Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeny 4 příspěvky, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.12.2010 10:08

Naděje vkládané do euro se nepotvrdily

RE: musíme kooperovať

udo1 91.?.?.?

Re: Akronym 89..
Prvá časť komentáru mi včera z nejakého dôvodu neprešla..
Takže ešte raz..

Jednotlivé krajiny, ríše, kultúry, či civilizácie vždy vypracovávali a mali vypracované dlhodobé(aj niekoľko stoviek rokov) strategické plány a spôsoby ich dosiahnutia. Viď prognostické ústavy ČAV a SAV.., bývalých rezidentov, akú úlohu zohrali a v akých sú dnes funkciách. Hlavne tzv. silnejšie krajiny. Raz dávno si niektorí takto pravdepodobne dali za cieľ vládnuť svetu akýmikoľvek prostriedkami. Materiály, podrobné dokumentácie tu boli neraz dané k dispozícii. Dobre si to pozrite, nechajte si to prejsť hlavou a potom hodnoťte realitu. Aj bývalá Slovenská vláda zadala pred časom podobnú úlohu, aj keď v menšom rozsahu, ako napr. tzv. reprezentácia U.S., Ruska, Číny, Izraela atď..
Sú to tisíce a tisíce strán. Stačí ak si ale prejdete úvodných zhruba 2-3 tisíc aby ste boli trochu v obraze o globálnej a našej lokálnej reálnej politike.

Na kooperatívach CCCP, biblii, Hitlerjugend, demokracii, islame, či kibutzoch je mnoho dobrého. To treba podporiť. Ostatné zanikne pri dostatočnom chápaní obyvateľstva samo.

Re: Akronym 89..
"Hmm, aký čas prišiel?"
Zmenu logiky sociálneho správania a jej dôsledky sme tu predsa už toľkokrát rozoberali..

Re: Akronym 89..
"Myslíte si, že tých, ktorí stoja za MMF alebo SB, tých ktorí ovládajú bilióny USD, teraz presvedčí hŕstka inovercov z webu Zvědavec.. to už bolo rozpracované v r. 1994.."
Tých stratégii je mnoho. Tu spomínaná z roku 1988, resp.1994 je najlepšia s akou som sa stretol. Je to detailne vypracovaná alternatíva dnešného systému. Možno sú ale aj lepšie. Ak o nejakej viete, dajte vedieť.

Re: Akronym 89..
"čo bolo vyššie napísané je vlastne negované Vašim posledným odstavcom..."
To je asi nejaké hluboké nedorozumení [smích]
"..notorickým klamárom ako Kalousek , Schwarzen..., Dzurinda, Mikloš.."
v prípade, že politik začne chápať realitu, musí klamať, inak ho systém okamžite vyhodí sám. Inak ak nechápe situáciu a len opakuje, čo mu bolo povedané, zákonite tiež klame, ak sa chápeme..

Bez podpory zdola proste nemôže nič urobiť vo svojej pozícii.
To je jeden z princípov, na ktorom je založený systém ako celok. Je ovládaný formou totality, nazývanou eufemisticky demokracia.
V skratke..: Nezáujem bateriek systému (osôb) a tým ich ľahká manipulácia sú pre celý projekt kľúčové.

Existujú však veľmi efektívne operačné možnosti s cieľom zmeny, založené na iných, vážnejších slabinách dnešného systému. Je to najvyššia známa v politickom marketingu vyučovaná forma výmeny informácii(informačnej vojny). Všetko funguje na princípe matríc. Tie sú postavené na stereotypných symboloch jednotlivých kultúr, z ktorých sa rozvíjajú obrazy vyvolávajúce emócie riadiace podvedomie jednotlivcov a más.

Môžete tak vraždiť, robiť komplikované maso...

Automaticky kráceno

233522

Abstrakt 78..
..upnout svou KONcentraci blíž k sobě i sobě navzájem..

Áno začať riešiť vzťahy medzi sebou. Nedávať za vinu blízkym agresivitu, chyby a prípadné podvody vyplývajúce zo zámerne z nášho pohľadu chybného systému. Identifikovali sme problémy a riešenia, na ktorých máme vyrásť, už dostatočne presne. Treba konať.

Príklad zo života:
Obyčajné, či predvolebné zhromaždenie na dedine, v mestečku.
Starosta, poslanec, či primátor tlácha klasické keci o problémoch financovania opravy infraštruktúry, domu dôchodcov, zdravotníctva a dá návrhy jeho, ich riešení..
Jeden človek zrazu položí chápavú otázku v zmysle spomínaného systémového riešenia pre de-facto všetky komunálne problémy. Dotyčný volený zástupca odpovie niečo nesúvislé v zmysle klasického: Nedorozumenie, konšpirácia, blabla.. a pipina moderátorka občanovi nevráti mikrofón. Podá ho ďalšiemu domnelému ovčanovi, z ktorého sa tiež vykľuje chápajúci občan a položí podobne smerovanú otázku s hore uvedeným riešením.

To sa stane na viacerých zhromaždeniach, interviu a stále viac politikov bude v súkromí a na verejnosti vyzerať ako idioti. O tlupe vypatlaných novinárikov ani radšej nehovorím.. Bude to u nás, u vás, v okolitých krajinách, po celom svete. Pyramída fungujúca na zadržiavaní informácii sa začne sypať. Žiadna informácia, ktorá by mohla brániť rozvoju, nesmie byť zadržiavaná. To sa týka v dlhodobom horizonte aj tzv. autorských práv všeobecne..

Čo budú potom hovoriť "politici" svojim chlebodárcom?
"No vieš Abrahám, tvoje triky už nefungujú, jatočné ovečky to celé evidentne pochopili a navrhujú sami riešenia.."
Abro pôjde do klubu, popíše vážny prúser(fatal system error)a tichí Führeri budú kontaktovať centrálu, čo ďalej, že sa to po 3000 rokoch predsa len masovo prevalilo..

Centrála glob. fašizmu možno ešte skúsi pár trikov z vudu klobúka a keď zistia, že poslední sú v chápaní prví, pochybujem že budú chcieť zholokaustovať našu spoločnú planétku v nejakom z tzv. krízových scenárov. Mnohí z nich samých prehodnotia svoju záškodnícku parazitickú činnosť a budú sa snaźiť pochopiť a pomôcť zámerom najvyšším. Uvoľniť pre ne potenciál masy chápajúcich a kooperujúcich indivíduii.
Chápanie a dôvera Bohu na ceste k jeho cieľom..
Bez tohto základného postoja to nemá zmysel riešiť..

233526

Re:jean.laroux 85..
"V současném systému tedy NELZE půjčovat bez úroku. Musel byste tedy zakázat nejen úročení ale i půjčování. "

Toľko krát to tu bolo mnohými vysvetlené Jean..

Požičiavať peniaze áno, ale za podiel na zisku.
To je na prvý pohľad malý, ale pri trochu podrobnejšej analýze sociálneho dopadu, obrovský rozdiel oproti úroku.
Tak isto záruky za požičané financie môžu zostať.
To nie je problém. Malé postupné zmeny týmto smerom. Uvidíte, ako sa zrazu "samy sebou" začnú riešiť umelé problémy financovania zdravotníctva, školstva, dôchodkového systému, infraštruktúry,..

Samozrejme zvážiť aj dubom a mnohými ďalšími opodstatnene navrhovaný deflačný princíp správy obeživa. To som v predchádzajúcom príspevku zabudol..
Prebytočné peniaze sa totiž vždy kumulujú u "elity". Cieľom ekonomiky má byť materiálne zabezpečenie obyvateľstva a jeho istota v zajtrajšku. Ak ceny dlhodobo klesajú kvôli neustálej optimalizácii výroby, môže človek v kľude plánovať rodinu, budúcnosť, vzdelávať sa,..
Ekonomika dnes nie je veda. Jej úlohou je stále ešte kamufláź reálnych ekonomických procesov a funkcie trhu.

Je dávno známe, že chaos, nedôvera vo vlastné schopnosti a v nami vytváraný a volený správny aparát je dlhodobo cielene vytváraná.
A nie len u nás..

Scenár roku 1989 prebehol v tej, či onej forme už doslova tisícekrát počas h-is-tórie. Tiež sa to tu x-krát rozoberalo. Páky rozkladu spoločnosti pred a po roku ´89. Či to Havel, Gál, Šuster, Klaus, Mečiar a spol. robili vedome, alebo boli riadení iba podvedome, nie je dnes až tak podstatné. Základný predpoklad je vyvolať v ovčanoch v tomto zmysle neoprávnený pocit viny za situáciu. Deckám správcovia systému stále ešte bohužial od mala vštepujú do hlavy pohľad na svet vo forme vzájomne nesúvisiacich procesov. Potom si poniektorí ovčania naozaj myslia, že sa veci dejú akoby samy sebou, alebo sú tzv. preregulovaní do "konšpirácii". Všetky procesy v prírode a aj v spoločnosti sú buď riadené, alebo profesionálmi z oboru dotiahnuté do formy samoriadenia.

Toť základný postoj "elít" znalých interdisciplinárnych (prírodovedno-technicko-humanitných) teórii a ich aplikácii v oblasti prognózy(predikcie) a korekcie budúcnosti.
Mali by to vedieť samozrejme všetci od ZŠ..
Podstata je vyslovene banálna..

233527

06.02.2011 16:24

Způsobí pád Saúdské Arábie ukončení dolarového reservního systému?

RE: Hra na jednu bránu

udo1 91.?.?.?

re:Quido..Védy..

Áno, Islam sa javý byť mladším, modernejším systémom, vnuknutím. Dá sa v istom zmysle chápať ako zjednodušená aplikácia oveľa obsiahlejších Véd, kde nie sú na prvý pohľad tak zjavné cielené deformácie, ako v časovo a obsahovo porovnateľných egyptských kultoch, neskôr zjednotených do Amonovho, symbolicky neustále bojujúceho s Atonovým.

V tzv. Védickej kultúre totiž neprebehla jej transformácia miestnou elitou pre potreby jej aplikácie na širšie subjektívne ciele v rámci objektívnej tendencie globálneho dejinného procesu koncentrácie moci. Tento proces pravdepodobne nebol védickou elitou rozpoznaný, resp. nebola evidentná snaha o jeho kontrolu.

V Egypte k tejto situácii podľa vonkajších príznakov a záznamov prišlo. Ašpirácia lokálnej elity na svetovládu na absolútnu globalnu moc.. Tak bola "porodená" západná biblická kultúra a jej produkt - dnešná technosféra, ako určujúci faktor vývoja kultúry a zrýchľovania sociálneho času. Všetky ostatné kultúry používajú výdobytky tzv. Biblického(Amónovho) konceptu riadenia kultúry zdrojovo postavené na krátkej, jasnej a tým mocnej sociologickej doktríne o úročení, obsiahnutej v tzv. 2.Izaiášovom zákone(skr. "Svojim nedáš na úrok a ostatným áno a budeš vládnuť nad národmi.." ). Jej benefity, ale aj neudržateľnosť a katastrofálne sociálne, ekologické, ekonomické a politické dôsledky poznáme.

Z Véd sa môžeme mnohému naučiť, no tak, ako aj v Biblii, Koráne, Tóre, či u Konfúcia musíme opatrne rozlišovat, čo je pre obecné dobro použiteľné a čo nie. Vo všetkých týchto dielach je bez pochýb mnoho statí, veršov, ktoré majú svoj pôvod v mnohogeneračných skúsenostich našich predkov a v ozajstných vnuknutiach od HNR(ako sa v modernej soc.psychológii zvykne hovoriť-Hierarchicky Najvyššieho Riadenia).

Treba mať však na pamäti, že komplexnejšie impulzy od HNR štatisticky a morálne podmienene veľmi zriedka chodili k lokálnym elitám, ktoré mali po tisícročia ako jediné monopol na gramotnosť-zapísanie a interpretáciu takých impulzov.

V pochopení tejto skutočnosti je aj odpoved na známu otázku:
"A prečo Ježiš, Mohamed, Budha & co. nenechali po sebe vlastné záznamy?"

Klasické potenciálne záujmy elít poznáme..
Preto žiadne "náboženstvo", či inú ideológiu nemôžeme brať ako nedeliteľný celok, ako ich interpretujú kňazi starého typu v stýle: "Buď to ber celé bez výnimky, alebo si zatratený ateista a budeš najneskôr po smrti horieť v pekle!" [smích]
Resp. knazi nového typu virtuálne legitimizovaní množstvom akademických titulov a medzinárodných ocenení.

Teda až po prehodnotení informácii, podvedomých stereotypov vyplývajúcich z "filozofii a náboženstiev" z pohľadu záujmov elitiek, môžeme začat skladat mozaiku metód k priblíženiu sa vnímaniu reality takej, ako ju vníma náš Otec. Nasleduje spolupráca. Cestou k Ľuďom a ich úlohám.

237707

Káva pro Zvědavce

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,83 Kč
Euro
26,29 Kč
Libra
29,24 Kč
Kanadský dolar
16,85 Kč
Australský dolar
16,06 Kč
Švýcarský frank
24,25 Kč
100 japonských jenů
20,91 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,90 Kč
100 maď. forintů
7,37 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,83 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 536,44 Kč
1 unce stříbra
518,84 Kč
Bitcoin
415 752,70 Kč

Poslední aktualizace: 1.12.2020 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?