Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 31 příspěveků, 1 jméno: abc.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.07.2011 19:07

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

Udalosť "false flag",

abc 188.?.?.?

ako jednu z mnohých postupných krokov okultných khazarských elít obrať ľudstvo o Bohom danú slobodu zhodnotili s chladnou hlavou nezávislé médiá

http://www.czechnewstv.cz/index.php

http://orgo-net.blogspot.com/2011/07/operace-gladi...

Vladimír, radšej hamovať ako banovať! Je vidieť, že aj takého harcovníka vo veciach hľadania spravodlivosti v nespravodlivom svete konšpirácií ako ste vy, je možné zblbnúť...

Príslovia 7:7 Lebo samotný útlak môže spôsobiť, že múdry koná pomätene...

249002

25.07.2011 22:46

Jsem pro trest smrti – a vykonat ho rychle

RE: Vladimíre, tohle je opravdu FALSE FLAG

abc 188.?.?.?

http://warfare.blog.cz/1107/na-ostrove-byli-dva-st...

249030

26.07.2011 20:29

Ještě jednou masový vrah Breivik

Ešte raz, masový vrah

abc 188.?.?.?

Vladimír , celý problém nepochopenia vášho postoja k masovej vražde v prvom článku "Som pre trest smrti a vykonať ho rychle" vznikol tým, že keď ste povedali A, mali ste povedať aj B, resp. C.

A/ V celej histórii ľudstva bol využivaný trest smrti, pre dodržiavanie zákonnosti a spravodlivosti. Aj Boží zákon ho vyžadoval, čím sa dosiahla úcta k zdraviu a života druhého a trestnosť takého druhu skoro neexistovala 2. Mojžišova 20:13 Nezavraždíš

B/ Problém nastal pri benevolentom prístupe k zločinnosti vrátane vraždy. Váš prístup k nulovej tolerancii voči vrahom schvaľuje aj Boh vo Svätom Písme v knihe Kazatel 8: 11 Pretože sa rozsudok za zlý skutok nevykoná rýchlo, srdce ľudských synov sa v nich úplne naklonilo ku konaniu zla.

C/ To že každý normálny človek odsudzuje vraždu je normálne dokazuje, že "kompas v nás" svedomie nám nastavil náš Stvoriteľ. Môžu ho správne používať aj neveriaci, lebo im hlas svedomia ukazuje zvrátenosť vražedného počínania. Rimanom 2: 14 Lebo kedykoľvek ľudia z národov, ktorí nemajú zákon, prirodzene konajú veci zákona, títo, hoci nemajú zákon, sú zákonom sami sebe. 15 Tí dokazujú, že majú obsah zákona napísaný v srdci, zatiaľ čo s nimi svedčí ich svedomie a ich vlastné myšlienky ich obviňujú alebo tiež ospravedlňujú. 16 To bude v deň, keď bude Boh prostredníctvom Krista Ježiša súdiť skryté veci ľudstva podľa dobrého posolstva, ktoré oznamujem.

Pre zaujímavosť si pozrite video ako ruské komando potopilo pirátov, bez akéhokoľvek súdu, podľa protipirátskym zákonom v 18. a 19. storočí. http://www.tvina.sk/index.php?program=2&video=2286Pre pseudohumanistov mám otázku: je správne, že súd ohodnotí smrť 84 zavraždených nórov 21 ročným trestom? To je v prepočte ohodnotenie trestu 3 mesiace za jedného zavraždeného človeka. Ako vidieť chazarský prístup k hodnote života, sa presadil na celom svete. Vražda jedného človeka je tragédia, masová vražda 84 zavraždených je štatistika. A to sa ešte nebavíme o svojvoľnom vraždení iránskych vedcov, ktorí sa zúčastňujú mierového využitaia atómovej energie, alebo masovej genocíde ľudstva hladom, GMO potravinami, zámerne zavlečenými chorobami, vojnami...

Takže, Vladimír plne chápem vaše stanovisko, ako aj to, že nie vždy sa podarí vecí vyjadriť presne a bezozvyšku, tak ako aj mne teraz.

249151

28.07.2011 18:28

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: V každém případě

abc 188.?.?.?

pravda sa vždy ukáže, keď opadne dym mediálnych dymovníc, ktorými sa ju snažila oficiálna propaganda skryť do množstva protichodných informácií. Umením propagandy je to, čo dokáže zamlčať. http://www.czechnewstv.cz/index.php [bliji]

249335

01.08.2011 22:51

Masová psychóza v USA

Masová psychóza v USA, biznis s vymyslenými chorobami

abc 188.?.?.?

http://www.cez-okno.net/clanok/add/biznis-s-vymysl...

249664

15.08.2011 10:11

Pochody hrdých teplých - znak naší doby

Kresťan nemôže byť homosexuál, lesba, úchyl.

abc 188.?.?.?

To je základné posolstvo Biblie v liste Rimanom 1 kapitole, kde zároveň vysvetľuje Pavol ako k takej úchylke dochádza.Vo všeobecnosti sa jedná o zvrátenosť hodnôt, ktoré taký človek prijíma. Keď odmietne prijať Boha zakonečnú autoritu vo veciach morálky a nahradí božstvo samým sebou, tak potom môže robiť čo chce a patzrične to dáva aj na javo okoliu. Je to zvrátenosť.Řim.1:21 21 protože sice znali Boha, ale neoslavovali ho jako Boha ani mu neděkovali, ale stali se tupými ve svém uvažování a jejich neinteligentní srdce se zatmělo. 22 Ačkoli tvrdili, že jsou moudří, stali se pošetilými 23 a slávu neporušitelného Boha proměnili v něco podobného obrazu porušitelného člověka a ptáků a čtvernožců a lezoucích tvorů. 24 Bůh je tedy ve shodě s touhami jejich srdce vydal nečistotě, aby mezi sebou zneuctívali svá těla, 25 ano ty, kdo vyměnili Boží pravdu za lež a zbožňovali stvoření a prokazovali [mu] posvátnou službu spíše než Tomu, kdo stvořil, jenž je navždy požehnaný. Amen. 26 Proto je Bůh vydal potupným pohlavním choutkám, neboť i jejich ženy zaměnily přirozené užívání sebe za protipřirozené; 27 a podobně i muži opustili přirozené užívání ženy a prudce vzplanuli ve svém chtíči k sobě navzájem, muži k mužům, a prováděli oplzlosti a v sobě obdrželi plnou odplatu, která jim patřila za jejich provinění. 28 A právě proto, že neschvalovali přidržet se Boha v přesném poznání, vydal je Bůh neschválenému stavu mysli, aby dělali to, co se nehodí, 29 byli naplněni vší nespravedlností, ničemností, chtivostí, špatností a byli plní závisti, vraždy, rozepře, klamu, zlomyslné povahy a byli našeptávači, 30 ostouzející, nenávidící Boha, nestoudní, domýšliví, sebejistí, vymýšlející škodlivé věci, neposlušní rodičů, 31 bez porozumění, zpronevěřující se dohodám, bez přirozené náklonnosti, nemilosrdní. 32 Ačkoli zcela dobře znají Boží spravedlivý výnos, že ti, kdo provádějí takové věci, zasluhují smrt, nejenže je dělají dále, ale také souhlasí s těmi, kdo je provádějí.

Písmo tiež ukazuje, ako je možné sa zmeniť a zbaviť sa tohto zvráteného postoja: 1. Korint. 6:9. 9 Což nevíte, že nespravedliví nezdědí Boží království? Nedejte se zavést na scestí. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži vydržovaní pro nepřirozené účely, ani muži, kteří leží s muži, 10 ani zloději, ani chamtivci, ani opilci, ani utrhači, ani vyděrači nezdědí Boží království. 11 A přece někteří z vás takoví byli. Ale byli jste čistě umyti, ale byli jste posvěceni, ale byli jste prohlášeni za spravedlivé ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a duchem našeho Boha.

250993

20.08.2011 16:44

Žijeme v době fragmentarizace

RE: Nemluvme o zachovani lidske blbosti,nebot ne vsichni jsou blby.

abc 188.?.?.?

Starý žid na smrteľnej posteli poučoval svojich synov: Keď neviete niečo vysvetliť, aspoň ľudí dopleťte...Tak mi pripadá aj táto diskusia. Väčšina si mýli cieľ s prostriedkomi. Na príklade orchestra to pochopí každý. Ak si každý hráč myslí že jeho nástroj je najdôležitejší, namiesto aby hral v harmónii s celkom, nikdy nezaznie harmonická hudba.
Inými slovami všetci sa vezieme na lodi bláznov a ako jeden z protagonistov filmu "Bezstarostná jazda" povedal, najväčší strach ľuďom naháňa sloboda. Hovoriť o slobode a byť slobodný sú dve rôzne veci. Je možné byť slobodným, keď ťa možno kúpiť a predať na trhu? Žijeme vo svete pervertovaných hodnôt, kde dobro nazývame zlom, v ktorom vykorisťovanie biednych sa nazýva slobodnou hrou šancí, v ktorom zneužívanie moci sa nazýva politikou, závisť ambíciou, idealizmus naivitou a hlúposťou,neúcta a hrubosť slobodou prejavu. Dnešný stav sveta a jeho atomizácia začala už v období jeho vzniku, keď ľudia odmietli žiť v pravdivej a slobodnej , zodpovednej a láskyplnej existencie človeka na zemi. Typickým prejavom chorého zmýšľania je pojem "humanitárne bombardovanie". Ako niekto mohol vymyslieť niečo tak pervrezné a zvrátené ako je pojem preventívna vojna. To akoby sme chceli liečiť chorého tým, že ho najprv zabijeme.

Súhlasim s editorom, že odmietol publikovať Jankove názory, prozreteľne tak ochránil svoj web od vzniku Jankovej školy. Keď si Janko myslí, že jeho názory sú tak dôležité, že len ich pochopenie zabráni atomizovanie ľudskej spoločnosti, nech si založí vlastný blog a bude prekvapený koľkých žiakov bude mať ako jej guru. Mne sa takisto stalo, že mi editor neuverejnil viaceré z mojich príspevkov, ale nikdy som mu to nevytkol. Tým som si zachoval soju slobodu a rešpektoval aj slobodu editora.

251419

26.08.2011 10:10

300 let spiknutí

História sa stále mení, istá je len budúcnosť!

abc 188.?.?.?

Oceňujem brilantný spôsob napísania článku. Ľuďom dnes ale robí problém prečítať viac ako jednu stránku A4. Preto si oceňujem fakt, že pravda o banksteroch sa dostáva aj na úroveň regionálnych internetových periodík, hoci v skrátenej forme ale o to údernejšie!!!. http://www.michal1.sk/na-citanie/68-na-citanie/2226-odhalenie-bankokracie-a-jej-hry-s-peniazmi

251902

12.09.2011 10:04

Plán evropské ekonomické vlády byl vypracován nacisty

"Prašť jak uhoď!"

abc 188.?.?.?

Ak peniaze prirovnáme k obehu krvi v ľudskom tele, tak ich nedostatok vedie ku kolapsu. Fiktívne peniaze, ktoré vznikajú obyčajným účtovným zápisom do virtuálneho účtovníctva v banke na základe hodnoty majetku, ktorým ručí dlžník, nikdy nie banka, sa peňažná hra dlhu + úrok, roztáča. Keďže však banky neručia peniazmi do výšky vkladov, dochádzajú peniaze a kríza likvidity sa mení na hrozbu systemických udalostí aké sa stali počas veľkej hospodárskej krízy v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Nepoučiteľné ľudstvo smeruje k tomu istému stavu ak nie k horšiemu. Európske ani svetové banky nemajú dosť rezerv, aby mohli odpísať toxické dlhopisy bez toho, aby sami neskrachovali. A podobne ako nepodložené zvesti zamávali trhmi a vytvorili veľkú hospodársku krízu, tak aj dnes stále rastúci počet poplašných správ neveštia nič dobrého a sú jasnými signálmi, že banksteri nám chystajú krízu všetkých kríz, najväčiu zo všetkých, ktoré kedy postihli ľudstvo.

Banksteri sú vládami podporovaní zločinci, ktorí im umožňujú zadlžovať národné ekonomiky, bez toho aby politici niesli zodpovednosť pred voličmi. Deje sa to pred našimi očami vďaka demokratickým voľbám beztrestne. ECB a euro boli vytvorené preto, že starému systému hrozilo pod tlakom zadlženia národných štátov zrútenie. Vo svojom dôsledku prinesie ECB a euro na jednej strane vznik a vývoj centrálneho európskeho štátu blahobytu pre vyvolených a na druhej strane hromadenie dlhov v mene tohoto nového centrálneho štátu, ktoré zaplatia z daní ich zotročení chudobní poplatníci. Eurovaly sú európskou obdobou MMF. Je to teda EMF.Oba fondy dovedú skôr či neskôr ku kolapsu EU. Prečo? Pretože každé spoločenstvo tvorené smelými a prezieravými ľuďmi má mať založenie slobodného menového poriadku vo svojich rukách, nie v rukách banksterov.

V prípade odstúpenia Grécka od eura, to prinesie efekt domina, pretože to isté by čakalo PIIGS. Preto je taká enormná snaha o udržanie eura za každú cenu. Potom by to po totálnom zadĺžení eura znamenalo to isté. Krach eura. "Prašť jak uhoď!"Okultný plánovači, ktorí stoja za Cameronom a Rompuchom však sleduju niečo iné. Doviesť Európu ako SŠE /spojené štáty európske/ spolu s USraelom do svetového konfliktu z islamom na strane chazarstanu, krajinu ktorú založili chazari pre tento hlavný účel.

253145

13.09.2011 17:51

Plán evropské ekonomické vlády byl vypracován nacisty

RE: Řecko

abc 188.?.?.?

Debaty sú ľahké, ťažká je realita, ktorú musíme žiť.
[urlhttp://dolezite.sk/SYSTEM_MOCI_jeho_ekonomickopoliticke_prejavy_suvislosti_197.html[/url]
http://dolezite.sk/Dolar_urcite_stracne_padne_85.h...

253255

16.09.2011 11:30

„Velký Blízký východ“ a koloniální války

RE: Takže všecky ty tanečky jsou pragmatické.

abc 188.?.?.?

Predovšetkým "taneček" s tureckýma letadlama, které budou izraelská letadla identifikovat "jako" nepřátelské... Áno páni, turci sú pokrvnými bratmi chazarov, turkitského kmeňa, ktorý sa hrá na židov. Takže chazarsko turecký trik, spočíva ako úskok v úskoku úskokov v tom, že pod "false flag" sa im podarí zjednotiť arabov proti USSraellu, Chazarstanu vytvoreného len na jeden konečný účel. Aký to všetci vieme. Vyvolať III.WWW,ktorej cieľom je pochovať islam spoločne s judaizmom. Po nej čakáme už len na vystúpenie Rady 10 kráľov, ktorí poveria OSN vedením NWO.Všetko sa dá dohľadať na nete a v Biblii v Zjavení 9 Pohleď, dám ty ze Satanovy synagógy, kteří říkají, že jsou Židé, a přece nejsou, ale lžou — pohleď, přiměji je, aby přišli a vzdali poctu před tvýma nohama, a přiměji je, aby poznali, že jsem si tě zamiloval. 10 Protože jsi dodržel slovo o mé vytrvalosti, i já tě uchráním před hodinou zkoušky, která má přijít na celou obydlenou zemi, aby byli vyzkoušeni ti, kdo bydlí na zemi. 11 Přicházím rychle. Dál se pevně drž toho, co máš, aby ti nikdo nevzal korunu.
Zjevení 17:12 A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. 13 Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti. 14 Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní [to učiní] s ním.“

253489

17.09.2011 07:45

Moc a její původ

Satan ako zdroj všetkej moci na zemi

abc 188.?.?.?

Od kedy sa prví ľudia odpojili od zdroja moci a stratili možnosť žiť večne v slobode Božích detí vznikla otázka univerzálneho významu, ktorá sa rieši celé ľudské dejiny. Kto má moc vládnuť? Je to Stvoriteľ alebo jeho súper, ktorí zneužil svoju moc,aby ovládol násilím ľudí? Odpoveď je ponechaná na každého z nás. Každý z nás je podrobený skúške moci.

A keďže bolo prekrútené právo Stvoriteľa vládnuť nad svojim stvorením je otázka moci spojená s právom vládnuť. Sú to spojené nádoby.Preto počúvame stále okolo seba zvrátené definície práva a moci ako "moc leží na ulici, treba ju len zdvihnúť", "štátna moc je organizované násilie". Tieto sú dovedené do ad absurda v politickej moci umenia ovládať ľudí lžami a klamstvami, zastieraním skutočností o vláde ľudu, ktorá je fiktívna, lebo je zastupiteľská a nikomu nie je zodpovedná.Adekvátne k tomu sú aj jej výsledky. Všeobecná nespokojnosť, frustrácia, zhnusenie z demokracie, v ktorej človek nad človekom vládne zväčša na jeho škodu. A prečo je to tak? Lebo človek nebol stvorený tak, aby si úspešne vládol nezávisle na svojom Stvoriteľovi.

Biblia ako kniha kníh daná Stvoriteľom ľudstvu ako dar k pochopeniu prečo a ako bola zneužitá moc, preto otvorene píše: Zdrojom moci a autority ľudských vlád je Satan, a skutočnými “svetovládcami“ sú ‚zlé duchovné sily v nebeských miestach‘, démoni, ktorí majú moc nad ľudskými vládami. Potvrdzujú to aj každoročné stretnutia významných politikov na satanských rituálnych omšiach. Zdroj nadľudskej moci s ktorou sa radia potvrdzujú aj mágovia finančného matrixu, v ktorom sme všetci uväznení. O Rotchildovi sa vie, že vlastní tzv. Šalamúnov prsteň, prostredníctvom ktorého sa radí s nadľudským inteligentným tvorom. Inteligencia tohto pre ľudské oči neviditeľného tvora dá do vrecka inteligenciu všetkých ľudí dokopy, lebo je založná na podvode a deštrukcii moci, ktorej sa neprávom uchopil. Keďže sa mu však nepodarilo ovládnuť všetkých ľudí, vo svojej zvrátenosti by rád zničil celé ľudstvo, lebo sám bude zničený. Sme teda všetci chytení v pasci zneužitia moci, z ktorej sa dá dostať len poznaním Pravdy, ktorá nás oslobodí.

253528

Quido s tým príkladom s Jehovovými svedkami ste úplne mimo realitu. Tak ako sa v minulosti citovali marxistické vysvetlenia, tak je dnes populárne citovať z Wikipedie. Nebolo by rozumnejšie spýtať sa Jehovových svedkov ako je to vlastne s tými 144 000 tisíc Bohom vyvolenými zo Zeme? Určite vám radi vysvetlia, že je to vládny súbor osôb vyberaných počas veku hlásania evanjelia, ktorí dostanú prednosť vládnuť spolu s Kristom z nebies. Nebeská nádej pre obmedzený počet ľudí, je podrobne opísaná v časti Biblie nazvanej ako Nová zmluva. Všeobecná nádej ľudstva opäť žiť v pozemskom raji na základe vzkriesenia opisuje Biblia v časti nazvanej ako Stará zmluva. Biblia opisuje podrobne, prečo ľudstvo od začiatku dejín stratilo pozemskú nádej žiť večne na zemi v raji. Bolo to následkom chybného rozhodnutia prvých ľudí k spornej otázke oprávnenosti Božej vlády nad ľudstvom, ktorú vyvolal Satan svojími klamlivými výrokmi. Celé ľudské dejiny sa preto rieši základná sporná otázka, kto má právo vládnuť a ktorá vláda je spravodlivá a ktorej vláde, sa priklonia ľudia celej Zeme dobrovoľne a z lásky a z vďaky za dobro, ktoré dostávame od Stvoriteľa. Čo myslíte, ktorá vláda to bude? OSN to určite nebude, lebo je v rukách okultistov, tak ako všetky vlády sveta, aj náboženstvá spoločne s obchodným finančným systémom. Bude to vláda, o príchod ktorej sa modlíme v Otčenáši.

P.S. Aj moslimom a židom , sa káže dobrá správa o Božom kráľovstve, nebeskej vláde nad zemou, ktorej jedinej sa podarí vyriešiť všetky problémy ľudstva. V tomto kontexte treba chápať aj prejav Ahmanidinejába, ktorý je zaťažený nesprávnym chápaním imáma, tak ako vy nechápete úlohu 144 000 vládcov Zeme po Armagedone.

254159

30.09.2011 10:25

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Promiňte mi pane Stworo, ale jedno pozitivum to má:

abc 188.?.?.?

Už som to tu raz napísal, že pán Stwoora sa stal dobrovoľným väzňom svedomia. Pripadáte mi pán Stwora ako apoštol slobody šírenia Božieho slova Pavol, ktorý v záujme zákonného upevnenia práva šíriť pravdu Božieho slova, sa odvolával a postupne prešiel všetky súdy až skončil v Ríme u cisára. Veľmi si vážim vaš prácu a prajem vám veľa sily, ktorú budete tak potrebovať, zvlášť keď vidíme ako vás české súdnictvo systematicky melie v súkolesí súdnej mašinérie na "cimprcampr". To jediné pozitívom vidím v tom, že ste im nastavili na vašom webe zrkadlo pravdy v ktorom vidíme všetci, aké je nepredstaviteľne ťažké dovolať sa pravdy a spravodlivosti na tomto svete! Vy však na rozdiel od iných nielen hovoríte v záujme hľadania pravdy ale za ňu aj bojujete. Preto vám držím palce a prajem vám ešte raz veľa sily. Možno na konci vášho úsilia za slobodu Pravdu ozaj nájdete.Čas sa nám všetkým kráti. 7.11. vyhlásili chazari run na slobodu internetu. Potom si budeme môcť vymieňať názory len osobne, tak ako to robia šíritelia Pravdy už skoro 2 000 rokov.

S pozdravom "História sa stále mení, istá je len budúcnosť!"

254205

Pán Stvora, trochu na odľahčenie. Veľkosť človeka spočíva v tom, že sa dokáže povzniesť nad malichernosťami života.A aj z veľkých problémov ako "vrchy", sa dajú urobiť "krtince", ktoré sa dajú ľahko prekročiť. Všetko je to o myslení a nadhľade nad problémami, ktoré si narobíme sami alebo nám ich narobí niekto iný. Ak vám zoberú gitaru, na ktorej ste tak rád hral, zostanú vám priatelia s ktorými si zahrajete kedykoľvek na ich gitare a to dokonca aj štvorručne ako je vidieť z videa. Nič nie je nemožné, Ak vám zakážu vašu gitaru, s chuti si zahrajete na inej. Spôsob ako zakázať šíriť dobrú hudbu ešte nikdo nevymyslel a ani nevymyslí!
http://www.youtube.com/watch?v=uSHOFgNc5U4

254208

30.09.2011 18:27

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Osvěta o dalších 8 Holocaustech

abc 188.?.?.?

Genocída je tiež holokaust, pýtam sa ??? Lebo v škole nám chazarskú genocídu Ukrajincov a Rusov spomenuli len ako štatistické číslo. Pýtam sa preto, kto z ľudí odškodní 39 miliónov Ukrajincov a doteraz nevyčíslené milióny Rusov a Slovanov, zholokaustovaných chazarmi v mene tej "najsprávnejšej" ideológie? A zároveň si aj odpovedám. Nikto zo sionfašizovaných chazarov. Pretože kľúče od hádesu má len Abaddon. Ten určite nevyvedie z hádesu nikoho, kto vedome a nekajúcne vraždil vedome tých, ktorým život nedal.Navždy zostane v stave prachu zeme, zatiaľ čo zholokaustovaní sa budú tešiť zo vzkriesenia a večného života v pozemskom raji. To je ale už vyšší level ako zmýšľajú chazari. http://beo.sk/historia/1294-zidovski-vrahovia-slov...

254244

04.10.2011 09:28

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Odčinit vinu

abc 188.?.?.?

Správne zistenie Jarmila. Celá grécka mytológia sú povesti a báje o exesoch zhmotnených anjeloch a ich hybridných potomkoch, ktorí tu boli na zemi pred potopou sveta. Zhmotnení anjeli sa odhmotnili a bastardi nefilim a giborim neboli "porážeči", sa utopili a stopy po nich nachádzaju archeológovia
na zemi v podobe abnormálne vysokých kostier.

Čo je ale dôležité a podstatné, že opozícia voči Bohu a jeho zámeru so zemou sa začala formovať hneď po potope v meste Ur v Chaldejsku. Tým sa naplnil text Biblie o formovaní "semena hada", ktoré sa postavilo do opozície "semena Božej ženy", potomkov bohabojného Abraháma, ktorému Jehova prikázal výjsť z Uru Chaldejského. Biblia ďalej sleduuje tento napínavý príbeh boja semena hada /ctiteľov Satana/ a semena Božej ženy/ctiteľov Jehovu/ na čo teraz nie je čas vysvetľovať do podrobností. V každom prípade celý príbeh ľudstva je vystavaný na jednom tajuplnom proroctve Biblie z Genezis 3:15 chcete li
(1. Mojžíšova 3:15) A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé semeno a její semeno. On ti zhmoždí hlavu a ty mu zhmoždíš patu.“

Z uvedeného dôvodu satanisti alebo skrytí okultisti milujú postavy a názvy skryté v gréckej mytológii, lebo majú pre nich skrytý význam boja "semena hada" proti "semenu ženy". Niekedy si dáme o tomto skrytom semene debatu. Teraz sa to nehodí, ale ste na stope. Gratulijem vás. Pochopili ste vplyv skrytých síl a symbolov, krycích mien, podľa ktorých sa poznajú ctitelia Satana Diabla, ktorí v celej histórii ľudstva z úzadia manipulujú dejinami smerom ku konečnej konfrontácii s našim Stvoriteľomv Armagedone. Kto zvíťazí o tom netreba pochybovať. Pochybovať možno iba o rýdzosti človeka voči Stvoriteľovi a robiť všetko preto, aby ste v ten veľký deň stáli na Jeho strane. Tá odčiní vinu s každého nespravodlivo prenasledovaného vrátane nášho milovaného Vladimíra ak sa tiež ocitne v ten deň na Jeho strane. Inak budete všetci zoradení do šíku oklamaných a podvedených pod vlajkou falošného dobrodincu ľudststva, ktorému sa nepodarilo ovládnuť celé ľudstvo a preto ho chce zničiť. Kto unikne z lopaty zničenia sa bude nazývať naveky šťastný.

254417

05.10.2011 08:33

Kdo krade nejvíc?

RE: Protektorát

abc 188.?.?.?

Nie, že češi si neumějí vládnout, ale človek nebol preto stvorený, aby vládol nad iným človekom. To je možné len do času, dokiaľ sa neprestaneme hrať na slepú babu a nedáme si z oči dole šatku, aby sme videli realitu. Dovtedy budú Iluzionisti rozoberať korupciou a vydieraním a karierizmom "nenažraných chamtivcov" každý štát na zemi a rehotať sa , ako sa im darí Gojimov podrážať podľa ich vysnívaných Protokolov. Oni si potom v chaose ktorý vytvoria na zemi dosadia svojho Diktátora.

Je to všetko o zastupiteľskej demokracii, kde volení zástupci nie sú zodpovední nikomu za rozkrádanie, lebo ich v nových voľbách nahradia iní "vôľou ľudu korunovaní", ďalší zlodeji a intrigáni.Ale ako sa hovorí "vše jen do času", keď zavládne Božia vláda, o príchod ktorej sa modlíme v Otčenáši. Jediná nebude závislá od voličov a bude skladať účty samotnému Bohu. Bude nepodplatiteľná a bude sa riadiť zákonmi, ktoré budú platiť ako hore tak dole.

254510

06.10.2011 10:54

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: Nebojte se zlata

abc 188.?.?.?

...ale lze,vyhrát... asi vám unikli alebo neveríte slovám víťaza nad svetom? Sú zapísane u Jána 16:33 "Povedal som vám to, aby ste mali prostredníctvom mňa pokoj. Vo svete budete mať súženie, ale buďte odvážni! Ja som zvíťazil nad svetom."

Strihanie oviec sa zanedlho skončí, a na prežitie bude treba vylepšiť si skóre duchovnosťou. Skutočným pochopením, prečo k takémuto stavu došlo. Pretože svet na chamtivosti povstal a na chamtivosti aj skončí. Už prví ľudia ukradli alebo privlastnili si niečo, čo im nepatrilo. Ich deti vo FEDe a na Wall Street ich len napodobňujú. Zrejme tiež zabudli, že vše jen do času. Finančný Armagedon už začal. Ten pravý Armagedon ešte len príde. A pekne očistí zem od všetkých, ktorí si myslia,že žiť sa dať aj bez práce a na úkor iných. Mnohí to chápete, len to jedno vám chýba. Pokora naučiť sa spolupracovať s našim Stvoriteľom, ktorý nám pripravuje budúcnosť sveta bez búrz a fraktálneho virtuálneho bankovníctva.

254626

07.10.2011 07:53

Finanční válka: „Stříháni pomocí prodejů na krátko“

RE: Nebojte se zlata

abc 188.?.?.?

Kysučan, keď chceš byť mojim hovorcom komentuj tento príspevok od a po z, aby auditórium pochopilo ako bolo v minulosti eliminované strihanie oviec, tak to bude eliminované strihanie oviec aj budúcnosti:
Mojžišovský Zákon stanovoval, že „v siedmom roku má nastať sabat úplného odpočinku pre krajinu“. V súvislosti s týmto rokom dostal Izrael nariadenie: „Svoje pole nebudeš osievať semenom a svoju vinicu nebudeš prestrihávať. Nebudeš žať, čo vyrastie z roztrúsených zŕn tvojej úrody, a nebudeš zbierať hrozno zo svojho neprestrihaného viniča. Pre krajinu má nastať rok úplného odpočinku.“ (3. Mojžišova 25:4, 5) Teda každý siedmy rok mal byť pre krajinu sabatným rokom. A každý 50. rok, teda rok nasledujúci po siedmom sabatnom roku, malo byť Jubileum. Čo sa malo diať v tomto roku?
Mojžiš Izraelitom povedal: „Päťdesiaty rok posvätíte a vyhlásite slobodu v krajine všetkým jej obyvateľom. Stane sa vám Jubileom, a každý sa vrátite k svojmu vlastníctvu a každý sa má vrátiť k svojmu rodu. Päťdesiaty rok sa vám stane Jubileom. Nebudete siať semeno ani žať, čo vyrástlo v krajine z roztrúsených zŕn, ani zbierať hrozno z neprestrihaného viniča.“ (3. Mojžišova 25:10, 11) Jubileum bol teda rok nasledujúci po roku, ktorý bol pre krajinu sabatným odpočinkom. Obyvateľom krajiny však Jubileum prinášalo oslobodenie. Každý Žid, ktorý bol predaný do otroctva, mal byť v tom roku prepustený. Dedičné vlastníctvo, ktoré bol človek azda nútený predať, sa teraz vrátilo jeho rodine. Pre staroveký Izrael malo byť Jubileum rokom obnovy a oslobodenia. A čo predobrazuje pre kresťanov?
Vzburou prvého človeka, Adama, sa ľudstvo dostalo do otroctva hriechu. Božím opatrením na oslobodenie ľudstva z otroctva hriechu je výkupná obeť Ježiša Krista. (Matúš 20:28; Ján 3:16; 1. Jána 2:1, 2) Kedy sú kresťania oslobodzovaní od zákona hriechu? Pomazaným kresťanom apoštol Pavol povedal: „Zákon toho ducha, ktorý dáva život v spojení s Kristom Ježišom, [vás] oslobodil od zákona hriechu a smrti.“ (Rimanom 8:2) Tí, ktorí majú nádej na život v nebi, získavajú túto slobodu, keď sú pomazaní svätým duchom. Aj keď zatiaľ ešte majú hmotné a nedokonalé telo, Boh ich vyhlasuje za spravodlivých a prijíma ich za svojich duchovných synov. (Rimanom 3:24; 8:16, 17) Pre pomazaných ako skupinu sa kresťanské Jubileum začalo na Letnice roku 33 n. l.
A čo „iné ovce“, ktoré majú vyhliadku na večný život na zemi? (Ján 10:16) Pre iné ovce bude časom obnovy a oslobodenia Kristova tisícročná vláda. Počas tohto tisícročného Jubilea Ježiš uplatní hodnotu svojej výkupnej obete na úžitok veriaceho ľudstva a odstráni účinky hriechu. (Zjavenie 21:3, 4) Na konci Kristovej tisícročnej vlády bude ľudstvo privedené k dokonalosti a bude úplne oslobodené od zdedeného hriechu a smrti. (Rimanom 8:21) Keď sa to všetko splní, kresťanské Jubileum sa skončí.

254714

07.10.2011 08:46

Operace Trojský kůň

RE: V tom asi nebude sobaka zaryta

abc 188.?.?.?

Ako skončí operácia Odysseov úsvit http://dolezite.sk/Financny_Armagedon_2012_248.htm...

254717

18.10.2011 14:36

Hrdina Sulík. Najdou se podobní i u nás?

RE: Významné gesto malého národa

abc 188.?.?.?

Farage: Barosso buduje v bunkri europarlamentu světovládu a Sulík jej dal motto. http://tvina.sk/index.php


O zásadách při Eurovale, pri ktorých sa lámali v slovenskom parlamente charaktery, zákony aj ústava, protože o tom istom zákone, mluve, ktorá neprešla hlasovaním, sa môže hlasovať najskôr až o pol roka. Keby bol Sulík taký hrdina, dal by podnet na ústavný súd, aby zrušil uvedené protiprávne hlasovanie. Stačilo by mu na to 30 podpisov poslancov,a práve 30 statočných ich hlasovalo v brlohu lupičov" proti zmluve s orgánom EFSB, ktorým bude povalená celá dlhová únia. http://tvina.sk/index.php?program=6&video=2399

255409

26.10.2011 11:08

Korporativismus není kapitalismus

RE: Kolektivismus

abc 188.?.?.?

Je to preto, lebo kolektivizmus v duchu "Proletári všetkých, krajín spojte sa, lebo mi kapitalisti sme sa už spojili", žiaľ pre komunistov neexistuje. Bol to výplod tých istých ľudí za oponou, tak ako je nimi zorganizované okupovanie Wall Street a na ne nadväzujúce Face bookom organizované akože opozičné hnutia jednotne organizované po celom svete. To je jediný kolektivizmus, ktorým si ľudia kolektívne "vydobijú" nastolenie NWO.Chyťte si klobúky, aby vám ich neodfúkla smršť, ktorá už začala!

http://dolezite.sk/Mrazive_zistenie_vedcov_Svet_ri...

http://dolezite.sk/Occupy_Wall_Street_Neco_tu_smrd...

http://dolezite.sk/Occupy_Wall_Street_Umela_opozi...

255981

27.10.2011 09:59

A co dál, Stworo?

RE: no hard feelings ...

abc 188.?.?.?

Takto ako vy pán Stwora, dopadol pred totalitným súdom každý väzeň svedomia, bez výnimky. Každý sa preto radšej obhajoval sám. Prečo?Pretože nijaký obhajca nie je schopný výjsť zo súkolesia mašinérie, ktorá pohlcuje a šrotuje každého, kto jej vstúpi do cesty.

K presadeniu práva a spravodlivosti vám nepomôže ani napísať knihu, robiť prednášky o nespravodlivosti v českom kráteru, lebo každý vie o českej inteligencii, že sú to židia strednej európy. Možno, že by vás oslobodil európsky súd v Štrasburgu. Ale aj tam sa čas presýpa ako v pieskových hodinách. Nezabudnite,že NWO nám už klope na dvere. Slobodný internet onedlho skončí. Považujte preto vašu úlohu za splnenú. Ste morálnym víťazom. Nečakajte, že vás NWO omilostí.

Jedinú zásluhu za boj o slobodu slova máte hore u Najvyššej spravodlivosti. Tá odmeriava spravodlivo každému podľa jeho skutkov.Úbytok vašich podporovateľov vypovedá o jednom. Že vaši bývalí podporovatelia boj za právo a spravodlivosť vzdali. Zvíťazí preto len ten len ten kto vytrvá! Ale v čom? To je otázka bytia alebo nebytia.

256057

28.10.2011 01:53

A co dál, Stworo?

Zvedavec akého sme poznali

abc 188.?.?.?

Vladimír, je mi ľúto ale chápem vás. Ak ste dospel do štádia, že neviete čo ďalej so Zvedavcom pre nedostatok financií na jeho udržanie, tak ho predajte. Poznáte to známe „Vox populi, vox dei“? Ak ste zistili, že máte stále menšiu podporu na súdoch od verejnosti, pretože ľudia majú stále existenčné problémy, a radšej predajú svoju slobodu za svoje hmotné zabezpečenie, nie aby chodili po súdoch, je čas skončiť a odísť so vztýčenou hlavou ako morálny víťaz.

Nezabúdajte, že doterajšou činnosťou ste si urobili virtuálny pomník, ktorí vám zostane na internete, dokiaľ bude internet existovať v podobe ako po poznáme dnes. Zoberte si príklad zo slovenského Propu, ktorý skončil z podobných dôvodov. Nový majiteľ, z úcty k Propu, preto čo urobil pre šírenie slobody slova ho zakonzervoval ako živý pamätník doby a archív v podobe v akej ho kúpil. Pre poučenie všetkým, ktorí hľadajú pravdu a chcú pochopiť zmysel doby. Podobne aj váš Zvedavec, sa môže stať mementom pre každého kto je zvedavý, lebo len zvedavci si kladú otázku prečo, aby sa dopátrali zmyslu všetkého. A vy sa venujte inej Bohu príjemnej činnosti, písaniu, rozhovorom s ľuďmi alebo len tak relaxujte. S pozdravom váš čitateľ abc.

Posledná stránka Propu. [url]http://www.protiprudu.info//[ url]
Príhovor nového majiteľa. [url] http://www.protiprudu.info/prihovor.html[ /url]

As

29.11.2010
www.prop.sk
www.protiprudu.info
Prinášame príhovor nového majiteľa a posledný komentár majiteľov starých. Stránka zrejme aktualizované nebude, ostane však na internete aj s diskusiou.

Priatelia,
kúpil som stránku prop ako investíciu do dobrej veci a do nasej spoločnej lepšej budúcnosti.
Chcem aby zostala ako jedna z mála iskričiek slobody prejavu na Slovensku. Obyčajnej, ľudskej slobody pre nás všetkých v mediálnom mori poloprávd a klamstiev.

podnikateľ

256146

03.11.2011 00:24

A co dál, Stworo?

RE: no hard feelings ...

abc 188.?.?.?

Najvyšia spravodlivosť sa prejavila alebo prejaví :
- v spláchnutí nefilim a giborim v celosvetovej potope
- zničením faraónovho vojska spláchnutím v Červenom mori
- v zničení Sodomy a Gomory
-v zničeni Senacheriba a jeho 185 000 bojovníkov počas jednej noci jediným anjelom
- v zničení Jeruzalema v roku 607 p.n.l. a v r. 7O n.l.
- v zničení Herodesa počas prejavu k svojim obdivovateľom
- v zničení prostitutky falošného náboženstva
- v zničení v Armagedone proti politickým a obchodným prvkom sveta
- v zničení Góga z Magógu

256496

05.11.2011 22:28

Světová měna a světové dluhy

RE: USA- zem orwellovských protikladov-POZOR!

abc 188.?.?.?

Doštudovať prosím históriu Chazarov, ich protagonistov aj spôsob, ktorým ovládajú svet a až potom písať príspevky.
http://der-stuermer.org/slovak/Nidal%20Saleh%20-%2...

http://www.europskenarody.info/rothschildovska_cho...

http://www.protiprudu.info/bieloruska_opozicia.htm

256657

20.12.2011 20:47

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

Symbolika pitoreskných postáv ...

abc 188.?.?.?

Havel, táto pitoreskná postavička Československých dejín, je vzorový príklad, aké poslanie bolo skryté pod maskou neohrabaného klauna „ plyšovej, zamatovej, textilnej, kabátovej“ revolúcie...Absurdný dramatik a ešte absurdnejší politik Havel je prirovnávaný k Masarykovi. Obaja boli slobodomurári. Masaryk splnil ciel daný slobodomurármi založiť Československú republiku a Havel zase splnil cieľ rozbiť Československú republiku. http://gustavmurin.webgarden.cz/doplnok-k-cl-havel...

259076

Káva pro Zvědavce

34

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 84 čtenářů částkou 11 941 korun, což je 34 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 0

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 0

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 9

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,10 Kč
Euro
25,06 Kč
Libra
29,94 Kč
Kanadský dolar
17,47 Kč
Australský dolar
15,31 Kč
Švýcarský frank
23,62 Kč
100 japonských jenů
20,70 Kč
Čínský juan
3,29 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,44 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,05 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 970,04 Kč
1 unce stříbra
427,31 Kč
Bitcoin
228 029,98 Kč

Poslední aktualizace: 23.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?