Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 8 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Hera.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.12.2011 22:41

Můj vztah k Židům

Kdyby někteří Židé měli srdce,

Hera 91.?.?.?

tak by nad smrtí každého Palestince plakali...
a neprolévali krokodýlí slzy nad holokaustem...

http://www.youtube.com/watch?v=8Ak1vbv2mHw&feature=fvwrel

258695

18.12.2011 21:49

Havel

Havlovo tažení proti vědě, morálce a slušnosti 1

hera 91.?.?.?

Vědecký poradce amerického prezidenta Bromley předal kdysi kongresu zprávu o vědecké vzdělanosti americké veřejnosti. V ní na str. 8 hovoří o její úrovni, která je taková, že „polovina dotázaných dospělých neví, že trvá jeden rok, než Země oběhne kolem Slunce“.
V jiných přehledech (Miller) se hovoří o tom, že méně než 7 % dospělých občanů USA může být považováno za vzdělané ve smyslu vědeckých poznatků tlumočených v nenáboženských školách. Podle nejmírnější definice, pouze 13 % má alespoň minimální úroveň chápání vědeckých poznatků a 40 % nesouhlasí s tvrzením, že astrologie je nevědecká.

„Občané v demokraciích, bez ohledu na to, jak uboze jsou vzděláni, samozřejmě požadují své zastoupení tam, kde se přijimají zásadní rozhodnutí, dokonce i taková, která mají značný vědecko-technický obsah. V tom spočívá potenciální nebezpečí chybné politiky nebo eventuální sociální nestability. Neboť, jak budu ilustrovat, historie opakovaně ukázala, že nepřátelské smýšlení o vědě a o vědeckém názoru na svět bývá spojeno s daleko škodlivějšími hnutími.“ (Holton, str. 163)

Chet Raymo v časopise The Boston Sunday Globe z 31.října 1993 napsal: „S blížícím se koncem 20. století se nacházejí vědci pod útokem, který nemá obdoby. Vedle obvyklé střellby od kreacionistů, antievolucionistů, chiliastických fundamentalistů konce tisíciletí, astrologů, parapsychologů a potřeštěnců hnutím New Age je ale daleko znepokojivější kritika zaznívající od intelektuálů, kteří předtím mohli být pokládáni za přátele... Nejškodlivější ze všech je vystoupení dramatika a státníka Václava Havla, posledního československého prezidenta, které přednesl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu a které bylo uveřejněno pod názvem „Konec moderní éry“., Havel vyjmenovává „racionální, kognitivní myšlení a odosobněnou objektivitu jako trvalé hříchy našeho století.,.. Jak v této zemi (v USA), tak i v Evropě takové zatracující kritiky začaly podkopávat veřejnou podporu vědeckého výzkumu. Věda, o níž se předtím uznávalo, že je zdrojem našeho zdraví, bohatství a že má i kosmickou dimenzi, se stala pro vlivnou část etablovaných intelektuálů fackovacím panákem.“

Což nepředstavuje právě technická a vědecká racionalita jednu z největších a nejúčinnějších zábran proti iracionalismu?
Michael Bishop, profesor mikrobiologie, imunologie, biochemie a biofyziky na Kalifornské univerzitě v San Francisku, který spolu s Haroldem Varmurem obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu v roce 1989, cituje stejně jako profesor Holton Havlova těžko pochopitelná a zarážející slova o vědě. Bishop se domnívá, že „Odpor k vědě pramení ze strachu. Strach naopak se rodí z neznalosti. A právě neznalost je naším nejhlubším neduhem. ... neznají základní fakta, jež určuje jejich holou existenci, jejich či...

Automaticky kráceno

258797

18.12.2011 21:52

Havel

Havlovo tažení proti vědě, morálce a slušnosti 2

hera 91.?.?.?

A právě neznalost je naším nejhlubším neduhem. ... neznají základní fakta, jež určuje jejich holou existenci, jejich činnost a okolní prostředí, žijí ve vysněném světě fantazie ...a ve skutečnosti vlastně nejsou duševně zdrávi. My (vědci)... bychom měli dělat vše, co je našich silách, nebo jinak budeme z obecné kultury vytlačeni.“

Otakar Jelínek: „Je záhadou, odkud bere pan prezident Václav Havel při své příslovečné všemi obdivované mírnosti a toleranci v jiných oborech, sebejistotu, s jakou se vyjadřuje o tradiční vědě a s níž oí ní vynáší tak zdrcující soudy, nad kterými tolik vědců u nás i v zámoří kroutí hlavou? Proč světová veřejnost, u níž požívá naprosto zaslouženou důvěru a úctu pro své pevné morální postoje i proklamovanou úctu k „vyššímu principu“, konfrontována s tak šokujícími a pesimistickými idejemi o vědě?
Psychiatr Vladimír Vondráček odpovídá: „Lidský rozum usnadňuje lidstvu život, chrání je před nebezpečím, otevírá mu další úžasné perspektivy poznání a jeho využití. Jedni si to uvědomují a jsou rozumu vděčni, druzí se ho jaksi bojí, utíkají od něho, myslí, že mají hoře z rozumu. Snaží se jej alespoň sesadit z jeho výsostného postavení. Nelze prý pochopit vše rozumem. Lidé tíhnou k iracionalismu, někteří mluví o intuici, někteří o supraracionálním nadrozumovém poznání. Všechna učení opírající se o transcendentno vyvěrají z iracionalismu a tíhnou k iracionalismu.“ (str. 448)

Dodala bych, že je ještě další únik. Hraní divadélka pro sebe a pro jiné. Všichni víme, jakým způsobem byl Václav Havel zvolen prezidentem – Miloslav Sládek (předseda Republikánské strany), byl na jeden den zavřen do vězení, aby mohl být Havel těsnou většinou zvolen. Takový postup je nemorální.
A slušnost? O tom si dovoluje český a slovenský národ také pochybovat. Všichni víme, jak to bylo s humanitárním bombardováním nešťastné Jugoslávie, která se v roce 1968 postavila proti invazi Varšavského paktu pod vedením sovětského politbyra do Československa. A takto se jí Havel odvděčil. Naprosto chladnokrevně a vykalkulovaně na efekt vuči NATO a těm za oponou FEDu.
Nástup pravdoláskovců k moci a následné odevzdání veškerého tisku a hospodářství Němcům, likvidace českého a slovenského zbrojního průmyslu, likvidace bankovnictví, likvidace cukrovarů, pivovarů a celých průmyslových odvětví Československa, nastavění skladů a montáren zahraničních firem na černozemi, to nebylo ani za protektorátu, ani za komunistů.

Projev prezidenta republiky Václava Havla na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, 4.2.1992, Universum 14, 1994, 27-31.
D.A.Bromley: „By the Year 2000: First in the World“, Report of the Federal Coordinating Cvouncil for Science, Engineering and Technology (FCCSET), Committee on Education and Human Resources (Washington, D.C.: FCCSET, 1991).
G. Holton: Věda ...

Automaticky kráceno

258798

18.12.2011 21:55

Havel

Havlovo tažení proti vědě, morálce a slušnosti 3

hera 91.?.?.?

G. Holton: Věda a antivěda, Harvard University Press, 1993.
J. Miller: The Public Understanding of Science and Technology in the US, 1990, Draft Report to the National Science Foundation, 1. únor 1991.
Raymo Ch. The age-old ebb and flow of anti-science, The Boston Sunday Globe, Oct 31, 1993.
Bishop M.: Enemies of Promise, Academe, Jan-Feb, 1996, 19-21.
Vondráček Vladimír, Holub František: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Avicenum, Praha, 1972.
humanitární bombometčík a pokrytec konečně chcípnul
Otakar Jelínek, překladatel knihy Geralda Holtona.

258799

24.12.2011 05:16

Václav Havel zbaven postmoderní aury

Ztracená tvář

hera 91.?.?.?

Film natočený v roce 1965 a označený jako scifi komedie s Brodským v hlavní roli je nadčasové dílo. Můžete se na něj podívat na youtube. Pochopitelně nemohli autoři ani tušit, jak symbolické, filosofické a v pravdě čapkovské dílo vytvořili. Dílo, které by se mohlo stát symbolem pro leta 1989 až 2011. Kafka měl svého pana K. Dnes bychom měli film přejmenovat na ZTRACENÁ TVÁŘ PANA VH. A jak symbolické je také jméno časopisu Tvář vydávaného v letech 1968-1969, jehož šéfredaktorem pan VH byl a do něhož také svými ekonomickými články přispíval pan VK.
Jenom si poslechněte, co nám z roku 1965 vzkazuje po 63 odehraných minutách Brodský a teta:

Brodský: To tedy znamená, že ji musím zabít. Ví o nás všechno, může vydírat. Zabít Marion, chápete? Sledovali jste mě pozorně? Mám vraždit, já. Až dosud jsem byl, jak dobře víte, přesvědčen, že člověka určuje za prvé prostředí, za druhé chování, za třetí motivace. Ale tedˇ jsem měl já, dr. Bartoš, zabít tu bezbrannou dámu jako Kráječ. Změnil jsem se tedy jako on.
Ale změnil se Kráječ opravdu?
Brodský: Stát
Teta: Páter už žádný bohoslužby neslouží, kdepak. Postí se a je na rozjímání, už o něm ví i papež, poslal sem svýho kardinála a mormoni mu nabídli milion dolarů, taky za ním přijela budhistická delegace a rektor káhirské univerzity, ale páter je na rozjímání, musí si to rozmyslet. Já mu říkám, že by udělal nejlíp, kdyby si založil něco svýho, nějakou vlastní církev, dyť je to svatej člověk. Von už dneska jedinej může lidi spasit.
Brodský: Takže se nakonec své tváři taky neubránil, teta...

Marion je z francouzštiny, porovnej s marionette (loutka): „Zabít Marion“, tj zabít loutku.


Vložený obrázek

Uploaded with ImageShack.us

259417

30.12.2011 12:34

Malá záchodová úvaha

prvorepublikové byty - některé - bidety měly

hera 91.?.?.?

a my jsme zrovna v takovém bytě bydleli. Když se ale porouchala 10ti centimetrová chromovaná rourka odpadu od krásné porcelánové vany, tak ji OPBH (Obvodní podnik bytového hospodářství) odmítl opravit. Namísto výměny nebo uříznutí kousku měděné trubky a vyvrtání závitů (což dělávalo každé standardní instalatérství i za socialismu) navrhovali vanu rozbít a namísto ní instalovat vanu menší a standardní pro paneláky. Asi tak 70. - 80 léta po invazi. Přivolaný soukromník - i to existovalo - nám v nestřeženém okamžiku do odtoku navíc nacpal kus hadru, aby se mu oprava "rentovala" a nás více stála. Konečné řešení proběhlo ve smyslu OPBH. Navíc se podle zákona musel záchod uvnitř koupelný obezdít, vysekat extra okénko do světlíku a provádějící dělníci chtěli pro svoje pohodlí při těchto stavebních normovaných "úpravách" bidet zbourat. Nájemníci se jej však zastali a on vydržel. Namísto pouhého přemístění se z jedné mísy na druhou se ale nyní musely otevřít dveře ze záchodu a "vejít" do koupelný. Údajně podle další normy musela mít koupelna extra vchod do chodby (současně předsíň, dříve se tomu říkalo vstupní hala) a vybouraly se tedy další normované dveře, které se svou výškou k těm ostatním vůbec nehodily. Co všechno nezpůsobila prodělavělá 10ti centimetrová rourka ...
Původní byt pana domácího byl v socialismu rozdělen na tři bytové jednotky po znárodnění, ale opravdu socialistické zákony přišly až několik desetiletí později. Samozřejmě, že se byt také stal "nadměrný". Naštěstí se mi podařilo využít socialistické zákonitosti a opatřila jsem si potvrzení od hygienika o nutnosti "odděleného" bydlení a tím "nadmetry" zmizely a my se nemuseli stěhovat. Pouze se prodražil nájem.
Stěny bytu byly vytaženy sádrou, na stropech štuka. Ještě později nám došlo, že se do bytu chtěl nastěhovat někdo z OPBH.

259845

30.12.2011 12:43

Malá záchodová úvaha

RE: zbytečnost

91.?.?.?

shelling = po odlupování skořápky [smích]

259847

30.01.2012 21:32

Ruším předplatné, Zvědavec bude otevřen všem

Privat Depesche

hera 91.?.?.?

v dobách, kdy ještě existovala marka, jsem si nechala posílat Privat Depesche z Bonnu. Jednou za týden přišly zprávy, které se neobjevovaly v tisku. Zdrojem byli diplomaté, vojáci, duchovní, makléři, finanční svět. Zprávy byly nejrůznějšího charakteru. Od pragmatických rad které akcie koupit (včetně telefonního čísla kde je objednat) až po analýzy z nejrůznějších oblastí. Už si nemohu vzpomenout, jestli jsem platila 1 DM za číslo nebo za měsíc. Jenže teď je doba, že mám peníze na příští tři měsíce a pak je konec. Žádný příjem, žádná sociálka ... nic.

261951

Káva pro Zvědavce

62

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 118 čtenářů částkou 21 845 korun, což je 62 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím zvažte, zda by nestálo zato přispět na provoz tohoto serveru.

Odstranil jsem reklamu, protože jste mi psali, že vás uráží svou hloupostí. Neplatili mnoho, ale alespoň něco. Takže jsem plně závislý na tom, co se dobrovolně vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Assange má za sebou první dva dny slyšení u soudu, který má rozhodnout o jeho vydání do USA27.02.20 00:07 Británie 0

Video: Migrantky dupou švédské dívce po hlavě, migranti si to natáčí: "Zabij ji, wallah!"26.02.20 01:03 Švédsko 1

Muslim v autě najel do masopustního průvodu v německém Volkmarsenu - cílil hlavně na děti25.02.20 20:49 Německo 2

Slovenský parlament definitívne odmietol Istanbulský dohovor. SNS vyzvala prezidentku, aby to oznámila Rade Európy25.02.20 20:16 Slovensko 1

Z Česka bude brzy holina25.02.20 07:28 Česká republika 1

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 5

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 3

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 1

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 11

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Měnové kurzy

USD
23,26 Kč
Euro
25,32 Kč
Libra
30,05 Kč
Kanadský dolar
17,46 Kč
Australský dolar
15,25 Kč
Švýcarský frank
23,83 Kč
100 japonských jenů
21,07 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,87 Kč
100 maď. forintů
7,46 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
35,62 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 145,28 Kč
1 unce stříbra
416,69 Kč
Bitcoin
203 097,66 Kč

Poslední aktualizace: 26.2.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?