Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 34 příspěveků, 1 jméno: l.leimas.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

28.05.2011 23:14

Jak jsem málem dostal přes hubu

jak nedostat přes hubu

l.leimas 90.?.?.?

Klobouk dolů před Vaší odvahou, být odvážný s pistolí v kapse je podstatně snadnější než s holou rukou a málo kdo si to troufne. Píšu bod. [smích] Jinak Brno je krásné, létě, ale bezpečné v zimě,[mrknutí jedním okem] černé na bílém sněhu, při - 10 dlouho nevydrží. , A ta ostraha na Vaňkovce to je ta slavná "ABL" ti by asi nepomohli nikomu.

245005

26.06.2011 15:27

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

RE: Znalec

l.leimas 90.?.?.?

Island je vzor, O Islandu teď není moc slyšet. Ale náhodou jsem slyšel o řešení které Island našel při řešení krize a líbilo se mi [velký smích] (jestli je pravda co jsem slyšel) V Řecku by to mělo také jít a pak už by nebyl problém s oddlužením zbytku Evropy.

246830

29.06.2011 20:33

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

RE: Fakta o Islandu

l.leimas 90.?.?.?

Dík, není to špatné čtení [smích]

247008

02.07.2011 14:24

Stížnost lze napsat i slušně

RE: Není to humor - přišlo emailem

l.leimas 90.?.?.?

Ten problém je podstatně složitější, to co jsi napsal je zároveň pravda a zároveň je to zavádějící.
Na polemiku nemám chuť, tak doplním něco k socialistické přezaměstnanosti s přihlédnutím k soudobé vládní politice zaměstnanosti edice roku 2011, Konkrétně zaměstnávání tvz "čidařů" Osob částečně invalidních. Stát na ně poskytuje zaměstnavateli příspěvěk až do výše 66% průměrné mzdy. Zaměstnavatel, obvykle agentura nabízející ostrahu a úklid tyto lidi zaměstná a platí jim cca 50kč/h. Obdobné peníze účtuje svému zákazníkovi. Tak že majitel agentury zhrábne od státu do kapsy cca 15000 měsíčně za každého "čidaře" a návíc za státní peníze prasí cenu práce na trhu. Tehdy i dnes jde tedy o totéž zaměstnat lidi pro které normálně není práce, jenom s tím rozdílem, že dnes se státními penězi napakuje někdo z vyvolených. Pro ostatní ovčany představitelé státu servírují prostřednictvím servilních novinářů polívčičku jak prožírají budoucnost. .

247194

07.08.2011 14:41

Role muže a ženy v rodině

Společnost „otce“ povolávala

l.leimas 90.?.?.?

Článek je pěkný, psaný s nadšením, ale já bych si to až tak na růžovo nemaloval. Dost pochybuji, že institut otce jako hlavy rodiny byl po staletí udržován a to i zákony včetně církevních jen pro to, aby každé další pokolení bylo statečnější, vzdělanější a ušlechtilejší než předchozí., stejně nebylo .
Spíš bych institut hlavy rodiny viděl v dobových souvislostech takto: „Otec“ byl pro vrchnost zárukou podrobení všech členů rodiny „společnosti“ (vrchnosti) , Skrze něj každá nová generace pokračovala v životě pod dozorem a s ohnutým hřbetem. Společnost (vrchnost) „otce“ povolávala k vůdčí roli v rodině aby obdařen otcovskou mocí, dělal dětem (každému pod jeho střechou) drába a vynutil dodržení vrchnostenských nařízení a děti pak navíc naučil poslušnosti..
Dráb v rodině, to byl celý patriarchát.. Prostě „Chlape, svou rodinu můžeš zotročovat, sekýrovat jak chceš, mlátit věznit, třeba je i zabij, ale budou makat a poslouchat, poslouchat budou tebe to máš jako odměnu ale ty budeš poslouchat nás! A když ne, seznámíme tě s katem a jeho pacholky....“ Indicii pro toto tvrzení mám víc, ale za nejpochopitelnější považuju, to že institut hlavy rodiny úřady zrušily okamžitě po tom, co našly jiné jednodušší způsoby kontroly občanů včetně dětí. A navíc, muži otcové masově přestavali být ochotni spolupracovat s úřady a dělat ve vlastní rodině vrchnosti drába a udavače .. Jinak za poslední útok na rodinu považuji veverkovské humlohrátky na rušení osoby blízké.

250031

17.08.2011 21:57

Čína snížila hodnocení amerických státních dluhopisů na A+, poslouchá někdo?

týká se to i tématu deflace

l.leimas 90.?.?.?

Co říkate na vystoupení Ing. Staňka v luhačovících? Poslouchá se to dobře, ale neradostně.
http://www.youtube.com/watch?v=cj8C1plsB08

251217

15.09.2011 20:19

O „spoluautorech“ druhé světové války

RE: mozna

l.leimas 90.?.?.?

hezky napsané.

253435

18.09.2011 12:36

Jak to bylo ve Varnsdorfu

RE: policejní provokatéři

l.leimas 90.?.?.?

problém je, že tajní policejní provokatéři fungovali vždycky. Je to sice primitivní, ale účinné jak ovlivnit věci žádaným směrwem. I u činností Mašínů jsou věci, které by se líp vysvětlovaly jejich angažovaností v Reicinově kontrarozvědce, než protikomunistickým odbojem

253606

30.09.2011 19:01

Krajský soud zamítl odvolání a rozhodl: vinen v plném rozsahu

RE: Tak a už toho mám plný zuby.

l.leimas 90.?.?.?

Židi taky nejsou čistí semiti, semitské krve mají sefardští cca 22% a dál mají asi 25 % řecko turecké, 5 % slovanské 13 % keltské 9% ostatních národu Balkánu a středního východu (sem údajně patřil i Hitler) 6 % severoafrických kmenů. 15 % řecko kavkavské Tak že to s tím vyvoleným národem nebude tak divoké. Askenázští jsou na tom podobně19 % semité, 19 řecko turecká 20 balkán a střední východ 4% Nordikové 10 Slovane 9 Kelti 6 % severní Afrika. Je otázka koho to Mojžíš z toho Egypta vlastně odvedl. Jeden kmen to rozhodně nebyl.
Zdroj http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml.

254246

07.11.2011 17:16

Můj vztah k Židům

RE: Jedno je jisté...

l.leimas 90.?.?.?

Zajímavý článek [smích] , ale proč autor trochu nezapracuje do svých úvah některé novější zjištění ohledně národů a ras.
Proč se nezmínit o tom, že nejčistší semitská populace na světě jsou Dagestánci 84%. Pak jižní Irák 81%. I Palestina je víc semitská 38%. .Lidé vyznání Mojžíšského, světe div se, jsou Semité sotva 22%.. To znamená, že židé jsou jenom o trochu víc semitští, než němci slovanští. ( 16%, ale jen kvůli Bavorsku, nebo by jsme mohli za slovanský prohlásit Island 23%)
Proč se také nezamyslet nad faktem, že významná a stará větev Lévi, není semitská. Jak to že není tedy příbuzná s Aronem, tedy rodinou Khonů, když z Egypta měly obě odcházet spolu s Mojžíšem. Myslím, že se dá udělat závěr:
Židé tedy nejsou Semité.a nejsou ani kmenem, ve smyslu pokrevní příbuznosti..
A pravděpodobně, nikdy jeden kmen nebyli viz Lévi a Khon..
Nevím jak ostatním, ale mně to vychází tak, že lidé které Mojžíš vyvedl z Egypta, netvořili kmen, ale sektu. Sektu Izraelitů zjednodušeně přeloženo „Božích dětí“, která se odtrhla od egyptských bohů, spíš Boha a prohlásila se za vyvolenou, a to zní logicky, protože za vyvolené a nejvyvolenější se sekty rády prohlašují dodnes. A jen na okraj Egyptská náboženství byla obvykle monoteistická a dá se v nich najít i předloha madony s dítětem.. Že by i křesťanství hledalo inspiraci v Egyptě?

256729

08.11.2011 22:32

Můj vztah k Židům

RE: Jedno je jisté...

l.leimas 90.?.?.?

Bible: První paralipomenon, kap.2/1:Tito jsou synové Izraelovi: Ruben,Simeon,Lévi,Juda,Izachar,Zabulon.
Bible: První paralipomenon, kap.6/1-3:Synové Lévi:Gerson,Kahat,Merari. Synové pak Kahat: Amram,Izar,Hebron,Uziel. Synové pak Amramovi: Aron,Mojžíš a Maria – takže bratři.
No nerad bych se ustřelil [velký smích] , uniká mi smysl tvé poznámky.Tak že opakuji. Proč, když bible tvrdí že Levi a Aron jsou příbuzní má rod Lévi DNA-y "E" tedy středomořské národy (Balkán, severní Afrika), střední východ. A proč má větev Aronská skupinu "J1" (Kavkaz, Irák, Palestina). Každý soud dnes uzná, že nemohou být příbuzní ani náhodou. [chechtot] Jednoduše to není možné. pro informaci Keltové nají DNA (haploskupinu) R1b a Slované R1a jejich příbuznost je blízká, ale dělí ji několik tisíc let. Pradědové rodů Lévi a Aron neměli společného ani prastrýce [velký smích] [velký smích] [velký smích]. A to bez ohledu na to co bible tvrdí. Prostě někdo lže a DNA to nebude.

256814

14.11.2011 19:22

Můj vztah k Židům

RE: Jedno je jisté...

l.leimas 90.?.?.?

No ovšem v takovém případě je věrohodnost jakéhokoli počmáraného papíru rovna nule bez ohledu na to jak ho autor honosně pojmenuje. Tisíc stran textu se falšuje podstatně snadněj než jediný gen v lidském těle.
A protože věrohodnost historických spisů bez bez dalších aspoň nepřímých důkazů padá, musíme na historickou hodnotu Bible nahlížet očima George Santayana a číst ji asi takto „... balík lží o událostech, které se nikdy nestaly, vyprávěných lidmi, kteří u toho nebyli.“ Tím nesnižuji její hodnotu jako kodexu chování či zákona. Ale to co uvádí jako historická fakta jsou pouhé výmysly, které mají boží vůlí odůvodnit povinnosti řadových věřících. Bez ohledu na konfesi. Snad se dá ještě doplnit, že Vatikánu se i to co nařizuje Bible zdálo málo a katolíkům naseviroval svou vůli tedy katechismus i s jeho "budete věřit co vám bude k věření předkládáno .., " [chechtot] [chechtot] [chechtot]

257033

19.11.2011 19:45

Ruské válečné lodě vstupují do syrských vod, aby zabránily útoku NATO

RE: Na Rusko se nedá spolehnout

l.leimas 90.?.?.?

Souhlasím s tím co píšeš. A přidávám svůj názor, "Rusko" spíš Ruská elita by možná ráda zalezla, ale je v koncích a couvat už nemá kam. Začíná chápat, to čemu po staletí nechtěli věřit, S ruskou smetánkou se bez velkého Ruska za zádkem nebude v Evropě bavit ani poslední čokl. A zničení Ruska, spíš jeho rozdrobení jim reálně hrozí.
Rusko Syrii moc nemusí. A rozlít si ocet se západem se jim vůbec nechce a válčit teprve ne. Ale nemají na výběr, bez Sýrie padne Irán a pak se rozdrobí i Rusko.
Co se týká Osetie, můj názor je, že Vedení Ruska, Putin ani Medvěděv tu válku vyhrát nechtěli, ale nechtěli ani ztratit tvář. Chtěli, aby to vypadalo, že velení armády je banda neschponých troubu, kteří prohráli válku s malou zemí. Mohlo to probíhat podle scénáře z čečenských válek, neúspěch masakr ústup. Tomu by nasvědčovalo vše, co se po válce dělo. Jenže velení 58. armády nečekalo a obsadilo Rokský tunel, ten se pak Gruzíncům nepodařilo uzavřít a váklu prohláli. Ty čistky a reorgazice, které následovaly musely být připraveny dlouho před válou, která je měla zdůvodnit, odpovídají tomu i komentáře, které vedl tisk i oficiální místa. Vyhraná válka je nezdůvodnila, tak je provedli i bez zdůvodnění. Podle mne tu válku vyhráli vojáci a velitelé 58. armády, kteří prostě nechtěli opakovat rok 41 ani žádný jiný.

257312

11.12.2011 22:35

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Trochu zamyšlení

l.leimas 90.?.?.?

Hrozí velká krize, možná i s použitím zbraní v Sýrii a Iránu a Amerika chce dostat Rusko ze hry, nepokoje v Rusku by omezily schopnost ruské armády reagovat. To je všem jasné, možná i Rusům samotným, jenže největší problém Ruska byli a jsou samotní Rusové. Nevím jaká je Ruská Duše o které občas básní, ale duše obyčejné Rusa je většinou nízká prodejná a dost levná. Potkal jsem jich dost, ale až na pár vyjimek moho říct, že ti které jsem poznal byli opravdoví "fachidioti" Lidé kteří už v patnácti dokázali vyrobit ve školní či domácí dílně spalovací motor nebo něco podobného, z rukávu sypali rovnice a technologické postupy, ale jejich kulturní a občanský rozhled sahal nejvýš k nejbliššímu krámu s luxusním zbožím. Znalosti historie u Rusů i Ukrajinců jsou zoufalé, Těm nejmladším už snad splývá druhá světová s Napoleonem [zmaten] . Možná že ti kteří zůstávají doma jsou opravdoví vlastenci, ale dost o tom pochybuju. [chechtot] Podle mne ti protestující, jsou dílem užiteční idioti a dílem ti kteří za dolar prodají cokoli a kohokoli. Rusko nečekají dobré časy.

258358

12.12.2011 22:01

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Trochu zamyšlení

l.leimas 90.?.?.?

No René s tím co píšete souhlasím. Ale s Ruskem si nějaké starosti věru nedělám. Ono to ani nemá smysl, protože starat se z mé pozice o osud velmoci je krajně pošetilé. My si tady můžeme maximálně povídat a jak chlapi rádi, probírat různé varianty možného vývoje.[smích]
K samotnému falšování voleb jenom doplním, že volby se snaží falšovat každá strana a v každé zemi. Používá se dvojí taktika. Když není dominantní síla, falšuje se už ve volebních komisích ve stylu "každé hrábě hrabou k sobě" každý hlas dobrý. Nebo při sčítání dat, ale to není snadné, ale v obou případech se případné provalení svede na na běžnou provozní chybu, či selhání jednotlivce. Když je dominantní strana, u které se předpokládá zisk více než 50% švindluje se v její prospěch, a zajišťují se důkazy, což je snadné, protože to opozice" sáma organizuje i dokumentuje. Když jí to vyjde budou se nové volby a dá se čekat pokles šancí favorita. Když nevyjde nic se neděje je jedno jestli má vítěz 51% nebo 60. Stejně si ponese cejch podvodníka.

258413

12.12.2011 22:42

E-maily odhalují dolarové smlouvy volebních pozorovatelů

RE: Trochu zamyšlení

l.leimas 90.?.?.?

zajímavý článek z roku cca 2002
http://www.novadoba.estranky.cz/clanky/svet-kolem-nas/vladimir-krasilnikov_-pohled-z-druhe-strany.html

258415

14.12.2011 20:40

Volební nepokoje v Rusku. Ale kdo je iniciuje?

RE: Podle mě není lepší volba, jak Putin.

l.leimas 90.?.?.?

Putinovi a jeho lidem pokud to myslí upřímně, nezbývá jiná cesta k úspěchu než ta, kterou použil na cestě k prosperitě Skotska Robert Bruce (Robert the Bruce). Tedy cesta nejen nepěkná, ale hlavně nebezpečná, nesmí na ní udělat chybu, jinak dopadne jako jiný skotský hrdina jménem William Wallace. A to i s celým Ruskem.

258577

18.12.2011 20:38

Havel

RE: HAVEL

l.leimas 90.?.?.?

Není co dodat, jen ta podivná pachuť. Souhlasím se vším co jste napsali.

258771

18.12.2011 23:01

Havel

RE: Ideologická výchova a mediální výplach mozků

l.leimas 90.?.?.?

Co mě ale skutečně děsí je mediální šílenství a doslova "svatořečení" v přímém přenosu, které se v našich mediích za poslední hodiny odehrává. Jěště více mě děsí masa lidí, která této mediální manipulaci a systematickému ovládání podléhá. Přitom udělat si nekritický obrázek o V.Havlovi není tolik namáhavé. Přesto se najde obrovská většina zpracovaných jedinců, kteří budou dogmaticky opakovat mantru naučenou z massmediální vymývárny mozků.

Lidi u nás se chovají pořád stejně, Ze smutečních obřadů z doby CK přes pohřeb Masaryka, Heidricha, Gottwalda, Svobody ... jsou úplně stejné obrázky. Bylo by to k pousmání, kdyby ty s úctou pohřbívané vzápětí neproklínali. Pěkně to vystihl Havlíček Borovský...

"tak to chodí na tom světě,
každou chvíli jinak,
dneska tě ctí za svatého
zejtra budeš sviňák...

258821

04.01.2012 19:29

Rozděl a panuj

RE: to snad nemyslíte vážne ...

l.leimas 90.?.?.?

Vidím, že niektorí "bratia" majů "velků potrebu" se vyžvejknout, no pár faktů, na Moravě potkáš tolik slovenských gastarbajtrů, kteří se raději nechají Čechy okrádat, než by využili potravinové pomoci slovenské vlády, že řešit nějaké okrádání v minulosti nemá cenu. Stejně je to obvyklý žvást nacionalistických magorů z okolí Žiliny, kteří ráno vezou brynzu na Moravu, přes den ji prodávají ve stáncích a večer slintají na internetu, že je Češi okradli, zaplatili daně. Slovensko stejně není jednotné, Bratislava se vždycky považovala za dámu s nadhledem a nacionalistické handrkování rodilý Bratislavčan považoval a možná považuje za "chrapůňstvo tupých lazníků a bryndziarů", Bratislava měla vždy stejně blíž k Pešti nebo Vídni, než Slovensku či Praze. Jih Slovenska je Maďarský a Maďaři se mnohdy raději naučili Česky než Slovensky (žádný nechtěl být "buta Toth")to dělalo a dělá všem pravověrným Slovákům ohromnou radost [chechtot] .
Východ Slovenska těžce nesl jak namyšlenost Blavy, tak raplovství západoslovenských nacionalistů a byl hodně pro federaci. Ti se určitě okrádáni necítili. Střední Slovensko nejraději řešilo konflikt Zvolen vs Bánská Bystrica a ostatní je nezajímalo tak kdo, kromě Sloty a jeho kámošů ve společném státě trpěl? (snad jen právník ze skláren v Nemšové, když se opil s ruskými vojáky) Jinak připomenu, že Tisa si Slováci oběsili sami, s tím Češi neměli nic společného. A sousedi, nechcete se svěřit, jak vypadá zákon o "na nebevstoupení" slovenských politiků v prakci? Za kritiku v hospodě je prý cca 10000 Kč flastr. Je to pravda?

260164

04.01.2012 22:04

Rozděl a panuj

RE: to snad nemyslíte vážne ...

l.leimas 90.?.?.?

A kdo soudil?
kdo žaloval? Kdo žádal trest smrti, kdo ho vynesl?
Jen něco z Wikipedie" cituji: Rozsudek smrti nad Jozefem Tisem je vynesen 15. 4. 1947. Tiso si zažádal o milost a prezident Edvard Beneš rozhodl tak, že pokud vláda milost schválí, on jako prezident ji také udělí, a to i přesto, že udělení milosti nedoporučil soudní tribunál a stejně se zachovala i Slovenská národní rada...
řada Tisových obhájců včetně Vaška, připouštějí, že Tiso možná někdy zašel příliš daleko a že si při procesu sám velmi přitížil, když neprojevil ani náznak lítosti.
Anton Rašla, jeden ze tří žalobců v procesu, který pronášel závěrečnou řeč obžaloby a vznesl požadavek na trest smrti s odůvodněním, že Tiso neprojevil žádnou lítost a nejsou zde tedy žádné polehčující okolnosti, k tomu později řekl, že kdyby Tiso projevil lítost, tak si mohl zachránit život. Konec citátu

Víte co hoši, zameťe si před svým prahem.

260185

25.02.2012 22:47

Kdo vyzbrojuje gang nazvaný „Svobodná syrská armáda“?

RE: zkouška zbraňových systémů

l.leimas 90.?.?.?

Ruská politika a nátura byla vždycky stejná, v podstatě od dob Alexandra Něvského se Rus, ať mužik nebo bojar snažil o jediné. Nic nedělat, mít se dobře a "blbě" žvanit. A kdo je nutil k něčemu jinému, třeba k obraně země, jako například Alexandr Něvský, toho neměli rádi dokonce ho vypudili z Novgorodu. S odstupem času to vypadá, že ruský sen je najít si spojence, postrašit západ, pak udělat koňský handl, spojence prodat a mít se strašně dobře. [chechtot] Sen se dnes rusům naplnil, až na to že se nemají dobře a hrozí jim vojenská porážka.
Ale prodat prodat východní Němce a obejmout se s Amerikou byl i sen Berji. A můžete se na mne zlobit, ale přesně to udělal Gorbačov, jenom Jelcin ho trumfnul ten "prodal" i svazové republiky, tajné archívy a zlikvidoval většinu vesmírných projektů.
Všimněme si že oba argumentovali stejně, Gorbačov: spojenci sovětský svaz jenom vyčerpávají, jejich obrana nás moc stojí, bez nich nám bude líp a domluvíme se s Amerikou.
Jelcin: Rusko musí živit zaostalé republiky, ruský lid kvůli tomu chudne, bez zaostalých republik mám bude líp a budeme se kamárádit se západem. A ruský, dříve sovětský člověk tomu do poslední chvíle tleskal. Těšil se, jak se bude mí dobře až prodá poslední "tank" poslední kousek své země a bude se kamarádit s vysněným západem a Amerikou. To je podle mne důvod jejich chování k Jugoslávii i Libyi a jinde. Amerika jejich duši, duši koňkých handlířů prokoukla už dávno a připravila jim tu nejjednodušší pastičku. Proto také začali Američané zbrojit jak o život, kdo by odolal příležitosti zaříznout ruského medvěda. Ale byla to ruská lenost a prodejnost, která je do této situace dostala. Teď už jenom sklízí a hlavně budou sklízet plody své vlastní hlouposti, probudili se příliš pozdě a ještě ne všichni. Ani se mi nechce říkat dobře jim tak, doplatíme na jejich blbost všichni.

263998

27.02.2012 20:03

Kdo vyzbrojuje gang nazvaný „Svobodná syrská armáda“?

RE: zkouška zbraňových systémů

l.leimas 90.?.?.?

pro Ericha a Oracla, chlapci nebudu s vámi polemizovat na téma, které zakrátko rozhodne sama doba, stejně jako jasně vykreslila radostné zítřky lidu slovenskému pod vedením Mečiára a Sloty a jiných goril. [chechtot] [chechtot] [chechtot] . Možná jste si všimli že také ze Slovenska se neslo jak vám bude líp až se osamostatníte. Vím to, protože u nás v nádvorní četě dělá dost slovenských gastarbajtrů a všichni si blahobyt Slovenka chválí, a navíc jak rychle se dokázali naučit česky, to tu nikdy nebylo. Je vidět, že když je motivace jsou i výsledky. Ale nemusíte prskat my vás pod vedením současné vlády tryskem doháníme a možná i předbehneme [pláč] Ale to by sem snad ani nepatřilo, kdyby to v Rusku před lety nebylo stejné. Stejné řeči, stejné sliby, stejně zblblý národ, stejně prodejní politici. Jediný rozdíl mezi námi a Rusy je, že o Rusech, na rozdíl od nás a vás se ještě rozhodovat bude a jak to dopadne budou moct ovlivňovat i samotní Rusové. Tam se ukáže jak jsou stateční.
A Erichu s největší pravděpodobností jsem měl možnost mluvit s větším počtem Rusů, než kolik jsi jich ty kdy viděl, byli mezi nimi vlastenci kterých si vážím, ale i takoví od kterých by se i prase ušpinilo.
Takže, vím moc dobře co říkám a nemách chuť o tom s nikým polemizovat natož s tebou nebo oraclem.
Zrovna vy dva se Ruska zastávat nemusíte, oni si buď poradí sami nebo půjdou do kytek. Zatím, aspoň podle toho co vidím v bedně mají v rusku dost silnou, vlivnou a dobře placenou pátou kolonu. Řekl bych, že tam budou mít jako bonus také docela dost zaktkovaných záškodníků a sabotérů, záhadné výbuchy a katastrofy tomu nasvědčují. Budování takových buňek je specialita zejména Britů, jsou v tom mistři. No a Rusové budou mít co dělat. Podle mne se vzbudili z naivity nějakých 15 minut po dvanácté. Sami víme, že někdy stačí těch podrazáků docela málo a národ má velké problémy. Tak že počkáme a uvidíme. [smích]

264075

28.02.2012 19:54

Tajemství zmrtvýchvstání češtiny

husité

l.leimas 90.?.?.?

K článku jen něco málo k Husitům. Předně je nutno připomenout a připomínat, že člověk, který smí se zbraní ke králi a který navíc dostane od krále úkol, navodit v Praze tedy hlavním městě pořádek nemůže z být z principu nějaký trouba od pluhu. S nějakým nýmandem by se Král bavil tak leda prostřednictvím kata.
Takže, když šel Žižka zjednak pořádek na staroměstskou radnici, neměli konšelé žádnou šanci, královští jezdci, kteří jim měli jet na pomoc byli evidentně Žižkovi podřízení [chechtot] Proto milí ovčánci až budete uvažovat o úspěšné defenestraci myslete na to, že v čele té jediné vydařené byl velitel policie a vojska v jedné osobě. Navíc to byl člověk, který netrpěl zbytečným sentimentem a znal své řemeslo, jinak by nebyl králův oblíbenec. Protože Václav měl s pražskými konšely různé nevyřízené účty, je docela možné, že defenestace proběhla s jeho tichým požehnáním. Doložené je, že za pány konšely smutek nedržel. [smích] Co se týká těch profesionálů a neprofesionálů, husité měli nejsilnější a nejlépe vycvičené polní dělostřelectvo v Evropě. Dá se tvrdit, že bylo v té době zároveň i jediné. A dělostřelectvo považuji na bojišti za dost pádný argument [chechtot] .
Ale nedá mi nereagovat na téma přechylování ženských jmen. každý kdo umí česky ví, že se přechyluje kvůli skloňování a zároveň rozlišení rodu, čili abychom si rozuměli. Angličtina neskloňuje tedy nemusí přechylovat, místo toho používá členy nebo před každým jmémem uvádí mr, mebo mrs, případně se donekonečna ptá na pohlaví. "Hold každej má to svý". Všimněte si, že i čeština dnes zavádí nový gendr koretní titul evidentně inspirovaný angličtinou a to "zmr." a nejen pro ty, kteří mají s přechylováním a ohýbáním ženských jmen problém. Konec konců nikdo je dodržovat českou gramatiku nenutí, nechť neskloňují vůbec a budou mít po problému.

264156

01.03.2012 20:28

Situace kolem Íránu je stále hrozivá

RE: Jde o přežítí petrodolarů

l.leimas 90.?.?.?

Myslím, že tam jde o víc než petrodolary. Kdo drží Irán drží pod krkem čínskou ekonomiku a také může beztrestně ohrožovat jih Ruska. Vlastně Írán nemusí ani držet, stačí ho rozvrátit. Ropa do ČÍny přestane téct a banditi "potečou" do Ruska proudem.

264422

Do čerta, když už nechcete přechylovat a shlížíte se v angličtině a jiných jazycích, tak aspoň respektujte pravidla srozumitelnosti. Jestliže chcete psát o "ta Clinton" použijte aspoň vazbu "paní Clintonů, nebo "ministryně Clinton připouští", ale ne Clinton řekla, Clinton připouští. Podobně otravné bylo číst jaké boje probíhají v Homs, gramotný autor by použil vazbu "boje probíhají v městě Homs."
Jestli někomu dělá dobře psát jazykem asijské tržnice nic proti tomu, slovy klasika svatá vůle jeho, ale uvědomte si, že i v té super cool Anglii, sotva otevřete hubu už všichni ví kam vás zařadit a jaká asi částka vám krášli "výplatní pásku" . Ten kdo mluví jazykem metařů a počišťovačů nebude nikdy respektovaným občanem ani autorem.

264780

06.03.2012 20:07

Ruské prezidentské volby a zahraniční vměšování

RE: Putin

l.leimas 90.?.?.?

pěkně napsané

264781

20.05.2012 20:47

Poprava pro výstrahu

RE: .

l.leimas 90.?.?.?

Já ho budu obhajovat a to i kdybys se ohodil na hnědo od hlavy až k patám [chechtot] [chechtot] [chechtot] tak jako oranžoví partajní šéfové. Když pro nic jiného, tak proto, že nasadit na kohokoli z nás co si tady vyléváme dušičku stovku tajných, byl by dotyčný v base do týdne. Ale jsou i ostatní důvody, Jourová, Budišov, Vybíral Hanáček u všech byly stejné tváře a stejný scénář. Včetně řevu médií a ubohé lůzy ukřižuj ukřižuj ... Ale byly zase jiné případy padáky, které se neotevíraly, pouzdra na pistole, které nikdo nepotřeboval, za stovky milionů, "divná událost Drobil za rovnou stovku milionů, vila v toskánsku státní maturity, železnice dálnice, Janoušek a jeho parta a nakonec nefunkční internetové zdravotnictví za dvě miliardy. No a co policie a státní zástupci? No nic co by [chechtot] I lůza drží hubu, a média řeší kdy které hvězdičce vyběhly kozy, nebo bobr. Když je přece jenom zle, tak když je nejhůř a svědkové nestačí umřít, zasáhne hradní prozřetelnost. Jen tak na okraj když Němcová dostala žádost o vydání ke stíhání dvě hodiny před krabicovou scénkou, to musel mít někdo u policie dar předvídat budoucnost. Tak že brouku, až se zaloví i v modrém kurníku, nebo aspoň mezi hochy co spolu mluví, to už jede napříč barevným spektrem, tak pak teprv nebudu mít chuť ho obhajoat, nemyslím si že je horší než ostatní spíš budu věřit tomu kdo řekne, že tam mají být všichni.

269317

26.05.2012 08:46

Zajímavé otázky Miroslava Macka kolem břeclavské kauzy

RE: No nevim

l.leimas 90.?.?.?

"..... z Breclavi se stali stredem pozornosti, vec o kterou urcite nestali. "[chechtot]
No určitě nestáli a nestojí, dost na tom, že dojíždějící z Břeclavi začali na otázky co se to u vás děje, mluvit na pracovištích o tom, že i náhodná procházka do některých míst v určitou dobu znamená vyslechnout si na svou adresu multikulturně obohacenou češtinu a riskovat minálně pár modřina, nebo přeražený nos. I následné zjištění, že číslo 158 nepřijede ani chránit, ani pomáhat pak člověka kulturně obhatí, nebo vzpoměli na akci bývalého starosty, když v rámci povznesení minority nařídil přijmout jednoho do řad městské politicie, to byla nakonec ostuda i noviny o ní psaly [chechtot] [chechtot]
A že závěr vyšetřování je pro mnohé darem z nebes, to je také pravda. Závěr vyšetřování už nemohl "dopadnout lépe"

269706

28.06.2012 20:46

Svět se zbláznil. Ten, kdo bere, diktuje tomu, komu bere

to už tak ve světě chodí

l.leimas 90.?.?.?

připomeňmě si jak podle kronikáře krásně vysvětlil německý císař Jindřich III, svému spojenci českému knížeti Břetislavovi I. uložení nové daně Čechům a vlastně "světa běh", vzpomeňme na to nejen když se jedná o svaz částečně samostatných evropských zemí. Chovají se tak všichni politici.
"Králové mají zvyk vždy něco nového přidávati k předešlému právu; neboť není všechno právo ustanoveno v jednom čase, nýbrž skrze nástupce králů vzrostla řada práv. Neboť ti, kdo spravují práva, nespravují se právy, protože právo, jak se obecně říká, má nos z vosku a král má ruku železnou a dlouhou, aby ji mohl vztahovati, kam mu libo. Král Pipin učinil, co chtěl, ale neučiníte-li vy, co já chci, ukáži vám, kolik mám malovaných štítů anebo co zmohu ve válce"

271274

31.08.2012 21:20

Hysterie Pussy Riot nabírá v Rusku nebezpečné formy

RE: usama

l.leimas 90.?.?.?

ta nejednoznačnost překladuje právě to cool jak hlásila madona. Něco jako by v češtině byl název tvrdý šulek pro pánskou kapelu, každý ví co se tím myslí, ale oficiálně by to byl tvrdý váleček, dívčí kapela Mokrý kočičák by se taky formálně překládala jako namočený kocour, ale 96% populace ví, že kočičák není obyčejný kocour. Když chce Angličan říct kočka je s výraze pussy hodně opatrný. A když se řekne pussy riot tak ví svoje, mezi námi, nejvýstižnější překlad by byl "pí*čky výtržnice" Takových slov má každý jazyk dost. Nazveme-li v našich končinách policistku útočnou puškou, jen stěží ji přesvědčíme že ostrost jejího zákroku srovnáváme se samopalem. [chechtot] . Takže pussy rijot jsou úplně obyčejné "pušky" a netřeba o ních mluvit. Navíc za problémy s nimi si Ruské úřady mohou samy. V každé zemi na sever od afriky by už dávno byly za výtržnictví v lápáku. U nás by stačilo jít si veřejně a hromadně vrznout kamkoli, kde mají přístup nezletilí a je vymalováno. Nedej bože, aby si v Lídlu Mekce českých Mařenek, zkusila nějaká Dorota veřejně cpát kuře (spíš křepelku [smích] ) do díry. [chechtot] . Mastná pokuta a tři roky basy by byly téměř jisté. Řekl bych, že se Rusové mají už moc dlouho dobře a chtějí si zopakovat 17 rok, podobně dementně a bezzubě se Rusové a ruské úřady chovaly i za Alexandra II a pak dál, až do bolševické revoluce. Také to, že se vystoupení odehrálo právě v tomto chrámu není evidentně náhoda. Vyhodit do vzduchu ho nechal Stalin, ten jednal v duchu závěrů politbyra a kdo ho ovládal v roce 31 se tu už řešilo, je tedy taky jasné komu jeho obnovení v 90 letech pije krev. Když si prohlédnete fotky z muzea všimnete si zajímavě ustrojené postavičky v pravo u dveří. Nevypadá, že je tam náhodou. Drží transparent

274219

25.03.2013 20:18

Proč má Kypr problém

RE: Stále stejná píseň

l.leimas 90.?.?.?

podle současných ruských zdrojů, byl soudruh Lenin především defraudant, (česky tunelář) dosazený k moci ruským emigrantem, politickým dobrodruhem a agentem Německa který si říkal "Parvus" (původní jméno se dá vyhledat na netu)[chechtot] Lenin pak spolu s Trockým a ostatními hlavouny pomocí černého trhu a "staveb socialisnu" vyváděli státní peníze na zahraniční účty, aby měl prostředky na financování spřátelených politických stran a také pro potřebu financování vlastní partaje. Likvidovali se předvším nepohodlní svědkové, Frunze, Dzeržinský apd. Pochybuju, že by to Krupská nevěděla, jinak podle stejných zdrojů si vytunelovaných peněz uměla užívat i Rosa Luxemburgová
Nicméně soudím, že tato praxe se osvědčila a dnes je celoevropsky rozšířená. Jinak Lenin i Parvus začínali jako socialisti [smích] [smích]

287124

07.04.2013 16:20

Trochu poezie

RE: Nejhorsi je sebelitost!

l.leimas 90.?.?.?

No jak Rusové rozebrali svoje dějiny 20 století v seriálu "tajemství století" "tajny věka" se nedá říct že by byli na svou revoluční minulost extra hrdí.
Malý souhrn toho co říkají :
Krondštadští námořníci,chlouba ruského loďstva přestali v roce 1916 roce bojovat proti Němcům a utvořili rady (sověty) které prakticky paralyzovaly Ruské loďstvo v první světové na Baltu. Přesto všechno si ruské vojsko stálo v 16. roce dobře dáse prý říct že na vítězství. Tehdy zasáhl ruský emigrant, sociální demokrat, obchodník a agent Vilémovského Německa Alexander Lvovič Parvus původním jménem Israel Lazarevich Gelfand. Přes Gelfanda šly už před válkou peníze z Německa na podporu německých zájmů v Rusku, I revoluční a vlastenečtí baltští námořníci je dostávali a nejen oni. Asi jako dnes. Gelfand začal pracovat na revoluci v Rusku, která by vyvedla Rusko z války priti mocnostem Osy.
Podle autorů seriálu (je na Youtube)nebylo carské rusko zdaleka tak zaostalé, jak se dodnes tvrdí. Například poměr ztrát ve válce s Německem a Rakouskem byl 1,3: 1. Pro srovnání během akce Barbarosa to bylo trapných 12:1. Rusko také stavělo bitevní lodi, to sovětský svaz už nedokázal a první letadlovou "jako že " postavil až v šedesátých letech. Další vývoj známe Parvus zajistil převoz Lenina též sociálního demokrata přes Německo do Ruska a zaplatil mu kampaň která z něho přes noc udělala vůdce proletaríátu. Další vývoj je též známy z dějepisu, ale není až tak známo, že zatímco Lenin a jeho spolupracovníci byli navázáni na Německé soc dem a německé peníze, Trocký měl svou partu podporovanou zpoza velké louže. Proto také nepodepsal s Němci příměří o kterém rozhodl Lenin, ale to je známá kapitola. Stalin, který si získával prostředky na politickou činost doma organizováním loupeží nevěřil Leninovi ani Trockému. Toto bylo také důvodem těžké nevraživosti ve vedení státu dělníků a rolníků.
Po občanské válce potřebovali Leninovi bolševici peníze, ale nikdo s nimi nechtěl obchodovat. Tehdy na scénu přišel "Američan" ruského původu Armand Hammer 1898-1990, který ve věku cca 20 let navštívil Rusko a čtyři hodiny besedoval sám s Leninem. Výsledkem byl Hammerův monopol na vývoz zejména zlata diamantů a carských pokladů z Ruska,tento Hammer se pak stýkal se všemi sovětskými partajními vůdci včetně Gorbačova, který mu chtěl udělit titul Hrdina sovětského svazu. Hammer dokonce od ruského stranického vedení dostal originální raznice (puncovní značky) tak že mohl staré umění množit podle libosti.
Pašování cenností a celý černý obchod probíhal skrytě i před státními orgány SSSR, pouze v réžii špiček komunistické strany, tak že zatím co řadoví komunisti dřeli jak mezci, vrchnost kradla a bohatla, ale všichni ne, kdo moc věděl a nebyl mezi vyvolenými byˇpatřil ke špičkám (Frunze, nebo Džeržinský) záhy zemřel.

287785

pěkně napsané [smích]

303475

Káva pro Zvědavce

84

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 158 čtenářů částkou 29 366 korun, což je 84 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 5

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 7

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 0

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Měnové kurzy

USD
24,24 Kč
Euro
26,92 Kč
Libra
29,92 Kč
Kanadský dolar
17,60 Kč
Australský dolar
16,16 Kč
Švýcarský frank
25,21 Kč
100 japonských jenů
22,49 Kč
Čínský juan
3,40 Kč
Polský zloty
6,05 Kč
100 maď. forintů
7,77 Kč
Ukrajinská hřivna
0,90 Kč
100 rublů
34,55 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 924,27 Kč
1 unce stříbra
432,89 Kč
Bitcoin
227 600,84 Kč

Poslední aktualizace: 30.5.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?