Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 25 příspěveků, 2 různá jména: <nic>, Radim Lhoták.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

17.05.2010 12:40

Svoboda a moc

RE: Vedoucí role muže či ženy

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tady nejde o to, že má být něco dekretováno, či nařízeno shora. Ve své podstatě nelze účinně nadekretovat nic, pokud to není obsaženo ve společenském vědomí jako něco, co slouží dobru. Dnes je ovšem nadekretována rovnoprávnost a vší silou a mocí je to vnucováno lidem za halasného souhlasu feministicky laděné ženské části populace. Vzpomeňte jen spory o antidiskriminační zákony. Jde o to, aby se společnost oprostila od masově egalitářské masáže a začala nezaujatě přemýšlet o tom, co jí prospívá a co jí škodí. Vedoucí úloha otce v rodině má svoje přirozené opodstatnění a historie to ověřila, včetně té novodobé, která prokázala, nakolik rozkladný je imperativ rovnoprávnosti, stačí jen nezavírat oči.

Jediná žena tady apelovala na pochopení rolí muže a ženy v rodině. S tím nelze, než souhlasit, pokud by tento argument nebyl nesen opět v duchu rovnoprávnosti, tedy odporu k moci otce, coby přirozené autority v rodině. Je to vnitřní rozpor většiny žen. Na jedné straně podvědomě, či ze svého genetického založení, hledají a touží milovat muže, který by pro ně takovou autoritu znamenal a zasloužil si jejich úctu (muž silný, spravedlivý, inteligentní, zajištěný atd.), na druhou stranu s tou autoritou chtějí soupeřit a stavět se jí naroveň.

Společensky pokřivené klima útočící na autoritu muže v rodině vytváří stav, kdy dochází ke genocidě mužnosti. Nikdo dnes pravé muže nevychovává. A není žádný paradox, že násilí v rodinách je stále větší problém. Naopak, je to logický důsledek nedostatku mužnosti a výchovy mužů k odpovědné funkci hlavy rodiny. Ženy sice vnitřně touží po pravém muži, postupně ho ale ve společnosti již nenacházejí. Tady je přece něco špatně.

Ve společnosti, kde převládá ženský prvek tím, že se učinila obecná norma z jeho mentality slabšího článku hledajícího ochranu a egoistické uspokojení silou své sexuální funkce tak, jak se to po generace naučil v podřízenosti, nuže v takové společnosti, v zženštilé společnosti, je cesta do otroctví neodvratná. Nemohu než znovu připomenout moudrý citát z knihy taoismu: „Ženský element vítězí nad mužským svým klidem, který mu dává poloha dole“. (Lao C’).

219507

02.09.2010 16:04

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

83.?.?.?

Asi jste četl jiný článek a věštíte ze skleněné koule. Regulace trhu a obchodu existovala vždy v historii od dob, kdy bylo co regulovat. Nejregulovanější trh byl ve feudalismu. Ještě omezenější, než v socialismu (např. nevolnictví byla jedna z forem regulace trhu). Přesto se mu nepodařilo zničit svobodné stavy. Úspěšný v tom byl teprve kapitalismus, onen Váš "motivujícímu systém". Tam, kde nereguluje trh vládnoucí síla, která dbá o svobodu svých lidí, zmocní se veškeré moci oligarchie, což je současnost. Tato oligarchie na lidi kašle a přejde od skrytého k otevřenému feudalismu, jakmile to bude možné, pak zavede mnohem tvrdší regulace, ne však za účelem svobody člověka. Půjde ovšem již o feudalismus bez svobodných stavů, budou jen bohatí a otroci. Pokud je ještě vůbec možná svoboda prostých lidí, je nutná společenská smlouva ve formě státního zřízení, které potřebnou silou a regulací trhu navrátí lidem svobodu a vrátí současné plutokratické elity na zem.

227367

03.09.2010 11:48

Spravedlivý stát

RE: .. dokončení

83.?.?.?

Vidíte lidi a jejich myšlení jako kalkulačku, a to je Váš velký problém. Naproti střízlivému kalkulu lidé jednají emotivně a na základě mnoha sklonů, které nelze logicky popsat a jsou většinou značně zmanipulované a předpojaté. Fakt, že lidé kupují zbytečnosti, je například jeden z takových těžko uchopitelných fenoménů. A snahou obchodníků je jim ty zbytečnosti vnutit.

Není žádným tajemstvím, že cenu lidské práce určují obchodníci tím, že bez ohledu na skutečnou užitnou hodnotu jejího výsledku, manipulují poptávku bez ohledu na tuto hodnotu. Svým působením svádějí lidi k marnivosti a podsouvají jim věci a ceny podle vlastních hodnotových kritérií. Nejraději prodávají věci, na kterých se dá nejvíce vydělat. Typickým příkladem jsou produkty ducha. Ta nejhodnotnější díla se prodávají špatně, protože jim málo lidí rozumí a dokáže rozeznat jejich hodnotu, proto obchodníci taková díla podceňují nebo je vůbec odmítají, a lidem cpou jen podřadný brak. Slogan, že není problém něco vyrobit, ale to něco prodat, jasně dokumentuje jejich vliv a vidění sama sebe. Jejich opovržení k tvůrčí práci je evidentní a tudíž si cení víc marketingového guru, než tvůrčího člověka, kterého nutně okrádají ve prospěch těch, kdo zcela beze smyslu trh manipulují. Jinými slovy podtrhnou toho, kdo je užitečný, a podmažou toho, kdo žádný reálný užitek netvoří, včetně sebe sama a sobě podobné.

No a jak probíhají obchody? Opět nikoliv prvotně podle ekonomického kalkulu a skutečné hodnoty či kvality toho, s čím se obchoduje. Každý obchod vyžaduje minimálně dvě strany, aktéry, kteří se na obchodě buď dohodnou, či nikoliv. A dohoda je nejsnažší tam, kde si aktéři padnou do oka.

Takže, než někoho začnete označovat za lháře, zkuste se nejdříve trochu zamyslet.

227433

05.10.2010 10:16

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Kupci nikdy nic pro uspokojení potřeb lidí nevytvořili, většinou na to ani neměli schopnosti. Jediné jejich schopnosti, které znamenají převahu nad ostatními, je bezohlednost, lakotnost, šalebnost, krátkozrakost, tupost v nazírání hlubších souvislostí a nedostatek morálních zábran pro přisvojení cizích zásluh a zneužití cizích tužeb a slabostí ve vlastní prospěch. Na takové loupení a parazitismus má málokdo žaludek, a neměli ho většinou ani ti aristokraté, proto prohráli. Jinak samozřejmě nikdo není dokonalý, ani aristokrat. Kupec ovšem je přímo vzor nízkosti. Má stejné vlastnosti jako kšeftař, vekslák, vyděrač, křivák, švindlíř, darmožrout a podvodník. Takže mít takové "duchy" v čele jako kormidelníky rozvoje je tragédie, která nemá historickou obdobu.

Samozřejmě zabedněné mozky to vidí jinak, resp. ty rozdíly ve vrchnosti nejsou schopni zaznamenat. Pro ně je prostě vrchnost jako vrchnost, neboli cokoliv, co by si mělo činit nárok na vedení jejich zabedněnosti k něčemu smysluplnému, považují za jedno zlo, protože ve své zabedněnosti neuznávají žádnou duchovní autoritu.

229372

05.10.2010 11:05

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Tak nam zrovna sefuju bankari/kupci, no a?

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jako arbitr intelektuální korektnosti jste to vyjádřil přesně: "...když se jejich hodnoty (na jejich úrovni funkční a správné) staly společensky určujícími..." nastal úpadek mravů k oněm vlastnostem, o kterých mluvím. V důsledku je to třeba chápat tak, že ty vlastnosti v kupcích jsou organicky latentní jako jejich implicitní podstata a navenek se projevují kupčením, kdežto v lidech (nekupcích) pod vzorem kupecké morálky vylezou na povrch, protože na nich neumějí dost vydělat. Prima... [cool]

229375

06.10.2010 11:32

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

No, paní Lin, hezké čtení, mám rád noční mámení a tajemno, jsem noční pták a romantik, rád se nechám přitahovat Vaší energií, pohlcovat Vaší černou dírou, tančit noční tango za svitu měsíce, pokud na to máte a jste ona atraktivní noční víla plná milostného vábení. Vůbec se toho nebojím, jen když se dnes rozhlédnu, zdá se mi, že je té ženské přitažlivosti a magické energie lásky jako šafránu. Že by ženy rozehrávaly své tajemné síly jen v případě, že jsou démonizovány? Dnes je vidím pouze v roli infantilních rozumářek, hokynářek úspěchu, konzumního obžerství, sexuální utrhačnosti a nesnesitelných bojovnic za rovnoprávnost a sobecké výhody, případně bezduchých subjektů vulgárního sexu, při němž se nejen tajemně neskrývají, ale za mrzký peníz ukážou i to, na co hezký pohled není a žádnou magií to nezáří. Dnes na ženách nelze spatřovat ani nic démonického, samy ovšem démonizují muže jako zlo valící se z temnot dávných věků, až běda. Takže si rozehrávejte svoji noční energii mámení na toho, komu to bude milé, nejlépe v noci, doma a v posteli, ale do věcí veřejných, filosofie a otázek etiky se pleťte co nejméně. Moudrá žena ví, kdy má mlčet.

229436

06.10.2010 18:21

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

Radim Lhoták 83.?.?.?

Po pravdě řečeno, duchaplná otrokyně, to by vůbec nebylo špatné, řekl bych ideál, ještě by jich mohlo být víc, malý harém by také neuškodil... [velký smích]

229460

20.10.2010 10:55

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

Francouzi zdvihli prapor svobody

Radim Lhoták 83.?.?.?

Podle mne v principu nejde pouze o důchodovou hranici. Ve francii již dlouhá léta existují intelektuální síly, které analyzují patologii liberálně demokratických států a volného trhu. Formují již 50 let vědomí Francouzů bez toho, aby je přímo vyzývali k odporu či vstupovali do politiky (viz např. Alane De Benoist či Guillaum Faye, něco takového u nás neexistuje). Celá léta jde o to, aby existovala ideová fronta, až systém začne krachovat na vlastních slabinách, a kámen úhelný těchto slabin je sociální smír. Je jedno, čím přetekl pohár, podstatné je, že smír byl narušen a doutnající odpor zažehnut plamenem. Francouzi nyní bojují i za nás, jakkoliv naše nevědomost, slabost a ustrašené přesvědčování sama sebe, že se to nějak samo vyvrbí, že tady přece máme tržní svobodu, které si musíme vážit, případně řevnivé nálady z nás dělají hloupé ovce. Buď odborový odpor států, jako je Francie, donutí elity změnit svoje chování a začít se dělit o své bohatství s ostatními, nebo to skončí revolucí, a přijdou o všechno.

230299

20.10.2010 16:14

Stávky přerůstají v násilí, Francie hoří

RE: Francouzi zdvihli prapor svobody

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nevidím, že by bojovali proti nepřizpůsobivým barevným, leda že mi něco uniklo (?), všechno napovídá tomu, že bojují proti tomu, aby si s nimi vláda dělala co chce. No a vláda slouží systému, nebo ne? Takže pokud bojují proti vládě, bojují i proti systému. Pokud tedy my trpíme patologií systému, bojují i za nás. Jak to dopadne ve Francii, bude precedens pro postup ostatních vlád. Já nepochybuji o tom, že Francouzi oproti nám, jaksi vědí, v čem je ten systémový problém. Jen nebyli ochotní zvednout zadky, dokud se jich to citelně nedotýkalo. Jestliže Francouzi řeknou vládě: strčte si vaše problémy se zadlužeností někam, nás to nezajímá, to, že platíte miliardy na úrocích parazitům místo na sociální programy, je váš problém, vyřiďte si to s nimi a nás do toho netahejte, my chceme jen to, na co máme právo, protože jsme si to vybojovali - tak jim přitakávám. Těm elitním žralokům zůstane víc, než si zaslouží, tak jako tak.

230331

25.10.2010 11:22

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Tak za prvé, aby byla dodržena správná funkce peněz, musí být v oběhu stejná hodnota peněz, jako je celková hodnota many. K inflaci či deflaci dochází následkem trvající nerovnováhy. K inflaci samozřejmě může dojít vlivem úbytku many, pokud centrální banka nesníží i objem peněz, to je ale jen jeden z možných důvodů inflace, kterých může být celá řada (např. přetrvávají schodek bilance zahraničního obchodu). Takže opět mícháte dohromady dvě věci, které nejsou totéž.

Nehodlám Vás vyvracet, v co lidé věří, podstatné ale je, že za 100 Kč si v různých dobách nekoupí stejnou hodnotu.

Ještě jste nepochopil, jaký je rozdíl mezi poplatkem a úrokem? Poplatek platí vkladatel, který peníze má, kdežto úrok dlužník, který peníze nemá. To je dost podstatný rozdíl, nezdá se Vám?

Bohužel už po několikáté Vám musím vysvětlit, že peníze do banky dáváte proto, abyste uchoval jejich hodnotu. Banka je točí přes úvěry a tím recykluje Vaši manu. Vy si můžete dát ruce za záda, aniž byste ty peníze musel utratit a reprodukovat vlastní prací, čili sám s námahou manu recyklovat. Pokud si ty peníze necháte ve slamníku, a totéž udělají všichni, za pár let z nich nebudete mít zhola nic. Takže Vy je dáte do banky s tím, že očekáváte možné riziko ztráty, které bude ale mnohem nižší, než když ty peníze umrtvíte, pak budete mít jistotu, že o ně přijdete. Vy můžete jen doufat, že banka bude realizovat méně špatných úvěrů, než těch dobrých, na nichž vydělá. No, a Pepa se svojí pekárnou jistě touží začít produkovat zisk pro sebe, což nebude moci dřív, než splatí úvěr, takže Váš předpoklad, je opět lichý.

S tou nákladovou cenou mám s Vámi už docela problém, opravdu neumíte pochopit, že výkonný dělník nemůže dostat 1 KIM za 1 Kg many a že hodnota many zahrnuje i práci účetní a uklízečky? Jinak řečeno, že 1kg many je součet energie dělníka, spotřebované suroviny, podílu režijních nákladů a kalkulovaného zisku, čili že se ten KIM musí rozdělit na všechny tyto kalkulační položky?

230869

25.10.2010 16:52

Tajemství peněz

RE: nepřesnosti článku

Radim Lhoták 83.?.?.?

Myslím, že nejste člověk, který by se dal argumenty usvědčit z omylů, proto odpovídám naposledy.

Zařídit, aby objem peněz byl v souladu s objemem many, je věcí každé instituce, která ty peníze tiskne (stará se o jejich emise). Jestliže tedy dojde k úbytku many, tzn. nejen že není růst, ale nabíhá hospodářský pokles, je věcí těchto institucí snížit i objem peněz v oběhu nebo nechat proběhnout inflaci. Myslím, že první případ snížení finančních rezerv je rozumnější. Mám tedy za to, že centrální banky států toto provádějí i dnes, i když zatím řešili jen růst. Nyní jsem zvědav, co udělají, až se ekonomika propadne.

Peníze: Původně jsem měl na mysli to, že lidé věří tomu, že peníze jsou hodnota o sobě, tak jako zlato, a problemanticky připouštějí, že jde pouze o poukázku na něco jiného, na čem je hodnota peněz přímo závislá.

Poplatky: Jen mlžíte, původně jste tvrdil, že jakékoliv poplatky jsou totéž jako úrok, já Vám tvrdím, že náklady a zisk banky musejí nést ti, kdo peníze vlastní a mají jich mnoho (přebytek), a ne ti, kdo si je musí půjčovat.

Poctivost: Otázka finančních podvodů má stejnou váhu v jakékoliv ekonomice, a současnost jimi opravdu oplývá, takže tady nikomu netvrďte, že při současném patologickém finančním systému odírání potřebných k takovým spekulacím a podvodům nedochází. Dochází a o mnohem víc, než kdyby banka byla jedna jako nezisková státní instituce. Čili Váš poukaz na můj idealismus je naprosto lichý. S ničím takovým já neargumentuji.

Nákladová cena: Vážený pane, pokud si myslíte, že výpočet nákladové ceny byl výstřelkem komunistů, tak nemáte o ekonomice ani potuchy, nevím potom, proč s Vámi diskutuji. Já profesionálně zavádím informační systémy do výrobních podniků, takže Vás mohu ujistit, že nákladové kalkulace je něco, na čem majitelé výrobních podniků (a ti západní obzvlášť) bazírují jako na samotné tepně jejich podnikání. Zdá se, že stavíte jen na lichých dojmech, a k opozici Vás vedou podivné emoce, nikoliv poznání pravdy a zájem o její odhalení.

230932

26.10.2010 11:19

Tajemství peněz

RE: Nesmyslný koncept many

Radim Lhoták 83.?.?.?

Mám obavu, že Vaše úvaha není schopná ani rozlišit, zda se mluví o čtverci nebo o kružnici. Pojem many je samozřejmě naprosto reálný a jako aproximace proměnlivé reality vhodný pro vysvětlení funkce peněz. Možná jste už zaslechl něco o tom, že výrobky se realizují za tržní cenu. Tato tržní cena sice není stálá a pevná, ale mění se na základě objektivních výsledků soutěže na trhu, v nichž se Vaše subjektivní pojetí hodnoty a její nákladové vyjádření vyrovnává do poměrně stabilní křivky cenového vývoje, která odráží potřeby trhu a schopnost minimalizace nákladů na straně dodavatelů. Na základě tržních cen je samozřejmě potom možné uvažovat ocenění hodnoty many jako celkového bohatství společnosti.

Centrální sklad organizovaný státem byl zvolen pro snadnější pochopení směny. Prakticky je ale i takový obchodní model možný. Ve výsledku je jedno, zda směnu many za peníze a naopak realizuje více obchodníků, nebo stát jako jeden centrální směnný subjekt.

Co se týká nadprodukce many Pracanta, je Vaše úvaha odrazem naprostého nepochopení smyslu many, jak byla definována. Pracant samozřejmě vyrobí věci, o které je zájem, jinak by za ně nezískal peníze. Podstatné ale je, že těmito penězi blokuje nadhodnotu, o kterou navýšil manu, takže pokud je nedá zpátky do oběhu, nemá k této nadhodnotě nikdo jiný přístup. Tím je vyjádřeno, že z obecného hlediska vytvořil bohatství jen pro sebe a toto bohatství nemá žádný význam pro ostatní lidi.

Zbytek by už bylo jen dorážením na Vaše intelektuální schopnosti.

231011

26.10.2010 12:14

Tajemství peněz

RE: Úrok je vždy nespravedlivý

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nemyslím, že je správné považovat článek za nějaký "návrh",jak by měla fungovat monetární politika státu. Jde o obecné vysvětlení, jak fungují peníze a ekonomika postavená na peněžní směně a na dluhu, v důsledku potom pricip neoprávněné kumulace bohatství do rukou finančích elit na bázi úroku. Soudím proto, ať je Vaše reforma postavena na jakýchkoliv stimulačních konstruktech, musí princip vysvětlený v článku odrážet a respektovat.

231013

26.10.2010 12:31

Tajemství peněz

RE: Hezký

Radim Lhoták 83.?.?.?

Souhlasím, v současném globálním trhu již nehrají hlavní úlohu ryzí ekonomická kritéria efektivní tvorby hodnot a jejich směny, nýbrž daleko v popředí jsou mocenské zájmy a ambice. Globální trh ovládaný systémem centrálních bank a moc finančních elit v pozadí, která ovládá i politická rozhodnutí vlád, má potom obrovský potenciál zničit jakoukoliv lokální ekonomiku, která se bude vzpírat jejich diktátu už jen tím, že se bude chtít stát na jejich moci nezávislá.

231015

26.10.2010 15:11

Tajemství peněz

RE: Hezký

Radim Lhoták 83.?.?.?

Snažíme se ukazovat lidem pravdu, aby ji pochopili, což se zatím daří jen v malé míře, proto má smysl o tom psát. Až lidé budou znát pravdu, potom bude možné s jejich souhlasem a podporou něco změnit. Mám však obavu, že to nepůjde jen v jednom malém státě závislém na kooperaci s mnohem silnějšími státy. Podle mého osobního názoru je zásadní ekonomická reforma udržitelná pouze v rámci celé EU, odtržením od EU nemáme velkou šanci, leda bychom se přeorientovali na Rusko, pokud tam by byla kladná odezva, v rámci aliance s Ruskem by se to dalo zvládnout a ubránit.

231041

29.11.2010 10:01

Etno-nacionalismus a otázky lidské identity

RE: Já mám jiný názor.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nemýlíte se, pokud jde o dosažení již známé představy, což je poněkud jiná otázka. Jde o to, o jakou představu jde, nicméně cesta vpřed nemusí vůbec znamenat cestu k dobru ani k vítězství. Často je opravdu mnohem lepší změnit směr na cestu vzad.

233370

13.12.2010 11:52

Pravice nebo levice?

RE: Otázka stojí jinak

Radim Lhoták 83.?.?.?

Nejprve je potřeba vytvořit mechanismy pro výchovu a péči o takové osobnosti, potom jim dát vůbec šanci něco vykonat tím, že budou vybráni pro vládu, a teprve potom je hodnotit či soudit. Jenomže praxe je opačná, vynášeni jsou sluhové režimu, v lepším případě ti, kdo hrají na struny populismu, zadupáván každý, kdo projeví nezávislé myšlení a výjimečné schopnosti, a to i ve vědě a průmyslu, natož pak v politice. Zkrátka mantra demokratismu a spravedlnosti postavené na rovnosti má výsledky, jakých jsme svědky, a většina ji bude oslavovat do té doby, než prožije to nejtěžší utrpení.

234147

Děkuji za moudrá slova...souhlasím s tím, že pokud žena přijme svoji přirozenou roli, stává se trestí rodinného života.

235450

03.01.2011 13:19

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

Radim Lhoták 83.?.?.?

Jsem konzervativního smýšlení, proto si nemyslím, že je třeba hledat zcela nové základy lidských vztahů. Naopak, je nutné poučit se z tisícileté zkušenosti a tradiční osvědčené vztahy vrátit ke své podstatě a jen je zušlechťovat. Lidská přirozenost se od dob našich nejdávnějších předků nikterak nezměnila, proto moudrost, poznání a vědění těchto předků je nám posvátnou pravdou.

235451

03.01.2011 15:19

Povánoční až silvestrovské rozjímání o pohádkách, bájích a společenských systémech

RE: Mužský s ženský prvek

Radim Lhoták 83.?.?.?

Velice hloupé, tak podle Vás skoro všichni muži na duchovní cestě, kteří se stranili žen pro své vlastní osvobození od nejnižších žádostí a instinktů, byli nevážení a frustrovaní škarohlídi. Patří sem většina filosofů, duchovních, mudrců, poustevníků, umělců... Podle Vás nejhodnotnější je muž, který nalezne hlavní naplnění svého života v partnerském obcování se ženou? Není to třeba právě naopak? Přemýšlejte trochu. Nebo jste měl na mysli především ženy (podle uvedeného příkladu)? Vy tedy ale máte pod čepicí... [smích]

235459

20.01.2011 12:20

Princip sociálního státu

RE: to autor

Radim Lhoták 83.?.?.?

O společném vlastnictví surovinových zdrojů a společném duševním vlastnictví, kam automatizace výroby patří, jsem psal již v článku Spravedlivý stát. Co konkrétního z toho má vyplynout, není zase až tak jednoduché, ale debatovat by se o tom mělo.

236480

20.01.2011 13:28

Princip sociálního státu

RE: Fajn, pane Lhoták.

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vážený pane, když tak vehementně vstupujete i do mé diskuse s druhými, řeknu Vám svůj názor na Vaše tvrzení: Jednou z nejúčinnějších metod současné manipulace lidského vědomí je spojovat každou nespokojenost jedince s jeho osobním selháním. Tvrzení, že každý má dnes možnost být úspěšný a spokojený, a pokud tomu tak není, je to jen jeho osobní problém, vede k demobilizující formě sebemrskačství před zraky vysmátých sluhů režimu, kteří se v něm zaháčkovali či zaprodali se mu. Tím se úspěšně eliminuje odpor lidí k systému. Samozřejmě těch "sofistikovaných" metod manipulace a ovládání k otroctví je více. Nevím, zda jste z těch, co jsou jen zaslepení vlastním úspěchem, či vědomý manipulátor. V každém případě fakt, že jste se vyšplhal k jakékoliv metě komerčního úspěchu, Vás neopravňuje k pocitu, že vidíte věci z objektivnějšího nadhledu. Pravý opak je pravdou. Pokud někomu reálně pomůžete postavit se na nohy, je to Vaše plus a užívejte si jeho úcty, v žádném případě se ale nepokoušejte soudit druhé a dávat jim hraběcí rady, pokud s nimi nemáte nic společného.

236482

24.03.2014 10:02

Budoucnost českého národa

RE: ...Aristokracii nebrat

Radim Lhoták 83.?.?.?

Vy jste ale povedená kopa. Podle Vás zřejmě deprivanti mají navrch vždy a všude (no zvláště pak v demokracii, neníliš pravda?), aristokracie nebyla nikdy v historii aplikována, KSB je blábol, byť je výtvorem širokého týmu vědců a podporován nejvyššími autoritami v Rusku, atd. Tož ponechte si své názory, jak je libo.

307286

24.03.2014 10:20

Budoucnost českého národa

RE: ...Aristokracii nebrat

Radim Lhoták 83.?.?.?

V aristokracii rohodují vládci, nikoliv duchovenstvo. No a ukažte mi na nějakou funkční společenskou organizaci, v níž neměla zásadní význam ideologie. Jde jen o to, o jakou ideologii jde, kdo je její obětí a kdo vítězem. Jediná poctivá ideologie je taková, která ctí vyšší moc a záměr stvořitele, jinými slovy kosmický řád. Organický aristokratický řád nezanikl, nýbrž byl potlačen, a je jen otázkou času, kdy se znovu prosadí. No a na to není nutné, abychom se mi dva shodli, vyšší moc nakonec vždy rozhodne, kdo z nás má pravdu. Vy se jí můžete jen dočasně příčit, ale stejně Vám to nebude nic platné. [smích]

307288

05.05.2014 10:09

CENZURA: Česká televize neodvysílá volební spot NE Bruselu - Národní demokracie

RE: Ani se České (?!) TV nedivím

83.?.?.?

Vy zjevně patříte k těm, jimž neřád EU jde k duhu a pohrdají těmi, kdo profesionálně neokrádají své bližní a neparazitují na těle lidu. Věřím, že brzy bude čouhat sláma z bot právě Vám. Boží mlýny...

309582

Káva pro Zvědavce

46

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc únor přispělo 100 čtenářů částkou 16 049 korun, což je 46 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010
IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Milí čtenáři,

prosím zvažte, zda by nestálo zato přispět na provoz tohoto serveru.

Odstranil jsem reklamu, protože jste mi psali, že vás uráží svou hloupostí. Neplatili mnoho, ale alespoň něco. Takže jsem plně závislý na tom, co se dobrovolně vybere. Děkuji.

Ve zkratce

Z Česka bude brzy holina25.02.20 07:28 Česká republika 1

I trpaslíci mohou škodit: Tandém tří lokálních nul škodí České republice24.02.20 15:36 Česká republika 5

Libyjští teroristé se jezdí léčit do lázní Klimkovice u Ostravy?24.02.20 08:38 Česká republika 0

Barcelona: Migrant brutálně napadl starou ženu v metru24.02.20 00:05 Španělsko 0

Vojenská cvičení USA22.02.20 16:33 USA 2

Kdy se to celé zhroutí?21.02.20 15:18 USA 1

Co vlastně chtěl sdělit světu šílený střelec?20.02.20 20:48 Německo 2

Z Bruselu koncem února přijede na neposlušné Čechy kárná výprava, vedená sudetskými Němci20.02.20 18:06 Česká republika 0

Patočka kvůli Křečkovi napráskal Babiše Macronovi."Vyhoďte Babiše z ALDE!" žádá.20.02.20 17:11 Česká republika 1

Jak pan Křeček uzemnil Stehlíkovou20.02.20 10:55 Česká republika 2

Devět obětí střelby v Německu, pachatel je po smrti 20.02.20 08:25 Německo 5

Masové šílenství švédské mládeže19.02.20 15:46 Švédsko 5

Šokující čísla z Číny19.02.20 07:36 Čína 11

Cena zlata soupá19.02.20 06:51 Neurčeno 0

Sebemenší náznak pravdy o černoších vede ke konci kariéry17.02.20 23:36 Británie 0

Recyklace je lež zaplacená ropou17.02.20 09:24 Neurčeno 0

Neffův Neviditelný pes začíná být příjemně viditelný16.02.20 19:24 Česká republika 2

Niektoré švajčianske kantóny pozastavili používanie 5G vysielačov. Švajčiarske úrady začali testovať ich bezpečnosť15.02.20 13:53 Švýcarsko 5

Státní dluh vzrostl na 1,64 bilionu, na dividentách odteklo 299 miliard14.02.20 16:16 Česká republika 4

Česká vláda opět provádí rektální alpinismus Izraeli14.02.20 16:08 Česká republika 1

Měnové kurzy

USD
23,24 Kč
Euro
25,24 Kč
Libra
30,07 Kč
Kanadský dolar
17,49 Kč
Australský dolar
15,37 Kč
Švýcarský frank
23,74 Kč
100 japonských jenů
20,97 Kč
Čínský juan
3,31 Kč
Polský zloty
5,86 Kč
100 maď. forintů
7,47 Kč
Ukrajinská hřivna
0,95 Kč
100 rublů
35,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 486,39 Kč
1 unce stříbra
431,99 Kč
Bitcoin
222 580,54 Kč

Poslední aktualizace: 25.2.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?