Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 11 příspěveků, 1 jméno: Rene Bartosek.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

16.02.2011 22:13

Invaze mimozemšťanů

RE: To je starý pane Lischka.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Oni ti pánové jsou ze starší školy, ale jestli někde najdu tu pasáž, kde měli tiskovku a pan Galabru měl na prdeli v četnícké uniformě nalepenou reklamu přes obě půlky hned po skončení tiskovky. Konzum nám teprve nabíral ty správné obrátky a v cestě mu stála stará garda manařžerů. Ne zdaleka všem se to líbílo. Teď už nejde a o libé či nelibé pocity, ale jak říkal jeden římský císař, když získal zpoplatnil veřejné hajzlíky. Peníze nesmrdí.

238205

16.02.2011 22:16

Invaze mimozemšťanů

RE: Nejhoší jsou tzv Kurvítka

Rene Bartosek 75.?.?.?

Pravda kurvítka, v době kdy si musíme utáhnout opasky a je třeba maximalizovat zisk jsou velmi neefektivní. Daleko efektivnější je použít levnější matroš a ojebat v rámci úspor kvalitu výroby. Kdepak dneska vyhazovat prachy za vymýšlení kurvítek. Holt pokrok nikdo nezastaví.

238206

16.02.2011 22:50

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Do La Família může příjít i někdo zvenčí, ale ten kdo ho přivede za něj ručí životem. Do klanu se musíte přiženit a počítá se až potomstvo po matce samozřejmě. Židi jsou národ mají jazyk, kulturu, historii, ale třeba se národ definuje dneska jinak. Mimochodem než použijete argument, že se jedná o náboženskou skupinu, co řekenete na saduceje, farizeje a třeba ateisty, když mluví všichni hebrejsky?

238208

17.02.2011 06:45

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Ti co neumí hebrejsky budou asimilováni. Jazyk umožńuje přežít i stovky let. Podívejte se na Lužické Srby, začali mluvit německy přestali existovat jako národ a to pak jde velmi rychle. Jedna dvě generace a hotovo vyřízeno.. Kasty dobyvatelů splynuly s porobenými národy, které byly příliš početné. Jazyk je naprosto primární.

Pokud by Slováci neobnovili kulturu na základě jazyka, stejně tak Češi dopadli by jako Lužičtí Srbové, uzemí a zbytek tradic by jim byl na dvě věci a stal by se součástí maďarského nebo německého folklóru. Víceméně jazyk formuje způsob myšlení a tím mentalitu lidí, kteří ho používají. Mimochodem matematika je taky druh jazyka, přesněji řečeno metajazyka. Co říkáte na Goedelovu větu 1 a 2? A to se prosím týká něčeho tak "jednoznačného" a vcelku primitivního jako např. aritmetika. Ve srovnání se společenstvím lidiček samozřejmě.

Jazyk je jedním z mnoha schopností lidiček, který ovlivńuje to jejich uspořádání do nějaké struktury nebo řekněme systému. Pravda skupina lidiček jako národ má do nějaké koezistence a logičnosti daleko, z toho důvodu je mezi dvěma a více lidmi nutné upřesnit chápání toho, co logicky vlastně národ je. Intuivně a emotivně to lidi nějak cítí, jít na to s logikou už začíná být problematické hned na začátku. Přesná a úplná definice národa nemůže existovat, ale národy existují. To je prostě tvrdá realita. [mrknutí jedním okem]
http://scienceworld.cz/neziva-priroda/kratky-dukaz...
http://www.mathpublishing.eu/Neuplnost-Geodel-Argo...

238215

18.02.2011 01:02

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Shodli jsme se, že definovat národ není tak jednoznačné. Souhlasím, že solidní logická konstrukce vystihující stěžejní body skutečnosti ji může velmi zdařile popsat. Území, historie, kultura a v rámci ní exituje jazyk.

Nezbývá mi než podat vysvětlení do jisté míry definovat, proč Židé jsou dle mého rozumu národ. S ledovým klidem pominu genetickou rovinu. Tady a jinde je řeč o Chazarech a Semitech, i nacisté s teorií nadřazené rasy byly ochotni převychovat vhodný genetický materiál. Podívejte na geneticky aspoň podle jazykové skupiny blízké přibuzné Maďary a Finy. Uběhlo 1 500 let a čemu přírodní podmínky pozměnili viditelnou podobu v rámci národa, že ano?

Kultura, zvyky, mentalita, historie, náboženství a ideologie... a z ní vyčnívá jazyk, který to všechno formuje. Pokud jazyk se považuje za nějakou podskupinu kultury a vede k jeho chápání jako jedné z mnoha součástí kultury považuju to za nešťasné, protože především komunikace v jazyku má zásadní vliv na formování kultury, pravda existuje i zpětná vazba, jazyk je skutečně živá "metabytost".

Území v případě národa Židů rozptýléného 2000 let kosmopolitně v diasporách hrála velmi silná myšlenka. A to znovuvybudování státu s příchodem mesiáše ( správného času ). Jazyk s kulturou a touto ideou nahrazující společné uzemí umožnil unikatní přežití národa po velmi dlouhou dobu. Do té doby jsme znali buď asimilační nebo fyzický zánik. Ale vybudování státu sebou nese rizika, předpokládám že odpůrci aspoň někteří mistři ( význam slova rabín ) to velmi dobře chápou. Do myšlenky lze totiž promítnout jakoukoliv individualní představu, vniká tím na základě individualních projekcí kolektivní vize dokonalého státu.

Se skutečností dochází ke konfrontaci s vizí starou 2000 let. Jakákoliv i velmi zdařilá skutečnost na tom bude hůře. Co si budeme povídat sionisty budovaný stát má po 60 letech k zdařilému projektu daleko. Víceméně není schopen bez existence diaspor ve světě, s vlivem na kartel centrálních bank, politický vliv ve velmoích, média... Tyto faktory umožńují konzervovat hloupou a nereálnou politiku sionistů v Izraeli. Pokud vím, tak většina z 60 000 amerických Židů se vrátila po válce velmi rychle zpět do USA. Jinak řečeno realita v Izraeli je na vlastní kůži neoslnila. Pokud neovládají v diasporách hebrejštinu během několika málo generací dojde k asimilaci.

To bude umocněno u elity, která zastává významné postavení, pokud by se přestěhovali do Izrael, tak by šli v rámci hiearchie dolů. Co myslíte pokud si bude muset skutečně vysoce postavený Žid v USA vybrat mezi tvrdým dopadem na USA a Izrael, co zvolí? Teď se láme chleba, nebude příliš dlouho fungovat, že vytahování sionistů z bryndy na základě blbosti se platí relativně nízkou cenou.

Pokud jde o Goedolovu věty rýpnu si do materialistů. Můžete ji zkusit uplatnit na B...

Automaticky kráceno

238248

18.02.2011 01:02

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Pokud jde o Goedolovu věty rýpnu si do materialistů. Můžete ji zkusit uplatnit na Boha. Já jsem s tím poprvé užil dost legrace, to když jsem byl materialista jako poleno. Trávil jsem to velmi ztuha. [chechtot] [chechtot] [mrknutí jedním okem]

238249

18.02.2011 01:04

Cesta do Argentiny

RE: Stastnou cestu

Rene Bartosek 75.?.?.?

Taky se těším Argentina mě osobně z první ruky podané člověk s dobrým okem jako Vladimír, opravdu hodně zajímá. [smích]

238250

18.02.2011 21:03

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Trefa, jaký je rozdíl mezi národem a kmenem? Lidi musí v něco pevně věřit a v něco jiného se věří na kmenové a na narodní úrovni. Ano myslím, že chápu. Když mi někdo bude povídat o primitivech v lidské rase v minulosti 5000 tisíc let a více, tak si o tom myslím svoje. Pozoruhodné, že někdo rozbíjel hlavy egyptských králů zobrazených na sochách a dal si s tím kolikrát jó práci. Taková žula, kvarcit v megatunových blocích, to by se člověk nadřel, než takové megasoše rozbil hlavu na štěrk, aby byla k nepoznání, že ano? Chápu, že řitní alpinismus je stará disciplína, ale ani řiťolezci dvakrát neplýtvají energií. Lenost matka pokroku, takže proč si dal někdo takovou práci?

Došli jsme tedy k dvěma primárně společným věcem pro národ jazyk a přesvědčivá ideologie přitažlivá v masovém měřítku. Jestli to chápu dobře, tak pro vás ideologie s prvkem nadřazenosti je zásadní. No nevím, všichni mají o sobě velké mínění, ale třeba latina je mrtvý jazyk. Co myslíte ovlivnilo to myšlení Italů. Španělů, Francouzů... nebo se příliš nelíší od antických Římanů?

238282

19.02.2011 17:39

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Izolované skupiny pod silným nepřatelským tlakem okolí jsou schopny udržet národní identitu za předpokladu, že existuje respektovaná silná intelektualní elita. Nepřátelsky laděné okolí braní asimilaci, a intelktualní elita využívaná i mocenskou místní strukturou, která brání genocidě, nevylučuje to na zákldě různých výhod excesi typu brutalních výbuchu represe davu, když to místní elitě přijde vhodné.

Na tomto základě se těší u Židů moudrost a vzdělanost respektu. Byla to po 2000 let v diasporách otázka přežití národní identity. Ani existence jazyka není možná bez vzdělané elity, která tento jazyk používá, rozvíjí a udržuje. Přestane-li existovat dynamická vazba mezi masou a elitou, jazyk umírá. Typický příklad je latina, který jako jazyk vzdělanců přežila pád Říma o více jak 1000 let, kdy se tento jayzk masově přestal používat.

Rozdíl mezi kmenem a národem je daný stupněm centralizace. Člověk není ani hloupější ani chytřejší, tím v jaké společenské struktuře žije, jde o způsob uvažování a cíle. Podílí se na tom významně přírodní podmínky, především produkce potravin. Takové Mongolsko. Drsné podmínky pro pastevectví, kmenové společenství proti kterému byla nucena Čína vyčlenit značnou část svých zdrojů, aby je přinutila k expanzi na západ. A trvalo dlouho než přes pouště a stepi dostali kmenové svazy do pro zemědělsou civilazaci vhodných podmínek. Tam proběhlo vystřídaní elit a asimilace mnohem početnějším zemědělsým obyvatelstvem během několika málo generací. Vojenská elita neměla pořebu držet a pěstovat jazyk dobyvatelů, navíc asimilace střela třecí plochy s vojensky poraženým místním obyvatelstvem.

Ostátní pohyby se pak dějí v rámci sociální struktury, když neexistuje žádný vyvolený národ. Tohle mě vedlo k té úvaze, šlo o logickou konstrukci, nemám ve zvyku lidem něco se zlým úmyslem podsouvat. A vše má své pro a proti. Proti tlaku impéria je velmi efektivní guerilová taktika kmenových společenství. Národy jsou podrobovány a nuceny platit tribut imperiálnímu centru, kmeny jsou impériem naopak podpláceny, poněvadž to vyjde levněji. Aspoň tohle věděli v Římě. Jak chcete v Afgánistánu provozovat centrální moc a nebýt významným členem kmenových společenství a nemít za sebou sjednocující myšlenku? Co myslíte může u lidi věřících v Boha uspět nějaká demokracie proti Islámu? Karzai ví moc dobře proč se bojí jednání s Talibanem.

Asi nejdále demokratizační proces došel paradoxně Iránu, ale vše má své meze. Před tím podle všeho nedávno varovalo Rusko prohlášením ministra zahraničí ohledně destabilazace islámských zemí. Jestli někdo z nestability vyjde jako vítěz, tak to rozhodně nebude demokracie západního typu, problém udržet se budou mít i brutální diktatatury, které povraždili v masovém měřítku své oponenty za posledních 10-20 let.

238312

19.02.2011 17:42

Izraelská ekonomika pro začátečníky

RE: Rozdiel paholok a sedliak.

Rene Bartosek 75.?.?.?

Ještě ty skupiny musí být v kontaktu. Ne všechny, ale dostatečné množství. Zase se děje skrze elitu s vysokým intelektuálním potenciálem. Je možná i integrace časově více izolovaných skupin, záleží na čase. Podívejte se na íránské Židy odmítají návrat do Izraele. Co myslíte mají pouze náboženský důvod?

238313

19.02.2011 17:51

Teď je to na Íránu

RE: Asi jeden z duvodu

Rene Bartosek 75.?.?.?

Geniální nebo debilita na maximu? Často těžko poznat rozdíl. To, že po nepokojích zmizí centrální moc, chce opravdu silnou víru. [velký smích] Někdo si podle vývoje geniálně načůral do bot a podle všeho svému spojenci tam jako bonus hodil i nějakou tu řidčí koblihu navíc. Pokud to skutečně nějaký "génius" vymysle, tak moc bych se k tomu na jeho místě nehlásil. Vono lidi nemájí rádi, když jim v botech čvachtá voda, v případě že si lebedí nohy ve sračkách bývají často nedůktlivý, obvzlášť v případech, kdy jim do toho "požehnaného" stavu někdo pomohl. Zda to byl génius nebo pitomec není v tomto případě rozhodující.

238314

Káva pro Zvědavce

49

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc květen přispělo 115 čtenářů částkou 17 255 korun, což je 49 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

stalo se už smutným koloritem Zvědavce, že na konci měsíce musím žádat o finanční příspěvek na provoz serveru. Každý měsíc něco chybí, ale ještě nikdy se nevybralo tak málo, jako tento měsíc. Snažím se dělat tuto práci poctivě, ale nemohu do nekonečna dotovat provoz z vlastní kapsy. Ty peníze potřebuji, abych mohl udržet nezávislost tohoto serveru a být bez reklam. Vím, že teď hodně z vás má hluboko do kapsy, ale prosím uvažte, zda byste mohli podpořit tento server. Děkuji

Ve zkratce

Roman Prymula je ve střetu zájmu - šéfuje např. vakcinologické společnosti24.05.20 23:45 Česká republika 4

Už to začíná pronikat do mainstreamu: V Česku epidemie nebyla a není22.05.20 14:30 Česká republika 6

Po znepřátelení Ruska pracují čeští politikové na urážce a provokaci Číny19.05.20 22:49 Česká republika 9

Musk a jeho vesmírné smetí: svět mlčí19.05.20 17:40 Neurčeno 1

Na Ukrajině už pronajímají i dělohy žen. Hnus19.05.20 17:29 Ukrajina 2

Rok vězení za vyznačení hranice mezi Čechy a Moravou19.05.20 17:19 Česká republika 3

Další kulturní obohacení: U Ahmeda se našla hlava sedmnáctileté Švédky19.05.20 14:41 Švédsko 2

Dodržujete odstup?18.05.20 15:04 Česká republika 4

Covid-1984, tajemný Hamáčkův agent16.05.20 00:08 Česká republika 16

Plynovod Nord Stream 2 v Německu narazil. Nedostal výjimku z pravidel EU15.05.20 15:54 Evropská unie 3

Všichni majitelé mobilů budou/jsou centrálně sledováni15.05.20 10:15 Evropská unie 8

Další rána feminacistek: chtějí mít příjmení jako chlapi, nepřechýlená14.05.20 15:00 Česká republika 12

Tvrdá cenzura dokumentu PLANDEMIC!14.05.20 12:50 USA 7

Slovenský velvyslanec se v Minsku zúčastnil vojenské přehlídky a skončil14.05.20 11:07 Slovensko 1

Sankce a vězení za zpochybňování karantény13.05.20 17:32 Bolivie 6

Opojení mocí, které bude neustále sílit a bude stále rafinovanější, aneb 5G pod dohledem Spasitelů13.05.20 00:12 Česká republika 0

Musk vyhrožuje, že Tesla může opustit Kalifornii kvůli koronaviru11.05.20 19:57 USA 6

Objevují se další statistiky, že kuřáci jsou odolní vůči koronaviru11.05.20 14:07 Británie 7

V Německu protestují proti šíření paniky10.05.20 22:09 Německo 7

Apel čtyř kardinálů a sedmi biskupů na celou Církev a svět k nejtěžší krizi, která hrozí zničením křesťanské civilizace09.05.20 23:16 Neurčeno 9

Měnové kurzy

USD
24,67 Kč
Euro
27,06 Kč
Libra
30,43 Kč
Kanadský dolar
17,85 Kč
Australský dolar
16,39 Kč
Švýcarský frank
25,51 Kč
100 japonských jenů
22,92 Kč
Čínský juan
3,46 Kč
Polský zloty
6,10 Kč
100 maď. forintů
7,76 Kč
Ukrajinská hřivna
0,92 Kč
100 rublů
34,79 Kč
1 unce (31,1g) zlata
42 280,22 Kč
1 unce stříbra
423,48 Kč
Bitcoin
215 642,55 Kč

Poslední aktualizace: 26.5.2020 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?