Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 12 příspěveků, 1 jméno: abc.

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

30.10.2010 08:16

Pozvánka na soud

RE: Bez pochyby je to zmanipulovana stvanice

abc 188.?.?.?

Problém nie je Editor, problém je Zvedavec. Jeden z mála nezávislých portálov, ktoré ešte nemajú chazari pod kontrolou. Všetky ostatné sami založili, alebo kúpili. Najviac im vadí, že Zvedavec nezverejňuje celé IP adresy. Výsledok je ten, že prispievatelia do Zvedavca sú zbavení strachu a vo väčšine prípadov /okrem nasadených provokatérov/ sú ich príspevky zmysluplné. Sú slobodní. Prispievatelia žijú v každom kúte sveta, hoci komunikujú v češtine, slovenčine a angličtine. Preto Editor by mal zariadiť, aby Zvedavec fungoval naďalej aj keby on sám nemal "dočasne" priamy dosah na jeho riadenie v prípade, že by ho "nomenklatúra" poslala nepodmienečne do "chládku" vo vykonštruovanom a od začiatku vymyslenom procese. Nie nadarmo sa hovorí, že Češi sú Židia strednej Európy... nasadená Gojimka to všetko má zariadiť. Jedine ak by sa zľakla a uvedomila si "proradnost" jej úlohy. To by mohlo nastať len za okolností, o ktorých podrobne napísal MoUdrostrak. Historické skúsenosti sú na to, aby sme sa z nich poučili. Tí istí ľudia totiž, ktorí riadili reálny socializmus aj kapitalizmus, riadia aj súčasnú démonkraciu. V každej dobe sa našli ľudia so srdcom, ktorí boli odvážni a neohli chrbticu. Vy k nim patríte pán Editor. Buďte preto silný, a aj napriek presilovke, ktorú na vás hrajú zvíťazite nad nimi morálne!
Osobne ste sa mi páčili vo svojej obhajobe na prvom "monstrprocese" a preto vám prajem chladnú hlavu, a hlavne sa nenechajte vyprovokovať samosudkyňou, pokojne sa jej pozerajte celý čas do očí a buďte pripravení s pokorou opäť obhájiť svoje oprávnené dôvody na zverejnenie článku, pre ktorý vás šikanujú a psychicky terorizujú... Spravodlivosť a právo nakoniec vždy zvíťazí! Kráľ je nahý a mi to všetci spolu s vami dobre vieme!

S pozdravom "minulosť sa stále mení, len budúcnosť je istá" váš občasný prispievateľ abc.

231369

30.10.2010 08:38

Česko Slovensko má talent?

RE: Kde to zijeme?

abc 188.?.?.?

http://www.youtube.com/watch?v=7RjfiPVvca4

231371

01.11.2010 22:07

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Gratuluju!

abc 188.?.?.?

Vladimír, vaša obhajoba bola brilantná, najmä to, že ste ju postavili na zdravom rozume! Kto neustále hľadá pravdu, ten ju aj nájde! [smích]

231611

02.11.2010 08:21

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Máme spravedlivé soudy.

abc 188.?.?.?

Zvedavec je politický nekorektný webzin, preto nefandí žiadnej strane ale hľadá pravdu. Každému na Zvedavci je jasné, že pokiaľ niekto v ich vyjadreniach proti židom vidí antisemitizmus, tak sa vážne mýli a nedospel k poznaniu, ktoré chápe každý zvedavec. Pojem žid je zneužívaný predovšetkým chazarskými jafetmi, žiaden žid o ktorom sa tu píše nie je semita, ale jafet. Teda kto sú chazari? Sú to ľudia s dvojitým, či až trojitým krytím, poprvé krijú svoje pikle proti ľudstvu prožidovskou sionistickou vyvolenosťou a ochraňujú sa antisemitizmom, hoci sami sú jafeti. Druhé krytie je pronárodné, tzn. že vystupujú menom národa na ktorom práve parazitujú, a kujú svoje pikle, to je jedno či sú to češi, maďari alebo američania, stačí si všimnúť ich % podiel vo vedení médií, politike a justícii, oproti väčšinovému národu. Ďalšie krytie okrem viacnásobne zmenenej identite je v ich neustálom menení mien, názorov, filozofií a ideológii, ktoré sú práve žiadané. Vedia bezozvyšku naplniť požiadavky doby a históriu svojich zločinov zahmlievajú a mažú. Keďže svojou povahou sú zločinci, najradšej v svojej proradnosti vystupujú ako národovci a dobrodinci národa, na ktorom zrovna realizujú svoje pekelné plány, dnes už verejne známe pod pojmom NWO, predtým komunizmus resp. fašizmus. Sú to ale stále tí istí ľudia vo vedení justície, politiky, svetového obchodu, financií, poľnohospodárstva, priemyslu, zdravotníctva, atď,atď, atď. My zvedavci si vôbec nemyslíme, že Vladimír vyhral vojnu s nimi. Vyhral len dve bitky o právo a spravodlivosť na okresnom a krajskom súde. Ale jeho žalovbca veľmi dobre vie, pre akú hydru pracuje a verejne ju zastupuje, vie že tam hore čaká Vladimíra iná atmosféra, "jinej prodejnej Gojim", alebo že by priamo vyvolený, v troch identitách vystupujúci sudca? Ozaj bolo by zaujímavé zistiť koľkí z nich sa verejne hlásia k vyvolenej /Bohom zavrhnutej ale Satanom vyzdvihnutej/ , jedinej správnej skupine ľudí, ktorá všetkému rozumie a všetko vedie tým správnym smerom. Čím vyššie postavenie, tým vyššia moc. A moc kazí a absolútna moc kazí absolútne. Takže sa máme ešte na čo tešiť. Cirkus so Zvedavcom neskončil. Bude ešte o čom písať. Vojna ešte nie je vyhratá, vyhraté sú len dve bitky, zrejme s nezainteresovanými sudcami, ktorí ešte veria na právo a zdravý rozum. Zákony však rozum nemajú. Preto bude záležať, s kým sa stretne Vladimír na najvyššej inštancii. Až tam sa ukáže komu slúži tento diabolský okultný systém, plne v rukách okultných satanistov démonkracie. Tieto myšlienky mám z Biblie a tento zdroj neklame, lebo je pravý a pravdivý. Proti najvyššiemu vládnemu programu, ktorý sa nakoniec bude realizovať v prospech ľudí hľadajúcich pravdu, právo a spravodlivosť je aj tento Satana oslavujúci systém krátky! To sa dosvedčí vo svojich časoch a tohto sa chazari jedine boja. Inak im nestojí v ceste nikto, ...

Automaticky kráceno

231668

02.11.2010 08:24

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Máme spravedlivé soudy.

abc 188.?.?.?

To sa dosvedčí vo svojich časoch a tohto sa chazari jedine boja. Inak im nestojí v ceste nikto, lebo všetkých ľudí majú kúpených zneužitím moci, kariérizmom a sexuálnou deviáciou. Parafrázované Bolekovou slávnou vetou "Tak a teď si vás všechny koupím!" si myslia, že zožrali všetku múdrosť sveta... Keby však vedeli ako sa mýlia a akí úbohí sú v očiach pravého Boha aj v očiach prebudených zvedavcoch!

P.S. Pán anonym a vám podobní, kľudne považujte tento komentár za antisemitský, ak ste nepochopili, kto zneužíva židov vo svojej politike, umení ovládať ľudí lžami a klamstvami... Ja k židom ani k žiadnej inej rase nepociťujem predsudky ani nenávisť, a je mi jedno "zda je někdo cikán nebo černoch, lebo farbu pokožky a národ, v ktorom sme sa narodili sme si nevybrali. Nenávidim z duše len klamstvá a podvody ľudí, ktorí skrývajú kým sú v skutočnosti, aby dosiahli pre nepoctivý zisk svoje ciele na škodu iných. [bliji]

231669

04.11.2010 10:13

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

abc 188.?.?.?

Nepripustiť diskusiu je tiež istá forma manipulácie. Takže pre tých, ktorí si nevedia nájsť v rýchlosti text na ktorý sa odvoláva Ovadia Josef totiž Jozue 9:27 pre ilustráciu uvádzam kontext, ktorý uvádza aj jeho rasistické tvrdenie o pohanoch do iného svetla a robí z neho klamára a manipulátora. Nemusíme sa preto diviť, že Ježiš všetkých talmudistov odsúdil slovami: "Ako uniknete súdu Gehenny?", čím im dal ešte možnosť na pokánie. A tu je sľúbený kontext Jozue 2:1-27 o tom ako sa stali obyvatelia Gibeonu "nosiči vody a drvoštěpové":

(Jozue 9:1–27) A jakmile o tom uslyšeli všichni králové, kteří byli na té straně Jordánu v hornatém kraji a v Šefele a podél celého pobřeží Velkého moře a před Libanonem, Chetité a Amorejci, Kananejci, Perizejci, Chivijci a Jebusejci, stalo se, že 2 se začali všichni společně shromažďovat, aby jednomyslně vedli válku proti Jozuovi a Izraeli. 3 A obyvatelé Gibeonu slyšeli, co Jozue udělal Jerichu a Ai. 4 Sami od sebe tedy jednali s chytrostí a zaopatřili se zásobami potravin a vzali opotřebované pytle pro své osly a opotřebované a popraskané a svazované kožené měchy na víno 5 a na nohy obnošené a záplatované sandály a na sebe obnošené oděvy, a všechen chléb z jejich zásob potravin se prokázal být suchý a drobil se. 6 Šli tedy k Jozuovi do tábora v Gilgalu a řekli jemu a izraelským mužům: „Přišli jsme ze vzdálené země. A teď s námi uzavřete smlouvu.“ 7 Na to izraelští muži řekli Chivijcům: „Snad bydlíš v našem okolí. Jak bychom tedy mohli s tebou uzavřít smlouvu?“ 8 Řekli zase Jozuovi: „Jsme tvoji sluhové.“ Jozue jim pak řekl: „Kdo jste a odkud přicházíte?“ 9 Na to mu řekli: „Z velmi vzdálené země přišli tvoji sluhové z ohledu na jméno Jehovy, tvého Boha, protože jsme slyšeli o jeho věhlasu a o všem, co učinil v Egyptě, 10 a o všem, co udělal dvěma králům Amorejců, kteří byli na druhé straně Jordánu, totiž Sichonovi, chešbonskému králi, a Ogovi, bašanskému králi, který byl v Aštarotu. 11 Naši starší muži a všichni obyvatelé naší země nám tudíž řekli: ‚Vezměte si do ruky zásoby potravin na cestu a vyjděte jim vstříc, a řeknete jim: „Jsme vaši sluhové. A teď s námi uzavřete smlouvu.“‘ 12 Tento náš chléb byl horký, když jsme jej vzali ze svých domů jako zásoby potravin v den, kdy jsme vyšli, abychom šli sem k vám, a nyní, pohleďte, je suchý a drobí se. 13 A to jsou kožené měchy na víno, které jsme plnili nové, a pohleďte, popraskaly, a tyto naše oděvy a sandály se obnosily, protože cesta byla velmi dlouhá.“ 14 Muži tedy vzali něco z jejich zásob potravin, a Jehovových úst se nedotazovali. 15 A Jozue s nimi učinil mír a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá žít, a tak jim náčelníci shromáždění přísahali. 16 A stalo se, že uslyšeli ke konci tří dnů po tom, co s nim...

Automaticky kráceno

231914

04.11.2010 10:34

Má obhajoba u druhého hlavního líčení

RE: Jestli se mohu vmísit

abc 188.?.?.?

16 A stalo se, že uslyšeli ke konci tří dnů po tom, co s nimi uzavřeli smlouvu, že jsou blízko nich a že bydlí v jejich okolí. 17 Izraelští synové tedy vytáhli a třetí den přišli k jejich městům a jejich města byla Gibeon a Kefira a Beerot a Kirjat-jearim. 18 A izraelští synové je neudeřili, protože náčelníci shromáždění jim přísahali při Jehovovi, BOHU Izraele. A celé shromáždění začalo reptat proti náčelníkům. 19 Na to řekli všichni náčelníci celému shromáždění: „My, my jsme jim přísahali při Jehovovi, BOHU Izraele, a nyní nám není dovoleno jim ublížit. 20 Tak jim učiníme, zatímco je necháme žít, aby na nás nepřišlo nějaké rozhořčení pro přísahu, kterou jsme jim přísahali.“ 21 Náčelníci jim tedy řekli: „Nechte je žít a ať se stanou sběrači dřeva a čerpači vody pro celé shromáždění, právě jak jim náčelníci slíbili.“ 22 Jozue je nyní zavolal, mluvil k nim a řekl: „Proč jste nás ošálili a řekli: ‚Jsme od vás velmi daleko‘, zatímco bydlíte právě v našem středu? 23 A nyní jste prokletí lidé a nikdy od vás nebude odříznuto postavení otroků a to, že jste sběrači dřeva a čerpači vody pro dům mého Boha.“ 24 Potom odpověděli Jozuovi a řekli: „Bylo to proto, že tvým sluhům jasně řekli, že Jehova, tvůj Bůh, přikázal svému sluhovi Mojžíšovi dát vám celou tu zemi a vyhladit před vámi všechny obyvatele té země, a kvůli vám jsme dostali velmi velký strach o své duše. Tak jsme to udělali. 25 A nyní jsme tady, v tvé ruce. Učiň, právě jak je v tvých očích dobré a správné nám učinit.“ 26 A přistoupil k tomu, aby jim tak učinil a aby je osvobodil z ruky izraelských synů, a nezabili je. 27 Jozue je tedy v ten den učinil sběrači dřeva a čerpači vody pro shromáždění a pro Jehovův oltář až do tohoto dne na místě, které by vyvolil.

Byť nosičom vody a štípačem dřívi" sa tak stalo pre mnohých neizraelitov spôsob, akým uznávali pravosť uctievania a príslušnosť k Izraelu. Mnohí z nich prejavili väčšiu vernosť a oddanosť pravému uctievaniu ako samotní Izraeliti. Netinejci a Rechabiti sú napríklad spomenutí, že sa vrátili spoločne s prepustenými Izraelitmi zo 70 ročného babylónskeho zajatia, aby opäť obnovili pravé uctievanie Stvoriteľa na zemi.

To čo tu píše Ovadia Josef sú samé nezmysly,ktorými dáva sám sebe vizitku zhovadilosti a rasistickej xenofóbie zaštítenej pre istotu antisemitizmom, ktorý je pracovným nástrojom priemyslu holocaustu pre politických sionistov odvolávajúcich sa na Talmud... pretože sa obávajú, že ich klamstvá a podvody by mohol niekto odhaliť. Čo sa na Zvedavci bežne deje a úspešne darí. Preto je tento webzin tŕňom v päte všetkým manipulátorom, pretože hľadaním pravdy odhaľuje ich nepoctivé praktiky. Podobným metódam by sa mal vyvarovať aj Editor, ak nechce skončiť tak ako oni.

231916

04.11.2010 11:37

Debakl Demokratů

RE: Myslim,ze dlouholeti ctenari neveri,ze by se neco v USA zmenilo.

abc 188.?.?.?

Majetkove, vlada uz nevi,co by prodala a tak vznika jen jedna trida, chudi a bohati,stredni trida vlivem vselijakych poplatku-dani pozvolna mizi.Vznika ,neresitelna situace, prikladem je i, kdysi zvana "Velka britanie".

Nezdá sa vám, že je za tým jeden a ten istý rukopis? Teraz Amerika, predtým Británia, predtým Uhorsko, predtým Rusko, všade kadiaľ prešla noha chazara "pšenička" pre pôvodných obyvateľov prestalá rásť...všetci sa zadĺžili a stratili hmotnú nezávislosť...hra na demokraciu je len divadielko pre naivných...Po odhalení títo výpalníci vždy s narabovaným majetkom utiekli. V 8. storočí z Ruska do Uhorska, v 13. storočí z Uhorska do Británie, V 18. storočí z Británie do Ameriky. V 21. storočí sa ich hra na "pánov sveta" skončí. Nemajú kam by ušli s narabovaným majetkom. Napriek tomu, že si vytvorili nezákonným spôsobom azylový štát..., nemajú kam utiecť. Preto to prekotné NWO, ale ani tam sa neskryjú....Určite nie očiam Stvoriteľa, ktorý si ponechal jediné správne riešenie prijateľné pre všetkých na koniec ľudských dejín...po vyčerpaní všetkých ľudských pokusov a omylov vládnuť si tzv. nezávisle. Jednoducho sme neboli tak stvorení...V Americe je to 300 rodin,jez vlastni vice jak 75% veskerych prirodnich zdroju, Zmena ve vlade,je jen a jen stridani osob s nimiz prumerny American nema nic spolecneho, mnozi tvrdi,ze Amerika je okupovana zeme.

Nezdá sa vám, že je za tým jeden a ten istý rukopis? Teraz vládnu v Amerike, predtým Británii,predtým Uhorsku, Rusku, a vždy to boli chazari, ktorí nakoniec ovládli svojich dobromyseľných hostiteľov, tým že ich dokázali obrať úskokmi o ich vlastný majetok. Vždy sa predstavovali ako dobrodinci, čím dokázali okradnúť ľudí o ich majetok finančným zadĺžením. Táto hra je ich srdcu najmilšia, ale takisto ako v politike i v obchode ich zábava dosiahla vrchol, z ktorého jeden chybný krok ich odsúdi do prepadliska dejín... Stane sa ním krok zriadenia NWO. Tam Stvoriteľ hru Satana na Boha skončí a nastolí kráľovstvo Syna svojej lásky k ľudstvu. Všetci úprimní sa predsa o príchod Božieho kráľovstva modlíme v Otčenáši. Alebo si myslíte, že táto nádherná zem nepatrí jej Stvoriteľovi a ja svojim príspevkom len zabíjam diskusiu?

231919

04.11.2010 17:29

Debakl Demokratů

Malá lekcia z demokracie Made in USA

abc 188.?.?.?

http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&h...

231942

Skutková podstata trestnej činnosti FeDu je dokonale zmapovaná v Zeitgeist part. III. od 7 min. Opakovanie matka pamäte, aby sme nezabudli na všetko čo spôsobil FED Amerike a ešte spôsobí prostredníctvom Ameriky celému svetu vytvorenim Golema made in FED.
http://video.google.com/videoplay?docid=-727876695... [bliji]

232284

Káva pro Zvědavce

70

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc leden přispělo 111 čtenářů částkou 24 460 korun, což je 70 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
12vZg7LszAecMsq3wRW4pNpoUAgGZB8aS5

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Poslanci používají legální restauraci, i když to plebsu zakázali25.01.21 17:14 Česká republika 3

Papaláši se chytili do vlastní sítě25.01.21 12:23 Česká republika 6

Začínám rozumět roli Navalného: užitečný idiot by mohl posloužit k zastavení Nord Stream 223.01.21 12:12 Evropská unie 4

Pane Volný, to bylo hloupé21.01.21 17:14 Česká republika 21

Slovenský lekár objednal pre svojich covidových pacientov Ivermectin. Colníci mu zásielku zabavili20.01.21 19:05 Slovensko 4

Na Seznamu se rozmáhá cenzura jako rakovina20.01.21 08:06 Česká republika 8

Sbohem, Kalousku. A zavři za sebou z druhé strany19.01.21 19:17 Česká republika 8

Chcete, aby skončil Lockdown? 26. ledna máte reálnou možnost to změnit19.01.21 10:14 Česká republika 3

Helena Duke poté, co udala vlastní rodinu, žebrá o peníze18.01.21 14:28 USA 3

Satanisté a jejich poskoci mají Vánoce17.01.21 23:15 Česká republika 3

V Norsku po aplikace vakcíny zemřelo 23 lidí a Blatný by chtěl očkovat15.01.21 20:37 Norsko 4

Humorem proti totalitě15.01.21 18:55 Česká republika 1

Fanatismus a nesmiřitelnost – aneb stane se Helena Duke legendou?15.01.21 16:52 USA 1

V protestu před Kapitolem 6. ledna sehráli roli „agenti provokatéři“ – Interview s Michaelem Yonem14.01.21 11:38 USA 2

Luboš Xaver do Českého rozhlasu patří!13.01.21 22:50 Česká republika 1

Zemanovi už doopravdy hrabe, mrzí ho ukončení okupace Afghánistánu13.01.21 18:25 Česká republika 2

Obnovitelná energie mohla způsobit totální výpadek rozvodné sítě13.01.21 09:36 Rakousko 14

Smlouvy s výrobci vakcín jsou tajné, nemohou je vidět ani europoslanci12.01.21 19:03 Evropská unie 3

Probuďte se: Uzamčení jsou navržena tak, aby vydržela navždy12.01.21 16:01 Neurčeno 4

Současné prodlužování nouzového stavu je porušením mnoha zákonů12.01.21 11:46 Česká republika 0

Měnové kurzy

USD
21,53 Kč
Euro
26,13 Kč
Libra
29,42 Kč
Kanadský dolar
16,89 Kč
Australský dolar
16,58 Kč
Švýcarský frank
24,24 Kč
100 japonských jenů
20,75 Kč
Čínský juan
3,32 Kč
Polský zloty
5,75 Kč
100 maď. forintů
7,31 Kč
Ukrajinská hřivna
0,76 Kč
100 rublů
28,52 Kč
1 unce (31,1g) zlata
39 951,75 Kč
1 unce stříbra
546,32 Kč
Bitcoin
729 191,17 Kč

Poslední aktualizace: 25.1.2021 19:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?