Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 168 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Lin .

Stránka: 1 2

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

03.12.2014 19:41

Třetí pohled na „Jsme (my, mladší generace) obětí systému?“

RE: Co může starší předat mladší generaci?

Lin 85.?.?.?

A ještě jednu myšlenku jsem zapomněla (Vladimír promine).
Při poslední aféře "červených karet" jsem si všimla, že v davu byla většina mladých. Tak jo - chtějí změnu, Zeman je pro ně nepřijatelný. Ale - mají promyšleno, co dál? Mají strategii, jinou koncepci řízení státu, vědí, kdo na jeho místo, aby "to" dělal líp a tak, aby "to" odpovídalo jejich představě o lepší, důstojnější budoucnosti? Mají vychované své vlastní kádry, kteří budou tu jejich novou koncepci uskutečňovat?
Jestli ne, budou stejně zneužití jako jejich rodiče při "sametové". Jsou opakovaně jen nástrojem v cizích rukách. Nástrojem, co vynese "na pozici" jen dalšího z "elitních" , s největší pravděpodobností mnohem horšího, než Zeman. Nesplní si své plány, ale budou stádovitě plnit plány úplně někoho jiného.

322630

03.12.2014 19:30

Třetí pohled na „Jsme (my, mladší generace) obětí systému?“

RE: Co může starší předat mladší generaci?

Lin 85.?.?.?

Aha... Mám otázku: Dnešní mladá generace, narozená "ve svobodě", stojí rovně a před nikým se nehrbí? Mluví otevřeně a kroky si řídí sama? Nebo je to tak, že se prodává pro iluzorní "blaha" ještě hůř, než jejich rodiče? A uvědomuje si to vůbec, že jednou bude v pozici svých rodičů, kdy jim děti stejně jako vy dneska řeknou - "a co se mám od tebe naučit, když jsi celý život hrbil hřbet a držel krok"? Nemyslíte, že odpovědnost za sebe nesete vy a ne rodiče? Jistě... svým přístupem a výchovou vám mohli ztížit "startovní pozici", ale tenhle "maratón" běžíte sám za sebe. A té generaci, kterou možná opovrhujete, můžete děkovat aspoň za poznání, že "tudy cesta nevede" a ta vaše by měla vést jinudy.
Většina lidí si o sobě myslí, že jsou po mravní a lidské stránce naprosto dokonalí a není třeba se nijak zdokonalovat a snažit se o osobní rozvoj. Oni jsou prostě dokonalí - a všechno špatné je vně nich.
Hrbit se a držet krok nikdo nemusel ani za "komančů" . Je to věc osobní čistoty charakteru. Pro někoho je normální upřednostnit vlastní svědomí před "klidem" a výhodami, které jim za "ohnutí se" systém skýtá. Bylo to tak v minulosti, je tomu tak i dnes. "Exempla trahunt" - ale potíž je si takový příklad umět najít. V celé této diskusi mluvím právě o tom.

322628

03.12.2014 18:57

Třetí pohled na „Jsme (my, mladší generace) obětí systému?“

RE: Já jenom...

Lin 85.?.?.?

Krátce: ano, tradice a kulturu nám ukradli, odřezali od kořenů a navázali "tradice" vlastní - nám cizí (a od toho pramení většina našich současných "problémů" ). Jednota bratrská je sice součástí naší minulosti a tradic, ovšem i ona je jen pokusem předků o záchranu tonoucího a po všech stránkách likvidovaného národa. Naše minulost se nezačíná kdesi v šestém století, kdy podle historiků jsme jakoby "spadli z nebe" - z ničeho nic se "vyskytli" v podobě negramotných skorozvířat. Kořeny sahají mnohem hlouběji a nám připisované "národní vlastnosti" jsou lží (včetně "švejkování" atd.). Prošli jsme si neuvěřitelným peklem a jen neuvěřitelnou "zarputilostí" (čistotou) našich předků jsme jako národ přežili. Stačí se podívat, na které úseky našich známých dějin (např. husitství) se hází největší špína (nebo jsou zpochybňovány) a z toho je možné pochopit, proč se to děje. Stačí si přečíst, co o nás prohlašovaly leckteré cizí "osobnosti" = zničit, vyhubit do kořene. Proč? Přijdete na to určitě sám...
Současná Ukrajina je pro nás ohromnou lekcí, kde se dá mnohému přiučit. "Vyhubit rebely do kořene" - to je trend, to se nejen hlásá, ale i dělá. Cílem je vybít nepoddajné a jejich místo nahradit těmi poddajnými degeneráty. Jedna z již profláklých metod "řízení" společnosti. Toto se dělo po staletí u nás, doprovázené přepisováním a překrucováním dějin...
Ještě se vrátím v onomu "pivnímu matrixu" atd.. Řečnické otázky k vašemu podumání - je tento obraz skutečný nebo je umělý, nám vnucený? Je skutečně typický Čech gaučový taťka s povahou Švejka a s lahví piva v ruce? Nebo je to jen někým vytvořený obraz, nenápadně podsouvaný, vrývaný po podvědomí národa (médii, knihami, filmy, reklamami, průzkumy...) a to tak vytrvale, že se s ním národ ztotožní? Platí skutečně asociace Čech = pivo? A pokud platí, tak odkdy? Platil vždy?

322624

02.12.2014 22:52

Třetí pohled na „Jsme (my, mladší generace) obětí systému?“

RE: Je to jasné, je to kapitalismus...

Lin 85.?.?.?

Ale... vy jste v nastínil jedno platné pravidlo - a to - všechno, co stojí na lži, je odsouzené k zániku. Vystihl jste rozpor slov a činů v systému "démonkracie". Ano, "někdo" nás podrazil a místo demokracie nám instaloval sektářskou démonkracii. A je dobře, že si to uvědomujete, protože právě o to jde. [smích]
Ono ani tak nejde o "západní demokracii", které dochází palivo. Jde o celý systém biblické koncepce řízení světa. Že se může nyní situace skončit válkou? Může, protože válka je nejrychlejší (a nejprimitivnější) způsob, jak znovu získat řízení společnosti, které ztrácejí.
Nevím, třeba vám toto pomůže k objasnění.

322549

02.12.2014 22:23

Třetí pohled na „Jsme (my, mladší generace) obětí systému?“

RE: Já jenom...

Lin 85.?.?.?

Ale Vladimíre... tohle nestačí na článek. [smích] Je tady povíc hodnotných příspěvků. Chtěla jsem jen nějak sjednotit ideu = že v podstatě každá generace má pravdu, protože systém nepracuje pro žádnou. Od mimin po starce. Naopak - úmyslem systému je rozeštvat generačně společnost, protože pak nedochází k předávání zkušeností (nejen to, ale nedochází ani k solidaritě, protlačují se sobci, egoisti a asociálové, spory odpoutávají pozornost od hlavního viníka). Odmítnout zkušenosti starších znamená přijít si na všechno sám = začínat zbytečně odznova a nalítávat na ty samé chyby. Neříkám, že nemít vlastní cestu. To je nutné, ale lehčeji to jde s tím, když víte, kde jiný pohořel. A jak je to dneska? Mladí si stěžují, že se jim rodiče nevěnovali (nevěnují). A kdo z těch mladých je ochotný vyslechnout si rodiče a předem neodsoudit jako "předpotopní kecy staříků"? Nemusí to být jen rodiče, ale někdo o generaci výš. Kultura myšlení (kterou výše nepochopil přispěvatel) je mj. o tom, že čerpám ze zkušeností jiných a umím je použít pro sebe. A já osobně se dneska spíš setkávám s tím, že mladí si myslí, jak jsou dokonalí, když umějí lépe než já ovládat mobil.
PS: Váš článek o současných "nihilistech" se mi líbil, jsou v něm dobré myšlenky i závěry.

322547

02.12.2014 21:50

Třetí pohled na „Jsme (my, mladší generace) obětí systému?“

RE: Já jenom...

Lin 85.?.?.?

Eh... já ale psala o kultuře myšlení národa - ne o kultuře národa. [smích] Kulturu národa = kořeny, které nás (obdobně jako strom) váží k rodné hroudě, drží jako národ pohromadě, bych naopak nikdy neměnila. Jeden z důvodů degradace je právě neznalost vlastních kořenů. Strom bez kořenů zahyne - stejně, jako národ, který zapomene a svou nedbalou či žádnou kulturou myšlení nalítává na překroucenou a přepsanou "hisTorii" (kořen slova Tóra).

322544

Dobře napsané. Systém stojí na idee (ideologii) konzumu, kde se kvalita člověka přeměřuje jeho schopností nahromadit = urvat si, vzít společnosti. Ne tím, co do společnosti vkládá (třeba i tím, že dobře vychová děti - v úctě k jiným, k práci jiných, v umění myslet a skládat si "obrázky" o skutečných podstatách dějů).

322529

02.12.2014 20:24

Třetí pohled na „Jsme (my, mladší generace) obětí systému?“

RE: Já jenom...

Lin 85.?.?.?

-pokr.
Vlastního myšlení, světonázoru, schopnosti chápat realitu a děje, které probíhají. Čím více lidí se bude vymaňovat ze "stáda", tím hůře se bude "elitě" společnost řídit, až ztratí kontrolu docela. Jenže pak je nutné, aby ke kormidlům nastoupili ti, kdo vědí, jak řídit společnost v zájmu většiny a ta většina takové uměla správně rozpoznat.
Bohužel, zatím je to tak, že většina chce mít jen ta samá "blaha", co má dnes "elita" a je schopná prodat sebe, aby se mezi ni dostala. S volbami do čela státu je to podobné. Mnozí volí "nové tváře" s naivní představou, že ti "noví" budou lepší, než ti profláklí. Nebudou - a to do té doby, dokud se nezmění kultura myšlení národa. A že to s ní není ještě tak moc dobré (ale také ne úplně ztracené) - o tom svědčí nedávné události kolem Zemana. Jaká "kultura myšlení" u lidí, kteří nejsou schopni rozeznat, o co jde?

322522

Společně s pohledem, který napsal Vladimír, to dává celkem slušnou mozaiku. Chtěla bych se pokusit zformulovat svůj názor na jádro problému.
V podstatě dohady "kdo za to může" jsou k ničemu. Všechny tu zmíněné problémy jsou důsledkem, ale ne příčinou. Nepozdává se mi házet vinu na rodiče - nebo obráceně - na nastupující generaci. Jaký čas měli rodiče na děti někde před sto lety? Jak se jim asi věnovali? Četla jsem deníček předka (doba okolo r.1890) jedné mé kamarádky. Pracoval už v šesti letech (vyřizování nákupů ve městě, hlídání dětí, nošení vody) a ve třinácti se stal jako nejstarší dítě hlavním živitelem rodiny, protože otec zemřel. Pracoval v cihelně. Máma si mohla v tehdejší době přivydělávat tak praním prádla, šitím nebo prací na poli - a to ne za peníze, ale za jídlo. Ten kluk si nikde ani slůvkem nepostěžoval na rodiče, na své "ukradené dětství" .
A je jasné, že v dnešním technokratickém světě se lidem těžce dýchá. Starým i mladým - není rozdíl, každá věková skupina se potýká se svými problémy. Systém totiž nepracuje pro většinu lidí, ale naopak je nastavený tak, aby sloužil menšině - elitě, kastě. A tento zrůdný systém nenabízí tolik potřebný ROZVOJ osobnosti člověka (po všech stránkách lidství), ale naopak ho ničí, dusí, degraduje. Není od věci otřepané "práce šlechtí člověka", pokud ho budeme chápat ve smyslu tvořivé práce. Ta jediná přináší lidem šťastný pocit dobře odvedeného díla, pocit potřebnosti pro společnost, pocit, že něco umím, zvládám, vynikám. A je jedno, jestli jde o práci manuální nebo duševní. Hlavní je - něco užitečného společnosti přináším a společnost to vidí, oceňuje. A pokud jde o práci, která člověku "sedí" a je k tomu ještě dobrá mzda (odměna), pak...
Mladý muž v článku okrajově naráží na problém - "menedžmentu se to nelíbí". [smích] Bodejť by se líbilo, když každý zručnější a umnější člověk představuje pro hloupé vedení hrozbu. A na hloupé nebo sociopatické vedení dnes narážíme velmi často, protože tito jsou "miláčky" systému. Jednoho přemýšlivého se zbaví velmi snadno, horší ale je, když se "šéfovi" sejde takových přemýšlivých "nestádovitých" víc.
Podle mého je cestou ke změně systému osobní vzdělávání se. Tím nemyslím na "tituly" v současném školském systému, protože ten je plně podřízený systému, který řídí naší společnost = vychovává lidi, neschopné používat informace v praxi, skládat si související do uceleného obrazu reality. Je třeba vzpomenout si na existenci svého svědomí a opustit tezi, že každý prostředek je dobrý k dosažení cíle (= účel světí prostředky). Ne - je to jinak. Čistota (srozumitelnější slovo třeba férovost) každého použitého prostředku posvěcuje náš cíl. Systém musíme změnit my sami - jenže ne revolucí, ale evolucí.
-pokr.

322519

22.11.2014 09:32

Budoucnost už není, co bývala

RE: Jsem asi staromódní...

Lin 85.?.?.?

To je, samozřejmě pravda. Demokratická většina nemusí zákonitě být tou moudřejší, více chápající "stav věci". To je také jedno z hlavních nebezpečí demokracie = že budou (neinformovanou, zmanipulovanou, zaprodanou ..atd.) většinou prosazeny zcestné a velmi nebezpečné myšlenky. V takových chvílích by měli ti, co chápou víc, předkládat nechápající většině informace, jiné (a lepší) alternativy řešení, poukazovat na nebezpečnost toho jejich řešení - včetně toho, kdo, jak a čím manipuluje. Kdyby u nás bylo vše OK, pak by tuto úlohu zastávala veřejnoprávní média. U nás není vše OK, takže informační úloha "spadla" na média alternativní ( a zaplaťbůh, že jsou, že to dělají).
Veřejnoprávní média naopak již několik týdnů doslova rozpatlávají "hulvátství" Zemana = přesvědčují váhající lidi, že Z. je "opravdu hulvát" (a manipulují - "většina si to myslí, přidejte se" ). Proč to dělají, je nejspíš jasné.
Neuslyšíte tam, že Z. řekl svá slova v "Hovorech", které poslouchá minimum lidí - desítky, možná stovky. Kdyby nebylo onoho rozpatlávání na "hlavním proudu", většina národa by ani nevěděla, že cosi takového řekl. Nyní "hlavní proud" staví na tom, že Z. jakoby ovlivnil "mravnost našich dětí" - a vyrobí na zakázku "velké pobouření většiny".
Základ je v tom, že nebýt rozpatlávání, nebylo by "pobouření", že Z. svým vystoupením nějakou "mravnost" nepoškodil, ale naopak podpořil (= odsoudil "dizidentky" riotky, které u nás někteří "mravní" chtěli vyznamenávat na Hradě). Je to právě Z., kdo se v tuto chvíli postavil na stranu tolik omílaných kulturních hodnot (tradic) - ač ne zrovna uhlazenými slovy. Tohle je podstatné - žádná politika. Proto by měl mít podporu všech lidí, kteří nějaké kulturní (lidské) tradice (hodnoty) vyznávají a odmítají se snižovat na úroveň zvířecí psychiky typu riotek.

321719

20.11.2014 19:36

Žádná americká ambasáda! Všechno bylo spontánní!

RE: Aeronet HOAX!!

Lin 85.?.?.?

Pokusím se. Nemyslím, že se Z. chová neadekvátně situaci. Vyšetřování? V podmínkách soudní moci, plně podřízené nefunkčnímu systému, by v nejlepším případě byl jedinec Franta Flinta, který jakože vše sám zorganizoval. A pokud by byl i nějak odsouzen, měli bychom tu vlnu protestů alá lidská práva, chudák chlapec, ještě nerozumné dítě - "onižeděti". Při současném stavu by vše vyšumělo a domnívám se, že by Z. byl za "senilního ješitu" = vše by se obrátilo proti němu. Možná na tuto eventualitu protistrana i čeká - dost vypovídající je, že policie při vajíčkovém incidentu nijak nezasáhla.
Beru v potaz současné snahy honem rychle objasňovat, kdo si objednal jakou demonstraci, kdo co nahlásil a že poukaz na americké prsty je zcela mimo. Tak... určitě by si demonstraci oficiálně neobjednala US ambasáda. Této variantě by věřil snad jen... [smích]
K akci se hlásí společnost jakási společnost Opona. Když se na ni podíváme blíže (stačí registr ARES), pak se mi zdá až příliš "politicky zapletená" na to, aby její akce byla "spontánní". Několik let po sobě příjemce dotací ze státního rozpočtu - od Min.zahraničních věcí (na jakýsi projekt z oblasti zahr. politiky a mezin.vztahů), Min.kultury (podpora kulturních akcí), Min.školství (multikulturní výchova aj.). Ukrajinské vlajky a účast ukronacistů - společnost Open Society staříka Soroše. Tolik k reáliím. Nyní k Zemanovi.
Ještě v únoru se Z. svými postoji nijak nelišil od havloidů. Jako zcela poslušná loutka (v rukách globální elity euro-asijského křídla) ostře vyběhl s ukrajinskou poslankyní Vitrenko na půdě EP (upozornila na neonacisty na majdanu, objednané politické vraždy, celkový stav rozvratu - a že to UA potápí). Během léta se však "cosi" změnilo (pravděpodobně na oslavách v Normandii) a Z. se snaží o vyrovnaný přístup - podobně, jako od jisté doby Klaus. Jaká změna a jaké "prozření" u něj? Dle mého názoru žádné. Stále "prodloužená ruka" euroasijského křídla. To, co se změnilo, je postoj euroasijského "elitního" křídla - ne Zemana. Vysílá zcela jasné signály zabedněncům lokálních elit, kteří si ještě nevšimli, že lokální elita USA (jejíž příkazy plní) jde proti právě probíhající směně jednopolárního systému řízení na mnohopolární.
Může se vám to zdát zamotané, ale jen na první pohled. Pyramida moci funguje přesně podle "pyramidy" a lokální elity jsou hluboce pod elitami globálními (třeba H. Kohl, který si nedávno posteskl, že Merkel byla "takové nadějné děvče" a nyní je plně v područí USA) a i ti mají své loutkovodiče. Pro posouzení reálného stavu věci je třeba poslouchat "dynosaury" typu Břežinský, Kohl, Kissinger (všichni patří do vyšší kasty = ke globální elitě).
K otázce, proč se Z. neopře o své voliče - protože za současného stavu se není ještě o co opřít.

321602

20.11.2014 18:20

Projev, který nikdo neslyšel

RE: Malá poznámka

Lin 85.?.?.?

Hm... docela zvláštní náhodička s těmi studenty. Čína - studenti, Ukrajina - studenti (dodnes se jim říká "onižeděti"). To jen namátkou, co si vzpomínám... Ne nadarmo má vzdělanost sestupnou tendenci (myslím tím schopnost sestavování vlastního světonázoru, orientace v geopolitice i lokální politice).
Jasně, na první pohled to může vypadat, že studenti = inteligence národa = hybná síla. Ale jen na první pohled. Z mého hlediska je to o nejsnadnější manipulovatelnosti. Svědčí o tom i tzv. "sametovka" = jak rychle se za zády (možná) idealistických mláďat objevila skvadra těch, co veškerou moc převzali a ideály poslali do kytek.

321598

19.11.2014 20:02

Žádná americká ambasáda! Všechno bylo spontánní!

RE: Aeronet HOAX!!

Lin 85.?.?.?

No, samozřejmě, že to hoax být může. Ovšem otázka je, proč byl vypuštěný...
A ještě se zeptám trošku jinak - v souvislosti s "americkými prsty":
Proč v demonstraci proti údajnému hulvátství českého prezidenta vlají ukrajinské vlajky? Proč vlají i nyní - na demonstraci přímo u Hradu? Proč se zázemí "červené demonstrace" jakousi "náhodou" ocitlo pod sochou Husa, kde již několik měsíců hyzdí plac ukrajinský "majdanovský" stánek? A co se mají co ukrajinští gastarbeiteři vyhraňovat vůči českému prezidentovi, že uvažuje pozvat Putina? Co je jim do českých vnitropolických záležitostí?
Nevím o tom, že by obdobný český "stánek" stál kdesi v Kyjevě pod sochou Šucheviče a čeští aktivisti pořádali demonstrace proti Porošovi.
Na otázky je celkem jednoduchá odpověď - a tou je Open Society, nadace G.Sorose.
Z mého hlediska - hoax, nehoax. Hádat se o krabičku je směšné, když "červené ruce" jsou zcela jasné a prokazatelné = reálný základ je pravdivý.
Ti oslíci s červenými kartami, kteří si myslí, jak moc jsou "angažovaní", si totiž vůbec neuvědomují, že právě jejich rukama se můžou "elity" pokusit rozpoutat v Evropě peklo. Když se to ne tak zcela podařilo v Kyjevě, může se podařit (ve stejně blbé) Praze.
Zeman není žádný vysněný prezident - ale v tuhle chvíli stojí na straně, která se snaží těmhle nechutným válečným plánům (kde Evropa bude krvácet a USA bohatnout) zamezit.

321452

29.10.2014 21:29

Vede CIA pomlouvačnou kampaň proti Putinovi?

RE: Pomlouváčná kampaň proti Rusku, nejenom Putinovi

Lin 85.?.?.?

No... doktrína (idea) fašismu právě z Itálie vůbec nepochází. To je právě ta chyba, kterou bezmyšlenkovitě opakuje naprostá většina lidí. Fašismus je mnohem starší a kořeny hledejte hodně hluboko v čase. Vy uvádíte jen jednu z forem fašismu = tu korporativní. Ale on existuje také monarchofašismus, agrární fašismus, vazalský fašismus aj.. V podstatě jde o to, když je státní moc absolutní a v rukách hierarchicky uspořádané elity - a "neelita" je pod jejím diktátem (plně podřízena). Jedním z nejstarších fašistických společenství je Indie se svým systémem "neprodyšných" kast. Fašismus nemusí totiž stát stát jen na doktríně militarismu nebo rasismu. Může být založen třeba i na mysticismu či náboženství. Jde o to, že státní moc (zákonodárnost) je ustanovena jen v zájmu úzké vládnoucí elity.
Víc asi netřeba rozebírat, protože se lišíme už v samotném chápání významu slova "fašismus".

320014

28.10.2014 21:15

Game Over, aneb jak Putin odpravil světovou politiku na penzi

RE: Na Seznamu

Lin 85.?.?.?

Spíš je to jen něčí zbožné přání, aby to tak bylo. Nic nenasvědčuje tomu, že by byl nemocný.
Pro zajímavost: americké propagandistické organizace (svázané s US administrativou, přesně ty, na které vydyndala H. Clintonová tolik peněz) si nedávno postěžovaly, jak je jejich práce nyní těžká. Rusko si dle nich dělá co chce a odmítá uveřejňovat ty "správné" zprávy od nich. Co víc - prý si drze dělá svůj vlastní výklad událostí a ten pak mediálně předkládá, čímž "ohrožuje demokracii" u ruskojazyčného obyvatelstva a to po celém světě.
Prý "zatímco jsme se soustředili na nové světové výzvy, Putin stvořil za našimi zády obrovskou informační mašinérii, která nyní šíří protiamerické nálady a ohrožuje veřejné mínění po celém světě".
Předpokládám, že zpráva o Putinově smrtelné chorobě bude právě z těchto "jediných správných" zdrojů. [smích]

319925

28.10.2014 21:03

Vede CIA pomlouvačnou kampaň proti Putinovi?

RE: Pomlouváčná kampaň proti Rusku, nejenom Putinovi

Lin 85.?.?.?

Přesně tak to je. Když ona si většina představuje pod fašismem tak leda Hitlera a SS.

319924

28.10.2014 21:01

Game Over, aneb jak Putin odpravil světovou politiku na penzi

RE: takych uz tu bolo - co vedeli co chce vlast

Lin 85.?.?.?

Putin je diktátor a kohosi zavírá? A to máte odkud? To jako že vydá rozkaz a kohosi zavřou? To jsou mi ale směšné představy... [smích]Leda tak, že by šla řeč o "demokratické Ukrajině - to bych souhlasila.
Ta tzv. opozice, které v Rusku pěkně šlapou na paty (ne Putin, ale Duma), jsou financovaní zvenku - s cílem vrátit Rusko do starých jelcinovských kolejí. Stejně tak neziskovky (např. Člověk v tísni), co jsou financované zvenku a jejich jedinou činností je "hlídat demokracii", ovšem tu, co si představují určité mocenské kruhy. A úplně totéž je to i s novinami nebo televizními stanicemi, kde úkolem je to samé. Prostě jedním slovem - pátá a šestá kolona. Je snad normální hýčkat si záškodníky?
A s tím Krymem a i "menšinami" na UA to máte víc jak pomotané. Ruská národnost je na Donbasu naopak většinou a Krym (Chruščovův dárek) chtěl zpět domů již při rozpadu SSSR a od té doby ještě několikrát, což vláda UA úplně ignorovala.

319923

28.10.2014 20:44

Vede CIA pomlouvačnou kampaň proti Putinovi?

RE: Pomlouváčná kampaň proti Rusku, nejenom Putinovi

Lin 85.?.?.?

Asi tak. [smích] Navíc je to oligarcha - a mít oligarchu/y nejen ve vládě, ale přímo na místě ministra financí, je přímá cesta kamsi k Neumětelům. Což, bohužel, mnoho našich lidí stále nechápe a jako důvod pro obhajobu uvádějí, že když B. umí řídit firmu, musí umět řídit i stát. Na stejné hrábě šlapou už přes dvacet let Ukrajinci - a my je "volbou" B. začali napodobovat...

319921

21.10.2014 21:45

Pokus o revizi výsledků 2.světové války

RE: Perfektní a objektivní anallýza

Lin 85.?.?.?

Já nevím... Ohledně hladomoru mi ve vašem příspěvku k úplnosti chybí aspoň malá poznámka k sankcím. Ne těm dnešním, ale k těm, co byly uvalené na SSSR tehdy. Myslím tím tzv. "zlatou blokádu" a ta trvala tuším že až do r.1934. SSSR měl zlata dostatek, takže páni "venku" uvalili sankce právě na něj = že SSSR nesměl platit "venku" zlatem.
Obilí bylo tedy jednou z hlavních vývozních komodit a právě za to "dostával" (tj. kupoval) Stalin od "západu" ony technologie. Nedostával je zadarmo - to se mýlíte. Znáte snad jediný případ, kdy "západ" někoho (něco) financoval jen tak - pro radost a nezištně? Požadavek velkých výnosů je vysvětlitelný a stojí v pozadí i tzv. kolektivizace.
A další, co je dneska morem současných "historiků", je připisování hladomoru Haliče na vrub Stalinovi. Lvov a celá Halič byla tehdy součástí Polska - ne SSSR. A přesto se objevují tklivé články, jak Stalin týral v r. 1932 ubohé Lvovany hladem...
Bez zajímavosti není ani tehdejší sabotáž trockistů z vedoucích oblastních míst (dá se říci, že straničtí úředníci), kdy nechali potraviny (hlavně brambory) z jiných oblastí hnít na nádražích ve vagónech a nikterak nespěchali, aby se jídlo dostalo na místo určení.

319523

20.10.2014 19:59

Varování před bouří v Íránu

RE: Vysvetlenie

Lin 85.?.?.?

No... vzhledem k tomu, že zpáva je ze 14.10., tak už by cosi někde vyplavalo. Čtu ruské zprávy pravidelně - a nic o tomto jsem nezachytila (a to ani u "opozičníků". Jediné, co nyní probíhá, je vojenské cvičení na Východě.
Tak nevím... Ale vzhledem k tomu, že zpráva je z ukrajinského zdroje, pak bych na její pravost nedala ani pěťák. [smích]

319437

20.10.2014 19:54

Varování před bouří v Íránu

Neobávala bych se

Lin 85.?.?.?

Neobávala bych se nějaké íránské "atlantičnosti", tj. přiklonění k USA. Íránci nejsou blbci. [smích] Myslím si, že je jim jasné, že současná "přívětivá tvář" USA je jen kvůli tomu, aby se angažovali v boji s ISIS a tahali horké kaštany z ohně (však USA prosí i Rusko, aby se "angažovalo" - sankce nesankce).
Jestliže mají zájem dodávat do Evropy plyn, tím lépe pro Evropu - ne pro USA. Spolupracovat a obchodovat s Evropou - to není žádná "zrada revoluce", ale zajištění íránské budoucnosti. Obchod by byl výhodným jak pro Evropu, tak pro Írán.
Čína bude dostávat nyní dost velké množství plynu ruského, takže "svůj plyn" už zajištěný má, tj. její ekonomika případným íránským "výpadkem" neutrpí.
Mj. - Írán nyní stále aktivněji spolupracuje s Ruskem. Byla uzavřena rámcová dohoda o výměně nafty za zboží nebo nafty za elektrickou energii (v USA to vyvolalo silné rozhořčení a nevoli).
Na nedávném zasedání přikaspických zemí bylo rozhodnuto o teritoriálních vodách Kaspiku (Írán se účastnil), bylo dohodnuto, že žádná ze zemí nedovolí u Kaspiku americké základny (a Američani s tím počítali jak s hotovou věcí). Touto dohodou se také zamezilo jakékoliv přikaspické zemi vést územím plynovod/ropovod bez souhlasu ostatních zemí.
Nevím... Přijde mi, že autor vidí "globál" stále ještě starýma očima. A on se ten "globál" za poslední rok velmi změnil...

319436

12.10.2014 10:11

Novorusko: A za co jsme vlastně umírali?

RE: Z toho článku trčí pejzy na sto honů

Lin 85.?.?.?

Jo, má to stejnou hodnotu, jako stejný rozhovor např. s naším Kocábem. Jenže - to autor překladu nejspíš nevěděl, že "El niňo" je takový malý ruský Kocáb... [smích]
Já osobně takový článek vítám, protože běžně bych o něj nezavadila. Aspoň vím, že se "kolonisti" stále nevzdávají a dokola to zkoušejí. Naposledy v červnu (také aféra jak hrom), kdy jistý "přítel Donbasu" (jméno si nepamatuju) obvinil Strelkova ze zrady a zbabělosti (že opustil Slavjansk) a Rusko obvinil ze zrady - že nechce vojensky zasáhnout.
Strelkov je jen další jejich zneužitou obětí.

318922

12.10.2014 09:20

Novorusko: A za co jsme vlastně umírali?

RE: Pořád nechápu smysl podobných přeložených příspěvků

85.?.?.?

Eh... až teď jsem si všimla, že jde o rozhovor s tím vyzáblým "EL"... Takže - situace je víc než jasná. Tento pán je je v Rusku profláklý protiputinovec, takže to poslední, o co mu jde, je nějaké "blaho" Novoruska či Ruska.

318913

12.10.2014 09:10

Novorusko: A za co jsme vlastně umírali?

RE: Pořád nechápu smysl podobných přeložených příspěvků

Lin 85.?.?.?

Pokusím se odpovědět. Strelkov, ač Rus, nemá s Putinem co do činění (a pochybuju, že se kdy nějak setkali), takže není rovnítko mezi kroky Putina a Strelkova. Strelkov je voják s monarchistickými tendencemi (tj. jeho vzorem je carské Rusko). Navíc se kolem něj v posledních měsících shromáždila svita profláklé ruské páté (a šesté) kolony - viz ten vyzáblý "bloger" EL "něco", který je na videjku pod článkem. Strelkov je nyní pod jejich vlivem - proto tolik rozporuplných prohlášení, často pouze vydávaných za Strelkovova prohlášení. A pochybnosti, že v samotném Rusku probíhá intenzivní boj za odstranění Putina, asi netřeba nějak zdůrazňovat (za šestou kolonu kope např. Žirinovský).
Závěr ke Strelkovovi: udělal moc záslužnou a gramotnou práci, které je třeba si vážit. Uchránil masakru spoustu lidí. Ale nyní již není "velitelem", protože jeho názory se rozešly s názory Novoruska.
K Novorusku: Minsk v žádném případě není zradou. Jako zradu ho prezentují právě "kolonisté". Minsk je prvním krokem, jak dostat Novorusko na diplomatickou půdu, do povědomí "mocných". Zvítězit pouze vojensky je k ničemu, když vás okolní "mocný svět" prostě neuzná a vyhlásí vás za bandity, teroristy. Od Minska se již i v "západním" slovníku operuje s názvem Novorusko - předtím šlo jen o "separatisty, teroristy" a o Ukrajinu. Konkrétně Zacharčenko to ví (bylo mu vysvětleno) - nekoná žádnou "špinavou práci". Demarkační čára je v tuto chvíli také velmi důležitá, protože je nutné se připravit na zimu. Všichni ale vědí, že bude ze strany UA porušená, takže...
Poslední - novoruská armáda: Výborných velitelů jsou tam již desítky, my známe jen ty, kteří se nějak mediálně prezentují. O vojáky (domobrance) také není nouze a jejich počet se bude zvyšovat každým nově osvobozeným místem. Ti, co zůstali na území UA, si většinou nemohou dovolit vstoupit do domobrany, protože by nechali rodinu a domov "u nepřítele". Čekají jen na to, až bude domov "v týlu".
Závěr: článek je psaný někým, kdo nechápe - nebo někým, kdo naopak chápe a pracuje pro "kolonisty".

318912

19.07.2014 08:27

Let MH17 skončil nad Ukrajinou

RE: Lzi

Lin 85.?.?.?

Pravda. Co jsem se dočetla, BUK je celý systém (ne jedno zařízení) a vyžaduje profesionální obsluhu. Než je vůbec schopný vystřelit raketu, zabere to 5 minut. Ti největší profíci to prý stihnou za 4 minuty. A u toho malajského letadla byly pouhé 3 minuty, než opustilo prostor, kde mohlo být zasažené "náhodně". Takže to znamená, že ten, kdo eventuelně použil BUK, musel mít informace o tom, kde se právě letadlo nachází (v jaké vzdálenosti) a střílel záměrně.
Obránci informace leteckých dispečerů mít nemohou.
Navíc - podle informací těch, kdo už trosky obhlídli - to spíše vypadá, že letadlo s těmi ubohými lidmi bylo sestřeleno (spíše tedy "doraženo") ze vzduchu. BUK dle informací ruského Ministerstva obrany na území Ukrajiny skutečně v ten den "pracoval", ale pravděpodobně se netrefil.
Musíme si počkat na více informací, protože různých verzí i dezinformací je v tuto chvíli až příliš...

313473

01.06.2014 07:54

Irák: Největší ropná loupež v historii?

RE: A tomu se říká demokracie

Lin 85.?.?.?

Jene, použiju ještě další ze svého přídělu příspěvků, abych vám napsala, že s vámi v tomto případě souhlasím. Jestli Moiry psala (doufám, že se v ženském rodě nepletu)o rabování památek na území Iráku, pak její příspěvek byl plně na místě. Jedním z průvodních jevů anglosaské koloniální války je i tato "činnost", která nesouvisí jen s výnosným obchodem velmi cenných artefaktů, ale hlavně v ničení svědectví o dávných kulturách = soupeřích anglosaské civilizace. Důvod je celkem jasný = lepší podmínky pro falšování historie. Irák nebyl jediným, ke stejnému došlo v Afghánistánu, Libyii, Gruzii a mělo dojít i na Krymu.
A velký souhlas s vaším červeně psaným slovem "férovost" a k textu doplním, že ona férovost (= schopnost spravedlivého jednání) je jedním z Lidských znaků.
Omlouvám se čtenářům, že jsem nepsala k tématu Iráku, prostě mě zaujal příspěvek, který jsem neodolala rozvinout. A omlouvám se i Moiry, jejíž příspěvek jsem sice nečetla, ale pokud byl o ničení a krádežích památek, měl tu své místo.

310937

31.05.2014 15:44

Irák: Největší ropná loupež v historii?

RE: A tomu se říká demokracie

Lin 85.?.?.?

Díky, snažím se neplýtvat místem ani příspěvky. [smích]
A když už nyní píšu, vměstnám ještě další zprávy. V Kyjevě se zas perou, protože jim chtějí uklidit "majdan". Znovu pálili pneu a házeli koktejly, ale jen po asfaltu - na zastrašení komunálních služeb. "Osadníci" majdanovského městečka nepustí blíž ani novináře.
Druhá zpráva je nepotvrzená, takže berte s rezervou, spíš jako zajímavost. Pravdivá je část ohledně ukrajinských hranic, sporná - nepotvrzená část je ta, zda byl problém skutečně vnesen na půdu OSN. Ona totiž Ukrajina od rozpadu SSSR nebyla schopná zaregistrovat svou státní hranici, takže podle mezinárodního práva neexistuje jako suverénní stát. Celé její území je právně ruským - jako území nástupce rozpadlého SSSR.

310916

31.05.2014 13:01

Irák: Největší ropná loupež v historii?

RE: A tomu se říká demokracie

Lin 85.?.?.?

Příspěvek se mi líbí, takže se ho pokusím rozvinout. Od konce.
Jestliže se nám ve vládě objevil Babiš (i jiní podobní), pak jsme udělali krok např. k ukrajinským poměrům, kde už léta je státní rozpočet jako černá díra. Dříve jsme měli politiky jako loutky v rukách oligarchů, dnes máme přímo oligarchy ve vládě. Nu... "pokrok", za který jako národ hodně zaplatíme...
K Putinovi: Když se ho jednou novinář ptal, jakou vlastností by chtěl vládnout, odpověděl - předvídatelností. A o tom to je. Nic nemůžete řídit, pokud nevíte, kam řídíte a proč. Jako řidič auta, který sice točí volantem a šlape na plyn, ale vůbec nemá kontrolu nad autem, neví, kam ho veze. V tomto postavení je většina politiků. A pokud skutečně neřídí oni, pak to za ně dělá někdo jiný, aniž by to oni sami chápali (jsou něco jako děti na dětské atrapě auta).
U Putina došlo k tomu, že se stal skutečným řidičem skutečného auta. Cesta k tomu dlouhá a ne jednoduchá. Ovšem - neřídí sám, to by nezvládl nikdo. Má nyní svůj tým lidí, ale vyhráno stále nemá. I v Rusku existuje vedle páté kolony ještě kolona šestá, tj. ti, kteří jakoby souhlasí s novou koncepcí řízení, ale na pokyn svých chlebodárců ji sabotují.
V současnosti je v nadneseném slova smyslu celosvětové dění podobné velké šachové partii, kde velmistr, zvyklý na hráče okresních přeborů, narazil na hráče své kvality.
V čem spočívá nynější význam Putina? Nabízí totiž světu alternativní koncepci řízení, založenou na spolupráci a vzájemném respektu. Alternativní vůči anglosaské, od základu otrokářské a koloniální, tj. fašistické.

310910

30.05.2014 21:58

Za co bojují polské eskadry smrti na Ukrajině?

RE: určitě stojí za skouknutí!

Lin 85.?.?.?

Možná by vás mohlo zajímat i toto videjko . Týká se tématu - konkrétně toho, na co navazuje Pravý sektor a jak a kým se "benderalizovala" Ukrajina. Jde o 1.díl.
Je to rusky, ale když zvládáte Fursova, tak tohle levou zadní. [smích]

310874

30.05.2014 08:22

Za co bojují polské eskadry smrti na Ukrajině?

RE: Pravý sektor a jeho postoj k Polsku

Lin 85.?.?.?

Slovní spojení Kyjev = banderovci/nacisté/fašisté se mi jeví jako dostatečné a vypovídající. Všechny tři skupiny lze totiž zahrnout do jednoslovného názvu "benderovci" a všechny také vykazují společný znak = fašismus.
Asi ne zcela náhodou se ofic definice fašismu velmi různí a dá se říci, že co "politolog", to jiná definice. Důvodem je (podle mého) zakrývat fakt, že v takovéto společnosti žijeme = že je onou "demokracií", která se nám předkládá.
Přitom poznávacím znakem fašismu je kastovní systém (tj. elitářství), kde velmi úzká skupinka lidí "vládne" při zohledňování pouze svých vlastních zájmů - zbytek je "masa", používaná právě jen za účelem elitářských cílů. Nejstarším fašistickým modelem je indický kastovní systém. Je chybou odvozovat existenci fašismu pouze od minulého století.
A k označení "benderovci":
- takto se již někde od 17.stol. na ruském území označovali zrádci - kolaboranti, kteří pro své vlastní výhody zabíjeli, terorizovali a prodávali do otroctví vlastní lidi. Hlavní výhodou bylo, že jako "pravá ruka" jakéhokoliv nepřítele požívali kastovních (elitních) výhod nad svými spoluobčany (podobnost např. s našimi kolaboranty není náhodná).
Označení se vžilo za rusko-tureckých válek a při použití pořekadla "Poturčenec horší Turka" získáme celkem vypovídající obrázek.

310841

29.05.2014 19:41

Za co bojují polské eskadry smrti na Ukrajině?

RE: Není Putin jen

Lin 85.?.?.?

Bez obav. Rusko nic nezmírnilo, stačí si vyposlechnout Čurkina na včerejším mimořádném zasedání OSN. Nebo dnešního Lavrova ve Venezuele. A že zrovna nyní mlčí Putin? "Jestliže Putin mlčí, je celý svět ve střehu". Asi tak.
Putin není Obama, který včera opět vyhrožoval a přesvědčoval, že USA jsou pro svět nepostradatelnou zemí. A není ani madam Psaki, co zas včera perlila a na tiskovce a jako mluvčí Bílého domu novináře přesvědčovala, že "plyn teče potrubím ze západní Evropy přes Ukrajinu do Ruska" a "jestliže se Bělorusko odváží vstoupit na území Ukrajiny, pak americké námořnictvo okamžitě zasáhne u jeho břehů".

310813

05.05.2014 21:54

Washington usiluje o zánik Ruska

RE: Myslím, že toho PCR zbytečně démonizujete

Lin 85.?.?.?

Troufám si tvrdit, že alternativ pro Rusko je víc. [smích]
A žádná "třetí světová" nebude. Co ale reálně hrozí a ve skutečnosti už probíhá - je alternativa války "partyzánské" - lokální.
USA svými tanečky kolem Ukrajiny sleduje více cílů a všechny byly v podstatě v této diskusi vyjmenované (např. pan MOU je pěkně shrnul). Jen jsem nenašla cíl zásadní (ale možná jsem se přehlédla).
Jde o transatlantickou dohodu - tj. obchodní svaz s EU.
Pro USA je životně důležité přervat obchodní svazky EU s Ruskem a přeorientovat celou Evropu na sebe. Svazky s Ruskem se v poslední době nebezpečně (pro USA) "rozrostly" a většina evropských investorů již nechce obchodovat za pouhé barevné papírky a jistější je pro ně Čína, Rusko - v podstatě nabídka Brics. Putin v několika svých projevech konkrétně uvedl, jak a v čem má spojení s Evropou budoucnost.
USA reálně nemá v současné době co nabídnout.
V podstatě nepřímý důkaz toho, co říkám, vidíte např. ve vyhlášení německých, italských, anglických, francouzských... byznysmenů, že na nějaké sankce kašlou (že nejsou sebevrazi) a hodlají s Ruskem obchodovat - sankce nesankce. No... dokonce i některé americké firmy se vyjádřily stejně a pokračují dál v projektech, které už mají uzavřené.

309660

04.05.2014 23:00

Obrázek lepší než tisíc slov

RE: K šesté fotografii

Lin 85.?.?.?

Některým ano, některým ne. V budově se v té době pohybovali jen "pravoseki" (jakoby "osvobozující" budovu od "separatistů" ) a milice, hlídkující venku, jiné lidi dovnitř nepustila. Tak to alespoň píší.
Žena byla uškrcena šňůrou od telefonu.
První pokus o rozbor nesrovnalostí na fotografiích zde.
Autor upozorňuje např. na střelné rány, na barikády uvnitř budovy, na nezvyklou polohu těl (přemisťovaných posmrtně), na ohořelá těla v patrech, kde vůbec nehořelo, na zčernalou horní polovinu těla (což svědčí o polévání obětí hořlavou směsí) aj. Také jsou tam jasně vidět "operativci" - stejní, jako na majdanu v Kyjevě, označení červenými páskami na rukávu.
Všechno to vypadá na předem naplánovanou akci.

309540

04.05.2014 19:43

Obrázek lepší než tisíc slov

K šesté fotografii

Lin 85.?.?.?

Na šesté fotografii (snad jsem dobře počítala) je těhotná žena, přehnutá přes stůl. Kancelář je ohněm netknutá. Šlo o zaměstnankyni domu odborů.
Podle tohoto videa žena neumřela na zadušení dýmem, ale byla zavražděna "pravoseki". Je slyšet její silný křik o pomoc, pak ticho a pak z okna stejné kanceláře vyvěšují UE vlajku.

309514

04.05.2014 17:56

Obrázek lepší než tisíc slov

RE: Žádost diskutujícím

Lin 85.?.?.?

No... pokud se dovoláváte "logických argumentů", měl byste nejprve nějaké předložit sám. Kde jsou? Stropnický podle vás logikou oplývá?
Tady si můžete počíst cosi logičtějšího o "misi OBSE".

309498

04.05.2014 17:17

Obrázek lepší než tisíc slov

RE: A kdo to platí ? No že se ptám....

Lin 85.?.?.?

Dobré shrnutí. Jen dodám, že si sám financuje také kárnou bojovou skupinu "Šturm" a "Východ", sestavené právě z "pravoseků".
Kolomojský patří svým počínáním k těm židům, kvůli kterým mají jiní židé těžkou hlavu.
Např. tito židé z Izraele (původem z UE) na rozdíl od mnoha našinců dobře chápou, co se stalo v Oděse.

309494

04.05.2014 16:42

Obrázek lepší než tisíc slov

RE: Re:

Lin 85.?.?.?

Hm... a kdo a co je Pravý sektor - to vám asi zůstává utajené, že? A určitě nic nevíte o bojových kárných skupinách, formovaných samotnou "vládou" (tedy - vaše slovo, mé zní chunta) a skládajících se právě ze žoldáků ultras a neonaciků. Asi nic netušíte, že chunta vydává UE pasy pro nacižoldáky z celé Evropy, nyní hlavně z Polska a Pobaltí. Ještě se ptáte, co s tím má "vláda" společné? Však sama je složená z nacistů! Samotný "ministr vnitra" Avakov dal příkaz oděské milici, že smí zasahovat jen proti "separatistům", ale "pravoseki" a majdanovce nechat na pokoji.
Víte vy vůbec, co se v Oděse skutečně stalo?
Že banderovští pohrobci zablokovali ty chudáky v budově a zapálili ji molotovy? Že ty, kteří se přece jen dostali nějak ven, dobíjeli? Že se smáli, když poloudušení lidé na římsách volali o pomoc, a volali - tak skákej, zmrde! Sláva Ukrajině! Že v ulicích blokovali přijíždějící hasičská auta, vytahovali ven hasiče a surově je bili, rozmotali hadice a rabovali nářadí?
Jasně... podle vás za to může Putin, že? [bliji]
Svědectví a videjek o tom je dost - stačí nebýt líný a pohledat si sám, než vynesu soudy.

309487

No... ono ze zprávy nevyplývá, že by všechny střely byly z jeho zbraně - jen ta jedna a zásadní. [smích]
A jinak - máte pravdu, že z Muzyčka bude perfektní mučedník (už se na tom pracuje, pohřeb v Rovnu měl kolosální, i s věnci a průvodem, skoro jako Havel) a za všechno může Putin (ta mladá dáma je novou prokurátorkou Krymu). [smích]

307573

No... když už je řeč o Muzyčkovi, mám tu včerejší zprávu Ministerstva vnitra Ukrajiny ohledně jeho smrti.
To vydalo prohlášení, že Muzyčko byl střelen pětkrát - dvakrát do nohy, třikrát do hrudi. Čtyřikrát šlo o průstřel, jedna kulka v těle zůstala a to ta, co šla do srdce. Při analýze bylo zjištěno, že jde o kulku (berte s rezervou názvosloví, já se nevyznám v odborných názvech)z jeho vlastní zbraně. Zjistili to porovnáním s kulkou, co zranila jednoho "Sokola" (spec. oddíl) do ruky.
Takže... jsem mírně zmatená, protože mi ze zprávy vyplynulo, že se střelil sám... [zmaten] V ruštině zde.

307559

Pravda - neuvidíme. Oni totiž přijali. Hlasovali několikrát a nakonec přijali. Majdan se znovu aktivoval. V noci na pátek znovu šturmovali parlament a to nejen kvůli ministru vnitra (samozvanému), který nechal odstranit Muzyčka. Poslanci opět utíkali zadníma dveřma.

307551

10.03.2014 11:22

Rabování Ukrajiny začalo

RE: Krymské úřady obvinily Kyjev z rozprodávání Ukrajiny

Lin 85.?.?.?

K Chevronu mám ještě jedno.
To, že se má na Ukrajině těžit břidlicový plyn, to jsem věděla. Ale nevěděla jsem, že smlouva je už uzavřená a podepsal ji už před časem Januk. A ta smlouva zahrnuje nejen "150 let vlastnictví" všeho, co v zemi je (včetně vody), ale také "ochranu těžařů silou".
Takže území, na kterém hodlají frakovat, bude vláda Ukrajiny "chránit" proti svým občanům, tj. musí silou zasahovat v případě protestů. Prý to tak má Chevron ve smlouvě s jakoukoliv vládou země, kde frakuje.
Včera tuhle informaci řekl p. Sojka ve vysílání rádia Svobodný vysílač.

306324

06.03.2014 10:18

Moskva obrací role v Kyjevě

RE: Kdo, je kdo, v teto Brezinskeho chachovnici pesakem a kdo generalem?

Lin 85.?.?.?

Není zač, Vladimíre. [smích] Ono dnes vyznat se v šumu tolika protichůdných "zpráv" není vůbec lehké. Navíc ty zprávy vycházejí jakoby z "oficiálních zdrojů". Tahle o lodích je převzatá "jakoby" z Turecka, ve skutečnosti je původcem Interfax Ukrajina (úplně stejné to bylo v případě rozhlášení "ruského ultimáta" ). Je potřeba zachovat chladnou hlavu a nepanikařit, i když je to zveřejněné třeba i na ofic stránkách.

306073

06.03.2014 09:49

Moskva obrací role v Kyjevě

RE: Kdo, je kdo, v teto Brezinskeho chachovnici pesakem a kdo generalem?

Lin 85.?.?.?

Roberte, ta zpráva o "US lodích" je podvrh ze strany ukrajinské tiskové agentury. Lodi dosud kotví v Pireu a hnout by se měli někam až zítra, tj. 07.03.
Zde máte odkaz , i když je povětšinou rusky.
Od pondělí začala na Ukrajině (přímo v Kyjevě) pracovat početná skupina těch, kdo podvrhy vyrábějí. Cílem je jednak blokovat kompromitující (a pravdivé) informace o dění, jednak do světa vysílat poplašné zprávy o "bojových operacích" a "ruských zvěrstvech".

306070

05.03.2014 08:14

Moskva obrací role v Kyjevě

RE: Lež v přímém přenosu

Lin 85.?.?.?

Netahá, Emile. Na Krymu se skutečně vyskytuje určitý počet ruských vojáků, ale ne jako "invaze". Jsou to vojáci Černomořského flotu, kteří tam jsou už spoustu let a to v rámci mezinárodní dohody o provozu a zajištění přístavu. Jejich počet je také touto dohodou přesně vymezený a dohoda nebyla porušena ani nyní.
Zapomíná se, že na Krymu je nyní skoro celá ukrajinská armáda. Jako první sem utekli vojáci speciální jednotky Berkut, které po "výnosu o zrušení" v Kyjevě veřejně lynčovali. Donutili je také klečet na kolenou a "omluvit se národu", přitom je bili, plivali na ně. Konkrétně o těchto vojácích si myslím, že s velkou chutí zajišťují Krym, když v Kyjevě museli stát neozbrojení a nechat si všechno líbit.

306016

18.02.2014 08:57

V Austrálii farmář poprvé žaluje kvůli kontaminaci GMO plodinami

RE: kontaminace koho kým

Lin 85.?.?.?

Nemyslím,že "vyčistit pole po GMO jde snadno" .
Zapomínáte, že kontaminovaný je i pyl rostlin. Proces mutace okolních rostlin (i živočichů) je nevratný. Pyl se navíc dostává i do půdy (a do širokého okolí), takže pokud chcete po GMO plodině pěstovat jinou, neupravenou, zmutuje vám stejně. Proto musíte stále dokola pěstovat z osiva Monsanta. Z GMO rostlin si totiž nemůžete "schovat" část úrody a tuto pak další rok použít jako osivo. Semena jsou "neplodná" , tj. nová generace plodiny z nich nevyroste. Viz známé příklady ze světa, nejkřiklavější pěstování bavlníku v Indii.
Známé jsou případy, kdy plevel, proti kterému byla např. pšenice geneticky upravená, zmutoval s touto rostlinou. Někteří hmyzí škůdci si již vypěstovali resistenci, takže se stejně na GMO plodinách objevují a nelze je vyhubit ani známými postřiky. A takto rezistentní škůdci vám přejdou i na "obyč" plodiny.

304920

Já to pochopila. A to, že jsem zas otočila na Ukrajinu, je má chyba. Měla jsem se zeptat jinak: CO přinesl pád Nečasovy vlády nám? Jaké změny? Jaké lepší politiky a jaké lepší idee ke změně "stavu" k lepšímu? Myslíte si, že po Nečasovi se budeme mít líp? Nevím, možná se mýlím - ale podle mého ten pád a celé to divadlo okolo (placené námi) bylo přínosem jen pro některé (lobby). A - samozřejmě - nejde o to, abyste mi věřil. Chtěla jsem jen poukázat na to, že "sféra našich zájmů" vůbec není naše. Pokud by se kdo chtěl pokusit to změnit, jsou připravené pasti a pastičky. A každá další "revoluce" bude jen plýtváním lidského potencionálu, pokud bude ideou jen "pryč s vládou" a dokud zájmy společnosti budou jen "mít se (materiálně) dobře".
A teď tu mám "kontrolní otázku" : kdo myslíte, že stál za pádem ruského carského trůnu? Jestli je vaší odpovědí "Lenin" - chyba. Úryvek z Knihy vzpomínek Alexandra Michajloviče Romanova:
"Imperátorský systém by mohl existovat dosud, pokud by bylo „rudé nebezpečí“ vyčerpáno takovými lidmi jako Tolstoj a Kropotkin, teroristy jako Lenin nebo Plechanov, starými psychopatkami jako Breško-Breškovská nebo také Figner, nebo dobrodruhy typu Savinkova a Azefa. Jako to bývá u každé infekční nemoci – skutečné nebezpečí revoluce spočívalo ve velkém množství přenašečů nákazy – myších, krysách a hmyzu.
Neboť také, vyjadřujíc se literárně, je třeba si přiznat, že většina ruské aristokracie a inteligence tvořila armádu přenašečů infekce. Trůn Romanovců nepadl pod náporem zteče sovětů ani pod bombami chlapců, ale pod náporem nositelů aristokratických jmen, dvorních šlechticů, bankéřů, vydavatelů, advokátů, profesorů aj.."

303459

Tak... aby vám ta Occamova břitva jednou neuřízla nos... Já nečtu ani Hájka, ani Protiproud - z pochopitelných důvodů, kterými jsem se zde netajila.
Jinak - viz odpověď "neznámému" výše.
V podstatě - když už se držíme té logiky - jedna otázka: CO to všechno přinese Ukrajině jako celku? Kde budou brát peníze a kde hledat zakázky? Jak upozorňuje poslanec Carjov - default Ukrajiny je za dveřmi a kdyby nepracoval ten "rusácký východ a jih", pak by nastal už minulý měsíc. A díky "revolučním gardám" nepracují úřady na západě země, který je největším "odběratelem" soc.dávek a penzí. Jsem zvědavá, co tam bude, až "penze" nedorazí...
A nezapomeňte, že "prostý lid" bez jakékoliv nosné idee (protože pouze s heslem "pryč s vládou" toho moc nevyřešíte) je vždycky odsouzený sehrát úlohu užitečného idiota.

303449

Aha... Nepodezírám - čtu a dívám se na videa, debaty. Za "pochody revolučních výborů" ze Lvova na východ a jih země = 1500 hřiven za 1 den účasti + cestovní výlohy + plná penze. Na majdanu se platilo nejdříve 300 hřiven/den (+ plná penze), pak to zvedli na 100 hřiven/1 hod.
Když to vezmeš logicky - z čeho bys žil 2 měsíce na takovém "majdanu"? Z čeho platil složenky, z čeho živil rodinu? V práci by sis vzal 2 měsíce dovolené? Silně pochybuju...
Nebo jinak - doma máš jako běžnou výbavu suroviny na výrobu "molotova"?
Konspirační veletoče? Ale božínku... Před časem byly pro většinu lidí konspiračním veletočem i pochybnosti o "lidové sametové" .
Ukrajinští emigranti - povětšinou z toho "západu", kde to vypadá s nezaměstnaností mnohem hůř, než v regionech Mostecka.
A že tam bude lépe? Jednou možná ano - ale ne s Tjagnibokem, Kličkem, Jacenjukem a Tymošenkovou (která prý má znovu aspirace na premiérku země).

303448

Vladimíre, mám tu pro vás něco na zamyšlení. Pamatujete ještě na pád Nečase? Mohl byste, protože to ještě není tak dlouho. Co z té aféry chvíli probleskovalo, než bylo překryto "causou Nagyová"? Nebylo to takhle náhodou cosi "o dostavbě Temelína" ruskou firmou (a za velmi výhodných podmínek)? Neozvaly se občas "kritické hlasy", že se Nečas chtěl "až příliš ekonomicky družit" s Ruskem? A nebyly takhle "náhodou" v tu samou dobu u nás "cikánské nepokoje"? Když si tohle dáte dohromady, pochopíte současnou Ukrajinu. Nebo naopak - když pochopíte Ukrajinu, pochopíte, co se stalo tehdy u nás.
U nás se nemůže hrát na "naci kartu", protože v naší zemi nacionální nenávist moc podpory nemá. Zato "cikánská karta", hodně dlouho "pěstěná" na nerovném přístupu úřadů, ta zabere vždycky. A Nečasova vláda byla u nás stejně nenáviděná jako ta Janukova na Ukrajině. A myslíte si, že to "uvažování o ruském partnerovi" bylo z Nečasovy hlavy? A to, že je stále není rozhodnuto je z hlav naší vlády? Je to boj oligarchů a "finančních lobby" , kde vůbec nerozhoduje, co je a není pro naši zemi dobré.
No... a vyvolat něco podobného "majdanu" u nás také vůbec není těžké. "Ultras" a "národovců" typu "Čechy Čechům" máme u nás dost a dost. A kolik lidí by pochopilo, že vůbec nejde o nějakou "prohnilou vládu" , "cikány" a "spravedlnost" ? Kolik našich nezaměstnaných by stálo za bakšiš a jídlo k tomu na "barikádách" bez toho, aby vůbec věděli, proč tam jsou? Kolik našich zmatených lidí by požadovalo "novou vládu" (bez ohledu na to, jaká bude, kdo za ní stojí a kdo ji financuje)?

303428

25.01.2014 16:20

Ukrajina dnešních dnů

RE: V Kyjeve zastrelili policajta mimo služby, ďalších uniesli

Lin 85.?.?.?

Jen upozornění: na stránkách se píše, že ten zastřelený policajt mimo službu je "první". Není. Už v listopadu to jeden odnesl.
Jinak souhlas. A na RT je nyní zpráva, že dva z unesených (vězněných) se již podařilo osvobodit a jsou hospitalizováni v nemocnici.

303256

25.01.2014 15:34

Ukrajina dnešních dnů

RE: Rozpory

Lin 85.?.?.?

Dobrý postřeh a pravda = že jedni jevrejci to všechno platí a druzí z toho mají vrásky. V té reportáži se mj. reportérka ptá: - A proč jste se obrátili na americkou ambasádu a ne na izraelskou? - a jevrej odpovídá: - Protože americký senát už přijal rezoluci o ukrajinském antisemitismu a Izrael k tomu z nějakého důvodu stále mlčí. -
Co víc - v Izraeli proběhlo už několik "promajdanovských" demonstrací, kde provolávali "Majdanu sláva!" Takže je jasně vidět, že i ve "vyvoleném národě" jsou ti "vyvolení" jen někteří. Ti na Ukrajině (a také ne všichni) si moc dobře uvědomují, co může nastat - viz jejich pokyny . Bohužel - opět ruština...
A scénář, který může nastat, pro ně nebude zrovna příjemný = opět (jako už mnohokrát v minulosti) poslouží jako "sakrální oběti". Proběhnou pogromy a to pak bude pro "mírotvůrce" důvod pro obsazení Ukrajiny. Samozřejmě - všechno svedou na "neschopnost Janukovyčovy vlády" - a celý svět se bude pohoršovat, "jak k tomu holocaustu mohlo dojít". [bliji]
A jen pro zajímavost - oficiálně přiznaní mrtví už jsou tři. Dneska umřel jeden v nemocnici na následky zranění. Muž ze lvovské oblasti - "národovec" banderovského typu. Takže - pro jistotu zopakuju: jeden Arménec z wahábistické teroristické organizace, druhý Bělorus - nacionalista, 8 let na seznamu hledaných osob, třetí - Ukrajinec, ultranacionalista. A u nás má proběhnout tryzna "obětem majdanu"...

303252

25.01.2014 12:14

Ukrajina dnešních dnů

RE: Rozpory

Lin 85.?.?.?

No...a pokud by se vám "útok na židy" zdál přitažený za vlasy, mám tu jednu reportáž - z izraelské TV v ruském jazyce. Jasně se tam říká, že "jevreji" již mají svou domobranu, protože útoky se stupňují. Dokonce ti "mírumilovní demonstranti" sepisují seznamy se jmény a adresami: viz .
A to je dle mého dost velký průšvih, který se zdaleka netýká ani hesla "chceme do Evropy", ani "chceme svobodu"...
A moc mě zajímá, jak se zachová naše vláda a úřednictvo k tomu "humanitárnímu požadavku v Praze žijících Ukrajinců" na dodávku neprůstřelných vest do Kyjeva (samozřejmě - pro "trpící a mírumilovné demonstranty" ).

303242

25.01.2014 11:51

Ukrajina dnešních dnů

RE: Rozpory

Lin 85.?.?.?

Jasně... chápu vás. Ono když se "cosi" rozpoutá, jsou ještě po staletích dohady, "kdo za to může". Začátek "majdanu" byl vlastně jen využitím situace, kdy Januk "z ničeho nic" odmítl podepsat přístupové listiny EU. "Oranžová" se sice před lety nepovedla, ale "idea" zapomenuta nebyla. Januk loni na konci roku nepodepsal, protože si konečně nechali přeložit, co v té hoře papírů vůbec je. A nestačili se divit. Ani slovo o integraci - naopak - všechny kroky jednosměrné ve prospěch EU. Oligarchům se ty "EU papíry" nezamlouvaly jako prvním, protože by tak ztratili svá odbytiště. A tuším (fakt nevím jistě), že zrovna Achmetov je jedním z těch, kdo se ocitli na nedávném "seznamu nežádoucích osob" ze strany USA, snad mu i zablokovali účty. Jenže zatím Ukrajina (běžní lidé) netušila, co v těch "EU papírech" vůbec je.
Takže - první "majdany" v režii Klička a spol. - ještě "jakžtakž" mírumilovné, i když už tehdy byly přítomné živly typu wahábistických skupin. A pravda, že se přidávali i "obyč" lidé. Dokonce i někteří ředitelé škol rušili vyučování a místo toho vyháněli děti na "majdan" - "plnit si občanskou povinnost". Stále pochopitelné. Jenže pak došlo k situaci, kdy byl ubitý (k smrti) jeden Berkut. A tak nevím, jak vy - ale já ten tvrdý zákrok ze 30.11. chápu. Hodně se na to poukazuje a tím se "zdůvodňuje" současná krutost "majdanutých". Nevidím to tak... Januk navíc odpovědné úředníky odvolal z funkcí.
Nyní je už situace naprosto mimo kontrolu a i když "opozice" říká, že to "nejsou jejich", je zodpovědná za peklo, které tam je. Operuje tam víc jak 20 ozbrojených a vycvičených teroristických skupin z různých částí světa. A Omega zachycuje víc a víc "dodávek" zbraní. Tzv. "opozice" bude ještě velkým průšvihem pro německou CDU (Kličko je jejich "projekt" ) i pro americké republikány. Ten neokoloniální anšlus se jim jaksi vymkl.
Zpočátku nikoho "na Západě" nevzrušovala rasistická hesla ("zabít Moskaly" ) a nacistická symbolika - včetně velkého obrazu Bandery přímo na náměstí. Jenže... oni už od "Moskalů" přešli k židům... a "židobijských" hesel je nyní víc než těch "moskalských". V noci "zatím jen" dva případy - jeden z nich je učitelem kyjevské synagogy a leží v nemocnici. A co dokážou Banderovci - o tom může povídat Babí Jar.
A je moc zvláštní, že naši politici se takovýchto neonacistů a teroristů zastávají a podporují je. Mám dojem, že podpora nacismu a rasismu je u nás (nejen) trestná. Takže co? Vrcholní politici můžou nepokrytě podporovat neonacismus a terorismus - a občany za to budou zavírat? Divná spravedlnost...
Mějte se fajn.

303237

24.01.2014 16:56

Ukrajina dnešních dnů

RE: Rozpory

Lin 85.?.?.?

-pokračování-
Ze statistiky: od 19.01 od 16.hodin bylo zraněno 157 demonstrantů, z toho 72 hospitalizováno. Berkutů bylo za ten samý čas zraněno 254, z toho 104 hospitalizováno. Trochu divné na "krutý zásah", nemyslíte?
A jinak - páni západní novináři si pletou i strany. Nerozeznají demonstranty od Berkutu a Berkut od protiteroristického komanda Omega. Viz dezinformace na FoxNews (prý "berkuti házejí molotovy a střílejí" - přitom se jednalo o "revoluční borce") nebo dnešní "Berkut ponižoval nahého muže na ulici" - přitom se jednalo o Omegu a ten "chudák" ze střechy střílel a házel molotovy. Může být rád, že skončil takhle.
Včera jsem také četla svědectví jednoho mladého Berkuta, co přežil řádění "pokojných demonstrantů". Nebudu vypisovat, co všechno s ním dělali, ačkoliv několikrát ztratil vědomí - je to totiž hnusné. A kluk je v těžkém stavu v nemocnici. Nebyl jediný.
Konec článku nemá smysl komentovat - "za všechno může Putin". Jenže - ono je to úplně jinak...
Neslyšela jsem, že by tzv. "opozice" kde představila svůj program. Jen melou, že vláda musí odstoupit. A kdo na jejich místo? ONI = "opozice"? Nějak tak se říká: "sledujte tok peněz". A tady ty peníze vypovídají o mnohém. Navíc Halič už požádala Bílý dům o cca 5 tis "mírotvůrců"...

303193

24.01.2014 16:33

Ukrajina dnešních dnů

RE: Rozpory

Lin 85.?.?.?

No... nejsem odborník a neumím anglicky, ale přesto se pokusím na článek reagovat. O autorovi se píše, že žije na Ukrajině už 7 let. O Janukovyčovi nepíše nic nového - většina je pravda. I to o bohatnoucím synovi. Už Lukašenko ho před časem varoval, že podnikání syna věští pro otce prezidenta velký průšvih. Pozastavila bych se nad tím prezidentským systémem a už vůbec si nejsem jistá, zda k němu přešli za Januka. Prezidentský systém má v těhle zemích tradici a nejde o jedinou zemi, kde to tak je. A tuším, že i Obama už vládne pomocí prezidentských dekretů (nebo se k tomu chystá - nevím přesně). Není to pádný důvod k demonstracím - zvláště když to dosud lidem nevadilo. Spojení s oligarchy - ano - a toto spojení je také jedním z důvodů, proč prezident nepodepsal ty přístupové dohody s EU. Dál se tam píše, že nemají nezávislá média: U nás máme? V USA mají? Nebo jinak - KDE mají nezávislá média?
Pak už jsou povětšinou manipulace. Píše se tam, že v tom balíku zákonů před týdnem bylo schváleno, že člověk může být odsouzen i ve své nepřítomnosti - prý "jako za Stalina". Pokud se nepletu, stejný zákon má celý "demokratický západ", protože autor článku zapomněl na veledůležité ZA TERORISTICKÉ ČINY. On se totiž celý ten pakl zákonů týkal právě demonstrací, obecního ohrožení a násilných/teroristických činů na civilistech. A pokud se nepletu, i EU na nich neshledala nic, co by bylo v rozporu s "uznávaným právem".
Další dezinformace o fotbalových "ultras", co si je vláda pozvala na pomoc. Pan autor to má trochu pomotané nebo zaspal dobu. Jacenjuk, který je na majdan pozval, už ve vládě není a nyní naopak je proti vládě. Vláda naopak ústy svého poslance Carjova včera žádala (spíš prosila), aby to hoši zvážili, dokud je čas - že rvát se na tribuně není totéž jako účastnit se pogromů.
Že to tzv. "opozice" nemá pod kontrolou - pravda. Oni už se dokonce bojí toho, co rozpoutali.
O Berkutu, který "bije pokorné demonstranty" ať autor, proboha, nemluví. Ze všech záběrů je vidět, jak jsou ti demonstranti "pokojní". Ti kluci si naopak zaslouží úctu, protože ve svém věku (18-25 let) se tolik disciplíny a trpělivosti hned tak nevidí.
- pokračování -

303191

23.01.2014 12:15

Ukrajina dnešních dnů

Ještě jedno objasnění

Lin 85.?.?.?

Dneska se na RT objevila zpráva, která uvádí na pravou míru zpravodajství FoxNews, kde se říkalo, jak Berkut střílí do lidí, bije je a podpaluje. Prostě - "reportéři" si popletli radikály s berkuťáky...
Viz článek zde .

303089

23.01.2014 12:10

Ukrajina dnešních dnů

RE: Moc díky za článek

Lin 85.?.?.?

Nevím, jaké máte informace. Jelcinovské Rusko bylo opravdu tím, co píšete. Dneska je už situace jiná a oni doopravdy velmocí jsou - znovu. Bída, beznaděj a vysoká nezaměstnanost postupně mizí. A možná se vám to bude zdát velmi podivné - ale dneska míří do Ruska mnoho rodin z tzv. "Západu" - jak z USA, Německa, Francie - ale také od nás a ze Slovenska. Nejde tedy o "žluté Asiaty", jak nám většinou říkají naše sdělovadla, pokud už tedy musejí nějakou emigraci do Ruska přiznat. A důvody emigrace nejsou nutně ekonomické.

303088

23.01.2014 10:46

Ukrajina dnešních dnů

Moc díky za článek

Lin 85.?.?.?

Díky za dobrý a objektivní souhrn. Je takových potřeba víc, když "sdělovadla" svou úlohu neplní.
Naše sdělovadla už přešla k číslu 7 mrtvých, ale ofic potvrzení mrtví jsou stále jen dva - jeden Arménec (o kterém se píše v článku) a druhý Bělorus - již 8 let ve svém státě hledaný za trestnou činnost. Jak je vidět - oba "Ukrajinci" jak stehno... O tom wahábistickém Arménci se na sítích domnívají, že byl ukopán nacionalisty banderovského typu (je známé, že se tyto "složky" velmi nenávidí) - a ten druhý mohl být "odvetou". Po dnešní noci je mnoho lidí se zraněním hlavy a vyraženýma očima (od dlažebních kostek), mnoho z nich berkuťáků. A "mejdan" pokračuje...
Kličko dal včera vládě ultimátum. Podle mého musel, protože na Ukrajině se již ozývá "oddělte západ země, ať si do Evropy táhnou sami". Jenže to je právě to, co "Evropa" nepotřebuje. Západ Ukrajiny byl vždycky "na přítěž" (proto ho taky po 1.sv.válce částečně hodili na krk Masarykovi) - velmi chudý, velmi zaostalý (až negramotný) a velmi nacionalistický (nesnášenlivý vůči jiným národům). A celkem nic moc "ekonomického", co by se dalo využít a zpeněžit. V současné době je západ Ukrajiny oblastí s největší nezaměstnaností a většina "Ukrajinců v Evropě" je z tohoto regionu. Takže to, co "Evropa" potřebuje ze všeho nejmíň, je rozdělená Ukrajina - potřebuje ji celistvou - s oblastmi, které leží víc na východě.
No...a samozřejmě... "Januk" a spol není žádným prototypem "dobrého" politika. Jde o vládu podobnou té naší - v korupci, "jánabráchysmu", hrabání do vlastní kapsy. V tomto směru lze Ukrajince chápat, že změna by byla žádoucí (tak, jako si změnu přejem i u nás). Jenže - jak už jsem psala jinde - jakápak změna, když hrozného nahradím ještě horším? Stojí to za boj s krveprolitím?
Dneska mě zaujalo, co si z majdanu vyvodili Rusové: Majdan nám pomohl odhalit naše vnitřní nepřátele.

303073

22.01.2014 21:38

Den oživlých mrtvol

RE: Do riti,

Lin 85.?.?.?

Upřesnění o mrtvých - dnes už jsou prokazatelně dva a jeden nepotvrzený. Ten včerejší (informovala i naše média, ale o dvou) je Arménec - člen ASALA. Tato organizace (osvobozenecká armáda Arménie) je v USA na seznamu teroristických organizací.

303027

22.01.2014 17:44

Den oživlých mrtvol

RE: Do riti,

85.?.?.?

Omlouvám se za pravopisné chyby...nějak jsem v tom "zápalu" přestala kontrolovat shodu podmětu s přísudkem. [oči v sloup]

303018

22.01.2014 17:34

Den oživlých mrtvol

RE: Do riti,

Lin 85.?.?.?

Chápu, že slovo "národ" si můžete vysvětlovat i takhle - zvláště po mnohaleté masáži, kdy je cílem úplně setřít a "vyměnit" jeho význam. Pro vizi "globálního světa" je totiž pravý význam toho slova na překážku.
A největší hrozbou pro ukrajinský národ nejsou ti "prašiví politici", ale občanská válka, kterou se tam "někdo" pokouší vyvolat. Politici přicházejí a odcházejí a i Janukovyčovi se jeho období krátí. Nehledě na to, že touto "revolucí" se přeci korupci či korumpovatelnosti politiků nijak nezabrání. Kdo podle vás nahradí Janukovyče a spol, pokud by "revoluce" byla úspěšná? Jací že to "čistí a bezúplatní", když "vůdci revoluce" jsou všichni už dneska na výplatních páskách cizích zemí či podivných neziskovek? Jaký prospěch bude mít Ukrajina z "vítězství revoluce"? A jaký "prospěch z revoluce" má už dneska obyčejný kijevský občan, který se bojí vylézt na ulici nejen pro hory bordela a nemůže ani otevřít okno pro ten dusivý smrad z pálených chemikálií, zapálených aut a domů? V noci se nedá spát pro rámus a výbuchy, nedá se v centru města ani projít - natož žít. Kijev býval nádherným městem - a stejně Damašek, Bagdád nebo Tripolis. Dá se ničením a terorem vůbec dosáhnout nějaké "lepší budoucnosti"?
A dobře... Pokud by Ukrajinci sami chtěli touto cestou měnit své životní podmínky, tak proč je jedna strana financovaná "bůhvíodkud"? Proč? Jen tak - "z dobroty srdce a bratrské pomoci"? Nebo ti "revoluční mecenáši" dobře vědí, že se jim jejich "investice" stonásobně vrátí?
A poznámka k "mrtvým". Hned ráno se i u nás objevilo, že mrtví jsou dva a oba zastřeleni odstřelovačem. Jenže - je to jinak. Mrtvý je jen jeden a nebyl zastřelený, nýbrž "utrpěl traumatická zranění" - vypadá to, že byl ušlapaný. A ten druhý "mrtvý" blbec, co lezl na střechu zničeného stadionu, aby urval anténu, je živý. Sice jsou jeho zranění "středně těžká", ale žije. Tak jak mohla zahraniční média tak jistě tvrdit, že "oba zastřeleni odstřelovačem", když ukrajinské úřady vydaly prohlášení až odpoledne a od rána tvrdily, že jejich pořádkové sbory stříleli jen gumovými projektily, že "ostré" k dispozici neměly? V čím zájmu se šíří "zastřelení mrtví"? Určitě pro "nezkorumpovanou Ukrajinu"...
Ad kozáci. Je tam více "občin" a jen velmi málo jich je ultrakonzervativních. Ti spíš mají blízko k banderovcům a nacionalismu, založeném pouze na nenávisti k Rusům a Polákům (a dá se říct že ke všem ostatním národnostem). Takže tito opravdu žádným přínosem pro národ nejsou a v současné době se spíš hromadí na majdanu než by hlídaly ulice měst před terorem.

303017

22.01.2014 10:53

Den oživlých mrtvol

RE: Do riti,

Lin 85.?.?.?

Tak... smutné, protože ta možná občanská válka už má svou sakrální oběť. Je to jakýsi Arménec - "bojovník", který byl zabit odstřelovačem. Ten druhý byl jen nešika, co sám nešťastně spadl. A už je řev... přesně na to se čekalo po ty dlouhé dva měsíce (nejméně). Americké MZ již vydalo "tvrdé prohlášení o nepřípustnosti použití síly proti mírumilovným demonstrantům za svobodu". Přitom to dle amíků "vládní podkopávání demokracie", které bylo zákony schválené v pátek (a za hrozných podmínek - rvačka Pravého bloku v parlamentu a doslovná okupace vládní budovy - nepustili nikoho ven, aby schválený zákon nemohl být vydán tiskem - a stejně se to povedlo, jeden poslanec sešplhal oknem), neobnáší nic jiného, co v USA již dávno neexistuje a v mnohem tvrdší podobě. A nejen v USA, ale i v Evropě. "Běžné věci" jako že každá demonstrace musí být nahlášená a povolená, že demonstranti nesmějí chodit v maskách a kuklách, že nesmějí nosit zbraně atd.
Mějte se pěkně, Steve... a jsem ráda za váš přístup. [smích]

302978

22.01.2014 09:24

Den oživlých mrtvol

RE: Do riti,

Lin 85.?.?.?

Všichni na hlavu padlí nejsou. Většina země je PROTI takovým "praktikám" a moc dobře si uvědomují, že jde o vyprovokování občanské války. Ofic média ukazují jen Kijev, ale neukážou, že v jiných městech hlídkují domobrany (složené hlavně z kozáků), aby nedošlo k podobným provokacím jako v Kijevě.
Mám tu jedno takové prohlášení . Bohužel, jen pro ty, kdo rozumí rusky. Jde o Jevgenije Žilina, šéfa občanské organizace OPLOT (což jsem si musela zjistit - znamená cosi jako baštu, záštitu), která se na naše podmínky dá přirovnat možná tak ke Skautu. Kličko hned na začátku "majdanu" posměšně vyzval Janukovyče do ringu k volnému zápasu. A tento Žilin byl jedním z těch, kdo na výzvu odpověděl (a Kličko už zas zápasit nechtěl).
Žilin se obrací na obyvatele Kijeva - "...vidíte, litovali jste je, nosili jim jídlo i oblečení - a teď to máte. Vykašlete se na ně, nepomáhejte jim v čemkoliv." Obrací se k účastníkům "majdanu" - "... všichni jste zločinci, kteří se staví za cizí zájmy a proti svému národu a chováte se přesně tak, jako vaši předci, kteří jako menšina otevřeli zemi nepříteli." Pak se (mj.) obrací i k cizím zemím, které se v majdanu "angažují" - "...nemyslete si, že jsme hloupí a nevíme, o co jde. Nelezte k nám, neděste nás sankcemi a nepokoušejte se vměšovat se do našich domácích záležitostí. Raději si řešte vaše vlastní věci u vás doma. U nás pohoříte." Obrací se také k vládě, vojákům a policii - "máte naši podporu, stojíme za vámi."

302966

21.01.2014 19:52

Nad Ukrajinou a Ruskem se shromažďují ošklivé mraky

Několik videí

Lin 85.?.?.?

Mám tu pro vás několik videí, které vás uvedou do kijevské reality dnešních dnů. Dneska už se ani neví, proč se "bojuje". Původní "chceme do EU" se již dneska nevykřikuje a neuvádí jako důvod "boje". O víkendu už to bylo "porušování lidských práv" a to z důvodu nově přijatých zákonů o demonstracích a výtržnostech (jsou dost podobné těm ruským). Přesněji amíci prohlásili: " Vláda je úplně neschopná rozeznat oprávněné rozhořčení svých lidí. Místo toho, aby jim vyhověla, oslabuje samotné základy demokracie a přijímá zákony, kterými odnímá společnosti i opozici její základní práva - tím, že považuje pokojné protesty za trestný čin." Na kolik jsou ty protesty "pokojné" můžete posoudit z videí níž.
Původní "vůdci" už naprosto ztratili kontrolu nad svými "ovečkami" a samotný Kličko dostal od svých spršku z práškového hasičáku. Pak se pokusil demonstrující mírnit a celkem nevybíravě se obul do své vlastní ochranky, která se snažila mu bránit "vstoupit do davu". Podle ukrajinských a ruských "sdělovadel" je na místě několik dobře vycvičených bojových skupin - od Medžlisu přes neofašistické skupiny ze "západu" až po radikální ukrajinské nacionalisty a banderovce. Sdělovadla se shodují, že se tyto skupiny snaží vyprovokovat pořádkové síly ke krveprolití, což by pak ale mohlo znamenat občanskou válku. O víkendu "bojové skupiny" podpálily a úplně zničily kyjevský stadion a jen přes víkend bylo zraněno přes 150 policajtů.
K úvahám k článku je možná dobré připojit i malou zprávu, že amíci do Černomoří umístili dvě své válečné lodě - údajně proto, aby "mohli včas evakuovat své občany při ohrožení na OH v Soči".

302927

11.01.2014 09:46

Politika roku 2014 a v následných letech

Lin

Lin 85.?.?.?

Za článek děkuji a chtěla bych podtrhnout zvláště jeho závěr. Většina lidí sebe sama pokládá za mravně/eticky dokonalé a mocné (vládnoucí) za ty nemorální. Jenže - co přináší obyčejný život? Kde se pak berou ti různí "šmejdi", schopní prodávat i sníh na Aljašce? Prý - to je byznys, v osobním životě jsem jinej. A co třeba situace na pracovišti, kdy se jeden vzepře a řekne vedení "tohle ode mne nežádejte, protože se to neslučuje s mým svědomím" - je "odejit" a jeho místo okamžitě přijme "přátelský" kolega?
Je omluvou "mám rodinu, hypotéku, musel jsem..."? A lze čekat, že politik se ve stejných situacích zachová jinak? Musel jsem hlasovat, ač nesouhlasím, musel jsem "to" dělat, protože mám rodinu, hypotéku...atd.?
Donedávna jsem se hlasitě ohrazovala proti rčení "máme takovou vládu, jakou si zasloužíme". Ano, takto řečené to nevyvolává ty správné obrazy. Pokud ale řekneme "jaká je kultura myšlení národa, taková je vláda, která ve společnosti vládne" - pak už to nutí k zamyšlení. (kulturou myšlení se myslí duševní činnost, vycházející z kulturně-morálního/etického základu osobnosti)
Průšvih je v tom, že většina lidí by chtěla změnit "vnějšek" v podobě životních podmínek, ale na "vnitřku" nic měnit nehodlají (však je to normální, to dělá každej).
Takže důsledkem toho je věčně se opakující kolečko Kalousků, Topolánků, Paroubků, knížat, Babišů, Janečků... Nevyneseme ze svého středu žádné kvalitní osobnosti, dokud nebudeme umět posoudit, zda kvalitní vůbec jsou.

302361

07.01.2014 10:52

Dvojitý bombový útok ve Volgogradu – první hodnocení

RE: Je to pořád stejné a notně blbé!!! Nejde přeci o

Lin 85.?.?.?

Děkuji za rozumný komentář a sdílím s vámi, že se také nemohu smířit s obecnými útoky na "žiďáky". Však co jsou? Jen dvořanstvo "světového zákulisí" - i když v lepším postavení než "obecní slouhové", přesto stále slouhové, svými pány vystrkovaní na oči "veřejnosti".
Článek se sice snaží ukázat na možnou "saudskou stopu" či na "kavkazskou pomstu", ale zásadní je otázka, komu destabilizace tohoto území slouží. Volgograd - Stalingrad - Caricyn = vstupní brána do tří světů různých kultur. Ne nadarmo se o Stalingrad snažil i Hitler a jeho záměrem zcela určitě nebylo "pokořit město Stalinova jména" - jak se nám dnes říká. Takže i současné atentáty jsou dalším pokusem o destabilizaci tohoto území a tím "prolomení brány". Celkem zajímavou se jeví zpráva, že při útoku na nádraží zahynuli dva inženýři výrobního závodu na Topol 2 a další dva byli těžce zraněni. Navíc podle rozboru videozáznamu z vnitřní kamery to spíš vypadá, že bouchlo nějaké zavazadlo, které právě projíždělo na pásu pod detektorem.

302188

16.12.2013 09:35

Havloidé útočí i na Ukrajině

Nejsou jen majdany

Lin 85.?.?.?

Khárl se diví, že se s ním nikdo nebavil? Ale božínku... Však tam nebyl jednat oficiálně jako státník s vládou.
Jeden americký politolog (jméno jsem zapomněla a nechce se mi hledat ten rozhovor) si už před týdnem všiml, že na majdan jezdí samí looseři - tj. ti, kteří ve svých vlastních zemích nějak neuspěli a jejich "politické vize" ve vlastních zemích propadly. No a přítomnost Khárla to jenom potvrzuje. A je zcela jasně vidět, kdo je kdo.
V našich masmédiích se ale nedopátráte, jak po celé Ukrajině sílí tzv. "antimajdany" - tj. demonstrace na podporu vlády. Na rozdíl od majdanistů, kterým Kličko a spol platí za den "demonstrace" už přes 300 hřiven, tito lidé chodí "zadara" a v zájmu své země.
Kdo rozumí rusky, mám tu včerejší projev poslance Olega Carjova z Kyjeva.
Kdo rusky nerozumí, přepíšu kousek vlastními slovy:
-Jak jsme začínali? Po rozpadu SSSR patřila Ukrajina mezi deset nejvyspělejších zemí Evropy. A kam jsme za dvacet let došli? Jsme na tom hůř, než Moldavané. Mluvili jsme tu o koloniích a já jsem hluboce přesvědčen, že přístupová dohoda - tak, jak je nám předkládaná - je novou neokoloniální smlouvou. Musíme otevřít hranice pro západní zboží a Rusové už vzkázali, že oni naopak své hranice pro naše zboží zavřou. Takže část našich podniků se zavře, protože nebudou schopné konkurence ze zahraničí a druhá část se zavře proto, že nebude moci vyvážet do Ruska jako nyní. No a co budeme pak dělat? V současné době nám Rusko nabízí uzavření normálních partnerských dohod. Tak proč bychom měli uzavírat dohody (s EU), které jsou pro nás po všech stránkách nevýhodné? Máme již čtvrtého prezidenta Ukrajiny. První daroval třetí největší jaderný potenciál světa cizincům zadarmo. Druhý za kopějky rozprodal všechny podniky, které vyráběly. Třetí se řídil příkazy ze zahraničí - co mu poručili, to udělal. A pouze Janukovyč jako první řekl - ne, my budeme dělat to, co je dobré a výhodné pro zemi. A co jsme za to obdrželi? Podívejte se - tam skáčou a vykřikují "kdo neskáče, ten je Moskal". Umíte to pochopit? -
Jinak - komu to uteklo - do chystané Celní unie již podalo žádost 35 zemí světa. A na obzoru je ještě připojení obchodní unie států Jižní Ameriky.

300811

29.10.2013 17:14

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

Lin 85.?.?.?

Tak... jestli jsem "trapně zhodnotila" se dá hravě posoudit. Když jsem byla schopná vaše tehdejší vyjádření najít já, pro vás by to měla být hračka. Nejednalo se o debatu k žádné konkrétní straně, ale k "sestavě" vůbec - viz Defenestrace po česku .
A teď, prosím, můj následující text zkuste posoudit bez předsudků, které vůči mě máte. Aspoň trošku to zkuste...
Babiš prý bude bojovat proti korupci. On sám už ji jako lobbysta potřebovat nebude, protože je zároveň lobby i politik. Jiná lobby, která musí stále použít politika, bude tedy podplácet Babiše a spol.. Odtud je jen krůček k otevřenému fašismu (ten skrytý už tu nějakou dobu máme). Jaké zákony se asi budou prosazovat? Takové, které budou ve prospěch občanů - nebo ty ve prospěch pana velkopodnikatele (a jeho dalších "bratrů" )?
Babiš nejdříve tvrdil, že do politiky nepůjde, protože jí nerozumí - od toho bude mít "své" lidi. Nakonec ejhle - neodolal... Hned po volbách tvrdil, že budou v opozici - a najednou už se vidí ministrem financí? Takže jaké činy následují za slovy?
A úplně nakonec... možná by si chtělo vzpomenout nebo si zjistit, co stojí za jeho "miliardou". Poctivá práce nebo podvody? Cosi o "poctivě nabytém majetku" něco říkali i hoši z Chicaga po ukončení prohibice. Nezlobte se... na narkózu mé paměti koblihy ani vodňanské kuře nestačí...

298863

29.10.2013 10:31

Teď, když máme, co jsme chtěli...

RE: Ksc

Lin 85.?.?.?

Janko, nerada to říkám, ale možná je na čase si nechat vyšetřit zrak. Ten váš totiž zjevně nefunguje a nezastře to ani ta vaše "blahosklonná" nadřazenost. Po minulých, stejně katastrofálních volbách, jste tu osazenstvo umravňoval, že nic nechápou a "nevidí" - úplně stejně jako nyní.
Toto jste mi napsal v r.2010 na můj, k volbám kritický a varovný, příspěvek:
"A mám dojem, že se jejich vnitřní většina už překlopila do pozitivního hledání východisek. Ještě výstupy nejsou vidět, ale z tiskovek zní hudba potřeb, slibují a zatím plní, co slíbili. Samozřejmě všichni půjdou ve slibech i trochu zpátky, ale jeví se mi, že tentokrát se sešli rozumní lidé. "
No... zhodnotím = trapně jste se spletl. Tak, jako se "pletete" až na výjimky vždy. A stejně, jako nyní s Babišem. Ten se podle vás "jak chytrá horákyně vypracoval k nadhledu" . Jo... škoda, že čeština nemá více slov pro upřesnění pojmu "chytrý", protože mé oči ho jasně vidí jako vychytralého a za nadhledem spíše rozhled = co se kde ještě dá požrat. A na to vůbec nemusím mít "kvality jasnozřivého Janka". Úplně mi stačí tzv. "selský rozum" (i když i tady jde o zavádějící označení) a fakta. Ta mluví jasně a dá se z nich celkem spolehlivě vyvodit, co bude následovat v české politice dál. A k prospěchu země (národa) to rozhodně nepovede.

298842

11.10.2013 07:39

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Lin 85.?.?.?

Pane Vopice, popsal jste jasně a stručně vše, co jsem se snažila neobratně vysvětlit. Velký dík za pasáž o školce, protože výchova (socializace dítěte) je od počátku vlastně proces vštěpování souboru společenských pravidel (tedy regulací). Včetně takových, že umýt se je žádoucí a dělat si do kaťat (nebo kdekoliv se zachce)) je nežádoucí. Čím více to člověku přejde do krve, čím jsou hodnotnější "regulovčíci" - vychovatelé (=umějí vysvětlit proč je dobré zrovna tyto regulace dodržovat), tím lépe se přechází k samoregulaci, tím méně je potřeba psaných zákonných norem. Úroveň společnosti se dá vysledovat podle toho, kolik těch psaných zákonů potřebuje. Čím více jich má, tím horší je.
Děkuju a mějte se fajn. [smích]

297678

09.10.2013 07:19

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Lin 85.?.?.?

Viny, pan Anti z kontextu debaty nevybočil. Lidé s vaším myšlením i dle mého opravdu přispívají k situaci, o které píše autor článku. Jinak bych se tu do debaty nezapojovala. Vaše teze:
"Ak si dobre všimnete, píšem tu o práve silnejšieho ako o jedinom práve ktoré tu reálne jestvuje. Ten silnejší určuje pravidlá, vždy a všade a za každých okolností."
Takže - podle této teze - je v právu horda cikánů, která vám samotnému zastoupí cestu a požaduje vše, co u sebe máte. Je v tu chvíli silnější, tedy její pravidla v tu chvíli platí. A vy se jim (jak jinak, když jsou silnější a diktují pravidla) pokorně podrobíte, nádavkem si domů odnesete ještě dárek v podobě nakládačky. Hm... tak si tu vaši "svobodu" (za kterou tedy údajně bojujete s "regulovčickými soudruhy" jako jsem já) pěkně užijte...

297545

08.10.2013 11:43

Kam kráčíš Slovensko? Kam kráčíte Čechy?

RE: Krásne výsledky

Lin 85.?.?.?

Viny, obávám se, že ona neschopnost vidět sedí na vaší straně. Jestli jsem pochopila, spor je v tom, zda regulace ano či ne. Otázkou nejspíš je, co si pod pojmem reglace představit. Výše píšete, že se člověk řídí sám. Opravdu? Vy máte vládu nad funkcemi a fungováním buněk? Procesy v přírodě se dějí samy od sebe a zcela náhodně? Nebo je tu systém určitých parametrů, podle kterého to všechno funguje a tak, aby vyhovoval daným podmínkám a směru vývoje?
Základní buňkou lidské společnosti je rodina. Tu nijak neregelujete? Nebo uznáváte, že je pro její řádnou funkci nutné zvolit parametry chování "od-do" a stát se tak opicí-regulátorkou? Můžete se tedy stát oním nejsilnějším hráčem, ale to, jestli si budete splňovat své vlastní choutky, záleží na vaší osobnosti. Teady na tom, do jaké míry jste schopný samoregulace. Pokud jste egoistický jájik, pak dostanete ostatní členy rodiny do otrockého postavení.
Takže otázka podle mého nestojí, zda regulovat či ne, ale kdo je na pozici regulovčíka. Toť problém dnešní doby, která dovolila vynést do regulovčických pozic sociopaty bez schopnosti samoregulace a tím vychýlit celou společnost do úplně jiných, jim vyhovujících, norem.
A k vaší vizi úplné a "svobodné" deregulaci společnosti: neumím domyslet svět, kde by si každý dělal, co se mu zlíbí. A nevzpomínám, že by takhle kdy lidská společnost experimentovala. Někdo tě štve? Zabij ho. Líbí se ti sousedův dům? Vyžeň ho a vezmi si ho. Nebo si myslíte, že se to "nějak samo" vystříbří a lidi nebudou muset mít žádné společenské regulace?
Toto se týká i obchodu, protože i ten patří pod společenská pravidla. A jen tak mimochodem... žádná pravice a levice není. Už jen to označení... Kdo o tom kdy rozhodl, co je levé a co pravé? Levá i pravá ruka slouží jednomu tělu.

297502

09.09.2013 08:54

AIPAC je vážnou hrozbou pro světový mír

RE: New York Times ,Aug.20. 1965.strana 8 radek 3-Benjamin Harrison Freedman

Lin 85.?.?.?

Ta snaha o vyvolání války s muslimy je jejich dlouhodobý plán. Upřesním, že nejde jen o válku s křesťany a nejde o všechny muslimy. Všimněte si, že je podporovaná jen ta nejradikálnější forma islámu, pro který jsou "nevěřícími psy" i jiní muslimové, vyznávající jinou formu islámu. Pro "vrchní plánovače" je lidstvo jen masou, kterou účelově přerozdělují do skupin a ty pak staví podle potřeby proti sobě.
To, co sledujeme už od Kuvajtu, je snahou o zradikalizování a naštvání muslimského světa, přiživované "vizí sjednocení" do Velkého kalifátu. Plán má dvě varianty, ale obě končí u stejného cíle. První počítá s muslimskou prohrou, tj. že se svět přeci jen proti radikálům postaví a podaří se je zastavit. Samozřejmě - čím více obětí, tím lépe. Pak nastane "velká očista" od islámu se vším všudy, včetně ovládnutí území - stejný scénář jako u denacifikace - a to od těch samých, kteří to naplánovali.
Pokud by radikálové vyhráli, nechají je nějaký čas drancovat a "dělat pořádek". Čím dále se dostanou, tím lépe. Tato varianta je pro Evropu nejhorší, protože to odnese nejdřív a nejvíc. Až toho bude "tak akorát", vyzvou k "celosvětovému povstání" a jako bájní hrdinové vyčistí svět od islámu. Výsledky toho budou stejné = ovladatelný svět pod "jednou vládou bezpečnosti" a k tomu slušná depopulace.
Někdo mi v jiné diskusi k tomu napsal, že je to úplně stejný scénář jako u Hitlera. Pokud by s Rusy prohrál, nastoupí k "očistě" co nejdéle (to známe, to proběhlo). Pokud by vyhrál, nechali by ho nějakou dobu "depopulovat" a pak by ho v jedné "unii" smetli. Pod jejich kontrolu by přišlo vše, co Hitler získal.

295806

08.09.2013 12:45

Írán, nikoliv Sýrie je skutečným cílem Západu

RE: geneticka linie Cechu .... a ktera?

Lin 85.?.?.?

Vojto, Vojto... vy si ale koledujete. [smích]
Už jen způsob, jakým jste se zeptal (...mimořádným vzděláním, nedostižným intelektem, speciální "mozkově-vymývací" rezistencí, ...?) nesvědčí zrovna o vaší rezistenci.
Pro chápání "běhu světa" (informací) není totiž důležitá ani jedna složka, kterou jste vyjmenoval. Dobře se říká, že není důležité, co chápeme - ale JAK to chápeme. Takže - někdo má kopu všech možných informací, ale neumí je k sobě poskládat - tedy - neumí ani vyvodit nejoptimálnější závěr. Úmyslně nepíšu "správný", protože ten skutečně správný se podaří jen málokomu.
A na čem to tedy záleží a jak si postupně budovat rezistenci? Jedině tím, že se naučím kousky skládanky (informace) dobře skládat do celku (mozaiky). Říká se tomu mozaikovité chápání situací a je protiváhou kaleidoskopickému, kde jsou v hlavě informace nakupené bez ladu a skladu a vytahované jak králíci z klobouku k vyvsvětlování, jak se to zrovna hodí.
No... a protože jste si tak pěkně zaryl do pí Hanzlíkové, zareju si taky. Už jste pochopil, že pravice a levice jsou jen báchorky, které mají ovce přesvědčit o jejich "svobodě výběru"? Nebo ještě lépe: ještě pořád si myslíte, že "podnikatel (to je ten schopnější, chytřejší a pracovitější) živí zaměstnance (to jsou ti závistiví neschopové)" ? [smích]

295765

29.08.2013 20:26

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: pro oba výše

Lin 85.?.?.?

Pánové, každý mírou svého chápání pracujeme pro sebe a mírou svého nechápání pro toho, kdo chápe víc.
Nepodařilo se mi vysvětlit svůj postoj a dost možná vás (zbytečně) nadzvedla slova degenerace a norma. Uvědomte si, že "normovačem" jste každý dnes a denně a každý, vědomě ši nevědomě, dodržujete nějaké normy. V rodině, v práci, ve společenském životě. I právní zákony jsou normou, která udržuje společnost v určitých mezích. A kdybych místo degenerace použila třeba "vývojová zpátečka", možná vás to tak nesebere...
K celému tématu je jednoduché vysvětlení, které si vypůjčím: "...prosazování jednoho vede automaticky k diskriminaci druhého..."
Možná vám více vysvětlí text dopisu v závěru zprávy. Vyjadřuje přesně postoj, který k celé "věci" mám já.

295222

29.08.2013 12:00

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Emtékáčko, napsala jsem vám odpověď, ale vypadlo mi přihlášení (odbíhala jsem). To, co se objeví, bude tedy ode mne.

295173

29.08.2013 11:58

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

85.?.?.?

Tak co s tím, emtékáčko? [smích] Já už fakt nechtěla nic psát, ale po úvaze se přece jen pokusím. Jen o základ, zbytek musíte "nějak" sám.
Norma, hranice, parametry = optimální podmínky, pohybující se "od-do". Když chci od dodavatele, aby vyráběl kola k mému modelu auta, musím mu je zadat. Někdy je norma na milimetr, někdy má "rozstřel" (třeba u salámu). Změně normy vždy předchází plánování, tj. určení důvodů, proč normu musíme (chceme) změnit a čeho tím chceme docílit. Znáte určitě z běžné praxe nebo z osobního života. Příkladem by mohlo být "chci (musím) zbubnout, norma mého životního stylu se ukázala jako neoptimální (tloušťka je její následek) a abych cíle dosáhla, musím novou normu naplánovat (co je potřebné dělat) a změnit.
Podobně to funguje ve společnosti. Její normy určují optimální podmínky pro fungování a to takové, které akceptuje co největší množina lidí. Vycházejí z kultury, zvyklostí, návyků, tradic... I tady se normy čas od času mění - podle toho, kam chci společnost směrovat(tedy ne já, ale ti, co společnost řídí). Řízení společnosti a plánování jejích cílů není žádná konspirace, jde o běžnou a nevyhnutelnou "věc".
Jestliže chcete udržet "zlatý střed", je každé posouvání spodní hranice normy nebezpečné. To máte jako u salámu - snížíte normu kvality, nějakou dobu bude trvat, než to lidi zjistí - a pak hrozí nebezpečí, že váš výrobek bude vyhovovat jen velmi úzké skupině lidí, v horším případě ho nebude kupovat nikdo. Pokud rozšíříte spektrum tak, že budete vyrábět velmi podřadné i velmi kvalitní salámy, pak se vám "zlatý střed" vychýlí úplně jinam.
A stejně se zachová i společnost. Na vaši změnu normy může reagovat nevolí, rezignací nebo vás po nějaké době prostě vymetou. Příkladem vám budiž naše "porevoluční" společnost, kde se také normy přenastavily směrem dolů (viz "nejsou špinavé peníze", "každý může být bohatý", "podvody nejsou, jde jen o hloupost lidí", "neznalost zákonů neomlouvá"...). A nyní již život u nás vyhovuje jen velmi úzké skupince. A kdo ty normy přenastavil? Přání většinové společnosti nebo velmi malé skupinky "plánovačů"? A jak toho dosáhli a čím? Zákony (právní úpravy) se vždy tvoří tak, aby podporovaly požadovanou normu. Zapátrejte v paměti...
A několik podnětů na konec: Myslíte si, že změny ve fungování rodin nastaly jen tak, samy od sebe? Nebo je to následek posouvání společenské normy? A co další negativní společenské jevy, proti kterým se bouříme? Taky je "jen přinesla doba"?

295172

28.08.2013 11:33

Co je to juvenilní justice

Výborně, Kateřino

Lin 85.?.?.?

Děkuju, že jste napsala takovéto vysvětlení. Nepochopení a spokojené "chrápání v iluzi" totiž potkalo i mě.
Na Levanetu (který už nemá s Levašovem nic společného a nyní je to z mého hlediska jeden z nejkvalitnějších informačních webů) vyšel hned z kraje roku článek o "chudácích českých dětech". Reagovala jsem dost pobouřeně - že autor zveličuje, děsí, nechápe, nerozumí - a že je vlastně moc dobře podporovat pěstouny. Jenže... každý reagujeme (usuzujeme, hodnotíme stav, děláme závěry) jen podle míry informací, které máme. A já zjistila, že informace o tom, co se děje, vůbec nemám. [oči v sloup]
Začala jsem si hledat sama a zjišťovat souvislosti - a to hlavně proto, abych dokázala, že se autor článku mýlí. A výsledek byl strašný... Nejen, že jsem zjistila, že se mýlím já sama, ale také to, že článek je vlastně velmi mírný a nepopisuje surový "stav věci". Jak je to všechno načasované a těsně provázané právě s propagací homosexuality, se snahami o legalizování pedofilie (i jiných úchylek), že za tím stojí jak "zájmy homolobby", tak svět "velkého byznysu". A hlavním "efektem" je vydíratelný biologický rodič (vlastně rukojmí), kterému zůstane veškerá zodpovědnost za výchovu, ale budou mu odebrané možnosti, jak ji vést a sám korigovat. Prostě se z jeho dítěte stane "věc veřejná".
A jelikož ty "státní metody" jsou už dneska velmi "pružné", rodič se stává bezbranným proti zvůli státní moci.
Prosím ostatní, aby se dříve, než udělají nějaký závěr, porozhlédli "okolo". Případů je spousta a dneska i u nás - nemusíme hledat jen v zahraničí, kde je situace mnohem horší.
Už první zděšení jsem zažila při zjištění, že dnešní sociálka skutečně vůbec neposuzuje komplexně zázemí rodiny (tj. včetně funkčnosti, vztahů, výchovného prostředí), ale zajímá ji jen hmotné zázemí. A vše to záleží jen na "posudku/úsudku" nějaké "socprac" a ne odborníků. Důvodem pro "problém" tedy může být i to, že se vaše děti dělí o jeden pracovní stůl a socprac usoudí, že tím "trpí".
Takže skutečně může docházet k absurditám, které jsou v článku popsané - tj.: "Máte zvíře? Špatně - přenáší nemoci. Nemáte zvíře? Špatně - zanedbáváte emocionální rozvoj."
Všechno se to schovává za "práva dítěte" a kdesi cosi. Prvním právem dítěte je "nepoškozeně" vyrůst v dobře fungujícím sociálním prostředí (tj. hlavně emocionálně, s rozvíjejícími podněty). A jaké podněty poskytuje současné nastavení společnosti? Stačí už jen ty hrůzy, vydávané za "dětské pořady", vkus i sluch ničící "dětské písně", lži v učebnicích, neřešená šikana na školách - a můžu skončit u "sexuální metodiky" nebo pohádek typu "jak se princ oženil s princem".

295080

27.08.2013 20:09

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Aha...tak jsme skončili u árijské rasy... Jste skutečně velmi dobrý manipulátor, to musím uznat. Mým myšlenkám dáte svůj směr - a ejhle, co tu máme. [smích]
Za těchto okolností nemá smysl dál "řešit". Odpovídám jen proto, že vaše podsunuté myšlenky (nejsou moje, jsou vaše) na sobě nenechám. Na slově degenerace není nic "wágnerovského", ponižujícího, selektivního. Když vám doktor řekne "degenerace tkáně", ani vás nenapadne obviňovat ho.
Co jsem psala v původním příspěvku, který vás tolik pobouřil? Psala jsem, že homosexualita není přirozená. "Problém" totiž je, že se homo snaží nastavit parametry společnosti tak, aby ji jako přirozenou vnímala (viz třeba označení "rodič 1, rodič 2" ). A já si stojím na svém, že přirozená není, že je to degenerace.
A ono vyřazení genofondu z oběhu (to vás tolik pobouřilo) se v přírodě děje dnes a denně. Není to o tom, co přežije a nepřežije a všichni stejnou šanci nemají. A už vůbec to není o nadřazování něčeho něčemu. Možná si o mně myslíte, že bych se mohla nadřazovat třeba dítěti, které zemře ve čtyřech letech na leukémii - ale to je "váš problém". Ono totiž i to "stahování z oběhu" (uznávám, asi jsem zvolila nešťastný termín) probíhá s určitým záměrem a cílem, o kterém se můžeme jen cosi domnívat, ale skutečně víme prdlačku.
A jediné, s čím z vašeho příspěvku souhlasím je, že "vše, co příroda stvoří, má smysl." Ovšem to, co je z nějakého důvodu degenerované, tj. má sestupnou tendenci, nemůže požadovat, aby se stalo normou přirozenosti a vše ostaní se mu podřídilo.

295033

27.08.2013 18:04

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Zas od konce - taky vše v dobrém. [smích] Přece vyměňovat si názory není o "boji na život a na smrt".
Astmatiky možná nikdo nenazývá degeneráty, ale zcela určitě "kriplíky, duchny" atd. Na nich je postižení vidět, takže určitá traumata z diskriminace (zvláště z dětství) u nich najdeme (na rozdíl od homo). Kriminalizace a násilná léčba dneska? U nás? To snad ne. [smích] A přeci stále "pochodují" a vyřvávají. V rámci objektivity by bylo dobré dodat, že ne tak zcela dávno byli leváci násilně přeučováni na praváky (a taky neřvali "diskriminace!" ) a kriminalizování v dané době nebylo samo od sebe - s "homo" šla často ruku v ruce prostituce, kuplířství.
A dál nevím, zda jste pochopil. Dostali jsme se hodně mimo téma, takže v krátkosti:
- lidé, kteří děti nechtějí nebo je nestihli mít, jsou přeci úplně jiná kategorie,
- lidé, kteří jsou neplodní nebo mají jiné anomálie, znemožňující děti mít, jsou postiženi degenerací,
- lidé, kteří jsou orientováni na stejné pohlaví, jsou degeneráti, ač mají fyzické funkce pro početí potomka zachované (a tady je na místě otázka - proč, když své děti mohou fyzicky mít, chtějí děti cizí?).
Možná vás irituje slovo "degenerace", ale to znamená "úpadek, odchylku od normálu, sestupnou vývojovou tendenci". Já nevím, ale obávala bych se tvrzení, že homosexualita je vzestupným evolučním krokem.
A žádný "strach z odlišností" nemám. S velmi protěžovanou homomenšinou je to podobné, jako s velmi protěžovanou menšinou rómů (cikánů). Tyto skupiny by se samy měly ptát, proč mají takovou podporu "vrchnosti" (včetně mediálních nástrojů). Logicky z toho totiž pro ně nic dobrého nekouká. Splní svůj účel - a budou odhozeny jako použitý toaleťák.

295025

27.08.2013 16:45

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Děkuju moc za tenhle komentář. Přiznám se, že jsem takový nečekala... a myslela si, že spíš příjde další (a možná drsnější) polemika. Takže - můj dík a úcta za takový přístup. [smích]
Samozřejmě, že i já se "jen" snažím pochopit, co se kolem děje. Vyznat se v té kupě falešných obrazů a manipulací dnešní složité doby. A neodvažuju se tvrdit, že mám pravdu. Vycházím z informací, které mám, takže není jistota, že mám všechny a mé závěry jsou správné.
V tématu, o kterém se tu bavíme, byla pro mě základní k pochopení otázka = proč se s "výukou" přichází zrovna teď? V dnešní době, kdy padají snad všechna sexuální tabu a "výukového materiálu" je dostupného dost a dost (včetně těch netových stránek). Neporovnatelné s dobou před sedmdesáti lety, kdy Kinsey mohl poukazovat na předsudky a anatomickou neznalost (ostatně - ten pán tvrdil, že čím víc partnerů, tím lépe a dneska, kvůli pohlavním nemocem, je trend zcela opačný). Tak proč chce "stát" zavést povinnou sexuální výchovu takovéhoto zaměření? A dokonce trestat rodiče, kteří by odmítli své dítě nechat takto "vychovávat"? Odpověď je složitá a má více vrstev, ovšem shrnout by se dala do jedné z pouček ovládání mas: "Když chceš skutečně zvítězit nad svým nepřítelem, vychovávej jeho děti."
Ještě jednou díky a přeji vše dobré - včetně úspěchů ve výchově dětí a radosti z nich.
PS: Mám taky kluka a holku, naštěstí už za pubertou (fakt těžká doba). Mají své stálé partnery a vedou si tak, že se za ně (i přes své "podivné názory" ) nemusím stydět. Navíc dcera studuje pedagogiku a z toho filmu byla zděšená.

295023

27.08.2013 13:20

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Hm... docela emotivní vyjádření... [smích]
Bohužel - nezpůsobilost mít potomstvo = zánik určitého genofondu. A jestliže se tvrdí, že homo orientovaní se již takto rodí, pak jiný závěr nezní logicky. Můžete namítat, že někteří homo se "přemůžou" a přeci jen potomka zplodí, že tedy nejde o fyzickou neplodnost - pak ovšem otázkou je, zda teorie o "vrozené" homo je pravdivá. Se stejným pohlavím dítě nezplodím, ani kdybych byla superplodná.
"Vše, co příroda vygenerovala sem patří a je správné." Já nepsala, že nepatří a není správné. Ale my se tu nebavíme o "správnosti či nesprávnosti" homosexuality. Bavíme se o její násilné propagaci a snahám vydávat úchylku za "přirozenou a zcela běžnou". Nepatří sem a není správné, že je vydávané za normu = jako něco přirozeného a naprosto běžného. Otázkou také je, jestli všemožná postižení (degenerace) mimo normu jsou dílem přírody.
Abych byla konkrétní - pokud se mi narodí dítě s astmatem či alergií, jde také o výkyv z normy a obávám se, že spíš než příroda tu hraje roli něco jiného.
Tímto také odpovídám na zbytek vašeho komentáře. Dítě-astmatik, i když je určitým způsobem postižený, zůstane mým milovaným dítětem, ale nikdy nebudu tvrdit, že "je to normální a přirozené". Stejně, jako dítě tělesně, mentálně nebo jinak postižené. Také bych nikdy ani nezauvažovala, že by tu "nemělo být".
Zvláštní, že ač jsou takto postižení automaticky vyřazeni z určitých lidských činností (a dokonce i profesí), nikdy jsem od nich neslyšela - "to je diskriminace". Neslyšela jsem, že by požadovali od společnosti, aby se jim přizpůsobovala - naopak jsou to oni, kdo se snaží přizpůsobit "většinové" společnosti. Nevím o pochodech astmatiků, požadujících "právo na toleranci" a požadujících od společnosti třeba čistší vzduch či nechemické potraviny. A taky nevím o tom, zda nějaké politické kruhy či zájmové skupiny takto masivně podporují třeba tělesně postižené, kteří na rozdíl od homo skutečně potřebují hodně pomoci a hodně tolerance.

295018

27.08.2013 11:09

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Začnu od konce a snad nebuduj příliš nudit.
Úrovní zralosti člověka je několik. Někdo se celý život nedostane ze zvířecí úrovně, takže sex (a jiné návykovky jako alkohol, drogy...), jídlo a televize jsou pro něj naplněním života. Jiný už se dopracuje k biorobotovi, kde získá navíc návyk k práci a k plnění zadaných úkolů. Vyšší úroveň je inteligent, který již sice umí využívat myšlení, ovšem jen v těch rámcích, které jsou dovolené jako "správné". Všechny tyto typy jsou ideální pro konzumní život a nedají se nazývat honosným názvem "člověk". Lehce ovladatelné, vydíratelné, zneužitelné. Dají se jen využít (k cílům jiných, o kterých nemají ani páru) a pak odhodit. Je vaším přáním, aby se vaše dítě "vypracovalo" do jedné z těchto kategorií?
Vůbec totiž nejde o nějaké soudy nebo zakazování. Jde hlavně o to, jakým způsobem bude vaše dítě schopné fungovat jako "společenská jednotka" = jak bude vychováno a k čemu, jaké dostane základy pro svůj osobní člověčí rozvoj.
Kinsey, navzdory tomu, co o něm píše Wiki, pro mě zůstává deviantem - stejně, jako Freud. I oni spadali do jedné z uvedených kategorií, proto mohli být zneužiti a využiti. Zkuste si odpovědět, zda jejich teorie jsou skutečně tak platné, že se vyučují a aplikují po celém světě (mnohde násilně) - nebo zda to čirou náhodou není "čísi" záměr. Samozřejmě - pod záminkou "šíření osvěty a boje proti prudérnosti".
A na závěr váš protimluv (tak to vnímám):
- na jedné straně píšete, že dětská sexualita je záležitostí od raného věku (což sice ano, ale jen v mezích rozdílností "holka x kluk" nebo "děti nenosí čáp" ), souhlasíte s "výukovým manuálem" a se sexuální výchovou už od školek (včetně názorných "instrukcí", jak se sebe i druhých dotýkat)
- na druhé straně píšete, že "sexuální styk s člověkem, který o to nestojí, není připravený, dostatečně zralý" je potřeba postihovat.
Není to druhé následkem toho prvního? [smích]
Ta otázka je řečnická, protože já jsem přesvědčená, že ano. Jestliže dítě od malička učím, že "všechno je lidské" a "není se za co stydět", když z intimity jeho těla udělám "věc veřejnou", pak se nutně musím setkat s následky a to i ve formě sexuální agrese (namátkou třeba dorostenky, které se bez zábran fotí pro nějakého netového úchyla a vůbec jim to nepříjde divné, co po nich vlastně žádá).
Tohle je typický příklad, kdy nevyzrálá dorostenka, sama neschopná domyslet následky nebo nebezpečí takového počínání, se cítí "strašně dospěle", protože se chová "sexuálně" .

295013

26.08.2013 19:14

Kurz Washingtonu směrem k hegemonii je kurzem k válce

RE: Kdo má z válek, převratů, revolucí tučný zisk a další výhody ?

Lin 85.?.?.?

Pan Vojta má pravdu v tom, že "ti lidé" jsou skutečně vzdělaní, inteligentní, pracovití, učenliví.. a kdovíco ještě.
A vy zcela určitě máte záruku, že to JSOU asociálové a egoištičtí psychopati (sociopati). Kdyby totiž nebyli, dnešní svět by vypadal zcela jinak...

294969

26.08.2013 18:49

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Díky, že jste nějaké příklady uvedl a je tak jasnější, co vám nesedí.
Viděl jste ten film celý? Nevím... ale přijde mi, že jste se nechal odradit hned na začátku. Dávají tam totiž odpověď na to, s čím polemizujete.
Z mého pohledu příklady manipulativní nejsou, protože se skutečně jedná o "sexuální život" dítěte od prvních týdnů. Ten pán, jehož "teorie" byla předlohou pro učební manuály, dělal své pokusy i na miminech. "Výzkum" byl před mnoha lety financován Rockefellerovou nadací a už to svědčí o "čistotě záměrů". Kinsey je velmi pochybnou postavou sám o sobě a katastrofou je, že než byla dovolena seriózní polemika, infikovány jeho svinstvem byly všechny university (velkým obdivovatelem je i sexuolog Plzák či Uzel). Kinsey je také nepřímo původcem tzv. "sexuální revoluce". Dejte si to dohromady... včetně toho, co píšete sám - a to - "klasická rodina především v průběhu posledních sta let přestala fungovat". To sama od sebe? Čímpak že se to asi stalo?
Kinsey měl v otázce "práva na sexuální život" skutečně na mysli děti od nejútlejšího věku. K dokumentu, o kterém tu polemizujeme, patří ještě jeden - ten druhý na stránce. Srozumitelně vysvětluje, o čem že ten slavný "výzkum" byl.
Takže z takovéto "dílny" pocházejí dnešní manuály k sexuální výuce dětí už od mateřských škol...
A úplně nejhorší z mého hlediska je, když píšete, že přeci "nikdo z těch lidí nechce legalizovat sex s dětmi". No... tím bych si nebyla tak jistá. Lepší vyjádření je "zatím nechce". Tohle je totiž "jen" snaha o legalizaci pedofilie - z mého hlediska nepřijatelné a to zvláště u pedagogů.

294962

26.08.2013 11:28

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

RE: chapu

Lin 85.?.?.?

Míchá dohromady nesouvisející věci? Jaké například? Chtělo by to rozvést...
Dle mého ten film je úplně v pořádku a to, že se tam mluví o "křesťanských hodnotách" v tomto případě neznamená, že je "křesťansky manipulativní".
Ve vašem případě jde o nepochopení. Nikdo neusiluje o "nedotčenou bytost" ani o falešné předstírání, že sexualita neexistuje (nebo homosexualita) - nebo dokonce "staré křesťanské", že sexualita "je hřích".
Samozřejmě, že děti, pokud se začnou zajímat, potřebují vysvětlení. Jenže - jde o "míru dávkování" . To je základ, jak nenadělat víc škody jak užitku. Ty vámi uváděné netové stránky jsou důsledkem takové "výchovy" = představa, že na takto prezentovaném sexu stojí svět či osobní člověčí štěstí, které je mým "právem", takže si ho můžu vzít od koho chci a kdykoliv chci. Co platné, když budete vědět vše o sexu, ale vůbec nic o fungování rodiny a partnerských vztahů, o výchově dítěte?
Předčasná nebo nesprávně dávkovaná sexualita vede k deformaci jedince. A to je také cílem ve filmu uváděné "metody výchovy" .
Jestliže máte pochybnosti, podívejte se kolem. A začněte u začátku minulého století, kdy se začal "zmáhat" feminismus. Tzv. "sexuální revoluce" 70-tých let je dalším "velkým pokračováním" dlouhodobého plánu směrování lidí ke konzumu (a sexu, protože takto prezentovaný sex je také jen konzumem).
A ještě k homosexualitě (vlastně sodomii - máme více úchylek). Není přirozená, ač se vám jeví, že je "přítomná od věků". Jde o degeneraci, která může být sice politováníhodná, ovšem nelze ji stavět na roveň "lidské přirozenosti" . Mluvím teď o homosexualitě skutečné - ne té umělé, kdy je lidem jedno, s kým provozují sex - hlavně, že "provozují" (tj. konzumují) .
Laicky bych homosexualitu nazvala jako snahu přírody o vyřazení určitého genofondu "z oběhu" .

294937

13.08.2013 13:36

Po Lavabit zavírá další šifrovaná internetová služba

Souvisí to s více zprávami

Lin 85.?.?.?

Abychom pochopili, oč jde, musíme si dát do souvislostí více událostí. Základ:
Na počátku všecho Snowden se svými odposlechy. Zveřejnění toho mála, týkajícího se Evropy, vyvolalo ostré protesty a rozčarování "evropských spojenců". Jenže Snowden nemá jen tyto nahrávky. Velmi žhavé jsou hlavně ty, které se týkají "spojenců" z arabského světa. A ti by po zveřejnění určitě nebyli jen rozčarovaní nebo rozzlobení. Amíci se jejich reakce oprávněně bojí a protože se jim nepodařilo Snowdena z Ruska vymámit, blokují alespoň dosažitelné cesty, kudy by Snowden mohl něco ze svých informací poslat. Proto "nečekané rušení šifrovaných služeb" a to po nečekané návštěvě Sauda v Moskvě.
Snowden dostal při své žádosti o azyl od Putina podmínku, že "přestane poškozovat USA" = nezveřejníš to, protože tyhle velmi výbušné informace by vyvolaly peklo. Což ovšem neznamená, že Putin (a určitě i pár dalších spolehlivých ) tyto informace nemá a nezná. Má dokonce i svolení Snowdena se zveřejněním. A tohle vědí i na americké straně (= že Rusko ví), proto tak vzteklé a hysterické reakce, známé spíš ze studené války.
V podstatě jsou Amíci strachy bez sebe, protože nevědí, jak s těmi získanými informacemi Rusové naloží. Pro ně jsou sliby vždy jen chyby, takže od protistrany očekávají totéž.
Ten saudský princ byl neočekávaně v Moskvě 31.07. a již 03.08. se u nás objevuje zpráva, že USA zavírají své blízkovýchodní ambasády a varují před cestami do světa své občany. Prý vypátrali, že "teroristi chystají útok" . Jenže ve skutečnosti to byl strach z toho, co se Saud v té Moskvě vlastně dozvěděl. A z téhož důvodu ruší Obama svou účast na petrohradské zářijové G20. Samozřejmě, v médiích vysvětlené jako "nedostatek pokroku v rusko-amerických vztazích"...
A to je celé - žádná "záhada" se nekoná.
Dost dobře to vysvětlují tady , ovšem pro ty, co zvládají ruštinu.

294334

13.08.2013 11:06

Obama k Putinovi: Dělej jak říkám, ne jak konám…

RE: lenže -

Lin 85.?.?.?

No... k případům, že Rusko žádalo po USA své občany - provinilce - bylo už dost. A vždycky jim byl odpovědí zdvižený prostředník. Víme tedy, jak se chová Rusko ve stejné situaci a žádná hysterie z jeho strany se nekonala. Spíše šlo o hysterii protistrany, která si okamžitě přihřála polívčičku "porušování lidských práv".
A pokud vím, USA s Ruskem nikdy nepodepsaly smlouvu o vzájemném vydávání svých občanů. Ze strany Moskvy zájem vůle byla, ovšem nikdy ze strany USA.
Pokud se týká Snowdena, neporušil žádné ruské zákony, takže není důvod ani k vyhoštění. Proč by měl být "demokraticky" vydán? Na základě pouhého příkazu jeho mateřské země? To se mi zrovna demokratické nejeví...
Rusko nedělá nic jiného, než že se ve věci Snowden chová nyní úplně stejně, jako se USA chovaly doteď k němu.

294326

10.07.2013 21:23

Další slepá ulička: stát bude hradit zaměstnavatelům 100 % mzdy mladých

RE: Jen další vyhozené peníze

Lin 85.?.?.?

No Dube... vy jste šiřitel "blbé nálady" ve společnosti... [oči v sloup]
Takový hodný a starostlivý úřad...
Říkala mi známá, která je v takové situaci, kterou uvádíte, že jí tam hezky poradili. Prý - máte ještě 75-letou matku, takže vás má kdo živit.
On vůbec ten úřad dbá o lidi. Celkem nedávno rozdával peníze z fondu EU na celoživotní vzdělávání a rekvalifikaci zaměstnanců. No nerozával zaměstnancům, to dá rozum. Ti nevyvinuli žádné osobní nasazení... ani netušili, že byli v čemsi vzděláváni. "Práci" s tím vším vyřizováním měli zprostředkovatelé a zaměstnavatelé. Víte, co okolo toho měli papírování?! A odměna náleží přeci jen za "poctivou" práci.
No a jaképak zhoršení situace či generační polarizace? Situace už snad ani horší být nemůže a jestli jo, tak i středověk byl idylickou životní procházkou... A říká se nám přece už nejméně 15 let, že mladí na staré jen doplácejí = že kvůli starým se nemůžou mít mladí dobře. K čemu taky starý? Ten už zisk nikomu nenese...

293049

10.07.2013 18:53

Další slepá ulička: stát bude hradit zaměstnavatelům 100 % mzdy mladých

Jen další vyhozené peníze

Lin 85.?.?.?

Stát místo toho, aby konečně zrušil paskvilní zákon, podle kterého zcela nesmyslně nekončí zaměstnanci pracovní smlouva odchodem do důchodu, vyhazuje peníze na nesmylsné "projekty" . Dalším paradoxem je nesmyslně vysoká věková hranice pro odchod do důchodu. Takže u nás jsou v současnosti dva paradoxy:
1) Jedni už dosáhli na důchod a pobírají ho, ovšem přitom mají stále své (často lukrativní) pracovní místo, ze kterého nehodlají odejít. Zaměstnavatel by si často přál nahradit takového zaměstnance někým mladším, ovšem musel by tomu stávajícímu (již důchodci) dát výpověď, která obnáší tříměsíční odstupné. A toto je problém - zvláště ve státní sféře, mj. i ve školství. Na odstupné se totiž "nepřidělují finance" (v rámci "úspor" ).
Chápu, že někteří zaměstnanci z této kategorie jsou neocenitelnými odborníky. Pak by ovšem stačilo, kdyby zaměstnavatel po jejich odchodu do důchodu s nimi uzavřel smlouvu novou a takovou, která by vyhovovala oběma stranám.
2) Druzí by naopak do důchodu rádi odešli a místo uvolnili mladším. Mají na to odpracovaná léta, ovšem nedovršili věkovou hranici. Takže se "mordují" v zaměstnání, které je vyčerpává nebo zdravotně poškozuje. Nemusí jít přímo jen o fyzicky náročné profese. Často jsou důvodem pro vyčerpání a zhoršující se zdravotní stav i stresující podmínky, nápor na psychiku nebo jednostranná námaha (viz lidé u výrobního pásu). Také směnný provoz již v určitých letech nemusí "dělat" dobře.
A teď k "projektu":
V článku se uvádí také "projekt" praxe studentů. V praxi to vypadalo tak, že student obchodní akademie stál dvě hodiny denně u skartovačky a "likvidoval" . Pak šel domů. To byla celá jeho praxe. Praxe učně spočívala v tom, že uklízel bordel po dílně nebo po provozu. Takže žádné "předávání odborných zkušeností".
Nynější "projekt" by měl zaměstnavateli hradit až 24 tis. měsíčně. Pcha... tohle na Liberecku nemá u soukromníka ani zaměstnanec s dlouholetou praxí. Takže to bude probíhat stejně, jako se zaměstnáváním tělesně postižených (také zaměstnavatelé svého času pobírali hojné dotace). Prakticky tak, že absolvent bude zaměstnaný jen papírově, zaměstnavatel mu měsíčně dá třeba 5 tis a zbytek si nechá. Výhodné pro oba - absolvent se nemusí namáhat chozením do práce a po dvou letech "praxe" již bude mít nárok na slušnou podporu - a zaměstnavatel si pěkně "přivydělá". Absolvent totiž, když dneska jde ze školy přímo na pracák, nemá nárok na nic. Stát za něj pouze odvádí socko a zdrávko, živit ho musí rodiče. Takhle bude mít alespoň svých (např.) 5 tis.

293044

01.07.2013 20:57

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Je třeba si uvědomit...

Lin 85.?.?.?

Hm... je možné, že si nejste vědoma, co to vlastně obhajujete a patříte k těm tisícům podvedených, včetně homosexuálů samotných.
A právě proto dochází v diskuzích na toto téma (a podobných - včetně "českého rasismu" ) k věčným rozepřím.
Základ je v tom, že homosexuálové svá práva (občanská a lidská) vždycky měli a nikdy je zákon neodlišoval (nediskriminoval) od ostatních. To, že občas naráželi na nepřijetí nebo byli určitým způsobem "diskvalifikovaní" (třeba v zaměstnání), nebylo nic mimořádného, co by společnost nepřinášela i jiným, hetero občanům. Určité způsoby diskriminace zažívá ve společnosti i ostatní populace - tlustí, tencí, staří, mladí, tělesně postižení, kuřáci... a dokonce i "pohlaví" - ženy nebo muži.
Z "práv homosexuálů" se nám dneska "tak hezky" vyklubala přímo propagace homosexuality. Získávají "svá práva" nad rámec ostatní společnosti, což z nich činí skupinu "nedotknutelných", takže je zcela jasné, že jde o "něčí" zájem (výše jsem psala, že to samé je i s "rasismem" ). Jinak řečeno - budou využiti k určitým cílům a nakonec za to hodně tvrdě zaplatí.
Snahy udělat z homo rodinu mají už dneska cíl známý = "překvalifikaci" pojmu rodina. Dosud platilo, že rodinu tvoří muž a žena (jádro) a funkcí rodiny je mj. i funkce reprodukční (dále sociální, emocionální, psychologická, kulturně výchovná...). U homo to "reprodukční" jaksi nepřipadá do úvahy. Takže se přišlo s "nápadem" překvalifikovat celou rodinu do pouhopouhé ekonomické jednotky, nazýváné "domácí hospodářství". Ale tam chtějí homo "nadprávo", protože já jako hetero si taky nemůžu vzít jinou hetero "za účelem" ekonomického svazku.
A jaké důsledky z toho vyplývají? Přesně takové, jaké vám "baba Blažková" psala výše. Pro pochopení = rodina jako pouhá ekonomická jednotka bez další funkce může být kdykoliv rozbita a vaše dítě vám sebrané jen proto, že neplníte hmotný standart. takže už žádné emocionální vazby, žádné sociální vztahy - ale hmotný standart. A sama možná tušíte, jak nebezpečný je tento pojem, protože určit "hmotný standart" určitě nebude záležet na vás jako rodiči.
A že se to tak děje - o tom snad za současných informací už nikdo nepochybuje.
A dalším "bonusem" propagace homosexuality je fakt, že v rámci tzv. sexuální výchovy se budou vaše děti už od školek "učit" homosexuálním praktikám "dotýkání se stejného pohlaví" - to jako aby z nich "nevyrostli" homofobové. Však - "je to zcela přirozené a normální", že? A jak k tomu příjde ta (stále) většina (budoucích) heterosexuálních dětí, kteří za dotykem stejného pohlaví nic sexuálního nehledají (jako děti bez rozdílu, protože k chápání sexuálního chování dochází až mnohem později) ?

292516

28.06.2013 08:52

Německo platí přeživším holokoustu, mrhá miliony

RE: že platí obětem holocaustu je v pořádku - a co slovanským obětem? a dalším?

Lin 85.?.?.?

Paní Hanzlíková, Sinuhet je čtivá knížka, ovšem egyptští kněží vůbec nebyli (a nejsou) tak "neškodně směšní".
A k "božstvu" Egypta:
Mají jediného boha stvořitele, jediného nestvořeného a nenarozeného - tím je Ptah. Ten, který JE. Název země Egypt znamená Het-Ka-Ptah, což se dá přeložit jako Chrám Ducha Ptah.
A nemusí vás mást ta spousta jiných bohů vyšší či nižší kategorie. Podívejte např. na křesťanství. Stvořitel sice jeden, ale k ruce mu je celá armáda andělů a svatých. Tento "jev" najdete ve všech náboženstvích.

292327

23.06.2013 17:23

Evropské národy v boji proti homosexualitě

RE: Je třeba si uvědomit...

Lin 85.?.?.?

Počkejte... jdete na to zhurta a obávám se, že vám uniká podstata, protože zaměňujete následek za příčinu.
Jak jste napsal výše - plození není smyslem lidského života. Je jeho součástí, ovšem ne každý se nutně musí "zapojit", aby prožil smysluplný život. A také je pravda, že i homojedinci bývají leckdy pro společnost prospěšnější, než hetero. Takže se shodneme, že lidský život není o "jíst, pít, spát, množit se".
Dál se možná shodneme na tom, že vychovávat dítě může vlastně kdokoliv, nemusí jít ani o pár. Jenže... u toho "kdokoliv" je nutný předpoklad - a tím je odpovědnost a svědomí. Tyto lidské vlastnosti jsou mj. součástí širšího pojmnu, známého jako láska. Podotýkám jen pro upřesnění, abychom si rozuměli.
Výchovou chceme docílit, aby se z dítěte stal plnohodnotný člověk - tj. takový, který bude pro společnost přínosem a ne přítěží (a toho bez lásky nedocílíme). Plnohodnotný - tím myslím takový, který bude umět samostatně myslet a vyvozovat reálné závěry s použitím svědomí i zodpovědnosti (tedy nebude podléhat třeba tomu "myšlení genitáliemi" nebo "mlácení žen" ).
A pravda - tady selhávají i "spořádané" heteropáry.
Takže - pokud by šlo opravdu jen o možnost vychovat dítě, pak by nezáleželo na tom, kdo to bude, ale JAK dítě vychová.
Jenže... ono nejde jen o nějaké "právo na výchovu" a dokonce ani o "práva homosexuálů". Tady jde skutečně o šikanu klasické rodiny a co hůř - o nátlak k přestavbě sociálního chápání degenerace (a tou "homo" je, ať se líbí nebo ne).
A aby bylo ještě hůř - za tou "homo" jsou tiše skryté takové "lahůdky" jako pedofilie, zoofilie atd.
Začalo to feminismem, pokračuje přes "sexuální revoluci", směrnici EU o "rodové rovnosti", pokračuje homománií - aby se nakonec "ujala" tvrzení jako:
- dítě má právo na vlastní sexuální život (už od mimina)
- není žádná pedofilie, jsou jen hysterické reakce rodičů.
Takže - co za tím vším cirkusem je? Podle mého nic jiného, než "nastavit" společnost tak, aby všechny možné degenerativní úchylky brala jako "naprosto normální". Z nouze se udělá nedotknutelná výsada. Stejný mechanismus nastavili u "rasismu" nebo "antisemitismu".
A co je úplně nejhorší - v tomto duchu chtějí "vychovávat" naše děti už od školek...
Abyste pochopil, o co jde, mám tu odkaz . Nejde ani tak o obsah článku a ani o typ stránek, ale o dvě videa dole. Sama jsem to druhé nedokoukala, protože se mi zvedl žaludek.

292028

30.05.2013 16:22

Lež na vašich stránkách

RE: Nějak tomu nerozumím

Lin 85.?.?.?

Skutečně je ta skutečnost prostá?
Autor původního textu možná pomotal, ale pan poslanec to nikterak svou "snahou" nevylepšil.
Autor se řídil mírou své infomace. Pan poslanec nám tvrdí, že informací je dost. Já jsem však nikde nenašla (možná špatně hledám, můžete mě opravit) info o nejzásadnější "věci" - tj.- že se hlasovalo 3x a pokaždé o jiné otázce.
A další: "ODS jako jediná hlasovala pro výjimku". Vypadá to, že ano, jenže dobrá doplňující otázka zní - proč byli ostatní proti. Nebylo to takhle náhodou pro její neústavnost (a tedy i její předem avizovanou neprůchodnost), proto, že v téhle patálii nemá jasno ani sama politická scéna v ČR? Že tzv. Klausova výjimka" obešla proces schvalování ve vlastní zemi a až dodatečně (s křížkem po funuse) se snažila cosi "vymezovat" (mimochodem - není tam ani zmínka o sudetských Němcích či Benešových dekretech)? A že v době "přístupu k LS" nám jaksi europoslanci zaspali a žádnou výjimku pro ČR nepožadovali (nevyjednali) ještě před schválením LS českým parlamentem?
Tolik k "prostotě" situace...
A nakonec - spíše tedy pro pana poslance než pro vás.
Z mého pohledu autorův "pomotaný" článek straně ODS ani jejím europoslancům při takovémto "stavu věci" nikterak neublížil.

290502

25.04.2013 21:26

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

Lin 85.?.?.?

Zdravím až dnes, i když jsem vaši odpověď četla už dřív. Musela jsem si rozmyslet, co napíšu - a stejně mě nic "úderně vysvětlujícího" nenapadlo. Děkuju za vysvětlení, ale přiznávám, že jsem od začátku tušila, kam míříte - jen jsem si nebyla jistá. Takže proto pro mě těžká odpověď. Se základem úplně souhlasím. Cesty vedou do Říma (a taky k anglosasům), však jde o pokračování jedné linie, vycházející z Egypta. Všiml jste si, které dynastie nedostali za uši po 1.válce?
O ostatním bych diskutovala, měla doplňující otázky, protože jádro beru, ale vývody moc ne. Myslím si třeba, že kontrolovat může i ten, kdo je sám pod kontrolou. Hierarchie, kde každý stupeň ví jen to nezbytně nutné. Sluha může přeci docela dobře kontrolovat otroka podle instrukcí svého pána a o pánových úmyslech (důvodech, plánech) nemusí mít ani páru.
A teď zpět k tomu Německu a jeho tehdejšímu vůdci (jen krátce). Výše jsem napsala, že představovali B. Tím "áčkem" bylo Rusko, potažmo SSSR se svým lídrem. Hitler Rakušák - a vedl Němce. Stalin Gruzínec - a vedl Rusko (tedy více národů, ale Rusko bylo "srdcem" ). Z německého nacionalismu a z ruského bolševismu je strašák a "divoká politická karta" snad na věky věků. Proč mají stále pykat za -ismy, které ale byly do jejich zemí "zasazené" cizí "rukou" do pečlivě připravené živné půdy? Oba národy přitom byly a jsou schopné být ve světové špičce, ne-li přímo "na hrotu". Ale nebylo jim to umožněné a dokud se tahle umělá "zábrana" neodstraní, tak jim to nebude umožněné nikdy. Proč není strašákem třeba taková Anglie, kolébka liberalismu (ano, všechny ty -ismy jsou vlastně náboženstvím, proto jsem žádala, abychom na ně zapomněli), který ožebračil 3/4 světa (a to ponechávám stranou její koloniální války)? Proč se o ní pořád mluví jako o "velmoci" , ač její dluhy nejsou o moc menší, než ty řecké?
A jsme u přepsaných dějin, ketré nám nedovolují spolehlivě zjistit, co mají vlastně ti Němci a Rusové společného - krom toho, že katolické náboženství tam nikdy pevné kořeny nezapustilo.

288820

22.04.2013 23:18

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

Lin 85.?.?.?

Snad vás nepřekvapí, že budu s tím, co jste napsal, souhlasit. A díky za doplnění skládanky.

288678

22.04.2013 23:10

Hitler vyhrál válku

RE: Jiný pohled a souvislosti

Lin 85.?.?.?

Tak...ani nevím, jak odpovědět. Ne všem vašim náznakům rozumím - prostě nevím, na co se ptáte. Pokusím se tedy "střílet", snad se trefím aspoň jednou. [smích]
Prosím, zapomeňme teď chvíli na všechny možné -ismy, protože ty nehrají v dané věci roli, jsou jen časově upravovaným a zdokonalovaným systémem pro otroky. Psala jsem už, že plán je stále stejný, jen se nám mění "kulisy". Nejde sem napsat traktát, tak nevím, jestli se mi podaří vysvětlit, co mám na mysli. Podle mého šlo vždy o vládu "nad masami" a o to, jak dostat pod kontrolu tzv. "kapitál" . První říše byla rozpadnuta, nastoupil feudalismus. Ten se ukázal díky tzv. "průmyslové revoluci" jako přítěž, nastoupila říše druhá (a já jen tuším, že se tím myslí Bismarckova). Rozpadnuta v r. 1918, tím skončily i všechny velké monarchie. Třetí říše (kapitalismus? [smích] říkali tam tomu tenkrát národní socialismus) byla pokusem o sjednocení rozděleného (jenže se to moc nepovedlo) a čtvrtá je o tomtéž - jen jinými prostředky.
Jako doplňující pokus vám uvedu základní nástroje globalismu, seřazeno dle vývoje, od nejstaršího:
1) válka = "válka je pokračováním politiky jinými způsoby"
2) genocida - způsob, jak se vypořádat s "nechtěnými" - nejde jen o vraždění, jde i o tabák, alkohol, jedy v jídle, vnucování cizího životního stylu, "léčiva" atd.
3) ekonomika = "Dejte mi kontrolu nad penězi národa a pak mi je jedno, kdo dělá jeho zákony"
4) faktologie = fakta neexistují, jsou jen interpretace" - tím se myslí ideologie, doktríny, věrouky atd.
5) chronologie (dějiny) - "kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost: kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost"
6) světonázor - "když chceš nad nepřítelem skutečně zvítězit, vychovávej jeho děti"
Nevím, zda z toho budete moudrý - ale souhlas, že o to Německo fakt nejde...

288677

21.04.2013 21:09

Hitler vyhrál válku

RE: německo

Lin 85.?.?.?

Jsem ráda, že jste to napsal právě takhle. Ano, straší se Ádou a taky holocaustem a vina Němců má být odpykávána po dobu neurčitou. Jsou drženi v šachu a taky dobře "dojeni" - třeba na rozdíl od té Anglie. Však také EU nebo euro není jejich výmyslem, natož "plánem" .

288587

21.04.2013 20:52

Hitler vyhrál válku

RE: Mein Kampf

Lin 85.?.?.?

No - jasně. Však právě pro svou ochotu jít na východ byl vhodným kandidátem. Také se nikdy netajil svým "sněním" o "Velké Germánii"- včetně zaujetí pro starogermánskou mytologii. Takže ho fakt nikdo přesvědčovat nemusel. Těžko by k takové "práci" vybrali třeba našeho Karla Čapka, žejo...

288584

21.04.2013 09:56

Hitler vyhrál válku

RE: K té

Lin 85.?.?.?

Zareaguju, i když nejsem "tázána" :
Docela dobré shrnutí je zde
Dobré je i sám pohledat... jak se k tomu vyjadřují ti, kteří ještě něco vědí... Film sám o sobě nejen že nemá žádnou historickou vypovídací hodnotu, ale navíc je zpracován "s úmyslem" .

288543

Stránka: 1 2

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 97 čtenářů částkou 16 036 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 5

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Maďarská poslankyně skartovala knihu dětškých pohádek plnou gayů a leseb, aktivisté ječí13.10.20 18:08 Maďarsko 3

Absurdita článků z dění na pařížských předměstích nadále roste13.10.20 16:51 Francie 0

Měnové kurzy

USD
22,94 Kč
Euro
27,21 Kč
Libra
29,93 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
16,38 Kč
Švýcarský frank
25,37 Kč
100 japonských jenů
21,91 Kč
Čínský juan
3,43 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,45 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
30,10 Kč
1 unce (31,1g) zlata
43 627,05 Kč
1 unce stříbra
564,23 Kč
Bitcoin
298 538,57 Kč

Poslední aktualizace: 25.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?