Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 14 příspěveků, 4 různá jména: cef, čěf, quasianonym, Slartibartfast.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

21.01.2011 23:34

Smrt „sociální Evropy“

RE: ...ještě k Michálkovi....

čěf 94.?.?.?

... teď vážně: že ten zdroj je přímo z vedení Občanské Drobilovy Strany? (Ten název není ode mne pouhá slovní hříčka; pan Drobil byl přece nedávno povýšen na šéfideologa strany, nebo tak něco...)

236599

21.01.2011 23:52

Smrt „sociální Evropy“

RE: jak se píše OFF TOPIC

čěf 94.?.?.?

Vyhoštění se nebojte; jen důvěryhodní registrovaní čtenáři mají nárok na víc jak 10 příspěvků měsíčně. A Vy jich jen u tohoto článku máte 9 z 21. A pořád píšete, a pořád máte co říct... [smích]

236600

22.01.2011 20:10

Princip sociálního státu

RE: Levice

cef 94.?.?.?

Vysvětlivka:
Manažer je člověk, který žere manu. Na rozdíl od obyčejných lidí (ta stařenka aj.), kteří žerou chleba. [smích]

236636

23.01.2011 15:19

Princip sociálního státu

RE: Levice

čěf 94.?.?.?

Podle OSN jest man vícero: ... Tak vypocují na slunci všecky části keříku Alhagi Maurorum Tourn. sladkou šťávu, známou pode jménem m-ny perské ... na Sinaji tvoří celé lesy strom Tamarix gallica L. var. mannifera Ehrbg., z jehož větví po píchnutí červcem manovým prýští šťáva sladká, obsahující mannit ... jež beduini jako pokroutky (poznámka opisovatele: sic!) výhradně pro sebe spotřebují a man nazývají... Za m-nu, kterou se židé na poušti živili, někteří pokládali m-u perskou, kterouž také židovskou nazývali, jiní m-nu tamaryškovou, také m.pouště nazvanou. Nyní jest nejvíce ustálený názor,že m.Isráélitů pocházela asi od lišejníku Sphaerothallia esculenta (v.t.)

Takové sladké many jsou asi chutnější bez uzeného a bez chleba. Sorry, neměl jsem k dispozici nejnovější prameny jako Vy.

236677

23.01.2011 16:20

Princip sociálního státu

RE: Odborník?

čěf 94.?.?.?

Pletete model a tragédii, pak to vypadá, jakože obecní pastvina = tragédie. Přečteme-li to Wiki-heslo, vidíme, že to tak není.
Model: OP, využívaná bez pravidel, kdekým, kdejakým dobytkem, i třeba ze sousední obce, v libovolně rostoucím počtu. (V reálu ovšem už primitivní občiny měly překvapivě složitá a přesná pravidla pro využívání společného loviště/pastviště, zjišťují kulturní antropologové a říká zdravý rozum.)
Tragédie modelu: stále víc přetěžovaná OP přestane fungovat. (Proč vlastně autor předpokládá, že pastevci -ať už jeden každý, nebo obec pastevců jako celek- se snaží svůj užitek maximalizovat ve smyslu mít co nejvíc dobytka, nikoli optimalizovat, tedy chovat ho právě tolik, kolik nutně potřebují a jsou schopni na OP uživit? Aha, autor na modelu hromadění dobytka ukazuje ekonomické myšlení moderního člověka, spočívající v maximálním hromadění předmětů a peněz. Tuším, že se tomu říká teorie mezního užitku a kdosi za ní dostal takzvanou Nobelovu cenu za ekonomii.)
Řešení tragédie:
1 Privatizace OP
Vyřešeno, tj. zajištěno trvalé fungování pastviny, protože soukromý vlastník je vůči ní odpovědnější. (Ale proč by měl být? Získá-li deset OP, může klidně devět nechat zarůst hložím, desátá ho uživí,. Dále autor lišácky nerozlišuje, zda privatizace jednomu, několika vybraným, všem, vlastním nebo cizím, aby po vyřešení tragédie pastviny nemusel řešit tragédii pastevců, na které se nedostalo. Předobytkování ani přelidnění neřešeno.)
1BCDE Propůjčení/pronájem části OP jednomu/skupině pastevců
Tato čtyři řešení autor neuvažuje. (Ač jsou stejně hodné pozornosti jako to první. Proč je nejdřív nevyzkoušet všechny současně na jedné OP, aby se experimentálně vyjevily jejich životnosti?
2 Regulace užívání OP
Toto není řešení, ale výchozí stav, viz výše. (Řešením –částečným- je až optimalizace regulace, např. dodržovat maximální počet dobytka na ar, a předtím určení kritéria optimality, např. jak velká část OP bude rok odpočívat)
2B Regulace užívání zprivatizované OP
Tato variantu autor pominul. (Patrně jeden každý soukromý vlastník je chytřejší než celá obec, a regulace by ho nevhodně omezovala.)
3 Regulace porodnosti
Vyřešeno. (Akorát, že ji autor nekonkretizuje, tedy připouští i regulace nepřátelskou k pastevcům (obecní válka, válka, chemtrails, násilná sterilizace, zabíjení přebytečných … Inu autor je ekonom, jde mu o věc/i, nikoli o lidi)
Další možné řešení:
4 OP se rozprodá vybraným občanům (pod heslem: obec je nejhorší vlastník), nebo okolním obcím/občanům (hesla: oni jsou lepší hospodáři; hlavní je, aby OP fungovala) a žije se z výtěžku prodeje a posléze z námezdního pasení dobytka, jako cowboys
[oči v sloup] Jsou i jiná, lepší řešení, založená na vědě a konsensu.

236678

24.01.2011 20:49

To že je elita národa?

RE: kdo je kdo?

čěf 94.?.?.?

Profesor Keller by se hodil za příštího presidenta. Jak to jenom zařídit?

236737

Myslím, že čas na změnu nastal: dát do uvozovek obě slova, tedy "politicky nekorektní". Dobrá značka neopuštěna, ale postavena z hlavy na nohy (paradigma NWO odmítnuto).

237155

Úpadek je neskutečně obrovský: pokud byla agrese proti Libyi provedena na základě souhlasu OSN, tak agresi proti Pobřeží slonoviny provedly již jednotky samotné OSN.
Úpadek je větší: ani agrese proti Lýbii nebyla v souladu s mezinárodním právem, tedy pokud je Charta OSN jeho součástí.
Charta, čl.27, bod 3: Ve všech ostatních věcech (tj.netýkajících se věcí řízení) Rada Bezpečnosti rozhoduje kladnými hlasy devíti členů, v tom hlasy všech stálých členů.
- Jinými slovy je platí tzv. zásada jednomyslnosti velmocí, nikoli tzv. právo veta, což je něco dost odlišného. [bliji]

241269

15.04.2011 04:43

Na setkání BRICS řeknou „ne“ agresi v Libyi

RE: Trapné divadlo

čěf 94.?.?.?

Váš omyl, pane Koubku. Pro přijetí rezoluce je nutná jednomyslnost velmocí, nikoli neuplatnění tzv. "práva veta" (to jsou dvě rúzné věci). Ale on už Chartu nikdo ani nečte, politici nejmíň, natož, aby ji dodržovali.
Charta OSN:
Hlasování
Článek 27
Každý člen Rady bezpečnosti má jeden hlas.
O věcech řízení rozhoduje Rada bezpečnosti kladnými hlasy devíti členů.
Ve všech ostatních věcech Rada bezpečnosti rozhoduje kladnými hlasy devíti členů, v tom hlasy všech stálých členů; rozumí se však, že se při rozhodnutích podle kapitoly VI a podle odstavce 3 článku 52 strana ve sporu zdrží hlasování.

241889

19.04.2011 13:38

Západ versus Čína: Nová studená válka začíná na libyjské půdě

RE: nezdá se mi to

čěf 94.?.?.?

OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI. Opakuji svůj příspěvek z jiné diskuse.
... Pro přijetí rezoluce je nutná jednomyslnost velmocí, nikoli neuplatnění tzv. "práva veta" (to jsou dvě rúzné věci). Ale on už Chartu nikdo ani nečte, politici nejmíň, natož, aby ji dodržovali.
Charta OSN:
Hlasování
Článek 27
Každý člen Rady bezpečnosti má jeden hlas.
O věcech řízení rozhoduje Rada bezpečnosti kladnými hlasy devíti členů.
Ve všech ostatních věcech Rada bezpečnosti rozhoduje KLADNÝMI hlasy devíti členů, v tom hlasy VŠECH stálých členů; rozumí se však, že se při rozhodnutích podle kapitoly VI a podle odstavce 3 článku 52 strana ve sporu zdrží hlasování.

242200

16.06.2011 05:26

Bylo by těžké vyrobit nákazu virtuálně?

RE: Urcite nebylo, ale proc Nemecko?

quasianonym 94.?.?.?

To ví jen Pán Bůh a svatý Václav. Vladimíre, před začátkem roku 2010 jsem poslal Zvědavcovi 2010 Kč, takže jsem si vlastně předplatil do konce letoška, a ani jsem se dosud nezaregistroval. Převeďte prosím zbytek mého předplatného bratovi študentovi, pokud o to bude stát a zaregistruje se. Za MoUUroSStrAAka se též přimlouvám, a jeho prosím, aby omezil textové hříčky (JuYseJ a dýmu krásy jsem nepochopil vůbec, jak jsou složité nebo já jednoduchý).

246142

21.07.2011 00:27

Co nám západní média neřekla

RE: Zdviha se hnuti odporu na obou stranach

cef 94.?.?.?

Tady je celá půlhodinová manifestace 1.7.2011 s Kaddafiho projevem. Fascinující. Kdyby ho tak nějaký arabista chtěl přeložit, abychom se taky jednou dozvěděli, co říká druhá strana "sporu".

248523

06.03.2020 20:59

Fňukáme nad okupací 68' a jsme s okupanty v jednom klubu

RE: Jaksi zkreslená data

Slartibartfast 94.?.?.?

Nezlobte se, ale to co píšete jsou fakt hrozné nesmysly...

Amerika poskytovala SSSR určitou materiální pomoc, ale v celovém úhrnu jistě nebyla rozhodující. A můžete prosím uvést nějaký konkrétní příklad vojenské pomoci? Třeba dvouleté otálení s otevřením západní fronty - podle hesla "počkáme, jestli se Rus odvaří a podle toho se zařídíme"?

Všichni jen čekali, jestli Rusko vykrvácí dřív, než Německo a do efektivní pomoci se pustili, až když bylo jasné, že jsou na tom hůř Němci. A i potom se dá o efektivní pomoci pochybovat. Ono se to panečku bojuje na západní frontě, když většina sil nepřítele je vázána o několik tisíc km na východ. Srovnáním počtu obětí východní a západní fronty není těžké zjistit, kde se válčilo a kde byl kabaret.

A vaše perlička na konec, to je tedy fakt perla. Že vám není hanba. BÁC, chytrolíne.

377341

07.03.2020 22:50

Fňukáme nad okupací 68' a jsme s okupanty v jednom klubu

RE: Jaksi zkreslená data

Slartibartfast 94.?.?.?

Existují nějaké ověřitelné zdroje vašich tvrzení?

To, že Rusové v první fázi války šli proti nacistům s prakticky holýma rukama se obecně ví a nikdo to nezpochybňuje. Že se Rusové začali zvedat až po totální restrukturalizaci průmyslu se také ví a také o tom nikdo nediskutuje. Ale že by mezitím byli odkázaní na dodávky zbraní a potravin z Ameriky přes Afghánistán a přes Pacifik, to je trochu divočina, nemyslíte?

Spojenci například vypravili řadu zásobovacích konvojů do obléhaného Leningradu, ale víc lodí skončilo na dně moře, než v přístavu, protože německé ponorky dokonale ovládaly celou oblast.

A ohledně prohry Ruska - já myslím, že Rusko se porazit asi nedá. Vyhladit možná, ale porazit ne.

377364

Káva pro Zvědavce

11

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc prosinec přispělo 16 čtenářů částkou 3 732 korun, což je 11 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Íránského vědce patrně zavraždil Mosad01.12.20 23:07 Írán 6

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,39 Kč
Libra
29,13 Kč
Kanadský dolar
16,87 Kč
Australský dolar
16,14 Kč
Švýcarský frank
24,36 Kč
100 japonských jenů
20,88 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,88 Kč
100 maď. forintů
7,34 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,04 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 871,75 Kč
1 unce stříbra
522,63 Kč
Bitcoin
412 058,19 Kč

Poslední aktualizace: 2.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?