Zpátky na příspěvek ›

Všechny příspěvky ze stejné IP adresy

Nalezeno 99 příspěveků, 3 různá jména: <nic>, Had, Had....

Setříděno od nejstaršího, přetřídit od nejnovějšího

01.02.2006 23:07

Chcem celú Zem + 5% navyše!

RE: Dotaz pro

Had 86.?.?.?

Zdravím Oskare,

jen pro jistotu - vypadlo Vám "neznám jiný ZPŮSOB", je tak?

Ano, znám osobně a momentálně aktuální zdroj ("živý nositel")těch blahodárných informací...
K mému zrání patřilo mj. i prokousání se náležitou literaturou, jejím pochopením, zažitím, ozkoušením a nalezením vlastního způsobu, "jak si poradit v tomhle světě".
Vyvolal jsem té snaze adekvátní "bouři" a .. kráčím již v klidu.
K dalším bouřím? [velký smích]

Proč se ptáte?
Na případnou odpověď použijte moji adresu emilovu u editora - je to OT a má schrána bude taky několik dní odstřihnuta kvůlivá manágerování od klábosení zde.

91563

01.02.2006 23:12

Chcem celú Zem + 5% navyše!

RE: Dotaz pro

Had 86.?.?.?

Zdravíčko DavidZe,

>Cože?

To nic, nesyčte mi do odpovědi... předpokládám, že si s Oskarem rozumíme - to víte, děsně důležité, zásadní a hlavně off topic INFO. [cool] [velký smích]

91564

06.02.2006 16:45

Zdánlivá svoboda projevu

RE: Ja, Petre Velky,

Had 86.?.?.?

Koniči wa, Yamato-san,
i když už Jste skončil, přesto mi nedá se zeptat a rozšířit.
>Pak se nemohou divit, že jsou obecně považováni za sprosté teroristy a nikoli >za odboj. Mnohé jiné odboje dokazaly (až na vyjjímky) rozlišovat...
Obecně považováni kým a kde?
Nehledě na to, že "obecné považování" je hodně vachrlaté, pokud se pravdivějšího posouzení nějakého jevu týká. Takové obecné považování je totiž dosti tvárlivé a dokonce bych to zaměnil za pejorativnější "stádní, davové posuzování". No, a toto je již kurevsky dobře na zakázku jakýmikoliv mocenskými skupinami formovatelné např. masmédijní masáží, atp.
A netrpíte určitě iluzemi, že mocenské skupiny si nevytvářejí potřebné zázemí v "lidu", resp. názoru "lidu".

92136

07.02.2006 13:50

Zdánlivá svoboda projevu

RE: Dobrá zpráva

Had 86.?.?.?

Ano, ano - zde je odkaz:

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=72454
ostatně, když svoboděnka, tak svoboděnka...
Sice v tomto štěstí a úspěch nepřeji nikomu - jen se s husí kůží dívám, jak to záměrně je gradováno a vzpomínám na různé historické paralely.
Ovšem jako test to není špatné.
Vždyť pro každého je přece to jeho nedotknutelné a "svaté".

92262

11.02.2006 12:52

Karikatury Proroka Mohameda

RE: Pravda o Mohamedovi

Had 86.?.?.?

Zdravím pane Koubku,
nejsem a nebudu klasický "biblácký" obhájce existence a rozsahu poznání osoby Ježíše z Nazaretu, ale k tomuto...
>To co víme o Ježíšovi jsou pouze báchorky napsané o pár století později.
... se mi zachtělo něco přihodit.
Báchorky a spojením s fantazií může a také je nazýváno těmi, kdo nemají vlastní zkušenosti s proměnou svého běžného lidství v bytost jiného vyššího řádu.
Náboženskou mluvou Západu se tento proces, toto úsilí dá nazývat proměnou sebe sama v "Bohočlověka"-bytost jiných kvalit. Lepších z pohledu mravnosti a morálky, tak jak je v našem lidském chápání a mluvě toto definováno.

Velmi stručně: zvířecí, pudové, nízké je z bytosti takového jedince JEHO VLASTNÍ SNAHOU vytrháno (píše se např. u "vytržení květiny zla" ), vyplaveno("křest vodou" ) vypáleno ("křest ohněm" )atd. a toto vše nahrazeno kvalitami(energiemi) kvalitativně i "nábojem" vyššího řádu - "božskými, dévickými".To však jen jako zajímavost pro hledače vzrušujících záhad a tajemství [oči v sloup] .
Životy a vnější události "populárnějších" jógínů a mystiků (Ježíš, Buddha Gautama, Guruové Bělostné Dynastie aj.) - tedy "báchorky" v řeči neznalých na tomto poli praktické psychologie neboli mystiky , se pak stávají často posilou, inspirací a ovšem zhuštěnou informací, návodem, jak si počínat v běžném životě navenek, ale hlavně v niterném žití, které se při správné snaze o přetavení sebe sama stává stále výraznější a silnější.
Na Ježíšovo působení je zajímavé, že prožil zevně to, co prožívá mystik, jógín při prudkém a razantním postupu niterně - bičování, ponižování a tupení davem, křižování, trnová koruna, propíchnutí boku, atd, atd. To se nazývá "realizace". Z pohledu běžně žijících lidí je takový člověk blázen, zvláště, když neustojí tyto jím vyvolané krize a jevy a podlehne jejich působení natolik, že "je to na něm vidět". Prudkost a razance těchto dějů změna hodnotového žebříčku těmito procesy vyvolaná, však hanu i chválu okolí staví do správné pozice - bezcennosti obého.
Když se proměna nepovede, zrodí se "démon"...
Tolik krátce k báchorkám o vůdčích jedincích na poli praktické psychologie, mystiky a jógy.
Každý adekvátně SVÉ únavě z bytí pochopí a vstřebá tyto báchorky.

Horlivost muslimů v uctívání jak vidno může být dvousečná. Obracejí ji navenek (na druhé, místo individuálně na sebeproměnu) ve větším měřítku, než nábožensky vlažní a formalističtí křesťané a běloši.
Trochu "srandy a svobody slova" a už řinčí zbroj a vypalují se osady...
Jsem zvědav, zda tatáž sranda a svoboda slova napasována na tabu holocaustu a vyvolenců nevyvolá zlověstný hukot v silech jaderných raket a starty nejmodernějších zabíjecích, demokracii západního střihu šířících mašinek... [překvapení] [pláč]

92866

12.02.2006 01:19

Karikatury Proroka Mohameda

RE: Pravda o Mohamedovi

Had 86.?.?.?

Dobrý večer,
moderní věda - nejsem vědec, tímto směrem jsem neměl ambice a také tedy nevytvořily se okolnosti k naplnění.
Nemohu tedy fundovaně klábosit z pohledu moderní vědy. Navíc velkou důvěru u mě moderní věda ani nemá - pokud jedním z přínosů vědy je ten dnešní způsob života většiny lidstva, pak tedy nic moc.
Bláznovství - chtělo by to definovat normálnost a bláznovství. Jde to vůbec?
To vše by byla dlouhá debata. A smysl v nedohlednu.

Ostatně fenoménem "VĚDOMÍ" se z pohledu vědy zaobírá např. Stanislav Grof, Rupert Sheldrake(Morfická rezonance) a jiní vzdělanci - doba je zralá na změnu paradigmat.


Jo, jo - furt se Něco děje... [smích]

92978

14.02.2006 12:13

Kurvítka

RE: Kurvítkové ponožky

Had 86.?.?.?

[velký smích]

Nostradamus něco o fuseklích neutrousil, aby jeho příznivci krabatili čílka?
[velký smích] .
Myslím jako tedy že ti Marťani a konzumace (alespoň vypraných), a tak vůbec. Tudíž by sem tam ten Nostřík taky mohl nějak napasovat...

93337

18.02.2006 09:44

Rozhodnutí napadnout Írán už bylo učiněno

RE: Ne tak doslova....

86.?.?.?

Zdravím Šeďo,
>Mezi námi je jeden podstatný rozdíl...vy - kapitalista hodnotíte úspěšnost >společnosti podle životní úrovně nejbohatších, a já - socialista, podle >životní úrovně těch nejchudších.
[zmaten] co všechno tvoří ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ?
Co takhle zkusit slovní spojení KVALITA ŽIVOTA, či snad PROŽÍVÁNÍ V BĚŽNÉM LIDSKÉM STAVU (tedy ne spánek, drogy apod.), anobrž v běžném denním vědomí?
Z tohoto pohledu - socialismus = hnusná deka nesvobody na každém kroku.
Dnešní kapitalismus, či diktát dolaru = taky žádná velká výhra, zvláště když je vidět plíživou snahu "demokratůry". Zatím pořád svobodnější, byť drsná - to je ale život.
Ale je jaksi syrovější, jasnější, že ukazuje, jací jsme.... DRAVCI.

Říkám si, jaké štěstí mám, že nespravedlnost v životě za vším nehledám...

Vidím jen přísnou, logickou matematicky přesnou zákonitost. Velmi příjemné. [cool] [cool]

93857

19.02.2006 16:26

Pivo z pytle ven

RE: nejsem pivar, ale

Had 86.?.?.?

Zdravím vodnickej,
nesouhlasím.
Do snů se Vám montovat nehodlám...
Několik let jsem bydlel přímo v PP (na vinětě je ta slavná brána, když se postavíte čelem k bráně, tak vlevo je budova s kancelářemi a starou prazdrojskou restaurací a vpravo je dům, kdy byly byty pro zaměstnance.Nyní jsou tam též kancly), takže jsme měli "trubky přímo v obýváku" [velký smích] - no a i když nejsem žádný pivař, tak víceméně pravidelné "po obědě" (někdo se jen může dohadovat: "KOLIK?!") mě osobně opravňuje trvat patrioticky - Prazdroj je pořád skvělý, nezhoršil se...
Taky je dobrý tmavý Kozel a jako lehčí desítečka Samsonek.
Za volantem doporučuji "Birell" - sákryš je to Krušovické, nebo Radegast? Nevzpomenu - sedím totiž zrovna u klávesnice a ne za volantem.
V Německu (kdekoliv) si dávám při klábosu kvasnicové, čili "Champagner der armen Leute". [mrknutí jedním okem]

93986

19.02.2006 16:40

Ďáblovy obrázky

RE: Blahoslaveny prosty duchom, lebo ich je kralovstvo nebeske.

Had 86.?.?.?

Zdravím MedoBedo,
>INDIE je vecna Pravda.
Zbavte se nostalgie a nánosu vzpomínek genů... pro mě to zase byl milovaný Tibet jako zdroj věčné Pravdy.
V tomto světě proměn se i tyto zdroje pořád stěhují - Indie, Tibet, Persie, Egypt, Palestina... jde o to najít si ten právě "nejživější".

A to je aktuálně a velmi překvapivě v jedné pidizemi ve stř. Evropě, obývané hašteřivými sarkastiky, kteří stejně jako zbytek světa nepoznali a nepoznávají v drtivé většině - stejně jako jiní kdysi, kdesi jinde, že v jejich středu se zrodil nový "Kršna" (Bhagavadgítá:"... vždy, když ctnost a moudrost upadá, zrodím se stále znovu a znovu, abych ukázal Cestu..." ) prožil, zformuloval nově, aktuálním jazykem a oprášil "zavátou Cestu Buddhů", zavolal a našel nástupce atd.
[překvapení] nebo [chechtot] ?

93988

20.02.2006 20:59

Ďáblovy obrázky

RE: Blahoslaveny prosty duchom, lebo ich je kralovstvo nebeske.

Had 86.?.?.?

Zdravím Méďo,
nostalgie jako vzpomínka - přesně tak jsem to myslel, Vaše zasunuté vzpomínky..
>Vy zavislaku.....
Zůstanu u Vašeho přímeru:
je mnohem lepší hloubit SVOJI originální studnu nejmodernějšími technologiemi za současné plné softwarové i hardwarové podpory, než rozviklaným rýčem s vysvětlivkami tisíce, či stovky let starými psanými pro jiné technologie a jiné půdní podmínky. To ovšem kopáč dost často ocení až za dlouho dobu. Trvalo mi relativně dlouho než jsem se tohoto " supportu dovolal" a nemám již zapotřebí být "originální" za každou cenu - přiznáním své obyčejnosti a normální lidskosti se ozřejmily i návody k postupu, který je mému naturelu nejvhodnější.
Originální vrty tak jako tak hloubí jistě každý sám, proto Vaše přirovnání není moc výstižné, míním.
Ještě když jsem "bouchal do makiwary" bylo jedno z mých stěžejních pravidel:" Mistr Tě přivede ke studni, ale napít se musíš sám...", takže vím hlavně z praxe, co obnáší vlastní vrt. A navíc tvrdošíjným lpěním na originalitě (netvrdím, že je to Váš případ) se může každý kopáč nechat zavalit zeminou, místo aby se napil živé vody.
>novou a novou studnu
[zmaten] jak Jste na tohle přišel? Nemám zapotřebí být stále hledající. Přímá Stezka obsahuje všechny rámcové pokyny, které poradí při nejistotě v postupu změny vnímání života i sebe. Narozdíl od "Orionu" aj.
Váš sarkasmus je únosný a navíc - důvěřuj, ale prověřuj - víte si rady a nebaštíte každou "Strážnou věž" nabízenou na nároží. To je přece správné.

K otázce 1: nohy...proměna těla.
K otázce 2: čerstvé "napětí v prostoru" a "živost"-běžně nedokazatelné, takže si nejsem jist dostatečnou informační hodnotou, ale nechám tak.

Kam vede? Nutno ověřit a stanovit svoji snahou samostatně za sebe sama.

Mnoho zdaru.

94167

20.02.2006 21:02

Pivo z pytle ven

RE: nejsem pivar, ale

Had 86.?.?.?

>no ale už tam nebydlíte? tak jak to můžete říct?
Protože průběžně popíjím po tom obýdku, takže to mohu říci- ZA SEBE - pro mě ta kvalita je průběžně konstantní. Jasné?

94169

20.02.2006 22:19

Začíná proces s Davidem Irvingem

Nejdůležitější souvětí.. pro plazy samozřejmě

Had 86.?.?.?

>Navíc nutíte i úplně nezaujaté lidi, kterým snad jen trochu ještě jde o >svobodu slova, aby zpozorněli a zajímali se o to, co tak nebezpečného, >zakázaného a ideozločineckého vlastně Irving říkal.
Nevím, zda mi jde o svobodu slova, ale pořádně mě sssere, když má být někdo zavírán a jinak likvidován za vyřčení byť sebeblbějších postojů.
Blbost se odkryje sama a zavolá k sobě blby a včas a správně vyřčená moudrost osloví ty, v kterých je zárodek tohoto.
Proto je dobré pozorovat a učit se "nemít názor", aby člověk nepodlehl magnetu blbosti, který hrozí každému, anebo aby s odstupem rozpoznal, zda mu libě znějící trylkování přispěje k rozvoji životní moudrosti.
Takže to shora okopírované souvětí mě zaujalo nejvíce a vlastně jsem se v tom částečně poznal - je to několik měsíců zpět, kdy i souběh jiných, praktických poznatků o jistém vcelku namyšleném společenství, či etniku, křičícím po odškodňování, ve mně probudily mírný zájem o toto dění.
[cool]

94185

20.02.2006 22:35

Začíná proces s Davidem Irvingem

... a už skončil...

Had 86.?.?.?

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=84562&tro2_2_0
.. dokonce mě tam ten obhájce parafrázoval [velký smích] .. každý si může říkat blbosti, nepotřebujeme ideopolicii..

94189

20.02.2006 22:44

Začíná proces s Davidem Irvingem

RE: Pane

Had 86.?.?.?

>(Moje poznámka asi tak jak na všdecké sympozium astrofyziků a kosmologů taky >nepozvou Ericha von Danikena)
[velký smích] .. no, a to je právě chyba. Víte, jak by se vzájemně obohatili? Popř. odkryli pečlivě skrývané emoce?
A ještě bych tam vpašoval Ivo Bendu s Aštarem [cool]

94194

21.02.2006 00:31

Pivo z pytle ven

RE: nejsem pivar, ale

Had 86.?.?.?

[chechtot] jo, jo, člověk upřímně "píše, jen když má co říci" a dočká se nevděčného zostouzení svých schopností a umu...

94208

19.03.2006 20:43

Násilné protlačení registrovaného partnerství a krize demokracie

RE: pokracovanie..

Had 86.?.?.?

Ještě bych to rozšířil - kdo má recept na absolutní pravdu, kterou vnucuje druhým a sám dle něj nežije...

98560

22.03.2006 21:54

Násilné protlačení registrovaného partnerství a krize demokracie

RE: Nemohu odolat,

Had 86.?.?.?

>A nebo, pro větší efekt napsat též úchyláki? Ať je to podle jednoho vzoru byť >špatného?

[velký smích] [velký smích] jo, jo, jak říkával blahé paměti jeden můj kamarád:"Češtinec můj kobyl..."

99545

26.03.2006 20:43

Zapomeňte na Írán, bomba tiká doma

RE: Autor si polozil spravnou otazku!

Had 86.?.?.?

>Snažím se důsledně rozlišovat mezi tím, co je důležité a co důležité >není.
A to je co?

100377

30.03.2006 21:41

Lesbický par vinen vraždou

RE: Jen mě tak napadlo, ..

Had 86.?.?.?

Zdravím Brancoleone,
Vy Jste velký optimista - tedy dosud neinformovaný pesimista. Nic ve zlém.
>Uz s dnesnou urovnou poznania
... se snad lépe a ještě tu a tam individuálně zamaskovávají zvířecí složky v lidech. Ale nezlepšují se kvality lidí a tím i života vůbec.
Úroveň neúroveň - od dravců, potkanů a kvasinek se lišíme nátěrem kulturnosti, větší přetvářkou a schopností se trochu lépe dorozumívat - snad.
>vsak ked sa da simulovat pocasie...
nejlepší simulace naostro nás teprve čekají, v současnosti (30.3.06, 22:41 SEČ) stačí pozorovat třebáá.... Vltavu?!

101234

10.04.2006 09:47

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Had 86.?.?.?

>Protože ta pitomost o "oživené" hmotě byla o začátku neudržitelná a věřit jí >může pouze idiot.
Nejste Vy ten zdejší zuřivý evangelista-biblista?
Potom tedy přece ten všudepřítomný atd. ŽIVÝ Bůh křesťanstva, nemůže být všudepřítomný, anžto neprostupuje i onu "mrtvou", neživou hmotu...
>Živé vzniká jen ze živého.
"I kameny jsou živé, pouze spí. To, že nechrápou, není důkaz, že nespí a nejsou živé.." tak nějak zní zlidovělá formulace faktu, že vše je prostoupeno "VĚDOMÍM".
Je to fakt ovšem pro nemnoho jedinců. A dokonce i dnešní učenci jaksi lopotně uznávají cosi jako všeprostupující, oživující prvek, tedy to co buddhisté nazývají Vědomí.
Ale dosti chytání se za slovíčka a plácání po hlavě, či po ramenou.

Když slýchám, nebo čtu takové a podobné debaty, do jaké jsem se právě vložil, říkám si, v jaké míře dokáže diskutujícím potažmo posluchačům i neposluchačům přispět takový slovní hokej s argumenty i "argumenty" ke ZLEPŠENÍ značně trudnomyslného života v naší sféře, v našem pekelném světě.
Je to dávno, co jsem také takto ohnivě debatoval(??) a jedno ze základních poučení z toho všeho bylo a je, že již dobrý výsledek takového hokeje je podnět pro diskutujícího k tomu, aby se snažil pomoci nejdříve sám sobě ve smyslu poznání a vyřešení SVÉHO života. Pak také uvidí člověk, že akademické debaty příliš smyslu nemají.
Ale jako jistý druh zábavy a odlehčení a pak tedy i impuls k onomu pátrání ano.

103019

15.04.2006 10:53

Tání arktických ledovců nebezpečně zrychluje

RE: Pohled trochu jinak alias nebojte se myslet nekonvenčně !

Had 86.?.?.?

Zdravím Honzo(Janku?).
Toto:
>Vaše nebetyčně pyšné: Nepotřebuji věřit... obejdu se bez něho. Nikoho jsem se >neprosila, abych na tomhle světě pobývala.
.. nemusí být nutně pýcha.
Z pohledu necírkevnické filozofie je to znak stáří a to nikoliv biologického, říká se tomu "karmické stáří".
Větší pýcha a nabubřelost je vydávání víry v Boha podle nějaké knihy a soustavy zbytečně spletitých dogmat jako předpoklad zdravého rozumu a JEDINÉHO SPRÁVNÉHO PŘÍSTUPU K POZNÁNÍ, proč se tu pinožíme.
Co je to zdravý rozum?
Víra nemá s rozumem mnoho společného. Víra je především tvůrčí síla.
Odmítnutí víry v tzv. Boží slovo - tedy hlavně církevnických nelogičností-, není odmítnutí víry v Boha.
"Život je Dar", "Milost Boží" ... snad nejhorší slovní kombinace a návod na popírání zodpovědnosti za sebe sama v plném rozsahu.
Takový pánbíček musel a musí být velmi nerozumný, pokud vyvolá k životu miliardy tvorů, které podaruje všelikými touhami a zároveň jim upře všechny možnosti, jak tyto touhy naplnit... a pak ještě prohlásí, že ve své velké lásce a milosrdenství je na nechá prubnout Ďáblem a když tedy hladový člověk vymění mlhavé "království Boží" za skývu chleba, čeká ho peklo.
Nelze se pak divit, že s takovou podobou "Boha" nechtějí mít lidé (obzvláště ti tzv. "karmičtí starci" ) nic společného.
Zato se již umějí sklonit před neomylným působením naprosto logického, spravedlivého zákona, který odměňuje a trestá přesně úměrně vynaloženému úsilí, snaze a způsobu života všechny tvory.Pak podle něj začnou i žít, aby se jednou i z tohoto působení vyvlékli... Žádné nezasloužené pozdvihnutí a hloupé, kruté zatracení.

>že zdraví je to nejcenější.
Takové lpění na takové pomíjivosti... ego-sobectví si šikovně obléklo jiný kabát.

Vaše vyjadřování a takové to křesťanské, nenápadné (?) vyhrožování a zatracování v podivné kombinaci s deklarovanou pokorou, pochopením a vírou poněkud ubírá na hodnotě (ve smyslu kvality) žitých pravidel dle tolik opěvované, kompilované bichle Bible.
Pokud nedokáže někdo pochopit a dopřát druhému jeho "kalich" hořkých a nutných zkušeností, kterými doplní mozaiku svého zrání a nabubřele mu předhazuje a vyčítá chování, které nespadá do jeho představ o správném způsobu života, je značně vzdálen, aby se stal "synem pokoje" a "světlem v tmách".

Kdo tvrdí, že život je dar od Boha, má před sebou ještě hodně dlouhou cestu... musí stárnout, je mladý.
Kdo již prohlásí, že se o život Boha neprosil a vnímá život jako strast, je starý, zkušenostmi hodně sytý a pátrá po odpočinku, klidu a návratu "domů".... a i to může trvat a zpravidla trvá tisíce a tisíce pozemských let.

Rychlé stárnutí a méně jistoty v církevnictví Vám přeji.

103494

15.04.2006 11:00

Dopis Davida Irvinga z vězení

RE: Tak byl ten holocaust nebo ne pane Irvingu?

Had 86.?.?.?

>Ja mam knihy hodne rad a tak nejak doufam, ze az za par desitek let budu v >duchodu, ze se treba dostanu i k Leninovym spisum a dokazu je prelouskat [smích]
[velký smích] pozor na nákazu!!!
Tak Vám, Adapo, raději přeju HODNĚ aktivní důchod... [chechtot]

103497

16.04.2006 11:47

O lživé evoluční teorii

Geny, sex, kultura...

Had 86.?.?.?

Zdravím Jarmilo,
>Od té chvíle, co člověk dostal do vínku svobodnou vůli, tedy ROZUM, se ze >zvířecí říše definitivně vydělil. Geny ho přestaly ovládat, neboť se začal >řídit svou vlastní lidskou KULTUROU. Je tedy nepřípustné, aby lidské chování >vysvětlovali biologové, či evolucionisté přes geny, ti jsou oprávnění >vysvětlovat pouze zvířecí svět.
.. toto vzbudilo u mě takřka spontánně nesouhlasné zdvižení obočí, vegetím si a mám čas a chuť klábosit, takže...
Pudové, zvířecí složky velí lidským tvorům o to více, čím více jsou skryté a potažené nátěrem oné kulturnosti. To je pouhé konstatování na základě poznání sebe sama až právě do oblasti oné zvířeckosti, pudovosti - žádná myšlenková, naučená, přijatá definice bez přímého prožitku a poznání.Kdo takovou zkušenost svojí introspekcí neabsolvoval, bude hájit ty "své" názory. Váš případ?

Vydělení se člověka ze zvířecí říše, tedy zbavení se pohonu zvířecích, pudových složek určitě není aktem "dání do vínku", ani jakési celoplošné otočení lidské podstaty na obrtlíku, nebo i déleji,než na obrtlíku. Je volním, individuálním aktem a poznáním sebe sama, podmiňující práci se svojí bytostí, až k její přeměně ve tvora jiných kvalit. Samozřejmě myšleno "směrem vzhůru", asi jako když uctívači zvednou ruce a zvolají se:"Sláva Ti a díky!"

Sex je jistě nejzákladnější hnací silou života.
Auta, vynálezy, domy, firmy, vztahy, budovatelské nadšení, mesiášské komplexy, pavlačové drby, weblogy, koníčky - atd. atd. to vše jsou jen děti jiného druhu. I důvod našeho zrození je sex - žádný dárek od pánbíčka.

Je úlevné, když člověk dospěje k přímému, realistickém náhledu na tuto skutečnost, že pohlavnost je to, co s ním smýká - a se všemi ostatními taktéž... Možná ztratí iluze a tzv. ideály, ale to je nutná platba za další tentokráte již správné směrování v životě. Iluze nejsou stejně k ničemu a ideály mají pomáhat ke zbavení se "pout hmoty". Předpokladem ke snaze dopracovat se k této hranici je samozřejmě niterná zralost. Knihy, debaty, vnější vzdělání- to vše se může v individuálně příhodné konstelaci stát jakýmsi spouštěčem, katalyzátorem oněch snah ke správné introverzi - tedy praktické, denodenní psychologii.

Potom tedy i vskutku žabomyší spory, zda jsou muži více "rozsévači semene" a ženy "orná půda"... jsou jaksi úsměvně zbytečné.
Proč to nepřeskočit a "nenabodnout" lepší a hodnotnější rovinu uvažování a debaty a posléze hlavně praxe: v sexu a sexuálních energiích hledat mocný motor vozítka, které hledajícího může odvézt ještě v tom konkrétním životě k velmi kvalitním, běžnému lidskému prožívání a chápání, netušeně šťastným výsledkům a prožitkovým kategoriím - stavům?

103545

16.04.2006 16:37

O lživé evoluční teorii

RE: Geny, sex, kultura...

Had 86.?.?.?

No, ovlivňování stamilionů i menších lidských jednotek se děje pořád.Pořád jsou nějaké ovlivňovací a vychovávací -ismy.
Vzpomínám, že tyto i jiné všelijaké teorie a poučky jsem byl nucen papouškovat, abych podal náležitý výkon ve vzdělávacím systému. A prostě se neujaly jako direktivy v mém životě. A nejsem určitě sám.
O ovlivnění a směrování myšlení a následně chování lidí rozhodují i jiné faktory, než školské, státní, vědecké a jiné teorie.
Proto se jistě hluboce nemýlím.
Pokud chce někdo vychovávat druhé a "dělat dobro", pak tedy musí získat zcela jasný vhled, jak to s tím tzv. dobrem apod. vlastně je.
Pokud Vám to připadá zásadní dělat z pavědy vědu, tož hurá do toho. Klidně si setrvám ve svém, dle Vás, omylu a nechám Vás i jiné se dohadovat - vím své a nehodlám to nikomu vnucovat, protože na to stejně nikdo není zvědavý.

>Sociální darwinismus .... k boji o život.
Tak. Sociální darwinismus ani jiné -ismy příliš (tedy vlastně vůbec) teoreticky nstuduji, ale v tomto je to pravda... není snad člověk člověku dravcem?
A že se války nenazvou zvířeckostí, ale kulturním produktem lidí, znamená, že jsou o něco lepší, hezčí, inteligentnější, tedy KULTURNĚJŠÍ?? Tomu moc nerozumím. Jaký je v konečném efektu rozdíl mezi "zvířecí" válkou a onou "kulturní"?

Tedy lidský svět se v mnoha aspektech se zvířecím porovnávat může. V podobě různých lidských typů se dokonce lidé chovají hůře než zvířata.
Pak jsou ovšem i jiné lidské typy, které nosí jiné hodnoty a zvířeckostí (pudovostí) nejsou tolik trápeni a nepodléhají jí tolik.

Otázka tedy může znít, v jakém poměru je lidský svět prostoupen zvířeckostí a dalšími pudovými vlastnostmi, tendencemi?
Myslím, že odpověď prožíváme, nakolik vítězí ta tzv. kulturnost. K tomuto hodnocení nepotřebuji teorie a ohlupování sebe sama, že za to mohou teorie X nebo Y.
Hitler ani rudí a jiní diktátoři by nezmohli nic, pokud by neměli mandát od davu. Apelem na nízké, pudové, zvířecí složky si získali jejich podporu a ...

To, že pevná párová soužití [oči v sloup] spolu nedrží a že všichni muži (?!) jsou hloupí a ovlivnění hloupou evoluční teorií - no, to je velmi zajímavá zkratka a paušalizace, nad kterou byste mohla ještě podumat...
A nevěra není přece výsadní koníček mužů.
Mudrci dokonce v jistém smyslu nevidí "muže" a "ženu", vidí jen lidskou bytost.
Co je schizoidní, je postoj společnosti. To dobře zformuloval v této debatě oji.
Individuální spletitost a složitost vztahů nelze přece zjednodušeně shrnout a paušalizovat zvoláním: "chlapi jsou prasata, ženský děvky..!" Zdroj obého je stejný - neovládnutá, zamaskovaná pohlavnost, vyvěrající z oblasti pudových složek.

Kdysi jsem četl: "chceš-li změnit svět, změň sám sebe."

103562

16.04.2006 18:48

O lživé evoluční teorii

RE: Geny, sex, kultura...

Had 86.?.?.?

Článek? He! To by byla velmi nekorektní... blamáž.
To již, bB, napsali jiní a lépe. Mně naštěstí zbývá to lepší, než hlásat - žít to.
Pokud hledáte, tak jistě naleznete lepší návody, než bych vyplodil.
Ten můj podnět k
>jiné rovině uvažování ..
to bylo spíše jako řečnická otázka.
Debata na toto téma do dalších podrobností překračuje rámec nejen politicky nekorektního Zvědavce, ale i jiných debat - je to tzv. od "úst k uchu", protože se jedná samozřejmě o velmi intimní dění.

103570

16.04.2006 19:24

O lživé evoluční teorii

RE: Geny, sex, kultura...

Had 86.?.?.?

Nejen, že se míjíme ve výrazivu, ale i v chápání kořenů dění.
Z mého pohledu "plujete po povrchu", říše příčin (oblast, kam všichni lidé přispívají svým niterným životem) je Vám neznámá. Vidíte a zajímáte se jen o fasádu, o hmotné již "uzrálé" děje. Tedy i zbrojaře a mocné tohoto světa - nebyli by mocní nemít "nehmotný" mandát od davů - tedy nastřádané potřebné "napětí v prostoru" o náležité kvalitě, které díky vrozeným schopnostem vyhmátnou a vládnou. Že jsou pouhé loutky energií, o kterých nemají ponětí
>Mezi zvířecí válkou a kulturní lidskou válkou je takový rozdíl hade, že ta >zvířecí je řízená geny, kdežto ta lidská výhradně rozumem- čili danou lidskou >kulturou
Ech? Pak tedy škoda, že lidé nebojují jako zvířata, ale kulturně.... A že je válka řízena výhradně lidským rozumem ... z tohoto Vašeho hodnocení hodnota lidského rozumu za moc nestojí. Žádná novinka.
Řízena ta válka možná je tím tzv. rozumem, hnací síla je ovšem touha zničit, zabít - ublížit, nenechat žít-čili prosadit své sobectví, ego. Egálregál, zda skupinově, či individuálně.
Žene to tedy něco, co "sedí" v genech. Ten tzv. rozum již jen kontroluje, zda úmysly vyvolané onou genovou výbavou dostanou jen správnou fazónu. Není tedy primární - je to pouhý manažer rozhodnutí správní rady.
Z pohledu dejme tomu buddhismu je takové počínání velmi závadné, pokud by lidská oblast měla být jakousi předsíní do lepších světů...

Ale. Žijeme v pekle se vším všudy, takže klidně nazývejte i války kulturně, rozumovým děním. Mě se to vše jeví jako dosti hrůzné divadlo, ze kterého chci jako herec již vybřednout - na názvu mi příliš nesejde. A čím více a častěji se stávám divákem a ne proživatelem, tím je mi líp.

Jestli si mocní nepřejí, aby tzv. párová soužití nepřejí, to nevím. Atomizovaná společnost, davy, manipulátoři. Co s tím? Opakuji - nezmohli by nic, kdyby lidé neházeli vše špatné na mocné a "ty druhé", ale přispívali k tvorbě lepších tendencí bez ohledu na svoji "odměnu".

103575

16.04.2006 20:28

O lživé evoluční teorii

RE: Geny, sex, kultura...

Had 86.?.?.?

>Člověk (připojený - homo "connected" LOL) už je kolikrát fakt takový marťan, >že mu záleží i na (dobrém) jméně svého nicku.
Hm, to asi ne. Nechce se mi ale nepovedeně profanovat něco, co si zaslouží dejme tomu slavnostní a úctyhodný ráz debaty.
Nejde o osobu nicku (číst česky)nebo nick (číst a chápat anglicky), ale potenciální a zbytečnou degradaci "systému".
Mj. forma "od úst k uchu" znamená také dvě, tři důležité veličiny - správný vysílač se správným přijímačem, ve správných podmínkách. Učitel, který bezprostředně a okamžitě "snímá" stav poučovaného (tedy "žáka" - má osoba to není [velký smích] to jako ten učitel, myslím )a uzpůsobuje tomu formu a hodnotu sdělení... a to ani při nejlepší vůli homové "connected" nezvládnou.

Pokud člově kvůli zklamání ze vztahů "hromadí elán", aby netrpěl dalším zklamáním, pak tedy již "volá"...
Čím déle vydrží hromadit tuto energii a zároveň se tvářit sám před sebou, že žádné tlaky na "spodku" vlastně ani nejsou (zavalit se prací, činností taky částečně pomáhá. Hlavně stálé niterné usmívání a povznášení sebe sama), tím kvalitnější protějšek se časem dostaví. To může trvat i roky!!
I toto je ale již tak těžké, že to nelze doporučovat, snad si o tom nezávazně klábosit.
Jak byste bB, chtěla hodnotně a smysluplně probírat takové věci formou zdejší debaty...? [mrknutí jedním okem]

103578

16.04.2006 21:35

O lživé evoluční teorii

RE: Geny, sex, kultura...

Had 86.?.?.?

>nicméně někde se musí začít
Už se děje...
>Bohužel na inetu většinou člověk narazí spíše na stránky, které se touto >tématikou zabývají spíše formou silně populistickou (rozuměj pornografickou)
Ano. Nejen na inetu, ale i v různých knížkách se zdůrazňuje hlavně aspekt rozkošnického prožívání a jeho zesilování, to je pouhý vedlejší efekt, sice příjemný, ale vedlejší. Nicméně jako zkušenost je to individuálně taky zapotřebí-pro někoho.
A navíc je to bezva finta na omlouvání si promiskuity, ještě horší než si přiznat děvkařství i bez tantry a "tantry".
>To máte bezpochyby pravdu (opět), bohužel ... kulantně řečeno
Otázka gurua - to je kapitola sam pro sebe. Najít (??) skutečného učitele formátu Ježíše, Marpy, Milarepy atd. to jsou již velké zásluhy a zralost. A volající dlouho neví, kde a zda takoví nějaký velikán vůbec v současnosti žije a třeba mluví česky.. a navíc nemá takřka ve 100% případů ani potřebné rozeznávací schopnosti o skutečných "učitelských" kvalitách... co s tím? Žít tak, jak člověk pochopil na základě právě dosažených informací a ještě přidat touhu po dalších. Pozor! Přání se plní.
Když je žák připraven, učitel přijde - říká se. Znám případy, kdy trvala taková "příprava" (knihy a vlastními možnostmi a silami pochopená snaha) několik let, ale to není žádné pravidlo.
>Takticky přecházím.
[velký smích] dobře děláte [velký smích]
>zabředne-li ženská do jakékoli diskuse tohoto charakteru, tak si koleduje >o průser.
Nevím z praxe, protože takto nikde nedebatím a ani nesleduji žádné takové debaty (není pro mě důvod), ale jelikož sexuální výbojnost má nesčetně podob a mužská je pochopitelně agresivnější (Mars - šipka) oproti citovější, ženské, pak se to dá velmi pravděpodobně předvídat.
Tedy vlastně kecám - nyní jsem connected a ještě debatím. Ovšem vyvolávat průsery jistě nehodlám. [velký smích] nemám důvod, ani chuť, ani nic.

Dobré volání přeji...

103580

24.04.2006 22:03

Změny, změny, změny...

RE: Rubrika Erotika bude odvážnější

Had 86.?.?.?

>Jediným kritériem je pravda.
Tedy né, že by na tom až tak záleželo, ale Vaše nadužívání slova pravda ve spojení s Vašimi tvrzeními a zaštiťování se pravdou je takové příliš evangelizující - prostě pravdu máte Vy a ostatní s jiným postojem ... šup na lopatu a do pekel.
Něco jako:"Ty máš názor, já mám pravdu..."
To je jen jinak zamaskované koniášství.

Každý potřebuje k životu svoji představu o pravdě, o světě atd. - a také to má samozřejmě.
Prosté. Tedy ne pro každého.

104231

02.05.2006 22:17

Fundamentalismus

RE: co to je fundamentalismus?

Had 86.?.?.?

Zdravím Jendovočko,
Když pominu to úvodní a i další hraní se slovy, tak tohle
>Skutečnost a pravdu neodvíjíme od nás, "od sebe" a "podle sebe" našeho >pozorování a vnímání skutečnosti a pravdy, ale veskrze od skutečnosti a >pravdy samé, "podle skutečnosti a pravdy" a ve "světle skutečnosti a pravdy".
je právě naopak a sice tak, jak sám popisujete s tou židlí.
Ale hlavně je to plkání a hraní se slovy.
Pokud touto mnohoslovností narážíte na základní prvek stvoření, který se leckdy nazývá "Vědomí", jindy "Bůh", pak taky "Transcedentno", "jednotné pole sil" či jak všelijak atd. pak vlastně nic proti nemám.

ALE. Ne každý tento prvek tuto Vámi nazývanou (asi) skutečnost a pravdu přece chápe a vnímá a interpretuje stejně - až na ty, kdo prokazatelně došli na konec všeho poznání. Jste to Vy?
Čili stále podivně zaměňujete příčinu s důsledkem, když to tak řeknu. Jistěže skutečnost (pravda) je tedy z tohoto úhlu pohledu jedna.
Interpretací je ovšem spousty - tolik kolik je člověků, co o tom debatují (viz. okolstojící okolo židle). Asi jako my.

"Kde není další poznatelné země", tam dojdou jen vzácně velikáni, kteří pak jsou ukazatelé cesty z pout hmoty. A tuším, že na internetových debatách nejsou k zastižení.
Pokud Jste horlivý zastánce biblicko-křesťanských hlášek (alespoň zde se tak prezentujete) a zaštiťujete se nábožensko-filozofickými hesly, která jaksi nemají odezvu v praxi (prokázáno za ty cca 2.000 let) a prokázaly se jako nepřesné a zbytečně zašmodrchané návody právě k dosažení té pravdy (absolutní) - pak tedy Jste pouhý jeden z mnoha, který si jistě přeje, jistě věří, jistě je přesvědčen, že je neochvějný zastánce pravdivé, jediné skutečnosti, ale Jste pouze interpret .. SVÉ PRAVDY, SVÉHO POCHOPENÍ....
A to má se skutečností společné to, že se to jako jeden z mnoha hmotných i nehmotných jevů promítá jako další z miliard iluzí na plátno zvané Vědomí.

K těm návodům - samozřejmě, že pro spoustu lidí mohou posloužit jako dobrá a hodnotná opora a návod ke způsobu života, který je připraví a po čase dovede k náročnějším a propracovanějším metodám k poznání té jediné pravdy atd.

Uzavřu to bez citátu - mějte se, jak si zasloužíte.


104975

14.05.2006 13:22

Belgické kostely se mění na ubytovny pro imigranty

RE: Těžké věci.

Had 86.?.?.?

Zdravím J.H.,
to je dobrý postřeh.
Jenže než někoho svěříte do tzv. "duchovní péče", tak byste měl přehodnotit spojení "duchovní" a "běžný" život, "skutečný" život...
To přece nelze oddělovat!!
Právě toto rozdělování je zárodkem zmatků, které přineslo a ještě setrvačností rozdává křesťanství.
Kdo se zajímá o tzv. duchovno, měl by jako první pochopit a pak praktikovat takové "duchovno"(spíše se jedná hlavně o zvnitřnění, obrácení větší části pozornosti do svého nitra, teprve pak se jako výsledek tohoto ukáže SNAD duchovno), které je běžnému, praktickému životu nikoliv vzdálené, ale naopak každým okamžikem se s ním prolíná a po určité době ten vnější život "pohltí".
Kdyby byli ti faráři duchovní, pak možná ty musulmany by vypráskali bičem a přitom by prospěli jak sobě, tak jim - a to i duchovně...
Možná ale, že ten úpadek (ne)chápou a tak pouze trpně sledují následky svých velmi nepraktických a rádoby soucitných kroků a přispívají k celkovému úpadku církevnictví, které se minulo jako ukazatel cestu k duchovnu...

Protože křesťanství ale končí ve svém působení, tak se mohou odehrát i takovéto akce, které symbolizují neschopnost představitelů křesťanství správně a prakticky posuzovat dění.

105802

21.05.2006 21:08

Jak smutné

Facka zezadu-žádný "rytířský souboj" jen diletantství..

Had 86.?.?.?

Zdravím trodasi,
nemyslel jsem, že bych se k téhle epizodce ukazující ubohost politiků vůbec vyjadřoval, ale když už Jste strávil čas psaním "pamfletu", tak si přisadím.
1. od Macka to nebylo nijak hrdinné, důstojné, rytířské - vlepil mu ji nečekaně, zákeřně, zezadu. A on si očividně přál, aby to bylo vnímáno jako šlechtická satisfakce - něco jako vídáme ve filmech o soubojích. Tímto to pohnojil a nic takového, tedy rytířsky-šlechtického, ani nic výchovného neudělal. V tom měl Rath pravdu, kterou si nedpustil rychle a pohotově sdělit všem do mikrofonu.
2. Macek mohl říci: "vstaň šmejde, dostaneš tečku", či snad-"pane, tímto Vám oznamuji, že Vás chci inzultovat.." a hned by to mělo jiné grády.
3. celý ten "útok" i následné mávání ploutvemi bylo neuvěřitelně diletantské (vím dobře o čem píši a nejsem určitě sám-kdo umí ovládat své končetiny k fyzickému boji a viděl to, jistě potvrdí)- hubou jim jde oběma "boj" lépe.Proč se nedržel svého kopyta a "nebojoval" na úrovni svými zbraněmi, ale snížil hodnotu své odplaty(když už nezná: odpouštět je schopnost silných..) touto trapnou scénkou??!!
4. Ratha ani jiného politika se naprosto nezastávám - je to banda arogantních hlupáků (byť obdařených dost rozvinutým intelektem - a ani to ne vždy), ale tohle Macek udělal prostě hloupě, diletantsky, navíc "nechlapsky" a nahrál na smeč i Rathovi i "Buldozerovi"...

Čili celkově souhlasím: JAK SMUTNÉ a přidám JAK SPRAVEDLIVÉ - hle národe, Tví čelní představitelé [pláč] ... kdo chápe- pryč ze stáda [mrknutí jedním okem]

106588

21.05.2006 23:16

Jak smutné

RE: Facka zezadu-žádný

Had 86.?.?.?

Zdravím google,
>velmi jednoducho dostal mr.Rat "pohlavek" a ten sa da tazko dat spredu.
to byste se divil, ještě dnes průměrně vysokému soupeři vlepím pohlavek i nohou na zadní stranu lbi v postoji "zvoči voči"( a to jsem v mnohaletém "důchodu" v tomto aspektu života)... takže lze různě inzultovat a různě se na to a to hlavně:připravit!! - NEBÝT DILETANT, KDYŽ UŽ CHCE NĚKDO DĚLAT VÝCHOVNÉ DIVADÝLKO
Prostě - DILETANTISMUS nejen pohybový, ale i slovní.SOUKROMÉ věci se neřeší takto KOMEDIÁLNĚ VEŘEJNĚ před kamerami. Nevtahují se do toho jaksi vyděračsky lidé, kteří s tím nemají tolik společného. Tím myslím ty zubovrty a dochtory na onom sjezdu.
>nesuhlasim pan Had
To je v pořádku, zvláště, když přihlédnu k
>na ziadnu ferovku, si ten "potkan v obleku" nezasluzil. malo to byt presne >tak, ako sa to stalo.
>bolo v tom aj nebranie supera vazne a teda castou "programa educacion".
a také k
>potkan v obleku, sa po incidente rozbehol urazeny von, ako mu to posepkal >jeho potkani charakter, ale pred vychodom zostal poinstruovany "agentom >matrixu" v ciernom obleku, ze by to nebolo najmudrejsie, nevytlct z toho >politicky kapital a tak sa potkan vratil a obvinil Macka zo zbabelstva. >typicky zidovska skola.
V tomto jediném jsem ochoten ustoupit a uznat Váš náhled.
Tyto dva aspekty ve své přímočarosti a postoji bojovníka v rámci pravidel fair-play jsem jaksi opomenul a je možné, že Mackův záměr to byl - ALE i to mohl slovně uvést - V TOM JE PŘECE SCHOPNÝ PROFESIONÁL!
Dále tedy setrvávám na diletantismu, neprofesionalismu a navzdory Sandwalkerovi "negentlemanství". Gentleman by uměl alespoň trochu bojovat - učit se ovládat své tělo. Když to neumí a nepřipraví se ani na první dva údery pak mu zbýva, aby
>bola v tom clovecina,...
Pouze. A to je na člena elity [pláč] národa žalostně málo.
Možná, že takový Putin by tam s ním po úkloně "řachnul na ippon přímo do pultíku"-to bych se uřval smíchy a alespoň by ten fyzický atak měl úroveň.
[velký smích] [cool].
Takhle mě jen při pohledu na vyšpulení rtů, nebo jazyka (nebylo přesně vidět, co to je, ale rozhodně signál, že před reakcí si stačí dát ještě svačinku) a vykulení očí před 2. útokem napadlo: bóže, vždyť oni se neumějí ani pohybovat v tělesném kontaktu-boji...

Uznávám samozřejmě, že tento můj náhled je VELMI, VELMI SPECIFICKÝ. Ovšem rozvíjím tento příspěvek dále, že by vrcholní politici měli povinně navštěvovat nějaké tzv. asijské bojové kurzy... alespoň by si ten čumák uměli rozbít na úrovni, když už by se nedostali k propojení zušlechťování ducha skrze inteligentní drezůru těla [chechtot] [chechtot]

106605

22.05.2006 00:11

Hugo Chavez varuje USA

RE: Latinská Amerika kráčí nalevo

Had 86.?.?.?

Zdravím Adapo,
vmísím se s prominutím i bez... [mrknutí jedním okem] .
Vám očividně osud v mnoha směrech dopřál.
Toto krátké hodnocení by se mohlo jevit jako odevzdané, fatalistické, vylučující zásluhy z činnosti.
Není to tak. Pramálo takto obdařených jedinců si uvědomuje, co je v pozadí úspěšného (?) jednání a aktuálního(?) sklízení plodů jejich činnosti.
Tam si dovoluji zařadit i Vás.
Potom se velmi často jeví běžným lidem jako nepokorní (eufemisticky řečeno).
Tam si Vás dle Vašich příspěvků dovoluji nezařadit.

Zkuste zahloubat v paměti - kolik pilných, chytrých a jinak schopných lidí Jste v životě potkal, či o nich slyšel, že zůstali z toho vnějšího pohledu dlužni právě svým schopnostem, znalostem atd? Kolik lidí v onom "spravedlivém" kapitalismu skončí na smeťáku a kolik "zmrdů" (D-Fensův slovník) je tzv. úspěšných?? A to vše právě řízením onoho podivného "osudu"?

Ne, ne. Kapitalismus nebo tedy to zřízení, tento stav ve společnosti je velmi drsný, krutý a nemilosrdný - ostatně jako sám život. Byť se zrodil při čtení Bible (nebo právě proto?).
A křesťanské tradice? Nezaregistroval jsem v našem světě - "kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem", nebo nastavování druhé tváře po obdržení prvního facana... ale plamenných mečů, upalování různých čarodějnic, obracení na víru, evangelizaci těch, kteří o nic takového nestojí až dost.

Není to tedy zásluha kapitalismu, jako nejpovedenějšího společenského zřízení, ale vždy se v našich životech jedná o INDIVIDUÁLNÍ, PŘÍSNĚ SPRAVEDLIVOU KOMBINACI NAŠÍ SNAHY S MOŽNOSTMI DANÉ NÁM OSUDEM.Dodávám, že osudem, který jsme si v podobě svých předků připravili převážně potem, krví a dřinou . A je velmi zarážející z jakých časových hlubin se "táhnou" různé tzv. "šťastné" nebo "nešťastné" okolnosti našich vnějších, současných životů.

Asi máte velké ideály, vzhledem k současné úspěšnosti. Možná pozor na šoky z procitnutí... [smích]
Mnoho zdaru a pozdravujte Idealistu.

106611

04.06.2006 15:49

Bývalý analytik CIA: Fingovaný teroristický útok proběhne nejspíše v šestém nebo sedmém měsíci

RE: Co kdyz zadny utok na Iran se konat nebude? Co pak budou kecat Zvedavci?

Had 86.?.?.?

Zdravím SandWalkře
toto:
>eknete nam, muzeme se setkat kdekoli v proroctvich na urovni Nostradamus a >Sibyla s necim co by bylo pozitivni, co by nam slibovalo byt sebemensi >prijemny moment pristich casu?
mi připomnělo jednu pasáž ze životopisu jednoho z velikánů lidstva, a sice tibetského mudrce, Milarepy. Zdánlivě odbočím.
Když Milarepa prodělával velmi drsnou a mnohaletou "očistnou přípravku" k zasvěcení od dalšího velikána lidstva a sice svého gurua Marpy Překladatele, tak tento ho jako skutečný guru, který dokáže každým okamžikem rozpoznávat do nejmenších detailů stav svých žáků zatěžoval až na samu únosnou mez, kterou lidská bytost v rámci postupu "za duchovnem" snese.
Čím výše je takový jedinec na žebříčku PŘÍMÉHO (tedy žitého, nikoliv LABORATORNÍHO či myšlenkového) poznání zákonitostí života, tím více se proplétá jeho osud s osudem celého světa, resp. celého lidstva.
Proto také se snaží každý skutečný guru, jenž došel až tam, "kde není další poznatelné země" vychovat svého nástupce ještě za svého života, který by kontinuelně pracoval na odhalení "zaváté stezky Buddhů". Ovšem jak psáno výše proplétání osudů celého světa a ke konečnému cíli kráčejícího mystika je obousměrné a tak by i onen celý svět musel mít více vhodných podmínek, aby mohli žít dva Buddhové zároveň.
A již Buddha Gautama tvrdil, že na něco takového nemá svět dostatečnou zásobu "vhodného napětí"(záslužné karmy).
Zátěž Milarepy od Marpy byla taková, že ho dostrkala (díky stále nezlikvidované nevědomosti v jeho bytosti) až k sebevraždě, které Marpa v poslední chvíli zabránil a přijal Milarepu jako žáka již bez předstírané tvrdosti a odmítání...
Jenže nemohl tento jeho vývoj ukončit a tak Milarepa dosáhl konce zasvěcení, poznání až po smrti Marpy.
I toto ukazuje, že náš svět je na tom hodně špatně - je to pekelná sféra se vším všudy, ze které se ovšem ještě pořád dá uniknout.

Je to hodně specifický ukazatel téhož, o čem mluví proroci, jasnovidci a jiná "prognostická čeládka" [velký smích] .
Někde jsem slyšel, že zkáza má být takřka totální - na celé Zemi přežije cca 1 milion lidí... a začínáme jako po Atlantidě.
A jestli to začne válkou v Íránu, nebo zemětřasem s potopou, nebo chorobami, kdo ví.
A je to vůbec důležité? Nakonec i to rozpoutání zničující války může být jen pouhým nástrojem na urychlení zničení této nabubřelé civilizace.
Z mého (a nejen) pohledu je jedno jisté - tak neuvěřitelně krátkozrace kořistnicky jako žijeme my se přece dlouho žít nedá, a vše co má svůj začátek, má i svůj konec, Neo... [mrknutí jedním okem]

107651

04.06.2006 17:25

Ústavní krize

Ad "melouni" s guruem V.Havlem

Had 86.?.?.?

Nevím, co je pravdy na tomto tvrzení o zelenáčích.
Ale kupříkladu v Libereckém kraji se k melounům dal i nekonformní starosta Jindřichovic p. Pávek(tuším), který asi jinde své neotřelé "vize" uplatňovat v širokém měřítku nemohl...
Pro mě zůstává faktem, že po té estrádě vyvolané vyhlášením výsledků se Bursík chová překvapivě přímočaře.
Jako "novinka" si to může dovolit, dokonce je tím i povinován svým řečem o přínosu ke změně politického klimatu, nicméně je to zajímavé osvěžení.
Např. na jasnou otázku v diskuzi na ČT 1:"... mluvil Jste nyní o p. Paroubkovi..?" nezačal blekotat něco jako:"... všichni přece víme, kdo se takto vyjadřuje blá, blá, blá.." ale kupodivu (alespoň pro mě) z něj vypadlo: "Ano myslel jsem pana Paroubka..."[překvapení] [překvapení] Už dlouho jsem neslyšel, že by na jednoznačnou otázku kdokoliv z těch politických vohnoutů odpověděl takto jasně a bez vytáček.
Někomu se to může zdát třeba podivné, že se podivuji, ale kdo z politicky korektních a povolených politiků odpovídá v televizi na jasné otázky stylem :ANO, ANO a NE,NE...?.

A vůbec celý jeho postoj k tomu kádrováckému řevu a spravedlivému hřímání - viz. agenti přisluhovači, neběhá starším emigrantům mráz po zádech???- toho populistického řepáka s oranžovou kravatou je pro mě dost překvapující.
Umí sbírat body??? Pak to dělá šikovně, a budou - li předčasné volby, což se dá předpokládat, pokud se nenarodí oposmlouva II., tak to vyrobí další křesla u nasraných a alespoň po nějaké změně toužících lidí.

K dalšímu rozšíření debaty:
volit jsem nebyl, protože nevěřím ani systému, ani nikomu z nich, menší zlo volit nehodlám - nechci volit žádné a kecy o tom, že pokud nevolím mám jen držet hubu a krok si každý může strčit do prdele.
Makám, nekradu, daně platím, snažím se neprudit, problémy neřešit řevem a schválnostmi a trucováním a bobtnáním egíčka, neoprávněně systém nedojím, podrazy a tunely nevymýšlím, takže s úsměvem a pro sebe nadávat a kritizovat klidně můžu.
Jiná věc je, že se tím prohřešuji proti 3 zlatým pravidlům pro "zastavení vnitřního dialogu" a získání niterného klidu a stability a sic: NEODSUZUJ, NEKRITIZUJ, NESTĚŽUJ SI... to je ale má soukromá blbost. [velký smích]

107659

16.06.2006 21:03

Britský admirál varuje

Evropa vyzmízikována.. a co tohle?

Had 86.?.?.?

Tenhle "panáček" jde ještě dále a vypadá (to sebezničení lidstva) to také realisticky...
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=177057

108327

25.06.2006 19:31

Nad důchodci se smráká

RE: Moc jste mě potěšil, pane Stworo!

Had 86.?.?.?

>Pokud jde o dluhy (na úvěrech a fiat money založené hospodářství) - asi jste >nečetl příspěvek, na který reagujete. Pokud jde o výzvy "Mějte se na pozoru" >a podobně: Kdo si myslíte, že jste? Můj táta? Bůh? [velký smích]
[chechtot] sákryš! Vy Jste zde nějaká "novinka", není-liž pravda?
Ale osvěžující [velký smích]
Debaty s "Jendouvočkem" se často nasměrují "biblácky", takže si připravte k ruce nějakou aktuální verzi této pro mě nepochopitelně a nelogicky uctívané knihy a rychle zalistujte, neboť tyto citáty a jejich odvozeniny směrem k exoternímu křesťanství převládají.. [mrknutí jedním okem]

108903

23.07.2006 10:16

Brání se Izrael, nebo útočí?

RE: Priekopníci terorizmu

Had 86.?.?.?

Zdravím pane Nohejle,
>jez ma z jedne strany Davidovu hvezdu a z ze strany druhe nacisticky >symbol(prevzaty rovnez od zidu )hakenkraic...
svastika není převzatá od židů...
Co se týká "Davidovi hvězdy", tak je to stejné nepochopení a stejné možná ještě horší zneužití symbolu, který je "jinak" naprosto v pořádku a ukazuje (symbolizuje) vnitřní procesy na ceste proměny "lidské larvy" v lepší bytost po mnoha stránkách, než je normou v tomto našem světě...

111236

23.07.2006 11:10

Čeští nabobové

RE: tendenční pohled

Had 86.?.?.?

Zdravím Janko.
>Z tohoto úhlu pak překročení pravidel (rychlosti) běžného účastníka provozu >(zaměstnance firmy) by mělo mít jiné konotace než totéž u "ředitele firmy". >Kdo je zodpovědný za určitý segment, ten MUSÍ mít prostor k porušení >pravidel. Většinou těmi porušeními bývá zlepšení "firmy". Tím nehájím ono >překročení rychlosti, to byl a je přestupek. Hájím snahu "ředitele policie" >přijmout trest za toto přerušení, pokud si jej "podřízení" vynutí.
Tady ale něco skřípe.
Husák jel 190, aby "prozkoumal trh"? Analyzoval toky materiálu? Logistická studie? Zkouška odolnosti systému proti narušení, či udržení chodu za extrémních podmínek?
Hovno! Arogance, pocit nedotknutelnosti a beztrestnosti...Nic neřešil, neinovoval, nezlepšoval, nezkoumal, ani nic takového nezamýšlel!!!
Kdo je zodpovědný za určitý segment, ten MUSÍ mít prostor k prezentaci dodržování pravidel, aby ukázal těm, které shodou osudových okolností vede, že pravidla jsou důležitá.
A to tzv. přijmutí trestu? No, to je tedy trest...

Odbočka: to, co tady uvádíte, platí v oblasti, která je často nazývána "metafyzikou" apod.
Porušování principů a pravidel platící pro "obyčejné" lidi se může udát za předpokladu, že ten který je poruší, vytvoří něco lepšího a s tímto záměrem taky tento "osvícený" takto pracuje. A také je schopen NEUSTÁLE PRŮBĚŽNĚ sledovat, zda svým "špatným chováním" nezpůsobuje utrpení, které vede u postižených lidí k vyvolání reakcí, negativně ovlivňující jejich další život. Toto špatné chování slouží totiž výhradně k poučení žáka jako poukázání na jeho nedostatky, které má odstranit.
Ovšem v této oblasti života jde spíše o oprášení a znovuobjevení principů, které po jisté době ztrácejí svůj náboj...jinak jsou stále stejná.

111237

23.07.2006 16:59

Čeští nabobové

RE: tendenční pohled

Had 86.?.?.?

Zdravím Janko,
>Jinak s tou metafyzikou tu souvislost je.
Ano a velká, právě proto jsem reagoval...

111254

23.07.2006 17:58

Čeští nabobové

RE: tendenční pohled

Had 86.?.?.?

Editor promine propagaci, že?
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2006072302 ... ještě jeden (a vlastě více) pohled a ne úplně blbej, spíš velmi naopak - tedy krom případných "411 neoconfans" [velký smích] v debatě...

111257

23.07.2006 18:13

Čeští nabobové

RE: předpisy

Had 86.?.?.?

Zdravím oji,

>Copak si nikdo neuvědomuje, že 411 je součástí sílící státní buzerace? Z >obyčejných lidí se stali každodenní zločinci, ale skuteční zločinci na které >měla 411 platit se dál prohánějí 190-kou.

Přisadil jsem si v podobném duchu v jedné debatě na d-fensovi s podobně znějícím dotazem jednomu z "411 neoconfans" a odpověď nedorazila.

Právě tohleto je přece jedno z jáder pudlika - tvůrci "Matrixu" zkoušejí, kam až ovce poslušně pobekají - a hýkači kývají protože, si skutečně neuvědomují,
>že stačí se jednou za půl roku dopustit banálního přestupku a za tři roky jste bez řidičáku?

Také mě ježdění v podstatě živí - 40.000 a více km ročně již po mnoho let a tak mě stojí za volantem hodně sil,abych [bliji] a [pláč] a [naštvaný] [naštvaný] nad 411...
Jako školení pro sebeovládání to ovšem ti šmejdi nemohli vymyslet lépe [chechtot] [cool]

111258

23.07.2006 18:53

Čeští nabobové

RE: tendenční pohled

Had 86.?.?.?

A Jste? Mluvte!!!
[velký smích]
Proč byste fandil z Anglie "české 411"? [zmaten]
No, a hlavně proč by Vám vadilo nějaké takové zaškatulkování od nějakého nicku v kyberprostoru?
A na Vás jsem konkrétně na d-fensovi nereagoval.

Hlavně netvrďte, že v Anglii jsou samí "Dušínové" (viz. dodržování rychlosti). Možná to bude tím, že dopravní bobíci nechytají 2 m před cedulí překročení o 3km/hod...a proto dodržování předpisů není takové drama, jako dodržet v ČR 411-ku, nebo?

111261

23.07.2006 20:22

Čeští nabobové

RE: tendenční pohled

Had 86.?.?.?

Zdravím soudče,
>A proc by me melo vadit nějaké takové zaškatulkování od nějakého nicku v >kyberprostoru?
>Protoze za tim nickem je ziva, myslici bytost.
Jojo, fídbek muší bejt...ale všeho s mírou, neboť leckteří škatulkáři nemají dostatečnou kapacitu vyhodnotit ani částečně sebe sama, natož druhé.

Tedy né, že by to bylo až tak důležité, ale odbočím - více hodnotnější by bylo hodnocení od živé bytosti, která umí NEMYSLET a MYSLET. A obojí na povel. Tedy svůj povel.

111266

23.07.2006 21:29

Čeští nabobové

RE: tendenční pohled

Had 86.?.?.?

Protože, kdo "umí nemyslet" má již tzv. "vhled" a jeho hodnocení není podložené jen spekulacemi a všelijakými myšlenkovými konstrukcemi, které nemusí být vždy tak přesné (a taky často nejsou), jako právě informace zprostředkované tímto vhledem.
Ale to je velmi ot... končíme.

111268

12.08.2006 12:55

Dopis

RE: A jinak jste v pořádku, SandWalkere? ...

86.?.?.?

>Tímto zůsobem tu argumentuje řada lidí, kteří nenávidí z plného srdce jak >stát Izrael tak USA a všechny jeho západní spojence, kteří v duchu stále >touží po tom starém leč spolehlivém komunistickém režimu,
Aha, takže nezaslepenost a kritický postoj k "vývozům ideálů demokracie ála USA" (viz. občanská válka - zatím malá-v Iráku), neochota spolknout propagandu právě komunistického typu pouze v jiném kabátu automaticky předurčuje příklon ke komunismu..??
Pane Arkáne buď Jste sám propagandista toho bordelu zvaný západní demokracie (očividně slepá ulička vývoje), nebo navzdory zde předkládanému oficiálnímu, ale skutečnou životní moudrost nezaručujícímu, vzdělání a zcestovalosti(pokud nekecáte a to asi ne) nemáte prostě rozvinutý jakýsi základní smysl nedůvěry k jednoduchému, předžvýkanému klišé pro davy a tudíž Jste davový jedinec, který se spokojí s jednoduchým a předhozeným vysvětlením pro blbečky, kterým stačí lahváč, popcorn atd. a masáž z obrazovek, novin... i když nemusíte jako takový blbeček žít.

Komu patří všechny ty tiskové agentury, kterým tak bezmezně věříte pravdivost informací?
Kdo má profit z tohoto druhu "informování" a hlavně FORMOVÁNÍ názorů a postojů tzv. veřejnosti (novodobých otroků)?

Had.

113628

19.08.2006 13:08

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

RE: sluzba v cizi armade

86.?.?.?

>Chlap, který píše mým přátelům a snaží se je přesvědčit, aby na mě donášeli. >(Mimo Mindy napsal také Viliamu Jarošovi - tomu, který vede rubriku Příběhy >z útulku.) Chlap, který zřídil stránku, jejíž jediným důvodem existence jsou >každodenní hrubé nadávky mým čtenářům a mně samotnému, přičemž téměř každý >výrok je žalovatelný. (Mimochodem, mám tu stránku pečlivě archivovanou, i >když ji nečtu. Nepochybuji, že přijde doba, kdy se to bude hodit.) Chlap, >který kolem sebe shromáždil (naštěstí velmi miniaturní) skupinku stejného >lidského odpadu a jejíž členové se snaží formou stížností na všechny strany >zlikvidovat nejen Zvědavce, ale dokonce mou rodinu tím, že na mě žalují až u >zaměstnavatele mé ženy.

Kemo, proč neděláte advokáta v těchto "nařčeních"?

114408

20.08.2006 15:45

Falešný a prázdný premiér

RE: Jsou Češi hlupáci?

Had 86.?.?.?

Zdravím J.H.,
>proti opoziční smlouvě nenajdete jediný rozumný argument
no, mě tedy stačí, že se "opozice" vzdává normálního, běžného práva opozice snažit se v případě zásadního nesouhlasu s politikou vlády, nezpunktovat pád té vlády.
A už jenom to slovní spojení "opoziční smlouva" (něco jako kupní-podvodná smlouva??)- to přece vypovídá úplně jasně o schizofrenii a hlavně "sraní na hlavu" běžným, nepoliticky fungujícím lidem - tedy voličům!!!
Nevím, zda to nazvete rozumnými argumenty, mě již POUZE toto stačilo k tomu, abych po šoku dostal vztek a pak již jen smutné prozření, které jsem si stejně jen delší čas před oposmlouvou nechtěl přiznat - Klaus, Havel, Zeman, Škromach, Macek, Buzková, Emerová... XY... všechno stejná mocichtivá, arogantní pakáž v kabátu politické korektnosti a blábolení ...
A stávající politicko-společenský systém je na velmi sestupné tendenci, tudíž si nezaslouží moji podporu ani volbou tzv. "menšího zla".
Nesouhlasím - nevolím, nepodporuji touto formou absurdní fungování tzv. demokracie.
Stačí, že platím daně a nejsem asociál ani pijavice na systému...
Politici mají jen mé znechucení a opovržení - jistě jim to velmi vadí [velký smích] [velký smích]

114478

20.08.2006 15:59

Kdo zvítězil v Libanonu?

RE: Lekcia n° 1: Vychova deti

Had 86.?.?.?

Výchozí bod k Lekcia n0 1: Vychova deti..aneb vše má svůj začátek... a konec.

Priekopníci terorizmu
Málo spomínané fakty o vzťahu medzi sionizmom a súčasným terorizmom:

1. Prvý únos lietadla uskutočnil Izrael v roku 1954; uniesli sýrske civilné lietadlo.

2. Granáty v kaviarňach: túto formu boja po prvý raz použili sionisti voči Palestíncom 17. marca 1937 v Jeruzaleme.

3. Oneskorená akcia, elektricky načasované míny na preľudnených trhoviskách: po prvý raz použili sionisti voči Palestíncom 6. júla 1938 v Haife.

4. Vyhodenie do vzduchu lode s civilistami na palube: po prvý raz uskutočnili sionisti 25. novembra 1940 v Haife. Tí pritom neváhali nechať vybuchnúť aj svojich vlastných ľudí ako protest proti britskej politike obmedzovať imigráciu do Palestíny. Loď s názvom Patria prevážala vtedy 1 700 židovských imigrantov.

5. Vraždenie vládnych predstaviteľov: po prvý raz uskutočnili sionisti 6. novembra 1944, keď Sternov gang zavraždil v Káhire lorda Moynea. Za týmto plánom bol Yitzak Šamír, člen Irgunu, neskorší vodca Sternovho gangu a izraelský premiér.

6. Používanie rukojemníkov ako prostriedok vyvíjania nátlaku na vládu: po prvý raz použili sionisti voči Britom 18. júna 1946 v Tel Avive.

7. Vyhadzovanie do vzduchu vládnych budov aj s civilnými zamestnancami a návštevníkmi: po prvý raz uskutočnili sionisti voči Britom 22. júla 1946 v Jeruzaleme. V hoteli Kráľ Dávid vtedy zahynulo 91 Britov a 46 bolo zranených. Menachim Begin - ktorý útok naplánoval, uskutočnil a neskôr sa stal izraelským premiérom - priznal, že masakru koordinovali pod vedením sionistického gangu Haganah.

8. Kufríky s nastraženými bombami: po prvý raz použili sionisti proti britskému veľvyslanectvu 13. októbra 1946 v Ríme.

9. Nastražené bomby v autách v civilných oblastiach: po prvý raz použili sionisti proti Britom 5. decembra 1946 v Sarafande (na východ od Džaffy).

10. Bitie rukojemníkov: po prvý raz použili sionisti 29. decembra 1946 voči Britom v Tel Avive, v Netanja a v Rišone.

11. Bomby v listoch, posielané politikom: po prvý raz použili sionisti voči Británii, keď 4. a 6. júna 1947 zaslali 20 listových bômb z Talianska do Londýna.

12. Zavraždenie rukojemníkov v rámci pomsty za reakciu vlády: po prvý raz použili sionisti 29. júla 1947 voči Britom v oblasti Netanja.

13. Bomby v poštových balíkoch: po prvý raz použité sionistami proti Britom v Londýne 3. septembra 1947.

14. Masakru v Qajbýji, severozápadne od Jeruzalema, uskutočnila 14. októbra 1953 "Jednotka 101" pod vedením Ariela Šarona. V tomto prípade išlo o najkrvavejší a najbrutálnejší zločin od smutne známej masakry Deir Jássin. Vyhodili do vzduchu 42 domov, školu a mešitu aj s prítomnými. Pri útoku zahynulo 75 žien, mužov a detí.
[bliji] [pláč]
... a tak je to pořád dokola..

114480

20.08.2006 16:03

Kam se poděl čtyřmiliontý návštěvník?

RE: sluzba v cizi armade

Had 86.?.?.?

Zdravím kemo,
>Pro muj nazor na celou vec je rozhodujici fakt, ze zde ten clovek byl napaden >a nebyla mu dana moznost se branit.
Vy Jste ale ušlechtilý tvor!
Chcete naznačit, že chudák seržant se neumí pod jinými nicky zde rozkokošit a "bránit se"?

114481

20.08.2006 19:30

Falešný a prázdný premiér

RE: Jsou Češi hlupáci?

Had 86.?.?.?

>Dá se ale předpokládat, že v případě opoziční smlouvy může opozice do věci >mluvit natolik, že k něčemu, s čím by zásadně nesouhlasila prostě nemůže >dojít.
S tím nemám problém - proč ale tedy ta šaškárna zvaná oposmlouva, to je přece jasné i bez toho?
Tady ale šlo o velkou koalici v trochu jiném kabátě - prostě faleš a šaškárna.
Protože Politické kurvy (taktéž se omlouvám všem pracujícím "na zádech") číhají na každé škobrtnutí opozice, ale ne s výhledem pro dobro celku anulovat kraviny a dát do oběhu rozumné zákony, anobrž jak správně píšete dále dostat se k tučnějšímu korytu...
>Nová vláda prostě musí do značné míry pokračovat v tom co dělala stará a je >dobré, když se na tom příslušní mocní včas a po dobrém domluví.
No právě - pokračovat logicky musí, domluvit se po dobrém (pro sebe) taky musí. Takže to udělají s tím, že se udělá "hollywood" pro voliče....

114499

20.08.2006 19:53

Falešný a prázdný premiér

RE: Člověk se nedopátrá trochu objektivního pohledu na situaci

Had 86.?.?.?

>Jeho arogantní, neslušný až drzý a zcela nekompetentní přístup k >odcházejícímu premiérovi se asi jen tak někde nevidí.
Cóó?!!
He, alespoň to buldozerovi taky někdo nechal ochutnat z pozice "moci", tedy mrňavé moci redaktora - skočit do řeči, a vypálit další otázku a tím demonstrovat svoji nadřazenost. Tedy forma, kterou jinak právě odstupující premiér velmi rád obdarovává všechny, kteří s ním nesouhlasí anebo si dovolují klást nepříjemné otázky...
Také pablbek na konci vypálil, jako by seděl na hnízdu vos [velký smích]

K tomu, že se daří nyní v ČR - ano, i mně se vcelku daří a jedu "na vlně", ale mám stále silnější dojem, že mnoho faktorů "daření se a nedaření se" je spíše politikům a programům navzdory [mrknutí jedním okem] - lidi se snaží a makají v rámci možností utvořených nejen politiky... a krom toho je otázka, jak daleko vzad leží příčiny nynější vcelku dobré hospodářské situace. Pouhých 8 let vládnutí socanů se mi nejeví dostatečné podhoubí pro současnost a pak je otázka, jak dlouho to vydrží.

To, že jsou pánové a dámy na Paroubkově lopatě je ovšem bez debaty. V suverenitě, mocichtivosti a neomalenosti je skutečně válcuje a "lidu" se líbí silný vůdce, není-liž pravda?!

114500

02.10.2006 00:48

Plán na stažení americké armády konečně odhalen

RE: KECATE vsichni pac sami ste se toho nedotkli !!!!!!!

Had 86.?.?.?

>ja vim, ze jsem obcas prilis optimisticky.
Jelikož je optimista pouhý pesimista s nedostatkem informací, tak to s Vaším postojem k vývoji a dalšímu směrování světového dění je naprosto v souladu - tedy ten nedostatek informací, myslím [velký smích]
Jiná věc je být skutečným optimistou (tedy neotřesitelný postoj, že VŠE, co se děje je v pořádku - tedy i to, že Bushisté to v Iráku prosrali) a zároveň vnímat, že na lidstvo se řítí pořádná lavina, která je akumulací všech našich skutků za posledních pár tisíc let.
Optimismus je výborná věc s přívlastkem "praktický".. ale to je jiná debata.

118164

> neznamena, ze nesiem zodpovednost za ich ciny...
ehm, pardon, ale říká se tomu v jistých kruzích "rodová karma"..-s takovým nickem to nevíte?
Pokud se umíte z tohoto "proudu" dostat, pak opravdu tuto odpovědnost nemáte. Pokud si to pouze přejete, tak slepá a automatická síla "ozvěny činů" - tedy ona "karma" prostě sviští i Vašim životem a formuje ho.

118285

08.10.2006 11:04

Prekazí Rusko túto vojnu?

RE: Zajímavý názor

Had 86.?.?.?

>Přečti si Tajné dějiny jezuitů - tam zase zjistíš, že přesně to >samé, co Protokoly mudrců Siónských přisuzují Židům, uvedené >veledílo přisuzuje jezuitům.
Ehm, ale jezuitům nepatří drtivá část médií, Hollywoodu, neovládají tolik bohatství, není jich tolik provázáno s politickou mocí USA a jinde...
Prostě vliv jezuitů a možnost, že děje se odehrávají podle scénáře "Protokolů" je poněkud větší, než podle "Tajné dějiny jezuitů".

Ale ať tak, nebo tak - zajímavé je, že skutečnost velmi odpovídá tomu, co je v Protokolech popsáno!
No a naletět/nenaletět na jakoukoliv propagandu o tajných službách nejen Mossadu snad ani nejde. Z principu své existence se hrabou v hnoji a tak používají vidle a gumáky a od toho hnoje také smrdí. A navíc to musí utajit, zfalšovat... takže více knížek to asi nevyřeší. [cool] [velký smích]

118668

30.10.2006 02:30

Jsou USA legálně v bankrotu?

RE: Jak je to doopravdy

Had 86.?.?.?

>Nevím vůbec co to znamená. Už dříve jsem si všiml, že pokud mě >nějaký problém delší dobu otravuje, zpravidla se najednou objeví na >internetu, nebo v nějakém tisku. Beru to tak, že existuje něco jako >podvědomé přijímání informací.
Říká se tomu také tahat, brát informace "z prostoru". Prostě se dokážete více vyladit na tzv. "akášu".
Obdoba např. takřka současného vzniku stejného, podobného vynálezu, podnikatelského nápadu na více místech současně atd. - je to uloženo " v prostoru" a náležitým způsobem připravení jedinci to "lapnou" - úměrně své připravenosti.
Proto také není zase třeba se až tak vzdělávat (bouchat do mysli spoustu údajů) po zevní stránce, jako spíše naučit se systematické, psychiatricky nezabarvené introvezi se současným vnímáním zevního světa - a všechny poznatky a pochopení aktuálních problémů se dostaví jakoby samo, z nitra..prostě udělat z celého svého těla a vůbec bytosti náležitý "přijímač a vysílač".

120327

30.10.2006 02:40

Mýtné brány aneb Velký bratr tě vidí!

RE: proti sledovacím systémúm

Had 86.?.?.?

>Opakuju otázku: kterou vaši svobodu tento systém odstraňuje?
A co takhle úplně obyčejný SVOBODNÝ pocit nešmírovaného občana, který není AUTOMATICKY veden jako potenciální zločinec?
Je to málo nebo hodně svobodu odstraňující, když vím, že zločin nechystám a přesto jsem již řádně špehován?
Kde má tato Vaše otázka konec? V předsíni našich bytů, v kuchyni, záchodové míse, ložnici, čip v mozku?

120328

30.10.2006 10:59

EU má brány široce otevřené

RE: RE II. : Stupid white men

Had 86.?.?.?

K jinak zajímavému příspěvku ...
>Velká úcta k původním kulturám je móda posledních desetiletí, v éře >zdravého rozumu si divoši vysloužili leda pohrdání či soucit
.. bych chtěl podotknout, že tedy o kvalitách původních kultur toho narozdíl od historie mnoho nevíte.
Myslím nyní na hodnoty, které onen Vám jmenovaný tzv. zdravý rozum (vypadá to, že spíše myslíte kořistnický materialismus) odsoudil jako zbytečné, potažmo rovnou neexistující, protože nejdou zaškatulkovat do onoho kořistnického materialismu.

To pohrdání a soucit od zastánců onoho "zdravého" [překvapení] [překvapení] rozumu, je pochopitelné, neboť vnímání tzv. skutečnosti bylo u mnoha oněch kultur (viz. např. v současnoti populární "Carlos Castaněda", mongolští a sibiřští "šamani" atd.) velmi odlišné od materiálně-kořistnicky naladěných bělochů.
A kdyby ten rozum byl tak "zdravý", pak by dokázal prognostikovat s předstihem důsledky chování a eliminovat neutěšený stav světa v jakém se díky záměně dvou faktorů života (vědomí jako primární, hmota jako degenerativní produkt vědomí-nikoliv opačně,jak hlásá nápadně - nenápadně materialismus) nacházíme.

Škoda, že nedokázala bílá rasa ten skvělý potenciál "přemýšlivosti" (tedy snad onoho rozumu) spojit se znalostmi transcedentna (kvalit Vědomí) Orientu (Tibet, Indie,Čína).

120360

08.11.2006 21:27

Magistrátní bordel

RE: Zločinecký mafiánský stát

Had 86.?.?.?

>Ani v Německu není vše v pořádku, i tam poměry dokazují, že tam >mají organizovaní zločinci větší moc než politici a tupá mlčíčí >většina.
No ehm, zdá se dle příspěvků, že Jste ostrá, řvoucí menšina [velký smích] [velký smích]

120951

29.06.2009 11:18

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

PETICE-obecné směrování

86.?.?.?

Až někdo písmácky zdatný začne pentlit petici, tak by z mého pohledu měla mít tato pravidla:
1. hlavně slušně
2. konfliktní formulace vynechat - váhající nespokojence by to dopředu odradilo.
3. zmínit tvorbu a vznik peněz, protože TO JE JÁDRO NOVODOBÉHO, SKRYTÉHO OTROKÁŘSKÉHO ŘÁDU a v tomto se musí dělat osvěta, osvěta, osvěta - stručně, jasně, úderně, heslovitě...
4. požadavky k řešení - změny zákonů typu "Big Brother"

Tak ZDATNÍ písmáci (básníci, právníci, mistři slova), kde jste?

194254

30.06.2009 08:40

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Voltaire

86.?.?.?

Proč je Stwora hajzlík?

194461

30.06.2009 08:49

Něco pro příznivce multikulti

RE: poradte

86.?.?.?

Dobře. Tak jen k penězům. Záminky k válkám vynecháme.
I když Vy prostě CHCETE VĚŘIT, že je dění na světě dílem trhu, náhody, samovolného, nekontrolovaného vývoje.
Pokud ano - naivita...
Jak tedy vznikají peníze?
Jsou peníze zároveň dluhem, nebo ne?
Platí vlády úroky z peněz, které jim (těm vládám) tisknou centrální banky, nebo je to jinak?
Vyrábějí komerční banky peníze na tom zjednodušeném principu, nebo ne?
Komu patří centrální banka v USA?

194463

>...katolicismus a ateismus začnou být masivně vytlačovány >pravoslavím, konfucianismem a mnohem větším náporem buddhismu než >je nynější pokojný stav...,
No, pokud by začal "vládnout" v myslích a citech lidí buddhismus - obzláště cílevědomé usmívání a "šťastné nechť jsou všechny bytosti" a uvědomování si těla, tak už ať je katolictví a vůbec KŘESŤANSTVO na rychlém ústupu...a to čím dřív, tím líp. Pokojný stav by byl ještě pokojnější.
Ale protože lidstvo již niterně žije stavy spíše strastnými (pekelnými), tak .... tak nic - cesta "vzhůru" formou usmívání a zvyšování moudrosti skrze snahu o stále se zlepšující sebepozorování zůstane vyhrazeno drtivé menšině... Ovšem! Když jedno vydařené setkání a posezení takové menšiny dokáže změnit i počasí (k lepšímu), tak z kapek usmívajících a stále více a více si vědomých sebe sama jedinců se časem může stát pěkný deštík a "nakazí" (v podvědomí) stále více a více lidí - k usmívání.

Jenže Váš "optimismus" se jen tak nenaplní. [velký smích] .

194500

30.06.2009 14:02

Trestní stíhání vydavatele Zvědavce zahájeno

RE: Trestní stíhání bude odloženo, nebo jej zastaví soud...

86.?.?.?

>Je opravdu zajimave jak zastanci cenzury 'spatneho' mysleni >vytahnou vzdy za priklad hitlerovu risi nebo komunismus, avsak to >ze prave cenzura umoznila temto systemum udrzet se u moci a >pachat zlo vzdy opomijeji.
Tak tohle tesat do balvanu! A pak taky dát do petice za nevinu Zvědavcovu...

194501

02.07.2009 16:33

Skrytá vojna medzi bohatými elitami

RE: sionisté nevládnou světu, jen jeho menší části

86.?.?.?

>K čemu ......... Jistě jich mají >tolik, že již nepotřebují další, ani x dalších generací.
Odpověď? Jde o MOC (vládnout, ovládat, hýbat paňácama)!!!
Moc je afodiziakum!
Moc uspokojuje jisté osoby více než sex!
Vnitřně vyspělý jedinec se snaží ovládnout sebe - a po určité době snahy si vládnout se začnou podsouvat "líbivá" pozlátka ve formě získání moci nad druhými (dobrý příklad je kupř. v bojových uměních, žák nadaný a pilný atd atd se vypracuje v mistra...áá hop! Jako magnet začne přitahovat "žáky" neboli má moc, ovládá...) - tento princip funguje od jedinců, po regiony (města, kraje, oblasti), státy až superstáty a ve všech oblastech života.
Ti "pánové nahoře" jsou (ne úplně přesně napsáno-nechci možná popudit mnohem přesnějším, ale už taky hodně zprofanovaným výrazem) hrou osudu již narozeni do "proudu moci" a tak se vezou - navíc jsou i nástrojem, který naplní osud těch, jimž "souběhem energií" vládnou.
Kdybychom mi všichni ukládali stovky a tisíce let do oblasti přání, myšlení a jednání, chování k sobě i druhým jiné kvality (horší, či lepší), pak bychom v odpovídajících kvalitách (horších nebo lepších) nyní žili a vládnoucí třída by byla vykonavatelem "proudu moci" právě těch jiných, ALE PŘÍSNĚ SPRAVEDLIVĚ ODPOVÍDAJÍCH kvalit.
Pro mě osobně je zajímavé, jak málo se věnuje v úvahách ( i zde na Zvědavci) popř. naříkání nad stavem světa tomuto fenoménu - zákonu zachování energie. A myšlenky, přání, skutky to vše je pouze energie, která se projevuje po JISTÉ DOBĚ UZRÁNÍ jako žitá, ehm, "skutečnost".
Mám přímé zkušenosti s tím, jak "zasít" i krátkodobě (natož dlouhodobě) lepší budoucí sklizeň (zasil jsem a sklidil) - tak proč se toho nechopit i dlouhodobě, navíc, když je to i tak zajímavé a poučné a zdarma (neplatí se penězi) A VŠECHNY NÁSTROJE MÁME NEUSTÁLE K DISPOZICI!?
A opět je smutné (ale spravedlivé) - tuto zkušenost různě odstupňovanou máme všichni - jen tomu nevěříme v převážné většině a svoji tvůrčí sílu strkáme kvůli hromadnému klamu materialismu a nevědomosti o zákoně příčiny a následku do rukou svým tyranům - no, a ti pak vybavení tímto neviditelným (ale účinným) mandátem... např. ustaví FED a zákon o rezervách a stále rostoucím dluhu...nebo schválí humanitární bombardování.
Východisko? Krátkodobé i dlouhodobé - ovládnout sebe a vnucovat sobě i světu lepší kvality života (nálady, duševní stavy)... bez ohledu na to, kdy a jak se tato idea naplní. Pak i mocní tohoto světa se začnou vynořovat v jiném "proudu moci"....a možná, že zrovna nějaký náš přímý potomek se stane živým nosičem a vykonavatelem těchto našich snah, stejně jako my nyní jsme nosiči a vykonavatelé přání, tužeb a snah naší linie...
Prostě stálý úsměv i v pekle! [velký smích]

194752

14.09.2009 15:50

Dalajlámovštění

RE: achjo

86.?.?.?

Bingo!
Ještě že takto v článku identifikovaný "buddhismus" je... sakra, vlastně ani nevím, co bych trefně napsal - prostě nesmyslně poskládáné a povytrhované texty....
A pokud tedy někdo chce s buddhismem začít a pokračovat?
Je to suché a prosté:
1. uvědomování si sebe sama v plném rozsahu tělem (nohama) počínaje, myšlenkami, pocity a náladami konče. To tělo vnímat a "osahávat" vědomím resp. uvědomováním na povrchu, uvědomovat si pohyby, vědět co a proč dělám, živě vnímat sebe i okolí - tímto vznikne časem "pohraniční soustředění".
2. naučit se radovat bez příčiny a nezávisle na vnějších okolnostech i různých niterných vzdutí, jejichž zdroj člověk dosud nedokáže dosud vystopovat.
3. touto bezpříčinnou radostivostí prodchnout, prostoupit vše z bodu 1 - neboli "koupat a vykoupat celou bytost"
4. všeho se chopit z vlastní vůle.... "místo přání na trůn vůli dosaď" (G.Meyrink)
5. no a tohle vše prostě žít, žít a žít, minutu po minutě, hodinu po hodině, až je z toho celodenní UVĚDOMOVÁNÍ A VLÁDNUTÍ SOBĚ - a pokud se tedy člověk těchto, ehm, PROSTÝCH zásad drží, tak se začnou dít zajímavé věci, pochopitelně související s VLÁDOU.

No a jaképak potom studování, vím dobře, že spousta lidí, jež "studují" (čtou, čtou a čtou a ještě jednou čtou) a vědí z buddhismu, kde,kdy a jak se jaký buddhistický světec vysral (pokud existuje záznam), vlastně vědí o budhismu jen to, co ten světec při té činnosti vyprodukoval...
Nevím, kam spadá dalajláma, ale formulace, že je oproti všem evropanům, resp. "zápaďanům" ten nej, nej, nej - to už dávno není pravda [smích]
No, nic zpět k tvorbě mrzkých západních hodnot, abych zaplatil bydlení a vůbec hmotný život... [velký smích]

200293

15.09.2009 15:35

Dalajlámovštění

RE: achjo

86.?.?.?

Ty vole- to byl nepovedený (jak vidno) pokus o humor! Nikdo mě nenutí, rozhodl jsem se a "jedu".
A co bych jako v tom Tibetu hledal - jačí hovna?
Vzdání se všeho, nó pane, to je ale rada! K nezaplacení! POkud jste to vyzkoušel (přeskočil jsem k vykání), tak víte, oč se jedná. Ovšem když to tady plácáte na netu, tak asi nevíte ani jak začít...
Ten článek mě nerozčílil - od toho mám svůj business [velký smích] na zpracovávání těchto reakcí.
Jen jsem si dovolil zareagovat na očividný nesmysl a splácání koblihů s vepřovým to celé následně vydávané za narozeninový dort...
Zdar a sílu ve vzdávání se všeho! Že by..?

200399

15.09.2009 15:40

Dalajlámovštění

RE: achjo

86.?.?.?

Zdarec!
Neradím - klábosím, jen když řeknu "A", tak se snažím i o "B" -ne vždy vydařeně, ale nešť.
Jo s těmi sympatiemi editora k budhismu je to fakt - ovšem KAŽDÝ Z NÁS VÍ PŘECE TO SVÉ NEJLÍP (a je to správně - nemůžeme být fáborky v názorovém větýrku jiných) a každý z nás zraje po svém, TAKŽE ... [mrknutí jedním okem]

Sebeuvědomění s úsměvem 3x zdar! Nazdar.

200400

>Jeden holocaust bohate stacil.
To zcela jistě - zvláště, když jste si ho sami zorganizovali (resp. vaše sionistické špičky)...

204853

24.11.2009 15:43

Hodina času

RE: Nezapomínejme

86.?.?.?

HHBB vám sděluje cosi jako že každá myšlenka, pohnutka, vyřčené slovo má tvůrčí moc. Tudíž když tady žvatláte stále totéž, tak i kdyby to před tím žvatláním neexistovalo, tak vy to tou vytrvalostí STVOŘÍTE.

Jen se podivuji, že tomu věnuje (- te) tolik času, energie a slov, když jste si ho zcela jasně vyprofilovali jako "plkala". Toto ovšem to proto, že mu nerozumíte a neznáte z vlastní zkušenosti ani drobný posun změny OSOBNÍHO VĚDOMÍ, nebo rozšíření uvědomování sebe sama.
Pokud byste tu zkušenost měli, tak by vám jeho slova možná "drnčela" jinak...
Takže jinak - zkuste alespoň se svým tvůrčím potenciálem zacházet opatrněji.

205625

>Osobně již před lety jsem několikrát prošel kontrolou revizoru >MHD,koukali na mne a NEVIDĚLI mne,jde o soustředění do Přítomného >okamžiku a odevzdání se KOSMICKÉMU vědomí,tady žádné fízlování >nefunguje...
Ehm, v jistém smyslu "magická operace", jak popisujete... a to používáte k tomu, abyste se vyhnul placení jízdného?! [překvapení]
Proč jinak byste se "uzavíral" z okruhu viděného právě před revizory...pak samozřejmě nastupuje odpovědnost za veškeré své konání, takže případná pokuta Vás dostihne v jiné podobě - ale to jistě víte dobře sám.

To mi připomíná, jak Buddha Gotama viděl fakíra kráčet po hladině řeky a se zájmem se ho zeptal, jak to dělá. 30 let asketím a magikuji - tak nějak zněla hrdá odpověď.
No, pan Gotama řekl, že raději dá pár měďáků za převozníka, než aby utrácel drahocennou energii a čas na takové nesmysly...

205831

02.12.2009 16:30

Politici versus právníci

RE: Takovy prubirsky kamen na uvod neni vubec spatny!!

86.?.?.?

Sorry, tak to je fakt záměna nicku... nicméně jsem na Vás s tím vykopáním tedy fakt zvědav!

206147

>V podstatě je to ta metoda nejlepší, ale v praxi zcela neúčinná. >Už proto neúčinná, že .....děsně tvrdou hroší kůži.
Máte v tom trochu "hokej".
Samozřejmě, že "kalik" má pravdu.
JAKÁ JE KVALITA života celé společnosti, rozhoduje SOUČET VŠECH "VEKTORŮ".
Vektorem se může rozumět jak myšlenka, tak pocit, tak nálada, tak i "hmotný",resp. konkrétní, viditelný počin. Např. ovládnu zlobu a přidám omluvu s úsměvem a hned je na světě jiný "vektor", který prostě zůstane jako činná síla/energie viset a působit "v prostoru".
Takže proto v tom hodnocení tohoto způsobu nápravy věcí veřejných i privátních máte hokej - nedohlédnul jste dosud jako "kalik" tak daleko a nepochopil, že to, co právě žijeme jak individuálně, tak společně (jedno jakou jednotku onoho společně zvolíte - rodina, firma, město, klub, stát, politická strana, celé lidstvo...) je prostě a jednoduše souhrn VŠECH VEKTORŮ/ČINŮ (myšlenek, nálad, přání, vyřčených slov, uskutečněných, realizovaných dějů z minulosti velmi dávné i méně dávné.
A tak kdo nahlédne do této mechaniky (stačí i prosté pochopení zákona zachování energie a aplikování tohoto pochopení na běžné společenské děje ať individuální nebo hromadnější), tak zároveň se vynoří pochopení jednoduché pravdy - ZLEPŠÍM-LI SÁM SEBE, ZLEPŠUJI SVĚT. A to nejen příkladem na své nejbližší okolí, ale nechávám "v prostoru stopu", která je hybná síla určující krátkodobě i dlouhodobě směrování mé individuality a společnosti zároveň.
Navíc je zajímavé, že člověku dosti zarážejícím způsobem svítá,jak je to s tzv. "dobrem" a tzv. "zlem", ale to je jiná kapitola...
Je to prosté i komplikované, hrůzné i povznášející - jak si kdo zvolí a jak se kdo chová/žije.
Pochopením a přijetím těchto zákonitostí pak člověk s úsměvem (byť leckdy hodně skřípavým) nese svůj "baťoh" s větší zodpovědností a jistě se odvrací od svých špatností a chová se dle pravidel lepší mravnosti - ato není zase tak těžký výběr - každý z nás rozezná, co je sviňárna a co je poctivé a správné.
A je zajímavé, že leckdy rozvinutý intelekt (učenci a tzv. vědci) není zárukou pochopení a "vyhmátnutí" těchto základních zákonitostí života - součet viditelných i neviditelných vektorů našeho chování je určujícím hybatelem pro kvalitu našich životů v přítomnosti i budoucnosti.
Takže jen záleží, JAKÁ SÍLA BUDE NASAZENA NA TÉ, NEBO ONÉ STRANĚ VEKTORŮ VE SMYSLU KVALITY.
Že převládá neutěšený stav? No - ta nashromážděná energie se musí "vybít" (odžít, naplnit) a zároveň se aktuálními reakcemi zadělává na další vývoj.
Je tedy lepší nemudrovat, že tato metoda je neúčinná a zkusit se chopit oněch lepších pravidel života a prostě je žít/naplnit ve svém životě - v první řadě pomůže člověk sám sobě, pak druhým. [smích]

209550

21.01.2010 18:11

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

86.?.?.?

>Žvásty. Dle této "logiky o převtělování" by totiž lidé museli být >vlastně stále převtělení ještěři ,
[velký smích] znalec se vyvětil a potvrdil svoji logiku zdrcujícími argumenty [velký smích] .
A teď tedy trochu vážně, snad, - jelikož logika zákona karmy je matematicky přesná a stejně tak reinkarnace není žádný zázrak, ani div, ale normální, obyčejná pouť v duchu zákona zachování energie, tak by mě přesto zajímal ze zvědavosti vysvětlený alespoň trochu logicky a věcně, proč je reinkarnace žvást...

Zatím jsem totiž kromě popírání ve smyslu "nevěřím" neslyšel ani nečetl nic hodnověrného, co by reinkarnaci "vymazalo".
Ovšem nemám na mysli reinkarnaci chápanou v duchu - minule jsem byl klokan Karel, a teď jsem skokan Pavel...
I zde se dá přirovnávat - jako ve všech oborech lidské činnosti jsou jedinci ve školce, škole, střední, na univerzitě a profesoři.
A tak profesorské podání a vysvětlení zákona karmy a reinkarnace nelze v plné palbě podat dítkám ve školce.
Kupodivu z podrobného pochopení (hlavně prožití určitých zlomových bodů "svých" minulých inkarnací) pak vyplývá, že reinkarnace je prostý životní fakt a zároveň, že vlastně neexistuje. Paradox jen zdánlivý, který může odstranit právě jen opětovné přímé prožití prostřednictvím rozšířeného vnímání reality (jiné stavy vědomí/uvědomování).
Např. "re-inkarnovat" (nacucnout) se můžou jisté kvality např. i v průběhu života každého jedince "do" onoho jedince... zde se dostáváme k definici tvora zvaného "člověk", protože když není pochopení nádoby zvané člověk, pak je tedy otázka, CO se tedy vlastně reinkarnuje (vrací).

Nemělo by se také zapomínat na jinou a často nejviditelnější formu reinkarnace - prostě .... RODIČOVSTVÍ, resp. prodloužení a rozštěpení "své" existence "do potomků".
Pak se vnorem člověk může poznat jako konglomerát mnoha různých energetických (tedy psychologicko-fyzikálních) kvalit - rodinných té nebo oné strany, "svých" vlastních atd. atd...

No, prostě pokud máte čas a chuť, hoďte sem nějaké vysvětlení, proč reinkarnace neexistuje a je žvást.
S článkem to (zákon příčin a následku v návaznosti na to znovuzrozování/reinkarnace) souvisí více, než se může zdát [mrknutí jedním okem]

210140

21.01.2010 18:30

Jak elity ovládají svět

RE: Můj pohled se většině nebude líbit.

86.?.?.?

>To máte pravdu, souhlasím s Vámi. Kupříkladu já osobně jsem tady >na Zvědavci před několika lety proklela Bushe juniora, aby chcípl >na rakovinu. A co se stalo? Vůbec nic. On nechcípl a vesele dělá >zlo dál. Vsadím se, že lidí co ho prokleli do horoucích pekel >existuje na planetě velmi hodně. Přesto se ho nic nedotkne.
[velký smích] [velký smích]
No:
1. buďte ráda - jinak byste jeho rakovinu "měla na účtu"
2. dokazuje to, že jste všichni, kdo ho prokleli, žabaři [chechtot]
3. opět buďte jen ráda za bod 2, protože pokud byste nějakým nedopatřením SAMA SOBĚ VÍCE VLÁDLA v okamžiku onoho proklení, pak byste přivedla na svět jen více zla. Takhle jste zplodila jen mátohu, kterou nebude tak těžké někdy odžít a snad i "odbolet".
>Účinkují pouze prachy v rukou nejbohatších bezcharakterních >lidí světa.
4. hmotařství jak vyšité - je úsměvné, že s takovýmto názorem a "rozhledem" hlásáte své názory stylem terminátora plnícího rozkaz.
To i příspěvky Vojty jsou (byť hmotařské a okouzlené současnou oficiální vědou) poněkud "pokornější" (rozvážnější) a přístupnější diskuzi než ty Vaše

210144

28.01.2010 15:28

Lidi, opravdu už neblbněte s těmi pejsky

RE: co to je za srovnání

86.?.?.?

>Ovšem zatím co například nemocného tuberkulózou budou zákony >této země nutit, aby se nechal léčit a bude léčen i proti své ?vůli, u nemocného závislostí na droze číslo jedna se toto >ponechává na jeho "svobodném" rozhodnutí - na jeho "dobré a >silné vůli" - i když právě tuto vůli pro mnohé lidi velice >zákeřná droga zničí jako první. Alkoholismus není infekční a >stát spolu s armádou "profesionálních dobráků" na něm nestydatě >vydělává, protože převážné většině občanů je to jedno - vždyť >jich se to netýká. Tečka!
Jo, to v tomhle musím uznat, že bod pro Vás! Zvláště s tou nucenou léčbou (znásilňováním svého druhu) všelijakých nemocí i "nemocí"...
Pokud si mlhavě vzpomínám, např. za komančů se alkoholismus také léčil dost povinně. Mám je (alkáče) v rodině, takže se mi vybavuje, že byli na léčení, chodili na antabus atd. atd. a tehdá to AŽ TAK dobrovolné nebylo.
Ale to je buřt - důležité je to, co jste napsal - I PROTI SVÉ VŮLI STRÁDÁ. Tady bych se pozastavil. Tohle už není otázka vůle, prostě je závislák, kterému není pomoci. A to mi věřte, nevěřte, vím z praxe velmi dobře. Pracoval jsem na blázinci 2,5 roku jako ošetřovatel + velmi záživná a obohacující praxe z rodiny... takže 1,2,3x podat pomocnou ruku a pak odstřihnout, jinak stáhnou člověka dolů.
Jiná věc je, pokud je "pomáhající" natolik finančně silný, že může dotovat uchlastání svého oblíbence (rodinného, nebo jiného), aniž by to zničilo jeho rozpočet. O citové složce a reakcích nemluvím - to je jiná soutěž.

A tak na základě přímých zkušeností tvrdím, že pomáhající nezávislák má AŽ POVINNOST vůči sobě samému odstřihnout veškerý kontakt a podporování, pokud by tato "pomoc a podpora" dotyčného stahovala do bahna existenčních problémů a vyssávala ho psychicky.
Ovšem rozdíl mezi touto povinností vůči sobě a touhou pomáhat, kde už se nejedná o pomoc, ale BLBOST, mezi soucitem a nerozumnou přecitlivělostí - to si musí určit a stanovit každý sám. A taky to každý dělá - vědomě, nebo nevědomě.

210860

10.02.2010 10:17

Dva druhy pravicových voličů

RE: Od profesora Kellera je možné si přečíst mnoho dalšího.

86.?.?.?

Domnívám se, že doba zraje k nějakému ZLOMU. Pokud to bude válka, kterou elitářští bankéři spustí, tak je o zlom postaráno dostatečně.
Pokud se jim to z jakýchkoliv důvodů nepodaří, pak si myslím, že to bude něco v tomto duchu:
http://mustwatch.hztz.cz/film/zakladni-prijem-grun...
Prostě heslo "změna", které vyřvával Obama ano, ale jinak. Skutečná, systémová změna, která "vykvasí" odspodu z nespokojenosti, nasranosti a přitom i relativně velké vzdělanosti a rozhledu poměrně široké společnosti...

212131

17.02.2010 17:14

Co znamená být Indiánem v Kanadě

RE: Biela civilizácia I

86.?.?.?

SKVĚLE NAPSÁNO!
Zodpovědnost rasy (národů atd.) za chování předků se táhne jistě déleji než 1,2 generace.
Je přinejmenším zvláštní, že spousta lidí s docela slušným životním rozhledem (např. p. Stwora) tohle úplně opomíjí a vidí jen, že před pár stoletími dostali indiáni világoš. No, ale to je přece pryč, dnes jsou to paraziti atd. atd.
Vždyť je jasné, že likvidací jejich elit, jejich úplně jiného (NETECHNICKÉHO ) způsobu života vznikli jiní ... co vlastně? Vykořeněné hybridy, které starým, přírodním způsobem života žít neumí a nechtějí a "nový" (byť pár staletí nový) jim je cizí. Tak tedy z pohledu mnoha potomků svých pokořitelů a vrahů jsou - PARAZITI [pláč]

212796

02.03.2010 16:18

Demokracie nebo demokratura? Čast 1.

RE: Kapitalismus

86.?.?.?

Hm, poklona mladý muži. Očekával jsem, že budete sveřepě kvákat, že jsem slepý a přece v oné svobodě trhu atd. žiji.
Dokázal jste odpovědět hodně rozumně bez kvákání.
Ač mám Asii rád, Hong Kong vynechám. Ameriku drží bankéři taky za koule, takže nezbývá, než svobodu budovat v sobě samém a ostatní se uvidí.
Mnoho zdaru.

213905

16.03.2010 14:23

Od feudalismu přes bolševismus k demokracii a zpátky

RE: Stručný komentář 2

86.?.?.?

Jdete na "to" docela zajímavě - to mě zaujalo a něco mi to připomnělo z mého života a tak zareaguji.
Z mého pohledu - taky jsem několik let "házel lopatou", až jsem se vypracoval na šéfa české pobočky zahraničního majitele a nyní k vlastní firmě.

Už teď mezi "lopaty" nepatříte, takže po čase můžete mít i problémy s ostatními spoluděláky (myslím klasické tupouny - hospoda, doma bedna, salám, "stará"- to není mé výrazivo- u plotny a tak), protože míříte sebevzděláváním do jiné společenské sféry.
Do jaké "bytostné" sféry zamíříte, to už je zase jiné vzdělávání, ale protože jste rozumář a analyzujete, tak by se Vám pro dobrý rozhled o životě hodilo sebepozorování a analyzování sebe sama - ostatně v jistém smyslu to již děláte. Na základě určité nespokojenosti se svými znalostmi jste začal hltat informace a debatujete, abyste je správně zaškatulkoval - tudíž jste poznal a přiznal svoji nedostatečnost před sebou samým a hlavně začal s tím něco dělat.
A?
Mnoho zdaru a zkuste taky jiný žánr, než "šťouchání" dat do té podivné a zajímavé žlázy v lebce.
Malá nápověda - "bdění toť vše".... první příčka na žebříku bdění je v lidském světě zvaný - genius" G.Meyrink - Zelená tvář.

215097

24.03.2010 10:58

Explozivní dluhové domino: nadcházející finanční katastrofa - část 3.

RE: Idealni material pro uskutecneni cistky.

86.?.?.?

A proč bych to vše měl dělat? Kupte si lupen na Coperfielda.
Já řeším život (jeho kvalitu) a své PŘÍMÉ poznání (jeho rozsah, přesahující materialistické, univerzitní memorování) a postřehování života. Nedělám estrády a neštuduji kvanta údajů kvůli debatám a těm, kdo chtějí radostně negovat a dehonestovat vše, co nezapadá do jejich názorů přijatých zrozením, ani kvůli exaltovaným nadšencům z druhého pólu...

Co nabízím to zdaleka nechápete - je otázka, zdali vůbec něco nabízím. Zde a s Vámi pouze ze zábavy debatuji, protože je zajímavé mít inteligentního oponenta, byť jeho intelekt končí "u materie" a odmítá apriorně vše, co nemůže "rozbít kladívkem", aby to spokojeně strčil mrtvé a rozbité do vitríny:"hle, již chápu..."

Pokud si nevzpomínáte na "tvořivou sílu", tak nutně žijete uzavřený v nějaké vakuové sklínce (taky že ano - HMOTAŘ) - vše, co můžete vidět a vnímat v projevených sférách je výsledek tvůrčích sil, pramenících z "neviditelna". Tedy i víry, mysli, přání, vůle tvořit...
Je to asi jako z barákem - taky se nejdříve "rodí" v představách.
No a vesmír, ve kterém žijeme je taky takový barák, který se "rodil" v přáních a představách.
To je ovšem mimo Váš materialistický záběr chápání.

"NIC" je totiž prazákladem všeho. A protože podvědomě každý tvor a tvar ví, že jeho podstata je "nicotná" snaží se dodat si horečnou činnosti důkaz, že tomu tak není.
Takže se zkuste ponořit byť po teoretické stránce do bádání na poli buddhismu, jógy a mystiky - prostě VĚDOMÍ. K oponentuře máte materiálu více než dost
[velký smích]

215751

No vidíte! TAk přece jen jste pouhý materialista.. [velký smích]

216191

18.04.2010 09:16

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Nesmysly

86.?.?.?

>Těch 100k byl jen příklad. Ale snad jasně vidíte, že čím větší >příjem, tím víc člověk platí na daních.
Pokud "elity" přiřazujete k těmto směšným číslíčkům, tak skutečně máte základní problém neinformovanosti a pochopení údajů "za oponou".
Jo aha, vlastně to jsou hloupé konspirační teorie, kterým je nutno se vysmát jako paranoie hlupáků a zůstat, ehm, racionální - rozuměj odkázaný na běžné teorie, běžný zdroj údajů...
No, čeká Vás ( to v případě zájmu) ještě dost práce ze získáváním a tříděním informací tohoto druhu.
Je jen otázka, jestli takováto činnost (zaobírání se těmito zákulisními informacemi) pomůže v běžném životě - tam už se pak oprávněně vtírá podezření na určitou posedlost, či paranoiu, pokud člověk začne zanedbávat díky tomuto sběru informací hlavní svojí životní činnost - být kvalitním, nejčistším, nej, nej, nej pozitivnějším .... "Já"...

Naštěstí máme každý svou 100% odpovědnost za veškeré své skutky (i myšlenky a nálady - či dokonce snad HLAVNĚ za myšlenky a nálady a pocity), takže co si uvaříme si taktéž musíme sežrat...

Osobně si myslím, že přílišný smysl zabřednout "do plnejch" v této oblasti mnoho neřeší. Nic proti tomu být informován. Ale vždy s odstupem, s co nejpřísnějším rozumovým i emocionálním posuzováním a hlavně stále si hlídat kvalitu svého osobního prožívání - krátce hlavně nebejt hajzl a plnit si POCTIVĚ povinnosti svého osudu se snahou o stálý úsměv... kdyby toto dělali mnozí konspirátoři i "konspirátoři", tak i "elity" a ELITY by byli nuceni "napětím v prostoru" v obalu Země chovat se jinak. Adekvátně kvalitě onoho napětí.
Protože ale jako jednotlivci i celek produkujeme (a už jsem vyprodukovali/nashromáždili), co produkujeme, tak vedoucí jedinci lidské společnosti jsou pouze vykonavatelé nahromaděných kvalit hýbajících životem - prostě žijeme jako celek v pekelné sféře (použiji-li náboženskou mluvu)...
Naštěstí individuální snahou o zlepšení svého života lze ještě pořád z tohoto pekla vybřednout a vzít s sebou i dost svého okolního "světa".
Tož tolik k nesmyslům a elitám [velký smích]
"Had".

217411

18.04.2010 09:20

Kdyby, kdyby, kdyby…

RE: Lidstvo je porad v krizi

86.?.?.?

>Fajn, tak se superchudi zorganizuji, provedou revoluci, cimz se >bohatstvi jednorazove prerozdeli a rozmelni mezi vetsi skupinu >lidi, ale hned v pondeli rano po revoluci zacne proces >soustredovani bohatstvi a moci znovu. Vzdyt i a ta revoluce bude >jenom pokus velke skupiny lidi zvysit sve bohatstvi a moc na >ukor superbohatych.
Musím zásadně oponovat - bude to ve středu odpoledne - to je největší produktivita ... [velký smích] a pak v pátek večer v nějakém golfovém klubu, či Rotary klu.., ééé, Dělnickém domě...

217412

27.05.2010 20:11

Věci veřejné – hra na upřímnost Kmotra Bárty?

RE: Proč ?

86.?.?.?

>Za jeden rok z vládnutí nepředvedou nic, protože se (jako >obvykle) budou dohadovat, kdo s kým jo a ne.
Che! Ale předvedou, předvedou. A třeba těsně před volbami přihrajou miliardy, brnknou na struny nějaké konkrétní skupině voličů - rozuměj podplatí jistou zoufalou skupinu voličů...

Stačí Babiš nebo jiné miliardářské hovado, aby zapískalo, zatahalo za špagátky a paňácové v parlamentu, potažmo ve vládě začnou hopsat a zvedat pravice a mačkat puntíky "pro, pro, pro"... No, a máme na světě opět jeden paskvil s "ekologickými" pohonnými hmotami - viz. dnes.
No, není to ale krása, tak pěkná, rychlá reakce na "požadavky doby" [velký smích]
A pak že nevládnou [velký smích]

220339

27.05.2010 20:20

Volby zla

RE: Dotaz

86.?.?.?

Jen klídek - ono se to "zabalení" dobře ťuká do klávesnice, ale když ta madam s kosou přátelsky pohlédne svým nádherným, hlubokým důlkem do zraků svého aktuálního oblíbence... [velký smích] mnoho, mnoho předsevzetí a nápadů a různých odhodlání prchá hrůzou a smrtné složky řvou hrůzou:"ŽÍT! ŽÍT! ŽÍT!"
Takže taky pořád žijeme a žijeme a žijeme - jenže taky zapomínáme, zapomínáme a zapomínáme...

Pokud ovšem ... "Vítej! Musíš umřít dřív než umřeš, abys neumřel, až umřeš!"
Bohužel tato navýsost zajímavá disciplína, která by zlepšila život v široširém měřítku je dnes velmi upozaděná. Nicméně doba zraje!
Bdění toť vše!

220340

25.06.2010 16:23

Kolabující západní způsob života

RE: Co se děje v Řecku, neobejde ani ostatní země

86.?.?.?

Zdravíčko,
Toto:
>Tak funguje regulace cen trhem. Jde o ceny všeho. I lidské práce.
... je vlastně velmi stručný popis KONKURENCE. Kdysi jsem slyšel nebo četl, že konkurence je schopna vyšponovat tu nejlepší kvalitu výrobků a NECHAT PROJEVIT TO NEJHORŠÍ Z LIDÍ ( z lidských vlastností)...
Jelikož jsem v ekonomické soutěži denodenně v konkurenčním boji, tak mohu z vlastní praxe tohle¨tvrzení z velké části potvrdit. Není zrovna lehké pod tlakem tvrdých až zákeřných konkurenčních praktik naplňovat pojmy jako "stavovská čest" atd. A to prosím nejsem v žádném skutečně "žraločím" teritoriu businessu (zbraně, ropa apod.)!
No, a pokud se tedy jako ukazatele kvality společnosti ukazují (vyrábějí) stále skvělejší a skvělejší (??) stroje, ale přitom v jisté úměře této zlepšované kvalitě se taky projevují, rozvíjejí a pak dále upevňují v lidech ty nejhorší vlastnosti, tak bych řekl, že je docela jasné, jaký je trend vývoje lidstva a společnosti.
Naštěstí ta úměra (nejlepší pro výrobky=nejhorší z lidí) rozhodně není přímá (zatím) a lidé alespoň někteří se snaží alespoň občas chovat slušně.
Může se jen dohadovat, proč se alespoň trochu někteří lidé snaží chovat slušně [velký smích]

222810

01.07.2010 17:14

Skupinka Romů brutálně zbila třináctiletého hocha

RE: K židovskému státu...

86.?.?.?

Až si zjistíte, že existují 2 základní sorty ŽIDŮ a sice Aškenázy (potomci Chazarů z plání u Černého moře) a Sefardi (semitští následníci), tak přestanete plácat takové nesmysly o "svém historickém území". POdle této obligátně propagované formulky, by se totiž ca. 90% dnešního židovstva právě k tomu Černému moři...

223170

24.07.2010 18:33

Soud se Zvědavcem, aktualizace, červenec 2010

RE: nacisti fám fandí,4000 000 se diví,nebylo nás 6

86.?.?.?

Zkuste silná antidepresiva a pak nějakou sérii lehkých, nenáročných grotesek. "Vážné" přemýšlení a následná formulace výsledných myšlenek Vám zatím moc nejde, takže příspěvek je k [velký smích] nebo [pláč] a [překvapení] nebo i [zmaten] a dost možná od všeho trochu...

Ale jinak život je fajn, že? [mrknutí jedním okem]

224802

04.10.2010 16:19

Kolaps západní morálky

RE: Nejsem si jistá,

86.?.?.?

>Má zkušenost s vírou je totiž poněkud zvláštní. Mohl bych ve >zdejším archivu dohledat velmi moudré a brilantní myšlenky >některých věřících. Tedy pokud spolu diskutujeme o čemkoliv >jiném. Jen ne o jejich víře. Ve chvíli, kdy se pokusím v debatě k >tomuto tématu přiblížit, je konec. Všechna moudrost a osvícenost >je tatam. Z jindy brilantně argumentujícího oponenta se náhle >stane roztřesený a intelektuálně ochromený uzlíček nervů. Jako by >jej hrůza z toho, že bych mohl nějak jeho víru ohrozit, zbavila >většiny racionality.

Tak to je bomba! Naprosto přesné. A to je právě ta "víra" neználků - nevědí, neznají, nemají zkušenosti, ani rozlišovací schopnost a..a VĚŘÍ. No, nic proti, pokud ten jakýkoliv předmět víry nikomu nevnucují a pokud ho někomu vnutí, tak to dotyčnému pomůže žít život podle jakýchsi pravidel mravnosti a morálky. Potud by bylo vše OK. I když taky na hraně. Co když někdo ještě potřebuje pár "hříchů", aby procitnul do "rovnováhy"?

Píši o jiné víře - skutečně tvůrčí síle, která dříme v každém z nás. Jedná se spíše o jakýsi podružný aspekt/výseč z celkového energetického potenciálu, který má v sobě každý člověk.
No a z tohoto celkového potenciálu lze odkrojit část na VÍRU dvěma základními způsoby:
1. uvědoměle, kontrolovaně, pragmaticky a rozvážně (pod taktovkou rozumu a poznání "oč jde")- to není příliš častý jev. A jedná se právě o tvořivou sílu. Vyzkoušet to může každý sám a vlastně to každý z nás lidí také dělá. Jen často schází ta systemětičnost a pak také zpětná vazba. Málokdo si uvědomí, že splněná přání po delším čase (často na ta přání člověk i zapomene, nebo je odsune pod tlakem života z oblasti denního vědomí do podvědomí) jsou právě ovocem té tvůrčí síly.
2. nerozvážně, BEZ poznání, pouhé zbožné přání, sympatie ke sdělenému, často nepodložené rozumem anebo podložené všelijak pokroucenými rádoby rozumnými konstrukcemi - to je podstatně častější jev a to jsou ti "Vaši" VĚŘÍCÍ. Lidé jimž místo práce na vinici poznání je příjemnější nechat si nadiktovat nějaké úkony (ať fyzické, myšlenkové, nebo jiné mentální), odříkají nějaké formulky a "VĚŘÍ". V ještírky, v Boží království (o kterém vědí hlavně to, co jim řekli jejich šéfové, kteří sedí na vrcholku pyramidy a hlavně INKASUJÍ), ve spasení od někoho jiného (to je taky moc prima disciplina - proč se postavit k životu čelem, když ten nepříjemný balast, můžu hodit do odpadkového koše zvaný tu "Ježíš", tu "Pán", tu "Mohamed", onde "Spasitel" atd.)
Bod č. 2 je k negativům věřících oveček.
Pozitiva jsou také a není jich málo a jako nejsilnější (v souladu s tématem článku) je snaha dodržovat mravnost a žít podle lepších morálních pravidel. A to je dobrá snaha sama o sobě, která při vytrvalosti může přinést mj. ...

Automaticky kráceno

229310

06.10.2010 12:31

Triumf kupců a jeho genealogie

RE: Opäť raz jeden ukrivdený autor s patentom na pravdu

86.?.?.?

No, "chlape", Vy to máte dobře přeházený - a to jak dole, tak nahoře. Tím nemíním ovšem slova Herma Trismegista.
I když... tvrdíte mnohoslovně, že toužíte po ŽENĚ PLNÉ DUCHA, ale jak vidno nekompromisně požadujete DUCHAPLNOU OTROKYNI.
Tak to se asi nezadaří [velký smích] [velký smích]

229439

>je to o té kontrole těla, jakmile jej kontroluješ vědomě
No konečně to taky zaznělo od Tebe, "janko". Ještě to rozšířím - jde hlavně o UVĚDOMOVÁNÍ SI CELÉHO TĚLA zpočátku hlavně POVRCHU/KŮŽE - od chodidel (tam se musí zdánlivě paradoxně začít) až po vlasy.
Touto prací člověk vlastně:
1. uklidňuje mysl - čím více upíná "pozornost" (tedy ono uvědomění si, jakési "mentální osahávání" si povrchu kůže SVÝCH VLASTNÍCH NOHOU-od chodidel přes kotníky po kolena-TO STAČÍ JAKO PRÁCE NA NĚKOLIK LET a pak dále až do smrti), tím více to mysl začne pojímat jako novou oblast pro svoji šílenou, překotnou činnost a "uzemňuje" se. Je klidnější, stabilnější a přitom ostřejší - velmi příjemné.
2. šetří vlastní energii - zůstává myslí a vědomím (mentálem) u sebe sama a nevychází tolik "do světa". Nestříká energii ven, ale kumuluje ji v sobě, pro sebe.
3.rozšiřuje stavy VĚDOMÍ - to ovšem až po nějaké době, kdy se náležitě zapracuje do onoho UVĚDOMOVÁNÍ SI POVRCHU NOHOU (od chodidel až po kolena). Pak totiž začne nashromážděná energie pozvolna stoupat tělem, až začne tlačit na "muladháru" a ... atd.
4. je to bezpečná, pozvolná cesta ke skutečné moudrosti - člověk se stává přirozeným způsobem znalcem života. Rozumí sobě a začíná rozumět životu. Začíná rozlišovat jasněji, co je dobro, co zlo. To není zrovna jednoduchá disciplina! Viz. dosti šokující a nepietní debata pod oznámením o sebevraždě D.Z.
5. naučí se při vytrvalosti (ca 20-30 let) tohoto uvědomování dobře umřít ... a TO SE VYPLATÍ! [velký smích]

Je třeba po určité době a pro určité lidské typy přidat ještě povznášení nálady - radostivost, pokud možno naučit se radovat bez příčiny. Jen tak se prostě radovat pro radost samotnou. Toto ve spojení s uvědoměním je pak PŘEDĚLÁVÁNÍ SEBE SAMA v člověka jiných "neovčanských" kvalit.

Takže mnoho zdaru při "usmívání do nohou".
"Had"

230237

06.11.2010 08:13

Přímá demokracie

RE: snad se nenajde blb, který by obecný text personifikoval - - -

Had... 86.?.?.?

>Co je církevnictví?
Stručně (snad [velký smích] ): záměna hledání "čehosi vyššího, lepšího, rozumnějšího, osvíceného atd." v sobě samém za konání vnějších rituálů v kostelech, chrámech, mešitách, neboli v církvích. Mše, klábosení o tom, kdo, co, kdy a jak napsal, jak to myslel, jak je to přeloženo z toho a onoho jazyka, tvorba mandal, organizované pozpěvování v kostelech. Ještě to lze přidobnit - ty rity v kostelech, ta tvorba mandal, to pozpěvování - to vše se může a MÁ odehrávat v nitru, ve své psyché, VE SVÉM těle. Mandalu=zobrazení určitého stavu, úrovně - lze ( a má se) "nosit" v sobě samém. Něco jako být psychologicky/duševně/fyzicky naladěn na určitou "povznesenou náladu".
Prostě je jakési rozdělení na EXOTERNÍ a ESOTERNÍ; vnější a vnitřní - to jistě znáte. Alespoň teoreticky, nakolik toto máte rozděleno i prakticky si netroufám odhadovat.

>A kdo potlačuje ženství?
Třeba i Vy tím blábolem ze "svatých" písem, že žena má cupitat za mužem a muž je ta hlava (ve zkratce)...
Nebyl a ještě pořád není a už asi ani nebude (pro neznalost a rigidnost dogmat) v křesťanských církvích kladen důraz na to, že muž a žena jsou 2 póly téže energie (opět stručně [velký smích] ). A od musulmanů jsem měl informace od jedné insiderky a ostatně pokud je možno ještě dnes ukamenovávat ženskou za nevěru bez možnosti obhajoby a vysvětlení - to také ledascos vypovídá.

Jinak to, co jste rozvedl dále, s tím souhlasím - dobrý popis dnešní situace a vzepětí "uraženého" ženského principu - je to hloupé a krátkozraké, ale vypadá to jen na nějaký výkyv.

Znám rozumné lidi, kteří žijí právě podle pravidel, které umožňují "splynutí" - takový vztah je pak samotnou "modlitbou" a trvalou meditací (náboženskou mluvou řečeno) s drobnými výkyvy... takových lidí se takovéhle debaty nedotýkají, maximálně se shovívavě pousmějí. Krom mě - já si občas přisadím do debaty na Zvědavci. Ale je to funny [smích] - ten životní styl (hlavně) a ta debata taky.

232057

06.11.2010 08:18

Východisko z ekonomické krize

RE: :-)

Had... 86.?.?.?

>Jenom se obávám, že hlad po moci, žravost, chtivost a nenasytnost >našich vyvolených spoluputovníků věčností budou asi silnější než >pravda a láska. Tja... mohu se mýlit
[velký smích] [velký smích] pohybujete se v reálu - to je dobře.
Ale! Proč nezačít každým okamžikem (tu možnost máme VŽDY a KAŽDÝ) vyrábět jiný, kvalitativně LEPŠÍ reál?
Pak se nebudete mýlit, protože jednou zasetá semínka (touha po dobru, harmonii, spravedlnosti) jistě vyklíčí. Zásadní otázka v této činnosti zní: kdy a jak se budou sklízet plody této činnosti? Nuže - asi tak, jako nyní sklízíme plody ze "zapomenutých" semínek minulosti dávné i méně dávné.

232058

06.11.2010 08:41

Přímá demokracie

RE: Zase jedna iluze...

Had... 86.?.?.?

Nediv se janko - mentoruješ (bohužel) značně a Jarmila (ačkoliv s ní v mnohém nesouhlasím - ale i ona zraje [velký smích] ) použila v souvislosti s Tvými příspěvky trefný výraz - blazeovaný...
V drtivé většině Tvých příspěvků vím, oč se jedná na základě osobních zkušeností s "abstraktním éteričnem", nikoliv jakéhosi teoretického studia. Přesto (a jistě zčásti i proto) se leckdy musím prolouskávat k jádru sdělení, mám-li čas a chuť ho číst.

Přece adept moudrosti (je-li jím) musí umět mluvit s popelářem, uklízečkou, doktorkou i profesorem jaderné fyziky tak, aby obě strany si rozuměly. Pokud to nedokáže a DOPUSTÍ, aby se jedna strana cítila (více, či méně neoprávněně) "blazeovaně poučovaná", pak ... pak moudrost ztrácí velmi svůj jas, švih a hlavně HUMOR S NADHLEDEM!

Je tedy dobré, když uzraje poznání. Ty plody se musí předávat ale velmi, VELMI uvážlivě a VELMI, VELMI uvážlivě dávkovat a také "zabalit".
Z mého nedůležitého pohledu jedno nedůležité přirovnání: Tvé "balení" (forma) nějak trhá a je pošpiněno. Pro někoho jistě.

Adept moudrosti si musí projít etapou, kdy působí na lidi PŘÍJEMNĚ. Nikoliv prvoplánově, vypočítaně, ale proto, že přijetím přísných pravidel a prací na sobě (proměnou svých vrozených kvalit, vlastností až do proměny fyzis) uvádí své nitro a svůj život do HARMONIE. Toto se pak projevuje i na vnější úrovni. Třeba i debatě.
A tak i mentorování lze přeměnit na hravou, veselou debatu s respektem k názoru druhých - nebo budeme všichni mezi sebou válčit pro ... NÁZOR??!! K válčení přece stačí jako záminka přece ta blbá ropa, diamanty, žrádlo a jiné sračky...

Jistě, mudrc "pár excelánc" jedná již pouze přísně spravedlivě, ale to je JINÁ LIGA!

Takže mnoho zdaru při podívání se na své ruce ve snu!
"Cože to mám udělat? Aha! Zvednout ruce a podívat se na ně...!" [mrknutí jedním okem]

232059

24.11.2010 16:23

Moc Izraele ve Spojených státech - James Petras

RE: Je to jedno

Had... 86.?.?.?

Proč se "etherala" ani NESNAŽÍTE pochopit?
Osobně vím přesně o čem píše a taky že to nemá s posilováním zla a ega (což je jedno a totéž) ani zbla společného.
To není otázka víry ve sdělené, ani "zdokonalování svého ega". Pokud se ega týká, tak zkráceně a zhuštěně (jinak ani zde nelze) popisuje "vymazávání" ega.
Tím, že člověk "vygumuje" své mínusy, ubydou i z celkového kotlíku zvaného lidstvo. Navíc nahrazováním temnoty jasem a světlem v sobě samém člověk také "procitá" a vidí "za oponu". Jedním z dost otřesných pohledů a pochopení je drsná pravda - každý z nás je přesně tam, kde si zaslouží být a potkáváme se jen s ovocem svých činů, myšlenek, slov a nálad. Jen niť paměti nám chybí a pak se vřeští o nespravedlnosti, popř. v debatě nastane nepochopení a odmítání této velebné a zároveň hrůzné pravdy o matematicky přesném zúčtování každého skutku, myšlenky, pocitu, slova...

Zkuste tu debatu obrátit vzhůru nohama a připustit, že tím, že se člověk změní, ovlivní celý svět. Prospěje NEJDŘÍVE hlavně sobě. A proč by sakra neměl? Vždyť je to POVINNOST vůči sobě samému, ALE I DRUHÝM!

A soucit? Hohé! To je VYSOKÁ DISCIPLINA na cestě sebeproměny a nádherná ctnost zušlechtěného lidství. Z vašeho sdělení se dá předpokládat, že jste v pasti obecného chápání soucitu. Soucit je zpravidla zaměňován za PŘECITLIVĚLOST..
A dělání "nezištného něčeho" pro okolí? Ne. Dělal jste to a děláte pro svůj dobrý pocit a naplnění pravidel, která Vám byla vštěpována od dětství. A je to v pořádku? JISTĚ! Jen více takových. Toto je část metody, jak se proměňovat z dravce na mudrce. Jen je dlouhá, dlouhá. Pak snad pochopit a připustit, že "platba za dobré skutky" je i dobrý pocit toho, kdo ho vykoná. Správný dobrý skutek je totiž vzápětí po vykonání "zapomenut" konatelem...
Ale to je již univerzita z práce na sobě samém. A umět sám sebe "vymazávat" v dobrém i zlém je tvrdá a těžká práce.

Kéž jsou šťastné všechny bytosti!

232928

03.05.2011 15:22

O víře a církvi

RE: o víře a církvi

86.?.?.?

Mýlíte se a nechápete hodnotu této poučky - návodu k vypěstování (TRÉNOVÁNÍ) právě toho soucitu. Je fakt, že pro dnešní dobu ta formulace je poněkud kostrbatá, proto také vzniká tolik zmatků okolo Bible...
>Mě nebolí, když někoho mučí. A nebudu se tvářit, že to cítím >jako on
To neznamená, že když to "neumíte" Vy, že to "neumí" nikdo další a tím pádem máte v předchozím pravdu. Ono se nejedná o umění v tom smyslu slova.
Soucit vyvěrá ze snahy o pochopení, zažití a poznání té zkušenosti "milovat bližního svého jako sám sebe", ale je zároveň přísně kontrolován rozumem. TEn soucit myslím.
A když zmiňujete buddhistický soucit, tak ten je velmi dobře možno trénovat uplatňováním onoho známého metta:"kéž jsou všechny bytosti šťastné!"
Pak TOUTO PRAXÍ, tímto treninkem totiž se rozplývá mrňavé, sobecké, omezené "já" (které nebolí, když mučí někoho jiného) a je nahrazováno stále rozpínajícím se uvědomováním jednoty všeho. Pak tedy takového jedince rozhodně bolí až fyzicky, když někdo ubližuje druhým a ne konkrétně tomu dotyčnému. To se ovšem musí nejen nastudovat myslí (což je hlavní problém nás, vzdělaných bělochů), ale zažít jako zkušenost.
No, to je za a) - soucit. Za b) - soucitný člověk není přecitlivělý pitomec, který dojatě vzlyká, že přejeli koťátko a nenakrmili psíčka, ale informace o tom, že kdesi hlady chcípají po tisících lidské bytosti ho nechává ledově klidným.
A za c) - co s tím vším? Jak se vyrovnat s utrpením, které lze dost jasně definovat takřka na každém kroku v naší sféře.

No - to je jiná debata... zde je právě třeba umět zapojit i rozum a logiku.
A tak se lze (dokonce JE NUTNÉ)na cestách Ducha pohybovat velmi, velmi pragmaticky, logicky až přízemně. Jen ty kategorie, se kterými se manipuluje jsou pro většinu z nás lidí těžko definovatelné, uchopitelné.
A ještě něco k buddhismu a "pudům" - buddhismus (a nejen) vede právě k vykořenění pudů a atavismů z člověka. To jen tak na okraj. Dokonce se dá zjednodušeně říci, že to má být cíl proměny člověka - vykořenit, vytrhat ze sebe atavismy a pudy a dosadit místo toho kvality NAPROSTO JINÉHO ŘÁDU...

243255

Káva pro Zvědavce

63

Být v obraze něco stojí.
Připojte se k ostatním a staňte se
také sponzorem Zvědavce, stačí
částka v hodnotě jedné kávy měsíčně.

Za měsíc listopad přispělo 130 čtenářů částkou 22 170 korun, což je 63 % měsíčních nákladů provozu Zvědavce.

Bankovní spojení: 2000368066/2010

IBAN: CZ4720100000002000368066
Ze Slovenska 2000368066/8330
IBAN: SK5883300000002000368066
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

[PayPal]

Bitcoin:
15SucVps1Cpxd6ahR6uxx6SJiR16SZgR7b

Další možnosti platby ›

Ve zkratce

Co nikdo neříká o lockdown29.11.20 23:02 Neurčeno 0

Seznamte se: Soudruh Vrábel, Vyvolený informátor29.11.20 17:01 USA 1

Policejní robocapové zastavili zločin28.11.20 11:19 Česká republika 6

Jak migranti "obohatili" Švédsko27.11.20 21:12 Švédsko 1

České nemocnice jsou motivovány umístit co nejvíc covidových pacientů na JIPce27.11.20 21:02 Česká republika 2

Vláda se chystá vymývat nám za naše peníze mozky. BigPharma se tetelí radostí27.11.20 17:07 Česká republika 1

Odporné. Jako by to ani nebyli živí tvorové27.11.20 16:50 Dánsko 3

V Georgii a Michiganu byl právě vypuštěn Kraken26.11.20 17:24 USA 0

Sčítání hlasů v USA zřejmě ovlivňuje Harry Potter26.11.20 17:00 USA 7

Virginie: Mezi 5:07-5:12 ráno po volební noci zmizelo 169.000 hlasů26.11.20 16:33 USA 0

Obama napadl Hispánce za masivní podporu Trumpa a následně to od Hispánců schytal 26.11.20 10:59 USA 0

Volební fact-checker Facebooku dal v roce 2017 cenu Bidenovi, zaměstnanci dotují demokraty26.11.20 10:11 USA 0

Nevadský soudce odsouhlasil, aby Trumpův tým předložil soudu své důkazy o volebních podvodech26.11.20 09:21 USA 0

Pensylvánská soudkyně pozastavila certifikaci výsledků voleb 26.11.20 09:05 USA 2

Sadistická vláda nám dovolí nadechnout se, než zase přiškrtí25.11.20 22:48 Česká republika 2

Vývoj náboženství ve světě 1946 - 201925.11.20 12:36 Neurčeno 2

Novinky.cz zase straší covidem v Polsku, skutečnost je zřejmě jiná25.11.20 11:07 Polsko 0

Neuvěřitelně otevřený článek o teroru politické korektnosti na Expres.cz23.11.20 18:31 Česká republika 3

Sidney Powell: It will be BIBLICAL - advokátka bez obalu odhaluje podvody ve volbách23.11.20 13:53 USA 3

Newsroom ČT24 má jasno: hurá, očkovat!22.11.20 11:13 Česká republika 8

Měnové kurzy

USD
21,90 Kč
Euro
26,21 Kč
Libra
29,21 Kč
Kanadský dolar
16,86 Kč
Australský dolar
16,18 Kč
Švýcarský frank
24,23 Kč
100 japonských jenů
21,08 Kč
Čínský juan
3,33 Kč
Polský zloty
5,85 Kč
100 maď. forintů
7,25 Kč
Ukrajinská hřivna
0,77 Kč
100 rublů
28,77 Kč
1 unce (31,1g) zlata
38 758,58 Kč
1 unce stříbra
481,67 Kč
Bitcoin
405 834,69 Kč

Poslední aktualizace: 30.11.2020 07:33 SEČ

Tuto stránku navštívilo ?