Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 32 příspěveků, 5 různých jmén: <nic>, Bořivoj Pauk, Pauk, Servít, Snipper.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.05.2011 10:16

Karel Kryl – první mučedník 4. odboje!

Epitaf Karlu Krylovi

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

Prodejná nevěsta
(epitaf Karlu Krylovi)

Omšelý Kecal ohlupuje lidi
a zpychlý Vašek trousí rozumy
Dramatik Foltýn v "Hovorech" se vidí
jen básník nelže - vždyť to neumí ....


Bořivoj Pauk
jaro 1998Poznámka: Kecal - Miloš Zeman
Vašek - Václav Klaus
Foltýn - Václav Havel [smích]

245101

31.05.2011 12:32

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

Doplněk autora článku k poznámce editora i dalším

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

Nezávislé účetnictví státní pokladny již existuje - musí se jen zpodrobnit na podúčty "zakázek". Účtovat zakázku stačí jen do "umoření", tj.až výnosy vyrovnají náklady, případně po rozumnou dobu výnosů,pak se to shrne do "paušálu". Spory o to, co komu naúčtovat a v jakém poměru, musí řešit "ústavní" auditor nebo soud.Rozhodující bude saldokonto poslance (příjmy-výdaje) za to období, kdy zastupoval daného konkrétního voliče (je to tedy zároveň i saldokonto voliče v souladu s institutem "zastoupení" v obč. právu). Nevoliči se musí spokojit s tím, co na ně ve státní pokladně "zbude" - jako dosud.
Plýtvaví voliči (ať leví či praví) se brzy vyřadí sami z možnosti volit a tím i škodit - pokud se zavčas a rychle nepoučí. Tím automaticky poklesnou i konta jejich poslanců o hodnotu hlasů vyřazených voličů.
Celý tento systém je tedy nejen nejspravedlivější možný (žádné procentní kvóty a jiné partajní machinace) - ale i velmi poučný a občansky výchovný (na rozdíl od jednorázové a nenapravitelné kuponové privatizace).Z poslanců se stanou na politických stranách nezávislí advokáti svých voličů a i ve svém vlastním zájmu budou muset usilovat o všestranně výhodný konsenzus (jinak by si nevydělali).Už proto budou pečovat o to, aby stát nezkrachoval.

245184

31.05.2011 21:21

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Doplněk autora článku k poznámce editora i dalším

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

Tak znovu pro Serial loosera.
¨
Nechci a ani nepotřebuji hodnotit jednotlivé "zakázky", dokud na ně "mám". Ani Vy jistě nehodnotíte jednotlivé nákupy Vaší manželky, pouze sledujete stav rodinného účtu, abyste se nepřiblížil k debetu.Pak Vás teprve zajímá zpětná vazba, na co si příště máte dát pozor. Z pohledu voliče není podstatná celková návratnost celého projektu, nýbrž pouze jeho osobní alikvotní návratnost (resp. jeho saldokonto) za celou dobu, po kterou se nechal zastupovat svým konkrétním poslancem, jenž vlastně v této době hlasoval a jednal jménem tohoto konkrétního voliče (voličů). O celkovou ekonomiku všech projektů se musí starat především zastupitel - aby udržel ve hře své voliče a tím i sebe. Může tedy i rozumně riskovat - nikoli však beztrestně jako dosud.
Samozřejmě v případě války či přírodní katastrofy se přijmou vyjímečné zákony.
I každý rodinný dlouhodobý projekt musí být nutně vykompenzován dostatečnými příjmy, jinak se prostě musí stornovat.Nemůžete dát syna do Oxfordu, když na to nemáte.
Každý zastupitel (i jeho voliči) o to musí dbát. Když nedbají, budou mít smůlu. Je lépe, když vypadnou oni ze hry dříve, než zkrachuje celý stát jejich zásluhou. Rozumná rodina se zbytečně nezadlužuje a naopak si vytvoří rezervy předem a pak si může třeba koupit jachtu v Karibiku. Nenechá s rodinným majetkem hospodařit pubertálního narkomana.

Dnešní volič se rozmařilosti zastupitelů nemůže nijak bránit, proto všichni dlužíme již každý přes sto tisíc. V novém systému se můžete včas od gamblerů odpoutat a tím zůstat ve hře a ovlivňovat chod státu.

Novým zastupitelům nepostačí ulovit hlasy na vdušné zámky s tím, že "po nich potopa". Aby si udrželi své budoucí milionářské platy (odejmuté dnešním politickým stranám), budou si hlídat a chránit státní rozpočet jako svůj vlastní. Jinak si je nikdo nevybere a žádný lobista ani partajní sekretariát je nezaměstná.

245226

01.06.2011 02:59

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Doplněk autora článku k poznámce editora i dalším

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

Nemýlíte se.
Saldo zastupitele je tvořeno postupně z každého jednotlivého jeho hlasování - v závislosti na tom, zda byl pro záměr nebo proti a kolik dalších zastupitelů hlasovalo jako on. Již dnes jsou tato hlasování údajně dostupná - jsou však velmi hrubá (není vazba na jednotlivé "zakázky", pouze na celkové hrubé záměry, které se ani následně v čase nespřesňují a nespecifikují - jako je tomu v každé solidní firmě).Já také nejsem ekonom, ale nepochybuji o tom,že tovární výrobní plánovači a ekonomové to běžně zvládají a dokážou vám spočítat produkční saldo na každé jadnotlivé pracoviště a na každý fabrický produkt za libovolnou časovou jednotku. Dnes žádné saldo nikoho nezajímá, m.j. i z toho důvodu, že nikdo nemá takovou povinnost a neužívá se žádný software, který by to sledoval průběžně.
Možná i právě proto, aby zastupitelé byli v pohodě až do konce volebního období. Nemá je ostatně ani kdo odvolat (jako např. když odeberete plnou moc advokátovi) - protože neexistuje žádná informační vazba a tudíž ani důkaz o tom, kdo byl kdy a kým zmocněn. Byli zvoleni jako celek neadresnou a neidentifikovatelnou masou voličů. Slaboučká náplast "kroužkování" vůbec nic neřeší a ani nemůže.
Saldo voliče tedy bude alikvotním součtem sald všech jím zmocněných zastupitelů za období, kdy ho zastupovali.
Pokud jde o smolaře voliče, kteří "vsadili na špatného koně",ti musí kajícně počkat, až jimi způsobenou ztrátu někdo lepší nahradí (pokud ji nenahradí sami přímo z vlastní kapsy) a bude jim velkoryse odpuštěno a dovoleno zase volit - bude-li naděje, že zmoudřeli.
Pojmy jako "objektivita voliče" nebo "bránění spolčování poslanců" nemají žádný význam - jediným objektivním kritériem je stav státního účtu - bez ohledu na to, zda byl dosažen spřízněnými skupinami poslanců či jednotlivými individualitami. Mne také nezajímá, jakého vyznání je můj advokát či správce majetku, důležité je pouze to, zda mi pomáhá či škodí a na to stačí kupecké počty.

245243

01.06.2011 11:51

Vítejte do násilného světa pana Hopey Changey

RE: Kaddafi-nevinne jesne?

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

Pane poláku, kdo vycvičil Vás předtím, než jste začal chodit něžně cinkat klíči v listopadu 1989 ? Nebo jste byl tehdy udatným lidovým milicionářem ?

245268

01.06.2011 11:56

Vítejte do násilného světa pana Hopey Changey

RE: Kaddafi-nevinne jesne?

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

Vážený soudruhu,
proč už dávno nebojujete za lidovou džamáhíríji jako komunističtí dobrovolníci ve Španělsku ?
Kdo platí za Vaše duchovní pšouky Vás ?

245269

01.06.2011 12:07

Vítejte do násilného světa pana Hopey Changey

RE: Hranice 1967

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

(Cenzurováno - neurážejte diskutující. Editor)

245270

01.06.2011 12:26

Žádní důchodci - žádný důchod: nebo obráceně?

RE: Jak to, že na západě je mládež levicová a u nás pravicová

Bořivoj Pauk 90.?.?.?

Pokud to myslíte vážně a nikoli pokrytecky se chcete sami dostat ke korytům (pouze natřeným na rudo) kolik jste si už založili kibuců, abyste nám všem ukázali, jak ta vaše přímá demokracie a komunizmus vypadá v praxi. Lépe brát druhým už vytvořené a žvanit na schůzích, než sami něco pořádného v potu tváře vytvořit.

245271

02.06.2011 13:21

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Doplněk autora článku k poznámce editora i dalším

Pauk 90.?.?.?

Nejsem řešitelem projektu, nýbrž pouze jeho zadavatelem a sponzorem (do výše až několika milionů)
Nikdo Vám nebrání vymyslet vlastní zadání projektu či dokonce vlastní řešení - namísto jalových kverulantských a provokačních připomínek.

245323

02.06.2011 13:34

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Praktická poznámka

Pauk 90.?.?.?

Realistovi XYZ:
Konečně inteligentní a neškodolibý dotaz.
Konzultoval jsem problém s několika bankovními manažery a ujistili mně, že každý standardní bankovní software je schopen s nepatrnými úpravami vstupů a výstupů volební agendu zajistit jak s internetovým přístupem, tak klasickým přepážkovým a s papírovými výpisy z voličských i zastupitelských účtů. Samozřejmě by nešlo o reálnou měnu, nýbrž virtuální - takže nevytunelovatelnou. Pokud bychom už nemohli věřit bankám, tak se na to rovnou vykašleme a obnovme čistý komunizmus, kde jak známo zaniknou peníze a nebude komu co závidět ani co vytunelovat.

245324

03.06.2011 13:00

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Doplněk autora článku k poznámce editora i dalším

90.?.?.?

Je vidět, že jste ten můj původní článek nečetl, nebo velmi špatně a že podnikáte v reklamě.
Co si spočítáte analyticky či exaktně, je Vaše věc. Stav Vašeho účtu je veličina lapidární - bez ohledu na to, do jaké pomyslné kategorie si svoji bohulibou (leč lidmi placenou) činnost zařadíte.
S Mazánkem se můžete soudit, pokud jste schopný svoje názory a tvrzení dokázat (což je určitě těžší, než vymyslet plakát).
Anebo si založíte firmu vlastní a budete svým vlastním Mazánkem.
Nevím, kde berete tu jistotu, že feudalizmus je ve všem nutně horší a méně výkonný. Ostatně náš předešlý socialismus nebyl nic jiného.
Již v rámci stávající diskuze jsem někomu napsal, že smolař volič, který vsadil na špatného koně a upadl do debetu, musí kajícně počkat, až jeho chybu někdo schopnější napraví (pokud ji hrdinsky nenapraví z vlastní kapsy sám)a pak mu může být milostivě odpuštěno a dovoleno volit nadále.Ostatně Váš návrh je v podstatě totéž v bleděmodrém (na co bude voliči dobrý jeho hlas, když se nikomu nezapočítá). Já osobně rozhodně nechci platit např. za Vaše reklamní nezdařené experimenty, zatím bohužel musím a považuji to za porušení mých základních lidských práv.
Je hezké, že navrhujete kratší volební období než čtyřleté,
zatímco já požaduji období trvalé a průběžné - tedy v reálném čase.
Do pekla si cestu nevydláždím v žádném případě. Nehodlám se na stará kolena cpát mezi ty "Paka" Dr. Schwarzenberga. To bych pak spíše využil Vašich služeb.
Ti bankovní manažeři, se kterými jsen jednal já, se možná vyznají v software lépe, než Vy, byť možná neumějí rozdávat smajlíky.

245396

03.06.2011 15:44

Španělé zažehli evropské protesty

Zbytečné, jalové a plané žlučovité lamentování.

Pauk 90.?.?.?

Račte si kliknout na:
http://www.seaplanet.eu/index.php/cs/souvislosti/1...

245405

03.06.2011 16:16

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Metodika hlasování je jen část problému

90.?.?.?

Zkuste prosím jmenovat alespoň jediný projekt
a částku, kterou byste byl ochoten na něj obětovat.
Rád se k Vám přidám.

245413

03.06.2011 18:00

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Informačně technologický problém

90.?.?.?

Jakou politickou funkci zastáváte a jak dlouho již?

245424

04.06.2011 12:01

Právní stát je spoluvlastnictví občanů nikoliv kořist politiků

RE: Doplněk autora článku k poznámce editora i dalším

90.?.?.?

Chvála Bohu.

245473

Děkuji za příspěvek ze Slovenska (zkuste to šířit i tam).
Omezení (byť i dočasné) volebního práva předpokládá a popisuje i tento článek: když se volič (zmocnitel) dostane do svého osobního debetu, je vyloučen z hlasování a jeho dosavadní hlasy se anulují až do doby, kdy buďto on sám nahradí svůj díl škody jím způsobené ("vykoupí se") nebo musí počkat, až to společným úsilím dosáhnou ostatní (nevyloučení) voliči tím, že se státní pokladna něčím doplní, aby nebyla v debetu.
Zavádět jiný parametr zásluhovosti, než stav účtu (jak osobního, tak společného) bych si netroufal, jak chcete měřit "zásluhovost" jiným způsobem, než tak, že ji nějak finančně oceníte. Sovětští občané, ověšení medailemi z války a z budování komunizmu, si za ně dnes nekoupí ani rohlík.

245779

15.06.2011 12:21

Pravici nebo levici

Zlaté časy kolektivizmu a prvobytně pospolné společnosti v jeskyních

90.?.?.?

Také se vám, jako autorovi (mimochodem - čímpak se asi živí anebo kdo ho živí) stýská po socializmu, kde každý nejen mohl, ale přímo musel pracovat nebo alespoň práci předstírat, chodit radostně mávat do prvomájových průvodů, na schůze ROH i KSČ, správně politicky se angažovat a za to všechno mu lokajové vrchnosti nasypali denní dávku do žlabu či koryta a do televize pustili nezávadný a socialisticky výchovný program. Kteřípak ďáblové za tím stáli tehdy? Nebo to byli ti stejní židobolševici, jako jsou podle autora dnes ?

246072

16.06.2011 16:19

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: Spontánost

90.?.?.?

Stejně primitivně, jak revoluce začínají - tak většinou i končí - poznáním, že tudy cesta nevede a ani vést nemůže - pro pubertální nevyzrálost revolucionářů - snadno zneužitelných demagogy a diktátory všeho druhu. Myšlení bolí, viz též:
http://www.seaplanet.eu/index.php/cs/souvislosti/1...

246176

16.06.2011 16:33

Tragické selhání „post-komunismu“ ve východní Evropě

RE: Zbytecne cerny clanek

90.?.?.?

Kdo jsou "obyčejní lidé" ? Ti, co čekají, že po rodičích se o ně bude starat stát a pravidelně jim sypat krmení do psí misky či siláž do žlabu - a oni budou jenom bučet, když mají hlad, užitku žádného nedávajíce - jen hnůj - a to ještě jedovatý.
Voz též http://www.seaplanet.eu/index.php/cs/souvislosti/1...

246177

16.06.2011 16:35

Kdo vlastní TV média

RE: Jak se vyrábějí mainstreamové zprávy:

90.?.?.?

Soudruzi proletáři, proč si dávno nezaložíte televizi vlastní?

246179

16.06.2011 16:44

Pravici nebo levici

RE: Zlaté časy kolektivizmu a prvobytně pospolné společnosti v jeskyních

90.?.?.?

Proč se dosud chováte jako člen stáda, který potřebuje neustále nějakého baču? Nikdo Vás do ničeho nenutí, jen stále někoho napodobujete a pak zklamaně nadáváte.

246180

16.06.2011 16:59

Nevěřím na spontánní revoluce

RE: ...revoluci vždycky

90.?.?.?

Už jste zapomněl jen uvést číslo Vašeho účtu, kam Vám mame posílat příspěvky za Vaše duchovní pšouky, které nikdo jiný nezveřejní.

246182

16.06.2011 17:03

Sociální parazité

RE: Hodnocení článku

90.?.?.?

Ještě bych dodal: typicky ruské blouznění - špatně vydestilovanou vodkou odkojené, slepotu působící. Stačí se do Ruska zajet podívat.

246183

16.06.2011 17:09

Církevní majetek

RE: K cirkevnimu majetku.

90.?.?.?

Raději nám popište, jak poctivě nabyla majetek Vaše rodina a kolik jste dosud odvedl na daních ve prospěch pracujících.
Kolik jste dal některé církvi či na charitu Vy sám, "odborníku"?

246184

16.06.2011 17:36

Pokr

RE: izrael

90.?.?.?

Milý René, ty jsi asi taky "pozdě vytažené".

246185

16.06.2011 18:00

Britský azyl pro hodného teroristu

Král - stálý bojovník proti sionizma, imperializmu, plutokracii atd.

90.?.?.?

Sodruhu majore Králi (vaše krycí jméno). Jen tak dál, Váš kolega ve zbrani, kpt. Minařík.

246189

05.07.2011 15:53

Deset tezí Thilo Sarrazina

Když dva dělají totéž, není to nikdy totéž

Servít 90.?.?.?

Pan editor srovnává nesrovnatelné: např. asiaty s araby.
Nevšiml jsem si, že by asiaté šířili budhismus, šintoismus či jiná jejich náboženství "ohněm a mečem" jako právě islám, který to činí nepřetržitě od svého založení mohamedem jeden a půl tisíciletí, bez jakéhokoli projevu vývoje a tolerance. Nic na to namění ti leniví a nedostatečně agresivní islamisté, kteří ve svaté válce islámu budou tak či tak připočteni k prorokovým nepřátelům a zrádcům. Je velký rozdíl mezi tím, kdo mírumilovně "kšeftuje se snahou o výdělěk" a tím, kdo se někam chce vetřít jako trojský kůň za cenu dočasného strádání, aby o to více později oslavil Proroka. Z tohoto hlediska jsou čínské čtvrti kdekoliv na světě nevinné mateřské školky - i když se jejich obyvatelé občas mezi sebou v důsledku ponorkového efektu poperou.

247397

27.08.2011 10:14

300 let spiknutí

Spiklenecké teorie miluji, jsou velmi zábavné

Pauk 90.?.?.?

Spiklenecké teorie vytváří právě ti, co žádného spiknutí nejsou schopni, přestože by hrozně rádi byli, ale chybí jim elementární logika. Ke krátkodobým spiknutím (v reálném čase) je nutný protivník, kterého chci zbavit moci, vlivu či života a zaujmout jeho místo za pomoci podřízených spiklenců, očekávajících podíl na vítězném spiknutí (pouhá nenávist či závist nestačí). Dlouhodobé spiknutí (delší, než jedna generace spiklenců, vyžaduje již motivaci téměř genetickou (mravenci, včely), nebo alespoň ideologickou (islám, sionismus). Stále je tu ale problém organizační, informatický i motivační (motivace může přes noc zmizet - jako chřipka). Kdo se zabývá informatikou, tak ví, že udržet v chodu tak složitý hierarchický systém je nad síly i těch nejlepších počítačů (a to nemají lidské slabiny a slabosti).
Takže u pohádekmilovných autorů či záhadologů je vždy přání otcem myšlenky. Nabízím mnohem kratší, a o to zábavnější úvahu či fejeton na toto téma:
Tak jsem si říkal, co bych dělal já na místě židovského patriota v Izraeli, abych vůbec přežil já i můj národ v zemi, zaslíbené Jahvem mým (fiktivním) předkům, obklopené mnohem početnějšími semitskými příbuznými národy arabskými, které nás nemají rády od těch dob, co praotec Abrahám vypudil svého nemanželského syna Ismaele, od něhož arabové odvozují svůj historický původ. Příbuzní jsou tradičně chudobnější a o to populačně zdatnější, navíc se netají přáním na likvidaci všech židů. Totální válka (jaderná) by byla sebevražedná - tak zbývá jediné možné řešení - obrátit zájem i zášť milých příbuzných jiným směrem, třeba do bohaté Evropy, plné „nevěřících psů“, ostatně už tam jednou muslimové byli, (Maurové ve Španělsku, Turci v jihovýchodní Evropě), takže tam trefí. Naší baštou jsou Spojené státy, tak tou jejich zas může být Evropa. Gojové nás podpoří všechny. K tomu jim musíme trochu napomoci - zastavit politickou, vojenskou i kulturní integraci Evropy, rozložit NATO, zapojit Rusko. To si vezme se svými soudruhy na starost náš člověk Pružinskij, křesťanský husitský našinec, který navíc obličejem žida ani trochu nepřipomíná (bohužel o to víc jeho syn). Také pár jiných politiků a novinářů nám pomůže žabomyšími hádkami o politické korektnosti, toleranci a nacionalizmu. Němci už k tomu významně (byť i možná nezáměrně) přispěli holocaustem našich předků a jejich vypuzením z Evropy. Tím vytvořili životní prostor a podmínky pro imigraci muslimů, a to i na místa Němců, „hrdinsky“ padlých v jejich boji proti židobolševizmu. Dobře jim tak ! Muslimové si tam mezitím s předstihem postaví mešity a minarety, třeba i ve Vatikánu (aspoň je nebudou muset stavět v Jeruzalémě). Až slavnostně (spolu) založíme Palestinský stát, bude už jenom potřeba zřídit konzuláty, obchodníci už tam dávno ...

Automaticky kráceno

251988

27.08.2011 10:36

Lež a nenávist musela zvítězit nad pravdou a láskou

Hlavně se přít o lejno, a to až do krve, bez návrhu řešení.

Servít 90.?.?.?

V tomto národě jsou miliony analytiků a diagnostiků, ale syntézy schopných terapeutů by napočítal na prstech jedné ruky. Chcete opravdu změnu (a víte vůbec jakou?) - nebo se chcete jenom nekonečně žlučovitě hádat ? Zajímejte se o "Právní stát":

http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik

251989

27.08.2011 11:38

300 let spiknutí

RE: Spiklenecké teorie miluji, jsou velmi zábavné. Dokončení textu.

Pauk 90.?.?.?

My pak papeži přátelsky poradíme, jak mají křesťané (mimochodem u nás vzniklí a založení), co nejlépe s muslimy vycházet. Za to se přestaneme tolik kamarádit s protestanty, kalvinisty a husity, aby na nás katolíci vzpomínali v dobrém. No, a kdyby snad chtěli němečtí neonacisté v budoucnosti antisemitský holocaust reprízovat (tentokrát proti našim semitským bratrancům) - tak aspoň arabové na vlastní kůži poznají, co to doopravdy je – a Němci budou vzpomínat: „zlatí židi, proč jsme se jich tehdy zbavovali“.
Šalom, salam aleikum, pochválen (žid) Ježíš Kristus.

251999

28.08.2011 14:28

300 let spiknutí

Vážení analytici bez schopnosti syntézy a hlavně návrhu řešení.

Pauk 90.?.?.?

Ať už je váš vztah k židovské inteligenci jakýkoli, postrádám u vás sebemenší návrh budoucího postupu (pokud ovšem cudně nemlčíte o "konečném řešení židovské otázky"). Očekával bych tedy nějaký chytrý protitah (např. preventivní výstavbu kafilerií na hygienickou likvidaci miliard mrtvol zavražděných "Vládci"), nebo založení typicky českých kolaborantských spolků pro přežití v soudružské spolupráci. Což takhle nasadit na ně české útočné kapsáře ? Nebo spisovatele petic a trestních oznámení ?
Že ještě nikoho nenapadlo udělat si pořádek aspoň na svém hnojišťátku předtím, než nám ho "Vládcové" vymetou ?
Pokud tím váš intelekt nepohrdne, přečtěte si článek "Právní stát" na Seaplanet:

http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik

252082

13.10.2011 12:09

O morálce v tržním hospodářství

Nestrašte kapitalizmem, je to jen jeden z podsystémů životodárného TRHU

Snipper 90.?.?.?

Nic jiného, než úplná změna globálního volebního systému, nepomůže:
Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989? Dovršením Února 1948. Tehdy byl uloupen majetek za biliony, avšak „revoluční" (neústavní) cestou. Tak si to soudruzi a jejich „prognostičtí“ superagenti oposmluvně „zlegalizovali“ pomocí jednorázové, účelové a umělé „strany modrého ptáka“ a „oranžového levého padělku“ namísto bývalé ČSSD. „Lůze" rozdali kuponové knížky, vrátili zničený majetek několika přeživším restituentům (včetně ochočeného mouřenína Havla). Teď rafinovaně svádí všechno svinstvo na ekology, restituenty, pokrokáře, eurofily, zprostituované katolíky, (nikoli však na jim spřízněné voliče KSČ) a každý volič je jim dobrý v jejich absurdní opofrašce: „Každý chvilku krade pilku“. Ohánějí se"standardní parlamentní“ kleptokracií (superagenta a opravdu, ale opravdu vlastizrádce Pružinského, která je pro něj „opravdu tím nejlepším možným řešením“). Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly (TGM).Viz návrh: "Právní stát" na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-oban-nikoliv-koist-politik dále „Demokracie jako náboženství“ Andrease Poppa na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/vzdlavani/330-andreas-popp-o-demokracii-novem-naboenstvi

255098

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 0

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 2

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 1

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,20 Kč
Libra
29,14 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,17 Kč
Švýcarský frank
24,19 Kč
100 japonských jenů
21,03 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,84 Kč
100 maď. forintů
7,24 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,78 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 175,25 Kč
1 unce stříbra
496,96 Kč
Bitcoin
396 342,70 Kč

Poslední aktualizace: 29.11.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?