Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 35 příspěveků, 1 jméno: Rene Bartosek.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

25.02.2011 07:29

Cesta do Argentiny

RE: Davejte si pozor!!!

Rene Bartosek 75.?.?.?

O Mexiku tady byl článek de facto jde o regulerní válku s narkomafií. O tom nemám nejmenším pochyb. Když jsem se kámoše ptal, tak jsem mu psal, že chápu rozdíl mezi venkovem a velkými městy, ale šlo my o celkový kontext.

238596

25.02.2011 07:55

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

Přesto, že to nese podobné rysy.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Nebude to fungovat stejně. Globální situace se liší. Došlo k propadu průmyslového potenciálu západního světa a nastoupila na scénu Čína. Z mrtvých vstalo Rusko a na scéně se objevili Indie a Brazílie. USA fyzicky i morálně opotřebovali armádu v Iráku a Afganistánu. Ekonomika místo expanze do ekonomické sféry západu do bývalého východního bloku se pohybuje na tenké hranici kolapsu.

Dále změna režimu v Indonézii nebyla schopna spustit domino efekt. Lokálně jde izolovat od politické moci radikální směry islámu za předpokladu rozumné politiky. Jak ukazuje Hamás, pokud politika nemá s rozumem nic společného, pak nelze izolovat radikalizaci ani u početně malého národa. Režimy padly v Egyptě, Alžírsku a nepokoje jsou v 16-ti arabských zemích.

Můžeme zapomenout i na analogii s pádem železné opony, jak o ní žvaní Havel. Ve východní Evropě byla silna desiluze k reálsocialismu. Ať so každý zodpoví sám jaké je ideologické postavení západu a USA v muslimském světě? Jediná konsolidována politická opozice je radikální islám. Čína je schopna finacovat cokoliv na mezinárodní úrovni. A chtěl bych vidět jak v tom Pekingu někdo chce zabránit. Holt dvakrát do stejné řeky nevstoupíš.

238597

25.02.2011 17:10

Banánové republiky G7 – tištění peněz a inflace – na cestě do Zimbabwe

RE: Dotaz na FED

Rene Bartosek 75.?.?.?

Dočasná smlouva na 100 nebo 99 let? To mě nenapadlo. Pevně věřím, že to tady, někdo se z těch co se zajímají hlouběji vyvrátí nebo potvrdí.

238604

25.02.2011 19:07

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

Demokracie a míra centralizace.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Ukážu to na analogii s trhem. Do jisté míry koncentrace ekonomických zdrojů trh skutečně funguje "on-line" jako nejefektivnější nástroj na vybalancování ekonomických vztahů. Už Marx správně odhadl, že od jisté velikosti dojde k monopolizaci trhu. V jeho době však neexistoval globální finační trh s obrovskou mobilitou kapitálu a neexistovala de facto jako hlavní platidlo nekrytá měna. Bank of England je sice založen tuším 1692, ale britské globální imperium poskytovala měřeno pohledem té doby zdánlivě nekonečné nepřímé krytí. Současné nadnárodní firmy navíc nedělají jeden specializovaný obor činosti, fungování virtualního kasína s kredity to i vylučuje.

Nevím kolik přesně, ale 100 největších firem kontroluje většinu zdrojů planety. Kolem stovky těchto korporací fungují rodiné a klientské vazby o nějakém volném trhu si může každý nechat jenom zdát. Klany a klientské vazby budou na nejvyšších patrech sociální struktury existovat vždy. Otázka je v jaké kvantitě začínají tyto vazby prorůstat do nižších pater hierachie uspořádaní společnosti. V jistém okamžiku dojde k zlomu, kdy začne prudce klesat výkonost celé ekonomiky, nevyhnutelně musí dojít v nějakém časovém horizontu k rozpadu veřejných rozpočtů a ohrožení samotného skeletu na němž je postavený systém. Jsou z toho dvě východiska kolaps, transformace radikalního charakteru.Jak píše Miloš Pick ČR je ukázkovým praktickým příkladem prorůstání klientských vazeb do politiky a nižších pater ekonomiky. V těch vysokých patrech proběhl boj o místo na slunci během první dekády po VSPR, v ČR existuje pouze formální ( absence občanské společnosti )demokracie dána geopolitckou polohou v Evropě, místní kulturou, historickým vývojem. Klientské vztahy mohou bez problémů fungovat i v rámci brutální diktatury na jakémkoliv základě pro korporace je jedno jaký partner šlape ve vyznačené lajně.

Dalším učebnicovým příkladem je Irák. Tam jde o diktátora, který vybočil z lajny. Není problém pro impérium odstranit nějakou mocenskou skupinu na lokální úrovni, problém je nahradit ji někým loajálním, kdo bude schopen v daném regionu držet moc. Sadám držel brutálně a pevně moc v zemi, kdy jsou dezintegrující tendence náboženského a etnického původu. To vyžaduje velmi robustní represivní strukturu nebo velmi vyspělou občanskou společnost např. typu Švýcarska.

Obojí vezme čas, nutno říct že represivní aparát lze vybudovat rychleji, ale legitimitu moci akceptovanou veřejnosti potřebuje i diktátor a to trvá déle. Vznik vyspělé občanské společnosti se počítá v generacích. Kadáfí o tuto mocenskou legitimitu přišel, hovořil o tom dlouhodobě fakt, že byl nucen vytvářet represivní jednotky z řad cizinců a použil je proti domácímu obyvatelstvu.

Po pádu východní Evropy lidé věřili ve východním bloku v demokracii, přesto nedokázali po dvaceti ...

Automaticky kráceno

238612

25.02.2011 19:08

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

RE: Demokracie a míra centralizace.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Po pádu východní Evropy lidé věřili ve východním bloku v demokracii, přesto nedokázali po dvaceti letech překročit práh formálních struktur z důvodu neexistence silné občanské společnosti a veřejného mínění. A to s výjimkou Polska východní Evropa měla silně ateistický charakter.

Arabské země mají silně náboženský charakter. Víra v Boha je bezkonkurenčně nejpevnější masová idea. Nepokoje v arabských monarchiích s vysokou životní úrovni naznačuje, že lidé stojí o větší občanské svobody a demokratizaci společnosti, ale nedělám si iluze, že jim jde o zápádní standart.

Současný západní standart s vysokou úrovní konzumu a desintegrací rodiny jako základní jednotky centralizovaného státu je představuje patologický stav dlouhodbě z demografického hlediska naprosto neživotaschopný. Rusko dokázalo po 15-ti letech zvrátit negativní demografický vývoj. Byly k tomu nutné dvě podmínky. Vůle to změnit na úrovni skutečné mocenské elity a zdroje. Zdroje byly byly převzaty dohodou mocenské elity s oligarchy, s tím že majetek, který vznikl dekádou jejich dojení si mohou ponechat. Moskva drží dohodu na obě strany, proto má respekt. Zda biude Gorbačov kritizovat ruské vedení... Na rozdíl od jelcinovské kolapsu a závěrečné fáze reálsocialismu, to v posledních letech v Rusku začíná fungovat. A to, že Putin má sídlo u Černého moře a vládne nedemokraticky... Problém je ometení míry klientských vztahů na střední a nižší úrovni.

Osobně si myslím, že rozumná politka vůči Iránu povede k oslabení moci místních jestřábů a kurz domácí i zahraniční politky budou určovat umírněnnější frakce, což bude mít vliv i na míru svobody místních lidí. Samozřejmě nezávislá vláda korporacím pod vlivem klientských vztahů nejde pod vousy. Ale v Iráku a Afganistánu dostaly tvrdou lekci z pragmatismu.

Lépe je jednat s vládou s jistou mírou nezávislosti než nemít partnera k jednání schoného držet stabilně bez občanské války a přemíry brutality držet moc. V součsnosti Egypt uzavřel tuším plyn do Izralele, je výpadek do Evropy. Saudové garantovali, že jsou to schopni bez problůmů pokrýt. Může nastat situace, že při hloupé politice kyje taková garnce nebude moct přijít. Ať se to libí či nelíbí z důvodu zisku nebo ušlechtilých ideálů, pravděpodbně nejsilnější frakce v arabském světě budou islámské strany. Do jaké míry budou radikální, což bude mít vliv i na život domácích lidí, bude záviset na vnějších podmínkách.

238613

25.02.2011 19:58

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

Mimořádné zasedání NATO.

Rene Bartosek 75.?.?.?

No potěš koště a Bůh nám všem buď milostiv. Pokud půjde pouze o bezletovou zónu a pak jednání s ním, kdo vyjde v Libyi jako vítěz, budiž. Pokus o instalaci prozápádního režimu bez dostatečné podpory zdola.... A žádná neislamská politická frakce nebude mít dostatečnou podporu zdola a ti co se dostanou k moci s vojenskou pomocí západu budou mít velmi obtížný politický i praktický život. De facto se neobejdou bez vojenské podpory zvenčí, po zvěrstev žoldáku v Kadáfího službách dost problemtické i jestliže by nebyli masově použity jednotky typu Blackwater. NATO si koleduje o třetí souběžný konflikt ve stylu Afgánistánu a nemá na to pěchotu. Nemluvím o výbuchu muslimského světa jako geopolitického důsledku.

V Lybii je nízká životní úroveň, takže vybombardování infrastruktury nebude mít účinek jako v Srbsku. A na kočující kmeny bude vliv prakticky nulový. V Afganistánu prakticky neexistuje cíl kromě mobilních jednotek ve větší bojové aktivitě. Nepočítám-li cíle získáné tajnými službami na likvidaci vedení Talibanu, kterou jsou většinou úderem do prázdna masakrující civilisty, což má své dlouhodobé důsledky mezi místními lidmi.

Jestliže případný zásah NATO bude fiasko, což je vysoce pravděpodbné. Povede to k politické explozi v muslimském světě. Rusko bude nuceno zasáhnout vojensky na Kavkaze a v oblasti Kaspického moře. A to bude teprve začátek. Je libo začít poslední válku? Tak kupředu, levá... Já jsem od jisté doby připravený zemřít kdykoliv. Sice mi lecos zevnitř chybí dočistit, ale hodně jsem na tom v poslední době zapracoval.

238618

25.02.2011 21:16

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Napřed se blouzní o tom, že jsme Kelti, a teď jsme i Markomani ?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Zajímavá debata pánové. Takže kdo vlastně jsou ti Germáni z doby Tacita? Ještě zajímavější by bylo vědět jakými jazyky tyto kmeny mluvili. Disk z Faistu byl rozluštěn, ale to taky nejde pod fousy oficiálnímu pojetí historie. Na druhou stranu to jde lehce zamést pod koberec na rozdíl od empirických disciplín, které se zabývají zkoumáním DNA, ať už u živých organismů nebo jejich archeologických a fosilních pozůstatků. Sanskrt je velmi starý jazyk s písemnou formou a pak najednou ti, co z toho jazyka mají vycházet ztratily schopnost písma. To mi přijde absurdní. I když pokud se kmenové svazy daly do pohybu, může být obtížné najít zachované doklady písemného charakteru, ale stěží si dovedu představit, že by zmizela znalost písma mezi elitou. Obvzlášť, když to měli ve svém působením lidé odpovědni za komunikaci s duchovnem. Ateismus nebyl pravděpodbně 2000 let zpátky a dříve příliš masově populární ideonázor, takže s přežitím kněží bych si nedělal těžkou hlavu.

238622

25.02.2011 22:57

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Napřed se blouzní o tom, že jsme Kelti, a teď jsme i Markomani ?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Takže vy míříte k tomuhle. Zajímavé. To bude třeba vytvořit nové teorie. Test DNA podstoupit nemíním. K čemu by mi to bylo dobré, že ano?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Haploskupina_R1b_(Y-D...

238631

26.02.2011 01:04

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Napřed se blouzní o tom, že jsme Kelti, a teď jsme i Markomani ?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Děkuju za opravu. Já vím, že probíhá k tomuhle diskuzena forum i jinde, ale prozatím jsem to ke své škodě ignoroval, takže se budu muset prokousta základem, aby jsem se dostal do obrazu. [smích]

238638

26.02.2011 17:14

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: článok sa mi páči ale-

Rene Bartosek 75.?.?.?

snižování chudoby, zvyšování HDP, rozvoj vzdělanosti atd.

Hmm, můžete mi ten demokratický progres doložit na budování demokracie za posledních 20 let v ČR? Polud jde o Spojené státy, tak střední třída díky trhu bez přívlastků, které samozřejmě neexistuje víceméně zchudla na hranici, kdy ekonomicky začíná být ohrožována její existence. Chudí jsou ještě více chudí a zbohatla velmi úzká skupina lidí. Obdobné procesy probíhají v Německu jako nejúspěšnější ekonomice v Evropě, akorát ještě jsou ve fázi sestupné křivky posunuté o něco v čase dozadu vůči USA. Zbytek západu se pohybuje někde mezi těmito "hraničními křivkami".

Dále na čem je založen názor, že demokracie je nejlepší uspořádaní jakékoliv lidské společnosti? Nemluvím o tom, že demokracie de facto existuje pouze v Švýcarsku, kde mocenská elita musí resepktovat konečný verdikt referenda, které může být vyhlášeno k čemukoliv. V arabském světě je např. velká rodina. Starší členové se těší velké úctě. Žena má sice z hlediska západní kultury "podřadné" postavení, ale muž má odpovědnost, které se nemůže jenom tak říct. Nepotřebují např. zavádět výživné, nepostarat se o své děti jak nejlépe umím, je v muslimském světě nemyslitelná hanba. Poklud zemře otec rodiny odpovědnost přebírají synové, jestliže už na to mají věk, jinak to na jiných příbuzných. Postavení matky, tak ta byla až do konzumistánu prakticky v každé kultuře skoro posvátná. Co myslíte kdyby v tancích v Praze seděli vojáci a dostali rozkaz převálcovat demonstranty, volali by domů svým otcům a podle jejich rady by se postavili rozkazu?

238661

26.02.2011 17:28

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Obávám se,

Rene Bartosek 75.?.?.?

Hmm, nevím jak vy Pergill, ale já jsem si nevšiml, že by mě nebo lidi okolo mě ohrožoval Vietnam nebo Irán a to se v tomto slzavém udolí pohybuju 40 let, aspoň v této inkarnaci. Takže se s námi podělte o to bezprostřední ohrožení. Já vždy vítám nové poznatky. Je to tak vzrušující. [velký smích] [velký smích]

238662

26.02.2011 19:30

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Článek se mi vůbec nelíbí, protože

Rene Bartosek 75.?.?.?

Určitě na věčné časy, tak je to spravne, kázeň je to nejduležitější. Dovolte mi odejít.

Proti gustu žádný dišputát, ale já ohledně podpory "nekryté šeky" nevypisuju. Rozhoduju se vždy na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí, podle konkrétního dění. Koneckonců my lidé jsem nedokonalí tvorové a děláme všichni chyby, není třeba ani hned mít zlý úmysl nebo dělit lidi na nadlidi a podlidi.

238668

26.02.2011 19:56

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Budu spekulovat

Rene Bartosek 75.?.?.?

Aby šlo měnit figurky na šachovnici musí nejprve uzrát situace. Takže ta spontánost tam bezpochyby existuje. Samozřejmě je snaha tu spontánost řídit ve směru nějakých zájmů. Ale z tohodle vyleze jako politcky vítěz islamské hnutí. Západ morálně prohrál v islámském světě už před léty. Nejde o elitu a intelektuální kruhy, ale o ulici a kmeny. K nám se krvavé cákance v arabském světě ve jménu svobody a humanity přes vnitřní cenzuru dostanou v upravené stravitelné formě, ale muslimský svět to vidí takříkajíc na živo. A kdo se o to na západě zajímá. V rámci ČR, tak 30 000 lidí z 10 miliónů.

238672

26.02.2011 20:43

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

RE: Mimořádné zasedání NATO.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Fašismus není schopen existovat bez možnosti expanze. Celý ekonomický zázrak fašistického režimu stál na militarizaci Německa a masívní stavbě infrastruktury typu dálnic. Pak to vyústilo ve válku, mimo válku chyběl prostor pro další expanzi.Technologie neumožńuje další velkou válku bez zničení civilizace v globálním měřítku.

Ve Španělsku bez možnosti expanze šel režim postupně do kytek. Zopakovat v rámci Evropy španělský model? V Číně nad propadem Evropy krokodýlí slzi ronit nebudou a vysokou dynamiku rozvoje mimo Čínu vykazují další regiony a mocenská centra toho multipolárníhi světa. Nepůjde to v Británii, anglosaská individuálně laděná společnost vykazuje mimořádnou rezistenci vůči fašismu i jiným ideologiím totalitního charakteru. Švýcarsko, silná dobře ozbrojená občanská společnost. Kdokoliv si rozmyslí vést vysilující konflikt v horském terénu, to za to nestojí a demokracie není nakažlivá. Sice v přihraničních oblastech by se obyvatelstvo ke Švýcarsku rádo přidalo, ale to je tak všechno. Myslím si, že by byl velký problém udržet fašismus ve Francii.


Víceméně chaos by nejprve vedl k totálnímu rozpadu EU, a pak by lokálně mohla totalita, především ale ve východní Evropě, kde neexistuje silná občanská společnost. Rusko a států typu Ukrajina, Bělorusko se to týkat příliš nebude. Moskva má zdroje a robustní státní a politckou strukturu jestli je demokratická podle západních měřítek? Především je funkční, protože dokázala stabilizovat Rusko po kolapsu z 90-tých let. A Kreml bude stabilizovat své sousedy, jetsliže se začne projevovat ve velkém desintegrace, bude jistě cenné mít stabilní sousedy na své hranici.

Fašismus má ideologicky sílu převzít moc, ale není životaschopný s neexpanzivní existenci civilizace a už vůbec by měl problém žít ve světě kryté měny. Nevím sice jak transformovaný svět bude vypadat, ale bez jednoho se to neobejde bez radikálního odklonu od finačního systému fraktalních rezerv. V USA je instalace fašismu nemožná bez vysilující občanské války.

Sice "demokraté", pacifisté, levice vystupují proti individualnímu držení zbraní, jistě to má negativní jevy, ale ty jsou proti pozitivům naprosto marginální. Za prvé i při kolapsu moci jsou místní komunity schopny zajitit svou bezpečnost, ale především znemožňují nástup diktatury. Cena za takový pokus převzetí moci a riziko jsou prostě příliš velké. USA mají 300 miliónů obyvatel. Švýcary by nějaký vnější brutální diktátor možná dokázal zmasakrovat, i kdyzž i o tom mám značné pochybnosti. V případě USA to nepřichází v úvahu. Nepochybně se v rámci současné elity najdou frakce preferující riskantní postup, ale odhaduju že většina mocných bude zásadně proti. Transformace systému sama o sobě představuje obrovská rizika i bez přilévání oleje do ohně. A mimo kolaps není další výběr.

238675

26.02.2011 21:36

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Budu spekulovat

Rene Bartosek 75.?.?.?

Obyčejné lidičky z ulice? Někoho z těch 70% co žijí za 2 dolary na den? Na konzum nejsou zdroje, ekologický limity,... Konzumistán je už teď zombie, navíc zahluceje jistou intelektualní a duševní kapacitu lidí. Pokud se tahle kapacita uvolní bude mít tendenci být využita je to prostě její přirozený stav. [mrknutí jedním okem]

238679

26.02.2011 21:42

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Napřed se blouzní o tom, že jsme Kelti, a teď jsme i Markomani ?

Rene Bartosek 75.?.?.?

Zajímavý artefakt.

V roce 1999 profesor Bakširské státní univerzity A. N. Chuvyrov nalezl v jižní části Uralu poblíž vesnice Chandar kamennou desku, která se ukázala být reliéfní mapou zhotovenou civlizací na extrémně vysokém stupni rozvoje (významně výše než naše současná). Na desce byly nápisy v neznámém hieroglifním hláskovém písmu.

Kromě osudu jsem nenašel na netu žádný jiný zdroj. Docela rád bych viděl fotografii té desky a nějaké detaily, kdo dělal dataci apod.

238680

26.02.2011 22:06

Historie se opakuje? Od „jávského krále“ po egyptského faraona

RE: Mimořádné zasedání NATO.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Ale ano. Jenomže ten chaos, z kterého lidi vděčně vylezou, znamená rozbití centralní moci. A to je ošemetná věc, protože není zdaleka jisté, kdo bude tu moc nanovo urve. Současná skrytá moc stojí na nekryté měně s tím je ámen, prostě to není schopno fungovat do budoucna. Už teď probíhá desintegrace moci finační oligrachie a moc se stává lokálně více vázáná, čimž vzniká vzájemná vazba mezi elitou a místními lidičkami, prostě druh moci, který se jenom tak navypaří. Nějaké nastrčené OSN s globální mocí a měnou.... [velký smích] [mrknutí jedním okem] Spojené státy nejsou schopny uplatňovat moc globálně se světovou měnou v unipolárním světě po pádu východního bloku. A USA představují velmi pevnou rozlehlou strukturu, která se vytvářela hezky v klidu mezi oceány minimálně 100 let a nějaký pátek oligrachii trvalo, než dokázala převít kontrolu nad touto strukturou. Co myslíte vynoří se z chaosu nějáká globlální mocenská struktura schopná držet globální moc? Já nemyslím. Z chaosu se tak možná za několik stovek let bude hrabat na světlo značně jednodušší forma civilizace.

238686

26.02.2011 22:37

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Budu spekulovat

Rene Bartosek 75.?.?.?

Aha vy myslíte, že se udělájí věci bez kurvítek a použití nevhodných materiálů jako třeba vizmut do pájek v elektrotechnice, lokální soběstačné zemědělství, žádné brambory ze Španělska a cukrová řepa z Francie. Víceméně lidi jsou tlačeni k tomu, aby kupuvali více to, co potřebují než to, co má soused. Vratné láhve, nákupní tašky. No jo no, to víceméně nepotřebuje ke svému životu tu globální moc s globální ekonomikou. Ale potřebuje to lidi makající rukama, při české mentalitě že rukama dělá socka dost problém.

Když tady v rozežraných USA zajdu na kafe do Starbucks v zapatlaných malířských gatích a stojím v lajně za kravaťákem, tak to nikomu nepřijde. A na farmách to funguje jako rodinný podnik, takže průměrný věk 56 let jako u českého zemědělce nehrozí. Taky ta Amerika je v klidu soběstačná v potravinách, což osobně považuju za velmi podstatnou věcičku. Ono obyčejný člověk v USA si vyskakuje rozhodně méně, než jak se to může jevit z pohledu z poza velké louže. A prej tady mají primitivní a nebezpečný rozvod elektřiny na dřevěných sloupech. Taková změť drátů, ale Amíkům to nikdo masově nepodal, takže si s tím chaosem nedělají hlavu a kupodivu to funguje.

238690

27.02.2011 01:07

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Obávám se,

Rene Bartosek 75.?.?.?

Před tím než jsme demokraticky osvobodily Irák, prakticky neexistoval uprchlík z Iráku. K těm Íránů dodejte konkrétní zdroj o počtech, rád se na to podívám. Já jsem za deset 14 let ve Státech potkal Peršany jednou, ale to nám to museli říct a světe div se oba lékaři plánovali návrat do Iránu.

Pokud jde o Vietnamce, většina jich v ČR zůstala po komárech, asi 50 000. Bezproblémová komunita, děti chodí do školy patří k nejlepším studentům. Víceméně jediná významná cizí komunita v ČR, ideální lidi pro navázání nadstandartních vztahů s Vietnamem, ale takových vazeb se využívá v Británii, Francii, USA apod. V kocourkově se jim vysmíváme nebo ohrnujeme frňáky. Což o to na lidové úrovni se to dá přežít, horší když si na ústa nedává pozor premiér při méně oficiálním programu během oficiální návštěvy. S bigotními lidmi jako vy Pergille bude český pupek světa brzo velmi osamělým kouskem v Evropě. Nutno říct, že svět se bez ČR vcelku lehce obejde, montovnu jde postavit prakticky kdekoliv i s menšími náklady vynaloženými na korupci.

Ale neplačte ohledně imigrantů u mě, to česká nejenom česká pravice usiluje nejlépe o zaměstnanecké poměry bez pracovních smluv a jakýchkoliv práv zaměstanců, prej to je deformace trhu. Jeden dělník z Mongolska se na BL správně zeptal, když nás tady nechcete, tak proč česká firma má už dva roky inzerát v novinách vycházejících v Ulanbátaru?

238697

27.02.2011 01:16

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: článok sa mi páči ale-

Rene Bartosek 75.?.?.?

Irák nám už nějaký rok buduje demokracii. Škody způsobené válečnými operacemi se odhadovali řekněme okolo 100 miliard, i když já jsem registroval poloviční číslo na obnovu. Roční příjem z irácké ropy je 100 miliard dolarů, neříkám že to skončí v Iráku. To je zhruba 2 bilióny Kč. Počet obyvatel oproti ČR dvojnásobný, Tož s takovým zdrojem bych od toho budování demokracie po 8-mi letech čekal více.

Sadám byl bezohledný diktátor, ale nebyl to hlupák. Lidé měli dotovanou elektřinu, potraviny, vodu, lekářskou péči... Teď místo toho mají ten demokratický pokrok. Pravda mohou vycestovat do zahraničí a nestojí frontu na banány, jak je u nás zvykem připomenout. 2 000 000 iráckých uprchlíků je v Jordánsku.

238698

27.02.2011 05:41

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Alespoň Vy byste nemusel šířit ty báje o

Rene Bartosek 75.?.?.?

Ukrajinská komunita? V Motole by bez nich nefungovalo. Zdravotní sestry rozumíte, nízké platy. Doktoři z Ukrajiny ve velkým nepřišli, pouze sestry. To samé stavba, já dělám tady co Ukrajinci u nás. Je libo zaplatit za bydlení mnohem více? Navíc Češi to berou ohledně cen hákem, nedávno brečeli když lidi ve velkém začali nakupovat v Německu přes internet i tak to vyšlo levněji. "Škodovka" přijde na největší prachy v Evropě, tam kde se vyrábí. Žádné extra náklady za přepravu a podobné blbosti, ale stojí nejvíce. Řemeslnící nejsou, poněvadž in je velká idea, že rukama hákuje jenom socka. Ale každý sedět na prdeli na teplým fleku nebo dělat kultúru prostě nemůže.

Tržnice. Bez nich by se socky, které makají rukama a mají plat okolo 15 000 bruto neoblíkli, prostě si nemůžou v krámu koupit předražené Lewisky. Kdo přijede z Čechu do Ameriky bere si škváru a outlety a nakupuje hadry ve velkém. Máte tady první kvalitu v hadrech, vím to od Češky která se k těm Vietnamcům chovala normálně, tak ji přesvědčili ať ty hadry prodává na tržnici s nima, pomohly ji na rozjezd. V ČR se na tržnicích, ale nejenom tam u značek prodává trojka, která by se měla pálit, ale z těch skladů to Vietnamcům aspoň v 90-tých letech neprodávali Vietnamci. Za prvé 10 miliard jsou na české korupční poměry drobné, a pokud to vychází na 100 000 lidí, pak to je směšné. Ti lidé totiž z něčeho musí žít. slušná kupní síla takových 100 000 lidí. Když rozkrade 10 miliard několik gaunerů, tak česká ekonomika má z toho hovno. Miss tržnice nelze považovat za racionalní argument. Raději bez komentáře.

Přelidněný pás džungle, velká to idea. Hustota obyvatelstva srovantelná s Německem. A 90 miliónů lidí představuje potenciální trh. Suroviny vzhledem k tomu, že černé uhlí téměř nedotčeno a největší známé světové zásoby, tak lze odhadovat, že nějaký podrobný geologický průzkum se nekonal a bude tam i jiných věcí požehnaně, ve wiky nejsou zmíněné tuším zásoby ropy. Největší světový exportér rýže ( z toho plyne potravinově soběstačný ), druhý největší producent kávy. Nebude to asi národní nápoj. 55% lidí pracuje v zemědělství, to znamená že ropný šok nebude mít na zemědělskou produkci prakticky žádny vliv.

Rozdíl mezi maločeským myšlením a třeba německým pohledem na věc. To bude ten důvod proč jsme v prdeli. Soudruzi tam, kde byly suroviny vyváželi vyspělé strojírenské průmyslové technologie. Třeba teď shořela v Iráku rafinérie, kterou pochází od nás. Naší demokratičtí soudruzi se obchodem příliš neobtěžují. V montovně s daňovýma prázdninama se smontuje něco spotřebního, poněvadž velké industriální projekty se nedělají v montovnách a s obchodem si pak dá práci zahraniční majitel. Podle toho, co jsem od vás slyšel mu to schvaluju, do obchodního oddělení bych raději české "experty" nebral.

238704

27.02.2011 16:54

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Alespoň Vy byste nemusel šířit ty báje o

Rene Bartosek 75.?.?.?

Trapas? [velký smích] A čí? Líného ignoranta, který se není před tím než plácne neuvěřitelnou kravinu o pásu přelidněné džungle najít ani základní reálie o Vietnamu? Můj Bože. Komunisti měli kromě imperialismu, čtyři velké nepřátele. Jaro, léto, podzim, zima. Soudruzi sice mohli těžit na domácím dvorku z propletence klientských vztahů, což mělo dlohodobě důsledek v propadu efektivity, ale venku se museli starat. Zadarmo jim nikdo nic nedal a nutno říct, že podniky zahraničního obchodu si i proti velkým korporacím vedli velmi solidně.

S tím je ámen, jakmile prostě zmizí zázemí vysoce kvalifikovaní dělníci, technici a inženýři, tak zmizí i schopnost vyrobit třeba turbínu do 500 MW bloku elektrárny. Zmizí to během dekády a pokud by se to mělo obnovit, tak to je na zatraceně dlouho. V bleděmodrém třeba ušlechtilé oceli v Poldi. Pravda montovny se bez ušlechtilé oceli ve velkém obejdou, vyspělá strojírenská výroba ani náhodou. Je třeba se s tím bohužel smířit. Můžeme zapomenout, že budeme mít extra úspěch s exportem do vyspělých zemí, kde kromě montoven funguje vývoj a špičková průmyslová výroba.

I o tom je údaj 55% lidí ve Vietnamu pracuje v zemědělství. Je tam prostor pro deindustrializovaný zbytek českého průmyslu a jsou tam zdroje na financování aktivit a ke všemu na území ČR žije diaspora, která bude mít vazby do vysokých struktur státu ve Vietnamu. Dáno rozdílem životní úrovně, prostě za lepším se dostanou lidi z Vietnamu ven díky korupci. Ideálnější konstelaci v plošných podmínkách těžko najít, ale blbovi nestačí dát příležitost, za blba by to musel někdo i zrealizovat a ještě mu vyinkasovat profit. Bodejť, když u koryt se dá přijít k vejvaru jenom tak.

Ale my běločeši s rypákem nahoru a holou prdelí budeme dělat machry. Taková je pravda, 70% lidí v ČR žiji z platu 15 papírů od výplaty k výplatě bez úspor s dluhy, ale skoro všichni se počítají minimálně mezi střední třídu, nemájíc tušení co pojem střední třída znamenal třeba za první republiky. Tady brečí Amíci na imigranty, Poláci, Češi aspol. na Mexíky. V Číně nebrečí, tam prostě fungujou a nepochybuju ani v nejmenším, že Vietnam je pro Čínu zajímavý ekonomický partner. Použiju volně citaci šéfa německého šachového svazu, když do německé ligy se nahrnula hromada vynikajících šachistů po rozpadu SSSR. Byl tlak, aby byl omezen počet cizinců, šéf to odmítl a místním suše a lakonicky vzkázal hrajte lépe. To je rozdíl mezi německým a českým přístupem.

Takže proč na tržištích a jiné aktivity dělají Vietnamci? Hlavní důvod, že patří k té velmi podnikavé části populace v průměru to činí 10 %. Za druhé financují aktivity mezi sebou za mnohem lepších podmínek než nabízí banky. Vůbec ve sféře bankovnictví nasadila česká vychcanost korunu. Platit např. poplatek za vklad peněz bance může skutečně pouze idiot. Dál...

Automaticky kráceno

238732

27.02.2011 16:55

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Alespoň Vy byste nemusel šířit ty báje o

Rene Bartosek 75.?.?.?

Takže proč na tržištích a jiné aktivity dělají Vietnamci? Hlavní důvod, že patří k té velmi podnikavé části populace v průměru to činí 10 %. Za druhé financují aktivity mezi sebou za mnohem lepších podmínek než nabízí banky. Vůbec ve sféře bankovnictví nasadila česká vychcanost korunu. Platit např. poplatek za vklad peněz bance může skutečně pouze idiot. Dále mají kontakty ven, do Číny, z toho důvodu jim ani podnikavý Čech, když mu nepomůžou nemůže konkurovat. Stát pokud by politika nebyla zaneprázdněna zavrtáním rypáku hluboko do koryta by mohl podchytit pouze proclení zboží, daně... Jenomže možná si i naši kocourkovští uvědomují, že nula od nuly pojde. Pokud uteče 10 miliard na 100 000 lidí žíjících v ČR, pak ti lidé musí někde bydlet, topit, svítit, jíst, auto, pojištění.... Chápete? Na hlavu to v průměru vychází 10 000 Kč měsíčně? A jde o aktivitu, kde lze regulovat maximálně proclení zboží a daně. Kdo v ČR a jinde ve světě zaplatí poctivě daně? Pouze lidi někde v kolbence, kde se jim to rovnou ztrhne z platu.

Zbytek u vietnamské komunity jsou neregulovatelné věci, to znamená finacování v rámci komunity, protože drží více pohromadě a podnikatelská vloha a kontakty v zahraničí zase v rámci komunity. Můžete všechny Vietnamce vyhostit, což nejde hromada z nich má občanství a na tržnících budou Češi prodávat ve stáncích a ceny stejného šuntu vystřelí do stratosféry a nejenom na tržnicích i v těch krámech. Pak budeme nakupovat přes internet v Německu všechno, jak znám německou raciomalitu ještě nám dají dopravu zdarma a množstevní slevu.

238733

27.02.2011 17:17

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Alespoň Vy byste nemusel šířit ty báje o

Rene Bartosek 75.?.?.?

Kultura oblíkání v Čechách? Na tohle si nepotrpím, ale zajímavé, když do Chicaga přijedou lidi ze šoubyznysu, tak berou outlety útokem. Nakupuje se ve stylu patery džíny, šest svetříku, dvě kožené budničky , desatery boty. Já se těm lidem vůbec nedívím, když tady to samé koupí za polovic.

Maločeské myšlení? To je pitomec, který plácne něco o přelidněném pásu džungle a tlupa blbců, která si myslí že rozkvětu velikosti českého národa braní kromě čtvera ročních dob vietnamci, cikání, poláci, němci, taky američani, arabové, afričané, zvlášť je v tomto punktě nutné zdůraznit Hotentoty. Nebýt těch a rozmarů počasí, tak by zbytek světa s obdivem vzhlížel k jeho pupku v okolí Řípu.

Jsem unavený bordelem v české politice, nebaví mě sledovat jak křivohubému Vondrovi všichni věří po stranické a i nadstranické linii. Demokracie na český způsob je neuvěřitelné panoptikum, to bude tím že demokratická kultura v pupku světa se zásadně liší od Spojených států. S tím bezvýhradně souhlasím. A jestli to je Vondra, Kalousek nebo Gross je úplně jedno. Víceméně ta přestřelka mezi kmotry je z důvodu budoucího nákupu nových stíhaček. Vejvar za 20-30 miliard, a prasátka se nám servala o pomeje.

Mno, mezi ignoranty a lidi zodpovědné za aranžování davů na lžidnes nebo kdekoliv jinde nechodím. Zbytečná ztráta času, den má pouze 24 hodin a nelze lidem dokola opakovat triviální věci alá ten nešťastný Vietnam. Člověk nemusí být chodící encyklopedie, ale pokud o něčem začne psát měl by být schopen si najít fakta a s nimi pracovat. Ti co z téhle sorty lidí chodí tady se naučili respektovat jedno pravidlo. Nepoužívají na Zvědavci jednoduchou demogogii, protože by tady ze sebe zbytečně dělali blbce. Zde diskutují a čtou diskuze povětšinou lidé, kteří jsou zvyklý přemýšlet. Jsou gramotní a dokážou si najít základní údaje k věci a na tomto základě argumentovat nebo jenom tiše sbírat podněty.

238736

27.02.2011 17:45

Snímač

RE: Obtěžování softwarem

Rene Bartosek 75.?.?.?

To jako facebok, skype a jiné věcičky zadarmo, které v provozu pro stvovky miliónů uživatelů mají slušné náklady, se dělají jenom tak pro blaho lidu? V systému kde se od vynálezu peněz neděkuje? [velký smích] [velký smích]

238742

27.02.2011 17:55

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Asi by si páni developeři museli dát o něco menší marže,

Rene Bartosek 75.?.?.?

To bude tím, že přemýšlím. A nevšiml jsem si, že by systém aspoň na českém dvorku mlel moji propagandu, aspoň málokdy se to stane s předstihem. Být vámi zkusím taky doopravdy přemýšlet. Ze začátku to ale bývá bolestivý proces. Nejhorší bývá fáze, kdy se vám hroutí zažitá představa skutečnosti, obzvlášť pasáž o pupku světa bývá velmi citlivé bolavé místo. To mám z první ruky, takže tomu můžete bez obav propagandistického ovlivnění věřit.

Jenom tak naokraj jak se říká korupci v ČR? Míň se střílí, takže místo mafie tomu říkáme demokracie na český způsob?

238743

28.02.2011 05:27

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Pár poznámek líného ignoranta,

Rene Bartosek 75.?.?.?

Vietnamci jsou ohledně krimanality velmi krotcí. To takoví demokraté s Kosova to je jinačí kafe, ti budou mít i kufříky s diplomatickou imunitou. Kdyby jich u nás bylo sto tisíc, to by šel humor dávno stranou. Poděkovat můžeme našemu velkému diplomatovi Swarzenbergovi, pokud bychom jsem je neuznali jejich diplomatická imunita by u nás jaksi neplatila.

O jedné koruně za Poldi od Dlouhého vím. Jenomže fakt je, že ČR se s průmyslově vyspělé země stala montovnou, nejde na tom nic změnit v krátkém horizontu, ale třeba exportní činost toho zbytku průmyslu do zemí typu Vietnam by dlouhodbě něco změnit mohla. Jistě chápete, že Vietnamci nám nebudou platit kávou a uhlím. Ani Sadám nám za rafinérii v 80-tých letch nedal barely s ropou, ale v té době dolary.

Dále, pokud o mně něco víte, tak musíte vědět, že nad obyčejnýma lidičkama zrovna já nos neohrnuju. Stačí se podívat do archívu. Jsou dvě věci, které ještě vytváří silnou vazbou na bordel, v kterém se nachází moje rodná hrouda. Moje rodina( lidé které jsem dobře znal stárnou a umírají ) osud právě těch obyčejných lidiček, mám mezi něma i staré přátele. Pokud tyhle vazby povolí, pak mi to co se děje v Kocourkově bude ukradené. Polistopadové vlády v té demokracie se důkladně postarali o to, aby tomu tak bylo. A žádný strach já a jiní nezahynou, jak to bylo v té básničce.

I o tom jsou ty vietnamské tržnice. Sám tvrdíte, že by to šlo přes Tesco nebo nějaký jiný řetězec, jinak řečeno obyčejný člověk z toho nebude mít nic a zisk shrábne korporace a bude putovat za hranice. Ti Vietnamci jako komunita něco pustí v ČR, plus to, že tam je využitelný potenciál. O daleko míň uhlí mimo jiné vedli USA válku v Kosovu. My si válku vést dovolit nemůžeme, dokonce by byl problém se přetahovat o místo na slunci ve Vietnamu s někým větším, ale je to jediný způsob jak z montovny nejít rovnou do prdele. Rozumíte, co myslím? Chápete, že z těch deseti miliard tak jako tak ČR neuvidí nic, ale obchodní řetězec Tesco neztratí v ČR ani halíř navíc? Ale těch deset miliard je na téhle kauze skutečně detail, kde nula od nuly pojde.

238760

28.02.2011 05:39

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

Pokud to bylo vyvoláno.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Tak z toho vylezou jako vítězové islamská hnutí, na rozdíl od pádu železné opony nějací disidenti řízení západem nemají šanci proti islámské opozici, ta z toho vyjde jako vítěz. A značně to pozmění geopolitiku, teď se dá tak maximaálně vylepšit pozice na vyjednávání. Džin byl sice možná vypuštěn z láhve, na drátku však není ani náhodou. Jedná věc je teoretický modýlek a druhá věc je praxe ve formě desítek miliónů lidí, z nich většina je silně věřících.

238761

01.03.2011 07:58

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Pár poznámek líného ignoranta,

Rene Bartosek 75.?.?.?

Jde o to, že tady byly plošně splněny podmínky pro export na úroveň montovny a extra byla diaspora, tedy klientské vazby v tom Vietnamu, s tím že tam jsou domácí přírodní zdroje na pokrytí investic ze zahraničí. Bez těch klientskýc vztahů to nejde a při absenci špičkové průmyslové výroby nefunguje. Na podobný způsob fungují kanóny, právo veta v RB apod. V tom spočívá výhoda mít na svém území cizí komunitu. Britové, Američané, Francouzi... to vědí, přestože mají letadlové lodě a právo veta. Pravda daleko lepší je mít kosmopolitní diasporu, to zase vědí Židé a Číňani nebo špičkovou výrobu Němci, Japonci, Korejci... Pro vás lepší Polák než Vietnamec, že ano? Ale nejlepší by bylo, kdyby se ropa našla pod Řípem.... Jenomže pod Řípem je tak... ČR je etnicky homogenní, tak pokud nemíní spustit železnou oponu a natáhnout ostanaté dráty na okolo, tak se bude třeba s něčím srovnat. U ostantých drátů člověk nikdy neví jestli se na ně dívá z té správné strany. Netvrdím, že stát neházel bobek na jistý druh problémů a spokojil se s placením vypálného a to ke škodě všech.
http://www.youtube.com/watch?v=BIR5q-I1_lY

O polskou ropu, pokud bude vůbec na vývoz se budeme muset přetahovat asi s Německem. A česká ekonomika je na Německu fatálně zavislá. Otevření těžby je zhruba 10 let od geologického průzkumu. Co budou moct exportovat Němci bych i věděl. Po dvaceti letech budování pravdolákokracie se nám v průmyslu podařilo dohnat a možná i předehnat Polsko nebo Maďarsko. Jaký byl stav před VLSR, aby bylo vidět jak a o kolik jsme si oproti partnerům z RVHP polepšili si najděte případně sám. Na druhou stranu bez průmyslu tolik ropy potřeba nebude a nesoběstačbá zemědelská výroba se taky bez většího množství nafty obejde taky. Nedostatek ropy si vynutí v průmyslově vyspělé zemi inovace, ale já myslím že tenhle vtip vystihuje trefně i jinou alternativu.
http://www.blisty.cz/imp.php?id=26608

Polsko spotřebuje 25 miliónů tun ropy za rok. 96% z ropovodu Družba. Ve vámi uvedeném zdroji je 50 moińů tun využitelných zásob, odhady bývají většinou optimistické, ale i tak to je na 2-3 roky místní spotřeby. Vzhledem na to, že v prosinci byl otevřen ropovod z Ruska do Číny by se Poláci měli vážně zamyslet a nejenom Poláci nad vzájemnými vztahy s Moskvou. Mám takový pocit, že v Kremlu se bez Polska nebo okolí Řípu obejdou vcelku bez problémů. Vystačí si bohatě s Německem, Francii a tím západním kusem Evropy. Tudle jsem si povšimnul, že náš velký diplomat měl společnou inciativu s požíračem kravat k občanské válce v Libyi. Krok hodný velkého stratéga, chvála Bohu na hradě už nesedí bombardující humanista.
http://tn.nova.cz/zpravy/ekonomika/cesko-bez-dodav...

238801

01.03.2011 16:29

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Co myslíte z morálního úhlu pohledu je fatální závislost člověka na něčem dobrá pro něj i pro společnost okolo něho? Nepochybně u drog, alkoholu, ale třeba workoholismus... bych se nemusel ptát. S mocí to máte jako s ekonomickými vztahy, pokud ekonomika není nástrojem pro lepší fungování lidské civilizace, pak... Pokud mocenská struktura není nástrojem funkčního a efektivního uspořádání lidské společnosti, pak... Při systémových problémech může lehce dojít ke kolapsu, systémová transformace je velmi obtížný a křehký proces v prostředí s vysokým prvkem nestability. Pacient to prostě nemusí přežít.

238819

01.03.2011 17:08

Džin na drátku, aneb prověrka teorie „řízeného chaosu“praxí

RE: Pokud to bylo vyvoláno.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Cituju z aktualizace na BL.

Západ lže o nepokojích v Libyi, jako v roce 2008 lhal o válce v Gruzii. V zemi, podle západních mediálních zpráv, "strašlivá diktatura zabila tisíce lidí, používá bojové vrtulníky, bomby a letadla v obytných čtvrtích, černí žoldáci jezdí po ulicích džípy s kulomety a zabíjí každého, Kaddáfího režim je připraven k použití chemických zbraní." A lidé v Libyi - například ukrajinští lékaři v nemocnicích, kterých je mnoho - pracují a píší domů, že se nebudou vracet. Jak je to možné? Vy se ptejte. Vysvětlení je jednoduché: většina takzvaného zpravodajství z Libye jsou pomluvy... Celkem, podle ministerstva pro mimořádné situace, z Libye od minulého týdne odletělo pouze 330 občanů Ruska. Ti, kteří i nadále žijí v Libyi, ve video chatu během údajného leteckého bombardování Kadáfím tvrdí, že nic nebylo bombardováno", píše komentátorka KP Julia Aljochinová.

Faktem, ale je že Kadáfí ztratil kontrolu, pokud by zahájil bombardování po dezercích, ztratil by zdravý rozum. Víceméně časový faktor ho odsuzuje k porážce. Opozice nemusí vojensky ovládnout Tripolis, stačí jako v případě Talibanu nebýt poraženi. Momentálně u bojovníků Talibanu převládá únava a je na tě tlak, aby bojovali.

I kdyby to odmítli a tento rok vyhlásili příměří, tak colateral damage a a bezpráví ve zkolabované zemi budou nevyčerpatelným morálním zdrojem pro obnovení bojové aktivity. Navíc obnovení bojů po příměří bude psychologicky fungovat na základě zákona kontrastu. Ale těžko říct jaká bude reakce velitelů Talibanu a do jaké míry ideologické vedení posoudí fyzickou schopnost pokračovat efektivně v guerilové taktice, lze očekávat že bude nechuť k velkým střetům, ale to není pro vázání velké okupační armády nutné.

Na kontrolu Libye bude potřeba menší okupační síla než v Afganistánu, ale 100 000 v dlouhodobém časovém horizontu bude nezbytnost. Užití jednotek typu Blackwater prakticky vyloučeno. Náklady na vojáka jsou milión, jinak řečeno na vojenskou kontrolu Libye je potřeba minimálně 100 miliard babek ročně, veřejné ropočty jsou bankrot a nekrytá měna spěje ke svému konci. Kdo teda má 100 miliard ročně na finacování takového divadla. To jsou pouze věci technického charakteru. Okupace Libye by měla značný politický dopad, takže skutečné náklady by by čistě ekonomicky byly o několik řádů větší. Bezprostředním sousedem je revolucí zmítaný Egypt, který má 90 miliónů lidí. Ten je zahraniční okupační silou nekontrolovatelný. Klackem to podle všeho nepůjde, ani kdyby to byl opravdu hodně velký klacek.

238821

V rubrice ve zkratce je hromada imformačního šumění, tak aby to nezapadlo. Tohle je velmi zajímavá informace. Za prvé USA mají na tuti informace ze satelitů také, po nepokojích v Egyptě a Tunisku, které předcházeli nemůže být o nějakém momentu překvapení řeč. Pravděpodobně Moskva dala na vědomí přímo nebo nepřímo, že tahle informace půjde ven, takže H. Clinton prohlásila, že USA neví jak to je s bombardováním v Libyi. Musí to být pěkně vachrlté, protože tenhle druh zpráv nejde v aktuálním čase jenom tak ven.
http://www.zvedavec.org/vezkratce-4928.htm
http://www.youtube.com/watch?v=XYesnOD6_gQ

238829

02.03.2011 06:17

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 75.?.?.?

Mícháte dohromady jabka a hrušky. Je nebetyčný rozdíl mezi emíráty na pyrenejském poloostrově a berberskými kmeny, které převálcovali to, co zbylo po rozpadu chalífátu Abbásovců. Ale jestě dávno před tím provincii Afrika převzali Vandalové. Ono asi tak hladké nebylo, když slovo se dochovalo v jistém významu dodnes. Potom provincii Afrika vyplenil byzanský vojevůdce a vznikli provincie Numidia, sefitská a Ceaserejská Mauretánie, terpve potom došlo na chalífat a emíraty na pyrenejském polostrově i v severní Africe, ale tu už antický Řím byl historie jako dneska třeba gotika. Poslední zbytky abbaásovke civilizace odolávali kromě reconqiusty berberským kmenům, které dobili državy chalifátu v severní Africe. Almorávidé se totiž objevují na scéně, ale až v 11. století. Bagdadský chalífat padl pod náporem Seldžuků byl na čas obnoven a dorazili ho Mongolové. Chcete mi snad tvrdit, že palác v Alhambře postavili nějací barbarové? Za úpadek Evropy nenese nikdo extra odpovědnost, protože Řím zkolaboval zevnitř, ale jsou lidi, co si to odmítají připustit a budou vždy hledat vnějšího nepřítele. Žádný vnější nepřítel není schopen porazit impérium, které samo nezničí své vlastní základy. Čína je toho živoucím důkazem.
http://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vandalov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A1sovsk%C3%BD_...
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Al%C5%BE%...

238833

02.03.2011 06:20

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

Rene Bartosek 75.?.?.?

Žádný vnější nepřítel není schopen zničit impérium, které samo nezničí své vlastní základy. Čína je toho živoucím důkazem.

Mělo tam být slovo zničit. I rozpad Římské říše na dvě části o něčem mluví a ta východní přežila západní část o 1000 let, což není tak málo.

238834

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poděkování NATO za ochranu? A před kým?04.06.20 17:20 Neurčeno 0

V Turkmenistánu zakázali covid-1903.06.20 00:08 Turkmenistan 1

Jak zastavit Nord Stream 2?03.06.20 00:00 Evropská unie 3

V Americe pokračuje rabování a násilnosti, média mají zlomyslnou radost01.06.20 11:14 USA 20

Twitter schoval?29.05.20 20:08 USA 8

Občané města Jeseníku proti 5G sítím28.05.20 17:13 Česká republika 12

Lidé (ovčané), co si vzali modrou pilulku27.05.20 18:00 Neurčeno 7

Veselý a Lipovská se stávají členy Rady ČT; kavárna plive krev27.05.20 17:04 Česká republika 2

Bill Gatesův plán, jak proočkovat svět27.05.20 16:05 Neurčeno 1

"Demonstrace" proti 5G sítím na Malostránském náměstí. Chjo27.05.20 11:39 Česká republika 11

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 7

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Měnové kurzy

USD
23,52 Kč
Euro
26,63 Kč
Libra
29,65 Kč
Kanadský dolar
17,40 Kč
Australský dolar
16,33 Kč
Švýcarský frank
24,59 Kč
100 japonských jenů
21,58 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
6,00 Kč
100 maď. forintů
7,72 Kč
Ukrajinská hřivna
0,88 Kč
100 rublů
33,94 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 317,47 Kč
1 unce stříbra
417,52 Kč
Bitcoin
230 640,18 Kč

Poslední aktualizace: 4.6.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?