Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeny 3 příspěvky, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

10.07.2011 15:55

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosť+Prítomnosť+Budúcnosť)

udo1 31.?.?.?

re: Internet ako protéza ľudského potenciálu a "Akáša a Nadja"

Súhlasím, že čím viac pochopíme mat(r)ice (v ktorých žijeme a ich pravidlá = súhrn možných stavov), tým viac sme skutočne slobodní. Proporcionálne s rastom vedomostí rastú totiž aj naše možnosti riadenia svojho, nášho osudu. Chápanie a vôľa(disciplína myslenia a tvorenia=konania)..

K článku..
Áno, ako je dávnejšie známe, internet je veľmi efektívny prostriedok rozrušovania, nulovania negatívnych mat(r)íc. Ľudia ho na to aj prirodzene používajú. Krok ďalej je, keď je táto činnosť pomenovaná a tým sa spúšťa proces diskusie princípoch jeho fungovania. Formovanie a zdokonaľovanie príslušného modelu, teórie, snaha o základnú štandardizáciu umožňujúcu jeho prístupnosť širokým vrstvám populácie. Jeho demystifikácia, dehermetizácia. Jedným z cieľov je jeho všeobecná dostupnosť.

Ako bolo správne potichu Hadom a Fohatom podotknuté, internet je barlička, protéza. Jeho vytvorenie však má z hľadiska vývoja populácie hlboké príčiny. Vyzerá, že abstraktno logické, diskrétne informačné modely, sú ťažšie centrálne (samo)ovládateľné, ako modely "emočné", spojito-obrazné. V ezoterike sa občas nazývajú egregormi. Sú to rôzne formy tu spomínaných "Akáša, Nadjá,..".

Kolektívne informačné polia
Otázkou je, aké sú metódy ich riadenia, prípadne samoriadenia?
Na akom princípe pracujú?
Ako a kým sú vytvárané, projektované?
Ako do týchto evidentných informačných polí vojsť a prípadne zasa vyjsť(kľúče, passwordy)?
Aké sú bezpečnostné pravidlá pri práci s nimi? (safety first[smích])
Akú majú životnosť a ostatné charakteristické parametre(t.j.ako každé pole=spektrálnu hustotu, diapazón-rozpätie frekvenčné a amplitúdne, fázovú rýchlosť,..)?
Ako ich merať, keďže klasická meracia technika sa javí byť na ne stále ešte príliš "hrubá"?
Hlavne, keď sa uvedené polia javia pracovať na subatomárnej úrovni. Ako, odkiaľ "vznikajú" a kam "zanikajú" subatomárne častice v kvantovej mechanike?

Ľudský organizmus je tak jemne spojito štruktúrovaný, že je vysoko pravdepodobné, že schopnosti identifikácie a práce s agregátnymi poľami má..

Človek, ako všetko v prírode a spoločnosti, je informačný systém. Intelekt je algoritmus(spôsob) spracovania informácii, individuálne a kolektívne stereotypy, spôsoby myslenia. Vrodené a podmienené kultúrou. Bez informácie, myšlienky niet človeka.
Odkiaľ a načo prichádzajú informácie?
Hmota s Energiou sú usporiadanou informáciou.
Sú zobrazením miery(hmotnosti, času, priestoru..kvality a kvantity) informácie.
Ak vesmír nemá začiatok a teda ani koniec, je čas?
Nakoľko sme viazaní časom(vzájomný pomer 2.kmitavých procesov, pričom jeden vezmem ako etalón) v zmysle žitia nie v prítomnosti, ale STÁLE(zohľadnenie identifikovaných trendov MINULOSTI, Tvorenia v PRÍTOMNOSTI a tým zmenou BUDÚCN...

Automaticky kráceno

247638

10.07.2011 16:04

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

udo1 31.?.?.?

pokračovanie1 re:
Internet ako protéza ľudského potenciálu a "Akáša a Nadja"

Ak vesmír nemá začiatok a teda ani koniec, je čas?
Nakoľko sme viazaní časom(vzájomný pomer 2.kmitavých procesov, pričom jeden vezmem ako etalón) v zmysle žitia nie v prítomnosti, ale STÁLE(zohľadnenie identifikovaných trendov MINULOSTI, Tvorenia v PRÍTOMNOSTI a tým zmenou BUDÚCNOSTI)?
Kto žije len v prítomnosti je ideálny otrok.

Samo?riadenie našej kultúry ako celku
Ak neviem identifikovať subjekt(šoféra) riadenia našej kultúry, aký je koncept jej riadenia, vo vzťahu ku ktorému je ona sama druhoradá?
T.j.aké sú dominujúce námety v klasickej západnej kultúre?
biblické..
Čo je na biblii, ako pravdepodobnom koncepte (samo)riadenia západnej kultúry funkčné z hľadiska perspektív napĺňania potenciálu jednotlivca a(v) spoločnosti a čo je na ňom nefunkčné, vzhľadom na krízu ekonomickú, ekologickú, sociálnu,..?
Ako identifikovať a do akej formy treba nefunkčné časti pretvoriť?

Kolektívne informačné polia
sú súčasťou každodenného života:
Nastúpim do električky a stávam sa dočasne súčasťou agregátneho vedomia a podvedomia(kolektívneho informačného myšlienkového poĺa) spolu s ostatnými cestujúcimi. Tu ich pár vystúpi a ďalší zasa nastúpia..
Príde niekto do kina, sadne si na bočné schodíky a pozerá z boku na ostatných, ako sústredene takmer všetci do jedného pozerajú jedným smerom, prežívajú počas pozorovaného časového úseku +- tie isté emócie a nakoniec sa rozídu všetci domov, či ešte na prechádzku do mesta..
Niektorí zasa žijú po desiatky, stovky generácii v tom istom "náboženstve"..

Systémy agregátneho, či kolektívneho vedomia a podvedomia vždy boli súčasťou nášho každodenného života. Každý z nás je počas svojho života vo viacerých takýchto systémoch súčasne. Práca, rodina, rôzne skupiny kamarátov, národ, kultúra, ľudstvo,.. Mnohé sú hierarchicky usporiadané, parametre niektorých sú kompatibilné a iných zasa nie. Toť jedna z hlavných príčin tzv. psychóz a schizofrénie. Či už individuálnej, alebo kolektívnej..

Ak sú rôzne formy kolektívneho vedomia a podvedomia (ako informačných polí, ktorých "hmotou" je energia, emócie jednotlivca a masy) hierarchicky usporiadané, aká je najvyššia inštancia?
Nikde okolo nás a v celom vesmíre neexistuje nič statické. Všetko sú vzájomne vložené, alebo viac-menej sa ovplyvňujúce procesy, trendy.
Existujú 2.typy:
riadené(subjekt=vodič je identifikovaný) a samoriadené(subjekt=vodič nie je identifikovaný, čo neznamená, že neexistuje)

"Myslí" to s nami Hierarchicky najvyšší proces, inštancia "dobre"?
Všetko okolo nás sa javí akoby "zázračne" usporiadané, nadelené mierou, pravidlami a neustále sa snaží optimalizovať, zlepšovať..
Aká je potom pravdepodobnosť tvrdenia, že človek "sa rodí s predispozíciou k zlu"?

Pri riešení problémov, výziev ka...

Automaticky kráceno

247639

10.07.2011 16:07

Cíl: zničit svobodný internet

RE: cvičení svého Stále(Minulosř+Prítomnosť+Budúcnosť)

udo1 31.?.?.?

pokračovanie2..
re: Internet ako protéza ľudského potenciálu a "Akáša a Nadja"

Pri riešení problémov, výziev každodenného života hľadáme informácie na ich riešenie, dosahovanie vedomých a podvedomých, tichých zámerov, cieľov.
Aké sú kritériá bezpečnosti výberu informačného poľa z ktorého chcem čerpať informácie, myšlienky?
Rozhodujú o našej, mojej budúcnosti, osude.

Z hľadiska evidentnej tendencii k dokonalosti sa javí byť najbezpečnejším systémom hierarchicky najvyšší, vše-dominujúci systém.

Aké sú kritériá kontroly nášho napojenia na najvyšší informačný systém?
T.j., či nie sme napojení na iný podradený, či dokonca s najvyšším systémom a jeho cieľmi antagonistický(v protiklade stojaci) informačný systém, prípadne systém otvorene, či potichu simulujúci Hierarchicky najvyšší systém.
Pretenzia(tvárenie sa) ako najvyšší systém, je totiž z hľadiska sociálnej psychológie tradičná pomerne efektívna metóda kontroly podvedomia a vedomia jednotlivca a kolektívu.

P.S.:
Namiesto "môjho" je samozrejme vhodnejšie dosadiť "nášho", keďže svet sa netočí okolo "mňa". V tom mali v istom zmysle králi, "šľachtici" pravdu, aj keď v drvivej väčšine samozrejme netušili prečo [smích]

247640

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 74 čtenářů částkou 10 306 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 4

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 2

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Dokud budu prezident, rodiče budou máma a táta, řekl Putin14.02.20 16:05 Rusko 0

Výročí leteckého útoku na Prahu14.02.20 15:26 Česká republika 2

Neuvěřitelná justiční zvůle: Odmítnout ubytovat Rusy je OK, verbálně odmítnout migranty je trestné13.02.20 17:16 Česká republika 2

Parlamentní listy rozkrývají temné smlouvy Člověka v plísni tísni13.02.20 14:09 Česká republika 1

Křeček je nový ombudsman!12.02.20 20:31 Česká republika 4

Už je to tady zase: Prodavačku vyhodili z práce za názor. Ideopolicie zasáhla11.02.20 09:15 Česká republika 10

Výzva a prosba o pomoc: Zbývá jen pár dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy. 11.02.20 07:45 Česká republika 2

Jsme horší než nacisté10.02.20 12:37 USA 1

Indie pošilhává po Velkém bratrovi po vzoru Číny10.02.20 10:21 Indie 1

Na ruské základně nouzově přistálo letadlo, téměř ho zasáhla syrská raketa07.02.20 10:54 Sýrie 3

Česko pošle Maroku skoro sto milionů korun na boj s migrací07.02.20 08:55 Česká republika 4

Měnové kurzy

USD
23,13 Kč
Euro
24,96 Kč
Libra
29,91 Kč
Kanadský dolar
17,48 Kč
Australský dolar
15,43 Kč
Švýcarský frank
23,51 Kč
100 japonských jenů
20,80 Kč
Čínský juan
3,30 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
7,40 Kč
Ukrajinská hřivna
0,94 Kč
100 rublů
36,38 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 175,72 Kč
1 unce stříbra
422,59 Kč
Bitcoin
235 845,75 Kč

Poslední aktualizace: 19.2.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?