Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 342 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, MoUdrostrak.

Stránka: 1 2 3 4

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

27.07.2011 10:10

Pochopení federální „dluhové krize“

RE: nejlepší pomoc je na konci své ruky / bláznivý pan Slanislaus Miler

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pan Stanislaus Miler je blázen nebo nedouk:

Myslíš si, že mladá generace se na svět dívá jinak?

S.M.: Potkávám spoustu mladých lidí, kteří to mají v hlavě srovnaný. Ještě před pěti lety byla spousta věcí úplně jinak. Jsou lidé, kteří to vnímají, chtějí něco dělat a měnit. Překvapuje mě třeba kolik lidí v ČR se zabývá permakulturou. Vycházejí tu knížky na světové úrovni. Lidé tu staví hliněné domy a jiné ekologické alternativní stavby. V současné době mám proto v plánu postavit malý kulatá slaměno hliněný domeček, který bude maximálně energeticky soběstačný a nezávislý, s ekologickým záchodem, obnovitelnými zdroji energie a velkou zahradou. Zatím zkouším si kolik je člověk schopen na určité ploše vypěstovat rostlinné stravy a s jakým úsilím. Protože co člověk potřebuje? Jíst, pít a někde bydlet. A na to všechno potřebuje úrodnou půdu a vodu.


Bez ohně a vytápění by byla EUropa od Alp na sever (celo/ročně) neobyvatelná. Jen magor může srovnávat energetický příjem a výdej EUropana a Inda - jeďte se raději podívat do nej-chladnějších/nej-severnějších oblastí Indie - takový by ani ne/byl životní standard EUropanů, pokud by nedováželi/nepřerozdělovali potraviny z jižnějších a úrodnějších oblastí.

Ne NÁHODOU jsou horalé všude po světě proslulí mlékařstvím a chovem dobytka (v EUropě (Skotsko, Laponsko, Kordilery...)).
Bez mléka, másla, maSSA živočichů by nikdy tyto zeměpisné šířky a nadmořské výšky člověk kontinuálně nebyl shopen obývat. Energetický příjem z kořínků či kůry by mu na to nestačil. A bez moderní dopravy by za sebou rostlinné potraviny nepřitransportoval. Kdo a jak by mu udržoval výzkum "obnovitelných energií" v chatrčích z jílu, už (raději) neřeší vůbec!

Pan Slanislaus Miler by si měl přestat vozit zadek v subtropech a tropech a vydat se víc na sever nebo i po vlastních(!) po horách.
Přestal by KÁZAT bludy, protože by se mu myšlenková smyčka rozpadla na padrť - a (obyvatelný) svět podle jeho bludů by se mu smrskl na pás od MezoPotámie - k Brisbane resp. od Philly k Buenos Aires. A lidstvo by se tam muselo smrsknout, užívat si problematické vody, parazitů, tropických nemocí...

Proč tam (v tom přirozeně obyvatelném a z okolní přírody nasytitelném pásu) nejsou iDnes centra prosperity?! Proč leží nejvíce prosperující oblasti lékařství, obchodu, služeb, kvality života severněji? Nebo na Jižní polokouli jižněji?! Určitě by na to nebyl schopen odpovědět!

Nebezpečný cvok bez rozhledu!

249199

27.07.2011 10:26

Islandská krize a následná „revoluce“ Díl I.

RE: Peníze jsou až na prvním místě! Báječný článek na Britských listech

MoUdrostrak 88.?.?.?

Zdravím pane Luxore, Váš nádherný vtip (někdy už se obávám, co je ještě ftip a co přicházející/číhající realita) by zasloužil obrázek/plakátek

a maSSOvě šířit mezi pravicující zinkající pivní Pepíky

a pravicující/LÍDLující Mařenky,

co za Zlého Bolševíííka hrdinně a undergroudnově naslouchali Kocábu!

Jinak přeji díky Vám zvesela na oplátku Prima den!

249201

27.07.2011 11:18

Islandská krize a následná „revoluce“ Díl I.

RE: Peníze jsou až na prvním místě! Báječný článek na Britských listech

MoUdrostrak 88.?.?.?

[mrknutí jedním okem]

249210

27.07.2011 13:51

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Nejen Operace GLADIO, vzrůst pravicujícího extremismu a falešná

MoUdrostrak 88.?.?.?

Myslím, že mohu jen souhlasit!

Současná Vrchnost, s/vedená zio-Loutkáči už jen šlape vodu před nadcházejícím Velkým Krachem globálních rozměrů.
A šlape "za každou cenu" - humanitární bombardování, zahraniční miSSe, zrůdní Člověci v plísni...

Jenže pro neo/kolonialiSSmus už nejsou a nebudou podmínky. GlobaliSSmus měl být nejmodernější formou kolonialiSSmu - a nakonec právě on drtí Vrchnost a zio-Loutkáče, kteří nejsou stále a opakovaně s to v Číně, Rusku a v BRICs naSSadit a udržet klony Veškrnů, Pánků, Vondrů...co by Vidkun/Quislingy

Proto přišla/musela přijít zteč JugoSlávie, proto 9/11, Afghanistán, Iráq, Súdán, Libye - a nyní i aktivace Norského MaŠŠína po vymytí hlavy FreeMaSSony...

A bude hustěji a hůř[smích]

Vložený obrázek

Zbýva nám jen dopravicovat-humanitárně dobombardovat-dotunelovat (co zbylo...) ...

a více vzpomínat a kořit se Holocaustu a jeho brzkým 7,000,000,000 obětem!

249223

28.07.2011 11:55

Je potřeba více internetového šmírování, říkají představitelé Evropy

RE: Je otázka,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Breivik je:

Norským MaŠŚínem

Od Ne/Čas/e ho čeká Řád Hrdinné MoUdré Straky [mrknutí jedním okem]

249305

28.07.2011 12:15

Je potřeba více internetového šmírování, říkají představitelé Evropy

Re/STRUCT/ion internetu?!

MoUdrostrak 88.?.?.?

Možná se již blíží okamžik, kdy naše Vrchnost i jí oddaní Shabes/GOJ/im přistoupí na de/struct/ion internetu v dnešní podobě. A pravicující zinkající pivní Pepící a Lídl/ující Mařenky budou "za odměnu" převedeni na Nový či Vnořený Net (Ver.Dýmů-krásy-2.01). Vstupenkou bude ověřený e-mail proti krecitní kartě, proofing address (dodávka od ČEZ, IZIP(ODS) či pevné internetové linky) a oVčanskému průkazu předloženému na poště proti založené datové schránce. Pokud jedno nebude souhlasit - smůla!

IZIP(ODS) jůseři budou mít NAVÍC 100 creditů ZDARMA, protože shabes/GOJ/im v Dozorovně budou mít on-line k disposici parametry jejich stolice, erekce či aktuální skladby vaginálního secretu (nehodící se škrtněte...).

Pohyb na zbývajících demokraticky embargovaných fragmentech NEDOVOLENÉ sítě internet bude posuzován podle Patriot Act na ochranu Počtu obětí Holocaust-Industry! A bude trestán 2-3 násobnou sazbou při pravidelném výkonu exekutora, či naopak 2-3 vyšší DPH při pravidelné návštěvě Zastavárny či okénka od oVčanů a sportovních svazů "Osvobozené" SAZKY!

Vložený obrázek

Na Vnořeném Internetu budeme všichni v Přátelích!
Nasdílíme si vzájmně členství v Proud Friends of Israel!
Budeme tak "chráněni" před pokušením!

249309

28.07.2011 15:52

Je potřeba více internetového šmírování, říkají představitelé Evropy

RE: Je otázka,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Přesně tak, paní Lin!

Vytipováním a "zmáknutím" "Norského MaŠŠína"© Breivika (co arsenály pro NĚKOLIK rot jak pírko na neomezenou vzdálenost chutě přenáší) nám Vrchnost říká:

Vložený obrázek

I TOBĚ a ostatním GOJ/im brzy zachutná boj, rabovaný majetek, zdroje a chuť krve!

"Norský MaŠŠín"© Tobě a GOJ/im ukázal CESTU!

Válka je Mír, Bombardování je l'Humanita© a Nenávist je (Pravda©)&Láska©!

249325

29.07.2011 00:06

Breivikův čin pod Occamovou břitvou

RE: cc

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pan Koukolík spíše bedlivě pozoruje, nežli vědecky zkoumá. To neznamená, že s ním nesouhlasím. Jen mi připadá, že pan Editor hledal oporu, až ji (v panu Koukolíkovi) našel a pan Pitroo případnost opory podrobuje pochybám.

Obecně platí, ze "Predátory/elity je možno považovat za malé skupiny lidí, kteří se ve sféře hospodářských aktivit vyznačují vysoce nadprůměrným výkonem, vůdčími pozicemi v klíčových rozhodovacích procesech a schopností vytvářet exkluzivní, nezřídka i vzájemně rivalizující SÍTĚ formálního i neformálního společenského vlivu..."! A to je hodně ne/MoUdrostrakovsky korektně řečeno...

Plebs/GOJim je odkázán naopak se individualizovat/atomiSSovat a usilovně pravicovat, blbnout šišlavě na FaceBooku, aby Elitám světa a jejich zednářským, templářským, kabalistickým "sítím" a Bilderbergům nepřekážel.

Opravdu si o panu Editoru v případě "hrdinského" Norského MaŠŚína nejsem 100% jistý, zda svými dvěma články pan Editor jen provokuje na svém Zvědavci ostatní Zvědavce (a své závěry myslí navýsost pro-Vrchnostensky a ironicky) a/nebo to se svými výroky myslí vskutku na/Výsost vážně...?! [zmaten]

249357

29.07.2011 00:12

Breivikův čin pod Occamovou břitvou

RE: cc

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pro koho žijeme, pracujeme, pravicujeme a vydáváme se ostatní Humanitárně bombardovat?!

The Bilderberg Network

Vložený obrázek

249358

29.07.2011 10:19

Nývlt v Austrálii

RE: budme,budte zdrávi....

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pan ProfeSSor Big Toonnel by z Honu na potravinové lháře radost určitě, určitě, ale naprosto určitě neměl.

Potravinoví lháři jsou mu blízcí a milí stejně, jako Kožení, Železní, Michálkové a další pravicující a tunelující pimprlata a Nývltové jeho sponSSorů a LotkoVodičů.

Vložený obrázek

Pravicující oVčané by se neměli bránit, natož být bráněni a chráněni.

Nejlépe oVčany VŽDY ochrání pravicující neviditelná ruka TRHU (a tunelujících sponSSorů) [mrknutí jedním okem]

Amen!

249374

29.07.2011 10:39

Nývlt v Austrálii

Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

MoUdrostrak 88.?.?.?

1) David Antonín [cool]Neiwelt[cool], auch Nývlt bzw. Nywelt (1696-1772), Chronist der Herrschaft Náchod und Schriftsteller, er stammt einer aus Holland eingewanderten Familie und wurde in den Freiherrnstand erhoben
Antonín Freiherr Nývlt Rychetský (1721-1782), Führer des Bauernaufstandes von 1775, Neffe von David Antonín Neiwelt
Sigismund Ludvík Bouška (1867–1942), der Priester wirkte als Schriftsteller, Maler und Grafiker


Regarding Klaus´s planned trip in early June, The Australian wrote that Prime Minister Julia Gillard, as well as Victoria and West Australia premiers, Ted Baillieu and Colin Barnett, have refused to meet Klaus, The Australian wrote.
According to the Czech Presidential Office, Klaus is to lecture in Perth, Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane and Coolum
"It is extraordinary that Australia's political leaders are willing to risk our relationship with one of [cool]Europe's most dynamic and open economies[cool] simply because their representative is a climate sceptic," IPA executive director John Roskam as says in early June.

1) Václav Klaus odletěl na soukromou cestu do Austrálie na pozvání dvou think tanků - IPA (Institute for Public Affairs) a Centra pro nezávislé studie.

2) Uspořádali tam [cool]pro něj přednášky, na které se vybírá[cool] vstupné.
Thanks to the IPA, PGA members have been offered a special PGA Rate of $90 (normally $180) to attend this very informative presentation. Díky IPA, členové PGA (organizace farmářů) dostali nabídku speciální ceny 90 dolarů (normální cena 180 dolarů) na tuto informativní přednášku.

3) V Austrálii vláda zavedla uhlíkovou daň, kterou nezavedly ani Spojené státy, ani Čína. Mnoho lidí to vládě vyčítá.

Proto se [cool]ministerská předsedkyně rozhodla Klause nepřijmout[cool].

Ani další politici nevítají kočovné přednáškové turné člověka, který popírá opatření proti klimatickým změnám.

249377

29.07.2011 10:48

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

MoUdrostrak 88.?.?.?

Since the early 1980s, the Institute has argued the case for a range of right-wing and libertarian public policies, such as:

lower taxation;
[red][b]deregulation of the Australian economy particularly as affecting industrial relations and [red][b]trade unionism
;
privatisation of government businesses and reduced government spending;
a free market approach to environmental problems, and criticism of aspects of climate change science;
the elimination of existing programs of welfare targeted at Indigenous Australians, with the aim of encouraging transition to work, self-reliance and high incomes.
The IPA has affiliations with think tanks in the U.S., Canada, UK and Asia. It has a close relationship with the American Enterprise Institute, a right-wing US think-tank.

Překlad: Okrást Australany a nasytit sponSSory a Predátory[smích]

249378

29.07.2011 10:49

Nývlt v Austrálii

RE: budme,budte zdrávi....

MoUdrostrak 88.?.?.?

oprava Drobilové místo Michálkové [zahanbení]

249379

29.07.2011 12:20

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

MoUdrostrak 88.?.?.?

[i]Australští burani zvyklí na to, že nikdo jiný než mentálně zaostalí a nevyzpytatelní nývltové už se ve světové politice nepohybuje, trvali na tom, aby VK prošel bezpečnostním rámem.[i]

A dobře "BURANI" udělali

- jinak by skončili jak pravicující zinkající pivní Pepíci a Lídl/ující Mařenky,

co za "zlého Bolševííííka" hrdinně a undergroundově naslouchali Kocábu ! [bliji]

249384

29.07.2011 14:16

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

MoUdrostrak 88.?.?.?

Nějak horlíte pro "češtin"

od kdy?! [překvapení] [překvapení] [překvapení]

Wikilekas: Sledujte jak hraje, a ne kdo hraje, a všimněte si, kdo vykopává
235167
Lazáň je fajn
http://vimmer.blog.idnes.cz/c/167667/Antilazan.html
karin 30.12.10 11:51

249393

29.07.2011 14:59

Je potřeba více internetového šmírování, říkají představitelé Evropy

RE: Re/STRUCT/ion internetu?!

MoUdrostrak 88.?.?.?

[vyplazený jazyk] [velký smích] [cool]

249395

30.07.2011 13:01

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

MoUdrostrak 88.?.?.?

Vážený pane Lindsay-i, jako oVčan Austrálie, byste se měl modlit, že Paní Premiérku Gillard její rodiče přestěhovali v mládí z hroutící se Británie do Austrálie.

A jelikož si rodina pamatuje nuzné poměry, Paní Premiérka Gillard nikdy nepřipustí zrůdnosti, které Klausovi souhlasně odzinkali pravicující pivní Pepíci a Lídl/ující Mařenky.

S lokální obdobou Klause a jeho sponSSorů a Loutkáčů, by brzy celý zbytek Austrálie vypadal jak Null-Arbor[pláč]

A dnes (jen díky:

1) sociálnímu státu
2) přízni a ochraně od Čínské lidové republiky
a
3) perfektní Mandarinštině ex-PM Kevina Rudda )

zatím stále blahobytní oVčané Austrálie,

by se za Klause velice brzy všichni přiblížili bídě obyvatel King's Cross či bankrotujících vybydlených JůYsEj,

Vložený obrázek

stejně tak,

jako z českých měst se díky Klausovým neustálým asociýlním a sociopatickým zrůdnostem, stávají vylidněné odpudivé uličky, plné jen heren, zastaváren, exekutorských úřadů a night clubů...

249453

30.07.2011 14:40

Breivik není superman

RE: ...

MoUdrostrak 88.?.?.?

svatá prostoto [oči v sloup]

249469

30.07.2011 14:50

Je potřeba více internetového šmírování, říkají představitelé Evropy

RE: Je otázka,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Tak mi to nedalo a navštívil jsem (patrně poprvé v životě) prožluklé stránky Ligy pro Anti-semitiSSmu:

A ejhle, poslední zio/milná storka je tam starší, nežli 2 roky!

Že by-vá se paní ProfeSSorka učila oportuniSSticky již nyní raději Mandarin/Sky)?!

249471

30.07.2011 15:21

Breivik není superman

Norský MaŠŠín/gun atentátoval na nejblahobytnější zemi světa!

MoUdrostrak 88.?.?.?

Breivik žádný vycvičený agent nebyl. Byl to vypočítavý egoistický blázen s touhou zviditelnit se a užívat si následné mediální slávy jako mesiáš a celebrita. Asociální srab, který si schválně vybral jako cíl neozbrojené děti. Bál se smrti a toho, že si neužije medializaci své osoby. Tohoto ubožáka netřeba démonizovat ani mýtizovat.

Mohl nesnášet immigranty, muslimy - a naopak adorovat židy, sioniSSty. Přesto byl oVčanem asi nejblahobytnější země na světě - Norska! Nejblahobytnější právě proto, že vysoce zdaňovala, přerozdělovala a lákala a přitahovala jak cizince, tak inveS/Story a velice konSServativně a všelidově chránila národní bohatství a přírodu.

Proto jeho vyšinutí nemohlo být náhodné. Pochopil bych, kdyby protestoval proti nahrazování norštiny tupou angličtinou díky nedabování převzatých TV programů a filmů. Pochopil bych, kdyby zvracel na norskými piloty vraždícími pod velením Paktu NATO v Libyi (také jedné z nejblahobytnějších zemí světa).

Norský MaŠŠín/gun si ale jen podřízl sám pod sebou větev na vrcholu prosperity. Právě díky sociááálismu, širokému vzdělání, přerozdělování, vysokému zdanění + sociálnímu smíru má Norsko velkou šanci z krize, kdy se všechny Tadjmahhally z Pouček Prof. Bog Toonnela hroutí jako domečky z karet, vyjít ještě silnější, nežli bylo kdy předtím.

Chilhood Poverty Rates:

Vložený obrázek

Norský MaŠŠín/gun střelil sám sebe! Aby někdo něco takového spáchal v takovém rozsahu - a přitom spousta zbědovaných po zuby ozbrojených Emeričanů, Irů, Pobalťanů a dalších obyvatel dřívějších "Výkladních skříní Trhů bez přívlastku" držela hubu a krok, je velice, velice a velice PODEZŘELÉ!

[cool]Podezřelé, protože bez vymytí mozku, těžko uvěřitelné![cool]

Ledaže chtěl svrhnout svoji zemi do stejného bláta, v jakém se topí ostatní země již zasažené
Trhem bez přívlastků
a
importem Dýmů/krásy
[mrknutí jedním okem]

249475

30.07.2011 15:41

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pan Saša to snad lépe vystihnout nemohl:

V JůYsEj popravují o sto šest - a přesto/nebo právě proto/ jsou světovým centrem i šiřitelem kultu násilí!

Oproti tomu Skandinávské "zlé" sociální státy jednají i s násilnými vrahy v rukavičkách, rekreují je v luxusních celách - a Světe div se - mají jednu z nejnižších zločinností na planetě Zemi!

A navíc např. Švédsko patří /vedle zbídačeného Česka/ mezi nejvíce ateistické státy na světě! Tzn. neváží si života z důvodů religioSSity nebo jiného pomatení, ale z důvodů humanity, která je v JůYsEj/ODS/TOP09/nebo slovníku Adama B.Bartoše/ považována za slabost a sprosté slovo...

Přesto A NEBO PRÁVĚ PROTO se JůYsEj stalo zbankrotovanou stokou, plnou odporných tupých exiSStencí -

Vložený obrázek

a dnešní "zlá" sociální Skandinávie připomíná NAOPAK krajiny, reálie a obyvatele z barvotiskových Strážních Věží [mrknutí jedním okem]

A tmářství, ale i kult násilí a agreSSe, tam má/měl namále!

249481

30.07.2011 18:41

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Paní Střelče, Vy také máte v mnohém pravdu. Ale v jednom se, bohužel, mýlíte.

Austrálie je předobrazem toho, jak by sociálně a blahobytně vypadalo JůYsEj, kdyby bylo "zlým" sociálním státem.

Austrálie je také sesypaná "najednu" hromadu z různých etnik a dřívějších nejnebezpečnějších kriminálníků Britského Impéria. Přesto jsou Australané velice vlídní, tolerantní a ohleduplní. A to díky tomu, že aby "přežili", zaplatili školné nebo lékařské ošetření -nemusí podstoupit dostihy s ostatními.

"Zlá" socialistická Austrálie je dokonce tak sociální stát, že to někdy jde proti srsti i mně, který pravicuje-tuneluje i vzývá humanitární bombardování od rána do večera. A to je co říct!

Co se týká Skandinávie, byl to v XIX. století nejbídnější kout EUropy. Lidé byli tak zbědovaní, že emigrace ze Skandinávie, zejm. ze Švédska proudila ve statisících a milliónech - a patrně byla co se týká EUropy v % úbytku obyvatelstva rekordní. Proto se v důsledku obrovské bídy a nerovnosti iHned ve stoletím následujícím XX. etablovala "sociálnost", solidarita a vysoké přerozdělování.

A výsledek "zlé" socialistické Skandinávie (co jen přerozděluje a zdaňuje) - oproti Poučkám Prof. Big Toonnela o Neviditelné Pracce Trhu a nadšeně podnikajících nezdaněných Individualistech Ronnieho Reagana známe nyní z Přímeho Přenosu emerického KongreSSu i Senátu!

Také přeji dobrý večer!

P.S. Nic není "náhodou" a "samo od sebe". Neregulovaný "trh" byl na světě od nepaměti:

Kdo reguloval, vysoce danil a přerozděloval (Německo od BiSSmarcka či Skandinávie od roku 20. let XX. století nebo i Austrálie, dával VŠEM vzdělání, zdravotní péči a jistoty), ten povstal z všeobecné bídy a dnes vyhrává na CELÉ ČÁŘE.

Kdo PRAVICOVAL, musí rozprodávat podstatu a řezat si větev sám pod sebou. Pro blaho nás - inveSStorů [mrknutí jedním okem]

P.P.S. Kuchyň "běžných" obyvatel Sydney na počátku XX. století - před nástupem "zlého" sociálního státu, co Pan ProfeSSor Big Toonnel Dr. h. c. mult. pomáhá svým tamním pravicujícím a štědře platícím sponSSorům úplatně pravě vymetat:

Vložený obrázek

249501

30.07.2011 19:02

Breivik není superman

RE: Norský MaŠŠín/gun atentátoval na nejblahobytnější zemi světa!

MoUdrostrak 88.?.?.?

Naopak, srovnávám srovnatelné

zatím co v 300.000.000 USA za bankrotu si všichni ozbrojení pošuci "medí", přihlížejí zbaběle vykrádání své podstaty a jejich flinty "mlčí"

Vložený obrázek

v prosperujícím 5.000.000 Norsku, navíc s pouhopouhými 2% immigrantů, si zvně nenápadný pošuk vezme do hlavy, že vyvraždí 100 lidí během několika hodin

a pak zvednutýma rukama se bude iHned vzdávat nenáviděnému "sociálnímu" státu a požadovat ochranu od zákona a společnosti.

Pokud to žerete, pak jen zbývá dodat Svatá Prostoto!

249504

31.07.2011 07:28

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pane Ikke, je/byla někdy představa nějaké usedlejší majority, že se přizpůsobí přicházející/immigrující minoritě?

Pokud ano, tak NIKDY v severských zemích nebo anglo/saSSkém kulturním okruhu. Vikkingové a Germáni dobývali, vypalovali, ničili kulturu, která byla na místech kam dorazili usazená před nimi.

Na jiných místech zeměkoule můžete vidět mnoha/tisícileté odkazy předchozích kultur. Ale po bílých Anglo/SaSSech vždy zbyli jen ruiny a téměř vyhubení původní Indiáni, Maoři či Aborigines.
A mnohdy naháněli "kulturní" Anglo/SaSSové do British concentration campů i bělošky a bělochy:

Vložený obrázek

(Lizzie van Zyl, visited by Emily Hobhouse in a British concentration camp)

Proto si o Norech, pokud by nebyli ukonejšeni "zlým" sociálním blahobytným státem, a jejich niterném založení nedělám NAPROSTO ŽÁDNÉ ILUSE = stačí je potkat kdekoliv ve světě ve stavu podroušenosti - a každý kulturní Seveřan či Anglo/SaSS či Kelt iHned a iDnes vySStaví své "kulturní" a "humanistické" nitro...

O Švédech a jejich "kulturnosti" z předně/kolika/sty lety se tradují zvěsti v Česku dodnes. Nepamatuji si, že bych někdy podobné "zvěsti" slyšel nebo se dočítal o Napoleonských Francouzech nebo či Italech, kteří prošli českými zeměmi. Zato některá "česká" příjmení svědčí o "galantním" románském vlivu a potvrzuje je i krása a přitažlivost českých žen. Což se o kráse Dánek nebo Norek netraduje - alespoň do doby, nežli je geneticky "obohatili" nejen němečtí vojáci během WWII.

Vložený obrázek

Příkladem budiž třeba v dětství norskými "vlastenci" pronásledovaná Anni-Frid Lyngstad za svého německého "válečného" otce. Myslím, že se shodneme mezi muži, že Anni-Frid Lyngstad je VŽDY "použitelná pro opření kola" i bez tun make-upu. Což se o její švédské raSSově více čisté kolegyni Agnetha Fältskog již říci asi nedá...

Zajímavý je i "komparativní" závěr:

Míšenka "Frida" je nyní Princeznou von Reuß. Od roku 1986 žije ve Švýcarsku. Věnuje se charitě a "zlé" ochraně životního prostředí.

Zatímco raSSově čistá Agnetha Fältskog dožívá opuštěná a v ústraní.

Takže se celkem oprávněně i domnívám, že:
bez "zlého" sociálního státu by Norové (i další Seveřané) zůstali tradiční anglo/saSSká
zbídačená a
v alkoholickém rauši coby-vá sebe/vražedná "zvěř".
Pročež snahy Norského MaŠŠína šly/byly určeny tímto směrem...

249562

31.07.2011 08:27

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Vážená paní Střelče,
asi jste v souvislosti s Aistrálií četla o nějakém exceSSu. V Austrálii se vždy pohybuji autem a po pevných nebo nezpevněných cestách. A nikdy jsem se s nějakým útokem usedlého farmáře nesetkal a ani o žádném neslyšel. Na druhou stranu, v australském Outbacku se potulují pěšky různé existence - pomatenci nebo z města uprchlí outsideři, takže se nedivím, že si farmáři na ně dávají pozor! Stopař je mimo civilizaci krajně podezřelý, protože Australanovi není srozumitelné, proč by někdo měl dobrovolně se pohybovat v pustině pěšky...?! Jinak je slušnost, pokud chci strávit den nebo noc na něčích pozemcích vlastníka požádat o souhlas. Mimo to, je v Austrálii tolik veřejných nádherných přírodních parků a naštěstí(!!!) (i přes snahu Prof. Big Toonnela a jeho pravicujících sponSSorů) státních(!) lesů, že nevidím skutečně důvod, proč se potulovat a ztrácet čas okolo něčí osamělé farmy ve fádní krajině.

Co se týká "vynucené" kriminality a rebelie ve Skandinávii za "Volného trhu" tj. feudaliSSmu, vypovídá o ní mnoho a mnoho knih. např. Vyjeď v noci! o zrůdnostech tehdejších PánůKnížePánů od Vilhelma Moberga. Pokud miluje /stejně jako já/ Edvarda Hagerupa Griega či Henrika Ibsena, tak jistě víte, jaká společenská témata zpracovávali a proč se stali tak světovými. Např.

Peer Gynt a tenhle kousekmi nejvíce chutná při návratu nad ránem někde na prázdné dálnici, kdy mohu spokojeně nechat motor vozu ukázat, co umí...

A vzpomínat, jak si panečku Skandinávci "žili" a lebedili za "hodných" PánůKnížePánů a Neviditelné Pracky
- a jak by se zase (za případně realizovaných Pouček Pana ProfeSSora Big Toonnela prostřednictvím Norského MaŠŠína) pravicujícně poměli!

249563

31.07.2011 09:06

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Radši jsem si titul "zlé" a "méněcenné" míšenky "Frídy", co se realizuje ochranou "zlé" přírody

kvůli-vá Ákranu, vOpici & Co. z LehoŽumpy ověřil:

Anni-Frid Lyngstad Prinzessin Reuß von Plauen (česky Princezna z Plavna)

což je Čechům velice, velice, ale velice blízko (za humny) jak do Aše, tak Wunsiedelu, kde mj. musela dát naše Vrchnost pokyn svým ShabesGOJim k rozmetání hrobu "zlého" , již 24 let(!!!) mrtvého, Rudolfa HeSSe

249566

31.07.2011 10:47

5000 stromů

Za každým majetkem je zločin! A v Česku nájemní ShabesGOJim z ODS

MoUdrostrak 88.?.?.?

Jakmile jsem před týdny zaslechl, že byl z pozdního seniorského věku "povolán" ex-ministr Stráský, bylo mi jasné, že to se Šumavou musí brzo programově začít jít s kopce.

Jakmile se nájemní bankrotéři a osvědčení privatiSSéři z ODS do něčeho dají [v ČSA, Pozemních stavbách Olomouc, Hanáckém maskombinátu a ve společnostech Technokol, Prim-Tech, Hitchem, Dona Prostějov Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/sponzor-ods-je-za-tunelovan... ), postupují VŽDY podle osvědčeného tunelářského receptu:

http://www.google.cz/search?sourceid=chrome&ie=UTF...

a generování pasiv/ztrát.

Přivedení prosperujícího podniku do ztráty pak znamená, že se jako "pokakané dítě" začnou macheři z OSD zaklínat, že jedinou cestou je "dál nazatěžovat daňové poplatníky a pravicující voliče" a podnik, nebo jeho nejlukrativnější část, privatiSSovat (sponSSorům a Loutkáčům).

Zbytek pasiv pak stejně hodí na pravicují Pepíky a Lídl/ující Mařenky jako náklad státního budgetu.

Proto se IMHO musí postupovat tak, že se nejprve nákladně ssanuje kůrovec. Najatí ekologové generují zpožďování a prodražování ztráty.

Vše je jen dojednané divadélko, pouze ekologové hrají úlohu Užitečných Idiotů. Proto ty přetlačované a hry na honěnou...

Podastata a cíl je NĚKDE JINDE... [mrknutí jedním okem]

249576

31.07.2011 15:44

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Vážený pane René. A čímpak to asi bude, že ve Skandinávii a Německu se lidé chovají slušně? Je to jen rovnoběžkou a poledníkem? Nebo sand severáky od moře či z Botnického zálivu?
S tím Ruskem jste mne poněkud zmátl... Btw. Ruští klasici (málem jsem to nevydržel a ssyknul si...) jsou non-stop povinní i na Západě.

249588

31.07.2011 15:48

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Díky moderní genetice byste se možná asi velice, velice, ale velice divil, kdo byl Vaším PraOtcem "Čechem" [velký smích] [chechtot] [cool] [mrknutí jedním okem]

249589

01.08.2011 09:12

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Vážený pane Ikke,
naprosto s Vámi souhlasím, že slušnost a ohleduplnost je nynější výsadou Skandinávie a Německa.
Ale není to odpovědí na můj dotaz panu René, PROČ je tomu tak?
Široce jsme se shodli, že před cca 150 lety Skandinávci (i mnozí Němci) raději utíkali a emigrovali, nežli by se ve svých domovinách trápili.

P.S. Pamatuji si na obrovskou solidaritu např. všech národností Bosny, kdy po Sarajevu na počátku války v Jugoslávii procházely statisícihlavé průvody všech tří etnik. A lidé z promíchaných národností byli za lokty zavěšeni jeden do druhého - a svorně prohlašovali, že se do bratrovražedné války vehnat nenechají. Pokud si pamatuji, průměrný příjem v té době byl v Jugoslávii okolo 1.500 DEM (Deutche Mark ekvivalentu). Jugoslávci cestovali bezvízově i do JůYsEj - nejen po tehdejším CELÉM SVĚTĚ, rozděleném na Západ, ex-OST BLOCK a Třetí Rozvojový/"Nezúčastněný" Svět. Přes Jugoslávii se valili každoročně desetimiliony turistů, nejen na Jadran, ale i do Řecka.

Šlo by za takových okolností "provozovat" v Kosovu překladiště drog BOND STEEL a přeměnit oblast na největší peleš prostituce, racketeeringu, obchodu se zaživa vyjímanými orgány, kradenými auty, zbraněmi?!

Stačilo pár měsíců - a oblast prosperující Jugoslávie (lidí, co se k sobě chovali slušně a žili v obdivuhodné společnosti) se změnila k nepoznání... Přes všechny statisícové pochody se svíčkami se jim "najednou" svornost, solidaritu a slušnost udržet nepodařilo...

Znovu si tedy dovolím otázku:

Proč v Skandinávii a Německu jsou "teď" (ještě, zatím...) lidé slušní?

A proč je v (podle SLAVNÝCH Pouček nejen Prof. Big Toonnela i nejen Ronnie Reagan/ů) nenáviděných "zlých" sociálních státech partně největší prosperita a blahobyt na světě?!

Když se ještě před 150 lety zmítaly v marasmu?!

249615

01.08.2011 09:42

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pane p., pan René neodpovídá na mé dotazy (i když jsem kvůli němu přestal syčet), protože by musel volky nevolky povytáhnout přemnohé své životní kotvy a kotvičky. A k tomu má sílu málokdo.

Pan Editor se Zvědavec.ORG mne přitáhli k sobě v době, kdy jsem si myslel, že jsem jediným magorem široko daleko. Všichni okolo mne komsomolsky budovali globalismus či (na ex-Východě) super/úspěšný kapitalismus...

Jen pár veleúspěšných, ale "zasvěcených", mi radilo: Brzdi! Koukej s námi "hooodně daleko na východ". A nebudeš litovat!

Byl to pro mne šok, když se začalo do puntíku vyplnilo. Taky jsem musel "vytáhnout" nejednu svojí "kotvičku".

Právě pan Editor (i když se úplně ze 100% nekryjeme) i další "Zvědavci" mi pomohli si potvrdit, že jsem se nezbláznil - a nenahlížel/nenahlížím svět deformovanými brýlemi. A pomohlo mi to se dobře zabezpečit a/i uchránit se před jakovými zničujícími kvazi/investicemi. O to víc sklízím bodů jako mentor mého nejbližšího okolí, přátel a přízně - kteří se také včas "zachránili".

Zdá se, že pan René má své brýle téměř odložené, ale z ruky je dosud (coby berličku) nepouští. Proto jsou dotazy, na které raději neodpovídá nebo mezi nimi kličkuje...

249618

01.08.2011 10:17

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Vážený pane René, dokud jsem panu Editoru nepřispíval finančně, daly se moje měsíční příspěvky spočítat na prstech jedné ruky. A pan Editor mi za jejich obsah ( a útlou formu ) dodnes i chválí [zahanbení]

Když jsem ale začal přispívat, chtěl jsem si i adekvátní prostor "užít". Dávno nepatřím k naivním filantropům typu "Oslíčku otřes se". Jsem dravý "kapitalista" a velice, velice ale velice nepříjemný investor a parťák do boardů a podobných "sovětů". A je jasné, že vše má své mantinely. Můžete být buď "oblíbený" nebo "úspěšný". Nejsem typ, který si úspěch "vysedí". A jsem "nenajmutelný" i když mi to stojí 90% všeho, co okolo mne probíhá. Mnoho let už nechci být "oblíbený", ani k "mání". A dělám, jen co mne baví.

Proto jsem dílem přispíval do Zvědavce, a dílem i nasíral pravicující Pepíky a Lídl/ující Mařenky. Pepíky a Mařenky, kteří si pod Poučkami Pana Professora Big Toonnela (či Ronnie Reaganů, kteřý přeurčil bankrot JůYsEj) nechávají vysát a vykrást svoji podstatu. A ještě mu k tomu tleskají a poplácávají se, jak dokáží být co nejvíce devótní.

Proč SSyčím?! NSA, CIA, BIS a další "orgány" Pravdy&Lásky se nenamáhají analyzovat texty nebo obsahy. Alespoň v "prvním" kole... Šmírují a klíčují "zakázanými slovy". Postupně to proniká i do restrikcí při vyhledávání na Google, psaní na FaceBooku či v dalších stále častějších výskytech v aplikacích na netu.

Proto SSyčení na místech, kde nemá co dělat, je házením velice malých drobků do jejich soukolí. Možná nic neznamenají z pohledu jednoho jedince - ale kdyby jich byly milliony nebo milliardy? Zvládl by to sebedokonalejší šmírovací systém/y?! Už Arabové mají obrovskou výhodu, že neexistuje ustálená písemná forma arabštiny natož gramatiky - a proto si navzájem rozumí, když komunikují - a přitom Vrchnost i ShabesGOJim jsou zoufalí, když nemohou nastavit "potřebné" filtry a vyhledávače díky "neustálenosti" arbaštiny na naprosto žádný efektivní treshold.

Všimněte si, že na mne daleko více útočí Pepící, nežli přítomné ženy. Ženy jsou vycvičené věky k porozumění žvatlajícímu dítěti či opečovávanému senioru či nemocnému. Muži potřebují "hřiště", "tlustá pravidla" a sudího (i když ten fixluje a "cinknutý"). Prostě "to tak má být". Intuice, ne/intuice - forma nad obsah...

Umění rozumí/cítí téměř 100% žen, ale ne tolik % mužů (stačí se pozorovat, jaké pohlaví sedí v opeře nebo baletu apod.). Muži potřebují nakreslit pevná "schemata". Stůj, co stůj - i když je hra, kterou usilovně "podle pravidel" hrají, navýsost zinklá. Bránit/chránit/intrikovat/"chcát" proti ní, nestojí za to... Tolik (vyjímečně) k mému ssyčení, tOONNelování a pravicování... [mrknutí jedním okem]

249622

01.08.2011 16:46

Masová psychóza v USA

Umyslně "popletený" článek?!

MoUdrostrak 88.?.?.?

Je to úmyslně?

Na počátku článku je spousta nesmyslů: např. i v (iDnes krachujících a zbankrotovaných) JůYsEj jsou i nejsilnější léky na překyselení žaludku bez předpisu (samozřejmě to nebezpečně ohrožuje zdraví).

Nepředpisové léky tam mají podobné kiosky, jako v pravicujícím Česku se prodávají plechovky s kolou a/nebo sušenky rodiny MARS. Na druhou stranu je sortiment volně prodejných léků asi stejně ne/monopolní, jako v Česku počet značek větších benzínových stanic. Tzn. kartel a "trh" jen na oko...

Dále v článku není nic překvapivého. Že jsou JůYsEj Národ PROZAC/u se ví odjakživa. Kdo to neví, existuje už nejméně deset let i příznačný film: http://www.csfd.cz/film/17501-prozacovy-narod/


Přetvářka je v JůYsEj nasazena od probuzení do zhasnutí lampičky u postele: a to něco stojí! Chlastat je nekorektní (v NYC tomu říkají "trestný čin proti KVALITĚ(sic!) života". A zavedl to Rudolph Giuliani v.r. Proto všichni zbylí fetují PROZAC nebo jiné berličky, aby "Ba'ťo/stroj" co nejdéle ustáli. A před executorem co nejdéle šlapat vodu se školným, poplatky za léčení a "léky" na non-stop přetvářku vydrželi.

Pravicující zinkající Pepíci a Lídl/ující Mařenky stojí v čele EUropských národů toužících po ryze komečním zdravotnictví, tak se jistě k PROZAC/Brotherhood s milovaným a obdivovaným "národem Hvězd a Pruhů" dopracují brzy... [mrknutí jedním okem]

249653

01.08.2011 22:41

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Zdravím pane Kysučane!
Znáte ten pohled na hodiny, když je např. 11:11? Nebo 22:22? Nebo 1:11? Či 3:03?
A stane se Vám to několikrát za den/týden/měsíc?
A sugerujete si, že Vám [oči v sloup]"někdo zhůry něco signalizuje"?![oči v sloup]
Prý je to dobrý startér pro (skryté) schizofreniky...

Tohle ovládnout umím, protože vím, že je to nebezpečné se tím zaobírat.
Co ale neumím u sebe zvládnout, jsou provázanosti v businessu, vztazích, společnosti, financích, investicích a dalších oborech ... a ty jsou v interakci - a nikdo to nevidí! Celoživotně mne to dobře živí a umožňuje být naprosto nezávislý.

Co mi ale dělá problém, je politika. Protože se ji na jednu stranu štítím. A na druhou stranu mi politika od "humanitárního bombardování Jugoslávie" irrituje a nenechává v klidu.

A asi je i zřejmé, že celý život spíš před přáteli a známými unikám, nežli bych je vyhledával. Okolo 12-15 let chce být puberťák "zajímavý". A když toho dosáhne, tak najednou začne být nevrlý při každém zvonku, pozvánce na rande nebo vyzvání rodičů a okolí, ať jde k telefonu... Od tehdy se asi traduje moje šaškovství a švejkování - ať to stojí, co to stojí... Hlavně, když si nemusím lidi pouštět k tělu... a mám hodně času pro sebe a mé koníčky. A užívání si života[cool]

Jsem pořád zvyklý dělat "rychlé peníze", testuju si (občas) bleskové flirty, intuitivně se pro něco rozhodnout - a trefit se.

Rád potkávám "mágy". Známé osobnosti z vědy, kultury, businessu - oni si mne prohlíží, ptají se odkud se známe. A já přitom vím, že konkrétně jim mne nikdo nepředstavoval... A když mají zájem to dál řešit, udělám ze sebe blbého nebo zašvejkuju. A mám klid. Ale nabije mne to a velice potěší.

Vím, že pokud bych jel na jen 30% - a ne na mých obvyklých 5-10%, jsem už dávno mrtvý nebo zmrzačený, unesený, zničený a vysátý. Vždy s odstupem doby jsem se dozvěděl, že jsem někomu málem vlezl do zelí. A co se na mne a moje okolí chystalo... S některými gangstery, co jsou jich plné noviny, jsem se i blíže poté seznámil. A oni se mi sami svěřovali, kdy a proč a pro koho. Někdy se mi stane, že mne zdraví i legrace poklonou - a partnerka je v šoku, co to má zrovna od takhle profláklého typa na veřejnosti znamenat...

Zažil jsem v životě po celém světě obrovské rauše a jsem připravený kdykoliv zemřít - a nelitovat, že jsem žil. Měl jsem i nějaké vidiny, jak svět skončí. Ale snažím se opravdu chladit. Na druhou stranu mi ten sjezd s kopce, který všichni pospolu zažíváme, neuvěřitelně energizuje a omlazuje až do [zahanbení]stavu dětské infantilní radosti[zahanbení] z něčeho opravdu, opravdu, ale opravdu neokoukaného, neprožitého a nového... [mrknutí jedním okem]

249663

01.08.2011 23:10

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pane Ikke, mnohokrát děkuju a musím smeknout, že je to perfektní a naprosto bez jediné chybičky...

Na druhou stranu (máme to tak prý vždy formulovat místo "ALE") jsou i jiné státy, které jsou studnicí pokladů země a moře - třeba hroutící se a bankrotující JůYsEj,
kde sám Velký Ronnie Reagan před desetiletími rozhodl:
"Emeričané, jste (jsme) na tom TAK DOBŘE, že nezbývá, nežli přestat s hloupou výrobou - a budeme se jen všichni obsluhovat!
A aby nás to ještě víc bavilo, tak ti nejvíce obsluhovaní nebudou muset za odměnu platit nic do eráru!
A každý bude chtít být tím nejlépe obsluhovaným, tak nás to bude bavit ještě třikrát tolik!"

A dnes mi díky tomu každý US$, co jsem nevyměnil nebo včas neinvestoval či neprošustroval, pálí mezi cestovními doklady... Ale "zelené" pozná každý negramot kdekoliv na celé planetě, tak těch pár stovek ještě beru nějaký čas na milost [vyplazený jazyk]

Jaktože VŠECHNY Poučky o malých daních, malém přerozdělování a co nejnižší regulaci od pana ProfeSSora Big Toonnela tak rychle ztrouchnivěly?

A naprostá většina dříve cestujících Emeričanů do "zlé" sociální EUropy, si dnes nemůže vůbec dovolit dovču ve "zlé" socialistické předaněné a pře/pře/přerozdělující Skandinávii, ale i třeba krachujícím Řecku?!

A proč se všichni emigranti v JůYsEj vymlouvají, že mají "moc práce" nebo jde těžko sehnat letenku, když dříve si masírovali svaly v "zaplivaném" Česku každou chvíli?

Existuje na to rozumná odpověď? Já kdybych někomu dal nějaké doporučení - a on pak málem zbankrotoval - tak chodím autocenSSurně kanálama...

Jak je možné, po takovém debaklu, najít nemalou devótní a adorující klaku Pepíků a Mařen/ek? Nejen pro "ulici Ronnie Reagana..."

249666

01.08.2011 23:30

Breivik není superman

RE: Proč ta obhajoba před jinými názory a ještě tak chabá???

MoUdrostrak 88.?.?.?

Já panu Freedom rozumím trochu jinak: Jsou Povolání a POVOLÁNÍ

Obecně se má za empriricky za to, že v každé populaci je 10% gaunerů, 80% oVcí a 10% meSSiášů

A lidé s meSSiášskými sklony se koncentrují mezi panem Freedom zmiňovaných profesích.

Stačí "umět" promluvit s policistou "po jeho" a jste bez pokuty. Stalo se mi to v desítkách případů všude na světě... Musí mít pocit, že Vás zachránil před "pekelnou branou", protože se kajete před ním za dopravní přestupek - a myslíte to VÁŽNĚ!

Opravdu to tak je - a funguje to[smích]

249670

01.08.2011 23:49

Breivik není superman

RE: Názor pana Bartoše

MoUdrostrak 88.?.?.?

Zdravím Vás, pane Luxore, přesně jste vystihl to, co sem se chystal vytknout jinak akurátnímu panu Ikke. Navíc i neodpověděl na vícero položených otázek pana kolegy Kysučana. Připomnělo mi to zlehka taktiku sem přidělovaného pana "Vojty".

Pro mne je největší inSSignií, že není něco v pořádku v Království Norském fakt, že Norský MaŠŠín plánuje, nenávidí, plánuje, nenávidí, připravuje, nenávidí, nakupuje, nenávidí, obcuje s extrémisty, nenávidí, vypravuje se, nenávidí, vraždí desítky dětí

Vložený obrázek

- a pak se vzdá policistům ze "zlého" socialistického sociálního státu, který NENÁVIDĚL!

Jak loutka, která by předem dostala Carte blanche

Rekordy v kinech i v bibliotékách celého světa láme (sice "jen") příběh trilogie ze Švédska Millenium , kde také "Královská" tajná služba manipuluje magorama, svědkama, médii, politiky - až na to "dojedou". Desetiletí předtím to všem připadá "přirozené" a "normální"

Tady to smrdí od prvopočátku....

249673

02.08.2011 00:24

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

MoUdrostrak 88.?.?.?

Vážený pane Luxore, moc a moc si vážím Vaší moUdrosti a přízně. A také bych s Vámi v "normálním" světě rád setkal. A kdybych si mohl splnit přání, tak bych chtěl žít jen mezi lidmi podobajícím se např. Vám a pár dalším Zvědavcům. Kteří mi velice připomínají prostředí, které mi formovalo od útlého dětství. Samí schopní, ale non-konformní, ale zároveň hluboce mravní lidé...

Na druhou stranu: jsem i velice nudný společník, když jedu "na volnoběh". Pamatujete Miloše Kopeckého nebo dosud (dej ať co nejdéle) žijícího Otakara Vávru?!

Dočetl jsem právě Moje filmové století! Celý život jsem cítil pana Vávru jako moje alter ego. A kniha mi to potvrdila... Je "blbý" se narodit "jiný". Nemuset se učit, protože "to jde samo" a kantoři (kdoví proč) tak nahrávají, místo aby dusili. Pan Vávra si ale užil díky své vyjímečnosti i horké chvilky. A já jí zkrotil resp. úspěšně co nejvíc zakamufloval a zastrčil. A jen se téměř bezpracně flákal - a sbíral plody, pro které se ostatní potili a hnali, jak v "Českém snu".

Ostatní "podobní" chtěli být vyjímeční, nechat po sobě něco vyjímečného... Mně stačilo (a stále stačí) se "jen" vyjímečně mít. A dělat si co chci. A tím si natahovat prožívaný čas, aby mi neutekl, když bych se nemohl soustředit na to, co prožívám. Připadá mi, že jsem prožil desítky životů. A to mám (biologicky) ještě dost před sebou.

Asi to byl strach ze smrti někde na přelomu dětství a dospívání, co mne takhle "přehodil" k egoistickému opájení se.

Omlouvám se za rozsáhlý OT, ale chtěl jsem vysvětlit, proč bych chtěl se dožít i konce světa. Nějak to ve mně od mala zní, že pachtění a "budování" nemá smysl, že dojde k destrukci všeho, čemu bych se upsal a obětoval... Dost dlouho jsem to v sobě dusil, ale to co se děje, mne elektrizuje.

A u Groud Zero nebo na ferry na Staten Island se opravdu opájím - nejen kvůli "humanitárnímu bombardování" Jugoslávie. Když mi nad hlavou hučely bombardéry s humanitárními "Hvězdy a pruhami", vzteky a zhnusením jsem šílel. A pak najednou jsem se posunul do nejasného 9/11 a pak zase zpátky. Jako kdyby mne někdo konejšil "...abych vydržel...". A pak 9/11 po roce a půl skutečně přišlo a já byl jak zmrazený a nevěděl, jestli zešílet, radovat se nebo sténat?!

Srovna jsem mluvil od moře s jedním bankéřem po telefonu a on mi to on-line z jeho TV najednou popisoval. A já mu jen klidně odpověděl (jako kdybych na to rok a půl čekal): The Twin Towers were legitimate targets, they were supporting US devil's power and aggreSSions! Od té doby se nám zkalily vzájemné vztahy. Nejsem jednoduchý patron - ani sám pro sebe[pláč]

249676

02.08.2011 09:45

Nývlt v Austrálii

RE: Lžeme a plagiátorujme jako když tiskne a oVčané to upolykají

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pane Quido, dlouho jste tu nebyl. Doufám, že jste si užil příjemně léta!

Klasu není žádným "hybatelem". Je jen mediátorem v rukou naší Vrchnosti a Loutkáčů. Někdy jim dělá problémy svými "polohami", ale jinak sekká latinu!

Tu zaskočí demonstrativně na sjezd ČssD, podepíše milost pro sponSSora z ICOM/u, tu demonstrativně odvede Vovku Železných z kriminálu na Pankráci, jinde přitlačí, pozdrží - aby bylo co pak s někým "obchodovat". Malé kšeftíky...a kšeftíčky...

Ale obecně poctivě a vytrvale slouží Loutkáčům jako alfa Beran pro stádo pravicujících a zinkajících oVčanů, pivních Pepíků a Lídl/ujících Mařen/ek.

Když už "ztrácí body", Loutkáči mu dovolí Letušku, plivanec na "humanitární bombardování" či "projev kleptomanie". A body prožluklé ne/lidské figuríny opět díky lidským chybám a "rebellství" stoupají!

Česko je po Číně a Indii třetím(!!!) největším SVĚTOVÝM odběratelem australské vlny! Přesto Pan ProfeSSor Big Toonnel nestál nikomu z australské "zlé" sociální vlády za to, aby mu byla udělena audience a statut alespoň úřední návštěvy/o státní či přátelské ani nemluvě/. [vyplazený jazyk]

Natolik byla jeho kočovná miSSe po zpoplatněných přednáškách pro jeho sponSSory ve jménu kácení a mýcení zbytků australských deštných praleSSů pro "zlé" socialistické Austrálce prožluklá a zapáchající...

A to jim ProfeSSor Big Toonnel nechtěl přednášet nic zlého - jen je chtěl pokárat, že "méně zlého australského sociááálismu" by pro Austrálce znamenalo[mrknutí jedním okem]

více Svobody, dýmů/krásy a Prosperity[velký smích]

- asi jako pro oVčany současných bankrotujících JůYsEj. [bliji]

A oni ho, ne/hodní socialiSSující Austrálci, ne/uctnili a zne/uctili! [pláč] [pláč] [pláč]

249693

02.08.2011 10:09

Breivik není superman

RE: Proč ta obhajoba před jinými názory a ještě tak chabá???

MoUdrostrak 88.?.?.?

100% souhlas, ale neměl jsem na mysli jen "vyšší" rychlost. V krachujících a bankrotujících JůYsEj si nastavím tempomat na o 10 mph více, nežli je limit. A nikdy nemám zádný problém!

Navíc v JůYsEj jsou Highway Patrolmen předvídatelní. Dají se očekávat úseky, kde budou číhat a/nebo stačí sledovat tempo okolních jízdních pruhů, kteří ty úseky znají. Ale 10 mph je "kavallírsky" přehlíženo téměř všude.

Horší je to ve "zlé" sociální Canadě. Cca +-100 km/h na opuštěných fádních pláních se dá dodržovat (bez microspánku a žuchnutí do škarpy či na šutr okolo) velice, velice, ale velice těžko. Takže policajti tam číhají kolikrát i zacouvaní pod nějaký násep mostu nebo můstku - a poťouchle to ssekají. Naštěstí mne nikdy nezastavili ani nevyfotili. Ani v JůYsEj, ani ve "zlé" sociální Canadě... Přitom se i tam čas od času "projedu". Ale asi mi přeje štěstí[smích]

Fungující postupy "vyjednávání", co jsem měl v návaznosti na postřeh mana Freedom ale platí i pro celníky, lékaře apod. celkem spolehlivě

249696

02.08.2011 12:25

Reakce na článek \"Breivick není superman\"

Vztahy Norska a Ruska znepokojují některé členy NATO: Pořád zapomínáme, jak to "začalo":

MoUdrostrak 88.?.?.?

Pořád zapomínáme, jak to "začalo":

Březen 2011: Vztahy Norska a Ruska znepokojují některé členy NATO
Norská vláda a armáda chtějí i nadále prohlubovat vzájemné vztahy a obrannou spolupráci s Ruskem.
Zintenzivnění norsko-ruských vztahů však vzbuzuje rozpory uvnitř Severoatlantické aliance


Oběžníky a další zveřejněné dokumenty americké vlády a armády odhalily, že v rámci NATO vznikly dva tábory, které se dívají odlišně na otázku dlouhodobé obranné a bezpečnostní strategie v Evropě.

Proruský tzv. "gang pěti" je vedený Francií a Německem a patří k němu ještě Norsko, Holandsko a Španělsko, které bývají často podporovány Portugalskem. Naopak do skupiny, která nemá důvěru ve zlepšení bilaterálních vztahů mezi aliančními zeměmi a Ruskem, patří Spojené státy, pobaltské země, Velká Británie, Bulharsko, Kanada, Česká republika, Polsko a Rumunsko.
Zdroj: "Nedostupný/smazaný" NATOAKTUAL (oběřit lze (ještě zatím na Google, Shabes/GOJ/im to odflákl...)
--------------------------------------------------

Fakta o Norsku: Angažuje se vojensky v Afghánistánu i Libyi
Mohutná exploze v pátek v 15:26 otřásla centrem norské metropole Oslo a poničila několik vládních budov včetně sídla norského premiéra. Nejméně sedm lidí zemřelo a patnáct bylo zraněno, další zůstali i po hodinách uvězněni v hořících budovách. Policie později potvrdila, že výbuch způsobila bomba v autě.
Obě události, ke kterým se na internetu přihlásili islámští extremisté Ansar al Jihad al-Alami, vyvolaly o to větší zděšení, že skandinávská země je považována za jednu z neklidnějších a nejbezpečnějších v Evropě.
(Od karikatur k Libyi V lednu 2006 zveřejnil malý norský křesťanský list Magazinet karikatury proroka Mohammeda po vzoru dánského listu Jyllands-Posten. Na obě skandinávské země se poté snesly výhrůžky rozhořčených muslimů z celého světa a radikální
afghánské hnutí Taliban vypsalo odměnu v podobě pěti kilogramů zlata na hlavu každého norského vojáka, který působí v rámci sil NATO v Afghánistánu). http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-52370870-fakta-o-norsku-angazuje-se-vojensky-v-afghanistanu-i-libyi

a jak to pokračuje?!
---------------------------------------------------------
Norsko oznámilo, že kompletně od nasazení letadel v Libyi odstoupí od 1. srpna.

249709

02.08.2011 14:01

500 milionů otroků dluhu: Evropská unie je neofeudální kleptokracií

RE: Příjemné klábosení / vyjma tvého příspěvku! /

MoUdrostrak 88.?.?.?

MoUdrostrak zajisté kolegovi LC promine, [velký smích]

[zahanbení]Strade Statali určitě, určitě, ale určitě neprominou [zahanbení]

Revoluce NIKDY nepřišla ZDOLA. Vždy, aby byla úspěšná, musela mít KORMIDELNÍKA

Dnešní svět okolo nás + a neotřesitelné zaklínění Čínské lidové republiky, vedené "zlou" CommuniSStickou stranou Číny

má JEDINÉHO ARCHITEKTA

a tím byl a je(!) a naštěstí nadlouho zůstane

Vložený obrázek

Prosazoval strategii "ZLÉ" „socialistické tržní ekonomiky“ a otevřel Čínu světovému trhu.
Převzal zemi zpustošenou kulturní revolucí a dalšími maoistickými politickými experimenty - a pomohl ji přeměnit v jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa.

Pokud půjdeme do hloubky, do hloubky, ale doopravdy do samé hloubky,

kde zaklínil nezdolatelný KRUCIÁLNÍ KÁMEN nedávné i současné Číny,

tak zjistíme, že je to v maličkosti:

Za CORRUPCI kulka nebo špagát!

Vrchnost, všichni nájemní Shabes/GOJ/im po celém "HODNÉM" "MEzinárodním společenství" se můžou usoužit a upřemýšlet, jak se "zlým" žlutým COMMUNIST/ům dostat do infrastruktur, mediálních sítí, strategických bank a armády, ale OUHA!

Žádnému Číňanovi to nestojí ZA TO! Buď už z vlastenectví a radosti z potupy "hodného" ZÁPADU a/nebo se strachu o krk a majetek rodiny.

Domnívá se někdo, že by v Číně mohl existovat Veškrna, Klaus, SaŠŠka Vondra, NášPánKnížePán, PadákoKrejčí, MaŠŠinFühra či ZpívajícíPěnice s Bartákem?!
Že by tam prošli Pandury, Internety do škol, Vykradení ČSA, ProMoPro...?! Proč staví Číňané dálnice až v Polsku?!
A za hubičku proti "hodným" firmám sponSSorů ODS, TOPky i ČssD?!

"Zlý" Rudý Siao studoval v Paříži během úpadku Francie mezi WWI a WWII. Poznal, jak funguje a s čím padá jak kapitaliSSmus, tak kolonialiSSmus. A vhodně proti nim naočkoval své dočasné poddané v Číně.

I když nezastával formálně úřad prezidenta (nejvýše se "dopracoval" postu místopředsedy vlády), byl faktickým vůdcem "zlé" Čínské lidové republiky od konce 70. až do počátku 90. let 20. století.

I kdyby pravicující nejen čeští zinkající Pepíci a Lídl/ující Mařen/ky viděli http://www.csfd.cz/film/12325-dokonaly-dzentlmen/ stokrát,
stejně z dluhů, pro/exekutorských pastí a pastiček
NIKDY SAMI =bez POMOCI SHORA=nevybřednou!

249718

Stránka: 1 2 3 4

Káva pro Zvědavce

66

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc březen přispělo 140 čtenářů částkou 23 155 korun, což je 66 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

I na pokraji sil musí evropské státy platit „výpalné“ Bruselu v plné výši.28.03.20 15:29 Evropská unie 0

Pozorujte dnešní právní zrůdy, ceny a lichvu! Šílené!!27.03.20 18:19 Česká republika 5

Jourová varuje27.03.20 14:54 Evropská unie 6

Vědci zjistili u 600 lidí 40 různých mutací koronaviru26.03.20 22:20 Island 6

Holandsko a Švédsko začínají ustupovat od teorie stádní imunity26.03.20 22:07 Evropská unie 2

Vláda mění své rozhodnutí ohledně odškodnění - bojí se bankrotu (a právem)26.03.20 22:00 Česká republika 1

Indie vyhlásila 1,3 miliardě svých občanů stanné právo26.03.20 21:02 Indie 1

Koronavirus: Drakonická opatření v Bolívii26.03.20 09:03 Bolivie 7

VIDEO: Massimo Mazzucco zajímavé souvislosti a "náhody" COVID-1926.03.20 07:56 Itálie 0

Politická korektnost a krvelačnost chorých feminacistek vedla ke konci mluvčího FK UK25.03.20 11:07 Česká republika 12

Ministerstvo obrany chce uspořit až 2,9 miliardy korun25.03.20 07:00 Česká republika 1

Evropská unie vojensky podporuje Turecko24.03.20 17:34 Evropská unie 2

V USA začala ekonomická krize24.03.20 04:25 USA 3

Video: Allahu akbar! Nepokoje v uprchlickém táboře Eleonas v Aténách23.03.20 17:51 Řecko 0

Video:Německo už není zemí mléka a strdí, ale Afričanovi to nevysvětlíte23.03.20 17:45 Německo 1

Protesty proti omezením kvůli koronaviru v Paříži23.03.20 16:19 Francie 0

Stát zakázal výrobu dezinfekce Martinu Žufánkovi23.03.20 15:43 Česká republika 1

Rusko a Kuba posílají do Itálie své lékaře22.03.20 17:35 Rusko 4

Blokování čínské pomoci Itálii v Praze22.03.20 16:08 Česká republika 3

Chmelár o prohlášení Stoltenberga: Je to šílené a nepříčetné21.03.20 08:40 Slovensko 2

Měnové kurzy

USD
24,60 Kč
Euro
27,48 Kč
Libra
30,64 Kč
Kanadský dolar
17,54 Kč
Australský dolar
15,17 Kč
Švýcarský frank
25,86 Kč
100 japonských jenů
22,80 Kč
Čínský juan
3,47 Kč
Polský zloty
6,04 Kč
100 maď. forintů
7,69 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
31,23 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 938,79 Kč
1 unce stříbra
356,21 Kč
Bitcoin
152 909,63 Kč

Poslední aktualizace: 29.3.2020 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?