Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 206 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, osa x, Sýkora.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

29.08.2013 12:26

Budeme nuceni ukončit činnost

RE: Lidi, neblbněte

osa x 193.?.?.?

Končím sám za sebe s texty do diskuze, [zahanbení] , abych neparazitoval, neboť už peníze posílat nebudu, lze vyjmenovat 100+1 kritik na Zvědavce, ale to není potřeba, napíšu pouze proč končím za sebe : nevidím důvod podílet se na financování propagace čím dál častějších komunistických bludů. Propaganda zvítězila, stejně hloupá jako ta , proti které údajně tento web existuje. Přeji všem, koho to ještě baví, veselou mysl a stále dobrou náladu. [cool]

295177

26.08.2013 12:40

Akce D.O.S.T. nezuří, nesoudí, nesouhlasí

věru poučné čtení , to MFDNES

osa x 193.?.?.?

Mám takový dojem, ale jen dojem, že nový majitel skočil někomu na lep, nebo ten nákup dostal za úkol - legrace, jak nikoho z té sebranky nevyhodil a ta homosběř dostala křídla. To bych od otce 4 dětí nečekal ( zdroj wiki ), že bude bukvicefriendly až tak.

294939

22.08.2013 13:29

Juvenilní justice - současný fašismus

RE: ...může používat pouze jejich dovolené oficiální zbraně...

osa x 193.?.?.?

Vaše popisy reality skoro sedí, ovšem s praxí nastavování druhé tváře nikdy nikam než do otroctví horšího peklu nedojdete. Existuje nepřeberně možností, jak efektivně umravnit konkrétní osobu zdivočelého byrokrata. O žádný stát či system nejde, jde o konkrétní zmrdy. Otázka zní : záleží mi na mém dítěti více než na mě ? Pokud si odpovíte ano, není co dál řešit plytké řeči.

294740

15.08.2013 14:38

Zpověď předního psychiatra: pomáhal jsem vymýšlet ADHD coby nemoc

RE: liek na ADHD

osa x 193.?.?.?

Měli byste ovšem popsat způsob indikace a aplikace : dle potřeby důrazně přikládat na musculus gluteus maximus.
..............................................................
Nicméně psychiatrie je pavěda stejně jako ekonomie. Devianti resp. deprivanti, kteří je praktikují, působí zlo a bolest jiným a tak si ukájejí své ego. Žír to nechápe a je mu to jedno, neboť postiženým je vždy vedle stojící soudruh u žlabu. Z cizího krev neteče, a po lobotomii vlastní lebky už je to jedno. Výzkum veřejného mínění ve vepříně : na otázku " Souhlasíte s plným korytem pomejí ? " překvapivě odpovědělo 98% vepřů "ano" , ať žije věda a pokusy na člověku - to zní tak hrdě.

294413

13.08.2013 10:40

Po Lavabit zavírá další šifrovaná internetová služba

RE: Orwell podcenil sílu spolupachatelství.

osa x 193.?.?.?

Zde hledejte vysvětlení :

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=novy-vyle...

294323

12.08.2013 13:56

Obama k Putinovi: Dělej jak říkám, ne jak konám…

RE: ... je hanba (západného) ľudstva.

osa x 193.?.?.?

"západné ľudstvo" netuší co je hanba a kdo byl Kelly, jednou ze základních iluzí některých zvědavců je , že 10% >> 90% , není , hezký den

294284

06.08.2013 21:23

Kanada si osvojuje právo peskovat Rusko kvůli zákonu omezujícímu propagaci homosexuality

RE: Jack London : Mořský vlk , Wolf Larsen str.38

osa x 193.?.?.?

Mávl rukou a nedůtklivě ukázal na několik námořníků, kteří
pracovali na lodním středu s jakousi motanicí lan. „Pohybují se;
právě tak se pohybují slimejši. Pohybují se, aby se najedli, a jedí, aby se dál pohybovali. Tady to máte. Žijí pro své břicho a jejich břicho je udržuje naživu. Je to kruh; nikam se s tím nedostanete. Oni také ne. Nakonec znehybní. Již se nepohybují. Jsou mrtví.“ „Oni sní,“ vpadl jsem mu do řeči, „mají zářivé, oslnivé sny –“ „O tom, čím by si nacpali břich,“ uzavřel. „A ještě víc… Nabaštit se. O větší chuti a ještě větším štěstí, jak tu chuť uspokojit.“ Hlas mu zhrubl. Nebylo to míněno lehkomyslně. „Neboť, hleďte, snívají o šťastných plavbách, na nichž vydělají víc peněz, o povýšení na lodní důstojníky, o nálezu pokladu – zkrátka o tom, jak by se lépe dostali na kobylku svým bližním, aby mohli celou noc nerušeně spát, aby dostali dobré jídlo a špinavou práci aby za ně udělal někdo jiný. Vy a já jsme zrovna takoví. Není tu rozdílu až na to, že my dva jídáme víc a lépe. Já teď požírám námořníky i vás. Ale dříve jste vy jídal lépe než já. Spával jste v měkké posteli, nosil jemné prádlo a obleky, jídal dobrá jídla. Kdo udělal ty postele? To šatstvo? Ta jídla? Vy ne. Vy jste ve vlastním potu ještě nikdy nic neudělal.
Žijete z příjmu, který vydělal váš otec. Jste jako dravý pták, který se vrhá na ty pomalé ňoumy dole a vyrve jim právě ulovenou rybu. Jste jedním z těch, kdo vytvářejí tak zvanou vládu, poroučejí všem ostatním a jedí potravu, kterou ti ostatní obstarali a rádi by ji snědli sami.
Nosíte teplé šatstvo. Oni je vyrobili, ale sami se třesou chladem v hadrech a doprošují se vás, nebo vašeho advokáta či vašeho obchodního jednatele, který vám opatruje vaše peníze, o zaměstnání.“ „Ale to s tím nemá co dělat,“ zvolal jsem.
„Naopak.“ Mluvil teď rychle a v očích mu hořelo. „Je to prasečí
hltavost a takový je život. Jaký účel nebo smysl může mít nesmrtelnost prasečího hltounství? K jakému cíli vede? Oč vůbec jde? Vy jste žádné potraviny nevyrobil. A přece ty, které jste snědl nebo proplýtval, mohly zachránit život dvaceti chudákům, kteří potraviny vyrobili, ale nedostali jíst. Jakému nesmrtelnému účelu jste tím posloužil? Jakému oni? Uvažujme o vás a o mně. Co znamená vaše vychloubačná nesmrtelnost, když se váš život srazí s mým? Vy byste rád zpátky na pevninu, protože tam jsou výhodné podmínky pro váš způsob prasečí hltavosti. Ale já jsem si z rozmaru umínil, že vás zadržím tady na palubě lodi, kde se daří mé prasečí hltavosti. A také vás tu zadržím. Buď z vás něco udělám, nebo vás zničím. Možná, že umřete dnes, možná tento týden nebo příští měsíc. Mohu vás jedinou ranou pěsti zabít ihned, neboť jste ubohý slaboch. Jestliže však jsme nesmrtelní, kde jsou příčiny toho všeho? Cho...

Automaticky kráceno

294140

30.07.2013 13:30

Dönmeh: Tajemství Středního východu o němž se nejvíce šušká (část 1)

RE: Velmi zajímavé téma,

osa x 193.?.?.?

Byl byste tak hodný a jako znalec nám tu poskytl doprovodné informace o ostatních "Dönmeh Gruppen" v dalších 150 ne úplně bezvýzmamných státech světa , děkuji za rešerši, poněvadž za sebe říkám, že nemám čas sledovat takové to "presakovaní" po celé planetě Zemi. Děkuji.

294004

29.07.2013 09:41

Děsivý neexistující terorismus

orgány vepřo, knedlo, zelostánu na stráži demokratury :

osa x 193.?.?.?

http://radek-velicka.cz/?p=11451

[překvapení]

293966

23.07.2013 17:18

Minimální mzda nebo almužna

RE: Neomarxisitická mytologie

osa x 193.?.?.?

Jediný kdo to měl vymáknuté byli opět komunisté, kdy vše bylo centrálně plánované včetně cen. Pak mohlo vše prosperovat aniž by se to vzájemně rušilo.
[pláč]
Tak tohle je síla, už jsem tu počet ledasco, ale soudruhu letos vítězíte, tímhle můžete oblbovat leda tak děti nebo blázny. [bliji]

293786

22.07.2013 13:17

Minimální mzda nebo almužna

RE: Fanatický jásot davu nad utaženými opasky

osa x 193.?.?.?

ještě doplním citáty převzaté z www.ac24.cz :

Známost je prvním mýtem o realitě: To, co znáš nejlépe, sleduješ nejméně.
Oddanost je druhým mýtem o realitě: Věřící jsou nejvíce zraněni objekty své víry.
Přesvědčení je třetím mýtem o realitě: Jen ty, kdo hledají pravdu, lze oklamat.
Příslušnost je čtvrtým mýtem o realitě: Tak, jak se převalují vlny války, to dělá i loajalita.
Důvěra je pátým mýtem o realitě: Každá pravda v sobě nese i semena zrady.
- Magic, The Gathering

„Rozum si lze zvolit. Přání a vrtochy nejsou fakta, ani nejsou prostředkem, jak je objevit. Rozum je naším jediným způsobem, jak uchopit realitu; naším základním nástrojem přežití. Máme svobodu vyhnout se myšlenkovému úsilí a zavrhnout rozum, ale nemáme svobodu vyhnout se trestu v propasti, kterou jsme odmítli vidět.“
- Terry Goodkind, Víra padlých

293735

22.07.2013 12:55

Minimální mzda nebo almužna

RE: Fanatický jásot davu nad utaženými opasky

osa x 193.?.?.?

[smích] Tady nemůžete nastavovat zrcadlo vobyčejnýmu člověku , to byste se potázal se zlou - každej poctivej pracující vobyčejnej čech je totiž špičkovej ekonom a politolog a každej vám tu vysvětlí, že žije pro vyrovnanej státní rozpočet a růst HDP , jinak jeho život nemá smysl. [cool]
P.S. výše tzv. minimální mzdy je takový malý indikátor toho, jak si lidé v té které zemi váží jiných i sami sebe [oči v sloup]

293731

20.07.2013 00:32

Kdo zabíjí mužství v Česku

panu Staňkovi navrhuji číst Aristotela, snad mu to pomůže ke katarzi

osa x 193.?.?.?

Hmotné a nehmotné nedostatky vedou u tvorů s převahou lidství nad zvířeckostí k činorodosti za účelem odstranění nedostatku a dosažení lokálně stabilního stavu v čase a energetické bilanci.
Tvorové s převahou zvířeckosti nad lidstvím zůstávají zvířaty za všech okolností, ač anatomicky mohou člověka připomínat.
Hmotné a nehmotné přebytky vedou u rozhodující většiny tvorů k degeneraci a omezení činorodosti s jedinou výjimkou a tou je páření ( není -li antikoncepce, pak i množení ). Současně v poměru lidství/zvířeckost dochází v důsledku nadbytku statků u významné části lidských tvorů k přechýlení ke zvířeckosti. Reformovat, jak autor volá, rozjetý vlak bez strojvůdce, či se strojvůdcem deviantem, není možné dokud nedojde uhlí v tendru. Pak budou pasažéři ještě chvíli házet do kotle lokomotivy nábytek a výstroj vagonů, pak dojde na oděvy a pak se teprve vlak plný tělesných i duševních naháčů zastaví.
Nezapomínejte, že každý má neustálou volbu a není pravda, že by byl k něčemu někým neodvratně nucen ( statisticky platí pro 999 z 1000 - výjimky jsou nerelevantní). Každý si může vybrat být buď bohem nebo zvířetem.

293568

18.07.2013 11:52

Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky

RE: Ústavní soud nemá kdo oslovit, takže asi konec

osa x 193.?.?.?

[chechtot] řekl bych, že většina "spravedlivě rozhořčených " zvědavců vám naprosto nerozumí [překvapení]
P.S.: jsem rád , že lidé jako pan Petr Vlk neřídí JEDU nebo JETE tak , jak řízení JE chápe obyčejný člověk , abych parafrázoval jeho sepětí s obyčejným lidem, díky bohu , že jen vášnivě plká po internetu. [cool]

293470

17.07.2013 10:02

Co týden dal

RE: Imunita?

osa x 193.?.?.?

Jak řekl včera F.R.Čech moudro pro čechy: "když se splašené stádo otočí, dostane se do čela chromý beran" - tím asi myslel také vás jako hrdého přslušníka toho stáda.
Čemu prosím nerozumíte na textu NS, který cituje pan editor: „Za projev učiněný v poslanecké sněmovně je namístě pokládat i jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím, ať už v rámci jedné či více politických stran či jejich koalic. Jde tak stručně řečeno o vyjádření postojů v rámci politické soutěže probíhající nepochybně i v poslanecké sněmovně, a to i ze strany jednotlivých poslanců".
O trestných činech proti životu a zdraví se v textu NS nepíše, tak ze sebe nedělejte troubu.

293417

14.07.2013 23:48

Jak funguje dnešní svět

RE: Nesouhlas

osa x 193.?.?.?

Takřka železnou logiku, ano, to je popis reálné evoluce prvoků v kaluži - boj o dominanci a zdroje, a zdroji je nejen bláto ale i mrtvoly padlých jedno- i vícebuněčných soudruhů, prostě jak říkají zde někteří zvědavci : kaliyuga.
Nicméně odpovědí na autorovo : Jediná cesta ke zlepšení je – učinit jednání těchto firem neúčinným pro získání alfa a beta samcovství. Jiná cesta nefunguje. je prosté NEKUPOVAT ( taky zde již psáno, např. zvědavcem "Jarmila" ).
Ale chtějte po mase tzv. obyčejných lidí, aby nekupovali a neplatili za kopance do varlat, to se vymyká jejich životnímu postoji naprogramovaného slušného otroka.
Několik % renegátů pro změnu celku znamená NIC - fakticky tedy jde o jejich soukromou životní filozofii přínosnou jen jim.

293318

13.07.2013 14:46

Korupce v přímém přenosu

RE: ...... naivko

osa x 193.?.?.?

http://radek-velicka.cz/?p=10502

[zahanbení] [bliji]

293224

12.07.2013 10:19

Jak na extremisty?

kdo je extrémista : ( foto Protiproud.cz )

osa x 193.?.?.?

Vložený obrázek

wiki:
Schutzstaffel (známější pod zkratkou SS nebo runami ), česky Ochranný oddíl, byla ozbrojená organizace NSDAP vytvořená v roce 1925 z fanaticky oddaných přívrženců Adolfa Hitlera působících původně jako jeho osobní stráž. V čele SS v době její největší moci stál Heinrich Himmler jako Reichsführer-SS.

ánbelívbl

[bliji]

293156

09.07.2013 09:02

Řecká daňová past

RE: Jsou lepší než u nás

osa x 193.?.?.?

Házíte perly sviním - to je známé přísloví, které vystihuje podstatu sdělování něčeho někomu hluchoslepému. A s tím Nerudou je to pravda pravdoucí, jen jestli on nepsal o obsahu dutiny lebeční vobyčejné populace. Mimochodem moje poučení z "dovolené" - spíše pekla - na Baleárech je: to, co jsem před 10 lety považoval za politováníhodné nedostatky ve výchově jednotlivců se pro západoevropany stalo nyní normou - prasata serou pod sebe v míře větší než obrovské a ještě se v tom válejí. A všechny. Závěr je, že válka je nevyhnutelná, šlechtění dobytka dospělo do finále.

292963

07.07.2013 21:55

Řecká daňová past

RE: To jsou me veci .....

osa x 193.?.?.?

Tak se bude pást na panském za poplatek. A může zpeněžit 1/2 párových orgánů na volném trhu s orgány, aby měl na zaplacení pastvy. Kolik z debatérů bylo vlastně v Řecku na vlastní oči ???
Já tam byl a viděl a od té doby mne řekové zajímají asi jako psí hovno v trávě. Starejme se o česko s jeho "českými řeky". Tedy pokud máte víc odvahy, než rakouský president. [překvapení] [oči v sloup]

292885

20.06.2013 16:20

Musíme platit daně? Já říkám ne!

RE: velmi jednoduché počty - http://www.flux.cz/FCalc/indexwww.htm

osa x 193.?.?.?

Já se s vámi hádat nebudu , z hlediska matematiky 7.tř.ZŠ máte naprostou pravdu, 51400,- je 100% základ pokud se na věc díváte z hlediska výběrčího resp. spotřebitele vybrané daně - ovšem řeknete-li , že zdaňování mzdy je 55,76% , nevypadá to tak špatně, je to vlastně v pohodě, pro sociální inženýry placené z těchto daní je to dokonce málo. Já se na to ale dívám optikou plátce, který dostane 100% , což je těch 22740,- do ruky, nicméně práci musel odvést za více než 51400,-. A stát dostal 126% mé částky. Děkuji za opravu.
(Přesná čísla jsou odvislá od výše hrubé mzdy.)

291835

20.06.2013 08:55

Musíme platit daně? Já říkám ne!

velmi jednoduché počty - http://www.flux.cz/FCalc/indexwww.htm

osa x 193.?.?.?

čistá mzda pracovníka 22740,- na útratu = základ DPH při spotřebě, která pak činí cca (21 + 15) /2 = 18%, čili cca 4000,-

samotná daň z hrubé (30 000,-) mzdy pracovníka = 3960,-

spotřební daně zanedbáme ( alkohol, pivo, víno, benzin, nafta )

náklady firmy 40200,- = základ pro DPH při tvorbě mzdového fondu ze zisku firmy, kterážto DPH činí cca 0,18 * 40200 = 7200,-

celkem zdravotní a penzijní daň 13500,- ( odvedeno pracovníkem a firmou společně)

tedy si odpracujete měsíc a za čistou mzdu 22740,- si nakoupíte
svoje životní potřeby a přitom "stát" obdrží 4000 + 3960 + 7200 + 13500 = 28660,- korunek

poměr je 28660 / 22740 = 126 % ( 126 %ní "zdanění ) , takže ani jeden den nepracujete na sebe
[vyplazený jazyk]

za to obdržíte služby a plnění od VAŠEHO státu : bezplatné zdravotnictví, symbolickou penzi, nejdražší dálnice na globusu, ochranu před nepřítelem skrze pandury a gripeny, rozbité silnice,
degenerující školství, krásné velké úřady a Miroslavu Němcovou [cool]

291794

19.06.2013 12:30

Okrádání o zdraví a bohatství: Bitva o budoucnost lidstva

RE: Co už po staletí pohání psychopaty, aby rozvraceli ......

osa x 193.?.?.?

(Snad mi editor ten tucet pustí.) Co pohání ... ? Mám za to, že je to naprosto klíčová otázka a odpověď na ni by mohla pomoci do budoucna poměrně zásadně. Tipuji, že (při shrnutí do jednoho slova) je to : pýcha (rodič všech ostatních hříchů). A vynořuje se komplementární otázka : Co nepohání ty miliardy lidí k bdělosti nad svým osudem ? Snad nedostatek rozumu , nebo sebeúcty či úcty k ostatním ?

291742

18.06.2013 16:45

Vzkaz policistovi číslo 317241

RE: Čemu se divíte?

osa x 193.?.?.?

ano, toto je empiricky potvrzená skutečnost, co z toho plyne, plyne z toho mafie

291707

17.06.2013 08:37

Veolia - výměny vodoměrů

so einfach

osa x 193.?.?.?

Komunita ( schválně nepíšu stát, kraj nebo obec ) , takže komunita, která se vzdá kontroly nad svojí vodou nemá právo na existenci. To je zákon místního ramene galaxie Mléčná dráha.

291624

16.06.2013 10:37

Vzkaz policistovi číslo 317241

RE: Účelně udělané gumové zákony

osa x 193.?.?.?

Máte samozřejmě pravdu - jde jen o otázku efektivity odporu. Pro pana editora Stworu se budu opakovat : Atmosféra špiclování, udávání, sledování, odposlechů, věznění a reality show ze soudních síní, to jsou známé projevy protektorátní reality ( hnědé i rudé ) a ti, kdo volají po větším biči a kratším řetězu pro ty druhé, ho bezpochyby dostanou , ale je nutno upozornit, že se bude především týkat jich samých. Čili postavit se splašenému stádu rohatých volů je neefektivní a sebedestruktivní. Efektivnější pro vlastní životní prostor je ukázat ochotně takovému stádu cestu do nejbližší propasti. A co se znechucení páně editora nad rohatým volem týče, nechápu, vždyť si odpověděl editor sám - fízl to může udělat, tak to udělá. To se týká všech volů - vždy když něco udělat mohou, tak to se 100% jistotou udělají. Pan editor jakoby neměl již osobních zkušeností s totalitní realitou českého kráteru - oni mohou, tak to udělají.
Za potlesku obyčejných poctivých rohatých splašených volů.

291563

13.06.2013 08:32

Proč bílí extrémisté nechtějí přijímat multikulturní obohacení?

RE: Svetové genocídy.

osa x 193.?.?.?

No a já se spíše dávám na stranu těch autorů, kteří říkají, že bolševické panství, cikáni i socialistická čtvrtá euroříše je boží trest za odvrácení se od pravé křesťanské víry směrem k ateistickému nihilismu a mamonu. Zmanipulovaná hluchoslepá a hlavně strachy zesraná veřejnost jásá a současně se radikalizuje - což je přesně to, co mediokracie spolu s korporátním fašismem potřebují pro instalaci svých loutkových režimů. Atmosféra špiclování, udávání, sledování, odposlechů, věznění a reality show ze soudních síní, to jsou známé projevy protektorátní reality ( hnědé i rudé ) a ti, kdo volají po větším biči a kratším řetězu pro ty druhé, ho bezpochyby dostanou , ale je nutno upozornit, že se bude především týkat jich samých.

291311

12.06.2013 10:16

Moderní hudba = emocionální inženýrství

RE: Děkuji za poučný text.

osa x 193.?.?.?

Sekunda je podle soustavy SI definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu 133Cs. /wiki/
Tedy 1 kmit vzduchu od čísla 440Hz je 20892344,9318181818 period u atomu 133Cs. Takové číslo mi již "ďábelské" nepřipadá o nic méně ani více než jako 1 litr vody o teplotě 4st.Celsia, tedy 1 kg, což jsou všechno stejně antropogenní vynálezy - jako andělé a démoni.

291225

10.06.2013 09:34

Existuje vůbec recept na řešení nezaměstnanosti?

RE: Poklona, Vladimíre!

osa x 193.?.?.?

Obávám se, že v posledních 200 letech se "profesoři ekonomie" neosvědčili [cool] , takže osobně bych šel ještě dál: 3 pracovní dny & 3 dny volna , sedmidenní týden tedy zrušit - prakticky by se lidé po 3 dnech střídali ( místo dnešních cca 250 pracovních dní by bylo cca 180 ) a zavírací doba by prakticky neexistovala. A daň z příjmu fyz. osob bych zrušil a místo toho zavedl progresivní daň z "úspor" , peníze jako "krev těla ekonomiky" musí obíhat a nikoliv se hromadit v nějakém " tělním orgánu " - technologie evidence neuspořených peněz by nebyla zase tak obtížná, jak by si zastánci ulejvání bankovek pod polštář mysleli. [překvapení] Byla by dobrovolná.

291046

06.06.2013 09:27

Pokud tzv. církevní restituce platí, je špatná Ústava

ústava ?!? cha, cha, cha - slevy v Tesco volají

osa x 193.?.?.?

Nikdo si již nevzpomene na 24.září 2009, kdy 13 státních úředníků tzv. soudců ústavního soudu provedlo státní převrat a zakázalo všeobecné volby vyhlášené presidentem na 8.října 2009. Obsah tohoto poselství gangu 13 z tzv. ústavního soudu byl : ve státě existuje moc, která skrze Nevolené politiky oděné do taláru soudců může kdykoliv beztrestně zrušit volby, základní poznávací znamení demokracie. Jediný suverén ve státě , totiž LID si toho přirozeně nevšiml, zahlcen mediální smrští " kterak celebrity píchají a kdo s kým" , ale našli se i výjimečně šokovaní a nepoučení novináři: "Ústavní soud razantně zasáhl do předvolební soutěže politických stran před předčasnými volbami. Tím ovlivnil jejich výsledek způsobem, o němž nejsme schopni nic říci, až na to, že jde o manipulaci gigantického formátu." Takovéto manýry mohou skupince státních zaměstnanců projít jen v totalitním státě. Fašistická manipulace s čl.87 odst.1) a čl.9. odst2) ústavy v podání gangu 13 znamenala a ZNAMENÁ , že : lid již nemůže svobodně rozhodovat prostřednictvím svobodně volených zástupců o charakteru státu, který si ústavou stanovil. Copak má co lid mluvit do toho, v jaké zemi chce žít ? Moudré elity to přece byly, kdo dal lidu pro jeho dobro základní zákon, ne on sám. Suverénem v zemi není už dávno lid, ale skupina nevolených místodržitelů moci , totiž ústavní soudci. Čl. 9. odst.2) zakazuje navždy "změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu" - je to tedy v zásadě obdobné ustanovení, jako byla tzv. vedoucí úloha komunistické strany v ústavě z r. 1960.
Onen "demokratický právní stát" , ať už jeho podstatu i podstatné náležitosti budou NEVOLENÍ místodržitelé moci vykládat ku prospěchu objednatele JAKKOLIV , je tu tedy podle nich na věčné časy a lid už do toho nikdy nemá co mluvit.
Takže ta komedie se žalobami k ústavnímu soudu ve věci církevní rozkrádačky se hraje, protože se dopředu nevědělo, že bude jiná zábava pro obyčejného člověka - povodně. A on M. Benda se v české televizi veřejně vyjádřil, že jejich záměrem, je návrat před Josefa II. , tedy do doby pobělohorské. Ovšem, příznaky restaurace feudalismu jsou všudypřítomné. Už jste byli u zpovědi ? [oči v sloup]

290894

05.06.2013 09:01

Již brzy v práci zastaráte, nebo už jste

RE: respekt k človeku

osa x 193.?.?.?

100% souhlas a dodávám pro většinu, která nemá informace a praktické znalosti: fungující software je jednou pro vždy VĚČNÝ, prakticky beznákladově klonovatelný a pro svoji funkci nepotřebuje to , co člověk, kterého má nahradit. Na rozdíl od člověka, který zemře a novorozenec se musí pracně a s vysokými náklady na existenci vše učit znova. Poměr existenčních nákladů člověk/software v čase je nekonečno k nule. Nikdy ve známe oficiální historii člověka nebyl člověk tak ohrožen tím, že v budoucnu bude ve prakticky všech produktivních oblastech nahrazen .
A iluze , že všichni budou programovat, je jen iluzí neznalců, nebude co programovat - vše bude hotové a iluzi inovací a pokroku bude dělat taky software. Jak asi dopadne homo sapiens a jeho duševní obzor ?

290838

04.06.2013 08:55

Čína spálila 3 americké dodávky geneticky upravené kukuřice

RE: Jíte GMO?

osa x 193.?.?.?

K vašemu hlupáctví mám jen poslední dovětek : škoda, že vaše matka neužívala v těhotenství Thalidomid, na vašich horních končetinách "by se prokázalo se solidní pravděpodobností", že ten zázrak vědy byl jen něžně škodlivý , pochybuji, že by vám vadilo držet příbor nohama v rámci boje za pokrok - není nad osobní zapálení pro věc.

290742

03.06.2013 09:07

Čína spálila 3 americké dodávky geneticky upravené kukuřice

RE: Jíte GMO?

osa x 193.?.?.?

10 000 b.c. a Indiáni a laboratoře - děkuji vám za učebnicovou ukázku GMO obřezané dialektiky - tato deprivace je výsledek vaší konzumace GMO nebo nějakých problému mezi početím a koncem puberty ? Vzhledem k nemožnosti odsunu takto nakažených na jinou planetu, je jediným efektivním řešením izolace, za předpokladu odmítnutí likvidace, problém je v tom, že vy nedáte pokoj, dokud neotrávíte vše a všechny a je vám jedno , jak dlouho to budete za účelem uspokojení své pýchy a hlouposti dělat. Kdyby to šlo, tak já bych se raději odstěhoval na jinou planetu , kde by byli takoví věrozvěstové pokroku jako vy popravováni na ulici. Kde berete tu drzost zasírat celý svět GMO ? Jste vyvolený ? K čertu s vámi ! [naštvaný]

290682

02.06.2013 19:27

Čína spálila 3 americké dodávky geneticky upravené kukuřice

RE: Jíte GMO?

osa x 193.?.?.?

Při vší úctě pane, studie lze na zakázku obstarat libovolné. On stačí pouhý rozum a bystrý rozhled kolem sebe. Takže díky poslancům jíme všichni GMO metodou filtrace přes vepřové, krůtí, kuřecí či hovězí maso. Demokratické chovné ignorantské většině je to fuk a prostitutky z tzv. vědy se prostituují za pár stovek euro. GMO je na tom jako DDT nebo PCB , zjevně populaci "prospívá", neboť jinak by jej nežrala v žádné podobě [bliji] , a jsme zase u toho vobyčejnýho zmanipulovanýho člověka , kdyby ho alespoň ti emzáci chovali na žír [překvapení]

290649

28.05.2013 15:13

Proč desinformace fungují

snad mi pan editor promine nadlimitní citaci :

osa x 193.?.?.?

Neomezená moc médií má jeden klíčový limit. Ačkoliv jsou hlásnou troubou materialismu, operují v nehmotném světě myšlení, pocitů a představ. Sledováním TV, internetu či četbou novin se nic nevyrábí ani nepěstuje, mediální produkce nikoho nezachrání od smrti hladem, žízní, horkem nebo zimou. Je to triviální pravda, kterou si téměř nikdo neuvědomuje. ... Média vytvářejí iluzi, jako by byla součástí skutečnosti, ale přitom s ní nemají vůbec nic společného. Jde však jen o stroj, který není dokonalý a jehož využívání k manipulaci má svá rizika a limity. Pokud se totiž základní prvky reality tzv. praktického života manipulovaných jedinců či skupin dostanou do kritického nesouladu s virtuální realitou, veřejnost se od " zvuků krysařovy píšťalky" instinktivně odpojí a začne opět ( i když jen částečně a s obtížemi ) myslet i jednat, téměř samostatně a neřízeně. Máte-li hlad, ani televize vás nepřesvědčí, že jste se právě skvostně najedl - neuvěříte. ... A tak na počátku druhé dekády 21.st. stojí bezradné zástupy dětí pokroku ( pokroku v aktuální podobě hroutící se iluze o věčně udržitelném státu sociálního blahobytu ) s rukama nataženýma pro milodary. Užasle, zaraženě nebo rozhořčeně zírají na to, jak pramen věčného blahobytu nepochopitelně vysychá, a hlavou jim bloudí myšlenky na konec světa. Abstinenční příznaky jim do žil pouštějí revoluční adrenalin v hrůze z nepředstavitelného snížení životní úrovně - jejich jediného měřitelného smyslu lidské existence. Jsou to titíž občané, kteří vyslali demokratickou volbou své pokrokové, politicky korektní a ve všech ohledech moderní zástupce lidu řídit stát. Dnes požadují " své lidské právo" na blahobyt a v nehraném zoufalství se rozhořčují : Blahobyt došel ? To není možné ! Kapitalisté si náš nárok na blahobyt privatizovali ! Okupujte Wall Street ! Zcela zmateni propagandistickými mystifikacemi, úplně odtrženi od přirozeného světa se domnívají, že stačí vyměnit dosavadní vznešené revoluční šlágry za nové - ještě revolučnější a vznešenější. Domnívají se, že revoluce je přírodní zákon, který vždy nastolí rovnost, volnost, bratrství a obnoví tak podmínky zázraku blahobytu pro všechny a " na věčné časy" . Elity revoluce pak vznikají podle evolučního vzorce : definují samy sebe, neboť jsou přece vývojově pokročilejší než zbytek náhodných shluků bílkovin, které proto poté právem silnějšího ničí, nebo v mírnější podobě přechodně jen ovládají. Jejich vyspělost se pozná podle toho, že o své nadřazenosti vědí. Na rozdíl od jiných proteinů, které ve své omezenosti naopak nevědí, co je pro jejich existenci výhodné a dobré. Toto sebeuvědomění dokládá tzv. historickou povinnost elit vnutit svou poznanou vůli jako nutnost ostatním, přičemž s odkazem na boj přírodních sil, v němž žádné dobro ani zlo neexis...

Automaticky kráceno

290367

28.05.2013 09:04

Čeští poslanci v Evropském parlamentu zradili Českou republiku

RE: Překvapení je to jen částečné

osa x 193.?.?.?

Ve vší úctě madam, víte jak se hraje divadlo ? To se najme přiměřený počet herců a obstarají se kulisy odpovídající záměru režiséra. Pak se r o z d a j í role a texty každému účinkujícímu a jde se na věc. Když se dílo daří, platící diváci je jen hrnou a mnozí i několikrát [velký smích] . Tolik moje vysvětlení k vašemu překvapení.
Nyní obecně pokládám dotaz místním kapacitám : rád bych věděl, jak je to tedy s těmi nebohými manipulovanými obyčejnými lidmi, kteří nikdy za nic nemohou ? Platí tato zdejší diskutérskou většinou hlásaná pravda univerzálně , nebo se vztahuje jen na slovanský živel ? Anžto na sudetský živel se evidentně dle místního většinového koncenzu nevztahuje. To by pak ale logicky znamenalo, že vážně existují nadlidé a podlidé. Mohl by mi to někdo objasnit , aniž by používal protimluvů a logických sporů ? Děkuji.

290352

26.05.2013 10:15

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Važený Oracle

osa x 193.?.?.?

obyčejný člověk ? elita národa ? nějak mi uniká pane sociální engineere , kde se ta elita vezme , z těch obyčejných lidí ? pak jsou to titíž manipulovaní nebozí hňupi - a náhle se z nich stává elita ? kvantovým skokem ? spíše jelita a zmrdi , třídní původ : obyčejný člověk

290267

25.05.2013 08:50

Zápas v bahně – USA versus EU

RE: Važený Oracle

osa x 193.?.?.?

[chechtot] jistě, MY nic, to všechno ONI !!
Cituji : je to jak naučit krávu mluvit a před jatky se jí zeptat, jestli se cítí skvěle . Ale krávy se vždy cítí skvěle a nikdy za nic nemohou. [oči v sloup]

290184

20.05.2013 20:25

Zpráva: „Americká vláda placená GMO průmyslem“

RE: Jsme to co jíme. Asi z tohoto důvodu je zakázaný kanibalizmus.

osa x 193.?.?.?

americký způsob života = jeden chovný dobytek se přežírá jiným chovným gmo dobytkem , tuhle dávali zajímavý dokument na čt2 jménem
Requiem pro Detroit , velmi poučné , Detroit by se měl přejmenovat na Destroy_it

290056

19.05.2013 12:43

Ještě jednou k preventivní mastektomii

RE: Mne zajímá i to, zda neměl R.R.Rife již před asi 80 lety přístroj

osa x 193.?.?.?

Dobře, upřesním to, v onom článku to nazývali dutinový rezonátor, neboť šlo jen o geometrii materiálu ( elektr. nevodivého ) , o nic jiného - např. včelí plástve atd., já jsem použil ( podle poznámky v článku) tzv. plata na vejce - papírová , prostě jsem slepil lepidlem Herkules 23 papírových plat , jedno na druhé pootočené, tak aby se dotýkaly vrcholy a tvořily dutiny, výsledný "kvádr" jsem polepil papírovým kartonem ze všech 4 boků a na vrchu i spodku zůstaly první a poslední plato. Nahoře ve 4 rozích jsem upevnil 4 stejné provázky a na středem kvádru je spojil a zavěsil na šňůru ke stropu. To je vše. Dáte pod to židli a sednete si tak, aby temeno hlavy bylo pod rezonátorem cca 10 cm. Doba 10 - 30 min. Ta semena tam byla trvale 3 dny asi 50 cm pod rezonátorem. Asi bych tedy tomu měl říkat kvádr, protože nevím jestli a pokud ano, tak co v této struktuře kmitá nebo rezonuje.
Podstata jevu je mi neznámá, ale to neznamená, že ji nemohu použít . Tunelové diody taky používám(e) a podstatě toho jevu nikdo nerozumí - posat děj ještě neznamená chápat jeho příčinu. Hezký den.

290000

18.05.2013 10:31

Ještě jednou k preventivní mastektomii

RE: Mne zajímá i to, zda neměl R.R.Rife již před asi 80 lety přístroj

osa x 193.?.?.?

Před pár léty byl v bulvárním časopise 21.století taky jako nějaká senzace článeček o dutinových rezonátorech a jejich vlivu na životní projevy. Tak jsem si jeden ze zvědavosti slepil a vyzkoušel ho na klíčivost semen , výsledky mne přesvědčily o funkčnosti rezonátorů. Za totožných výživových, vlhkostních i světelných podmínek semena v miskách pod rezonátorem klíčila 1.5 - 2x rychleji. Nebylo to žádné woodoo, ale měřitelný počet naklíčených semen a velikost klíčku. I pobyt pod rezonátorem přináší úlevu od stresu a následně zlepšuje spánek. Proč to funguje jak to funguje nevím.

289945

16.05.2013 08:39

Začnou si ženy preventivně řezat prsa a vaginy?

k věci

osa x 193.?.?.?

ptá se vnučka na diamantové svatbě : dědo, co sis myslel, když's poprvé uviděl babičku ?
> že bych jí nějraději vyssál ty kozy do sucha a vyšukal mozek z hlavy !
A dědo, co si myslíš dneska ?
> že se mi to povedlo !

[zahanbení]

289776

13.05.2013 09:02

Henry Makow – Nemilosrdná lež

RE: Dalsi blb - libovej

osa x 193.?.?.?

> Ti, dle Vas bolsevici vystaveli od nuly celou republiku, dali lidem bezpeci a socialni jistoty, jake nebyly ani v ostatnich statech vychodniho bloku. <
[chechtot]
Komunisti jsou jako borelióza , fakticky nevyléčitelná s děsivými následky. [pláč]

289631

07.05.2013 12:23

Španělsko dávno za hranicí smrti

RE: To jsou plody demokracie

osa x 193.?.?.?

To je překrásný příklad inherence zániku v rozvoji tzv. moderní společnosti, frustráti vašeho levelu by na indickém venkově shnili v močále, protože tam nemají tu vámi haněnou moderní demokracii, v tzv. moderní demokratické společnosti jste hýčkáni a máte díky tomu prostředky pro šíření své agrese a nihilismu.
Španělsko není za hranicí smrti , španělští lidé si zvykli jen na příliv peněz z EU a ten nyní vysychá a vyschne, no tak si zase odvyknou . A nejen penězovodům z EU, i ostatním manýrům.

289261

07.05.2013 08:52

Španělsko dávno za hranicí smrti

RE: To jsou plody demokracie

osa x 193.?.?.?

[překvapení] a nechtěl byste spáchat seppuku , abyste té zavšivené společnosti ulevil od svých negramotných výlevů a beznaděje ? [bliji]

Další sociálně-kulturní ekolog, co nesnáší trávu a mech na chodníku a všechny by řešil modrou skalicí. Co to zkusit v KLDR mezi povznesenými ?

289246

28.04.2013 11:50

Tři diagnozy

Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.

osa x 193.?.?.?

pro stromy nevidí les , kde byl celý ten spolek, který si říká křesťanské církve v 19. a 20. století ? Pro leštění camauro či svěcení děl a raket neměli čas na běh dějin ? Z liturgického prozpěvování zbyly nářky nad zkažeností oveček a exempla trahunt chcíplo na entropii.
[pláč]

288979

24.04.2013 13:15

Jak FBI pěstuje, financuje a vybavuje americké teroristy

Cacatum non est pictum.

osa x 193.?.?.?

"Věřit, že víra stačí, je patologie ohrožující každé náboženství, včetně sekularismu i materialismu. Poslouchat hlasy bez kladení otázek je pověrčivost. Nepřezkoumávat autentičnost svých přesvědčení je arogance. Spojení pověrčivosti a arogance rodí fanatismus." (Andre Glucksmann/Sokrates)
Tenkrát měl Jiří Dimitrov štěstí, že ho soudila "jen" německá justice, dnes by doshnil na Guantanamu, pro potvrzení. ( exitus acta probat )

288741

22.04.2013 13:35

Hitler vyhrál válku

hitler byl jen herec , na výkon dějin jsou jiní:

osa x 193.?.?.?

dvě věty na začátku i konci :
http://www.vsetkoz2svetovejvojny.estranky.cz/clank...

288652

18.04.2013 13:24

V Německu troubí do boje proti Euru

RE: Padne-li Zlé EU, dopadne na EUropu Hodná válka

osa x 193.?.?.?

Nerad, odpovím vám, "dub"ovi i "mou"ovi naráz kapitolou s názvem "Národní sebevražda" str. 105, Benjamin Kuras: Soumrak bílého muže,
- můžete si případně o autorovi a jeho díle myslet "hocičo" , ale text kapitoly je pregnantní a maximálně koreluje s realitou, což predikuje odpornou budoucnost EU. A zrovna němci by se měli nad sebou zamyslet, dokud mají čím.

288347

15.04.2013 09:48

CIA – cílené vraždy prostřednictvím vyvolaného infarktu a rakoviny

RE: Proč dělat věci tak komplikovaným způsobem?

osa x 193.?.?.?

protože entropie , víte jakou to dá práci uřídit firmičku o např. 15 lidech ? pokusy resp. tendence odvádat a řídit lidskou světokouli se musí odehrávat v úrovni prakticky nadlidské , nelze se zabývat v lese jednotlivými stromy, když chcete organizovat porost globálně, a o koho se při takové činnosti opřít ? zase jen o lidi s jejich chtíči a duševními poruchami , takže " výsledek odpovídá možnostem " a bude i nadále , proto NWO neklapne, protože (podruhé) entropie ( nebo jing a jang nebo tomu můžete říkat kvantový šum nebo jak chcete )

288095

12.04.2013 08:46

Indie: Geneticky upravené osivo, zemědělská produktivita a politický podvod

RE: Tento článek jsem nepochopil.

osa x 193.?.?.?

v hučících vodách a šumících borech máme tuto etapu již dávno za sebou nejen za naprosté ignorace 90% obyvatelstva (městské lůzy) ale dokonce za nadšeného cinkání [pláč]

288043

10.04.2013 21:51

Kdo je terorista?

otázka pro všechny náboženské pomatence :

osa x 193.?.?.?

Kolik pavích oček se vejde do 20L akvária ?

287981

09.04.2013 09:09

Světová finanční pyramida

RE: Myslím si, že se tu sčítají hrušky s jablkami

osa x 193.?.?.?

nenechte prchlivost cloumat svým majestátem , úvěrový swap můžete teoreticky resp. i prakticky přeswapovat mnohokrát , limitně do nekonečna, "hodnota" narůstajícího součtu řady takových "derivátů" poroste , limitně donekonečna, bo je to hodnota virtuální sumy, realně proteče "jen" podkladové aktivum a poplatky, takže bych řek, že se autor textu s deriváty "obecně mýlí", nicméně s vašimi prvními dvěma odstavci souhlasím zcela

287864

Nicméně je to dokonale logické a zákonité ! Zajeďte si do Liberce do Science Parku v NC Babylon a vyzkoušejte reálný model černé díry - poznáte absolutně, co to znamená logický a zákonitý. Nikdy jsem neměl např. platební kartu a nyní už 11 let nemám bankovní účet, nekupuju ty správné a politicky korektní výrobky a žiju dobře a raduju se z každého nového rána. Do "důchodu" to mám 20 let - pochybuju. Jsem sám mezi miliony otroků - nejsem přirozeně svobodný jako desítky bezdomovců, na které koukám z okna , když luxují kontejnery s odpadky, ale míra mé nesvobody je řádově menší , než nesvoboda výše zmíněných otroků reklamy a tzv. životních stylů. Ostatně, co by si oni se svobodou počali, když nemají naprosto potuchy, co to znamená. Pád za horizont událostí je naprosto neodvratný, protože lidé jsou nejhorším zvířecím druhem na planetě. Přeji hezké zážitky při lorentzově kontrakci.

287799

06.04.2013 09:26

Konfiskace úspor v Kanadě?

RE: Jak dlouho musite zit

osa x 193.?.?.?

Jak dlouho musíte žít na planetě Zemi , abyste pochopil mentalitu zdejších obyvatel ? Jak dlouho musíte číst diskuze na Zvědavci, abyste pochopil iluze většiny pisatelů ? Cokoliv se stalo v historii včerejškem počínaje - poučení pro dnešek a zítřek = nula.

287712

04.04.2013 09:25

Likvidace Kypru je dalším krokem k NWO

prý řecký učenec Sókrates řekl:

osa x 193.?.?.?

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."
Proto žádné NWO nebude - nemají kádrovou politiku, opus dei se nezdaří opíráte-li jej o idioty, deprivanty a kriminálníky , a je fuk kolik břečťanové ligy prolezli, , skončí to spíše jako války mafií.

287618

01.04.2013 08:17

Byl Stalin horší nebo lepší než Truman a Roosevelt?

RE: Stalin - tajomný.

osa x 193.?.?.?

[pláč] souhlas s vámi a autorovi i místním deprivantům a obdivovatelům Koby bych doporučil rok dva v ozdravovně proletariátu na Kolymě , tam by mohli objímat stromy v -40C [bliji]

287445

27.03.2013 08:43

Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí

RE: Bože můj: Zemanovy OSTRůVKY POZITIVNÍ DEVIACE...

osa x 193.?.?.?

děkuji - pregnantní !

287216

26.03.2013 08:56

Transformace společnosti prostřednictvím minisystémů sestávajících z transformačně naladěných lidí

RE: Jako že jsem ateista, ale Bože ty to vidíš

osa x 193.?.?.?

onen pán zjevně neztratil paměť, a o co mu jde ? nejspíš chtěl slušně poznamenat , že text pana Zelenky je děsivý blábol, podle mne strašlivá sračka, a aby bylo mezi námi jasno, o co jde mně pane, tak mně jde o to , že by se pan Zelenka měl starat stejně jako vy o sebe, aby měl zameteno před vlastním prahem, tím nejlépe dosáhne vašeho vysněného povzbuzování lidi smerem k zlepseni soucasne situace , totiž exempla trahunt - odjakživa [cool]

287155

26.03.2013 08:43

Proč má Kypr problém

RE: Stále stejná píseň

osa x 193.?.?.?

Jste nízko - tedy v česku, ano, započítáme všechny daně a pak na každou korunu čisté mzdy, kterou obdržíte a utratíte, obdrží stát více než korunu , poměr je tedy přes 100% , co započítat? : daň z příjmu, zdravotní daň, daň jménem sociální odvody, daň DPH z utracených/spotřebovaných peněz, daň spotřební z utracených/spotřebovaných peněz, daň DPH odvedenou zaměstnavatelem při tvorbě mzdových prostředků pro vaši výplatu, plus další parazitní poplatky a daně : domovní daň, daň ze srážek, daň ze studny, daň ekologická v ceně elektřiny atd. atd. [bliji]

287153

25.03.2013 22:28

Proč má Kypr problém

RE: Oč jde?

osa x 193.?.?.?

ale pane Esmate , to není vůbec překvapivé, naopak je to naprosto zákonité

287129

24.03.2013 10:31

Houžvičky

RE: Stráský už to tedy pro dějiny řekl

osa x 193.?.?.?

vše už bylo řečeno X x , furt dokola, "pravda" nerovná se "víra" a
vo tom to je , buď víte ( vědí - on, ona, ono, oni, ony ) nebo věříte ( věří - ... ) , žel Matce Přírodě demokratická většina "věří" [cool]

287017

20.03.2013 08:54

Poté, co se banksteři pokusili ukrást peníze z bankovních účtů na Kypru, chtějí s tím začít všude

RE: Celý tenhle článek je psán z BANKSTERSKÉHO HLEDISKA!

osa x 193.?.?.?

statni mafie se chovaji racionalne ( podle svych kriterii ) - za pujcene penize si demokraticky kupuji sve volice ( predevsim ) a sve prebendy, volici jsou ti, kdo se chova iracionalne resp. debilne, stale vice bude platit ono : kdo nic nema - nestara se, kam co schova !

286732

19.03.2013 22:49

Šéf banky požaduje ukradení 15% italských úspor

RE: Znásilnění Kypru Evropskou unií a MMF

osa x 193.?.?.?

Pripravte se na mexicky model, privatni mafie x statni mafie, urezane hlavy atd. , vas pocit bezpeci mysi v kleci s kobrami mne pobavil [cool]

286704

14.03.2013 13:47

Divadlo s názvem „Audit zlatých rezerv USA“

RE: Otázka

osa x 193.?.?.?

Mohlo by to (ne?)úmyselne poškodiť úroveň tohoto fóra a jeho úlohu pomáhať verejnosti rozpoznávať objektívnu realitu vzájomnej previazanosti viac a menej dominantných procesov s riešením skutočných kľúčových problémov..výziev..príležitostí.
-
Takže jste se jmenoval samozvaným arbitrem úrovně tohoto fóra ?
[bliji]

286303

14.03.2013 13:42

Otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

RE: Bolševický smrad.

osa x 193.?.?.?

beletrie je vždy pozadu za realitou : Isaac Asimov : Nadace [oči v sloup]

286302

11.03.2013 12:51

Česká televize připravila neseriozní diskuzi o přímé demokracii

RE: co je to přímá demokracie

osa x 193.?.?.?

vaše slova tesat do kamene , anonymní občan xy coby cvičená opice není v 90% kvalifikován dnes již k ničemu a zbytek je kvalifikován dost selektivně, přirozeně se i výjimky najdou , ona ta bájná přímá demokracie je teoreticky možná pouze v kolektivu dokonale vzdělaných a bystře myslících vesměs altruistických jedinců schopných z myšlenek obecně abstraktních dojít logikou ke konkrétním závěrům platným bez výjimek , v české praxi v nevychovatelné společnosti sobců a třídních resp. majetkových zájmů skupinek je tato fikce dokonale nerealizovatelná , hezký den

286194

10.03.2013 14:47

Inaugurační projev Miloše Zemana

RE: Otazník je Zemanův vášnivý sionismus.

osa x 193.?.?.?

lhal bych, kdybych řekl, že se nesměji [chechtot] [chechtot] , zejména po té heroicko-udatné prozemanově propagandě zde na tomto webu, to musí být pro mnohé pravé čechy včetně majitele hezký kopanec do koulí , [cool] , zde v hnízdě antisoinistů podporovali největšího českého sionistu , tak mne napadá věta z černých baronů : " tak toto je vďak, kurva? " [oči v sloup]

286136

05.03.2013 09:07

Velezradil Klaus?

Kroniky temna , díl 4. , str. 1244

osa x 193.?.?.?

Klaus (vyslovováno snad „Kchlauss“,[1] v překladu ze zakarpatštiny „Střed vesmíru jsem já“, méně přesně „Alfa & Omega“) byl ve starověké Evropě pojem doložený od přelomu 2. a 3. tisíciletí n. l.[2] pro Pravdu jako fyzický jev – označuje ji jako viditelné nebeské těleso[3] způsob existence, projevování se a manifestace[4] všehobohů. Na významu získal v době 1. dynastie tzv. plyšáků : za vlády Havla I. je už považován za samostatného boha[5] a panovník Havel I. jej v rámci své radikální reformy učinil středem teologické nauky s výraznými teokratickými a současně monoteistickými tendencemi.
Toto náboženství, moderními badateli někdy označované jako klausismus, bylo prosazováno jako náboženství státní;[4] dosavadní tradiční náboženství bylo přibližně od druhé poloviny Havlovy vlády záměrně pronásledováno a popíráno.[6] Klaus v něm vystupuje jako jediný bůh, stvořitel a udržovatel života a všeho jsoucího, jako nadpozemský, ale přesto skutečný král světa, jehož zosobněním na zemi a jediným prostředníkem je Nečas. Ten také nepochybně byl jediným tvůrcem celého systému. Své představy explicitně naučnou formou vyjádřil v Chvalozpěvu na Klause, který je pokládán za jedno z nejpůsobivějších děl staročeského písemnictví. Nedlouho po králově smrti jeho učení zaniklo a v českém kráteru byla provedena restaurace předchozích poměrů; důsledky reformy nicméně „zanechaly hluboké jizvy v kolektivním povědomí jeho obyvatel“[7] a vedly k zásadní trvalé proměně jejich světového názoru a pojetí vztahu mezi bohy a lidmi.[6] [zahanbení]

285839

04.03.2013 08:42

Jste připraveni?

21.12.2012 neklaplo, tak zase příště

osa x 193.?.?.?

Věrozvěstům konců světů doporučuji usadit se v sibiřské tajze, změna prostředí vám prospěje na duchu. Kdyby pan Jones prožil 50-tá léta v čssr , tak by věděl, že jedinou a pravou nedevalvovatelnou hodnotou , kterou lidé mají , je láska k sovětskému svazu a k plnění plánu. [pláč]

285738

28.02.2013 21:10

Znečištěná Amerika

RE: Demokracie?

osa x 193.?.?.?

(musím [oči v sloup] ) - jen taková kontrolní otázka : životní prostředí v čssr roce 1988 bylo a) lepší než dnes b) stejné c) horší
------------------------------
podle mých zkušeností on ten korporátní fašismus má stejné projevy bez ohledu na vlastnictví výrobních prostředků ( kapitalismus - soukromé, socialismus - státní ) !!

285590

28.02.2013 17:19

Diskriminují muži ženy nebo ženy muže?

RE: Zrudna

osa x 193.?.?.?

úkolem ženy - matky - je především věnovat dítěti mateřskou lásku a podporu od narození až do konce puberty, není nic důležitějšího pro formování děcka, jestli při tom musí pracovat - je to smůla a lze donekonečna rozebírat individuální osudy, jestli při tom nemusí ale chce pracovat a děti kvůli tomu zanedbává - je to nebezpečný sobec, kterému to ovšem deprivovaní potomci skoro jistě vrátí , potíž je však v tom, že tito deprivanti otravují svojí patologií i ostatní lidi , takto se % deprivantů v celku stále zvyšuje až je celek patologický takřka kompletně - viz. obyvatelstvo čr jako infantilní sobci, ( úkolem muže - otce - je věnovat dítěti otcovskou lásku a heterosexuální rodině majetkové zázemí ) , bezdětné ženy nechť si klidně bagrují, orají, taxikaří či podnikají a nebo se tradičně věnují prostituci , nemá je totiž kdo soudit

285567

28.02.2013 13:20

Diskriminují muži ženy nebo ženy muže?

RE: Názor

osa x 193.?.?.?

milá a vážená "dárkyně života" , je jen málo organismů na planetě, které , pokud by mohly, by si řekly : jsem dárce života , např. Hydra oligactis , cosi či kdosi to tak už zařídil, že pro p o k r a č o v á n í života se musí dva jedinci stejného druhu opačného pohlaví spářit, křesťané by řekli, že darovat život může jen bůh, též monarcha aktem milosti odsouzenci na smrt , pokud máte potomka, o kterém si myslíte, že jste mu "darovala" život, tak s ním celkem soucítím, aby nedošlo k omylu - já jsem ale rád, že si čím dál více žen myslí, že musí dřít jako koně za mzdu ( i když o té dřině si iluze u většiny nedělám ) , alespoň my muži máme mnohem více času a prostředků na NAŠE koníčky a zábavu, za což ženám děkuji z celého srdce

285544

27.02.2013 09:09

Znečištěná Amerika

RE: Premnozeni??

osa x 193.?.?.?

jsou ! milujte se a množte se !

285492

21.02.2013 22:06

Co po kapitalismu?

RE: článek je legrační pitomost

osa x 193.?.?.?

článek je dokonalý blábol napsaný psychopaty, které kapitalismus královsky živí , bez kapitalismu a svobody by tito myslitelé leda excelovali na nějakém okresním výboru revoluční partaje zlepšovákem splachovadla

285278

19.02.2013 13:51

Matrix

RE: .jo vcera v obchode mi rotchild prodal shnilou mrkef

osa x 193.?.?.?

vy to evidentne nechapete, jste tu v zemanove matrixu pravych internetovych vlastencu, jen co vstane gottwald z hrobu, dojde v mistni bunce kgb k orgasmu, spravny zvedavec neduveruje ani sam sobe, pokud nema prukazku kscm, a je jedno kde na globu se prave nachazi, skutecnosti, jako ze vlastni dobro pochazi predevsim z vlastniho pricineni, tady nepotvrdite, ne, ne, jedina prava cesta je ta do paleolitu

285159

18.01.2013 12:48

O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

S vaším dovolením , pane Stworo

osa x 193.?.?.?

cituji : Před chvíli se jeden takový exemplář zvěčnil i na Zvědavci: „Je možné volit komunisty nebo Švarcenberka. Tedy volba je v tomto případě jednoduchá.“ konec citátu
---
Nyní dotaz : proč vlastně existujete v Kanadě a nikoliv v Česku ?

282700

18.01.2013 09:02

O Zemanovi, Schwarzenbergovi a mafiánech

RE: Zbytečné starosti

osa x 193.?.?.?

> Tak jako tak se za presidentování jednoho z nich dokončí pád prohnilé politiky v české kotlině. Pak možná i ti tupí namyšlení voliči knížete procitnou ze své povýšené fabulace.

Nerozumím tomu, proč by "tupí voliči knížete" měli procitat, když se za presidentování Zemana dokončí pád prohnilé politiky ...

> Stejně už není co rozkrást.

Ale je , každoročně cca 10 - 20% státního rozpočtu , což není zrovna málo. Takže partička "prognostiků" pojede vesele III. dekádu , asi mají přístup do Akáši [pláč]

282667

16.01.2013 12:30

Miloš a Karel, profíci doby

Pane Jane Koňasi, smůla, zde bohužel nezabodujete.

osa x 193.?.?.?

Škoda, že nemohl v česku kandidovat pan Putin , to už by druhé kolo nebylo. [cool]
Lid a zejména mnozí Zvědavci by se mohli věnovat v klidu práci a nenervovat se. Už abychom to měli za sebou, ta nervozita, která frakce doprivatizuje podstatu země je pro mnohé jedince devastující a dostavují se bludy, vidiny i slyšiny ( dokonce i u emigrantů). Na jedné straně chybí už jen Čihošťský zázrak II. a na druhé razítko autorizovaného stavebního inspektora na projektu Hladových zdí. Každopádně bude veselo, padni, komu padni ! Alespoň ti Staročeši konečně našli s Mladočechy společné smíření v hnusu a blinkají svorně ve svých hrobkách. Škoda, že pečení holubi mají v letovém řádu ( překvapivě pro mnohé ) "canceled". Nicméně závěrem optimistické pohlazení: věřte a vaše víra vás nasytí přesně tím v co věříte. P.S. Třeba se dočkáme ještě "Dopisu Pragováků". [pláč]

282514

14.01.2013 08:38

Volební divadlo – první kolo

RE: Dotaz

osa x 193.?.?.?

Nesedí na Zvedavce ? Je to úžasné, jak v jistých okamžicích spadne maska. Já si tu nejen v souvislosti s lidovou volbou presidenta čr připadám jak na panikou zachvácené rezidentuře kgb. Doporučovat Zemana ? No to je prostě odiózní , ovšem komoušům to zní jak rajská hudba. Já do druhého kola volit nepůjdu - můj kandidát nepostoupil, ale ani jsem to nečekal. Nicméně se Schwarzenbergem je šance, že poprvé od roku 1947 do roku 2013 nebude u významného koryta komouš či kryptokomouš. Z důvodu rovnováhy by to bylo vhodné, protože následující volby vyhrají komouši ( na vobyčejný moravský lid je spolehnutí).

282269

10.01.2013 17:38

A vy jste náčelník Papuánců?

RE: já tam sice nepůjdu

osa x 193.?.?.?

máte jen 2 možnosti : jít nebo nejít volit
pokud půjdete , máte jen 2 možnosti : volit zkušené politiky nebo nováčky
P.S.: editor nezklamal, jako vždy, když je třeba poupravit mínění některých , kteří cítí a neví co , další dílek do puzzle tzv. zvědavce

282014

10.01.2013 09:12

Reakce na článek „Klausův hřebík do rakve...“

Režírovat představení pro hlupáky je tak snadné.....

osa x 193.?.?.?

http://www.bomba.cz/video/hitler-se-vzteka-nad-klausovou-amnestii/
.....
Připomíná to hru v karty, trumf, re, eso ! A kdopak si dnes ještě vzpomene na nějaké církevní stamiliardy ?

281957

09.01.2013 08:57

Zbigniew Brzezinski jako zrcadlo amerického propadu (II)

RE: USA jsou ekonomicky zahnány do slepé uličky zbrojení

osa x 193.?.?.?

Byl byste tak laskav a vzbudil mne, až bude doosvobozeno a pečení holubi budou lítat do huby i bez vlastního přičinění ? Děkuji. [cool]

281862

09.01.2013 08:52

Lotyšská ekonomická katastrofa uváděna jako neoliberální „úspěch“

I v Česku bylo a je Lotyšsko dáváno tiskem a televizí za vzor ,

osa x 193.?.?.?

což může konat i akceptovat pouze osoba ducha mdlého. Nicméně mi v článku pana Hudsona , co by nadšeného daniče nemovitostí, chybí údaj o tom, kolikrát je tedy třeba zdaněnou nemovitost zdanit, aby to bylo dost zdaněné i pro něj. [pláč]

281861

04.01.2013 09:07

Někdy vám, pane prezidente, nerozumím

RE: Přečtěte si třeba toto, samozřejmě pokud někteří z Vás vůbec umí ČÍST:

osa x 193.?.?.?

Pokud mohu , tak tato analýza dfens_e je vskutku brilantní , ovšem jinak je to házení perel sviním.

281574

02.01.2013 19:49

Bude hůř než za Husáka. Proč?

RE: Vzhůru k NWO

osa x 193.?.?.?

jste komouš nebo jste jen hloupej ? já jsem za komančů musel makat za 2000 hrubého jako vysokoškolák a neměl jsem v práci čas vyrábět si domů kutilsky domů hajzlpapír, vaše rodiče se evidentně v práci flákali a vy taky, asi jste se díval na televizi ORF1 a 2 , oslavovat koncentrák může jen patologický bolševik , [bliji]

281399

02.01.2013 13:21

Bude hůř než za Husáka. Proč?

RE: Vzhůru k NWO

osa x 193.?.?.?

No to jen zírám, mám takový dotaz , vy jste sjížděla ta osmdesátá léta na Seropramu 20mg ? V jaké "práci" jste "s elánem a chutí tvořila vše, co tehdejší trh nedokázal nabídnout" ? - takže jste vesele rozkrádala majetek v socialistickém vlastnictví a ještě to považujete za chvályhodné , no to je kurva "exempla trahunt" !!
Autor textu má drtivou pravu : iluze důvěry ve stát je nevyléčitelná . [překvapení]

281379

19.12.2012 22:27

Evropské feministky se spolčují proti dětským pohádkám

RE: Do držky

osa x 193.?.?.?

děkuji za podrobnější vysvětlení z které strany to má být protimluv , rád se poučím, bo to bude zadarmo, narozdíl od kontaktu s těmi oxymoronkami

280835

19.12.2012 09:56

Evropské feministky se spolčují proti dětským pohádkám

RE: Do držky

osa x 193.?.?.?

Obávám se , že vám chybí praktická zkušenost s feminacistkama. Jinak byste věděl, že nestihnete ani "ň" - systém vás semele a budete semletej. [pláč]
-
Jinak všem přeji hezké vánoční svátky a veselejší rok 2013. A těm co přežijí pátek 21.12. říkám, nezoufejte, jednou to přijít musí. [cool]

280797

15.12.2012 11:15

Proč vláda tají statistiku o Romech?

RE: podle DNA nesuďte je !

osa x 193.?.?.?

Nejprve odcituji příspěvek uvedený níže : "Asi to musi vetsine vyhovovat. Jinak si to neumim vysvetlit. Mne to nevyhovovalo a zjistil jsem, ze proti vetru se curat neda. Tak jsem to sbalil." Pisatel "vladuna" má moji úctu , jen málo jednotlivců vidí realitu reálně jako on a dokáže z reality vyvodit pro sebe východisko. Ostatní " o špatnostech ve společnosti diskutují" a "plným právem nadávají" - to zase cituji vás. Můj příspěvek nechápete, divím se , neboť řešení zde ve vašich příspěvcích pojmenováváte, ale to nestačí. Jak řekl o Pepim Hermes Conrad " zabijte to dřív , než to někdo pojmenuje! " .
Abych se vrátil k pisateli "vladuna" - není podstatné situaci umět nebo neumět vysvětlovat ( sobě nebo okolí) , podstatné je ji neakceptovat. Každý systém soužití lidí je postaven na užitečných idiotech, kteří ho zištně či z hlouposti podporují a hlavně na ignorantské většině, která ho toleruje, nespokojená menšina čůrá proti větru, diskutuje a diví se že má mokré boty a nohavice. Vysvětlím výrok Hermese Conráda, aby si to nějaké rasistické prase nevysvětlovalo po svém : rozhodují činy a ne diskuze plným právem nadávajících, tedy je třeba zbourat krmítka a stavěče krmítek odhalit a pranýřovat. Nebude-li krmítek , ptáci odletí za potravou jinam.
Jenže ono se ukazuje, že systém krmítek většina akceptuje , protože u nich zobe sama a dost. A to je ten problém v celé své reálné nahotě.

280625

14.12.2012 12:19

Proč vláda tají statistiku o Romech?

podle DNA nesuďte je !

osa x 193.?.?.?

Statistika ? Promiňte, ale moje statistika říká něco jiného : voliči v čr v 5 svobodných volbách volí stále ty samé zloděje - takže daný stav jim vyhovuje a vlast vzkvétá. Ani pár zvědavců brečících denodenně nad "marasmem společnosti" karavanu nepřesměruje. Proto nesuďte podle DNA množiny ale posuzujte podle skutků jednotlivce, v opačném případě máte totiž defekt ve vaší jednotlivé DNA vy. Položte si otázku : neměl bych se léčit, když sypu ptáčkům do krmítka a pak je nenávidím za to, že přilétají a zobou ?

280560

13.12.2012 15:59

Cenzura internetu

RE: extremní názory podporují diskusi

osa x 193.?.?.?

v něčem s vámi nesouhlasím: 1) internet není volné seskupení sítí a o dobrovolnosti bych vůbec nemluvil - před 30 lety jste posílal poštu prostřednictvím holubů nebo nedobrovolně využíval služeb státních a soukromých pošt ?
2) Jiný internet se vytvoří mávnutím kouzelné hůlky za hlasitého vyslovení slova "Óm" ?
Veškerá infrastruktura stávajícího netu byla zadarmo? Investoři očekávají odpis svých investic ? Lidi chtějí sdílet data - lidi platí za to připojení , už vidím ty lidi, jak tahají po práci mezi svými lokálními sítěmi kabely . 3) Kdo nechce být na síti - nemusí být ? Jinak jste zdráv a vesel ?
4) Citlivá firemní data lze na síti snadno zabezpečit pro oprávněné uživatele tak, že se do nich jen tak někdo nedostane, ale když on je ten internet už od počátku CERNu koncipován na fízlování v neposlední řadě.
5) akce a reakce - extrémní názory jsou produktem extrémních situací

280499

13.12.2012 09:53

Prohlášení a výzva Unie otců u příležitosti Dne lidských práv

RE: je to opravdu dojemné a přeju dětem kontakt s oběma rodiči a také se všemi prarodiči

osa x 193.?.?.?

Ještě jednou a pomalu : J a k s o u v i s í u s p o k o j o v á n í m a t e r i á l n í ch p o t ř e b d ě t í a k o n t a k t d ě t í s p r a r o d i č i ?
Je to velký problém odpovědět ?

280476

12.12.2012 19:49

Prohlášení a výzva Unie otců u příležitosti Dne lidských práv

RE: je to opravdu dojemné a přeju dětem kontakt s oběma rodiči a také se všemi prarodiči

osa x 193.?.?.?

Je to opravdu dojemné smíchat kozí bobky s čokoládou a podávat suflé , jak souvisí uspokojování materiálních pořeb dětí a kontakt dětí s prarodiči ? [bliji]

280445

08.12.2012 09:33

Byl jsem na drogách jménem peníze

Hezky se to čte. Jen co je pravda.

osa x 193.?.?.?

Jen ta věta na konci : " Tahle nádherná planeta má všeho dost pro všechny..." mne poděsila, neboť číslovka "všichni" mi asociuje ost(b)naté dráty a krásné nové stroje.
Kolik to vlastně je "všichni" , aby to ta nádherná planeta skousla do sousloví "všeho dost" ? Mimochodem, řekl bych, že peníze jsou v tom trochu nevině, stačí aby nebyl člověk píča.

280241

06.12.2012 13:32

Janečkova pozitivní evoluce – raz dva tři, show dva tři

RE: Nechápu pivní Pepíky a lídlující Mařen/ky

osa x 193.?.?.?

"Pokud bychom chtěli tento opravdu velmi dlouhý příběh zkrátit, řekli bychom, že pterosauři jsou považováni za sourozence dinosaurů,“ říká Kellner a vysvětluje dále: "Znamená to, že mají společného předka, ale pak šel každý svojí vlastní cestou vývoje; jedni zůstali na zemi a ti ostatní se naučili létat.
Zdroj: http://www.osel.cz/index.php?clanek=3304
Je poměrně přirozené, že ti, kteří se naučili létat, po nějaké době přestanou rozumět těm, kteří zůstali na zemi.
[oči v sloup]

280122

05.12.2012 13:44

Pustošení aglomerací, čili „krvavé hranice“ Evropy

RE: EU začíná obcházet strašidlo La Communauté européenne a/nebo Commun?!

osa x 193.?.?.?

[chechtot] představy obrany opevněných venkovských rájů s bukolickým dováděním hodné Boženy Němcové u mnohých Zvědavců jsou vskutku směšnětrapné , hovnowůdské vlivy byly tímto identifikovány , realita bude následující: přijde státní dráb a zrekvíruje vše, co se mu bude líbit za účelem "chleba a her" pro městskou lůzu , coby zásobárnu oddaných voličů, narazí-li státní moc na odpor renegátského Zvědavce , hodí mu na hlavu atomovku, pro výstrahu všem nechápavým odporujícím následovníkům, a pod pojmem "stát" si můžete představit cokoliv, co připomíná byť i jen nepatrně stát nebo jeho zdegenerované variety , s pozdravem " nás nedostanou [vyplazený jazyk] "

280048

05.12.2012 13:21

Dočkáme se zákazu psychotronických zbraní?

souhlasím s panem Babáčkem - zákaz psychotronických zbraní je nutný

osa x 193.?.?.?

a včera bylo pozdě, kupříkladu příspěvky pana "janko" zde na Zvědavci jsou názorným příkladem psychotronické zbraně , jejích účinků i následků [překvapení]

280047

26.11.2012 14:34

Smrt Západu a úpadek Východu

RE: Rusko ako spása? ( tucet a dost )

osa x 193.?.?.?

(ne)berte si to osobně - život v Rusku nikdy nebyl, není a nebude lehký, a Putin není a nebude spasitel pro nikoho vně ruské říše, zkuste zjistit něco o reáliích současného Ruska - stačí tam prostě zajet a zkusit např. obchodovat - uvidíte co je to státní resp. putinova věrchuška , a tohle dává N. Bonnal za vzor Evropě a světu ? Pan Bonnal je duševně nemocný, bo zdravý jedinec by takovou (pardon) sračku nemohl vytlačit ! Letos blábol roku 2012 na tomhle webu. Teče mi teplá voda v koupelně a kálím na porcelánovém WC - podle logiky vás zastánců "duchovna" jsem zasažen epidémií "Y." ,
a to smrtelně neboť mám i bidet a radiátory na padesáté rovnoběžce. Víte celá ta vaše metafyzika je k smíchu, pokud se nedodržují bez pardonu pravidla. Žádný mesiáš nepřijde , nikdy, chodník si musíte zamést sám.

279596

23.11.2012 08:51

Rukojmí glorioly holokaustu

ale to se dělá jinak - nikoliv vládám , ale lidem

osa x 193.?.?.?

vámi zmiňovaní kesheovci dělají dojem svědků jehovových , když chci něco dát lidstvu, tak mu to dám a nepletu do toho ty loutky zla, kterým říkáme vlády , bo jinak jsem s nimi na stejné úrovni hňupství [mrknutí jedním okem]

279499

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkuji za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 3

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 4

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,20 Kč
Euro
27,33 Kč
Libra
30,26 Kč
Kanadský dolar
17,59 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
25,52 Kč
100 japonských jenů
22,26 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
5,95 Kč
100 maď. forintů
7,48 Kč
Ukrajinská hřivna
0,82 Kč
100 rublů
29,97 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 276,20 Kč
1 unce stříbra
565,94 Kč
Bitcoin
319 049,46 Kč

Poslední aktualizace: 28.10.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?