Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.11.2010 15:31

Co když bude NATO v Afghánistánu poraženo?

RE: Charlie Rose

udo1 46.?.?.?

Tak Vojta49, bol som zase OoO [smích]..
Dub odpoveď na Vašu poslednú poznámku myslel symbolicky, podstata odpovede bola ponechaná na moju maličkosť [smích][smích]
Myslím, že na hodne veciach sa s Dubom zhodneme..

Nikto netvrdil, že správanie ľudí je racionálne. Je tak isto aj emocionálne a tieto dve veci zároveň, tak ako ostatné, nie je možné stavať proti sebe. Riadenie davu funguje hlavne na riadení podvedomia pomocou stereotypov založených viac na emóciách.

To, že je niečo mimo okruhu vášho poznania a Vám sa to javí ako nejaká mystika, ešte neznamená, že to neexistuje.

V egregoroch, "myšlienkových", či torzných poliach platia zákony ako v kvapalinách, plynoch, či elektromagnetických poliach. Čiže analógie funkčných vzťahov hydromechaniky, mechaniky plynov, resp. Maxwellových rovníc, ak Vám to niečo hovorí. Aj keď sú tam isté špecifiká. Regulačné parametre a ich možné diapazóny sme tu veľa krát popisovali. Tak isto základné testovacie deduktívne a analytické metódy.

Väčšina ľudí, čo pracuje s týmito poliami, robí tak "intuitívne", na základe sprostredkovania týchto schopností cez rodové, či kastové egregory. Z toho v náväznosti na BOZP vyplývajú aj tiež tu neraz spomínané riziká.
Sú ale osoby, ktoré vedia s nimi pracovať aj "vedeckejšie", prípadne s vedomím zohľadnením základných bezpečnostných pravidiel.

Tento odbor (technológie nepriameho riadenia, či konceptuálne technológie) sa veľmi dynamicky rozvíja. V niektorých krajinách, kultúrach aj v štátnom školstve a všeobecne interdisciplinárne v akademickej akdemickej obci, rôznych službách, a praktickom politickom, či ekonomickom marketingu (kedysi agitácia a propaganda).

Logicky je nepravdepodobné, že by takéto staré známe mocné techniky zostali nepovšimnuté mocenskými záujmovými skupinami.

Re Vojta49:"Vy se zjevně toužíte stát váženým tak,.."

Nemyslím, že by to bol môj cieľ, skôr chcem pomôcť v informovanosti tých, ktorých zaujíma, ako reálne funguje spoločnosť. V tomto zmysle sú podstatné myšlienky a nie ľudia, ktorí ich vyslovia. Nechcem samozrejme v nijakom prípade znižovať význam indivídua, aby nevzniklo zasa nejaké nedorozumenie.

232925

24.11.2010 16:03

Australan Assange a švédský sexuální skandál

RE: Je to otázka

udo1 46.?.?.?

Treba rýchlo z politicky korektne naladenej verejnej mienky zachrániť čo sa dá.
Aspoň posledné zvyšky [velký smích]
Druh obvinenia nie je podstatný.
Hlavne, aby znelo čo najtemnejšie a bolo "slobodnými" médiami dostatočne spropagované. Výsledok pojednávania nie je až tak podstatný a keď sa zadarí a štátny zástupca so sudcom korektne kolaborujúco preberú časť zodpovednosti, o to lepšie.
No nenahodili by ste na ich mieste potom ešte jednu vlnu titulkov? [velký smích][velký smích]

232927

24.11.2010 17:14

Moc Izraele ve Spojených státech - James Petras

RE: Je to jedno

udo1 46.?.?.?

Myslím Vj66, že s Etheralom a Hadom myslíte, chcete a hovoríte to isté.
Akurát každý z trochu inej pozície, ale s rovnakým cieľom.
Aj situáciu chápete prakticky identicky.

Na "MYSLI GLOBÁLNE A KONAJ LOKÁLNE" sa určite zhodnete.
V mase "Realitu stále viac chápajúcich indivíduii so spoločnými cieľmi" je budúcnosť. Potom bude prirodzene aj globálna vláda s lokálnymi centrami typu
"A GOVERNMENT FOR THE PEOPLE, BY THE PEOPLE".
Vláda(koordinačné centrum) Vždy priamoúmerne zodpovedá miere chápania a postoju obyvateľov.

Tlak musí ísť zdola. S dnešnou elitou nekooperujúci "vodcovia" nemajú šancu. Na zmenu k lepšiemu sa musí vytvoriť dostatočne veľký sloj spoločnosti. To sa práve deje a my sme svedkami a zároveň aktérmi.

K článku:
Smutne paradoxné je, že pod zástavou protofašistického judaizmu nekošer chazari, gojimskí miešanci a ďalší "korektní konvertiti" systematickým genocídnym holokaustíkom likvidujú pôvodných etnických Hebrejov(Palestíncov).
Že by najvyššie Vudu a jeho pravidlá takto priniesli hmm..spravodlivosť na etnikum, ktoré sa po tisícročia stalo prístaviskom pre najstrašnejšiu zo všetkých ideológii?
Akože sa to hovorí?
Kto druhému jamu kope sám do nej sám?..

..Píše sa to veľmi ťažko s ohľadom na to, že sú to vlastne až praprapra..vnuci pôvodných aktérov.
Ten ich 3000 ročný systém, egregor je tak šialený.., pričom podlieha najvyššiemu známemu systému..
Doba je dnes rýchlejšia a Američanom sa účet za genocídu vrátil už po 6-7 generáciách.
Dnes by ma do takých vecí ako kolektív, či jednotlivec radšej ani nenapadlo ísť..

A čo asi čaká potom vykonávateľov takejto spravodlivosti?
To je otázka, na ktorej by sme sa mali z ich osudu poučiť..
Zmeniť ho musia oni sami, tak ako my svoj.
Pozor však na pravidlá..

Boh, príroda prirodzene podporí tie myšlienky a ciele, ktoré najviac zodpovedajú jeho, jej samým.
To dobre vedia a bohate využívajú elity. Vždy, keď je tlak zdola neudržateĺný, trochu povolia, resp. sa snažia vláčik trochu pribrzdiť, či povykoľajiť.
Dnes je stále ťažie zadržiavať informácie.. zostáva iba nezorientovaných(neschopných hodnotiť) dezinformovať a zahltiť.
Deti by sa mali zásady práce s "faktami" učiť už na ZŠ.

232929

24.11.2010 18:27

Americký úplatek, který smrdí usmiřováním

RE: Fisk jako jeden z posledních mohykánů nezávislé novinařiny,

udo1 46.?.?.?

Je to hlavne tragédia národov a obyčajných ľudí, ktorí sa toho musia zúčastňovať. Zároveň aj naša, keď dovolíme, aby to bolo našou nechápavosťou a ignorantským postojom priamo financované.
Za to bohužial nesieme a ešte budeme niesť zodpovednosť..
A nebudú iba rožky v Tescu drahšie..

"Elita" svoje svinstvá nikdy nebude financovať zo svojich priamych zdrojov. Jej zdroje musia byť postupne priškrtené.
Všetci už hádam vieme ako..
Mali by sme pomôcť Maďarom, brať si z ich prístupu príklad a ísť spolu s okolitými krajinami kúsok po kúsku ďalej. Banky by boli kontrolovane pretransformované na investičné spoločnosti na distribúciu obeživa. To by bolo kryté energiou, ako invariantom najviac zodpovedajúcim množstvu tovarov a služieb. Šialená dlhová ekonomika postupne zmizne. Zrazu sa ako zázrakom vyrieši drvivá väčšina dôchodkových, sociálnych, zdravotných a ostatných umelých "problémov".

Nakoniec postaviť úročenie mimo zákon ako napr. zločin proti ľudskosti. Tak to bolo vo väčšine sveta takmer počas celých dejín. Boli za to vždy opodstatnene najťažšie tresty. Vyhnanstvo aj s rodinou bez možnosti návratu, či okamžitá verejná poprava..
Dnes by hádam stačila obyčajná dlhodobá basa [smích]
Druhá alternatíva je podstata dnešného stavu spoločnosti..

Hovorilo sa:"Es kommt die Zeit!"
Vielleicht ist aber die Zeit schon gekommen..

Treba tu ropuchu uvariť pomaly, aby nebol stres ..
Nič proti zvieratkám.. [velký smích]

232930

24.11.2010 20:01

Co když bude NATO v Afghánistánu poraženo?

RE: 2 umelé konflikty

udo1 46.?.?.?

Ja v podstate nevidím dôvod nebyť optimistom [smích]
Inak nie som žiaden pán. Prosím nevolajte ma tak.
Snažím sa byť človekom a pomôcť k tomu druhým.
Dávnejšie som dokončil techniku(STU)
a neskôr som kvôli práci prišiel k štúdiu
Vami spomínanej politológie a filozofie.
(politický manažment a marketing, riadenie)

O GP, či KM, HNR, .. sme sa tu veľakrát bavili.
Sú to politologické terminy z konceptuálnych technológii riadenia(politického marketingu) z kurzov niektorých prominentných univerzít a firiem. Tam, kde som študoval, sa používali tieto skratky. Na iných univerzitách sú možno iné s tou istou podstatou. Pokiaľ viem, oficiálne sa používajú v tejto forme od konca osemdesiatich rokov. Ako sa nazývali v starších publikáciách neviem.

Pozrite diskusie kde sa tieto pojmy rozoberali, ak Vás to zaujíma.
GPKMHNR-udo
GPKMHNR-udo1
Poslednú dobu mám druhý nik, bo sa stala technická chyba v registrácii. Tak je jeden odkaz na udo a druhý na udo1 [smích]
Sú tam aj odkazy na verejné odborné a univerzitné online textové, mp3 a video knižnice, kde myslím nájdete odpovede na Vaše otázky. Základnú odporúčanú literatúru som tam tiež uviedol aj s presnými linkami do knižníc.
Nie je to nič tak zložité.

GP neni žiaden satan v tom zmysle.
Sú to ľudia, ako my, len trochu viac šalení, ako by bolo zdravé.
Reálna globálna štruktúra riadenia je tam veľmi detailne popísaná a samozrejme aj metódy jej riadenia.
Sú to tiež poväčšine naše staré školské materiály. Učí sa to už nejakých min. nejakých 20 rokov, len čo ja viem. Tvrdili mi ale, že oveľa dlhšie..
Reálna štruktúra, dejiny, vývoj a úlohy OSN, MMF, AIPACU a ďalších Sionistických organizácii, tzv.Slobodomurárských lóžii, Siekt,"Náboženstiev", tzv. Scientológie, marxizmu a ďalších ideológii,jednotlivých korporácii, štátov, .. a hlavne tzv. GP-Globálneho prediktora, či 5., KM-Konceptuálnej formy moci. Všetko v rámci globálneho systému priameho a hlavne podprahového riadenia cieľových skupín a más a globálneho h-is-torického procesu koncentrácie moci.
Je tam aj mnoho nových vecí. Stále to dopĺňajú a obnovujú. Na tých Univerzitách sú na to špeciálne týmy.

Materiály sú odporúčané pre riadiaci aparát štátny celkovo, zvlášť pre silové zložky, vyšší manažment strategických firiem, korporácii, atď..
Analýzy a dokumenty sú po anglicky, španielsky a rusky.
Veľa z toho sme tu ale prediskutovali na fóre po slovensky za posledné roky, ak sa Vám nechce hrabať v tých inojazyčných knihách a prednáškach.

232934

24.11.2010 21:07

Pohlednice pro „samolepkové zločince“ Patrika a Míšu

RE: Cožpak jste se všichni úplně zbláznili?

udo1 46.?.?.?

Čo prosím chápete Veronika pod pojmom nacizmus, resp. neonacizmus a na základe čoho presne sa domievate, že dve spomínané osoby boli "neonacisti"?
Ďalej.. Aký je podľa Vás rozdiel, resp. čo majú spoločné nacionálny a internacionálny socializmus?

Malé upozornenie.. Prosím nepliesť si tzv. nacizmus (nacionálny socializmus) s fašizmom. To je obrovský rozdiel.
Fašizmus a najmä ten súčasný globálny mejnstrímový naozaj nemusím.

Napr. indický kastový systém spojený s "náboženstvom" a ideológia judaizmu(nadradeného "národa", elity) tiež spojenej s pseudonáboženstvom sú klasické príklady zvrhlých nehumánnych protofašistických ideológii.

232942

25.11.2010 00:17

Pohlednice pro „samolepkové zločince“ Patrika a Míšu

RE: Cožpak jste se všichni úplně zbláznili?

udo1 46.?.?.?

Hmm.. a keď už ideme smerom k detskej pornografii, prečo nejdeme ešte ďalej do extrému, do absurdity a nehájime masových násilných vrahov, otrokárov, či dokonca banksterov, že áno.
Čo s tým ale má spoločné národný socializmus, naozaj nechápem.
Možno som blbý a dostatočne podrobne som nečítal červené, so stále hnedším odtieňom tlačené "Antifa" brožúrky.
Že Hitler bol tak trochu cvok a Nemcom v tej situácii čiastočne uletel dekel, je asi viac-menej jasné.
Treba sa však vždy pýtať ako a prečo k tomu prišlo?
+ obligátne: QUI BONO Veronika?

232953

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,21 Kč
Libra
29,21 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
24,23 Kč
100 japonských jenů
21,08 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 758,58 Kč
1 unce stříbra
481,67 Kč
Bitcoin
405 834,69 Kč

Poslední aktualizace: 30.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?