Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 54 příspěveků, 1 jméno: abc.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

Nenahovárajme si, že všetky tieto média sú alternatívnymi. V skutočnosti jediným alternatívnym médiom je stránka Jehovových svedkov v 407 jazykoch, podporovaná dobrovoľnými darmi a hovoriaca o Novom svete spravodlivosti, ktorý zanedlho zriadi Boh Jehova na celej zemi. Všetky tzv. alternatívne stránky len viacmenej opisujú nespravodlivý stav na zemi, ale žiadna z nich neposkytuje reálne východisko. http://www.watchtower.org/

233205

27.11.2010 11:30

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

RE: No nazdar

abc 188.?.?.?

Nigel Farage to vysvetlil Barosovi aj Rompuoy v prejave: Prečo sa modlí pre skorý pád eura: http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=...
Ako by finančný Armagedon mal vyzerať podľa FEDu: Kolaps môže byť veľmi rýchly http://tvina.sk/index.php?program=3&video=2010

233219

30.11.2010 11:38

Diabol Kim? Alebo nie?

RE: Válka je válka

abc 188.?.?.?

O co tam vlastne jde, pane Vodníku? Ide tam o krmenie Molocha vojny,stačí si pozrieť pár minút od 22 minuty videa o zverstvách americkej politiky. http://video.google.com/videoplay?docid=-634118612... O to isté pôjde aj v Severnej Korei. V článku sa jednalo autorovi o to, aby pomocou sedliackeho rozumu nám vysvetlil "Vo co jde , vo co kráči".

233460

03.12.2010 10:35

Lidé, bděte!

Lidé bděte, měl sem vás rád...

abc 188.?.?.?

Úplný nie je len názov článku ale aj jeho obsah.Pre úplnosť by sme museli začať od Adama. Ale ľudia to neradi robia, aby neboli vnímaní ako fanatici. Preto tiež všetky analýzy zlýhavajú. Základným článkom reťaze, keby sme chceli ísť až k počiatku ovládnutia ľudstva je prvý PR spot, ktorý Satan vytvoril špeciálne pre Evu v záhrade Eden. Predstavte si krásnu záhradu Eden a Evu ako v živom vysielaní komunikuje s "Ocom lží" skrytým za hadom:

1. Mojžíšova 3:1–6) A had se prokázal být nejobezřetnější ze všech divokých polních zvířat, která Jehova Bůh udělal. Začal tedy ženě říkat: „Skutečně Bůh řekl, že nesmíte jíst z každého stromu zahrady?“ 2 Na to žena hadovi řekla: „Z ovoce stromů zahrady smíme jíst. 3 Ale o [jedení] z ovoce stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nebudete z něho jíst, ani se ho nedotknete, abyste nezemřeli.‘“ 4 Na to had řekl ženě: „Určitě nezemřete. 5 Bůh totiž ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, se vám zcela jistě otevřou oči a zcela jistě budete jako Bůh a budete znát dobré a špatné.“ 6 Žena tedy viděla, že strom je dobrý k jídlu a že je něčím toužebným pro oči, ano, strom byl žádoucí na pohled. Tak si začala brát z jeho ovoce a jedla je. Potom nějaké dala i svému manželovi, když [byl] s ní, a on je začal jíst.


Odvtedy je svet chytený a manipulovaný lžami, a nám nezostáva iné než "bdít"...Čo v praxi znamená si denno denne uvedomovať, že Satan má v moci tento svet i jeho prostriedky na šírenie informácií. K bdeniu nám pomáha poznanie posolstva Biblie a pomoc Božieho svätého ducha, ktorého dáva Stvoriteľ každému, kto ho uznáva za zvrchovaného vládcu a odmieta Satanovu konkurenčnú vládu.

233705

04.12.2010 06:50

Lidé, bděte!

RE: Lidé bděte, měl sem vás rád...

abc 188.?.?.?

Vždy keď chcú odporcovia pravdy napadnúť Bibliu odvolávajú sa na vyššiu kritiku textu. Nikdy sa nepozerajú na obsah posolstva, ale na detaily a preto im ako vždy zmysel textu uniká. Nestačí im Božie uistenie , že ON bude strážiť jej text a každému kto do nej niečo pridá, pridá rán a každému kto z nej ubere, ubere z podielu na živote, ktorý pripravuje celé dejiny ľudstva, ktoré sú mimochodom len pre poučenie nepoučiteľných...

Pokiaľ sleduje Biblia nejaký rodokmeň, tak je to jedine rodokmeň Mesiáša, aby bolo každému jasné, že aj prvý človek Adam a aj posledný človek Ježiš boli Boží synovia. Prví svojou neposlušnosťou voči Božím zákonom stratil právo žiť večne na zemi pre seba aj svojich potomkov , posledný ho svojou poslušnosťou pre bohabojné a poslušné ľudstvo vrátil. Tento výklad je právne dokonalý, lebo ukazuje, že aj Boh sa drží svojich zákonov. Napodiv Gojimi to pochopili, židia nie a preto ich Jehova zavrhol.Biblia nepripúšťa iné výklady len jeden, tým že sa vysvetľuje sama.Všetci jej prekladatelia túžili len po jednom, aby jej posolstvo mohol pochopiť aj chlapec za pluhom...

A už vonkoncom nie je pravda, že Boh je duálny. Boh a Satan sú dve odlišné postavy, osobnosti so svojim zámerom. To je možné poznať z obsahu celej Biblie. Pokiaľ vám robí problém jediný text z 1. Mojžišovej 3:22 "Teď je člověk jako jeden z nás" potom vedzte, že to hovoril Jehova minimálne Ježišovi v jeho predľudskej existencii, tak isto ako keď mu povedal podľa 1. Mojžišovej 1:28 "Urobme človeka na svoj obraz podľa našej podoby"...

Pokiaľ si myslíte, že sa z "duality" "vycancáme sami", tak ste na omyle, alebo v "hlubokém nedorozumění" s realitou, ktorú prežívama všetci. Len jedni ju chápu tak ako majú, a vy ste si vymysleli cestu, "která nikam nevede". Porovnajte prosím preto Božiu cestu s vašou cestou v kontexte 5. Mojžišovej 32:4,5 a vytriezvejte, česky "vystřízlivějte". Jedine tak se staneme "bdělími" lidé božskí...

5 Mojžíšova 32 : 4 Skála, dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý.  5 Jednali zhoubně ze své strany; nejsou jeho dětmi, je [to] jejich vlastní vada. Generace pokřivená a převrácená!

233731

04.12.2010 19:56

WikiLeaks – nastrčená organizace americké tajné služby

RE: Podezřelé

abc 188.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=hbAH6JJ9xHw&
http://afinabul.blog.cz/1012/julian-assange-vyhral...
Jak dlouho ešte? Až do príchodu Božieho kráľovstva.

233745

06.12.2010 09:01

Wikileaks = Asanace internetu

Všetko má len jeden cieľ,

abc 188.?.?.?

kto ho dekóduje prežije! Téza, antitéza, syntéza. Nič nové nevymyslia, len to,pred čím sme boli varovaní! Duchovný význam KRISTOVHO druhého príchodu pre tvorcov NWO zostane skrytý...Projekt Blue Beam - príchod NWO bude obrovská multimediálna show nevídaných rozmerov. Wikileaks je len príprava pre sputenie multimediálnej show. Knou hou. Ako to urobiť tak, aby ľudia bez viery, poverčiví a ľahkoverní sami chceli NWO?
http://www.youtube.com/watch?v=k6iboS2aQBw

Zjevení 16:13-16
13 A viděl jsem tři nečisté inspirované výroky, [které vypadaly] jako žáby, vycházet z tlamy draka a z tlamy divokého zvířete a z úst falešného proroka. 14 Jsou to ve skutečnosti výroky inspirované démony a provádějí znamení a vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždily k válce velikého dne Boha Všemohoucího. 15 „Pohleď, přicházím jako zloděj. Šťastný je ten, kdo zůstává bdělý a udržuje si své svrchní oděvy, aby nechodil nahý a aby se lidé nedívali na jeho hanebnost.“ 16 A shromáždily je na místo, které se hebrejsky nazývá Har-Magedon.

Matouš 24:3-5 3 Zatímco seděl na Olivové hoře, učedníci k němu soukromě přistoupili a řekli: „Pověz nám: Kdy to bude a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru systému věcí?“ 4 A Ježíš jim odpověděl a řekl: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nezavedl na scestí, 5 neboť mnozí přijdou na základě mého jména a řeknou: ‚Já jsem KRISTUS‘ a zavedou na scestí mnohé.

Matouš 24:23-31 23 Jestliže vám potom někdo řekne: ‚Pohleďte, zde je KRISTUS‘, nebo: ‚Tam!‘, nevěřte tomu. 24 Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci a budou dávat velká znamení a divy, aby zavedli na scestí, pokud možno, i vyvolené. 25 Pohleďte, varoval jsem vás předem. 26 Proto, jestliže vám lidé řeknou: ‚Pohleďte, je v pustině‘, nevycházejte; ‚Pohleďte, je ve vnitřních místnostech‘, nevěřte tomu. 27 Vždyť právě jako blesk vychází z východních končin a svítí až do západních končin, taková bude přítomnost Syna člověka. 28 Kdekoli je mrtvola, tam se shromáždí orli. 29 Ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce, a měsíc nedá své světlo, a hvězdy budou padat z nebe, a nebeské moci budou otřeseny. 30 A potom se na nebi objeví znamení Syna člověka a potom se budou všechny kmeny země bít v nářku a uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. 31 A vyšle své anděly se silným zvukem trubky, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes k jejich druhému nejzazšímu konci.

Zjevení 7:1-3 1 Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí na čtyřech rozích země a drží pevně čtyři zemské větry, aby nevál žádný vítr na zem ani na moře ani na žádný strom. 2 A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečeť živého ...

Automaticky kráceno

233773

06.12.2010 09:20

Wikileaks = Asanace internetu

...

abc 188.?.?.?

2 A viděl jsem jiného anděla, jak vystupuje od východu slunce a má pečeť živého Boha; a volal silným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři, 3 a říkal: „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nezapečetíme otroky našeho Boha na jejich čelech.“

Zjevení 7:9-17 9 Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. 10 A neustále volají silným hlasem a říkají: „Za záchranu [vděčíme] svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ 11 A všichni andělé stáli kolem trůnu a starších a čtyř živých tvorů a padli na tvář před trůnem a uctívali Boha 12 a řekli: „Amen! Požehnání a sláva a moudrost a díkůvzdání a čest a moc a síla [buď] našemu Bohu po celou věčnost. Amen.“ 13 A jeden ze starších mi odpověděl a řekl: „Kdo jsou ti, kdo jsou oblečeni v bílá roucha, a odkud přišli?“ 14 Ihned jsem mu tedy řekl: „Můj pane, ty to víš.“ A řekl mi: „To jsou ti, kdo vycházejí z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi. 15 Proto jsou před Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu; a Ten, který sedí na trůnu, rozprostře nad nimi svůj stan. 16 Nebudou již hladovět ani žíznit a nebude na ně bít slunce ani žádný sežehující žár, 17 protože Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh setře každou slzu z jejich očí.“

Wikileaks je podľa mňa asanácia internetu pre prípravu na použitie kybernetických zbraní hromadného zničenia duchovného zmýšľania ľudstva.
Tak ako ľudstvo bojuje pod tyranským jarmom elitných majstrov zotročenia viac a viac deň za dňom, priveľa "znamení" sa začína objavovať okolo nás, a my sa môžeme pýtať, čo bude ďalej ?Biblia tieto udalosti predpovedala, vysvetlila aj dala východisko. Kto jej ale uveri? Ježiš sa oprávnene spýtal: "Nájdem vôbec vieru v príchod Božieho kráľovstva na zemi?"

233774

06.12.2010 11:50

Wikileaks = Asanace internetu

Téza, antytéza, syntéza manipulácie kybernetickej vojny, zhrnutie

abc 188.?.?.?

Téza:Nikto nepochybuje o tom, že elity manipulujú ľudstvo strachom. Strachom z neslobody ideologickej, náboženskej, ekonomickej,finančnej,atď. Wikileaks asanuje prostredie Matrixu tak, aby aj poslední zo stáda, ktorí doteraz boli indiferentní boli spacifikovaní a manipulovateľní bez stopy odporu.
http://afinabul.blog.cz/1012/wikileaks-izraelu-asi...

Antitéza: Strach sa zväčší pod "false flag" hrozbou napadnutia Zeme inými civilizáciami,mimozemšťanmi, resp. kozmickými telesami ako napr. Nibiru.
http://www.mojevideo.sk/video/31df/nibiru_2012.htm...
http://www.cez-okno.net/clanok/chystana-kampan-o-h...
http://kremlik.blog.idnes.cz/c/157371/Mezivladni-p...
http://afinabul.blog.cz/1012/ostra-faze-kybernetic...

Syntéza: Zjednotenému ľudstvu pod falošnou vlajkou NWO podhodia falošného mesiáša podľa sionských protokolov.
http://www.cez-okno.net/clanok/ivo-wiesner/kdyz-se...
http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3290-svet-...

233787

07.12.2010 09:31

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

RE: Pěkně napsáno

abc 188.?.?.?

Pre úplnosť dodávam, že meno vládcu poznáme. Je ním Satan, Diabol v duchovnej ríši a na zemi okultné skupiny, ktoré sa podriaďujú jeho vedeniu. Pravdu neobkecáme, preto budem konkrétny. Zmenu vlády nad zemou o ktorej všetci cítime, že príde, opisuje Biblia úplne konkrétne. Veriaci na ňu čakajú už vyše 6000 rokov. Nádej na zmenu začína v Biblii prvým proroctvom v 1. Mojžišovej 3:15 a končí Zjavením 22:20. Preto sú tí, ktorí chcú zmenu vlády nad zemou vyzývaní k zmene osobosti. V Zjavení 22:11 čítame:"Kto si počína nespravodlivo, nech ďalej koná nespravodlivo a nečistý nech sa ďalej znečisťuje, ale spravodlivý nech radšej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje". Načo je dobrá taká zmena osobnosti, ktorú Biblia nazýva nová osobnosť? Čo vlastne predstavuje ? Aký dôvod máme na jej zmenu? V liste Efezským kresťanom 4:17-30 o nej apoštol Pavol napísal: 17 To říkám a vydávám o tom svědectví v Pánu proto, abyste již dále nechodili, právě jak chodí i národy v neužitečnosti své mysli, 18 přičemž jsou myšlenkově ve tmě a odcizeni životu, který patří Bohu, kvůli nevědomosti, jež je v nich, kvůli necitelnosti svého srdce. 19 Nechali za sebou všechen mravní smysl, oddali se nevázanému chování, aby chamtivě páchali kdejakou nečistotu. 20 Ale vy jste se neučili, že je KRISTUS takový, 21 pokud jste jej vskutku slyšeli a byli jím vyučováni, právě jako je pravda v Ježíšovi, 22 že byste měli odložit starou osobnost, která odpovídá vašemu dřívějšímu způsobu chování a která se kazí podle svých podvodných tužeb; 23 ale že byste měli být obnoveni v síle, která podněcuje vaši mysl, 24 a měli byste obléci novou osobnost, jež byla stvořena podle Boží vůle v pravé spravedlnosti a věrné oddanosti. 25 Proto nyní, když jste odložili faleš, mluvte každý z vás pravdu se svým bližním, protože jsme údy, které patří k sobě. 26 Zlobte se, a přece nehřešte; ať slunce nezapadne nad vaší podrážděnou náladou, 27 ani nedávejte místo Ďáblovi. 28 Zloděj ať již nekrade, ale spíše ať koná tvrdou práci a svýma rukama koná dobré dílo, aby měl co rozdávat někomu, [kdo je] v nouzi. 29 Ať z vašich úst nevychází žádné zkažené slovo, ale každé slovo, které je dobré k budování podle potřeby, aby předalo posluchačům to, co je příznivé. 30 Nezarmucujte také Božího svatého ducha, kterým jste byli zapečetěni pro den propuštění výkupným.
Takže podtrženo a sečteno a vyjádřeno slovy Ježíše u Matouše 39-41  a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka. 40 Potom budou dva muži na poli: jeden bude vzat s sebou a druhý zanechán; 41 dvě ženy budou mlít na ručním mlýnku: jedna bude vzata s sebou a druhá bude zanechána. 42 Zůstaňte proto bdělí, protože nevíte, který den váš Pán přijde.

Pokiaľ niekto chce byť vzat

233856

07.12.2010 09:39

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

RE: Pěkně napsáno

abc 188.?.?.?

Pokiaľ niekto chce byť vzatý do Nového sveta spravodlivosti, alebo inými slovami chce prežiť zmenu vlády nad zemou, musí takúto zmenu podstúpiť. Tá sa nedá obkecať. Ale výsledok stojí za to. Svet bez chorôb a smrti, s uspokojujúcou prácou v pozemskom raji, kde bezpečnosť a pokoj bude vyplývať so samotnej podstaty zmeny, ktorú musí urobiť každý ešte predtým ako sa zmena uskutoční. A verte mi, že veľa času na zmenu osobnosti nezostáva.

233857

07.12.2010 10:30

Wikileaks = Asanace internetu

RE: PIRÁTI VRACÍ ÚDER, VYTVOŘILI Z WIKILEAKS GLOBÁLNÍ SÍŤ

abc 188.?.?.?

Pán Oracle, cením si vašu úprimnosť, ale beštiu nestačí prekúknuť a ona zmizne sama. Beštiu, t.j. celosvetový politický podvodný systém tak ako funguje na základe umenia klamať ľudí stále novými ale nesplniteľnými sľubmi, má už každý zvedavec prekúknutý. Teraz sme všetci nechtiac vstupili do éry úniku informácií zasvätených wikimu a myslíte si že beštia sama zmizne? Veď ona je tá, ktorá celosvetovo využíva tieto informácie ako lakmusový papierik, aby sa pred naivnými očistila zverejňovaním obsahu informácií, ktoré dala do ruky Wikileaks. To, že beštia zmizne je asi taká naivná predstava ako si predstavoval Hurvínek vojnu. Je to skôr etický a právny problém pred ktorý sme postavení všetci "malí aj veľkí". Na ktorú stranu sa postavíme? Na stranu beštie, ktorá si nasadila ľudskú tvár? Alebo na stranu práva a spravodlivosti, ktorú dnes na zemi nepredstavujú poslední potomkovia hlavných kňazov egyptských, ale tí ktorých si vybral Jehova do vlády s Kristom, ktorá jediná má nielen záujem ale aj moc navždy odstrániť beštiu. Tu je výsledok vojny medzi kráľom novej zeme a jeho anjelským vojskom a vojskami beštie predestinovaný Zjavením 19 :17-20 17 Viděl jsem také anděla, jak stojí ve slunci, a zvolal silným hlasem a řekl všem ptákům, kteří létají středem nebe: „Pojďte sem, shromážděte se k velké Boží večeři, 18 abyste jedli masité části králů a masité části vojenských velitelů a masité části silných mužů a masité části koní i těch, kdo na nich sedí, a masité části všech, jak svobodných, tak otroků, a malých i velkých.“
19 A viděl jsem divoké zvíře a krále země a jejich vojska shromážděné, aby vedli válku s tím, který seděl na koni, a s jeho vojskem. 20 A divoké zvíře bylo chyceno a spolu s ním falešný prorok, který před ním prováděl znamení, jimiž zaváděl na scestí ty, kdo přijali označení divokého zvířete, a ty, kdo prokazují uctívání jeho obrazu. Ještě zaživa byli oba uvrženi do ohnivého jezera, které hoří sírou.

Je preto najvyšší čas sa zobudiť a začať venovať pozornosť pravému zdroju informácií o beštii Biblii.

Vysvetlivky: "divoké zvíře" - celosvetový politický systém, "falešný prorok" Anglo-Americký svetová mocnosť v réžií ktorého divoké zvíře núti ľudí k uctievaniu "obrazu zvířete" - OSN v podobe NWO, ako poslednej prekážky pred začiatkom vlády Božieho kráľovstva, "ohnivé jezero" symbol večného zničenia beštie

233861

07.12.2010 12:09

Čas se zrychluje, zintenzivňují se změny a ty opravdu podstatné se blíží

Michael Ruppert, už nemusí nikomu nič vysvetlovať o zmene...

abc 188.?.?.?

http://www.mustwatch.cz/film/collapse/

233868

21.12.2010 12:09

Nové čtení o židovském životě

Hadi, plemeno zmijí, ako uniknete súdu gehenny?

abc 188.?.?.?

tento výrok stále platí a vyslovil ho najväčší znalec židovskej polemiky Ježiš Kristus.

Po prečítaní Chomského interwievu je jasné, že ho nemôže pochopiť ten, kto nemá pri sebe prekladový slovník chazarského zmýšľania. Preto si dovoľujem pre tých, čo ho nemajú poslúžiť základnými informáciami. Chazarský slovník vydal poľský tlačiar Ioanes Daubmannus v roku 1961 a uverejnil v ňom súhrn prameňov o chazarskej otázke v jedinej forme schopnej obsiahnuť všetko pestrím čítaním, ktoré "tí s perom v náušnici, čo si robia z úst kalamár, hromadili a strácali po celé stáročia.“

500 výtlačkov prvého slovníka o Chazaroch zničila v roku 1692 inkvizícia. Zostal iba jeden, napustený jedom, a tak všetci bezbožní a vzdorovití, čo sa rozhodli čítať zakázanú knihu zomreli. „Čitateľ zomieral predovšetkým na deviatej strane pri slovách: Verbum caro factum est.“ (Slovo telom sa stalo)

Chazarský slovník je zložený z troch kníh. Nemá začiatok, stred, ani koniec. Postavy sa navzájom stretávajú, opúšťajú, milujú a zabíjajú striedavo v rôznych časových a duševných polohách. Ale predovšetkým, snívajú o sebe. Podobne ako Chomského polemika, sa chazarský slovník uzatvára pred svetom, pred zodpovednosťou voči čítajúcemu, ktorý by snáď hľadal paralely s realitou. Ach aká môže byť fikcia sugestívna. Ale čo ak...

Celá chazarina je na záver ošetrená dôvtipnými apendixami, takže bratia a sestry, keď ste už raz namočili svoju hlavu do Chomského zmýšľania, ste v tom. Skôr či neskôr vám bude jasné, že pravda v podaní chazarov je iba trik.

Je to model didaktickej hry. Podobne ako chazarský slovník v ktorom sa jednotlivé, rôzne rozmiestnené symboly spájajú so svojimi dvojicami pokrútenými, popretínanými a pouzlenými čiarami. Keď sa tento model rozstrihá na mnoho kúskov a rozdelí do troch skupín, symbol z jednej skupiny má svoj druhý koniec aj s kúskom odstrihnutej cesty možno až v tretej skupine. A keď tie tri skupiny začneme objavovať v takejto rozstrihanej podobe, vnímame oddelené symboly bez ohľadu na to, že sú odstrihnuté a odlúčené ako celok, pretože ten stratený koniec už poznáme z inej skupiny a sám sa objaví pred očami. Ak sa ešte neobjavil, nájdeme ho a zároveň si predstavíme aj ten prvý, už videný. Možno nie hneď... ale po prečítaní týchto chazarských výrokov určite.

„Každý z nás má svoju myšlienku pred sebou, ako keby viedol na remienku opicu na prechádzku. Keď čítaš, máš vždy dve takéto opice: jednu svoju a jednu cudziu...“

„Skutky v ľudskom živote sú ako jedlo a myšlienky a city korenie. Zle obíde ten, čo posolí čerešne, alebo octom poleje zákusok...“


"Rozdiel medzi dvoma áno môže byť väčší, ako medzi áno a nie.“

„Človeka treba oklamať prv, ako ti povie dobré ráno, potom je už neskoro.“

„Všetko, čo som zarobil a naučil sa, obrátilo sa na cengot lyžičky o zuby.“...

Automaticky kráceno

234634

21.12.2010 12:18

Nové čtení o židovském životě

Hadi, plemeno zmijí, ako uniknete súdu gehenny?

abc 188.?.?.?

„Chazari veria, že v najtemnejších hlbinách Kaspického mora istá ryba bez očí odratúva tak ako hodiny jediný presný čas vesmíru.“

„Nie iba jednotlivé životy, všetky budúce, aj minulé časy, všetky slepé ramená večnosti sú už tu, rozkúskované na drobučké hlty a rozdelené medzi ľudí a ich sny.“

„Čas teda nejestvuje tu. Priteká a vyšplechuje na svet odinakiaľ...“

„Čas patrí Satanovi. Má ho teda ako kľúče vo vrecku Nečistý, uvoľňuje ho podľa svojho nepochopiteľného rozvrhu a treba mu ho vziať. Lebo ak možno od Boha žiadať aj získať večnosť, potom to, čo je opakom večnosti – čas môžeme vziať iba Satanovi.“

Záver: "Nové čtení o židovskom životě" nie je nové pre znalca židovskej polemiky...

234635

21.12.2010 16:01

Genetické manipulácie – katastrofa genetického inžinierstva

GMO? Ide o boj o jedlo!

abc 188.?.?.?

Pozrite si videozáznamy z prednášky "Požehnání a kletba gentechniky" http://dolezite.sk/Vzbuddaaarr_134.html

234641

22.12.2010 10:05

Tentokrát na konec roku...

Mnich gruzínské pravoslavné církve vyjadřuje svůj názor...

abc 188.?.?.?

„Nový rok je svátek, který má své kořeny v několika pohanských svátcích, jež se slavily ve starověkém Římě. Svátek 1. ledna byl zasvěcen pohanskému bohu jménem Janus, jehož jméno je [v mnoha jazycích] základem pojmenování prvního kalendářního měsíce. Janus byl zobrazován se dvěma tvářemi na protilehlých stranách, což znamenalo, že se dívá jak do minulosti, tak do přítomnosti. Tvrdilo se, že kdo vítá první den tohoto měsíce vesele, se smíchem a v hojnosti, prožije celý rok šťastně a v pohodě. Touto pověrou se při novoročních oslavách řídí i mnozí naši krajané . . . Při některých pohanských svátcích lidé přinášeli oběti přímo nějaké modle. Některé z těchto svátků se vyznačovaly nechvalně známými nemravnými orgiemi a lidé se při nich dopouštěli cizoložství a smilstva. Jiné oslavy, například svátek na počest Januse, byly spojeny s výstřednostmi v jídle a pití, s opilstvím a nejrůznějšími druhy nečistoty. Jestliže si vzpomeneme, jak jsme my sami v minulosti slavili Nový rok, musíme si přiznat, že jsme se na této pohanské oslavě podíleli všichni.“ (Jeden gruzínský týdeník)

234694

24.01.2011 18:52

Bezradní západní profesoři: Nem tudom Magyarom

Ježišové výroky a skutky v Mat. 12:13-37 boli k realite najbližšie

abc 188.?.?.?

13 Potom řekl tomu člověku: „Natáhni ruku.“ A natáhl ji a byla opět zdravá jako druhá ruka. 14 Ale farizeové vyšli a radili se proti němu, aby ho zahubili. 15 Když [to] Ježíš poznal, odebral se odtud. Mnozí ho také následovali, a všechny je léčil, 16 ale přísně jim přikázal, aby ho nečinili zjevným; 17 aby se splnilo, co bylo řečeno prostřednictvím proroka Izajáše, který řekl:
18 „Pohleďte, můj sluha, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého má duše schválila! Vložím na něj svého ducha, a objasní národům, co je právo. 19 Nebude se přít ani nebude nahlas volat ani nikdo neuslyší jeho hlas na širokých cestách. 20 Žádný potlučený rákos nerozdrtí a neuhasí žádný doutnající lněný knot, dokud s úspěchem nevyšle právo. 21 Národy budou vskutku doufat v jeho jméno.“

22 Potom mu přinesli muže posedlého démony, slepého a němého; a vyléčil ho, takže němý mluvil a viděl. 23 Tu byly všechny zástupy prostě uneseny a začaly říkat: „Není to snad Syn Davidův?“ 24 Když to slyšeli farizeové, řekli: „Tento člověk nevyhání démony vyjma prostřednictvím Belzebuba, panovníka démonů.“ 25 Znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: „Každé království rozdělené samo proti sobě bývá zpustošeno a žádné město nebo dům rozdělený sám proti sobě neobstojí. 26 Stejně, jestliže Satan vyhání Satana, rozděluje se sám proti sobě; jak potom obstojí jeho království? 27 Nadto, jestliže vyháním démony prostřednictvím Belzebuba, prostřednictvím koho je vyhánějí vaši synové? Proto budou vašimi soudci. 28 Pokud však vyháním démony prostřednictvím Božího ducha, pak vás Boží království skutečně dostihlo. 29 Nebo jak může někdo vpadnout do domu silného muže a zmocnit se jeho movitostí, pokud nejdříve toho silného muže nespoutá? A potom vydrancuje jeho dům. 30 Kdo není na mé straně, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.
31 Proto vám říkám: Hřích a rouhání všeho druhu bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu nebude odpuštěno. 32 Kdokoli například mluví slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno; kdokoli však mluví proti svatému duchu, nebude mu to odpuštěno, nikoli, ani v tomto systému věcí, ani v budoucím.
33 Buď působíte, že je strom znamenitý a jeho ovoce znamenité, nebo působíte, že strom je prohnilý a jeho ovoce je prohnilé; strom se totiž pozná podle svého ovoce. 34 Potomstvo zmijí, jak můžete mluvit dobré věci, když jste ničemní? Vždyť z hojnosti srdce mluví ústa. 35 Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu dobré věci, zatímco ničemný člověk ze svého ničemného pokladu vynáší ničemné věci. 36 Povídám vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé pronesou, budou skládat účty v Soudném dnu; 37 podle svých slov totiž budeš prohlášen za spravedlivého a podle svých slov budeš odsouzen.“

236729

27.01.2011 21:45

Deprivanti všech zemí, spojte se! V Davosu!

Americký sen pre všetkých, ktorý sa nedostali do Davosu ...

abc 188.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k

236935

27.01.2011 22:04

Špatný jako Bush

RE: Clinton, Bush nebo Obama

abc 188.?.?.?

Život je zmena a na zmenu stačí jeden paragraf... http://www.youtube.com/watch?v=29TOnaeQcNg&feature... [bliji]

236936

29.01.2011 14:29

Zkáza a beznaděj

RE: zeptejte se česky

abc 188.?.?.?

prečo si ľudia vzájomne spôsobujeme tak mnoho utrpenia.
http://www.watchtower.org/b/20030501/article_01.ht...

237043

04.02.2011 11:35

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

abc 188.?.?.?

skončí podľa zmluvy uztavorenej FEDom a Vládou USA presne po 99 rokoch trvania tejto zmluvy. Zmluva o vydávaní dolárov bola uzatvorená na 99 rokov. Bola uzatvorená na vianoce roku 1913 a nadobudla platnosť v roku 1914, teda skončí na vianoce roku 2012. Ak sa mýlim opravte ma.

Ostatné veci o "duši" o "zákonoch príčiny a následku" bez Zákonodarcu...o tom, proč a jak funguje sebeorganizující se "inteligence prostoru" se určitě ještě leccos dozvíme... Niektorí to ale už vieme, že fantasmagórie o ktorých rád píšete,pretože je to váš koníček, sa jedného pekného dňa tiež skončia. Prajem pokojný deň všem, kdo službu druhým považují zasvoje poslanie a zmysel života. [chechtot]

237607

07.02.2011 19:19

Zvědavec a značka „politicky nekorektní“ podruhé

RE: Zvědavec a značka

abc 188.?.?.?

Současné záhlaví je všeříkající, laťka pro případné nové logo je hodně vysoko... Preto navrhujem "vševediace oko" nahradiť skupinou zvedavcov ako ohmatávajú rôzne časti slona. A samozrejme vymazať slogan "politicky nekorektný".

http://www.vosvetlelasky.sk/Slon%20a%20slepci.html [chechtot]

237755

13.02.2011 17:23

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

abc 188.?.?.?

Potešujúce je to, že "VCHP" bol demaskovaný a bude navždy odstránený. Nebyť Biblie sme "úplně v rejži"...

(Zjevení 3:9–10) Pohleď, dám ty ze Satanovy synagógy, kteří říkají, že jsou Židé, a přece nejsou, ale lžou — pohleď, přiměji je, aby přišli a vzdali poctu před tvýma nohama, a přiměji je, aby poznali, že jsem si tě zamiloval. 10 Protože jsi dodržel slovo o mé vytrvalosti, i já tě uchráním před hodinou zkoušky, která má přijít na celou obydlenou zemi, aby byli vyzkoušeni ti, kdo bydlí na zemi.

238018

17.02.2011 17:22

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

abc 188.?.?.?

Pán BN vyznávate kalibre. Môžete mi dať konkrétny kalibrovaný odkaz na aškenáziovcov,ako pôvodných židov /chazarov/, kde sa o nich píše v Biblii? Biblii rozumiem a viem, že zaznamenáva židovskú históriu do prvého st. n.l.. Chazarská turkitská šľachta prijala judaizmus v roku 861 n.l. v slávnej chazarskej polemike, ktoré náboženstvo je pre nich najlepšie. Tejto polemiky sa zúčastnili aj nám známi diplomati Cyril a Metod, ale s kresťanstvom neuspeli. V roku 863 sme ich tu už mali my a na našom území uspeli aj keď iba na krátku dobu do rozpadu Veľkomoravskej ríše. Chazarská šľachta /rozumej turkitská generalita/ sa objavila v Európe najskôr koncom 10 storočia, keď uprchli z Chazárie spoločne s Maďarmi pred Rusmi po porážke Svjatoslavom v roku 969, a neskôr boli ďalej vytláčaní Pečenehmi, Polovcami, Kumánnmi a inými mongolskými hordami a tak sa postupne presúvali na Ukrajinu, Poľska, Uhorska,Rakúska, Nemecka, Anglie,Irska, Ameriky a nakoniec Izraela. Dodnes prežíva torzo potomkov chazarov v Abcházii, Gruzii, Čečensku, Dagestane a okolitých stanoch. Ale prosím nezávadzajte nás na falošnú stopu a skalibrujte nám východných európskych chazarov takzvaných aškenázských židov podľa Biblie. Som na váš kaliber veľmi zvedavý.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatoslav_I.

238231

17.02.2011 20:15

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

abc 188.?.?.?

Ďakujem vám pán BP za odpoveď. Sám ste si odpovedal podľa najväčšieho kalibru Biblie./Genezis 10:3 / Chazari ako ste správne opísal sú Jafeti. A židia sefardi sú semiti. A na svete máme kolosálny podvod z chazarmi. Teraz si ešte vygooglujte svedecký článok jedného chazara aškenázyho, ktorý nájdete v pdf formáte pod názvom: Som obeťou sionistickej propagandy. A položte si otázku: Obeťou akej propagandy sú ľudia, keď nepoznajú Veľký chazarský podvod? Pre úplnosť, pôvod aškenázyovcov podľa wikipedie. http://cs.wikipedia.org/wiki/A%C5%A1ken%C3%A1zov%...

238236

18.02.2011 00:24

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

abc 188.?.?.?

CELÉ lidstvo pochází z první lidské dvojice, Adama a Evy. (1Mo 1:28; 3:20; 5:1, 2) Všichni lidé, kteří žili po potopě, a tedy i všechny rasy a národnosti, jež žijí na zemi dnes, jsou potomky Noemových tří synů a jejich manželek, kteří přežili celosvětovou potopu. Proto zpráva v 1. Mojžíšově uvádí po výčtu 70 potomků Noema tato slova: „Z nich se po potopě rozšířily národy na zemi.“ (1Mo 10:32)

Tabulka 70 rodin po potopě
(S jejich potomky nebo oblastmi, v nichž se usadili)
NOE

JAFET GOMER Kimmeriové, na S
Árijská jazyková větev: od Černého moře
Indoevropané (14 rodin) AŠKENAZ na JV od Černého moře
RIFAT Paflagoňané
TOGARMA Arméni
MAGOG
MADAI Médové, na J
od Kaspického moře
JAVAN Iónové, Řekové v jv. Evropě
ELIŠAH poblíž Řecka
TARŠIŠ předkové Španělů
v jz. Evropě
KITTIM Kypr
DODANIM (RODANIM) ostrov Rhodos
a Egejské ostrovy
TUBAL Tibareni, v Malé Asii
MEŠEK Frýgové z Malé Asie
TIRAS Tyrrhénové z ostrovů
Egejského moře a z jeho
pobřeží

CHAM Chamitská jazyková KUŠ Etiopové ve vých. Africe
větev: Afroasiaté a Arábii
(30 rodin) SEBA ve vých. Africe
CHAVILA v jz. Arábii
SABTA v již. Arábii
RAAMA v jz. Arábii
ŠEBA v jz. Arábii
DEDAN v Arábii
SABTEKA v již. Arábii nebo Etiopii
MICRAJIM Egypťané
LUDIM v sev. Africe
ANAMIM v Egyptě
LEHABIM Libyjci
NAFTUCHIM v sev. Egyptě
PATRUSIM v horním Egyptě
KASLUCHIM
FILIŠTÍNI pobřežní nížina
Palestiny
KAFTORIM Kréťané
PUT v sev. Africe
KANAÁN na Z od řeky Jordán
SIDON Sidonci (Féničané)
CHET Chetité
JEBUSEJEC kolem raného Jeruzaléma
AMOREJEC v Palestině
GIRGAŠEJEC na Z od řeky Jordán
CHIVIJEC střední Palestina
ARKOVEC na Z od pohoří Libanon
SINITA
ARVAĎAN ostrov u syrského pobřeží
...

Automaticky kráceno

238243

18.02.2011 00:30

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

abc 188.?.?.?

ARVAĎAN ostrov u syrského pobřeží
CEMARITA sev. fénické pobřeží
CHAMAŤAN na S od Palestiny

SEM Semitská jazyková ELAM na JV od Mezopotámie
větev: Asiaté (26 rodin) AŠŠUR Asyřané
ARPAKŠAD
ŠELA
EBER v Arábii a Mezopotámii
PELEG
JOKTAN Arabové
ALMODAD
ŠELEF
CHACARMAVET
JERACH
HADORAM
UZAL
DIKLA
OBAL
ABIMAEL
ŠEBA
OFIR
CHAVILA
JOBAB
LUD Lýdové z Malé Asie
ARAM Aramejci, Syřané
UC
CHUL poblíž Arménie
GETER
MAŠ syrskoarabská poušť nebo sev.
Mezopotámie
JAFET → EVROPA
SEM → ASIE
CHAM → AFRIKA
ARÁBIE

REPETICIO MATER STUDIORUM !

238246

19.02.2011 12:52

Mubarak padl. Co bude dál?

Za slobodu už zomrelo milióny ľudi

abc 188.?.?.?

a predsa nie sme slobodní. Prečo? Lebo ignorujeme stále jedinú smrť, ktorá nás oslobodila od otroctva hriechu a smrti, skutočnej neslobody. Tá obeť bola jediná a adekvátna tej, pre ktorú sme stratili slobodu žiť v dokonalosti, zdraví, dôstojnosti, spokojnosti a šťastí večného života v raji. Adam náš spoločný predok nás zapredal otroctvu, ktoré končí smrťou. Preto musel byť život za život. Dokonalý život za dokonalý život.Vykúpenie z otroctva hriechu z ktorého bude mať nakoniec úžitok celé vykúpené ľudstvo v slávnej slobode Božích detí. Ostatné je mlátenie prázdnej slamy a zbytočné obete. Násilím sa nič nevyrieši...

238301

21.02.2011 09:06

Mubarak padl. Co bude dál?

RE: Velký Chazarský Podvod = kořeny poloviny veškerého zla na Zemi

abc 188.?.?.?

V prvom rade pán BN, pre mňa je Biblia absolútnou autoritou čo sa týka 70 rodov, ktorými bola osídlená zem. Nikde som netvrdil že rod Aškenázi sú Chazari. Aškenázi sú Jafeti a Chazari takisto.Teda Chazari nie sú Semiti. To je jediné čo vyplýva z tabuľky 70 rodov.
Chazarskou manipuláciou vzniklo označenie tzv. nemeckých chazarov ako aškenázi. Vznikli aškenázski chazari. Tak ako sú maďarskí chazari, ale toto označenie sa neujalo. Chazari jednoducho milujú utajenie a niekoľko násobné krytie, ktoré im dáva slobodu v manipulovaní.
Druhou absolútnou istotou, ktorú poskytuje Biblia je presná chronológia, datovanie udalostí a života osôb v prúde času. Toto je pre väčšinu ľudí ešte väčší problém ako otázka krytia identity rôznymi označeniami a menami. Takže manipulovať z dlhšou dobou ako 6000 ročnými dejinami je absolútne scestné, zavádzajúce a treba ho považovať za snahu na zavádzanie. Jednoducho patrí do ríše fikcí, tak ako do nich patrí evolučné datovanie dejín. Sú to rozprávky, ktorým neverím.
Po tretie dôležité sú výsledky manipulácie, ktoré sú každému bádateľovi pravdivej histórie zrejmé "okrem" profesionálnych a platených manipulátorov z dejinami ľudstva, udalostí, osôb a ich mien. Zvedavcov neuspokoja vaše tvrdenia. Zopakujte si ešte raz, o čo sa jedná chazarom. Je toho plný internet, aj keď z neho vymazávajú všetko čo sa len vymazať dá o pravej identite chazarov.
http://glacier24.wordpress.com/2010/02/09/tisicile...
http://hucek.cz/l_kopecky/history/khazars.htm

238390

22.02.2011 12:07

Jen pár otázek, abyste se mohli velmi vážně a poctivě zamyslet

RE: Je to dobre vystizene ,ale ,ne ze strany tech,co chteji vladnout.

abc 188.?.?.?

Myslím, že ste obaja príliš pesimistickí. Veď po celej zemi existujú ľudia ktorí sa riadia kráľovským zákonom lásky " Čo chceš aby robili tebe, rob takisto druhým", oproti tomu negativistickému a egoistickému "Čo nechceš aby iní robili tebe, nerob ani ty im". Je to diametrálny rozdiel v chápani a uplatňovaní ľudských práv a slobôd, že? Asi ako "nebe a dudy"...

Takisto sú tu ľudia, ktorý to majú jasné, ako sa uplatňuje prvé a druhé Božie prikázanie, na ktorých je postavený celý Boží zákon, proroci a zmluvy. "Miluj svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše , celej svojej mysle a celej svojej sily a blížneho ako seba." Takto uplatňované Božie zákony, nemôžu viesť k takej deformácii správania ako opisuje článok a ku ktorému nás nútia "satanské elity".

Takistu sú tu ľudia, ktorí plne chápu čo obnáša láska k žene "eros", rodine "storge", priateľom "fília" a Bohu "agápe". Tak v čom je problém? Problém je len v tom, že ľudia hoci vedia čo majú robiť, to nerobia. Koho je to potom chyba? Okultných Elít, alebo je to naša vlastná chyba, lebo s podriaďujeme ich zvrhlému spôsobu života?

Ako to Boh nakoniec vyrieši? Dá stopku tým, ktorí sa nepolepšia, zakiaľ majú nato čas. Dáva im celosvetovú výstrahu. V prvom rade okultným elitám a takisto všetkým, ktorí sa i m p o d r i a ď u j ú. Keď dozreje čas nato aby zakročil, umožní žiť ďalej len tým, ktorí si vážia nielen svoju dostojnosť, ale aj dôstojnosť iných, ctia si svoju česť ale aj česť iných, presne podľa Božích noriem hore uvedených.

238439

08.03.2011 10:43

Americký tajný plán na vyzbrojení libyjských rebelů

Je to lego

abc 188.?.?.?

ktoré sa dá vyskladať ako súčasť geopolitickej strategickej hry o svetovládu. http://spravy.pravda.sk/kaddafiho-zoldnierov-dodav...

239072

09.03.2011 11:51

Americký tajný plán na vyzbrojení libyjských rebelů

Obhajovať záujmy "plutokracie" nie je ľahké...

abc 188.?.?.?

http://dolezite.sk/Hillary_Clintonova_prohravame_m...

239160

14.03.2011 08:31

Státní dluh - dokonalý systém

RE: Nejake vychodisko?

abc 188.?.?.?

reálne východisko dáva jedine Biblia, ale kto jej verí? Podľa proroctiev sa spoločnosť vedená okultnými silami zákonite musí dostať do bezvýchodiskového stavu o ktorom Biblia píše "ľudia budú omdlievať od strachu z očakávania z prichádzajúcich vecí, lebo nebeské vecí budú otrasené". /Satan a jeho démoni, ktorí ovládali zem budú odstránení/ Keby Boh neskrátil "veľké súženie" , /ktoré nám chystajú svetoví baksteri, masmediálni mágovia, a chazarská plutokracia, tým že nás jednotlivcov zotročili štátnym dlhom, zbavili energetickej a potravinovej bezpečnosti/, nebolo by zachránené "žiadne telo". - Matúš 24:21-31, Daniel 2:44

Svet predsa patrí Stvoriteľovi a on dá trvalý pobyt na tejto nádhernej zemi len tomu, kto ho uzná. Zem sa nebude už nikdy predávať. Zem bude spravodlivo rozdelená každému, kto bude chceť z nej urobiť celosvetový raj ako večné obydlie pre bohabojných ľudí.Božia vláda, ktorá odstráni Satanovu vládu to zabezpečí. Kto tomuto východisku uverí, ten sa bude nazývať šťastný.- Žalm 144:15, 1. Tim. 1:11-17

239446

20.03.2011 17:24

Vybombardovat Libyi. Čtvrté dějství celosvětového cirkusu

RE: Ptám se sám sebe...

abc 188.?.?.?

Pokiaľ je vaša otázka úprimná, tak vám odpoviem. Zastaviť to môže iba Stvoriteľ v Armagedone. Zaujímavé, že to okultným elitám stojacim za súčasným konfliktom nedochádza, že vedú svet do konfrontácie so Stvoriteľom zeme. Ich prvostupňový plán je ropa, ale ten ďalší je zjednotenie arabského sveta a vyprovokovanie do "džihádu" a následného celosvetového náboženského povstania. Myslia si, že keď dajú svoju moc OSN na odstránenie organizovaného náboženstva, tak budú mať vystaráno...ale sa veľmi mýlia. Bude to ich prvý a posledný akt OSN v NWO. Potom prídu na rad oni spolu s ich politickými a obchodnými nohsledmi. Scénar budúcich udalostí dal napísať nový vládca zeme Ježiš apoštolovi Jánovi na ostrove Patmos, kde bol vo vyhnanstve a on ho zapísal do Zjavenia Jána 17 kapitoly. Zrejme najväčší problém robí ľuďom Boží časový plán s Božím kráľovstvom. Nakoniec ľudia mali vždy problém pochopiť, kde sa v prúde času uskotočňovania Božieho večného predsavzatia nachádzajú. Po Armagedone dá Božia vláda s prežijúcimi zem do rajského stavu, prebehne vzkriesenie ľudí a obnova ľudstva k dokonalosti. Pre mnohých rozprávka, pre veriacich, ktorý svoju vieru postavili na faktoch realita. Poznáte nejaké iné, lepšie východisko? [smích]

239891

23.03.2011 13:37

Japonsko ve spárech HAARPyjí

Žijeme v posledních dnech?

abc 188.?.?.?

To je hlavná otázka a zmysel tohto článku. Keď Ježiš predpovedal posledné dni, nepovedal len: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí." (Matouš 24:7-8) Ale tiež: A tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec. .. neboť potom bude velké soužení, jaké nenastalo od počátku světa až dosud, ano jaké již nikdy nenastane. Vskutku kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebylo by zachráněno žádné tělo; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. - Matouš 24:14,20,21

Z hľadiska prežitia , je nutné pochopiť význam dobrej správy o kráľovstve, ktorá jediná dáva východisko. Tí, ktorí ovládajú joistik od H.A.R.P.yje ho nehľadajú, lebo sú opití a oslepení mocou. Cítia sa pánmi sveta. Ježiš im povedal : Co totiž prospěje člověku, jestliže získá celý svět, ale pozbude své duše? Nebo co dá člověk výměnou za svou duši? Vždyť je určeno, aby Syn člověka přišel ve slávě svého Otce se svými anděly, a pak odplatí každému podle jeho chování - Matouš 16:26,27

Zmysel je v prežití. To je cieľ proroctva, ktoré na úžitok ľudí žijúcich v posledných dňoch povedal Kristus. Chce sa vám prežiť? Ak áno, začnite úprimne študovať proroctvá Biblie. Jehova zabezpečí prežitie svojim verným. Urobil to počas svetovej potopy a urobí to aj v Armagedone. Prežijúci vytvoria na zemi raj. Preto súčasťou posledných dní je aj výber rozumných ľudí pre život v raji. DOKÁŽTE TO, že ste múdri na prežitie!

Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečený v bílá roucha; a v jejich rukou byly palmové ratolesti. A neustále volají silným hlasem a říkají: „Za záchranu [vděčíme] svému Bohu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“

A všichni andělé stáli kolem trůnu a starších a čtyř živých tvorů a padli na tvář před trůnem a uctívali Boha a řekli: „Amen! Požehnání a sláva a moudrost a díkůvzdání a čest a moc a síla [buď] našemu Bohu po celou věčnost. Amen.“

"A jeden ze starších mi odpověděl a řekl: „Kdo jsou ti, kdo jsou oblečeni v bílá roucha, a odkud přišli?“ Ihned jsem mu tedy řekl: „Můj pane, ty to víš.“ A řekl mi: „To jsou ti, kdo vycházejí z velkého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu; a Ten, který sedí na trůnu, rozprostře nad nimi svůj stan. Nebudou již hladovět ani žíznit a nebude na ně bít slunce ani žádný sežehující žár, protože Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh setře každou slzu z jejich očí.“ Zjevení 7:10-17 [smích]

240133

27.03.2011 10:23

Víme, co chceme?

Vieme, čo chceme.

abc 188.?.?.?

Základnou silou za stvorením a chodom vesmíru je účinná sila svätého ducha, ktorý použil Stvoriteľ pri jeho stvorení. Čo znamená použitie tejto sily, nám v praxi ukázal jeho Syn, keď bol na zemi. Učil ľudí ako majú žiť, uzdravoval ich a kriesil k životu. Žiť v prítomnosti jeho syna, bolo ukážkou toho, aký bude život v novom svete spravodlivosti, ktorý Boh chystá pre ľudí, ktorí milujú pravdu a spravodlivosť. Kto to však dokáže, uznať že objektívnu realitu čiže pravdu nikdy v plnej miere nespoznáme, hoci nám bude umožnené v nej žiť naveky? Ten kto si zvolil život v slobode Božích detí,zákonite už nemôže voliť nikoho z ľudí,ani žiaden z ľudských nedokonalých systémov vecí, nech by vyzeral sebalepšie. Každému totiž chýba spravodlivosť. Otčenáš vyjadruje v kocke, to čo chceme. [mrknutí jedním okem]

240487

01.04.2011 21:43

Organizovaný zločin jako základ geopolitiky nového světového řádu

To čo teraz vidíme, je pokusom o odštartovanie 3. svetovej vojny!

abc 188.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=KTTbh5J5jWM

240919

02.04.2011 06:12

Organizovaný zločin jako základ geopolitiky nového světového řádu

RE: To čo teraz vidíme, je pokusom o odštartovanie 3. svetovej vojny!

abc 188.?.?.?

http://spravy.pravda.sk/obama-zavlecie-europu-do-t...

Umením propagandy nie je to čo hlása, ale to čo dokáže zamlčať a tou je pravda. V prípade Líbie, to čo dokázal diktátor pre ľud svojej krajiny urobiť, o čom môže ľud Európy len snívať v socialnej a hospodárskej oblasti, pretože Líbia je považovaná za Švajčiarsko Afriky.

Tarpley v roku 2008 predpovovedal dnešný stav USS politiky.Zaviedol Obama Euópu do vojny? Odpoveď nech si dá kadý sám. Podľa médii masovej manipulácie sú všetci v Európe s tým spokojní, že vojská NATO prevzali vedenie vojny, lebo ešte nebola prenesená do Európy. Nikde nevidíme žiadne protesty. Asi sme všetci kvalitne zapráškovaní chemtrailovými ťažkými kovmi. Celý svet je ako jeden koncentrák.

Čo sa týka politicko náboženského konfliktu, ktorý bol odštartovaný, tí ktorí poznajú Bibliu vedia o čo sa jedná a k čomu to smeruje.Od vzbury v záhrade Eden existuje neľútostný duchovný boj na život a smrť medzi semenom hada a semenom Božej ženy.Semeno hada predstavujú okultné satanistické elity,ktoré sa snažia ovládnuť svet bez Boha. Hlavné semeno Božej ženy, Ježiš povedal, že im v tom bude zabránené v čase, keď si budú myslieť, že svoj cieľ dosiahli. Pretože duchovný vodca semena hada Satan vie,že bude zničený, chce aby aj ľudstvo Boh zničil v Armagedone, Božej vojne proti všetkým odporcom jeho zvrchovanosti.Do konfrontácie s Bohom manipuluje ľudí médiami masovej manipulácie a zneužíva na to falošné náboženstvá, klamlivé politické systémy a chamtivé globálne obchodné systémy.

V tejto situácii má paradoxne o všetkom prehľad len relatívne malá skupina hlásateľov Božieho kráľovstva a ona je v očiach Stvoriteľ veľmi cenná, lebo jediná sa nebojácne napriek celosvetovému odporu a posmechu, zastáva Stvoriteľovej zvrchovanosti, pravdy a spravodlivosti. Všetky ostatné organizácie sveta má v moci Boží odporca a ohovárač , takže sú spokojné s tým, že ich nečaká iné než fatálny koniec, na ktorý sú masívne pripravovaní. Aké je nerozumné, zanedbať takú veľkú záchranu, ktorú ponúka Stvoriteľ ľudstva každému komu ešte zostala zdravá myseľ!

240936

06.04.2011 00:19

Organizovaný zločin jako základ geopolitiky nového světového řádu

RE: To čo teraz vidíme, je pokusom o odštartovanie 3. svetovej vojny!

abc 188.?.?.?

Ospravedlavedlňujem sa, chybička se vloudila, mal som na mysli "veľký zástup" informovaných ľudí z každého národa, ale omylom som napísal relatívne malá skupina, v porovnaní z počtom ľudí na planéte, ktoré informáciám fanatikov nevenujú pozornosť. Boží zverinec fanatikov je veľký, preto pre doplnenie panoptika, dopĺňam predpoveď bankového fanatika, ktorého predpovede sa zrejme omylom plnia.

http://tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=... [zmaten]

241165

12.04.2011 07:39

Krajský soud podruhé zrušil osvobozující rozsudek

RE: Je to jejich hra

abc 188.?.?.?

aj dátum "monstr procesu" vybrali tak, aby bolo "košer", 5.5.v den víťezství českého lidu nad fašizmem...chazari nič nenechávajú na náhodu. Prekvapilo ma, že tento deň už v čechách neoslavujete, tak prečo ho nepripomenúť? Určiť dátum "monstr procesu" na 1.5. by ich mohol odhaliť... Správu v televízii o "popírači holokaustu", dajú takisto odvysielať v tej najnevhodnej konštelácii, aby aj tí blbší pochopili, že "Republiku si rozvracet nedají"...

Čo k tomu dodať: Snáď Vladimír po prehratom súde ako "vězeň svědomí" pochopí, že mu zostávajú už iba "nebeské instance", a že z tohto režimu bezprávia, nás vyslobodí len Božia spravodlivosť. Ale to je už o level vyššie. To je už o duchovnom zmýšľaní a konaní. Komu by sa už len chcelo veriť jednej starej knižke, ktorej posolstvo "tí, o ktorých sa nesmie hovoriť" vykradli a použili na svoje mocenské ciele.

241565

27.04.2011 21:05

O víře a církvi

RE: Autor je trochu popleta.

abc 188.?.?.?

V prvom rade aj pisatel článku nerozumie Biblii. Základom nepochopenia je vytrhnutie myšlienok z kontextu.Najposlednejší z Ježišových bratov žijú ešte stále dnes medzi nami na zemi a sú to poslední z vládneho zboru nebeskej vlády nad zemou,korá je jedinou nádejou na lepšiu budúcnosť ľudstva. Kto im chce pomôcť, môže sa k ním pridat v celosvetovom hlásaní dobrého poselstva o Božom kráľovstve. Ruku na srdce, kto z vás, ktorí tu hlásate svoje evanjelia to dokáže?

Ďalej, keď sa Ježiša spýtala Samaritánka, kde je správne uctievať Boha, či v Jeruzaleme alebo v Samárii? On jej na to odpovedal, ani v Samárii ani v Jeruzaleme, lebo Boh hľadá takých ctieľov, ktorí ho budú uctievať v duchu a pravde. A ten čas nastal Kristovým prvým príchodom a trvá dodnes. Takže ruku na srdce, kto z vás čo tu prispievate svojimi názormi uctiievate Boha v duchu a v pravde? Väčšine vyhovuje modlárske uctievanie v kostoloch, o ktorom sa Ježiš vyjádril, že je zbytočné, lebo je zbavené moci Božieho ducha a Pravdy Božieho slova. To osobitne platí na modlárských pútnikov do Jeruzalema.

Praví kresťania oslávili najväčšiu spomienkovú slavnosť na Ježišovu smrť tzv. Pánovu večeru v deň prvého splnu po jarnej rovnodennosti podľa židovského kalendára 14. Nisana /17.apríla 2011/, presne tak ako to robili predtým židia, ako spomienku na veľkú noc, keď boli oslobodení z otrockého zajatia v Egypte. Ježišovou výkupnou obeťou budeme oslobodení z najhroznejšieho otroctva z dedičného hriechu a smrti.

Odpadlícke kresťanstvo v roku 325 n.l., aby sa odlíšilo od kvartodecimánov, ako posmešne nazývali pravých kresťanov, presunulo každoročnú pripomienku , na prvú nedeľu po jarnej rovnodennosti. Tým , že nepochopili duchovný význam Ježišovej obete zbavili Božie slovo moci , dali do rúk účinnú zbraň všetkým svojim odporcom. Ale po pravde, čo iné by se očakávali od falošného kresťanstva, kterého bohom je Boží odporca? Tak sa mu podarilo zneužiť nevedomosť veriacich, ktorí sa nedržia posolstva Biblie, ako aj ich odporcov, ktorí Bibliu nečítali alebo jej neporozumeli.

Najúčinnejšií spôsob ako zaútočiť na Boha je znevážiť jeho Slovo Bibliu. Ježiš sa aj za takýchto ľudí obetoval a modlil sa k Bohu slovami“odpusť im lebo nevedia čo činia“.

242775

05.05.2011 22:14

Třetí obhajovací řeč

Čo bolo protiprávne na súdnom procese s Ježišom?

abc 188.?.?.?

Páčilo sa mi vaša obhajoba Vladimír! Obzvlášť tá časť, kde ste citoval z evanjelia Jána politicko náboženský protiprávny proces s Ježišom, zinscenovaný náboženskými vodcami judaizmu. Od tej doby sa nič nezmenilo. Vidím vo vašom monstr procese paralelu, spočítajte si v koľkých bodoch.

1/ Súd nevypočul žiadne argumenty ani svedkov, ktorí by svedčili v prospech Ježiša
2/ Žiaden zo sudcov sa nepostavil na Ježišovu obhajobu, boli jeho nepriateľmi
3/ Kňazi hľadali falošných svedkov, aby mohli Ježiša odsúdiť na smrť
4/Prípad bol prerokúvaný v noci za zatvorenými dverami
5/Súdny proces sa začal aj skončil v ten istý deň a navyše to bol deň pred sviatkom
6/Pred Ježišovým zatknutím nebola podaná žiadna žaloba
7/Ježišovo tvrdenie, že je Mesiáš, označené za "rúhanie", nebolo prešetrené
8/Obvinenie bolo zmenené, keď bol prípad prednesený Pilátovi
9/Obvinenia boli falošné
10/Pilát považoval Ježiša za nevinného, ale aj tak ho dal popraviť, lebo sa zľakol židov, ktorí sa mu vyhrážali

Pritom židovské zákony zahŕňali tieto pravidlá:

1/ V prípade hrdelných trestných činov sa najskôr vypočúvali argumenty, ktoré mohli viesť k zbaveniu viny
2/Sudcovia mali urobiť všetko pre to, aby obžalovaného oslobodili
3/ Sudcovia mohli hľadať dôkazy v prospech obžalovaného, ale nie proti nemu
4/Svedkovia boli upozornení na závažnosť svojej úlohy
5/Svedkovia boli vypočúvaní po jednom, nie v prítomnosti iných svedkov
6/ Výpovede sa museli zhodovať vo všetkých dôležitých bodoch - v mieste, dni, a hodine spáchaného činu a podobne
7/ Hrdelné prípady sa museli prešetrovať aj uzavrieť za denného svetla
8/V prípade hrdelných zločinov sa súd mohol začať i skončiť v ten istý deň, ak bol rozsudok v prospech obžalovaného, ak bol v neprospech, prípad sa smel uzavrieť až nasledujúci deň
9/ Na posúdenie hrdelných prípadov bolo potrebných najmenej 23 sudcov
10/ Sudcovia sa pri hlasovaní za zbavenie viny alebo za odsúdenie striedali a začínali vždy tým najmladším, zapisovatelia zaznamenávali slová tých, ktorí boli zbavení viny, i tých ktorí boli za odsúdenie
11/ Na oslobodenie museli prevyšovať aspoň dva, ak bol za odsúdenie iba jeden hlas navyše, boli podľa potreby pridaní vždy dvaja ďalší sudcovia, až kým sa nedospelo k platnému rozhodnutiu
12/ Ak bol obžalovaný uznaný za vinného a žiaden sudca neprehovoril v jeho prospech, rozsudok bol neplatný, jednomyseľný výrok o vine sa považoval za "znak sprisahania"

V kontexte uvedeného máme možnosť uvažovať o vine alebo nevine, nespravodlivo odsúdeného Ježiša, jediného dokonalého človeka /ak nepočítame Adama/, ktorý bol bez hriechu a absolútne dodržoval svetský aj Boží zákon. Napriek tomu jeho vina znela : ten ktorý sa rúhal Bohu a protištátny burič...

Z uvedených dôvodov judaistickí vodcovia nemohli prijať Ježiša za mesiáša, a preto si svojho mesiáša vyhlásia sami. [bliji]

243446

08.05.2011 09:59

Devět stupňů k pravé duchovnosti

Pravá duchovnosť je len jedna

abc 188.?.?.?

Buď máme v rebríčku hodnôt Boha na prvom mieste, alebo nie. A od toho sa odvíja aj zmysel života, ktorý spočíva v poznaní Boha a konaní jeho vôle na základe motivácie lásky k nemu a ľuďom. Ak to nie sme ochotní urobiť, potom si chýbajúci zmysel života ospravedlníme 9 "zmyslíkmi života" popísanými v článku.Každý si môže vybrať level, ktorý ho uspokojí...

Pravá duchovnosť sa dá získať štúdiom a rozjímaním o knihe Prírody a z Biblie. Svedomie nám v tom môže hodne poslúžiť. Zrejme preto ste sa snažili vysvetliť viaceré nezmysly napísané v úvode a ospravedlniť ich "9 stupňami duchovnosti"! Tak sa vám dokonale podarilo zahrabať zrnká múdrosti v kope sena. V starom grécku nazývali pisateľov alebo rečníkov vášho typu "spermologos" čiže "zberači semien".

243702

13.05.2011 10:17

Sociální parazité

Pochopil som správne,

abc 188.?.?.?

že sociálni paraziti sú démoni, ktorí ovládli ľudstvo? Ak áno, tak potom ich depurácia je v kompetencii Boha. Či sa mýlim?

243984

23.06.2011 18:01

Světový dluh je nesplatitelný, jediným řešením je monetární kolaps

RE: Prostá matematika

abc 188.?.?.?

Stačí aj vysvetlenie erudovaného poslucháča.http://www.tvina.sk/

246666

26.06.2011 13:00

Otevřený dopis - Promopro alias Vondra

RE: 20 let

abc 188.?.?.?

Ako vymyť mozog národu. http://www.tvina.sk/index.php?program=4&video=2255

246821

Káva pro Zvědavce

53

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc říjen přispělo 118 čtenářů částkou 18 511 korun, což je 53 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

"Pane vrchní, jedno kafe!"

Tak tuhle větu teď stejně nemáte kde vyslovit. Podpořte raději tento web, který se vás snaží informovat otevřeně a bez politické korektnosti a je nezávislý od tlaků různých zájmových skupin. A dejte si rovnou symbolicky kávy dvě.
Děkujeme za pomoc.

Ve zkratce

Hrdinství na Nově27.10.20 12:44 Česká republika 2

Poučme se, co způsobil totální lockdown v Izraeli26.10.20 00:42 Izrael 3

Jak u Prymulových hrabou a hrabou (pod sebe)24.10.20 18:21 Česká republika 5

Poskytovatelé hudby prý řeší nadřazenost bělochů. Písně čeká přísná kontrola24.10.20 10:04 Neurčeno 6

Soud dnes rozdal podmíněné tresty oběma autorům nápisu v Letech23.10.20 21:43 Česká republika 0

Vipná analýza Prymulova kiksu23.10.20 18:35 Česká republika 7

Prymulův konec? Neradujme se předčasně23.10.20 13:06 Česká republika 2

Sám Prymula náhubek neměl a chodí do restaurace i přes to, že je zavřel23.10.20 08:35 Česká republika 11

Na Slovensku testují "když budeš hodný, můžeš ven" - hlavní cíl hysterie kolem koronaviru22.10.20 21:22 Slovensko 2

Udavač volal linku 158 na chlapa bez náhubku22.10.20 21:14 Česká republika 4

AGENDA 2030 – TVŮRCI NYNÍ ZHODNOTILI SVÉ ZRŮDNÉ PLÁNY22.10.20 13:37 Neurčeno 0

Plánovaná demonstrace 28. října v Praze22.10.20 08:53 Česká republika 0

Bělorusko versus Česko21.10.20 20:43 Neurčeno 13

Česko žádá o pomoc21.10.20 13:25 Česká republika 9

Za polibek bez náhubků 400 euro20.10.20 17:33 Itálie 5

Soud v Německu rozhodl, že omezit zavírací dobu restaurací není opodstatněné19.10.20 21:32 Německo 4

Co je s panem prezidentem?17.10.20 09:47 Česká republika 7

Je třeba říci dost, burcuje Klaus. Nejsme ve válce, nestrašte mrazáky s mrtvolami14.10.20 11:11 Česká republika 3

Erouška je pochybná aplikace s placebo negativním efektem14.10.20 10:15 Česká republika 5

Ve stavu nebezpečí si schválí cokoli bez demokratické kontroly13.10.20 19:31 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
23,08 Kč
Euro
27,30 Kč
Libra
30,17 Kč
Kanadský dolar
17,55 Kč
Australský dolar
16,49 Kč
Švýcarský frank
25,46 Kč
100 japonských jenů
22,10 Kč
Čínský juan
3,44 Kč
Polský zloty
5,96 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,81 Kč
100 rublů
29,94 Kč
1 unce (31,1g) zlata
44 070,78 Kč
1 unce stříbra
564,38 Kč
Bitcoin
314 722,02 Kč

Poslední aktualizace: 27.10.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?