Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 86 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, rataj, rataj@mujmail.cz.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

31.10.2010 11:45

Přímá demokracie

RE: Stari Athenane byli ve svem pojeti demokracie neporazitelni, Svycari take.

rataj 78.?.?.?

Bohužel většina lidí, a nejen u nás , nechápe , co by to měla být demokracie, mnozí pod tím pojmem rozumí jen vlastní sobecký prospěch. Schází nám vzájemné porozumění, určitá míra soucítění, schopnost vytvoření rozumného kompromisu, pochopení základních potřeb jiných, schopnost dohodnout a sjednotit se na řešení hlavních problému napříč všemi společenskými skupinami, resp. třídami. S morálním stavem společnosti to rovněž není nijak růžové, dost lidí morální aspekty více nebo méně zpochybňuje, a řídí se jen heslem „urvi, co můžeš“.
Za takového stavu společnosti by ani navrhovaná přímá demokracie příliš nepomohla. Pokud se pozitivně nezmění myšlení většiny lidí, nějaký lepší svět je jen utopií.Ale jak toho dosáhnout? Lidstvo již poznalo tolik krutých zkušeností, teroru, revolucí, válek, a stále se z toho nepoučilo. Je to zřejmě tím, že pokud člověk sám nepozná hrozné věci na vlastní kůži,dostatečně nechápe jejich účinek, sytý holt hladovému nevěří.

231450

04.11.2010 18:55

Přímá demokracie

RE: Odvolatelnost politiků

rataj 78.?.?.?

Taky jeden utopistický model společenského uspořádání u nás navrhuje v rozsáhlém návrhu, nazvaném "Změny ekonomické a politické situace v ČR" Ing. Jiří Schlimbach - viz
http://ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf/- pro p. Jarmilu zajisté vhodné k důkladnému prostudování. Stejně jako přímá demokracie i tento model jsou zajisté velmi pěkné vize, ale jaksi se nehodí našemu panstvu (i mnohým lidem u nás) a EU vůbec ne do krámu a obávám se, že ani lidi pro takové modely nějak nedozráli.

231946

06.11.2010 11:23

Východisko z ekonomické krize

RE: To je utopie,jakobyste neznal lidi,zejmena ty bohate,co stahnou z chudaka i kosili.

rataj 78.?.?.?

Řešení tedy existují - dostat finančnictví do čistých rukou. Problém je v tom, že a) současné elity se tomu brání všemi prostředky a obrovským mocenským a politickým potenciálem, b) ve světě zatím schází síla (schopné vůdčí osobnosti v podstatné části světa, které by se dokázaly vzájemně domluvit(něco jako antiBilderberg nebo Internacionála s lidskou tváří) a na svou stranu získat většinu lidí pro potřebnou zásadní změnu, c) schází jednotný, většinou osobností dle b)schválený plán na provedení pokud možno nejméně násilné změny, d)zejména schází jednotný, většinou osobností dle b)schválený plán na organizaci a realizaci nového systému, a e)zřejmě by scházelo potřebné množství těch čistých finančních a ekonomických odborníků. Řešení tedy existují, ale jejich realizace se mi zatím jeví jako sisyfovský úkol.Zatím jen doufám, že určitý tlak veřejnosti proti změnám, které nadále zvýhodňují Élitu a poškozují jiné občany, bude mít nějaký pozitivní efekt.

232067

24.11.2010 13:10

Moc Izraele ve Spojených státech - James Petras

RE: Je to jedno

rataj 78.?.?.?

Jestliže nám bude všechno jedno, můžeme se vzdát i jakékoliv odpovědnosti za náš život, život vlastní rodiny i život všech ostatních tvorů, nechat se manipulovat jakýmikoliv silami, třeba i nejzlověstnějšími. Vše souvisí se vším a každý citlivý a rozumný člověk by měl vynaložit část svých sil pro to, aby život na této zemi byl alespoň trochu důstojný pro každého. K tomu je i třeba, abychom se nesmiřovali se zlem jakéhokoliv druhu, snažili se ho dle svých možností demaskovat a mu vzdorovat. Kdo ke špatným činům mlčí, vlastně s nimi souhlasí a podporuje je. Problém je v tom, že v současném světě jsou síly zla natolik mocné (např. různé mafie, tajné spiklenecké spolky), že se jim málokdo z lidí, kteří jsou na vedoucích pozicích, nebo mají větší společenský vliv např. v kultuře, a kteří si jsou vědomi špatností a vnitřně s nimi nesouhlasí, dokáže otevřeně a tvrdě postavit.Čest výjimkám!
A tak záleží jen na každém z nás, jak se k problému postaví, každý může svou menší nebo větší vahou přispět k lepšímu nebo horšímu světu.Protože je zatím většině bohužel jedno, jak se společnost vyvíjí, jsme tam, kde jsme – v krizi nejen finanční, ale především morální, a v pastích všeho druhu, nejen té dluhové.

232918

Systém fungujici na spolupráci si dokážu snadno představit. Je to např. orgánový systém zdravého těla, kde všechny orgány pracují ve vzájemném souladu, a je-li některý orgán napaden, ostatní mu ze všech sil napomáhají, aby negativního činitele přemohl a rychle se zotavil. Zdravý organismus pracuje k naší plné duševní i tělesné pohodě a tak, že si činnost jednotlivých orgánů vlastně ani neuvědomujeme. Další velmi důležitou věcí je, že všechny složky zde obětavě a zodpovědně pracují podle jediného zákona, jímž je prospěch celku. Žádná složka se tu „neulívá“ a každý zdravý orgán přijímá jen tolik živin, které pro správnou funkci potřebuje.
Zcela jinak je tomu u vážně nemocného organismu, kde dochází k velkému narušení vzájemné součinnosti, a kde nedostatečná funkce nejvíce zasaženého orgánu postupně způsobuje vadné fungování dalších orgánů. Člověk pak tyto patologické změny velmi bolestivě cítí.
Myslím, že toto analogicky platí i pro společenské vztahy. Perfektně zdravá společnost by fungovala tak, že všichni lidé v ní by poctivě a svědomitě pracovali podle svých schopností a dovedností pro dobro celku, bez snah o nepřiměřené, nebo dokonce zcela nepoctivé výhody a zisky, a každý by si dokázal vážit a oceňovat práci ostatních. Zajisté v takové ideální společnosti by neexistovaly žádné vážné neshody a taková společnost by byla schopna solidárně a dobře čelit různým negativním vlivům, které by se někde vyskytly ( např. živelné pohromy, infekční nemoci, neúroda).
Bohužel dnes vidíme, že dnešní společnost má k tomuto ideálu nesmírně daleko a spíše se blíží k těžce patologickému stavu. Hodně lidí se snaží využívat svůj dar mimořádných schopností nikoliv pro dobro celé společnosti, ale spíše pro všemožné nepřiměřené osobní výhody a zisky, nemluvě o přímo zločinných praktikách některých „výtečníků“, kteří se pro to neštítí různých špinavých machinací. Takto nespravedlivě a někdy i zločinně získaný majetek v rukou nemnohých, získaný na úkor ostatních, představuje značnou část národního jmění. Obrovské disproporce mezi značným, často neoprávněně získaným bohatstvím nemnohých a rostoucí chudobou ostatních, neschopnost současné společnosti řešit účelnou zaměstnanost lidí a účinně čelit negativním vlivům (kriminalita, drogy atd), vedou k rozpolcení společnosti a ke společenským nepokojům, které ještě více komplikují fungování společnosti.
O tom, jak společnost jako celek funguje, záleží na každém z nás, každý se pro to rozhoduje podle svého svědomí. Bohužel u některých lidí se zdá, že tuto věcičku jaksi postrádají.

233920

21.12.2010 09:53

Genetické manipulácie – katastrofa genetického inžinierstva

RE: GM produkty-dokončení

rataj 78.?.?.?

A vo tom ste nepřemejšlili, že je možný, že to s náma ti slavní biologyGMvětci můžou myslit dobře?
Co když jim de jen vo to, aby z člověčí nedokonalí rasy konečně vyselektírovali dokonalýho ýbrmenše, kerej bude nahej vodolnej vůči mrazu -50°C, kerej bude přeskakovat žhavou lávu jak tí havajští kahúni, a vůbec bude vodolnej vůči všemu svinstvu jako tí štíři? Tvora s takovýma súprgenama je možný dle mýho skrovnýho názoru vyšlechtit enom podáváním malejch dávek jedů v jakýmkoliv množství. Zdravej organismus je přemění ve svůj prospěch, podle hlášky, co tě nezabije, to tě posílí, ten neodolnej holt bude mít smůlu.

234626

31.12.2010 15:02

Na přelomu roku

RE: Uvidíme...

rataj 78.?.?.?

Nějak bylo, nějak bude, a na tom, jak bude, se určitou měrou podílíme každý.Jisté je, že skoro všichni by se chtěli mít na tomto světě jenom dobře. Bohužel se dnes mnozí o to snaží za každou cenu a na úkor ostatních.V současnosti existuje nebývalá propast mezi majetkem nejbohatších a chudobou stále víc rostoucí vrstvy téměř nemajetných, což představuje obrovské porušení společenské rovnováhy. Vzhledem k tomu, že takový nerovnovážný stav je u všech systémů dlouhodobě neudržitelný, a že každý systém směřuje k obnovení rovnovážného stavu, můžeme se snad těšit na to, že v nastávajícím novém roce možná dojde k bodu obratu a lidi se začnou konečně chovat jako lidi a ne jako nějací nepřátelští nelidští ufoni, využívající lidstvo jen jako své otroky a přírodu pro své zisky. Když většina pochopí, co je opravdu dobré a bude si přát to dobré nejen pro sebe, ale i pro ostatní, a bude na tom pracovat, jistě se to jednou uskuteční. Kéž se v novém roce začne blýskat na lepší časy.

235244

15.01.2011 17:18

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

rataj 78.?.?.?

Samozřejmě je to i jináče. Kromě zkrachovalejch malejch baněček tu máme i zdatný velký banky, kerý v tom uměj chodit a dle mýho skrovnýho mínění si plně zaslouží tý skromný vejslužky, jako tý, vo kerejch se píše, doufám pochvalně (engliš moc neumím) v článku
Anger as JP Morgan bankers get $10bn pay and bonus pot
viz
http://www.guardian.co.uk/business/2011/jan/14/jp-morgan-bankers-share-10bn
Že se někerejm lidem nelíbí, aby se jinejm dařilo vo trochu líp. přičítám jen jejich závistivýmu karakteru a jejich malí empátii vžít se do role těch ščasnějších a schopněěších. Jen ať si vokusí, co je to třeba za dřinu přepočítat velké pytel s korunama, a tak, aby se ani kačka neztratila.Jesli budó mět banky prachy, budem je mět i my, a navopak, je to jasný jak facka.

236124

15.01.2011 19:02

Podvod zvaný úroky

RE: A není to ještě trochu jinak?

rataj 78.?.?.?

Ešče malé dovětek. Jak tak brózdám na netu, narazil jsem taky na článek:
Chinas Dagong downgraded die USA weiter
Na
http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2011/01/chinas-dagong-downgraded-die-usa-weiter.html
ve kterým se mimo jiný píše:
Die Chinesen haben Recht wenn sie sich Sorgen machen und sie die Zurechnungsfähigkeit der Verantwortlichen in Washington anzweifeln. Offiziell wird das BIP der Vereinigten Staaten mit 14 Billionen Dollar angegeben. Wie wir aber oben sehen besteht Zweidrittel davon nur aus Luft, aus fiktiven Finanzgewinnen. Die echte Leistungsfähigkeit der US-Wirtschaft ist nur 5 Billionen Dollar, etwa so viel wie Japan und China jeweils. Der BIP Deutschlands liegt bei 3,4 Billionen Dollar. Gleichzeitig lebt aber die USA völlig über ihre Verhältnisse, in dem sie fast 15 Billionen ausgeben.

Přeloženo:

Číňané mají pravdu, když si dělají starosti a pochybují o odpovědnosti představitelů ve Washingtonu. Oficiálně je udávaný HDP Spojených států 14 bilionů amerických dolarů. Nicméně, jak jsme viděli výše, jsou dvě třetiny z toho jen ze vzduchu, z fiktivních finančních zisků. Skutečná výkonnost ekonomiky USA je pouze 5 miliard dolarů, asi stejně jako Japonska a Číny. HDP Německa je cca 3,4 bilionu dolarů. Současně ale žijí USA zcela nad jejich poměry, když vydávají skoro 15 bilionů.

Tož vidíte, jaký mají u teho našeho Big Brothera starosti, že to néni žádná sranda tam bejt bankéřem a dat to zase do richtiku. Tak bych jim ty jejich many ani nezáviděl, a kdybych bel tak chytré, jak někeří na týmto webu, tak bech jim rád poradil, jak se dostat z tý šlamastyky.

236140

27.01.2011 17:44

USA našly „staršího bratra“

O skutečném původu Čechů, aneb kdo je náš opravdový Veliký bratr.

rataj 78.?.?.?

(Exkluzivní informace určená pro zvědavce, než se jí zmocní Sorcha Faal. Pozor!!!Toto sdělení může způsobit doslova revoluci v dosavadním chápání našeho světa.)
Minulou neděli jsem se sešel se světoznámým DrMudrg Wonaskem po jeho návratu z letošní mudrologické konference v Oslu, ve sklípku u obvyklých několika lahví frankovky.Tento slovutný vědec mně řekl:“Rataj, nerad přiznávám, že jsem byl osel, když sem se tak páral s tou General Pongology. V Oslu jsme se shodli na tom, že současný neutěšený stav světa a 2 dosavadní jediné správné alternativy jeho všenápravy jsou špičkám obecně známy, ale zatím nikdo nemá dost odvahy to realizovat, protože vono přitom může jít někdy i o kejhák. Proto jsem se rozhodnul zaměřit svůj výzkum jiným směrem, možná nám poskytne třetí, tentokrát jenom pozitivní cestu, která by nás uchránila před nějakým mišuge NWO od nedouků. Impuls k tomu mně dodala debata s profesorem filologie Sečchuanem a mé předběžné historické studie v kýženém směru.
Co říkáš na toto?“
Po tomto úvodu napsal fixou na ubrus: (V závorce uveden jeho ústní komentář, někdy u vína W. mluví trochu lidově.)
A) Číňan – Čchin (slavná osvícená čínská dynastie, vypuzená podlou zradou v době stěhování národů) - Čech
B) Čchi - Čech
Compare ( Rataj, teda porovnej):
C) Čech – Rus – Angličan – a j.

Pak pokračoval:
„Zatím, co u ad A) a B) je patrná signifikantní shoda u mnoha parametrů, z ad C) je zřejmé, že o nějaké shodě se dá těžko mluvit. Je známo, že
"čchi" je čínský výraz k označení životní síly - vitální energie, která je nezbytným předpokladem života. Z ad B) jasně vyplývá, že Čech (nomen omen) je na rozdíl od lidí jiných národů nositelem mimořádné dávky této energie, a Češi se tedy v tomto smyslu mohou řadit mezi rarity, tj velmi vzácné, ba unikátní národy vyvolené.“
Dále řekl „Compare “ a napsal následující:
Říše středu – Střed (srdce) Evropy
Mravenčí píle – zlaté ručičky
Konfucius – Komenius (reinkarnace? )
Šaolin – šulin (pejorativní nádech)
Peking – pekáč (dtto)
Sečchuan – čum sem, čum tam (zkomolená přesmyčka)
Atd, atd

„A tak bych moh, Rataj, pokračovat téměř donekonečna. Je ti jasný, vo co tady běží, jaký by to mělo vobrovský důsledky, kdybysme se konečně spojili s tím pravým, rodným velkým bratrem a dali dokupy svýho génia, šikovnost a um? Nic by pro nás nebylo neřešitelný.Nasr..ls bys mě, kdybys to aspoń trochu nechápal, vždyť to podstatný z toho by jistě pochopil i sousedovic malý Vojtíšek. Je tu ale jeden maxproblém. Není moc času, vlastně skoro vůbec není čas na taktický propracování a realizaci této idee, neb zpackaný NWO je už přede dveřmi a zdá se, že to nikdo nezastaví..Já sám se budu věnovat rychlému sepsání díla Big Brother’s Czech Compare Philology History, abych přesvědčil i takové aut...

Automaticky kráceno

236906

27.01.2011 18:48

USA našly „staršího bratra“

RE: O skutečném původu Čechů, aneb kdo je náš opravdový Veliký bratr.

rataj 78.?.?.?

Já sám se budu věnovat rychlému sepsání díla Big Brother’s Czech Compare Philology History, abych přesvědčil i takové autoritářské věTce, kteří tvrdošíjně zastávají naprosté historické nesmysly jen proto, že byly od jiných tisíckrát obšlohnuty a papouškovány, o novém, jedině správném směru. Kdyby byl čas, byla by tato věc zajisté Top Max Secret, ale teď je nutný s podstatou problému seznámit a rychle do věci zapojit všechny rozumný mozky, u kterých je předpoklad aktivního přístupu. Po tobě chcu, abys ideu naší Unie s naším rodným bratrem pomáhal šířit ve všech nezkorumpovaných nezávislých médiích s výzvou o její myšlenkovou, realizační i finanční podporu. Je nezbytný jednat, jednat, a zase jednat, jinak všechno pros……
Tak nelelkuj,sedni k notbúku a piš třeba na toho Zvědavce a do Guardianu, tam, jak se zdá,
se vyskytují i lidi, kerý bych moh přijat do našeho Élite Mudrology Club.“
Tož mně nezbylo nic, než našeho ctihodného a moudrého vůdce poslechnout a tímto jeho přání, jež je mi vždy rozkazem, plním.
(Jen se bojím, že editor se zalekne toto uveřejnit, obávajíc se možných těžkých nepředvídatelných důsledků této revoluční zvěsti.)

236913

02.02.2011 11:31

Aktivizace občanské společnosti

Krátká esej o dvou základních kosmických zákonech

rataj 78.?.?.?

(Pozn. Po editora: Pokud se Vám zdá, že by to bylo pro zvědavce nestravitelné, nebo nepochopitelné, prosím, neuveřejňujte to. Pak by bylo zřejmé, že doba pro toto zásadní poznání ještě nedozrála.)
V těžkých dobách, kdy se lidstvo dostává na rozcestí, nebo spíše scestí, objevují se kromě četných falešných proroků, bohudík i unikátní osvícené osobnosti, které jediné nám dovedou ukázat světlo ve tmě. Jednou z nich je zajisté DrMudrg Vincenc Wonasko, náš Grand Mister a světoznámý učitel. Tento velký duch se intenzivně věnuje a to již od útlého věku 4 let studiu všech možných věd, a zvláště pak věd duchozpytných,hermetických, ezoterických a okultních, by své znalosti a bohaté zkušenosti z výzkumných cest po celém světě, a zejména do Tibetu, Afriky, Antarktidy, Severní i Jižní Ameriky, Íránu, Číny, Peru, Mexika a Indie, mohl využít k oblažení veškerého lidstva. Vyvrcholením jeho životního díla má býti grandiozní “Všenáprava věcí lidských, směřující k obecnému blahu“, jejíž 12. díl právě dokončuje. Zde bych vás chtěl dle jeho pokynů velmi stručně informovati, o čem pojednává 1. díl této jeho světoborné práce. Správně hádají ti z vás, kteří se domnívají, že by se tato měla týkati základních kosmických zákonů, jejichž působení se nevyhne žádný, nebo jen málokdo z nás. Pro mnohé z vás nebude žádným tajemstvím, že 1. zákon zní: „Všeliké věci, všechna zvířata a jiné bytosti a jsoucna, jakož i veškeré děje ve vesmíru jsou podrobeny ustavičné změně“.
Zde nejctihodnější V. W. vychází ze známého rčení „Panta rhei „, tj vše plyne, jehož autorem je Hérakleitós z Efezu. Rozvíjejíc tuto ideu, nejct. W. dokazuje jednoznačně na zdokumentovaných příkladech ze všech vědních oborů, že i v našem světě neexistuje nic statického, pevného, neměnného, a že u všeho dochází k neustálé proměně, a po dosažení určitého vrcholu k postupnému, více nebo méně rychlému úpadku a totální změně, končící zpravidla úplnou destrukcí, vedoucí k nové formě dané entity.Zvláštní pozornost věnuje nejct. W. světové historii, kde dochází k velmi zajímavému praktickému závěru, že doba trvání říší, majících světovládné ambice, se směrem k novověku neustále zkracuje.Zatímco římská říše trvala 13 století a mongolská říše 2 století, Napoleon realizoval tyto ambice jen po dobu 8 let, a Hitler pouhé 4 roky. Z toho vyplývá, že tyto děje probíhají přibližně dle převrácené exponenciály, a jasně se tím dosvědčuje, že nic materiálního, ani lidmi vytvořeného netrvá věčně, byť by si někteří nepoučitelní myslili něco jiného.
Nejct. W. se tu táže: „Co tedy s tím, lze tento 1. zákon využít pro lidské blaho?“ a hned odpovídá:“Zajisté, jen je třeba si uvědomit, že veškeré změny mohou mít jak pozitivní, tak i negativní charakter.“ A dále v podrobně popsa...

Automaticky kráceno

237458

02.02.2011 17:06

Aktivizace občanské společnosti

RE: Krátká esej o dvou základních kosmických zákonech

rataj 78.?.?.?

(Velice se omlouvám, ale není to tak krátké, jak bylo původně zamýšleno,neb věci tak zásadní nelze vyjeviti několika větami.)
A dále v podrobně popsaných praktických cvičeních uvádí, jak lze vhodným výcvikem docíliti totální jednobodové koncentrace a posílení vůle natolik, že tato dokáže změnit některé změny v kýženém, tj pozitivním směru. Nejct. W. zde vede žáka postupně od nejjednodušších cvičení, vhodných téměř pro každého (např. pouť do Santiago de Compostela /samozřejmě pěší – pozn. R.), přes cvičení obtížnější (např. 10-denní poustevnický pobyt v nitru jeskyně o chlebu a vodě), až po cvičení nejtěžšího kalibru, určená jen pro vyvolené adepty ( např. výcvik udržení chladné mysli při napínání na skřipci).
(Pozn.: Tento 1. zákon přirozeně neplatí pro božské duchovní bytosti, s výjimkou Satana a jeho družiny padlých andělů, kteří se mění neustále ve stále horší bytnosti a jsou inspirátory a původci všech špatných změn.)
Druhý kosmický zákon je oproti tomu zcela původní a zní:“ Základní hybnou silou materálních jsoucen ve vesmíru je nuda.Jak prosté, ale zároveň naprosto geniální!
Těžko však lze podati na těchto několika málo řádcích jasné objasnění tohoto zákona, neboť toto realizuje nejct. W. na dalších 500 stránkách 1. svazku své průkopnické knihy. Jak je obecně známo, nic na světě nevydrží v klidu, jelikož klidný stav představuje nudu, kterou je nutno překonat. Logicky tu nejct. W. objasňuje, jak nuda byla příčinou Velkého třesku, jak působením nudy se z počátečních nejjednodušších prvků H a He formovaly prvky stále složitější.Nejct. W. zde předpovídá na základě tohoto zákona v tomto směru i další vývoj a uvádí i názvy 30 nových, dosud neobjevených tzv superprvků 2. generace. Ve vývoji lidské společnosti nuda má rovněž rozhodující roli. Z nudy, jak je snad každému, i tomu největšímu ignorantovi zřejmé, pocházejí všechny lidské vynálezy. Nuda působí i každou zásadní společenskou změnu. Když se lidé začnou nudit, vyjdou do ulic, zvoníce klíči a řvouce zplna hrdla: „Dost bylo Havla, nebo Šavla“, podle toho, kdo je zrovna u státního vesla. Nikdo se jim po určité době nezavděčí, byť to byl člověk nejctihodnější (př. z naší historie: po pokojné a blahobytné vládě císaře Karla IV. dochází k lidovým nepokojům a krvavým řežím doby husitské). A když to není lid, určitě se znudí někdo z elitního vrcholu společnosti a vyvolá vzpouru proti dosavadnímu vládci, nebo jiným způsobem navodí jeho odstranění.
Na rozdíl od téměř univerzální platnosti 1. zákona, z platnosti tohoto 2. zákona jsou zcela vyjmuty jsoucnosti po dosažení osvícení. Osvícení lidé, a v současnosti i tzv indigové děti, se nikdy nenudí, neboť dospěli k pravému poznání, že nuda je pouhá Mája, jakási mlha, jež obluzuje pouze mysl nedozrálých.
A nejct. W. se t...

Automaticky kráceno

237488

02.02.2011 17:46

Aktivizace občanské společnosti

RE: Krátká esej o dvou základních kosmických zákonech

rataj 78.?.?.?

A nejct. W. se tu znovu táže: „Co tedy s tím, lze tento 2. zákon využít pro lidské blaho?“ a hned odpovídá:“Zajisté, a to tak, že jeho některá neblahá působení překonáme pomocí meditace.““ Jakže, vždyť meditace je holá nuda?“ namítnou mnozí. Nato Grand Mister vece:“Zajisté, že neřízená, chaotická a necílená halabala meditace je holá nuda, a spíše ubližuje, než prospívá, ale praktické meditační postupy, které uvádím ve svém díle, vedou postupně a spolehlivě k cíli.“
(Pozn. R.: Pro informaci uvádím, že praktika zde publikovaná jsou naprosto unikátní a výcvik je opět směřován metodicky od cvičení nejprostších – např. postupně prodlužovaná meditace vkleče na rozštípaných políncích se zaměřením jednobodové pozornosti na bílou stěnu před sebou – až po cvičení nejnáročnější, jako např. meditace v lotosovém sedu ve zmijím hnízdě, nebo alternativně pro zámožnější adepty v jámě lvové, či v kobřím doupěti. Přitom se není nikdy třeba ničeho obávati, bude-li se adept přísně přidržovati Mistrových pokynů a řádně vykoná všechna cvičení v předepsaném sledu.Zaručeně se mu při i po nich nuda vytratí.)
Tato informace o tomto vrcholném díle nejct. W. je jen velmi stručná z toho důvodu,by se některé důležité a přísně tajné poznatky nedostaly do nepovolaných rukou. Na druhé straně
Grand Mister je si vědom toho, že situace již téměř dozrála k totální nutnosti všenápravy, pro jejíž realizaci je nutno urychleně na základě jeho práce vychovat vhodné vůdčí osobnosti, které se v jakémsi embryonálním stavu začínají ve společnosti objevovat a které je proto třeba pro daný cíl získat. Pro podchycení těchto potenciálních adeptů se proto rozhodnul svou práci nadále netutlat a přikázal mi o ní v daném rozsahu na vhodných místech referovat. Pro zvýšení motivace uchazečů, kteří musí odpovídat velmi přísným požadavkům (předpokládá se 1 vhodný adept ze 100 uchazečů), mi nejct. W. dovolil, abych citoval názvy některých iniciačních praktik , které je čekají po základním výcviku dle 1. dílu a které jsou podrobně popsány v dalších svazcích jeho práce. Tedy uvádím alespoň názvy dvou takových praktik: 1) V kůži Napoleona, 2) Cesta do temných hlubin Rotschildovy duše. Z toho je patrné, že výcvik zajisté není určen pro každého, ale jen pro ty nejsrdnatější a nejduchaplnější. Grand Mister bude přitom na vše pečlivě dohlížet a dbát, aby se to nezvrtlo nežádoucím směrem
Vzhledem k četným praktickým příkladům, potvrzujících univerzální platnost těchto základních kosmických zákonů, a ukázkám jejich mnohých praktických aplikací, je zřejmé, že toto dílo vytvoří pevný základ nového, tentokrát zcela pravdivého světového názoru a jeho poznatky se stanou nezbytnými pro každého usilujícího o NWO s opravdu lidskou tváří. Grand Mister DrMudrg Vincenc Wonasko mi přik

237495

02.02.2011 18:09

Aktivizace občanské společnosti

RE: Krátká esej o dvou základních kosmických zákonech

rataj 78.?.?.?

(A to je už opravdu, ale opravdu konec této krátké eseje se závěrečným poselstvím Grand Mistera.)
Grand Mister DrMudrg Vincenc Wonasko mi přikázal, abych nakonec sdělil, že projevuje svým stoupencům svou neskonalou přízeň a požehnání, a posílá jim tento zásadní vzkaz:
„Nenechte se nikdy, ničím a nikým oblbnout! Cvičte, cvičte a zase cvičte svého ducha, své tělo a svou vůli.Štěstí přeje připraveným a ti z vás, kdož toho budou hodni, zajisté najdou svého Mistra a možná, že se vbrzku dočkají i velmi vzácného daru, který uděluji jen potenciálním adeptům mudrologie“ (R.: zřejmě půjde o 1. díl Všenápravy).Zároveň jim mám sdělit, aby neusilovali o jeho nominaci na Nobelovu cenu, kterou by musel bez díků, z obecně známých důvodů, odmítnout.
S pozdravem - výzvou "V šest v práci!"
Rataj

237501

11.02.2011 19:04

Na každé prase se někde vaří voda

RE: Další doktoři, které má panstvo problém pochopit.

rataj 78.?.?.?

Srovnání příjmů zaměstnanců zdravotních pojišťoven a lékařů v nemocnicích
Dle http://www.spcr.cz/statistika/zdravpoj.htm bylo ve zdravotních pojišťovnách ve 3.čtvrtletí 2010 zaměstnáno celkem 7 040 osob.
Jejich průměrná měsíční mzda (propočtená z mezd bez ostatních osobních nákladů a z výše uvedených stavů zaměstnaných osob) se zvýšila z částky 30 259 Kč za 3. čtvrtletí roku 2009 na 30 467 Kč a meziročně tak vzrostla o 0,7 %.
Dle http://finance.idnes.cz/rozdily-v-platech-lekaru-jdou-do-desitek-tisic-nejhur-jsou-na-tom-mladi-1mk-/poj.asp?c=A110128_095704_poj_sov
Struktura průměrného hrubého měsíčního platu u lékařů
v nemocnicích (v Kč): tarifní plat 23 431, příplatek za vedení 865, za práci ve ztíženém prostředí 93, zvláštní příplatky 561, za práci přesčas 4 812, za pracovní pohotovost 1 345, za soboty a neděle 851, za práci ve svátek 424, za noční práci 660, náhrady mzdy 4 251, osobní příplatek 5 429, odměny 6 001 Plat celkem 48 723 zdroj: ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 32/2010
Lékař, který není ve vedoucí funkci, kdyby nesloužil přesčasy, si tedy může vydělat:
23431+4251+6001=33683 Kč. Práce přesčas, ve dnech pracovního klidu a noční služby lékaře přitom zpravidla velmi vyčerpávají. Srovnáme-li tedy průměrné příjmy 30467/33683, je jasné, že plat lékařů za jejich nesrovnatelně zodpovědnější práci je oproti příjmům zaměstnanců pojišťoven značně podhodnocen, a jejich požadavky na úpravy platů proto pokládám za plně opodstatněné. V četných případech (úrazy, slepé střevo, komplikované porody atd) se zde jedná o otázku života a smrti, a bez rychlé a kvalitní lékařské péče víme, jak by to zpravidla dopadlo.
Asi lékaři mají k takovému protestu i jiné závažné důvody. Vláda se k tomuto problému nestaví dostatečně zodpovědně. Na jedné straně stát ztrácí každoročně miliardy v důsledku chybného nebo zkorumpovaného jednání nebo chybných zákonů, a na druhé straně nedokáže uspokojit oprávněné požadavky těch, kteří si to zasluhují.
Můj námět pro získání potřebných peněz (hodně peněz by se přitom našlo i v samotném systému zdravotnictví při jeho správném fungování):
Co tak založit novou sázkovou kancelář ve správě ĆLK, jejíž výnosy by šly výhradně ve prospěch zdravotnictví?

237896

Je pravda, že dnes média mohou uveřejňovat věci, které by dříve vyvolaly ostré reakce a protesty velké většiny veřejnosti, a v nynější době to znepokojuje jen malé skupiny lidí, jako třeba tady na Zvědavci a jiných alternativních médiích, prezentujících se hlavně na netu, a jejichž vliv na myšlení většiny je poměrně velmi nízký, neboť je čte jen málokdo. Mnozí se jim pro negativní propagandu vyhýbají, mnozí se nechtějí politikou (která zpravidla moc nevoní, spíše naopak) a vážnými věcmi vůbec zabývat, jiní si myslí, že jsou tam jen nesmysly, protože v TV slyší něco jiného, mladí mají docela jiné zájmy( např. games-střílečky na netu) .
Osobně si myslím, že kdyby byla skutečná politická vůle a vytvořené k tomu podmínky (např. společné zapojení lidové armády/tu dnes už u nás nemáme/, policie, bezpečnostních složek státu a soudů, i účast zainteresované veřejnosti při odhalování drogových dealerů a kontrole všech cizích příslušníků), které by mohly být i tvrdé (mafia se se svými nepřáteli rovněž nijak nemazlí), mohl by být stát vyčištěn od tohoto svinstva během pár měsíců. To se konečně už v historii jinde i u nás ( Karel IV. např.vyčistil stát od loupežných rytířů, a jak je známo, příliš se s nimi nemazlil – ale je to už fakt dávno) stalo.

238003

16.02.2011 16:10

Izrael bombardoval skladiště zdravotních potřeb v Gaze

RE: Aniž bych se chtěl vyjadřovat ke konkrétnímu aktu

rataj 78.?.?.?

Já jsem to například tak detailně nevěděl, a někteří jiní taky ne, tak jsem za tuto informaci Perqilovi vděčný.Ale kurňa jestli je to tak jednoduchý, jak říká a je tu tak velký nebezpečí,nemělo by se uvážit nějaký to preventivní humanitární vybombardování všech baráků, co mají aspoň ty dvě cimry?

238187

16.02.2011 16:45

Invaze mimozemšťanů

RE: Bolí mne hlava

rataj 78.?.?.?

Když jsem to začal číst, tak jsem si myslel, že se dočtu, že jste se vrátil z Hradu, jako kdysi Kléma, a že tu máme naději na novýho spasitele národa. Nerozsvítilo se vám při tom praštění v hlavě,to by mohlo indikovat Osvícení, a dávalo by nám to na to jakýsi příslib.

238188

17.02.2011 18:59

Invaze mimozemšťanů

Ezopská bajka z trochu z jinýho soudku

rataj 78.?.?.?

Onehdy mi ctihodný GM DrMudrg Wonasko vyprávěl tuto zkazku:
„Kdysi dávno seděl na tom mohutném prastarém stromě támhle před námi Čáp a měl v zobáku velikánský kus sejra. Náhodou šel kolem hladový Medvěd, uviděl Čápa a zachtělo se mu toho žvance. I zvolal na něho, snaživ se ho vyprovokovat: „Ty jeden neřáde, mizernej parchante, ty špinavej pacholku, ty sprostej zloději, komus to šlohnul?“
„Co myslíš, Rataj, jak to dopadlo?“
Po této záludné otázce jsem, jako obvykle, delší dobu zarytě mlčel, zrudl v obličeji a čelo se mi orosilo potem od úsilovného přemýšlení. Nakonec jsem odvětil: „Nó myslím, že si to ten Čáp nenechal líbit a proti tomu asi lživému nařčení se řádně ohradil.“
„Rataj, to seš celej ty, copak si myslíš, že každý má takový IQ tykve, jako někdo? Čáp je na rozdíl od někoho inteligentní stvoření, však proto nám nosí i děti. Zrovna on by byl tak blbý, aby otevřel zobák a nechal si sejra, kterého dostal jako dárek na křtinách, z něho vypadnout! Ono to dopadlo úplně jináč. Ten Čáp si pomyslel: „Ty mazanej huňáči, domníváš se, že jsem tak hloupej, jako ty chytrej? Pěkně se ti za tvou provokaci odměním.“ A jak řekl, tak vykonal. Důkladně pokálený Medvěd pak se schlíplým ocasem a zalepenýma očima zahanbeně a neohrabaně pádil do lesa.
Mohlo to dopadnout i jinak. Moudrý Čáp mohl vytrestat nestoudníka i tvrdším způsobem. Např.: Zaletěl k chaloupce, v níž se slavily křtiny, a klepáním na okno a vyděšeným chováním dal hospodáři najevo, že se venku děje něco nekalého. Hospodář vyběhl s brokovnicí ven a jakmile zmerčil Medvěda, chutě naňho vypálil. Ten ovšem už byl rovněž na úprku, pádž taky nebyl nejblbější, a tak schytal jen pár broků do kožichu, ale i to mu stačilo na to, aby nechal Čápa navždy na pokoji.
A jaký poučení, Rataj z toho plyne? Z tebe bych to asi tak honem nedostal, tak ti to povím sám:
a) Moudrej tvor se dokáže vysekat z každýho maléru.
b) Skoro každá situace se dá vyřešit pozitivně mnoha způsoby, když nezahodíš hned flintu do žita, a trochu zapojíš ty svý šedý buňky!“
Tož to tu dávám na obecnou vědomost, snad si z toho taky někdo něco veme.

238233

19.02.2011 12:31

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

rataj 78.?.?.?

Ten odkaz je velmi interessant, mně ovšem jako historika - amatéra tam nejvíc zaujalo to, že jsem na něm objevil, že "Kunda culture" vznikla v Evropě a existovala už tak pradávno. Zatím jsem se dle některých zdrojů domníval, že tato kultura vznikla až v Egyptě za vlády Tutanchamóna. Viz:
Map of early Neolithic cultures in Europe from approximately 7,000 to 8,000 years ago
Na: http://www.eupedia.com/europe/neolithic_europe_map.shtml
Holt člověk se furt učí, a na mnohé udiveně jenom čučí.

238299

19.02.2011 18:32

Revoluce, které nebyly

O lidské přetvářce a lidských hrách

rataj 78.?.?.?

Pod maskou klauna skrývá zhusta se i vážná tvář,
pod larvou člověka, nad nímž dav vidí skoro svatozář,
však někdy tají se jen hochštapler všemi mastmi mazaný a lhář,
jenž svádí lidi, by moh ty oklamané řádně oškubat,
neb dokonce i Zlému položit v oběť na oltář.
Každý nějakou tu hraje roli,
a většinou maskuje se, a to i vícekrát,
mnohý by třeba jinému pohlaví se zalíbil,
zlý pak druhého by ošulil, nebo dokonce zahubil.
Nejsou tu na světě jen tragédie,
jsou tu i různé frašky, komédie,
a často se i stává, že se to pěkně pomíchá,
a třeba z frašky vznikne strašná patálie.
A naopak zas z toho, co nejdřív tragické se zdá,
vyvine se k popukání švanda .
Kdyby to vždy jen tak platilo,
věru by se mi velmi líbilo.
Zatím je tomu, bohužel,
ponejvíc spíš tak nějak naopak.

238316

19.02.2011 23:42

Vivat Disent!

RE: Problem lezi v tom a v tom

rataj 78.?.?.?

Teď, když jsem se podíval na novinky.cz, upoutal mě článek "Velké sluneční erupce potrvají do příštího týdne" s fotkou Slunce,z něhož se vyvalují téměř z celého povrchu erupce. Slunce vypadá jaksi celé na povrchu roztřepené, či co, a abych pravdu řekl, vůbec se mi ten obrázek nelíbil. Myslím, že jsem četl, že i kterýsi význačný vědec měl velké pochybnosti o docela blízké budoucnosti naší životadárné hvězdy.Možná, že bychom se pak na ostatní věci dívali trochu z jiného hlediska.

238337

20.02.2011 11:45

Vivat Disent!

RE: až lidé

rataj 78.?.?.?

No, nedivme se příliš. Volby se opět kvapem blíží, je třeba shánět k tomu účelu sponzory, a na to by se asi dost obtížně dali použít peníze z fondů EU. Je nutno ještě něco doprivatizovat, a je jaksi nutno, aby se nově vzniklé instituce dostaly do těch správných přátelských rukou a aby taky drobet z toho káplo pro ty, kdo to tak šikovně zařídili, vždyť ani kuře zadarmo nehrabe ( kromě nějakých trotlů, ale výjimka potvrzuje pravidlo). Starostí už tak nad hlavu.
A vono to není asi nic tak lehkýho dobře porozumět tomu, co vlastně ti byrokrati z EU požadují, jistě tam mají spoustu podmínek, a ještě jestli je to psáno v english, to teprv je hrůza, vždyť v té řeči má mnoho slov 10-50 často protichůdnejch významů. A kde vzít na správný překlad tolik odborníků, u nichž je záruka, že to nezvorají? A k tomu ještě ty krátký požadovaný termíny.
A pak se k tomu přidají ještě takový zbytečný starosti, jako teď s doktorama, policajtama a hasičama, o důchodcích nemluvě. Co ti lidi vlastně pořád chtějí, což nevědí, že státní kasa je skoro prázdná, že jsme zadlužení až po uši, což má původ v celkové rozežranosti (holt někdo by chtěl pořád víc, dobrý bydlo ho pálí a furt remcá). Kde na to, lidi, mají vzít ti nahoře požadovaný prachy, což si myslíte, že kradou? Řeknu vám, nechtěl bych být za nic v jejich kůži. Zdravstvujtě!

238350

23.02.2011 18:37

Vivat Disent!

RE: až lidé

rataj 78.?.?.?

Tak se mi začíná zdát, že i u nás lidem začíná jaksi docházet trpělivost
a nechtějí se už smiřovat s tím,že se s nimi jedná jako s tupými ovcemi.
Viz třeba:
http://www.novinky.cz/finance/225960-dluznici-napa...
(Teda ne, že bych se zastával všech dlužníků, ale jak a podle jakých zákonů jsou u nás prováděny exekuce je vesměs hnus.),
nebo diskuzi k článku:"Většina lidí, kteří půjdou do penze od října, bude mít nižší důchody" na
http://www.novinky.cz/diskuse?id=228371&articleId=...

238517

24.02.2011 11:45

Vivat Disent!

Česko teď trápí mráz a smog,

rataj 78.?.?.?

a odnesou to jako vždy ti chudší,
což se jim hrubě nelíbí
a na to velmi nadávají.
Zatím tam někde, možná v Karibiku,
boháči, kteří z toho smogu zisky mají,
si na čisté, prosluněné pláži,
své zadky vyhřívají,
a diví se: Proč v Čechách tolik křiku,
což tamní lidé nevědí,
že každý si jen to zaslouží,
o co se, bez nějakých blbých skrupulí,
upřímně pere a ze všech svých sil snaží?

238551

Protože je tu i hodně dobře informovaných lidí, chci se zeptat, zda někdo neví, na jak dlouho byla podepsána smlouva o Federal Reserve Act, a v který den má vypršet její platnost. Zajímá mě to z toho důvodu, že jsem na
http://www.whatdoesitmean.com/cosmiccross.htm
četl:
„Fibonacci Numbers are also what underlie the Mesoamerican calendrical system developed by the ancient Mayans whose “long count” ends on December 21, 2012, and which is also the exact date that the privately owned European banking monolith known as the US Federal Reserve’s charter to print and control America’s “all seeing eye” currency expires. „
Byla by to asi podivná shoda, kdyby tomu tak bylo.Jinak by mě též zajímalo, co říkáte na Sorcha Faal Reports.

238603

27.02.2011 11:37

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: článok sa mi páči ale-

rataj 78.?.?.?

A co když to je všechno jinak? Podívejte se na můj příspěvek na:http://www.zvedavec.org/nazory_4237.htm
Tam jsem citoval z knihy J. Liny o údajném Pikeově plánu na 3 světové války. Stojí tam též:
„Postupně by bylo možné zvyšovat napětí mezi židovstvím a islámem do té míry, až by přerostlo ve válku, která by zahrnovala všechny mocnosti světa.
Jak jsem tam v dalších příspěvcích uvedl, Pike žádný takový konkrétní plán neměl, ale patrně takový plán publikoval Cardinal Caro y Rodriguez of Santiago, Chile (published The Mystery of Freemasonry Unveiled in 1925) už v r. 1925. Je zajímavé, jak to mohl v té době vědět, aniž by měl nějaké zásadní informace. Takže moc na nějaký poklidný „demokratický“ vývoj v islámských zemích nevěřím. Kromě toho si myslím, že tu jsou lidé zvyklí na tvrdou ruku, docela jinou disciplínu třeba k duchovním vůdcům a budou poslouchat záměry Alláhovy podle jejich výkladu.

238723

02.03.2011 20:42

Na Blízkém východě se budou znovu rozdávat karty

RE: Do toho temného středověku jim také trochu pomohli muslimové,

rataj 78.?.?.?

Chtěl bych se tě Rene, i jiných zeptat, co říkáte na informace, které uvádí v článku „Vandalové, Mavro Orbin a...“ Zdeněk Patrick na:
http://smit.wz.cz/,
kde cituje z díla Mavra Orbina „Království Slovanů“ mimo jiné: „Sclavi, Skýti (Skoti), Slovéni, Slovinci, Venedi, Anti, Verli (Berli, Eruli), Alani (Masageti), Chiri, Skiri, Sirbi, Rusi (Raseni) Dáci,Bastarmi Svedi, Fini, Vizigóti, Ostrogoti, Geti, Gepidé, Fraky, Markovani, Prusi, Vandali, Kvádi, Poloni, Bosni, Boemi, Burgundi, Slezi i Bugari. To vše jsou Veneti, či Geneti. Jiné slovanské rody sídlí při pobřeží Veletského moře (Veltik – Baltik): Pomořané, Uvilci, Rulané, Uvarvanové, Oboriti, Circipannové, Polabané, Uvagirijci, Lingejci, Redutové, Uvilinci, Kizinové (Eruli, Heruli, či Elueldijci, Lebuzané, Stodořani, Bricani (Britanci a Bretoňci. Rozumějme Brataňci) a mnozí další, kteří vespolek byli národem Slovanů“.
Vandalové tedy podle benediktinského mnicha M. O. byli Slované a:
"Jako jediný národ ovládli Slované i Řím".
Podle:
http://www.istorijskabiblioteka.com/art:mavro-orbin
většinu materiálu pro Království Slovanů M. O. nasbíral v Itálii v Pesaru ve slavné knihovně urbinského vévody.
Na jedné straně Orbin nepřiměřeně chválí Slovany, na druhé straně to kompenzuje jeho sklon k pravdivému a autentickému vyprávění z minulosti, což je také jeden z ideálů humanistické historiografie. Na začátku Orbin popisuje Skandinávii, což byla dle víry mnoha středověkých historiků kolébka všech národů, včetně Slovanů. Jak fantastickými, tak i neoriginálními konstrukcemi se Orbin snažil hledal Slovany po celém světě a zjistit jejich původ v dávné minulosti. Rozhodně mnoho výše uvedených národů (kmenů) mezi Slovany nepatří.
Podle Orbinových slovy, on sbíral o slavných slovanských dějích údaje, rozptýlené v mnoha knihách. První část Orbin psal na základě nekritické literatury za pomoci etymologické spekulace. Mnoho zdrojů, které používal Orbin a které uvedl ve své práci,je však nyní nenávratně ztraceno, takže hodně informací, které by bylo možno vzájemně porovnat k posouzení objektivity a k objasnění našeho starověku chybí.
Jak víme, co se novým vládcům nehodí, je zničeno, přejinačeno, nebo jinak odsuzováno k zapomnění. Porovnejme třeba dnes, jak působí média na změnu názoru lidí o událostech za a po II.WW. Někteří mladí si mohou podle toho myslet, že Češi po válce byli horší, než Němci za říše.

238846

Copak nám to říkají ti komsomolci?
Že: „Západ lže o vzpouře v Libyi, jak v 2008 o válce v Gruzii.
Proamerické sdělovací prostředky „zatápí“ Kaddáfímu pro přerozdělení libyjských zásob ropy světovými naftovými barony.“
A jinde:“ Libyjská opozice ustavila přechodnou vládu, která se nachází v Bengazi. Tam čekají, až vzbouření obyvatelé hlavního města Tripolisu skončí s jeho režimem.Do čela přechodné vlády se postavil Mustafa Muhammed Abudal-Dželejl.Novinka o této „přechodné vládě v Bengazi“ mžikem se šíří našimi i světovými médii – bez jakéhokoliv prověření, jak obvykle. …
„Objevují se všetečná fakta: Složení „vlády“ není nikde uveřejněno: Program, jak se zdá, neexistuje. Přesná adresa vlády není nikomu známa. O jejím zasedání žádné informace.“
„…dle představitelů lidové rady Bengazi neexistuje shoda ve ve věci sestavení přechodné vlády. Zato vláda už má ustanoveného premiéra…Kým byl vybrán?Jako kdyby byla provedena tisková konference pro cizí žurnalisty, při níž, jak zvláštní, ti žurnalisté nepořídili žádnou fotografii.“
Jinde se komsomolci diví tomu, jak to, že nejsou fotografie těch čtvrtí, které byly údajně vybombardovány, a pak byly dobity povstalci, kde jsou fotky těch přeběhlých vojáků, jak to, že chybí záběry z pohřbů těch tisíců obětí, když na Východě jde tu o velmi významné společenské události, prostě myslí si, že nám naše západní média lžou, jak tiskne, a vůbec nepěkně hovoří o našem strýčku Samovi, který tak nezištně pomáhá všem potřebným na celém světě. Je mi z toho až k[bliji], jak někteří lidi dokážou lhát.

238863

08.03.2011 16:51

MF Dnes odhalila záškodníka ve vládních řadách

RE: Umělá „aféra“ navozující mylný dojem svobody

78.?.?.?

A jak to bylo po "sametu", poslechněte si od Ringo Čecha na:
http://www.youtube.com/watch?v=CtzQDantj6A&feature...

239091

14.04.2011 17:56

Potřebujeme nového Erharda

RE: Doporučuji knihu Záhady 17.11.

rataj 78.?.?.?

To jsem tedy nevěděl, že František Nevařil byl Štrougalovým poradcem, ale jeho úvahy se mi docela líbí. Pokud neznáte, doporučuji přečíst jeho článek „Demokracie nebo demokratura?“ na
http://tinyurl.com/6xcxjmn
Zde porovnává dnešní situaci s komunistickou érou. Nevím, co by nám dnes za daného stavu pomohlo napravit současný řád ne-řád tak, aby se změnil v řád pořádku pro většinu slušných občanů a umožňoval jim řádný život bez obav o budoucnost. Co říkáte na novou stranu ? – viz
http://www.obcanecz.cz/

241834

27.04.2011 18:24

Co je demokracie?

Jak demokracii někdo dokáže

rataj 78.?.?.?

pomluvit, člověk (soudný) by nedokázal ani uvěřit.
Ohromen jsem narazil na takovou definici:
„Democracy, which has become the Cure-all Mantra, quoted incessantly by all western politicians, is a LIE and a confidence-trick, that they and their puppet-masters are now trying to deceive the rest of the world with, and are using their economic and/or military-muscle and means to force other nations to adopt, so that their puppet-masters can use the politicians to help them to rip-off all the other nations too, just as they have done already to the vast majority of their own citizens.“
Bylo to na: http://jahtruth.co.uk/democra.htm
A taky se tam v článku „ TRUTH about the British Monarchy“ píše, že :
“The word British is Hebrew and it means "Covenant Man" or the "People of The Covenant", as it does also in the Welsh language.“ To je teda bomba!!!, pré Briti jsou Hebreji!!!
A tedy, že by se Britové měli řídit jedině božím zákonem, a ne zákony lidskými.
Ešče, že se tu najdou i rozumní lidičkové, kteří dokážou odlišit jakési blud od reálu.

242765

02.05.2011 22:14

Visí nad Evropou jaderná hrozba?

RE: asdf

rataj 78.?.?.?

U Íránu sice nedošlo k nejhoršímu, zato tu máme spoustu nových "obarvených revolucí" na Blízkém východě a v Africe, a především libyjský konflikt, a je fakt, že se Evropani do těch válek proti "terorismu a za demokracii" příliš nehrnou. Bylo by to dobré, kdyby to byla jen fáma, ale ve světě dnes je skoro všude neskutečný bordel, takže žádnou špinavost nelze bohužel vyloučit.
Kéž by se dobrotivý Bůh mohl nad námi smilovat, vždyť dobří lidé všude na zemi /alespoň si myslím/ ještě v nezanedbatelném počtu žijí.Osobně mám z těch nových zvěstí docela nepříjemný pocit.

243170

02.05.2011 22:53

Tak nám zabili Osamu, paní Millerová

RE: Jde to dobře

rataj 78.?.?.?

Jde to fakt dobře, tak nám ti USmarýnaboys vytvořili pro muslimy novýho svatýho, novýho mučedníka, kterýho by mohli uctívat a pro jeho památku čestně padnout v boji. Nebo se snad mejlím, mají vůbec mohamedáni nějaký svatý?
V každým případě tu máme krásný doklad vo tom, jak se dá dnes velice rychle s moderní audiovizuálnou technikou vytvořit legenda,
zatímco dřív to trvalo i několik staletí.

243174

03.05.2011 15:05

Visí nad Evropou jaderná hrozba?

RE: Visí nevisí.

rataj 78.?.?.?

O reakcích ve světě na Usamovu smrt lze se hodně dočíst na:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1382637/Osama-bin-Laden-killed-Pakistan-US-braces-fury-Arab-world.html
Někteří muslimové té smrti nevěří, chtějí si to ověřit vlastními zdroji, a pokud se potvrdí, že je to pravda, slibují odvetu zejména USA a pakistánské vládě.Z článku:
Haroun Mir, an analyst in the Afghan capital, warned today that 'Al Qaeda will continue' and, with the international fear of reprisals, security is being tightened across the world.
Tedy: "Haroun Mir, analytik v hlavním městě Afghánistánu, varoval dnes, že Al Qaeda bude pokračovat'( ve své nekalé činnosti) a v důsledku mezinárodního strachu z represálií, bezpečnost bude třeba utáhnout na celém světě."
Teda se máme zas na co, tak či onak, "těšit".

243254

08.06.2011 12:36

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

rataj 78.?.?.?

Znáte WEBsite http://armageddonconspiracy.co.uk/ ?
Je od The Illuminati's Secret Religion a na mnoha odkazech podrobně mluví o činnosti "pravých" illuminátů, kteří by dle jejich proklamace chtěli místo současných ne-řádů zavést nový spravedlivý řád, tzv meritokracii,
kde rozumná odměna bude poskytována lidem dle zásluhovosti. Stránky opravdu stojí za prostudování, jejich prezentované názory jsou velmi zajímavé.

245665

11.06.2011 13:11

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

rataj 78.?.?.?

Jen trochu pro informaci, o čem se na webu http://armageddonconspiracy.co.uk/ dočtete. V části "Master and Slave" se podle Heglova dialektického spisu vyvozuje, jak jsme se rozdělili na něco málo pánů a většinu otroků. Dále o matení významu NWO a OWO. Říká se tu, že když někteří top-politici mluví o Novém světovém řádu NWO, prakticky tím rozumí uvedení současného kapitalistického řádu do vrcholného stadia, kde by páni získali absolutní moc nad otroky, jedná se tedy o OWO ad absurdum. Illumináti zde tvrdí, že oproti tomu oni by chtěli opravdu jiný, nový spravedlivý NWO, kde už nebude pánů ani otroků. Citace z oddílu "Meritocracy":
“The Illuminati are meritocrats. Only meritocracy, not democracy, can deliver a world where there are neither masters nor slaves. Masters are
those who are able to control vastly more resources than others. Therefore, meritocracy advocates preventing anyone from acquiring excessive
resources. When the richest person in a nation is, say, just ten to twenty times wealthier than the poorest can the circumstances exist for
masters and slaves to vanish from society. In a capitalist democracy, the system devised by the Old World Order to allow them to hold the
people in their tyrannical grasp, the richest person can be worth a million times more than the poorest. In such a system, the winners take all.
The winners are the Old World Order, and the rest of us are losers, suckers, cowards and slaves. But we can change the system at any time.
After all, there are vastly more of us. What's stopping us? Do we have no dignity, no self-respect, no courage?”
Můj překlad: “Ilumináti jsou meritokraté. Jen meritokracie, ne demokracie, může vést k světu, kde nejsou ani páni ani otroci. Páni jsou ti, kdo jsou schopni ovládat nesmírně více zdrojů/prostředků, než jiní. Proto, meritokracie se zasazuje o zabránění komukoliv v získání nadměrných zdrojů. Když nejbohatší osoba v národě bude, řekněme, jen deset až dvacetkrát bohatší než ta nejchudší, mohou takové okolnosti existovat, že páni a otroci zmizí ze společnosti. V kapitalistické demokracii, systému vymyšleném starým světovým řádem OWO, aby dovolil udržet lidi v jejich tyranském pevném sevření, nejbohatší osoba může mít cenu milionkrát větší, než ta nejchudší. V takovém systému, vítězové berou vše. Vítězové jsou starý světový řád OWO, a my ostatní jsme prohrávající, zelenáči, zbabělci a otroci. Ale my můžeme měnit systém kdykoliv. Konec konců, tu je nás nesmírně více. Co brzdí nás? Nemáme žádnou důstojnost, žádnou sebeúctu, žádnou kuráž?“
Web podává hodně odlišný obraz o illuminátech, než je jinde prezentován.
Bývají zpravidla vykreslováni jako vrcholová skupina svobodných zednářů, jejichž cílem je vytvoření NWO, který by řídili, a ostatní lidi udržovali v naprosté podřízenosti a poslušnosti, tedy naprostý opak.
Illumináti zde tvrdí, že svobodní zedn...

Automaticky kráceno

245824

11.06.2011 13:15

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

rataj 78.?.?.?

Web podává hodně odlišný obraz o illuminátech, než je jinde prezentován.
Bývají zpravidla vykreslováni jako vrcholová skupina svobodných zednářů, jejichž cílem je vytvoření NWO, který by řídili, a ostatní lidi udržovali v naprosté podřízenosti a poslušnosti, tedy naprostý opak.
Illumináti zde tvrdí, že svobodní zednáři původně působili v zájmu všeho lidstva, ale postupem času se zvrhli ve hnutí, které hájí pouze zájmy elity, jejíž členové tvoří většinu jejich členů. Rovněž odmítají jakoukoliv spojitost s nechvalně známým Albertem Pike.
Illumináti se naopak přiznávají k tomu, že oni byli tou jiskrou, která zažehla francouzskou i ruskou revoluci při maximální nespokojenosti lidí s vládou . Zde vyvstává otázka:
Když se Illumináti tvář tak lidumilně, proč mohli připustit za zmíněných revolucí tak obrovské masakry lidí? Svou skutečnou identitu Illumináti neodhalí, protože prý mají mocné nepřátele na vrcholu OWO.
I v mnoha dalších věcech nemohu celkově s jejich názory souhlasit, i když k určitým problémům uvádějí mnoho zajímavých i pravdivých postřehů.
Krvavé revoluce uvedeného typu, kde nikdo není zcela jist životem, kdy umírá nejvíce těch tzv otroků, hodně panských slouhů a i dost pánů, si jistě žádný rozumný člověk nepřeje. Existují i jiné formy nátlaku na tzv elitu, které by byly schopny změnit k lepšímu stávající poměry. Třeba důsledné prosazení demokratických práv, skutečné demokracie, místo současné demokratůry – zavedení důsledné občanské kontroly politiků včetně jejich příjmů, stanovení jejich zodpovědnosti a jejich odvolatelnosti a postihů za přečiny, zrušení nespravedlivých zákonů, přísné trestání korupce, prospěšné by bylo i zrušení politických partají, atd.
Je zřejmé, že v dnešním světě existují i ve vyšších společenských vrstvách poměrně mocné skupiny, které si uvědomují, že svět je v krajně špatném stavu, hrozícím všeobecnou katastrofou, a uvažují o možnostech jeho nápravy. Otázka zní: Qui bono?
Bublinky hněvu lidí z mnohde až krajně nespravedlivého společenského řádu začínají
vystupovat k povrchu po celém světě, a zatím se nezdá, že by elita chtěla ze svých nároků slevit. Varování před důsledky jejich činů je dostatek, když jsou lidé zatlačeni zcela do kouta a mají opasek dotažený nadoraz, jsou schopni čehokoliv.

245825

11.06.2011 17:02

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

rataj 78.?.?.?

Bylo by to krásné, kdyby společnost byla řízena těmi, kteří by byli nejschopnější, měli největší zásluhy na jejím optimálním fungování, a nebyli sobečtí. Zatím jsou to jen hezké sny. Co nám asi tak zbývá? Sami se můžeme snažit o to, abychom jednali pokud možno čestně a spravedlivě, a oponovali křivdám a neřádům, ale pokud to nepochopí většina a nebude striktně požadovat nápravu, mnoho nesvedeme.
Vše záleží na tom, čím nebo kým se lidé nechají vést, nebo svést, zda se konečně probudí a vydají se cestou vzájemné součinnosti a spolupráce.
Jinak si Pánbůh/Universum opět povzdechne: „Zas jeden nezdařený experiment, a tolik jim bylo dáno šancí. No nic, zkusíme to znova, snad se to jednou konečně podaří. Není to však příliš odvážné, dát jim znovu svobodnou vůli?“

245830

12.06.2011 18:23

Izrael pánem na Středním východě

RE: Protokoly sionských mudrců jsou pravé!!!!

rataj 78.?.?.?

Souhlasím s vámi, že to, co je na zmiňovaném webu Illuminátů uváděno, slouží především k zamlžení jejich pravých úmyslů . Podobně jako K. Marx , stejně tak Illumináti podávají ostrou kritiku stávající společnosti, odpovídající mínění lidí, kteří ze současných poměrů neprofitují a nenechávají se zmást mainstreamovými médii. Například ostře kritizují vládnoucí rodinné klany,
které veškerou svou mocí prosazují do vedoucích funkcí i takové své potomky, jejichž inteligence jejich pravomoci naprosto neodpovídá. Nabízená alternativa NWO, která se může zdát mnohým v některých aspektech velmi atraktivní (meritokracie) a kritika současného řádu, která se jeví jako pravdivá (např. uvádějí spoustu konkrétních údajů o vedoucích osobnostech bank v USA,
jak obrovské odměny si při vlastních průšvizích přiznávají, jaké horentní částky z prostředků společností a poplatníků vynakládají na luxusní vybavení svých kanceláří, jaké částky se pohybují při lobbování poslanců a pod), jim dodávají věrohodnost. Naopak to, co uvádějí o iniciaci francouzské a ruské revoluce, které měly katastrofální důsledky, a to, že se zmiňují o tom, že někteří z cca 6000 jejich členů ve světě mají hodně veliké majetky, jakož i některé jiné aspekty NWO dle jejich představ, nám trochu lépe ukazují, o co jim ve skutečnosti jde.
Tedy jejich proklamované cíle jsou opakem toho, co skutečně chtějí, a to, co se od nich dozvídáme o zlořádech současné společnosti, bude asi většinou pravdivé. Čili pro lidi, kteří se o takovou problematiku blíže zajímají, mohou být informace z webu illuminátů při kritickém přístupu určitým přínosem, jiným to nedoporučuji.
Katastrofální na dnešní situaci je, a vlastně i v celé lidské historii, jak poměrně snadno lze lidi obelstít falešnou ideologií, zejména když je jim přislíbena zářná budoucnost. A to zejména dnes, když existují takové technické prostředky a manipulátoři mají k dispozici vyškolené top-specialisty na sociologii, průzkum veřejného mínění a mind-control.
Opravdu bych si nepřál, aby lidi byli svedeni k nepředloženým činům nějakými illumináty, Maytreou, nebo jinými takovými “spasiteli” lidstva, ale budoucnost nevidím moc růžově.
Ale “ člověk míní, a Pánbůh mění” – ono všechno vždycky nějak dopadne, a semtam se i chytrák přepočítá.
Dík pane Quido za vaše reakce, doufám, že si trochu rozumíme.

245879

15.06.2011 23:32

Pravici nebo levici

Doleva či doprava?

rataj 78.?.?.?

Občas se necháme táhnout nějakým mezkem doleva,
Pak, když nás tento málem shodí do propasti,
Důvěru dáváme jinému hovadu,
Jež pádí jenom doprava,
A smýčí nás zas k jiné strži.
Což už neumíme po svých kráčet klidně a bezpečně
Zlatou střední cestou,
Pěkně: levá –pravá, přímo a vyváženě?
Vždyť levá končetina bez pravé,
A naopak, mají vždy jen nepatrnou cenu.

246134

29.06.2011 18:13

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

RE: Všeho dočasu...

rataj 78.?.?.?

Zatím nevidím, že by se systém začal hroutit. Dosud si pánové nahoře hrají jakousi hru "we can all" a na mínění lidi s...u zvysoka. Na rozdíl od lidu jsou dobře organizovaní a mají jednotný cíl - zabezpečení tučného koryta na věčné časy. Zorganizovat obrovskou většinu lidí a sjednotit je pro cíl spravedlivější společnosti se mi jeví jako sisyfovský úkol. Kdyby Češi byli morálně na výši, neměli od začátku po r.1989 připustit páchání různých zlodějen a očividných právních křivd a jiných nestoudností - např. faktického tolerování lichvy, výprodeje národního majetku za babku, nehorázných prémií managerů ve státních podnicích, atd. Střední třída s vysokým zastoupením inteligence, která by měla mít o politice lepší přehled a mohla by lépe formulovat požadavky lidí a usilovat o jejich sjednocení pro nápravu věcí veřejných, až na poměrně málo čestných výjimek buď přímo s tzv elitou spolupracuje pro větší talíř čočovice, nebo se zdržuje stranou, jako by se jí ty lumpárny netýkaly. Bohužel se těžce mýlí. Změna je nesmírně těžká i s ohledem na stávající zahraniční vztahy, zahraniční vlastnictví většiny podniků a pod. Zde by mohla k úspěchu vést snad jedině mezinárodní spolupráce, ale jak jí dosáhnout? Závěrem se ptám, za koho vlastně lidé u kormidla dnes kopou? Výlučně pro sebe, pro EU, NOW, nebo pro cíle nějaké tajné společnosti, jejímiž jsou členy? Jak to vypadá, za zájmy ČR a všeho lidu těžko. Přitom slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
(Mefisto: “Co to je svědomí? Viděl to snad někdo?”)

247002

07.07.2011 17:48

Lichva a hyenismus banksterů povýšily do nové úrovně

RE: K pár připomínkám...

rataj 78.?.?.?

Je interesantní, co „Někdo???“ dokázal za pár let udělat se světem, jak poměrně zakrátko dokázal z prosperujících zemí země zadlužené až po uši, které jsou nuceny k tomu, aby rozprodávaly postupně vše, co je živí.
Citováno z:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=8647
„Ještě v roce 1977, dva roky po obnovení demokracie, činil řecký státní dluh jen 18 procent hrubého domácího produktu. V roce 1987 to již bylo 53 % HDP. V roce 1993 112 % HDP. A prognóza Evropské komise na rok 2011 hovoří o 135 procentech HDP, pokud Řecko nepůjde do sebe a nezačne tvrdě šetřit.“
Vývoj státního dluhu ČR:
Dle: http://www.financninoviny.cz/zpravy/statni-dluh-cr-loni-stoupl-na-1-344-bilionu-kc/579980
V r. 1993 činil státní dluh 158,8 mld. Kč, a v r. 2010 už 1344,1 mld. Kč, tj se zvýšil 8,464-krát.
Čím to?
Jedna z módních Fyziokratických téorií tvrdí, že za všechno může zvláštní druh parazitů, kterým se zvlášť dobře daří v podmínkách „demokracie“, kde jak je obecně známo, je naprostá svoboda a každý (skoro) tvor si může dovolit absolutně (skoro) všechno a tato čeleď této volnosti využívá tak říkajíc do mrtě. Její zvláštní pozornost je věnována státní kase, z níž hojné výdobytky neobyčejně posilují její potenci a její extrémní žravost, takže pak se soustřeďuje i na kasičky občanů 2.-3. ekonomické kategorie. O tom, jak čelit invazi parazitů, lze získat dostatek vyčerpávajících informací na Googlu.
Jiná postmoderní, super- pravicová globoliberální škola naopak uvádí, že na vině je podle ní lumpenproletariát (R.: tento termín uzmutý od Marxe poněkud zhovadile tato škola rozšířila na daleko širší rozsah námezdních pracujících), kterému se nechce pořádně pracovat, a tedy nevytváří pro občany 1. ekonomické kategorie, kteří, jak známo, jsou pilířem společnosti, dostatečně vysoké zisky, aby tito mohli trochu zvýšit pečlivě zvážený obolus, určený pro erární kasu.
Na rozdíl od občanů 1. kategorie, této naší elity, kteří prakticky neznají, co je to volný čas, neboť téměř stále ( někdy i v noci) dumají nad tím, jak zvýšit svoje zisky v zájmu celé společnosti, ten proletariát absolutně nechápe, že by měl podstatně přidat na svém výkonu a trochu se uskrovnit. Neboť nevezmou-li si příklad z pilných čínských pracujících, kteří za hrst rýže dokáží obětavě a nezištně pracovat pro své chlebodárce i 16 hodin denně, a kteří se spokojí s malou buňkou na přespání, tato teorie chmurně konstatuje, že naše civilizace to má spočítaný.
Jiných teorií existuje bezpočet, uvedl jsem jen ty dvě extrémně protichůdné. Blbé jest, že žádná z teorií neposkytuje nějaké obecně akceptovatelné řešení, jak se dostat s co nejmenším úsilím ze současných sr…k.

247511

28.07.2011 16:21

Ještě jednou masový vrah Breivik

RE: Bude třeba vyčkat na výsledky expertiz.

rataj 78.?.?.?

Z webové stránky
http://www.gilad.co.uk/writings/gilad-atzmon-was-the-massacre-in-norway-a-reaction-to-bds.html
se dozvídáme, že dva dny před masakrem vůdce mládežnického hnutí dělnické strany AUF Pedersen uvedl v Dagbladet, že „věří, že přišel čas pro více drastických opatření proti Izraeli, a (že on) chce, aby ministr zahraničí uvalil bojkot proti této zemi."
„AUF Mládežnické hnutí dělnické strany zaníceně podporovalo kampaň izraelského bojkotu“. Dále, že Gordon Duff napsal ve "Veterans Today", že " car bombing nese podpis nějaké zpravodajské agentury. Nikdo jiný se nezabývá s takovými věcmi."
„A vskutku to je potom vše pěkně jasné, že automobilová bomba takové velikosti, a operace tak sofistikovaná není přesně něco, co nějaký laik může dát dokupy s takovým zjevným klidem: to jistě by vyžadovalo nějakou odbornou znalost, a otázka zde je, kdo mohl poskytnout takovou znalost, a takové obrovské množství smrtících výbušnin?“
„I am not in a position at present to firmly point a finger at Israel, its agents, or its
„Nejsem v pozici nyní pevně ukázat prstem na Izrael, jeho agenty, nebo jeho
sayanim -- but assembling the information together, and considering all
sayaniny/dobrovolníky -- ale kompletace informací dohromady, a vzhledem
possibilities may suggest that Anders Behring Breivik might indeed, have been a
k všem možnostem, to může naznačovat, že Anders Behring Breivik mohl být vskutku
Sabbath Goy.“
nějaký sabatový Goy.“
„Plná fakta z norské tragédie jsou dosud neznámá, ale informace o ní by měla být průhledná a jasná nám všem: …o hrozných událostí o víkendu musí být
absolutně objasněny přesné důvody, kdo to byl, kdo šířil takovou nenávist a podporoval takový teror, a kvůli čemu.“(Zbožné přání autora článku, které asi bude stěží realizováno –pozn. R.)
Na webové stránce
http://www.redicecreations.com/article.php?id=16207
si lze přečíst článek
„Norway's Mass Killer Copied the Unabomber Word for Word - Ted Kaczynski Known
Victim of CIA Mind Control Experiments“
„Norský masový zabiják kopíroval Unabombera doslovně - Edu Kaczynského, známou oběť CIA pokusů pro kontrolu mysli“
Zde se ukazuje, že Breivikův tzv. manifesto byl z velké části plagiát – kopírovaný místy téměř doslova od známého amerického teroristy E. Kaczynského.

249328

01.08.2011 23:13

Breivik není superman

RE: Vy jste tu svoji uvahu napsal z duvodu,

rataj 78.?.?.?

Že by Norové měli obecně holubičí povahu, nelze zrovna tvrdit. Třeba na:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=16206
se v článku "Norway’s Hiddens History - "Aryan" Children Subjected to LSD Experiments, Sexual Abuse & Mass Rape"
dočteme, cituji:
"Norway’s powerful Justice Committee has ordered the government to compensate thousands of people, many of whom were locked up in lunatic asylums because they were the children of Norwegian mothers and German soldiers."
Norský výkonný justièní komitét nařídil vládě vyplatit odškodné tisícům lidí, z nichž mnozí byli zavřeni do blázincù, protože byli děti norských matek a německých vojákù.
R: Věřím, že se to Norům nelíbilo, když některé jejich dívky se spustily s okupanty, ale jakou vinu na tom měly ty děti?

249667

10.08.2011 17:36

Nemocný kapitalismus a co s ním

Moc a úskalí kapitalismu

rataj 78.?.?.?

"Početnější je druhá třída zahrnující jejich nejrůznější pomahače a lokaje (mají k dispozici politiky, manažery, nejrůznější "kněze" a mnichy, novináře, propagandisty, společenské "vědce", historiky a dokumentaristy, četné příslušníky "kulturní fronty", šéfy justice, policie a armád, dokonce i odborářské bossy atd.). S velkou rezervou ale ani jejich počet nebude globálně přesahovat 3 % ní podíl lidstva, spíše je nižší. Pokud na jejich domácnost budeme
počítat průměrně až se 4 členy, pak všichni tito vyvolení a privilegovaní dohromady představují nejvýše 12 % světové populace."
Sem je třeba zahrnout i velmi významnou skupinu některých špičkových vědců, kteří podobně jako doktor Faust jsou ochotni upsat svou duši třeba i peklu, aby získali granty a mohli se oddávat svému bádání, a z nichž někteří si možná ani neuvědomují, k čemu se propůjčují a do jakých rukou předávají výsledky svých výzkumů. Možná, že i někteří ti, kdo se angažují na vysloveně vojenských projektech (vývoj nových zbraní, vč. biologických, kosmických a klimatických, psychologické výzkumy k ovládání lidské mysli) se domnívají, že v podstatě slouží jen své vlasti. Další podstatnou lokajskou skupinou jsou mainstreamová média, která podle mého odhadu dokáží ovlivnit mínění cca 50% lidí.
A právě proto, že tato početně nepatrná „élita vyvolených“ má k dispozici velké množství nejtalentovanějších vědců a dovedných manipulátorů v oblasti zpravodajství a “kultury“, ovládá finance, národní ekonomiky, i armádní síly se super-zbraněmi, se jeví její moc jako téměř neporazitelná.
Vytvořila však takové podmínky, které mohou vést kromě rozvratu společnosti i k její destrukci. Obrovské sociální rozdíly, propadání stále více lidí pod hranici chudoby, vysoká nezaměstnanost i u mladých lidí, vzrůstající kriminalita, rozšiřování drogové závislosti, propagace kultu násilí, aj. vytvářejí podhoubí pro naprostou anarchii , jak je to nyní patrné v UK.

250404

19.08.2011 23:38

Britské nepokoje: gangsterství, rabování … vládnoucí elitou

A co na to Naomi Klein?

rataj 78.?.?.?

V článku "Shock Doctrine in Practice: The Connection Between Nighttime Robbery In the Streets and Daytime Robbery By Elites"
nakonec NK uvádí:
Because when you rob people of what little they have, in order to protect the interests of those who have more than anyone deserves, you should expect resistance—whether organized protests or spontaneous looting.
Dle mého překladu:
"Protože když oloupíte lidi o to málo, co mají, za účelem chránit zájmy těch, kdo mají víc, než si kdokoliv zaslouží, měli byste očekávat odpor - buď organizované protesty nebo spontánní rabování."
Článek viz na: http://www.alternet.org/story/152064/shock_doctrin...
Většina lidí, jimž je neustále a nesmyslně utahován opasek, už toho začínají mít dost, a myslí si, že by si konečně měli začít utahovat opasek ti druzí, kteří si "nahospodařili" absurdní majetky zajisté "bohulibou" činností. Rabování a loupení je normálním slušným lidem odporné, doplácí na ně většinou ti slušní.Přesto nahoře i dole ve společnosti se nacházejí menší skupiny, které se neštítí ničeho. Jinak je známo,že opasek se utahuje tak dlouho, až najednou praskne, a mohl by z toho být velký malér, hodně nepříjemný možná pro všechny.

251366

19.09.2011 18:39

Jak to bylo ve Varnsdorfu

RE: Vždyť je to tak trapně průhledné!

78.?.?.?

Obávám se, že mnozí ze současných politiků, kteří ještě nejsou zcela zkorumpovaní, si ani neuvědomují, k čemu nás vedou schvalováním špatných zákonů, které jsou formovány hlavně k okamžitému prospěchu tzv elity, a že by se zhrozili, kdyby si byli schopni představit, co z toho vzejde za pohromu, která nakonec zasáhne nemilosrdně i většinu z nich, a jejich blízké. Nějak nám, a to velmi rychle, mizí z politiky zbytky morálky. Určité síly mají zájem na vytvoření co největšího chaosu, aby z něho vytvořily svět podle svých staletých, postupně krok za krokem realizovaných představ – NWO, a nemálo lidí jim k tomu, možná jen nevědomě, napomáhá.

253670

05.10.2011 17:48

Kdo krade nejvíc?

RE: Cesky stat je v rozkladu

rataj 78.?.?.?

Je mi z toho až smutno, když vidím, co se s naším národem a státem děje.Co se to stalo s českou povahou, která tak dlouho odolávala nepříznivým cizím vlivům? Kdysi zdatný český lev jaksi vypelichal , zalezl do kouta a přenechal své dominium bez boje na pospas drzým vetřelcům a domácím hyenám, které si už málem dovolují zakousnout do jeho ocasu.
Nechápu, jak se mohlo stát, že tolik prohnaných lumpů, kteří se vyskytli na všech úrovních správy a kteří dokázali za 20 let téměř prošustrovat prakticky bez odporu národní dědictví , mohla v dnešní době zplodit i ta naše česká země.
Co se to stalo s tebou, kdysi tak velebenou českou zemí,
Jež údajně oplývalas mlékem a strdím,
Že nyní plodíš tolik plevelu a býlí?
As je to tím,
Že jsme tě jedy všelikými otrávili,
A odkaz svých předků účinně nehájili.

254562

05.10.2011 18:49

Tunelování

RE: Mam za to, ze toto je popis

rataj 78.?.?.?

Taky mám takový dojem, že Někdo, nebo Něco za nás vyřeší ty naše člověčí problémy, které se nám zdají neřešitelné. A možná pak se k sobě začneme všichni chovat (jestli k tomu bude čas), jak v jedné ruské novele, tuším o sedmi odsouzených.

254567

05.10.2011 22:30

Kdo krade nejvíc?

RE: Protektorát

rataj 78.?.?.?

Jak to bylo za 1. republiky? Co říkáte na články Jana Nepomuka Alberta Berwida Buquoye, jako
Tajuplný Grand Hotel Steiner a Francouzský protektorát ČSR,
a další,
o tomto místě schůzek politiků, špionů a různých prominentních osob, a jejich hrátkách s manželkami vlivných osobností a populárními herečkami, na
http://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/c/194754/Tajuplny-Grand-Hotel-Steiner-a-Francouzsky-protektorat-CSR.html
Může někdo potvrdit,do jaké míry tam uváděné údaje jsou pravdivé?

254591

08.10.2011 13:21

Kdo krade nejvíc?

RE: Protektorát

rataj 78.?.?.?

Děkuji Vám za vyjádření. Je skutečně obtížné zjistit pravdu o událostech, které se udály již tak poměrně dávno. Vždyť i o pravdivosti událostí, které se dějí v současnosti, a o nichž máme početná svědectví z druhé ruky – převážně z médií ( ovšem z diametrálně odlišných stanovisek) – se můžeme jen dohadovat a pracně si skládat pravděpodobný obraz na základě jakéhosi osobního rozboru informací o jednotlivých detailech děje, věrohodnosti, či jasných rozporů v líčení svědků, atd. Články p.Buquoye mně zaujaly proto, že podávají nelichotivý pohled na politické poměry za 1. republiky, naprosto odlišný od toho, jak se běžně předkládá. Jelikož i z jiných zdrojů se lze dozvědět o nekalých praktikách některých vedoucích českých politiků za 1. republiky, člověk se pak nemůže příliš divit třeba negativnímu postoji Slováků proti společnému státu, přesto, že vzhledem ke značné příbuznosti jazyka a k dlouhodobým společným kulturním a občanským stykům zde byly pro společný stát mnohé předpoklady. Osobně si myslím, že většina Slováků si je vědoma toho, že i většina běžných lidí v Čechách a na Moravě nikdy nějaké politické pikle, vedoucí k rozporům mezi našimi národy, neschvalovala, a přála si zachování společného státu se stejnými pravomocemi obou národů.

254798

19.10.2011 15:07

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

RE: Hra na zdrzovanou...

rataj 78.?.?.?

Moc jste mě svým příspěvkem potěšil.Pocházím od Brna a tak zírám, jací só ti brňáci kabrňáci.Už v 60. letech minulého století vynalezli termín "tunel", a dostali se tím až do slavné engliš Wikipédie, zas o nich ví celé svět. Só to kómáci, ti brňáci! Je vidět, že mají intuici, a je zřejmý, že u některýho z nich se projevuje i věštecký nadání. Kam se na ně hrabó Pražáci!

255531

19.10.2011 17:33

Okupuj Wall Street a „Americký podzim“: Jde o „barevnou revoluci“?

Kam směřuje OWS?

rataj 78.?.?.?

Dovolil jsem si přeložit kousek textu z:
http://www.infowars.com/ows-are-mindless-americans-falling-prey-to-the-new-revolution-business-and-its-collectivist-trap/
Jestli někde nepřesně, opravte mě.
Where it’s heading OWS
From its onset, many writers and pundits within the independent media and freedom movement threw their support behind OWS, with the sincere hope it

Od jeho počátku, mnoho spisovatelů a učenců v rámci nezávislých médií a hnutí za svobodu dávalo jejich podporu OWS (Occupy Wall Street) , s upřímnou nadějí, že je zaměřena
focused on the deeper, fundamental globalist issues- like restoring the Constitution, the need for smaller government, the creation and counterfeiting our
na hlubší, základní globální otázky, jako obnovení ústavy, potřeba menšího vládního řízení, tvorba a padělání naší
currency through the Federal Reserve System, causing the inflationary boom and bust cycles that have been periodically culling the world’s upwardly
měny Federálním rezervním systémem, což způsobuje inflační boom a cykly krachů, a což šlo pravidelně celosvětově a vzestupně na úkor
mobile working and middle classes. Instead, the focus of both protesters and media has drifted towards system actors like CEO’s, bankers and
mobilní dělnické a střední třídy. Místo toho, zaměření jak demonstrantů, tak i jejich médií se posunulo směrem k systému herců jako generální ředitelé, bankéři
politicians, rather than address the very system itself.
a politici, spíše než k řešení samotného systému.
Jinak se tu píše o tom, že v hnutí se ujal tzv "lidový telefon". Někdo zařve nějaké heslo, nebo výzvu a dav ho postupně opakuje. Ideální možnost, jak hnutí "uvést" na tu správnou kolej.Již jsem se tu znmiňoval o záměrech zednářů, kteří chtěli, aby lidé vyšli do ulic a pak další zařídí. Qui bono? Myslím, že je nám to jasné.
Lidé půjdou zas poslušně za krysařovou píšťalkou, která jim bude hrát líbivou melodii o krásné budoucnosti a ani si neuvědomí, že jsou vedeni do …

255545

24.10.2011 17:34

Další válečný zločin NATO v přímém přenosu

Jaké asi budou důsledky

rataj 78.?.?.?

Novinář Pepe Escobar z Asia Times se nad tím zamýšlí v článku: How the West won Libya
Jak západ vyhrál v Libyi,
z něhož cituji s překladem:
United States President Barack Obama said the death of Gaddafi means "we are seeing the strength of American leadership across the world".
Prezident Barack Obama řekl, že smrt Gaddafiho znamená " vidíme silnou moc amerického vedení na celém světě". ....
It was up to that majestic foreign policy strategist, US Vice President Joe Biden, to be starkly more enlightening than Obama; "In this case, America
To bylo tak úspěšné, že velkolepý zahraničně-politický stratég, americký viceprezident Joe Biden se z toho více poučil, než Obama, "V tomto případě Amerika
spent $2 billion and didn't lose a single life. This is more the prescription for how to deal with the world as we go forward than it has in the past."
utratila $2 miliardy a neztratila jediný život. Toto je další recept na to, jak jednat se světem, jak půjdeme kupředu, než tomu bylo v minulosti."
World, you have been warned; this is how the empire will deal with you from now on.
Světe, byls varován; toto je, jak impérium bude jednat s vámi nadále. ...
Listen to the barbaric whimpers
Poslechněte si barbarské brumlání
Welcome to the new Libya. Intolerant Islamist militias will turn the lives of Libyan women into a living hell. Hundreds of thousands of Sub-Saharan
Vítejte v nové Libyi. Nesnášenlivé muslimské milice budou měnit životy libyjských žen v živoucí peklo. Stovky tisíc sub-saharských
Africans - those who could not escape - will be ruthlessly persecuted. Libya's natural wealth will be plundered. That collection of anti-aircraft missiles
Afričanů - těch, co nemohli uniknout - budou nemilosrdně pronásledováni. Libyjské přírodní bohatství bude vyloupeno. Ta sbírka protiletadlových řízených střel,
appropriated by Islamists will be a supremely convincing reason for the "war on terror" in northern Africa to become eternal. There will be blood - civil
přivlastněných muslimy, bude svrchovaně přesvědčivý důvod pro to, aby "válka proti teroru" v severní Africe se stala věčnou. Tam bude krev - občanské
war blood, because Tripolitania will refuse to be ruled by backward Cyrenaica.
války krev, protože Tripolitania odmítne být znovu ovládána Cyrenaicou.
Článek viz na:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MJ22Ak03.html
Lidé, jako pan Vojta si asi myslí, že naopak Libye se teprve nyní stane svobodnou zemí, která jako u nás "pokvačí stále k lepším zítřkům",no, čas ukáže, co se stane pravdou.

255850

27.10.2011 00:01

Korporativismus není kapitalismus

Odkud možná vítr fouká

rataj 78.?.?.?

Několik citací v českém překladu z:
http://armageddonconspiracy.co.uk
„…Ilumináti neměli žádnou účast v této krizi, ale my jsme vždy pohlíželi na ni jako nevyhnutelnou. Když je nenasytnost nespoutaná, vzrůstají prudce její důsledky, následované nevyhnutelným zlomem. Krutost této krize je odrazem rozpoutané nenasytnosti na světě. Kolik super- bohatých bylo uvězněno pro demolování ekonomiky? Kolik jejich majetku bylo zadrženo? Pravda je, že síla starého světového řádu mohla by být rozbita navždy právě teď, jestliže by lidi demonstrovali dostatečnou vůli. Ale oni ji nemají a oni ji nebudou mít.
.....Nevidíme žádné známky rozšířené veřejné nespokojenosti, kterou potřebujeme k tomu, abychom udělali nějaký pokrok proti OWO (tj stávajícímu světovému řádu).
.....Ilumináti mohou zaútočit na starý světový řád jen tehdy, když lidi jsou vnímaví. Ilumináti byli schopni podnítit francouzskou revoluci jen
proto, že lidi byli již na ulicích, požadující spravedlnost. Žádné takové okolnosti neexistují nyní. Lidi jsou dobře a opravdově uklidnění.“ (1)
Dotazy:
…".Jste zaměření na vytvoření nového světového řádu?
Strohá odpověď je ano, ale ne takovým způsobem, jak naši nepřátelé tvrdí. My jsme osvoboditelé.
Osvoboditelé koho?
Lidské rasy. To je naše mise. Pro osvobození lidstva od …promiňte, tu se musím zastavit.
Promiňte mi, proč se musíte zastavit?
Já jsem byl v nebezpečí říci příliš mnoho. Obávám se, že nemůžu mluvit volně, s ohledem na povahu a ochranu tajemství Illuminatů, a moc našich nepřátel.
Jsou vaši nepřátelé lidi jako David Icke, odhalující vaši konspiraci?
My jsme spiklenci, ano, ale naše konspirace je úplně dobročinná. David Icke není odpůrce iluminátů. On říká mnoho věcí, se kterými my souhlasíme. Jeho problém je, že on správně neidentifikoval pravdivého nepřítele.
Icke dělá mnoho vnímavých pozorování, ale on chybně nazývá nepřítelem ilumináty a nový světový řád, a tak dále. Ve skutečnosti nepřítelem je starý světový řád - lidé, kteří ho měli na starosti od samého začátku. Oni nemají potřebu měnit cokoli, protože svět již tančí dle jejich nápěvu. Jejich tyranské dynastie kráčely světovým jevištěm po millennia. Poslední věc, kterou oni chtějí, je nějaký nový svět. Icke je pravdivý, když identifikuje královské rodiny, prezidenty, ministerské předsedy, bankéře, mediální magnáty, vrchní obchodní manažéry a tak dále jako nepřátele. On se mýlí, nazývajíc je ilumináty. My jsme skutečně lidé, kteří vedou nejdivočejší válku proti nepříteli, pokoušejíce se zastavit udušení lidské rasy k smrti." (pokr.)

256020

27.10.2011 00:05

Korporativismus není kapitalismus

Odkud možná vítr fouká (pokr.)

rataj 78.?.?.?

"My jsme poslední a jediná naděje pro lidstvo. Každý člověk, kdo oponuje novému světovému řádu, je oklamaný - spolykal podvody nepřítele - nebo je aktivně ve službě mocných, tj: starého světového řádu.“
Pozn.: (1) Dnes už to tak docela neplatí, masy se pod vedením Kohosi dávají do pohybu. Kam je asi povede?

256021

02.11.2011 19:42

Záhadná ruská duše

RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost.

rataj 78.?.?.?

Ke sporu pánů Luxora a Aristokrata
Z určitého hlediska máte oba pravdu. Je nesporné, že obsazení ČSSR „spřátelenými armádami“ v 68 byla pro většinu lidí v té době katastrofa, a zejména pro ty, kdo v těch prvních dnech pozbyli někoho blízkého, nebo těžce doplatili za to, že nadále veřejně zastávali „ kontrarevoluční názory“, vězením nebo ztrátou lepšího zaměstnání, a žili na hranici chudoby. To je jedno hledisko, které jsem tehdy plně zastával.
Z druhého hlediska je třeba uvážit, jak se na vzniklou situaci dívali tehdejší představitelé SSSR. Bezesporu museli být silně znepokojeni tím, jak se u nás po lednu 89 situace vyvíjí.
Od začátku jim muselo být zřejmé, že mnoha lidem, deroucím se na vrcholové pozice, se vůbec nejedná o nějaký „socialismus s lidskou tváří“, byla to pro ně jen škraboška, která jim sloužila pouze k maskování jejich pravého úmyslu, tj přechodu na 2. stranu tehdejšího světa, rozděleného na 2 tábory. Sám jsem to, jako pilný čtenář Literárních listů brzo pochopil, když jsem už v některém z prvních čísel četl fejeton, kde si autor dělal z p. Dubčeka vyloženou srandu a přirovnával ho k Hurvínkovi, a takové výpady proti tehdejším představitelům a socialistickému zřízení se neustále stupňovaly, bez ohledu na to, jak sověti na to též stále ostřeji reagovali..Odtržení ČSSR od socialistického tábora by přirozeně vedlo k jeho velkému oslabení, zejména s ohledem na geopolitické situování naší země.
Žádná velmoc na světě, která je hodna toho jména, a která získá určitou silnou pozici v nějakém území, se této pozice dobrovolně nevzdá, a zejména v tom případě, pokud by vyklizená pozice přešla k nepřátelské straně (tedy pokud jí na to stačí ještě síly, nebo když uváží, že by přitom její ztráty převýšily zisk). Nesmíme též zapomnět na to, že SSSR nezískal tuto pozici lehce. Připomeňme si, že při osvobozování naší vlasti od německé okupace padlo na 144 000 sovětských vojáků.
Dále je třeba uvážit i to, že u nás v r. 89 ještě bylo i dost lidí, kterým se protisocialistické výpady přestávaly líbit, i když si byli vědomi pravdivosti údajů o zločinech režimu zejména ve stalinském období, a bylo tu i velké množství lidí – straníků na výhodných postech, z nichž též někteří těžce doplatili na štvavé kampaně (tím se nechci zastávat lidí, kteří si pro hodně špatné činy tvrdý trest zasloužili). Hledisko těchto lidí na příchod vojsk bylo rovněž odlišné.

256486

02.11.2011 21:00

Záhadná ruská duše

RE: Každý člověk jinak vnímá skutečnost, dok.

rataj 78.?.?.?

Další hledisko je to, jak se na situaci dívali prostí vojáci, často mladí kluci bez větších zkušeností. Proškoleni, jak u nás na každém kroku číhá záškodník, unavení dlouhou cestou, nevyspalí, žíznící. Nedivme se proto, že některým luplo v hlavě a začali střílet třeba na někoho, kdo
prudce, na protest proti jejich příjezdu gestikuloval, kterému nerozuměli a který se snažil vlézt na jejich tank (tím nechci nijak omlouvat tyto zlé činy).
Další hledisko je, jak se díváme na tuto událost z historického stanoviska po čase. Nechávám na každém, ať si porovná, jaké kladné a záporné hodnoty měly pro nás sovětské područí a jaké máme za dnešního stavu, kdy jsme v područí někoho jiného.Jisté je, že se vždy dařilo některým lidem velmi dobře a některým i dosti, nebo velmi špatně. Jak to je ale pro většinu lidí?
Holt je to blbý, že jsme takový malý národ a navíc tak nesvorní, že na skutečnou samostatnost jsme se proto nemohli v moderní době zmoci.
A co dnešní Rusi? Myslím si, že většina jich má, a zejména mimo velká města, duši širokuju, charošuju a tělo morozuvzdornoje, jak se o tom třeba přesvědčili Evan McGregor a jeho kamarád při cestě na mašině kolem světa.Jestli se k tomu dostanete, podívejte se na něco optimistického:
http://www.csfd.cz/film/221727-ewan-mcgregor-na-masine-kolem-sveta/
A protože dnes máme den Památky zesnulých, vzpomeňme si s úctou i na všechny ty lidi, kteří padli v boji za lepší, spravedlivější svět, kde by člověk člověku mohl být spíše přítelem.

256493

27.11.2011 18:16

O strachu

RE: Robota, strach, odvaha, štěstí

rataj 78.?.?.?

U nás v ČR asi hromadný exodus z měst na venkov asi nehrozí. Podmínky na venkově se nám snaží Ělita z EU neustále “vylepšovat” tak, že zemědělci asi nebudou muset vůbec nic dělat, vždyť je přece možno vše si dovézt levně přes půl Evropy odjinud. Tu mi padl do oka jeden nadpis článku ze Sm Deníku z 19.11. 2011, když jsem s těmi novinami chtěl právě zatopit: “Unie chce, abychom pole nechali ležet ladem.” Jde o interwieu s novým ministrem Bendlem, u kterého, jak je teď zvykem, nebylo zemědělství nikdy jeho oborem. Zde se lze dozvědět, že EU navrhuje, aby se ladem každý rok nechalo sedm procent půdy a k tomu by se navíc mělo třicet procent půdy tak zvaně ozelenit. Když k tomu připočteme zemědělskou půdu, která byla vyjmuta např. pro výstavbu dálnic, supermarketů a solárních panelů, i půdu pro výrobu biopaliv, můžeme být spokojeni, že konečně se u nás skoncuje s přejídáním, určitě rapidně poklesne obezita. Nechápu proto Bendla, proč si stěžuje:”Evropa se nevydává správným směrem”, asi tomu moc nerozumí.Před časem mě upoutal další bonbónek z dílny EU. Říká se tam, že bychom se měli naučit jíst hmyz a to čím dříve, tím lépe (článek asi z Novinek jsem si bohužel nezapsal). Konečně nás někdo směruje ke super-zdravé výživě, jenom nechápu, co za hmyz bychom měli požírati u nás.
Máme tu sice hodně much, komárů a mšic, ale tito tvorečkové se mi pro nepatrnou hmotnost nezdají být přece jen příliš vhodnými. No přenechme to těm schopnějším chytrolínům z EU, ti nám určitě něco vhodnýho vymyslí (možná, že z toho bude zase nějakej dobrej job pro přesídlence na venkov). Tak nám NOW úspěšně pokračuje, kdo chvíli stál, už stojí opodál, a jenom čumí, jak se ten svět rychle mění.

257744

20.12.2011 22:46

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?

RE: Jaká symbolika? Čeká nás to všechny...

rataj 78.?.?.?

Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, jak říkávala babička naší paní Boženky. Jistě by si většina lidí přála, aby mohla milovat pro jejich činy své představitele, bohužel to však mnohým z některých vážných důvodů tak nějak nejde, možná, že cítí i něco opačného. Prostě tak to na světě chodí.
Dokonce se naopak stává i to, že lidi milují i své diktátory, jak to například vidíme dnes v Severní Korei.

259090

30.12.2011 10:21

Nebe pro nás, peklo pro jiné

RE: Velmi trefné, ale neúplné

rataj 78.?.?.?

Tak už tomu na světě je, že jedni věří v Boha, a druzí za svého boha pokládají Satana, jehož činy všemi otřásají a tudíž jsou pro každého daleko zřejmější, a mnohé úplně fascinují. Dobro naproti tomu mnozí nevnímají, nebo je odmítají vnímat, nebo je dokonce pokládají za naprostou hloupost. Pokud by Dobro zmizelo ze světa, asi by nám tu nezbylo nic jiného, než peklo. Zda člověk věří tomu, či onomu, nebo ničemu a nikomu, záleží pouze na něm, má přece svobodnou vůli, je však zajistě dobré, nevěří-li žádnému nesmyslu, který se mu k věření předkládá.

259834

17.02.2012 23:17

Kolaps současné civilizace

RE: Nesmysl

rataj 78.?.?.?

Zásoby všech surovin jsou nezbytně konečné, lidstvo jako celek si však počíná tak, jako kdyby měly být neomezené. Podle mého názoru v celkovém měřítku nedokážeme šetřit, většina lidí si přeje stále vyšší komfort, tzv trvale udržitelný rozvoj, nemluvě o extrémních nárocích mocipánů na energetickou suprspotřebu (např. letadla, jachty s vrtulníkem, motorovými čluny atd) a enormním mrhání zdroji ve válkách. Obrovské plýtvání se zdroji se projevuje ve zbytečném převážení zboží, které lze nahradit domácími produkty, ze vzdálených zemí, v nevyužitých obalech, u výrobků dlouhodobé spotřeby se záměrně sníženou životností a j. Podstatně vyšší a to obrovské nároky na zdroje má Čína, Indie a další velké státy. Zemědělské půdy poměrně drasticky ubývá (u nás např. pro výstavbu suprmarketů , velkoskladů a komunikací na kvalitní půdě), zčásti není hospodárně využívána. O práci na venkově není zájem, vesnice u nás i jinde ve světě se vylidňují, pole, louky a lesy zde zůstávají bez hospodářů. Přibývá též mimořádných nepříznivých událostí (povodně, nyní třeba nebývale drsná zima), které vyžadují pro nápravu škod, jež napáchají, nadměrnou spotřebu energie. Nadměrná přebytečná a nehospodárná výroba produkuje spoustu škodlivin a odpadu, jehož likvidace stojí též mnoho energie. Ale lidi na nějaké řeči o nutnosti šetření neslyší, a poukazují jen na plýtvání těch nahoře.
Je jisté, že bez přesvědčení lidí, a bez rozumných opatření k nápravě a zejména bez osobního příkladu vrchnosti, jak si utahovat opasek, se stav těžko změní. Ale zřejmě by změna ke skutečně ekonomickému nakládání se zdroji, vyžadovala i celkovou změnu lidského myšlení a politiky. Nedělám si o tom moc velké iluze. Bylo by krásné, kdyby otázku energie vyřešil nějaký geniální vynález, ale zatím si myslím, že je to jen zbožné přání, protože se ještě nic takového, co by bylo schopno vyrábět levnou energii z nějakých zdrojů, neobjevilo na veřejnosti, nebo že by to nějací zloduchové překazili?

263576

29.02.2012 11:50

Majstri peňazí: Pozadie globálnej dlhovej krízy

RE: Nerozumím

78.?.?.?

Překlad malého úryvku ze:
http://armageddonconspiracy.co.uk
"It is well that the people of the nation do not understand our banking system, for if they did, I believe there would be a revolution by tomorrow
Je dobře, že lidi národa nerozumějí našemu bankovnímu systému, protože kdyby tomu tak bylo, věřím, že bychom tu měli revoluci zítra ráno." -- Henry Ford
morning." -- Henry Ford
What is the single most important fact for you to grasp about the world? It is that whoever controls the money controls everything else. Therefore
Jaký je pro vás jediný nejdůležitější fakt k pochopení světa? Je to ten, že kdokoli ovládá peníze, ovládá všechno jiné. Proto
a political system such as dumbocracy that gives people the vote but gives them no money and no say over the private individuals, private
politický systém jako hlupákokracie, která dává lidem hlas, ale nedává jim žádné (?) peníze a nebude se vyjadřovat k fyzickým osobám, soukromým
banks and private corporations that control the money is never anything but the illusion of surrendering power to the people. The ancient
bankám a soukromým korporacím, které ovládají peníze, není nikdy nic jiného, než iluze odevzdání moci lidem. Odvěká
controlling elites remain the same as ever. As an act of psychological genius, they gave the people the pretence of power while they
vládnoucí elita zůstává stejná jako vždy. Jako jakýsi akt psychologického génia, oni dali lidem iluzi moci, zatímco si
maintained iron control of actual power. The only reason they agreed to dumbocracy was that they saw how it would deliver up a servile,
uchovali železnou kontrolu nad skutečnou mocí. Jediným důvodem,proč oni souhlasili s hlupákokracií, bylo, že pochopili, jak dodat jakousi iluzi servilnímu,
compliant, docile population who would delude themselves that they were "free" and in charge, hence would never revolt. Freedumb and
povolnému, poddajnému obyvatelstvu, které chce být klamáno, že jsou "svobodní" a a mají dozor (nad politikou), a aby se z toho důvodu nikdy nebouřili.

264206

02.03.2012 13:24

Ochotně a dobrovolně se vzdáváme svého soukromí

RE: Praxe

rataj 78.?.?.?

S lidmi je to vůbec těžký. Podle mého odhadu je v lidské společnosti cca 10% lidí, kteří mají rozumné názory, vědí trochu “vo čem ten svět je”, zajímají se podrobněji o věci veřejné, a z nich je cca méně než 5% lidí, kteří jsou schopni hledat a nalézt rozumný kompromis z nutně poněkud odlišných názorů.Zbytek se o veřejné problémy stará jen velmi povrchně, nebo vůbec, nebo má na věci naprosto nesmyslné názory. Všichni však mají volební právo. Je proto jasné, že ti druzí se dají snadno rozdělit, neboť skoro každý má jen ty své problémy za nejdůležitější, a dají se zmanipulovat líbivými volebními hesly o “svobodě”, “zářivé budoucnosti” a pod. Proto mnohde tzv demokracie je nahrazena jakousi
“dumbocracy“, jak tu kdosi uvedl, tj počesku hňupokracií. Lidi jako celek dle mého názoru potřebují být vedeni, ovšem takovými vůdčími osobnostmi, které by nestavěly svůj osobní prospěch nad zájem celé společnosti, a dokázaly zodpovědně řešit palčivé problémy dneška v delším časovém výhledu. Svět by pak jistě vypadal jinak. Jsem přesvědčen o tom, že by se takové osobnosti, i když je jich jako šafránu (stejně jako je to se špičkovými sportovci, umělci, architekty aj. talenty), v každém národě našly, ovšem to je proti zájmu většiny současných mocipánů, kteří se většinou starají hlavně o osobní zájmy a v řízení světa, k aspoň trochu uspokojivé budoucnosti pro každého, naprosto neuspěli. Tito pánové jsou tedy místo vůdců lidí, jejich svůdci a vedou je kamsi do …., zatím se jim to však obdivuhodně daří, hňupi mezi nimi se najdou stěží, mají špičkové vzdělání, hospodářskou a finanční moc, na všechno ty správné lidi a dokáží se vždy nakonec dokonale shodnout. Tak svět s nejschopnějšími vůdci zůstává zatím pouhou utopií, stejně jako je utopií, že by se lidi dokázali domluvit na jedné společné hlavní „hře“, i když jakási možnost tu je.
Asi je tent příspěvek tak nějak mimo mísu, tak záleží na editorovi jestli to pustí, snad by to mohlo někoho zajímat.

264485

03.03.2012 17:48

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Zajímavé

rataj 78.?.?.?

No, pane Vojto, jsou podnikatelé a "podnikatelé". Nepochybně jsou mezi nimi i lidé jakž takž svědomití, ale jak se i z médií dovídáme, je mezi nimi u nás i hodně těch, kteří se snaží získávat many nějakým podivným způsobem, tj z hlediska slušného člověka vyloženě podvodně. Kolik je třeba "firem", které se živí tím, že získanou velkou zakázku předají několika menším firmám, a přitom si za tuto "službu" ponechají, prakticky bez jakéhokoliv úsilí, třeba 10-15%? Kolik je "podnikatelů", živících se využíváním různých děr v zákonech - např. prakticky téměř povolenou lichvou? Kolik je těch, co získali prostředky k podnikání tak říkajíc za hubičku obratným vytunelováním dobře fungujících závodů bývalých státních podniků? Ono fakt došlo k výraznému PŘEROZDĚLOVÁNÍ, kdy každý u nějakého koryta si myslel, že státní kasa je bezedná, a že si proto může taky “trochu” pomoci. Je též fakt, že v dnešní době, kdy velká část ekonomiky a finančnictví je v cizích rukách, se poctivému podnikateli, který chce rozvíjet svou firmu a jedná slušně se svými zaměstnanci, nemusí s ohledem na globalizaci a obrovskou konkurenci dařit zvlášť dobře. Jsou však i tací, kteří si současnou krizi pochvalují a dovedou z ní těžit.
Velkým problémem je nebývalá mechanizace a automatizace hospodářství, která vede k masovému propouštění pracovníků. Co s nimi, co s lidmi nad 50 let, kteří většinou ztrácejí síly a nejsou již tak výkonní? Tento a mnoho dalších palčivých problémů nedokáže současný společenský system řešit, přestože jeho celková výkonnost je mnohonásobně vyšší. Kam se ztrácí z toho výsledný zisk? Všeho je dostatek až přebytek, a máme krizi, nejsou peníze na důchody, na školní vzdělání, pro hasiče a policii, na zdravotnictví, je třeba všechno zdražovat. Jak to dělali ti zatracení komunisti, kteří přece byli v souhrnu mnohem pitomější (neboť vyloučili z vedoucích funkcí ty nejschopnější, kteří odmítli rudou knížku), že takové problémy neměli a ještě vydržovali asi 200-tisícovou lidovou armádu a nechávali stavět přes 100 tisíc státních bytů ročně?
Další velký problem se stává ropa. Zde si myslím, že hlavním důvodem jejího nedostatku je to, že s ní neumíme šetřit. Osobně se domnívám, že ti komouši měli pravdu, když kladli důraz na velmi dobrou dopravní dostupnost všech mist veřejnou dopravou. Pro obyvatele (kromě firem a pod.) by byla vhodnější rozsáhlá síť půjčoven aut s vlastními kontrolními stanovišti pro ověření stavu. Ušetřilo by se hodně pohonných hmot, nebyly by nutné tak drahé investice do komunikací, parkovacích ploch a pod. Ovšem zase, co s lidmi z automobilového průmyslu, jak by se to vůbec líbilo lidem, jejichž největším miláčkem je automobil?

264558

03.03.2012 17:50

Vzpomínky na budoucnost, neboli jak umírá impérium

RE: Zajímavé

78.?.?.?

Problémů je nespočet, a faktem je, že bychom měli začít šetřit, tedy ti, kdo si zatím slušně žijí. A ti nahoře by nám měli jít příkladem a ukazovat jak na to, tak jak to dělal pan Baťa. V tom se s p. Vojtou docela shodnu, že to byla opravdu vyjímečná podnikatelská osobnost, kdo kromě rozvoje podniku myslel i na dobré podmínky svých zaměstnanců. Dnes žije na světě tolik chytrých až geniálních lidí, určitě tedy existuje možnost, že by takoví lidé dokázali navrhnout optimální řešení, jak z těchto průserů ven, ale můžou k tomu dostat šanci? Individualista to dokáže stěží, nebo že by se objevil nějaký nový Marx?....no, to snad raději ne!

264559

14.03.2012 23:15

Skončíme jako Řecko

RE: Proč nikdo nemluví o příčinách?

rataj 78.?.?.?

P. Vojta je tak moudrý, že jistě dokáže vysvětlit , jak je možné,že podle
http://www.novinky.cz/ekonomika/258342-jednim-z-nejvetsich-dluzniku-v-recku-je-chudy-pasacek-ovci.html
Jedním z největších dlužníků v Řecku je chudý pasáček ovcí
Dále cituji:
"Pětašedesátiletý Stelios Parasyris dluží státu bezmála 10,8 miliónu eur (asi 270 miliónů korun) poté, co před 17 lety získal přeplatek na daních za pomoci falšování dokumentů ve výši 30 miliónů drachem (asi 2,2 miliónu korun).
Parasyris nyní žije v chatrči na Krétě a stará se kromě stáda čítajícího 50 ovcí rovněž o svých pět potomků. Deníku Ethnos se svěřil, že své provinění zaplatil již třikrát, nicméně pokuty od státu společně s úroky za tuto dobu vyhnaly jeho dluh na astronomickou úroveň."
Pro mně je to vysoká magie, jak dluh a údajně třikrát zaplacený, narostl za 17 let 270/2,2 = 122,7-krát.
Dále si myslím, že pokud někdo z těch 270 milionů odpustí 50%, tak ještě nebude tak moc ztratný.
Myslím si, že zakrátko si nějaký záhadný "KDOSI" dokáže koupit celou Zemi, a daří se mu to obdivuhodně.

265250

28.03.2012 20:47

Další trestní oznámení na OS Zvědavec, tentokrát kvůli daním

RE: Moj pohlad

rataj 78.?.?.?

Obávám se, že pokud by byl zjištěn nějaký daňový únik u editora Z ( o čemž pochybuji), státní kase by to vůbec neprospělo.
Myslím si, že by policie měla konečně zaměřit pozornost na ty, co mají na svědomí skutečné vytunelování státní pokladny a obrovské zadlužení. Zvlášť by mě potěšilo, kdybych se též dozvěděl, kolik peněz se podařilo z takových vyložených zlodějských případů,
o kterých, byť i sporadicky , se dozvídáme i z mainstreamových médií, a které byly jaksi vyšetřovány, dostat
zpět státu. Chápu, že je to nesrovnatelně obtížnější prokázat zlodějny za miliardy, zvlášť když se to někdy dotýká i velmi vlivných osob, a někdy to může být proto i hodně nebezpečné , než soudně stíhat nějakého občánka, který “zapomněl” zaplatit nějakou pokutu v řádu deseti - sta korun, a je státní mocí přes exekuci (pozoruhodné slovo, v angličtině znamená i popravu) nucen zaplatit pokutu v řádu desetitisíců.
Jak to u nás vypadá, si začínají všímat i jinde:
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/263190-janouska-a-ceska-prolezleho-korupci-si-vsimaji-i-svetova-media.html
A jak vyšetřování nějaké takové kauzy pravděpodobně dopadne:
http://www.novinky.cz/domaci/263212-janousek-vyvazne-s-podminkou-a-bema-poslanci-nevydaji-mysli-si-bookmakeri.html
Na Z si nějaký článek přečtu občas. Ne se vším, co je zde v článcích a komentářích psáno, mohu souhlasit, některé příspěvky se mi zdají příliš drsné. Na druhé straně jinde na internetu, třeba na webu”novinky.cz”, bývají některé komenáře i mnohem drsnější.Myslím si, že k takovým postojům vychovává lidi dnešní doba, která je k některým dost krutá, i TV, bulvární časopisy a pod., ve kterých jsou hrubá slova, kriminální zločiny, loupeže a vraždy nejčastějšími náměty.
Lidé nejsou hloupé ovce, a proto oponují nezdravým jevům ve společnosti. Konec konců, aby nám někdo neužíral a možná nesežral celý společný bochník, musí záležet třeba i policii, i pro kterou se dnes jaksi nenachází dost prostředků.

266036

11.04.2012 20:35

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Tak bylo, nebo nebylo ?

rataj 78.?.?.?

Já se cejtím svobodnej, páč sem už poznal, že svoboda je poznaná nutnost.Túto ídeu nemám z vlastní hlavy, ale nevzpomenu si nýčko, gdo ju vymyslel. A všecinko, co se na tým božím světě vodehrává, se stává nutně, nebo gdyby temu tak nebylo, tak by se to ani nestalo.
A gdyš je všechno nutný, nevím, proč bych se tím mněl nějak súžit, nechávám to koňovi a tým navrchu, mají na to větčí hlavy a starají se vo nás dneska dobře, třeba včíl se zasazujú vo to vyššíma a ešče vyššíma daněma, abysme se moc nepřežírali, bo to néni vůbec zdraví a pěkný, abychom nevyzírali jak třeba ti někeří vykrmení amerikáni. A nezapomínajte taky na to, že dobrý bydlo lidi kazí a protivá tomu nečas a slota člověka posiluje, jak sme to viděli za komančů ve filmu vo člověkovi, kerýho zakaljali až do stali. Toš nesmúťte a trošku sa aspoň vobčas zaculte, pré je to zdraví.

266763

12.04.2012 13:55

2011: Lekce, ze kterých se lidstvo nepoučilo

Čas rozhodnutí

rataj 78.?.?.?

Také si myslím v souladu s autorem, že nakonec vládnoucí elity, nebo aspoň jejich racionální část, pochopí, že jediná vyhovující alternativa pro další rozumný chod světa je c) kardinální revoluční změna celého sociálního a ekonomického system, a dokáží ji prosadit. Alternativa a) by s největší pravděpodobností vedla k totálnímu rozvratu současné civilizace a ke stavu, kdy by si málokdo byl jist životem. Alternativa b) při dnešním stavu vojenské techniky by zase s největší pravděpodobností vedla k totální zkáze lidstva. Přitom, kdyby se celosvětově značně omezilo a postupně zrušilo zbrojení a veškeré tvůrčí síly lidstva, spojené s rozsáhlými vědeckými a technickými možnostmi, se využily pro optimální řešení nejožehavějších problemů, naše civilizace by měla šance pro další rozvoj. Svět je nyní na rozhraní. Žijeme ve velké době a záleží hlavně na globálních hráčích (konec konců jsou to taky jen smrtelní lidé), jak se rozhodnou. Nic přitom není jednoduché, vzhledem k rozháranému stavu současného světa a neochotě ke kompromisům, které jsou ale nezbytné.

266805

13.04.2012 18:46

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Díky za každý neoficiální, nevládní

rataj 78.?.?.?

První a nejdůležitější krok je vyčištění Augiášova chlíva, aby tu nebylo tolik smradu/ů a lépe se dýchalo. Pak by se i lépe uvažovalo, co dál. Ale je to úkol pro nějakého Herkula, nebo aspoň Hercule Poirota. Ovšem zase problém - kde takové osobnosti vzít?
Snad Pánbůh dá a my se jich možná dočkáme, buďme optimisty! [smích]

266890

15.04.2012 16:44

Všeho s mírou a všeho do času, říká sociolog Jan Keller

RE: Díky za každý neoficiální, nevládní

rataj 78.?.?.?

Chápu, že řešení situace, tj jakási všenáprava věcí lidských ve prospěch většiny ( aby tato byla spíše spokojena s řádem – někteří budou asi nespokojení vždycky), je za současného stavu světa, nesmírně obtížné a téměř nerealizovatelné. Proč tomu tak je? Asi proto, že si lidé, kteří mají obrovskou moc a opravdu vládnou světu, jaksi nepřejí vládu nějakého lidu a mají docela jiné plány na dokončení NWO . Na rozdíl od tzv obyčejných lidí mají i mimořádné vzdělání a mimořádné informace, a hlavně se dnes dokázali na svých plánech sjednotit (což nebylo vždycky, jak je třeba vidět na období Borgiů, kdy většina vladařů nemilosrdně bojovala mezi sebou navzájem). Promýšlejí své strategie už ve spolcích na univerzitách (př. Skull and Bones) a pokračují v tom na akcích jako bilderbergská setkání, na rekreačních schůzkách v Bohemian Grove, v některých zednářských lóžích, atd.Tito lidé skutečně získávají, co opravdu chtějí, a musí se jim přiznat, že pro to dělají hodně a vynakládají na to velké prostředky. Také už se na to chystali a zkoušeli to po staletí. Tak se jim podařila globalizace většiny světa, založení celosvětových institucí (např. Council on Foreign Relations, Rome Club, The Trilateral Commission, EU a j.), které ovládají. Cíle těchto lidí, kteří se považují za vyvolené k vládnutí, jsou obecně známé a ani se tím příliš netají. Tyto cíle jsou zaměřeny na získání absolutní kontroly nad lidmi a světem, a jeho řízení dle jejich plánů, které kolidují s představami tzv obyčejných lidí, kteří naopak mají jen velmi omezené nebo spíše žádné možnosti získat to, co chtějí. A ti chtějí především dobrou vládu, která vydává rozumné zákony, které neumožňují rozkrádání národního majetku, chrání občany proti nekalému jednání a zajišťují jim spravedlivé souzení sporů, atd.
Podle illuminátského webu http://armageddonconspiracy.co.uk jen 6000 lidí fakticky ovládá svět a vlastní obrovské bohatství za cenu většího či menšího podrobení (dnes hlavně ekonomického a finančního) ostatních – o těchto mluvčí zmíněných illuminátů říká, že jsou stoupenci starého světového řádu OWO, na rozdíl od těchto illuminátů, kteří si přejí vybudovat po svržení OWO skutečně nový světový řád, založený na zásluhovosti každého – meritokracii. Pro mnohé jistě lákavá myšlenka, ale uvážíme-li to, že tito illumináti se hlásí k tomu, že měli aktivní účast na francouzské, i ruské revoluci, které vyústily do krvavého teroru s miliony nevinných obětí,
a že si přisvojují za svého člena i Ignáce z loyoly, jim toto mnoho příznivců jistě nepřidá.
Cituji:
„The Jesuits were based on the organisation of the Illuminati, not the other way around. (Ignatius of Loyola, the founder of the Jesuits, was a member of the Illuminati, tasked with creating a Trojan horse of ostensibly o...

Automaticky kráceno

266975

25.04.2012 10:53

Velký restart

RE: Zrovínka dneska

rataj 78.?.?.?

Zatím to vyzerá neutěšeně. Většina lidí má 2 možnosti. Buď se nechat úplně zotročit hrstkou nějakých "vyvolených" (netvrdím, že jde jen o Židy, to si nárokují i mnozí jiní), nebo se konečně proti zvůli mocných celosvětově postavit a vytvořit nový řád, ne pro pány a otroky, ale pro rovnoprávné lidi. Dneska to bohužel vypadá na 1. alternativu, jelikož elita má v rukou převážnou většinu mocenských nástrojů a podporu a spolupráci velké části inteligence, kterou poměrně dobře platí, nebo mlčení převážného zbytku inteligence, která se obává proti aroganci silné moci vystoupit.
Myslím si, že k jejich škodě, protože by už poté, co by došlo k realizaci 1. alternativy, asi moc příležitostí k svobodnému projevu a životu vůbec, neměli. Ne, že by inteligentní lidé, kteří vystupují proti zlořádům současného světa a usilují o lepší svět, neexistovali. Jsou v celém světě, burcují veřejnost články a knihami, ale zdá se, že je jich nějak málo, a nedokáží se celosvětově spojit. Nějaké odtržení jednotlivé země od obecného matrixu v současném stádiu globalizace asi nemá žádnou naději na úspěch. Určitá naděje pro nápravu řádu je v tom, že se po celém světě stále víc lidí probouzí v důsledku utahování opasků až k mezi pevnosti z letargie a v určité míře se to týká i inteligence (např. u nás vidí, co elita zamýšlí udělat s vysokoškolským vzděláním ).

267763

14.05.2012 19:12

Ekvádor 2012

RE: Paní to

rataj 78.?.?.?

Naše technická civilizace je oproti primitivní kmenové civilizaci neskonale zranitelnější např. vůči účinkům extrémních přírodních sil. Představme si třeba, jak by se tyto velice rozdílné civilizace chovaly po gigantické sluneční erupci, která by vyvolala mimořádně silné magnetické bouře, jejichž vlivem by přestaly fungovat satelity a elektrické rozvodné sítě na velké části zeměkoule. V menším rozsahu se to již stalo například v roce 1989 v kanadské provincii Quebec, kde po sluneční erupci zůstalo bez dodávek elektrické energie na šest miliónů lidí a odborníci nás nyní upozorňují, že
sluneční aktivita, která probíhá v jedenáctiletých cyklech, vyvrcholí v roce 2013. Na obzoru jsou tak další extrémní výkyvy vesmírného počasí.
“Skvrny na Slunci jsou v poslední době častější a aktivnější a budou mít dopad na milióny lidí. Mohou způsobit ty největší a nejničivější sluneční bouře,” upozornil Matthew Penn z Národní sluneční observatoře v Arizoně (NSO).
Jak by se s takovou situací, dlouhodobě bez elektřiny, vyrovnávali lidé ve velkých městech?
Obdobně je na tom podstatně lépe primitivní civilizace např. v období velkého sucha, kdy její členové dokáží objevit nebo získat vodu způsoby, které jsou nám už cizí. Nebyli bychom pak my jim vděční za to, kdyby nás svým znalostem naučili?
A konečně jejich společenský řád je asi nyní mnohem lidštější, než ten náš současný. Neznají totiž mezi sebou ani příživníky, ani cizopasníky, ani vydřiduchy, ani nefachčenky. Ale přiznám se, že já sám si už těžko dokážu život bez současných technických vymožeností představit, ovšem záleží na zvyku, ti indiáni také nechtějí svůj život měnit.

268916

01.06.2012 15:03

Roste tlak pro válku s Íránem. Kongres dává „zelenou“

RE: Situace neni tak zoufala ,jak se zda,nas konec, jako lidstvo, mame na vybranou

rataj 78.?.?.?

Jenom se bojím, aby se ty hračky jako HAARP nevymkly těm vědátorům, kteří to ovládají, nějak z ruky, a nějakou chybičkou, nebo kybernetickým útokem, neobrátily svůj účinek proti nim a jejich pánům. Doufám, že to mají řádně spočítaný a zajištěný, byla by jistě “velká škoda” pro lidstvo, kdyby se jim stal nějaký malér.
Jinak pár dobrých informací pro zvědavce o některých neúspěšných předpovědích konce světa v posledním období:
1)Dle http://presscore.ca/2011/?p=4984 měl mayský kalendář končit správně už v r. 2011 pro chybné přepočty našich kalendářních systemů. Podle těchto kalkulací mayský kalendář ve skutečnosti končil 3. srpna 2011. Ale dle varování armádního specialisty – důstojníka Williama Millaye na Aljašce, které poslal své matce 1.11.2011,"Připravte se na konec světa", měl tento nastat 9.11.2011. Aljašský policejní důstojník U.S. Army byl dán do ochranné vazby po tomto varování matce o bezprostřední hrozbě.
2)Podle iluminátského webu http://armageddonconspiracy.co.uk a románu The Armageddon Conspiracy, napsaného na objednávku iluminátů Mike Hockneyem, v r. 2012 měl nějaký přísně tajný vojenský zpravodajský dokument spekulovat, že krádeže tří nejmocnějších symbolů západního světa - archy úmluvy, svatého grálu a kopí osudu - mohou znamenat zahájení starověké "Armagedon"- konspirace.
K těmto krádežím dle románu začalo docházet od 24.4. 2012 skupinou třiceti příslušníků U.S . Special Forces, kteří vykonávali odkaz svých otců, jež se na konci WW II zmocnili tajného nacistického dokumentu The Cainite Destiny.. Zároveň s tím začalo na zemi docházet k extrémním katastrofálním událostem. Konec světa měl pak nastat 30. dubna 2012, v den 67-ého výročí Hitlerovy smrti při tajemném obřadu, který se Hitlerovi nezdařil, protože se mu nepodařilo získat všechny pravé relikvie.
Bohudík, že se každý ďábelský plán, nebo předpověď, nedaří zatím realizovat. A možná, že zasáhnou včas i nějaké vyšší síly, než se někomu podaří náš svět zničit.

270106

Asi by na tom zábradlí a balkonu musely být po nešťastném dopadu nějaké stopy, především krevní, což při současném stavu kriminalistických metod není ani po delší době nic nesnadného k prokázání. A pravděpodobně i na schodech, atd, a někdo z místních si toho musel určitě všimnout. Na to nemusí být zván žádný Colombo, aby se zjistilo, jaká je skutečnost. Ovšem musí k tomu být vůle ouřadů. “Vyšší zájem” ale může být jiný. Kdyby chlapec mluvil zpočátku pravdu, a někdo ho donutil k falešné výpovědi, která se hodí i ouřadům, alespoň doufám, že by stát rodině zajistil utajené přestěhování a řádnou finanční satisfakci, protože v Břeclavi by to mohli mít těžké.

270114

03.06.2012 15:27

2% = 49 x nula nula NIC

RE: autor

rataj 78.?.?.?

Rozhodně není pravda, že o tom bohužel nikdo neví. Naopak si myslím, že o tom ví téměř každý inteligentnější člověk, který se trochu zajímá o ekonomii, vždyť článků a videí o tom je spousta i na internetu, a toto téma se neustále probírá dokola. Problém je známý mnoha lidem už po staletí,
a dnes ho chápou dokonce i nejbystřejší děti, jak je uvedeno v příspěvku č. 270148. Přirozeně do naprostých detailů ho znají jeho zpracovatelé, především nositel Rudého štítu a jeho potomci, kteří metodiku, jak získávat peníze a tím i moc z ničeho, postupně rozpracovali za vydatné pomoci zaplacených ekonomických vědátorů na takovou úroveň, že jí na 100% rozumí málokdo, což zpracovatelům umožňuje dostávat do pastí finanční krize nejen jednotlivce, ale i celé národy, jejichž někteří vládní činitelé jsou zkorumpovaní, nebo zastrašení, a někteří snad i dostatečně neinformovaní.
Historie nám bohužel ukazuje, že zatím všichni mocní lidé (nebo jejich potomci), kteří měli teoreticky možnost zjednat nápravu a takové magické kousky s penězi buď vůbec nepovolit (Abraham Lincoln), nebo jim nadále zabránit (JF Kennedy), byli rychle odstraněni ze scény.
Zatím se elita cítí pevně v kramflecích a nepociťuje nutkání vzdát se svých “zasloužených” privilégií, své moci, paláců, jachet, letadel, krásných ženských, atd, atd, ( konec konců vono by se to líbilo i velkému množství ostatních lidí, z nichž někteří jsou ochotni se i pro malý podíl na moci upsat
temným silám), i když se jim možná někdy zdají hodně děsivé sny, kdy se jim zdá o tom, co by se mohlo stát, kdyby se jim to nějak vymklo z rukou a lid se stále vice utahovanými opasky zdivočel. Přesto jsou stále připravení hrát i vabank, konec konců jsou na to zvyklí z kasin a je to tak vzrušující. Ale možná, že i mezi nimi se zase najde ještě někdo, a tak erudovaný a uznávaný, že se je podaří přemluvit k uzavření jakési nové spravedlivé společenské smlouvy s ostatními lidmi, a vznikne opravdový lidský nový světový řád bez krvavých zvratů.
A kdyby se tak nestalo, žádná sranda na tomto světě netrvá věčně, vždyť i té naší pořád krásné Zemi, zemi milované, astronomové předvídají konec za méně než 4 miliardy let, kdy se má Mléčná dráha srazit s galaxií Andromedou. V té době už však lidé na Zemi nepřežijí, protože rozpínající se Slunce udělá ze Země vyprahlý uhel.
Zatím však má lidstvo pořád velké a nebývalé možnosti, záleží na tom, jak je využije.

270199

06.01.2013 17:38

Klausova amnestie dává velkou logiku

RE: Jste naivní

rataj@mujmail.cz 78.?.?.?

"Evropa i Česko je v krizi, protože s tím většina lidí souhlasí. Protože chce aby to tak bylo."
De facto většina s tímto stavem vůbec nesouhlasí a nechce, aby tomu tak bylo, ale nic proti tomu nedělá. Jaké jsou k tomu důvody:
1. Strach – málokdo je ochoten riskovat možný tvrdý postih za nějaké účinnější vystoupení proti nepravostem, mnozí i proto, že sami mají máslo na hlavě.
2. Utahování opasků se děje velmi rafinovaně a tak, aby byla postižena vždy jen určitá skupina ( např. mladí zdraví lidé necítí potřebu se zasazovat za práva nemocných nebo důchodců). Co bych se o to staral?
3. Co tě nepálí, nehas! Nejlíp uděláš, když před nějakou nepravostí, která se tě bezprostředně netýká, strčíš hlavu do písku, jinak bys mohl špatně dopadnout.
4. Politika mi může být ukradená, nechme to koňovi.
5. Kdybych byl na jejich místě, asi bych se nechoval jinak, každý přece v první řadě myslí na sebe a svoji rodinu.
6. Když to říkají v televizi a v novinách, tak to musí být pravda.
7. Někteří si velmi těžko a velmi pozvolna (nebo toho nejsou vůbec schopni) přiznávají, že věřili falešným, velmi umně vytvořeným bůžkům a systémům, a jen obtížně se toho vzdávají.
Bohužel, čas probuzení lidstva, přes všechny průsery v minulosti, z kterých by se mělo poučit, ještě nenastal. Asi žijem v epoše kalijugy, jak tvrdí budhisté, nenažranost lidská začíná přesahovat všechny meze.
Bohudík, na druhé straně víme, že nic na světě netrvá věčně, po temné noci přichází jasný den, po bouři nastává klid a mír. Každý rozumný člověk by měl k tomu dle svých možností a schopností přispívat, trochu přece záleží i na každém z nás.
Kromě málo spolehlivých lidských sil, zde existují i obrovské síly, řekněme přírodní, které také mohou způsobit obrat.Pánbůh si asi už taky říká, když to s nimi nejde po dobrém, půjde to po zlém.
Vše se hladce nedaří podle plánů člověka a stále si myslím, že toho víme stále jen velmi málo přes obrovské pokroky věd. Co nám např. asi sdělují ty perfektní obrazce v obilí a na jiných podkladech?

281716

12.01.2013 13:33

A vy jste náčelník Papuánců?

Z historických análů

rataj 78.?.?.?

Edikt Jeho Veličenstva Despecta I. 1)
My, Despect I., ze své a vaší zvůle zvolený,
Dobrotivě stanovujem tyto zákony,
Jež každý povinen je ctíti
A jimi se vezdá říditi,
By nedostal se na scestí
A neupadl v Naši nemilost:
1. Jenom Nám nejvyšší pocty náleží,
A proto každé náměstí, každé nádraží,
I každá z ulic ta největší
Naše jméno bude na časy věčné nésti.
2. My nejvyšším jsme vaším velitelem
A proto dlužno je Nás poslouchati
Naprosto ve všem,
Neb jistě nejmoudřejší z lidí jsme.
3. Z milosti Naší svrchované
vám dovolujem,
byste desátek si ponechali
ze všeho, co jste vyrobili.
4. Pro ty z vás, kteří jsou Nám nejmilejší
A každé Naše přání plní
Dřív, než je vůbec vyslovíme,
Pak privilégium stanovujem zvláštní:
Ti mohou dvacátek si ponechati.
5. Kdo z nařízení Našeho nebude mít náležitý respekt,
Ten záhy pozná, jak dokáže s ním zatočiti Despect.
1) pozn.: Despect I. - mýtický král Lemúrie cca 60 tisíc let př. Kr.

282113

15.01.2013 12:07

Volební divadlo – první kolo

RE: Největší problém démonkracie.

rataj 78.?.?.?

Volba je vždycky těžká věc, zejména, když je třeba volit z těch, které si člověk sám nevybral a které osobně, nebo důkladněji nezná, což je zřejmě případ většiny lidí. Vím také, že i v takových případech, kdy je nám dost věcí známých, se často mýlíme. Chybná rozhodnutí jsou třeba vidět na vysokém počtu rozvodů.
Mýlit se je lidské, blbý na tom je, že někdy se může člověk zmýlit jen jednou. To třeba, když se splete v houbách, nebo když chybně vyhodnotí při jízdě dopravní situaci.
V životě volíme stále z několika možností, ale kolik z našich rozhodnutí je správných a jak jsme schopni je dodržet?
Nevěřím taky na to, že většina je chytřejší, než pár skutečně rozumných lidí, nebo i jedinec. Kolik lidí např. věřilo, že může létat něco těžšího než vzduch?
Proto i tzv svobodná volba většiny nemusí být správná.
Naopak většina lidí je rovněž poměrně snadno zmanipulovatelná, přičemž často nezáleží ani tak moc na výši IQ, čehož vládci za pomoci zkušených expertů a médií běžně využívají.
Ale nakonec vždy záleží na výslednici sil, kterou vytvoří celá společnost s různými váhami moci a důležitosti, nebo slabosti a manipulovatelnosti svých jednotlivých členů. Jedinci bez větší moci a důležitosti mají jen nepatrnou možnost cosi změnit, zejména, když se nedokáží v opravdu masivním množství dohodnout na jednotném stanovisku, aby prosadili nějakou větší změnu. Zatím je výslednice sil jak u nás, tak i jinde velice negativní, jak vidíme na státních dluzích i obecné zadluženosti. Lidé si zatím, až na nějaké výjimky – snad např. Švýcarsko, nedovedou prosadit, ani se sjednotit na podmínkách volby pokud možno nejlepších zástupců (stát a jeho představitelé musí hájit oprávněné zájmy všech občanů a nikoliv reprezentantů a zištné cíle nějaké jedné strany) a proto to na světě nevypadá moc růžově, spíš naopak.

282419

21.02.2013 12:31

Přední genetik: Lidská inteligence zvolna upadá

RE: vršek ledovce

rataj 78.?.?.?

A co takhle Aspartam, který se přidává do "skvělých" nealkoholických nápojů, žvýkaček i jiných poživatin?
Čtěte na:
http://www.osud.cz/co-je-aspartam
Někdy p. Mašek uvolňuje i velmi dobré informace.

285251

21.02.2013 12:51

Co po kapitalismu?

Co by bylo prospěšné

rataj 78.?.?.?

Tak zv. noví ilumináti mají zajímavé myšlenky na:
http://armageddonconspiracy.co.uk/The-New-World-Order
Například:
"The word 'Economy' is derived from 'house' and 'law', and meant originally only the wise and legitimate government of the house
Slovo' ekonomika' je odvozené od' domu' a' zákona', a znamená původně jen moudrou a legitimní vládu domu
for the common good of the whole family."
pro obecné dobro celé rodiny."
Nowadays, no conclusion is possible other than that the economy is for the good of the rich and powerful alone. That's why the banks - the main
V nynější době, žádný jiný závěr není možný, než že je ekonomika jen pro dobro bohatých a mocných pouze. Protože banky - hlavní
driver of the wealth of the Old World Order - are not under the control of the nation. How can the economy be left in the hands of entities that
ovladač bohatství starého světového řádu - nejsou pod kontrolou národa. Jak může ekonomika být zanechaná v rukou entit, které
have radically different priorities from the nation itself? Banks and their shareholders want to maximise their profits. They care nothing for
mají radikálně různé priority oproti samému národu? Banky a jejich podílníci chtějí maximalizovat jejich zisky. Oni se nestarají vůbec
economic stability and for helping the underprivileged of society. In the pursuit of profit, banks would not hesitate to undermine the nation's
o hospodářskou stabilitu a o nějakou pomoc nerovnoprávné společnosti. V honbě za ziskem, banky by neváhaly podkopat národní
economy. That is exactly what the present financial crisis is about, yet no one has demanded that banks, in the national interest, be brought
hospodářství. To je přesně to, o čem současná finanční krize je, přesto nikdo nepožadoval, aby banky v celostátním zájmu byly převedeny
under the control of the elected government.
pod kontrolu zvolené vlády.

285253

22.02.2013 16:00

Bolševický převrat (I)

Bolševický převrat

rataj 78.?.?.?

Velmi podobná fakta o převratu uvádí Jüri Lina ve své knize
"Under the Sign of the Scorpion"/Ve znamení Štíra a v dokumentárním filmu "In the Shadow of Hermes - The Secrets of Communism by Jüri Lina". Film s anglickými titulky lze spatřit na:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=19599%20-
nebo na:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oIuW-vNQsQI
Kniha v anglickém znění je rovněž přístupná na internetu.
Och, jaký zmatek to může vytvořit v mysli odchované Dějinami VKS(b).
Kéž by onému zas nějaký Velký kormidelník objasnil tu správnou jedinou cestu k zářné budoucnosti, při níž bohužel sem tam padají i třísky.

285311

Zpíváme si naši píseň přestarou,
False flag nám zase vlaje nad hlavou.
My se s ničím nesereme,
nakonec svět dobudeme.
Ať se to někomu líbí, či nelíbí,
my prosadíme svojí pevnou vůlí,
jak tento svět má vypadat,
i kdybychom o to měli vabank hrát.
Každý musí přece poznat sám,
kdo tu pán a kdo tu chám,
kdo předurčen je poroučet,
a kdo k tomu Vrchnost poslouchat.

295026

Káva pro Zvědavce

51

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 78 čtenářů částkou 17 954 korun, což je 51 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 4

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 6

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 3

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Velký reset, krátký distopický film s čs titulky11.01.21 23:11 Neurčeno 0

Síť Parler přestala existovat11.01.21 19:03 USA 5

Policisté v Německu protestují proti povinnému očkování proti COVID-1911.01.21 16:39 Německo 4

Další krůček k otroctví11.01.21 11:42 Česká republika 3

Jaroslav Turánek 1. díl: Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně09.01.21 17:58 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
21,55 Kč
Euro
26,10 Kč
Libra
29,44 Kč
Kanadský dolar
17,05 Kč
Australský dolar
16,69 Kč
Švýcarský frank
24,22 Kč
100 japonských jenů
20,81 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,76 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
29,35 Kč
1 unce (31,1g) zlata
40 242,18 Kč
1 unce stříbra
553,76 Kč
Bitcoin
747 059,38 Kč

Poslední aktualizace: 20.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?