Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 23 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, smoke.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

31.10.2010 17:13

Přímá demokracie

RE: Paní Jarmilo

smoke 89.?.?.?

Tak ten blbec Aronson nakonec všechno vytroubil, a navíc ještě v židovském časopisu! [chechtot] To byl ale vůl... [chechtot]

231471

31.10.2010 18:54

Pozvánka na soud

RE: Je to těžké se ve vás vyznat

smoke 89.?.?.?

Omlouvat zločiny jistě není správné, ať už jde o jakýkoli režim. Zvláštní je pouze to, že tito novodobí "spravedliví" trpí jakousi selektivní slepotou a nevidí, že počet obětí imperiální politiky "Říše, nad kterou slunce nezapadá", včetně jejích novodobých kolonií USA a Izraele, hravě předčí lecjakého Lenina, Stalina i Hitlera dohromady.

231485

31.10.2010 20:47

Tajemství peněz

RE: Hezký

smoke 89.?.?.?

Ač mi do toho nic není, domnívám se, že pan HHBB nemá potřebu znovu a znovu reagovat na jeden a tentýž, stokrát zrecyklovaný příspěvek nicku jansmith1984, zvláště za situace, kdy je tímto "diskutujícím" v téměř každém příspěvku přímo či nepřímo napadán (zřejmě se jedná o nějaký nepříliš důmyslný "košér" "sofi" diskusní styl, mající za cíl získání informací, které nelze nabýt pouhým rychlostudiem historie z konspiračních stránek a rychlostudiem "duchovna" z tezí některých New Age "guruů" ) [mrknutí jedním okem]

231499

28.11.2010 20:47

Alternativních zdrojů v češtině a slovenštině ubývá – všiml si někdo?

RE: změnit vše od základů

smoke 89.?.?.?

Ale tak pane Bartošek, přeci byste tomuto přihlouplému obdivovateli Brave New World neublížil... [chechtot]

233334

18.12.2010 19:51

Je čas pomáhat

RE: vyspělost civilizace je

smoke 89.?.?.?

najít práci jako matka samoživitelka s dvouletým dítětem a dalšími dvěma většími dětmi je absolutně nemožné

Zajímavé, že s takovou ženou jsem spolupracoval několik let a patřila mezi nejvýkonnější pracovníky. Spíše to bude o vzdělání (ZŠ vs. průmyslovka) a v neposlední řadě o osobní iniciativě. S dětmi často mohou pomoci i prarodiče, kamarádky na mateřské, v domácnosti apod.

Pokud si žena vybere špatného partnera a rozpozná to pozdě, je uvězněna strachem o existenci...

Pokud já si vyberu vypočitavou partnerku, která mě v krátké době připraví o děti, byt a další majetek, od státu ani od nikoho jiného žádnou sociální kompenzaci nedostanu. Pokud žena nevydrzí ani s bůhvíkolikátým partnerem, bude zřejmě chyba na její straně. Třeba takovéto případy některé přimějí k poznání, že vlastní partner je obvykle lepším (účastným) patriarchou než anonymní státní moloch (ačkoli ten zdánlivě nemá žádné požadavky).

P.S. S důchodem nepočítám [smích]

234484

19.12.2010 23:03

Je čas pomáhat

RE: vyspělost civilizace je

smoke 89.?.?.?

Jestlipak jste již, paní Bystrá, zaslechla něco o tom, že peníze nerostou na sociálce (kam je jsou nuceni pod zákonnou pohrůžkou posílají pracující), ale obvykle se vydělávají v práci? Promiňte, ale pokud někdo holduje cikánskému způsobu života, v životě neodpracoval ani den, ale žije z plození dětí a dalších 100 + 1 sociálních příplatků, pak by měl mít v zásadě 2 možnosti:

1) Žít skromně jako žili lidé před 100 lety, žádný konzum, topit dřevem, svítit petrolejkou a prát na valše (viz příspěvek diskutující pod nickem Lin).

2) Doplnit vzdělání (což nebývá pro mnoho žen problém ani při mateřské) a aktivně shánět odpovídající zaměstnání (tzn. vyloučit postoje typu "nic se nedá sehnat", "pro mě ta práce stejně není", "mám nárok na plný komfort od státu" apod.).

234557

13.02.2011 19:02

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

smoke 89.?.?.?

Pochopitelně. Jen se divím, že ještě někomu stojí za to tyhle pánbíčkářské slátaniny komentovat...je vidět, že pan farář měl asi velkou rákosku... [chechtot]

238025

27.02.2011 18:04

Snímač

RE: Ja vrelo doporucujem

smoke 89.?.?.?

Dovolím si nesouhlasit s myšlenkou, že
Linux je slepá ulička, komplikace pro komplikátory vlastních životů, pro chudé a pro sektáře

Domnívám se totiž, že na 90% domácích PC se používají pouze aplikace jako internetový prohlížeč, e-mail klient, přehrávač hudby, videa, atp. Na takové činnosti rozhodně není nutné kupovat licenci Windows (která takový PC prodraží až o třetinu), bohatě postačí např. zmiňované Ubuntu či jeho klony.
S problémy s kompatibilitou soborů typu .docx, .xlsx apod. v Open Office souhlasím, ale vzhledem k tomu, že domácí PC se obvykle nepoužívá jako pracovní nástroj, jsou výše uvedené problémy s formátováním atp. snesitelné. Mimochodem v práci používám Office 2003 a tam jsou problémy s výše uvedenými soubory mnohem větší.
Důvodné podezření na monopolistickou politiku MS, který si rád upravuje standardy jak se mu zrovna zlíbí, ponechám v tomto okamžiku stranou.
Co se týče Photoshopu apod. tak opět znám jen velmi omezený okruh lidí, kteří využijí nadstandardní funkce, které třeba Gimp postrádá.
Nejlepší věcí na Linuxu (používám Linux Mint 10 Julia) je ovšem jeho funkčnost out-of-the-box, po krátké instalaci na laptop včetně nabídnutého proprietárního grafického ovladače fungovala grafická 3d akcelerace, webkamera, scrollování touchpadem či vyhrazená tlačítka pro rychlý přístup na web, e-mail, regulaci jasu, hlasitosti apod. bez nutnosti instalace dalších driverů a navíc jsou v distru již nainstalovány nejpoužívanější aplikace.
Rovněž problematika bezpečnosti, spyware, virů a jiného malware je poměrně účinně řešena už jen systémem instalací z repozitářů (tedy není možno instalovat kdejaký pochybný .exe) a vyžadováním hesla root při každém zásahu do software počítače.

Osobně jsem byl velice příjemně překvapen tím, jak velký krok kupředu Linux v posledních letech učinil!

238744

13.03.2011 16:06

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

smoke 89.?.?.?

co je z morálního hledisko špatné na Desateru

1) Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

2) Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

3) Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

4) Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

To nemá s počestným (morálním) životem nic společného, jsou to ofensivní náboženská dogmata a běda nám, pokud by byla znovu vynucována.

239396

26.03.2011 17:56

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Jaké kdo má zájmy v Libyi.

smoke 89.?.?.?

A kolik nevinných tedy Kaddáfí popravil, a kolik dřívější král?

Myslím že diskuze o hypotézách, které tu předkládáš, nikam nevede. Neschvaloval jsem přepadení a rozklad Jugoslávie, Afghánistánu, Iráku, neschvaluji totéž ani v případě Libye. Vždy v takovém případě totiž zemře více nevinných, než kdyby se podobné akce neuskutečnily, ale to ti asi uniká. Tvé heslo je: Za demokracii™ obětujme klidně miliony. [bliji]

Ty se tu prezentuješ jako takový ten davový hýkal, jednou hot, podruhé čehý. Dobře si pamatuji na tvojí předchozí hysterii ohledně nové bezúhonné demokratické™ strany VeVerky, kom. spol.

240426

26.03.2011 20:07

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Jaké kdo má zájmy v Libyi.

smoke 89.?.?.?

Obávám se, že jste nebyl sám... [smích]

240447

26.03.2011 20:54

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zajimave cteni - koalice utocniku je pred rozpadem

smoke 89.?.?.?

Ale, ale katolický dekadente , že by sis takhle nakálel do vlastního hnízda, to jsem nečekal... [chechtot]

240450

16.04.2011 22:43

Dokument OSN navrhuje dát „matce Zemi“ stejná práva, jako mají lidé

RE: potrefene husy

smoke 89.?.?.?

Zřejmě jste nepostřehl, že v těchto případech je "ochrana přírody" na posledním místě. Pro ně je primární je kšeft s nesmyslnými CO2 emisními povolenkami, "zelenými" technologiemi, pro lidi jsou zas připraveny uhlíkové daně a další sankce. To je umožněno tím, že je dávána právní subjektivita virtuálním osobám (tedy nejen veřejnoprávním a obchodním korporacím, které jsou zodpovědné za 99% případů nežádoucích externalit při plundrování přírodních zdrojů různých zemí), ale nyní i takovým neurčitým entitám, jako je "Matka Země", tedy především všemožným vykladačům jejích "potřeb". Nebo snad máte pocit, že by nadnárodní korporace a spol. nyní tak náhle propagovaly "zelené nápady", kdyby to mělo znamenat nějaké významné omezení jejich činnosti a tedy i zisků? [smích]

Quod licet iovi non licet bovi - ostatně jako vždy. Žádný CEO ani akcionář nikdy žádné sankce nepocítí.

242016

Dejme tomu. Ale zde na tomto příkladě vidíte, že státní regulace je v zájmu nadnárodních oligopolů, nikoli naopak. A kdyby zde tato nebyla, byla by vytvořena. O koncentraci kapitálu jsem mluvil právě v této souvislosti - v bankami ovládané úrokové ekonomice se prostřednictvím složeného úročení neustále koncentruje kapitál, který je vždy možno využít v PRopagandě, na úplatky a jiné politické machinace tak, aby byla libovolná regulace nakonec vytvořena. Prostě si myslím, že vaše pravidla by nebylo možno udržet, kdyby byla pro některého významného ekonomického hráče příliš málo výhodná. A vámi navrhovaný systém nutně vede k tomu, aby zde takto mocní ekonomičtí hráči vznikali i nadále, což je v rozporu jak s kapitalistickou konkurencí (oligopol není konkurenční prostředí), tak v konečném důsledku i s demokracií, jakožto vládou lidu, lidem a pro lid. Bohužel navzdory různým liberálním ideologiím, ekonomiku od politiky ještě nikdo neoddělil a zřejmě také neoddělí.

242517

25.04.2011 15:55

Čína ve studené válce vrací úder

RE: Pravicujicim pivnim tatikum to asi zatim nedoslo:

89.?.?.?

Nejen na Velikého kormidelníka by se nemělo zapomínat, ale rovněž i na Velikého Generalissima, velikého učitele národů, který sehrál rozhodující úlohu při výstavbě socialismu v SSSR, při porážce trockismu, pravicového oportunismu a při organizaci vítězství SSSR ve Velké vlastenecké válce. Bohužel je nutno přiznat, že se tento velikán (člen ÚV od r. 1917, politbyra ÚV odr r. 1919, předseda rady lidových komisařů od r. 1941) dopouštěl drobných teoretických a politických chyb, jako např. porušování socialistické zákonnosti a jiných odchylek od leninských norem stranického a státního života. [oči v sloup]

242636

08.05.2011 16:33

Třetí obhajovací řeč

RE: Svět je plný paradoxů

smoke 89.?.?.?

Zřejmě neznáte "nezvratná historická fakta", která se vyskytují nejen na Matrixu-2001, ale například i v knize od V. Uškujnika "Kagan a jeho bek". Odtud je známo, že sionističtí Židé drželi moc nad Stalinem v osobě lidového komisaře L.M. Kaganoviče až do roku 1952, kdy se Židům vzepřel, což následně zaplatil životem. Naštěstí v červnu 1953 dobyl maršál Žukov Lubjanku, svrhl vládu Židů reprezentovanou osobou L.P. Beriji, a zavládl zlatý věk pod taktovkou N.S. Chruščova [chechtot]

243734

15.05.2011 16:04

Příjmy a výdaje Zvědavce za duben 2011

RE: děláte to špatně

smoke 89.?.?.?

Tak jsem se podíval na ten ultraalternativní "vzdoroosud" - takové pěkné články mají, a ta duchaplná diskuze... nádhera [chechtot]

244114

04.06.2011 16:40

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

Katalog mobilů

smoke 89.?.?.?

Příště doporučuji při výběru použít katalog mobilů, kde lze vyhledávat podle velkého počtu parametrů, a poté si vytipované telefony vyzkoušet přímo na prodejně. Pokud tedy pomineme dualSIM, pak by mým tipem byla Nokia C3-01 Touch and Type (kovové tělo, bez OS, bez GPS, 4 pásma + Wi-Fi, dotykový pohyb v menu v kombinaci s hardwarovou klávesnicí).

245486

04.06.2011 17:09

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

RE: Nokia C3-01

smoke 89.?.?.?

No těch 5 mpx bez autofocusu není žádný high-end, za který si připlácíte, jedná se dnes o běžný standard (už dlouho jsem u nových přístrojů neviděl 2 mpx a nižší - stejně jako dnes neseženete třeba 256 MB SD kartu). Pokud nechcete využívat, nemusíte. Já foťák v mobilu také nevyužívám, ale těžko bych sehnal pro mě odpovídající přístroj bez něj.

245491

04.06.2011 18:52

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

RE: noname přístroj.

smoke 89.?.?.?

V Severní Americe je právě GSM 850 MHz a 1900 MHz, takže tam by byl takový mobil k ničemu...

245502

04.06.2011 20:05

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

RE: Nokia C3-01

smoke 89.?.?.?

Ten Samsung má 3,2 mpx + autofocus a je to, jak píšete, 2 roky starý mobil. Současných 5 mpx bez autofocusu rozhodně není lepší, ani nijak dražší. U té Nokie připlácíte hlavně kvalitní kovovou konstrukci, standardní konektory (microUSB, 3,5 mm jack), 3G a Wi-Fi konektivitu. Ovšem nejvíc mě zaujala právě ta kombinace dotykového a tlačítkového ovládání - myslím, že práce s takovým telefonem bude příjemně rychlá, navíc jej lze ovládat jen jednou rukou.

245509

04.06.2011 21:48

Koupím hezký, moderní mobil. Zn. připlatím za omezenou funkčnost

RE: Nokia C3-01

smoke 89.?.?.?

P.S.: Případně koukněte i po levnějších čtyřpásmových modelech C1-01 (základní) či C2-01 (vyšší rozlišení displeje, 3G).

245517

05.06.2011 18:04

Španělé zažehli evropské protesty

RE: Pravicujme - tunelujme - nic kloudneho nebudujme! a/nebo Demokracie Ver. 2?!

smoke 89.?.?.?

Přesně tak - mě vždy nejvíc pobaví ti tzv. pravičáci (rozuměj "reformní" komouši, estébáci, veksláci, jejich potomci apod.), kteří kážou ostatním o konkurenci, o nutnosti uspět na zglobalizovaném trhu, o "sockách", žijících z daní, přičemž oni mají své firmičky pevně přisáty na veřejné rozpočty, takže se z tohoto pohledu vlastně jedná o ty největší "socky", které navíc užírají z daní ne tisíce, ale rovnou miliony Kč. Např. prodloužení dálničního přivaděče v Plzni o 750 metrů nás vyšlo na hezkých 280 milionů Kč z daní pracujícího lidu (nadnárodní korporace pochopitelně zisk z ČR vyvádí, takže zde daně neplatí).

http://plzen.idnes.cz/plzen-ma-novy-dalnicni-priva...

245567

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 84 čtenářů částkou 18 584 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Neurčeno 0

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 4

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 6

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,55 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,44 Kč
Kanadský dolar
17,05 Kč
Australský dolar
16,69 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,81 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 242,18 Kč
1 unce stříbra
553,76 Kč
Bitcoin
747 059,38 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?