Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 9 příspěveků, 4 různá jména: Kempeluc, Kepleluc, Sandman, Sendman.

Setříděno od nejnovějšího, přetřídit od nejstaršího

05.04.2014 22:11

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

Vezměte do ruky ostrý brk!

Sendman 89.?.?.?

Vážení přispívatelé, vyslechněte, prosím, krátkou technickou poznámku.

Máme –li být úspěšní v propagaci evangelia anti-neoconu a nechceme –li skončit svůj život se sklony k terorizmu, či Ti odvážnější při potápěčském kurzu na Guantanámu, naostřeme svůj brk a rozum vezměme do hrsti. Neb základem úspěšné politické agitace jest vždy - univerzální srozumitelnost!

Vezměme si třeba, jářku, modelový případ, smýšlení genderově ukuté mentální blondýny: „ Ze srdce přeji všem, aby byli šťastní a krásní. Ve Spojených státech a i jinde, je mnoho zajímavých a silných můžu, kteří bojují ve světě za to, aby všichni byli šťastní a krásní. A také sladcí muži, co dnes mohou žít v párech, chtějí, aby všichni byli šťastní a krásní! Slyšela jsem dokonce, že anti-baby pilulky budou už brzo zadarmo. Přála bych i těm, kteří jsou zlí a oškliví, aby byli šťastní a krásní. Protože za svobodnou Ukrajinou, a dost možná ještě dál, tam co je ta tma, že by se dala krájet, žijí zlí a oškliví skřítkové, kteří kam přijdou, tam ubližují malým holčičkám a jejich maminkám. Přála bych si, aby byl na celém světě mír a všichni se měli rádi“.

Je třeba vzít rozum do hrsti a přeložit naše články do genderového newspeaku. A šířit, šířit, šířit. Ona.cz, miminka.cz, etc. Neboť pokud nespokojenost nevzejde z ložnic, je všechna snaha předem v prkýnku.

307970

07.03.2014 16:12

O Ukrajině a ekonomických sankcích vůči Rusku

Pravda a láska jako integrální součást lži a nenávisti (a naopak)

Sandman 89.?.?.?

Snad každý, dostatečně informovaný člověk, který nemusí nebo nechce reflektovat názory lidí, jimiž je ovládán, mluví dnes o své pobouřenosti. Nikoliv jen děním na Ukrajině, nýbrž celkovým tlakem světovládných elit. O to je situace těžší a složitější, že při detailním studiu psychologických a sociologických zákonitostí, je možno pochopit (nikoliv ztotožnit se) s tím, proč tak činí a budou tak činit dál. Sama podstata naší existence, způsob, jakým se množíme a interpretujeme své sympatie, náklonnost a přesvědčení o svatosti a oprávněnosti ochrany našich idejí, tvoří hřiště, na kterém se už od nepaměti hraje. Zkuste pod tímto drobnohledem nahlédnout do dějin spontánních (nikoliv vnucených) revolucí, jakož i do dějin jejich potlačování. Není proto možné, abychom se cítili být, v té nejsvědomitější sebereflexi, oprávněni tvrdit, že právě my jsme Ti dobří a pravdiví. Jsme zejména rozzlobení, pohnutí a vykolejení. Stejně tak, jako Ti druzí. S tímto je třeba se ztotožnit. Pokud chceme být skutečně vědomými lidmi, nikoliv jen loutkami. Proč je to tak? Neboť jsme hráči. Toužíme být spokojení, blažení a pevně ukotvení. Stejně tak, jako Ti druzí. Zkuste pod tímto drobnohledem nahlédnout do té nejpřítomnější současnosti. Všichni se chovají jako „echt“ lidé. Co z toho plyne za poučení? V myšlenkách o moci se nelze opájet vírou v nadřazenost mírumilovných idejí. Můžeme pouze stranit určitému smýšlení, způsobu řešení konfliktů a uspořádání lidských společností. A ač se to nedobře poslouchá, tímto straněním vytváříme "stranu", vyústěním jejíž koncentrace síly mohou vzniknout jakékoliv následky. Nemáme však jiné možnosti, neboť pokud se takové možnosti vzdáme, nemůžeme ovlivnit cokoliv.

306141

25.03.2012 03:15

Cesta k transformaci společnosti

Hledání rovnováhy

Sendman 89.?.?.?

Na téma transformace společnosti bylo již jistě popsáno mnoho papíru. Vezmeme -li, pro objektivní posouzení, k ruce empirickou zkušenost, nelze popřít, že tento proces byl vždy zaměřen k pozvednutí vymezené skupiny obyvatelstva, která ruku v ruce s evolučními pravidly předčila mocenský potenciál vůdčí skupiny předcházející. Upevňování moci pak následně vždy vedlo k odstředivým procesům a dalšímu posunu na nekonečné smyčce. Pokud tedy nazrál čas k takovému posuvu, je třeba se ptát, kdo má být povznesen.
Věříte Aristotelovi? Aristoteles nás učí, že demokracie, jako vláda všeho lidu, je formou velmi nezdravou. A považujeme -li, tak řečenou, Athénskou demokracii za následováníhodný model, pak je vždy nutné si uvědomit, že plodnou formou vlády zde byla politeia, demokracie plnohodnotných občanů. Schopných, zdatných, zodpovědných a silných. Početně převazující zbytek obyvatelstva, otroky počínaje, ženami a neschopnými konče se na vůli lidu a tvorbě moci principielně nepodílel. Z dnešního pohledu příšerné, že? Nicméně, fungovalo to. Ústava vymezila vyvážený systém se skvělou rotaci funkcí, který vedl k příslovečnému rozkvětu. Toť možná maximum demokracie.
Chceme světlé zítřky? Pak v rodinách, kde jinde, vychovejme takové nástupce, kteří budou schopni naplánovat a realizovat geniální rovnováhu ve společnosti, která si zaslouží respekt a důvěru následování. Učme své děti úctě k člověku, poučme je o nepřekonatelném zákonu korupce mocí a směrujme jejich emoce k ochraně slabších. Pak možná, až jim bude odevzdána moc, nepřijde zklamaní. Nyní však, se stávajícími personálními zdroji, budeme zklamaní zřejmě vždy. Ať přijde, kdo přijde. Nejsme připraveni!
Architekti koncentrovaného světa nejsou a nebudou překvapeni vývojem občanské nespokojenosti projevené v ulicích či na internetu. Lze ji totiž spolehlivě předvídat jako pohyb jakéhokoliv stáda. Prosím, bez urážky! Nespokojenost zaměřená proti politikům je navíc ne nepodobná hledání pramenu vody na povrchu pouště. Tito lidé jsou přec jen mluvčími ekonomických vztahů. Jen velmi málo nátlakových akcí v historii, které měly svůj původ v hledání rovnováhy, bylo úspěšných. A byly to právě jen takové, které směřovaly přímo k pilíři tuto moc podpírajícímu. Ke spotřebě.
Pročež vizionáři, myslete! Berte v úvahu všechny aspekty. Lidé hledají možnost důvěry a třeba právě VY je nezklamete.

265798

Vazba mezi námi a vším okolo je velmi těsná. Ba víc! Jsme produktem současného světa a jsme na něm závislí. Otázkou proto zůstává, co si přejeme a co si můžeme navzájem nabídnout. Co nám připadá přirozené. Vyvolení současného světa jsou produktem vize a snažení svých otců a dědů. Jejich cíl byl a je jasný. Věřte, každý den si uvědomuji utrpení milionů v konsekvencích tohoto snažení. Má však někdo jiný plán? Dobrý plán. Nikoliv jen puzení k rozbití jakéhosi nenáviděného Systému? Plán, který udrží svobodu a životní úroveň alespoň na stejné úrovni. Pokud je tomu tak, ať promluví! Ať promluví ten, kdo ví, jak harmonizovat životy miliard, aniž by nebylo porušeno jemné předivo závislosti na jednotlivostech. Nechť hovoří Ti, kdož berou pod svou střechu lidi bez domova. Nechť hovoří Ti, kdož každý den zachraňují životy. Nechť hovoří Ti, kdož jsou tak plní lásky, že nemají z ničeho strach. Od nich se lze poučit, jak naložit se svým životem, pro co je dobré se obětovat. Ve hře o trůny nemůže nikdo nadlouho vyhrát. V tomto není důvod k obavám. Život je, dle mého soudu, o zkušenosti, o poučení, o nalezení způsobu, jak neztratit víru v existenci. Pokud si toto neuvědomujeme, pak jsme mnohem slabší, než si myslíte.

265759

Resistance is futile. Tento jasný signál nám dává současnost. Systém byl dobudován. Není se čemu divit. Tisíce nejlepších vědců a nejschopnějších organizátorů ho po dlouhé desítky let vytvářejí za podpory neomezeného množství prostředků. Chceme křičet NE! Co ale v takovém systému znamená pozvednutý hlas utlačovaných? Pouze DEFCON 4 [smích] Vyvolení se za žádnou myslitelnou cenu nevzdají cesty ke svému Novému Světu, neboť pro některé bude představovat v pravém slova smyslu ráj na zemi. Zkuste se vžít do jejich možností. Chceme se bránit! Jenže historie nás učí, že drtivá většina skutečných revolucí nepřinesla pozitivní význam. Nezbytné násilí, které je provazí, má okamžitě samodestruktivní charakter. Revoluční moc má jepičí život. Naproti tomu, liberalismus se poučil a nyní stojí na pevných nohách elementární lidské přirozenosti. Velká Rada zapískala, vykopla míč a celý svět hraje komplikovanou a neprůhlednou hru, avšak s jednoduchými pravidly. A s jednoduchým výsledkem. Většina lidí chce a bude chtít tuto hru hrát. Vidím to na svých dětech [smích] Chtějí se bavit, mít peníze, být lepší, silnější a mocnější než bližní jejich. Nezbytné emocionálno si vybíjejí na příbězích o lásce lidí a upírů, jakož i dobudování jakýchsi emancipačních vztahových novotvarů. Jsou dokonale indoktrinováni Systémem. Placení úroků za život jim připadá naprosto přirozené [smích] Někteří, pravda, nechtějí, nicméně, jak už jsem řekl, odpor je marný [smích] Během několika generací bude svět koncentrován, pročištěn a elektivně eugenicky řízen. Nežádoucí mutace budou vypáleny. Individualita bude patrně jen parciální částí skupinového myšlení a jednání. Chtěli byste takovému světu vládnout? Ovšemže ANO! Nikdo nedokáže přemoci takové vábení. V jistém smyslu jsme všichni úplně stejní. Rozdíl je v příležitostech a rozhodnutích. Je tedy na tom všem alespoň špetka něčeho pozitivního? Jistě! Perpetuální opakování zákonitostí. Za nějakých 400-500 let tento "ráj na zemi" prohnije takovým způsobem, že lidé opět dostanou šanci vytvořit vyšší level sounáležitosti. Budou lépe připraveni než my dnes. Proto vězte: "Jednou budem dál" Let's be patient!

265735

09.05.2011 17:13

Amerika: „Kráska“ nebo „tchyně s hřmotným hlasem“?

Neví to nebo nechtějí vědět?

Kempeluc 89.?.?.?

Největším problémem mého chápání je pocit, že v dnešním světě má každý inteligentní tvor možnost dobrat se pravdy. Musí tak patrně činit po delší dobu, zpracovat mnoho protichůdných materiálů, cestovat, poznávat souvislosti, atp. Touha dobrat se pravdy a ztotožnit se s ní, řečeno nikoliv s Freudem, je podle mého základním pudem současného člověka. KDO JSOU TEDY TI LIDÉ, KTEŘÍ ŠÍŘÍ LŽI? Každý inteligentní tvor ví, že lež je lež a lze ji vytěsnit jen do nevědomí. Avšak tím se neztratí. Soustavně ovlivňuje člověka a vrací mu zpět svou negaci. Následky jsou dalekosáhlé a transgenerační. CO SE TEDY VLASTNĚ DĚJE? Co si myslí tito podivní lidé o pravdě? Jak mohou úspěšně existovat sami se sebou? Nelze přece uchlácholit své NadJá "lacinými" benefity, falešnými zdůvodněními a jinými farizejskými ekvilibristikami. TOUŽÍM PODÍVAT SE TĚM LIDEM DO HLAVY. Chtěl bych se dozvědět, jaká sílá jim velí, co si o sobě a druhých myslí, jak se jim daří skrývat se před sebou samými. Není přece tak jednoduché přehlížet to všudypřítomné utrpení. Nelze se přece přeprogramovat až k úplné bezcitnosti!

243789

07.05.2011 15:52

Devět stupňů k pravé duchovnosti

Pravda bez indoktrinace

Kepleluc 89.?.?.?

Úchvatný pořad o dění v současném světě od Johna Pilgera:

http://www.uloz.to/8343168/valka-kterou-nevidite-the-war-you-don-t-see-cz-titl-avi

Pohlédněte do očí (také) těm, kteří participují na hrůzách a nelidskostech. Uvidíte, že jsou si plně vědomi toho, co činí. Tento film odpovídá na otázku, zda tito lidé mají odoperovánu část mozku či zda existuje nějaký nelidský druh lidí. Nikoliv. Jde jen o to, že člověk může klesnout až neuvěřitelně hluboko. A pak už nezbývá, než se tulit k Šelmě. Jak kromobyčejně prosté!

243655

06.05.2011 13:26

Třetí obhajovací řeč

Svědomí

Kempeluc 89.?.?.?

Svou krví, mízou, spermatem,
krmíte Světovládného tvora.
Teď pravá oběť holocaustu
je Vladimír Stwora.

243544

04.05.2011 19:14

Pouze „důvěřiví“ Američané věří v zabití bin Ladina, říká britská novinářka

AŤ ŘEKNOU, PROČ TO DĚLAJÍ

Kempeluc 89.?.?.?

Ať řeknou, proč to dělají,
proč poplatní jsou době.
Vždyť hanbu cítí žurnalisté,
co za pravdu jsou v hrobě.

Zas cizákům se pochlebuje,
u vlivných sbírají své body.
A mlčky hlavu odvrací,
když vraždí Černé vody.

Slyšíte křik těch nevinných,
obětí celozemské vlády?
Střelmistrů Dvojčat pomocníci
s pokřivenými zády!

Ať řeknou, proč to dělají,
proč z nízkosti mají vestu.
Proč těm novým otrokářům
koleny umetají cestu.

243362

Káva pro Zvědavce

65

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 98 čtenářů částkou 22 644 korun, což je 65 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 1

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 19

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 3

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Měnové kurzy

USD
21,47 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,37 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,56 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,68 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,30 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 840,29 Kč
1 unce stříbra
547,07 Kč
Bitcoin
690 031,48 Kč

Poslední aktualizace: 23.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?