Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 11 příspěveků, 9 různých jmén: <nic>, asdf, jansmith1984, Lot, Mgr. Jemelík, netinfo, Ovčák bezmozků, qwerty123, Vopice.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

22.11.2012 08:59

Používáte cloud?

RE: Ani fotky bez šifrování

netinfo 80.?.?.?

Nie je to len váš problém, mám prístup na internet u dvoch rozdielnych ISP a u obidvoch je to rovnaké. Zaujímavé však je, že cez tor sieť Zvedavec funguje bez problémov.

Takto to vyzerá u jedného z ISP:

tracepath zvedavec.org
..
8: ffm-b2-link.telia.net 32.565ms asymm 9
9: abovenet-ic-136943-ffm-b2.c.telia.net 29.272ms asymm 10
10: xe-3-1-0.mpr2.ams5.nl.above.net 37.521ms asymm 12
11: so-2-1-0.mpr2.lga5.us.above.net 115.402ms
12: xe-0-2-0.cr2.ord2.us.above.net 141.627ms asymm 13
13: xe-1-0-0.cr1.ord2.us.above.net 153.406ms asymm 11
14: xe-3-1-0.mpr1.ord6.us.above.net 152.659ms asymm 13
15: 64.124.146.114.allocated.above.net 479.545ms asymm 11
16: asw-eo183.ord03.singlehop.net 141.334ms asymm 12
17: no reply

279452

11.11.2012 19:47

Břidlicový plyn jako jablko energetického sváru

RE: Alespoň nám nezrujnují krajinu v čechách

asdf 80.?.?.?

Souhlas.. A myslím že právě přes delegitimizaci systému je to dobrá cesta. Představte si tu nádheru, když by se k volbám dostavilo třeba jen cca 5% voličů-blbců, a zbytek by zůstal doma a vychutnával si protáhlé xichty různých volebních analyzátorů a jiných nedouků jak se to snaží správně 'pravicově' vysvětlit.
A pak by následovala demonstrace na václaváku a v dalších velkých městech, kterých by se zúčastnilo třeba 10% obyvatel.
To už by celé společnosti jasně ukázalo na čí straně je skutečná moc a legitimita, a cesta ke změně by byla otevřená. Vsadím se, že za těchto okolností by se ani policejní složky proti lidu neodvážili zasáhnout.

278892

Koukám, že v tom máte zmatek nad zmatek.

>Sjednocování je přirozený proces. Jen je třeba tomu uzpůsobit podmínky.

No jistě. Ale v okamžiku, kdy někoho začnete do sjednocování nutit zhora, tak se stane co? Představte si, že vám nějakého ranaře bude nutit vaše matka. Bude to příjemné sjednocování?

>Je pochopitelné, že administrativa v současné podobě je neefektivní. Je totiž zastaralá. Funguje na stále stejném principu už od dob monarchie. Proto je zapotřebí nového funkčního modelu. Je třeba mít vizi a je třeba pro ni něco dělat.

Jako napravovat tu starou administrativu? Není jednodušší se na ni vykakat? A opravdu máte pocit, že EU dělá nějakou lepší administrativu? No budiž. Přání otcem myšlenky.

>Pokud berete coby neschopnost se o sebe postarat to, že nepřeperu stokilového chlapa

Ne. jako neschopnost beru to, že si takové chlapy vybíráte.

>nejsem schopna ubránit se bandě sjetých výrostků

V tom vám EU nepomůže. Ta lidi nezlepší. Možná lépe chodit někam, kde sjetí výrostci nejsou, nebo si pořídit pistoli.

>volání po vymahatelnosti práva považujete za důkaz nesvéprávnosti

O tom jsem psal kde? Ale v souvislosti s EU to opět nic neřeší. Jen přibude více kontrolních orgánů, morálka lidí zůstane stejná.

>Že vy budete ten Strejček Modrozloděj?

No, vidím, že vaše vystrašená hysterie vám brání vidět věci tak, jak jsou. Jestli to NUCENÍ DO SJEDNOCOVÁNÍ, což je současná EU, nějak souvisí s pravicí, tak budiž. Proč se zbytečně namáhat si uvědomit, že pravice a levice nejsou nic víc než slova, když jednodušší je najít si nějakého viníka. Hlavně ne sebe, ovšem, že?

278141

30.08.2012 18:59

Ještě k pochodu bukvic

RE: Pane Malý, prosím raději mlčte!

Vopice 80.?.?.?

A probírali ti Jehovisti také ty paradoxy, kdy ten židovský bůh nejdříve požaduje po lidech aby nezabíjeli a pak jim řekne, koho mají vyhladit? Já jen, že v tom mám trochu zmatek.

Numeri 15:32-36
Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví. … Hospodin pak řekl Mojžíšovi: „Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje.“ Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

Deut 2:31-37
Hospodin mi řekl: „Pohleď, už to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji.“ … Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužů, žen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. … Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal.

Deut 3:2-7
Hospodin mi řekl: „Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu.“ … Bili jsme je, až z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, kterou bychom jim nevzali – šedesát měst, celý kraj Argob, Ogovo království v Bášanu. … Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město – muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali.

Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval: „Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.


Ne, vlastně je to v pořádku. Tady se zcela jasně nejedná o
>podvody, krádeže a loupeže až po vraždění, čili docela normální nemorální projevy, vhodné k šíření světem spotřební společnosti, mamonu a kapitálu.

Ale on se ten židovský bůh vlastně změnil, když přijal ježíše za svého pána, že jo? Opravdu, lidská tupost nezná mezí.

274154

04.07.2012 07:20

Filipika proti ódám na Pospíšila

Rath v bledě modrým

qwerty123 80.?.?.?

Tož svatej asi nebyl... ale po přečtení jeho stížnosti na politický proces s Romanem Smetanou (http://www.prosmet.cz/images/Pospisil_stiznost.pdf) jsem došel k závěru, že ostatní politici mu v naprosté většině z morálního hlediska nesahají ani po kotníky. Takže se mi zdá že se zde v tomo článku ozvala spíš nějaká potrefená husa, než hledač pravdy bez bázně a hany.
Také se mi zdá, že podobnost této kauzy s kauzou "Rath" asi nebude čistě náhodná... mám takový pocit, že jak se potápí loď, krysy a hyeny se začínají žrát mezi sebou, a ti neslušnější to odnesou jako první. Rád bych se v tomto mýlil a doufal že se blýská na lepší časy, ale obávám se že než tyto časy přijdou, bude ještě hodně krušně...

271466

12.04.2012 00:47

Nad knihou o Stalinovi

RE: Chci se optat

jansmith1984 80.?.?.?

Hezky jsi to zanalyzoval, Kysučane a není důvod, abych se s tebou na to konto dohadoval.


Je tady ale problém, který si (coby volební disidenti) "nesete sebou na zádech v ruksaku", a to zahleděnost do high-level rozborů, analýz a bezzubých revolt na úkor běžné REALITY, kterou jste (ať už si to jako standardní občané přiznáte nebo nepřiznáte) nucení (nikoli ve virtuálním Matrixu, ale reálně) ŽÍT...[smích]


Tady totiž nejde o to, jestli jsou, jak píšeš, cituji: zúčastnení bábkoherci a že politické reprezentace v ČR a SK jsou, cituji: rektoskopické...[smích] (jinak, dobrý výraz, podobně dobrý jako zlidovělý výraz "sračkomety" [smích]). Na druhou stranu tvůj popis smrdí ZEVŠEOBECŇOVÁNÍM, stejně jako když řekneš, že politici (všichni) jsou hajz-ové. Nejsou, i mezi nimi je spousta, kterým jde o férovou společnost pro všechny zúčastněné.


JDE totiž o to zůstat při zemi a aby výsledkek mého konání byl VŽDY v zájmu mém a mých (tzv. běžných) spoluobčanů.

Cítíš TEN ROZPOR, který přístup vás volebních disidentů (ve smyslu, který popisuji) GENERUJE???


Protože jsou mé argumenty (nic ve zlém, kamaráde) pod tvou rozlišovací schopnost, tak dovol další hezkou pointu, kterou naznačil v debatě pod článkem o Kellerovi anonym 88.?.?.? a zde je její jádro:

>Bělohradský říká zde, že si především musí společnost uchovat schopnost změny,protože v okamžiku, kdy dojde k přímé destrukci sociálního státu,ke které rychle pod vedením pravicové vlády směřujeme,nebudeme mít možnost změny uskutečnit a náprava bude mnohem obtížnější a bude nesmírně drahá!


Těžko k tomu něco dodat, i když věřím, že ty něco vymyslíš, viď?..[smích]. Jinými slovy, pokud zásadně nezměníš Systém nebo při volbách nepodpoříš síly, které mají zachování sociálního státu v programu a svou volební pasivitou umožníš pokračování kosher destruktivní politiky, tak NIC NEZLEPŠÍŠ a ANI (jak se mylně a naivně domnívá pí.Jarmila) NEURYCHLÍŠ. Naopak "pravicově" neoliberální marasmus pomůžeš zakonzervovat a pak můžeš jako pitomec buď strhávat reklamy z laviček nebo na internetu kňučet o nespravedlnosti světa a mizejícím důchodu nebo coby zaměstnanec platu. A to je asi tak všechno.


A Peace,

jansmith[smích]

266786

20.08.2011 08:56

Zkušenost se Stworou

Co vadí na TMO více?

Lot 80.?.?.?

Co vadí více? Že TMO používá jazyk na hranici slušnosti? Nebo, že se zastává pravicového pohledu? Protože se nedá řící, že by jeho ideoví oponenti nějak vynikali slušným chováním. Pročítal jsem některé příspěvky a musím říci, že člověk prezentující zde pravicové postoje to má opravdu těžké.

251386

12.08.2011 14:07

Nemocný kapitalismus a co s ním

RE: Jen malá poznámka

80.?.?.?

Naprostý souhlas.
Vekslák a šmelinář je dnes ctihodný pan podnikatel a defraudant se jmenuje akcionář.

250648

23.05.2011 15:45

Církevní majetek

RE: autore, tak manipulativní!

80.?.?.?

Číst tvoje bláboly je opravdu jen pro silné povahy. Ty musíš být opravdu zapšklý člověk. Kromě toho, že jsi tu opět zcela v souladu s tvým pokryteckým moralizováním stačil naflusat na ostatní dikustující, jsi zde vytrousil tolik lží, že půjdeš rovnou do pekla. Jestli je každý křesťan jako ty, pak chápu, proč tolik lidí pokryteckou katolickou církev nenávidí. Je to opravdu hnus. Ty jsi musel v minulých životech být asi hodně velké (atocenzurováno), když jsi dostal tak pokřivený a pokrytecký mozek. Celkově je mi z tebe na [bliji]

244579

07.05.2011 15:09

Třetí obhajovací řeč

RE: Hlavně se nenechte k ničemu vyprovokovat.

Mgr. Jemelík 80.?.?.?

Osobu na kterou reagujete neznám, ale napadlo mě něco:

co když se cenzuruje ne všechno, ale jenom tak, aby to vyznělo v neprospěch pisatele příspěvku a ve prospěch editora

Je to jen nápad, do zákulisí nevidím.Pokud "stoupenci" dosud nepřemýšleli, a potřebují k tomu podnět zvenčí, pak je cosi shnilého ve státě dánském...

243652

23.04.2011 23:14

BRICS a přestavba světa

RE: Blíží se zánik severoatlantického impéria ?

Mgr. Jemelík 80.?.?.?

Moc Ruska nezadržitelně sílí. V tom mám naději, že se jednou moje vnoučata budou mít dobře.

Šance zabránit bojům podle mě neexistuje. Člověk má válčení (i třeba náboženství) jako svoji civilizační (kulturní) konstantu. Nedokáže bez toho žít.

Apokalypsa znamená vidění. Asi myslíte Armagedon.

J.

242545

Káva pro Zvědavce

21

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 28 čtenářů částkou 7 460 korun, což je 21 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Trocha humoru na téma postižení korona-vymýváním mozků04.12.20 09:47 Česká republika 0

Možná nejdůležitější projev prezidenta Trumpa s čs titulky03.12.20 10:51 USA 9

Zastavme krádež voleb! 03.12.20 00:23 USA 0

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 8

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,47 Kč
Libra
29,34 Kč
Kanadský dolar
17,08 Kč
Australský dolar
16,21 Kč
Švýcarský frank
24,47 Kč
100 japonských jenů
20,96 Kč
Čínský juan
3,34 Kč
Polský zloty
5,92 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,46 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 158,18 Kč
1 unce stříbra
528,26 Kč
Bitcoin
412 730,77 Kč

Poslední aktualizace: 5.12.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?