Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

08.02.2013 00:46

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Myslite na svoju, našu budúcnosť chalani
a nepleťte si dokola červavé hrušky s jablkami.
Ra je tu, v tomto svete.
Nečakajte Godota, bo padnete.

Bu-bu a hlavne brú [velký smích]

284472

08.02.2013 00:45

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Smysl

udo1 85.?.?.?

Ale-ale, to tu máme gambit?
Chcete v rámci dema na Gógovom oltári kolegu obetovať,
žoldáka i s rancem spáliť?
Preregulovať, do extrému presoliť?

U budhistov ste mali, máte zrovna tak strelených psychopatov, ako v iných ideológiách. Tak aj mnoho dobrého..
"Boh dal človeku rozlíšenie."

Netvrďte tu chalani služobne oddaní(šicke tre i s Alfrédem),
že ste absolútne neschopní selským rozumom rozlíšiť, coš je v tom-kterém "náboženstvě", či "filosofi" v pořádku, co nejde dokopy s kostolným riadem.

Inak správne Anonym, ako sa v jednom starom egyptskom príbehu hovorí:
"Boh je Miera"
IN-Formácia,
zmena Formy(lat.obraz, gr.idea)
konkrétnych mier(komplexu: váhy, času, vzdialenosti, svetelnosti, farby, vône,..)
je tvorbou, strojením existencie(ma-thérie)

Boh vyzerá byť Mierou všetkých mier.
Niet vecí bez obrazu a preto ak On existuje, nemá obraz.
Preto je v islame na Jeho zobrazenie správne zákaz.

On je Mierom, pokojom optimálneho intuitívneho mechanizmu spracovania IN-Formácii, S-troja psychiky
1.Miery, 2.In-formácie a 3.Mathérie..
Podstaty predhebrejského mozaikového systému Sefirot - Sefer, Sipur, Sefar.
Oproti kaleidoskopu plochého vnímania štvoraspektového smrtiaceho cock-tail-u sveta človeku podobných opíc, oviec Amena-Ra: Net, Nef, Pašt, Sebek
V dnešnej reči fatálne iluzórne sociopatické kategórie Hmota, Energia, Čas a Priestor.
..kategórie otrokov zneužitého Sefirotu vládcov.

Tolerancia končí tam, kde prichádza zámerná lož a demaGhógia.
Na počiatku väčšiny veľkých filozofických systémov, relígii stála snaha o zväzok s najvyššou Pravdou.
Jej hľadanie, Spôsob jej hľadania s methodo-lógiou kritérií jeho úspešnosti.
Pravda je vždy konkrétna v definovanom vektore, matrici, tenzore mier.
Nemožno ju staticky uväzniť.

Ide o Spôsob myslenia, spracovania In-formácii, rozpoznanie(identifikáciu konkrétnej miery) a jej následný prenos(in-, či trans-formáciu) slovom, hudbou, rukou, pohybom,..nekonečný cyklus, špirálu strojenia osudu tými, ktorí objektívny proces riadenia osudu svojho a spoločnosti dostatočne chápu. Tí sú
1.viac zodpovední a
2.menej zodpovední(klanoví egoisti)
Ak tí druhí dosiahnu že ovce sa nezaujímajú o základný mechanizmus, úlohu Človeka, o s-trojenie lepšieho sveta,
ovce postupne ako druh zahynú, keďže nenaplnili svoj potenciál.
Ten sa totiž nezakladá na strihaní a rezaní.
Spolu majú pravdepodobne strojiť čiastočný Obraz, Odraz, námestníka Boha tu v tomto svete.

Čo bude ďalej?
Asi preto Issa povedal:
Nech je vôľa tvoja ako na ne-besách, tak aj na zemi.
Ja myslím, že Issa asi naozaj žil.
Múdrym Človekom bol,
no Boha z neho na truc chceli zvrhlíci spraviť.
Jeho menom 1.odporúčanie Moseho przniť.
Tak aj meno Atonovo zo skál vysekali,
no Mahomeda vnuknutie blázni ega nečakali
a Chronosa na vek zakopali.
Nie však dlhšie..

Myslite na svoju, našu budúcnosť chalani
a nepleťte si dokola ...

Automaticky kráceno

284471

07.02.2013 18:18

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Smysl

udo1 85.?.?.?

Re:židia

Ergo ide teda potom logicky o ideológiu najstaršiej známej mafie skrývajúcu sa za nejaké čudné monoteistické pseudonáboženstvo na čele s Bohom, čo raz miluje a potom zasa páli, ničí s pedantnosťou SSáka utrhnutého z reťaze prevádzkuje systematickú genocídu, zotročenie a tak dokolečka-dokola.

Mafia je základom fašizmu(teror menšiny voči väčšine).
Ak propagujete Vojto židovstvo, ste podľa Vás skôr rasista, alebo skôr fašista?
Prípadne máte v sebe "(ne)zdravý" kúsok z oboch protispoločenských extrémov?

Áno, žiaľ pravdu máte v tom, že naša západná spolo-necnosť je vybudovaná na biblickej koncepcii (samo?)riadenia spolo-cnosti, kde je v jadre hlboko podprahovo skytý a-deizmus zvrhlého obrazu Boha. V tak schizofrenicky nastavenom systéme logicky dominujú starší bratia v nevere nad ostatnými neveriacimi Bohu a veriacimi v jeden z jeho falošných mind-Ctrl obrazov(lat.foriem=gr.ideí) bohov(všetky pseudokresťanstvá a iné "náboženstvá" )..Každé hierarchizované "náboženstvo" je podstatou ateistické(presnejšie a-deistické, protiĽudské).
V tom je je jedno z hlavných rizík mind-Ctrl a nie v internete.
Net je snáď najefektívnejší nástroj anulácie sociopatických mat(r)íc a-sociálnych inžinierov a ich pozitívnej gramotnej reinterpretácie.
You´re welcome to the info-time(measure)-wars!

..okrem toho, ako povedal v klube jeden z prominentnejších praktizujúcich zástancov inštitucionalizovaného parazitizmu:
"My židia sme ako opice. Ak jeden vylezie na konár, vytiahne za chvost ďalšie"

Dajte teda prosím Vojto nejaký rozumný dôvod "úspešnosti" židov okrem neustáleho obviňovania svojho japonského kolegu "Samosato-a".

284456

07.02.2013 17:57

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Historické fakty Vojto?
Viac dejín a menej hystérie či h-is-torie.
Tanach, Tóru, Bibliu naozaj s rezervou by som poprosil
..a hlavne zdravým selským rozumem.
Tož emoce bokem.
Poďme radšej zo zaujímavých bájí trochu do reality.

Môžete prosím uviesť zdroj Vašich interpretácii Vojto?

Ja som sa ešte totiž nestretol s dôkazom potvrdzujúcim fyzickú existenciu osoby Davida, či Šalamúna.
Vyzerá, že ide naozaj skôr o niečo ako britský mýtus o kráľovi Artušovi, francúzsky o Merovechovi(mýtus o zakl. rodu Merovejovcov) či nordické ságy a pod..

Králi Dávid a S-al-amon sú spomínaní prakticky len v Tanach.
Kniha Samuel bola pozliepaná z rôznych zdrojov v období kráľa Joziáša z Judei(640-609B.C.).
V tomto kontexte by bol mýtus o "veľríši" Dávida a Salamona rýdzo lokálnou, či postupne dokonca globálnou politickou fabuláciou.
Niečo a´la na Augustov rozkaz Vergíliom skomponovaná Aeneida. T.j. ad hoc podprahové oddôvodnenie Ríma na svetovládu..kontinuita trójskej vojny, času bohov,..až po napr. Dolfiho 4.ríšu..bla-bla.

Navyše mal Jeruzalem vo Vami popisovanom období podľa vykopávok max.1500 obyvateľov.

Čo sa týka vykopávok v Tel Dane a mimobiblickej spomienky "Domu Dávidovho", treba poznamenať, že "davidum" bolo oblastné(aj v Mezopotámii) označenie titulu "vojvodu" (vykopávky v Mari).
Išlo teda skôr max. o lokálneho starostu mesta.

Ľudový príbeh o nejakých 300 rokov neskôr v období kulminácie objektívneho procesu prvých známejších masových lexikálno-kulturologických operácii(1.známe čiastočné rozšírenie gramotnosti do nižších spoločenských kást-obdobie Sokrata, Konfucia, Budhu,..) zneužili klasickým spôsobom vtedajšie lokálne elity(klany Joziáša) o.i. pri snahe o akvizície vzniknutého mocenského vákua na severe(rozpad Asýrskej ríše).
Podrobnosti a náväznosti sme tu často rozoberali, tak nehrajte prosím zase pre novoprišelcov demo-gógovo, divadlo Vojto.

Jou.. a s propagáciou otvoreného rasizmu, či mafiánskych princípov(organizovaného zločinu) by som bol Vojto opatrný.
Boli tu už kvôli tomu žaloby, ak sa dobre pamätám.

Jednotlivé kultúry, národy majú svoje špecifické úlohy v objektívnom globálnom dejinnom procese koncentrácie riadenia.
Okrem toho asi viete, že zo sociologického hľadiska najneskôr +-po tretej generácii fyzického odlúčenia príslušníka(alebo malej skupiny) nejakej komunity, národa do cudzieho prostredia, prestáva byť postupne súčasťou pôvodného etnika.
Snahu o "šľachtenie ľudí" na eugenických princípoch sme tu už mali..či?

Ak neide teda u židov o národ(množstvo multietnických konvertitov), ide o pseudonáboženstvo, presnejšie ideológiu nadradenosti, vyvolenosti postavenej na materiálnom základe úročenia(parazitovania=trochu mäkkšieho výpalníctva=krádeže), zločinu.

284455

07.02.2013 15:42

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. zaujímavý clanek !

udo1 85.?.?.?

Á..tak to je starý dobrý Mtká [smích]
no..občas mám trochu väčší..emocný rozptyl -kvá-kvá-kvá..

"A" bývalo v antike negáciou..teda a-dios môže mať negatívnu konotáciu..,
no samozrejme v iných súvislostiach nutne nemusí.

Vo Vašom príspevku bol však kontext v obecnom ponímaní naozaj skôr negatívny, deštruktívny.
Preto som vás upozornil na jeho pravdepodobne štatisticky dominujúcu,
podprahovo vyplývajúcu a-deistickú, protiľudskú interpretáciu.

Dvoj-násobnú negáciu Im-Ho(r)-Tep-a necháme na neskôr.
Tož staré logické ethná He-ra-tikov, či He-ba-re-ov hrátky..
7 kódov sama a dvadsiatich dvoch.. spolu-hlásky?
z dielne židov starých veru neboli to skazky..

Čakám teda na ďalšie správy, tváre temna in-formácie,
podprahového Advokáta Diaboli humornejšie infiltrácie.
a..bu-bu-bu, motivácie .. [velký smích]

284449

07.02.2013 11:32

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Ten "problém", či nedorozumenie(?) vnímame aj u KOB a zároveň rozlišujeme tak spoločné črty, ako aj odlišnosti KOB-KPE.

Koho z KPE poznáte?
Poznáte niekoho z KOB?
Poznáte niekoho z Nakasoneho inštitútu(think tank IIPS-globalistických štúdii)/čínskych výskumákov-Harbin/Peking?

Napíšte mi prosím na mail.
Mám na Vás zopár otázok.
Bez obáv.
Ďakujem.
u.

284431

07.02.2013 11:06

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Takže vy neprestanete so snahou rozdeľovať,
hľadať v mozaike protiklady?
Cielene vytvárať potenciál rozbrojov, rozvíjať umelé, neexistujúce konflikty?
..miesto súvislostí v odlišnostiach!

Viete predsa Anonym, že na tom postupne zahyniete aj s okolím?
Neohrozujte aspoň pred veľkým publikom svojich blízkych za pár (pod?)vedomých šekelov.
Vaša činnosť prekračuje funkčný rámec všeobecne prospešného advocatus diaboli.
Netvrďte tu, že nepoznáte pravidlá!
..a prestaňte svoj zvrhlý pohľad dokola podsúvať ostatním.

Nič z toho, čo ste sa tu snažil prezentovať na môj účet, som tu ani v náznaku nepovedal.
Ako sa hovorieva:
"Papagájovito zopakovaná pravda(v inej situáci, kontexte=matici mier) je automaticky lžou"

Pamätáte si, čo povedal v známom veľkofilme Robin Hood(s K.Costnerom) v scénke na oslave v lese jeho saracénsky kamarát na otázku malého dieťaťa
"Prečo vyzeráš tak inak ako ostatní"?:
Az-im:
"Weil Allah die wunderbare Vielfalt liebt."

Ako v tomto kontexte chápať Vaše A-dios A-non-im?

284430

Káva pro Zvědavce

25

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 32 čtenářů částkou 8 801 korun, což je 25 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Zázračný americký lék na koronavirus09.04.20 08:46 USA 1

Nejnovější dezinformace....08.04.20 18:10 Česká republika 5

Hamáček chroptí blahem: asi se podaří prosadit 10 tisíc pokuty vybírané mestapem a policií08.04.20 17:36 Česká republika 9

Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G08.04.20 12:13 Neurčeno 0

Revoluce nese smrt?08.04.20 09:26 Neurčeno 4

Ve Španělsku se policie vymkla kontrole07.04.20 21:40 Španělsko 5

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 4

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 4

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 4

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 5

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 9

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Měnové kurzy

USD
24,98 Kč
Euro
27,15 Kč
Libra
30,97 Kč
Kanadský dolar
17,81 Kč
Australský dolar
15,58 Kč
Švýcarský frank
25,71 Kč
100 japonských jenů
22,92 Kč
Čínský juan
3,54 Kč
Polský zloty
5,99 Kč
100 maď. forintů
7,57 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
33,29 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 195,22 Kč
1 unce stříbra
376,88 Kč
Bitcoin
182 129,21 Kč

Poslední aktualizace: 9.4.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?