Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

07.02.2013 11:06

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Takže vy neprestanete so snahou rozdeľovať,
hľadať v mozaike protiklady?
Cielene vytvárať potenciál rozbrojov, rozvíjať umelé, neexistujúce konflikty?
..miesto súvislostí v odlišnostiach!

Viete predsa Anonym, že na tom postupne zahyniete aj s okolím?
Neohrozujte aspoň pred veľkým publikom svojich blízkych za pár (pod?)vedomých šekelov.
Vaša činnosť prekračuje funkčný rámec všeobecne prospešného advocatus diaboli.
Netvrďte tu, že nepoznáte pravidlá!
..a prestaňte svoj zvrhlý pohľad dokola podsúvať ostatním.

Nič z toho, čo ste sa tu snažil prezentovať na môj účet, som tu ani v náznaku nepovedal.
Ako sa hovorieva:
"Papagájovito zopakovaná pravda(v inej situáci, kontexte=matici mier) je automaticky lžou"

Pamätáte si, čo povedal v známom veľkofilme Robin Hood(s K.Costnerom) v scénke na oslave v lese jeho saracénsky kamarát na otázku malého dieťaťa
"Prečo vyzeráš tak inak ako ostatní"?:
Az-im:
"Weil Allah die wunderbare Vielfalt liebt."

Ako v tomto kontexte chápať Vaše A-dios A-non-im?

284430

07.02.2013 11:32

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. vynikajici clanek !

udo1 85.?.?.?

Ten "problém", či nedorozumenie(?) vnímame aj u KOB a zároveň rozlišujeme tak spoločné črty, ako aj odlišnosti KOB-KPE.

Koho z KPE poznáte?
Poznáte niekoho z KOB?
Poznáte niekoho z Nakasoneho inštitútu(think tank IIPS-globalistických štúdii)/čínskych výskumákov-Harbin/Peking?

Napíšte mi prosím na mail.
Mám na Vás zopár otázok.
Bez obáv.
Ďakujem.
u.

284431

07.02.2013 15:42

Exkluzivní rozhovor s náměstkem Státní dumy Jevgenijem Fedorovem

RE: .. zaujímavý clanek !

udo1 85.?.?.?

Á..tak to je starý dobrý Mtká [smích]
no..občas mám trochu väčší..emocný rozptyl -kvá-kvá-kvá..

"A" bývalo v antike negáciou..teda a-dios môže mať negatívnu konotáciu..,
no samozrejme v iných súvislostiach nutne nemusí.

Vo Vašom príspevku bol však kontext v obecnom ponímaní naozaj skôr negatívny, deštruktívny.
Preto som vás upozornil na jeho pravdepodobne štatisticky dominujúcu,
podprahovo vyplývajúcu a-deistickú, protiľudskú interpretáciu.

Dvoj-násobnú negáciu Im-Ho(r)-Tep-a necháme na neskôr.
Tož staré logické ethná He-ra-tikov, či He-ba-re-ov hrátky..
7 kódov sama a dvadsiatich dvoch.. spolu-hlásky?
z dielne židov starých veru neboli to skazky..

Čakám teda na ďalšie správy, tváre temna in-formácie,
podprahového Advokáta Diaboli humornejšie infiltrácie.
a..bu-bu-bu, motivácie .. [velký smích]

284449

07.02.2013 17:57

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Historické fakty Vojto?
Viac dejín a menej hystérie či h-is-torie.
Tanach, Tóru, Bibliu naozaj s rezervou by som poprosil
..a hlavne zdravým selským rozumem.
Tož emoce bokem.
Poďme radšej zo zaujímavých bájí trochu do reality.

Môžete prosím uviesť zdroj Vašich interpretácii Vojto?

Ja som sa ešte totiž nestretol s dôkazom potvrdzujúcim fyzickú existenciu osoby Davida, či Šalamúna.
Vyzerá, že ide naozaj skôr o niečo ako britský mýtus o kráľovi Artušovi, francúzsky o Merovechovi(mýtus o zakl. rodu Merovejovcov) či nordické ságy a pod..

Králi Dávid a S-al-amon sú spomínaní prakticky len v Tanach.
Kniha Samuel bola pozliepaná z rôznych zdrojov v období kráľa Joziáša z Judei(640-609B.C.).
V tomto kontexte by bol mýtus o "veľríši" Dávida a Salamona rýdzo lokálnou, či postupne dokonca globálnou politickou fabuláciou.
Niečo a´la na Augustov rozkaz Vergíliom skomponovaná Aeneida. T.j. ad hoc podprahové oddôvodnenie Ríma na svetovládu..kontinuita trójskej vojny, času bohov,..až po napr. Dolfiho 4.ríšu..bla-bla.

Navyše mal Jeruzalem vo Vami popisovanom období podľa vykopávok max.1500 obyvateľov.

Čo sa týka vykopávok v Tel Dane a mimobiblickej spomienky "Domu Dávidovho", treba poznamenať, že "davidum" bolo oblastné(aj v Mezopotámii) označenie titulu "vojvodu" (vykopávky v Mari).
Išlo teda skôr max. o lokálneho starostu mesta.

Ľudový príbeh o nejakých 300 rokov neskôr v období kulminácie objektívneho procesu prvých známejších masových lexikálno-kulturologických operácii(1.známe čiastočné rozšírenie gramotnosti do nižších spoločenských kást-obdobie Sokrata, Konfucia, Budhu,..) zneužili klasickým spôsobom vtedajšie lokálne elity(klany Joziáša) o.i. pri snahe o akvizície vzniknutého mocenského vákua na severe(rozpad Asýrskej ríše).
Podrobnosti a náväznosti sme tu často rozoberali, tak nehrajte prosím zase pre novoprišelcov demo-gógovo, divadlo Vojto.

Jou.. a s propagáciou otvoreného rasizmu, či mafiánskych princípov(organizovaného zločinu) by som bol Vojto opatrný.
Boli tu už kvôli tomu žaloby, ak sa dobre pamätám.

Jednotlivé kultúry, národy majú svoje špecifické úlohy v objektívnom globálnom dejinnom procese koncentrácie riadenia.
Okrem toho asi viete, že zo sociologického hľadiska najneskôr +-po tretej generácii fyzického odlúčenia príslušníka(alebo malej skupiny) nejakej komunity, národa do cudzieho prostredia, prestáva byť postupne súčasťou pôvodného etnika.
Snahu o "šľachtenie ľudí" na eugenických princípoch sme tu už mali..či?

Ak neide teda u židov o národ(množstvo multietnických konvertitov), ide o pseudonáboženstvo, presnejšie ideológiu nadradenosti, vyvolenosti postavenej na materiálnom základe úročenia(parazitovania=trochu mäkkšieho výpalníctva=krádeže), zločinu.

284455

07.02.2013 18:18

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Smysl

udo1 85.?.?.?

Re:židia

Ergo ide teda potom logicky o ideológiu najstaršiej známej mafie skrývajúcu sa za nejaké čudné monoteistické pseudonáboženstvo na čele s Bohom, čo raz miluje a potom zasa páli, ničí s pedantnosťou SSáka utrhnutého z reťaze prevádzkuje systematickú genocídu, zotročenie a tak dokolečka-dokola.

Mafia je základom fašizmu(teror menšiny voči väčšine).
Ak propagujete Vojto židovstvo, ste podľa Vás skôr rasista, alebo skôr fašista?
Prípadne máte v sebe "(ne)zdravý" kúsok z oboch protispoločenských extrémov?

Áno, žiaľ pravdu máte v tom, že naša západná spolo-necnosť je vybudovaná na biblickej koncepcii (samo?)riadenia spolo-cnosti, kde je v jadre hlboko podprahovo skytý a-deizmus zvrhlého obrazu Boha. V tak schizofrenicky nastavenom systéme logicky dominujú starší bratia v nevere nad ostatnými neveriacimi Bohu a veriacimi v jeden z jeho falošných mind-Ctrl obrazov(lat.foriem=gr.ideí) bohov(všetky pseudokresťanstvá a iné "náboženstvá" )..Každé hierarchizované "náboženstvo" je podstatou ateistické(presnejšie a-deistické, protiĽudské).
V tom je je jedno z hlavných rizík mind-Ctrl a nie v internete.
Net je snáď najefektívnejší nástroj anulácie sociopatických mat(r)íc a-sociálnych inžinierov a ich pozitívnej gramotnej reinterpretácie.
You´re welcome to the info-time(measure)-wars!

..okrem toho, ako povedal v klube jeden z prominentnejších praktizujúcich zástancov inštitucionalizovaného parazitizmu:
"My židia sme ako opice. Ak jeden vylezie na konár, vytiahne za chvost ďalšie"

Dajte teda prosím Vojto nejaký rozumný dôvod "úspešnosti" židov okrem neustáleho obviňovania svojho japonského kolegu "Samosato-a".

284456

08.02.2013 00:45

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Smysl

udo1 85.?.?.?

Ale-ale, to tu máme gambit?
Chcete v rámci dema na Gógovom oltári kolegu obetovať,
žoldáka i s rancem spáliť?
Preregulovať, do extrému presoliť?

U budhistov ste mali, máte zrovna tak strelených psychopatov, ako v iných ideológiách. Tak aj mnoho dobrého..
"Boh dal človeku rozlíšenie."

Netvrďte tu chalani služobne oddaní(šicke tre i s Alfrédem),
že ste absolútne neschopní selským rozumom rozlíšiť, coš je v tom-kterém "náboženstvě", či "filosofi" v pořádku, co nejde dokopy s kostolným riadem.

Inak správne Anonym, ako sa v jednom starom egyptskom príbehu hovorí:
"Boh je Miera"
IN-Formácia,
zmena Formy(lat.obraz, gr.idea)
konkrétnych mier(komplexu: váhy, času, vzdialenosti, svetelnosti, farby, vône,..)
je tvorbou, strojením existencie(ma-thérie)

Boh vyzerá byť Mierou všetkých mier.
Niet vecí bez obrazu a preto ak On existuje, nemá obraz.
Preto je v islame na Jeho zobrazenie správne zákaz.

On je Mierom, pokojom optimálneho intuitívneho mechanizmu spracovania IN-Formácii, S-troja psychiky
1.Miery, 2.In-formácie a 3.Mathérie..
Podstaty predhebrejského mozaikového systému Sefirot - Sefer, Sipur, Sefar.
Oproti kaleidoskopu plochého vnímania štvoraspektového smrtiaceho cock-tail-u sveta človeku podobných opíc, oviec Amena-Ra: Net, Nef, Pašt, Sebek
V dnešnej reči fatálne iluzórne sociopatické kategórie Hmota, Energia, Čas a Priestor.
..kategórie otrokov zneužitého Sefirotu vládcov.

Tolerancia končí tam, kde prichádza zámerná lož a demaGhógia.
Na počiatku väčšiny veľkých filozofických systémov, relígii stála snaha o zväzok s najvyššou Pravdou.
Jej hľadanie, Spôsob jej hľadania s methodo-lógiou kritérií jeho úspešnosti.
Pravda je vždy konkrétna v definovanom vektore, matrici, tenzore mier.
Nemožno ju staticky uväzniť.

Ide o Spôsob myslenia, spracovania In-formácii, rozpoznanie(identifikáciu konkrétnej miery) a jej následný prenos(in-, či trans-formáciu) slovom, hudbou, rukou, pohybom,..nekonečný cyklus, špirálu strojenia osudu tými, ktorí objektívny proces riadenia osudu svojho a spoločnosti dostatočne chápu. Tí sú
1.viac zodpovední a
2.menej zodpovední(klanoví egoisti)
Ak tí druhí dosiahnu že ovce sa nezaujímajú o základný mechanizmus, úlohu Človeka, o s-trojenie lepšieho sveta,
ovce postupne ako druh zahynú, keďže nenaplnili svoj potenciál.
Ten sa totiž nezakladá na strihaní a rezaní.
Spolu majú pravdepodobne strojiť čiastočný Obraz, Odraz, námestníka Boha tu v tomto svete.

Čo bude ďalej?
Asi preto Issa povedal:
Nech je vôľa tvoja ako na ne-besách, tak aj na zemi.
Ja myslím, že Issa asi naozaj žil.
Múdrym Človekom bol,
no Boha z neho na truc chceli zvrhlíci spraviť.
Jeho menom 1.odporúčanie Moseho przniť.
Tak aj meno Atonovo zo skál vysekali,
no Mahomeda vnuknutie blázni ega nečakali
a Chronosa na vek zakopali.
Nie však dlhšie..

Myslite na svoju, našu budúcnosť chalani
a nepleťte si dokola ...

Automaticky kráceno

284471

08.02.2013 00:46

Demokracie, terorismus a tajný stát - 6.díl

RE: Nesmysl

udo1 85.?.?.?

Myslite na svoju, našu budúcnosť chalani
a nepleťte si dokola červavé hrušky s jablkami.
Ra je tu, v tomto svete.
Nečakajte Godota, bo padnete.

Bu-bu a hlavne brú [velký smích]

284472

Káva pro Zvědavce

88

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 143 čtenářů částkou 30 771 korun, což je 88 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Cca 120.000 migrantů zatím navezlo Turecko podél řeckých hranic, turecká TV propaguje Řecko jako bezpečný průchod do Evropy29.02.20 11:49 Řecko 0

Turecko nazvalo smrt jejich vojáků v Idlibu „útokem na NATO“28.02.20 18:13 Sýrie 0

A jak se připravuje na migranty Česká republika? Co, pane Hamáčku a Babiši?28.02.20 17:23 Česká republika 0

Polícia po spoločnom cvičení s vojakmi: V poslednom období dochádza k nárastu záchytov nelegálnych migrantov nielen na Slovensku, ale aj v susedných k28.02.20 16:56 Slovensko 0

Príslušníci tureckej armády zastavili prácu čerpacej stanice a zablokovali dodávky pitnej vody pre sýrsky región so 600-tisícovým obyvateľstvom28.02.20 16:34 Sýrie 1

Orbán: Očekáváme neustálé masívní útoky migrantů na jižní hranici Maďarska28.02.20 16:26 Maďarsko 0

NATO nás ochrání? Kdepak. Kvůli pohybujícím se proudům migrantům žádá NATO Rusko a Sýrii, aby zastavily ostřelování Idlibu28.02.20 16:10 Evropská unie 1

Ukrajinský podvod28.02.20 15:53 USA 0

Přeprava migrantů k řeckým hranicím je koordinová tureckou zpravodajskou službou MIT. Migranti jsou převáženi autobusy28.02.20 15:47 Turecko 0

Erdogan:72 hodin nebudeme bránit průchodu migrantů do Evropy - mohou se pohnout milióny lidí28.02.20 09:34 Turecko 9

Hraní si s ohněm - „velký pochod“ NATO na východ!27.02.20 19:32 Neurčeno 1

Assange má za sebou první dva dny slyšení u soudu, který má rozhodnout o jeho vydání do USA27.02.20 00:07 Británie 2

Video: Migrantky dupou švédské dívce po hlavě, migranti si to natáčí: "Zabij ji, wallah!"26.02.20 01:03 Švédsko 2

Muslim v autě najel do masopustního průvodu v německém Volkmarsenu - cílil hlavně na děti25.02.20 20:49 Německo 5

Slovenský parlament definitívne odmietol Istanbulský dohovor. SNS vyzvala prezidentku, aby to oznámila Rade Európy25.02.20 20:16 Slovensko 1

Z Česka bude brzy holina25.02.20 07:28 Česká republika 1

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 5

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 3

Měnové kurzy

USD
23,08 Kč
Euro
25,46 Kč
Libra
29,59 Kč
Kanadský dolar
17,23 Kč
Australský dolar
15,02 Kč
Švýcarský frank
23,92 Kč
100 japonských jenů
21,36 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
7,52 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
34,59 Kč
1 unce (31,1g) zlata
36 620,87 Kč
1 unce stříbra
384,92 Kč
Bitcoin
202 319,10 Kč

Poslední aktualizace: 29.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?