Dokonce znám i takové, kteří se upsali armádě. Ti dokážou vydělat za rok na zahraniční misi několik milionů korun.

Ještě se na chvíli vrátím k současné ZÁŽITKUJÍCÍ populaci. Zkuste se podívat na http://www.flightradar24.com/ . Uvidíte tisíce letadel, které jsou právě v tomto okamžiku ve vzduchu. Kliknutím na libovolné z nich zjistíte o letu více. Ročně takto zběsile létá tam a zase zpět 1,8 miliardy! lidí (zdroj viz IATA statistics). Myslíte, že ti všichni nutně někam musejí? Ale kde. Oni jednoduše ZÁŽITKUJÍ. Jen jednu nebo dvě generace zpět toto zběsilé zážitkování neexistovalo. A lidé měli navíc o mnoho menší příjmy, než dnes. Přesto měli čas na to, vychovat děti.

Tvrzení, že dnes se mají lidé tak špatně, že si nemohou dovolit děti je nesmysl. Je mi líto. V lidské historii nenajdete žádnou dobu, kdy by se měli lidé lépe, než dnes. A přesto i v těch nejhorších dobách dokázali vychovat děti.

281195

31.12.2012 14:33

Nejlínější generace

RE: Kolik, toho lidsvo dosahlo za 500 roku, revoluce,obcanske valky a jine.

Vojta49 84.?.?.?

Promiňte mi, pane/paní 37 způsob, jímž Vás oslovuji. Kód 37 je ovšem Vaše volba. Přejete-li si jiné oslovení, nezbude, než si zvolit nějaký nick. [smích]

> Všichni se mají dobře, a ti co ne, na ty nekoukáme, oni si za to mohou sami, přeci.

Rozumím-li správně Vaší argumentaci, existuje jakýsi zákon (či uzance, ustanovení, pravidlo) stanovující, že VŠICHNI LIDÉ MAJÍ PRÁVO MÍT SE DOBŘE. Jinými slovy, chudoba je nepřípustná. To je velmi zajímavý názor. Opravdu. Velmi se o podobné názory zajímám. Můžete mi jej prosím blíže objasnit? Tedy jen za předpokladu, že Vaše slova interpretuji správně.

1. Od kdy toto "pravidlo" v lidské společnosti platí? Stačí jen přibližný údaj, např. od Třicetileté války.

2. Vztahuje se toto pravidlo úplně na všechny lidi? Na vrahy, zloděje, podvodníky, ... Také třeba na muslimy, kteří nás nemuslimy ze srdce nenávidí a považují za odporné nevěřící psy? A kdyby nás všechny Alláh v okamžiku zahubil, s radostí si zatančí na našich hrobech?

3. Mají se mít všichni (tedy ti, co si to zaslouží) stejně dobře? Nebo se někteří smějí mít lépe? V případě že ano, kteří to jsou a KDO ROZHODNE o tom, že právě tito se smějí mít lépe?

4. Existuje-li lidské PRÁVO MÍT SE DOBŘE, nutně musí existovat i někdo, kdo má POVINNOST toto právo lidem zajistit. Kdo to je? A proč právě on?

Díky moc za případné odpovědi. Odpovíte-li mi, i já Vám sdělím svůj názor. Znám přesné a jednoznačné odpovědi na všechny výše uvedené otázky. Jen Vás nechci předem ovlivnit.

Přeji Vám i všem čtenářům Zvědavce mnoho zdaru v Novém roce. [smích]

281230

01.01.2013 16:43

Nejlínější generace

RE: Kolik, toho lidsvo dosahlo za 500 roku, revoluce,obcanske valky a jine.

Vojta49 84.?.?.?

Na mé otázky jste neodpověděl, pane 37. Přesto odpovím já na Vaše. A přidám i slíbené odpovědi na ty své.

1) Dle mého soudu žádné právo mít se dobře neexistuje. Nikdo nemá NÁROK NA PLNĚNÍ SVÝCH POTŘEB. Neboť tak by automaticky vznikla POVINNOST někomu druhému, tento nárok tomu prvnímu zajišťovat. Vy byste chtěl být v pozici toho druhého?
2) Nemám žádné nepřátele.
3) Nerozumím, nač se mě v této otázce ptáte.
4) Pojem "zajistit potřeby" je nesmysl. Někomu stačí k zajištění jeho potřeb zbytky z kontejneru, krabicové víno, paklík tabáku a nocleh pod mostem. Jinému nestačí milionový příjem, vila, několik luxusních aut. Je silně nespokojen a potřebuje letět do kosmu. Nutně!

A nyní k mým otázkám. V jistoty a nekončící blahobyt věří spousty lidí. Jen to místo nazývají různě. Muslimové mu říkají Sedmé nebe, věřící marxisté Komunismus, křesťané Ráj. Okamžikem, kdy se tam člověk dostane, končí všechny jeho nejistoty. Nastává věčná blaženost. A tím, kdo věřícímu v tomto místě zabezpečí VŠECHNY POTŘEBY je Alláh, nejvyšší tajemník, či Bůh. Co jsou ty "všechny potřeby" se ovšem pro jistotu nikde nedočtete. Ani v Koránu, ani Komunistickém manifestu, ani v Bibli.

Zavedení "základního příjmu" je také nesmysl. Stejný, jako Váš vybájený nárok na plnění základních potřeb všem. Proč? Protože každé oddělení NÁROKU od související ODPOVĚDNOSTI je v přímém rozporu s Prvním přírodním zákonem. Zákonem kauzality. Nikde v celém vesmíru nenajdete místo, kde probíhají děje nezávisle na jejich příčinách. Kde jedni si mohou plnit svá přání a druzí jsou povinni jim to platit. Jen v lidské společnosti.

Většina lidí hledá příčiny současného marasmu. Jedni spílají zlým bankéřům, Židům, FEDu, jiní americkým Rambům, další óbrboháčům. Tito "zloduchové" údajně mohou za nevídané zadlužení vyspělých zemí. Všech. Jenže! Nejzadluženější zemí na světě (na jednoho obyvatele) je Japonsko. Nikde neválčí. Půjčuje si téměř výhradně od svých obyvatel. A nikoliv od židovských bankéřů. Co je tedy příčinou strašlivého japonského státního dluhu?

Příčina je stejná, jako v USA, Řecku, ČR, ... Tou je VLÁDA NESCHOPNÝCH. Co to je? No to je stav, kdy neumětelové, kteří si sami nejsou schopni vydělat ani na slanou vodu, rozhodují o většině bohatství, které občané daného státu vytvářejí. A tím porušují výše zmíněný přírodní zákon. Protože dlouhodobé porušování přírodních zákonů není možné, krach je neodvratný. Případný "základní příjem" v libovolné zemi jej jen urychlí. Bohužel.

281296

02.01.2013 17:31

Nejlínější generace

RE: Kolik, toho lidsvo dosahlo za 500 roku, revoluce,obcanske valky a jine.

Vojta49 84.?.?.?

Promiňte mi, pane 46. Není v mých možnostech reagovat na všechny podněty, které se v diskuzi pod mým příspěvkem objeví.

Naprosto s Vámi souhlasím v hodnocení současných politiků. Možná bych i přitvrdil. Těm lotrům je naprosto lhostejné, o kolik přijdeme jejich katastrofálně chybným "rozhodováním". Pro ně je podstatné jediné. Kolik z toho "rozhodování" budou mít oni sami.

A tak bezmocně hledíme například na kauzu, v níž vláda za pakatel zašantočila Mosteckou uhelnou. Naše země tím přišla o několik stovek miliard ze všech jejích možných budoucích výnosů. A viditelný efekt? Zázračné zbohatnutí expremiéra Grosse o necelých sto milionů. Tedy o TISÍCINU! z toho, oč svým "kvalifikovaným rozhodnutím" připravil naši zem. A ty chybějící miliardy? No ty si přece půjčíme. A co ten dluh? Státní dluhy se (alespoň dle mínění jiného našeho expremiéra) přece nesplácejí. Fuj!

Naopak s Vámi naprosto nesouhlasím v pohledu na "neúspěšné" lidi. V jednom ze svých minulých příspěvků jste uvedl :

> Znam nekolik neuspesnych lidi zdrivejska. Zili sporadane az do doby, nez s nimi osud zatocil - ... Kdo za jejich osudy nese zodpovednost? Oni sami anebo vladci?

Proč s Vámi nesouhlasím? Z principu. Dle něhož JEDEN ČLOVĚK NEMŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ ZA ČINY JINÉHO PLNOPRÁVNÉHO ČLOVĚKA. Kdyby tomu tak bylo, byly by kriminály plné těch odpovědných. Kteří dopustili, aby si někdo, za něhož jsou odpovědní, třeba sáhl na život. Ti odpovědní by pak byli souzeni za vraždu či přinejmenším za zabití z nedbalosti. Uznáte sám, že je to nesmysl.

Stejným nesmyslem je volat kohokoliv (třeba stát) k odpovědnosti za činy lidí, kteří se z vlastního rozhodnutí ekonomicky zruinovali. Takovým postupem byste zbavil lidi odpovědnosti za svá chybná rozhodnutí. A tu odpovědnost přenesl na jiné.

Oddělíte-li ovšem PRÁVO (svobodně se rozhodnout) OD OPOVĚDNOSTI za výsledek svého rozhodnutí, dojde ke katastrofě. Lidé se začnou chovat naprosto neodpovědně. Podobně, jako se chovají současní politici. Kteří se "demokraticky" zmocnili práva rozhodovat o stále větším podílu společenského bohatství. Ovšem zcela bez jakékoliv odpovědnosti za svá rozhodnutí. Nebo jako cikáni. Kteří plodí zástupy dětí u vědomí, že nebudou muset hledět na jejich materiální strádání. Neboť naše laskavá společnost se jim o uspokojení potřeb jejich četného potomstva (ráda?) postará.

Dovedete si představit tu hrůzu, kdyby se celá naše společnost začala chovat jako naši politici a cikáni? [velký smích] Ne. Lidé prostě MUSÍ BÝT ODPOVĚDNI ZA SVÁ ROZHODNUTÍ A SVÉ ČINY. A až se to podaří prosadit i u politiků a cikánů, bude zase dobře. [smích]

281394

02.01.2013 23:38

Bude hůř než za Husáka. Proč?

RE: Vzhůru k NWO

Vojta49 84.?.?.?

Pan Osa x moc dobře ví, o čem mluví, pane Hestroyi. Na rozdíl od Vás, který jej zbytečně svým typickým hulvátským způsobem urážíte.

Mzdové zařazení v dobách "reálného socialismu" bylo jednotné. A podléhalo tabulkám a tarifům. Nástupní tarifní plat vysokoškoláka činil třeba v první polovině sedmdesátých let 1.200,- Kčs, středoškoláka dokonce jen 1000,- Kčs. Obojí brutto. To je snadno ověřitelný FAKT. Jestli mi nevěříte, jsem připraven se s Vámi vsadit oč chcete. Své tvrzení jsem schopen doložit několika platovými výměry absolventů, nastupujících v té době na post programátor-analytik. A ne někde v Horní-Dolní. Nýbrž v Praze!

Velmi Vám doporučuji se panu s nickem Osa x omluvit.

281412

04.01.2013 16:00

Nejlínější generace

RE: Kolik, toho lidsvo dosahlo za 500 roku, revoluce,obcanske valky a jine.

Vojta49 84.?.?.?

Máte jistě pravdu, pane Anone. A bylo by velkou chybou, brát lidem PRÁVO USILOVAT O ... Takové právo nikomu neupírám.

Ovšem rozhodně se stavím proti jakémusi vágnímu PRÁVU VŠECH LIDÍ, NA USPOKOJOVÁNÍ JEJICH POTŘEB. Proč? Z mnoha důvodů. Třeba také proto, že k základním lidským potřebám náleží i potřeba rozmnožovat se. Takže kdosi (třeba stát) má pečovat o rozmnožování těch trumberů, kteří si nejsou schopni sami opatřit životní partnery? [chechtot]

Není pochyb o tom, že PRÁVO USILOVAT O NĚCO je naprosto jiný nárok než bezpodmínečné PRÁVO NA NĚCO. Mýlím se? [smích]

281601

06.01.2013 17:07

Nicolas Sarkozy nařídil zavraždění Hugo Chaveze

RE: Již

Vojta49 84.?.?.?

Blahopřeji, pane Kyrosi. Váš příspěvek pod tímto článkem výrazně převyšuje všechny ostatní. Racionalitou, logikou i kritickým myšlením. Podepisuji se pod Vaše slova. [smích]

281714

08.01.2013 16:54

Klausův hřebík do rakve neokomunistické demokracie

RE: Myslím si,

Vojta49 84.?.?.?

Moc pěkná myšlenka, pane Wazari. Zkusme se zamyslet nad tím, proč
> ti druzí mají stále převahu ?

Tedy především kdo jsou to TI druzí? No přece TI, kteří mají moc. Jak ONI svou moc užívají? Především tak, že stanovují pravidla (neboli zákony), podle nichž máme všichni žít. A v souladu s těmito zákony, probíhá veškeré ZLO, na které si obvykle stěžujeme. Tedy tunelování, korupce, zvýhodňování JICH, rozkrádání, manipulace s dotacemi, pochybné amnestie, ... To všechno mají na svědomí ONI. Až potud se mnou jistě souhlasíte.

A nyní to důležité. Jak se ONI (ti neslušní a nemorální) k té moci dostali? Nebylo to náhodou tak, že VĚTŠINA Z NÁS jim k tomu dala mandát? Tu většinu tvoří ti, kteří jim dali svůj hlas ve volbách. Ale i ti, kteří k volbám nepřišli. A promarnili tak možnost dát svůj hlas těm prvním, "slušným a morálním". Tedy nejspíš budete souhlasit i s tím, že voliči naší současné politické reprezentace spolu se všemi, kteří u voleb nebyli, tvoří v souhrnu VĚTŠINU NAŠEHO NÁRODA.

Závěr? Současný marasmus má na svědomí VĚTŠINA Z NÁS. A současný stav nelze označit jinak, než jako blbý. Blbý stav musí mít na svědomí zákonitě blbci. Co z toho plyne? VĚTŠINU NAŠEHO NÁRODA musí tvořit úplní blbci!

To je ovšem velmi tristní závěr. Nebo jsem někde udělal myšlenkovou chybu? [mrknutí jedním okem]

281814

17.01.2013 18:07

Židé nejsou na vrcholu pyramidy moci

RE: Píseň k danému tématu:

84.?.?.?

Souhlasím s Vámi, pane Ppppp. A paní Jarmily už jsem se jednou ptal, kde se stala chyba? Když si v roce 1932 zvolila většina německého národa Hitlera, či v roce 1946 v ČSR zvítězili ve volbách komunisté? Jak by těmto tragédiím zamezila přímá demokracie švýcarského typu? Zatím jsem odpověď nedostal.

Mám zajímavou zkušenost s poněkud jinou formou zastupitelské demokracie. Koncem roku 1989 jsem byl členem OF v jednom strojírenského podniku s 6000 zaměstnaci. Stáli jsme před úkolem, nahradit komunistické vedení firmy schopnými odborníky. Kde je vzít? Jak je najít?

Oslovili jsme tedy skupinu lidí, jež jsme znali a jichž jsme si vážili. A položili jsme jim následující otázku. KDYBYSTE SE STAL/A ČLENEM VEDENÍ PODNIKU, S KÝM BYSTE RÁD/A VE VEDENÍ SPOLUPRACOVAL/A? UVEĎTE PROSÍM NĚKOLIK JMEN SCHOPNÝCH LIDÍ.

A získali jsme seznam lidí, které dotazovaní považovali za schopné odborníky. Oslovili jsme je toutéž otázkou. Tuto anketu jsme několikrát zopakovali. V odpovědích se nejčastěji vyskytovalo jméno člověka, který se na základě tohoto výběru nakonec stal ředitelem závodu. Kupodivu to byl pán, který až do svého povýšení do ředitelské funkce chodil do práce v montérkách. Jako ředitel závodu se velmi osvědčil.

Z dalších nejčastěji se opakujích jmen se pak podařilo sestavit celé nové vedení firmy. Zanedlouho bohužel proběhla privatizace. Po ní si zahraniční vlastník nasadil do firmy své vedení. Takže dlouhodobý efekt našeho tehdejšího výběru nemohu zhodnotit. Stále však mám pocit, že podobný výběr slušných a schopných lidí by mohl fungovat i v politice.

282610

18.01.2013 16:25

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

RE: Rada moudrých?

Vojta49 84.?.?.?

Kterou "Radu" myslíte, pane Kropáči? Já nějak žádnou nenalézám. Proč? Protože moudrý člověk si nestěžuje. Kdežto zde vidím jen samé stížnosti a nespokojenost.

Zkuste si pročíst zdejší články o volbách a diskuze pod nimi. Nenajdete jediný (pokud jsem nějaký přehlédl, omlouvám se) příspěvek, který by konstruktivně ukazoval, CO BY BYLO DOBRÉ UDĚLAT. Dočtete se téměř výhradně jen o tom , CO TI OSTATNÍ DĚLAJÍ ŠPATNĚ.

Proč si moudří lidé nestěžují? Protože nespokojenost je snadná. Projevit nespokojenost umí každý trumbera. Dovede to dokonce i novorozeně. Moudří lidé ji proto neprojevují. [smích]

K Vaší otázce. Co žene ty dva na "tumlplac"? Že by to bylo totéž, co žene mně, Vás i všechny ostatní zdejší diskutéry nosit svou kůži na (diskuzní) trh? S mizivou nadějí, že se dočkáme pochvaly či uznání? A tím stoupneme ve svých očích a zdvihneme si sebevědomí? [mrknutí jedním okem]

282715

23.01.2013 15:34

Zbyšek Pantůček píše Schwarzenbergu

RE: Kdyz vse shrnem ...

Vojta49 84.?.?.?

Průzkumy volebních preferencí jsou jednoznačné, pánové. Schwarcenberga preferují lidé inteligentní a vzdělaní. Zemana ti ostatní. Otázka:

Reklamě a propagandě snáze podléhají vzdělaní a inteligentní lidé? Nebo spíše ti druzí? [mrknutí jedním okem]

283251

25.01.2013 15:09

Boj o hrad je psychologicko-manipulativní souboj o voliče řízený televizními moderátory

RE: Zde se otvírá zásadní problém celé

Vojta49 84.?.?.?

Vaše domněnka, že průměr vypovídá o největším počtu prvků z hodnoceného souboru je mylná, pane Calimero. Snadno Vám to dokážu. Mějme skupinu osmi lidí. Z nich pět má IQ 90, dva mají 100 a jeden 150. Je něco takového v praxi možné? Bezpochyby je. Kolik činí průměr? Právě 100 bodů. Kolik jedinců ze vzorku je podprůměrných? Něco přes 60%.

Takže "povodny vyssie uvedeny vyrok" NENÍ HLUPOST. [velký smích] Mně by spíše zajímalo, zda autor výroku má konkrétní informace o rozložení intelektu v našem národě nebo si oněch 60% vymyslel.

283463

29.01.2013 15:46

Palestinci říkají, že zřejmě nemají na výběr a musí dát Izrael k Haagskému soudu

RE: Izrael diskriminuje nejen Palestince

Vojta49 84.?.?.?

Díky za informaci, pane Sašo. Možná byste ji mohl ještě maličko doplnit. Čím? Údajem o reálné fertilitě tzv. etiopských židovek (malé "ž" zde není chybou).

Já ten obrázek doplním ještě o jeden zajímavý údaj. Průměrné IQ etiopských židů činí celých 70 bodů. Panečku. Když jim stát Izrael umožní množit se (na náklady státu) dle libosti, vbrzku se dopracuje k téže průměrné kvalitě obyvatelstva, jakou disponují subsaharské státy či Haiti.

Osobně považuji toto opatření izraelských úřadů za velmi rozumné. Soudím, že k podobným opatřením bude nezbytné sáhnout i v ČR ve vztahu k cikánům. Staletími ověřená zkušenost by nás měla naučit, že není jiné cesty.

283923

01.02.2013 15:08

Rok 2013 – Spojené státy tlačené do izolace

Ropa za zlato? Cha, cha

Vojta49 84.?.?.?

Autor článku spekuluje:

> Pokud to udělají chytře, mohly by tyto země využít stávající situace k vybudování nového trhu. Na nově vzniklém trhu se bude ropa obchodovat výhradně za zlato.

Úsměvné. Jak si to autor představuje? Na světě se těží (ve finančním vyjádření) 20x více ropy než zlata. Měl-li by takový obchod dlouhodobě fungovat, muselo by buď zlato dvacetinásobně zdražit nebo ropa zlevnit na dvacetinu stávající ceny. [chechtot]


Pokud by k podobnému cenovému šílenství nedošlo, je dlouhodobý obchod typu "ropa za zlato" nesmyslem.

284114

03.02.2013 15:15

Světová válka tiskařských strojů

RE: A co se divíme?! JůYsEj má velký problém, tak bude řešit svět:-)

Vojta49 84.?.?.?

No konečně! Konečně jej někdo objevil. Ten
> "veľký plán elít"

Konečně se dozvíme, pane Oracle, co nás čeká. Tak rychle sem s podrobnostmi toho plánu.

- Které jsou jeho hlavní myšlenky a cíle?
- A proč právě tyto cíle?
- Jakými cestami a prostředky má být těch cílů dosaženo?
- Kdo je hlavním "architektem" plánu?
- Kdo jsou jeho realizátoři?
- Jakou organizační strukturu má "realizační tým"?
- Jakou formou probíhá komunikace v rámci "realizačního týmu"?
- Jak dosáhl autor plánu konsensu všech zainteresovaných?
- Kdo je hlavní odpůrcem plánu?
- ...

Díky za odpovědi i za jeho případné další detaily. [mrknutí jedním okem]

284212

04.02.2013 14:55

Světová válka tiskařských strojů

RE: A co se divíme?! JůYsEj má velký problém, tak bude řešit svět:-)

Vojta49 84.?.?.?

Děkuji všem pánům za doporučenou četbu. Vesměs jsem ji četl. A přes to mě stále fascinuje zvláštní jev. Tím jevem je víra, že MALÁ SKUPINA LIDÍ DOKÁŽE NAPLÁNOVAT A ŘÍDIT BUDOUCNOST VŠECH ostatních lidí na této planetě.

Zajímavé je, kdo touto zvláštní vírou trpí. Většinou jsou to lidé, kteří sami jsou naprosto neschopní cokoliv plánovat a řídit. Dokonce ani svůj vlastní život. Od mládí nedokážou překonat svou lenost a získat nějaké smysluplné vzdělání. Nedokážou si najít profesi, která by je bavila. A tak se trápí v zaměstnání, které je frustruje. Nedokážou si nalézt vhodného partnera. Buď žijí sami nebo plodí nemanželské děti. Či se po pár létech manželství rozvádějí. Také obvykle soudí, že musejí pracovat pro své peníze. Nutně. Jinak to přece nejde. V životě by je ani nenapadlo, že daleko lepší je nechat své peníze pracovat pro sebe.

Tedy obecně. Tito lidé ráno obvykle vůbec netuší, jak skončí jejich dnešní den. Zajímavé je, jak jsou tito lidé sami se sebou spokojeni. Co z toho plyne? Když tito lidé sami sebe nahlížejí jako dokonalost samu? A přitom se jim v podstatě nic nedaří? Za to přece musí být někdo odpovědný!!! ONI. Ti ZLÍ. Nemůže to být jeden konkrétní člověk. Jejich ego by nesneslo pomyšlení, že je samotné nějaký konkrétní Jouda řídí a ovládá. Proto je to vždy skupina. Prostě ONI. ONI plánují, ovládají a řídí svět. Pochopitelně tím špatným směrem.

Že každý plán má svého jediného hlavního architekta? Že každá armáda má svého jediného nejvyššího velitele? Že každá vláda má jediného premiéra? Každé město jediného starostu? To je přece fuk. Zemi prostě řídí ONI. A basta! [chechtot]

Na závěr se omlouvám všem, kteří dosáhli kvalitního vzdělání, mají vynikající a zábavné povolání, výborného partnera, skvělou rodinu, děti, vnuky ... a přesto věří na ONI. V jejich případě uznávám svůj hluboký omyl. [zahanbení]

284275

07.02.2013 15:26

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

Vojta49 84.?.?.?

Říkáte nesmysl? Komu to tedy vládl jakýsi Šalamoun, syn Davidův (cca 961 až 922 př. n. l.)? A který národ to svými moudrými rozhodnutími tak významně povznesl? Nějaký fiktivní? [chechtot]

Já osobně se považuji za Čecha. A byl bych šťasten, kdyby historie mého národa byla alespoň zpoloviny tak bohatá, jako historie Židů. Bohužel se musím smířit s faktem, že největším Čechem všech dob byl Jára Cimrman. Tedy alespoň dle mínění většiny mých spoluobčanů.

Také bych byl nesmírně pyšný na svůj národ, kdyby z něho pocházelo tolik nositelů Nobelovy ceny, jako z národa Židů. Ovšem bohužel. Ukázalo se, že křesťanská životní strategie - vyberme ty nejlepší ze svého středu a uvrhněme je do církevního celibátu, je (zdvořile řečeno) nepromyšlená. O moc lepší výsledky má evidentně judaistická životní strategie - všemožně podporujme rodiny a děti těch nejlepších z nás, našich rabínů.

To jsou historií potvrzená fakta.

284447

08.02.2013 15:27

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

Vojta49 84.?.?.?

> Na okupovanom území sa každý s počítačom, netom ... stáva niečo ako pártyzánom.

Kdysi jeden moudrý člověk předpověděl:

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.

Chudí budou chtít část majetku bohatých.
A demokracie jim to dá.

Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů.
A demokracie jim to dá.

Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce.
A demokracie jim to umožní.


Zanedlouho už všichni budeme "partyzány". Prostřednictvím tabletů, mobilů či smart televizorů. Jak poznáme, že nastal čas, abychom se "partyzánsky" vypořádali s problémy, jež se plní přesně dle uvedené předpovědi? A jichž máme všichni už po krk? [smích]

284517

10.02.2013 15:33

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

Vojta49 84.?.?.?

> judaisticka zivotni strategie vzdy zpusobila jen velkou paseku.

Tak to mě zajímá, pane Karle4u. Tou "pasekou" myslíte třeba vpád Hunů do Evropy ve 4. století? Či vpád Arabů v 8. století? Nebo vpád Mongolů ve 13. století? Možná Stoletou válku ve 14. století? Nebo snad Třicetiletou v 17. ? V jejímž důsledku zahynul každý třetí člověk v Evropě? Nebo myslíte ty největší "paseky" ve 20. století? Z nichž tou největší nebyla kupodivu ani 1. světová, ani 2. světová válka, ale Maovo běsnění v Číně, které stálo životy 90 milionů lidí. Za všechny tyto "paseky" mohou Židé? Jsem opravdu zvědav, jak jejich účast v nich zdůvodníte.

Také mě zajímá neustálý pláč mnohých nad takzvaně "rozkradenou republikou". Můžete mi prosím sdělit, co jste Vy osobně vlastnil před rokem 1989? A co Vám bylo ukradeno? A kým? Zatím jsem kupodivu nenašel ani jediného člověka, který by nějaký svůj významný majetek prokazatelně tratil. Zato kolem sebe vidím zástupy lidí, kterým je málo jedno auto. Jedna dovolená ročně u moře, jeden televizor, jeden mobil, … A to kupodivu i v řadách důchodců. Tato zkušenost mě vede k závěru, že tak dobře, jako v současnosti, se ještě žádní Čechové nikdy neměli. Nebo Vy snad umíte pojmenovat dobu, kdy už jsme se měli líp?

Možná, že "rozkradením" myslíte náš státní dluh. Každý Čech dnes dluží cca 160 tis. Kč. Souhlasím, že to není dobré. ALE. Každý Japonec dluží hodně přes milion korun. Je-li ČR rozkradena státním dluhem, kdo podle Vás rozkradl Japonsko? A prakticky všechny vyspělé země světa? A HLAVNĚ. Kam ty peníze zmizely!?! Opravdu si myslíte, že "zlí Židé" se zmocnili těch obrovských částek jen proto, aby si je mohli ve svých podzemních sejfech přehazovat vidlemi? A když si je nepřehazují vidlemi, tak co s nimi tedy dělají? [velký smích]

Mylím, že vím, kým a k čemu byly ony ohromné sumy, tvořené státními dluhy, užity. Zajímá Vás to?

284583

11.02.2013 14:49

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

Vojta49 84.?.?.?

Zkusím odpovědět stručně, pane Uuuu. I když to není snadné.

Hodnoty, nakoupené vládami za vydané dluhopisy jsou spotřebovány. Kým? Lidmi. A to ne nějakou malou skupinou - Židy, bankéři či miliardáři. Nýbrž naprostou většinou lidí na Zemi. V jaké formě? Některé účelně (dopravní a infrastrukturní stavby, ...), jiné naprosto hloupě (umělé ostrovy u Dubaje). Další jsou prozážitkovány. Například biliony litrů nafty, benzínu a kerosínu, jejichž prostřednictvím masy do zhloupnutí cestují tam a zase a zpět. Část je také ukradena. Politiky. Velký objem je prostě prožit. Kým? Například stamiliony Arabů. Kteří krom ropy za uplynulých 60 let světu nedali zhola nic. Ale jejižch počet se za tutéž dobu zečtyřnásobil. Tito lidé také jí, pijí, bydlí, oblékají se. A chtějí auta, elektroniku, luxus, ... Ovšem nevytvářejí téměř nic. Viděl jste někdy v obchodech cokoliv, made in LAS (Liga arabských zemí)? Já ne. Ovšem OPECem šroubované ceny ropy jim umožňují si za ropu koupit vše a spokojeně žít.

Proč státní dluhy rostou až teď? Proč tolik nerostly v poválečných desetiletích? Vždyť banky byly tehdy stejné, úroky stejné, miliardáři stejně nenasytní? Překvapivá odpověď. NEJSOU LIDI. To je hlavní důvod současné krize. Namítnete. Hloupost, lidí je úplně nejvíc. Správně jsem měl říci – nejsou schopní motivovaní lidé. Od války už tři generace schopných lidí akumulovaly bohatství. Značná část z nich už má dost. Oni jsou takzvaně "za vodou". Co to znamená pro společnost? V lidském společenství existuje jen několik málo procent lidí, kteří jsou schopní se správně rozhodovat. A vést a motivovat ostatní. Drtivá většina ostatních se spoléhá na ně. Že schopní rozhodnou za ně a přidělí jim jejich denní chléb. Příklady? Edison, Křižík, Ford, Baťa, Porsche, Ikeda, Kamprad, ...

Co se stane, když značná část těchto schopných už má našetřeno (mnohdy jsou to už děti a vnuci těch původních schopných)? Obvykle hledají, kam své peníze investovat a ochránit před inflací. A aby také přinášely zisk. Někteří tak činí sami, jiní své peníze svěřují finančním institucím. Obojí pak hledají investiční příležitosti. Ty nejvýnosnější. V době, kdy se státy ještě tolik nezadlužovaly byly tyto prostředky obvykle vloženy formou akcií do podnikání. A tak tyto peníze vytvářely stále nová a nová pracovní místa pro přibývající lidi. A dnes? Dnes movití neinvestují do průmyslu, dopravy, těžby, energetiky, ... Daleko bezpečnější je nakoupit vládní dluhopisy. A pohodlně žít z úroků. Proto NEJSOU LIDI. Kteří by zakládali nové firmy a vytvářeli jejich prostřednictvím více hodnot (pracovních míst, daní). A proto roste zadlužení bohatých zemí. A proto máme problém, koho vůbec volit. [smích]

284636

17.02.2013 23:30

Matrix

RE: Dříve hejkalové, dnes Matrix

Vojta49 84.?.?.?

Děkuji za tento Váš příspěvek, pane MartineO. Naprosto s Vámi souhlasím.

Zajímal by mě Váš názor na příčinu tohoto jevu. Kdy často vzdělaní a třeba i úspěšní lidé podléhají takovýmto vymyšleným nesmyslům. Kterak se kdosi (jacísi ONI) pokoušejí lidstvo ohlupovat, zotročovat, redukovat jeho počet, ... Lidé jsou ochotni na tato témata prožvanit obrovské množství času. Namísto toho, aby se pokusili naučit, jak svět ve skutečnosti funguje.

Proč takové množství lidí nedokáže pochopit základní fakta o životě? Že všechny vlastnosti i projevy všech živých organismů (včetně lidí) jsou přísně účelné? Jaký účel by asi mělo dělat z mas hlupáků ještě větší hlupáky? Nebo z mas nic neumějících a nic nedělajících lenochů otroky? K čemu by byli takoví superhlupáci? Komu by sloužili takoví otroci? [smích]

285059

18.02.2013 23:20

Matrix

RE: Dříve hejkalové, dnes Matrix

Vojta49 84.?.?.?

Myslím, že právě Vy, pane Fohate, si dobře pamatujete naše "ksichty", když jsme ještě téměř všichni jezdili radostně na šichty. A měli dbát, aby "ani zrno nazmar" , dávat pozor, protože "nepřítel naslouchá" a jásat nad vidinou, že "s CCCP na věčné časy". Pamatujete? Byl jste tehdy svobodnější? Šťastnější? Měl jste zářné perspektivy? Nebo bylo všechno hezčí hlavně proto, že jste byl mladý?

Zrovna včera jsem jel sockou z divadla. Viděl jsem množství mladých veselých tváří. Rozhodně víc, než když jsem jezdíval před třiceti léty do fabriky.

A ještě k tomu, koho jsem volil. Nikoho. Odhadl byste proč?


Pro pana Normana.

> Príčinou rozmýšlania o A je zreje to, ze fenomén A je realita.

Klobouk dolů. Tomu říkám logika. Takže když se v dobách inkvizice přemýšlelo o čarodějnicích, byl fenomén čarodějnic realitou. A proto se tie bosorky také zhusta upalovaly. Případně když se za Hitlera mluvilo o Slovanech jako o "untermensch", znamená to i dnes, že jsme podlidé. A když za Stalina platilo, že kybernetika je buržoazní pavěda, tak jí prostě je! A basta. [mrknutí jedním okem]

Mám doma po prabábě škapulíř proti uřknutí. A taky pár svíček hromniček. Tedy kdybyste měl vážný zájem ... třeba by Vám pomohly víc, než prostoduché bláboly o Matrixu.

285141

20.02.2013 15:59

Popírání holokoustu – zcela zákonné!

RE: Tak teraz neviem.

Vojta49 84.?.?.?

Zrovna nedávno jsme, pane Karle4u na podobné téma diskutovali v naší venkovské hospůdce s přáteli. A kupodivu jsme se shodli. Že nám chybějí. Takoví Židé, jako byli třeba Edison či Gershwin. Nebo Werich, Horníček či Zázvorková. Shodli jsme se na tom, že bychom rádi postrádali celé klany Červeňákových či Lakatošů, kdyby výše jmenovaní mohli dál žít s námi. Vy byste neměnil? [smích]

285210

04.03.2013 14:36

Jste připraveni?

RE: Všetko, do čoho je vložená práca ...

Vojta49 84.?.?.?

Máte naprostou pravdu, pane Němče. Drahé kovy byly, jsou a budou dobrou pojistkou pro zlé časy. Proč? Protože jsou vzácné. A nepodléhají snadno zkáze. Proto si jich lidé tak vysoko cení.

Naopak pravdou není, že hodnotu (a tedy i cenu) má vše, do čeho lidé vložili svou práci. Například sochy Moai na Velikončním ostrově. Jejich vytesání a přeprava vyžadovala obrovské množství práce. A dnes se jich bez ladu a skladu válí po ostrově skoro tisícovka. Turiské je shlédnou, zamumlají své "hmmmm" a letí za dalšími zážitky.

Pokud by někomu připadaly kamenné kolosy jako příklad bezcenných předmětů s velkým obsahem lidské práce příliš velké, může zkusit vyhrabat na půdě své chalupy dlabané necky, dřeváky, cep či postroj na krávu. A otestovat hodnotu těchto předmětů jejich nabídkou k prodeji na Aukru. Pokud se i tyto příklady zdají příliš archaické, může zkusit nabídnout k prodeji funkční filmovou kameru, černobílý CRT televizor či kazetový magnetofon. [chechtot]

HODNOTU MÁ JEN TO, OČ LIDÉ OPRAVDU STOJÍ. A tato moudrost kupodivu neplatí jen pro předměty. Ona se vztahuje i na nás, na lidi. Pokud o člověka nikdo nestojí, marně se bude tento nebožáček domáhat úcty ostatních, nadprůměrného příjmu či exkluzivního partnera. Bohužel.

285771

04.03.2013 23:47

Jste připraveni?

RE: Všetko, do čoho je vložená práca ...

Vojta49 84.?.?.?

Možná se mýlím, paní/pane "46". V každém případě mně však ekonomická kategorie "vnitřní hodnota" velmi zajímá. Mohu Vás poprosit o její definici?

V době, kdy jsem studoval ekonomii já platilo, že HODNOTU VŠEM STATKŮM PŘIPISUJÍ VÝHRADNĚ JEN LIDÉ. Neexistuje žádná "vnitřní hodnota" skrytá ve věcech. Žádná "vnitřní hodnota" se ani negeneruje na základě nějakého objektivního procesu. Jakým je například práce. HODNOTA JE DŮSLEDKEM PŘESVĚDČENÍ JEDNAJÍCÍHO ČLOVĚKA o tom, že nějaký statek/služba má vlastnosti vhodné k uspokojení jeho potřeby či touhy.

Také by mě zajímala Vaše definice "společenské užitečnosti". Vaše povídání o užitečnosti kopáče a neužitečnosti kapitalisty je sice pěkné, leč je to jen Vaše přesvědčení. S prominutím poněkud naivní. Objektivní ekonomický zákon říká, že SPOLEČENSKOU UŽITEČNOST ČEHOKOLI URČUJE TRH. I kdyby se Vám osobně zdál výkop pro kanál sebeužitečnější, nebude existovat. Dokud nenajdete někoho, kdo je ochoten za jeho vykopání zaplatit. Mýlím se? [smích]

285808

05.03.2013 23:46

Jste připraveni?

RE: Všetko, do čoho je vložená práca ...

Vojta49 84.?.?.?

Namísto racionální definice Vaší nové ekonomické kategorie zvané "vnitřní hodnota" jste mě počastoval/a pohádkou. Čekal jsem to. Nic nového jsem se nedozvěděl. Nepotěšil/a jste mě. Ani já Vás nepotěším.

V internetových diskuzích je tento jev typickým. Vymýšlením a publikováním podobných nesmyslů mnoho lidí nahrazuje skutečné vědomosti. Jde o projev DUŠEVNÍ LENOSTI. Naučit se konkrétním znalostem (třeba základům ekonomie) je totiž pracné. Daleko snazší a zábavnější je vymýšlení podobných bludů.

Soudíte, že je špatně, jestliže

> v kapitalistickej džungli rozhoduje trh a nie potreby obyvateľov

Zamyslel/a jste se někdy nad otázkou, KDO URČÍ ONY POTŘEBY obyvatel, když ne trh? Bude-li (ve Vašem příkladu) stát na opačné straně údolí další samota bez kanalizace? Momentální stavební kapacity ovšem umožňují vybudovat kanalizaci jen k jedné z nich. Kdo rozhodne ke které? Neúplatný úředník? [chechtot]

285895

10.03.2013 23:59

Česká televize připravila neseriozní diskuzi o přímé demokracii

RE: smích bohů?

Vojta49 84.?.?.?

Volby do obecních zastupitelstev v malých obcích JSOU PŘÍMOU DEMOKRACIÍ, pane Pietroo. Přesto vidíme spoustu obcí, které jejich zastupitelé rozkrádají prosazováním nesmyslných projektů pro firmy svých blízkých, jiné zadlužují, v dalších se zastupitelstvo tak rozhádá, až se úplně rozpadne. Důvod? Tyto problémy byly jsou a budou, dokud LIDEM POVLÁDNOU LIDÉ.

Kdo má tedy lidem vládnout? SPRAVEDLIVÁ A PŘÍSNÁ PRAVIDLA. Taková, aby se lidem velmi vyplácelo je dodržovat. A naopak velmi nevyplácelo je porušovat. Příklad? Na Tchajwanu jsou všechny účtenky ze zákona vybavené unikátním číslem. A jsou slosovatelné. Stát z nich pravidelně losuje výherce nemalých částek. Lidé tak nekompromisně trvají na vydání pokladní stvrzenky za každý i sebemenší nákup. Vždyť je to přece los.

Výsledek? Obchodník, který by chtěl prodávat "na černo" a unikat tak z odvodu DPH nebo daně ze zisku nemá šanci. Bez pokladní stvrzenky si od něj nikdo nic nekoupí. A Tchajwan tak má jeden z nejlepších výběrů daní na světě. Už od roku 1951. Je to složité? [smích]

286166

14.03.2013 15:55

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

RE: NEUVĚŘITELNÁ NAIVITA!!!

Vojta49 84.?.?.?

> Dnes už na světě neexistuje ... jediná vláda, která by nebyla pod jejich kuratelou.

Tímto jste nám, naivkům, otevřel oči, pane Carto. Už to vidím v barvách. Čínská komunistická vláda, Rusko v čele s Putinem, Indie, Malajsie, Bangladéš, ..., všichni tito patolízalové poslouchají na slovo ... A co teprve Severní Korea, Venezuela a Kuba, že? A dokonce i všichni Arabové, což? Lhostejno, zda si říkají Egypťané, Lybijci nebo Palestinci. [chechtot]

286312

19.03.2013 16:34

Z amerického snu se rychle stává noční můra

RE: k poznámce editora

Vojta49 84.?.?.?

Vaše představy o fungování světa jsou poněkud infantilní, pane Aristokrate. Zaměstnávání NENÍ o tom, kterak se dva lidé dohodnou
> že budou spolupracovat na dosažení nějakého cíle.

Zaměstnávání je ve skutečnosti VZTAH MEZI VLASTNÍKEM VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ a jejich najatou obsluhou. Budoucí vlastník výrobních prostředků vymyslí, co dělat. Zariskuje a nakoupí (třeba na dluh) budovy, stroje a suroviny k tomu, aby mohl vyrábět. Pak ty budovy, stroje a suroviny PŮJČÍ zaměstnanci. Ten je pak za dohodnutou odměnu (mzdu) obsluhuje. Viz dělník a NC stroj, pilot a letadlo, řidič a kamion, lékař a soukromá klinika či pasáček vepřů a sedlákovi vepři.

Vaše představa, že dva rybáři spolu půjdou na ryby a večer se rovným dílem podělí o úlovek NENÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ. To je nesmysl. Prostým pozorováním rybářů a jejich chování zjistíte, že toto obvykle nedělají. Proč? No protože si každý raději nese domů to, co sám chytil. A pak třeba i svůj úlovek někomu věnuje.

Závěr? Neschopní chudáci nikdy nikoho nezaměstnají. Proto je v chudých oblastech Země trvalý nedostatek práce. Nejsou tam lidé, kteří by mohli těm ostatním půjčit nějaké výrobní prostředky. [smích]

286673

21.03.2013 00:02

Z amerického snu se rychle stává noční můra

RE: k poznámce editora

Vojta49 84.?.?.?

To důležité v mém předchozím sdělení říká, že k vytvoření vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec JE PODSTATNÝ MAJETEK. A nikoliv

> protřebuješ stát k tomu abys mohl někoho zaměstnat

jak soudíte Vy, pane Aristokrate. V okamžiku, kdy se z prehistorických lovců-sběračů stali zemědělci, začali si ti schopnější (a majetnější) najímat ty méně schopné na práci. Začali jim PŮJČOVAT svá pole, pastviny, stáda, ... Vznikl zaměstnanecký poměr. O nějakém státu tehdy ještě nebylo ani potuchy. Státy si až o mnoho později pořídili opět výhradně bohatí. Především k ochraně svých majetků. Chudáci nepotřebovali nic chránit. A hlavně, neměli žádné prostředky, kterými by přispívali k budování a udržování STÁTNÍ MOCI.

Co je na tom zajímavé? Dokud státy plnily jen tuto svou původní roli (ochránce území a majetků), nebyly s nimi takové problémy, jako dnes. Čím to, že dnes státy drze (a obvykle nekompetentně – viz dotace solárních elektráren) zasahují do všech myslitelných oblastí našich životů? Tato tragédie nastala v důsledku politického uspořádání, které si vynutili neschopní. Je tomu už více než dva tisíce let, co Sokrates varoval své současníky slovy:

DEMOKRATICKÉ ZŘÍZENÍ DOPLATÍ na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.


A měl naprostou pravdu. Příčinou těch nejhorších současných problémů není ani stát, ani kapitalismus, ani církev, ani bankéři, ani ... Tou příčinou je stav, kdy ZLOČINCI (DEMOKRATICKY) ZÍSKALI VEŠKEROU MOC.

Bohužel drtivá většina lidí tuto tragédii nevidí. Hledají příčiny svých potíží všude jinde, jen ne v demokracii. Mnozí naopak upřímně (a naivně) věří, že stávající problémy lze odstranit prohloubením demokracie. Zapomněli, že Hitler se také dostal k moci demokraticky. Co s tím?

286781

21.03.2013 16:49

Z amerického snu se rychle stává noční můra

RE: k poznámce editora

Vojta49 84.?.?.?

Tak státy vzniky už v dobách, kdy lidé žili převážně v lovecko-sběračských tlupách? Tak o tom nám vyprávějte, pane Aristokrate. To bude veselé. Zajímaly by mě zejména ty pradávné státy ve střední a jižní Africe. A nezapomeňte jejich jména, data vzniku, jména vládců, ... A hlavně. Jak a v jakých měnách vybíraly už tehdy (před několika tisíci léty) ty daně. [chechtot]

Chcete-li konkrétní příklad pasteveckého kmene, který dodnes zaměstnává příslušníky lovecko-sběračského kmene, zkuste googlovat třeba "Khoikhoiové". A stát jim může být ukradený.

Dál by mě zajímalo, jak stát
> rozhoduje o tom kdo co a kde bude vlastnit.
To je další Vaše "perla". Tak schválně. Který stát a jak zařídil, že Bill Gates (dříve Ford, Baťa, Kamprad, ...) získali své bohatství, zatímco Lojza Líný, jeho otec i děd dodnes nemají zhola nic? To by mě opravdu moc zajímalo.

K demokracii. Základní předností demokracie je to, že poskytuje rovnost rovným. Její hlavní chybou je, že poskytuje také rovnost nerovným. Moc pěkně o tom píše José Ortega v knize Vzpoura davů. Dáte-li si tu práci, projít si (alespoň googlem) ty nejdůležitější pasáže, dáte mi za pravdu. Prostě DAV NENÍ SCHOPEN VLÁDNOUT ničemu. Ještě nikdy v historii se nic podobného nezdařilo. A jak je zřejmé, ani dnes se davu (tedy široké demokracii) vládnout nedaří. Nebo snad daří? [smích]

286836

31.03.2013 16:46

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: komunistická strana nabízí řešení !

Vojta49 84.?.?.?

Ha,ha,ha... "Odstranění vykořisťování" je jen ubohá zástěrka. Za ní se v komunistickém učení skrývá především LOUPEŽ A VRAŽDĚNÍ. Loupeži se v komunistickém učení eufemisticky říká "zespolečenštění výrobních prostředků". Ovšem fakticky je to krádež majetku schopných neschopnými. A pokud si ti schopní budou svůj majetek bránit, vymýtí je neschopní "revolučním třídním bojem". Což je eufemismus pro sprosté vraždění.

A ještě něco ke Stalinovi. On byl krom jiného také "velkým učitelem". Jeho "Politická ekonomie socialismu" je šestisetstránová "učebnice", plná zoufalých nesmyslů. Například Stalinova "objevu" toho, že kybernetika je buržoazní pavěda. Touto svou (tvrdě prosazovanou) poučkou se prakticky už Stalin zasloužil o pád tzv. socialistického bloku. Způsobil jí totiž nenapravitelné technologické zaostávání všech zemí, v nichž byl komunismus vedoucí ideou.

287399

06.04.2013 17:05

Operace se zdařila, evropský pacient zemřel

RE: Bohatí na dluh, ale ne bohabojní

Vojta49 84.?.?.?

Rozumím-li Vašemu rozhořčení správně, pánové, postavit dům proto, abych jej následně prodal či pronajal (tedy pro zisk) je špatné. Vypěstovat obilí, utkat látku, ušít boty, napsat program, vyrobit auto, ..., pro zisk je také špatné? Nebo je snad špatné to, když si na nějakou podobnou aktivitu půjčím? Proč?

Může mi to prosím někdo z Vás vysvětlit? Co je tak špatného na tvorbě hodnot na dluh? Nebo snad nově postavený dům nemá hodnotu jen proto že je vystavěn na dluh?

287739

07.04.2013 18:56

Operace se zdařila, evropský pacient zemřel

RE: Bohatí na dluh, ale ne bohabojní

Vojta49 84.?.?.?

Díky za vysvětlení, pane Ppppp. Používání vypůjčených zdrojů je tedy dle Vás špatné proto, že není dostupné každému.

Z Vaší logiky ovšem plyne, že špatná je také většina profesí. Vždyť pilotovat letadlo může jen málokdo. Vrtat zuby, řídit traktor, projektovat stavby, ..., též. A to už vůbec nehovořím o povoláních, založených na talentu (výtvarník, houslista, dirigent). Veliká nespravedlnost, ne? To Vám nevadí? NEROVNOST, PLYNOUCÍ ZE ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH VLASTNOSTÍ?

Jenže. Ta Vámi kritizovaná nerovnost je na nich přece založena také. Ono totiž postavit pěkný dům na hypotéku, za rozumnou cenu, vůbec není snadné. A velmi obtížné je také pravidelně inkasovat za jeho pronájem tolik, aby to stačilo na splátky hypotéky, na údržbu domu, na daň z příjmů a dokonce i na živobytí majitele. To je totiž veliké umění. To dokážou jen nemnozí. Úplně stejně, jako pilotovat letadlo, psát dobré programy či řídit úspěšnou firmu.

Závěr? ÚVĚR JE REÁLNĚ DOSTUPNÝ VŠEM. A ne že ne. Jenže ne všichni jej dokážou získat. A ještě míň je těch, kteří jej pak dokážou smysluplně investovat.

Pro pana Zaffara. Říkáte, že

> motivací pro danou činnost (má být) prostě to, že je obecně potřebná ...
Pěkné. Kdo stanoví, co je "obecně potřebné"? Třeba ve sporu dvou sousedů? Jednomu dává jeho jabloň úrodu a druhému vrhá stín na jeho zahradu. Porazit? Nebo. Kdo rozsoudí dva soky, kteří oba usilují o stejnou krasavici? Komu má připadnout? Bude obecně potřebnější, aby se stala ženou Pepy či Franty?

Vaše filosofická úvaha je k ničemu, pane Zaffare. Je z kategorie takzvaného JETŘEBISMU. Pamatujete-li ještě doby reálného socialismu, začínala tak většina oficiálních proslovů. Aparátčík hřímal z tribuny: Soudruzi, JE TŘEBA ... A co dál? Nic.

Nejdůležitější motivací chování všech živých organismů je základní přírodní zákon života, pane Zaffare. Jako filosof jej jistě znáte. Ty organismy, které jej nedokázaly naplnit už na tomto světě nejsou. Prostě vyhynuly. Je docela dobře možné, že třeba Neandertálci se chovali dle Vašeho snu. A konali jen to, co je "obecně potřebné". Pak jsme ovšem přišli my a konali jsme to, co bylo potřebné nám a našim dětem. A ejhle, Neandertálce už nějaký čas nepotkáváme. [smích]

287792

08.04.2013 17:18

Operace se zdařila, evropský pacient zemřel

RE: Bohatí na dluh, ale ne bohabojní

Vojta49 84.?.?.?

Objem úvěrových zdrojů je v podstatě nekonečný, pane Ppppp. Vůbec nezávisí na nějakých Vašich "naakumulovaných prostředcích". To je prostý a snadno ověřitelný fakt. Stačí, zkontrolovat, kolik finančních prostředků mělo lidstvo k dispozici před 100 lety a kolik jich má dnes. Veškeré navyšování objemu světových financí je zajišťováno JEN A VÝHRADNĚ ÚVĚREM. Co z toho plyne? Úvěr je dostupný všem.

Vaší ostatní argumentaci příliš nerozumím. Sice chápu, že se snažíte odstranit z lidské společnosti nespravedlnost. A snažíte se mi vysvětlit, že POSLÁNÍM ČLOVĚKA ZDE NA ZEMI JE PEČOVAT O BLAHO VŠECH. A já se Vám na oplátku snažím vysvětlit, že tomu tak není. Proč? No protože takové jednání je v rozporu s přírodními zákony, v jejich rámci se vyvíjíme a žijeme.

Je například naprosto vyloučeno, abyste svému nejlepšímu příteli nabídl k milostným hrátkám svou partnerku. A to by ji třeba chtěl i Dežo Lakatoš a mnozí další. Proč jim ji nepůjčíte? Proč jim neposkytnete také část blaha, které si s ní užíváte sám? Vždyť je přece nespravedlivé, abyste ji měl jen sám pro sebe. A jí by nakonec vůbec neubylo. Nebo tak daleko rovná práva všech na všechno nesahají? Co říkáte? A kam až tedy? A kdo to určil? [velký smích]

287837

11.04.2013 01:12

Kdo je terorista?

RE: Titulok

Vojta49 84.?.?.?

> Hlavne nasa traviaca sustave nie je schopna poriadne stravit masotu potravu

Na tak hurá. Hlavně že Vy máte bachor, čepec, knihu a sléz abyste mohl dokonale trávit zelenou potravu. Nebo snad nemáte? [mrknutí jedním okem]

287992

11.04.2013 11:52

Kdo je terorista?

RE: Titulok

Vojta49 84.?.?.?

Promiňte, pane Унексистe. Obvykle si z věřících legraci nedělám. Ovšem Vaše víra není jen iracionální. Ona je i nebezpečná. Přesvědčíte-li o její "pravosti" libovolnou ženu v období její gravidity a laktace, ohrožujete zdraví její i jejího potomka. Vámi doporučovaná strava totiž téměř postrádá vápník. A řadu pro plod i matku dalších životně důležitých látek.

Klidně čiňte libovolné stravovací pokusy. Ovšem jen sám na sobě. Ostatní nechte, ať si svou stravu zvolí sami. [smích]

288006

17.04.2013 15:20

Prozrazená data z daňových rájů : V tomto skandálu je něco shnilého

RE: je otázka, zda platí

Vojta49 84.?.?.?

Máte naprostou pravdu, pane F.o.h. Představa, že svět ovládají peníze je dětinská. Trpí jí obvykle chudáci. Kteří nikdy neměli dostatek peněz. A tak si ani sami nemohli vyzkoušet, že samotné peníze ke štěstí nestačí. Chudák totiž nikdy nepřijde na to, že ZA PENÍZE NELZE KOUPIT NIC Z TOHO, CO JE PRO LIDSKÝ ŽIVOT OPRAVDU DŮLEŽITÉ.

Nikdo si nedokáže za žádné peníze koupit ČAS. A vrátit se jím zpět do okamžiku, kdy si vlastním chybným rozhodnutím zpackal život. Rovněž si nelze koupit ZDRAVÍ. Ač mnozí soudí, že ano. Také si nelze koupit LÁSKU, ÚSPĚŠNÉ POTOMKY, PŘÁTELSTVÍ, ČEST, UZNÁNÍ DRUHÝCH, VZDĚLÁNÍ, MOUDROST, ... Dokonce známe případy lidí (Mao, Presley, Kaddáfí, Chávez), kteří ač disponovali miliardami, nedokázali si jimi zachránit ani svůj vlastní ŽIVOT.

Co důležitějšího, než jsem vyjmenoval, si mohou boháči koupit? [smích]

288257

22.04.2013 22:12

Hitler vyhrál válku

RE: Pan Vít nám tu historii pěkně zamotal

Vojta49 84.?.?.?

Dobře napsáno, pane Brblo. Na dokreslení snad ještě jeden překvapivý fakt. V mezinárodním srovnání vycházejí Němci jako jedni z nejchudších v Evropě. Bohatší jsou prý i Slováci a Řekové, viz zde.

288675

24.04.2013 13:51

Jak FBI pěstuje, financuje a vybavuje americké teroristy

Zásadní otázky

Vojta49 84.?.?.?

Muslimové dnes nejsou vůbec šťastní.

Nejsou šťastni v Gaze.
Nejsou šťastni v Egyptě.
Nejsou šťastni v Libyi.
Nejsou šťastni v Maroku.
Nejsou šťastni v Íránu.
Nejsou šťastni v Iráku.
Nejsou šťastni v Jemenu.
Nejsou šťastni v Afghánistánu.
Nejsou šťastni v Pákistánu.
Nejsou šťastni v Sýrii.
Nejsou šťastni v Libanonu.

První otázka: JSOU VŮBEC NĚKDE ŠŤASTNI?

Ano, jsou šťastni v Austrálii.
Jsou šťastni ve Velké Británii.
Jsou šťastni v Kanadě.
Jsou šťastni v USA.
Jsou šťastni ve Francii.
Jsou šťastni v Německu.
Jsou šťastni v Itálii.
Jsou šťastni ve Švédsku.
Jsou šťastni v Dánsku.
Jsou šťastni v Norsku.
Ano, jsou šťastni v každé nemuslimské zemi.

Druhá otázka: A KOHO OBVIŇUJÍ?

Ne islám.
Ne své vůdce.
Ne sebe.

Obviňují obyvatele všech zemí, ve kterých se cítí šťastni!
A chtějí ty země změnit, aby byly takové, jako země, ze kterých utekli, protože tam byli nešťastní.

Závěrečná otázka: NECHÁME SI TO LÍBIT?

288745

25.04.2013 14:53

Jak FBI pěstuje, financuje a vybavuje americké teroristy

RE: Zásadní otázky

Vojta49 84.?.?.?

Díky všem za reakce na mé otázky. Potěšily mě. Dokonce i ty nesouhlasné. Proč? No protože jejich autoři nebyli schopni racionálně oponovat můj názor. Zmohli se jen na tupení mé osoby. A to je sice nechtěné, ale přece jen ocenění. Tedy toho mého názoru.

K islámu. Muslimové jsou nesmírně hrdí lidé. Jsou hrdí především na svou víru, na své náboženství. V jejich očích je islám tím jediným a pravým náboženstvím na světě. Jejich trauma (nespokojenost) pak plyne z rozporu. Z rozporu mezi hrdostí na dokonalou víru a zklamáním z toho, jak druhořadou roli hraje tato víra v současném světě. Každé trauma následně vede ke hledání viníka. "Kdo nám to způsobil?" Přece nevěřící psi!

Možná někdo namítne, že většina muslimů jsou lidé mírumilovní. A já odpovím. Stejně mírumilovní, jako byla většina Němců v době, kdy nastupoval k moci Hitler? Stejně mírumilovní, jako většina Japonců před Japonsko-Čínskou válkou, v níž pak s nesmírnou krutostí povraždili několik milionů čínských civilistů? Stejně mírumilovní, jako tzv. Rudé gardy v Číně, které rovněž jen na základě nenávisti k jiné skupině lidí vyvraždily několik desítek milionů svých vlastních nevinných civilistů?

Od středověku žili Němci společně s Čechy v Sudetech. Zcela pokojně. Až přišel jeden, který je přesvědčil, že jejich hlavním nepřítelem a zdrojem všech jejich nesnází jsme přece my, Češi. A bylo vymalováno. Krom Sudet jsme nakonec přišli i o celou republiku.

Na základě všech těchto historických zkušeností navrhuji. Jestliže muslimové tak strašlivě nenávidí náš nemuslimský svět, nechť laskavě táhnou k čertu. A jdou žít tam, kde jim byla jejich "svatá víra" vštípena. Čím dřív, tím líp. Nerad bych se dožil doby, kdy nový muslimský "Hitler" vnukne muslimské mírumilovné většině onu myšlenku. Tu myšlenku, že my, nemuslimové, vlastně nemáme právo na vlastní životy ani na majetek, který vlastníme. A muslimové si je s řevem "Allahu akbar" začnou brát. Naše životy i majetky. Pak už bude pozdě.

288799

28.04.2013 18:29

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

Vojta49 84.?.?.?

Připojuji se k panu Mtk. Ani já nerozumím tvrzení pana Udo1

> Marxizmus a skutočný komunizmus sa vylučujú

V tomto "moudru" totiž nejde o žádný "předstíraný komunismus", pane Mirdo. Nýbrž o marxismus. Ani nejde o žádný opak. Nýbrž o dva jevy, které se údajně vzájemně vylučují. Tak, jako se například vylučuje kretenismus a skutečná genialita.

Vy tomu zřejmě rozumíte. Budete tak laskav, a objasníte nám to? [smích]

288992

07.05.2013 13:50

Pokrytectví Ban Ki-moona ohledně izraelských útoků na Sýrii

RE: Jak je možné, že to Sýrie dva (!!!) roky ustála

Vojta49 84.?.?.?

Odpověď na otázku "komu ČR vlastně dluží?" není žádným tajemstvím, pánové. Je zde. Zjistíte tam například, že dluhopisy za cca 50 miliard drží české domácnosti. A právě se začíná prodávat další emise. Každý si může koupit, dokonce i Vy, pane Oracle.

Ovšem zdaleka nejvyšší objem našich státních dluhů drží zahraniční banky, penzijní a investiční fondy, pojišťovny a pod. Proč zahraniční? No protože z dob socialismu jsme žádné naše bohaté banky, fondy či pojišťovny nezdědili. Nebo snad pamatujete nějakou, která by měla v roce 1989 kapitál ve výši několika set miliard korun, aby si mohla dovolit nakupovat státní dluhopisy? [chechtot]

Za daleko důležitější otázku, související s naším státním dluhem já považuji zjištění: KDE JSOU TY PENÍZE?!? Co myslíte, pánové?

Ano. Všichni známe kauzy Gripen, Pandur, Promopro, Casa a pod. To jsou však jen nepodstatné drobné. Dle údajů České státní správy vydává naše veřejná správa (tedy státní i komunální politici) už několik let každoročně 200 miliard (200 000 000 000,- Kč) za něco, co se ve veřejných rozpočtech skrývá pod položkou INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY. Opravdu naše země potřebuje rok co rok utratit PĚTINU!!! státního rozpočtu za jakési "informační a komunikační systémy"? Co to ve skutečnosti je? No přece IZIP, S-karty, Opencard, nový (nefunkční) centrální registr aut, ...

Závěr? Čím víc si budeme utahovat opasky, čím větší daně budeme muset platit, tím víc si naši politici ukradnou z veřejných rozpočtů prostřednictvím "informačních a komunikačních systémů", či podobných rozpočtových hrátek. A pokud příjmy rozpočtů nepostačí, tak si na to politici jednoduše půjčí. Vždyť pro ně je přece to nejdůležitější, CO JE DOMA. To se počítá. A po nich třeba potopa.

289268

08.05.2013 14:38

Pokrytectví Ban Ki-moona ohledně izraelských útoků na Sýrii

RE: Jak je možné, že to Sýrie dva (!!!) roky ustála

Vojta49 84.?.?.?

Tak bohatá Česká spořitelna, říkáte pane Korutane? Ovšem kam se to její "socialistické bohatství" vypařilo? ČR totiž na ní při privatizaci ohavně prodělala, viz http://hn.ihned.cz/c1-11233090-na-privatizaci-sporitelny-stat-tratil-23-miliard.

A ČNB? Ta po celou dobu drží rezervy ve výši pár desítek miliard. A to včetně zlata. Z čeho by asi tak napůjčovala českým vládám půldruhého bilionu?

Důvodem zadlužení není žádné "politické zadání". Nebo snad chcete tvrdit, že nejzadluženější země světa - Japonsko, poslouchá čísi politické zadání? Ha, ha. Důvod je úplně jiný. Prostí lidé ve vyspělých zemích si v poválečných mírových desetiletích rychle zvykli na nezasloužený a stále rostoucí blahobyt. Jednoduše řečeno, za málo úsilí hodně konzumu. Nebo jinými slovy, chceme za málo práce příliš peněz.

Když se v devadesátých létech trh práce globalizoval, nabídly na něm země jako Čína, Indie, Bangladéš, ... daleko levnější práci za méně peněz. A o tu naši (japonskou, americkou, ...) drahou už není zájem. Co dělat, když za svou práci nedokážeme inkasovat tolik, kolik si přejeme spotřebovávat? Jednoduše si zvolíme politiky, kteří nám náš obvyklý blahobyt zajistí. A protože oni to jinak neumějí, tak na dluh.

Jsme prostě líní, rozmařilí a zpovykaní. A protože si to nedokážeme připustit, vymýšlíme si raději bludy o jakémsi "politickém zadání". [velký smích]

289343

20.05.2013 14:11

Ještě jednou k preventivní mastektomii

RE: Duše

Vojta49 84.?.?.?

Paní Kateřina má pravdu, paní Jarmilo. A také mají pravdu všichni ti, kteří vědí, že člověk je produktem (výtvorem) svých vlastních genů. A tyto geny si člověka stavějí k jedinému cíli. Aby je tento jedinec přenesl do budoucnosti. Samozřejmě v podobě svých potomků.

Geny si nás stavějí různě. Někteří lidští jedinci jsou pak v přenosu svých genů úspěšnější, jiní méně. A co rozhoduje o úspěchu? Přírodní a pohlavní výběr. Základní prvky přírodního výběru jsme díky tzv. sociálním vymoženostem téměř zcela potlačili. A dosáhli tak toho, že nejúspěšněji se rozmnožují ty skupiny lidí, které bezohledně parazitují na většinové společnosti.

Jinak je to s pohlavním výběrem. Zde nám dosud zcela velí naše prastaré pudy, kódované našimi geny. Vás ženy intuitivně nutí hledat mocné, bohaté, schopné, vzdělané, talentované, ... muže. Kteří co nejlépe zabezpečí Vás i Vaše potomky v nejisté budoucnosti. My muži pak upřednostňujeme u žen (v pořadí dle důležitosti) mládí, zdraví a krásu. Proč? No protože mladá, zdravá a krásná žena dává záruku co největšího množství zdravých a krásných potomků. A to je to, oč naše geny "usilují". Intelekt ženy zde hraje zcela podřadnou úlohu.

Namítnete, že dnes už to zdaleka neplatí. Nejschopnější muži už přece zdaleka nemají se svými několika partnerkami velká množství dětí. To je pravda. I v oblasti pohlavního výběru jsme učinili řadu stupidních "vynálezů", které úspěšně brání našim genům v jejich fungování. A důsledky? Ty vidíme všude kolem sebe. Kvalita lidské populace v průměru těžce upadá. Lidí s IQ pod osmdesát přibývá několikanásobně rychleji, než lidí s IQ nad 120. A pokud se tento trend nepodaří zvrátit, dožijí se naši potomci nepěkných věcí.

A příčiny? Ty tkví v lidské stupiditě. Tedy v neschopnosti, rozeznat ze signálů z vnějšího prostředí, že něco děláme špatně. Takže klidně dál vyprávějte své bludy, paní Jarmilo. Budou-li se jimi Vaši potomci řídit, dopadnou ještě hůř, než Vy. Je mi líto. [smích]

290039

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 7

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,76 Kč
Euro
26,42 Kč
Libra
29,26 Kč
Kanadský dolar
16,92 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
24,42 Kč
100 japonských jenů
20,94 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,91 Kč
100 maď. forintů
7,39 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,22 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 053,57 Kč
1 unce stříbra
523,40 Kč
Bitcoin
420 094,44 Kč

Poslední aktualizace: 4.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?