Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 93 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, baki.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.11.2010 16:19

Válka o \"svobodné\" mozky

RE: a co s vládou?

baki 90.?.?.?

Souhlasím s anonymem. Navíc nutno podotknout, že kdyby se řada "informací" neztrácela, pak by asi byla jiná vláda. Ne proto, že by jako celek byla "trestná", ale protože podle "ztracených informací" by asi většina členů vlády byla v lochu.

233004

27.11.2010 16:12

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

Příliš odvážná hypotéza.

baki 90.?.?.?

Autor vychází z nesprávné doměnky. Např. německy "rod" se řekne na př."das Geschlecht", národ zase "das Volk". Ani v jiných relacích němčiny žádnou příbuznost nenalézáme. Stejně je možné se podívat do jiných jazyků. Příbuznost slova "rod" a "národ" je příbuzná u slovanských národů, nelze toto vztahovat na jiné národy, nebo tuto souvislost nějak "generalizovat".
Národ může vzniknout na určitém území, které v minulosti "nutilo" obyvatele k určitému typickému chování. (Na př. staví se z určitého materiálu na obývaném území se nalézající (hlína, kamení, písek pěstuje se určité rostlinstvo, dobytek, drůbež a pod.) Pod takovým tlakem přírodních podmínek pak vzniká národ. Zde je nutno podotknout, že všichni lidé na světě podle genetických výzkumů mají jedinou matku. Pak otázka "národa" podle autora nedává smysl.
Můžeme se podívat k nám. Na př. v Čechách byl národ Bojů, později Čechů, na Moravě a na Slovensku to byli Trákové (vyvinuli se z Dáků), později Moravané a Slováci.
Tyto relace ovšem s současné době neplatí. Holanďané si nepokrývají střechy domů jen rákosem, v Austrálii rovněž již používají "moderní" metody staveb, ve výživě obyvatelstva dochází k vyrovnávání a pod. Skutečnost, která zůstává je pouze, území, na kterém se obyvatelstvo nachází. Všechny ostatní představy (Stalin, - národ je územní pospolitost kultury, řeči, atd.) velmi kulhají na obě nohy.Vždyť i Vietnamci budou jednou začleněni do naší společnosti, chcete-li národa.

233233

08.12.2010 12:45

David Irving - Morgenthauův plán

Darebák či hrdina, všechno jedna rodina.

baki 90.?.?.?

Tady se dostáváme opět k projevům náboženství. A je to pořád stejné. Ať je to katolík, žid, mohamedán nebo marxista, vždy dotyčný vychází z učení náboženství, jehož je stoupencem.
A z toho vzniká nutnost fanatiků poukazovat na některé aspekty z těchto učeních vycházejících.
Na příklad - u Židů nikdo nesmí tolerovat toho, kdo uznává božství určité osoby. To je totiž smrtelný hřích. - Tedy - křesťané jsou hříšníci.
U křesťanů zase nelze tolerovat Židy. Ti přece dali ukřižovat Ježíše, syna Božího.
U mohamedánů zase jsou smrtelní hříšníci ti, jež neuznávají Mohameda a svatou knihu Korán. Navíc, - mohamedáni "smí zabít jsou-li v právu. Pak musí ale obětovat Alláhovi".
To jen v krátkosti o některých aspektech "netolerantních náboženství a věr".
Na "lásku Boží" nemůžeme spoléhat. Stačí si přečíst v Bibli jak bylo Bohem naloženo s obyvateli Sodomy a Gomory, jak bylo naloženo s obyvateli Země v době potopy, jak bylo naloženo s obyvateli v Egyptě, kde zahynuly miliony lidí jen proto, že byli prvorození. A takových příkladů nalezneme spoustu.
Z těchto důvodů není na závadu, jestli se vyskytuje poukaz na víru toho či onoho člověka. Protože jeho "vědecký výraz" je ohraničen touto vírou. Jinak by se dopouštěl smrtelného hříchu. A my bychom měli vědět, s kým máme tu čest.

233910

12.12.2010 13:24

Pravice nebo levice?

Řeší se již dávno vyřešené.

baki 90.?.?.?

Zbývá než posoudit, kdo nám vlastně vládne. Po zkušenostech z Rakouska-Uherska, z druhé světové války, ze všech mezinárodních dohod, ať již v USA po první světové válce, na konferencích na Jaltě a Postupimi atd. atd. je to již jednoznačné. Jak vznikla naše republika v roce 1918?? Kdo nás dal Hitlerovi v roce 1938?? Kdo nás dal v roce 1945 Stalinovi??
Takových otázek je možno položit desítky. Ale po zodpovězení víme jednoznačně, že ani lid, ani Češi v naší republice nikdy nevládli.
Pak je disputace nad tím, zda je možná lidovláda zcela zbytečná. Není!!! Již jsem se na těchto stránkách k tomuto několikrát vyjádřil.

234083

10.01.2011 16:58

Univerzálne riešenie kríz

RE: Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

baki 90.?.?.?

Ale což nevidíme, jaké jsou poměry u nás??? MRAVNÍ BÍDA to je ten správný termín. Ten schodek státního rozpočtu, by ani nebyl, kdyby mravní bídy nebylo. Jen si skutečně sečtěte všechny položky, které byly zpronevěřeny, "vytunelovány", zkrátka a dobře - ukradeny. Budiž. byly ukradeny. Ale nikdo za toto není postihován, když tak v nepatrné míře. A po sečtení těchto položek zjistíme, že kdyby té mravní bídy nebylo, nebylo by ani státního schodku, ani údajné krize. Jakékoli moudré výklady příčin této krize či její řešení nemá smysl.

235806

11.01.2011 09:03

Univerzálne riešenie kríz

RE: Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

baki 90.?.?.?

Vážený anonyme. Nikde jsem neuvedl, že státní rozpočet nemůže být schodkový. Může a nemusí. Já jsem jenom upozornil na to, že ztráty státního rozpočtu způsobené korupcí, tunelováním,a pod. se ve své podstatě rovnají schodku státního rozpočtu. Kdyby tomu tak nebylo, pak by byl schodek státního rozpočtu zanedbatelný. Ostatní pak je již Váš výmysl. Tolik na vysvětlenou.

235834

12.01.2011 16:57

Univerzálne riešenie kríz

RE: Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

baki 90.?.?.?

Vážený anonyme. Peníze nejsou důsledkem státního dluhu, což je již tisíce let známo. Peníze byly dříve, než nějaké státní peníze vznikly. Peníze jsou důsledkem JAKÉHOKOLI DLUHU. To znamená, že i jakýkoli soukromý úpis je na úrovni peněz. A ten nemá se státními financemi nic společného.
Toto se dočtete i v nejzákladnějších knihách ekonomiky, blíže pak je to rozebráno a vysvětleno v učebnicích ekonomie vysokých škol.
Snaha nás přesvědčit o tom, že máme dluhy, "které jsme nezavinili" a které "musíme" zapaltit ,je cílem našich politiků.

235913

29.01.2011 18:08

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

Školství - srandovní zařízení našeho státu.

baki 90.?.?.?

Když kolem roku 1950 přijela ze Sovětského svazu delegace školských odborníků, přivítal je náš ministr Zdeněk Nejedlý. Když mu sdělili účel své návštěvy, Nejedlý se velmi podivil, delegace ovšem také. Bylo totiž známo, že naše školství má vysokou úroveň, která hospodářství dodává vynikající odborníci. Proto delegace chtěli tuto soustavu školství prozkoumat a zavést v Sovětském svazu. Ovšem náš ministr je informoval, že jsme zatím přebudovali školství podle vzoru Sovětského svazu. Delegace se tedy domů vrátila s nepořízenou.
Od této doby se u nás provádějí reformy školství, jehož výsledkem je klesající úroveň vzdělání absolventů škol.
Tituly JUDr. vydávané na právnické fakultě v Plzni je jenom špičkou ledovce našeho školství. Totéž totiž nalezneme v řadě jiných středních i vysokých škol.
A tak je nutno se na další reformy ve školství dívat skepticky. Stačí jen posoudit představy našich "politiků", jak žákům vysvětlovat dějiny područí Sovětskému svazu, za vlády komunistů.
Jak za takovéto situace chtějí provést reformu školství, je mi záhadou.

237054

30.01.2011 09:49

Nejlepší reforma školství: Zrušení?

RE: Školství - srandovní zařízení našeho státu.

baki 90.?.?.?

Proto je totiž naše školství "srandovní". Naše školství, které kdysi bývalo "evropskou výspou vzdělávání" se stále snažíme reformovat podle vzorů nižšího řádu. Je přeci známo, že školství v USA žádnou úroveň (s výjimkou několika špičkových škol) nemá. USA si to mohou dovolit. Tam se, při tam obrovském množství škol, nějaká špičková vždy najde. Vzít si vzor z USA, to by znamenalo, co do počtu obyvatel, mít několikasetmilionový stát.
A tak jsme se vzděláváním tam, kde jsme. Dobře nám tak.

237087

30.01.2011 09:58

Vůdcové nepokojů na Středním východě vycvičeni v Americe

RE: Hure je lepe - radostne k valce civilizaci - k VELKE HRE

baki 90.?.?.?

Vyjímečně s vámi abc souhlasím. Naše věda je skutečně krátkozraká, všecny ostatní "hypotézy a teorie", které odporují současnému "náboženství vědy" zavrhují. Jen pro zajímavost, www.baki.estránky.cz.

237088

09.03.2011 08:18

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Umělá „aféra“ navozující mylný dojem svobody

baki 90.?.?.?

A od té doby je to čim dál tím stejnější...
Vpomeňme na doby, kdy se vyzdvihoval únor 1948 jako "vítězství pracujícího lidu". A lidé jásali.
Vzpomeňme na dobu listopadu 1989. Lidé jásali, že jsme "zvítězili nad totalitou".
Pak má pravdu Ringo Čech, kde Čechy definuje tak, jak je definuje. Asi se to jinak definovat nedá.

239143

10.03.2011 09:10

Případ Bátora

RE: Dost dobře nevím, o čem je řeč.

baki 90.?.?.?

Vždyť ODS, TOP 09 a VV volila většina lidí. Znamená to snad, že jsme stádo ovčanů??? Co jsme si zvolili, to také musíme ctíti. "Co Nečas, Schvarzenberg a VV činí, dobře činí" (Švejk). Nebo ne??? Pokud ne, pak vovčané by se měli změmnit v občany a takové strany nevolit. Pokud ne, ať si nestěžují.

239230

14.03.2011 18:45

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu

RE: Autor nemá informace a činí závěry? Tak to je borec!

baki 90.?.?.?

Celý článek vychází z představy, že tady je jakási forma demokracie. No není. Náš stát má pouze pláštík "demokracie". Jen si vzpomeňte na krizi vlády v prosinci loňského roku. Premiér nabádal, aby poslanci koalice hlasovali s souladu s jakousi dohodou. Ovšem podle ústavy mají poslani hlasovat podle svého vědomí a svědomí. K tomu je ovšem premiér nenabádal. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že ÚSTAVA je pouze zástěrkou jiných cílů, které s demokracií nemají nic společného.

239493

17.03.2011 09:02

Odvolávám, co jsem odvolal... aneb Kam vítr tam plášť

Takto byla vláda zvolena, tak co???

baki 90.?.?.?

Většina voličů dospěla k názoru, že takováto vláda je nejlepší. Proto volila ODS, TOp 09 a VV. Jak někoho může překvapovat, co se děje?? Vláda a celé dění je přece výsledkem voleb v naší republice. Jak jsme si to zvolili, tak to máme. Či nikdo nevěděl, že Nečas je přítel Topolánka?? Že se u nás děly věci s majetkem nevídané?? Takže je vlastně všechno v pořádku. Rozkrádalo se, bude se rozkrádat dál. A nic se nevyšetří.

239674

17.03.2011 09:13

Přichází fatální změna Lisabonské smlouvy, modří i oranžoví jsou euroservilní slaboši

Myslím, že poslanci a senátoři nezklamali...

baki 90.?.?.?

Proč je nutno se domnívat, že poslanci a senátoři zklamali? Vžyť odhlasovávají stále jedno. Takže se drží toho, co bylo v Lisabonu započato. Někdo se snad domníval, že Lisabonem to končí???

239675

17.03.2011 16:09

Odvolávám, co jsem odvolal... aneb Kam vítr tam plášť

RE: Takto byla vláda zvolena, tak co???

baki 90.?.?.?

Občany, kteří nešli volit považuji také za voliče. Pouze za voliče, kteří "se zdrželi hasování", a tím pomohli vytvořit tuto vládu. Jejich podíl na vzniku a existenci této vlády je evidentní. Otázka, jak dalece jsou naše volby fraškou je již otázka jiná.

239702

19.03.2011 10:18

Odvolávám, co jsem odvolal... aneb Kam vítr tam plášť

RE: Takto byla vláda zvolena, tak co???

baki 90.?.?.?

Nemohu vycházet z vašich představ, ale ze zákona. Jinak to ale nejde. Pokud bude volební zákon takový jaký je, pak zůstává v platnosti, že ti, co se nezúčastnili voleb vlastně "přispěli" k volebnímu výsledku uznaného podle volebního zákona. Postup podle vašich představ by znamenal, že pokud by se zúčastnili voleb jenom rodinní příslušníci, pak by byli zvoleni do funkcí jenom rodinnými příslušníky. K tomu vede Váš postup. Váš postup je přijatelný pro ty největší darebáky. Já volím postup volby "menšího zla", protože osobně nikoho z volených neznám. Takže kdokoli z nich může být darebák. Volím ty, o kterých se domnívám, že jsou menší darebáci a že půjdou po krku větším darebákům.

239810

20.03.2011 10:10

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

Válka, je vždy doba zlá. Ale musíme si také říci, "co" je Kadáfí.
Mě se jeví, jako "druh" Hitlera. Jeho příkazy i činnost je všeobecně známa, k čemu toto vedlo ví každý. Rovněž každý ví, že se v podstatě jedná o jeho odstranění. Je tedy otázka, kdy je potřeba takového vůdce odstranit. Naskýtá se otázka, kdy bylo potřeba "odstranit" Hitlera, aby nevznikly rasové zákony, aby nenastala rasová genocida, aby nevznikla druhá světová válka v Evropě.
Jistě je toto velmi nesnadná otázka, vkrádají se podotázky, "co by bylo, kdyby bylo...". Nicméně - vhodným a včasným odstraněním Hitlera by v Evropě tak kritická situace nenastala. S tím snad všichni souhlasit budeme.
Vidíme, že u Kadáfího se projevují podobné syndromy, jako u Hitlera. Pak je nutná otázka, zda je potřeba jej odstranit, nebo neodstranit, a kdy. Je otázka, jestli jeho neodstranením by mohly nastat problémy světového charakteru, které vznikaly již umístěním bomby na palubě letadla, použitím bomby na diskotéce, což jsou již známé kauzy.
A tak musím k všemu tomu odsouzení agrese připojit tato slova. Plně chápu slova a názor ministra zahraničí, knížete Schwarzenbergra, který obhajuje zásady politiky předválečného období,které vedly k přežití Hitlera a k druhé světové válce. Ale já nejsem takový "lidumil", abych takovýto názor vyznával.
Ano, vím, USA a jeho nochsledi především válčí kvůli "hmotným statkům". Ale tady nemohu než souhlasit s pokořením Kadáfího.

239867

20.03.2011 16:34

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

Tady se musím ohradit:
1. Nemluvil jsem ve svém příspěvku o Libijcích, ale o Kadáfím. Pochybuji, že by Libijci z Benghzází se nějak chystali "přepravit do Evropy".
2. Srovnání s Irákem pokulhává. Je to jiná země, byl tam jiný diktátor. Kromě toho - můj příspěvek se týká Kadáfího.
3. Hitler, když měl své projevy v Mnichvské pivnici, - také byl považován na směšnou figurku. A nikdo si nemyslel, že by někdy mohl být nebezpečný. To, že by Kadáfí nebyl nebezpečný - je pouze soukromý názor.
4. Figurku knížete Schwarzenbergra nebudu tady komentovat, to by bylo na delší článek.

239885

20.03.2011 16:48

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

K tomu mám pouze toto:
1. KDO VÁLKU ZAČAL - no tak tedy "Rada bezpečnosti" OSN. Na základě čeho byla započata se dočtete v denním tisku. Kdyby Kadáfí odstoupil, jak mu bylo doporučeno, tato situace by nevznikla.
2. Stačilo snad, že podpořil nebo zosnoval pád letadla u Lockerbeit, výbuch nálože na diskotéce v Německu a pod. Je podle Vás nutno čekat, až bude zabírat cizí území či provádět genocidu??? Snad stačí, že u protestujících proti své osobě nebude mít žádné slitování - jak uvedl.
To, že se západu jedná především o naftu, to jsem uvedl ve svém příspěvku.

239887

20.03.2011 17:28

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Tady se musím trochu zastat USA a jejich nochsleddů.

baki 90.?.?.?

K tomu tolik:
1. Již zapomínáte na Lockerbie, na výbuch v Německu na diskotéce?
Zapomínáte, že Kadáfí odmítal předat pachatele výbuchu na palubě letadla?? zapomínáte, že propuštěného pachatele Kadáfí vítal v Libii jako hrdinu?? Dnes se už ví, že Kadáfí o plánovaném teroristickém útoku na osobní letadlo věděl?? Že velká Britanie, Fancie, USA o tomto věděly, je známo. Z čeho tedy pramení Vaše přesvědčení, že se jedná o bezúhonného politika?? Myslíte si snad, že hospodářsné sankce, o kterých se zmiňujete, byly Libii stanoveny nespravedlivě??
2. Vysoká životní úroveň obyvatelstva je typická pro státy vlastnící ropu. Kolik má Kadáfí na tom zásluhu je otázka. Ovšem kdybychom takto uvažovali, pak by byli hodní všichni šejkové a vládci v Kuwajtu, Saudské Arabii, Spojených Arabských emirátech a pod. I když víme, jaké právo tam platí.

239895

10.04.2011 18:45

Znovu otevřený dopis exprezidentovi Václavu Havlovi

Má Havel vůbec nějaký názor???

baki 90.?.?.?

Názory na situaci v Iráku jsou názory Busche, a ne Havlovy. Ten je pouze "přeposílá" jako vlastní názor.
Ještě komikštější je tahanice okolo radaru v Brdech. Přece kde kdo ví, že takovýto způsob je zastaralý, neboli snadno v několika minutách zničitelný. Jen se vzpomeňte, kolik našich politiků (i bývalá ministryně obrany, i současný ministr obrany) horovali pro radar. Až jim opět z USA museli zdělit, že tento systém je zastaralý a v dnešních podmínkách nepoužitelný. Naši přední politici nebyli schopni na toto přijít sami. A autor článku se domnívá, že Havel dokáže myslet racionálně.

241459

14.04.2011 18:49

Potřebujeme nového Erharda

Mečiar - stupňování nepřítele.

baki 90.?.?.?

Jen nepatrná poznámka k současné situaci. Stupňování slova nepřítel.
1. stupeň - Nepřítel
2. stupeň - úhlavní nepřítel
3. stupeň - koaliční partner.

241840

30.04.2011 21:22

O víře a církvi

RE: O víře a církvi. Pro ilustraci:

baki 90.?.?.?

Já s Vámi pane Latinče sice souhlasím, ale nevzpomínám si, že by se tento problém řešil v "Písmu svatém". To končí "skutky apoštolů" a epištolami. Křesťanství je postaveno na "Starém a Novém zákonu", židovské náboženství pouze na tak zvaném "Starém zákonu". Na těchto základech tyto víry a tato náboženství vznikla, o nichž je ve článku řeč. Vaše vysvětlení, jak se některé víry rozšiřovaly během následujících století je nad rámec článku. Je k tomuto celá řada odborných knih a pojednání, které můžete studovat v libovolných knihovnách. Ale ještě jednou opakuji, Váš příspěvek nezakládá žádné poznatky o vzniku jakékoli víry. Snad jedině islámu, jehož základy víry byly stanoveny Mohamedem až ve středověku.

242923

30.04.2011 21:49

Nebe pro nás, peklo pro jiné

RE: Zajímavý článek

baki 90.?.?.?

Ani nevíte, jak je mi líto královského páru v Anglii a všech ostatních párů oddaných farářem odpadlých herotických církví. Je mi hrozně, když si uvědomím, ja budou mučeni v pekle (očistci) všichni ti, kteří podlehli bludům československé církve, českobratrské církve, a ostatních evangelických církví, dále islámu a podobných bludných učení. Je to ovšem jejich chyba, že nevzali v úvahu papežovo upozornění, že katolická církev je jediná pravá církev Boha a Ježíše Krista.

242924

01.05.2011 11:15

O víře a církvi

RE: O víře a církvi. Pro ilustraci:

baki 90.?.?.?

Je to prosté. Po skutcích apoštolů, epištolách a po Janově vidění následuje v písmu svatém obsah, mapy, vysvětlivky a pod. Na jejich základě již žádná víra ani náboženství nevznikla.
Pouze v katolické církvi jsou ještě "doplňky svatých otců (papežů)", po případě "životy svatých". Ovšem ty jsou specifické zvlášť pro každé náboženství, - neplatné v jiných náboženstvích.

242959

02.05.2011 04:39

Nebe pro nás, peklo pro jiné

RE: gulasek

baki 90.?.?.?

"Nepřinesl jsem vám mír, ale meč. Syn bude stát proti otci, dcera proti matce...". Tolik citát z kázání Ježíše Krista v Matoušově evangeliu.
Nuž tedy, - ať jsem se ptal kohokoli, každý tomuto citátu dává jiný význam. Konfiskadoři v Americe zaujali názor, že Indiány, kteří se nedali pokřtít, je nutno tímto mečem vyhladit. A tak to také činili. Přemýšleli správně nad těmito "skrytými odkazy??"
Jiný význam tomuto citátu dávají dnešní katoličtí kněží, jiný běžní věřící atd.
Táži se tedy: Jaký smysl mají "skryté odkazy" v Bibli, když je kdokoli může vysvětlit jakkoli??
Jak tedy můžeme chápat Bibli plné "skrytých odkazů", kterým každý rozumí jinak???
[oči v sloup]
Je pak otázka, zda Bibli nepovažujete za gulášek.

243031

09.05.2011 20:12

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Máte sice pravdu, zamotání se do "jednoduchých otázek" bývá filozoficky velmi složité. No - beru "život" jako "množinu všech vlastností typických pro všechny živé tvory" - bez výjimky. Vyjmutím některé z těchto vlastností nebo zpochybnění "její funkce" u člověka považuji za nesprávné. No a pokud takovou vlastnost přiřazujeme "člověku" v tak zvaném "duchovnu", pak takovou vlastnost vlastně násobíme, čímž pohled na "člověka" jako živého tvora, nejen komplikujeme ale i "przníme". Vychází nám "něco" co člověkem rozhodně není. Proto můj odpor takovému způsobu .přiřazování

243797

09.05.2011 20:25

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Plně s Vámi souhlasím, pokud se týče osmičky. Osmičková soustava je i pro matematické účely nejvýhodnější a nejdokonalejší. Ovšem nesouhlasím s představou, že "desítková soustava" je k nám přenesena z "Atlantidy a jiných soustav v galaxii". Desítková soustava je v početním schematu velmi nevýhodná, je dána pouze tím, že "člověk má deset prstů na rukou". Nepodařilo se mi zjistit jiné souvislosti s jejím zavedením a existencí.
Tím jsme se ale dostali mimo probíranou oblast...

243798

10.05.2011 08:12

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Nevýhody desítkové soustavy jsou přeci všeobecně známé. Není počítač, (kromě několika počítačů "předpotopní" doby), který by byl konstruován na desítkovou soustavu. Je zde používána soustava osmičková, ale především "DVOJKOVÁ SOUSTAVA". Počítač, který Vám leží na stole je konstruován na dvojkovou soustavu.
Posunování desetinné čárky je stejně snadné v osmičkové, dvojkové a jakékoli jiné soustavě. Vyzkoušejte si to.
Pokud se ale stále domníváte, že desítková soustava je nejvýhodnější, doporučuji toto zdělit konstruktérům počítačů. Ti o tom ještě nevědí....

243830

10.05.2011 18:49

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Pominu "sčoty" v Rusku, i když se mnohde stále vyskytují a pracuje se s nimi. Ale jsou to "mechanická počítadla", na nichž se sčítá, násobí a umocňuje a odmocňuje. Nevím, zda práce s nimi se v Rusku stále vyučuje.
Snad nejznámější počítač na desítkovou soustavu je v USA. Byly na něm zpracovávány výpočty při výrobě první atomové bomby. Myslím, že je tam někde vystaven v muzeu.
Desítková soustava je používána ve vyšších jazycích především proto, protože "člověk" je zvyklý pracovat v desítkové soustavě. Kdyby byl zvyklý pro jinou soustavu, byly by složitější jazyky přizpůsobeny této soustavě, a ne desítkové.
No a osmičková soustava?? Je jednodušší dvojkovou soustavu převést na osmičkovou soustavu, než na desítkovou. Bohužel nejsem teď schopen říci, kde se s tím pracovalo. Pokud to zjistím, milerád Vás s tím seznámím.

243859

10.05.2011 18:53

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Nevzpomínám si, že bych se někdy vyjadřoval k oděvní módě Kadáfího....

243860

11.05.2011 07:03

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Nebylo nikdy v diskuzi určeno, že se bavíme o "počítači s logikou". Uvedené jste uvedl až "dodatečně". Pokud se máme bavit na úrovni, pak je nutno podmínky diskuze stanovit předem, ne dodatečně.
1. - Nevím, co rozumíte "počítač s logikou". Je přeci známo, že i ty nejmodernější současné počítače jsou "geniální blbci". To co tam nazýváte logikou jsou pouze naučené (naprogramované) postupy počítači člověkem a nic jiného. Počítače prostě NEUMÍ LOGICKY MYSLET!!!
2. - Bohužel neznám parametry počítače z Los Alamos, na kterém byly prováděny výpočty nutné ke "stvoření první atomové bomby". Vím pouze, že to byl elektricky poháněný mechanický počítač. Jsem ale přesvědčen, že na Váš dotaz do USA Vám bude dána uspokojivá odpověď.
3. - "Sčot" používaný v tehdejším celém SSSR a dodnes používaný v Rusku je tam také za počítač považován. Je skutečností, že je "bez logiky" stejně jako jsou bez logiky i ty nejmodernější počítače. Pokud Vy jste jiného názoru, je to Váš názor, který nemá všeobecnou platnost. Určitě ne v Rusku.
4. - Člověku se dosud nepodařilo stvořit žádný, logicky myslící počítač. Zřejmě za "logiku" považujete něco, co logikou není. Svým přesvědčením jste asi někde ve čtvrtém tisíciletí.

243884

11.05.2011 07:26

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Ještě k předešlé odpovědi.
5. - Dále se ptáte, co všechno umím či neumím. Nuž tedy:
Neumím si vyskládat paměť počítače, neumím si vyleptat tišťák, neumím si od základů postavit počítač,... neumím okovat koně, neumím postavit letadlo ani lokomotivu, neumím rodit děti ani snášet vajíčka. Toho co neumím by bylo na mnoho stránek textu.
Co z toho vyvozujete??? Že jsem naprostý blbec????

243886

12.05.2011 07:21

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

1. - Neznalost bývá sice mnohdy povýšena na umění, nicméně to,co jste jmenoval "jako přednost ve znalosti počítačů" neumím. Buďte rád, že umíte řadu věcí, které já neumím. Je zřejmé, že toto považujete za tak velkou "přednost", že lidmi tyto přednosti nemající pohrdáte.
2. - Na základě "svých předností" pak pochybujete, že "já bych měl mít dostatečné vzdělání k tomu, abych posuzoval funkci počítačů". Je to jen Vaše spekulace. Pouze se domníváte, že Booleovu algebru neznám, že o počítačích nic nevím. Já ale nevidím důvod, proč bych Vám to měl vyvracet. Vaše "písání" vypadá spíše na "fixní ideu" než logický postup. A fixní ideu nelze dost dobře vyvrátit. A to vše pouze na Vaší "fixní idei", že počítače v desítkové soustavě neexistovaly, přesto že se v USA normálně provozovaly. Doporučuji Vám proto znovu: Obraťte se na NASA, ti Vám určitě potřebné informace poskytnou.
3. - Zatím neznalostí základních pojmů vykazujete Vy. Máte pravdu. Pokud odmítáte uznat základní skutečnosti o počítačích pracujících v dekadické soustavě, pak je diskuze nemožná.
4. - Fixní idea se také u Vás projevuje v posuzování sčotu. Vy nejste ten pravý, který může stanovit definici co jest počítač a co už ne. Jste přesvědčen, že počítačem je pouze zažízení pracující ve dvojkové soustavě, ostatní už ne. Jako úchyláky považujete všechny ty, kteří hovoří o sčotu jako o jednoduchém počítači. A mohu říci, že je mezi nimi dostatek akademiků a pod. Sám jsem uvedl již z počátku, že tyto počítače patří do prehistorie počítačů. Nic na tom nehodlám měnit.

243924

12.05.2011 07:40

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie bakimu.

baki 90.?.?.?

Nikdy jsem netvrdil, že by počítač nedokázal vytvořit logické operace. Ovšem tvrdím, že dokáže vytvořit pouze "některé logické operace". TVRDÍM, ŽE POČÍTAČE NEUMÍ LOGICKY MYSLET. A na tom trvám.
JAK SE DOMNÍVÁTE, ŽE "TOTO NEMÁ LOGIKU", asi s Vámi nebude souhlasit převážná většina vědců a tvůrců, konstruktérů pracujících na tvorbě počítačů.
Doporučuji Vám číst, co druzí napsali. Protože tvrzení, že jsem se zabýval Kadáfího módou, tvrdím, že počítače nedokáží vytvořit logické operace jsou pouhé lži.
Mimochodem, - už jste konstruktéry počítačů seznámil se svou verzí, že nejlepší je dekadická soustava??? Jistě Vám za tento poznatek budou vděčni.

243925

12.05.2011 07:44

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Děkuji za Vaši podporu. Jsem rád, že někdo konečně základním principům fungování počítačů rozumí. Je až neuvěřitelné, kolik je kolem tvorby počítačů legend a nesprávných informací.

243926

12.05.2011 19:50

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

K tomu jen toto:
1. To, že počítače jsou konstruované ve dvojkové soustavě, jsem uvedl již v 243830. A to ještě velkými písmeny, aby to někdo nepřehlédl. Vy jste s tímto "poznáním" vyrukoval až dodatečně. Váš text ale vypadá, jakobyste tyto principy vysvětloval Vy mě.
2. To, že počítače neumí logicky myslet není žádná teorie, ale skutečnost. Je všeobecně známá a nevyskytuje se žádný seriozní oponent, který by s tímto chtěl polemizovat.
3. Jsem ochoten souhlasit pouze s tvrzením, že počítačové obvody jsou sestaveny logickými metodami. "Logika" je přesně definovaná. Pokud volíte jiný "terminus technikus" - budiž. Ale to přece mě nemůžete klást za vinu.
4. Nikde jsem neuvedl, že "kuličky na drátě" jsou počítač. Ale uvedl jsem proti tomu, že sčot je považován za jednoduchý počítač. Takže - držte se toho, co jsem napsal. Jak si vůbec můžete stěžovat že já reaguji na Vás zesměšňováním. Již jenom neustálé uvádění věcí na pravou míru je zesměšňováním. To ale nejsem já, který Vás zesměšňuje. Jste to Vy. Každý čtenář Vašich řádek se bude právem domnívat, že neumíte ani pořádně číst.
5. Zbytečně trváte na poznatku, že vytvořením procesoru pracujícím v decimální soustavě by byla revoluce, dle mého názoru zcela zbytečná. Počítače zcela bez problémů pracují ve dvojkové (chcete-li "Binární") soustavě. Já nikde netvrdil, že nějaké počítače tohoto typu jsou v desítkové soustavě. Tvrdím ale, že počítače mechanické jsou vesměs konstruovány v desítkové soustavě (chcete-li v decimální). Sčot se vám nelíbí, což takle mechanické kalkulačky, elektrické kalkulačky a pod. ??? Těch bylo přeci vyrobeno miliony a jsou také používány dodnes. Využívají při výpočtech "logiku v decimální soustavě", pokud tedy chcete správný terminus technikus. Doufám, že alespoň tyto považujete za počítače.

243954

12.05.2011 20:00

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

90.?.?.?

Asi jste mi nerozuměla. Já přeci naopak tvrdím, že "počítač neumí myslet" (283884). Takže naše stanovisko je shodné. Ale oceňuji, že znáte elementární zákonitosti činností počítače dvojkového systému. Což bohužel nebývá běžné...

243955

13.05.2011 17:17

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Musím se smát. Vaše předpoklady jsou tak nesmyslné, že nic jiného ani nejde. Vaše "jádro pudla" je strašná psina, nesmíte se zlobit, ale jinak to nejde. Mě se líbí, jak vždycky vymyslíte nějaký předpoklad, a pak si ho sám sobě pracně vyvracíte. V podstatě vyvracíte pouze své vlastní předpoklady, své vlastní výmysly.
Asi bych se smál ještě víc, kdybych Vám vyjevil, kdo vlastně jsem. Jak rychle byste měnil svou rétoriku. To by muselo být k popukání.

243999

14.05.2011 06:44

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Opět chyba. Já jsem netvrdil, že sčot je jeden z původních počítačů. Naopak jsem tvrdil, že patří do "prehistorie počítačů", které používají "desítkovou soustavu" (dle vašeho terminus technikus) jako "logickou soustavu", ve které pracují. Sčot nejsou jen "kuličky na drátě", ale soustava sta kuliček po desíti uspořádané na desíti drátech (uvažujeme-li nejjednodušší variantu používanou v obchodech SSSR, později Ruska). Samozřejmě, jsou i sčoty složitější, ty však nedoznaly většího rozšíření. Navíc, - sčoty nebyly nebyly vyráběny pouze na bázi "drát - kulička".
Vaše vyjádření o sčotu (kuličky na drátě) je totožná, jako kdybych já současný počítač označil za "zněť nejrůznějších komponentů" (vypisovat je nebudu). Je nutno vzít v úvahu, že i ščot má svá logická uspořádání, jinak to s výpočty nemá nic společného. Stejně, jako jste uváděl že i "tužku a papír" je pak možno přiřadit k počítačům. I zde chybí logické uspořádání, které by Vaše tvrzení podporovalo.
Rozdíl mezi sčotem a vašimi "kuličkami na drátě" je v jejich "účelném, logickém uspořádání pro potřeby dekadické soustavy".
Stejně tak neplatí, že "současný počítač je zněť nějakých komponentů". Opět je rozdíl mezi počítačem a znětí komponentů v jejich "logickém uspořádání pro potřeby dvojkové soustavy". Stejně tak i kalkulačky jsou "logické uspořádání komponentů pro potřeby dekadické matematické soustavy".
Nevím, zda tento rozdíl jste schopen pochopit.
Vaše všemožné narážky o mém darebáctví ponechám bez odpovědi. Mým úkolem je vysvětlit, že základem všech počítacích strojů je jejich logické uspořádání a ne jen "kuličky na drátě", jak si to představujete Vy. Vaše představy Vám já přeci nevnucuji. Je to Váš způsob myšlení. Já Vám jen vysvětluji, že jakýkoli počítací stroj či pomůcka vyžaduje "logické uspořádání". Ale nenutím Vás, abyste tomu uvěřil.

244028

15.05.2011 08:46

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

No tak dále s diskuzí.
1. Předem se omlouvám, že jsem se dopustil přehmatu v písmenech. Není to první přehmat, jak jsem si kontroloval dodatečně text, těchto přehmatů jsem se dopustil celou řadu. Je pozoruhodné, že jste si povšiml právě tohoto přehmatu.
2. Jsem i nadále potěšen, že mi vysvětlujete to, co jsem původně začal vysvětlovat v diskuzi já.
3. Každý počítač potřebuje nějakou energii, aby mohl pracovat. Sčot (můžete se ohradit, že správně se píše ščot a pozvat na mě češtináře) a ruční kalkulačky potřebují energii mechanickou, elektrické kalkulačky a počítače potřebují energii elektrickou. Neexistuje žádný počítač, který by "bez vynaložení jakékoli energie sám od sebe vyplivne výsledek", jak tvrdíte. Opět neuvádíte pravdivé údaje.
3. Jasně jsem uvedl, že mluvím o sčotu o stu kuliček. A že nebudu hovořit o složitějších sčotech. Pokut chcete hovořit o složitějších zařízeních pracujících v desítkové soustavě, proč tak pomalý postup??? Můžeme přeci hovořit o elektrických kalkulačkách, které obsahují ještě větší množství komponentů, než Vámi uváděny sčot??? A nebo přímo o počítači z Los Alamos, který obsahuje mnohokrát více komponentů než Váš sčot??? A to jsou ta zařízení pracující na bázi elektřiny, kterým zadáte úkol a který "podle Vás" vyplivne výsledek bez použití mechanické síly.
4. Ještě jednou Vám blahopřeji ke zjištění, že binární soustava se skládá z jedniček a nul. Zároveň Vám blahopřeji k poznání, že nelze z polovodiče "vydolovat více, než dvojkovou soustavu". A ještě vám blahopřeji k poznání, že "polovodič nemůže mít deset výstupů". Dovoluji si ale Vás upozornit, že toto jsou skutečnosti známé již více než sto let. Vaše představa, že si budeme vykládat vzájemně poznatky staré již desítky let a je to diskuze, nemá žádné logické opodstatnění. Nehodlám to blíže rozvádět. To už je lepší se přít o to, zda na svtě byla dřív slepice nebo vejce.
5. Že počítač, aby byl funkční ať již v jakékoli matematické soustavě musí být sestaven "logicky". Jinak fungovat správně nebude. Neznám funkčí počítač, který by byl sestaven nelogicky.
Závěrem mi odpousťte, pokud jsem se s nějakým písmenem zase přehmátl. Češtinářů se strašně bojím.

244086

15.05.2011 08:56

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Proč myslíte, že že jsem se do diskuze o sčotech zamotal??? Proč myslíte, že jsem v omylu?? Vítkovi jsem pouze citoval některé poznatky z učebnice o Ščotu od akademika Smirnovova. To, že neuznává Vítek vědecké poznatky o ščotu předních odborníků není přeci můj omyl ani zamotání do problémů. Proč se domníváte, že Vítek je větší odborník, než přední rušští odborníci na sčot ??? V čem má pravdu???

244087

17.05.2011 09:15

Církevní majetek

RE: K cirkevnimu majetku.

baki 90.?.?.?

Církevní majetek je velký problém.
1. Především je nutno zvážit, zda není katolická církev mezinárodní zločinecká organizace. U nás se uvažuje o zákazu komunistické strany. Ovšem katolická církev má na svědomí podstatně více zabitých "pro víru" než má komunistická strana pro "svou ideologii". Jenom v Americe jsou to desítky milionů zabitých indiánů, kteří odmítli se nechat pokřtít.
2. Otázka konfiskací majetků jiných církví. Zejména v době pobělohorské. Takové zisky majetku jsou vždy problematické, obávám se, že i v křesťanské ideologii "o lásce k bližním svým".
3. Katolická církev shromažďovala majetek v době, kdy ostatní církve byly zakázány. Obdobu vidíme v hromadění majetku KSČ v době, kdy jiné politické strany byly zakázány. V obou případech se jedná o neseriózní jednání.
4. Po roce 1918 se jediná církev u nás rozdělila do více církví. Tvrzení Katolické církve, že to jsou odpadlíci nemající nárok na nic, není ničím podloženo. Na příklad moje matka svým zlatem přispívala na dostavbu chrámu sv. Víta, i když byla v církvi československé. Nebyla sama. Jak budou vráceny dary nekatolíků, na dostavby katolických kostelů??
Nevidím tedy žádný seriózní podklad, podle kterého bychom mohli odhadnout skutečně seriózně nabitý majetek katolické církve. Odhady, podle kterých bychom měli katolické církvi vrátit částku vypočítanou Topolánkovou vládou mi připadá nejméně desetkrát přehnaná. Mohu se však mýlit, nejsem odborník.

244233

17.05.2011 10:01

Devět stupňů k pravé duchovnosti

RE: Poďakovanie

baki 90.?.?.?

Tak ještě jednou, ale naposledy.
1. Mechanické počítače nemají problémy, které mají počítače pracující v dvojkové soustavě. Každý element účastnící se početních operací může mít tolik poloh, kolik je mu přiděleno (konstruováno). Na příklad mechanický počítač z druhé světové války (PUAZO) pracoval dokonce v "dílcích" vypočítával "předstih" kam je nutno vystřelit aby střela zasáhla letadlo. Sice nepracoval v desítkové soustavě ale v soustavě značně složitější v soustavě "dílcové". Pokud se obrátíte na ministerstvo obrany, snad je ještě někde ve vojenském muzeu a budete se moci na něj podívat. Ani přenos šestnáctipramennými kabely k osmi protiletadlovým kanónům nebyl ve dvojkové soustavě, ale v síle proudu. Byl vypočítáván azimut, náměr a vzdálenost. U výpočtu používající "dílce" by převod do dvojkové soustavy byl velmi složitý.
2. Uvádíte, že se dělám moc chytrým. To je tak. Vy se ptáte, já odpovídám. Nemohu za to, že se vám moje odpovědi nelíbí. Musíte mi zdělit, jaké odpovědi se Vám budou líbit, abyste byl spokojen.
Rovněž nemohu za to, že počítače jsou zde podstatně déle, než si myslíte.
3. Jak jsem uvedl v 243830, uváděl jsem, že existují "počítače předpotopní doby" (tím nemyslím dobu Noemovu, abyste mě zase nechytal za slovo). Každé zařízení má svou "předpotopní dobu". Na příklad předpotopní dobou hodin je tyč zapíchnutá do země. A ukazovala správný čas.
U počítačů jsem uvedl sčot. Je tady rozdíl v nahlížení na toto zařízení. Pro Vás jsou to "kuličky na drátě" pro mě zase v souladu s předmluvou učebnice - "účelové a logické uspořádání pro účely dekadické soustavy". Že jsou to pouhé "kuličky na drátě" je Váš názor, který Vám neberu. Ovšem ptal jste se na můj názor, který jsem Vám zdělil. Pokud nechcete znát mé názory, neptejte se.
4. Na narážky o mé hlouposti nebudu reagovat, je to pod mou důstojnost. Pouze tolik: Pokud už poukazujete na některé překlepy v textu mou zaviněné a dovoláváte se češtinářů, je to s Vámi už dost špatné.
5. Pokud nesouhlasíte s tím, že "počítač je logické uspořádání..."
No tak si tedy myslete, že "počítač je nelogické uspořádání..." Každému, co jeho jest. Ale proč svůj názor vnucujete mě???
Tím končím tuto "diskuzi" - dá-li se toto ještě diskuzí nazvat.

244237

18.05.2011 12:13

Církevní majetek

RE: K cirkevnimu majetku.

baki 90.?.?.?

Pizarro zahynul na své výpravě, ani Cortéz se nedožili vysokého věku, aby se postarali o smrt milionů původních obyvatel Ameriky. O to se starali ve jménu církve již jejich pokračovatelé. Neznali Stalina, ani Hitlera. Ale jejich ideologie byla, že "nepokřtěný" je méněcenný člověk, byl-li vůbec za člověka považován. Spousta Němců se domnívala, že Hitler vůbec neví, co se koncentračních táborech děje.
Taktéž katolíci jsou přesvědčeni, že papežové nic nevěděli. Ale snad připustíte, že "křížové výpravy" vyhlašoval papež. To je přeci zdokumentováno a nikdo o tom nepochybuje. Že by se domníval, že křesťanští rytíři budou uzdravovat nemocné muslimské děti a pomáhat nemocným, to snad ani nikdo nepředpokládá.
Katolická církev samozřejmě nevyvolala obě světové války. Pouze kněží posvětili zbraně k zabíjení. Avšak vyvolala řadu válek, které jsou zapsány jako "náboženské války". Nakonec dvě takové války se odehrávaly i v Čechách. Husitská a třicetiletá.
Představa, že papežové o ničem nevěděli je pro mě nepřijatelná.

244316

18.05.2011 18:53

Církevní majetek

RE: K cirkevnimu majetku.

baki 90.?.?.?

Je zde problém. Kdo se za dvacet třicet let bude o takový majetek starat?? Vezměme si synagogy. Dnes se ve většině měst nemá kdo starat. Židé zkrátka již nejsou. Podobný problém budou mít i katolíci. Znám města, kde se do kostela na nedělní bohoslužby dostaví pět, někdy ani tolik ne, věřících. Jak to bude za dvacet let??

244333

19.05.2011 14:15

Církevní majetek

RE: K cirkevnimu majetku.

baki 90.?.?.?

Vážený anonyme.
Nedivím se Vaší anonymitě, neboť to, co hlásáte, je možno označit za klerofašizmus. Na tomto světě není rozhodující, zda ten či onen byl či nebyl pokřtěn. Rozlišování na "pokřtěné" a "nepokřtěné" je v podstatě totéž, jako rozdělení na "arijce" a "nearijce" podle fašistických tezí. Dnes je takovýto druh rozdělování zcela nepřijatelný. Podle charty OSN, kde "každý člověk má právo na jakoukoli víru", je možno Vaše řádky považovat dokonce za nezákonné.
Prvky kultury do Evropy přinesli Řekové, Římané, Etruskové,... kteří s křesťanstvím neměli nic společného. A vzniklé kultury v jiných částech světa rovněž ne.
Pokud trváte na svém, pak předložte důkazy o správnosti Vašeho názoru. Zatím je nikdo nepředložil.

244376

19.05.2011 20:02

Církevní majetek

RE: Majetek katolické církve musí být navrácen i s úroky

baki 90.?.?.?

Dobrých křesťanů je velice málo. Především:
1. Musíme si odmyslit všechny mohamedány, a stoupence budhuzmu (hinduisté, taoisté,...) a podobných věr.
2. Musíme si odmyslit všechny ateisty. Ti jistě budou úpět v pekle.
3. Musíme si odmyslit všechny příslušníky nesprávného křesťanského směru. Je-li na příklad správné náboženství "Čeští bratří", pak v pekle skončí všichni katolíci, pravoslavní,...
4, Musíme si odmyslit, všechny příslušníky správného náboženství, kteří hřeší a neplní příkazy Boží. (smilní, kradou, žádají menželky bližního svého,...)
5. Musíme si odmyslet všechny nepokřtěné, protože dědičný hřích je zavádí přímo do pekla.
6. Musíme si odmyslit všechny obyvatele Ameriky před 15-tým stoletím, Austrálie před 17-tým stoletím, protože Ježíš Kristus jim nedal na vědomí Boží vůli a jeho desatero.
A tak bych mohl pokračovat dále. Takže "pravých křesťanů" je bezvýznamná hrstka.

244384

23.05.2011 18:25

Třetí rozsudek okresního soudu

RE: Snadne reseni

baki 90.?.?.?

Doporučuji radikálnější řešení. Zavést ve "Zvědavci" režim takový, aby se na jeho stránkách již nikdy neobjevilo slovo - Hitler, Musolini, Stalin, fašisté Židé, nacisté, Himmler, a tak dále. Pro jistotu neuvádět ani jména jako jsou Klaus, Nečas, Paroubek, ODS, Věci veřejné, Top 09 a pod. Nikdy nevíte, kdo v budoucnu bude prohlášen osobou či stranou, o které se nebude smět mluvit. No a pak na stránkách "Zvědavce" rozvinout plodnou diskuzi.

244582

24.05.2011 09:57

Třetí rozsudek okresního soudu

RE: Snadne reseni

baki 90.?.?.?

Diskuze na téma "nech brouka žít..." snad nebude zakázaná. Pokud se ovšem "Brouk" nebude nazývat některý z našich předních politiků.
[chechtot] [velký smích] [pláč]
Už teď bychom měli mluvit pouze o "hezkém počasí".

244637

28.05.2011 19:28

Jak jsem málem dostal přes hubu

Někdy je to jinak.

baki 90.?.?.?

Tak jsem šel jednou večer po Rakovníku. V jednom potemělém koutě stála žena, proti ní muž. Bumbác, dostala facku. Potom další. A nakonec ránu pěstí do obličeje. Přišel jsem blíže a otázal se: "Co se tady děje?".
Muž odpověděl: "nic, co by se mělo dít?"
A žena řekla: "Bavíme se".
Tak jsem jim popřál hezkou zábavu a šel jsem dál.

244988

14.06.2011 09:36

Pravici nebo levici

Střídání ve vedení státu má své opodstatnění.

baki 90.?.?.?

Je sice pravda, že tak zvaná "pravice či levice" sledují stejný cíl, že v obou táborech se provádí korupce, nezákonné postupy a pod. Ovšem musíme přípustit, že nové vedení státu přeci jen přinese určité zlepšení, jinak by v příštích volbách splakala nad výdělkem. Takovým typickým příkladem je současná vláda. Postupuje v linii vlády předešlé, v linii vlády Topolánka. Stejný směr, stejná arogance, stejné tváře a podobně. Proto jí také lidé nechtějí a bouří se proti ní. Znamená to v příštích volbách značný vzestup socialistů a komunistů.
Ve článku je několik chyb. Na příklad - rudá barva byla barvou komunistů a ne socialistů. A komunisté tuto barvu nikdy neopustili. Pokud se týče minulých věků, pak rudou barvu měl vždy římský císař, používaly jí komunardi ve francouzské revoluci a pod.
Na konec - i tak zvaná sametová revoluce přinesla zlepšení jen relativní, řekl bych že nepatrné. Ale zlepšení to bylo. Stejně tak výměna politických směrů ve vládě přinese jen nepatrné změny, ale přinese je. Ovšem stav, který dnes panuje ve vedení státu hrozí, že by mohl nastoupit i nový "Hitler". A lidé by ho volili jen, aby se současné vlády zbavili.

245959

14.06.2011 17:16

Pravici nebo levici

RE: Střídání ve vedení státu má své opodstatnění.

baki 90.?.?.?

Ale - to byste se divil, jaký Hitler se ujal moci v Portugalsku, nebo i v jiných malých zemích. Zatím Hitlerové jsou sledováni a zavčasu likvidováni. Teď je v likvidací Kadáfí.
Otázka nástupu dalšího "Hitlera" není v průmyslu a podporách světových bank. Je to systém vládnutí. O tom, jak se "uplatní" rozhoduje celá řada dalších faktorů.

245992

19.06.2011 19:33

Pravici nebo levici

RE: Střídání ve vedení státu má své opodstatnění.

baki 90.?.?.?

Odpovídám na Vaše oba příspěvky, které jsou však pouhou spekulací. Při vzniku druhé světové vákly (ta vznikla přepadením Polska), se zapojily velmoci. Které to byly jsem neuvedl, doufám že všichni si to pamatují ze školy. O ničem více jsem se v prvním příspěvku nezmínil. A byl jsem obviněn ze lži.
Nikde jsem neuváděl, že by v tom nějak figurovaly USA. Nikde jsem neuváděl, že by Francie nějak Německu vzdorovaly. Nikde jsem neuváděl, že by Němci provedli tzv. Bleskovou válku (použili k tomu ve velké míře našich ukořistěných tanků - jen na okraj).To, co si představujete, že si "jakoby myslím", to jsou jen další Vaše spekulace. Zřejmě mě máte za nevzdělaného hlupáka - (to je zase má spekulace).Byl jsem tedy obviněn ze lži na základě Vašich spekulací. Vývoj druhé světové války je přeci popsán v řadě dokumentů a vědeckých spisech. Tak proč bych to měl opakovat.
To, co je uvedeno o "národech ostatních" v Mein Kanf je shrnuto do Norimberských zákonů, o kterých jsem se rovněž v dalších příspěvcích zmínil. A paralela Mein Kapfu se Zelenou knihou? I o této paralele jsem se již zmínil v jedné odpovědi. Rozšiřovat tento problém považuji za zbytečné. Když stačí mě obvinit ze lži na základě pouhých vymyšlených různých spekulací, pak i další mé informace je možno na základě dalších spekulací znehodnotit.
Jsem ale rád, že jste přiznala, že obvinit někoho ze lži, na to Vám stačí pouze vlastní spekulace.

246416

25.08.2011 10:33

Bátoriáda: z tragédie tragikomedií

RE: Echch,

baki 90.?.?.?

Ani já se této diskuze nechtěl účastnit.
I když souhlasím s textem tohoto příspěvku, přesto bych ho rozšířil.
Je pravdou, že homosexuálové jsou určitou výjimkou rozdílnou od "zájmu přírody" týkající se rozmnožování rodu. Že je toto u člověka, není nic divného. Podobnou tendenci je možno pozorovat i u jiných živočišných druhů.
Poněkud však již nesouhlasím, udělování "výjimek" takto "postiženým" jedincům. Nesouhlasím s tím, aby takto orientovaní jedinci byli postihováni negativně jakkoli zákonem a pod., nesouhlasím však, aby byli zákonem jakkoli upřednostňováni. Proč také?? Mají vše, co máme my, lidé s "normální" sexuální orientací. Pokud to společnost považuje za nedostatečné, pak musím konstatovat, že kromě homosexuálů jsou kolem nás také nekrofilové, nebo zoofilové. A těm takovéto výjimky v zákonech nepřiznáme?? Proč by pak na příklad takový "zoofil" nemohl pojmout kozu za manželku?? Pak se ale dopouštíme jejich diskriminace.

251818

21.10.2011 19:00

Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu

RE: Manzel 1 a manzel 2

baki 90.?.?.?

Je to i nadále diskriminace podle pohlaví. Co když "manžel 1" bude chtít být "manželem 2", či horší případ, kdy oba manželé budou chtít být jedničky. Pak je tu nebezpečí rozvodu dvou jedniček.

255732

02.11.2011 18:42

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

Není žádný rozdíl za uplynulá staletí.

baki 90.?.?.?

Názvy, jako kapitalizmus, socializmus, komunisté, kapitalisté, ... jsou jen názvy, které ale oproti uplynulým věkům nemají žádný smysl. Pokud porovnáte dějny světa, resp. dějiny jednotlivých částí světa, pak dospějeme ke zjištění, že se situace v politice a pod. vždy zase opakují. Skutečností je, že platí zákon "negace negace", který je neprávem připisován Marxovi a Engelsovi. Jeho podstata je ale jiná, nejlépe jí rozpracoval (popsal) Budhha před více než dvěma a půl tisíci lety.
Nejlépe toto mužeme pozorovat na říši Římské. To co se dělo před dvěma tisíci lety v Římě, to se v mnoha případech opakovalo nejen ve středověku, ale i v době dnešní. Stojí za to prostudovat materiály starší i více než dva tisíce let. Je to poučné. Nic nového se v dnešní době neděje. Tak nač takový povyk. Takové krize se ve světě vždy řešily válkou. Někdo si myslí, že nyní to bude jinak???

256480

05.11.2011 10:37

Opožděná obžaloba (na úsvitu IV. odboje?)

RE: Bohužel chybička se vloudila! Každou vědu lze vochcat.

baki 90.?.?.?

Typickým příkladem, jak lze "vědu vochcat" je popsán na příkladu posuzování RECIPROČNÍ FYZIKY našimi vědci z Akademie věd - www.baki.estranky.cz.

256605

26.11.2011 17:09

Trojský kůň Goldman Sachs je vtahován do eurozóny

Všichni si vzájemně dluží...

baki 90.?.?.?

Představte si dva lidi, oba si vzájemně dluží. Oba jsou si vzájemně dlužníci. Kde je tedy věřitel???? Již tady vidíme, že celé zadlužování států nemá žádnou logiku....

257680

06.12.2011 17:39

Jaderná válka na obzoru

Co je divného???

baki 90.?.?.?

Zatím všechny hospodářské či politické krize ve světě byly řešeny válkou. Bylo by spíš divné, kdyby se nynější situace řešila jiným způsobem.

258117

06.12.2011 22:46

Jaderná válka na obzoru

RE: Co je divného???

baki 90.?.?.?

Ale, ale. Přírodní (tedy i společenské) zákony nikdo nezmění, ani pravdoláskovci. Havel to s námi myslí upřímě, nějak se mu ale nevyvedlo lidstvo. Měl se narodit na jiné planetě.

258129

07.12.2011 16:10

Jaderná válka na obzoru

RE: Co je divného???

baki 90.?.?.?

během několika tisíc let je to příliš "náhod", aby se za náhody ještě mohly považovat. Pokud se "náhoda" příliš často opakuje, nejedná se o náhodu, ale o pravidlo, neboli zákonitost. A to přírodní zákonitost. Příroda se sama brání, aby takoví elementi, jako jsou lidé, se na zemi přemnožili. Protože není žádná omezující vyšší síla, musí se lidé "vyhubit" sami. [bliji]

258148

19.12.2011 19:11

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: môžem k Havlovi napísať toto

baki 90.?.?.?

Proto byl také západem "dosazen" na místo nejpřednějšího odpůrce komunizmu. Jeho výmluvnost a rozdílnost ve výrazech a argumentacích oproti předchozím politikům, dala možnost uvažovat o jeho "nastolení" na prezidenský stolec. Jeho "zásluhy" o "sametovou revoluci" jsou podstatně menší, než se uvádí. Ale jeho "změna rétoriky" to je to, co lidé u nás "žerou". A to západním velmocem vyhovuje. Jinak to byl zcela průměrně nadaný člověk.

258941

13.01.2012 18:41

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: manipulace a lez

baki 90.?.?.?

Článek není tak zcela od věci, jak si pisatel zb myslí. Pokud ovšem byla řada náboženství zakázána, pak je nutno je brát vážně. Skutečností je, že po "rozdělení jediného uznaného náboženství (katolického)" na řadu dalších náboženství, se sice do různých církví rozdělili lidé, ne však majetek "jedině uznaného správného náboženství", jak to bylo za Rakouska-Uherska.
Dále pak dostavba chrámu svatého Víta byl program celonárodní. Na jeho dostavbu dávali peníze i příslušníci církví Českobratrské, Československé cirkve husitské a jiných. Zkrátka, na dostavbu se skládalo veškeré obyvatelstvo bez rozdílu víry. Pokud katolická církev soudně žádala o vydání katedrály do svého vlastnictví, pak to byl čin v rozporu s tím, co svým ovečkám hlásají, v rozporu s představou "Boží spravedlnosti".
Církev, které hlásá morálku, by se mělo samo vzdát majetku, které získalo během nerovného a nadřazeného postavení nad ostatními církvemi ve státě. A touto církví katolická církev rozhodně není.

260941

17.01.2012 18:27

Církev nemá žádné právo na restituce

RE: manipulace a lez

baki 90.?.?.?

Nevím z čeho vyplývá váš soud. Já se o husitech ani nezmínil. Pouze jsem konstatoval skutečnosti, které Vám pane Karle IV níže sumarizuji:
1. Je skutečností, že dostavba chrámu svatého Víta byla celonárodním činem, stejně jako stavba Národního divadla. Tím spochybňuji morální právo katolické církve na soudní vymáhání jejího vlastnictví. Ba naopak to považuji za nemorální. Stejně tak bych považoval za nemorální, kdyby někdo takto soudně vymáhal nároky na Národní divadlo.
2. Pokud katolická církev získala většinu majetku jako "vedoucí síla ve společnosti" (byla "nadřazena všem ostatním vírám povoleným i zakázaným", stejně jako KSČ v době nedávno minulé) a o svůj majetek se nepodělila s církvemi dodatečně povolenými, často vznikající z rozhodnutí jejich členů, pak soudně vymáhat údajný majetek je rovněž skutkem nemorálním.
Povšiměte si, že nepoužívám slov jako "právní nároky" a pod. Morálka a právo bývají často v rozporu. Zvláště u nás.

261249

02.02.2012 17:34

Dávejte si pozor na to, co píšete v diskuzích za články ve Zvědavci

Problém definice demokracie.

baki 90.?.?.?

Myslím, že se nemáme čemu divit. U nás je demokracie budována podle klasického vzoru - starého Řecka. Jak víme, v Řecku byli svobodní občané a otroci. Tam se alespoň vědělo, kdo je občanem a kdo otrokem. Tady bohužel toto není patrné. A tak nevíme, kdo z nás je občan a kdo otrok.

262336

09.02.2012 16:09

Tak už to víme

Je to prastarý spor.

baki 90.?.?.?

Těžko říci, od kdy se tento spor táhne staletími. I za Rakouska-Uherska se leváci ve školách přecvičovali na praváky. Psát levou rukou se totiž považovalo za neslušnost. Dnes je tomu sice jinak, ale nářadí se ve většině případů vyrábí pro praváky. Je skutečně více praváků než leváků??? O to se pře odborná veřejnost dodnes.
No a pravičáci či levičáci - to je podobný případ. Znám spoustu pravičáků, kteří skončili jako levičáci. Nejznámější případ byl u nás ..... , šachový velmistr. Nejdříve byl komunistickým fanatikem, aby nakonec skončil jako náboženský fanatik.
O tento problém je možno se tahat do nekonečna bez znatelného úspěchu.
[mrknutí jedním okem]
Typický příklad jsou volby. Jednou vítězí jedna strana, označující se za pravičáky, jindy zase strana zvoucí se levice.
Dřívější "Pravičáci" se změnili na "levičáky".
Uvedená studie je tedy nesmysl.

262889

16.02.2012 17:32

Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

RE: nadpis

baki 90.?.?.?

Reakce čtenářů mě často velmi překvapují. Dyť to je o Kalouskovi přeci všeobecně známo. Je místopředsedou TOP 09. Jak to, že se tím pádem tato strana dostala do parlamentu??? Co voliči čekali že se stane??? Dá se říci, že lidé si Kalouska (jako ministra financí) zvolili. Proč tedy taková nevole??? Pokud si volíme strany, v jejichž vedení jsou takovíto lidé, pak nemáme co nadávat. Teď přeci máme, co jsme chtěli!!!

263455

17.02.2012 18:44

Podvod Miroslava Kalouska za 114 miliard

RE: nadpis

baki 90.?.?.?

S tím, že je to nepřesné, je možno souhlasit. Ovšem co je tu "přesné"???? O Kalouskovi je možno diskutovat mnoho a mnoho stranek, ovšem takovou diskuzi by nám náš editor nepovolil. Byl to Kalousek, který před dvěma lety tvrdil, že "naší zemi nic nehrozí, bude jak ostrůvek ekonomické pevnosti a spolehlivosti v rozbouřeném moři ekonomických trablů EU, ....". Lze i dnes snadno vystopovat, že Kalousek vůbec neví, že národohospodářské ekonomické problémy se řeší "dvoukřídlou maticí". Jinak by řadu svých návrhů a prohlášení ani nevyřknul. Stejně tak je nepřesný i článek, ke kterému se máme vyjádřit v této diskuzi. Jak jinak se k němu můžeme vyjádřit, než "nepřesně???"
Nejsem si ani jist, zda Kalousek vůbec ví, jaký podvod vlastně spáchal. Třeba se domnívá, že naší republice pomáhá...

263556

20.02.2012 18:59

Izraelský vzdušný útok na Írán: plány a následky

RE: Nejde z toho strach

baki 90.?.?.?

Každá ekonomická i politická krize nutně musí skončit válkou. Představa, že po mnoha tisíci letech vznikne jiná situace je představa nereálná. A tak nezbývá nám nic jiného, než přijmout toto beze strachu. Nějak ta válka přece musí začít....

263733

21.02.2012 19:22

Izraelský vzdušný útok na Írán: plány a následky

RE: Nejde z toho strach

baki 90.?.?.?

Vážený Jenesmithe.
Okolnost, že by mě někdo zapálil barák nad hlavou, okolnost, že by se muselo rukovat (válka musí přeci nějak začít???) nemění nic na faktu, že tyto krize se řešily válkami - a to bez výjimky. Já samozřejmě se na válku netěším, ale beru na vědomí, že je to (zřejmě) nevyhnutelná nutnost. Já jsem optimista s životní zkušeností (tak se říká pesimistům).
Představa, že další válka, která by řešila ekonomickou a politickou situaci ve světě započne rukováním vojáků nebo zapalováním domů, není reálná. Tak to bylo za Rakouska-Uherska. Nejspíš se bude jednat o bleskový začátek, kdy po probuzení (jestli se probudíme) bude již skoro po válce. Mnoho států má na takovýto začátek materiál. Je to logický krok, který na př. Američané propagují již po svržení atomové bomby na Hirošimu. "Čím více zahyne Japonců, tím bude více ušetřeno Američanů. Všechny "údajné" řeči o humnitě - kdo jim chce věřit, ať věří. Já to nejsem.

263797

22.02.2012 13:39

Izraelský vzdušný útok na Írán: plány a následky

RE: Nejde z toho strach

baki 90.?.?.?

Pane Steve. Souhlasím s Vámi. Ale přece bych chtěl vytknout jeden aspekt, který řeší Karel Čapek ve své knize "Továrna na absolutno". To mě tak napadlo, když se dnes řeší otázka podpalování knih Koránu Američany v Afganistanu. Ano. Čím více bude rozdílů mezi jednotlivými vírami, tím budou vztahy mezi lidmi i mezi skupinami lidí napjatější. Zvláště v Afganistanu vznikl paradox, že křesťané (Američané) brání jedny muslimy před druhými muslimy. Na to pohořela již sovětská vojska, stejně dopadnou i Američané.

263835

28.02.2012 18:21

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

RE: Stará známá věc!

baki 90.?.?.?

Jen dodatek k tomu: Stačí se projít po Slavkovském lese, Jáchymově nebo i po Ostrově nad Ohří s dozimetrem v ruce. Nebo s dozimetrem navštívit poštu v Jáchymově...

264146

08.03.2012 17:19

Skončíme jako Řecko

Všechno toto lze považovat za nesmysl.

baki 90.?.?.?

O jakých dluzích se mluví?? Vždyt všechny státy eurozóny jsou zadlužené. Pak všechny státy jsou zadluženy jakémusi pomyslnému "věřiteli" (jsou to banky??).
Vzpomínám si, že před druhou světovou válkou "nejzaduženějším" státen světa bylo Německo. I o těchto dluzích by bylo možno "vědecky" jednat, bádat, sestavovat tabulky...atd. Kampak se ty dluhy po válce poděly? Ve válečných reparacích nebyly podchyceny.
A tak mi celá tato kauza pžipadá jako středověké vymítání ďábla. Tady bych chtěl připomenout známé pořekadlo: "Politická i ekonomická situace je u nás napjatá od dob svatého Václava".
A tak vemte na to jed, že všechny tyto prognozy a hypotézy jsou pouze řeči, mající "něco" zakrýt, nebo nás na něco připravit.

264900

08.03.2012 20:53

Skončíme jako Řecko

RE: Všechno toto lze považovat za nesmysl.

baki 90.?.?.?

Jen je zajímavé, že všichni mluví, jak je nutno šetřit, jak si musíme utahovat opasky, - při tom každý ví, že se jedná o nesmysl. Ano, vím. - Že i Nečas, Kalousek i Klaus to vědí. Ale zajímavé je, kolik lidí jim přizvukuje. Člověk se pak musí domnívat, že se nalézá uprostřed společnosti debilů. Nemohu se zbavit dojmu, že nejlépe se k této problematice postavil Island, který žádnédluhy nepřiznává. A hodnotím vysoce kladně Švýcarsko, které v žádné evropské unii není a nám se zvysoka směje...

264916

10.03.2012 14:22

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

RE: Tomáš Halík není pro mě žádná morální autorita.

baki 90.?.?.?

Ano, má Tomáš Halík určité řečnické nadání. To měl Koniáš také. Ale to je vše, co vidím. Vzpomínám si, jak vykládal v určitém seriálu o různých dalších náboženstvích. A u věr, založených na Budhově učení přiznává, že tomu tak docela nerozumí. Proč přednáší o něčem, čemu nerozumí?? Nelze mu samozřejmě vytýkat, že je náboženství katolického. Nechť tedy přednáší o katolicizmu. A nesnaží se o výklad těch náboženství, které z hlediska své víry je povinen potírat.
A to nehovořím o tom, že je stoupencem jednoho z nejkrvavějšího náboženství - viz Starý zákon (na př. 10 egypských ran, potopa světa a pod.). To, co způsobil Bůh, podle představ Tomáše Halíka, je vrchol nemorálnosti, mnohonásobných vražd a pod.
Nejsem bezvěrec, ale nevěřím, že Bůh ja tak špatný, jak ho propaguje Tomáš Halík.

264999

12.03.2012 10:53

Veřejná Bártova eutanazie

RE: Co je vlastně úplatek?

baki 90.?.?.?

To je podstatná otázka. Když se soudy dohodnou na nějaké definici úplatky, lze tento úplatek praktikovat stovkami jiných způsobů. A pak se lze hájit, že toto definici úplatku nevyhovuje. Nakonec i "půjčka" bez jakéhokoli dalšího písemného řízení lze (nebo nelze) považovat za úplatek. Zkuste to. Požádejte Bártu, aby vám půjčil bez jakýchkoli písemných ujednání půjčil půl milionu. Uvidíte, jak dopadnete.

265093

12.03.2012 11:10

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

RE: Tomáš Halík není pro mě žádná morální autorita.

baki 90.?.?.?

1. jak jsem již zmínil, je odborníkem na katolické náboženství. Myslím, jak jsem již uvedl, že by katolicizmus mohl přednášet.
2. Neznám žádné jiné náboženství, které by mělo na svědomí tolik milionů životů (hlavně v Americe) jako katolická církev. Muslimové jsou proti tomu úplní břídilové. No a tyto milionové vraždy se prováděly ve jménu Ježíše Krista.
3. Demagogie?? No dost možná. O tomto se jednotlivá náboženství přou již stovky let.
4. Nesmíme zapomenout, že Ježíš je synem Božím. Dle řady křesťanských nauk je to přímo Bůh sám. Nesmíne zapomenout, že v učení Ježíše je mmj. - "Nepřinesl jsem vám mír, ale meč. Syn bude stát proti otci, matka proti dceři..." - Toto já nemohu chápat jako pokyn k lásce k bližnímu svému. Ale přiznávám, že někteří to tak chápat mohou...

265095

12.03.2012 19:35

Veřejná Bártova eutanazie

RE: Na neco se ve zdejsi diskuzi zapomina

baki 90.?.?.?

Velmi se zapomíná, že Škárka a Kočí byli vyloučeni proto, že vzali úplatek. Ale zapomíná se, že druhá strana je Bárta. Ten údajně úplatek poskytnul. Proč tedy nebyl vyloučen ze strany???
A máme tu druhou možnost. Bárta jim poskytl (sice divnou) přeci jenom půjčku. Pak mi nedochází, za co byli Škárka a Kočí vyloučeni?? Vždyď pouhou půjčkou nic neporušili.

265119

13.03.2012 19:35

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

RE: Tomáš Halík není pro mě žádná morální autorita.

baki 90.?.?.?

Toto není prostor, kde by bylo možné vysvětlit všechny rozdíly. Na příklad - katolická církev uznává peklo a pekelné tresty, naopak československá církev husitská a jiné evangelické církve toto neuznávají. (Bůh by nemohl být šťasten, kdyby jediný hříšník trpěl v pekle). Kromě toho - v Bibli není o pekle jediná zmínka. A žádný člověk nemůže být zástupcem Boha na Zemi...
Zkrátka a dobře, - evangelické církve vycházejí z evangelií, katolická církev z evangelií a "svědectví svých svatých otců (papežů)".
A samostatná kapitola by pak byli jehovisté (vycházejí s odlišného překladu bible, kde Ježíš je přibit na kůl a ne na kříž - do nebe se dostane jen určitý počet správných jehovistů, ostatní nemají šanci,atd. ... Což ani není milion lidí...
No a mormoni dokonce vycházejí z evangelií, které ostatními církvemi nejsou uznávány (Petrovo, Jidášovo,... a specielní evangelium J. Smitha,...) Proto také mormoni uznávají mnohoženství, jelikož podle nich Ježíš měl několik manželek.
To se tady dobře nedá vypsat - rozdílů je mnoho, byla by to celá kniha. Doporučuji studium příslušných materiálů.

265177

13.03.2012 19:45

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

RE: Tomáš Halík není pro mě žádná morální autorita.

baki 90.?.?.?

Stačí, když na př. uvedete spis, článek či jiné prohlášení, kde se Halík distancuje od desíti Egypských ran, jako od něčeho nemorálního, které postihlo nevinné lidi. Ať se to týká zabití prvorozených, muka způsobená bolestivými vředy a pod.
Pak jsem ochoten uvěřit, že to Halík skutečně myslí dobře. Pokud ale nic takového neprohlásil, pak musím konstatovat, že Halík zase takový "lidumil" a reformátor není.

265178

14.03.2012 12:47

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

RE: Tomáš Halík není pro mě žádná morální autorita.

baki 90.?.?.?

Bůh přeci sám zdůvodňuje desátou egypskou ránu. Je to popsáno detailně v Bibli. Jsou usmrceny miliony(??) prvorozených aby "byla vidět velikost Boží". Že by se usmrcení lidé nějak provinili Bůh v Bibli neuvádí. Jediné kritérium je, že "veřeje domu nebyly pomazány beránčí krví". To dostačovalo k usmrcení všech prvorozených. Krom toho ani nepředpokládám, že by malé děti se čímkoli provinili. Předpokládám, že kdyby se jakkoli provinili, tyto okolnosti by Bůh uvedl v Bibli.
Ovšem to mluvíme o desáté egyptské ráně. Předcházela devátá rána, lidem v Egyptě naskákaly bolestivé vředy. To z hlediska současné morálky musím považovat za sadizmus, i kdyby se nějak provinili. A ostatní rány???
Můžete mít ale jiný názor.

265225

14.03.2012 13:08

Veřejná Bártova eutanazie

RE: Nemohu souhlasit

baki 90.?.?.?

Myslím, že celá debata na toto téma je bezpředmětná. Strana Věci veřejné, jakož i Bárta jsou pro dnešní koalici přijatelné. Jinak by přeci s ní v koalici nebyli. Nelze než se domnívat, že v TOP 09 a u modrých ptáků, je situace podobná. Nemůžeme tedy čekat, že by byli véčkaři z vlády odstraněni. Buď si modří ptáci nebo TOP 09 neuvědomují tu hrůzu, která ve VV existuje, anebo jejich systém považují za naprosto normální, jakož je provozován běžně i v jejich stranách.

265226

15.03.2012 14:11

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

RE: Tomáš Halík není pro mě žádná morální autorita.

90.?.?.?

Zmínil jsem se již, že toto není platforma, kde by bylo možno vysvětlit všechny rozdíly.
1. Smithovo evangelium bylo nalezeno ukryté. Toto evangelium (které tam zřejmě podle mormonů ukryl Ježíš Kristus, mající možnost se toulat po celé Zeměkouli), je zajímavé tím, že se jeho děj neodehrává jen na Zeměkouli, ale i na okolních planetách.
2. Byli hodní lidé - z nich vznikli běloši, a špatní lidé, - z nich vznikli černoši. Takže mormonská církev je vysoce rasistická.
Znovu doporučuji příslušnou literaturu, tam se člověk dozví ještě více. Zde to nevyřešíme.

265266

16.03.2012 08:28

Hříchy Tomáše Halíka a boj o češství

RE: Jsem clovek

baki 90.?.?.?

nikdo Vám to nevysvětlí. Snad jedině slušně demonstrující občané, kteří doufají, že vláda a prezident dostanou rozum dříve, než se v ulicích začnou demolovat auta. Jak se zmínil Nečas i mluvčí vlády, každý smí vyjádřit svůj názor. To je sice pokrok oproti totalitnímu režimu, ale to je všechno. Vyjadřujte své názory jak chcete, vedení státu včetně prezidenta je může jednoduše spláchnou do kanálu. Nic jim v tom nebrání. A tak asi bude nutno ta auta začít demolovat.

265329

24.03.2012 19:28

Cesta k transformaci společnosti

RE: A kdo nebo co donutí ty lidi ke změně chování?

baki 90.?.?.?

Souhlasím s tím, že tento stav skutečně zavinili lidé. Systém, kterým se řídíme je systém lidský, nikoli matematický. Systém u nás byl nastaven chybně již v době "privatizačních kuponů" a naší tak zvané privatizace. Vznikl systém, který je v rozporu se zdravým rozumem. Na příklad:
I když získáte určitý počet kuponů, pak vám to není nic platné. Zvolí se představenstvo, které si odhlasuje milionové platy, a vy dostanete nějakých 20.- či 30.- Kč ročně. Všechny ostatní peníze shrábnou členové představenstva. A to je vše v souladu s našimi zákony.
Při určování počtu procent pro jednotlivé subjekty je možno provádět různé nezákonné úpravy a podvody. Vy do toho nevidíte, systém vytvořený určitými lidmi to neumožňuje.
A tak se budovala v naší republice třída "kmotrů", která existuje dodnes, naši čelní politici dělají jako že o ničem nevědí a "jsou překvapeni", když špička ledovce vyplave napovrch.
A to je všechno dílem systému, který budovali dnešní politici prezidentem počínaje.
Proto lidi a systém nelze oddělovat. Zvláště, když současní voliči stále volí tyto lidi a strany. A nelze je rozumovými prostředky jakkoli přesvědčit. Ba naopak vznikají písničky, které naopak tyto strany kryjící takovéto "kmotry" podporují.

265780

26.03.2012 18:23

Cesta k transformaci společnosti

RE: A kdo nebo co donutí ty lidi ke změně chování?

baki 90.?.?.?

Ve své podstatě je na to možno mít i jiný názor. Ovšem, - to co tu je, bylo vybudováno. Za první republiky Francouzi, za války Němci, za druhé republiky sověti, no a nyní EU. Nikdo nepopírá, že to je tak. Pro EU je velmi přijatelné, že budeme v pozici jakési jejich kolonie. K tomu opatření EU také směrovalo a směruje.
Ovšem zatím jsou v výhodě tací, kteří desatero nectí. A zatím není nijak patrno, že je to pro ně nevýhodné. Zato je velmi nevýhodné pro ty, kteří desatero ctí. Tito jsou jednoduše okrádáni a není vůbec jisté, zda zloději skončí "v pekle" (toto zařízení Starý, ani Nový zákon Písma svatého nezná).
A tak nezbývá, než tolerovat hypotézu Einsteina o třetí světové válce.

265911

29.03.2012 16:10

“Arogance těch, co vedou tuto zemi, dosáhla vrcholu,” říká novinářka Jana Lorencová

RE: Vůbec to nebude krásné.

baki 90.?.?.?

Souhlasím s tím, že tento režim je nereformovatelný. Ti nahoře - každý z nich něco na někoho ví. Zveřejnit to co ví by znamenalo, že leccos bude zveřejněno i o něm. A tak všichni drží basu.
Vzpomeňme jen na to, jak Klaus po posledních volbách tštil na Věci Veřejné oheň a síru. A stačila jediná návštěva Bárty u prezidenta, jeho názory se změnily o stoosmdesát stupňů. Dokonce i Dobeše, ministra školství vyhodnotil jako nejlepšího ministra v polistopadovém období. Co pak mu asi Bárta řekl??? Že disponuje určitými nahrávkami, které by Klauze zostudily??? Jistěže takové nahrávky mohou být.
No a tvorba zákonů?? to je kapitola sama pro sebe. A dodržování zákonnosti, to samé. Již dva roky se soudím s Magistrátem města Brna o přiznání auta jako dědictví, Zatím zbytečně. Usnesení soudu, kde jsem určen jako jediný dědic, považuje Magistrát za bezcený cár papíru. A domoci se práva je v naší republice již téměř nemožné. I když dědické právo je u nás zakotveno v nejvyšším našem zákoně, "Listině lidských práv a svobod".
A tak je možno konstatovat, že u nás probíhá pomalá fašizace společnosti a zákonů. A tady, ke vší úctě k demokracii,zřejmě stávky, demonstrace či občanská neposlušnost nepomůže...

266070

14.04.2012 19:20

Odposlechy ze Strakovky

RE: To si opravdu neumite proverit zdroje?

baki 90.?.?.?

To je sice pravda, ale stylu úrovně konverzace našich politiků to odpovídá. A pokud si toto neříkali, určitě si to mysleli. Ale myslím, že lidé jsou spokojeni. Vždyť tyto politiky, tyto strany a tyto politiky volili.

266943

15.04.2012 19:02

Odposlechy ze Strakovky

RE: To si opravdu neumite proverit zdroje?

baki 90.?.?.?

Jsem rád, že naše situace v politice je ještě někomu k smíchu. Ale máte pravdu. Bez ohledu, zda se jedná o nadsázku nebo o skutečnost, je to k smíchu.

266983

24.04.2012 07:03

Demonstrovat? Jistě ano! Ale víme, co vlastně chceme?

RE: Nechci být za rejpala ...

baki 90.?.?.?

Myslím, že důležitější v tomto okamžiku je otázka, co nechceme. Na tom, co chceme se přeci nemůžeme dohodnout. Je nutno postupovat systémem vylučování toho, co nechceme.

267642

03.07.2012 07:05

Piráti na internetu

Proč přetrpět Nečase???

baki 90.?.?.?

Mr Bean a Nečas, - to jsou figurky, které v televizi rád sleduji.

271425

Káva pro Zvědavce

44

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 98 čtenářů částkou 15 298 korun, což je 44 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 1

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 7

Spacákova revoluce 2?20.11.20 13:08 Česká republika 2

Novináři používají agregát dýmu pro zdramatizování protestů20.11.20 12:25 Slovensko 5

Sčítačka hlasů v poslanecké sněmovně je cinknutá a upravuje hlasování20.11.20 04:14 Česká republika 1

Šéf protiteroristické skupiny navrhuje národní debatu o kriminalizaci pochybovačů o vakcíně19.11.20 23:14 Británie 3

TRUMP TRIBUTE II CZ19.11.20 14:45 USA 0

Na Slovensku střílí gumovými projektily do hlav lidem18.11.20 22:25 Slovensko 0

Ještě jednou President Trump18.11.20 22:13 USA 1

Vláda vyrobila další paskvil, obchody zavírají při zákazu vycházení17.11.20 17:34 Česká republika 4

V polní nemocnici v Letňanech neležel jediný pacient16.11.20 22:10 Česká republika 2

Vládě se zalíbilo omezování a šikanování lidí, další komplikace při nákupu potravin16.11.20 19:09 Česká republika 0

To je vlastenec a ne jak jej líčí media15.11.20 21:55 USA 2

Rozvrat vzdělanosti národa v přímém přenosu15.11.20 21:17 Česká republika 10

Soud rozhodl, že nařízení nosit roušky venku bylo nezákonné13.11.20 19:03 Česká republika 4

Od Prymuly k Blatnému. Aneb z bláta do louže13.11.20 16:27 Česká republika 3

Trump bojuje jako lev. Vyhodil vedení Pentagonu. Na iDnes z toho šílí11.11.20 23:26 USA 6

Jak je to se zahlcenými krematorii covidovými mrtvými v Ostravě10.11.20 10:43 Česká republika 3

Městský soud bude posuzovat zákonnost nošení roušek09.11.20 19:50 Česká republika 2

Měnové kurzy

USD
22,18 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,58 Kč
Kanadský dolar
17,00 Kč
Australský dolar
16,23 Kč
Švýcarský frank
24,32 Kč
100 japonských jenů
21,22 Kč
Čínský juan
3,37 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,29 Kč
Ukrajinská hřivna
0,78 Kč
100 rublů
29,18 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 464,28 Kč
1 unce stříbra
519,14 Kč
Bitcoin
409 043,85 Kč

Poslední aktualizace: 24.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?