Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 66 příspěveků, 1 jméno: <nic>.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Já souhlasím z Vašimi názory prakticky bezezbytku, jen na Ruskou elitu a její zaprodanost mám názor odlišný. Nejsem tomu rád, ale je to důsledkem toho, jak čtu ruský internet. Je dobře, že Rusové zakročili proti Kravatožroutovi, ale jinak to spíš vypadá, že potom byla jejich armáda potrestána právě vládnoucími elitami za poslední zbytky své akceschopnosti. Byl by to zajímavý test úspěšnosti jejich vojenské reformy, kdyby se podobná situace zopakovala - jak by podobný konflikt dopadl dnes. Osobně se domnívám, že by to byl naprostý debakl, který by možná vedl k výměně elit, včetně těch dvou hlavních postav.

Pokud jde o současnou ruskou diplomacii, ani tu nemohu pochválit, střídají se v ní nerealisticky silná prohlášení s obdobími naprosté servilností k Západu, což svědčí buď o absenci nějaké smysluplné doktríny, nepřipravenosti a naivitě politických elit, nebo o jejich zaprodanosti, případně o obojím. Silné řeči jsou tu prostě k ukolébání domácí veřejnosti, která má mít pocit, že je vše v pořádku a Rusko hraje ve světě tutéž roli, na jakou byli zvyklí z dob Sovětského Svazu. Ale tehdy, v době Andreje Gromyka, by se takové diplomatické přemety nemohly stát. Odvrácenou stranou diplomacie je práce tajných služeb, o jejichž (ne)profesionalitě svědčí nedávný špionský skandál, připomínající historky ze špatného komiksu, nahrazujícího bývalý souboj Titánů z dob studené války. Korunováno je to pokračováním kariéry nejslavnější špiónky, Anny Chapmanové, jako novodobé liberální komsomolky a náhončí strany Jediné Rusko, ostatně vše ve stylu Putinovsko-Bondovských šaškáren.

237703

Pane Aristorkrate, máte samozřejmě pravdu, jsou to jen šašci a nikoli elity, k tomu být příslušníkem elity je třeba mít vzdělání i morální kvality. Nepochybuji, že takoví lidé i dneska existují, ovšem jsou příliš slušní, než aby se drali o moc. Takže ta patří zločincům, z nichž mnozí byli za "komunismu" zavíráni zcela po právu (a škoda, že tak nedůsledně). Nic na tom nemění fakt, že i tehdy byli u moci zločinci, rudí, kdežto dneska se přebarvili na modro a ty rudé v mnohém překonali.

237717

Základem takového státního útvaru by muselo být Rusko, které na to ale momentálně nemá. Voláte po obnovení Sovětského svazu? V Rusku existuje k němu poměrně velká nostalgie, podle průzkumů přes 80 % ruského obyvatelstva považuje rozpad SSSR za národní tragédii a kromě toho, podle sovětských zákonů SSSR nebyl nikdy legálně rozpuštěn. Bylo by tedy na co navázat, otázkou ovšem je, zda bychom si takový vývoj měli přát. Stát se to může a Rusko může vznést znovu své imperiální ambice, jen pokud výrazně zesílí, nebo pokud jeho protihráči a potenciální protivníci výrazně oslabí. Dlouho se spekuluje např. o rozpadu USA na několik částí, to by jistě ovlivnilo i EU, jejíž vnitřní vazby také nejsou dost pevné. Rusové by pak měli šanci. Je ale otázka, jak jsou tyto prognózy reálné - trvají už dlouho a pořád nic [smích].

Také je tu Čína, co kdyby ve vhodné chvíli poskytla bratrskou internacionální pomoc a "osvobodila" SSSR od kontrarevoluční liberální kliky? Doba je holt nejistá, takže člově neví, který jazyk se má víc učit - anglicky, německy, rusky nebo rovnou čínsky [smích]?

237719

07.02.2011 00:53

Čína vytáhla evropskou kartu, důsledky ustavení čínského dolarového swapu

RE: Víceméně jediná možnost.

94.?.?.?

Těch použitelných technologií z vojensko-průmyslového komplexu zas tak moc není, aby to pomohlo. Obávám se, že dřív nebo později přijdou na to, že jediné možné řešení dluhů USA je zbavit se věřitelů. Ono je to jasné všem už teď, jenže sáhnout k jedinému možnému použití vojenských technologií, totiž k jejich prvotnímu účelu, vypadá poněkud nehezky v očích voličů. Možná to chce nejprve zajistit, aby voliči a volby nebyly vůbec potřeba, a pak to půjde sfouknout i s těmi otravnými Číňany...

237724

07.02.2011 20:14

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

Ruské vládnoucí elity

94.?.?.?

Vážení přátelé, ke zdejšímu vzájemnému notování si o Rusku bych si dovolil poznamenat, že tamní vládnoucí "elity" nejsou žádní ušlechtilí myslitelé typu Tolstého nebo Dostojevského, které by nějak zajímala myšlenka slovanské vzájemnosti, natož aby ji nějak politicky podporovali. Je třeba si uvědomit, že v lepším případě jsou to velmi tvrdí kapitalisté, které zajímá hlavně vlastní konto nebo peněženka, jimž dávají přednost před svým vlastním národem. V tom horším případě jsou to polozločinecké mafiózní struktury, které by v žádném případě nezaváhaly, kdyby v naší republice bylo ještě co k ukradení a pokud by dostaly příležitost. Morálně nejsou o nic lepší než Brežněv a spol., spíše naopak, a těžko bychom je mohli označit za přátele. S přáteli naší republiky je to vůbec špatné a obávám se, že jediní nám zůstali už jen na Slovensku. Naši vlastní prozápadní zaprodanci typu Vondry a dalších pravdoláskařů a modroptáků bohužel našim jménem kopli Rusko dost nevybíravě do pozadí. Neříkám, že bychom se měli proto Ruska nějak obávat nebo mu naopak podlézat, nicméně mnoho přátelské náklonnosti z jejich strany dnes čekat nemůžeme, tím spíše, že tam dnes žádné moudré a laskavé osobnosti nevládnou. Pomohla by dlouhodobá vyvážená politika české vlády, která by se chovala férově i k Rusku bez nějakého zbytečného podlézání, o tom si však jen můžeme nechat zdát.

237758

08.02.2011 02:13

Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních

Hm, tak jste se zasmáli,

94.?.?.?

dobře se pobavili, ... a stejně jako předtím nežijete životy svoje vlastní, ale životy (několika málo) majitelů krav. V jejich zájmu například hlasujete ve volbách a utrácíte peníze. Ve skutečnosti žádné krávy nemáte a nikdy jste je neměli.

237769

08.02.2011 21:38

Mechanismy amerického ovlivňování Ruska a států SNS

RE: Ruské vládnoucí elity

94.?.?.?

Jsem z Moravy a polovina mé rodiny jsou Slováci. Takže postoje příslušníků obou národů mám z první ruky a řekl bych, že i srdcem Slováky velmi dobře chápu. Jenomže, nerad to říkám, ale právě ti, co nejvíc připomínají různé křivdy, mají v oku trám a před očima vlastní oponu. Toho, co někteří Slováci vytýkají Čechům (a nazývají např. českým nebo pražským šovinismem) se docela běžně a bez uzardění dopouštějí vůči obyvatelům Moravy. Dodnes, když přijedu na Slovensko, slyším "vy tam v tých Čechách", ačkoli dobře vědí, že v Čechách nebydlím a že jsem z docela velkého a nepřehlédnutelného města na Moravě. Když se po roce 1989 krátce uvažovalo o obnovení zemského zřízení, byli to právě (i když nejenom) slovenští politikové, kteří obnovení Země Moravskoslezské tehdy zabránili. Jsem dalek toho, aby se naše malá česká zemička nějak dále dělila, a i když někdo prohlásí historickou zemi, sousedící se Slovenskem za Čechy, mohu se přesto celkem snadno přenést. Moravskoslezské emancipační snahy, mnohem smířlivější a mírumilovnější než ty slovenské, byly politicky zesměšněny a dnes už i lidi žijící na Moravě zajímají jen okrajově. Přesto, pokud, milí bratři Slováci, chcete vytahovat své křivdy, mohlo by se stát, že budete muset pohlédnout i na vlastní obraz, který se vám nebude líbit. A to jsem vám nepřipomněl Slovenský štát, snahy slovenských národovců ukrást historii Velkomoravské říše, ani to, jak jste byli za Husáka privilegovaný národ.

237808

12.02.2011 05:53

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Mubarak by mne mohl poradit jak udelat penize!!!

94.?.?.?

Ale no tak, když jsi prezident, to se to pak krade jako po másle. Oni měli starého Mibarka, u nás si zas nakradli hadži Abd al Pravdoláska a Efendi Abu Tunel [mrknutí jedním okem]

237929

15.02.2011 00:45

Neskromný pan Čulík

Britské listy

94.?.?.?

Jsem rád, že Britské listy existují, protože se v nich objevují kritické články k současnému režimu i k mainstreamovému názoru, který ve většině sdělovacích prostředků převažuje, tj. že současný liberální kapitalismus nemá žádnou alternativu a představuje pro lidstvo ty jedině správné světlé zítřky. Aby však nedošlo k mýlce, nikdy jsem nebyl komunista a členství v KSČ jsem odmítl ještě v době, kdy tato strana byla na vrcholu své moci.

Ale zpět k Britským listům. Domnívám se, že si redakce velmi pečlivě vybírá, které příspěvky uveřejní a dává si bedlivý pozor, aby celkově Blisty nevyznívaly příliš kritické k současné švindlkracii (navrhuji tento termín jako lepší název pro současné falešně demokratické režimy, jako je např. ten současný v ČR). Pan Čulík sám nejprve pěl chvály na západní demokratickou společnost a komunistům nemohl přijít na jméno, nyní ovšem když (jak se zdá) i demokracie v Británii konverguje k postkomunistickým švindlkratickým režimům Východní Evropy (já si například vždycky myslel, že jsme v Evropě Střední, ale pan Čulík mně přesvědčil, že ne - nakonec jsem tedy přijal být v jednom pytli s Ukrajinou a Ruskem, když to ti ze Západu tak moc chtějí), začíná poněkud měnit své názory, zvlášť po svém návratu z cesty do Ruska. Zdá se, že mu postupně dochází, že většina lidí ve východním bloku mohla za vlády komunistů normálně žít, což naopak pro mnoho lidí dnes přestává být možné. Finančně ovšem Blisty podporovat nebudu. Několikrát jsem se pokoušel poslat do jejich redakce nějaký názor nebo reakci na uveřejněný článek. Netvrdím, že nutně museli mé názory publikovat, jejich reakce však se naprosto rovnala nule. Jelikož jim nestály mé vzkazy za odpověď, naopak Blisty mi nestojí za případný sponzorský dar [velký smích].

Přeji Blistům mnoho úspěchů v jejich neutuchajícím boji za pravou demokracii v prostředí reálného kapitalismu, své tvrdě a kapitalisticky vydělané peníze však hodlám utrácet jiným způsobem. Například podporou komunistické strany, pokud se současné vládnoucí tunelářské a švindlkratické sebrance politických hambářů podaří prosadit její zakázání. Nikoliv proto, že bych souhlasil se všemi komunistickými názory, ale proto, že na podraz, kterého se vládnoucí švindlkratická garnitura dopustila na lidech této země (beru to osobně), se prostě zapomenout nedá.

238096

15.02.2011 01:56

Vynořující se kontrarevoluce v Tunisu a Egyptě

Myšlenkové a duchovní vakuum v Evropě

94.?.?.?

Islám je jednoduchý, pochopí ho lehko i prostý člověk a existují v něm i směry, mající určitou hloubku - například sufismus. Mám-li věřit Karlu Mayovi, muslimem se člověk stane snadno: stačí uznat, že není boha kromě Boha a že Mohamed byl Božím prorokem. Pravicující vládnoucí "elity" podceňují sílu toho náboženství, podobně jako kdysi podcenili bolševiky. Svět čekají revoluce, protože řád, který v mnoha zemích existuje, je pro lidi nesnesitelný, nikdo to nemůže trvale snášet. Pokud se jiné životaschopné myšlenky neobjeví, je možné, že se islám prosadí i v Evropě, přičemž nutně nemusí mít tu pro nás odstrašující podobu, jak se nám jeví v afrických zemích.

V západním světě zůstalo především levicové myšlenkové vakuum, které dříve či později něco vyplní, a očekával bych, že to bude směr, který bude syntézou levicových a náboženských myšlenek. Takzvaný "vědecký ateismus" dřívějších komunistů je totiž očividnou tragickou chybou z mnoha důvodů. Především proto, že je nedokazatelný, podobně, jako je vědeckými prostředky nedokazatelná existence Boha. Založit na této myšlence svoji ideologii byla tragická chyba, která komunismus připravila možná o více než polovinu svých potenciálních příznivců. Proto další vývoj bude tuto chybu pravděpodobně korigovat. Proti tomu ovšem stojí jasně pravicová orientace katolické církve v Evropě (na rozdíl například od Latinské Ameriky), která se místo o věci boží zabývá především návratem svého majetku a má proto kostely téměř prázdné (mj. například v nich můžete i slyšet, jak Panna Maria má ráda "když to cinká" ) . V této pro křesťanství tragické situaci se můžeme ptát, který duchovní směr je kompatibilní s levicovou orientací a snadno pochopitelný širokými masami (čímž se vylučují různé asijské duchovní směry). Kromě ateismu mně nic jiného nenapadá, než islám.

Islám by v evropských podmínkách nemusel být tak nepřijatelný, jak se na první pohled jeví, ale osobně bych byl spíše pro široký levicový ekumenismus (připouštějící i ateismus), ideologicky založený na lásce k bližnímu a dalších sjednocujících myšlenkách (např. o všelidských humanitních ideálech a sociální spravedlnosti - ovšem žádná falešná "pravdoláska" ), který by se teologickými otázkami (příliš) nezabýval. V prvním přiblížení a hrubých obrysech - společný průnik sociáldemokratických nebo komunistických myšlenek s křesťanstvím. Podle mého názoru by se tento průnik (nikoli prázdný, jak se domnívám) příliš nezmenšil, pokud bychom přidali i ideály i jiných náboženství. Vzniklá ideologie by byla zřejmě ve svém základu velmi jednoduchá a možná naivní, na druhou stranu by spojila množství dobrých a poctivých lidí, kteří by s existujícím řádem (či spíš neřádem) už mohli pohnout. Co o tom soudí zdejší vážení myslitelé?

238101

15.02.2011 02:24

Neskromný pan Čulík

Douška na závěr (minulého příspěvku, nikoli však diskuse)

94.?.?.?

Je možná dobře, že Blisty mají tyto existenční potíže. Aspoň je pan Čulík konfrontován s realitou, a možná se mu ještě více rozsvítí tváří tvář hrozbě, že nenasytný stroj-moloch liberálního kapitalismu semele i jeho milovaný časopis. Ale demokraticky si mohl zvolit vládu jakou chtěl, ne?

238102

15.02.2011 03:17

Vynořující se kontrarevoluce v Tunisu a Egyptě

RE: Myšlenkové a duchovní vakuum v Evropě

94.?.?.?

Abych předešel mylnému pochopení mého příspěvku a následnému vyvracení (odtud plynoucích) zbytečných námitek, uvedu ještě několik poznámek.

Náboženství je pro mne prst, ukazující na Měsíc. Když je vidět Měsíc, není potřeba prst. To je samozřejmě odlišné od většiny církevních pojetí. Také vím, že islám má jisté pochopení pro monoteistická náboženství a jejich věřící (křesťany a židy), naprosto však odmítá ateismus (na nějž má, podle mého názoru, každý právo a kromě toho, i tak může zahlédnout Měsíc, není ateismus jako ateismus). Neagituji však pro islám, pouze upozorňuji, že bude-li tady odpovídající vakuum, islám ho nejspíš vyplní. Také nenavrhuji sloučení něčeho, co je neslučitelné (všimněte si, že jsem napsal "průnik" nikoli "sjednocení" ). Praktický počin by mohl být např. následující: sešli by se levicoví a náboženští myslitelé (teologové, např.) a po jisté diskuzi by formulovali myšlenky a hodnoty, na nichž by se shodli (a nechali by stranou to, v čem by se neshodli). Výsledkem by mohl být nějaký "manifest". Samozřejmě každého napadne "Komunistický manifest". Dobrá, třeba něco podobného, jenže umožňující korekci minulých komunistických chyb. Mělo by to být pravdivé. Dostatečně jednoduché a pochopitelné. Mělo by to mít "údernou sílu". Prosté, dobře promyšlené a hlavně pravdivé formulace. Možná by opět vzniklo "strašidlo" (pro některé současné mocné). Silnější, než to předchozí [smích]. Palčivé problémy lidstva (vyčerpání energetických zdrojů, chudobu, ekologické problémy) kapitalismus nevyřeší. Po dvaceti letech jeho pozorování "z blízka" to začíná být zřejmé. Protože mu jde jen o krátkodobý zisk, bez odpovědného vztahu k budoucnosti. Musí to tedy být někdo jiný.

238104

15.02.2011 23:28

Neskromný pan Čulík

RE: Britské listy

94.?.?.?

Zajímavé. S kým byste chtěl, aby šla ČSSD do koalice?

Kde jsou ty strany nalevo, s nimiž by ČSSD, kdyby to nebyla strana tunelářů podobně jako ODS, ale slušná strana, mohla jít do koalice? Prozatím byla už v koalici s ODS a KDU-ČSL. V názoru na tu první se shodneme, o lidovcích jste nepsal, ale protože z nich vzešel takový Kalousek, pochybuji, že o nich máte valné mínění. Já tedy určitě ne, svatý Cyrilek Svoboda by se spojil klidně i s ďáblem, aby získal podíl na moci. Pravda, teď už sice mají jiného předsedu, ale jinak pochybuji, že se strana mohla změnit jako celek. Zatím jen zdiskreditovala přívlastek "křesťanská". TOP09, VV, Zelení jsou jen marketingovým tahem, který má voliče, již zhnusené tradičními stranami, odvést do jediného pravého stádečka ODS. Postupně zase zaniknou, jako už zanikla ODA, Unie svobody nebo KDS. Kdo tu ještě zbyl?

KSČM. Stigmatizovaná jako strana bývalých stalinistů. Koaliční potenciál nulový. Pružní soudruzi ji už dávno opustili, teď jsou z nich podnikatelé, případně bojovníci proti komunismu. Pár poslanců má z členství v KSČM prospěch, pár je jich v zastupitelstvech obcí. Proč jsou tam ti ostatní, co je tam drží, když s touhle stranickou legitkou se rozhodně pochlubit nemůžou? Podle mého názoru jsou komunisti svého druhu církev, a ve straně je drží jejich víra, i když z členství žádný hmotný prospěch nemají.

Teď si přestavte, že zaslepení pravičáci udělají tu hloupost a prosadí svůj zákon o zákazu KSČM. Co se stane? Pár zbývajících top-komunistu ztratí svá koryta. Co udělá masa těch ostatních, kteří z označení "komunista" mohli na veřejnosti pociťovat jen opovržení a hanbu, ale přesto v té straně zůstali? Řeknou si, zakázali nás, kurva to je pech, a v klidu se rozejdou domů? Nic nesvědčí církvím víc, než ilegalita. Získávají tak punc opravdovosti.

238150

15.02.2011 23:51

Neskromný pan Čulík

RE: Britské listy

94.?.?.?

Máte pravdu, kdyby KSČM nezabránila zvolení Jana Švejnara, mohli jsme být v americkém zadku ne po krk, jako teď, ale až po uši. Mohli jsme být první země na světe, která ač mimo USA, by měla amerického prezidenta. A nezapomněl jste, pane MoUdrostraku, na americké volební poradce ČSSD, různé generály z USA, které si ČSSD zvala jako hosty a podporu radaru u některých sociálně demokratických politiků?

238155

16.02.2011 01:40

Vynořující se kontrarevoluce v Tunisu a Egyptě

RE: Myšlenkové a duchovní vakuum v Evropě

94.?.?.?

Je ovšem možné, že se mýlíte:

1. Rozšíření islámu v Evropě a jeho přijetí obyvatelstvem by nemuselo být úplně dobrovolné.

2. Máte pravdu, že křesťanství drželo Evropu pohromadě. Jenže, bohužel, už nedrží. Proč by měl sekularizovaný, nevěřící člověk hájit nějaké abstraktní náboženské pravdy, ve které nevěří? Vy byste například bránil rozšíření islámu i za cenu vlastního života? Pokud ano, kolik takových lidí ještě okolo nás je? O co se má opírat vůle vlád, když obyvatelstvu je to jedno? Pro většinu lidí je dnes křesťanství a islám v jednom pytli (resp. bylo by, nebýt islámského terorizmu).

3. Období "bez ideologie" je příliš krátké na to, aby se dalo poznat, zda jde o nový trend, nebo jen dočasnou anomálii. V celkem nedávné době však máme minimálně dva případy, kdy obyvatelstvo některých zemí v Evropě poměrně fanaticky a ve velkém počtu ideologiím podlehlo. A jak sám říkáte, křesťanství po mnoho staletí drželo Evropu pohromadě, kdežto v orientě vládl islám. Proč by najednou měla platit jiná pravidla? Snad kvůli internetu?

4. Mnoho lidí dnes v souvislosti s krizí očekává pád západní civilizace, někteří na lidé na Západě si ho i přejí, protože je symbolem útlaku a sociální nespravedlnosti, která neustále vzrůstá. Nebude už jen ta ztráta víry v sebe příznakem zhoubné choroby a následného kolapsu, po němž bude naše civilizace nahrazena nějakou jinou (než se i její čas naplní)?

238158

16.02.2011 04:55

Neskromný pan Čulík

RE: Britské listy

94.?.?.?

Kromě toho, mám vážné pochybnosti o tom, jestli ČSSD je vůbec levicová strana. Nejen kvůli koalicím s ODS, zastoupení podnikatelské třídy v jejích řadách a účasti na širokém korupčním koláči, ale taky pro propojení s Bildenbergem a Trilaterální komisí, jejichž exponentem je například Švejnar. Takže jsou v jedné partě s Vondrou a Trautumberglem, což je mimochodem také důvod, proč ČSSD ke korupčnímu skandálu s Vondrovými milióny na ministerstvu potupné zrady a kapitulace mlčí. Soudruzi z Bildenbergu by se hold zlobili a rozhněvat je není radno. (Být nimi, tak ale blbce Vondru hodím dávno přes palubu, jistě by v ČR našli chytřejšího a méně zdiskreditovaného vlastizrádce. Vzhledem k tomu, že v ČR tradičně udělá kdekdo za peníze skoro cokoliv, docela se divím, že se ten Bildenberg s takovými národu odpornými hnusy špiní. Asi je to s ním taky dost špatné. Teď jsem nemyslel národ, ale ten Bildenberg [smích] )

Je to s prominutím v pr.eli, dámy a pánové, ale žádnou perspektivní levicovou stranu v parlamentu nemáme.

238164

16.02.2011 10:54

Neskromný pan Čulík

RE: Britské listy

94.?.?.?

Nechápu, proč sem dáváte ty idiotské volební plakáty. Agitujete pro TOP09, nebo chcete říct, že jsou Starostové zakuklená KSČM? Poučte nás politicky nezralé. Nebo si máme založit účet na stejně idiotském Facebooku? A máme babičkám schovávat občanky, jak radí český Mádr a Skaliová? Já myslel, že takový vůl nejste.

Hlavně jste ale neodpověděl na základní otázku: s kým byste chtěl, aby ČSSD utvořila koalici?

Pokud jste si nevšiml, ČSSD už ty volby vyhrála, jenže s ní do koalice nikdo nešel. Jelikož s KSČM koalici odmítá, je její koaliční potenciál zhruba stejný. Když posledně vládla, bylo to s tichou podporou KSČM, což je taky jediná možnost, jak může být levice u moci. Jenže, to se Vám nelíbí. Tak za koho vlastně kopete?

Je fakt, že ČSSD je trochu slušnější než ODS. Zatímco v ODS je gauner naprosto každý, v ČSSD tak půlka až dvě třetiny. Nicméně bych bral, že politika je umění možného.

238174

21.02.2011 02:50

Vivat Disent!

RE: až lidé

94.?.?.?

Nebyl by nějaký příklad poctivého kapitalisty, který pro svoji poctivost nezkrachoval, nikoho neokradl ale naopak (svou poctivostí a pracovitostí) rozmnožil své milióny až miliardy?


U svého příkladu také nezapomeňte uvést číslo svého účtu, vaše četné příklady jistě mnoho pravicových příznivců rádo odmění drobným příspěvkem [chechtot].

238385

23.02.2011 05:20

Šokující svědectví bývalých příslušníků izraelské armády

RE: A potom se divíte, že se nějaký

94.?.?.?

Nemám nic proti žádnému národu, v každém jsou slušní lidé, a i kdyby jich tam bylo málo, tak pořád tam ještě nějací jsou. Platí ovšem zákon příčiny a následku, platí i další zákony známé více lidem v Asii, které my tady na Západě ignorujeme. Podle nich vítězí nakonec slabé nad silným a měkké nad tvrdým, protože silnému chybí vytrvalost a tvrdé se křehkostí láme. Ti, co vedou Izrael zřejmě nemají ve své nadutosti o těchto zákonech ani potuchy, přestože by vhodné příklady ve své vlastní tradici najít mohli. Všichni, i Bůh jich už má plné zuby, protože ve skutečnosti nechtějí dohodu, nechtějí se domluvit, nechtějí žádný mír. Takže se nakonec stane to, co musí: uvidíme Jeruzalém obklíčený vojskem, a potom přijde jeho zpustošení. Pokud Izraeli nedojte, že aby přežil, tak se musí s 200 nebo 300 milióny okolních Arabů domluvit, namísto toho, aby když něco nejde silou, zkoušel to ještě větší silou, tak prostě Izrael jako stát nepřežije. I kdyby se jej při životě snažila udržet největší velmoc na světě.

Pokud je pravda, že za současnou arabskou revolucí jsou USA (a chtějí tak poškodit Euro a EU), jak spekulují někteří ruští analytikové, znamená to jen, že USA, případně vlivní američtí židé, hodili Izrael přes palubu. To samo o sobě stojí za zamyšlení, protože za normálních okolností by USA Izrael nikdy neohrozily. Že by košile bližší než kabát? A nebo za současnými událostmi v arabském světě USA nejsou. Pak ale kdo? To by bylo ještě zajímavější. Jedině někdo, kdo výše zmíněné zákonitosti dobře zná a umí toto "umění boje" využít. Mocná izraelsko-americká lobby to zjevně nebude...

238489

23.02.2011 13:01

Šokující svědectví bývalých příslušníků izraelské armády

RE: A potom se divíte, že se nějaký

94.?.?.?

No ano, máte pravdu, pokud za tím USA jsou, je to kvůli válce, kterou USA potřebují a jejíž korejská varianta nevyšla zřejmě kvůli obavám z reakce Číny. Ale to, že Izrael může tenhle plán zaplatit svým přežitím, nemluvě o miliónech obětí, musí být jasné i Brezinskému. Za normální situace by takové riziko pro Izrael USA nepodstoupily. Že by tedy jedni "židé" (pro svou záchranu) obětovali druhé? Svědčil by pro tuto variantu i útěk Obamových izraelských poradců.

Zajímavé je také, že v korejské variantě USA ustoupily, a daly přednost blízkovýchodní. Nejsou tedy pravděpodobně tak silné, jak blufují. Mám ovšem i pochybnosti, že "v arabském revolučním dominu" mají prsty USA - jejich administrativa i sám Obama působí spíše chaotickým dojmem, jako by nevěděli, co mají dělat. Buď je za tím vším klika odlišná od oficiální US administrativy, nebo se musíme poohlédnout jinde.

238503

23.02.2011 21:54

Šokující svědectví bývalých příslušníků izraelské armády

RE: A potom se divíte, že se nějaký

94.?.?.?

Možné to je, tento hráč zná všechna ta tajemství a jemné strategie, která omezeným a nafoukaným představitelům elit unikají. Jeho rukopis lze v událostech jen těžko rozeznat, protože využívá princip "minimální akce".

Kdysi jsem si myslel, že události u nás v roce 1989 jsou takovým příkladem, jenže, jak známo, strom se pozná po ovoci. A po 20 letech jeho nedobrovolné konzumace bych dnes řekl, že šlo o jen o obyčejný podvod ve stylu mnoha pozdějších barevných revolucí, zorganizovaných jen k okradení a podvedení po svobodě opravdově toužících lidí. To se také stane v arabských zemích, přestože touha po svobodě těchto lidí je opravdová. Až i je podvedou a ještě víc okradou, bude jasnější, kdo to všecho zorganizoval. Do té doby žádný konec dějin nebude.

238524

24.02.2011 05:14

Snímač

Obtěžování softwarem

94.?.?.?

Na podobné obtěžování operačního systému Windows Vista jsem u svého nového notebooku Toshiba reagoval jeho smazáním. Kromě obtěžování s otisky prstů byla firemní instalace doslova zahnojena desítkami zbytečných programům neustále lezoucích na síť a snažících se někde registrovat.

Jelikož výrobce nedodává s notebookem ovladače hardwaru a starší Windows XP si notebookem neporadily, nainstaloval jsem Linux. Nejsem žádný bigotní "linuxák", bez některých programů pro Windows se neobejdu, ale raději podstoupím to nepohodlí s jejich instalací pod Wine, případně hledáním plnohodnotných linuxových náhrad, než bych se dal takto obtěžovat.

238535

25.02.2011 00:55

Snímač

RE: Obtěžování softwarem

94.?.?.?

Používám placenou variantu Wine, Crossover, který je uživatelsky velmi příjemný. Nepohodlné ale někdy je, když se instalace oficiálně nepodporovaného programu nespustí, nebo program nefunguje dobře. Pak začne "piplačka" s nejistým koncem, jestli se podaří program uspokojivě rozchodit instalací různých dll knihoven, runtime, fontů atd. Často to chce mít vedle instalované Windows a sledovat, které knihovny program v originálním prostředí volá, jak je nastavený registr atd. To je trochu nepohodlné (ale na druhé straně zase někdy zábavné), chcete mít program v Linuxu a stejně si hrajete s Windows [mrknutí jedním okem]

238586

25.02.2011 01:47

Snímač

RE: Obtěžování softwarem

94.?.?.?

Ne každému vyhovuje všechno. Mně například nevyhovuje na můj vkus časté vydávání nových verzí některých distribucí na úkor jejich kvality. Málo která distribuce je v detailech odladěná tak, jako třeba Windows XP. Nejsou horší, ale nepracuje se na nich tak dlouho, takže pořád narážíte na něco, co nefunguje. Když Vám to vadí, vyřešíte si to sám, což chce ale poměrně dost znalostí systému. Pak vyjde nová verze vaší (jinak oblíbené) distribuce, kde je řekněme třetina nebo čtvrtina věcí jinak. Přejít na novou verzi a začínat od znova? Vyzkoušíte to párkrát, přičemž zjistíte, že sice spousta chyb byla opravena, ale bohužel nejede důležitý program, bez nějž se neobejdete. Například z těchto důvodů zůstávám stále u distribuce z roku 2007, protože jsem nenašel novější, která si poradí s hardwarem a kde zároveň rozchození důležitých programů mi nedá neadekvátně mnoho práce.

Směřování vývoje většiny desktopových distribucí Linuxu mně taky nenaplňuje velkým nadšením, vzbuzuje totiž dojem, že "linuxáci" kritizovali "Billovy omalovánky", jen dokud nezačali dělat omalovánky sami. Stejně to časem dopadne s údajně nepotřebnou defragmentací ext3 a linuxovými viry a antivirovými programy. Málo co je na světě černobílé a tak je to i s Linuxem a záležitostmi kolem něj. Vývoj Windows se mi líbí ještě méně, ale chápu, když někomu Linux nevyhovuje.

238587

25.02.2011 01:53

Snímač

RE: Tak ona to není sranda?

94.?.?.?

Pro jistotu bych na notebooku přelepil i webkameru neprůhlednou páskou, ať se na Vás někdo v nestřežené chvíli nekouká [smích]

238588

25.02.2011 22:34

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

RE: Mimořádné zasedání NATO.

94.?.?.?

Kupředu... spíš pravá. Ale jinak souhlasím.

238627

Na Novinkách.cz se objevil článek, který v podstatě nakousl toto téma. Ale víc mne zaujal čtenářský komentář, který v diskuzi s přehledem zvítězil. Zněl jednoduše: "Opice jde po ropě". Myslím, že dost přesně vystihl situaci.

238797

Zajímavé. Sám jsem si všiml, že informace na Al-Jazeera o Libyi se dost liší od zpravodajství z Egypta. Nic konkrétního se nedočtete, mlha. Žádný živý přenos z Libye, zato si můžete poslechnout předpověď počasí pro USA. Arabské tváře a perfektní angličtina. Kdo byl v orientě a ví jakou angličtinou obvykle mluví Arabové, musí být překvapen. Tahle stanice je zřejmě napojena na USA víc, než je zdrávo. Podobné informace jsou např. zde http://www.blisty.cz/art/57495.html a zajímavá spekulace o pozadí arabské revoluce je zde: http://www.chelemendik.sk/Zapadni_bankerske_klany_se_pokusily_prevzit_moc_nad_Arabii_a_Afr_843149476.html

238828

05.03.2011 02:49

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

Nová hra

94.?.?.?

Další zajímavý článek o tom, kdo stojí za tzv. arabskou revolucí je zde: http://www.newsland.ru/news/detail/id/648116/cat/94/

Zatím nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co se děje a které síly jsou ve hře, se mi jeví hypotéza, že bankovní kruhy provázané se skupinou kolem Rothschildů, vyvolaly nepokoje kvůli tokům peněz (např. z ropy) do islámských bank, které se řídí islámským právem šaríja, zakazující mj. "lichvu", do níž jsou řazeny různé finanční spekulace. Proto se v době krize jevily islámské banky stabilnější a Rothschildům unikaly zisky.

Podobně i barevné a "sametové" revoluce byly iniciovány těmito lidmi, s cílem obrovských zisků z privatizačních tunelů. Proto to zmatení dnešních západních politiků, kteří jsou zaskočeni vývojem, podobně jako kolem roku 1989 byli i Thatcherová, Mitterand a Bush starší, kteří se obávali kolapsu SSSR a východního bloku. Dokonce navrhovali Gorbačovovi použít sílu aby rozpad zastavil. Ten se však evidentně domluvil s někým jiným. Západní politikové svůj současný zmatek nehrají, jsou v šoku, protože se cosi velkého dalo do pohybu bez nich.

Pojďme však na východ. Za povšimnutí stojí například spojení politiků jako Havel, Juščenko, Saakašvili s miliardářem Sorosem, jeho různé nadace ve východní Evropě a pod., i současné vyznamenání Gorbačova ruským prezidentem Medvěděvem, což je hmatatelné potvrzení spojení mezi oběma jakož i celé linie politiků mezi nimi, kteří, zatímco sedí na spícím medvědovi (kterého tu a tam podrbou za ušima, aby se náhodou neprobudil), obratně zaprodávají zájmy Ruska západu. Procitnutí "medvěda" v roce 2008 je možná jen hrané, aby mohl naopak nerušeně spát dál. Geopolitické i lokální důsledky války Ruska s Gruzií jsou skoro nulové - kravatožrout si klidně a spokojeně vládne dál. Divadlo, zaměřené na domácí obyvatelstvo. Perestrojka II bude pokračovat, vojenská reforma vyvrcholí zrušením generálního štábu, který si dovolil prásknout, že Kaddáfí své obyvatelstvo nebombarduje.

Existuje dokumentovatelné spojení Soros-Rothschild, a dá se předpokládat, že příští zastávkou tohoto finančního expresu je skupina Bilderberg, Trilaterální komise a posléze NWO.

Vzniká otázka, nakolik pánové z NWO mají vše v rukou. Podle mého názoru vývoj v rukou nemají vůbec, protože to prostě vůbec není možné. Nicméně jim vyhovuje i chaos, který vytváří podmínky pro pozdější změny, u nichž už mohou být. Prostě nové míchání karet je to, oč jim jde. Je to ale nebezpečná hra, protože jsou tu i jiné síly a hráči, kteří nejsou rádi, když jim někdo hýbe s šachovnicí. Odvetné údery přijdou, a zasáhnou i jednotlivé země. Do hry se následně vloží i politikové. Dostanou instrukce od svých sponzorů. Takhle reálně a brzy může vzniknout velká válka, na rozdíl od různých scénářů počítajících s jen s bojem o suroviny.

238906

05.03.2011 05:00

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

RE: Nová hra

94.?.?.?

Samozřejmě, o suroviny jde také, ale hra je složitější a zájmových skupin je víc. Zatímco politický výsledek arabských revolucí je nejistý a těžko říditelný (podívejme se do Iráku), okamžité důsledky a reakce na nepokoje ve finančním světě snadno předvídatelné jsou. Jednoduchá otázka Cui bono je jako prst, ukazující na strůjce tohoto dění. Kdybychom viděli změny v toku financí, bylo by vše ještě jasnější.

Kdo je druhá, poškozená strana? Arabské země, o kontrolu a přivlastnění si jejichž bohatství jde. Zatím jsou v chaosu, pravděpodobné je však vítězství islámských stran, což je z jejich pohledu také jediná správná volba. Následná volba stran je už zřejmá. Dále Čína. V poslední době investovala velké prostředky v Africe, na kterou USA předtím dost pozapomněli. Její investice jsou ohroženy. Samozřejmě Irán a několik dalších zemí třetího světa.Poškozená je EU, v jejíž blízkosti vznikají nepokoje, jsou ohroženy obchodní cesty a roste počet uprchlíků z krizových oblastí. Snižuje to kurs eura ve prospěch dolaru. Ale EU je vůči USA vždy servilní, evropští politici jsou vždy zbabělí a zkorumpovaní, takže se EU proti USA nepostaví, přes své vlastní poškození. Vlastizrádná evropská politika bude pokračovat, dokud si většina lidí neuvědomí, že transatlantická nostalgie je pryč a USA hrají v této hře proti "starému kontinentu". Rusko bude zpočátku stranou, a bude profitovat z růstu cen ropy. Zkorumpovaná ruská elita bude k USA loajální, dokud v Rusku nedojde k politické změně. Kolem nás se tedy nic dít nebude, pouze poneseme ekonomické důsledky.

Nejdříve vzroste počet teroristických útoků z arabského světa proti USA (odveta arabských svržených vládců), a Čína podnikne odvetu proti USA ekonomickými prostředky. Později se zkonsoliduje islámský svět, který vytvoří alianci s Čínou. USA budou čím dál ve větších ekonomických potížích, Obamu vystřídá nějaký republikánský pistolník. V návalu republikánských vlasteneckých myšlenek a tradičním americkém sebepřecenění usoudí, že nejlepší věřitel je mrtvý věřitel. Do válečných her bude nakonec zataženo i Rusko, i když nevím, na jaké straně.

238907

06.03.2011 15:12

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

RE: Najnovšie správy z líbyjského bojiska.

94.?.?.?

Ono to bude trochu složitější. Tohle se děje "tajně", kdežto západní média kritizují Kaddáfího veřejně a nepokrytě, stejně jako Al-Jazeera. A dělají ho podstatně horšího než je, lžou o bombardování vlastního obyvatelstva. Proč? Aby se západní politici s Kaddáfím po čase zase spojili a udělali veřejně ze sebe úplné idioty? Vyloučit se to úplně nedá, jelikož to idioti opravdu jsou (za nitky tahá zřejmě někdo jiný v pozadí) a tak mají pocit, že i obyvatelstvo je složeno výhradně z idiotů. Pravděpodobnější ale bude, že jde o přilévání ropy do ohně z obou stran, aby vznikl pořádný důvod pro intervenci.

Taky je možné, že izraelská vláda a ti, kteří vyvolali vlnu arabských revolucí nejsou ti stejní. Taky je možné, že síly stojící za povstáním v Libyi nejsou ty stejné. Bývalý izraelský generál mohl dát přednost penězům. Al Jazeeru možná ovládá CIA. Kritika ze strany Izraele jí dodává punc věrohodnosti.

238955

07.03.2011 04:54

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

RE: Nová hra

94.?.?.?

Jj, to jsou ty kombajny, co umí lítat a tak klidně si orají na hranici, dokud na ně něco nezaútočí. Po vítězném boji se vrací na mateřskou základnu...

238999

07.03.2011 12:08

Tvořivou destrukcí za Větší Střední východ?

Podrazáci

94.?.?.?

http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2011/02/wo-sind-gaddafis-freunde-geblieben.html

239009

09.03.2011 00:45

Co je \"ruské\"?

RE: Vecna mutace rusu

94.?.?.?

Já myslím, že existuje něco jako přírodní výběr i u lidí a usuzovat na nějaké kvality části populace jen podle přítomnosti nějakého genu je velmi ošidné, jelikož se toho o úloze genů ví velmi málo a lidskou populaci vědci zkoumají relativně velmi krátkou dobu. A možná také ne zcela objektivně, z mnoha různých důvodů (rasismus, obavy nebo podezření z něho, obavy ze zneužitelnosti výsledků, kulturní podmíněnosti kritérií atd.)

V boji o přežití nebo o dominanci je velmi důležitá morálka dané populace, a zde mi ovšem připadá, že na tom my, slovanské národy, nejsme příliš dobře. Nejde mi o nějaké kulturně nebo nábožensky podmíněné moralizování, jde mi o schopnosti sjednocení a soustředění na nějaké cíle, o četnost výskytu chování, které tyto cíle narušuje a podobně (podobně jako ve sportu, umění, vědě). Pochopitelně, jsou zde kvality, které se projeví zejména v krizových situacích, např. u Rusů schopnost přinášet oběti, schopnost vysokého nasazení v krizi, schopnost "otočit" téměř prohranou situaci, samostatnost, umění improvizovat a vystačit s málem. Ale v období klidu a míru, která by měla být využita k obnově a hromadění sil, na tom příliš dobře nejsme. Podle mého názoru "socialistický" model společnosti, kromě jeho vrozených vad (například lpění na materialismu a (pa-)"vědeckém" ateismu) selhal na naprosto mizerné morálce zúčastněné populace, a ze stejného důvodu se i nynější pokus o kapitalismus mění v ještě mnohem horší peklo.

Můžeme sice svádět některé věci na konspirační teorie o plánech na likvidaci Slovanů ve prospěch NWO, částečně třeba oprávněně, ale podívejme se na bratrovražedné války Srbů a Chorvatů nebo typickou českou "vyčůranost", kvůli níž česká populace volí hajzlovské politiky z hajzlovských politických stran, i když o jejich hajzlovství dobře ví. Prostě chce mít na jejich sviňárnách podíl, na úkor toho "hloupějšího" zbytku. Nebýt této morální zkaženosti, mohli jsme tu klidně mít bolševiky nebo rakouského císaře, bylo by to jedno a byl by tu skoro ráj na zemi. Vím, že jsem to (trochu nebo dost) zjednodušil - schválně, aby se mi to do jednoho příspěvku vešlo. Přesto, myslíte si, že jsme na tom jako Slované s morálkou (opět nemyslím tolik filozofické, kulturní nebo náboženské hodnoty, jako spíš ten druh "morálky", potřebný ve vrcholovém sportu k dosažení výkonu, ve vědě k velkému objevu atd.) hůř než jiné národy a pokud ano, tak proč?

239129

09.03.2011 05:54

Případ Bátora

94.?.?.?

Podívejte se, ODS byla vždycky, od samého začátku, strana (s prominutím) zmrdů, bez morálního kompromisu nevolitelná pro slušného člověka. Vždycky bylo jasné, že to je strana těch chytráků, kteří mají ostřejší lokty než ostatní a tváří se, že "vědí jak na to". Ti, co ODS volili, to dělali převážně proto, že chtěli mít na tomto chytráctví podíl a chtěli "ojebat" ty "hloupější". To platí všechno především pro zakladatele ODS a nynějšího prezidenta. Jenže ODS vytvořila na české politické scéně černou díru mravního kolapsu a její gravitací k sobě postupně přitáhla tu nejhorší chátru, takže i Klaus vypadá v této plejádě mafiánů a krys čistý jako zánovní ubrus.

Pana Bátoru neznám a nevím o něm nic než to, co o něm řekl Klaus a pak otiskl server Lži dnes a Novinky.cz. Klausovu pochvalu bych dříve považoval spíš za přitěžující okolnost, jenže všechno je relativní a tak dávám přednost Klausovi před vlastizrádci Trautenberglem, Vondrou, Kalouskem, Tupolánkem, Havlem a dalšími šašky a kašpary české politické scény. Podle Lži dnes je Bátora ultrapravičák, což mi sice samo o sobě sympatické není, když ale uvážím, kdo to o něm tvrdí, začínám mu držet palce. Klausem jmenované tradiční hodnoty, které údajně Bátora vyznává, sdílím také, s pravo-levou orientací nemají nic společného. Slovnímu spojení "nevětraný Havlův morální a duševní pelech" vřele tleskám, je to přiléhavé označení pravdoláskařského humanitárního pokrytectví.

239132

10.03.2011 19:16

Případ Bátora

RE: Dost dobře nevím, o čem je řeč.

94.?.?.?

Řekl jste to úplně přesně. Jste stádo ovčanů.

239266

11.03.2011 00:03

Případ Bátora

RE: Dost dobře nevím, o čem je řeč.

94.?.?.?

Pokud ovšem, pane, nejste člen ODS nebo TOP09. To byste totiž byl, nerad to říkám, pane, s prominutím, však víte... Napsal jsem to o kousek výš. Myslí si to i moje žena, pane, a s ní mnoho, mnoho lidí...

239276

11.03.2011 02:48

Případ Bátora

RE: Dost dobře nevím, o čem je řeč.

94.?.?.?

Bravo, pane MoUdrostraku [chechtot] [chechtot] [chechtot] !

239282

11.03.2011 02:51

Co je \"ruské\"?

RE: Ruske

94.?.?.?

Jsou tu někteří jiní čtenáři, které to zajímá [smích]

239283

14.03.2011 00:59

Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu

RE: Pavučina lží ?

94.?.?.?

Zpochybnění a diskreditace všeho - nejdřív Wikileaks, pak diskreditace západních politiků ve vztahu k arabským revolucím, bratříčkování s Ben Alim, Mubarakem, Kaddáfím a pak zrada, jejich odepsání. U nás se vlády diskreditují jedna za druhou, od českého předsednictví EU, přes radar, Topolánka, a po volbách ještě větší hnus. Taky se už nemůžu dočkat a čekám každou chvíli, že se objeví "zachránce", který zavede teprve ten pravý pořádek [smích].

Jednu věc ale úplně nechápu: proč se pánové z NWO, kteří to asi všechno řídí, obklopují takovými blbci, jako je kníže Trautenberg nebo Sašenka Vondra, případně opilec Kalousek (který už asi není takový blbec, jen mazaná svině). Buď to ani s tím NWO nejde jak má, nebo je jejich chlebodárce v pravou chvíli kopne, všichni víme kam. Časem uvidíme.

239432

20.03.2011 18:08

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Merkelová

94.?.?.?

Nemyslím, že je to náhoda. Buď to měla být odměna, nebo pokus zvrátit německý odmítavý postoj. A jediná rozumná odpověď na nové dobrodružství USA, UK a Francie je koalice zemí, které se v RB zdržely hlasování.

V Rusko-Čínském zdržení se hlasování je možné vidět nějaký politický obchod a možná to tak i je, faktem ale zůstává, že kdyby Rusko nebo Čína svým vetem akci proti Libyi zablokovaly, odpovědnost by padla především na tyto dvě země. Tak, jak to je teď, jsou Německo, Rusko a Čína víceméně na jedné lodi. Německo pojí s Ruskem četné dodávky surovin a jejich hospodářské vazby jsou mnohem užší, než vazby Ruska s ostatními západními zeměmi. Pokud tomu politické intriky USA nezabrání, rusko-německá, případně rusko-německo-čínská koalice jednou vznikne a pravděpodobně rozštěpí EU na základě geografického rozdělení přístupu k ropným zdrojům. Ruská ropa v pohodě stačí i pro Německo, které se jistě smíří s čínským zájmem jako s realitou, ale když přijde na lámání chleba, budou chtít Němci přenechat část svého koláče i USA? Budou chtít Němci financovat anglosaská a francouzská válečná dobrodružství i proti svým hospodářským zájmům?

Pokud by vznikla taková koalice, nemusela by se pravděpodobně obávat ani vojenského potenciálu USA. Jak Rusko, tak i Německo to ve vzájemném souboji titánů během WW2 už prokázaly. Při rozumném zacházení by suroviny ze Sibiře stačily pro zúčastněné země a jejich rozvoj na dlouhá léta. Co by si počaly USA se svým americkým stylem života, by už byl pouze jejich problém...

239899

21.03.2011 01:11

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

O pozadí ruského ne-veta

94.?.?.?

Následující odkaz je zpráva, která letí ruským internetem:

http://szg-akt2.livejournal.com/2048354.html

Je-li tato zpráva pravdivá, svědčí o proradnosti elity jedné velmoci a naivitě a neprofesionalitě elity druhé velmoci. Možná je to ale jen pokus zachránit jednomu prezidentovi tvář. Pak je to ovšem ještě mnohem horší...

239927

21.03.2011 01:58

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: O pozadí ruského ne-veta

94.?.?.?

Podrobněji např. zde: http://warsonline.info/liviya/udar-po-livii-ssha-polnostiu-pereigralo-rukovodstvo-rossii.html

239929

21.03.2011 20:39

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: O pozadí ruského ne-veta

94.?.?.?

Tak zdá se, že pravdivá je spíš ta horší alternativa. Velvyslanec RF v Libyi Čamov zaslal do Moskvy telegram, v němž nazval Medveďeva zrádcem. Medveděv se chtěl údajně zúčastnit přímých akcí proti Libyi. Více např. zde:

http://colonelcassad.livejournal.com/332836.html#cutid1

Putin nazval západní tažení proti Libyi křižáckou výpravou a Medveděv kontroval, že taková vyjádření jsou nepřípustná. A je toho ještě mnohem víc. Zdá se, že spekulace o rozkolu v ruském "tandemu" se stávají realitou. Americký viceprezident se na poslední návštěvě Ruska tedy činil. Kdo ví, zda hlavním cílem akcí v Libyi není nakonec Rusko. Je to sice morální hnus, ale jinak je americká diplomacie zřejmě velmi schopná. Rusové jsou najednou za blbce a hádají se mezi sebou. Druhý užitečný idiot je frantík Sarko, kterému, pokud se něco "posere", zůstane Černý Petr.

240013

22.03.2011 20:07

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

RE: Byla tady zmínka, že cílem má být i destabilizace Ruska.

94.?.?.?

Já se bohužel obávám, že v Rusku nejde vše tak, jak by si přátelé Ruska přáli. Existuje příliš mnoho indicií, že nejde o obratně sehrané divadlo nebo šachovou partii pro Západ, ale tragickou situaci uvnitř Ruska. Podle mého názoru se ruské elity odmaskovaly, takže je zřetelně vidět, oč jim především jde. Abych zdokumentoval, že nejsem sám kdo si to myslí, nabídnu zase jeden odkaz, jde o názor jednoho velmi váženého diskutujícího s nickem "protopartorg" pod článkem:

http://www.chelemendik.sk/_341450108.html

Dnes večer se má vrátit z Libye bývalý velvyslanec RF, uvidíme, jak se vyjádří médiím, a zda dojde k potvrzení jeho konfrontace s prezidentem.

240072

23.03.2011 00:08

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

RE: Byla tady zmínka, že cílem má být i destabilizace Ruska.

94.?.?.?

Tady je interview s ženou Vladimíra Čamova:

http://www.lifenews.ru/news/54142

Jen aby z paní nebyla brzy vdova. Jak tak člověk čte ty ruské "СМИ", nabývá dojmu, že oba hlavní "šachisté" spolu nikdy žádný problém neměli. Tak jo, zase do příště. Ještě kdyby se tak ten Čamov někam ztratil...

240102

23.03.2011 20:19

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Názor na HAARP

94.?.?.?

Pokusím se formulovat svůj názor na HAARP, aniž bych kohokoli napadal a zesměšňoval. Oficiální stránky projektu HAARP je možné najít zde: http://www.haarp.alaska.edu/ Podle těchto stránek se jedná o projekt zaměřený na výzkum ionosféry. Jeho viditelnou součástí je pole 180 antén, které pracují v pásmu krátkých vln, o frekvenci údajně 3-10 MHz, což odpovídá vlnové délce 100-30 m. Aby byly antény funkční, jejich velikost musí být řádově srovnatelná s touto délkou (metry až desítky metrů), což vizuálně zhruba odpovídá. A naopak, tyto antény nemohou být smysluplně použity pro vlny řádově delší nebo řádově kratší. Součinností mnoha fázově posunutých antén je možné dosáhnout podobného účinku, jako např. u dobře známých televizních antén typu tzv. Yagi. Je možné posílit vyzařování (nebo zvýšit citlivost přijímače) v určitém směru, na úkor vyzařování ve směrech ostatních. Ve velké vzdálenosti od pole antén se svazek rádiových vln rozestoupí a rozptýlí zcela analogicky, jako u mnohaprvkové Yagi-antény a jeho soustředění na malou plochu na vzdálenost mnoha tisíc km není možné.

Ionosféra samotná je velmi řídké prostředí, hustotou blízké vakuu. Obsahuje nabité částice, které mohou pro rádiové vlny jisté rozsahu vlnových délek sloužit jako zrcadlo a odrazit rádiové vlny nazpět k zemskému povrchu. Mj. proto je ve večerních hodinách umožněno rádiové spojení na krátkých vlnách na velké vzdálenosti. Nasměrovat odražený svazek je ještě mnohem obtížnější, než u svazku přímého. Ionosféra, pro svoji malou hustotu, nemůže absorbovat velké množství energie, ani nijak silově působit na velké a těžké masy hornin. Možnosti vyvolat zemětřesení nebo měnit počasí pomocí antén HAARP tedy stojí v cestě několik velmi těžkých překážek:

1) Nasměrování svazku na vhodné místo.

2) Přeměna elektromagnetické energie rádiových vln na mechanickou energii v případě zemětřesení - vlny se absorbují prostředím a změní se v teplo.

3) Samotný vyzařovaný výkon je velmi slabý ve srovnání s energiemi přírody (např. obyčejné bouřky), nebo energií záření, kterou dostává Země od Slunce. Je nesrovnatelně malý vzhledem k energiím, které pohybují masami hornin během zemětřesení. Výkon HAARP není ve skutečnosti nijak závratný - srovnatelné výkony mají běžné rozhlasové vysílače (stovky kW až jednotky MW).

Kromě toho, rádiové vlny se velmi dobře detekují - podle toho, co jsem uvedl výše, nelze zcela omezit vyzařování pole antén v ostatních směrech - takže použití případné zbraně založené na tomto principu by rozhodně nebylo možné utajit ani průměrně vybavenému radioamatérovi. Nemohlo by tedy jít o zbraň tajnou a takřka nezjistitelnou, jak se v konspiračních teoriích většinou soudí.

240160

23.03.2011 21:05

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Názor na HAARP (2)

94.?.?.?

To, co oficiální stránky o HAARP tvrdí, se mi zdá konzistentní a věrohodné. Neznamená to ovšem, že by nemohly existovat klimatické a tektonické zbraně, pouze jsem skeptický k možnosti, že by byly založeny na působení rádiových vln a na tom, co je z projektu HAARP všem viditelné nebo snadno ověřitelné.

Experimenty s tektonickými zbraněmi se údajně dělaly na obou stranách už během studené války v souvislosti s jadernými zbraněmi. Odpálení hlubinné jaderné nálože nebo několika vhodně zfázovaných jaderných náloží v prostředí tektonického zlomu by zřejmě mohlo uvolnit nahromaděnou energii a vyvolat zemětřesení. Pokud by zde byl přítomen seismolog, snad by se mohl vyjádřit k možnosti takové jaderné výbuchy zamaskovat za přirozenou seismickou aktivitou. Někde jsem kdysi četl, že rozpoznání hlubinného jaderného výbuchu může být poměrně obtížné (ale pohybuji se zde mimo svůj obor, takže trochu spekuluji).

Klimatické zbraně by mohly využívat mnoha známých a běžných fyzikálních principů, například ropná havárie v Mexickém zálivu by se mohla stát takovou (nechtěnou) klimatickou zbraní, pokud by došlo k zastavení nebo zpomalení Golfského proudu v důsledku změn hustoty mořské vody v dané oblasti. Důsledky by však značně postihly především Spojené státy, takže pokud by měla vzniknout konspirační teorie na toto téma, asi by bylo potřeba obvinit spíše jinou mocnost, podle známého klíče "komu to prospěje".

240165

23.03.2011 21:35

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Názor na HAARP (3)

94.?.?.?

Pokud by přece jen existovala věrohodná statistika dokládající korelaci mezi zemětřeseními a HAARP aktivitou, výše uvedené by bylo potřeba přehodnotit v tom smyslu, že absence důkazu nebo znalosti principu ještě není důkazem neexistence nějakého jevu.

Pokud taková statistika přece jen existuje, vojenským odborníkům by muselo být jasné, o co jde. V takovém případě by bylo třeba se podívat na mechanismus vzniku některých zemětřesení. Vzájemným pohybem zemských desek vznikají na geologických zlomech obrovské tlaky a síly, které za běžných okolností drží v rovnováze třecí síly. Jakmile tlaky vzrostou natolik, že překonají tření mezi deskami, tyto se pohnou, nahromaděná energie se uvolní a vzniká zemětřesení. Snížení třecí síly by okamžitě způsobilo zemětřesení. Otázkou však je, jak tohoto snížení třecích sil dosáhnout. Například pomocí otřesů nebo vibrací, vyvolaných třeba jaderným výbuchem. Ale není mi známo nic o tom, že by bylo možné ovlivnit třecí sílu pomocí vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, nebo pomocí nějakých elektromagnetických rezonančních jevů uvnitř hornin. Kromě toho, epicentra zemětřesení se často nacházejí hluboko pod mořskou hladinou. A voda rádiové vlny poměrně dobře stíní. Tyto překážky by bylo třeba k věrohodnému vysvětlení nejdříve překonat.

240170

23.03.2011 22:02

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

Opice nejde jen po ropě

94.?.?.?

Podle posledních zpráv se Kaddáfí dobře připravil na válku a má prý 144 tun zlata. Aha, takže "bledé tváře" nechtějí jen jeho ropu, ale i jeho zlato...

Když se tedy tak dobře připravil, a viděl osud Saddáma Husajna, určitě si nachystal spoustu možností, jak bombardování svým protivníkům oplatit. Za tolik zlata by si mohl koupit jakoukoli zbraň, která možná ukrytá čeká v libyjské poušti (nebo někde úplně jinde). Pochybuji například, že po mnoha letech od skončení studené války má Evropa bezchybně funkční protileteckou (a už vůbec ne protiraketovou) obranu.

Ale možná stačí nějaká stará, dřevěná rybářská bárka, kterou námořní radary nezachytí, nacpaná biologickými zbraněmi, v podobě nakažených hlodavců nebo hmyzu. Stačí jen někam v klidu připlout a zakotvit... Ale možná je to starý dobrák a zatlačen do kouta, by nám to stejně neudělal... [velký smích]

240172

24.03.2011 10:22

Obama vyhlásil Libyi neústavní válku

RE: Byla tady zmínka, že cílem má být i destabilizace Ruska.

94.?.?.?

Dva rozhovory s Vladimírem Čamovem:

http://shurigin.livejournal.com/265213.html?page=1#comments

http://www.mk.ru/politics/article/2011/03/23/575076-quotrezhim-kaddafi-mozhet-proderzhatsya-trichetyire-mesyatsaquot.html

Vladimír Čamov popřel, že by označil ruského prezidenta za zrádce. Nicméně o zradě zájmů RF v kontraverzním telegramu napsal, jak vysvítá z druhého rozhovoru Čamova s korespondentem MK.RU, jehož relevantní část jsem si dovolil zkopírovat:

— Вы присылали телеграмму Дмитрию Медведеву, где назвали его предателем?

— Нет, такого содержания не было.

— А какое содержание было?

— Я написал телеграмму, в которой подчеркнул, что представляю в Ливии интересы России. Наши страны в последнее время были нацелены на тесное сотрудничество, и не в интересах России терять такого партнера. Российские компании заключили на несколько лет вперед очень выгодные контракты на десятки миллиардов евро, которые могли потерять и уже потеряли. Что в определенном смысле можно считать предательством интересов России.

Potrefená husa se ozvala a zbavila ho funkce. Čamov je zřejmě statečný člověk a profesionál, který o situaci v arabském světě mnoho ví. V obou rozhovorech je spousta zajímavého o pozadí konfliktu i prognóza budoucího vývoje.

240201

24.03.2011 20:02

Japonsko ve spárech HAARPyjí

RE: HAARP na druhou

94.?.?.?

Asi bych se taky klonil k názoru, že pokud na všech podezřeních kolem HAARP je něco pravdy, samotné antény a výzkum ionosféry slouží, kromě skutečných a reálných vědeckých aktivit, jako krycí projekt pro něco, co tak zjevné není (slovíčko "pokud" bych zdůraznil). Korelace mezi HAARP a tajnými aktivitami by mohla být i chtěná, úmyslná, jako součást krytí. Princip je jasný - laická veřejnost vyjádří podezření, nezávislí a z principu skeptičtí vědci to ztrhají jako nesmysl, se závěrem, že takhle to fungovat nemůže. Dál se už nic nezkoumá a nevyšetřuje.

Pokud ta zemětřesení někdo skutečně vyvolává, sázel bych na hlubinné jaderné výbuchy do tektonického zlomu, letadlová loď by mohla doprovázet speciální ponorku. Ale taková teorie má svoje úskalí - Japonci seizmické aktivity velmi pečlivě monitorují a z pochopitelných důvodu v tom patří k nejlepším na světě. Oklamat je by nebylo snadné. Když pomineme fakt, že strůjce takového plánu by musel být úplný šílenec, motiv a technologii nemusejí mít jen USA, s tektonickým zbraněmi experimentoval svého času i SSSR. Můžeme jmenovat nedávný spor Ruska a Japonska o Kurily, teď mají Rusové od Japonců na chvíli pokoj, a ještě mohou vypadat jako přátelé se svojí pomocí. To uvádím jen jako příklad, netvrdím, že za tím Rusové opravdu jsou. Technologii a motiv může mít kde kdo.

240236

25.03.2011 18:56

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

Jedna zrada nestačí?

94.?.?.?

Posledních zpráv se k Libyjským břehům chystá ruská fregata z Baltské flotily:

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3153190/

Zpráva není zaručena, podle internetových zdrojů se to proslýchá, údajně ruskou účast dojednal americký ministr obrany při nedávné návštěvě.

240324

25.03.2011 22:54

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

Zelená kniha

94.?.?.?

Na internetu se dá stáhnout český překlad Kaddáfiho Zelené knihy (zip)

Když si ji přečtete, bude vám jasnější, kdo je Kaddáfí a proč je najednou označen jako "bad guy" který "must go". Není to jen ropa, i když je samozřejmě velmi důležitou částí celého konfliktu. Z názorů autora je například patrné, proč ho nepodržel nikdo z jeho dřívějších obchodních partnerů a "spojenců" (kromě Cháveze), proč ho zřejmě nemá rád ani ruský prezident Medveděv. Původně jsem si myslel, že je "Muammar" nějaký bláznivý šejk, který to nemá v hlavě úplně v pořádku, ale zdá se, že není tomu tak. Pokud hledáte pravdu, dejte plukovníkovi šanci a udělejte si vlastní názor. (Moc se stažením neotálejte, dokud ten soubor tam ještě je.)

240339

26.03.2011 11:55

Japonsko ve spárech HAARPyjí

RE: Video HAARP vs. Japonsko

94.?.?.?

To video bohužel, nemá hlavu ani patu. Je tam smícháno mnoho věcí dohromady, v nesmyslných souvislostech. Například: mikrovlny nemohou být vysílány těmi anténami (antény musí mít rozměry zhruba jako vysílaná vlnová délka - např. tzv. půlvlnný dipól), neodrazí se od ionosféry, atd. Doporučuji obrátit pozornost jinam.

240371

26.03.2011 12:26

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Několik odkazů

94.?.?.?

Na internetu jsem našel několik odkazů k základní orientaci, zda a jak zemětřesení mohou být uměle vyvolána:

http://objevto.blog.cz/1002/nemoc-z-ozareni-v-mistech-tsunami

http://www.sciencemag.org/content/165/3899/1255.short

http://www.esta-uk.net/jesei/nuclear/students.htm

K obsahu odkazů: První netřeba komentovat. Druhý dokládá existenci výzkumu na řízení zemětřesení jadernými explozemi. V tomto případě jde o "mírové" využití - explozemi dojde k uvolnění nahromaděného tlaku v litosféře a pomocí série malých, řízených zemětřesení se předejde zemětřesení velkému a ničivému. Třetí článek je o detekci jaderných explozí a jejich odlišení od zemětřesení. Hlavním kritériem je hloubka, odkud událost pochází (odhaduji ovšem, že to bude ve skutečnosti ještě mnohem složitější, bude se sledovat průběh seismických vln, frekvence, odrazy, časové rozdělení a další charakteristiky).

240373

26.03.2011 12:52

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Zelená kniha

94.?.?.?

Nejde o to, jestli je Kaddáfí borec, nebo ne. Vyvážený článek o něm a o Libyi je např. zde:

http://www.blisty.cz/art/57915.html

Podstatou demokracie by mělo být dát možnost vyjádření se a obhajoby každému. Místo toho je tento člověk ve sdělovacích prostředcích neustále zesměšňován, včetně jeho Zelené knihy. Podobá se to kampani proti Rusku v roce 2008 v době války s Gruzií. Téměř všechny západní agentury tehdy lhaly a falšovaly důkazy. Jak jim mohu věřit teď, když informují o Kaddáfím a o svých humanitárních náletech?

Kampaň je ovšem nesmírně hloupá a primitivní, takže na mnoho lidí má přesně opačný účinek. Nebýt této kampaně, nikdy by mne nenapadlo Kaddáfího knihu hledat a číst. Projevuje se zde známý taoistický zákon, který říká, že když se něco neustále přehání, mění se to ve svůj opak. Takže hlásejme a vychvalujme demokracii a západní způsob života, je to nejrychlejší způsob, jak se dočkat konce obojího...

240375

26.03.2011 18:58

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Jaké kdo má zájmy v Libyi.

94.?.?.?

Základní problém je, že státy, které se v zahraničních intervencích nejvíce angažují, po staletí žádnou velkou válku na vlastním území nezažily a proto nemají k lidským životům žádný respekt. I to, co prožily tyto země během WW2, byla pouhá selanka ve srovnání s průběhem války, jaký prožilo Německo a Rusko. Není proto náhoda, že jsou tyto země k intervenci zdrženlivé.

Tvrzením, že chtějí v Libyi někoho chránit, kromě vlastních zlodějských zájmů, jsou jenom propagandistické kecy. Kolikrát se dali fotit s Kaddáfím, kolikrát si třásli rukou s ním, se Saddámem a s jinými diktátory, a mnohem horší zacházení s domácím obyvatelstvem jim nikdy nevadilo. Proč třeba nevybombardovali Izrael za operaci Lité olovo? Proč jim nevadí kosovská mafie a tamní obchod s lidskými orgány? Když dovolíte, odpovím si sám - jde jim jen o vlastní ekonomické zájmy a na nějaké lidi, v Libyi, v Evropě, doma a kdekoli jinde, zvysoka kašlou.

Před rokem 1989 se vykládal takový vtip (rozhovor s L. Brežněvem):

- Скажите, товарищ Брежнев, будет война или не будет?
- Войны ни когда не будет. Но будет такая борьба за Мир, что камень на камне не останется!

Byla to narážka na Brežněvovu hruď ověnčenou metály a jeho proslulý boj za mír (v ruštině to slovo znamená zároveň svět), nesený na hlavních sovětských tanků. Faktem ale je, že současný největší světový mírotvůrce a nositel Nobelovy ceny za mír chudáka Brežněva už několikanásobně překonal. Je to tak nespravedlivé, že Brežněvovi Nobelovu mírovou cenu tehdy ani nenabídli...

240436

27.03.2011 04:26

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Jaké kdo má zájmy v Libyi.

94.?.?.?

Milý pane, máte to trochu pomotané... Zjevně nemáte dost smyslu pro ironii, abyste poznal, že jsem Brežněva nechválil. To ale neznamená, že budu vedle z Obmany a jeho Nobelovky. Vidíte, Brežněv už je dávno po smrti (kam se s těmi svými metály na Obmanu hrabe) a boj za mir stále trvá...

Kolik lidí tu umí rusky nevím, ale většinou jsou to ti, kteří se učili ruštinu ve škole, často nedobrovolně. Ruština za to ale nemůže, a většina Rusů také ne, stejně jako nemohla ani za vámi zmíněný rok 1968. Že jste se rusky neučil a nemusel učit Vy, to opravdu není moje chyba. Pokud to ale cítíte jako handicap, nechte si obsah některých příspěvků vysvětlit [mrknutí jedním okem].

240468

27.03.2011 04:52

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Jaké kdo má zájmy v Libyi.

94.?.?.?

Ještě k tomu Obamovi. Nemyslím si, že je jako Stalin. Spíše je to tragická postava, někdo, kdo si myslel, že může, ale bohužel, he can't (doufám, že angličtina Vám nevadí). Když byl zvolen, tipoval jsem, že nejspíš brzy dopadne jako Martin Luther King, pokud bude chtít realizovat všechno, co nasliboval. On se ale po volbách zachoval jako realista, vykašlal se na to a nejspíš si tak zachránil život. Těžko mu to mít za zlé, i když na voliče je to trochu der Schwindel - promiňte, jak se tomu říká rusky - обмáн [velký smích]

240470

27.03.2011 11:58

Intervence v Libyi: Hnaná ropou nebo humanitarismem?

RE: Jaké kdo má zájmy v Libyi.

94.?.?.?

Ano, máte pravdu, stejně byla západní media chycena při falšování zpráv z Gruzie o lidech zavražděných ruskými vojáky, například jeden údajně mrtvý muž byl použit k naaranžování mrtvoly na několika různých místech v různých dnech, video s holčičkou, která v originále vyjadřuje vděčnost ruské armádě za záchranu svého života a její babičky bylo schválně sestříháno tak, aby vzbuzovalo dojem, jak Rusové v Gruzii řádí. Později se našly usvědčující nahrávky gruzínských tankistů, jak střílejí pobíhající obyvatele Cinvali z kulometu. Ti zmetci si to nahrávali na mobil. Bush kvůli tomu málem napadl Rusko, naštěstí nakonec dostal strach a couvl.

Dnes zřejmě nedopatřením unikla zpráva Z Benghází, jak tam rebelové řádí. Koalice si může gratulovat:

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/228968-povstaleckou-bastu-benghazi-ovladlo-nasili-proti-stoupencum-kaddafiho.html

240498

29.03.2011 00:27

Proč Turecko přehodnotilo svůj postoj k Libyi

RE: xx

94.?.?.?

Medvěděv je bohužel, podle mnoha indicií, někdo, kdo pracuje proti zájmům své země. Podobně jako svého času "Gorbi", kterému Západ tleská a oslavuje ho, zatímco většina Rusů Gorbačova nenávidí. Ne náhodou také Medvěděv Gorbačova nedávno vyznamenal. Medveděvova kampaň "Россия вперед" (Rusko vpřed) nese zřetelné perestrojkovské rysy a bude nejspíš stejně úspěšná. Bude, ale Rusko na to možná zahyne. Ruská armáda v rámci své likvidační reformy přechází na standardy NATO, což prakticky znamená likvidaci domácího obranného průmyslu. Je to jako u nás, taky jsme museli armádu téměř rozpustit, než nás přijali do NATO. Pokud Medvěděva nikdo nezastaví a zrealizuje se jeho plán, Rusko půjde jako samostatná velmoc do kytek nejpozději během pěti let. Vůbec nejlepší byly jeho plány na snížení počtu časových pásem a snížení časového rozdílu mezi východem a západem Ruska, nebo výroky o tom, jak se jeho slova budou jednou tesat do kamene - to jsem málem smál, kdyby to zároveň nebylo tak tragické.

Putin myslí na zájmy Ruska asi o trochu víc, ale byl to on, kdo Medvěděva dostal k moci. Lidé, kteří mu stojí v cestě, postupně mizí, stávají se jim nehody nebo náhle umírají na infarkt. Možná, že se nehoda časem stane i Medvěděvovi, který to nejen s rezolucí RB 1973 ostudně podělal, ale ještě si dovolil Putina veřejně peskovat, jako malého kluka. Aby mu nakonec Voloďa neposlal kytku na hrob jako Kačinskému. Nu což, i za dob SSSR byl občas někdo umřen - mrtvoly generálních tajemníků vydláždily cestu i Gorbimu. Putin má aspoň "koule" a ani inteligence mu nechybí. Otázkou je, zda bude chtít zůstat s potápějící se lodí. Možná mu ale nic jiného nezbude, protože s minulostí agenta KGB by to na Západě nemuselo být zrovna ono. Takže by mohl mít ten správný motiv, aby se ruská pramice nepotopila, a Putin nebyl jednou stejně na odstřel, jako dnes Kaddáfí.

240634

31.03.2011 04:57

Aspik Institute a Centrum CYSTA

94.?.?.?

Zásadním problémem české levice je, že není levicová. Zatímco pravá část politického spektra se stále víc radikalizuje a je stále víc asociální, levice v podobě ČSSD se snaží jen o trochu lidštější kapitalismus, bohužel ale jen opravdu o trochu. Druhá levicová strana, KSČM, tiše sní svůj Únorový sen, aniž by byla schopna voličům nabídnout něco zajímavého a přítažlivého. Tady žádné levicové think-tanky podobné tomu v článku uvedeném nepomohou, i kdyby jejich motivace byla skutečná a poctivá. Taková, promiňte mi to slovo, intelektuální žvanírna, nikdy k žádnému závěru nedojde. Vyplodí jen množství intelektuální vaty, která je schopna zaujmout humanitně založené psedointelektuály havlovského typu, ale obyčejné pracující lidi neosloví, ti nemají na luštění jejich zdánlivě hlubokých myšlenek čas. Přírodovědce také nezaujme. Bude to kompletně k ničemu.

On to byl hluboký problém už v minulém režimu - kdo musel tehdy chodit, v rámci studia na VŠ, na přednášky marxismu-leninismu, to může potvrdit. Množství slov, obsah téměř žádný. Tyto předměty vzbuzovaly odpor studentstva už jen dutostí a bezobsažností svých formulací. Nedalo se to číst. Zatímco západní ideologové a ekonomové tehdy zaměstnávali skutečné vědce, vzdělané v matematice a přírodních vědách, komunisté se přírodovědecky vzdělaných lidí obávali jako potenciální páté kolony, podobně jako kdysi církev.

Pokud by se tedy někdo z levicových politiků vážně zamýšlel nad vytvořením programu a cíle levicové politiky (zatím tu nic, co by stálo za řeč, není), měl by přizvat přírodovědecky vzdělané lidi, kteří jsou zvyklí jít přímo ke kořeni věci a umí jasně a úsporně formulovat své myšlenky.

240787

31.03.2011 13:13

Aspik Institute a Centrum CYSTA

RE: think-tanky

94.?.?.?

Quido, máte pravdu, podceňovat bychom je neměli, zvlášť pokud skutečný účel těchto "think-tanků" je někde úplně jinde. Je to zvláštní, že čím je pravice více asociální a zkorumpovaná, tím více je levice bezobsažnější a myšlenkově vykradená. Skoro jako by se domluvily. Zapomněl jsem na křesťanské politiky. Strana jako KDU-ČSL by se spojila i s ďáblem, kdyby věděla jak a kdyby jí slíbil podíl na moci. Takový Kalousek je čestná výjimka. Ten možná ví, jak.

Pokud jde o filozofii, není to jen marxismus, mám dojem, že od té doby, co přírodní vědy opustili filozofii coby svoji kolébku, jde to s ní s kopce. Asi budou i nějaké výjimky, abych neurazil lidi s humanitním vzděláním. Jak odlišná je od toho starověká moudrost dávných civilizací (v různém podání, např. taoismus, védy, aj.) Přírodovědci mají zase svůj klub skeptiků. Jeho aktivity se soustřeďují převážně na zdůvodňování, že ně co nejde (občas i proč). Vypadá to tak,že když už člověk sám nic nevymyslí, stane se alespoň skeptikem [mrknutí jedním okem].

240813

01.04.2011 13:38

Sčítat či nesčítat?

Šmírování

94.?.?.?

Jsem celkem překvapený, že se stále najdou v hojném počtu lidé, kterým neustálá snaha státu o šmírování občanů nevadí. Jenom náhodou se cosi provalilo, ústavní soud to jako zakázal, ale shromažďování dat o občanech pod záminkou "obchodních důvodů" bude pokračovat dál. Sčítání je jen viditelná špička ledovce. Pokud jde něco zneužít, samozřejmě to zneužito bude, dřív či později, ale zde spíš "zítra znamená již včera". Pamětníci jistě vědí, o které zemi se to říkalo, ale komunistická STB či KGB by jásaly, kdyby měly dnešní možnosti. Doporučuji si přečíst Orwella a oprášit definici totality. Pak nám dojde, v čem to vlastně žijeme.

240888

02.04.2011 01:10

Izraelský profesor: Můžeme zničit všechna evropská hlavní města

To já znal jednu paní na Žižkově...

94.?.?.?

Pána bych povzbudil, ať odpálí ty své hlavice. Přesně podle hesla, že se bláznům nemá odporovat, a dál se s ním nebavil.

Izrael tohle ve skutečnosti nikdy neudělá, protože se má příliš rád. Co mu brání aby například sám začal konflikt s Čínou nebo Ruskem a vtáhl do války USA na své straně. Nic, vůbec nic, kromě problému vlastního přežití. Takže v tomhle směru můžeme být klidní, tohle se nestane. Pan profesor to buď nemá v hlavě v pořádku (nejpravděpodobnější varianta), nebo se snaží odvést pozornost jinam.

30642

Káva pro Zvědavce

35

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 64 čtenářů částkou 12 096 korun, což je 35 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Mobilizace vlastenců proti novodobé cenzuře 19.04.21 12:21 Evropská unie 0

Pokus o státní převrat v Bělorusku odhalen18.04.21 10:28 Belorusko 5

Na výbuchu ve Vrběticích se podíleli ruští agenti, Česko vyhostí 18 diplomatů 17.04.21 21:02 Česká republika 16

Francie přijala drakonický zákon zakazující zveřejňovat foto policajtů16.04.21 18:47 Francie 4

O tom, co můžeme říkat, bude rozhodovat Evropská unie16.04.21 18:17 Evropská unie 1

Sítě 5G16.04.21 08:42 Neurčeno 6

Německo: Soud zakázal povinné nošení masek, rozestupů a testování žáků15.04.21 20:28 Německo 3

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 5

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 1

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 2

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 5

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 10

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 4

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Měnové kurzy

USD
21,67 Kč
Euro
25,91 Kč
Libra
29,98 Kč
Kanadský dolar
17,32 Kč
Australský dolar
16,75 Kč
Švýcarský frank
23,53 Kč
100 japonských jenů
19,95 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,70 Kč
100 maď. forintů
7,17 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,50 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 514,98 Kč
1 unce stříbra
559,10 Kč
Bitcoin
1 239 324,00 Kč

Poslední aktualizace: 19.4.2021 06:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?