Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 238 příspěveků, 4 různá jména: Roman, Roman Sláma, ROMAN1, RSČMS.

Stránka: 1 2 3

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

26.03.2014 08:24

Nová Sobotková vláda ještě horší než ta předchozí

Mohu Vás uklidnit

ROMAN1 85.?.?.?

Republikáni v těchto eurovolbách opět kandidují. Ovšem BEZ Sládka, který v minulosti svým chováním stranu těžce poškodil. Program však mají v podstatě stále stejný - NE Evropské unii v současné podobě, ČR jako most mezi Západem a Východem (snad se časem připojí i Slovensko), odchod z NATO, pryč ze sféry petrodolaru a impéria dluhů. Že to více než 20 let většina voličů odmítá je sice smutné, ale není to důvodem pro změnu názoru. Pravda nebývá demokratická.

307384

27.03.2014 15:07

Dopis NE Bruselu - Národní demokracie předsedovi Státní rady Republiky Krym

Drobná nepřesnost

ROMAN1 85.?.?.?

Pan Bartoš a pan Zemánek se rozhodně mýlí v tom, že snad jsou jediná partaj, která v současnosti vyjadřuje Rusku podporu ohledně ukrajinsko-rusko-krymské krize. Jsou i jiné strany, které se netají svými postoji i sympatiemi k oné mainstreamově proklínané velmoci. Neboť vědí, na čí straně je tentokrát pravda.
Pouze to nedělají tak okatě a necítí přitom potřebu lézt komukoliv do zadku. [zahanbení]
Jsou přesvědčeni, že tajné služby obou znesvářených stran to zaregistrují tak-jako-tak. [vyplazený jazyk]

307457

28.03.2014 09:30

Tři, kteří stvořili válku

RE: Tři

ROMAN1 85.?.?.?

L.I.Brežněv kdysi razil doktrínu "omezené suverenity", kterou uplatnil v případě Československa v roce 1968. Karel Kryl tehdy zpíval o pěstním právu. SSSR (Rusko) jsme vnímali jako říši temného zla a Ameriku jako pochodeň naděje... [zahanbení]
Pak se po domluveném loutkovém divadle "zlo" vzdálilo směrem na východ... a zjevilo se ze západu! Důkaz, že Země je kulatá [smích] .
A také důkaz, že podstata lidstava se za desetitisíce let nezměnila, pouze jeho technická výbava. Pazourky, kyje a pěstní klíny nahradily letadlové lodě, rakety a jaderné hlavice. Kdo jich má víc (a větších) - je KING. Všechno ostatní jsou pouhé keci. [pláč]

307501

28.03.2014 14:50

Dopis NE Bruselu - Národní demokracie předsedovi Státní rady Republiky Krym

RE: Nejste vy ten, co tu strašil jako Bovaryová a který oxidoval i na IVTT

ROMAN1 85.?.?.?

Obávám se, že o skutečném pozadí událostí roku 1968 v tehdejší ČSSR víte velký kulový... [oči v sloup]

307520

Ani k tomu nedojde. Jak známo, ruské tanky nesplňují unijní normu E5 o emisích výfukových plynů. Tudíž nedostanou zelenou nálepku a nebudou tak do EU vpuštěny. V opačném případě je čekají tvrdé pokuty a "sankce", které ovšem zaplatíme všichni...

307815

04.04.2014 14:10

Brusel chce umožnit spekulativní rozkradení penzí

RE: Stále opakuji

ROMAN1 85.?.?.?

Obávám se, že zvolením ozubeného Subotky & StBureše prostí Češi nepochopili nic. Pouze v zoufalém pudu sebezáchovy lavírují ke každému, kdo proklamuje záchranu a tváří se u toho náležitě sebevědomě. Ale velké ryby potřebují i hodně žrát, a po vylovení "potěru" i středních čudel se začnou požírat navzájem. Ostatně, už to nyní začíná a ani to tak dlouho netrvalo. [velký smích]
"Stát", resp. vládnoucí garnitura je pouhou servisní službou triumvirátu zločineckých organizací, v čele s bankami v globálním působení.
Ti banksteři nepotřebují vaše peníze. Mají vlastní a v případě nutnosti si vytvoří jakékoliv další. Z ničeho, fiat-money. Co chtějí skutečně, jsou vaše REÁLNÉ majetky, vaši pracovní sílu, váš životní prostor... a vaše životy! Metodou postupné interakce. Výměnou za NIC, tedy v konečném součtu. Současné vlády globalistické orientace tomuto postupu dodávají pouze legální (a legislativní) rámec. Jedno, jestli se vydávají za pravici či levici.
To je alfa & omega všeho, z toho vycházejte a u toho musíte také končit. Všechno ostatní je jen vypouštění mlhy.

307893

05.04.2014 15:38

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

RE: Pomotaná fakta 1920, 1939 až 1945

ROMAN1 85.?.?.?

S tím utajováním původu revolucionářů z VŘSR (a toho kdo je financoval) to bylo vždycky velmi zvláštní a svědčí to o jediném. Ti, co to tehdy rozehráli, vládnou i dnes - skrz banky a korporace.
Jinak, SSSR měl mezi světovými válkami přidělenou úlohu šiřitele bolševických revolucí, pod kuratelou vyvolených, do Evropy i do celého světa. Tlačila jej k tomu III. bolševická internacionála v čele s Bronštejnem-Trockým. Jenže zaostalá země, kde zítra znamenalo včera (nebo naopak?) na to zkrátka neměla hospodářskou, politickou, ani vojenskou sílu. A mezi křesťansky založeným obyvatelstvem Evropy tehdy ještě panovalo obecné povědomí o propojení bolševického hnutí s cíly světového židovstva. A tak se pro špatnou přípravu nepodařilo tyto revoluce vyvolat, případně měly krátké trvání /Maďarsko-Slovensko, Bavorsko, tzv. republiky "rad"/
Mezitím se intrikami a úskokem zmocnil vlády v SSSR Stalin a jeho klika. Stalin byl principem svého myšlení "Euroasijec", a tak dával přednost přímé vojenské okupaci připojených satelitních zemí, před koloniálním zřízením s dosazenou loutkovou vládou (což je zase princip myšlení tzv. Atlantistů). Stalin si byl zároveň dobře vědom skutečných možností SSSR v otázce šíření "světové revoluce", a tudíž toto dilema vyústilo k rozkolu Stalina s vedením III. (žido)bolševické internacionály a tedy k její fyzické likvidaci. Stalin potom přesměroval hospodářskou politiku SSSR k autarktnímu zaměření, po vzoru tehdejších USA. Tímto mezinárodní finanční kruhy začaly ztrácet svou kontrolu nad SSSR. A tak bylo v Evropě následně dopomoženo k moci Adolfu Hitlerovi a jeho ideologii nacionálního socialismu - jako protiváhy k internacionálnímu bolševismu sovětského typu. Zároveň byly učiněny všechny kroky poštvat tyto dvě podobné levicové ideologie proti sobě ke vzájemnému sebezničení a tím i k oslabení a redukci křesťanského obyvatelstva Evropy. V jistých kruzích totiž panovala oprávněná obava, že nacionálněsocialistické Německo se spojí se Stalinovým Sovětským svazem do jednoho bloku, což by bylo smrtelné nebezpečné pro Euroatlantické země, již tehdy plně v područí nadnárodního bankovního kartelu. Rozbuškou se mělo stát právě Polsko, resp. tzv. polský koridor k Baltickému moři.
Takže ano - Polsko bylo nakonec obsazeno a vymazáno z mapy, ale bylo to Pyrhovo vítězství. Stačilo vypovědět válku pouze jedné straně (Německu), a následně přesvědčit Stalina, že další na řadě bude ze strany III.říše Sovětský svaz. Dál už je to poměrně známá historie...

307950

05.04.2014 15:43

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

Paralely

ROMAN1 85.?.?.?

Dnešní situace s Ukrajinou až příliš připomíná tehdejší stav při dělení Polska. Bude-li UA po ztrátě Krymu přivtělena do kurately IV. říše - EU, (ať již včetně východních oblastí či bez nich), dojde k odstranění dalšího "nárazníkového" státu mezi velmocemi - jako v případě Polska 1939. Po ztrátě pobaltských republik a Gruzie se Rusko dostává do stále těsnějšího sevření zeměmi NATO, bez jakýchkoliv neutrálních zón. V podstatě zbývá Lukašenkovo Bělorusko - o jeho zničení usiluje Západ nepřetržitě. EU je tlačena USA k hospodářské válce proti Rusku a s neuvěřitelně rusofobní vládou v Kijevě, jezdící si pro instrukce do Washingtonu a Brusele - to je horký sud prachu hrozící explozí.

307951

07.04.2014 07:37

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

RE: Pomotaná fakta 1920, 1939 až 1945

ROMAN1 85.?.?.?

Ano. [chechtot]
Léčím se tím, že v dnešní prolhané době vyhledávám zatajovaná fakta z historie. Ne ovšem té, kterou nám režimy nalévají do hlavy - od mala ve škole a potom až do smrti mainstreamem. Protože ve znalosti SKUTEČNÉ historie spočívá klíč v pochopení dneška. Proto ta fakta každý režim (a ten dnešní obzvláště) úspěšně překrucuje k obrazu svému. Pročpak asi?
Vám doporučuji totéž. Možná by jste se vyléčila z obluzení politické korektnosti, multi-kulti, etc., případně přestala útočit na ty, kteří se snaží vyplnit úmyslně vytvořené historické díry v povědomí jiných. Vaše poznámka bez špetky argumentu (i ty jiné, předchozí) o tom vypovídá.

308064

07.04.2014 08:20

Západ, Rusko, Ukrajina – historie a dnešek

RE: Koncentráky jsou britským vynálezem.

ROMAN1 85.?.?.?

...přezdívaný po I.WW vlastními občany Impéria jako ŘEZNÍK Z GALLIPOLLI...

308066

07.04.2014 15:27

Do světa se vrací válečný stav

Zmatení pojmů

ROMAN1 85.?.?.?

Základem "lásky" k Palestincům NEMŮŽE být antisemitismus - to bychom si museli napřed ujasnit, kdo jsou vlastně ti SEMITÉ. Ti konvertiti to ale nejspíš nebudou... [chechtot]
Rovněž o rasizmu těžko hovořit: Ž/židé ani Palestinci nejsou černoši či mongoloidé, a pokud se vyhneme pojmu etnikum, tak se nedá mluvit ani o antietnicismu. Ostatně, extrémně etnocentrické náboženství je jen jedno, a islám to není. Hádejte které? [mrknutí jedním okem]

308085

10.04.2014 18:55

Do světa se vrací válečný stav

RE: Zmatení pojmů

ROMAN1 85.?.?.?

Abych vaše tirády shrnul do několika slov:
Antisemité dnes nejsou ti, kdo nemají rádi židy - ale ti, KOHO nemají rádi Židé. Rasismus je účelová nálepka, cejch jenž se vypaluje každému nepohodlnému podle potřeby, a vaše teorie o původu celého lidstva z Afriky (a z opice) jsou dávno vyvráceny - jen o nich neomarxisti zakazují mluvit. Největším zlem ve světě je dnes obecné používání dvojího až trojího metru - na cokoliv a kohokoliv. Opět, hádejte čí je to agenda? Jinak vaše cholerická reakce svědčí o tom, že jsem se pravděpobně "trefil do černého".
No fuj, zase ten rasizmus... [zahanbení]

308264

11.04.2014 10:29

Do světa se vrací válečný stav

RE: Zmatení pojmů

ROMAN1 85.?.?.?

Ne, s nějakými potížemi se zřejmě potýkáte vy, jinak by jste nezačala invektivou. Kompenzujete si tím něco? Obviňujete mě z nějakých -ismů a čekáte, že se budu hájit - podle zásady: "Kdo se obhajuje, je už z poloviny vinnen." Podsouváte mi zde něco, a potom s tím polemizujete. I to je profláknutá taktika levičáckých neomarxistů z Frankfurtské školy.
Vážená, pozor na to: Kritická teorie je hra, kterou mohou hrát i dva!

K vaší vývojové teorii, kterou do vás někdo nalil na VŠ, jenž dnes většinou bývají plné zednářů a moderních levičáků: Připusťme na okamžik, že máte pravdu a ke vzniku veškerého lidstva došlo v Africe z nějakého praprimáta a bez zásahu zvenčí. Dobrá. A jak to, že se z takového předka vyvinuly 3 zásadní lidské rasy (v mnohém dost odlišné, a to nejen po tělesné stránce), a bezpočet různých etnik? Odlišnost je i v průměrném intelektu daných ras, o tělesné proporcionalitě nemluvě. Tím není řečeno, že je ta či ona rasa horší či lepší - je prostě jen JINÁ a soužití odlišných etnik, neřku-li ras, způsobuje v drtivé většině nepřekonatelné problémy. Každá rasa má na zemi své místo, tam kde se vyvinula, a migrace či promíchávání bylo a je škodlivé, tudíž nežádoucí. Copak ty proměny vašeho společného prapředka asi způsobilo a proč? Chápu, že slovo RASA vám způsobuje vyrážku po těle, (vy asi znáte jen pojem rasizmus), ale když se tomuto pojmu nevyhýbáme u zvířat, např. u psů, proč se tak ostýcháte je používat u člověka?
Vážená, pokud přijmu vaše závěry, že jsme si všichni rovni (v jakém smyslu, a co je to podle vás rovnost?), poněvadž máme údajně společného prapředka, tak to můžeme jít i hlouběji do historie (nepleťte si to s hysterií!). PROČ JSTE TAK SKROMNÁ? Můžeme se vrátit do druhohor k dinosaurům, nebo vlastně až na počátek do starohor - k jednobuněčným organismům. Zjistíte tím potom, že jste si vlastně rovna se žížalou, žábou nebo mouchou domácí. [chechtot]

Malý slovníček pojmů pro vaši informovanost:
cholerický = vznětlivý, prudký
mongoloidní rasa = ŽLUTÁ rasa lidstva (např. Číňané, Japonci)
negroidní rasa = ČERNÁ rasa lidstva (Afričané za střední a jižní Afriky)
europoidní rasa = BÍLÁ rasa, tj. rasa původem z Evropy, ale i třeba ze Středního a Blízkého východu, západní Asie a dnes třeba i z Ameriky. Tedy např.Indové, Arabové a divte se... I ŽIDÉ!

Tak co paní učitelko, ještě mě chcete zkoušet? [vyplazený jazyk]

308295

11.04.2014 16:45

Do světa se vrací válečný stav

RE: Zmatení pojmů

ROMAN1 85.?.?.?

Šmarjákristejéžiši - lituji předem vaše dítě a prostředí, ve kterém bude vyrůstat. Multikulti non+ultra.
Vidím , že si také libujete ve slovíčkaření. Z toho usuzuji, že nejspíš vyučujete na nějaké humanoidní VŠ, kde jed vašich dogmat implantujete do mozků nebohých studentů, dalších a snadných obětí dnešní agendy těch, co z důvodů politické korektnosti ani nesmíme jmenovat. Rasa = plemeno = druh. Co je na tom?
Pro vaši informovanost - války a výboje vedli nejenom Evropané, ale prakticky všechny národy světa, jedno jaké rasy či plemena. Také všichni provozovali otrokářství, a byli to až běloši, kteří posléze tyto praktiky ukončili. Evropané měli tu výhodu, že díky rozmanitosti národů na poměrně malém místě a z toho vzniklých rozporů se akceleroval technický pokrok a tudíž Evropané disponovali na tehdejší dobu vyšší high-tech, což jim přineslo strategickou výhodu před ostatními.
Pokud je podle vás míchání ras v pořádku (církev zde hovoří o "dědičném hříchu")), tak teda lituji vás, vaše dítě a jeho potomky - svět a lidstvo splyne v neurčitou šedivou masu, bez minulosti a tím i bez budoucnosti. Tedy, pokud se ty plány povede uskutečnit. Vy tomu aktivně napomáháte a sloužíte tak (možná nevědomky) těm, co mají s lidstvem velmi konkrétní a velmi nekalé záměry. Možná byste si měla rozšířit obzory poznání a něco si přečíst i z jiného soudku. Možná budete mrkat... [překvapení]
Jinak končím toto vlákno. Život je příliš krátký na to, aby ho člověk ztrácel diskuzí, co nikam nevede...

308311

25.04.2014 09:47

Jak ukrajinská krize nakonec skolí anglo-sionistickou říši

RE: Motivační dekrescence

ROMAN1 85.?.?.?

Česky bychom mohli říci, že systém vyhnil zevnitř, zůstala prázdná skořápka, jenž se posléze zhroutila vlastní vahou.
Je to logický vývoj. Každá společnost, aby mohla růst nebo se udržela, musí disponovat vnitřní motivací svých členů. Donucováním či terorem nelze nikoho dlouhodobě přinutit k vysokým výkonům, především při sofistikovanější činnosti. Primitivnější práce mohou zastávat otroci, ale ani ty nelze násilím dlouhodobě přetěžovat - mohou se udřít, případně vzbouřit, a pokud režim nemá patřičné zálohy, padne i s nimi.
Takže čím je společnost komplexnější, globalizovanější, tím více musí udržovat potřebu zainteresovanosti kvalifikovaných sil, jenž ji udržují v chodu. Tady ovšem dochází k zásadnímu rozporu, pokud vládnoucí oligarchie odsává ve své ziskuchtivosti nadměrné množství vyprodukovaných hodnot. Logicky potom nezbývá dost pro ostatní, tudíž ztrácí se motivace těch, kdož tvoří pilíře systému.
Ani poskytováním "výhodných" půjček se problém nevyřeší, pouze se posouvá v čase. Apel na uvědomělost, pracovní morálku, apod. se také v historii masově neosvědčil. A byť se neviditelné otroctví (půjčky=zadluženost=hrozba osobního bankrotu) ukázalo mnohem efektivnější než přímý teror, přesto se začíná projevovat rozčarovanost, znechucení, a s tím spojená demotivace a ztráta výkonu. Případně, při vyklouznutí z dluhové pasti, nechuť se do podobné opět nechat nalákat. To u těch šťastnějších. Ti ostatní končí jako vyždímané a zkrachovalé existence - exekuovaní, nezaměstnaní, bezdomovci. To vše ovšem systém dlouhodobě oslabuje.
V USA tohle dlouho obcházeli vývozem svých dluhů do zahraničí a aplikováním tzv. "amerického snu" - uplácením obyvatelstva nezaslouženě vysokou životní úrovní, na úkor celé planety. V SSSR a jeho satelitech zase ideologií (slibováním) "spravedlivé" beztřídní společnosti - komunismu. Nacionálně založené režimy to zase řešily apelem na národní uvědomělost a sounáležitost obyvatelstva.
Cíl byl vždy stejný: a to vymáčknout co nejvyšší výkon z pracovní jednotky systému - otroka, poddaného, či novodobě z tzv. "svobodného" občana. A uspět tím v soutěži o přežití režimu a především jeho exponentů. Pokud to však oligarchie ve své chamtivosti přešvihla, případně se dostala do objektivních potíží (ubývající zdroje) a nemohla již jinak či nazpět, neboť "košile bližší než kabát" - dostala se se svým režimem na trajektorii vedoucí neodvratně ke zhroucení.
Toho jsme svědky i dnes. Západní impérium by na nějaký (možná delší) čas zachránilo vyplenění větších zdrojů Asie - typicky málo dotčeného území celé Sibiře, od Uralu po Kamčatku. Zároveň by tak zlikvidovalo svého konkurenta, jemuž tyto zdroje po právu náleží. Pochybuji, že by pro to měl dnešní soupeř zanikajícího světového hegemona pochope...

Automaticky kráceno

308947

25.04.2014 10:39

Jak ukrajinská krize nakonec skolí anglo-sionistickou říši

Co k tomu napsal autor legendární Analýzy 17-11-89 ?

ROMAN1 85.?.?.?

Vážený pane

Před odpovědí na Vaše tři otázky mi dovolte velmi stručné poznámky ke geopolitické situaci a geostrategii činných velmocí. Je možné, že poskytnou ucelenější obraz (kontex) k odpovědím na položené otázky.

Z pohledu na globus či atlas je zřejmé, že planeta Země je moři a oceány rozdělena na pevniny a ostrovní země. Tato geografická poloha každé země, každého státu či národa určuje její charakter, daný podnebím, které podmiňuje způsob obživy, nakládání se surovinami a přírodním bohatstvím a z toho plynoucí mentalitu obyvatelstva. Oceánské země jsou souhrnně označovány za atlantské (atlantické), pevninské (kontinentální) země za euroasijské.
Atlantské země byly vždy zeměmi koloniálními. Tento princip byl zřejmý už před narozením Krista (Féničané, boj Říma proti Karthágu, atd.). Atlantské země žily z obchodu, námořnictví a kolonizace pevninských zemí, což formovalo jejich povahu a z ní vyplývající geostrategické záměry. Z bohatství, získaného zámořským a koloniálním obchodem je poznamenána mentalita obyvatelstva: nezměrná úcta ke zlatu, penězům a mamonu vůbec. Materialismus a z něho plynoucí nihilismus, demokracie, anarchie.
Euroasijské země se naproti tomu vyznačují vertikální stavbou společnosti a proto byly vždy autokratické (císařství, království, diktatury), duchovně, nábožensky a filozoficky mnohem disponovanější.
V moderní době se ujalo označení Východ - Západ.
Východ: euroasijský kontinent a Afrika, Západ: atlantské země, zejména: Velká Británie, USA, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Holandsko, které mají dodnes v držení zámořské kolonie.
Velká Británie ovládá prostřednictvím Commonwelth 20% Země a je hlavní atlantskou zemí, USA jsou pouze jejím výkonným a mocenským aparátem.

Nejmocnějším elementem atlantských zemí je židovstvo, které bylo v Anglii emancipováno Cromwellem a za dob Alžběty získalo prostřednictvím Disraeliho jako předsedy vlády, Velké Británii současné velmocenské postavení. Židé také vtiskli těmto zemím svoji obchodnickou mentalitu a zavedením tzv. demokracií v těchto státech získali naprostou kontrolu nad jejich finančním a politickým životem. Jako národ, považující se za vyvolený k vládě nad světem, používají atlantské země jako prostředek k uskutečnění svých cílů. Ovládli lóže svobodných zednářů, Weishauptovy Illumináty a tisíce organizací, jejichž prostřednictvím provedli revoluci v Americe a později ve Francii (Velká francouzská revoluce - název je mylný, protože to byla revoluce zednářů a židovstva).

Základy geostrategie židovstva byly pro 20. století formulovány na I. sionistickém kongresu v Basileji roku 1897 a ihned po něm byly zahájeny přípravy k I. světové válce, jejímž cílem bylo rozbití mocenského bloku křesťanských států a církve.
Nejbohatším a nejmocnějším státem Euroasie bylo Rusko a pro...

Automaticky kráceno

308953

25.04.2014 10:41

Jak ukrajinská krize nakonec skolí anglo-sionistickou říši

pokračování...

ROMAN1 85.?.?.?

Nejbohatším a nejmocnějším státem Euroasie bylo Rusko a proto bylo vystaveno bolševické revoluci, financované velkými židovskými bankami v USA, Německu, Velké Británii a Holandsku. Marxismus a bolševismus nebyl vynálezem Rusů, nýbrž Němců a Angličanů.
Po bolševické revoluci v Rusku měly být podobné revoluce provedeny i v Evropě: přepadení Polska Trockým, revoluce Liebknechta a Luxemburgové v Německu, Béla Khun v Maďarsku a na Slovensku, atd. Tyto revoluce se nepodařily, protože křesťanské obyvatelstvo Evropy bylo ještě morálně odolné proti takové zhoubě a kromě toho byly ve velkém rozsahu známé spojitosti takových revolucí s cíli židovstva.
Po tomto nezdaru převzal v SSSR veškerou moc Stalin. Bolševické vedení Ruska a zejména III. Internacionála věděla, že SSSR se bez kolonizace Evropy nebude schopno udržet. A zde je odpověď na Vaši první otázku: Stalin musel zahájit autarkní (soběstačnou) hospodářskou politiku, protože nemohl počítat s vykořisťováním Evropy. Přesto byl stále donucován židovským vedením III. Internacionály k výbojům, k nimž nebyl SSSR způsobilý. To dovedlo Stalina ke konfrontaci s Trockým a III. Internacionálou, jejím výsledkem byla jejich likvidace Stalinem. Stalin byl principy svých názorů euroasijec, tzn. před kolonizací dával přednost vždy přímé vojenské okupaci s vlastním řízením okupační správy. Tento postoj dovedl Stalina ke kolizi s mezinárodním židovstvem. Uměle vyvolaná hospodářská krize v roce 1929-33 měla vytvořit znovu podmínky k instalaci bolševických revolucí v Evropě, avšak pro špatnou a nedostatečnou přípravu se je nepodařilo ani vyvolat a to přivedlo Stalina k odklonu od židovského vedení III. Internacionály a tak mezinárodní finance postupně ztrácely kontrolu nad SSSR.
Po Hitlerově nástupu k moci začal Stalin kalkulovat se spojenectvím s Německem jako s euroasijskou velmocí. Podporoval Německo ve válkách proti Evropě a zejména proti Velké Británii (viz. pakt Molotov-Ribbentrop). Německo však bylo rovněž spolufinancováno židovskými bankami USA a Velké Británie (Hjalmar Schacht byl žid, otec G. Bushe byl v té době presidentem Chase Manhaten Bank a poskytoval Německu rozsáhlé úvěry a umožňoval nákupy nafty, atd). Těmito vlivy se podařilo vyvolat konflikt mezi SSSR a Německem a odvrátit hrozbu totálního zničení euroatlantických zemí.
Stalin se nevymanil ze židovského vlivu zúplna (jeho tchán Kaganovič byl žid). Veškerou atomovou špionáž ve prospěch SSSR prováděli židé (Rosenbergovi, Fuchs, Oppenheimer, atd.). Po válce došlo k rozdělení Evropy, okupované SSSR a USA, což byla příprava k fázi sjednocování kontinentu po roce 1985 (nástupem Gorbačova).

Vznik vojenských paktů Varšavské smlouvy a NATO vyvolal vlnu světového zbrojení, aniž obě velmoci měly zájem na vojenském konfliktu: cílem bylo zadlužení evropských zemí, zbavení jejich národního majetku a kapitálu a jej...

Automaticky kráceno

308954

25.04.2014 10:44

Jak ukrajinská krize nakonec skolí anglo-sionistickou říši

pokračování II...

ROMAN1 85.?.?.?

Vznik vojenských paktů Varšavské smlouvy a NATO vyvolal vlnu světového zbrojení, aniž obě velmoci měly zájem na vojenském konfliktu: cílem bylo zadlužení evropských zemí, zbavení jejich národního majetku a kapitálu a jejich definitivní zadlužení u světových židovských bank. Současně s tím zabránění samostatného hospodářského rozvoje a postupné instalování mezinárodních organizací politických, finančních, vojenských, administrativních a soudních, jako příprava k sjednocovacím procesům na bázi kontinentů a posléze celého světa pod jedinou vládou. Proto vznikla OSN jako administrativní základna pro řízení světa a po ní celoevropské orgány (EHS - Evropská unie, atd.) a posléze celosvětové organizace, jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová organizace obchodu, G7, Trilaterální komise, Evropská banka pro rozvoj, atd., atd.
V předchozím textu je obsažena odpověď na Vaši druhou otázku, i když není formulována jako odpověď přímá. Samozřejmě, že vlastní organizační bází dotazované symbiosy jsou tajné organizace, jako ku příkladu zednářské lóže, Illumináti, B'nai B'rith, ADL, Lyon-Club atd.
Dnešní trojúhelník skutečné výkonné moci ve světě tvoří banky, zpravodajské služby a zločinecké organizace, nikoliv vlády států. Vlády jsou téměř bezezbytku podřízeny moci a vlivu tohoto trojúhelníku, jsou pouhými prostředníky, mluvčími této skutečné moci. Proto je také zřetelně pozorovatelný mravní a intelektuální úpadek členů těchto vlád, eminentní exponování komediantů všeho druhu (herců, zpěváků, spisovatelů apod.), a zdánlivá anarchie, protože přítomnost je řízena zednářským heslem "Ordo ab chao" (Řád v chaosu), které vyjadřuje poslední velký úder proti křesťanství a národním státům, na jejichž troskách pak má být zřízen Nový světový řád (New World Order), řízený satanskou filozofií New Age.

Vaše třetí otázka: po Stalinově smrti nastoupil Chruščov, který byl atlantistou (jeho syn dnes žije v USA jako profesor z výtěžků akcií amerických válečných koncernů jako General Dynamics, General Electric, které zakupoval jeho otec a tehdejší nomenklatura). Rovněž KGB (NKVD, GPU, Čeka, atd.) byla více partnerem než soupeřem americké CIA. Avšak v armádě a jejím generálním štábu byla soustředěna skupina euroasijců, kteří byli v opozici vůči ÚV KSS a KGB a byli soustředěni kolem GRU - vojenské zpravodajské služby. GRU odporovala plánu KGB na revizi ideí, programu a personálního řízení KSČ v ČSSR. Vůdcem tzv. obrodného procesu v ČSR byl Eduard Goldstücker, jeho protivníkem v SSSR maršál Ogarkov a Grečko.
Židé, kteří koncipovali rok 1968 (J. Pelikán, P. Kohout, L. Vaculík, O. Šik, A.J. Liehm, J. Procházka, aj.), pokud se toho dožili, byli rovněž iniciátory převzetí moci v roce 1989. Revize komunismu v ČSSR měla usnadnit postupnou anexi území ČSSR Západem a dospět tak...

Automaticky kráceno

308955

25.04.2014 10:54

Jak ukrajinská krize nakonec skolí anglo-sionistickou říši

dokončení...

ROMAN1 85.?.?.?

Židé, kteří koncipovali rok 1968 (J. Pelikán, P. Kohout, L. Vaculík, O. Šik, A.J. Liehm, J. Procházka, aj.), pokud se toho dožili, byli rovněž iniciátory převzetí moci v roce 1989. Revize komunismu v ČSSR měla usnadnit postupnou anexi území ČSSR Západem a dospět tak k podobným stavům jako nyní po roce 1989. Generální štáb armády SSSR, řízený Ogarkovem, se proti tomu postavil a došlo k okupaci Československa, proti vůli KGB.

Symbiosa SSSR - USA spočívá v řečeném faktu: bolševismus byl do Ruska zaveden především americkými židovskými bankami (Kuhn a Loeb, Lehmann, apod.) s cílem vyrvat Rusko z euroasijského bloku a podřídit ho světovým kolonizačním a sjednocovacím záměrům atlantistů, tedy židovstva. Tento fakt byl pečlivě skrýván a tvoří jedno z předních tajemství světové politiky. Teprve dnešní odevzdanost komunistických vůdců Ruska umožňuje do tohoto podvodu částečně nahlédnout.

Doufám, vážený pane, že se mi improvisovaně podařilo alespoň zčásti zodpovědět Vaše otázky. V problematice geopolitiky si Vás dovoluji odkázat na autory: McKinley, Hashoffer, Parvulescu.

S úctou
Miroslav Dolejší
Praha, 10. srpna 1997

Podotýkám, že toto sdělení je již 17 let staré, bylo napsáno 7 let po zveřejnění Analýzy 17.11.1989 !!!
Dnešek plně potvrzuje uvedená fakta v dopise i ve zmiňované Analýze. I když tato v roce 1990 působila na neinformované čtenáře spíše jako sci-fi, zejména její II.část. Připomínám, že Analýza Miroslava Dolejšího vyšla na podzim 1990 jako samostatná příloha týdenníku Republika, vydávaného tehdejší SPR-RSČ.

308956

05.05.2014 17:16

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

RE: Tak buď máme demokracii, anebo nemáme!!!

ROMAN1 85.?.?.?

Prosím Vás, to má být otázka? [zmaten]

Samozřejmě, že demokracii MÁME! Ovšem - jak kdy, jak pro koho, a také do jaké míry. Prostě, jak se to právě těm za oponou hodí. [naštvaný]

Selektivní cenzuru prováděla ČT vždy. Vzpomene si ještě dnes někdo na blokádu Kavčích hor v roce 1991 ze strany SPR-RSČ, na protest proti tehdejšímu Kantůrkovskému vedení ČT a jejím praktikám? Tehdy se při blokádě sešlo na dva tisíce účastníků. A to prosím bylo v době, kdy se o jakési "svobodě" a "demokracii" ještě dalo i uvažovat.

Dnes, aby vám televize bezplatně odvysílala 30 sekundový volební spot, musíte splnit sáhodlouhé procedurální a technické podmínky, jejichž naplnění je pro kandidující subjekt vlastními silami prakticky neřešitelné - pokud se ovšem neobrátí na příslušné profesionální pracoviště. Tj. pokud je to v rámci finančních možností kandidujícího. Přitom v technických možnostech televize je odvysílat prakticky cokoliv, z jakéhokoliv zdroje, i kdyby to byl třebas i záznam pořízený mobilním telefonem.
Pak jsou tu ještě další subjektivní kličky a obezličky (např. bod č.9 techn. podmínek), aby se nežádoucí spoty mohly vyřadit. Případně, aby se dodání spotu do ČT nevhodnému kandidátu co nejvíce ztížilo či znechutilo...
Od roku 1989 je to tu jenom takové hraní si na demokracii. Akorát, že dneska se to už ani nesnaží moc maskovat - viz. současné pořady jistého Václava Hlodavce s jeho vybranými oblíbenci. [bliji]

309626

05.05.2014 23:30

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

RE: Tak buď máme demokracii, anebo nemáme!!!

ROMAN1 85.?.?.?

No, o to tu právě jde. [velký smích]
V krátkosti – jedná se v podstatě o profesionální formát XDCam FULL HD, což je samozřejmě pro běžné smrtelníky a nemajetné politické strany „maličkost“. (Není nad rovné podmínky pro všechny, zejména pokud mají „rovné“ zdroje financování.) Zajímavé je rovněž, že televize chce dodat v podstatě finální produkt nejpozději do 2.5., ale vysílat jej bude až od 7.5…!
Vtipné je rovněž to, že termín voleb do EP je znám roky dopředu, ovšem konkrétní technické podmínky pro přijetí spotů si ČT stanovila až 16.4.2014...! [chechtot]
V loni na podzim, před parlamentními volbami, zase striktně vyžadovali formát BETACAM DIGITAL...! Takže jeden je už pouze zvědavý, co si ČT pro změnu vymyslí při další příležitosti... [překvapení]

309669

14.05.2014 17:27

Chudák Marek Benda - zaměstnanec českého národa

Benda senior

ROMAN1 85.?.?.?

Bendu "juniora" protlačil do parlamentu chartista-chazar Václav Benda senior. Tehdy po převratu ve Federálním shromáždění přezdívaný jako SPÍCÍ BROUK (Schlaffenberg tam ještě nebyl). Jednou předsedal celému shromáždění a za předsednickým stolkem usnul. Když už se jeho chrápání, přenášené mikrofony a zesilované aparaturou, rozléhalo po celé budově FS, někteří poslanci začali nahlas tleskat. Spící brouk sebou trhnul, probudil se a začal tleskat také. Zřejmě se domníval, že prošvihnul nějaké důležité vystoupení... [chechtot]

310098

15.05.2014 08:17

FED je velký podvodník

Přes Evropu

ROMAN1 85.?.?.?

Hojit se chtějí různě, ale hlavně na úkor jiného. Třeba přes Evropu, svého věrného mopslíka.

310125

22.05.2014 11:22

Tož, človíčku, hybaj k volbám!

Pro editora a další čtenáře

ROMAN1 85.?.?.?

Byly zde v diskuzi (výše) probírány nejrůznější "protievropské" alias bruseloopoziční strany. Nebude tedy na škodu, když připomenu také já jednu z nich. Tu nejtradičnější z opozičních stran - Republikánskou stranu Čech, Moravy a Slezska, dříve SPR-RSČ, nyní (RSČMS). Všem euroskeptickým čtenářům doporučuji seznámit se s jejich varováním, případně také prohlášením před volbami do EP. A zamyslet se. Nic více už ani nežádám. Děkuji.

310470

23.05.2014 11:55

EU ztrácí ruský plyn z východní Sibiře ve prospěch Číny – historické selhání

RE: Je to malinko slozitejsi.

ROMAN1 85.?.?.?

Pane Radosta, Vaší poslední větě nerozumím. Pokud je cena produktu výslednicí nabídky vs. poptávky (tedy tím, co je ještě zákazník ochoten zaplatit), jak může cena plynu ve světě stále se zvyšující poptávky po energiích klesat? Podotýkám, že trhy se všemi druhy energií jsou propojené. Navíc, pokud energie z uhlí je fuj, z jádra ještě větší fuj, ropa prodělává zlom těžby, a větrníky + křemíkové lány to nezachrání, tak jak by mohla cena plynu KLESAT? [zmaten]

Pokud pyramidový finanční systém západního světa (a nejen jeho) stojí na ekonomickém růstu, musí se navyšovat, jinak se zhroutí. A ten růst je zase podmíněn přísunem energie - protože na energii stojí všechno - čili světová poptávka po energii se zákonitě musí ZVYŠOVAT. Protože teritoriální expanze systému už možná není - narazila na konečné limity, prolomitelné leda tak velkou válkou!
Řešením by bylo jedině MASIVNÍ využívání nějakých převratných, účinných a levných zdrojů - nebo zásadní změna finančního systému a odvržení boha nekonečného růstu. Obojí, zdá se, je ještě utopie... [pláč]

310522

27.05.2014 17:32

EU ztrácí ruský plyn z východní Sibiře ve prospěch Číny – historické selhání

RE: Je to malinko slozitejsi.

ROMAN1 85.?.?.?

Tohle není nutno řešit, to už dávno vyřešily koogenerační jednotky (výroba elektřiny + tepla zároveň), protože to teplo je většinou zapotřebí vyrábět také. Zejména v té horší polovině roku. V té lepší je zase mnohem vyšší výtěžnost ze slunce, alespoň v mírném pásmu střední Evropy. Bohužel ani tohle nestačí, takové zdroje jsou při současné (s)potřebě energie v Evropě a Severní Americe zoufale nedostatečné - to by se Evropané ve svých nárocích museli uskromnit na 1/4 a Američané na 1/5 dneška - což by vyvolalo revoluci a chaos. Proto "jedeme" na dluh a ten vyrovnáváme fosilními palivy či jádrem. Tedy i zemním plynem.
Když k tomu stoupají spotřební nároky Čínanů a Indů (cca 3mlr. obyvatel), dojde zákonitě k disproporci-navýšení poptávky nad nabídkou. Fosilní zdroje jsou však omezené a konečné, dostane se k nim jen ten, kdo má větší svaly, tj. zbraně nebo peníze, což je v zásadě totéž. Ty zdroje navíc nejsou rovnoměrně rozmístěné.
Takže pokud dojde k přesměrování výrazného toku fosilního paliva-plynu, místo do Evropy tak do Číny (a později asi i do Indie), cena komodity sice může zůstat zachována, možná se dočasně i sníží, ale záleží na celkovém objemu odběru. Ovšem za tu "cenu", že se Evropa k plynu nedostane - se všemi důsledky. A naopak - pokud bude Rusko dodávat komoditu na obě strany (což je prozatím pravděpodobnější), nepochybně cena plynu nastoupá, poněvadž Evropa a Čína jsou v otázce odběru plynu SPOTŘEBNÍ KONKURENTI. Ovšem to navýšení bude jak pro koho, neboť cena dodávaných energií se často neřídí jen prostou tržní zákonitostí, nýbrž i geopolitikou.
Proto bylo elementární chybou Evropanů znepřátelit si významného dodavatele energie (Rusko), a dotlačit jej k diverzifikaci exportu. Evropští politici si tak podřízli vlastní větev - a nám taktéž.

310734

29.05.2014 08:33

Proč jsem byl nucen uzavřít Lavabit

RE: USA se za posledních cca 30 let hodně změnily!

ROMAN1 85.?.?.?

Prodělal jsem podobnou genezi, akorát o něco dříve. Prvním signálem, že něco není tak jak se prezentuje, byla I.válka v Zálivu (1991), kterou vedl ještě Bush senior. A definitivně jsem USA odepsal 24.3.1999 se začátkem bombardování Srbska. Další kapitoly jejich zločinných eskapád už jen podtrhovaly moje přesvědčení. [naštvaný]
Bohužel, tady platí "pěstní právo" - tak jako svině neodejde dobrovolně od koryta (jedině po pořádném kopanci, případně až to koryto celé vyžere), tak zločince z principu nelze odvrátit od páchání nových a nových zločinů domluvou či přesvědčováním. Na hrubou sílu platí zase jen hrubá síla, a to ještě větší. Anebo čas, trpělivost, počkat až se moloch rozloží vnitřním pnutím sám. Většinou se tak stane, jakmile mu začnou docházet zdroje. A to se již právě děje. Budou sice kolem sebe kopat a mlátit, nadělají ještě spoustu škody, ale jejich dny jsou už v podstatě sečteny. V historii už byly jinačí říše, než jsou dnešní USA, zdánlivě neotřesitelné a věčné... a kde jim je dneska konec! [smích]

310779

29.05.2014 10:34

Za co bojují polské eskadry smrti na Ukrajině?

RE: jak se rekne polsky Gott mit uns?

ROMAN1 85.?.?.?

Takto to bohužel je, L.I.Brežněv tomu říkal politika OMEZENÉ SUVERENITY, básník Karel Kryl se zase zmiňoval o "pěstním právu".
Teritorium Ruska je v podstatě KONEČNÝM CÍLEM západních korporací, ke kterému nakonec dospějí postupnou interakcí ("salámovou" metodou, krok po kroku). Ukrajina je jenom dílčí krok a branou do Ruska. Mezitím se neoconi vrátí do Sýrie a poté zaútočí na Írán. Pak budou moci vzít do kleští Rusko a nakonec i vzdorující Čínu. Žoldáků za jídášský groš či podíl na kořisti si na své cestě vždycky najdou dost, případně k vyřizování si starých účtů (pořád stejný scénář). Jako nyní právě Polsko - vřed na těle Slovanstva. Hlavně to musí provést rychle, čas pracuje PROTI nim.
Tento scénář bude probíhat, pokud jim mezitím nedojde dech (zdroje), nebo je ještě větší síla nezničí. Třeba se ustanoví "společenství národů proti Mordoru" ,tedy vlastně USA, které vyhlásí jeho území (USA) za "zájmovou oblast". Jak by se to Obamovi a neoconům za ním líbilo?

310783

29.05.2014 14:57

Za co bojují polské eskadry smrti na Ukrajině?

RE: jak se rekne polsky Gott mit uns?

ROMAN1 85.?.?.?

A nějaký argument? Případně alternativní scénář?

310794

Jestli je Chorošenko-Walkman uváděn jako 130. nejbohatší žid světa, znamená to, že se nalézá ve třetím (resp. ve čtvrtém, bereme-li v potaz vševidoucí oko Lucifera) patře illuminátské pyramidy moci. Mezi tzv. "Committee of 300" (300 nejbohatších a nejmocnějších vládnoucích rodin), hned pod "Crown council of 13". O jeho "vítězství" tudíž nemohlo být předem pochyb, zvláště když si připomeneme, KDO a prostřednictvím KOHO tuto osobu do úřadu protláčel. A tudíž je zcela logické, že s východními povstalci nebude mít slitování a nebude vyjednávat. Asi jako my nevyjednáváme s mravenci (či jiným hmyzem), lezoucím nám v obydlí. Takto totiž ONI nahlížejí na lidičky, hemžící se v nejspodnějším patře (jejich) pyramidy.
I když ti "mravenci" mají společnou schopnost vydrápat se vzhůru a ty šmejdy co po nich dupou vykousat. Jsou však uměle rozděleni na množiny skupinek a směrováni proti sobě navzájem. Případně omámeni a tráveni nejrůznějšími jedy, jenž se na ně sypou sezhora. [naštvaný]

311133

12.06.2014 14:23

EU ztrácí ruský plyn z východní Sibiře ve prospěch Číny – historické selhání

RE: Je to malinko slozitejsi.

ROMAN1 85.?.?.?

Víte co? Nejhorší je ten FALEŠNÝ pocit svobody. Protože my (ČR) se v tom zadku, jak píšete, nacházíme neustále. Možná jsme se na chviličku v roce 1990/91 nadechli, když jsme z jednoho zadku vylezli, abychom se ihned po hlavě vrhli do toho zadku washingtonského. Však to tam ten ryšavý slintal zařizoval, celý US-kongres mu tleskal ve stoje... [bliji]

311545

17.06.2014 08:57

Jihovýchod prodán západním naftařským firmám

Co mi to jen připomíná?

ROMAN1 85.?.?.?

Aha... třeba film AVATAR - ale nejen ten.
1. Vlastní-li domorodé obyvatelstvo něco (např. UNOPTANIUM), čeho se chci jako dobyvatel zmocnit, případně na tom tzv. "sedí" - je potřeba toto obyvatelstvo přesvědčit, aby se dobrovolně svého bohatství/země vzdalo, nebo prodalo za pár cetek. Nejlépe je zkorumpovat náčelníka kmene či představitele státu.
2. Drží-li vláda se svým lidem, je potřeba ji svrhnout a protlačit opozici, kterou jako loutku ovládá predátor zvenčí.
3. Pokud se to nepodaří, případně nepodaří zcela, a v některé důležité části území loutky - tudíž predátoři - nemají moc, potom je třeba provokací vyvolat konflikt a domorodce označit za nepřátele, teroristy, bandity, atd., atd.
4. Nyní již je důvod k regulérní válce. Původní obyvatelstvo se násilím vyžene, a postaví-li se na odpor, tak vyvraždí. Cesta k bohatství je volná.
5. Všem okolo je přitom propagandou nutno zdůrazňovat, že se jedná o OBRANNOU VÁLKU, nejlépe za demokracii či lidská práva (to se nejlíp poslouchá), a provést důkladné zmatení pojmů. Útočník je potom bránící se, napadený se stává agresorem, zločinci jsou lidumilové a lež se vykládá za pravdu.
Metody staré jako lidstvo samo, a pořád se všude používají, poněvadž fungují. [bliji]
Co k tomu dodat? Teoreticky by pomohl bojkot takových firem, jako je např. SHELL či CHEVRON. Obávám se jen, že náležitá osvěta by na homo consumerus stejně neměla žádný vliv... [pláč]

311762

24.06.2014 09:47

Gazprom versus Naftogas

Leckde v Evropě bude za 6 měsíců zlá zima

ROMAN1 85.?.?.?

Pokud se znesvářené strany nedohodnou. Jakože to zatím vůbec nevypadá. Nikdo totiž zatím příliš neřeší, co případný výpadek dodávek plynu z RF udělá s cenou!
Pokud se "ztratí" 28% importu do EU, přičemž poptávka po komoditě zůstane zachována v nezměněné výši, myslí si snad někdo, že cena se zvýší o pouhých 28%? Ani náhodou! Bude to mnohem, mnohem více - zákon nabídky a poptávky se uplatní v plné síle. Co to udělá s rozpočty domácností, jenž hospodaří tzv. od výplaty k výplatě a kterých je např. jen v ČR okolo 50%, si lze snadno představit.
I pokud zůstane zachován import plynu do EU přes North Stream + Jamal, což by představovalo nějakých 45% dodávek z RF a podařilo by se nějakým zázrakem navýšit skrz toto potrubí přísun komodity až na dejme tomu 60%, nebude situace o nic lepší - zvláště pokud se EU zavázala zpětně přes ČR a SR zásobovat Ukrajinu.
Poněvadž trh s energiemi je maximálně provázaný, dojde k raketovému růstu cen i ostatních energií a paliv - od elektřiny až po uhlí a dřevo. Postiženi tedy budou i ti, kteří se v zimě zahřívají "po staru". Možná o to více, že tyto domácnosti většinou patří k těm méně příjmovým. Úplně klidnými nemohou zůstat ani ti, kteří vlastní kus lesa či uhelné doly jako Bakala. Vzrostou jim náklady na ostrahu a ochranu.
Chaos a nejistotu dokonají výpadky a poruchy v zásobování v případě kalamit či jiných nenadálých událostí. Nelze očekávat, že následující zima bude v Evropě stejně milosrdná, jako ta minulá.

312217

02.07.2014 14:55

Putinovo riziko

RE: zákon o svržení Putina - v druhém čtení

ROMAN1 85.?.?.?

Ti šmejdi se dostatečně odkopali již na jaře 1999, když likvidovali "malou" Jugoslávii a prezidenta Slobodana Miloševiče.
Kdo se o tehdejší události zajímal, a nekonzumoval (dez)informace z oficiálních hlásných trub, musel si pravdivé závěry - co jsou zač - učinit již tehdy.
[bliji]
V dnešní době informační války a volného šíření nezávislých zpráv je možnost udělat si obrázek mnohem snazší. Mnoho lidí tak učinilo, i když je to bohužel ještě pořád menšina. Přes permanentní ohlupování toho zbytku se ale podíl neinformovadých/ignorujících stále zmenšuje. Čas pracuje PROTI šmejdům a z toho pramení jejich zvyšující se zoufalost i drzost, kterou maskují vlastní strach. Dnes už by si asi netroufli "testovat" velvyslanectví Číny či Ruska raketou Tomahawk, (a slabost či sílu příslušné velmoci), jak to udělali v květnu 1999 v Bělehradu. [naštvaný]

312538

07.07.2014 17:01

Skutečný Majdan je v Novorusku

RE: Házet tomu klacky do soukolí budou aby nepřišli o lahůdkářství

ROMAN1 85.?.?.?

A proč ne? Já to tak dělám už dlouho (transformuji fiat-money na paliva), a zatím se mi to osvědčilo. Přinejmenším v tom, že spotřebovávám za ceny včerejší, zatímco ceny (paliv) dnešní jsou už jinde - většinou o poznání výše. Hodnotu uchovávají slušně a dají se i DĚLIT! Což je předpoklad pro barterový obchod, který má tu výhodu, že z něj neplatíte daně [velký smích] .
Navíc jejich hodnota je SKUTEČNÁ, což zjistíte Vojto ve chvíli, kdy během tuhé zimy nepřiteče žádný plyn z toho vámi opovrhovaného Ruska a vaše dolary/eura /koruny prudce ztratí glanc. Můžete si je pak nacpat do pr...ázdné nádrže auta či do kamínek - velký efekt to mít nebude. [překvapení]

312865

09.07.2014 13:27

Proč Rusko nespěchá s uznáním Novoruska

RE: Letos uplyne smutné 3. výročí

ROMAN1 85.?.?.?

Ta fotka by měla mít název "PŘEDE NAHLAS", tak jako v mém archivu. [chechtot]

313003

10.07.2014 13:56

Operace Polonia a Solidarita

RE: Oni maji solidaritu,my zase ,politiku lidske tvare a Narodni tridu.

ROMAN1 85.?.?.?

U,koho je ten celý svět zadluzen?
Podobnou otázku ve znění "KOMU TY PENÍZE ZE STÁTNÍHO DLUHU VLASTNĚ DLUŽÍME?" jsem před desíti lety položil tehdejšímu premiérovi a budoucímu eurokomisaři V.Špidlovi. Veřejně na náměstí, na mítinku ČSSD. (V té době začal strmě narůstat státní dluh ČR.)
Špidla tehdy začal odpovídat zjevně naučenými frázemi o složení veřejného dluhu, apod. Zjevně se snažil odpovědi vyhnout. Položil jsem tedy otázku znovu a situace se opakovala. Nakonec jsem byl nucen dotazovat se potřetí >"ALE KOMU TEDY?!"< a V.I.Špidlin zablekotal odpověď:
"Ty podledávky na náš státní dluh skupují JISTÉ FINANČNÍ SKUPINY..." Oba jsme v tu chvíli věděli své, ale pochybuji, že někdo z ostatních naslouchajících pochopil více. [naštvaný]

313066

11.07.2014 14:17

Operace Polonia a Solidarita

RE: Oni maji solidaritu,my zase ,politiku lidske tvare a Narodni tridu.

ROMAN1 85.?.?.?

Dnes už se ta skládačka dá snadno vyřešit: Po loňské prasárně s devalvací koruny - co provedli obřezanci z ČNB (Singer & spol.) - a po shlédnutí tohoto videa je to naprosto zřejmé.
USA si prostě žijí na účet celého světa a FED vyváží vygenerované dluhy do satelitních zemí impéria, přes jednotlivé centrální /"národní"/ banky. To je potom ta "konvertibilita" měn - prostě si přeprodávají dluhy (money as debt).
V prosinci 1989, když otevřeli hranice, tak vyměňovali každému pouze omezenou částku peněz - Československá Koruna byla tehdy totiž ještě kryta ZLATEM (a ostatními aktívami ČNB). Zlata bylo k dispozici pouze omezené množství - tudíž i směnitelnost byla omezená. Dnes je "česká" Koruna kryta toliko bezbřehými DLUHY - tudíž i konvertibilita je neomezená...! [oči v sloup]

313128

24.07.2014 12:21

Byla to Putinova raketa!

RE: Velmi pekne cteni od p. Votipky

ROMAN1 85.?.?.?

Opravdu velmi výstižné shrnutí, palec nahoru. Je však nutno si neustále připomínat, že Ukrajina je jen jedna figurka (byť důležitá) na geopolitické šachovnici, ať již to s ní dopadne jakkoliv.
Hlavním cílem černých je porážka krále bílých (RF) a získání jeho bohatství = zdrojů. Černý nemůže polevit ve svém tlaku, neboť čas pracuje proti němu - jeho vlastní zdroje slábnou, vyčerpávají se zvyšujícím tempem a tudíž jej v důsledku nakonec přivedou ke zhroucení. Bílý si tuto jeho slabinu uvědomuje už dávno. Jeho strategií je posilovat obranu a nenechat se "vyštípat" z takticky výhodných či životně důležitých pozic (např. Krym). Žádná strana nemůže (a ani nechce) ustoupit, protože už není kam. Takový ústup by dál vedl neodvratně k porážce. Vydrží-li dnešní stav ještě tak 2-3 roky, mají bílí šanci zvítězit, neboť černému slábnoucí zdroje neumožní udržení ani jeho dosavadní říše. Odhodlá-li se do té doby černý k "výměně", nezůstane na šachovnici prakticky nic a možná ani žádný z králů.
Každopádně ti co táhnou figurami, si své bezpečí zajistí - pokud tedy zahájí výměnu. Na to mají prostředků dostatek. Jestli to však bude kvalitní život, je otázka. Spíše se to bude podobat mezihvězdnému letu na kosmické arše, s výměnami generací.

313959

28.08.2014 15:19

Éra chimér

RE: Lidský druh začal jako hybridní potomstvo kance a opice, tvrdil americký vědec.

ROMAN1 85.?.?.?

Vepřové je zastoupeno zcela očividně, ovšem často byla použita i hyena, krysa či vlk. Pokusy byly konány i s lenochodem.
Při pohledu na většinu stáda je zřejmé, že při křížení bylo použito i jehněčí (ovce).
Výsledky každých voleb zase napovídají, že u většiny jedinců došlo ke genové manipulaci s hovězím, zejména v jeho samčí - vykastrované - podobě. Asi od slova "volit".
Jistě by se našly i další příklady. [mrknutí jedním okem]

316300

Vždyť si to médii zmasírovaná většina národa sama zvolila a po čtvrt století si v tom libovala. Na varování i rady nadbaje.
Přece už v roce 1992 bylo soudnému pozorovateli naprosto jasné, že do ODS či jejich satelitů se přelila ta nejhorší karieristická sebranka z KSČ, zkrze původní OF. V OF se tehdy smíchala s chartisty (pravdoláskovci+osmašedesátníky). Odpovídalo to dohodnutému klíči o přetransformování bolševické moci na moc ekonomicko-politickou, tedy stručně:
1. Nejzkompromitovanější (a většinou i nejstarší) část bolševiků odejde bez trestu do ústraní s vysokými důchody.
2. Méně zkompromitovaná frakce (prospěcháři a kariéristé) tzv."UKOMUNISTŮ" se přelije do ekonomické sféry a stanou se z nich úspěšní velkopodnikatelé - kapitalisté.
3. Nejméně známí prospěcháři z KSČ odhodí rovněž rudé knížky a přes noc se promění v přesvědčené demokraty. Načež se přelijí do tzv."demokratických" pol. stran všeho druhu, kde se brzy přesunou na významné funkce. Někdy bylo potřeba si posypat hlavu popelem.
Dodnes nám tato sebranka vládne, teď už většinou v I.generaci potomků, a začíná nastupovat generace II. Praktikují nám tu kapitalismus podle bolševických představ. Výsledky jejich vládnutí jsou vidět úplně všude, ale nikdo si nechce připustit, že to je "práce" především jejich voličů, kteří si mnohokrát zvolili své zástupce k obrazu svému, ač byli varováni.
Dnešek mě připadá podobný jako rok 1992. Tehdy byl "nejlepší" Havel a Klaus, dneska Babiš a Sobotka. Jedni za 18, druzí bez dvou za dvacet. O fašistech z TOPky klerofašistických válečných štváčích raději ani nehovořit. Jako fašisté jsou zde v Česku už dávno onálepkováni jiní.
Takže si dělám pramalé iluze o tom, jak tyto volby opět dopadnou.
[bliji]

318661

07.10.2014 10:26

Dopis Sobotkovi

RE: Benesh-dekrete

ROMAN1 85.?.?.?

Ale pane Robote, vždyť je to tak prosté. Každý rybář Vám řekne, že na prázdný háček nic nechytíte. Pokud chcete ulovit kořist, musíte dát návnadu. Nebo alespoň příslib.
V roce 89 bylo slibováno, že se zbavíme politického útisku, budeme moci cestovat, svobodně se vyjadřovat, drobně podnikat, atd. A kořist zabrala, věci se daly do pohybu, vždyť to chvíli i fungovalo!
V roce 1992 se už hrálo vyšší kartou a návnada byla větší: Budeme prosperovat (doženeme a předeženeme), můžeme se stát akcionáři, privatizátory, továrníky, kapitalisty. Někteří se už viděli dokonce jako rentiéři. Cosi se také žvanilo o rovnosti šancí. Na Slovensku se rozdmychával nacionalismus hrou na věčně ukřivděné a podceňované Slováky v rámci federace. V Česku zase na povýšenectví a lakotu (zbavme se jich a rázem se budeme mít lépe!) Důsledkem bylo zvolení těch, co rozbili republiku a rozkradli (nechali rozkrást) vše, co mělo nějakou cenu.
Před vstupem do EU se zase slibovalo, že přijetím do Unie se všem skokově zvýší jejich životní úroveň, na úroveň západní Evropy. Atd. Čili úspěšní aktéři ve volbách VŽDY hráli na nejnižší lidské pudy a vášně: CHAMTIVOST, ZÁVIST a LAKOTU. A u těch nesoudných (či naopak velmi dobře informovaných) měli úspěch.
Teď se zase bude slibovat, že definitivním odpojením se od Ruska (v ekonomické sféře), a těsným propojením EU s USA (TTIP), se opět zvýší náš blahobyt na úroveň Ameriky... [chechtot]

318666

13.10.2014 11:24

Volby do Senátu: Byla to pro mne úžasná zkušenost

RE: Slovo do pranice

ROMAN1 85.?.?.?

Okamurův ÚSVIT je vlastně projekt Víta Bárty, takové Věci Veřejné č.II. Ví se to, akorát se o tom příliš nemluví. Důkazem je množství VEVEREK, které kandidovaly v minulých volbách za VV, a nyní přeskákaly do Úsvitu (kandidátní listiny v několika městech). Zájemce o skutečnou změnu systému Úsviťáci odmítli.
Podobně je to s Bobošíkovic SUVERENITOU, která se ve městech přetransformovala na všelijaké PATRIOTY apod.
"Dělníci" (DSSS) jsou zase byvalí Sládkovci z radikálnějšího (a zahnědlejšího) křídla SPR-RSČ.
Otázkou zůstává, kdo je A.B.Bartoš a jeho ND. Aby to nakonec nebylo jako s tou (NE)slavnou NÁRODNÍ STRANOU dua Edlmannová-Sedláček.
Mimochodem, Okamura je z jedné půlky MORAVAN, ze čtvrtiny KOREJEC a pouze z 1/4 JAPONEC. [velký smích]

319024

13.10.2014 21:41

Volby do Senátu: Byla to pro mne úžasná zkušenost

RE: Slovo do pranice

ROMAN1 85.?.?.?

No, s těmi VV je to přeci obecně známo, a více by Vám objasnil pouze nějaký insider od bývalých Véčkařů (což nejsem). Věci Veřejné, dle mého, prostě začaly narušovat mocenskou hegemonii ODS a ODS č.2 - tedy TOP09. Vévéčka přestala plnit přidělenou roli poslušného doplňovače hlasů vládnoucí koalici, a začala si přisvojovat větší roli, než jim byla přidělena dohodou mezi oběma ODSkama. Zkoušeli dělat vlastní politiku (neboť šlo o to zabodovat i v následujících volbách), čimž sypali písek do mocenského soukolí. Proto se stali v tehdejší koalici nadbytečnými, nežádoucími. Stačilo vyrobit aféry, vyšťourat skandály (Vít Bárta, Radek John, Kristina Kočí, atd.), za pomocí spřízněných médií vše rozvířit a stranu roztrhnout. Menší část Véčkařů, v čele s Karolinou Peak (LIDEM), potom "nakoupili", aby zachovali potřebnou hlasovací většinu. Podobně kdysi ODS a spol. postupovala i proti opoziční SPR-RSČ, která příliš vadila na politické scéně. Část jejich poslanců zkorumpovali a donutili jít proti vlastní straně. Ale na to jste se neptal.
Okamura JE "kůň" Víta Bárty, ovšem jaké je jeho skutečné poslání, toť otázka. Rozebíraná problematika by asi přesáhla povolený obsah příspěvku, a s kandidaturou pana editora do senátu přímo nesouvisí.

319055

17.10.2014 10:53

Ještě jednou volby

RE: HE

ROMAN1 85.?.?.?

Exponenti současného režimu (demokratůry) se chvástají, že volby máme přímé, rovné, tajné a demokratické. Když odhlédnu od toho, že by se dalo polemizovat s každým výše uvedeným přídomkem, tak volby by měly být především SPRAVEDLIVÉ. Spravedlivé pro VŠECHNY občany země. Tudíž:
1) Pokud politický subjekt dosáhne počty získaných hlasů alespoň na 1 MANDÁT, musí jej obdržet. Jinak se jedná o prachsprostou loupež.
2) Volební právo by měli mít VŠICHNI bezúhonní občané. Protože všichni občané mají nějaký svůj zájem, ať už si to přiznají či nikoliv.
Tedy především i nezletilí, vždyť státní doklad OP dnes může být vystaven od narození. Volit za nezletilého by samozřejmě mohli pouze jeho zákonní zástupci. Jak k tomu v současném systému přijdou mladé rodiny s dětmi? Jsou jasně znevýhodněni, například oproti důchodcům!
V opačném (a horším) případu by totiž bylo spravedlivější, aby bylo volební právo OMEZENO pouze na osoby pracující, a odvádějící státu daň z výdělku.

319259

18.10.2014 09:22

Ještě jednou volby

RE: HE

ROMAN1 85.?.?.?

Argumenty?

319295

18.10.2014 15:56

Proč ropa klesá

RE: Baranidlo z piesku

ROMAN1 85.?.?.?

Víte, nejhorší pro SA je, že za těch 60 let se u nich díky polygamii neuvěřitelně rozrostla královská rodina Saudů. Všichni jejich členové požívají privilegia hodná vládců raného středověku a pokládají tyto privilegia za své nezcizitelné právo. Na práci si především dovážejí "gastarbaitry" z Indie a Indonésie. Jak budou jejich zdroje vysychat, bude s tím vším konec. Ani to jejich gigaropné pole Ghawar není bezedné a proslýchá se, že je v produkci již dávno za vrcholem Hubbertovy zvonové křivky, čili za zlomem. Saudové nikdy pracovat nemuseli a neví jak práce vypadá. Celá země je jeden sud s prachem a hořícím doutnákem.

319309

19.10.2014 10:23

Ještě jednou volby

RE: HE

ROMAN1 85.?.?.?

Vaše námitky jsou, s odpuštěním, typické reakce ukřivděného důchodce. Já jsem otcem DVOU pubertálních synů, a vidím to úplně jinak:
ad1) Samozřejmě, že do 15 let by volili za děti jejich rodiče (zák.zást.). Děti jsou sice závislé na rodičích, ale zároveň jsou PLATNÝMI členy většího společenství - národa, státu. Jinými slovy: Pokud rodiče pociťují potřebu zvolit si svého zástupce XY, jistě zároveň věří, že je to takto prospěšné i pro jejich děti. A jelikož děti jsou pro své rodiče i jistou zátěží, bude to pro tyto rodiče i zřejmá satisfakce (odměna), že mohou jít volit jejich jménem za ně. Zároveň by takto stoupla volební váha rodin - kolik členů, tolik potenciálních hlasů. Řeknu to narovinu, je to jednoduché: Nyní je to podle klíče 2 důchodci = 2 hlasy. A třeba typická rodina se 2-3 dětmi = opět 2 hlasy (nebo taky jen jeden!). To se vám zdá SPRAVEDLIVÉ?! Tady jde přece o JASNÉ ZVÝHODNĚNÍ důchodců.
ad2) Budete se možná divit, ale děti mezi 16-18 rokem jsou VELMI VNÍMAVÉ (pokud už nejsou na drogách či alkoholu, ale takovíhle k volbám nechodí ani dospělí). Pokud se zajímají, mají často lepší přehled, než mnozí dospělí. A pořád platí, že jsou platnými členy společnosti, atd., viz.ad1. Jsou sice manipulovatelnější, což vyplývá z nedostatku jejich zkušeností, ale to je opět věc výchovy a rodiny. Já tvrdím, že kvalitní rodina je základ úspěšného státu. A pokud by děti měly jiný názor na věc? No a co? Mají snad staří patent na rozum? Nebo se jen snaží udržet se zuby nehty co nejdéle u moci a rozhodovat, než budou stejně MUSET své žezlo předat mladším? Dříve či později. Vždyť se podívejte, co a koho si ti "staří a moudří" u nás opakovaně volili za uplynulých 25 let!!! [naštvaný]
ad3) Tuto námitku jsem očekával, je zdánlivě logická. Tady ovšem s vaničkou vyléváte i dítě. Nebo zaměňujete důsledek a příčinu. Kdo nutí společnost, aby naprosto nepřiměřeně a nezaslouženě podporovala exponenciální nárůst počtu jedinců nepřizpůsobivých menšin a jejich často "fantastickou" (pro řadového občana z majoritní společnosti) životní úroveň? Kdo neustále přivírá oči nad jejich vzrůstající agresivitou? Kdo neustále žvaní o jakémsi humanismu a toleranci? Odpovězte si sám. ONI to nedělají z lásky k cikánům či arabským přistěhovalcům, ale aby si vychovali své BUDOUCÍ voliče a mohli definitivně rozvrátit tradiční společnost! Tohle je NUTNÉ zarazit v prvním případu - třeba i tím, že se UKONĆÍ vyplácení jakýchkoliv soc. dávek již od 4 dítěte výš. Tedy - máš-li 4 a více dětí, tak jsi asi v takové příznivé situaci, že "na to" máš a tudíž NEPOTŘEBUJEŠ pomoc od státu (společnosti)!
ad4) Moje odpověď již vyplývá i z výše uvedeného, ale ještě dodám: Nepovyšujete se tak trochu nad ostatní? Podle této vaší logiky by volební právo měli mít jen NĚKTEŘÍ občané, majíc

319350

19.10.2014 10:25

Ještě jednou volby

RE: HE

ROMAN1 85.?.?.?

(ještě dokončím)
ad4) Moje odpověď již vyplývá i z výše uvedeného, ale ještě dodám: Nepovyšujete se tak trochu nad ostatní? Podle této vaší logiky by volební právo měli mít jen NĚKTEŘÍ občané, mající nějaké obecně uznané zásluhy a kvality. Fajn, to je také jeden možný model (viz. např. film "Hvězdná pěchota"), ale to opravdu chceme? Bude to pak ještě vůbec demokracie, byť okleštěná? A jaké budou KRITÉRIA zásluh? Je dokázáno, že věk není vůbec relevantní - znám spoustu chytrých mladých a spoustu starých hlupáků (kteří budou svou hloupost vystavovat do smrti). A naopak. Takže co? Počet titulů před a za jménem? Opět: Lidé většinou volí (kroužkují, křížkují) kandidáty s tituly. Aniž by třeba ty kandidáty znali či se seznámili s jejich minulostí. Čím více titulů mají, tím více hlasů získávají. A výsledek - velmi často zvolení zastupitelů, u kterých se jejich morálka blíží NULE. Mohl bych uvést bezpočet příkladů, úplná katastrofa, jen z našeho města. Bezcharakterní jedinci bažící po moci a majetku. Kariéristé a narcisové. Takže ani vzdělání není tou jedinou kvalifikací. Takže co ještě?
Proto tvrdím opět, že volební systém by měl být PŘEDEVŠÍM SPRAVEDLIVÝ, tj. 1 OBČAN = 1 HLAS. To, co tu máme v současnosti je PASKVIL, jako mnoho co jiného.
Přeji vám hezký den. [velký smích]

319351

20.10.2014 08:01

Ještě jednou volby

RE: HE

ROMAN1 85.?.?.?

Teď jste ovšem napsal to, co tady všichni víme. Stejné problémy mají na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku... prakticky všude ve střední, východní a dokonce i západní Evropě. O problému se živě diskutuje ve skutečně svobodných médiích, na internetu, i mezi lidmi na veřejnosti. Pouze politici strkají hlavu do písku a mainstream mlčí nebo mlží. Jako o té cikánce z Ostravy, která minulý týden ve Ždáru n/S., ve škole, brutálně ubodala toho 16letého studenta.
Co se týče USA, to Impérium zvolna slábne, snad se ještě dočkáme konce jeho hegemonie a malé státy a národy si vydechnou. K tomu přispívají všichni, kteří pomáhají šířit svobodné informace. A rovněž i ti, jenž ty informace přijímají. Slovo nebo tužka bývá často ostřejší než meč.
Trochu mě ta situace připomíná jednu dobu mých školních let. Měli jsme ve třídě jednoho přičmoudlejšího spolužáka, který byl silnější než všichni ostatní. Rád to dával všem pocítit - šikanoval, terorizoval, občas vybíral "výpalné". Čím více mu každý ustupoval, tím byl drzejší. Dělal to ovšem tajně, na odlehlejších místech - v šatnách, na WC, na školní zahradě, apod.
Stejně to o něm ale neoficiálně brzy všichni věděli a dobrovolně se s ním už nikdo nebavil. A když jeho agresivita dorostla na neúnosnou mez a všichni ho už měli plné zuby, většina z nás se na něj společně domluvila a dostal od nás takovou "deku", že už si potom na nikoho nedovoloval. Po prázdninách byl "odejít" do zvláštní školy a tím byl od něho definitivně pokoj.

319407

14.11.2014 08:37

Nadělal si Washington do vlastního (ropného) hnízda?

RE: Labutí píseň

ROMAN1 85.?.?.?

Patagonie je odtud hodně blízko. A je to zde velmi hezké. Do této oblasti se chtějí stáhnout, až na severní polokouli rozpoutají peklo.

321032

21.11.2014 16:46

Projev, který nikdo neslyšel

RE: Malá poznámka

ROMAN1 85.?.?.?

Celá VLSR (velká listopadová sametová revoluce) byla samozřejmě předem zrežírovaný podvod, domluvený na nejvyšší úrovni velmocí. Tak, jak to podrobně popsal ve své ANALÝZE 17.11.89 pan Miroslav Dolejší (opravdový disident a mnohaletý vězeň bolševického režimu). A napsal to již počátkem roku 1990 !!! (Havel byl prý tenkrát "zhnusen")
Důkazem budiž to, že tehdy stačilo, aby z kasáren SA vyjel jeden jediný pluk - a bylo by po celé slavné "revoluci". A že těch dislokovaných sovětských vojsk tady tehdy bylo! Po celém česku...
Ono by asi i stačilo, kdyby do Prahy dojeli Jakešovi milicionáři.
Byli však z nejvyšších míst zastaveni a vráceni, jak víme.
A že hybným momentem převratu bylo přidání se dělníků ke studentům a komediantům? To jistě, ale jen formálně - viz argm. výše. Každá revoluce požírá své děti - v tom tkví historická spravedlnost. Kde je dnes vámi zmiňované ČKD? Kde jsou dnes její dělníci? A jaký má dnes dělník společenský status?! To přece vidí každý kdo neoslepl. [pláč]

321671

21.11.2014 18:03

Projev, který nikdo neslyšel

RE: Ten Václav na koni nebyl král a zájem o jakékoli demonstrace je mizivý

RSČMS 85.?.?.?

Dost jsme se jako republikáni rozmýšleli, jestli na ten svátek zlodějů a tunelářů jet do Prahy podpořit pana Bartoše, anebo jet do Brna na "Den národní jednoty", kterýžto pořádala mládež DSSS.
Nakonec vyhrálo Brno (poněvadž jsme byli rovněž pozváni a máme to podstatně blíž [smích] ) - a bylo to tam rovněž "zajímavé", byť počasí bylo stejně ohavné jako ten "svátek" sám.

321673

22.11.2014 00:36

Mail z Prahy

RE: Dvě technické

RSČMS 85.?.?.?

Důležité je, že Zeman je prvním pohusákovským prezidentem, proti němuž vyšli lidé spontánně demonstrovat. A to je první neoddiskutovatelný fakt.

Kecáte Vojto jako vždycky. Prvním pohusákovským prezidentem, proti kterému vyšli lidé spontálně demonstrovat, byl jakýsi HAVEL. Chápu, že je to pro vás Vojto novinka, ale věřte, že vám mohu dodat fotografie i videa z MASOVÝCH protihavlovských demonstrací, protestů a pochodů z Loretánského náměstí přes PRAŽSKÝ HRAD až dolů na Václavák již v roce 1990, 1991 i 1992!!!
Akce se konaly pod hlavičkou Republikánské strany, ale účast na nich byla samozřejmě dobrovolná. Ti lidi měli již tehdy opravdu vážný důvod, aby vyšli z tepla svých domovů - a tou byl jejich protest proti SAMETOVÉMU PODVODU (jehož byl HAVEL hlavní ikonou). A to je neoddiskutovatelný fakt. [naštvaný]

Uvázl jsem v davu ve Spálené ulici. A to je druhý fakt.
Váš problém, že se neumíte v davu pohybovat. Ale že jste se tam rovněž motal, vůbec nepřekvapuje. Vrána k vráně sedá. [chechtot]

321704

22.11.2014 12:12

Mistr převratů z NED nespouští ČR z očí

RE: no -

ROMAN1 85.?.?.?

Pravdoláska se jen tak nevzdá. Pokud přijdou o letiště, budou chtít vypálit laserem podobiznu té své ikony do přivrácené strany Měsíce. I kdyby na to měl padnout výkon 5 Temelínů na celý rok... [cool]

321733

08.12.2014 14:19

Prezident disident

Pro upřesnění

ROMAN1 85.?.?.?

Student "Martin Šmíd" vlastní rekreační hotel v lázeňském městečku KARLOVA STUDÁNKA, blízko nejvyšší moravské hory Praděd. Je "za vodou" a pro nikoho už mrtvolu hrát nebude... [chechtot]

322968

12.12.2014 10:23

Rusko a Turecko se ukotvují v Euroasii

Eventuality

ROMAN1 85.?.?.?

Tomu se říká - v případě EU - dát si gól do vlastní branky. O Bulharsku ani nemluvě, brzy se asi ujme přirovnání být hloupý jako Bulhar. Ale mám dva dotazy, které mě zajímají:
1) Co se stane, když EU v otázce přijetí Turecka do Unie znovu otočí o 180st a bude se chtít rozšířit i o tuto zemi? Teda pokud by vůbec ještě Turci měli zájem. Turecko je již dávno v NATO (což je jaksi prvotní předpoklad pro přijetí do EU), takže tato podmínka je splněna. Potom by se v podstatě vše ohledně plynu vrátilo do původní koncepce, akorát Bulharsko (a také Maďarsko) by zůstalo mimo hru, nebo leda jako konečný spotřebitel. Ovšem hranice EU by se tak nebezpečně blízko dotýkaly horké válečné zóny na Středním východě.
2) Co se týče plynovodu ze SA přes Sýrii do Turecka, tady je přece možné položit ty trubky a) přímo přes Irák, nebo za b) obejít Sýrii přes Středozemní moře na sever k tureckému pobřeží.
V obou případech je sice geografický terén těžší, ale to je technická otázka, kterou je dnes možno řešit. Že by měl v tomto bodu opět prsty (a své zájmy) Izrael?
[zmaten]

323239

02.01.2015 15:24

Transevoluce: Věk lidské dekonstrukce

RE: Už to zase začíná

ROMAN1 85.?.?.?

Pokud na tento typ NEKONEČNÉHO seriálu náhodou při prolaďování TV narazím, obvykle ze mě vypadne několik slovních výrazů více méně hrubšího typu, manželka přitaká, děti se zasmějí, a jede se dál. Nebo se použije tlačítko s nápisem OFF. Škoda pouze veliká, že podobné tlačítko někdo v minulosti nenainstaloval na samotnou osobu hlavního aktéra. A že tam příležitost několikráte byla!
Nejhorší však je, že si tento druh "zábavy" platíme jako koncesionáři povinně, ve formě výpalného. Nekonečné seriály o "největším" a "nejskvělejším" z českého kráteru se plynule prolínají s jiným nekonečným seriálem o "holé kosti". [naštvaný]

324285

03.01.2015 16:16

Sázky jsou vysoké, USA hrají ropnou kartou proti Íránu a Rusku

RE: Podezrele

ROMAN1 85.?.?.?

Je jasné, že ten rozdíl v ceně, který nyní producenti ropy přenechávají spotřebitelům, si v budoucnu vyberou i s úroky. Otázkou zůstává, kdy nastane ten zvrat a ceny opět vystřelí vzhůru. Nejspíš letošní březen/duben.

324312

Emitovat vlastní svobodnou měnu bylo v dřívějších dobách svrchované právo každého panovníka, později vlády. Měna byla podložená/představovala/ zlato, stříbro, či jiné vzácnější komodity, které nebylo možné jen tak libovolně zmnožit. Později byla kryta prací činorodého obyvatelstva (např. tzv. říšská měna Německa za A.H.), případně dohromady vším výše uvedeným (socialistické země po II.WW). Dnešní fiat-money jsou "kryty" pouze principiálně nesplatitelnými a stále vzrůstajícími dluhy. A nekonečnou důvěrou naivních, kteří doufají, že dluhy budou splaceny - což by dnes v podstatě vedlo k zániku oběživa.
Na bankovce zničeného Československa bylo uvedeno: BANKOVKA JE KRYTA ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ. Na dnešní české bankovce je pouze napsáno ČNB - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN. A také, že "padělání bankovek se trestá podle zákona". Přičemž tam není uvedeno, co se přesně tím (pa)děláním myslí a kdo je k tomu (ne)oprávněn. Na Eurech není pro jistotu napsáno NIC. Na US dolaru je oproti tomu uvedeno jasně: TOTO JE LEGÁLNÍ PLATIDLO ZA VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ DLUHY...! (Money as Debt.)
A tak bychom se mohli ptát, kdože si vlastně to právo vytvářet měnu uzurpoval, a jakou silou tento švindl protlačuje do celého světa. Ale to už bychom se nebezpečně přiblížili paragrafu 261 a jemu podobným. A i když výše uvedené není pro většinu místních čtenářů žádnou novinkou, je potřeba si tyto skutečnosti neustále připomínat.

324474

Pan doktor Obrtel si možná vzpomenul na starý republikánský program z poloviny devadesátých let a na nekompromisní stanovisko vůči NATO, které SPR-RSČ vždy zastávala, a zastává jako RSČMS v podstatě dodnes. Většina našich ovčanů však již dávno podlehla jinému - tentokrát německému - doktorovi (viz. nadpis), a oči se jim neotevřely ani v roce 1999 při agresi NATO v Srbsku (tzv. "malé" Jugoslávii), ani při pozdějších příležitostech. Jinak by již dávno svůj odpor k NATO zúročili - třeba v každých volbách, kde jim Republikáni svým neměnným stanoviskem nejen k NATO dávají příležitost... [pláč]

324481

Tak, věru tak. Doufejme, že Vaše poslední věta bude platná. Bestie se však nevzdá jen tak lehce a bude bít kolem sebe do poslední chvíle. A domácí 5.kolona se rovněž snaží ze všech svých sil.
Oni si již dávno vybrali cestu ze které není návratu, takže teď jim půjde o všechno.

324535

08.01.2015 08:25

Rok 2015 bude o Íránu, Číně a Rusku

RE: Pár dotazů

ROMAN1 85.?.?.?

No vždyť jste si na většinu otázek vlastně odpověděla sama. ÚROK. V dávných dobách (dokud ještě zlato plnilo úlohu oběživa) bylo vybírání úroku hrdelním zločinem - a osvícení panovníci moc dobře věděli, proč tento trest ve své zemi zavedli. [smích]

324613

09.01.2015 09:32

Tak kdopak nám to vraždí v Paříži?

RE: Strach z cizího

ROMAN1 85.?.?.?

Zbývá si uvědomit, KDO nám tu po léta neustále tuto proimigrantskou politiku vnucoval (a stále ještě vnucuje), KDO mlel nepřetržitě o rasizmu a xenofobii, KDO je propagátorem multi-kulti - JACÍ to jsou politici a ze kterých partají, KOMU patří média, jenž byla doposud jasným propagátorem výše uvedeného (a nyní křičí na poplach za zachování tzv. "demokracie" ), PROČ tato sdělovadla důsledně nasazovala náhubek všem politickým oponentům, kteří se neztotožňovali s oficiální doktrínou promíchávání národů, náboženství, etnik a ras. KOMU byla tato politika ku prospěchu a KDO bude mít nyní politický i materiální prospěch ze zákonitě vznikajícího konfliktu (ať už byl středeční incident oper. false-flag či nikoliv). A KDO nejvíce utrpí.
Skuteční viníci jsou myslícím lidem známi. Konečné oběti rovněž, jsme to totiž my všichni. [naštvaný]

324700

12.01.2015 08:09

Kruhy na vodě

RE: Dobrý námět k zamyšlení

ROMAN1 85.?.?.?

Ano, v tom je jejich síla. Protože ať už jsou jací jsou, jedno se jim upřít nedá. NEJSOU TO POSLUŠNÉ OVCE. Přesněji řečeno, ovčané. Ovčané co na všechno kašlou, případně si jednou za cca 4 roky opakovaně zvolí nějaké rádoby demokraty - a pak jen tupě přihlížejí, jak tito politikáři jednají v rozporu se svými předvolebními sliby a v zájmu někoho úplně jiného než svých voličů. Násilí není řešení, ale ta lhostejnost a odevzdanost původního domorodého obyvatelstva Evropy také ne. A na to Evropané "dojedou", ani k tomu nebude zapotřebí samopalů nějakých fanatiků. [pláč]

324910

14.01.2015 12:43

Tak nám zabili „Harakiri“!

RE: Stalin byl pod drnem az v roce 1953...

ROMAN1 85.?.?.?

A za souhlas s atentátem se trestalo už i dříve... za Heydricha... [překvapení]

325124

14.01.2015 13:09

Tak nám zabili „Harakiri“!

RE: Proč jenom nám tam nepřijel Obama?

ROMAN1 85.?.?.?

Asi mu z toho jeblo (a zastřelil se), když zjistil prvopříčiny onoho incidentu...[mrknutí jedním okem]

Jinak, to farizejství a pokrytectví masmédií a politiků nezná míry. Na jaře 1999 (to byla ČR zhruba měsíc v NATO) vybombardovalo letectvo Severoatlantické aliance barbarským způsobem budovu RTS (radio-televizia Srbije) v Bělehradu, a zavraždilo přítomné redaktory a hlasatele. Kde byli tehdy všichni ti solidární a uplakaní novináři? Před rokem zase byli úděsným způsobem zamordováni civilisté (mezi nimi i těhotná žena) v Domě odborů v Oděse. Viníci jsou známi - fanatičtí přívrženci Majdanu - jenomže to jsou dnešní přátelé a nohsledi Západu... Kde byli tehdy Západní TOPpolitici, kteří se dnes tak rádi ukazují před kamerami - v hermeticky uzavřené ulici...!
Je mi z toho na blití [bliji] , jenomže ta klávesnice za to nemůže...

325126

14.01.2015 19:46

Tak nám zabili „Harakiri“!

RE: Opravdu ubohý článek

ROMAN1 85.?.?.?

A tak se můžete kouknout například sem. [překvapení]

325167

28.01.2015 15:47

Jakou hru dům Saudů hraje?

Nepodléhejte iluzi

ROMAN1 85.?.?.?

Masovější výrobu a nasazení elektromobilů bude podvazovat nedostatek vzácných prvků, jako je Lithium či Neodym. To prvé má dnes nejvíce v rezervě Bolívie (takže tam asi bude snaha časem udělat další Majdan s vývozem "demokracie"), to druhé úspěšně skupuje Čína.
Vodík coby energetický zdroj v pozemských podmínkách je diskutabilní: Je poměrně nebezpečný, nestálý a nedá se snadno získávat (neroste na poli ani se nedá dolovat či těžit - vyrábí se ze zemního plynu, kdyby se měl vyrábět elektrolýzou, byl by minimálně 4x dražší než dnes). Každopádně jeho ERoEI je MENŠÍ NEŽ 1! Což vypovídá za vše. Je to v podstatě hodně nebezpečná baterie s jakousi účinností, podobně jako chemické články.
Obnovitelné zdroje v Evropě již pravděpodobně naráží na limity svého využití v daných zeměpisných šířkách. Ať již je to fotovoltaika, fototermika či využití biomasy. Dnešních 13% možná půjde v budoucnu našponovat (v EU) na 20%, ale to bude tak všechno.
Uskladňování energie při vysoké účinnosti a nízkých nákladech začnu věřit, až někdo úspěšně uvede tuto technologii do běžného provozu a vydrží ji alespoň 5 let rentabilně provozovat. Do té doby je třeba tyto zprávy brát silně s rezervou - jako další bublinu a spekulaci.
Metan je v podstatě zemní plyn -CNG- se svou zákonitostí těžební křivky, která má taktéž víceméně tvar zvonu se svým peakem. Tedy, pokud ten metan nezískáváte prděním krav či podobným způsobem.
Zapomněl jste ještě zmínit energii z jádra (JE).
Já si DOVEDU představit svět bez ropy (či s jejím minimálním využitím). Bude to však hodně nepohodlný a nevlídný svět, alespoň z dnešního úhlu pohledu. [pláč]

Tak či tak, dnešním ROPÁKŮM se manipulací s cenou ropy v rozsahu 50 - 150 - 50 dolarů/brl během několika let povedlo jedno:
Přesvědčit mnohé, že zásoby této přetěžko nahraditelné energie i její cenotvorba jsou ve velmi nezodpovědných, nemorálních, a tudíž nesprávných rukou.
Buďto totiž je této suroviny opravdu dostatek - potom je výše uvedená volatilita ceny naprosto irelevatní - a vypovídá pouze o spekulaci, ziskuchtivosti a chamtivosti současných držitelů této suroviny, kterou si uzurpovali...
Anebo tomu tak není a světová těžba ropy je nenávratně za svým vrcholem (peakem). V tom případě je umělé sražení její ceny naprostým šílenstvím - posílá lidstvo v nanejvýš nevhodné době na trajektorii dalšího uhlovodíkového mejdanu, který nemůže skončit jinak než katastrofou.
Každopádně žijeme v zajímavé době. Užívejme si, dokud to jde. [smích]

325993

29.01.2015 16:11

Rok 2015 – pohyb finančního světa se zrychluje

RE: Příčina všeho zla

ROMAN1 85.?.?.?

Jak to tedy s tím pokrokem je? Škodí lidem či prospívá?
Ono záleží na tom, jestli z toho pokroku těží širší vrstva společnosti, anebo pouze úzká skupina zbohatlíků - ke škodě těch ostatních.
Auta bych do toho nepletl. Tyhle pomíjivosti tu existují v naprosto marginálním časovém období (cca 100 let) a pouze díky extrémně levné a dostupné ropě. Za stejně krátké časové období budou jenom vzpomínkou... Oproti tomu je vynález železnice či elektřiny mnohem prokazatelnějším a trvanlivějším pokrokem pro většinu lidstva.
Sériová výroba by měla přínos pro většinu výhradně v tom případě, kdyby tato činnost byla prováděna pouze ROBOTY a nikoliv OTROKY, jako je tomu dnes. A ZÁROVEŇ kdyby výtěžek (výstup) z této výroby přinášel zisk rovnoměrně celé společnosti - nikoliv vybraným jednotlivcům-vlastníkům. To by bylo možné pouze při všelidovém vlastnictví těchto výrobních prostředků. V opačném případě se takováto činnost (sériová výroba) stává pouze TUPOU ROBOTÁRNOU z ekonomického donucení, ubíjející svobodu ducha. Řemeslná výroba je oproti tomuto povznášející tvořivá činnost. [vyplazený jazyk]

326034

05.02.2015 11:15

Velká americká slepá ulička

RE: jak se sedí na lopatě

ROMAN1 85.?.?.?

Tak fajn, když chcete být jako Američan/Angličan, tak si především sbalte vaše švestky a odstěhujte se k nim. Žijte si blaze - na svém a za své. POUZE ZA SVÉ. Přestaňte se srát do kontinentální Evropy i do celého světa. Vašich exportů tzv. "demokracie" made in USA už mají ostatní nejen po krk, ale i nad hlavu. Až to všichni jako vy uděláte, tak věřte, že se ostatnímu světu moc uleví. Pouze se smiřte s tím, že vaše životní úroveň výrazně klesne - tak na pětinu té dnešní. To bude pláče a skřípění zubů! [vyplazený jazyk]
.

326418

05.02.2015 14:54

Velká americká slepá ulička

RE: takze co udelat?

ROMAN1 85.?.?.?

Napsal jste to správně, akorát s několikaměsíčním předstihem. A kam z Česka odtáhnou fašoskrajinci je jedno, hlavně aby už to bylo.
Musíte si v tom udělat chronologický pořádek:
Nejprve byl Majdan (s tím, kdo ho vyvolal a kdo ho zaplatil), potom byli opolčenci - separatisti.
Nejprve byly 2 války v Zálivu (s tím, kdo je vyvolal a kdo je vedl), potom tzv. arabské jaro (- dtto -), Lybie (-dtto-), Sýrie (-dtto-) a potom teprve tzv. Islámský stát.
Ale pokud máte problém vzpomenout si, co jste měl včera na oběd, potom je to těžké. Ten německej doktor a příjmením na "A" dovede nadělat hroznou paseku... [velký smích]

326433

06.02.2015 08:47

Velká americká slepá ulička

RE: takze co udelat?

ROMAN1 85.?.?.?

Opravuji překlep: ...německej doktor s příjmením na "A"... (Alzheimer)

326488

09.02.2015 15:31

A s nimi přišlo peklo…

RE: So

ROMAN1 85.?.?.?

>
>
>Otázkou je, jestli nedojde ke kolizi s plánem EU odsunout tam
>evropské cikány.

>
>Možná by to byl zajímavý sociologický experiment. Přesunout
>z celé Evropy tyto dvě problematická etnika na jedno
>teritorium. [smích]

Zajímavé by to rozhodně bylo [chechtot] , ale NEFUNGOVALO BY TO.
Neboť pokud smícháte PARAZITA z dolní vrstvy, s PARAZITEM z horní vrstv, a vynecháte tu střední část = HOSTITELE, dojde nevyhnutelně k migraci obou složek a k hledání hostitele jiného. V lepším případě parazit hyne (ten méně schopný a mobilní).

326676

10.02.2015 09:43

A s nimi přišlo peklo…

RE: So

ROMAN1 85.?.?.?

Záleží na vašem úhlu pohledu, kdo parazituje na kom a na čom. [mrknutí jedním okem]
Viděno z větší výšky, je parazitem na planetě vlastně celé lidstvo. A potažmo z ještě větší vzdálenosti je to celý systém života jako takový...

326725

10.02.2015 10:19

Protokoly jsou nyní přepisovány

Řekli o protokolech

ROMAN1 85.?.?.?

Poznámky známých osobností:

Tento spis je až příliš strašnou skutečností, než aby mohl býti výmyslem, příliš pevně založen, aby byl pouhým dílem průměrných lidských myšlenek, příliš hlubokým ve své znalosti tajných pramenů života, než aby mohl spočívati na jakémkoli podvodu.
( Henry Ford )


V celku platí o "Protokolech" totéž, co o jízdním řádu: Nezáleží na tom, kdo jízdní řád napsal, ale na tom, zda vlaky podle něho jezdí.
( Jaroslav Slavata )


Pod ochranou ideálů svobody, poskytli jsme Židům svobodu, aby útočili na svobody naše.
( Henry Ford )


Pronásledovaným je dnes výhradně Nežid. Má činiti to, co chce Žid, nečiní-li toho, uráží židovská práva.
( Henry Ford )


Skoro se zdá, že máme již zcela zvláštní mezinárodní právo - židovské, - v němž jsou zaznamenány svobody Židů a služební povinnosti křesťanů.
( Jan Neruda )


Nikdo nepronásleduje tak pečlivě časopisy vzhledem k vlastním věcem, jako Židé. Mnohý nakladatel mohl by to dosvědčiti z vlastní zkušenosti.
( Henry Ford )


Kdo chce ujíti antisemitismu, padne lehce do osidel služebníčkování Židům a toto jest právě tak nedůsledné, jako ono.
( Henry Ford )

326728

10.02.2015 15:08

A s nimi přišlo peklo…

RE: So

ROMAN1 85.?.?.?

Jenomže to právě přesně nevíme. Jestli je vědomí (život) v hmotné podobě záměrem, nebo jestli je to pouze vedlejší, nežádoucí (a tudíž parazitický) VEDLEJŠÍ PRODUKT. [zmaten]

326744

10.02.2015 15:16

Protokoly jsou nyní přepisovány

RE: židofobie

ROMAN1 85.?.?.?

Ničeho neobává se mezinárodní Žid více než pravdy, nebo i jen zmínky o pravdě o něm a o jeho plánech.
(Henry Ford)

326747

10.02.2015 18:08

A s nimi přišlo peklo…

RE: So

ROMAN1 85.?.?.?

Celou tu srandu korunuje poznání, že i ta hmota (vesmírný odpad, nebo výsledný produkt - cíl snažení [zmaten]) je vlastně jen zahuštěná energie / vlnění. Potom je blízko k teorii, že všechno je vlastně jen jakási iluze, "zhmotněná" virtuální realita.
Marxistická doktrína materialismu bude ovšem zásadně nesouhlasit... [smích]

326768

11.02.2015 13:29

A s nimi přišlo peklo…

RE: Jak zastavit invaze Ruska do jiných zemí...

ROMAN1 85.?.?.?

V jednu chvíli jsem se domníval, že popisuješ historii "civilizování" Ameriky. Severní, a potažmo i jižní. [chechtot]

326841

14.02.2015 10:43

Problém Moskvy: Jednání s imbecily a vazaly

RE: Co vidím já když se ohlédnu...

ROMAN1 85.?.?.?

To je ještě ten LEPŠÍ případ. Já zase vím o třídě na 8 letém gymnasiu (budoucí výkvět národa), kde DLOUHODOBĚ portrét prezidenta stále visí. Bohužel to není portrét Klause, ani Zemana - visí tam bohužel VÁCLAV HAVEL... [bliji]

327068

14.02.2015 18:09

Problém Moskvy: Jednání s imbecily a vazaly

RE: Prostě a zkrátka

ROMAN1 85.?.?.?

[překvapení] [oči v sloup] [chechtot]
Domnívám se, že dozrál čas na vydání překládacího slovníku z češtiny do spisovné ŠLAKŠTINY a naopak. U jeho příspěvků se sice pravidelně bavím, ale tento poslední je absolutní TOP! Výrazy jako: napedagogovávají superkategorii zabukáče egregora mlaskoně na papala ňamtar - připravují nám, blahoslaveným chudým duchem IDIOTSKÁ NEFALŠOVANÁ PEKLA, a mohou se směle měřit s výtvory českých osvícenců 19. století, jako např. KLAPKOBŘINKOSTROJ (klavír), NOSOČISTOPLENA (kapesník), či NÁPOJIČNÁ VYDMUTINA (láhev). [velký smích]
Rovněž prozatím nejsem zcela rozhodnut, zda téměř absolutní absence čárek ve větné skladbě výše uvedených příspěvků, se mi má jevit výhodou, nebo naopak handicapem. [mrknutí jedním okem]

327085

26.02.2015 09:21

Banksterská internacionála

Protokoly SM (1897)

ROMAN1 85.?.?.?

SEZENÍ ŠESTÉ §1:
Brzy počneme zřizovat obrovské monopoly jakožto sběrače nesmírného jmění. Na těchto nádržích peněz bude závislý veškerý majetek Gojů takovým způsobem, že bude pohlcen v den politické katastrofy právě tak, jako státní úvěr...

SEZENÍ PÁTÉ §2:
Vytvoříme silnou centrální vládu, abychom vzali veškeré sociální síly do svých rukou. Všechna odvětví politického života svých poddaných upravíme podle nových zákonů. Tyto zákony pomalu odstraní všechny ústupky a svobody, které jim byly gojskými vládami povoleny. Tím vyvrcholí naše vláda v tak mocný despotismus, že bude s to vždy a všude umlčet nám nepřátelský či nespokojený lid.

327848

03.03.2015 15:00

Obama nás přivedl blíže k jaderné válce s Ruskem

RE: A tenhle by měl taky zalézt

ROMAN1 85.?.?.?

No jo, šel leštit povinně kliku. Ví moc dobře, že by se ve funkci neudržel ani měsíc, kdyby to neudělal. [smích]

328164

09.03.2015 09:40

Obama nás přivedl blíže k jaderné válce s Ruskem

RE: A tenhle by měl taky zalézt

ROMAN1 85.?.?.?

Ano, toto je dobré zhodnocení a kvalitní příspěvek. Zeman v podstatě obyčejnými lidmi z gójímské populace normálně pohrdá. Akorát, že toto pohrdání (na rozdíl od pohrdání novinářským plebsem) mistrně skrývá. Projevuje se u něj jen ve vypjatých a mezních situacích, párkrát jsem byl svědkem. Fakt, že Zeman byl pro většinu národa to nejlepší řešení z oněch 9 předvybraných a seshora schválených možností "volby", příliš neutěší.
Otázkou zůstává, co mohou ti gojímové se současnou (Vámi popsanou) situací udělat. Ono klasické - přidat se a sloužit (a dočasně si užívat prospěchu), nebo se distancovat (a tvářit se, že se mě to netýká) zřejmě nikomu nadlouho nepomůže, neboť šrouby se zvolna utahují dál a dál, a všeobecná situace porobeného národa je rok od roku horší.
Nehledě na ono: “Tob shebe goyyim harog” (Soferim 15, pravidlo 10, Talmud)
[pláč]

328750

11.03.2015 08:45

ECB kupuje Európu

RE: nesmyslný článek

ROMAN1 85.?.?.?

Ve třech větách a jednom nadpisu jste použil 5x výraz se slov. základem nesmysl. Aniž byste 1x vysvětlil, v čem ten (údajný) nesmysl spočívá.
Mě to naopak smysl dává, a VELKÝ. Ale to by bylo na móc dlouhé povídání, neboť ten smysl vyvstane až ze širších souvislostí. Ale to zde bylo probíráno už mnohokrát [velký smích]

328890

12.03.2015 09:34

ECB kupuje Európu

RE: nesmyslný článek

ROMAN1 85.?.?.?

My tady o voze, a Vy nám tu o koze... [naštvaný]
Vůbec se nebavíme o tom, jestli v Česku bylo za posledních 25 let obecné zdražení s koeficientem 8 nebo kolik (já tvrdím že 10, ale to teď není rozhodující), článek byl o plíživé privatizaci planety Země, k čemuž jako předstupeň byla zřízena i EU s ECB. A ta (stejně jako FED v Americe) k tomu používá bankovně-lichvářský finanční systém! Kapišto? Ten systém je zločinný (tudíž ho využívají zločinci), protože způsobuje neustále se zvyšující disproporci mezi příjmy jednotlivých členů lidského společenství, ve všech takto postižených zemích. To nemůže skončit jinak než katastrofou, nebo totálním zotročením většiny! Jestli dnes 1% lidí vlastní více než 50% veškerého majetku na Zemi (nejen v Česku), 10% nejbohatších ovládá přes 90% všeho, a tento poměr se neustále zvyšuje, je něco setsakramentsky špatně!!!
Systém je prostě zločinecký a prohnilý. A jelikož Vy ho tu neustále hájíte, zřejmě z něho rovněž tyjete. Takže nám milý "odborníku" povězte, čím se zabýváte, jaké jsou Vaše příjmy, majetek, nadřízení, atd. atd. Potom se můžeme bavit dál.
A pokud jste to pouze nepochopil a žijete v zajetí manter, které do Vás nahustili někde v ekonomické škole, stačí když si s Vámi podobnými zahrajete stolní hru MONOPOLY. Třeba Vám něco docvakne. [vyplazený jazyk]

328965

12.03.2015 10:32

ECB kupuje Európu

RE: Příliš složitá konstrukce.

ROMAN1 85.?.?.?

Jenomže Vaše konstrukce opomíjí jeden drobný, ale důležitý parametr - ÚROK. A tady je právě ten zakopaný pes: To co Vy popisujete, by mohlo bez negativních důsledků fungovat v případě NÁRODNÍ (STÁTNÍ) BANKY A BEZÚROČNÝCH PŮJČEK. A také to fungovalo. Nikoliv však soukromých bank v držení podivných zájmových skupin a půjčování NA ÚROK. Protože to vymáhání hodnoty navíc, potažmo do soukromých kapes, byť jistina není ničím kryta, JE ZLOČIN. Chtít něco za NIC? Říká se tomu krádež, je-li to vymáháno násilím - loupež. Systémem posvěcená.
V dobách osvícených panovníků v dávných časech se za takové jednání usekávaly hlavy. Myslím, že by bylo dobré se k této bohulibé praxi navrátit. Jéje, to by dnes bylo bezhlavých... [překvapení]
Praktikování úroku soukromými věřiteli má lví podíl na tom, že úzká skupina bezměrně bohatne, zatímco všichni ostatní stagnují, či spíše chudnou.
V případě opravdu národní banky by se i ten úrok dal připustit, musel by však být investován zpět - rozpuštěn, vrácen do oběhu - ve veřejném zájmu, na projekty sloužící všem. Což se v případě soukromého zisku v drtivém případě opět neděje.
Rovněž přeprodávání a obchodování s dluhy je lumpárna par excelent. Dluh musí zůstat soukromým vztahem mezi oběma smluvními stranami, nikdy by se neměl stát "zbožím", stejně jako peníze. Všechno to plodí zlo a bezpracné zisky na straně jedné, a velké utrpení na straně druhé.
To ale Vy ztěží pochopíte, neboť Vaše uvažování je nesmyslné... [chechtot]

328968

12.03.2015 13:59

ECB kupuje Európu

RE: Příliš složitá konstrukce.

ROMAN1 85.?.?.?

Asi je to na Vás přece jen příliš složité a nepochopitelné, protože jste uvězněn v přednastavených myšlenkových schématech, a tudíž zjevně nechápete, o čem je tu řeč...

328986

12.03.2015 14:17

ECB kupuje Európu

RE: nesmyslný článek

ROMAN1 85.?.?.?

To co uvádíte ve 2 a 4 odstavci samozřejmě celou situaci ještě umocňuje a zhoršuje. Tohle není předmětem polemiky. Ale přesto tvrdím, že jádrem všeho zla je (a znovu to opakuji) bankovně-lichvářský systém, založený na privilegiu emise nekrytých peněz (tedy krytých pouze dluhy), a navíc podtržený ÚROKEM z těchto peněz jdoucí do soukromých kapes. K tomu prostředky na pokrytí tohoto úroku nejsou oněmi "privilegovanými" do systému zavedeny. Takže zákonitě: někomu musí nutně chybět a tudíž zkrachuje a své závazky musí plnit skutečně hodnotnými statky. Čili se jedná o systém PODVODNÝ, ZLOČINECKÝ. Nic z toho jste tu nevyvrátil, a ani se tomu nedivím, protože to vyvrátit nelze. Rovněž jste neodpověděl na otázku, proč tak vehementně tento pyramidový, a v konečném důsledku sebedestruktivní systém hájíte. Že by osobní zájem? [velký smích]

328990

12.03.2015 20:54

ECB kupuje Európu

RE: nesmyslný článek

ROMAN1 85.?.?.?

Jste natvrdlý, nebo máte problém s vnímáním tištěného textu?
Kdo se s vámi přel o tom, jestli za posledních 25 let byl v Česku růst nebo ne? Něco mi podsunete a potom s tím polemizujete... známá taktika. Jinak jste nedokázal nic a na přímé otázky jste rovněž neodpověděl.
Zrovna tak jsem netvrdil, že zrušením úroků se ušetří nějaké peníze - pouze se tím omezí přelévání do stále stejných (soukromých) kapes, kde se hromadí. Potom se samozřejmě nedostávají ostatním jako směnný prostředek. JE TO JASNÉ??!
A odpusťte si nejapné poznámky o představách mých či jiných diskutujících. Tady nejste na iDnes nebo Respektu... [naštvaný]

329026

12.03.2015 22:39

ECB kupuje Európu

RE: nesmyslný článek

ROMAN1 85.?.?.?

Té "vaší" ekonomice možná ani nemá cenu "rozumět". Zato tady víme, jak CELÝ ten systém funguje. To asi zase nevíte vy, možná ani nechcete vědět. Nebo se jen tak tváříte, viďte pane řediteli zeměkoule? Kolik činí vaše měsíční bezpracné zisky?
Nekonečný růst samozřejmě RAKOVINOU JE. Mohlo to tak fungovat kdysi, když se celá tato planeta zdála ještě nekonečnou a její zdroje nevyčerpatelné. Ale to už dávno neplatí, nyní je to systém UZAVŘENÝ. A v uzavřeném systému je nekonečný růst hovadina, to snad chápete i vy. Přispěvatel rovněž uváděl ÚROK, jako příčinu zla. Což opět potvrzuji, úrok je v uzavřeném systému naprosto destrukční parametr.
Vy nám tady mylně tvrdíte, že příčinou je pouze málo progresivní daňová soustava. To byste ovšem s vaničkou vylil i dítě. Přemrštěně progresivním zdaněním byste připravil o všechny příjmy či majetek i ty, co si k nim přišli poctivou cestou - svým umem, pílí, schopnostmi. Naprosto demotivující. Ale od toho jsou státní finanční orgány, aby rozpoznaly původ majetku a peněz, ne? Že už 25 let záměrně řádně nefungují, to je jiná. Takže byste chybnou politikou zle napravoval něco, co nemělo ani vzniknout. Tak nějak pěkně po bolševicku - "když se kácí les, lítají třísky", že? I na tom se dá vydělat... Vždyť ve vedení EU je novodobých bolševiků-elitářů plno!

329039

13.03.2015 00:40

ECB kupuje Európu

RE: nesmyslný článek

ROMAN1 85.?.?.?

Právě, že SOUČASNÝ systém, který tu hájíte, nefunguje jak by měl - současnost kolem nás je toho tím nejlepším důkazem. Samozřejmě ti, co jsou součástí Matrixu (to je další film, víte? [vyplazený jazyk] ), jej budou zuřivě bránit. Schválně si jen přepočítejte, kolikrát jste ve svých příspěvcích použil slovo nesmysl, nesmyslný, apod. Diskuse s vámi ovšem proto přestává mít smysl, neboť po zdeletování všech vašich invektiv tak z vašich "argumentů" nezůstane téměř nic. Nebudu se snižovat oplácet vám stejně, jen vám chci závěrem říci - JE MI VÁS LÍTO.
Ale třeba časem prohlédnete a přehodnotíte svůj život.

329051

13.03.2015 08:20

Netanyahu: Přišel, viděl, dobyl

Americký politik,

ROMAN1 85.?.?.?

který se "zavrtal hlouběji", David DUKE, na to přišel už dávno. A taky s ním podle toho všude nakládají. Ač americký občan, pozvaný do ČR na přednášku VŠ v Praze, byl ještě před ní preventivně zadržen, vyhoštěn, odtransportován do Vídně a vsazen do letadla zpět do USA. Historik a spisovatel David IRVING tolik štěstí neměl, protože nebyl američan. Vláčen po soudech, byl souzen a odsouzen. Podivná demokracie. [bliji]

329070

15.03.2015 10:47

ECB kupuje Európu

RE: nesmyslný článek

ROMAN1 85.?.?.?

KAŽDÝ váš příspěvek začíná i končí osobními invektivami na adresy všech ostatních diskutujících. Myslím, že by měl zasáhnout editor a udělit vám BAN za permanentní porušování pravidel diskuze i obecné slušnosti. Vy si tady nadřazeně myslíte, že máte neustále právo urážet všechny, kteří mají jiný názor než vy?
Právě proto, že všichni vaši oponenti vnímají současnou situaci komplexně, tudíž vidí, že stav je neúnosný, systém je vadný, a takhle to prostě dále nemůže pokračovat. Netlačte nám tu nějaké poučky, kterými zdůvodňujete (čili omlouváte), co se děje. Právě z vašich reakcí se dá usoudit, že zrovna vy jste na systému závislý a tyjete z něj, tudíž napadáte všechny ty, kteří se dotkli jádra problému. Přitom jste nepředložil žádný ucelenější výklad, jak by se neúnosná situace měla řešit (podle vás). Pouze neustále útočíte a urážíte. Na to je dobré přísloví: "PRO HLUPÁKA KAŽDÝ HLOUPÝ" .
PS: Cílování inflace CB silně připomíná bolševické "poručíme větru dešti". Neustálé zasahování do přirozeného běhu věcí ze stran CB (a rovněž i korumpovanými politiky) nakonec přináší více nestability do systému, než kdyby se ekonomika mohla přirozeně vyvíjet podle skutečných zákonů trhu. To v minulosti věděli nejen otcové-zakladatelé USA, ale třeba i takový Henry Ford.
Potom by ovšem nemohli ti privilegovaní shrabovat do svých kapes nehorázné a bezpracné zisky. [naštvaný]

329200

19.03.2015 07:59

Házení rajčat na Zemana je OK, na amerického vojáka nikoliv!

RE: Nejúčinnějším druhem protestu

ROMAN1 85.?.?.?

...jsou jednoznačně volby. Nikoliv však jejich bojkot, ale volit protiváhu k domácím grázlům, přizdisráčům a vlastizrádcům.
VOLTE NÁRODNÍ KONGRES! (= ND + RSČMS + NP + KSH + ČSNS 2005 + ČHNJ) [smích]

329420

20.03.2015 10:25

Oblbuj mě mamko, dokud jsem já Janko

Špatný příměr

ROMAN1 85.?.?.?

...živého Rusa, podobně jako živého Cikána, většina z nich nikdy neviděla, nebo viděla, ale nepoznala, protože dokud nezačne být něčím nápadný, tak je k nerozeznání od Čecha...

Tohle přirovnání kulhá na obě nohy, holt neomarxista Tribun se nezapře. Jinak je však článek dobrý, že to musí být Rus, mi došlo hned v nadpise. Celkově hodnotím za 2.

329491

29.03.2015 10:48

Jízda v protisměru

RE: Vynikající projev

ROMAN1 85.?.?.?

Ano, byl jsem toho svědkem. A také byl brilantně přednesen a velmi silně zaujal. Snad proto to jakýsi NATOID nevydržel a protlačiv se do první řady, jal se přednášející hrubým způsobem urážet. Nakonec byl vyveden policií, za což patří dík. Jinak by to museli naslouchající vykonat sami.

330045

30.03.2015 01:22

Jízda v protisměru

RE: oslobodili Plzeň???

ROMAN1 85.?.?.?

Víte pane, víra (v cokoliv) je ošidná věc. Často se svému nositeli vymstí. Překvapen není jenom ten, kdo se pozorně rozhlíží kolem sebe a dává si fakta dohromady, nejlépe z několika různých zdrojů (nic proti vaší mamce). A používá kritické myšlení a logiku.

Ani procenty se příliš neohánějte. Víte, po tom dvoutýdenním mediálním vyhrožování a jiné masáži mozků, zůstali leckteří občané doma, co by jinak šli poklidně demonstrovat svůj nesouhlas. Protože ta NENÁVIST PRAŽSKÉ KAVÁRNY, HAVLOVCŮ A NATOIDŮ, NEKRITICKÝCH OBDIVOVATELŮ US-ARMY a obecně celé té 5. kolony českého národa je tak velká, že si leckdo řekl, že to prostě nemá zapotřebí se od těchto lidí nechat urážet. Sám jsem byl toho několikrát svědkem, očekával jsem to a tito lidé opravdu "nezklamali". Já jim říkám NOVODOBÍ BOLŠEVICI. Už možná nejsou rudí, dneska jsou modří, černí či fialoví, ale svým jednáním i myšlením jsou NAPROSTO STEJNÍ jako ti minulí - absolutně nesnášenliví a netolerantní k jinému názoru než mají oni sami. O tom ostatně napíšu svou reportáž.
PS: A smíchem se příliš neutěšujte. Váš smích znamená falešnou pýchu, a ta zase předchází pád.

330082

31.03.2015 12:55

Jízda v protisměru

RE: oslobodili Plzeň???

ROMAN1 85.?.?.?

Děkuji Vám. Za všechny, i za ty, kteří se toho s námi nemohli či nechtěli zúčastnit, ať už byly jejich důvody jakékoliv.
Tu reportáž z vyškovských kasáren najdete zde.

330145

Stránka: 1 2 3

Káva pro Zvědavce

24

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 28 čtenářů částkou 8 386 korun, což je 24 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Hamáček chroptí blahem: asi se podaří prosadit 10 tisíc pokuty vybírané mestapem a policii08.04.20 17:36 Česká republika 3

Pandemie povzbudila plány na budování vysokorychlostních sítí 5G08.04.20 12:13 Neurčeno 0

Revoluce nese smrt?08.04.20 09:26 Neurčeno 2

Ve Španělsku se policie vymkla kontrole07.04.20 21:40 Španělsko 4

Zemřela novinářka Tereza Spencerová07.04.20 18:12 Česká republika 4

Trump potvrdil právo USA na těžbu přírodních zdrojů na Měsíci07.04.20 14:18 USA 4

Pokuta 25 tisíc korun za bezdůvodnou jízdu autem během epidemie?07.04.20 13:51 Austrálie 4

Bill Gates: “Bez očkování proti COVID-19 nikdo nesmí za hranice ani sehnat práci”07.04.20 07:56 USA 4

Někdo zaútočil na českou ambasádu v Moskvě. Petříček se zlobí: musíte nás ochránit!06.04.20 17:13 Rusko 5

Ropa ve Venezuele je nyní ve vlastnictví Ruska06.04.20 16:48 Venezuela 0

Na několika místech Velké Británie zapalují lidé vysílače 5G, podezírají je z podpory šíření koronaviru05.04.20 16:15 Británie 9

Staří bardi se probouzejí v zakrátko těžce zkoušené zemi05.04.20 13:02 USA 0

Vakcína ještě není, ale "odborníci" se už obávají reakce odmítáčů05.04.20 09:11 USA 8

Výroba ,,nezávadných, hygienických“ roušek05.04.20 07:58 Indie 7

Byl 15. březen 2020...04.04.20 19:59 Česká republika 5

Česká armáda odmítla pomoci českým lidem...04.04.20 12:10 Česká republika 3

Praha 6 přesouvá Koněva03.04.20 11:08 Česká republika 6

Hermafrodité a úchylové v Panamě mají problém. Málo respektu k jejich úchylce03.04.20 10:48 Panama 2

Člověk v tísni spustil pomoc Česku. A je zle.03.04.20 09:20 Česká republika 4

Proč jsou americké nemocnice klidné a prázdné?03.04.20 00:18 USA 8

Měnové kurzy

USD
24,90 Kč
Euro
27,05 Kč
Libra
30,86 Kč
Kanadský dolar
17,76 Kč
Australský dolar
15,49 Kč
Švýcarský frank
25,64 Kč
100 japonských jenů
22,91 Kč
Čínský juan
3,52 Kč
Polský zloty
5,97 Kč
100 maď. forintů
7,56 Kč
Ukrajinská hřivna
0,91 Kč
100 rublů
32,99 Kč
1 unce (31,1g) zlata
41 043,71 Kč
1 unce stříbra
372,48 Kč
Bitcoin
181 297,33 Kč

Poslední aktualizace: 8.4.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?