Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 7 příspěveků, 1 jméno: udo1.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

24.11.2010 15:31

Co když bude NATO v Afghánistánu poraženo?

RE: Charlie Rose

udo1 46.?.?.?

Tak Vojta49, bol som zase OoO [smích]..
Dub odpoveď na Vašu poslednú poznámku myslel symbolicky, podstata odpovede bola ponechaná na moju maličkosť [smích][smích]
Myslím, že na hodne veciach sa s Dubom zhodneme..

Nikto netvrdil, že správanie ľudí je racionálne. Je tak isto aj emocionálne a tieto dve veci zároveň, tak ako ostatné, nie je možné stavať proti sebe. Riadenie davu funguje hlavne na riadení podvedomia pomocou stereotypov založených viac na emóciách.

To, že je niečo mimo okruhu vášho poznania a Vám sa to javí ako nejaká mystika, ešte neznamená, že to neexistuje.

V egregoroch, "myšlienkových", či torzných poliach platia zákony ako v kvapalinách, plynoch, či elektromagnetických poliach. Čiže analógie funkčných vzťahov hydromechaniky, mechaniky plynov, resp. Maxwellových rovníc, ak Vám to niečo hovorí. Aj keď sú tam isté špecifiká. Regulačné parametre a ich možné diapazóny sme tu veľa krát popisovali. Tak isto základné testovacie deduktívne a analytické metódy.

Väčšina ľudí, čo pracuje s týmito poliami, robí tak "intuitívne", na základe sprostredkovania týchto schopností cez rodové, či kastové egregory. Z toho v náväznosti na BOZP vyplývajú aj tiež tu neraz spomínané riziká.
Sú ale osoby, ktoré vedia s nimi pracovať aj "vedeckejšie", prípadne s vedomím zohľadnením základných bezpečnostných pravidiel.

Tento odbor (technológie nepriameho riadenia, či konceptuálne technológie) sa veľmi dynamicky rozvíja. V niektorých krajinách, kultúrach aj v štátnom školstve a všeobecne interdisciplinárne v akademickej akdemickej obci, rôznych službách, a praktickom politickom, či ekonomickom marketingu (kedysi agitácia a propaganda).

Logicky je nepravdepodobné, že by takéto staré známe mocné techniky zostali nepovšimnuté mocenskými záujmovými skupinami.

Re Vojta49:"Vy se zjevně toužíte stát váženým tak,.."

Nemyslím, že by to bol môj cieľ, skôr chcem pomôcť v informovanosti tých, ktorých zaujíma, ako reálne funguje spoločnosť. V tomto zmysle sú podstatné myšlienky a nie ľudia, ktorí ich vyslovia. Nechcem samozrejme v nijakom prípade znižovať význam indivídua, aby nevzniklo zasa nejaké nedorozumenie.

232925

24.11.2010 16:03

Australan Assange a švédský sexuální skandál

RE: Je to otázka

udo1 46.?.?.?

Treba rýchlo z politicky korektne naladenej verejnej mienky zachrániť čo sa dá.
Aspoň posledné zvyšky [velký smích]
Druh obvinenia nie je podstatný.
Hlavne, aby znelo čo najtemnejšie a bolo "slobodnými" médiami dostatočne spropagované. Výsledok pojednávania nie je až tak podstatný a keď sa zadarí a štátny zástupca so sudcom korektne kolaborujúco preberú časť zodpovednosti, o to lepšie.
No nenahodili by ste na ich mieste potom ešte jednu vlnu titulkov? [velký smích][velký smích]

232927

24.11.2010 17:14

Moc Izraele ve Spojených státech - James Petras

RE: Je to jedno

udo1 46.?.?.?

Myslím Vj66, že s Etheralom a Hadom myslíte, chcete a hovoríte to isté.
Akurát každý z trochu inej pozície, ale s rovnakým cieľom.
Aj situáciu chápete prakticky identicky.

Na "MYSLI GLOBÁLNE A KONAJ LOKÁLNE" sa určite zhodnete.
V mase "Realitu stále viac chápajúcich indivíduii so spoločnými cieľmi" je budúcnosť. Potom bude prirodzene aj globálna vláda s lokálnymi centrami typu
"A GOVERNMENT FOR THE PEOPLE, BY THE PEOPLE".
Vláda(koordinačné centrum) Vždy priamoúmerne zodpovedá miere chápania a postoju obyvateľov.

Tlak musí ísť zdola. S dnešnou elitou nekooperujúci "vodcovia" nemajú šancu. Na zmenu k lepšiemu sa musí vytvoriť dostatočne veľký sloj spoločnosti. To sa práve deje a my sme svedkami a zároveň aktérmi.

K článku:
Smutne paradoxné je, že pod zástavou protofašistického judaizmu nekošer chazari, gojimskí miešanci a ďalší "korektní konvertiti" systematickým genocídnym holokaustíkom likvidujú pôvodných etnických Hebrejov(Palestíncov).
Že by najvyššie Vudu a jeho pravidlá takto priniesli hmm..spravodlivosť na etnikum, ktoré sa po tisícročia stalo prístaviskom pre najstrašnejšiu zo všetkých ideológii?
Akože sa to hovorí?
Kto druhému jamu kope sám do nej sám?..

..Píše sa to veľmi ťažko s ohľadom na to, že sú to vlastne až praprapra..vnuci pôvodných aktérov.
Ten ich 3000 ročný systém, egregor je tak šialený.., pričom podlieha najvyššiemu známemu systému..
Doba je dnes rýchlejšia a Američanom sa účet za genocídu vrátil už po 6-7 generáciách.
Dnes by ma do takých vecí ako kolektív, či jednotlivec radšej ani nenapadlo ísť..

A čo asi čaká potom vykonávateľov takejto spravodlivosti?
To je otázka, na ktorej by sme sa mali z ich osudu poučiť..
Zmeniť ho musia oni sami, tak ako my svoj.
Pozor však na pravidlá..

Boh, príroda prirodzene podporí tie myšlienky a ciele, ktoré najviac zodpovedajú jeho, jej samým.
To dobre vedia a bohate využívajú elity. Vždy, keď je tlak zdola neudržateĺný, trochu povolia, resp. sa snažia vláčik trochu pribrzdiť, či povykoľajiť.
Dnes je stále ťažie zadržiavať informácie.. zostáva iba nezorientovaných(neschopných hodnotiť) dezinformovať a zahltiť.
Deti by sa mali zásady práce s "faktami" učiť už na ZŠ.

232929

24.11.2010 18:27

Americký úplatek, který smrdí usmiřováním

RE: Fisk jako jeden z posledních mohykánů nezávislé novinařiny,

udo1 46.?.?.?

Je to hlavne tragédia národov a obyčajných ľudí, ktorí sa toho musia zúčastňovať. Zároveň aj naša, keď dovolíme, aby to bolo našou nechápavosťou a ignorantským postojom priamo financované.
Za to bohužial nesieme a ešte budeme niesť zodpovednosť..
A nebudú iba rožky v Tescu drahšie..

"Elita" svoje svinstvá nikdy nebude financovať zo svojich priamych zdrojov. Jej zdroje musia byť postupne priškrtené.
Všetci už hádam vieme ako..
Mali by sme pomôcť Maďarom, brať si z ich prístupu príklad a ísť spolu s okolitými krajinami kúsok po kúsku ďalej. Banky by boli kontrolovane pretransformované na investičné spoločnosti na distribúciu obeživa. To by bolo kryté energiou, ako invariantom najviac zodpovedajúcim množstvu tovarov a služieb. Šialená dlhová ekonomika postupne zmizne. Zrazu sa ako zázrakom vyrieši drvivá väčšina dôchodkových, sociálnych, zdravotných a ostatných umelých "problémov".

Nakoniec postaviť úročenie mimo zákon ako napr. zločin proti ľudskosti. Tak to bolo vo väčšine sveta takmer počas celých dejín. Boli za to vždy opodstatnene najťažšie tresty. Vyhnanstvo aj s rodinou bez možnosti návratu, či okamžitá verejná poprava..
Dnes by hádam stačila obyčajná dlhodobá basa [smích]
Druhá alternatíva je podstata dnešného stavu spoločnosti..

Hovorilo sa:"Es kommt die Zeit!"
Vielleicht ist aber die Zeit schon gekommen..

Treba tu ropuchu uvariť pomaly, aby nebol stres ..
Nič proti zvieratkám.. [velký smích]

232930

24.11.2010 20:01

Co když bude NATO v Afghánistánu poraženo?

RE: 2 umelé konflikty

udo1 46.?.?.?

Ja v podstate nevidím dôvod nebyť optimistom [smích]
Inak nie som žiaden pán. Prosím nevolajte ma tak.
Snažím sa byť človekom a pomôcť k tomu druhým.
Dávnejšie som dokončil techniku(STU)
a neskôr som kvôli práci prišiel k štúdiu
Vami spomínanej politológie a filozofie.
(politický manažment a marketing, riadenie)

O GP, či KM, HNR, .. sme sa tu veľakrát bavili.
Sú to politologické terminy z konceptuálnych technológii riadenia(politického marketingu) z kurzov niektorých prominentných univerzít a firiem. Tam, kde som študoval, sa používali tieto skratky. Na iných univerzitách sú možno iné s tou istou podstatou. Pokiaľ viem, oficiálne sa používajú v tejto forme od konca osemdesiatich rokov. Ako sa nazývali v starších publikáciách neviem.

Pozrite diskusie kde sa tieto pojmy rozoberali, ak Vás to zaujíma.
GPKMHNR-udo
GPKMHNR-udo1
Poslednú dobu mám druhý nik, bo sa stala technická chyba v registrácii. Tak je jeden odkaz na udo a druhý na udo1 [smích]
Sú tam aj odkazy na verejné odborné a univerzitné online textové, mp3 a video knižnice, kde myslím nájdete odpovede na Vaše otázky. Základnú odporúčanú literatúru som tam tiež uviedol aj s presnými linkami do knižníc.
Nie je to nič tak zložité.

GP neni žiaden satan v tom zmysle.
Sú to ľudia, ako my, len trochu viac šalení, ako by bolo zdravé.
Reálna globálna štruktúra riadenia je tam veľmi detailne popísaná a samozrejme aj metódy jej riadenia.
Sú to tiež poväčšine naše staré školské materiály. Učí sa to už nejakých min. nejakých 20 rokov, len čo ja viem. Tvrdili mi ale, že oveľa dlhšie..
Reálna štruktúra, dejiny, vývoj a úlohy OSN, MMF, AIPACU a ďalších Sionistických organizácii, tzv.Slobodomurárských lóžii, Siekt,"Náboženstiev", tzv. Scientológie, marxizmu a ďalších ideológii,jednotlivých korporácii, štátov, .. a hlavne tzv. GP-Globálneho prediktora, či 5., KM-Konceptuálnej formy moci. Všetko v rámci globálneho systému priameho a hlavne podprahového riadenia cieľových skupín a más a globálneho h-is-torického procesu koncentrácie moci.
Je tam aj mnoho nových vecí. Stále to dopĺňajú a obnovujú. Na tých Univerzitách sú na to špeciálne týmy.

Materiály sú odporúčané pre riadiaci aparát štátny celkovo, zvlášť pre silové zložky, vyšší manažment strategických firiem, korporácii, atď..
Analýzy a dokumenty sú po anglicky, španielsky a rusky.
Veľa z toho sme tu ale prediskutovali na fóre po slovensky za posledné roky, ak sa Vám nechce hrabať v tých inojazyčných knihách a prednáškach.

232934

24.11.2010 21:07

Pohlednice pro „samolepkové zločince“ Patrika a Míšu

RE: Cožpak jste se všichni úplně zbláznili?

udo1 46.?.?.?

Čo prosím chápete Veronika pod pojmom nacizmus, resp. neonacizmus a na základe čoho presne sa domievate, že dve spomínané osoby boli "neonacisti"?
Ďalej.. Aký je podľa Vás rozdiel, resp. čo majú spoločné nacionálny a internacionálny socializmus?

Malé upozornenie.. Prosím nepliesť si tzv. nacizmus (nacionálny socializmus) s fašizmom. To je obrovský rozdiel.
Fašizmus a najmä ten súčasný globálny mejnstrímový naozaj nemusím.

Napr. indický kastový systém spojený s "náboženstvom" a ideológia judaizmu(nadradeného "národa", elity) tiež spojenej s pseudonáboženstvom sú klasické príklady zvrhlých nehumánnych protofašistických ideológii.

232942

25.11.2010 00:17

Pohlednice pro „samolepkové zločince“ Patrika a Míšu

RE: Cožpak jste se všichni úplně zbláznili?

udo1 46.?.?.?

Hmm.. a keď už ideme smerom k detskej pornografii, prečo nejdeme ešte ďalej do extrému, do absurdity a nehájime masových násilných vrahov, otrokárov, či dokonca banksterov, že áno.
Čo s tým ale má spoločné národný socializmus, naozaj nechápem.
Možno som blbý a dostatočne podrobne som nečítal červené, so stále hnedším odtieňom tlačené "Antifa" brožúrky.
Že Hitler bol tak trochu cvok a Nemcom v tej situácii čiastočne uletel dekel, je asi viac-menej jasné.
Treba sa však vždy pýtať ako a prečo k tomu prišlo?
+ obligátne: QUI BONO Veronika?

232953

Káva pro Zvědavce

29

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc duben přispělo 51 čtenářů částkou 10 288 korun, což je 29 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Kúdela dostal za rasismus deset zápasů14.04.21 23:51 Británie 1

Testování lidí ve firmách bylo nezákonné14.04.21 23:27 Česká republika 0

Další a další zhovadilosti14.04.21 19:56 Česká republika 2

Moskva 11. 04. 2021 - Obchodní komplex Ochotnyj rjad14.04.21 11:09 Rusko 1

Poslanec Volný byl udán čerpadlářkou pro špatně nasazený náhubek a následně zpacifikován covidovým gestapem13.04.21 23:34 Česká republika 4

Neuvěřitelné: Američané se pokusili přivlastnit si čin Jurije Gagarina12.04.21 23:19 USA 4

Dobrý den majore Gagarine - 12.04.196112.04.21 11:02 Rusko 4

Babiš vybírá nového ministra zdravotnictví!12.04.21 11:00 Česká republika 0

Otázky, které byste měli položit sobě i autoritám, než se necháte očkovat11.04.21 21:56 Neurčeno 2

Rodičům dětí, které jsou obětí šíleného korona kvapíku11.04.21 20:02 Česká republika 0

Několik videí11.04.21 11:11 Neurčeno 1

Ne, to není Švédsko - migranti řádí v Berlíně11.04.21 11:05 Německo 0

Mengele Arenberger v akci11.04.21 09:18 Česká republika 3

Zajímavá úvaha o nelogickém postupu v případě COVID10.04.21 15:15 Česká republika 7

Pokrová radnice v Budapešti vztyčila duhovou sochu Svobody v BLM pokleku. Vydržela 24 hodin09.04.21 12:27 Maďarsko 1

Colorado: Vakcinační síť Covid vakcín Johnson & Johnson byla uzavřena kvůli nežádoucím účinkům09.04.21 08:00 USA 0

Odsouzení muslimové znovu před soudem09.04.21 04:30 Turecko 0

Guvernér Floridy: Nebudeme zavádět vakcinační pasy. Rozdělovat občany na základě vakcinace je chyba09.04.21 03:38 USA 0

Evropský soud pro lidská práva:Povinná vakcinace dětí je v demokratické společnosti nezbytná09.04.21 03:16 Evropská unie 3

„Více než 4 tisíce vojenských cvičení“: Ministerstvo obrany zahájilo kontrolní prověrku ozbrojených sil08.04.21 23:42 Rusko 1

Měnové kurzy

USD
21,66 Kč
Euro
25,93 Kč
Libra
29,86 Kč
Kanadský dolar
17,30 Kč
Australský dolar
16,74 Kč
Švýcarský frank
23,47 Kč
100 japonských jenů
19,88 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,69 Kč
100 maď. forintů
7,23 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,64 Kč
1 unce (31,1g) zlata
37 625,91 Kč
1 unce stříbra
550,52 Kč
Bitcoin
1 364 985,32 Kč

Poslední aktualizace: 14.4.2021 18:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?